หัวรุนแรง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การทำให้รุนแรงขึ้น (หรือการทำให้รุนแรงขึ้น ) เป็นกระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่ม หนึ่ง ยอมรับเอา มุมมอง ที่รุนแรงมากขึ้น เพื่อต่อต้านสถานะทางการเมือง สังคม หรือศาสนาที่เป็นอยู่ ความคิดของ สังคมโดยรวมเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ของการทำให้รุนแรงขึ้น ตัวอย่างเช่น การเคลื่อนไหวที่รุนแรงสามารถเกิดจากความเห็นพ้องต้องกันทางสังคมที่ต่อต้าน การเปลี่ยนแปลง ที่ก้าวหน้าในสังคมหรือจากความปรารถนาในวงกว้างต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม การทำให้รุนแรงอาจส่งผลให้เกิดการกระทำที่รุนแรงและไม่รุนแรง – วรรณกรรมทางวิชาการมุ่งเน้นไปที่การทำให้รุนแรงไปสู่ความคลั่งไคล้รุนแรง (RVE) หรือการทำให้รุนแรงซึ่งนำไปสู่การกระทำ การก่อการร้าย . [1] [2] [3]เส้นทางที่แยกจากกันหลายเส้นทางสามารถส่งเสริมกระบวนการของการทำให้เป็นอนุมูลอิสระ ซึ่งอาจเป็นอิสระแต่มักจะเสริมกำลังซึ่งกันและกัน [4] [5]

Radicalization ที่เกิดขึ้นในเส้นทางการเสริมแรงหลายทาง จะ เพิ่ม ความยืดหยุ่นและพลังโจมตีของกลุ่มอย่างมาก นอกจากนี้ การประนีประนอมความสามารถของกลุ่มที่จะผสมผสานเข้ากับสังคมที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดและเข้าร่วมในระบบเศรษฐกิจ ของประเทศหรือระหว่างประเทศที่ทันสมัย ​​การทำให้รุนแรงกลายเป็นกับ ดัก ทางสังคม ชนิดหนึ่ง ที่ทำให้บุคคลไม่มีสถานที่อื่นที่จะไปตอบสนองความต้องการทางวัตถุและจิตวิญญาณของพวกเขา . [6]

คำจำกัดความ

ไม่มีคำจำกัดความที่ยอมรับในระดับสากลของการทำให้เป็นอนุมูล ความยากลำบากประการหนึ่งในการนิยามการทำให้รุนแรงขึ้นดูเหมือนจะเป็นความสำคัญของบริบทเพื่อกำหนดสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นการทำให้รุนแรง ดังนั้นการทำให้รุนแรงอาจหมายถึงสิ่งที่แตกต่างกันสำหรับผู้คนที่แตกต่างกัน [3]ด้านล่างนี้คือรายการคำจำกัดความที่ใช้โดยรัฐบาลต่างๆ

สหภาพยุโรป

คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดและบัญญัติคำว่า "การทำให้รุนแรง" ในปี 2548 ดังนี้: "การทำให้รุนแรงอย่างรุนแรง" เป็นปรากฏการณ์ที่ผู้คนยอมรับความคิดเห็น มุมมอง และแนวคิดซึ่งอาจนำไปสู่การก่อการร้ายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ของกรอบการตัดสินใจเรื่อง การต่อสู้กับการก่อการร้าย คำว่า "การทำให้รุนแรงแบบหัวรุนแรง" เกิดขึ้นในแวดวงนโยบายของสหภาพยุโรป และได้รับการประกาศเกียรติคุณหลังจากการทิ้งระเบิดในกรุงมาดริดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2547 ไม่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายในสังคมศาสตร์เป็นแนวคิด แต่เห็นได้ชัดว่าหมายถึงกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่นำไปสู่การใช้ความรุนแรง [7]ในรายงานเริ่มต้นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของ European Commission on Violent Radicalization ซึ่งอิงจากการศึกษาเชิงลึก 4 ชิ้น กระบวนทัศน์การวิจัยได้รับการเปิดสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังขนาบข้างด้วยทุนวิจัยและเงินทุนผ่านโครงการวิจัยด้านความมั่นคงต่างๆ [1]

สหราชอาณาจักร

โฮมออฟฟิศแห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นหน่วยงานแม่ของ MI5 ให้คำจำกัดความของอนุมูลนิยมว่าเป็น " กระบวนการที่ผู้คนเข้ามาสนับสนุนการก่อการร้ายและลัทธิหัวรุนแรงสุดโต่ง และในบางกรณีก็เข้าร่วมกลุ่มก่อการร้าย" รายงาน MI5 ปิดท้ายด้วยการระบุว่าไม่มีมาตรการใดที่จะลดความรุนแรงในสหราชอาณาจักรได้ และวิธีเดียวที่จะต่อสู้กับมันคือการกำหนดเป้าหมายไปที่กลุ่มเสี่ยงที่มีความเสี่ยงและพยายามหลอมรวมพวกเขาเข้ากับสังคม ซึ่งอาจรวมถึงการช่วยให้คนหนุ่มสาวหางานทำ การรวมประชากรผู้อพยพเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ดีขึ้น และการนำอดีตนักโทษกลับคืนสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ [8]

แคนาดา

ตำรวจม้าแคนาดาให้คำจำกัดความของแนวคิดสุดโต่งว่าเป็น "กระบวนการที่บุคคลซึ่งมักจะเป็นคนหนุ่มสาวได้รับการแนะนำให้รู้จักกับข้อความเชิงอุดมการณ์และระบบความเชื่อที่เปิดเผยอย่างเปิดเผยซึ่งกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวจากความเชื่อในระดับปานกลางไปสู่มุมมองสุดโต่ง" แม้ว่าการคิดแบบถอนรากถอนโคนไม่ได้เป็นปัญหาในตัวมันเอง แต่มันกลายเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติเมื่อพลเมืองหรือผู้อยู่อาศัยในแคนาดาสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในความรุนแรงหรือการกระทำโดยตรงเพื่อส่งเสริมความสุดโต่งทางการเมือง อุดมการณ์ หรือศาสนา บางครั้งเรียกว่า "การก่อการร้ายแบบพื้นบ้าน" กระบวนการทำให้รุนแรงแบบนี้ถูกเรียกอย่างถูกต้องว่าเป็นการทำให้รุนแรงภายในประเทศซึ่งนำไปสู่ความรุนแรงของผู้ก่อการร้าย [9]

เดนมาร์ก

หน่วยข่าวกรองและความมั่นคงแห่งเดนมาร์ก (Danish Security and Intelligence Service - PET) นิยามการทำให้รุนแรงขึ้นเป็น "กระบวนการที่บุคคลในระดับมากขึ้นเรื่อยๆ ยอมรับการใช้วิธีการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยหรือความรุนแรง รวมถึงการก่อการร้าย ในความพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมือง/อุดมการณ์ที่เฉพาะเจาะจง" [10]

ยูเนสโก

ในรายงานการวิจัยของยูเนสโก (องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ) เกี่ยวกับผลกระทบของอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ต่อเยาวชนและความคลั่งไคล้รุนแรงมีการกล่าวถึงความยากลำบากในการนิยามการทำให้รุนแรงขึ้น [11]มีความแตกต่างเกิดขึ้น "ระหว่างกระบวนการของการทำให้เป็นอนุมูลอิสระ กระบวนการของการทำให้รุนแรงอย่างสุดโต่ง [11]สำหรับจุดประสงค์ของรายงานของยูเนสโก การทำให้รุนแรงถูกกำหนดโดยประเด็นทั้งสามนี้:

 • "การค้นหาความหมายพื้นฐาน แหล่งกำเนิด และการกลับไปสู่อุดมการณ์รากเหง้าของบุคคลแต่ละคน
 • "ปัจเจกบุคคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการยอมรับรูปแบบความรุนแรงของการขยายตัวของอุดมการณ์รากเหง้าและวัตถุประสงค์ของฝ่ายค้านที่เกี่ยวข้อง;
 • "การแบ่งขั้วของพื้นที่ทางสังคมและการสร้างกลุ่มของอุดมคติที่ถูกคุกคาม 'เรา' ต่อ 'พวกเขา' โดยที่คนอื่น ๆ ถูกลดทอนความเป็นมนุษย์ด้วยกระบวนการแพะรับบาป" [11]

ความหลากหลายและความเหมือนกัน

แม้จะประกอบด้วยวิถีทางมากมายที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน และบางครั้งก็ขัดแย้งกับจุดประสงค์ทางอุดมการณ์ การทำให้รุนแรงสามารถโยงไปถึงชุดของวิถีทางทั่วไปที่เปลี่ยนความคับข้องใจที่เกิดขึ้นจริงหรือที่รับรู้ให้กลายเป็นความคิดสุดโต่งมากขึ้นและพร้อมที่จะเข้าร่วมในการดำเนินการทางการเมืองนอกเหนือไปจากสภาพที่เป็นอยู่ Shira Fishman นักวิจัยจากNational Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorismเขียนว่า "การทำให้รุนแรงเป็นกระบวนการแบบไดนามิกที่แตกต่างกันไปสำหรับแต่ละบุคคล แต่ก็มีความคล้ายคลึงกันบางประการที่สามารถสำรวจได้" [12]แม้ว่าจะมีผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายมากมายของกระบวนการทำให้เป็นอนุมูล ซึ่งรวมไปถึงกลุ่มหัวรุนแรงทุกประเภททั้งกลุ่มที่มีความรุนแรงและไม่รุนแรง แต่ชุดของพลวัตทั่วไปได้แสดงให้เห็นอย่างสม่ำเสมอในแนวทางการสืบสวนทางวิชาการ

