จิตวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

จิตวิทยาคือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยว กับจิตใจและพฤติกรรม จิตวิทยารวมถึงการศึกษาปรากฏการณ์ที่มีสติและไม่ รู้สึก ตัว รวมทั้ง ความรู้สึกและความคิด เป็นวินัยทางวิชาการที่มีขอบเขตกว้างขวาง ข้ามพรมแดนระหว่างวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสังคมศาสตร์ นักจิตวิทยาแสวงหาความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ปรากฏของสมองโดยเชื่อมโยงระเบียบวินัยเข้ากับประสาทวิทยาศาสตร์ ในฐานะนักสังคมศาสตร์ นักจิตวิทยาตั้งเป้าที่จะเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มต่างๆ [1] [2] Ψ (หรือpsi ) เป็นอักษรกรีกซึ่งมักเกี่ยวข้องกับศาสตร์แห่งจิตวิทยา

ผู้ประกอบวิชาชีพหรือนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวินัยนี้เรียกว่านักจิตวิทยา นักจิตวิทยาบางคนสามารถจำแนกได้ว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านพฤติกรรมหรือความ รู้ความเข้าใจ นักจิตวิทยาบางคนพยายามทำความเข้าใจบทบาทของการทำงานทางจิตในพฤติกรรม ส่วนบุคคลและ ทาง สังคม คนอื่นสำรวจกระบวนการทางสรีรวิทยาและระบบประสาทที่รองรับการทำงานและพฤติกรรมการรับรู้

นักจิตวิทยามีส่วนร่วมในการวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้ การรับรู้ความสนใจอารมณ์ความฉลาดประสบการณ์ส่วนตัวแรงจูงใจการทำงานของสมองและบุคลิกภาพ ความสนใจของนักจิตวิทยาขยายไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความ ยืดหยุ่น ทางจิตใจ ความยืดหยุ่นของครอบครัวและด้านอื่นๆ ภายในจิตวิทยาสังคม พวกเขายังพิจารณาจิตไร้สำนึก [3]นักจิตวิทยาการวิจัยใช้วิธีการเชิงประจักษ์เพื่ออนุมานสาเหตุและความสัมพันธ์เชิง สัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรทางจิตสังคม นักจิตวิทยา คลินิกและ การ ให้คำปรึกษาบางคน แต่ไม่ใช่ทั้งหมดอาศัย การตีความ เชิง สัญลักษณ์

แม้ว่าความรู้ทางจิตวิทยามักใช้กับการประเมินและการรักษาปัญหาสุขภาพจิต แต่ก็มุ่งไปสู่ความเข้าใจและการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ของกิจกรรมของมนุษย์ ในหลาย ๆ เรื่องจิตวิทยามุ่งหวังที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในท้ายที่สุด [4] [5] [6]นักจิตวิทยาหลายคนมีส่วนร่วมในบทบาทการรักษาบางประเภท การฝึกจิตบำบัดในคลินิก การให้คำปรึกษา หรือการตั้งค่าของโรงเรียน นักจิตวิทยาคนอื่นๆ ดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อต่างๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและพฤติกรรมทางจิต โดยทั่วไปแล้ว นักจิตวิทยากลุ่มหลังจะทำงานในด้านวิชาการ (เช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียนแพทย์ หรือโรงพยาบาล) นักจิตวิทยาอีกกลุ่มหนึ่งถูกว่าจ้างในการตั้งค่าอุตสาหกรรมและองค์กร [7]ยังมีคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนามนุษย์อายุ การกีฬาสุขภาพนิติวิทยาศาสตร์การศึกษาและสื่อ

นิรุกติศาสตร์และคำจำกัดความ

คำว่าจิตวิทยามาจากคำภาษากรีก ไซ คีสำหรับวิญญาณหรือจิตวิญญาณ ส่วนหลังของคำว่า "จิตวิทยา" มาจาก -λογία -logiaซึ่งหมายถึง "การศึกษา" หรือ "การวิจัย" [8]คำภาษาละตินpsychologiaถูกใช้ครั้งแรกโดย นักมนุษยนิยม ชาวโครเอเชีย และนักมนุษยนิยม ชาวละติน Marko MarulićในหนังสือของเขาPsichiologia de ratione animae humanae ( Psychology, on the Nature of the Human Soul ) ในช่วงปลายศตวรรษที่ 15 หรือต้นศตวรรษที่ 16 [9]การอ้างอิงที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักกับคำว่าจิตวิทยาในภาษาอังกฤษโดยSteven Blankaart ใน ปี1694 ในThe Physical Dictionary พจนานุกรมหมายถึง "กายวิภาคซึ่งปฏิบัติต่อร่างกายและจิตวิทยาซึ่งปฏิบัติต่อจิตวิญญาณ" [10]

ในปี 1890 วิลเลียม เจมส์นิยามจิตวิทยาว่าเป็น "ศาสตร์แห่งชีวิตทางจิต ทั้งปรากฏการณ์และเงื่อนไข" [11]คำจำกัดความนี้ใช้สกุลเงินแพร่หลายมานานหลายทศวรรษ อย่างไรก็ตาม ความหมายนี้ถูกโต้แย้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยนักพฤติกรรมนิยม หัวรุนแรง เช่นจอห์น บี. วัตสันซึ่งในปี 1913 ยืนยันว่าวินัยเป็น "วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ" เป้าหมายทางทฤษฎีคือ "การทำนายและควบคุมพฤติกรรม" [12]เนื่องจากเจมส์กำหนด "จิตวิทยา" คำนี้มีความหมาย ถึง การทดลอง ทางวิทยาศาสตร์ อย่างมาก [13] [12] จิตวิทยาพื้นบ้านหมายถึงคนธรรมดาในทางตรงกันข้ามกับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา ความเข้าใจในสภาพจิตใจและพฤติกรรมของผู้คน [14]

ประวัติศาสตร์

อารยธรรมโบราณของอียิปต์ กรีซ จีน อินเดีย และเปอร์เซีย ล้วนมีส่วนร่วมในการศึกษาจิตวิทยาเชิงปรัชญา ในอียิปต์โบราณEbers Papyrusกล่าวถึงภาวะซึมเศร้าและความผิดปกติทางความคิด [15]นักประวัติศาสตร์สังเกตว่านักปรัชญาชาวกรีก รวมทั้งThales , PlatoและAristotle (โดยเฉพาะใน บทความ De Anima ) [16]กล่าวถึงการทำงานของจิตใจ [17]เร็วเท่าที่ศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสต์ศักราช แพทย์ชาวกรีกฮิปโปเครติ ส ตั้ง ทฤษฎีว่าความผิดปกติทางจิตมีสาเหตุทางร่างกายมากกว่าสาเหตุเหนือธรรมชาติ [18]ในปี 387 ก่อนคริสตศักราช เพลโตแนะนำว่าสมองเป็นที่ที่กระบวนการทางจิตเกิดขึ้น และใน 335 ปีก่อนคริสตศักราช อริสโตเติลแนะนำว่านั่นคือหัวใจ (19)

ในประเทศจีน ความเข้าใจทางจิตวิทยาเกิดขึ้นจากงานปรัชญาของLaoziและConfuciusและภายหลังจากหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา องค์ความรู้นี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงลึกที่ดึงมาจากการวิปัสสนาและการสังเกตตลอดจนเทคนิคสำหรับการคิดและการกระทำที่มุ่งเน้น มันกำหนดกรอบจักรวาลในแง่ของการแบ่งความเป็นจริงทางกายภาพและความเป็นจริงทางจิตตลอดจนปฏิสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและจิตใจ ปรัชญาจีนยังเน้นการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อเพิ่มคุณธรรมและอำนาจ ข้อความโบราณที่รู้จักกันในชื่อคลาสสิกอายุรศาสตร์ของจักรพรรดิเหลืองระบุว่าสมองเป็นจุดเชื่อมต่อของปัญญาและความรู้สึก รวมถึงทฤษฎีบุคลิกภาพตามหยินหยางสมดุลและวิเคราะห์ความผิดปกติทางจิตในแง่ของความไม่สมดุลทางสรีรวิทยาและสังคม ทุนการศึกษาภาษาจีนที่เน้นไปที่สมองในช่วงราชวงศ์ชิงด้วยผลงานของ Fang Yizhi (1611–1671), Liu Zhi (1660–1730) และ Wang Qingren (1768–1831) หวาง ชิงเหริน เน้นย้ำถึงความสำคัญของสมองในฐานะศูนย์กลางของระบบประสาท เชื่อมโยงความผิดปกติทางจิตกับโรคทางสมอง ศึกษาสาเหตุของความฝันและ การ นอนไม่หลับและพัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับสมองซีก ซ้าย (20)

โดยได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูปรัชญาอินเดียสำรวจความแตกต่างในประเภทของการรับรู้ แนวความคิดหลักของคัมภีร์อุปนิษัทและคัมภีร์เวท อื่นๆ ที่เป็นรากฐานของศาสนาฮินดู คือ ความแตกต่างระหว่างตัวตนทางโลกชั่วขณะของบุคคลกับจิตวิญญาณนิรันดร์ที่ไม่เปลี่ยนแปลง หลักคำสอนของศาสนาฮินดูและพุทธศาสนา ที่แตกต่างกัน ได้ท้าทายลำดับชั้นของตนเอง แต่ทั้งหมดได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเข้าถึงความตระหนักในระดับสูง โยคะครอบคลุมเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการบรรลุเป้าหมายนี้ Theosophyศาสนาที่ก่อตั้งโดยนักปรัชญาชาวรัสเซีย-อเมริกันHelena Blavatskyได้แรงบันดาลใจจากหลักคำสอนเหล่านี้ในช่วงเวลาที่เธออยู่ที่บริติชอินเดีย [21] [22]

จิตวิทยาเป็นที่สนใจของนักคิดการตรัสรู้ในยุโรป ในประเทศเยอรมนีGottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) ได้ใช้หลักการของแคลคูลัสกับจิตใจ โดยโต้แย้งว่ากิจกรรมทางจิตเกิดขึ้นในความต่อเนื่องที่แบ่งแยกไม่ได้ เขาแนะนำว่าความแตกต่างระหว่างการรับรู้อย่างมีสติและการรับรู้ที่ไม่ได้สติเป็นเพียงเรื่องของระดับ Christian Wolffระบุว่าจิตวิทยาเป็นศาสตร์ของตัวเอง โดยเขียนเรื่องPsychologia Empiricaในปี 1732 และPsychologia Rationalisในปี 1734 อิมมา นูเอล คานท์ยกระดับแนวคิดเรื่องมานุษยวิทยาเป็นสาขาวิชา โดยที่จิตวิทยาเป็นแผนกย่อยที่สำคัญ คานท์ปฏิเสธแนวคิดจิตวิทยาเชิงทดลอง อย่างชัดเจนโดยเขียนว่า "หลักคำสอนเชิงประจักษ์ของจิตวิญญาณไม่สามารถเข้าใกล้เคมีได้ แม้จะเป็นศิลปะเชิงวิเคราะห์หรือหลักคำสอนเชิงทดลองก็ตาม เพราะในนั้นการสังเกตภายในที่หลากหลายสามารถแยกออกได้เพียงการแบ่งความคิดเท่านั้น และไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และรวมตัวกันใหม่ตามต้องการ (แต่ยังมีอีกเรื่องที่คิดไม่ถึงต้องทนทุกข์ทรมานกับการทดลองเพื่อให้เหมาะกับจุดประสงค์ของเรา) และแม้แต่การสังเกตด้วยตัวมันเองก็เปลี่ยนและแทนที่สถานะของวัตถุที่สังเกตได้" ในปี ค.ศ. 1783 เฟอร์ดินานด์ อูเบอร์วาสเซอร์ (ค.ศ. 1752–ค.ศ. 1812) ได้กำหนดให้ตนเองเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาเชิงประจักษ์และตรรกะและบรรยายเกี่ยวกับจิตวิทยาวิทยาศาสตร์ แม้ว่าการพัฒนาเหล่านี้จะถูกบดบังด้วยสงครามนโปเลียน ในไม่ช้า ก็ตาม [23]ในตอนท้ายของยุคนโปเลียน ทางการปรัสเซียนได้ยกเลิกมหาวิทยาลัยเก่ามุนสเตอร์ [23]หลังจากปรึกษากับนักปรัชญาเฮ เกล และเฮอร์บาร์ตแล้ว อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2368 รัฐปรัสเซียนได้จัดตั้งจิตวิทยาขึ้นเพื่อเป็นระเบียบวินัยในระบบการศึกษาที่ ขยายอย่างรวดเร็วและมีอิทธิพลอย่าง มาก อย่างไรก็ตาม วินัยนี้ยังไม่เปิดรับการทดลอง ในอังกฤษ จิตวิทยาในยุคแรก ๆ เกี่ยวข้องกับฟี โนโล ยีและการตอบสนองต่อปัญหาสังคมรวมทั้งโรคพิษสุราเรื้อรัง ความรุนแรง และโรงพยาบาล "คนบ้า" ที่แออัดในประเทศ [25]

จุดเริ่มต้นของจิตวิทยาเชิงทดลอง

Wilhelm Wundt (นั่ง) กับเพื่อนร่วมงานในห้องทดลองทางจิตวิทยาของเขาเป็นครั้งแรก

นักปรัชญาจอห์น สจ๊วต มิลล์เชื่อว่าจิตใจของมนุษย์เปิดรับการสืบสวนทางวิทยาศาสตร์ แม้ว่าวิทยาศาสตร์จะมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้างก็ตาม [26] มิลล์เสนอ " เคมีทางจิต" ซึ่งความคิดพื้นฐานสามารถรวมเข้ากับความคิดที่มีความซับซ้อนมากขึ้น [26] Gustav Fechnerเริ่มทำการวิจัยด้านจิตฟิสิกส์ ใน เมืองไลพ์ซิกในช่วงทศวรรษที่ 1830 เขาเน้นย้ำถึงหลักการที่ว่าการรับรู้ของมนุษย์ต่อสิ่งเร้าจะแปรผันตามความเข้มของลอการิทึม [27] : 61 หลักการกลายเป็นที่รู้จักในนามกฎของเวเบอร์–เฟชเนอร์ Fechner's 1860 Elements of Psychophysicsได้ท้าทายทัศนะเชิงลบของคานท์เกี่ยวกับการทำวิจัยเชิงปริมาณเกี่ยวกับจิตใจ [28] [24]ความสำเร็จของ Fechner คือการแสดงให้เห็นว่า "กระบวนการทางจิตไม่เพียงแต่สามารถกำหนดขนาดตัวเลขได้เท่านั้น แต่ยังวัดได้ด้วยวิธีการทดลองอีกด้วย" ในไฮเดลเบิร์กแฮร์มันน์ ฟอน เฮล์มโฮลทซ์ทำการวิจัยคู่ขนานเกี่ยวกับการรับรู้ทางประสาทสัมผัส ในทางกลับกัน Wundt มาที่มหาวิทยาลัย Leipzig ซึ่งเขาได้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการ ทางจิตวิทยาขึ้นที่นำจิตวิทยาเชิงทดลองมาสู่โลก Wundt มุ่งเน้นไปที่การแบ่งกระบวนการทางจิตออกเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สุด โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการเปรียบเทียบกับความก้าวหน้าทางเคมีล่าสุด และการตรวจสอบองค์ประกอบและโครงสร้างของวัสดุที่ประสบความสำเร็จ [29] ในไม่ช้า Paul FlechsigและEmil Kraepelinได้สร้างห้องทดลองที่มีอิทธิพลอีกแห่งหนึ่งที่ Leipzig ซึ่งเป็นห้องทดลองที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาซึ่งเน้นไปที่การทดลองทางจิตเวชมากขึ้น [24]

นักจิตวิทยาชาวเยอรมันแฮร์มันน์ เอบบิงเฮาส์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเบอร์ลินเป็นอีกหนึ่งผู้มีส่วนร่วมในสาขานี้ในศตวรรษที่ 19 เขาเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาเชิงทดลองเกี่ยวกับความจำ และพัฒนาแบบจำลองเชิงปริมาณของการเรียนรู้และการลืม [30]ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 Wolfgang Kohler , Max WertheimerและKurt Koffkaได้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนจิตวิทยา Gestalt (เพื่อไม่ให้สับสนกับการบำบัดด้วย GestaltของFritz Perls ) แนวทางของจิตวิทยาเกสตัลต์มีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่าปัจเจกบุคคลประสบกับสิ่งต่างๆ ในลักษณะที่เป็นหนึ่งเดียว แทนที่จะลดความคิดและพฤติกรรมในองค์ประกอบที่มีขนาดเล็กลง เช่นเดียวกับในโครงสร้างนิยม นักเกสตัลติสต์ยืนยันว่าประสบการณ์ทั้งหมดมีความสำคัญ และแตกต่างจากผลรวมของส่วนต่างๆ

นักจิตวิทยาในเยอรมนี เดนมาร์ก ออสเตรีย อังกฤษ และสหรัฐอเมริกาได้ติดตาม Wundt ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ [31] G. Stanley Hallชาวอเมริกันที่เรียนกับ Wundt ได้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการจิตวิทยาที่มีอิทธิพลในระดับนานาชาติ ห้องแล็บตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ในทางกลับกัน Hall ได้ฝึกฝนYujiro Motoraซึ่งนำจิตวิทยาเชิงทดลองโดยเน้นที่จิตฟิสิกส์มาที่มหาวิทยาลัยอิมพีเรียลแห่งโตเกียว [32] Hugo Münsterbergผู้ช่วยของ Wundt สอนจิตวิทยาที่ Harvard ให้กับนักเรียนเช่นNarendra Nath Sen Guptaซึ่งในปี 1905 ได้ก่อตั้งแผนกจิตวิทยาและห้องปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัยกัลกัตตา. วอลเตอร์ ดิลล์ สก็อตต์นักเรียนของ Wundt , Lightner WitmerและJames McKeen Cattellทำงานเพื่อพัฒนาการทดสอบความสามารถทางจิต Cattell ผู้ซึ่งศึกษาร่วมกับนักสุพันธุ ศาสตร์ ฟรานซิส กั ลตัน ได้ก่อตั้งบริษัท Psychological Corporation Witmer มุ่งเน้นไปที่การทดสอบจิตใจของเด็ก สกอตต์ ในการเลือกพนักงาน [27] : 60 

นักเรียนอีกคนของ Wundt คือEdward Titchener ชาวอังกฤษ ได้สร้างโปรแกรมจิตวิทยาที่Cornell Universityและจิตวิทยา " โครงสร้าง นิยม" ขั้นสูง แนวคิดเบื้องหลังโครงสร้างนิยมคือการวิเคราะห์และจำแนกแง่มุมต่างๆ ของจิตใจ โดยหลักแล้วจะใช้วิธีวิปัสสนา [33] William James, John DeweyและHarvey Carrได้พัฒนาแนวคิดเรื่องfunctionalismซึ่งเป็นแนวทางที่กว้างขวางในด้านจิตวิทยาที่เน้นย้ำแนวคิดของดาร์วินเกี่ยวกับประโยชน์ของพฤติกรรมต่อบุคคล ในปี พ.ศ. 2433 เจมส์เขียนหนังสือทรงอิทธิพลเรื่องThe Principles of Psychologyซึ่งขยายความในเชิงโครงสร้างนิยม เขาบรรยายอย่างน่าจดจำว่า " กระแสแห่งสติ " ความคิดของเจมส์สนใจนักศึกษาชาวอเมริกันจำนวนมากในสาขาที่กำลังเกิดขึ้น [33] [11] [27] : 178–82 ดิวอี้ผสมผสานจิตวิทยากับความกังวลทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการศึกษาที่ก้าวหน้า การปลูกฝังค่านิยมทางศีลธรรมในเด็ก และการดูดซึมผู้อพยพ [27] : 196–200 

สุนัขตัวหนึ่งที่ใช้ในการทดลองของ Pavlov โดยใช้ cannula ที่ ปลูกถ่ายเพื่อวัดน้ำลายเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ Pavlov ในเมืองRyazanประเทศรัสเซีย

การทดลองที่แตกต่างกันออกไป มีความเชื่อมโยงกับสรีรวิทยามากขึ้น เกิดขึ้นในอเมริกาใต้ภายใต้การนำของ Horacio G. Piñero ที่มหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรส [34]ในรัสเซีย นักวิจัยก็ให้ความสำคัญกับพื้นฐานทางชีววิทยาในด้านจิตวิทยามากขึ้น โดยเริ่มจาก บทความเรียงความของ Ivan Sechenovในปี 1873 เรื่อง "Who Is to Develop Psychology and How?" Sechenov พัฒนาแนวคิดเรื่องการตอบสนอง ของสมอง และส่งเสริม มุมมองเชิง กำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ อย่างจริงจัง [35] Ivan Pavlov นักสรีรวิทยา ชาวรัสเซีย-โซเวียตค้นพบกระบวนการเรียนรู้ในสุนัข ซึ่งต่อมาเรียกว่า " การปรับอากาศแบบคลาสสิก "และนำกระบวนการมาประยุกต์ใช้กับมนุษย์[36]