อิสลาม

ญิฮาดมี "รูปแบบการทดลองและทดสอบ" ในการติดต่อกับ บุคคล ที่เปราะบางและหัวรุนแรง ต่างๆ ผ่านบริการส่งข้อความออนไลน์หรือ แพลตฟอร์ม โซเชียลมีเดียจากนั้นจึงชักใยพวกเขาอย่างรวดเร็วให้เข้าร่วมในปฏิบัติการรุนแรงในนามของพวกเขา [13]

มีรายงานว่าRaffia Hayatจากสมาคมมุสลิม Ahmadiyyaเตือนว่ากลุ่มหัวรุนแรงที่ถูกคุมขังพยายามรวบรวมอาชญากรที่มีความรุนแรงเข้าสู่กลุ่มหัวรุนแรง ดังนั้นพวกเขาจึงทำการโจมตีประชาชนทันทีที่ได้รับการปล่อยตัว [14] [ ต้องการแหล่งข้อมูลที่ดีกว่านี้ ]มีการวิจารณ์ที่น่าทึ่งหลายประการเกี่ยวกับทฤษฎีการทำให้รุนแรงขึ้นจากการมุ่งความสนใจไปที่ศาสนาอิสลามอย่างไม่สมส่วน [15] [16]

มีความกังวลว่าผู้ที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามมีความอ่อนไหวต่อการถูกทำให้รุนแรงอย่างรุนแรงมากกว่าบุคคลที่เกิดในศาสนา [17] [18] [19] Dr. Abdul Haqq Bakerได้พัฒนากรอบความคิดของ Convert's Cognitive Development Frameworkที่อธิบายว่าผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่มีแนวความคิดเกี่ยวกับอิสลามอย่างไร [20] [21]

ฝ่ายขวา

การก่อการร้ายฝ่ายขวาสุดโต่งมี แรงจูงใจ จาก อุดมการณ์ ฝ่ายขวา / ขวาสุดที่หลากหลาย ลัทธิ นีโอฟาสซิสต์ที่เด่นชัดที่สุดลัทธินีโอนาซี ลัทธิชาตินิยมผิวขาวและในระดับที่น้อยกว่า"ผู้รักชาติ" / ความเชื่อ ของพลเมืองที่มีอำนาจอธิปไตยและความรู้สึกต่อต้านการทำแท้ง . [22]การก่อการร้ายของฝ่ายขวาหัวรุนแรงสมัยใหม่ปรากฏขึ้นในยุโรปตะวันตกยุโรปกลางและสหรัฐอเมริกาในทศวรรษที่ 1970 และยุโรปตะวันออกหลังจาก การสลายตัว ของสหภาพโซเวียตในปี พ.ศ. 2534 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มหัวรุนแรงฝ่ายขวา ได้แก่แก๊งสกินเฮดพลังขาวนักเลงหัวไม้ฝ่ายขวา/ขวาจัดและโซเซียลมีเดีย [23]ตัวอย่างขององค์กรและบุคคลหัวรุนแรงฝ่ายขวา/ขวาจัด ได้แก่Aryan Nations , Aryan Republican Army (ARA), Atomwaffen Division (AWD), Army of God (AOG), Anders Behring Breivik , Alexandre Bissonnette , Brenton Harrison Tarrant , Cesar Sayoc , Cliven Bundy , Dylann Roof , David Koresh , เดวิด เลน ,Eric Robert Rudolph , Frazier Glenn Miller , James Mason , James Alex Fields , John T. Earnest , Jim David Adkisson , Ku Klux Klan (KKK), National Action (NA), National Socialist Underground (NSU), Timothy McVeigh , Robert Bowers , โธมัส แมร์ , The Orderและ เวด ไม เคิล เพจ ตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2559 มีการโจมตีของผู้ก่อการร้ายฝ่ายขวาทั้งที่พยายามและประสบความสำเร็จในสหรัฐอเมริกามากกว่าการโจมตีของกลุ่มอิสลามิสต์และฝ่ายซ้ายรวมกัน [24]

ประชานิยมฝ่ายขวาโดยผู้ที่สนับสนุนกลุ่มชาติพันธุ์ (มักเป็นชาตินิยมผิวขาว) และต่อต้านการอพยพสร้างบรรยากาศของ "เรากับพวกเขา" ซึ่งนำไปสู่การทำให้รุนแรง [25] [26]การเติบโตของลัทธิชาตินิยมผิวขาวในบรรยากาศทางการเมืองของการแบ่งขั้วได้เปิดโอกาสให้ทั้งแบบออฟไลน์และแบบสุดโต่งและการรับสมัครเป็นทางเลือกแทนตัวเลือกกระแสหลักดั้งเดิมที่ไม่ไว้วางใจมากขึ้น [27] [28]ในปี พ.ศ. 2552 กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริการะบุว่าสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของกลุ่มหัวรุนแรงฝ่ายขวาและการรับสมัคร [29]

Anti -Defamation Leagueรายงานว่าความ พยายามในการโฆษณาชวนเชื่อและการสรรหา คนผิวขาวที่มีอำนาจสูงสุดในและรอบๆ วิทยาเขตของวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีเหตุการณ์ 1,187 เหตุการณ์ในปี 2018 เทียบกับ 421 ครั้งในปี 2017 ซึ่งมากกว่าปีก่อนหน้ามาก [30]ผู้ก่อการร้ายกลุ่มขวาจัดอาศัยกลยุทธ์ที่หลากหลาย เช่น การแจกใบปลิว พิธีกรรมรุนแรง และการจัดปาร์ตี้ในบ้านเพื่อรับสมัคร มุ่งเป้าไปที่เยาวชนที่โกรธแค้นและถูกมองว่าเป็นชายขอบที่มองหาวิธีแก้ปัญหาของพวกเขา แต่เครื่องมือในการรับสมัครที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของพวกเขาคือดนตรีแบบสุดโต่ง ซึ่งหลีกเลี่ยงการติดตามตรวจสอบโดยฝ่ายกลั่นกรอง เช่น ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ปัจจัยเสี่ยงสำหรับการรับสมัคร ได้แก่ การเปิดรับการเหยียดเชื้อชาติในวัยเด็ก ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ เช่น พ่อแม่หย่าร้าง การล่วงละเมิดทางร่างกาย อารมณ์ และทางเพศ การถูกทอดทิ้ง และความท้อแท้ [31]

ในปี 2018 นักวิจัยจาก Data & Society Think Tank ระบุว่าระบบคำแนะนำ ของ YouTube เป็นการส่งเสริมจุดยืนทางการเมืองที่หลากหลาย ตั้งแต่ลัทธิเสรีนิยมกระแสหลักและลัทธิอนุรักษ์นิยม ไปจนถึงลัทธิชาตินิยมผิวขาวอย่างโจ่งแจ้ง [32] [33]กลุ่มสนทนาและฟอรัมออนไลน์อื่น ๆ อีกมากมายถูกใช้เพื่อเผยแพร่แนวคิดขวาจัดทางออนไลน์ [34] [35] [36]พบว่า Facebook นำเสนอโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายไปยังผู้ใช้ 168,000 รายใน หมวดหมู่ ทฤษฎีสมคบคิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สีขาวซึ่งพวกเขาลบออกไม่นานหลังจากได้รับการติดต่อจากนักข่าวจากเหตุการณ์กราดยิงในโบสถ์พิตต์สเบิร์ก ในปี 2018 [37]หลังเหตุการณ์กราดยิงที่มัสยิดในไครสต์เชิร์ช เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2019, Facebook ประกาศว่าพวกเขาได้ห้ามเนื้อหาเกี่ยวกับชาตินิยมผิวขาวและเนื้อหาแบ่งแยกดินแดนสีขาวพร้อมกับอำนาจสูงสุดของคนผิวขาว [38]

ฝ่ายซ้าย

การก่อการร้ายฝ่ายซ้ายคือการก่อการร้าย ที่กระทำ โดยมีเป้าหมายเพื่อล้มล้างระบบทุนนิยม ในปัจจุบัน และแทนที่ด้วยลัทธิมากซ์-เลนินนิสต์หรือสังคมนิยม การก่อการร้ายของฝ่ายซ้ายสามารถเกิดขึ้นได้ภายในรัฐสังคมนิยมที่เป็นการกระทำทางอาญาต่อรัฐบาลปัจจุบัน [39] [40]

กลุ่มผู้ก่อการร้ายฝ่ายซ้ายส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติการในทศวรรษ 1970 และ 1980 หายไปในช่วงกลางทศวรรษ 1990 ข้อยกเว้นประการหนึ่งคือองค์การปฏิวัติกรีก17 พฤศจิกายน (17N) ซึ่งดำเนินไปจนถึงปี 2545 ตั้งแต่นั้นมา การก่อการร้ายฝ่ายซ้ายก็เกิดขึ้นค่อนข้างน้อยในโลกตะวันตกเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบอื่น และปัจจุบันส่วนใหญ่ดำเนินการโดยกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบใน โลกกำลังพัฒนา [41]