การรวมบัญชีและการระดมทุน

หนึ่งในสมาคมจิตวิทยาที่เก่าแก่ที่สุดคือLa Société de Psychologie Physiologiqueในฝรั่งเศส ซึ่งกินเวลาตั้งแต่ปี 1885 ถึง 1893 การประชุมครั้งแรกของ International Congress of Psychology ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากInternational Union of Psychological Scienceเกิดขึ้นที่ปารีส ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2432 ท่ามกลาง World's Fairเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีการปฏิวัติฝรั่งเศส วิลเลียม เจมส์เป็นหนึ่งในสามชาวอเมริกันจากผู้เข้าร่วม 400 คน สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน(APA) ก่อตั้งขึ้นไม่นานหลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2435 การประชุมระหว่างประเทศยังคงจัดขึ้นที่สถานที่ต่างๆ ในยุโรปและมีส่วนร่วมในระดับนานาชาติอย่างกว้างขวาง การประชุมใหญ่ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นที่เจนีวาในปี 1909 มีการนำเสนอเป็นภาษารัสเซีย จีน และญี่ปุ่น รวมถึงภาษาเอส เปรันโต หลังจากหายไปจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง การประชุมสภาคองเกรสครั้งที่ 7 ได้พบกันที่อ็อกซ์ฟอร์ด โดยมีส่วนร่วมมากขึ้นอย่างมากจากแองโกล-อเมริกันที่ชนะสงคราม ในปีพ.ศ. 2472 สภาคองเกรสได้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเยลในนิวเฮเวน คอนเนตทิคัต โดยมีสมาชิก APA หลายร้อยคนเข้าร่วม [31]มหาวิทยาลัยโตเกียวอิมพีเรียลเป็นผู้นำในการนำจิตวิทยาใหม่มาสู่ตะวันออก แนวคิดใหม่เกี่ยวกับจิตวิทยาที่แพร่กระจายจากญี่ปุ่นสู่จีน (20) [32]

จิตวิทยาอเมริกันได้รับสถานะเมื่อสหรัฐฯ เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 1 คณะกรรมการประจำที่นำโดยRobert Yerkesทำการทดสอบทางจิต (" Army Alpha " และ " Army Beta ") แก่ทหารเกือบ 1.8 ล้านคน [37]ต่อจากนั้นครอบครัวร็อคกี้เฟลเลอร์ผ่านสภาวิจัยสังคมศาสตร์ได้เริ่มจัดหาเงินทุนสำหรับการวิจัยเชิงพฤติกรรม [38] [39]องค์กรการกุศลร็อคกี้เฟลเลอร์ให้ทุนสนับสนุนคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ซึ่งเผยแพร่แนวคิดเรื่องความเจ็บป่วยทางจิตและกล่อมให้นำแนวคิดจากจิตวิทยาไปใช้ในการเลี้ยงดูเด็ก [37] [40]ผ่านสำนักอนามัยสังคมและต่อมาให้ทุนของอัลเฟรด คินซีย์มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ช่วยสร้างงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเพศในสหรัฐอเมริกา[41]ภายใต้อิทธิพลของสำนักบันทึกสุพันธุศาสตร์ ที่ได้รับทุนจากคาร์เนกี้ กองทุน ผู้บุกเบิกที่ได้รับทุนจากเดรเปอร์และสถาบันอื่นๆขบวนการสุพันธุศาสตร์ยังมีอิทธิพลต่อจิตวิทยาอเมริกันด้วย ในช่วงทศวรรษที่ 1910 และ 1920 สุพันธุศาสตร์กลายเป็นหัวข้อมาตรฐานในชั้นเรียนจิตวิทยา [42]ในทางตรงกันข้ามกับสหรัฐอเมริกา จิตวิทยาของสหราชอาณาจักรพบกับการเป็นปรปักษ์กันโดยสถาบันทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และจนถึงปี 1939 มีเก้าอี้จิตวิทยาเพียงหกตัวในมหาวิทยาลัยในอังกฤษ [43]

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็น หน่วยงานด้านการทหารและข่าวกรองของสหรัฐฯ ได้ก่อตั้งตัวเองในฐานะผู้ให้ทุนสนับสนุนด้านจิตวิทยาชั้นนำผ่านกองกำลังติดอาวุธและใน สำนักงาน ข่าวกรองOffice of Strategic Services แห่งใหม่ นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน Dorwin Cartwright รายงานว่านักวิจัยของมหาวิทยาลัยเริ่มการวิจัยโฆษณาชวนเชื่อขนาดใหญ่ในปี 1939–1941 เขาตั้งข้อสังเกตว่า "ในช่วงสองสามเดือนสุดท้ายของสงคราม นักจิตวิทยาสังคมคนหนึ่งกลายเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการกำหนดนโยบายการโฆษณาชวนเชื่อแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์สำหรับรัฐบาลสหรัฐฯ" Cartwright ยังเขียนว่านักจิตวิทยามีบทบาทสำคัญในการจัดการเศรษฐกิจในประเทศ [44]กองทัพบกเปิดตัวการทดสอบการจำแนกประเภททั่วไป ใหม่เพื่อประเมินความสามารถของทหารนับล้าน กองทัพบกยังมีส่วนร่วมในการวิจัยทางจิตวิทยาขนาดใหญ่เกี่ยวกับขวัญกำลังใจของทหารและสุขภาพจิตอีกด้วย [45]ในปี 1950 มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์และ มูลนิธิ ฟอร์ดร่วมมือกับCentral Intelligence Agency (CIA) เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับสงครามจิตวิทยา [46]ในปีพ.ศ. 2508 การโต้เถียงในที่สาธารณะเรียกร้องความสนใจไปที่โครงการคาเมลอต ของกองทัพบก ซึ่งเป็น "โครงการแมนฮัตตัน" ของสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นความพยายามที่เกณฑ์นักจิตวิทยาและนักมานุษยวิทยามาวิเคราะห์แผนและนโยบายของต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ [47] [48]

ในเยอรมนีหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 จิตวิทยากุมอำนาจสถาบันผ่านทางกองทัพ ซึ่งต่อมาได้ขยายไปพร้อมกับกองทัพที่เหลือระหว่างนาซีเยอรมนี สถาบันจิตวิเคราะห์แห่งเบอร์ลินได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันเกอรินักจิตวิเคราะห์ชาวฟรอยด์ถูกไล่ออกจากโรงเรียนและถูกกดขี่ข่มเหงภายใต้นโยบายต่อต้านชาวยิวของพรรคนาซีและนักจิตวิทยาทุกคนต้องแยกตัวออกจากฟรอยด์และแอดเลอร์ผู้ก่อตั้งจิตวิเคราะห์ที่เป็นชาวยิวด้วย [49]สถาบันเกอริงได้รับการสนับสนุนทางการเงินอย่างดีตลอดช่วงสงคราม โดยได้รับมอบอำนาจให้สร้าง "จิตบำบัดแบบใหม่ของเยอรมนี" จิตบำบัดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ชาวเยอรมันที่เหมาะสมกับเป้าหมายโดยรวมของ Reich ตามที่แพทย์คนหนึ่งอธิบายไว้ "ถึงแม้การวิเคราะห์จะมีความสำคัญ การแนะแนวทางจิตวิญญาณ และความร่วมมืออย่างแข็งขันของผู้ป่วยเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเอาชนะปัญหาทางจิตส่วนบุคคล และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของVolkและGemeinschaft " นัก จิตวิทยาต้องจัดเตรียมSeelenführung [ตามคำนิยามของจิตวิญญาณ] ซึ่งเป็นภาวะผู้นำของจิตใจ เพื่อบูรณาการผู้คนเข้ากับวิสัยทัศน์ใหม่ของชุมชนชาวเยอรมัน [50] ฮารัลด์ ชูลท์ซ-เฮนเคจิตวิทยาที่ผสมผสานกับทฤษฎีนาซีทางชีววิทยาและเชื้อชาติ โดยวิพากษ์วิจารณ์จิตวิเคราะห์ว่าเป็นการศึกษาผู้ที่อ่อนแอและพิการทางสมอง [51] โยฮันเนส ไฮน์ริช ชูลทซ์นักจิตวิทยาชาวเยอรมันที่รู้จักการพัฒนาเทคนิคการฝึกอบรมแบบออโตเจนิกส์ สนับสนุนการทำหมันอย่างเด่นชัดและนาเซียเซียของผู้ชายที่ถือว่าไม่พึงปรารถนาทางพันธุกรรม และคิดค้นเทคนิคเพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการนี้ [52]

หลังสงคราม สถาบันใหม่ ๆ ถูกสร้างขึ้นแม้ว่านักจิตวิทยาบางคนจะไม่น่าเชื่อถือเนื่องจากการเข้าร่วมกับนาซี Alexander Mitscherlich ได้ ก่อตั้งวารสารจิตวิเคราะห์ ประยุกต์ชื่อPsyche ด้วยเงินทุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ มิตเชอร์ลิชจึงได้ก่อตั้งแผนกเวชศาสตร์จิตคลินิกแห่งแรกขึ้นที่มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ในปี 1970 จิตวิทยาถูกรวมเข้ากับการศึกษาที่จำเป็นของนักศึกษาแพทย์ [53]

หลังการปฏิวัติรัสเซียพวกบอลเชวิคได้ส่งเสริมจิตวิทยาเป็นวิธีสร้าง "คนใหม่" ของลัทธิสังคมนิยม ดังนั้นแผนกจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยจึงได้ฝึกอบรมนักศึกษาด้านจิตวิทยาจำนวนมาก เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม มีการจัดตำแหน่งสำหรับนักเรียนเหล่านั้นในโรงเรียน สถานที่ทำงาน สถาบันวัฒนธรรม และในกองทัพ รัฐรัสเซียเน้นด้านการศึกษาและพัฒนาการเด็ก Lev Vygotskyโดดเด่นในด้านการพัฒนาเด็ก [35]พวกบอลเชวิคยังสนับสนุนความรักอิสระและยอมรับหลักคำสอนของจิตวิเคราะห์เพื่อเป็นยาแก้พิษต่อการกดขี่ทางเพศ [54] :  84–6 [55]แม้ว่าการทดสอบทางเท้าและสติปัญญาจะไม่ได้รับความนิยมในปี 2479 แต่จิตวิทยายังคงรักษาตำแหน่งที่มีสิทธิพิเศษในฐานะเครื่องมือของสหภาพโซเวียต [35] การกวาดล้างของสตาลินส่งผลกระทบอย่างหนักและปลูกฝังบรรยากาศแห่งความกลัวในอาชีพนี้ เช่นเดียวกับที่อื่นๆ ในสังคมโซเวียต [54] :  22หลังสงครามโลกครั้งที่สอง นักจิตวิทยาชาวยิวทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งLev Vygotsky , AR Luriaและ Aron Zalkind ถูกประณาม; Ivan Pavlov (เสียชีวิต) และ Stalin เองก็ได้รับการเฉลิมฉลองในฐานะวีรบุรุษแห่งจิตวิทยาของสหภาพโซเวียต [54] : 25–6, 48–9 นักวิชาการโซเวียตประสบการเปิดเสรีระดับหนึ่งในช่วงครุสชอฟ. หัวข้อของไซเบอร์เนติกส์ ภาษาศาสตร์ และพันธุศาสตร์กลับมาเป็นที่ยอมรับอีกครั้ง สาขาจิตวิทยาวิศวกรรม ใหม่ เกิดขึ้น สาขานี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านจิตใจของงานที่ซับซ้อน (เช่น นักบินและนักบินอวกาศ) การศึกษาแบบสหวิทยาการได้รับความนิยมและนักวิชาการเช่นGeorgy Shchedrovitskyได้พัฒนาแนวทางทฤษฎีระบบสำหรับพฤติกรรมมนุษย์ [54] :  27–33

จิตวิทยาจีนในคริสต์ศตวรรษที่ 20 เดิมเป็นแบบอย่างในจิตวิทยาของสหรัฐฯ โดยมีการแปลจากนักเขียนชาวอเมริกัน เช่น วิลเลียม เจมส์ การก่อตั้งแผนกและวารสารด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย และการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ รวมถึงสมาคมการทดสอบทางจิตวิทยาของจีน (ค.ศ. 1930) และสมาคมจิตวิทยาจีน (1937). นักจิตวิทยาชาวจีนได้รับการสนับสนุนให้ให้ความสำคัญกับการศึกษาและการเรียนรู้ภาษา นักจิตวิทยาชาวจีนสนใจแนวคิดที่ว่าการศึกษาจะช่วยให้เกิดความทันสมัยขึ้น จอห์น ดิวอี้ ซึ่งบรรยายแก่ผู้ฟังชาวจีนระหว่างปี 2462 ถึง 2464 มีอิทธิพลอย่างมากต่อจิตวิทยาในประเทศจีน อธิการบดีT'sai Yuan-p'eiแนะนำเขาที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งว่าเป็นนักคิดที่เก่งกว่าขงจื๊อKuo Zing-yangที่ได้รับปริญญาเอกจาก University of California, Berkeley กลายเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัย Zhejiangและเผยแพร่พฤติกรรมนิยม [56] : 5–9 หลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์จีน เข้ายึดครอง ประเทศ สหภาพโซเวียตสตาลินก็กลายเป็นอิทธิพลหลัก โดยลัทธิมาร์กซ์–เลนิน เป็นลัทธิ สังคมชั้นนำและการปรับสภาพของพาฟโลเวียนเป็นวิธีที่ได้รับการอนุมัติในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม นักจิตวิทยาชาวจีนได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบจำลองของจิตสำนึก "ไตร่ตรอง" ของเลนิน โดยจินตนาการถึง "จิตสำนึกเชิงรุก" ( พินอิน : tzu-chueh neng-tung-li) สามารถอยู่เหนือเงื่อนไขทางวัตถุผ่านการทำงานหนักและการต่อสู้ทางอุดมการณ์ พวกเขาพัฒนาแนวคิดของ "การรับรู้" ( พินอิน : jen-shih ) ซึ่งอ้างถึงส่วนต่อประสานระหว่างการรับรู้ส่วนบุคคลกับโลกทัศน์ที่สังคมยอมรับ ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพรรคคือ "การรับรู้ที่ไม่ถูกต้อง" [56] :  9–17การศึกษาจิตวิทยาถูกรวมศูนย์ภายใต้Chinese Academy of Sciencesควบคุมโดยสภาแห่งรัฐ. ในปีพ.ศ. 2494 สถาบันการศึกษาได้ก่อตั้งสำนักงานวิจัยด้านจิตวิทยาซึ่งในปี พ.ศ. 2499 ได้กลายเป็นสถาบันจิตวิทยา เนื่องจากนักจิตวิทยาชั้นนำส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ความกังวลแรกของสถาบันการศึกษาคือการศึกษาซ้ำของนักจิตวิทยาเหล่านี้ในหลักคำสอนของสหภาพโซเวียต จิตวิทยาเด็กและการสอนเพื่อการศึกษาที่เหนียวแน่นในระดับประเทศยังคงเป็นเป้าหมายหลักของวินัยนี้ [56] : 18–24 

องค์กรทางวินัย

สถาบัน

ในปี 1920 Édouard ClaparèdeและPierre Bovetได้สร้างองค์กรจิตวิทยาประยุกต์ขึ้นใหม่ที่เรียกว่า International Congress of Psychotechnics Applied to Vocational Guidance ซึ่งภายหลังเรียกว่า International Congress of Psychotechnics จากนั้นจึงเรียกInternational Association of Applied Psychology [31] IAAP ถือเป็นสมาคมจิตวิทยาระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุด [57]ปัจจุบัน กลุ่มนานาชาติอย่างน้อย 65 กลุ่มจัดการกับแง่มุมเฉพาะทางของจิตวิทยา [57]เพื่อตอบสนองต่อความโดดเด่นของผู้ชายในสาขานี้ นักจิตวิทยาหญิงในสหรัฐอเมริกาได้ก่อตั้งสภานักจิตวิทยาสตรีแห่งชาติขึ้นในปี พ.ศ. 2484 องค์กรนี้ได้กลายเป็นสภานักจิตวิทยาสตรีระหว่างประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สองและสภานักจิตวิทยานานาชาติในปี พ.ศ. 2502 สมาคมหลายแห่งรวมถึงสมาคมนักจิตวิทยาผิวดำและสมาคมจิตวิทยาอเมริกันแห่งเอเชียได้เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเชื้อชาติที่ไม่ใช่ชาวยุโรปในวิชาชีพ [57]

International Union of Psychological Science ( IUPsyS) เป็นสหพันธ์โลกของสมาคมจิตวิทยาแห่งชาติ IUPsyS ก่อตั้งขึ้นในปี 2494 ภายใต้การอุปถัมภ์ขององค์การการศึกษา วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติ (UNESCO ) [31] [58]แผนกจิตวิทยาได้แพร่กระจายไปทั่วโลกตั้งแต่นั้นมา โดยอิงตามแบบจำลองยูโร-อเมริกันเป็นหลัก [21] [58]ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 สหภาพได้ตีพิมพ์วารสารจิตวิทยานานาชาติ [31] IAAP และ IUPsyS ตกลงกันในปี 1976 ให้แต่ละฝ่ายจัดการประชุมทุกสี่ปีบนพื้นฐานที่เซ [57]

IUPsyS ยอมรับสมาคมจิตวิทยาแห่งชาติ 66 สมาคมและอีกอย่างน้อย 15 แห่งมีอยู่ [57] American Psychological Association เป็นสมาคมที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุด [57]สมาชิกภาพเพิ่มขึ้นจาก 5,000 คนในปี 2488 เป็น 100,000 คนในปัจจุบัน [33] APA ประกอบด้วย54 แผนกซึ่งตั้งแต่ปี 2503 ได้เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อรวมความเชี่ยวชาญพิเศษเพิ่มเติม หน่วยงานเหล่านี้บางส่วน เช่นSociety for the Psychological Study of Social IssuesและAmerican Psychology–Law Societyเริ่มเป็นกลุ่มอิสระ [57]

Interamerican Psychological Societyก่อตั้งขึ้นในปี 1951 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมจิตวิทยาทั่วทั้งซีกโลกตะวันตก มีการจัดงาน Interamerican Congress of Psychology และมีสมาชิก 1,000 คนในปี 2543 สหพันธ์สมาคมจิตวิทยาวิชาชีพแห่งยุโรปซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2524 เป็นตัวแทนของสมาคมระดับชาติ 30 แห่งซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 100,000 คน องค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ อย่างน้อย 30 แห่งเป็นตัวแทนของนักจิตวิทยาในภูมิภาคต่างๆ [57]

ในบางสถานที่ รัฐบาลกำหนดกฎหมายว่าใครสามารถให้บริการด้านจิตวิทยาหรือแสดงตนว่าเป็น "นักจิตวิทยา" [59] APA ให้คำจำกัดความนักจิตวิทยาว่าเป็นผู้ที่มีปริญญาเอกด้านจิตวิทยา [60]

ขอบเขต

ผู้ปฏิบัติงานจิตวิทยาเชิงทดลองในยุคแรกแตกต่างจากจิตศาสตร์ซึ่งในช่วงปลายศตวรรษที่สิบเก้าได้รับความนิยม (รวมถึงความสนใจของนักวิชาการเช่นวิลเลียมเจมส์) บางคนถือว่าจิตศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของ "จิตวิทยา" Parapsychology, hypnotism และpsychismเป็นหัวข้อหลักในการประชุมนานาชาติช่วงแรกๆ แต่ในที่สุดนักศึกษาในสาขาเหล่านี้ก็ถูกเนรเทศ และถูกเนรเทศออกจากรัฐสภาในปี 1900-1905 ไม่มากก็น้อย [31] Parapsychology ยังคงมีอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งที่มหาวิทยาลัยอิมพีเรียลในประเทศญี่ปุ่น โดยมีสิ่งพิมพ์เช่นClairvoyance and Thoughtographyโดย Tomokichi Fukurai แต่ส่วนใหญ่ถูกรังเกียจโดยปี 1913 [32]

ในทางวินัย จิตวิทยาได้พยายามหาทางที่จะปัดเป่าข้อกล่าวหาว่าเป็นศาสตร์ที่ "อ่อน" มาช้านาน นักปรัชญาวิทยาศาสตร์โทมัส คุห์น 's 1962 วิพากษ์วิจารณ์จิตวิทยาโดยนัยโดยรวมอยู่ในสถานะก่อนกระบวนทัศน์ ขาดข้อตกลงเกี่ยวกับประเภทของทฤษฎีที่ครอบคลุมที่พบในวิทยาศาสตร์ผู้ใหญ่เช่นเคมีและฟิสิกส์ [61]เนื่องจากจิตวิทยาบางพื้นที่อาศัยวิธีการวิจัย เช่น การสำรวจและแบบสอบถาม นักวิจารณ์จึงอ้างว่าจิตวิทยาไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่มีวัตถุประสงค์ ผู้คลางแคลงใจแนะนำว่าไม่สามารถวัดบุคลิกภาพ ความคิด และอารมณ์ได้โดยตรง และมักอนุมานจากการรายงานตนเองตามอัตวิสัย ซึ่งอาจเป็นปัญหาได้ นักจิตวิทยาเชิงทดลองได้คิดค้นวิธีต่างๆ ในการวัดเอนทิตีปรากฏการณ์วิทยาที่เข้าใจยากเหล่านี้โดยอ้อม [62][63] [64]

ความแตกแยกยังคงมีอยู่ในภาคสนาม โดยนักจิตวิทยาบางคนมุ่งเน้นที่ประสบการณ์เฉพาะตัวของมนุษย์แต่ละคน ซึ่งไม่สามารถเข้าใจได้เฉพาะจุดข้อมูลภายในประชากรกลุ่มใหญ่เท่านั้น นักวิจารณ์ทั้งในและนอกสนามได้โต้แย้งว่าจิตวิทยากระแสหลักถูกครอบงำมากขึ้นโดย "ลัทธิประจักษ์นิยม" ซึ่งจำกัดขอบเขตของการวิจัยเนื่องจากผู้ตรวจสอบจำกัดตัวเองให้ใช้วิธีที่ได้จากวิทยาศาสตร์กายภาพ [65] :  36-7นักวิจารณ์สตรีนิยมอ้างว่าการอ้างความเป็นกลางทางวิทยาศาสตร์ปิดบังคุณค่าและวาระการประชุมของ (ในอดีต) ส่วนใหญ่เป็นนักวิจัยชาย [37]ตัวอย่างเช่น ฌอง กริมชอว์ โต้แย้งว่าการวิจัยทางจิตวิทยากระแสหลักได้พัฒนาปรมาจารย์ ขั้นสูงวาระการประชุมผ่านความพยายามในการควบคุมพฤติกรรม [65] :  120

โรงเรียนใหญ่แห่งความคิด

ชีวภาพ

การแสดงสีผิดๆ ของ เส้นทาง เส้นใยสมองที่ได้รับผลกระทบ ตาม Van Horn et al. [V] : 3 

นักจิตวิทยาโดยทั่วไปถือว่าชีววิทยาเป็นพื้นฐานของความคิดและความรู้สึก ดังนั้นจึงเป็นสาขาวิชาที่สำคัญในการศึกษา พฤติกรรมทางประสาทวิทยาหรือที่เรียกว่าจิตวิทยาชีวภาพเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้หลักการทางชีววิทยาในการศึกษากลไกทางสรีรวิทยาและพันธุกรรมที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมในมนุษย์และสัตว์อื่น ๆ สาขาวิชาจิตวิทยาเปรียบเทียบ ที่เป็นพันธมิตรกัน คือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตของสัตว์ที่ไม่ใช่มนุษย์ [66]คำถามชั้นนำในด้านประสาทวิทยาศาสตร์เชิงพฤติกรรมคือว่าการทำงานของจิตนั้นได้รับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นในสมอง หรือไม่และ อย่างไร จากPhineas GageถึงHMและClive Wearingบุคคลที่มีความบกพร่องทางจิตที่สามารถติดตามความเสียหายทางร่างกายของสมองได้เป็นแรงบันดาลใจให้ค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ในพื้นที่นี้ อาจกล่าวได้ว่าประสาทวิทยาศาสตร์เชิงพฤติกรรมสมัยใหม่มีต้นกำเนิดในทศวรรษ 1870 เมื่อในฝรั่งเศสPaul Brocaติดตามการผลิตคำพูดที่รอยนูนหน้าผากด้านซ้าย ด้วยเหตุนี้จึงแสดงให้เห็นถึงการทำหน้าที่ของสมองในซีกโลกครึ่งซีก ไม่นานหลังจากนั้นCarl Wernickeได้ระบุพื้นที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งจำเป็นสำหรับการทำความเข้าใจคำพูด [68] : 20–2 

สาขา ประสาทวิทยาพฤติกรรมร่วมสมัยมุ่งเน้นไปที่พื้นฐานทางกายภาพของพฤติกรรม นักประสาทวิทยาเชิงพฤติกรรมใช้แบบจำลองของสัตว์ ซึ่งมักอาศัยหนูเพื่อศึกษากลไกทางประสาท พันธุกรรม และเซลล์ที่รองรับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ความจำ และการตอบสนองของความกลัว [69] นักประสาทวิทยาแห่งความรู้ความเข้าใจ โดยใช้เครื่องมือสร้างภาพประสาท ตรวจสอบความสัมพันธ์ทางประสาทของกระบวนการทางจิตวิทยาในมนุษย์ นักประสาทวิทยาทำการประเมินทางจิตวิทยาเพื่อพิจารณาว่าพฤติกรรมและความรู้ความเข้าใจของแต่ละบุคคลเกี่ยวข้องกับสมองอย่างไร แบบจำลองชีวจิตสังคม เป็นรูปแบบองค์รวมข้ามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางชีววิทยา จิตวิทยา และสังคมและสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อสุขภาพและพฤติกรรม [70]

จิตวิทยาวิวัฒนาการเข้าใกล้ความคิดและพฤติกรรมจากมุมมองวิวัฒนาการ สมัยใหม่ มุมมองนี้ชี้ให้เห็นว่าการปรับตัวทางจิตวิทยาพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดซ้ำในสภาพแวดล้อมของบรรพบุรุษของมนุษย์ นักจิตวิทยาเชิงวิวัฒนาการพยายามค้นหาว่าลักษณะทางจิตวิทยาของมนุษย์มีวิวัฒนาการอย่างไร การปรับตัว ผลของการคัดเลือกโดยธรรมชาติหรือการเลือกทางเพศตลอดช่วงวิวัฒนาการของมนุษย์ [71]

ประวัติความเป็นมาของพื้นฐานทางชีววิทยาของจิตวิทยารวมถึงหลักฐานการเหยียดเชื้อชาติ แนวคิดเรื่องอำนาจสูงสุดสีขาวและแนวคิดสมัยใหม่ของเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการพิชิตโลกโดยชาวยุโรป [72] การจำแนกประเภทมนุษย์สี่เท่าของCarl von Linnaeus จำแนกชาวยุโรปว่าฉลาดและเข้มงวด ชาวอเมริกันมีความพึงพอใจและเป็นอิสระ ชาวเอเชียเป็นพิธีกรรม และชาวแอฟริกันขี้เกียจและไม่แน่นอน เชื้อชาติ ยัง ใช้ เพื่อ ให้ เหตุ ผล ให้ สร้าง ความ ผิด ปกติ ทาง สังคม เช่น เดรเป โตมาเนียและการ เสีย สติ เอสเธเซีย เอธิโอปิกา —พฤติกรรม ของ ทาส ชาว แอฟริกา ที่ ไม่ ร่วม มือ กัน. [73]หลังจากการสร้างจิตวิทยาเชิงทดลอง "จิตวิทยาเชิงชาติพันธุ์" กลายเป็นสาขาย่อย โดยมีพื้นฐานอยู่บนสมมติฐานที่ว่าการศึกษาเผ่าพันธุ์ดึกดำบรรพ์จะมีความเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างพฤติกรรมของสัตว์และจิตวิทยาของมนุษย์ที่มีวิวัฒนาการมากขึ้น [74]

นักพฤติกรรมนิยม

เครื่องจักรการสอนของสกินเนอร์สิ่งประดิษฐ์ทางกลที่ทำให้งานของการสอนแบบตั้งโปรแกรม เป็นไปโดยอัตโนมัติ

หลักการของการวิจัยเชิงพฤติกรรมคือการเรียนรู้ส่วนใหญ่ของพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ระดับล่าง หลักการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงพฤติกรรมคือกลไกที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้สามารถนำไปใช้กับมนุษย์และสัตว์ที่ไม่ใช่มนุษย์ นักวิจัยด้านพฤติกรรมได้พัฒนาวิธีการรักษาที่เรียกว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งใช้เพื่อช่วยให้บุคคลเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ด้วยพฤติกรรมที่พึงประสงค์

ภาพยนตร์การทดลองของลิตเติ้ลอัลเบิร์ต

นักวิจัยด้านพฤติกรรมช่วงแรกๆ ได้ศึกษาการจับคู่แบบกระตุ้น-ตอบสนอง ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าการปรับสภาพแบบคลาสสิพวกเขาแสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ่งเร้าที่มีศักยภาพทางชีวภาพ (เช่น อาหารที่กระตุ้นการหลั่งน้ำลาย) ถูกจับคู่กับการกระตุ้นที่เป็นกลางก่อนหน้านี้ (เช่น กระดิ่ง) ในการทดลองการเรียนรู้หลายครั้ง การกระตุ้นที่เป็นกลางโดยตัวมันเองสามารถกระตุ้นการตอบสนองของสิ่งเร้าที่มีพลังทางชีวภาพ . Ivan Pavlovซึ่งเป็นที่รู้จักดีที่สุดในการชักชวนให้สุนัขน้ำลายไหลเมื่อมีแรงกระตุ้นที่เชื่อมโยงกับอาหารก่อนหน้านี้ กลายเป็นบุคคลสำคัญในสหภาพโซเวียตและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ติดตามใช้วิธีการของเขากับมนุษย์ [35]ในสหรัฐอเมริกาEdward Lee Thorndikeริเริ่ม " ผู้เชื่อมโยง" การศึกษาโดยการดักสัตว์ใน "กล่องปริศนา" และให้รางวัลแก่พวกมันสำหรับการหลบหนี Thorndike เขียนในปี 1911 ว่า "การศึกษาธรรมชาติของมนุษย์ไม่มีหมายสำคัญ เว้นแต่การศึกษาจะทำให้เราสามารถควบคุมการกระทำของเขาได้" [27] : 212– 5 จากปี 1910 ถึงปี 1913 American Psychological Association ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงของความคิดเห็น ออกจาก การคิดแบบ จินต นิยม และมุ่งไปสู่ ​​"พฤติกรรมนิยม" ในปี 1913 จอห์น บี. วัตสัน ได้บัญญัติคำว่า behaviorism สำหรับโรงเรียนแห่งความคิดนี้[27] : 218–27 การทดลอง Little Albertอันโด่งดังของวัตสันในปี 1920 เป็นความคิดแรกที่แสดงให้เห็นว่าการใช้เสียงดังที่ก่อกวนซ้ำๆ สามารถทำให้เกิดโรคกลัว (การเกลียดชังสิ่งเร้าอื่นๆ) ในมนุษย์ทารกได้(12)[75]แม้ว่าข้อสรุปดังกล่าวน่าจะเป็นการพูดเกินจริง [76] คาร์ล แลชลีย์ผู้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับวัตสัน ได้ตรวจสอบอาการทางชีววิทยาของการเรียนรู้ในสมอง [67]

Clark L. Hull , Edwin Guthrieและคนอื่นๆ ได้ทำสิ่งต่างๆ มากมายเพื่อช่วยให้พฤติกรรมนิยมกลายเป็นกระบวนทัศน์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย [33]วิธีการใหม่ของการปรับสภาพ "เครื่องมือ" หรือ "ตัวดำเนินการ " ได้เพิ่มแนวคิดของการเสริมแรงและการลงโทษให้กับแบบจำลองของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม นัก พฤติกรรมนิยมหัวรุนแรงหลีกเลี่ยงการพูดคุยเกี่ยวกับการทำงานภายในของจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตไร้สำนึก ซึ่งพวกเขาคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะประเมินทางวิทยาศาสตร์ [77]ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอธิบายครั้งแรกโดย Miller และ Kanorski และได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกาโดยBF Skinnerซึ่งกลายเป็นปัญญาชนชั้นนำของขบวนการ behaviorist [78] [79]

Noam Chomskyตีพิมพ์คำวิจารณ์ที่มีอิทธิพลของพฤติกรรมนิยมที่รุนแรงโดยอ้างว่าหลักการของพฤติกรรมนิยมไม่สามารถอธิบายกระบวนการทางจิตที่ซับซ้อนของ การได้มา ซึ่งภาษาและการใช้ภาษา ได้อย่างเพียงพอ [80] [81]การทบทวน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ ได้มากที่จะลดสถานะของพฤติกรรมนิยมในจิตวิทยา [27] : 282–282–5  Martin Seligman และเพื่อนร่วมงานของเขาค้น พบว่าพวกเขาสามารถทำให้สุนัขมีสถานะ [82] [83] เอ็ดเวิร์ด ซี. โทลแมนพัฒนาแบบจำลอง "พฤติกรรมทางปัญญา" แบบผสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสิ่งพิมพ์ของเขาในปี 2491 ที่กล่าวถึงแผนที่ความรู้ความเข้าใจที่หนูใช้คาดเดาตำแหน่งของอาหารที่ปลายเขาวงกต [84]พฤติกรรมนิยมของสกินเนอร์ไม่ตาย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมันประสบความสำเร็จในการใช้งานจริง [81]

Association for Behavior Analysis Internationalก่อตั้งขึ้นในปี 2517 และในปี 2546 มีสมาชิกจาก 42 ประเทศ ฟิลด์นี้ได้ตั้งหลักในละตินอเมริกาและญี่ปุ่น [85] การวิเคราะห์พฤติกรรมประยุกต์เป็นคำที่ใช้สำหรับการประยุกต์ใช้หลักการของการปรับสภาพของผู้ปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญทางสังคม (ใช้แทนคำว่า "การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม") [86]

องค์ความรู้

เขียว แดง น้ำเงิน
ม่วง น้ำเงิน ม่วง


ฟ้า ม่วง แดง
เขียว ม่วง เขียว


เอฟเฟกต์ Stroop คือความจริงที่ว่าการตั้งชื่อสีของคำชุดแรกนั้นง่ายและเร็วกว่าชุดที่สอง

จิตวิทยาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับการศึกษากระบวนการทางจิตรวมทั้งการรับรู้ความสนใจ ความเข้าใจและการผลิตภาษาความจำและการแก้ปัญหา [87]นักวิจัยในด้านจิตวิทยาการรู้คิดบางครั้งเรียกว่าcognitivists พวกเขาอาศัย รูปแบบ การประมวลผลข้อมูลของการทำงานทางจิต การวิจัยเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจได้รับแจ้งจากการทำงานเชิงฟังก์ชันและจิตวิทยาเชิงทดลอง

เริ่มต้นในปี 1950 เทคนิคการทดลองที่พัฒนาโดย Wundt, James, Ebbinghaus และคนอื่นๆ ปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อจิตวิทยาเชิงทดลองกลายเป็นผู้รู้แจ้งมากขึ้นเรื่อยๆ และในที่สุดก็ประกอบขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตร์ความรู้ความเข้าใจ แบบสหวิทยาการที่กว้าง ขึ้น [88] [89]บางคนเรียกการพัฒนานี้ว่าการปฏิวัติทางปัญญาเพราะมันปฏิเสธความเชื่อต่อต้านลัทธิจิตนิยมของพฤติกรรมนิยม เช่นเดียวกับความเข้มงวดของจิตวิเคราะห์ [89]

Albert Banduraช่วยในการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาจากพฤติกรรมนิยมไปสู่จิตวิทยาความรู้ความเข้าใจ บันดูราและนักทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม คนอื่นๆ ได้พัฒนาแนวคิดเรื่องการเรียนรู้แทนกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง พวกเขายกระดับทัศนะที่ว่าเด็กสามารถเรียนรู้ได้จากการสังเกตสภาพแวดล้อมทางสังคมของเขาหรือเธอ และไม่จำเป็นต้องได้รับการเสริมแรงเพื่อออกพฤติกรรม แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้แยกแยะอิทธิพลของการเสริมแรงในการเรียนรู้พฤติกรรมก็ตาม [90]

ภาพลวงตาของมุลเลอร์-ไลเออร์ นักจิตวิทยาทำการอนุมานเกี่ยวกับกระบวนการทางจิตจากปรากฏการณ์ที่ใช้ร่วมกัน เช่น ภาพลวงตา

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังทำให้เกิดความสนใจในสภาพจิตใจและการเป็นตัวแทนทางจิตอีกด้วย นักประสาทวิทยาชาวอังกฤษCharles SherringtonและนักจิตวิทยาชาวแคนาดาDonald O. Hebbใช้วิธีการทดลองเพื่อเชื่อมโยงปรากฏการณ์ทางจิตวิทยากับโครงสร้างและหน้าที่ของสมอง การเพิ่มขึ้นของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไซเบอร์เนติกส์ และปัญญาประดิษฐ์เน้นย้ำถึงคุณค่าของการเปรียบเทียบการประมวลผลข้อมูลในมนุษย์และเครื่องจักร

หัวข้อที่ได้รับความนิยมและเป็นตัวแทนในด้านนี้คืออคติทางปัญญาหรือความคิดที่ไม่ลงตัว นักจิตวิทยา (และนักเศรษฐศาสตร์) ได้จัดประเภทและอธิบายรายการอคติที่ใหญ่มากซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งในความคิดของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น ฮิวริสติก ความพร้อมใช้งานคือแนวโน้มที่จะประเมินค่าความสำคัญของสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีที่นึกขึ้นได้ [91]

องค์ประกอบของพฤติกรรมนิยมและจิตวิทยาความรู้ความเข้าใจถูกสังเคราะห์เพื่อสร้างการบำบัดพฤติกรรมทางปัญญาซึ่งเป็นรูปแบบของจิตบำบัดที่ดัดแปลงจากเทคนิคที่พัฒนาโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกันAlbert Ellisและจิตแพทย์ชาวอเมริกันAaron T. Beck

ในระดับที่กว้างขึ้น วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเป็นองค์กรแบบสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับนักจิตวิทยาความรู้ความเข้าใจ นักประสาทวิทยาทางปัญญา นักภาษาศาสตร์ และนักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ และประสาทวิทยาเชิงคำนวณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การรู้คิดครอบคลุมจิตวิทยาการรู้คิดตลอดจนปรัชญาของจิตใจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และประสาทวิทยาศาสตร์ [92]การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์บางครั้งใช้เพื่อสร้างแบบจำลองปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ

ทางสังคม

จิตวิทยาสังคมเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความคิดความรู้สึกและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ [93]นักจิตวิทยาสังคมศึกษาหัวข้อต่างๆ เช่น อิทธิพลของผู้อื่นที่มีต่อพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล (e กรัม การ สอดคล้องการโน้มน้าวใจ ) และการก่อตัวของความเชื่อทัศนคติและแบบแผนเกี่ยวกับบุคคลอื่น ความรู้ความเข้าใจทางสังคมหลอมรวมองค์ประกอบของจิตวิทยาสังคมและความรู้ความเข้าใจเพื่อจุดประสงค์ในการทำความเข้าใจว่าผู้คนประมวลผล จดจำ หรือบิดเบือนข้อมูลทางสังคมอย่างไร การศึกษาพลวัตของกลุ่มเกี่ยวข้องกับการวิจัยธรรมชาติของภาวะผู้นำ การสื่อสารในองค์กร และปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นักจิตวิทยาสังคมเริ่มให้ความสนใจใน การ วัดผลโดยปริยาย แบบจำลอง การไกล่เกลี่ยและปฏิสัมพันธ์ของบุคคลและปัจจัยทางสังคมในการบัญชีสำหรับพฤติกรรม แนวความคิดบางอย่างที่นักสังคมวิทยาได้ประยุกต์ใช้กับการศึกษาความผิดปกติทางจิตเวช แนวคิดเช่น บทบาททางสังคม บทบาทการป่วย ชนชั้นทางสังคม เหตุการณ์ในชีวิต วัฒนธรรม การอพยพ และสถาบันโดยรวมมีอิทธิพลต่อนักจิตวิทยาสังคม [94]

จิตวิเคราะห์

ถ่ายภาพหมู่ 2452 หน้ามหาวิทยาลัยคลาร์ก . แถวหน้า: Sigmund Freud, G. Stanley Hall, Carl Jung; แถวหลัง: อับราฮัม เอ. บริลล์ , เออร์เนสต์ โจนส์ , ซาน ดอร์ เฟ เรนซี

จิตวิเคราะห์หมายถึงทฤษฎีและเทคนิคการบำบัดที่ใช้กับจิตไร้สำนึกและผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน ทฤษฎีและเทคนิคเหล่านี้ให้ข้อมูลการรักษาความผิดปกติทางจิต [95] [96] [97]จิตวิเคราะห์เกิดขึ้นในยุค 1890 ที่โดดเด่นที่สุดด้วยงานของซิกมุนด์ ฟรอยด์ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ส่วนใหญ่อยู่บนพื้นฐานของวิธีการตีความ การวิปัสสนาและการสังเกตทางคลินิก มันกลายเป็นที่รู้จักอย่างมาก ส่วนใหญ่เป็นเพราะมันจัดการกับเรื่องต่างๆ เช่นเรื่องเพศการกดขี่และการหมดสติ [54] : 84–6 ฟรอยด์เป็นผู้บุกเบิกวิธีการเชื่อมโยงและการตีความความฝันอย่าง อิสระ. [98] [99]

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ไม่ใช่เสาหิน นักคิดเชิงจิตวิเคราะห์ที่มีชื่อเสียงคนอื่นๆ ที่แยกทางจาก Freud ได้แก่Alfred Adler , Carl Jung , Erik Erikson , Melanie Klein , DW Winnicott , Karen Horney , Erich Fromm , John Bowlby , Anna FreudลูกสาวของFreud และHarry Stack Sullivan บุคคลเหล่านี้รับรองว่าจิตวิเคราะห์จะพัฒนาไปสู่ความคิดที่หลากหลาย ในบรรดาโรงเรียนเหล่านี้ ได้แก่จิตวิทยาอัตตา ความสัมพันธ์ เชิงวัตถุและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ลา คาเนียนและจิตวิเคราะห์ เชิง สัมพันธ์

นัก จิตวิทยาเช่นHans EysenckและนักปรัชญารวมถึงKarl Popperวิจารณ์จิตวิเคราะห์อย่างรุนแรง Popper แย้งว่าจิตวิเคราะห์ถูกบิดเบือนว่าเป็นวินัยทางวิทยาศาสตร์[100]ในขณะที่ Eysenck มองว่าหลักการทางจิตวิเคราะห์นั้นขัดแย้งกับข้อมูลการทดลอง ในตอนท้ายของศตวรรษที่ 20 แผนกจิตวิทยาในมหาวิทยาลัยของอเมริกาส่วนใหญ่ได้ทำให้ทฤษฎีฟรอยด์ถูกมองข้ามไป โดยมองว่ามันเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางประวัติศาสตร์ที่ "แห้งและตายไปแล้ว" [11]นักวิจัย เช่นAntónio Damásio , Oliver SacksและJoseph LeDoux ; และบุคคลในสาขาที่เกิดขึ้นใหม่ของการวิเคราะห์ทางระบบประสาทได้ปกป้องแนวคิดบางอย่างของฟรอยด์บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ [102]

อัตถิภาวนิยม-มนุษยนิยม

นักจิตวิทยา อับราฮัม มาสโลว์ ในปี 1943 วางตัวว่ามนุษย์มีลำดับชั้นของความต้องการ และมันสมเหตุสมผลแล้วที่จะตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานก่อน (อาหาร น้ำ ฯลฯ) ก่อนจึงจะสามารถตอบสนองความต้องการระดับสูงได้ [103]