ตามคำกล่าวของ Sarah Brockhoff, Tim Kriegerและ Daniel Meierrieks ในขณะที่การก่อการร้ายฝ่ายซ้ายมีแรงจูงใจทางอุดมการณ์ [42]พวกเขาให้เหตุผลว่าเป้าหมายการปฏิวัติของการก่อการร้ายฝ่ายซ้ายนั้นไม่สามารถต่อรองได้ในขณะที่ผู้ก่อการร้ายชาตินิยมเต็มใจที่จะยอมอ่อนข้อให้ [43]พวกเขาเสนอว่าความต้องการที่เข้มงวดของผู้ก่อการร้ายฝ่ายซ้ายอาจอธิบายถึงการขาดการสนับสนุนเมื่อเทียบกับกลุ่มชาตินิยม [44]อย่างไรก็ตาม กลุ่มซ้ายปฏิวัติจำนวนมากได้แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสำหรับ กลุ่ม ปลดปล่อยแห่งชาติที่ใช้การก่อการร้าย เช่นกลุ่มชาตินิยมชาวไอริชองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์และ ชาวทูปามารอสแห่งอเมริกาใต้โดยมองว่าพวกเขามีส่วนร่วมในการต่อสู้ระดับโลกเพื่อต่อต้านระบบทุนนิยม [44]เนื่องจากความรู้สึกชาตินิยมมีสาเหตุมาจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคม ขบวนการแบ่งแยกดินแดนบางกลุ่ม รวมทั้ง Basque ETAกองทัพสาธารณรัฐไอริชเฉพาะกาลและกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติไอริชได้รวมอุดมการณ์คอมมิวนิสต์และสังคมนิยมไว้ในนโยบายของพวกเขา [45]

บทบาทของอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย

ยูเนสโกสำรวจบทบาทของอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ต่อการพัฒนาความรุนแรงในหมู่เยาวชนในรายงานการวิจัยปี 2560 เรื่องเยาวชนและความคลั่งไคล้รุนแรงบนสื่อสังคมออนไลน์: การทำแผนที่การวิจัย [11]รายงานสำรวจความคลั่งไคล้รุนแรงในประเทศต่างๆ ในยุโรป อเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา และแคริบเบียน ความรุนแรงในโลกอาหรับและแอฟริกา; และความรุนแรงที่รุนแรงในเอเชีย ในขณะนี้ มีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในยุโรป อเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา และแคริบเบียนมากกว่าที่มีในโลกอาหรับ แอฟริกา และเอเชีย [11]รายงานดังกล่าวแสดงถึงความจำเป็นในการวิจัยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับหัวข้อนี้โดยรวม เนื่องจากมีการทำให้รุนแรงขึ้นหลายประเภท (การเมือง ศาสนา จิตสังคม) ที่สามารถสำรวจเกี่ยวกับเยาวชนและบทบาทของอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ [11]ข้อสรุปสำคัญประการหนึ่งของรายงานคือ "สื่อสังคมออนไลน์สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยมากกว่าที่จะเป็นแรงผลักดันสำหรับการสร้างความรุนแรงแบบสุดโต่งหรือการก่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นจริง" [11]

ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้าผู้เขียนรายงานปี 2017 ของยูเนสโกเรียกร้องให้สนับสนุนการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาการทำให้รุนแรงแบบสุดโต่งออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนหนุ่มสาวและผู้หญิง เนื่องจากการวิจัยที่มีอยู่ได้รับการระบุเพศ ช่องว่างในการวิจัยยังใช้กับพื้นที่เฉพาะของโลก ขาดการวิจัยในหัวข้อนี้เมื่อพูดถึงโลกอาหรับ แอฟริกา และเอเชีย [11]มากเสียจนผู้เขียนรายงานฉบับนี้ประสบปัญหาในการหาข้อสรุปที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ การทำให้รุนแรง และเยาวชนในสามด้านนี้ของโลก ผู้เขียนเห็นว่าช่องว่างมากมายในการวิจัยเป็นโอกาสสำหรับการศึกษาในอนาคต แต่ก็ยอมรับว่ามีความท้าทายเฉพาะในการดำเนินการวิจัยในพื้นที่นี้ให้ประสบความสำเร็จ[11]พวกเขาหารือเกี่ยวกับความท้าทายเชิงประจักษ์ วิธีการ และจริยธรรม ตัวอย่างเช่น หากต้องศึกษาเยาวชนและอิทธิพลของอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ต่อการทำให้พวกเขาหัวรุนแรง มีข้อกังวลด้านจริยธรรมเมื่อพูดถึงอายุของเยาวชนที่กำลังศึกษา ตลอดจนความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเยาวชนเหล่านี้ ผู้เขียนสรุปรายงานด้วยข้อเสนอแนะทั่วไป ตลอดจนข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม [11]

ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

หนังสือRadical, Religious, and Violent: the New Economics of Terrorism ของ Eli Berman ในปี 2009 [46]ใช้ รูปแบบ ทางเลือกที่มีเหตุผลกับกระบวนการทำให้รุนแรงขึ้น แสดงให้เห็นว่าการมีอยู่ของ เครือข่าย ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกลุ่มหัวรุนแรง เมื่อกลุ่มเหล่านี้ตัดสินใจใช้ความรุนแรง พวกเขายังได้รับอันตรายถึงชีวิตในระดับที่สูงขึ้น และได้รับการคุ้มครองจากการแปรพักตร์และการแทรกแซงในรูปแบบอื่นๆ โดยรัฐและกลุ่มภายนอก

ทุกองค์กรตราบเท่าที่พวกเขารวมถึงความเป็นไปได้ของผู้ขับขี่ฟรีโดยขยายข้อจำกัดการละทิ้งประสบการณ์ ในบริบทขององค์กรหัวรุนแรงสุดโต่ง การแปรพักตร์หมายถึงการแปรพักตร์ต่อหน่วยข่าวกรองหรือ เครื่องมือ รักษาความปลอดภัย หรือการแปรพักตร์ต่อ เครื่องมืออาชญากรที่ไม่ใช่กลุ่มหัวรุนแรง ผลลัพธ์ทั้งสองนี้ทำลายแผนการเฉพาะในการใช้ความรุนแรงในนามของกลุ่มโดยรวม “ข้อ จำกัด การละทิ้ง” คล้ายกับจุดราคาเกณฑ์ซึ่งระบุว่ารางวัลใดที่จะแสดงให้เห็นถึงการละทิ้งของบุคคลใดบุคคลหนึ่งภายในบริบทขององค์กร. Berman ใช้ตัวอย่างของกองกำลังพิทักษ์ตอลิบานสำหรับขบวนสินค้าอุปโภคบริโภคที่เคลื่อนผ่านอัฟกานิสถาน: จุดตรวจถูกตั้งขึ้นตามจุดต่างๆ ตามเส้นทางการค้า และทีมงานของจุดตรวจแต่ละจุดจะได้รับส่วนแบ่งเล็กน้อยจากมูลค่ารวมของขบวนหากมาถึงอย่างปลอดภัย ปลายทาง. แรงจูงใจสำหรับทีมของจุดตรวจใด ๆ ที่ตัดสินใจเพียงแค่จี้ขบวนรถขณะที่มันผ่านไป ขายสินค้าออก และหลบหนี จะเพิ่มขึ้นเมื่อมูลค่าของขบวนรถเพิ่มขึ้น ไดนามิกเดียวกันนี้ใช้กับการโจมตี ในขณะที่บุคคลในกลุ่มผู้ก่อการร้ายอาจไม่รู้สึกว่าได้รับรางวัลจากการแจ้งตำรวจให้ระวังอาชญากรรมระดับต่ำที่กำลังจะเกิดขึ้น รางวัลสำหรับการแจ้งเตือนตำรวจให้ระวังการโจมตีที่มีชื่อเสียงซึ่งกำลังจะมาถึง เช่น การทิ้งระเบิดจำนวนมาก กลับน่าสนใจยิ่งขึ้น

การช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยสมัครใจและต่างตอบแทนภายในองค์กร ตัวอย่างในบรรพบุรุษของศาสนาต่างๆ ได้แก่ Judaic Tzedakah , Islamic Zakatและสถาบันการกุศลต่างๆ ของคริสเตียน ตามที่อธิบายไว้ในActs of the Apostles Berman โต้แย้งว่าองค์กรทางศาสนาประสบกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจโดยขยายความช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปยังผู้เชื่อที่ถูกกล่าวหาทั้งหมด—การยินยอมทางศาสนศาสตร์มีราคาถูก การกระทำอาจมีค่าใช้จ่ายสูง ด้วยการกำหนดกฎทางสังคมที่มองเห็นได้จากภายนอก เช่น ข้อจำกัด (หรือข้อกำหนด) เกี่ยวกับการแต่งกาย อาหาร ภาษา และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม กลุ่มต่างๆ จะกำหนดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดการเกิดการขี่ฟรี

ข้อจำกัดเหล่านี้มีผลสองเท่าในกลุ่มหัวรุนแรง พวกเขาไม่เพียงทำให้แน่ใจว่าแต่ละคนมีความมุ่งมั่นต่อสาเหตุเท่านั้น แต่ยังลดโอกาสการเข้าถึงการบริโภคและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของแต่ละคนที่อาจชักจูงให้พวกเขาออกห่างจากสาเหตุ เมื่อปัจเจกบุคคลมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่รุนแรงมากขึ้น วงสังคมของพวกเขาก็จะถูกจำกัดมากขึ้น ซึ่งทำให้การติดต่อกับบุคคลที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนั้นลดน้อยลงและยึดหลักความคิดที่เป็นพวกหัวรุนแรงมากขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อชายหนุ่มใช้เวลาหลายปีในเยชิวาเพื่อสร้างตัวเองให้อยู่ในฮาเรดีชุมชน เขาละทิ้งรายได้ในอนาคตที่จะสามารถเข้าถึงได้หากเขาเลือกการศึกษาทางโลก เพื่ออ้างถึง Berman “เนื่องจากโอกาสในการบริโภคมีจำกัด การทำงานโดยได้รับค่าตอบแทนจึงไม่น่าดึงดูดใจน้อยลง ทำให้มีเวลามากขึ้นสำหรับกิจกรรมของชุมชน” ค่าใช้จ่าย นี้จมลงไปสู่การคำนวณในอนาคต และเพิ่มข้อจำกัดการแปรพักตร์ในแบบที่ไดนามิกของกลุ่มที่ไม่รุนแรงไม่สามารถทำได้ ย้อนกลับไปที่ตัวอย่างขบวนรถของตาลีบัน ไม่เพียงแต่ทหารราบสองคนที่มีปัญหาเท่านั้นที่ได้รับการตรวจสอบแล้วด้วยการแสดงความมุ่งมั่นต่อสาเหตุ พวกเขายังมีตัวเลือกภายนอกที่จำกัด ซึ่งจะเป็นการยากที่จะผสมผสานเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่เนื่องจากขาดทักษะและความเข้าใจในวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้ ราคาเกณฑ์ที่ชี้ไปที่ข้อบกพร่องซึ่งแสดงด้วยมูลค่าของขบวนรถ จะเพิ่มขึ้นโดยรวมทั้งราคาของการสูญเสียเครือข่ายการสนับสนุนที่มีอยู่และปัจจัยที่ไม่สามารถวัดค่าได้ เช่น เพื่อน ครอบครัว ความปลอดภัย และสินค้าอื่นๆ ตลอดหลักสูตร ของชีวิตของพวกเขา

ทฤษฎีชั้นนำ

ในขณะที่ส่วนโค้งโดยรวมของการทำให้เป็นอนุมูลนิยมมักเกี่ยวข้องกับกระบวนการเสริมแรงหลายอย่าง นักวิชาการได้ระบุเส้นทางสู่การทำให้รุนแรงเป็นชุดๆ

แมคคอลีย์และโมซาเลนโก

หนังสือปี 2009 ของ Clark McCauley และ Sofia Mosalenko Friction: How Radicalization Happens to Them and Usระบุ 12 แนวทางตามวิถีทางสังคมวิทยาและจิตพลวัต:

ปัจจัยระดับบุคคล

ข้องใจส่วนตัว

เส้นทางนี้เน้นการแก้แค้นสำหรับอันตรายที่เกิดขึ้นจริงหรือที่รับรู้โดยบุคคลภายนอก ความผิดครั้งแรกนี้กระตุ้นให้เกิดกลไกทางจิตไดนามิกอื่นๆ เช่น การคิดในแง่กลุ่มและนอกกลุ่มที่รุนแรงขึ้น ลดการยับยั้งต่อความรุนแรง และลดแรงจูงใจในการหลีกเลี่ยงความรุนแรง ชาวเชเชน “ ชาฮิดกา ” หรือที่รู้จักในชื่อแม่ม่ายดำ สตรีที่สูญเสียสามี ลูก หรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดในการขัดแย้งกับกองกำลังรัสเซียเป็นตัวอย่างที่ดี

ข้อข้องใจของกลุ่ม

พลวัตของ "ความคับข้องใจแบบกลุ่ม" มีความคล้ายคลึงกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความคับข้องใจส่วนตัว ความแตกต่างคือผู้ทดลองรับรู้ถึงอันตรายที่เกิดขึ้นกับกลุ่มที่เธอเป็นสมาชิกหรือมีความเห็นอกเห็นใจ เส้นทางนี้อธิบายถึงส่วนใหญ่ของความรุนแรงทางการเมืองและชาติพันธุ์ที่รุนแรง ซึ่งการกระทำนั้นทำในนามของกลุ่มโดยรวมมากกว่าเป็นการแก้แค้นส่วนตัว การเหยียดอย่างรุนแรงจากความเห็นอกเห็นใจต่อกลุ่มนอกนั้นหายากกว่า แต่สามารถสังเกตได้จากความพยายาม ในการจัดแนวร่วมของ Weather Underground กับBlack PanthersและViet Cong ความเชื่อมโยงระหว่างการทำให้หัวรุนแรงกลายเป็นความคลั่งไคล้รุนแรงผ่านความคับแค้นใจของกลุ่มและการระเบิดฆ่าตัวตายยังแสดงให้เห็นในเชิงปริมาณ: การรับรู้ถึงภัยคุกคามต่ออัตลักษณ์ใกล้เคียง เช่น การปรากฏตัวของกองทหารต่างชาติหรือการบุกรุก เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของการระเบิดฆ่าตัวตาย [47]

นักวิจารณ์บางคนเชื่อว่าความโกรธและความสงสัยที่พุ่งตรงไปยังชาวมุสลิมผู้บริสุทธิ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศทางตะวันตกหลังการโจมตี 11 กันยายนและความไม่พอใจต่อพวกเขาโดยกองกำลังความมั่นคงและประชาชนทั่วไป ก่อให้เกิดการทำให้สมาชิกใหม่หัวรุนแรง [48] ​​ความเป็นปรปักษ์แบบ "เรากับพวกเขา" ที่นักวิจารณ์อ้างถึงรวมถึงตำแหน่งทางการเมือง เช่นการห้ามเดินทางของทรัมป์ซึ่งโดนัลด์ ทรัมป์รณรงค์ในตอนแรกว่าเป็น "การปิดประเทศของชาวมุสลิมเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาโดยสิ้นเชิง" หรือวุฒิสมาชิกเท็ด ครูซแดกดัน เรียกร้องให้ "ลาดตระเวนและรักษาความปลอดภัยย่านมุสลิมก่อนที่จะกลายเป็นกลุ่มหัวรุนแรง" [49]

ทางลาดชัน

"ทางลาดลื่น" แสดงถึงการค่อยๆ เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงผ่านกิจกรรมที่จำกัดวงสังคมของแต่ละคนให้แคบลง ความคิดของพวกเขาแคบลง และในบางกรณีก็ลดความรู้สึกไวต่อความรุนแรง สิ่งนี้เรียกอีกอย่างว่ากลุ่มอาการ "ผู้เชื่อที่แท้จริง" ซึ่งเป็นผลมาจากการที่คน ๆ หนึ่งเริ่มจริงจังมากขึ้นเกี่ยวกับความเชื่อทางการเมือง สังคม และศาสนาอันเป็นผลมาจากการ "ก้าวไปอีกขั้น" เราสามารถเริ่มต้นด้วยการเข้าร่วมในกิจกรรมที่ไม่รุนแรง เช่น การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดในการยกระดับสถานะทางสังคมในกลุ่มคือการแสดงความจริงจังต่อสาเหตุและเพิ่มระดับความมุ่งมั่นในแง่ของความเชื่อและกิจกรรมต่างๆ ในขณะที่แต่ละคนทำการกระทำแล้วทำอีก ต้นทุนจมได้รับการพัฒนา แม้ว่าในตอนแรกกิจกรรมจะเป็นเพียงอุดมการณ์หรืออาชญากรเท่านั้น[50]

ความรัก

ความยุ่งเหยิงในครอบครัวและความรักมักเป็นปัจจัยที่มองข้ามในการทำให้รุนแรง องค์กรหัวรุนแรงที่มีความรุนแรงหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ต้นตอของพวกเขา เป็นหนี้โครงสร้างของกลุ่มเพื่อนที่แน่นแฟ้นซึ่งมีสายสัมพันธ์ทางศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และทางเพศร่วมกัน แม้ว่าตัวอย่างนี้จะเห็นได้ชัดในกรณีที่รุนแรงกว่านั้น เช่น "ครอบครัว" ของชาร์ลส์ แมนสันและลัทธิ สุดโต่งอื่นๆ แต่ก็ยังนำไปใช้กับการทำให้รุนแรงในสภาพแวดล้อมทางโลกและศาสนาออร์โธดอกซ์ ความรักสามารถทำหน้าที่เป็นสายสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ทรงอิทธิพล เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ติดตามผ่านการผสมผสานระหว่างแรงดึงดูดและความภักดี [51]กองกำลังพิเศษนี้โดดเด่นเป็นพิเศษใน กลุ่มหัวรุนแรง ฝ่ายซ้ายใหม่เช่น ชาวอเมริกันWeather Undergroundและฝ่ายกองทัพแดง ของ เยอรมัน ความเชื่อมโยงระหว่างBill AyersและBernardine Dohrnหรือระหว่างGudrun EnsslinและAndreas Baaderทำหน้าที่เป็นแกนกลางขององค์กรและทางปัญญาของกลุ่มเหล่านี้

ความเสี่ยงและสถานะ

ภายในกลุ่มหัวรุนแรง พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูง หากประสบความสำเร็จ จะเป็นเส้นทางไปสู่สถานะตราบเท่าที่มันถูกตีความใหม่ว่าเป็นความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในการก่อเหตุ ด้วยเหตุนี้ ความรุนแรงหรือกิจกรรมสุดโต่งอื่นๆ จึงเป็นหนทางสู่ความสำเร็จ การยอมรับทางสังคม และรางวัลทางกายภาพที่อาจเอื้อมไม่ถึง