จิตวิทยาความเห็นอกเห็นใจซึ่งได้รับอิทธิพลจากการดำรงอยู่และปรากฏการณ์ วิทยา [104]เน้นเจตจำนงเสรีและ การทำให้ เป็นจริงในตนเอง [105]มันเกิดขึ้นในปี 1950 เป็นการเคลื่อนไหวภายในจิตวิทยาเชิงวิชาการ ในการตอบสนองต่อทั้งพฤติกรรมนิยมและจิตวิเคราะห์ [106]วิธีการเห็นอกเห็นใจพยายามที่จะมองคนทั้งตัว ไม่ใช่แค่ส่วนที่กระจัดกระจายของบุคลิกภาพหรือความรู้ความเข้าใจที่แยกออกมา [107]จิตวิทยามนุษยนิยมยังเน้นไปที่การเติบโตส่วนบุคคลอัตลักษณ์ในตนเองความตาย ความเดียวดาย และเสรีภาพ เน้นความหมายส่วนตัว การปฏิเสธการกำหนด และความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตในเชิงบวกมากกว่าพยาธิวิทยา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนแห่งความคิดแบบมนุษยนิยมบางคน ได้แก่ นักจิตวิทยาชาวอเมริกันอับราฮัม มาสโลว์ผู้กำหนดลำดับขั้นของความต้องการของมนุษย์และคาร์ล โรเจอร์สผู้สร้างและพัฒนาการบำบัดที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ต่อมาจิตวิทยาเชิงบวกได้เปิดประเด็นเรื่องความเห็นอกเห็นใจต่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาเชิงบวกคือการศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความสุขและความเป็นอยู่ของมนุษย์ โดยเน้นไปที่คนที่มีสุขภาพดีในปัจจุบัน ในปี 2010 Clinical Psychological Reviewได้ตีพิมพ์ฉบับพิเศษเกี่ยวกับการแทรกแซงทางจิตวิทยาเชิงบวก เช่น การ จดบันทึก ความกตัญญูและการแสดงออกถึงความกตัญญูทางร่างกาย อย่างไรก็ตาม ยังห่างไกลจากความชัดเจนว่าจิตวิทยาเชิงบวกมีประสิทธิภาพในการทำให้ผู้คนมีความสุขมากขึ้น [108] [109]การแทรกแซงทางจิตวิทยาในเชิงบวกนั้นมีขอบเขตจำกัด แต่ผลของมันถือว่าดีกว่ายาหลอก บ้างผลกระทบ อย่างไรก็ตาม หลักฐานไม่ชัดเจนว่าการแทรกแซงทางจิตวิทยาเชิงบวกช่วยเพิ่มความสุขหรือความยืดหยุ่นของมนุษย์ [108] [109]

American Association for Humanistic Psychology ก่อตั้งขึ้นใน ปี2506 ประกาศว่า:

จิตวิทยาความเห็นอกเห็นใจเป็นหลักปฐมนิเทศไปทางจิตวิทยาทั้งหมดมากกว่าพื้นที่หรือโรงเรียนที่แตกต่างกัน หมายถึงการเคารพในคุณค่าของบุคคล การเคารพความแตกต่างของแนวทาง การเปิดใจกว้างถึงวิธีการที่ยอมรับได้ และความสนใจในการสำรวจแง่มุมใหม่ๆ ของพฤติกรรมมนุษย์ ในฐานะที่เป็น "พลังที่สาม" ในทางจิตวิทยาร่วมสมัย มันเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่มีน้อยในทฤษฎีและระบบที่มีอยู่: เช่น ความรัก ความคิดสร้างสรรค์ ตนเอง การเติบโต สิ่งมีชีวิต ความต้องการพื้นฐาน การทำให้เป็นจริงในตนเอง ค่านิยมที่สูงขึ้น เป็น กลายเป็น, ความเป็นธรรมชาติ, เล่น, อารมณ์ขัน, ความรัก, ความเป็นธรรมชาติ, ความอบอุ่น, ความมีอัตตา, ความเป็นกลาง, เอกราช, ความรับผิดชอบ, ความหมาย, การเล่นที่ยุติธรรม, ประสบการณ์เหนือธรรมชาติ, ประสบการณ์สูงสุด, ความกล้าหาญ และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง [110]

จิตวิทยาอัตถิภาวนิยมเน้นถึงความจำเป็นในการทำความเข้าใจทิศทางโดยรวมของลูกค้าที่มีต่อโลก จิตวิทยาอัตถิภาวนิยมต่อต้านการลดลง, พฤติกรรมนิยม, และวิธีการอื่นๆ ที่ทำให้ปัจเจกบุคคลไม่เป็นรูปธรรม [105]ในปี 1950 และ 1960 ได้รับอิทธิพลจากนักปรัชญาSøren KierkegaardและMartin Heideggerนักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่ได้รับการฝึกฝนด้านจิตวิเคราะห์Rollo Mayช่วยพัฒนาจิตวิทยาอัตถิภาวนิยม จิตบำบัดอัตถิภาวนิยมซึ่งตามมาจากจิตวิทยาอัตถิภาวนิยม เป็นวิธีการรักษาที่มีพื้นฐานอยู่บนแนวคิดที่ว่าความขัดแย้งภายในของบุคคลนั้นเกิดจากการเผชิญหน้าของบุคคลนั้นกับการดำรงอยู่ Ludwig Binswangerนักจิตวิเคราะห์ชาวสวิสและนักจิตวิทยาชาวอเมริกันจอร์จ เคลลีอาจถูกกล่าวขานว่าเป็นของโรงเรียนอัตถิภาวนิยม [111]นักจิตวิทยาอัตถิภาวนิยมมักจะแตกต่างจากนักจิตวิทยาที่ "มีมนุษยธรรม" มากกว่าในมุมมองที่ค่อนข้างเป็นกลางเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ในอดีตและการประเมินความวิตกกังวลที่ค่อนข้างเป็นบวก [112]นักจิตวิทยาอัตถิภาวนิยมเน้นประเด็นเรื่องความตาย เจตจำนงเสรี และความหมายโดยความเห็นอกเห็นใจ โดยบอกว่าความหมายสามารถกำหนดรูปแบบได้ด้วยตำนานและเรื่องเล่า ความหมายสามารถลึกซึ้งขึ้นได้ด้วยการยอมรับเจตจำนงเสรี ซึ่งจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตที่แท้จริงแม้ว่าจะมีความกังวลถึงความตายบ่อยครั้งก็ตาม [113]

จิตแพทย์อัตถิภาวนิยมชาวออสเตรียและผู้รอดชีวิตจาก การ ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์Viktor Franklดึงหลักฐานของพลังการรักษาของความหมายจากการไตร่ตรองจากการกักขัง ของเขา เอง [114]เขาได้สร้างรูปแบบหนึ่งของจิตบำบัดอัตถิภาวนิยมที่เรียกว่าlogotherapyซึ่งเป็นประเภทของการวิเคราะห์อัตถิภาวนิยม ที่มุ่งเน้นไปที่ เจตจำนงที่จะมีความหมาย (ในชีวิตของเรา) ซึ่งตรงข้ามกับหลักคำสอนของNietzschean เกี่ยวกับ เจตจำนงที่จะมีอำนาจหรือความประสงค์ของฟรอยด์เพื่อความพึงพอใจ [15]

ธีม

บุคลิกภาพ

จิตวิทยาบุคลิกภาพเกี่ยวข้องกับรูปแบบพฤติกรรม ความคิด และอารมณ์ที่ยั่งยืน ทฤษฎีบุคลิกภาพแตกต่างกันไปตามโรงเรียนทางความคิดทางจิตวิทยาที่แตกต่างกัน แต่ละทฤษฎีมีสมมติฐานที่แตกต่างกันเกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆ เช่น บทบาทของจิตไร้สำนึกและความสำคัญของประสบการณ์ในวัยเด็ก อ้างอิงจากฟรอยด์ บุคลิกภาพขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์แบบไดนามิกของid , ego และ super-ego [116]ในทางตรงข้ามนักทฤษฎีคุณลักษณะได้พัฒนาอนุกรมวิธานของโครงสร้างบุคลิกภาพในการอธิบายบุคลิกภาพในแง่ของลักษณะสำคัญ นักทฤษฎีลักษณะมักใช้วิธีลดข้อมูลทางสถิติ เช่นการวิเคราะห์ปัจจัย แม้ว่าจำนวนคุณลักษณะที่เสนอจะแตกต่างกันอย่างมากHans Eysenckแบบจำลองทางชีววิทยาในยุคแรกๆ ของชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างลักษณะสำคัญอย่างน้อย 3 อย่างมีความจำเป็นในการอธิบายบุคลิกภาพของมนุษย์ การแสดงตัวภายนอก-การเก็บตัวความ คงตัวของ ระบบประสาทและโรคจิต - ความ ปกติ Raymond Cattellได้มาจากทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยบุคลิกภาพ 16 ประการที่ระดับปัจจัยหลักและปัจจัยชั้นที่สองที่กว้างกว่าถึงแปดประการ [117] [118] [119] [120] ตั้งแต่ช่วงปี 1980 บิ๊ก ไฟว์ ( การเปิดกว้างสู่ประสบการณ์ , ความ มีสติสัมปชัญญะ , การแสดงตัว , ความพอใจ , และโรคประสาท) กลายเป็นทฤษฎีลักษณะสำคัญของบุคลิกภาพ [121]แบบจำลองมิติของบุคลิกภาพได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้น และรุ่นของการประเมินมิติได้รวมอยู่ในDSM -V อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการวิจัยมากมายเกี่ยวกับมิติบุคลิกภาพ "บิ๊กไฟว์" เวอร์ชันต่างๆ มากมาย ดูเหมือนว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนจากแนวความคิดแบบคงที่ของโครงสร้างบุคลิกภาพไปเป็นการวางแนวแบบไดนามิกมากขึ้น โดยยอมรับว่าโครงสร้างบุคลิกภาพอาจต้องเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงไป อายุขัย. [122] [123]

ตัวอย่างแรกๆ ของการประเมินบุคลิกภาพคือแผ่นข้อมูลส่วนบุคคลของวูดเวิร์ธซึ่งสร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ตัวบ่งชี้ประเภท Myers–Briggs Type [124] ที่ได้รับความนิยม แม้ว่าจะไม่เพียงพอทางจิตวิทยา ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อประเมิน "ประเภทบุคลิกภาพ" ของแต่ละบุคคลตามทฤษฎีบุคลิกภาพของ คาร์ล จุง . Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) แม้ว่า ชื่อของมันจะเป็นการวัดเชิงมิติของโรคจิตเวชมากกว่าการวัดบุคลิกภาพ [125] California Psychological Inventoryมีมาตราส่วนบุคลิกภาพ 20 ระดับ (เช่น ความเป็นอิสระ ความอดทน) [126]กลุ่มรายการบุคลิกภาพระหว่างประเทศซึ่งเป็นสาธารณสมบัติได้กลายเป็นแหล่งของมาตราส่วนที่สามารถใช้ในการประเมินบุคลิกภาพ [127]

จิตไร้สำนึก

การศึกษาจิตไร้สำนึกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจิตที่อยู่นอกการรับรู้ของแต่ละบุคคล แต่เชื่อว่ามีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมที่มีสติสัมปชัญญะ เป็นจุดเด่นของจิตวิทยายุคแรก ในการทดลองทางจิตวิทยาครั้งแรกที่ดำเนินการในสหรัฐอเมริกาCS PeirceและJoseph Jastrowพบว่าในปี 1884 ผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถเลือกน้ำหนักสองน้ำหนักที่เบากว่าเล็กน้อยได้ แม้ว่าจะไม่รู้ถึงความแตกต่างอย่างมีสติก็ตาม [128]ฟรอยด์นิยมแนวคิดเรื่องจิตไร้สำนึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาอ้างถึงการบุกรุกของความคิดที่ไม่ได้สติโดยไม่เซ็นเซอร์เข้าไปในคำพูดของคนๆ หนึ่ง (การลื่นของฟรอยเดีย น ) หรือความพยายามของเขาในการตีความความฝัน [129]หนังสือของเขาในปี 1901Psychopathology of Everyday Lifeจัดทำรายการหลายร้อยเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันที่ Freud อธิบายในแง่ของอิทธิพลที่ไม่ได้สติ ปิแอร์ เจเน็ตได้พัฒนาแนวคิดเรื่องจิตใต้สำนึก ซึ่งอาจประกอบด้วยองค์ประกอบทางจิตที่เป็นอิสระซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้โดยตรงในเรื่องนั้น [130]

แนวคิดเรื่องกระบวนการหมดสติยังคงมีความสำคัญในทางจิตวิทยา นักจิตวิทยาด้านความรู้ความเข้าใจได้ใช้รูปแบบความสนใจแบบ "กรอง" ตามแบบจำลอง การประมวลผลข้อมูลจำนวนมากเกิดขึ้นต่ำกว่าเกณฑ์ของจิตสำนึก และมีเพียงสิ่งเร้าบางอย่างที่ถูกจำกัดโดยธรรมชาติและจำนวนเท่านั้นที่จะเข้าสู่ตัวกรอง การวิจัยจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าการเริ่มใช้ความคิดบางอย่างในจิตใต้สำนึก สามารถมี อิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมอย่างลับๆ [130]เนื่องจากความไม่น่าเชื่อถือของการรายงานตนเอง อุปสรรคสำคัญในการวิจัยประเภทนี้จึงเกี่ยวข้องกับการแสดงให้เห็นว่าจิตสำนึกของอาสาสมัครไม่รับรู้ถึงสิ่งเร้าเป้าหมาย ด้วยเหตุนี้ นักจิตวิทยาบางคนจึงชอบแยกแยะระหว่างโดยปริยายและชัดแจ้งหน่วยความจำ. ในอีกแนวทางหนึ่ง เราสามารถอธิบายสิ่งเร้าที่อ่อนเกินได้ว่าเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์แต่ไม่ใช่เกณฑ์เชิงอัตวิสัย [131]

แบบ จำลอง อัตโนมัติของJohn Barghและคนอื่นๆ เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องการทำงานอัตโนมัติและการประมวลผลโดยไม่รู้ตัวในความเข้าใจพฤติกรรมทางสังคมของ เรา [132] [133]แม้ว่าจะมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการจำลองแบบก็ตาม [134] [135] ข้อมูลการทดลองบางอย่างชี้ให้เห็นว่าสมองเริ่มพิจารณาการกระทำก่อนที่จิตใจจะรับรู้ [136]อิทธิพลของพลังจิตไร้สำนึกที่มีต่อการเลือกของผู้คนมีต่อคำถามเชิงปรัชญาเกี่ยวกับเจตจำนงเสรี John Bargh, Daniel WegnerและEllen Langer อธิบายเจตจำนง เสรีว่าเป็นภาพลวงตา [132] [133][137]

แรงจูงใจ

นักจิตวิทยาบางคนศึกษาแรงจูงใจหรือหัวข้อที่ว่าทำไมคนหรือสัตว์ชั้นต่ำถึงเริ่มมีพฤติกรรมในช่วงเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการศึกษาว่าเหตุใดมนุษย์และสัตว์ชั้นล่างจึงยังคงหรือยุติพฤติกรรม นักจิตวิทยาอย่างวิลเลียม เจมส์เริ่มใช้คำว่าแรงจูงใจเพื่ออ้างถึงความตั้งใจ ในแง่ที่คล้ายกับแนวคิดเรื่องเจตจำนงในปรัชญายุโรป ด้วยความคิดแบบดาร์วินและฟรอยด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สัญชาตญาณจึงถูกมองว่าเป็นแหล่งแรงจูงใจหลัก [138]ตามทฤษฎีการขับเคลื่อนพลังแห่งสัญชาตญาณรวมกันเป็นพลังงานแหล่งเดียวซึ่งส่งอิทธิพลอย่างต่อเนื่อง จิตวิเคราะห์เช่นเดียวกับชีววิทยาถือว่าแรงเหล่านี้เป็นความต้องการที่มีต้นกำเนิดในระบบประสาท นักจิตวิเคราะห์เชื่อว่าพลังเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญชาตญาณทางเพศ สามารถเข้าไปพัวพันและแปรสภาพภายในจิตใจได้ จิตวิเคราะห์แบบคลาสสิกทำให้เกิดการต่อสู้ระหว่างหลักการแห่งความสุขและหลักการความเป็นจริงซึ่งสอดคล้องกับอัตตาและอัตตาอย่างคร่าวๆ ต่อมาในBeyond the Pleasure Principleฟรอยด์ได้แนะนำแนวคิดเรื่องการขับเคลื่อนความตายการบังคับไปสู่ความก้าวร้าว การทำลายล้าง และการทำซ้ำทางจิตของเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ [139]ในขณะเดียวกัน นักวิจัยด้านพฤติกรรมนิยมใช้แบบจำลองการแบ่งขั้วอย่างง่าย (ความสุข/ความเจ็บปวด รางวัล/การลงโทษ) และหลักการที่เป็นที่ยอมรับ เช่น แนวคิดที่ว่าสิ่งมีชีวิตที่กระหายน้ำจะมีความสุขในการดื่ม [138] [140] คลาร์ก ฮัลล์ทำให้แนวคิดหลังนี้เป็นทางการด้วยแบบจำลองการลดกำลังขับ ของเขา [141]

ความหิว ความกระหาย ความกลัว ความต้องการทางเพศ และการควบคุมอุณหภูมิเป็นแรงจูงใจพื้นฐานในสัตว์ [140]ดูเหมือนมนุษย์จะแสดงแรงจูงใจที่ซับซ้อนมากขึ้น—แม้ว่าในเชิงทฤษฎี สิ่งเหล่านี้สามารถอธิบายได้ว่าเป็นผลจากความปรารถนาที่จะมีส่วนได้ส่วนเสีย, ภาพลักษณ์ที่ดีในตนเอง, ความสม่ำเสมอในตนเอง, ความจริง, ความรัก, และการควบคุม [142] [143]

แรงจูงใจสามารถปรับเปลี่ยนหรือจัดการได้หลายวิธี นักวิจัยพบว่าการกินไม่ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตสำหรับสภาวะสมดุลซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความหิว แต่ยังขึ้นกับจังหวะของอาหาร ความพร้อมของอาหาร ความอร่อยของอาหาร และต้นทุนด้วย [140]แรงจูงใจที่เป็นนามธรรมนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกัน ดังที่เห็นได้จากปรากฏการณ์เช่นการแพร่ระบาดสู่เป้าหมาย : การนำเป้าหมายไปใช้ บางครั้งโดยไม่รู้ตัว โดยอิงจากการอนุมานเกี่ยวกับเป้าหมายของผู้อื่น [144] Vohs และBaumeisterเสนอว่าตรงกันข้ามกับวัฏจักรความต้องการ - ความปรารถนา - สัญชาตญาณของสัตว์ แรงจูงใจของมนุษย์บางครั้งเป็นไปตามกฎ "การได้เกิดเป็นความต้องการ" ยิ่งคุณได้รับรางวัลเช่นการเห็นคุณค่าในตนเอง ความรัก ยาหรือเงิน ยิ่งคุณต้องการ มัน. พวกเขาแนะนำว่าหลักการนี้สามารถใช้ได้กับอาหาร เครื่องดื่ม เพศ และการนอนหลับ [145]

จิตวิทยาการพัฒนา

นักจิตวิทยาพัฒนาการจะดึงดูดเด็กด้วยหนังสือแล้วทำการสังเกตตามวิธีที่เด็กโต้ตอบกับวัตถุ

จิตวิทยาพัฒนาการหมายถึงการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ว่ากระบวนการคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและเพราะอะไร [146]เครดิตชาร์ลส์ ดาร์วินในการดำเนินการศึกษาอย่างเป็นระบบครั้งแรกภายในรูบริกจิตวิทยาพัฒนาการ โดยได้ตีพิมพ์บทความสั้นในปี พ.ศ. 2420 ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสื่อสารโดยกำเนิดตามการสังเกตของลูกชายวัยทารกของเขา [147]ต้นกำเนิดหลักของวินัยมีอยู่ในผลงานของJean Piaget. เช่นเดียวกับเพียเจต์ นักจิตวิทยาด้านพัฒนาการแต่เดิมมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาความรู้ความเข้าใจตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยรุ่น ต่อมา จิตวิทยาพัฒนาการขยายตัวเองไปสู่ความรู้ความเข้าใจในการศึกษาตลอดช่วงชีวิต นอกจากการศึกษาความรู้ความเข้าใจแล้ว นักจิตวิทยาด้านพัฒนาการยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านอารมณ์ พฤติกรรม คุณธรรม สังคม และระบบประสาทอีกด้วย

นักจิตวิทยาพัฒนาการที่ศึกษาเด็กใช้วิธีการวิจัยหลายวิธี ตัวอย่างเช่น พวกเขาทำการสังเกตเด็กในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เช่น เด็กก่อนวัยเรียน[148]และมีส่วนร่วมในการทดลอง [149]งานดังกล่าวมักจะคล้ายกับเกมและกิจกรรมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งทั้งสนุกสำหรับเด็กและมีประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ นักวิจัยด้านพัฒนาการได้คิดค้นวิธีการที่ชาญฉลาดในการศึกษากระบวนการทางจิตของทารก [150]นอกเหนือจากการศึกษาเด็ก นักจิตวิทยาพัฒนาการยังศึกษาอายุและกระบวนการต่างๆ ตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งวัยชราด้วย [151]นักจิตวิทยาเหล่านี้ใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาอย่างเต็มรูปแบบเพื่อแจ้งผลการวิจัยของพวกเขา [146]

ยีนและสิ่งแวดล้อม

ลักษณะทางจิตวิทยาที่ได้รับการวิจัยทั้งหมดได้รับอิทธิพลจากทั้งยีนและสิ่งแวดล้อมในระดับที่แตกต่างกัน [152] [153]แหล่งที่มาของอิทธิพลทั้งสองนี้มักสับสนในการวิจัยเชิงสังเกตของบุคคลและครอบครัว ตัวอย่างของความสับสนนี้สามารถแสดงให้เห็นได้ในการแพร่กระจายของภาวะซึมเศร้าจากแม่ที่หดหู่ไปสู่ลูกหลานของเธอ ทฤษฎีที่อิงกับการแพร่กระจายของสิ่งแวดล้อมจะถือได้ว่าลูกหลานที่มีสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูที่มีปัญหาซึ่งจัดการโดยแม่ที่หดหู่ใจมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะซึมเศร้า ในทางกลับกัน ทฤษฎีทางพันธุกรรมเชื่อว่าความเสี่ยงจากภาวะซึมเศร้าในลูกหลานนั้นได้รับอิทธิพลจากยีนที่ส่งต่อไปยังเด็กจากแม่ในระดับหนึ่ง ยีนและสิ่งแวดล้อมในแบบจำลองการส่งสัญญาณแบบธรรมดาเหล่านี้สร้างความสับสนอย่างสมบูรณ์ มารดาที่เป็นโรคซึมเศร้าอาจมีทั้งยีนที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าในลูกหลานและสร้างสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดูที่เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าในลูกของเธอ