การมีส่วนร่วมอย่างไม่สมส่วนในการรับความเสี่ยงและการแสวงหาสถานะนั้นเป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชายหนุ่มที่มาจากภูมิหลังของครอบครัวที่ด้อยโอกาส มีระดับไอคิวต่ำกว่า มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ำกว่า และผู้ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จในสังคมตามเส้นทางอาชีพดั้งเดิมน้อยกว่า ชายหนุ่มเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันธพาล อาชญากรรมรุนแรง และพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอื่นๆ [52]

James Pugel ได้ทำการศึกษาโดยที่อดีตนักสู้ชาวไลบีเรียระบุว่าการทำให้หัวรุนแรงของพวกเขาได้รับแรงจูงใจจากโอกาสที่จะเพิ่มสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมภายในชุมชนของพวกเขา มีความเชื่อว่าบุคคลที่หัวรุนแรงมีชีวิตที่ดีกว่าบุคคลที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มหัวรุนแรงเสนอการจ้างงานชดเชย ซึ่งเป็นวิธีการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน เช่น อาหารและที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ ความรุนแรงยังให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยจากความรุนแรงในท้องถิ่น (เช่น การลักพาตัว) สำหรับทั้งครอบครัว [53]

นักวิจัยคนอื่น ๆ เช่น Alpaslan Ozerdem และ Sukanya Podder เชื่อว่าการทำให้รุนแรงขึ้น "สามารถกลายเป็นหนทางเดียวที่จะอยู่รอดได้ โดยให้ความคุ้มครองจากการทรมาน การข่มเหง และการฆ่าที่ยุยงทางการเมือง" [54] นอกจากนี้ บุคคลที่ไม่เข้าร่วมกลุ่มหัวรุนแรงอาจถูก "ภาระทางสังคมที่ไม่สามารถทนได้ซึ่งรวมถึงชื่อและป้ายกำกับที่ดูหมิ่น" [55]

เลิกแช่แข็ง

การสูญเสียการเชื่อมต่อทางสังคมสามารถเปิดแต่ละคนไปสู่แนวคิดใหม่และตัวตนใหม่ที่อาจรวมถึงการทำให้รุนแรงทางการเมือง แยกตัวจากเพื่อน ครอบครัว หรือความต้องการพื้นฐานอื่นๆ บุคคลอาจเริ่มคบหากับฝ่ายที่ไม่เหมือนกัน รวมถึงพวกหัวรุนแรงทางการเมือง ศาสนา หรือวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคุกหัวรุนแรงที่ซึ่งปัจเจกบุคคลผูกมัดกันด้วยอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติ ศาสนา และกลุ่มอันธพาลในระดับที่มากกว่าในโลกภายนอก และมักจะนำอัตลักษณ์ที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงที่ค้นพบใหม่นอกคุกมาเชื่อมโยงกับองค์กรหัวรุนแรงในประชากรโดยรวม [56]

ปัจจัยระดับกลุ่ม

ตราบเท่าที่กลุ่มเป็นระบบแบบไดนามิกที่มีเป้าหมายหรือชุดของค่านิยมร่วมกัน เป็นไปได้ว่าความคิดของกลุ่มโดยรวมอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลในลักษณะที่บุคคลเหล่านั้นกลายเป็นคนหัวรุนแรงมากขึ้น

โพลาไรเซชัน

การอภิปราย การมีปฏิสัมพันธ์ และประสบการณ์ภายในกลุ่มที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงอาจส่งผลให้มีความมุ่งมั่นต่อสาเหตุโดยรวมเพิ่มขึ้น และในบางกรณีอาจนำไปสู่การสร้างแนวคิดที่แตกต่างเกี่ยวกับจุดประสงค์ของกลุ่มและกลยุทธ์ที่ต้องการ ภายในกลุ่มหัวรุนแรง พลวัตภายในสามารถนำไปสู่การจัดตั้งกลุ่มต่างๆ อันเป็นผลมาจากความท้อแท้ภายใน (หรือตรงกันข้าม ความทะเยอทะยาน) กับกิจกรรมของกลุ่มโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเลือกระหว่างการก่อการร้ายที่รุนแรงและการเคลื่อนไหวที่ไม่รุนแรง The Weather Undergroundแยกทางกับนักเรียนเพื่อสังคมประชาธิปไตยเป็นหนึ่งในหลายๆตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงของโพลาไรเซชันของกลุ่มบ่งบอกเป็นนัยว่าสมาชิกของกลุ่มที่ใหญ่กว่านี้ต้องผูกมัดกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและแสดงความภักดีของพวกเขาผ่านการทำให้รุนแรงขึ้นอีก หรือออกจากกลุ่มโดยสิ้นเชิง

การแยก

ความโดดเดี่ยวช่วยเสริมอิทธิพลของการคิดแบบสุดโต่งโดยอนุญาตให้สมาชิกกลุ่มที่จริงจังและหรือโน้มน้าวใจกำหนดวาระการประชุมของร่างกายอย่างไม่สมส่วน เมื่อบุคคลเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมในกลุ่มเพียงแห่งเดียว กลุ่มนั้นจะได้รับอิทธิพลโดยรวมเหนือบุคคลนั้น—การไม่ยอมรับจะเท่ากับการเสียชีวิตทางสังคม ความโดดเดี่ยวส่วนตัว และมักจะขาดการเข้าถึงบริการพื้นฐานที่ชุมชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเติมเต็ม . ในฐานะที่เป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่ง กลุ่มอิสลามในตะวันตกมีความเสี่ยงเป็นพิเศษต่อการทำให้รุนแรงในรูปแบบนี้ การถูกตัดขาดจากสังคมในวงกว้างด้วยอุปสรรคทางภาษา ความ แตกต่างทางวัฒนธรรม และการเลือกปฏิบัติในบางครั้ง ชุมชนมุสลิมจึงมีความเสี่ยงมากขึ้นต่อเส้นทางเพิ่มเติมของการทำให้รุนแรงขึ้น [57]

เส้นทางเพิ่มเติมอีกทางหนึ่งของการทำให้บุคคลที่รู้สึกโดดเดี่ยวคืออินเทอร์เน็ต การใช้ข้อมูลที่รวบรวมโดย Internet World Stats โรบิน ทอมป์สันเชื่อว่าอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือนั้น “สูงกว่าค่าเฉลี่ย” เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ แต่ในประเทศที่อินเทอร์เน็ตมีแพร่หลายมากขึ้น บุคคลต่างๆ ก็ “มีแนวโน้มที่จะ ถูกคัดเลือกและถูกทำให้รุนแรงผ่านทางอินเทอร์เน็ต” ด้วยเหตุนี้ อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย เช่น ห้องสนทนาและบล็อกของกลุ่มหัวรุนแรง “ล่อลวงผู้ใช้ด้วยสัญญามิตรภาพ การยอมรับ หรือจุดประสงค์” [58]

การแข่งขัน

กลุ่มต่างๆ สามารถกลายเป็นกลุ่มหัวรุนแรงได้เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ ในขณะที่พวกเขาแข่งขันเพื่อความชอบธรรมและศักดิ์ศรีกับประชาชนทั่วไป เส้นทางนี้เน้นที่การเพิ่มความรุนแรงในความพยายามที่จะเอาชนะกลุ่มอื่น ๆ ไม่ว่าการเพิ่มขึ้นนั้นจะอยู่ในความรุนแรง เวลาที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ความยากลำบากทางเศรษฐกิจและร่างกายที่ต้องทน หรือทั้งสี่ การเคลื่อนไหวทางศาสนาและองค์ประกอบการก่อการร้ายที่ก่อตัวขึ้นในชื่อของพวกเขาแสดงลักษณะนี้ [ ต้องการอ้างอิง ]แม้ว่าในบางกรณีอาจมีความแตกต่างทางหลักคำสอนหรือทางชาติพันธุ์ ที่กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในลักษณะนี้ แต่สัญญาณภายนอกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มสำหรับความมุ่งมั่นต่อการกระทำที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

อนุมูลอิสระจำนวนมาก

ประธานเหมาเจ๋อตุงเขียนเรื่องสงครามยืดเยื้อในปี 2481
การเมืองยิวยิตสู

เรียกอีกอย่างว่า "ตรรกะของความรุนแรงทางการเมือง" การเมืองแบบยิวยิตสูเป็นรูปแบบหนึ่งของสงครามการเมืองแบบอสมมาตร ซึ่งกลุ่มหัวรุนแรงกระทำการเพื่อยั่วยุให้รัฐบาลปราบปรามประชาชนในวงกว้างและก่อให้เกิดการโต้เถียงภายในประเทศซึ่งทำให้เกิดการกระทำที่รุนแรงต่อไป [59]จุดประสงค์หลักของกลุ่มหัวรุนแรงที่ใช้กลยุทธ์นี้ไม่ใช่เพื่อทำลายศัตรูโดยสิ้นเชิง แต่เพื่อให้ศัตรูโจมตีฝ่ายกลางทางการเมืองและอุดมการณ์ เพื่อให้ระเบียบทางการเมืองที่มีอยู่สูญเสียการเรียกร้องความชอบธรรมในขณะที่กลุ่มหัวรุนแรงได้รับความชอบธรรม . [60]โดยการทำลายสายกลาง กลุ่มหัวรุนแรงสนับสนุนสังคมที่แยกสองทาง และใช้ปฏิกิริยาของรัฐต่อความรุนแรงเป็นเหตุผลสำหรับความรุนแรงต่อไป [61] กลยุทธ์ของอัลกออิดะห์ ในการล่อลวงตะวันตก โดยเฉพาะ สหรัฐฯให้เข้าร่วมสงครามภาคพื้นดินในรัฐอิสลามที่ทำให้ประชาชาติอุมาห์เป็นขั้วกับตะวันตก ขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงการปะทะที่จะทำให้กองทัพอเมริกันใช้ความเหนือกว่าทางเทคนิคของตนเป็นตัวอย่างของการเมืองยิวยิตสู . David Kilcullenที่ปรึกษาฝ่ายต่อต้านการก่อความไม่สงบของDavid Petraeusในช่วงที่อิรักเกิดคลื่นซัดฝั่งเรียกสิ่งนี้ว่า "กลุ่มอาการการรบแบบกองโจรโดยบังเอิญ" [62]