นักวิจัย ด้านพันธุศาสตร์เกี่ยวกับพฤติกรรมได้ใช้วิธีการที่ช่วยในการคลี่คลายความสับสนและเข้าใจธรรมชาติและต้นกำเนิดของความแตกต่างในพฤติกรรมของแต่ละบุคคล [71]ตามเนื้อผ้า การวิจัยเกี่ยวข้องกับการศึกษาคู่และการศึกษาการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมสองการออกแบบที่อิทธิพลทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมบางส่วนไม่สามารถสับสนได้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ การวิจัยที่เน้นยีนได้ช่วยให้เข้าใจถึงการมีส่วนร่วมทางพันธุกรรมในการพัฒนาลักษณะทางจิตวิทยา

ความพร้อมใช้งานของเทคโนโลยีmicroarray อณูพันธุศาสตร์หรือ การ จัดลำดับจีโนมช่วยให้นักวิจัยสามารถวัดความแปรผันของ DNA ของผู้เข้าร่วมได้โดยตรง และทดสอบว่าตัวแปรทางพันธุกรรมแต่ละตัวภายในยีนนั้นสัมพันธ์กับลักษณะทางจิตวิทยาและจิตพยาธิวิทยาผ่านวิธีการต่างๆ รวมถึงการศึกษาความสัมพันธ์ทั่วทั้งจีโนมหรือไม่ เป้าหมายหนึ่งของการวิจัยดังกล่าวคล้ายกับเป้าหมายในการโคลนนิ่งตำแหน่งและความสำเร็จในฮันติงตัน: เมื่อมีการค้นพบยีนเชิงสาเหตุ การวิจัยทางชีววิทยาสามารถดำเนินการเพื่อทำความเข้าใจว่ายีนนั้นมีอิทธิพลต่อฟีโนไทป์อย่างไร ผลลัพธ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของการศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมคือการค้นพบโดยทั่วไปว่าลักษณะทางจิตวิทยาและโรคจิตเภท เช่นเดียวกับโรคทางการแพทย์ที่ซับซ้อน มีลักษณะทางพันธุกรรมสูง[154] [155] [156] [157] [158]โดยที่จำนวนมาก (บน ลำดับของตัวแปรทางพันธุกรรมนับร้อยถึงหลายพัน) ซึ่งแต่ละผลกระทบเล็กน้อย มีส่วนทำให้เกิดความแตกต่างของแต่ละบุคคลในลักษณะพฤติกรรมหรือแนวโน้มที่จะเกิดความผิดปกติ การวิจัยเชิงรุกยังคงทำงานต่อไปเพื่อทำความเข้าใจฐานพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม

แอปพลิเคชั่น

จิตวิทยาครอบคลุมสาขาย่อยจำนวนมากและรวมถึงแนวทางต่างๆ ในการศึกษากระบวนการและพฤติกรรมทางจิต

การทดสอบทางจิตวิทยา

การทดสอบทางจิตวิทยามีต้นกำเนิดในสมัยโบราณ ย้อนหลังไปถึง 2,200 ปีก่อนคริสตกาล ในการสอบเข้ารับราชการของจีน การสอบข้อเขียนเริ่มขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่น (202 ปีก่อนคริสตกาล – ค.ศ. 200) ภายในปี ค.ศ. 1370 ระบบของจีนจำเป็นต้องมีการทดสอบแบบแบ่งชั้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเขียนเรียงความและความรู้ในหัวข้อที่หลากหลาย ระบบสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2449 [159] : 41-2 ในยุโรป การประเมินทางจิตใช้แนวทางที่แตกต่างออกไป โดยมีทฤษฎีโหง วเฮ้งโหงวเฮ้ ง - การตัดสินลักษณะตามใบหน้า - อธิบายโดยอริสโตเติลในศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสต์ศักราชในกรีซ โหงวเฮ้งโหงวเฮ้งยังคงเป็นปัจจุบันผ่านการตรัสรู้และเพิ่มหลักคำสอนของ phrenology: การศึกษาจิตใจและสติปัญญาตามการประเมินอย่างง่ายของ neuroanatomy [19] : 42–3 


เมื่อจิตวิทยาเชิงทดลองมาถึงอังกฤษ ฟรานซิส กัลตันเป็นผู้ฝึกหัดชั้นนำ โดยอาศัยขั้นตอนในการวัดเวลาตอบสนองและความรู้สึก เขาจึงถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ประดิษฐ์การทดสอบทางจิตสมัยใหม่ (หรือที่รู้จักในชื่อไซโค รเมทริก ) [159] : 44–5  James McKeen Cattell นักศึกษาของ Wundt และ Galton นำแนวคิดเรื่องการทดสอบทางจิตวิทยามาที่สหรัฐอเมริกา และที่จริงแล้วได้กำหนดคำว่า "การทดสอบทางจิต" [159] : 45-6 ในปี 1901 นักศึกษาของ Cattell คลาร์ก วิสเลอร์ ตีพิมพ์ผลงานที่น่าท้อใจ โดยบอกว่าการทดสอบทางจิตของนักเรียนของโคลัมเบียและบาร์นาร์ดล้มเหลวในการทำนายผลการเรียน [159] : 45–6 เพื่อตอบสนองต่อคำสั่ง 1904 จากAlfred BinetและThéodore Simonรัฐมนตรีกระทรวงการสอนสาธารณะได้พัฒนาและอธิบายการทดสอบความฉลาดใหม่ในปี ค.ศ. 1905–1911 พวกเขาใช้คำถามที่หลากหลายในลักษณะและความยากง่าย Binet และ Simon นำเสนอแนวคิดเรื่องอายุทางจิตและเรียกผู้ทำคะแนนต่ำสุดในการทดสอบว่าเป็นคนงี่เง่า Henry H. Goddard ใช้มาตราส่วน Binet-Simon และแนะนำการจำแนกประเภทของระดับ จิตใจเช่นปัญญาอ่อนและปัญญาอ่อน ในปี ค.ศ. 1916 (หลังจากการตายของ Binet) ศาสตราจารย์Lewis M. Terman แห่งสแตนฟอร์ด ได้ปรับเปลี่ยนมาตราส่วน Binet-Simon (เปลี่ยนชื่อเป็นมาตราส่วนStanford–Binet) และแนะนำความฉลาด ทางปัญญา เป็นรายงานคะแนน [159] : 50–56 จากผลการทดสอบของเขา และสะท้อนถึงการเหยียดเชื้อชาติที่พบได้ทั่วไปในยุคนั้น Terman สรุปว่า ความพิการทางสติปัญญา "แสดงถึงระดับของสติปัญญาซึ่งพบได้บ่อยมากในหมู่ชาวสเปน-อินเดียนและเม็กซิกันทางตะวันตกเฉียงใต้และ ท่ามกลางพวกนิโกรด้วย [160]

ตามการทดสอบของ Army Alpha และ Army Beta ซึ่งพัฒนาโดยนักจิตวิทยาRobert Yerkesในปี 1917 และจากนั้นใช้ในสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรสำหรับการทดสอบพนักงานขนาดใหญ่และการคัดเลือกบุคลากรทางทหาร [161]การทดสอบทางจิตก็เป็นที่นิยมในสหรัฐอเมริกาเช่นกัน ซึ่งถูกนำไปใช้กับเด็กนักเรียน การทดสอบข่าวกรองแห่งชาติที่สร้างขึ้นโดยรัฐบาลกลางได้ดำเนินการกับเด็ก 7 ล้านคนในปี ค.ศ. 1920 ในปีพ.ศ. 2469 คณะกรรมการสอบเข้าวิทยาลัย ได้จัด ทำแบบทดสอบความถนัดทางวิชาการเพื่อสร้างมาตรฐานการรับเข้าเรียนของวิทยาลัย [19] : 61 ผลของการทดสอบข่าวกรองถูกนำมาใช้เพื่อโต้แย้งเรื่องโรงเรียนและหน้าที่ทางเศรษฐกิจที่แยกจากกัน รวมถึงการฝึกอบรมพิเศษของชาวอเมริกันผิวสีสำหรับการใช้แรงงานคน การปฏิบัติเหล่านี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยปัญญาชนผิวดำ เช่นHorace Mann BondและAllison Davis [160]นักสุพันธุศาสตร์ใช้การทดสอบทางจิตเพื่อพิสูจน์และจัดระเบียบการทำหมันแบบบังคับของบุคคลซึ่งจัดว่าเป็นคนปัญญาอ่อน (ปัจจุบันเรียกว่าความพิการทางสติปัญญา ) [42]ในสหรัฐอเมริกา ชายและหญิงหลายหมื่นคนถูกทำหมัน ศาลฎีกาสหรัฐฯ ได้ยืนยันหลักการตามรัฐธรรมนูญของแนวปฏิบัตินี้ในคดีBuck v. Bellปี 1927 ซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่เคยล้มเลิก[162]

ทุกวันนี้ การทดสอบทางจิตเป็นปรากฏการณ์ประจำสำหรับคนทุกวัยในสังคมตะวันตก [159] :  2การทดสอบสมัยใหม่มุ่งสู่เกณฑ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงการสร้างมาตรฐานของขั้นตอน ความสม่ำเสมอของผลลัพธ์ผลลัพธ์ของคะแนนที่แปลได้ บรรทัดฐานทางสถิติที่อธิบายผลลัพธ์ของประชากร และตามอุดมคติแล้วการคาดคะเนพฤติกรรมและผลลัพธ์ในชีวิตอย่างมีประสิทธิผลนอกสถานการณ์การทดสอบ [159] : 4-6 พัฒนาการในไซโครเมทริกรวมถึงงานทดสอบและมาตราส่วนความน่าเชื่อถือและ ความ ถูกต้อง [163]พัฒนาการในทฤษฎีการตอบสนองรายการ [ 164] การสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้าง[165]และการวิเคราะห์แบบไบแฟกเตอร์ [166]ได้ช่วยในการเสริมสร้างการทดสอบและการสร้างมาตราส่วน

การดูแลสุขภาพจิต

การให้บริการด้านสุขภาพจิตโดยทั่วไปจะเรียกว่าจิตวิทยาคลินิกในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม บางครั้งสมาชิกของวิชาชีพจิตวิทยาของโรงเรียนและจิตวิทยาการให้คำปรึกษามีส่วนร่วมในการปฏิบัติที่คล้ายกับของนักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยาคลินิกมักรวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านจิตวิทยาคลินิก ในแคนาดา สมาชิกบางคนในกลุ่มที่กล่าวถึงข้างต้นมักจัดอยู่ในหมวดหมู่ที่ใหญ่กว่าของจิตวิทยาวิชาชีพ. ในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับปริญญาตรีและปริญญาเอก นักศึกษาปริญญาเอกด้านจิตวิทยาคลินิกมักใช้เวลาหนึ่งปีในการฝึกงานก่อนปริญญาเอกและหนึ่งปีในการฝึกงานหลังปริญญาเอก ในเม็กซิโกและประเทศอื่นๆ ในละตินอเมริกาและยุโรปส่วนใหญ่ นักจิตวิทยาไม่ได้รับปริญญาตรีและปริญญาเอก แทนที่จะเรียนหลักสูตรวิชาชีพสามปีหลังจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย [60]จิตวิทยาคลินิกเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใหญ่ที่สุดในจิตวิทยาในปัจจุบัน [167]รวมถึงการศึกษาและการประยุกต์ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจ ป้องกัน และบรรเทาความทุกข์ทางจิต ความผิดปกติ และ/หรือความเจ็บป่วยทางจิต. นักจิตวิทยาคลินิกยังพยายามส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและการเติบโตส่วนบุคคล หัวใจสำคัญของการฝึกจิตวิทยาคลินิกคือการประเมินทางจิตวิทยาและจิตบำบัด แม้ว่านักจิตวิทยาคลินิกอาจมีส่วนร่วมในการวิจัย การสอน การให้คำปรึกษา คำให้การทางนิติเวช และการพัฒนาและบริหารโปรแกรม [168]

เครดิตสำหรับคลินิกจิตวิทยาแห่งแรกในสหรัฐอเมริกามักจะเป็นของLightner Witmerผู้ก่อตั้งแนวปฏิบัติของเขาในฟิลาเดลเฟียในปี 2439 นักจิตอายุรเวทสมัยใหม่อีกคนหนึ่งคือมอร์ตันพรินซ์ผู้ให้การสนับสนุนการก่อตั้งจิตวิทยาเป็นวินัยทางคลินิกและวิชาการ [167]ในช่วงแรกของศตวรรษที่ 20 การดูแลสุขภาพจิตส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาดำเนินการโดยจิตแพทย์ ซึ่งเป็นแพทย์ จิตวิทยาเข้าสู่สนามด้วยการปรับแต่งการทดสอบทางจิตซึ่งสัญญาว่าจะปรับปรุงการวินิจฉัยปัญหาทางจิต ในส่วนของจิตแพทย์นั้น จิตแพทย์บางคนเริ่มสนใจที่จะใช้จิตวิเคราะห์ และ จิตบำบัดในรูปแบบอื่นๆเพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติต่อผู้ป่วยทางจิต [37] [169]

จิตบำบัดที่ดำเนินการโดยจิตแพทย์ทำให้ความแตกต่างระหว่างจิตเวชและจิตวิทยาไม่ชัดเจน และแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปด้วยการเพิ่มขึ้นของ สิ่งอำนวยความสะดวก ด้านสุขภาพจิตในชุมชน บางคนในชุมชนจิตวิทยาคลินิกได้นำพฤติกรรมบำบัด มาใช้ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่เกี่ยวกับจิตวิทยาอย่างทั่วถึงซึ่งใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมนิยมเพื่อเปลี่ยนการกระทำของผู้ป่วย ประเด็นสำคัญของการบำบัดพฤติกรรมคือการประเมินประสิทธิผลของการรักษาโดยการทดลองเชิงประจักษ์ ในปี 1970 การบำบัดด้วยความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมเกิดขึ้นจากผลงานของAlbert EllisและAaron Beck. แม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกันระหว่างพฤติกรรมบำบัดและการบำบัดด้วยความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรม แต่การบำบัดด้วยความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมจำเป็นต้องใช้โครงสร้างความรู้ความเข้าใจ ตั้งแต่ปี 1970 ความนิยมของการบำบัดด้วยความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมในหมู่นักจิตวิทยาคลินิกเพิ่มขึ้น แนวทางปฏิบัติที่สำคัญในการบำบัดพฤติกรรมและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมคือการเปิดเผยผู้ป่วยในสิ่งที่พวกเขากลัว โดยอิงจากสมมติฐานที่ว่าการตอบสนองของพวกเขา (ความกลัว ความตื่นตระหนก ความวิตกกังวล) สามารถถูกปรับสภาพได้ [170]

การดูแลสุขภาพจิตในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ในจำนวนที่เพิ่มขึ้น ในปีพ.ศ. 2520 ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติเบอร์แทรม บราวน์กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าเป็นที่มาของ "การแข่งขันที่รุนแรงและความสับสนในบทบาท" [37]หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ออกปริญญาเอกด้านจิตวิทยาคลินิกเกิดขึ้นในปี 1950 และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดช่วงทศวรรษ 1980 ปริญญาเอกมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานที่สามารถดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้เช่นกัน ระดับ PsyD ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน [60]

นักจิตวิทยาคลินิกบางคนให้ความสำคัญกับการจัดการทางคลินิกของผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง ความเชี่ยวชาญพิเศษ นี้เรียกว่าneuropsychology ทางคลินิก ในหลายประเทศ จิตวิทยาคลินิกเป็นวิชาชีพด้านสุขภาพจิตที่มีการควบคุม สาขาจิตวิทยาภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้นใหม่ (ดูการแทรกแซงวิกฤต ) เกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจในวงกว้าง [171]

งานที่ดำเนินการโดยนักจิตวิทยาคลินิกมักจะได้รับอิทธิพลจากแนวทางการรักษาที่หลากหลาย ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่เป็นทางการระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพและลูกค้า โดยทั่วไปแล้ว วิธีการเหล่านี้ส่งเสริมวิธีคิด ความรู้สึก หรือพฤติกรรมใหม่ๆ มุมมองทางทฤษฎีที่สำคัญสี่ประการ ได้แก่ จิตวิทยา พฤติกรรมการรับรู้ อัตถิภาวนิยม-มนุษยนิยม และระบบหรือการบำบัดแบบครอบครัว มีการเคลื่อนไหวที่เพิ่มมากขึ้นในการบูรณาการแนวทางการรักษาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นในประเด็นที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม เพศ จิตวิญญาณ และรสนิยมทางเพศ จากผลการวิจัยที่เข้มข้นยิ่งขึ้นเกี่ยวกับจิตบำบัด มีหลักฐานว่าการรักษาที่สำคัญส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน โดยองค์ประกอบทั่วไปที่สำคัญมีความแข็งแกร่งพันธมิตรการรักษา [172] [173]ด้วยเหตุนี้ โปรแกรมการฝึกอบรมและนักจิตวิทยาจำนวนมากขึ้นจึงหันมาใช้ แนวทางการรักษา แบบผสมผสาน [174] [175] [176] [177] [178]

การวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกมักจะเป็นไปตามคู่มือการวินิจฉัยและสถิติของความผิดปกติทางจิต (DSM) [179]การศึกษาความเจ็บป่วยทางจิตเรียกว่าจิตวิทยาที่ผิดปกติ

การศึกษา

ตัวอย่างรายการจากการทดสอบความสามารถทางปัญญาที่ใช้ในจิตวิทยาการศึกษา

จิตวิทยาการศึกษาคือการศึกษาวิธีที่มนุษย์เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ประสิทธิผลของการแทรกแซงทางการศึกษา จิตวิทยาในการสอน และจิตวิทยาสังคมของโรงเรียนในฐานะองค์กร นักจิตวิทยาการศึกษาสามารถพบได้ในโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนทุกระดับ รวมทั้งสถาบันหลังมัธยมศึกษา องค์กรชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ บริษัทวิจัยของรัฐบาลหรือเอกชน และที่ปรึกษาอิสระหรือเอกชน[180] [[Madisodell5/sandbox]] ผลงานของนักจิตวิทยาพัฒนาการ เช่น Lev Vygotsky, Jean PiagetและJerome Brunerมีอิทธิพลในการสร้างวิธีการสอนและวิธีปฏิบัติทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษามักจะรวมอยู่ในโปรแกรมการศึกษาของครูในสถานที่ต่างๆ เช่น อเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

จิตวิทยาของโรงเรียนผสมผสานหลักการจากจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาคลินิกเพื่อทำความเข้าใจและปฏิบัติต่อนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางปัญญาของนักเรียนที่มีพรสวรรค์ เพื่ออำนวยความสะดวกในพฤติกรรมทางสังคมในวัยรุ่น และเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัย สนับสนุน และมีประสิทธิภาพ นักจิตวิทยาของโรงเรียนได้รับการฝึกอบรมในด้านการประเมินการศึกษาและพฤติกรรม การแทรกแซง การป้องกัน และการให้คำปรึกษา และหลายคนได้รับการฝึกอบรมด้านการวิจัยอย่างกว้างขวาง [181]

งาน

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและเชิงองค์กร (I/O) เกี่ยวข้องกับการวิจัยและแนวปฏิบัติที่ใช้ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยากับองค์กรและชีวิตการทำงานของปัจเจกบุคคล [182]ในช่วงเริ่มต้นของวงการ นักอุตสาหกรรมได้นำสาขาจิตวิทยาที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่มาใช้ในการศึกษา เทคนิค การจัดการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในที่ทำงาน สาขาแรกเรียกว่าจิตวิทยาเศรษฐกิจหรือจิตวิทยาธุรกิจ ต่อมาจิตวิทยาอุตสาหกรรม จิตวิทยาการจ้างงานหรือเทคโนโลยี ทาง จิต [183]การศึกษาที่มีอิทธิพลในช่วงต้นได้ตรวจสอบคนงานที่โรงงาน Hawthorne ของ Western Electric ในเมือง Cicero รัฐอิลลินอยส์ ตั้งแต่ปี 1924 ถึง 1932 Western Electric ทดลองกับคนงานในโรงงานเพื่อประเมินการตอบสนองของพวกเขาต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านแสงสว่าง การหยุดพัก อาหาร และค่าจ้าง นักวิจัยให้ความสำคัญกับการตอบสนองของพนักงานต่อการสังเกตการณ์ และตอนนี้มีการใช้คำว่าHawthorne effectเพื่ออธิบายข้อเท็จจริงที่ว่าผู้คนทำงานหนักขึ้นเมื่อพวกเขาคิดว่าพวกเขากำลังถูกจับตามอง [184]แม้ว่างานวิจัยของฮอว์ธอร์นจะพบได้ในหนังสือเรียนจิตวิทยา แต่การวิจัยและผลการวิจัยพบว่ามีจุดอ่อนอย่างดีที่สุด [185] [186]

ชื่อจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรเกิดขึ้นในปี 1960 ในปีพ.ศ. 2516 ได้มีการประดิษฐานอยู่ในชื่อของSociety for Industrial and Organizational Psychologyแผนกที่ 14 ของ American Psychological Association [183] ​​เป้าหมายหนึ่งของวินัยคือการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพของมนุษย์ในที่ทำงาน จิตวิทยาบุคลากรเป็นสาขาย่อยของจิตวิทยา I/O นักจิตวิทยาด้านบุคลากรใช้วิธีการและหลักการของจิตวิทยาในการคัดเลือกและประเมินคนงาน อีกหนึ่งสาขาย่อยจิตวิทยาองค์กรตรวจสอบผลกระทบของสภาพแวดล้อมการทำงานและรูปแบบการจัดการที่มีต่อแรงจูงใจของผู้ปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงาน และประสิทธิภาพการทำงาน [187]นักจิตวิทยา I/O ส่วนใหญ่ทำงานนอกสถาบันการศึกษา สำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชน และในฐานะที่ปรึกษา [183] ​​ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาที่ทำงานในธุรกิจในปัจจุบันอาจคาดหวังว่าจะให้ข้อมูลและแนวคิดแก่ผู้บริหารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตน ตลาดเป้าหมาย และองค์กรของบริษัทของตน [188] [189]

พฤติกรรมองค์กร (OB) เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องในการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ภายในองค์กร [190]วิธีหนึ่งในการแยกความแตกต่างของจิตวิทยา I/O จาก OB คือการสังเกตว่านักจิตวิทยา I/O ฝึกฝนในแผนกจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญ OB ในโรงเรียนธุรกิจ

ทหารและหน่วยสืบราชการลับ

บทบาทหนึ่งของนักจิตวิทยาในกองทัพคือการประเมินและให้คำปรึกษาแก่ทหารและบุคลากรอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกา หน้าที่นี้เริ่มขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เมื่อ Robert Yerkes ก่อตั้ง School of Military Psychology ขึ้นที่Fort Oglethorpeในจอร์เจีย ทางโรงเรียนได้จัดอบรมด้านจิตวิทยาให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร [37] [191]วันนี้ นักจิตวิทยาของกองทัพบกสหรัฐฯ ทำการตรวจคัดกรองทางจิตวิทยา จิตบำบัดทางคลินิก การป้องกันการฆ่าตัวตายและการรักษาความเครียดหลังเกิดบาดแผล ตลอดจนให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน เช่น การเลิกบุหรี่ [192]ทีมที่ปรึกษาสุขภาพจิตของกองทัพบกสหรัฐฯ ใช้การแทรกแซงทางจิตวิทยาเพื่อช่วยต่อสู้กับกองทหารที่ประสบปัญหาทางจิต[193] [194]

นักจิตวิทยาอาจทำงานในแคมเปญที่หลากหลายซึ่งเรียกกันทั่วไปว่าสงครามจิตวิทยา สงครามจิตวิทยาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้โฆษณาชวนเชื่อเพื่อโน้มน้าวทหารและพลเรือนของศัตรู การโฆษณาชวนเชื่อสีดำที่เรียกว่านี้ได้รับการออกแบบให้ดูเหมือนว่ามาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่กองทัพบก [195]โปรแกรมMKULTRAของCIAเกี่ยวข้องกับความพยายามเป็นรายบุคคลมากขึ้นในการควบคุมจิตใจซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคนิคต่างๆ เช่น การสะกดจิต การทรมาน และการบริหารLSD ที่แอบแฝงโดยไม่สมัคร ใจ [196]กองทัพสหรัฐใช้ชื่อปฏิบัติการจิตวิทยา(PSYOP) จนถึงปี 2010 เมื่อกิจกรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทใหม่เป็น Military Information Support Operations (MISO) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของInformation Operations (IO) [197]นักจิตวิทยาบางครั้งมีส่วนในการให้ความช่วยเหลือในการสอบสวนและการทรมานผู้ต้องสงสัย ทำลายบันทึกของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง (198]

สุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ตัวอย่างของการมีส่วนร่วมของนักจิตวิทยาในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ได้แก่ การวิจัยของKenneth และ Mamie Phipps Clark นักจิตวิทยาแอฟริกันอเมริกันสองคนนี้ศึกษาผลกระทบทางจิตวิทยาที่ไม่พึงประสงค์ของการแบ่งแยกต่อเด็กผิวดำ ผลการวิจัยของพวกเขามีบทบาทในกรณีการแยกส่วนBrown v. Board of Education (1954) [19]

ผลกระทบของจิตวิทยาต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมรวมถึงอิทธิพลในวงกว้างของวินัยในการสอนและการเรียนรู้ การวิจัยพบว่าเมื่อเทียบกับแนวทาง "ทั้งคำ" หรือ "ทั้งภาษา" แนวทางการออกเสียงในการสอนอ่านมีประสิทธิภาพมากกว่า (200]

แอปพลิเคชันทางการแพทย์

สถานพยาบาลจ้างนักจิตวิทยาเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ มากขึ้น จิตวิทยาด้านสุขภาพด้านหนึ่งคือการศึกษาทางจิตของผู้ป่วย: การสอนพวกเขาถึงวิธีปฏิบัติตามระบบการรักษาพยาบาล นักจิตวิทยาด้านสุขภาพสามารถให้ความรู้แก่แพทย์และดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ป่วย [21] [22]นักจิตวิทยาในสาขาสาธารณสุขใช้การแทรกแซงที่หลากหลายเพื่อโน้มน้าวพฤติกรรมของมนุษย์ มีตั้งแต่การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการขยายงาน ไปจนถึงกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล นักจิตวิทยาศึกษาอิทธิพลประกอบของเครื่องมือต่างๆ เหล่านี้เพื่อพยายามโน้มน้าวประชากรทั้งหมด (203]

สุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน

นักจิตวิทยาทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อนำผลการวิจัยทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน บางคนทำงานเป็นที่ปรึกษาภายนอกที่ได้รับการว่าจ้างจากองค์กรเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะ ในขณะที่คนอื่น ๆ เป็นพนักงานเต็มเวลาขององค์กร การสมัครรวมถึงการทำแบบสำรวจเพื่อระบุปัญหาและการออกแบบการแทรกแซงเพื่อให้งานมีสุขภาพที่ดีขึ้น บางส่วนของพื้นที่สุขภาพที่เฉพาะเจาะจง ได้แก่ :

 • อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ: การสนับสนุนหลักคือแนวคิดเรื่องบรรยากาศความปลอดภัยซึ่งเป็นการรับรู้ร่วมกันของพนักงานเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ได้รับการสนับสนุน (เช่น การสวมอุปกรณ์นิรภัย) และความท้อแท้ (ไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย) ในที่ทำงาน [204]องค์กรที่มีสภาพอากาศที่ปลอดภัยรุนแรงมีอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการ ทำงานน้อยลง [205]
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด : โรคหัวใจและหลอดเลือดเกี่ยวข้องกับการขาดการควบคุมงาน [26]
 • สุขภาพจิต: การสัมผัสกับความเครียด จากการทำงาน เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางจิต [207]
 • ความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก : สิ่งเหล่านี้คือการบาดเจ็บที่กระดูก เส้นประสาท และเส้นเอ็นอันเนื่องมาจากการออกแรงมากเกินไปและความเครียดซ้ำๆ พวกเขาเชื่อมโยงกับความพึงพอใจในงานและความเครียดในที่ทำงาน [208]
 • อาการทางสุขภาพกาย: ความเครียดจากการทำงานมีความเชื่อมโยงกับอาการทางร่างกาย เช่น ความทุกข์ทรมานจากระบบย่อยอาหารและปวดศีรษะ [209]
 • ความรุนแรงในที่ทำงาน : บรรยากาศในการป้องกันความรุนแรงเกี่ยวข้องกับการถูกทำร้ายร่างกายและทำร้ายจิตใจในที่ทำงาน [210]

การแทรกแซงที่ปรับปรุงสภาพอากาศเป็นวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุและความรุนแรง การแทรกแซงที่ลดความเครียดในที่ทำงานหรือจัดหาเครื่องมือให้พนักงานจัดการได้ดีขึ้นสามารถช่วยในด้านที่ความเครียดเป็นองค์ประกอบสำคัญ

จิตวิทยาอุตสาหกรรมเริ่มให้ความสนใจกับความเหนื่อยล้าของคนงานในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อรัฐมนตรีในอังกฤษกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของความเหนื่อยล้าที่มีต่อคนงานในโรงงานอาวุธยุทโธปกรณ์ แต่ไม่ใช่โรงงานประเภทอื่น [211] [212]ในสหราชอาณาจักรความสนใจในความ เป็นอยู่ ที่ดีของ ผู้ปฏิบัติงาน เกิดขึ้นจากความพยายามของCharles Samuel Myersและสถาบันจิตวิทยาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (NIIP) ระหว่างช่วงสงครามระหว่างปี [213]ในสหรัฐอเมริกาในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมอาร์เธอร์ คอร์นเฮาเซอร์เป็นผู้บุกเบิกการศึกษาสุขภาพจิตจากการประกอบอาชีพ การเชื่อมโยงสภาพการทำงานในอุตสาหกรรมเข้ากับสุขภาพจิต เช่นเดียวกับการที่งานที่ไม่น่าพอใจเข้ามาในชีวิตส่วนตัวของคนงาน[214] [215] Zickar รวบรวมหลักฐานเพื่อแสดงให้เห็นว่า "ไม่มีนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมคนใดในยุคของเขาที่ทุ่มเทให้กับการสนับสนุนการจัดการและแนวทางปฏิบัติด้านแรงงานที่จะปรับปรุงชีวิตของคนทำงาน" [214]

จิตวิทยาอาชีวอนามัย

เมื่อความสนใจด้านสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานขยายออกไปจนถึงปลายศตวรรษที่ 20 สาขาวิชาจิตวิทยาอาชีวอนามัย (OHP) จึงเกิดขึ้น OHP เป็นสาขาหนึ่งของจิตวิทยาที่เป็นสหวิทยาการ [216] [217] [45] [218] OHP เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยของคนงาน [45] [218] OHP กล่าวถึงประเด็นต่างๆ เช่น ผลกระทบของความเครียดจากการทำงานต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างทารุณ (เช่น การกลั่นแกล้งและความรุนแรง) ความสมดุลระหว่างงานและครอบครัว ผลกระทบของการว่างงานโดยไม่สมัครใจต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ อิทธิพลของปัจจัยทางจิตสังคมที่มีต่อความปลอดภัยและอุบัติเหตุ และการแทรกแซงที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุง/ปกป้องสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน [45] [219]OHP เติบโตจาก จิตวิทยาสุขภาพ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรและอาชีวเวชศาสตร์ [220] OHP ยังได้รับแจ้งจากสาขาวิชานอกจิตวิทยา รวมทั้งวิศวกรรมอุตสาหการสังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์ [221] [222]

วิธีการวิจัย

การวิจัยทางจิตวิทยาเชิงปริมาณใช้การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ แม้ว่าภาคสนามจะใช้ประโยชน์จากการทดลองแบบสุ่มและแบบควบคุมอย่างมากมายในห้องปฏิบัติการ การวิจัยดังกล่าวสามารถประเมินปรากฏการณ์ระยะสั้นได้ในช่วงที่จำกัดเท่านั้น นักจิตวิทยาบางคนพึ่งพาการทดลองภาคสนามที่ มีการควบคุมอย่างเข้มงวดน้อยกว่า แต่มีความถูกต้อง ทางนิเวศวิทยา มากกว่า นักจิตวิทยาการวิจัยคนอื่นๆ อาศัยวิธีการทางสถิติในการรวบรวมความรู้จากข้อมูลประชากร [223]วิธีทางสถิติที่นักจิตวิทยาการวิจัยใช้ ได้แก่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เพียร์สันการวิเคราะห์ความแปรปรวนการ ถดถอย เชิงเส้นพหุคูณการถดถอยโลจิสติกการสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้างและ การสร้างแบบจำลอง เชิงเส้นแบบลำดับชั้น การวัดและการดำเนินงานของโครงสร้างที่สำคัญเป็นส่วนสำคัญของการออกแบบการวิจัยเหล่านี้

แม้ว่าการวิจัยทางจิตวิทยาประเภทนี้จะมีปริมาณน้อยกว่าการวิจัยเชิงปริมาณมาก แต่นักจิตวิทยาบางคนก็ทำการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยประเภทนี้อาจเกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และการสังเกตโดยตรง [224]ในขณะที่การทดสอบสมมติฐานนั้นหาได้ยาก แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ในการวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาเชิงคุณภาพสามารถเป็นประโยชน์ในการสร้างทฤษฎีและสมมติฐาน ตีความผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ดูเหมือนขัดแย้งกัน และเข้าใจว่าทำไมการแทรกแซงบางอย่างจึงล้มเหลวและบางวิธีก็ประสบความสำเร็จ [225]

การทดลองควบคุม

ผังงานของสี่ขั้นตอน (การลงทะเบียน การจัดสรรการแทรกแซง การติดตามผล และการวิเคราะห์ข้อมูล) ของการทดลองแบบสุ่มคู่ขนานของสองกลุ่มที่แก้ไขจากคำชี้แจง CONSORT 2010 [226]
ผู้ทดลอง (E) สั่งให้ครู (T) ซึ่งเป็นหัวข้อของการทดลองให้สิ่งที่คนหลังเชื่อว่าเป็นไฟฟ้าช็อตที่เจ็บปวดแก่ผู้เรียน (L) ซึ่งจริงๆแล้วเป็นนักแสดงและ ส มาพันธ์ ผู้ทดลองเชื่อว่าสำหรับคำตอบที่ผิดแต่ละครั้ง ผู้เรียนได้รับไฟฟ้าช็อตจริง แม้ว่าในความเป็นจริงจะไม่มีการลงโทษเช่นนั้น เมื่อแยกจากหัวข้อ สมาพันธรัฐได้ตั้งค่าเครื่องบันทึกเทปที่รวมเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าช็อต ซึ่งเล่นเสียงที่บันทึกไว้ล่วงหน้าสำหรับแต่ละระดับความสั่นสะเทือน ฯลฯ[227]

การทดลองจริงโดยสุ่มมอบหมายผู้เข้าร่วมการวิจัย (บางครั้งเรียกว่าวิชา) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคู่แข่ง ทำให้นักวิจัยสามารถอนุมานอย่างเข้มแข็งเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุได้ เมื่อมีผู้เข้าร่วมการวิจัยจำนวนมาก การมอบหมายแบบสุ่ม (หรือที่เรียกว่าการจัดสรรแบบสุ่ม) ของผู้เข้าร่วมเหล่านั้นให้อยู่ในเงื่อนไขของคู่แข่งทำให้แน่ใจได้ว่าบุคคลในสภาวะเหล่านั้นโดยเฉลี่ยแล้วจะมีความคล้ายคลึงกันในคุณลักษณะส่วนใหญ่ ซึ่งรวมถึงคุณลักษณะที่ไม่ได้วัด ในการทดลอง ผู้วิจัยจะเปลี่ยนแปลงตัวแปรอิทธิพลตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป เรียกว่าตัวแปรอิสระและวัดผลการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยที่น่าสนใจ เรียกว่าตัวแปรตาม. การวิจัยเชิงทดลองต้นแบบดำเนินการในห้องปฏิบัติการที่มีสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมอย่างระมัดระวัง

การทดลองกึ่ง หนึ่ง หมายถึงสถานการณ์ที่มีเงื่อนไขของคู่แข่งอยู่ในระหว่างการศึกษา แต่ไม่สามารถมอบหมายแบบสุ่มไปยังเงื่อนไขต่างๆ ได้ ผู้สืบสวนต้องทำงานร่วมกับกลุ่มคนที่มีอยู่ก่อน นักวิจัยสามารถใช้สามัญสำนึกในการพิจารณาว่างานที่ไม่สุ่มตัวอย่างคุกคามความถูกต้อง ของการศึกษา มากน้อยเพียงใด [228]ตัวอย่างเช่น ในการวิจัยวิธีที่ดีที่สุดที่จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แรก ผู้บริหารโรงเรียนอาจไม่อนุญาตให้นักจิตวิทยาการศึกษาสุ่มเลือกเด็กให้รู้จักกับโฟนิกส์และห้องเรียนภาษาทั้งหมด ซึ่งในกรณีนี้ นักจิตวิทยาจะต้องทำงานกับงานที่ได้รับมอบหมายในห้องเรียนที่มีอยู่ก่อนแล้ว . นักจิตวิทยาจะเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กที่เรียนการออกเสียงและชั้นเรียนภาษาทั้งหมด และอาจปรับสถิติสำหรับความแตกต่างเริ่มต้นในระดับการอ่าน

นักวิจัยเชิงทดลองมักใช้ แบบจำลอง การทดสอบสมมติฐานทางสถิติซึ่งเกี่ยวข้องกับการคาดคะเนก่อนทำการทดลอง จากนั้นจึงประเมินว่าข้อมูลที่รวบรวมนั้นสอดคล้องกับการคาดการณ์ได้ดีเพียงใด การคาดคะเนเหล่านี้น่าจะมาจากสมมติฐาน ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นนามธรรมอย่างน้อยหนึ่งข้อ เกี่ยวกับการทำงานของปรากฏการณ์ภายใต้การศึกษาจริง [229]

การศึกษาประเภทอื่นๆ

การ สำรวจใช้ในจิตวิทยาเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดทัศนคติและลักษณะติดตามการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และการตรวจสอบความถูกต้องของการทดลอง (ตรวจสอบการรับรู้ของผู้เข้าร่วมการวิจัยเกี่ยวกับสภาพที่พวกเขาได้รับมอบหมาย) นักจิตวิทยามักใช้แบบสำรวจกระดาษและดินสอ อย่างไรก็ตาม การสำรวจจะดำเนินการทางโทรศัพท์หรือทางอีเมลด้วย มีการใช้แบบสำรวจบนเว็บมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเข้าถึงหัวข้อต่างๆ ได้อย่างสะดวก

การศึกษาเชิงสังเกตมักดำเนินการในด้านจิตวิทยา ใน การศึกษาเชิงสังเกต แบบภาคตัดขวางนักจิตวิทยาจะรวบรวมข้อมูลในเวลาเดียว เป้าหมายของการศึกษาแบบภาคตัดขวางจำนวนมากคือการประเมินปัจจัยด้านขอบเขตที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ในทางตรงกันข้าม ในการศึกษาตามยาวนักจิตวิทยารวบรวมข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างเดียวกันตั้งแต่สองจุดขึ้นไปในเวลา บางครั้งจุดประสงค์ของการวิจัยตามยาวคือเพื่อศึกษาแนวโน้มในช่วงเวลาต่างๆ เช่น ความเสถียรของลักษณะเฉพาะหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอายุ เนื่องจากการศึกษาบางชิ้นเกี่ยวข้องกับจุดยุติที่นักจิตวิทยาไม่สามารถศึกษาอย่างมีจริยธรรมจากจุดยืนในการทดลอง เช่น การระบุสาเหตุของภาวะซึมเศร้า พวกเขาจึงทำการศึกษาระยะยาวกับกลุ่มคนที่ไม่มีภาวะซึมเศร้าจำนวนมาก โดยประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลเป็นระยะๆ ด้วยวิธีนี้ นักจิตวิทยาจึงมีโอกาสทดสอบสมมติฐานเชิงสาเหตุเกี่ยวกับสภาวะที่มักเกิดขึ้นในชีวิตของผู้คนซึ่งทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า ปัญหาที่ส่งผลต่อการศึกษาระยะยาว ได้แก่การขัดสีแบบคัดเลือกประเภทของปัญหาที่มีอคติเกิดขึ้นเมื่อผู้เข้าร่วมการวิจัยบางประเภทออกจากการศึกษาอย่างไม่เป็นสัดส่วน

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจหมายถึงแนวทางปฏิบัติที่หลากหลายซึ่งนักวิจัยใช้เพื่อลดตัวแปรจำนวนมากเหลือปัจจัยที่ครอบคลุมจำนวนน้อย ในการอนุมานสามแบบของเพียรซการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจสอดคล้องกับการลักพาตัว [230] การวิเคราะห์เมตาเป็นเทคนิคการวิจัยที่นักจิตวิทยาใช้ในการรวมผลลัพธ์จากการศึกษาตัวแปรเดียวกันหลายๆ ครั้งและได้ผลลัพธ์โดยเฉลี่ยมหาศาล [231]

การสังเกต/ควบคุมสมองโดยตรง

การตั้งค่าการบันทึก EEG

เครื่องมือที่คลาสสิกและเป็นที่นิยมใช้เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมทางจิตและประสาทคือคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้อิเล็กโทรดแบบขยายบนหนังศีรษะของบุคคลเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าในส่วนต่างๆ ของสมอง Hans Bergerนักวิจัยคนแรกที่ใช้ EEG กับกะโหลกศีรษะที่ยังไม่ได้เปิด พบอย่างรวดเร็วว่าสมองแสดง "คลื่นสมอง" ที่เป็นลายเซ็น: การสั่นของไฟฟ้าซึ่งสอดคล้องกับสภาวะของจิตสำนึกต่างๆ ในเวลาต่อมา นักวิจัยได้ปรับปรุงวิธีการทางสถิติสำหรับการสังเคราะห์ข้อมูลอิเล็กโทรด และระบุรูปแบบคลื่นสมองที่มีลักษณะเฉพาะ เช่นคลื่นเดลต้า ที่ สังเกตได้ระหว่างการนอนหลับที่ไม่ใช่ REM [232]

เทคนิคการสร้างภาพประสาทเชิงหน้าที่ที่ใหม่กว่านั้นรวมถึงการถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กที่ทำงานได้และเอกซเรย์ปล่อยโพซิตรอนซึ่งทั้งสองอย่างนี้ติดตามการไหลเวียนของเลือดผ่านสมอง เทคโนโลยีเหล่านี้ให้ข้อมูลที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นมากขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมในสมอง และสร้างภาพจำลองของสมองที่มีการอุทธรณ์อย่างกว้างขวาง พวกเขายังให้ข้อมูลเชิงลึกซึ่งหลีกเลี่ยงปัญหาคลาสสิกของการรายงานตนเองตามอัตนัย ยังคงเป็นความท้าทายที่จะสรุปอย่างหนักแน่นว่าความคิดที่เฉพาะเจาะจงของสมองเกิดขึ้นที่ใด หรือแม้แต่การแปลเป็นภาษาท้องถิ่นนั้นมีประโยชน์เพียงใดที่สอดคล้องกับความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม การทำภาพทางประสาท (neuroimaging) ได้ให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจและสมอง บางส่วนของสิ่งเหล่านี้วาดบนโครงข่ายประสาทเทียม ที่เป็นระบบโมเดลแทนที่จะเป็นโมเดลฟังก์ชันที่โลคัลไลซ์ [233] [234] [235]