กลยุทธ์นี้ยังเป็นเสาหลักของการก่อความไม่สงบ ของ ลัทธิเหมา และตอบสนองทั้งวัตถุประสงค์ของข้อได้เปรียบทางยุทธวิธีและอุดมการณ์

ความเกลียดชัง

ในความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ ศัตรูถูกมองว่ามีความเป็นมนุษย์น้อยลงเรื่อยๆ[63]เช่นนั้น ความเป็นมนุษย์ทั่วไปของพวกเขาไม่ได้กระตุ้นการยับยั้งโดยธรรมชาติต่อความรุนแรง สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการ "ทำให้จำเป็น" ทั้งตนเองและศัตรูในฐานะฝ่ายดีและฝ่ายชั่วตามลำดับ การใช้ลัทธิตักฟีร์ ของอิสลามิสต์ หรือ ( การละทิ้งความเชื่อ ) เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการสังหารชาวมุสลิมที่ไม่ใช่คนหัวรุนแรงและผู้ที่ไม่เชื่อศาสนา ( กาฟีร์ : "คนต่างศาสนา") คือตัวอย่างของสิ่งนี้ Hannah ArendtในThe Origins of Totalitarianismนำเสนอไดนามิกที่คล้ายคลึงกันซึ่งมีส่วนสนับสนุนอุดมการณ์ของลัทธิแพน-สลาฟลัทธินาซีและลัทธิต่อต้านชาวยิวโดยที่คนในกลุ่มสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง ให้สูงส่ง เพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองและปลุกระดมต่อต้านกลุ่มนอกเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์นั้น [64]กระแสแห่งความเกลียดชังนี้ไม่ได้มีเฉพาะกลุ่มฝ่ายขวา เท่านั้น กลุ่มนักพยากรณ์อากาศและกองทัพแดงมักมองว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็น "หมู" ที่สมควรตายและปฏิบัติต่อมนุษย์

การพลีชีพ

การพลีชีพหมายความว่าบุคคลที่มีปัญหาเสียชีวิตด้วยสาเหตุหรือเต็มใจที่จะตายเพื่อสาเหตุ ผลกระทบเชิงสัญลักษณ์ของการพลีชีพแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม แต่ในด้านของการทำให้รุนแรงขึ้น การกระทำหรือการแสวงหามรณสักขีแสดงถึงคุณค่าที่แท้จริงของวิถีชีวิตของพวกหัวรุนแรง

บาร์เร็ตต์

Robert Barrett เป็นหนึ่งในนักวิจัยชั้นนำในการวิจัยภาคสนามกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายชาวไนจีเรีย Barrett เสนอมุมมองที่ไม่เหมือนใครให้กับงานวิจัยประเภทนี้ เนื่องจากการศึกษาของเขาดำเนินการกับสมาชิกของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในปัจจุบัน ไม่ใช่อดีต การศึกษาวิจัยภาคสนามของ Barrett ในปี 2008 เผยให้เห็นลักษณะเฉพาะและแรงจูงใจในการทำให้รุนแรงขึ้นตามรายงานของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ตัวอย่างเช่น บุคคลที่ถูกทำให้รุนแรงแสดงความรู้สึกเป็นอาสาสมัคร แต่นายหน้าหัวรุนแรงบอกว่าวัตถุประสงค์ของพวกเขาคือการทำให้ "การบีบบังคับรู้สึกเหมือนเป็นอาสาสมัคร" Barrett ยืนยันว่าแรงจูงใจที่จะกลายเป็นคนหัวรุนแรงสามารถระบุได้ดังนี้: นักอุดมการณ์ นักสู้ อาชญากร นักปฏิบัตินิยม ทหาร และผู้ตาม [55]

อุดมการณ์

ผู้มีอุดมการณ์สนับสนุนความเชื่อที่ว่าอำนาจสูงสุดของชาติพันธุ์เป็นสิ่งจำเป็นและความรุนแรงเป็นหนทางในการบรรลุความจริงนี้ ผู้มีอุดมการณ์คงไว้ซึ่ง “ความพร้อมที่จะตายเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์หากจำเป็น ความอยู่รอดและการรักษากลุ่มหรือชุมชนสำคัญกว่าการอยู่รอดหรือการรักษาตนเอง”

นักสู้

นักสู้แสดงความกังวลว่าการอยู่รอดขั้นพื้นฐานของพวกเขาขึ้นอยู่กับการเข้าร่วมกลุ่มหัวรุนแรง ดังนั้น นักสู้จึงไม่ได้รับแรงจูงใจจากอุดมการณ์และเป้าหมายหลักของพวกเขาคือการรักษาตนเอง

อาชญากร

อาชญากรส่วนใหญ่ได้รับแรงจูงใจจาก “เสรีภาพในการดำเนินกิจกรรมที่อาจถือว่าผิดกฎหมาย” ด้วยเหตุนี้ อาชญากรจึงประสบความสำเร็จจากความพอใจในทันทีที่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำที่รุนแรงต่อศัตรูของพวกเขา อาชญากรเติบโตบนความขัดแย้งและในแง่หนึ่งเชื่อว่าการกระทำของพวกเขาเป็นวีรบุรุษ

นักปฏิบัติ

นักปฏิบัติมีความสนใจในประโยชน์ของการเคลื่อนย้ายสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม เป้าหมายของพวกเขาอยู่ที่ "การรักษาโครงสร้างและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องหรือความสำเร็จที่เพิ่งค้นพบ" ในความมั่งคั่ง กรรมสิทธิ์ในที่ดิน และ/หรือสิทธิในการขุด

ทหาร

ทหารเชื่อว่า “ความอยุติธรรมและความไม่มั่นคง” กำลังบรรเทาปัจจัยที่ทำให้เกิดความรุนแรง ความรู้สึกเด่นชัดว่าตนมีหน้าที่ต่อสู้กับความอยุติธรรม ทหารมีแรงจูงใจจากความรู้สึกว่าพวกเขาสามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกได้

ผู้ติดตามต้องการความรู้สึกของการพึ่งพากลุ่มและความผูกพันเพื่อเอาชนะความรู้สึกว่าเป็นคนนอก พวกเขากังวลอย่างมากกับการรับรู้ทางสังคม “การยอมรับและการรักษาหรือเพิ่มสถานะทางสังคมภายในชุมชนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการส่งเสริมการเป็นสมาชิก”

ความเข้าใจผิด

ความยากจน

ความสัมพันธ์ระหว่างการทำให้รุนแรงและความยากจนเป็นเรื่องโกหก ผู้ก่อการร้ายจำนวนมากมาจากภูมิหลังของชนชั้นกลางและมีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมทางเทคนิค [65]ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างความยากจนกับกลุ่มหัวรุนแรง [66]ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ความยากจนและความเสียเปรียบอาจจูงใจให้เข้าร่วมองค์กรช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่มีแนวโน้มรุนแรง แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าความยากจนที่เหมาะสมมีส่วนรับผิดชอบต่อการทำให้รุนแรงขึ้น

อาการป่วยทางจิต

แม้ว่าจิตวิทยาส่วนบุคคลจะมีบทบาทสำคัญในการทำให้รุนแรงขึ้น แต่ความเจ็บป่วยทางจิตไม่ได้เป็นสาเหตุของการก่อการร้ายโดยเฉพาะหรือการทำให้รุนแรงทางอุดมการณ์ในวงกว้าง แม้แต่ในกรณีของการก่อการร้ายด้วยการฆ่าตัวตายพยาธิสภาพทางจิตใจ เช่น โรคซึมเศร้าและโรคจิตเภทก็ยังขาดหายไปเป็นส่วนใหญ่ [67] [68]

การป้องกันและกำจัดอนุมูลอิสระ

ดูเพิ่มเติม

แหล่งที่มา

คำจำกัดความของโลโก้งานวัฒนธรรมฟรี notext.svg บทความนี้รวมข้อความจากงานเนื้อหาฟรี ได้รับใบอนุญาตภายใต้ CC BY-SA 3.0 IGO ข้อความที่นำมาจากเยาวชนและความคลั่งไคล้ความรุนแรงบนโซเชียลมีเดีย: การทำแผนที่งานวิจัย , 1–167, Alava, Séraphin, Divina Frau-Meigs และ Ghayada Hassan, UNESCO ห้องสมุดดิจิทัลของยูเนสโก หากต้องการเรียนรู้วิธีเพิ่ม ข้อความ อนุญาตแบบเปิดในบทความ Wikipedia โปรดดูหน้าวิธีการนี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการนำข้อความจากวิกิพีเดียมาใช้ซ้ำโปรดดูข้อกำหนดการใช้งาน

หมายเหตุ

 1. อรรถเป็น กระบวนการหัวรุนแรงที่นำไปสู่การกระทำของการก่อการร้าย รายงานที่กระชับจัดทำโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของคณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับการทำให้รุนแรงจากหัวรุนแรง บรัสเซลส์ สืบค้นจาก: https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/20080500_cscp_report_vries.pdf
 2. โบรัม, แรนดี. การทำให้รุนแรงไปสู่ความคลั่งไคล้รุนแรง I: การทบทวนทฤษฎีสังคมศาสตร์ วารสารยุทธศาสตร์ความมั่นคง. ฉบับ 4 ฉบับที่ 4. (2011) หน้า 7–36
 3. อรรถ a b มิด AP (2013-03-27) "การทำให้หัวรุนแรง, การถอนหัวรุนแรง, การต่อต้านหัวรุนแรง: การอภิปรายเชิงแนวคิดและการทบทวนวรรณกรรม" . ศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการต่อต้านการก่อการร้าย - กรุงเฮก (ICCT) {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
 4. ^ McCauley, C., Mosalenko, S. "กลไกของการทำให้รุนแรงทางการเมือง: เส้นทางสู่การก่อการร้าย" การก่อการร้ายและความรุนแรงทางการเมือง (2551) 416
 5. ^ ตำรวจม้าแคนาดา Radicalization: คู่มือสำหรับผู้งุนงง การสืบสวนอาชญากรรมความมั่นคงแห่งชาติ มิถุนายน 2552.
 6. เบอร์แมน, อีไล (2552). "เหตุใดผู้ก่อการร้ายทางศาสนาจึงถึงแก่ชีวิต". หัวรุนแรง เคร่งศาสนา และรุนแรง: เศรษฐกิจใหม่ของการก่อการร้าย MIT Press (เผยแพร่เมื่อ พ.ศ. 2554) หน้า 19. ไอเอสบีเอ็น  9780262258005. สืบค้นเมื่อ18 กันยายน 2563 . การตรวจสอบตามวัตถุประสงค์ของชุมชนศรัทธาที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากเผยให้เห็นว่าพวกเขามักจะยืนอยู่บนเสาสองต้น ประการแรกคือความสามารถในการตอบสนองความต้องการทางวิญญาณของสมาชิก [...] เสาหลักที่สองคือความสามารถในการให้บริการทางสังคมและเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น [...]
 7. ^ การสื่อสารจากคณะกรรมาธิการถึงรัฐสภายุโรปและสภาเกี่ยวกับการสรรหาผู้ก่อการร้าย: กล่าวถึงปัจจัยที่เอื้อต่อการสร้างความรุนแรงแบบสุดโต่ง บรัสเซลส์: 2005 สืบค้นจาก: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:111:0009:0011:EN:PDF
 8. ^ การบรรยายสรุปปฏิบัติการด้านพฤติกรรมศาสตร์ หมายเหตุ: การทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดสุดโต่งและลัทธิหัวรุนแรงสุดโต่งในสหราชอาณาจักร รายงาน บส.02/2551. สืบค้นจาก: http://www.guardian.co.uk/uk/2008/aug/20/uksecurity.terrorism1
 9. ^ ตำรวจม้าแคนาดา Radicalization: คู่มือสำหรับผู้งุนงง ระบบรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (NSS). มิถุนายน 2552
 10. PET, “Radikalisering og terror” Center for Terroranalyse (เดนมาร์ก) ตุลาคม 2552 ดูได้ที่ http://www.pet.dk/upload/radikalisering [ permanent dead link ] og terror.pdf”
 11. อรรถa b c d e f g h i j Alava, Séraphin, Divina Frau-Meigs และ Ghayada Hassan (2017) “เยาวชนกับความรุนแรงสุดโต่งบนโซเชียล: แผนผังการวิจัย” . unesdoc.unesco.org . หน้า1–161 สืบค้นเมื่อ2019-05-12
 12. ฟิชแมน, ชิรา., et al. UMD START: ตัวบ่งชี้ระดับชุมชนของการทำให้รุนแรง: หน่วยเฉพาะกิจข้อมูลและวิธีการ 16 กุมภาพันธ์ 2553
 13. อรรถ โจนส์ แซม; ไรท์, โรเบิร์ต (23 มีนาคม 2560). "ตำรวจสอบสวนว่า คาลิด มาซูด คนในครอบครัวกลายเป็นคนหัวรุนแรงได้อย่างไร" . ไฟแนนเชียลไทมส์. สืบค้นเมื่อ 24 มีนาคม 2017 .
 14. ^ วูด วินเซนต์ (25 มีนาคม 2560) “ผู้นำมุสลิมอังกฤษระบุ เมย์ต้องปราบปรามกลุ่มหัวรุนแรงในคุกเพื่อเอาชนะการก่อการร้าย” . ซันเดย์ เอ็กซ์เพรส. สืบค้นเมื่อ 26 มีนาคม 2017 .
 15. ^ Kundnani, อรุณ (2555). "การทำให้รุนแรง: การเดินทางของแนวคิด". การแข่งขันและคลาส 54 (2): 3–25. ดอย : 10.1177/0306396812454984 . S2CID 147421959 _ 
 16. ซิลวา, ดีเร็ก (2018). "การทำให้เป็นหัวรุนแรง: การเดินทางของแนวคิด มาเยือน" การแข่งขันและคลาส 59 (4): 34–53. ดอย : 10.1177/0306396817750778 . S2CID 149001177 _ 
 17. ^ "เหตุใดผู้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามจึงมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นพวกสุดโต่ง" . อิสระ . 2017-03-24 . สืบค้นเมื่อ2018-06-03 .
 18. ^ "มุสลิมเปลี่ยนใจเลื่อมใส 'เสี่ยงต่อไอซิสหัวรุนแรง' วิจัยพบ " อิสระ. สืบค้นเมื่อ2018-06-03 .
 19. ^ "ผู้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามมีแนวโน้มที่จะหัวรุนแรงมากกว่าชาวมุสลิมพื้นเมือง " นักเศรษฐศาสตร์ เมษายน 2017 . สืบค้นเมื่อ2018-06-03 .
 20. ^ เบเกอร์, อับดุล ฮัค (2554). พวกสุดโต่งที่อยู่ท่ามกลางพวกเรา: เผชิญหน้ากับความหวาดกลัว Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave มักมิลลัน หน้า 12. ไอเอสบีเอ็น 9780230296541. OCLC  709890472 .
 21. Matenia Sirseloudi, 2012 ความหมายของศาสนาและอัตลักษณ์สำหรับกลุ่มหัวรุนแรงที่รุนแรงของชาวตุรกีพลัดถิ่นในเยอรมนี การก่อการร้ายและความรุนแรงทางการเมือง เล่มที่ 24 พ.ศ. 2555 – ฉบับที่ 5 [1] .
 22. ออเบรย์, สเตฟาน เอ็ม. (2547). มิติใหม่ของการก่อการร้ายสากล . vdf Hochschulverlag เอจี หน้า 45. ไอเอสบีเอ็น 978-3-7281-2949-9.
 23. โมกาดัม, อัสซาฟ; ยูแบงค์, วิลเลียม ลี (2549). รากเหง้าของการก่อการร้าย . สำนักพิมพ์อินโฟเบส. หน้า 57. ไอเอสบีเอ็น 978-0-7910-8307-9.
 24. โลเปซ, เยอรมัน (18 สิงหาคม 2017). "การทำให้ชาวอเมริกันผิวขาวหัวรุนแรง" . วอกซ์ สืบค้นเมื่อ26 มีนาคม 2562 .
 25. Greven, Thomas (พฤษภาคม 2016), The Rise of Right-wing Populism in Europe and the United States: A Comparative Perspective , Germany: Friedrich Ebert Foundation, p. 9
 26. ^ จิปสัน, ศิลปะ; เบกเกอร์, พอล เจ. (20 มีนาคม 2019). “ชาตินิยมผิวขาวที่เกิดในสหรัฐฯ กำลังเป็นภัยก่อการร้ายทั่วโลก” . บทสนทนา_ สืบค้นเมื่อ22 มีนาคม 2562 .
 27. ไวล์, เคลลี่ (17 ธันวาคม 2018). "วิธีที่ YouTube สร้างเครื่องจักรหัวรุนแรงสำหรับกลุ่มขวาจัด" . สืบค้นเมื่อ26 มีนาคม 2562 .
 28. มาร์วิค, อลิซ; ลูอิส เบคก้า (18 พฤษภาคม 2017) "ความรุนแรงทางออนไลน์ที่เราไม่ได้พูดถึง" . ข่าวกรอง _ นิตยสารนิวยอร์ก. สืบค้นเมื่อ26 มีนาคม 2562 .
 29. ^ สุดโต่งและสาขาหัวรุนแรง, แผนกวิเคราะห์ภัยคุกคามสิ่งแวดล้อมแห่งมาตุภูมิและเอฟบีไอ (7 เมษายน 2552). กลุ่มขวาสุดโต่ง: สภาพภูมิอากาศทางเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบันกระตุ้นการฟื้นคืนชีพในการทำให้เป็นหัวรุนแรงและการสรรหา (PDF ) วอชิงตัน ดี.ซี.: สำนักงานข่าวกรองและการวิเคราะห์ของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแห่งสหรัฐอเมริกา สืบค้นเมื่อ26 มีนาคม 2562 .
 30. ^ "พวก Supremacists ผิวขาวก้าวขึ้นความพยายามโฆษณาชวนเชื่อนอกมหาวิทยาลัยในปี 2561 " ลีกต่อต้านการหมิ่นประมาท สืบค้นเมื่อ26 มีนาคม 2562 .