การแทรกแซงเช่นการกระตุ้นด้วยแม่เหล็ก transcranialและยายังให้ข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมองและจิตใจ Psychopharmacologyเป็นการศึกษาผลกระทบทางจิตที่เกิดจากยา

โครงข่ายประสาทเทียมที่มีสองชั้น ซึ่งเป็นกลุ่มของโหนดที่เชื่อมต่อถึงกัน คล้ายกับเครือข่ายเซลล์ประสาทขนาดใหญ่ในสมองของมนุษย์

การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์

การสร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในจิตวิทยาคณิตศาสตร์และจิตวิทยาความรู้ความเข้าใจเพื่อจำลองพฤติกรรม [236]วิธีนี้มีข้อดีหลายประการ เนื่องจากคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ประมวลผลข้อมูลอย่างรวดเร็ว การจำลองจึงสามารถเรียกใช้ได้ในเวลาอันสั้น ทำให้มีพลังทางสถิติสูง แบบจำลองยังช่วยให้นักจิตวิทยาเห็นภาพสมมติฐานเกี่ยวกับการจัดระเบียบการทำงานของเหตุการณ์ทางจิตที่ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรงในมนุษย์ ประสาทวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อจำลองสมอง อีกวิธีหนึ่งคือการสร้างแบบจำลองเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งแสดงถึงวัตถุทางจิตจำนวนมากโดยใช้ตัวแปรและกฎเกณฑ์ การสร้างแบบจำลองประเภทอื่นๆ ได้แก่ระบบไดนามิกและการสร้างแบบจำลอง สุ่ม

การศึกษาสัตว์

การทดลองในสัตว์ช่วยในการศึกษาแง่มุมต่างๆ ของจิตวิทยามนุษย์ รวมถึงการรับรู้ อารมณ์ การเรียนรู้ ความจำ และความคิด เป็นต้น ในช่วงทศวรรษที่ 1890 Ivan Pavlov นักสรีรวิทยาชาวรัสเซียได้ใช้สุนัขเพื่อแสดงสภาพร่างกายแบบคลาสสิก ไพรเมตที่ไม่ใช่มนุษย์ แมว สุนัข นกพิราบ หนู และสัตว์ฟันแทะอื่นๆ มักใช้ในการทดลองทางจิตวิทยา ตามหลักการแล้ว การทดลองที่มีการควบคุมจะแนะนำตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียวในแต่ละครั้ง เพื่อตรวจสอบผลกระทบเฉพาะของมันที่มีต่อตัวแปรตาม เงื่อนไขเหล่านี้เป็นค่าประมาณที่ดีที่สุดในการตั้งค่าห้องปฏิบัติการ ในทางตรงกันข้าม สภาพแวดล้อมของมนุษย์และภูมิหลังทางพันธุกรรมมีความแตกต่างกันอย่างมาก และขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ทำให้ยากต่อการควบคุมตัวแปร ที่สำคัญสำหรับวิชามนุษย์ อย่างไรก็ตาม มีข้อผิดพลาดในการสรุปผลจากการศึกษาในสัตว์สู่มนุษย์ผ่านแบบจำลองของสัตว์ [237]

จิตวิทยาเปรียบเทียบหมายถึงการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตของสัตว์ที่ไม่ใช่มนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สายวิวัฒนาการ ความสำคัญในการปรับตัว และการพัฒนาพฤติกรรม การวิจัยในพื้นที่นี้จะสำรวจพฤติกรรมของสัตว์หลายชนิดตั้งแต่แมลงจนถึงบิชอพ มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับสาขาวิชาอื่นๆ ที่ศึกษาพฤติกรรมของ สัตว์เช่นจริยธรรม การวิจัยทาง จิตวิทยาเปรียบเทียบบางครั้งดูเหมือนจะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ แต่ความพยายามที่จะเชื่อมโยงทั้งสองเข้าด้วยกันนั้นค่อนข้างเป็นที่ถกเถียงกัน ตัวอย่างเช่นSociobiology ของ EO Wilson [239]แบบจำลองของสัตว์มักใช้เพื่อศึกษากระบวนการทางประสาทที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น ในด้านประสาทวิทยาการรู้คิด

การวิจัยเชิงคุณภาพ

การวิจัยเชิงคุณภาพมักออกแบบมาเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของแต่ละบุคคล การวิจัยเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการสังเกตด้วยตาเปล่าสามารถช่วยอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมความสมบูรณ์ของพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน และด้วยความหวังที่จะค้นพบและทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่อาจพลาดไปหากมีการตรวจสอบคร่าวๆ

วิธีการวิจัยทางจิตวิทยาเชิงคุณภาพได้แก่ การสัมภาษณ์ การสังเกตด้วยตาเปล่า และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม Creswell (2003) ระบุความเป็นไปได้หลัก 5 ประการสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมถึงการเล่าเรื่อง ปรากฏการณ์ชาติพันธุ์วิทยากรณีศึกษาและทฤษฎีพื้นฐาน นักวิจัยเชิงคุณภาพ[240]บางครั้งมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสัญลักษณ์ ประสบการณ์ส่วนตัว หรือโครงสร้างทางสังคม บางครั้ง จุด มุ่งหมายเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์สามารถก่อให้เกิดการวิจัยเชิงปริมาณได้ ดังเช่นใน การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาของ Erich FrommในหนังสือEscape from Freedom ของเขาเพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมชาวเยอรมันธรรมดาจำนวนมากถึงสนับสนุนฮิตเลอร์ [241]

Phineas P. Gageรอดจากอุบัติเหตุซึ่งมีแท่งเหล็กขนาดใหญ่แทงทะลุศีรษะของเขาจนหมด ทำลายสมองส่วนหน้าด้านซ้ายของสมองส่วนใหญ่ และจำได้ว่าอาการบาดเจ็บดังกล่าวส่งผลต่อบุคลิกภาพและพฤติกรรมของเขา [242]

เช่นเดียวกับที่Jane Goodallศึกษาชีวิตสังคมและชีวิตครอบครัวของชิมแปนซีของลิงชิมแปนซีโดยการสังเกตพฤติกรรมของชิมแปนซีในภาคสนามอย่างระมัดระวัง นักจิตวิทยาก็ทำการสังเกตอย่างเป็นธรรมชาติเกี่ยวกับชีวิตทางสังคม การงาน และครอบครัวของมนุษย์ที่กำลังดำเนินอยู่ บางครั้งผู้เข้าร่วมทราบว่ากำลังถูกสังเกต และบางครั้งผู้เข้าร่วมไม่ทราบว่ากำลังถูกสังเกต ต้องปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เข้มงวดเมื่อมีการสังเกตการณ์แอบแฝง

การประเมินโปรแกรม

การประเมินโปรแกรมเกี่ยวข้องกับการรวบรวม วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการ นโยบาย และแผนงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการ [243] [244]ทั้งในภาครัฐและเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมักต้องการทราบว่าโครงการที่พวกเขาให้ทุนสนับสนุน ดำเนินการ ลงคะแนนเสียง รับ หรือคัดค้านมากน้อยเพียงใดนั้นกำลังก่อให้เกิดผลตามที่ตั้งใจไว้ แม้ว่าการประเมินโปรแกรมจะเน้นที่ประสิทธิภาพก่อน การพิจารณาที่สำคัญมักจะรวมถึงค่าใช้จ่ายของโปรแกรมต่อผู้เข้าร่วม 1 คน วิธีการปรับปรุงโปรแกรม โปรแกรมจะคุ้มค่าหรือไม่ มีทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่ มีผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ และเป้าหมายของโปรแกรมหรือไม่ มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ [245]

ประเด็นร่วมสมัยในวิธีการและการปฏิบัติ

อภิปรัชญา

Metascience เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาวิทยาศาสตร์เอง สาขาวิชาอภิปรัชญาได้เปิดเผยปัญหาในการวิจัยทางจิตวิทยา การวิจัยทางจิตวิทยาบางส่วนได้รับความเดือดร้อนจากอคติ [ 246] ความสามารถใน การทำซ้ำที่เป็นปัญหา[247]และการใช้สถิติในทางที่ผิด [248]การค้นพบนี้นำไปสู่การเรียกร้องให้มีการปฏิรูปจากภายในและภายนอกชุมชนวิทยาศาสตร์ [249]

อคติการยืนยัน

ในปี 1959 นักสถิติ ธีโอดอร์ สเตอร์ลิง ได้ตรวจสอบผลการศึกษาทางจิตวิทยา และพบว่า 97% ของพวกเขาสนับสนุนสมมติฐานเบื้องต้นของพวกเขา ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีอคติในการตีพิมพ์ [250] [251] [252]ในทำนองเดียวกัน Fanelli (2010) [253]พบว่า 91.5% ของการศึกษาทางจิตเวช/จิตวิทยายืนยันผลกระทบที่พวกเขาต้องการ และสรุปว่าโอกาสของสิ่งนี้จะเกิดขึ้น (ผลบวก) อยู่ที่ประมาณ สูงกว่าในสาขาวิทยาศาสตร์อวกาศหรือธรณีศาสตร์ถึง ห้าเท่า Fanelli แย้งว่านั่นเป็นเพราะนักวิจัยในวิทยาศาสตร์ที่ "เบากว่า" มีข้อจำกัดน้อยกว่าต่ออคติที่มีสติสัมปชัญญะและไม่รู้สึกตัว

การจำลองแบบ

วิกฤต การจำลองแบบทางจิตวิทยาได้เกิดขึ้น การค้นพบที่โดดเด่นหลายอย่างในสนามยังไม่ถูกจำลองแบบ นักวิจัยบางคนถึงกับถูกกล่าวหาว่าเผยแพร่ผลงานที่เป็นการฉ้อโกง [254] [255] [256]ความพยายามอย่างเป็นระบบรวมถึงความพยายามโดยโครงการความสามารถในการทำซ้ำของศูนย์วิทยาศาสตร์แบบเปิดเพื่อประเมินขอบเขตของปัญหาพบว่ามากถึงสองในสามของการค้นพบที่ได้รับการเผยแพร่อย่างสูงในด้านจิตวิทยาไม่สามารถทำซ้ำได้ . [257]โดยทั่วไปความสามารถในการทำซ้ำได้แข็งแกร่งกว่าในด้านจิตวิทยาการรู้คิด (ในการศึกษาและวารสาร) มากกว่าจิตวิทยาสังคม[257]และสาขาย่อยของจิตวิทยาเชิงอนุพันธ์ [258] [259]สาขาย่อยอื่น ๆ ของจิตวิทยาก็มีส่วนเกี่ยวข้องในวิกฤตการจำลองแบบเช่นกัน ซึ่งรวมถึงจิตวิทยาคลินิก[260] [261]จิตวิทยาพัฒนาการ[262] [263] [264]และสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับจิตวิทยา การวิจัย ทางการศึกษา [265] [266] [267] [268]

การมุ่งเน้นที่วิกฤตการจำลองแบบได้นำไปสู่ความพยายามครั้งใหม่ในด้านวินัยในการทดสอบข้อค้นพบที่สำคัญอีกครั้ง [269] [270]เพื่อตอบสนองต่อข้อกังวลเกี่ยวกับความลำเอียงในการตีพิมพ์และการขุดลอกข้อมูล (ทำการทดสอบทางสถิติจำนวนมากในตัวแปรจำนวนมาก แต่จำกัดการรายงานเฉพาะผลลัพธ์ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ) วารสารจิตวิทยาและการแพทย์ 295 ฉบับได้นำผลลัพธ์- การทบทวนโดยเพื่อนคนตาบอด โดยที่การศึกษาไม่ได้รับการยอมรับบนพื้นฐานของการค้นพบและหลังจากการศึกษาเสร็จสิ้น แต่ก่อนดำเนินการศึกษาและบนพื้นฐานของความเข้มงวดของระเบียบวิธีของการออกแบบการทดลองและเหตุผลทางทฤษฎีสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติที่เสนอก่อนข้อมูล มีการรวบรวมหรือวิเคราะห์[271] [272]นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือขนาดใหญ่ระหว่างนักวิจัยที่ทำงานในห้องทดลองหลายแห่งในประเทศต่างๆ ผู้ทำงานร่วมกันมักเปิดเผยข้อมูลของตนอย่างเปิดเผยเพื่อให้นักวิจัยต่างๆ ประเมิน [273] Allen และ Mehler [274]ประมาณการว่า 61 เปอร์เซ็นต์ของการศึกษาแบบปิดบังผลลัพธ์ได้ให้ผลลัพธ์ที่เป็นโมฆะตรงกันข้ามกับประมาณ 5 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ในการวิจัยแบบดั้งเดิม

การใช้สถิติในทางที่ผิด

นักวิจารณ์บางคนมองว่าการทดสอบสมมติฐานทางสถิติผิดที่ เจคอบ โคเฮน นัก จิตวิทยาและนักสถิติเขียนไว้ในปี 2537 ว่านักจิตวิทยามักสร้างความสับสนให้กับนัยสำคัญทางสถิติกับความสำคัญเชิงปฏิบัติ โดยรายงานความแน่นอนอย่างยิ่งในข้อเท็จจริงที่ไม่สำคัญอย่างกระตือรือร้น [275]นักจิตวิทยาบางคนตอบโต้ด้วยการใช้ สถิติ ขนาดเอฟเฟ กต์ที่เพิ่มขึ้น แทนที่จะพึ่งพา ค่า p เพียงอย่าง เดียว [276]

อคติแปลก ๆ

ในปี 2008 Arnett ชี้ให้เห็นว่าบทความในวารสาร American Psychological Association ส่วนใหญ่เกี่ยวกับประชากรสหรัฐฯ เมื่อพลเมืองสหรัฐฯ มีเพียง 5% ของประชากรโลก เขาบ่นว่านักจิตวิทยาไม่มีพื้นฐานที่จะถือว่ากระบวนการทางจิตวิทยาเป็นสากลและสรุปผลการวิจัยให้กับประชากรโลกที่เหลือ [277]ในปี 2010 Henrich, Heine และ Norenzayan รายงานความลำเอียงในการศึกษาจิตวิทยากับผู้เข้าร่วมจากสังคม " WEIRD " ("ตะวันตก มีการศึกษา อุตสาหกรรม ร่ำรวย และประชาธิปไตย") [278] [279]เฮนริชและคณะ พบว่า “ตัวอย่างทางจิตวิทยา 96% มาจากประเทศที่มีประชากรเพียง 12% ของโลก” (น. 63) บทความนี้ได้ยกตัวอย่างผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างผู้คนจาก WEIRD และวัฒนธรรมชนเผ่า รวมถึง ภาพลวงตา ของMüller-Lyer Arnett (2008) Altmaierและ Hall (2008) และ Morgan-Consoli และคณะ (2018) มองว่าอคติของตะวันตกในการวิจัยและทฤษฎีเป็นปัญหาร้ายแรงเมื่อพิจารณาว่านักจิตวิทยากำลังใช้หลักการทางจิตวิทยาที่พัฒนาขึ้นในภูมิภาคแปลก ๆ ในการวิจัย งานทางคลินิก และการปรึกษาหารือกับประชากรทั่วโลกมากขึ้น [277] [280] [281]ในปี 2018 Rad, Martiningano และ Ginges แสดงให้เห็นว่าเกือบทศวรรษหลังจากบทความของ Henrich et al. กว่า 80% ของตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารPsychological Scienceได้ใช้ตัวอย่าง WEIRD นอกจากนี้ การวิเคราะห์ยังพบว่าการศึกษาหลายชิ้นไม่ได้เปิดเผยที่มาของตัวอย่างอย่างครบถ้วน ผู้เขียนได้เสนอชุดคำแนะนำแก่บรรณาธิการและผู้ตรวจสอบเพื่อลดอคติของ WEIRD [282]

อบรมสุขภาพจิตตามหลักวิทยาศาสตร์

ผู้สังเกตการณ์บางคนเข้าใจถึงช่องว่างระหว่างทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์กับการนำไปใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติทางคลินิกที่ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือไม่เหมาะสม [283]นักวิจารณ์กล่าวว่ามีโครงการฝึกอบรมสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นจำนวนมากที่ไม่ได้ปลูกฝังความสามารถทางวิทยาศาสตร์ [284]การปฏิบัติเช่น " อำนวยความสะดวกในการสื่อสารสำหรับออทิสติกในวัยแรกเกิด"; เทคนิคการกู้คืนความจำรวมทั้งการทำงานของร่างกาย ; และการรักษาอื่นๆ เช่น การเกิดใหม่และการเลี้ยงดูใหม่ อาจเป็นเรื่องที่น่าสงสัยหรือเป็นอันตรายถึงแม้จะได้รับความนิยมก็ตาม [285]การปฏิบัติเหล่านี้ อย่างไร อยู่นอกแนวปฏิบัติหลักที่สอนในโปรแกรมปริญญาเอกจิตวิทยาคลินิก

จริยธรรม

มาตรฐานทางจริยธรรมในวินัยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การศึกษาในอดีตที่มีชื่อเสียงบางงานได้รับการพิจารณาว่าผิดจรรยาบรรณและละเมิดหลักจรรยาบรรณที่จัดตั้งขึ้น (หลักจรรยาบรรณของแคนาดาสำหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และรายงานของเบลมอนต์ ) American Psychological Association ได้พัฒนาชุดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับวิชาชีพ [286]

มาตรฐานร่วมสมัยที่สำคัญที่สุดรวมถึงการรับทราบและยินยอมโดยสมัครใจ หลังสงครามโลกครั้งที่สองประมวลกฎหมายนูเรมเบิร์กได้ก่อตั้งขึ้นเนื่องจากการที่นาซีใช้ทดลองในทางที่ผิด ต่อมา ประเทศส่วนใหญ่ (และวารสารทางวิทยาศาสตร์) ได้นำปฏิญญาเฮลซิงกิมาใช้ ในสหรัฐอเมริกาสถาบันสุขภาพแห่งชาติได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสถาบัน ขึ้น ในปี 2509 และในปี 2517 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการวิจัยแห่งชาติ (HR 7724) มาตรการทั้งหมดเหล่านี้สนับสนุนให้นักวิจัยขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมการศึกษาทดลองที่เป็นมนุษย์ การศึกษาที่มีอิทธิพลแต่มีประเด็นน่าสงสัยจำนวนหนึ่งนำไปสู่การก่อตั้งกฎนี้ การศึกษาดังกล่าวรวมถึงการศึกษาไอโซโทปรังสีของโรงเรียน MIT-Harvard Fernald , โศกนาฏกรรม Thalidomide , การศึกษาโรคตับอักเสบ Willowbrookและ การศึกษาการเชื่อฟังของผู้มีอำนาจ ของ สแตนลีย์ มิลแกรม

มนุษย์

มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการจริยธรรมที่อุทิศตนเพื่อปกป้องสิทธิ (เช่น ความสมัครใจในการมีส่วนร่วมในการวิจัย ความเป็นส่วนตัว) และความเป็นอยู่ที่ดี (เช่น การลดความทุกข์ยาก) ของผู้เข้าร่วมการวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมของมหาวิทยาลัยประเมินงานวิจัยที่เสนอเพื่อให้แน่ใจว่านักวิจัยปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วม โครงการวิจัยของผู้วิจัยไม่สามารถดำเนินการได้เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมดังกล่าว [287]

จรรยาบรรณของสมาคมจิตวิทยาอเมริกันถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2494 ว่าเป็น "มาตรฐานทางจริยธรรมของนักจิตวิทยา" รหัสนี้ได้ชี้นำการก่อตั้งกฎหมายว่าด้วยใบอนุญาตในรัฐอเมริกันส่วนใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งในช่วงหลายทศวรรษนับตั้งแต่มีการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม ในปี 1989 APA ได้แก้ไขนโยบายเกี่ยวกับค่าโฆษณาและค่าอ้างอิงเพื่อเจรจายุติการสอบสวนโดย Federal Trade Commission การจุติมาเกิดในปี 1992 เป็นชาติแรกที่แยกความแตกต่างระหว่างมาตรฐานทางจริยธรรมที่ "ทะเยอทะยาน" กับมาตรฐานที่ "บังคับใช้ได้" ประชาชนทั่วไปมีเวลา 5 ปีในการยื่นเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรมเกี่ยวกับสมาชิก APA กับคณะกรรมการจริยธรรมของ APA สมาชิกของ APA มีกรอบเวลาสามปี [288]

ประเด็นด้านจริยธรรมบางประเด็นที่ถือว่าสำคัญที่สุดคือข้อกำหนดในการปฏิบัติเฉพาะในด้านความสามารถ การรักษาความลับกับผู้ป่วย และเพื่อหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ป่วย หลักการสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การ แจ้งความยินยอมแนวคิดที่ว่าผู้ป่วยหรือหัวข้อการวิจัยต้องเข้าใจและเลือกขั้นตอนที่พวกเขากำลังดำเนินการอย่างอิสระ [288]ข้อร้องเรียนที่พบบ่อยที่สุดบางประการต่อนักจิตวิทยาคลินิกรวมถึงการประพฤติผิดทางเพศ [288]

สัตว์อื่นๆ

การวิจัยเกี่ยวกับสัตว์อื่น ๆ อยู่ภายใต้คณะกรรมการจริยธรรมของมหาวิทยาลัยด้วย การวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ที่ไม่ใช่มนุษย์ไม่สามารถดำเนินการได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมของสถาบันบ้านเกิดของผู้วิจัย แนวปฏิบัติทางจริยธรรมในปัจจุบันระบุว่าการใช้สัตว์ที่ไม่ใช่มนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์เป็นที่ยอมรับได้ก็ต่อเมื่อผลประโยชน์ (ทางร่างกายหรือจิตใจ) ที่ทำกับสัตว์นั้นเกินดุลด้วยประโยชน์ของการวิจัย [289]เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้ นักจิตวิทยาสามารถใช้เทคนิคการวิจัยบางอย่างเกี่ยวกับสัตว์ที่ไม่สามารถใช้กับมนุษย์ได้