 31. ^ สมาคมแห่งชาติเพื่อการศึกษาการก่อการร้ายและการตอบสนองต่อการก่อการร้าย (พฤศจิกายน 2559) การรับสมัครและการทำให้หัวรุนแรงในหมู่ผู้ก่อการร้ายขวาจัดของสหรัฐฯ (PDF ) กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯ หน้า 1–4 . สืบค้นเมื่อ26 มีนาคม 2562 .
 32. ลูอิส, รีเบคกา (กันยายน 2018). "อิทธิพลทางเลือก: การเผยแพร่สิทธิเชิงโต้ตอบบน YouTube" (PDF ) datasociety.net . ข้อมูลและสังคม สืบค้นเมื่อ26 มีนาคม 2562 .
 33. ^ อินแกรม, แมทธิว. "ชีวิตลับของ YouTube ในฐานะเครื่องมือสำหรับการทำให้รุนแรงขึ้น" . รีวิววารสารศาสตร์โคลัมเบีย ฉบับที่ 19 กันยายน2561 สืบค้นเมื่อ26 มีนาคม 2562 .
 34. มานาวิส, ซาราห์ (15 มีนาคม 2018). "เหตุกราดยิงในไครสต์เชิร์ชแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมเว็บขวาจัดกำลังขับเคลื่อนการทำให้รุนแรงขึ้น " รัฐบุรุษคนใหม่. สืบค้นเมื่อ26 มีนาคม 2562 .
 35. ทอดด์, แอนดรูว์; มอร์ตัน, ฟรานเซส (21 มีนาคม 2562). "ทางการนิวซีแลนด์เพิกเฉยต่อกลุ่มหัวรุนแรงฝ่ายขวาทางออนไลน์มานานหลายปี " รอง_ สืบค้นเมื่อ26 มีนาคม 2562 .
 36. วอร์ด, จัสติน (19 เมษายน 2018). "วันแห่งเกียรติยศ: มีมชาตินิยมสีขาวเติบโตบน Reddit's r/The_Donald " แฮทวอทช์ . ศูนย์กฎหมายความยากจนภาคใต้. สืบค้นเมื่อ24 มีนาคม 2562 .
 37. โจนส์, เรตต์ (2 พฤศจิกายน 2018). "Facebook เสนอตัวเลือก 'การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สีขาว' แก่ผู้ลงโฆษณา " กิซโมโด สืบค้นเมื่อ28 มีนาคม 2562 .
 38. อรรถ ค็อกซ์, โจเซฟ; เคอเบลอร์, เจสัน (27 มีนาคม 2562). "Facebook ห้ามลัทธิชาตินิยมผิวขาวและการแบ่งแยกดินแดนสีขาว" . เมนบอร์ด. สืบค้นเมื่อ27 มีนาคม 2562 .
 39. ออเบรย์ หน้า 44–45
 40. ^ โมกาดัม หน้า 56
 41. แอนดรูว์ ซิลค์ (3 กันยายน 2018). "8" . คู่มือ Routledge ของการก่อการร้ายและการต่อต้านการก่อการร้าย เทย์เลอร์ & ฟรานซิส ไอเอสบีเอ็น 978-1-317-59270-9. ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา การก่อการร้ายของฝ่ายซ้ายมักถูกมองว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างเล็กน้อย แม้ว่าบางครั้งจะมีการคาดการณ์เกี่ยวกับการกลับมาก็ตาม ... ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา การก่อการร้ายฝ่ายซ้ายเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างเล็กน้อยในสเปกตรัมทั้งหมดของการก่อการร้าย
 42. บร็อคฮอฟฟ์, ครีเกอร์ และไมเออร์ริค
 43. บร็อกฮอฟฟ์, ครีเกอร์ และไมเออร์รีกส์, พี. 3
 44. อรรถเป็น ข บ ร็อกฮอฟฟ์, ครีเกอร์ และไมเออร์รีกส์, พี. 17
 45. บร็อกฮอฟฟ์, ครีเกอร์ และไมเออร์รีกส์, พี. 18
 46. ^ หัวรุนแรง เคร่งศาสนา และรุนแรง: เศรษฐศาสตร์ใหม่ของการก่อการร้าย (MIT Press 2009)
 47. ปาป, โรเบิร์ต, เฟลด์แมน, เจมส์ การตัดชนวน: การระเบิดของการก่อการร้ายฆ่าตัวตายทั่วโลกและวิธีหยุดมัน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก 2553
 48. ^ The Psychology Of Terrorism , เสียงสัมภาษณ์สรุปรายงานพิเศษ: The Psychology of Terrorism
 49. ^ เท็ด ครูซ: ตำรวจจำเป็นต้อง 'ลาดตระเวนและรักษาความปลอดภัย' ย่านชาวมุสลิม
 50. โพสต์, เจอร์โรลด์. "หมายเหตุเกี่ยวกับทฤษฎีจิตไดนามิกของพฤติกรรมผู้ก่อการร้าย" ใน Terrorism: An International Journal Vol. 7 No. 3. 1984
 51. Della Porta, D. ขบวนการทางสังคม ความรุนแรงทางการเมือง และรัฐ: การวิเคราะห์เปรียบเทียบของอิตาลีและเยอรมนี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. 2538
 52. ^ McCauley, C. Mosalenko, S. Friction: How Radicalization Happens to Them and Us. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ปี 2009 หน้า 62–63
 53. ^ ปูเกล, เจมส์. "สิ่งที่นักสู้พูด: การสำรวจอดีตนักสู้ในไลบีเรีย: กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2549" โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. 2550
 54. โอเซอร์เดม อัลปาสลัน และสุกัญญา พอดเดอร์ "เยาวชนหัวรุนแรงและหัวรุนแรงสุดโต่ง". วารสารยุทธศาสตร์ความมั่นคง, 2554.
 55. อรรถเป็น บาร์เร็ตต์, โรเบิร์ต. "บทสัมภาษณ์นักฆ่า: นักสู้หกประเภทและแรงจูงใจในการเข้าร่วมกลุ่มมฤตยู" การศึกษาความขัดแย้งและการก่อการร้าย 2554
 56. ^ ฟิเกล, จอห์น. "กระบวนการหัวรุนแรงในเรือนจำ"สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการต่อต้านการก่อการร้าย . นำเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการของ NATO, Eliat, 25 ธันวาคม 2550
 57. ^ วิดิโน, ลอเรนโซ. การตอบโต้การทำให้หัวรุนแรงในอเมริกา: บทเรียนจากยุโรป รายงานพิเศษของสถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกา พฤศจิกายน 2553
 58. ^ ทอมป์สัน โรบินแอล "หัวรุนแรงและการใช้สื่อสังคมออนไลน์". วารสารยุทธศาสตร์ความมั่นคง, 2554.
 59. ^ McCauley, C. Jiutitsu การเมือง: การก่อการร้ายและการตอบสนองต่อการก่อการร้าย ใน PR Kimmel & Chris Stout (บรรณาธิการ), Collateral Damage: ผลทางจิตใจของ America's War on Terrorism
 60. โรสเบรอห์, เครก. ตรรกะของความรุนแรงทางการเมือง พี.ดับบลิว.เพรส. พอร์ตแลนด์ ออริกอน 2547
 61. Marighella, C. คู่มือย่อของ Urban Guerrilla J. Butt และ R. Sheed (ผู้แปล) Havana, Transcontinental Press
 62. ^ คิลคัลเลน, เดวิด. กองโจรโดยบังเอิญ: การต่อสู้ในสงครามขนาด เล็กท่ามกลางสงครามขนาดใหญ่ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด 2551
 63. Royzman, EE, McCauley, C., Rozin, P. จาก Plato ถึง Putnam: สี่วิธีคิดเกี่ยวกับความเกลียดชัง ใน อาร์. เจ. สเติร์นเบิร์ก (ed.) The Psychology of Hateหน้า 3–35. (2548)
 64. ^ อาเรนด์, ฮันนาห์. ต้นกำเนิดของลัทธิเผด็จการ . หนังสือโชเก็น. พ.ศ. 2494
 65. ^ "ระเบิดความเข้าใจผิด" . นักเศรษฐศาสตร์ 16 ธันวาคม 2553 . สืบค้นเมื่อ7 ตุลาคม 2558 .
 66. ^ Baylouni, AMอารมณ์ ความยากจน หรือการเมือง? ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับขบวนการอิสลามิส ต์หัวรุนแรง Connections III ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 4. หน้า 41–47 ดูได้ที่: http://faculty.nps.edu/ambaylou/baylouny%20emotions%20poverty%20politics.PDF
 67. ^ เพป, โรเบิร์ต. ตายเพื่อชนะ: ตรรกะเชิงกลยุทธ์ของการก่อการร้ายฆ่าตัวตาย บ้านสุ่ม. 2548 https://www.amazon.com/Dying-Win-Strategic-Suicide-Terrorism/dp/1400063175
 68. อรรถ ปาป, โรเบิร์ต เอ.; เฟลด์แมน, เจมส์ เค. (2010-10-07). การตัดชนวน: การระเบิดของการก่อการร้ายฆ่าตัวตายทั่วโลกและวิธีหยุดมัน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก ไอเอสบีเอ็น 9780226645643.

อ่านเพิ่มเติม