 • นักจิตวิทยาเปรียบเทียบแฮร์รี ฮาร์โลว์ได้รับการประณามทางศีลธรรมสำหรับการทดลองแยกลิงแสมจำพวกลิงชนิดหนึ่งที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินแมดิสันในปี 1970 [290]จุดมุ่งหมายของการวิจัยคือการผลิตแบบจำลองสัตว์ของภาวะซึมเศร้าทางคลินิก ฮาร์โลว์ยังได้คิดค้นสิ่งที่เขาเรียกว่า "ชั้นข่มขืน" ซึ่งตัวเมียที่ถูกแยกออกมานั้นถูกมัดไว้ในท่าผสมพันธุ์ของลิงปกติ [291]ในปี 1974 นักวิจารณ์วรรณกรรมชาวอเมริกันWayne C. Boothเขียนว่า "แฮร์รี่ ฮาร์โลว์และเพื่อนร่วมงานของเขายังคงทรมานไพรเมตที่ไม่ใช่มนุษย์เป็นเวลาหลายสิบปี พิสูจน์สิ่งที่เรารู้ล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมออยู่เสมอว่า สัตว์ในสังคมสามารถถูกทำลายได้ด้วยการทำลายความสัมพันธ์ทางสังคมของพวกมัน" เขาเขียนว่าฮาร์โลว์ไม่ได้เอ่ยถึงการวิพากษ์วิจารณ์คุณธรรมในการทำงานของเขา (292]

อ้างอิง

 1. ^ Fernald LD (2008) จิตวิทยา: หกมุมมอง (pp.12–15) เทาซันด์โอ๊คส์ แคลิฟอร์เนีย: สิ่งพิมพ์ของ Sage
 2. ฮอคเกนเบอรี & ฮอคเกนเบอรี. จิตวิทยา. สำนักพิมพ์เวิร์ธ 2553
 3. จิตวิเคราะห์ และ จิตวิทยาเชิงลึกรูปแบบอื่นๆมักเกี่ยวข้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับจิตไร้สำนึก ในทางตรงกันข้าม นักพฤติกรรมนิยมพิจารณาปรากฏการณ์เช่น การ ปรับสภาพแบบคลาสสิกและการปรับสภาพตัวนัก วิทยาศาต ร์ สำรวจโดยปริยาย การ ทำงานอัตโนมัติและข้อความอ่อนเกินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นที่เข้าใจกันว่าจะหลีกเลี่ยงหรือเกิดขึ้นนอกเหนือความพยายามหรือความสนใจที่มีสติสัมปชัญญะ อันที่จริงนักบำบัดโรคทางปัญญาและพฤติกรรมแนะนำให้ลูกค้าของตนตระหนักถึงรูปแบบการคิดที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นลักษณะที่ลูกค้าไม่เคยรับรู้มาก่อน
 4. ^ โอนีล HF; อ้างในคูน, D.; มิตเตอร์เรอร์, เจโอ (2008). จิตวิทยาเบื้องต้น: ประตูสู่ความคิดและพฤติกรรม (ฉบับที่ 12, หน้า 15–16) สแตมฟอร์ด คอนเนตทิคัต: Cengage Learning
 5. "พันธกิจของ APA [American Psychological Association] คือการสร้างสรรค์ การสื่อสาร และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาอย่างก้าวหน้า เพื่อประโยชน์ของสังคมและปรับปรุงชีวิตของผู้คน"; เอพีเอ (2010). เกี่ยวกับ เอพีเอ สืบค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2010.
 6. ฟาร์เบอโรว์ เอ็นแอล, ไอดูสัน บี (1971) “ยื่นคำร้องเข้าร่วม APA ในหมวดที่ 12 กองจิตวิทยาคลินิก” . วารสารการประเมินบุคลิกภาพ . เทย์เลอร์และฟรานซิสออนไลน์ 35 (3): 205–206. ดอย : 10.1080/00223891.1971.10119654 . สืบค้นเมื่อ2 มีนาคม 2565 . จิตวิทยาคลินิกเป็นแนวปฏิบัติของจิตวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีการส่งเสริมสวัสดิภาพและความรู้ของมนุษย์
 7. ^ สำนักสถิติแรงงาน กระทรวงแรงงานสหรัฐ, Occupational Outlook Handbook, 2010-11 Edition, Psychologists, on the Internet at bls.gov Archived 4 January 2012 at the Wayback Machine (เยือน 8 กรกฎาคม 2010)
 8. ^ พจนานุกรมนิรุกติศาสตร์ออนไลน์ (2001). "จิตวิทยา" .
 9. "คลาสสิกในประวัติศาสตร์จิตวิทยา – มาร์โค มารูลิก – ผู้แต่งคำว่า "จิตวิทยา"" . Psychclassics.yorku.ca . สืบค้นเมื่อ10 ธันวาคม 2554 .
 10. ↑ (Steven Blankaart , p. 13) ตามที่อ้างไว้ใน "psychology n." พจนานุกรมจิตวิทยา. เรียบเรียงโดย แอนดรูว์ เอ็ม. โคลแมน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด 2552 อ็อกซ์ฟอร์ดอ้างอิงออนไลน์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. oxfordreference.com
 11. อรรถเป็น เจมส์ วิลเลียม (1890) หลักจิตวิทยา . เคมบริดจ์ แมสซาชูเซตส์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด. ISBN 0-674-70625-0. อสม . 9557883  .
 12. อรรถเป็น c วัตสัน จอห์น บี. (1913) "จิตวิทยาตามที่นักพฤติกรรมนิยมมอง" (PDF ) ทบทวนจิตวิทยา . 20 (2): 158–177. ดอย : 10.1037/h0074428 . hdl : 21.11116/0000-0001-9182-7 .
 13. ดีเร็ก รัสเซลล์ เดวิส (DRD) "จิตวิทยา" ใน Richard L. Gregory (เอ็ด) The Oxford Companion to the Mindฉบับที่สอง; สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด, 1987/2004; ISBN 978-0-19-866224-2 (หน้า 763–764) 
 14. คำว่า "จิตวิทยาพื้นบ้าน" เป็นที่ถกเถียงกัน: ดู Daniel D. Hutto & Matthew Ratcliffe (eds.), Folk Psychology Re-Assesed ; Dorndrecht เนเธอร์แลนด์: Springer, 2007; ISBN 978-1-4020-5557-7 
 15. โอกาชา, อาเหม็ด (2005). "สุขภาพจิตในอียิปต์". วารสารจิตเวชศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องของอิสราเอล . 42 (2): 116–25. PMID 16342608 . 
 16. ^ "จิตวิทยาของอริสโตเติล ". สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด
 17. ^ กรีน, ซีดี & กรอฟฟ์, พีอาร์ (2003). ความคิดทางจิตวิทยาเบื้องต้น: เรื่องราวโบราณของจิตใจและจิตวิญญาณ เวสต์พอร์ต คอนเนตทิคัต: Praeger
 18. ^ TL บริงค์ (2008) จิตวิทยา: แนวทางที่เป็นมิตรต่อนักเรียน. "หน่วยที่หนึ่ง: ความหมายและประวัติของจิตวิทยา" หน้า 9 [1] .
 19. ^ "จิตวิทยา: คำจำกัดความ กิ่งก้าน ประวัติศาสตร์ และการกลายเป็นหนึ่งเดียว" . www.medicalnewstoday.com . 1 กุมภาพันธ์ 2561 . สืบค้นเมื่อ20 กันยายนพ.ศ. 2564 .
 20. ↑ a b Yeh Hsueh and Benyu Guo, "China", in Baker (ed.), Oxford Handbook of the History of Psychology (2012)
 21. a b c Anand C. Paranjpe, "From Tradition through Colonialism to Globalization: Reflections on the History of Psychology in India" ใน Brock (ed.), Internationalizing the History of Psychology (2006)
 22. PT Raju (1985), Structural Depths of Indian Thought, State University of New York Press, ISBN 978-0887061394 , หน้า 35-36 
 23. อรรถเป็น Schwarz, Katharina A.; ฟิสเตอร์, โรแลนด์ (2016). "จิตวิทยาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 18: การค้นพบครั้งประวัติศาสตร์". มุมมองทางจิตวิทยา . สิ่งพิมพ์ของ SAGE 11 (3): 399–407. ดอย : 10.1177/1745691616635601 . ISSN 1745-6916 . PMID 27217252 . S2CID 6784135 .   
 24. a b c d e Horst UK Gundlach, "Germany", ใน Baker (ed.), Oxford Handbook of the History of Psychology (2012)
 25. อลัน คอลลินส์ "อังกฤษ" ใน Baker (ed.), Oxford Handbook of the History of Psychology (2012)
 26. ^ a b Henley TB (2019). Hergenhahn's An Introduction ประวัติศาสตร์จิตวิทยา(พิมพ์ครั้งที่ 8) บอสตัน: Cengage. น. 143–145. ISBN 978-1-337-56415-1. สืบค้นเมื่อ4 มีนาคม 2565 .
 27. อรรถa b c d e f g Leahey, Thomas (2001). ประวัติจิตวิทยาสมัยใหม่ (ฉบับที่ 3) Upper Saddle River, นิวเจอร์ซีย์: Prentice Hall ISBN 978-0-13-017573-1. OCLC  43657139 .
 28. เฟชเนอร์, จีที (1860). Elemente der Psychophysik. Breitkopf ยู. ฮาร์เทล. (องค์ประกอบของจิตฟิสิกส์)
 29. สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด. (2006). "วิลเฮล์ม แม็กซิมิเลียน วุนด์
 30. วอซเนียก, อาร์เอช (1999). ความจำเบื้องต้น: Hermann Ebbingaus (1885/1913) คลาสสิกในประวัติศาสตร์จิตวิทยา
 31. a b c d e f Ludy T. Benjamin, Jr. และ David B. Baker, "The Internationalization of Psychology: A History", ใน Baker (ed.), Oxford Handbook of the History of Psychology (2012)
 32. ↑ a b c Miki Takasuna , "Japan", ใน Baker (ed.), Oxford Handbook of the History of Psychology (2012)
 33. a b c d C. James Goodwin, "United States", in Baker (ed.), Oxford Handbook of the History of Psychology (2012)
 34. ↑ Cecilia Taiana , "Transatlantic Migration of the Disciplines of Mind: Examination of the Reception of Wundt's and Freud's Theories in Argentina", ใน Brock (ed.), Internationalizing the History of Psychology (2006)
 35. a b c d Irina Sirotkina and Roger Smith, "Russian Federation", in Baker (ed.), Oxford Handbook of the History of Psychology (2012)
 36. ^ Windholz, G. (1997). "Ivan P. Pavlov: ภาพรวมของชีวิตและงานด้านจิตวิทยาของเขา". นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน . 52 (9): 941–946. ดอย : 10.1037/0003-066X.52.9.941 .
 37. a b c d e f Nancy Tomes, "The Development of Clinical Psychology, Social Work, and Psychiatric Nursing: 1900–1980s" ใน Wallace & Gach (eds.), History of Psychiatry and Medical Psychology (2008)
 38. Franz Samuelson, "Organizing for the Kingdom of Behavior: Academic Battles and the Organisational Policies in the Twenties"; วารสารประวัติศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์ 21 มกราคม 2528
 39. Hans Pols, "The World as Laboratory: Strategies of Field Research Developed by Mental Hygiene Psychologists in Toronto, 1920–1940" ใน Theresa Richardson & Donald Fisher (eds.), The Development of the Social Sciences in the United States and Canada: บทบาทของการทำบุญ ; สแตมฟอร์ด, คอนเนตทิคัต: Ablex Publishing, 1999; ISBN 1-56750-405-1 
 40. ↑ โซล โคเฮน " ขบวนการ สุขภาพจิต การพัฒนาบุคลิกภาพ และโรงเรียน: การแพทย์ของการศึกษาอเมริกัน"; ประวัติการศึกษารายไตรมาส 23.2 ฤดูร้อน 2526
 41. เวิร์น แอล. บูลโล "เดอะร็อคกี้เฟลเลอร์และการวิจัยเรื่องเพศ"; Journal of Sex Research 21.2, พฤษภาคม 1985 “ความสำคัญของพวกเขานั้นยากที่จะประเมินค่าสูงไป อันที่จริง ในช่วงระหว่างปี 1914 ถึง 1954 Rockefellers เกือบจะเป็นผู้สนับสนุนการวิจัยเรื่องเพศในสหรัฐอเมริกาเพียงผู้เดียว การตัดสินใจของที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ของพวกเขา เกี่ยวกับธรรมชาติของการวิจัยที่จะได้รับการสนับสนุนและวิธีการดำเนินการ เช่นเดียวกับหัวข้อที่มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัย กำหนดรูปแบบการวิจัยทางเพศทั้งหมด และยังคงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ ด้าน”
 42. ^ a b Guthrie, Even the Rat is White (1998), Chapter 4: "Psychology and Race" (หน้า 88–110) “หลักสูตรจิตวิทยามักจะเป็นสื่อกลางในการโฆษณาชวนเชื่อสุพันธุศาสตร์ ผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการฝึกอบรม Record Office คนหนึ่งเขียนว่า 'ฉันหวังว่าจะให้บริการโดยการแทรกซึมสุพันธุศาสตร์เข้าไปในจิตใจของครู คุณอาจสนใจที่จะรู้ว่านักเรียนแต่ละคนที่เรียนวิชาจิตวิทยาที่นี่ รวบรวมประวัติครอบครัวและวางแผนแผนภูมิต้นไม้ครอบครัวของเขา' ฮาร์วาร์ด โคลัมเบีย บราวน์ คอร์เนลล์ วิสคอนซิน และนอร์ธเวสเทิร์น เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำที่สอนวิชาสุพันธุศาสตร์ในหลักสูตรจิตวิทยา"
 43. ^ มิเชลล์ เจ (1999)การวัดทางจิตวิทยา: ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของแนวคิดระเบียบวิธี , p.143
 44. ↑ Dorwin Cartwright, "Social Psychology in the United States during the Second World War", Human Relations 1.3, มิถุนายน 1948, p. 340; อ้างใน Cina, "สังคมศาสตร์เพื่อใคร?" (1981), น. 269.
 45. อรรถa b c d Schonfeld, IS, & Chang, C.-H. (2017). จิตวิทยาอาชีวอนามัย: การงาน ความเครียด และสุขภาพ New York, NY: บริษัท สำนักพิมพ์สปริงเกอร์
 46. Catherine Lutz, " Epistemology of the Bunker: The Brain Washed and Other New Subjects of Permanent War " ใน Joel Pfister & Nancy Schnog (eds.), Inventing the Psychological: Toward a Cultural History of Emotional Life in America ; สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล 1997; ไอเอสบีเอ็น0-300-06809-3 
 47. ^ Cina "สังคมศาสตร์เพื่อใคร" (1981), น. 315–325.
 48. เฮอร์แมน, "จิตวิทยาในฐานะการเมือง" (พ.ศ. 2536), พี. 288. "ถ้ามันบรรลุผล CAMELOT จะเป็นโครงการวิจัยเชิงพฤติกรรมที่ใหญ่ที่สุดและแน่นอนว่าเป็นโครงการวิจัยเชิงพฤติกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนอย่างไม่เห็นแก่ตัวที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ ด้วยสัญญามูลค่า 4-6 ล้านดอลลาร์ในระยะเวลา 3 ปี จึงได้รับการพิจารณาและบ่อยครั้ง เรียกว่า โครงการแมนฮัตตันอย่างแท้จริงสำหรับพฤติกรรมศาสตร์ อย่างน้อยก็โดยปัญญาชนหลายคนที่มีความต้องการอย่างมากในการบริการ"
 49. ^ Cocks, Psychotherapy in the Third Reich (1997), pp. 75–77.
 50. ^ ไก่,จิตบำบัดใน Third Reich (1997), p. 93.
 51. ^ Cocks, Psychotherapy in the Third Reich (1997), pp. 86–87. "สำหรับ Schultz-Henke ในบทความปี 1934 นี้ เป้าหมายชีวิตถูกกำหนดโดยอุดมการณ์ ไม่ใช่โดยวิทยาศาสตร์ ในกรณีของจิตบำบัด เขากำหนดสุขภาพในแง่ของเลือด เจตจำนงที่แข็งแกร่ง ความชำนาญ วินัย ( Zucht und Ordnung ) ชุมชน แบกรับความกล้าหาญและสมรรถภาพทางกาย Schultz-Henke ยังใช้โอกาสนี้ในปี 1934 เพื่อวิพากษ์วิจารณ์จิตวิเคราะห์เพื่อให้มีแนวโน้มที่โชคร้ายต่อการขับไล่อาชญากร"
 52. ^ Jürgen Brunner, Matthias Schrempf, & Florian Steger, " Johannes Heinrich Schultz and National Socialism ", Israel Journal of Psychiatry & Related Sciences 45.4, 2008 "นำคนเหล่านี้มาสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องและลึกซึ้งเกี่ยวกับหน้าที่ของชาวเยอรมันทุกคนในเยอรมนีใหม่ เช่น การปฐมพยาบาลและจิตบำบัดโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่จะทำหมัน และสำหรับผู้ที่ทำหมันแล้ว ถือเป็นหน้าที่ทางการแพทย์ที่สำคัญยิ่ง สำคัญและคุ้มค่า"
 53. Cocks, Psychotherapy in the Third Reich (1997), Chapter 14: "Reconstruction and Repression", pp. 351–375.
 54. อรรถa b c d e Kozulin, อเล็กซ์ (1984) จิตวิทยาในยูโทเปีย: สู่ประวัติศาสตร์สังคมของจิตวิทยาโซเวียต . เคมบริดจ์, แมสซาชูเซตส์: MIT Press. ISBN 0-262-11087-3. OCLC  10122631 .
 55. ^ cf Hannah Proctor, " Reason Displaces All Love ", The New Inquiry , 14 กุมภาพันธ์ 2014.
 56. อรรถเป็น c ชิน โรเบิร์ต; Chin, Ai-li S. (1969). การวิจัยทางจิตวิทยาในคอมมิวนิสต์จีน พ.ศ. 2492-2509 เคมบริดจ์, แมสซาชูเซตส์: MIT Press. ISBN 978-0-262-03032-8. อสม . 192767  .
 57. a b c d e f g h Wade Pickren & Raymond D. Fowler, "Professional Organizations" ใน Weiner (ed.), Handbook of Psychology (2003), Volume 1: History of Psychology
 58. อรรถเป็น Irmingard Staeuble "จิตวิทยาในระเบียบสังคมศาสตร์ Eurocentric: รัฐธรรมนูญอาณานิคม การขยายตัวของจักรวรรดินิยมวัฒนธรรม การวิจารณ์หลังอาณานิคม" ใน บร็อก (เอ็ด) การทำให้ประวัติศาสตร์จิตวิทยาเป็นสากล (2006)
 59. ^ ตัวอย่างเช่น ดู Oregon State Law, Chapter 675 (2013 edition)ที่Statutes & Rules Relating to the Practice of Psychology
 60. a b c Judy E. Hall and George Hurley, "North American Perspectives on Education, Training, Licensing, and Credentialing" ใน Weiner (ed.), Handbook of Psychology (2003), Volume 8: Clinical Psychology .
 61. TS Kuhn,โครงสร้างของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ , 1st. เอ็ด. ชิคาโก: ม. แห่งชิคาโก ป.ค.ศ. 1962
 62. เบเวอริดจ์ อัลลัน (2002). "ถึงเวลาละทิ้งการแบ่งแยกอัตนัย-วัตถุประสงค์?" . แถลงการณ์ทางจิตเวช . 26 (3): 101–103. ดอย : 10.1192/pb.26.3.101 .
 63. ^ Peterson, C. (23 พฤษภาคม 2552). "การวิจัยเชิงอัตนัยและวัตถุประสงค์ในจิตวิทยาเชิงบวก: ลักษณะทางชีววิทยาเชื่อมโยงกับความเป็นอยู่ที่ดี" . จิตวิทยาวันนี้ . สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 2010.
 64. ^ ปังเซปป์, เจ. (1998). ประสาทสัมผัสทางอารมณ์: รากฐานของอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์และสัตว์ นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด, พี. 9.
 65. ^ a b Teo, โธมัส (2005). คำติชมของจิตวิทยา: จากกันต์ถึงทฤษฎีหลังอาณานิคม . นิวยอร์ก: สปริงเกอร์ ISBN 978-0-387-25355-8. OCLC  209833302 .
 66. Michela Gallagher & Randy J. Nelson, "Volume Preface", in Weiner (ed.), Handbook of Psychology (2003), Volume 3: Biological Psychology .
 67. a b Richard F. Thompson & Stuart M. Zola, "Biological Psychology", in Weiner (ed.), Handbook of Psychology (2003), Volume 1: History of Psychology .
 68. ^ ลูเรีย AR (1973) สมองทำงาน: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประสาทวิทยา . แปลโดย Haigh, Basil. นิวยอร์ก: หนังสือพื้นฐาน ISBN 0-465-09208-X. โอซีซี832187  .
 69. ^ พิเนล จอห์น (2010). ชีวจิตวิทยา . นิวยอร์ก: Prentice Hall ISBN 978-0-205-83256-9.
 70. ริชาร์ด แฟรงเคิล; ทิโมธีควิลล์; ซูซาน แมคแดเนียล (2003). แนวทางชีวจิตสังคม: อดีต ปัจจุบันอนาคต บอยเดลล์ แอนด์ บริวเวอร์. ISBN 978-1-58046-102-3.
 71. ↑ a b McGue M, Gottesman II (2015). "พฤติกรรมพันธุศาสตร์". สารานุกรมจิตวิทยาคลินิก . หน้า 1–11. ดอย : 10.1002 / 9781118625392.wbecp578 ISBN 978-1-118-62539-2.
 72. Guthrie, Even the Rat is White (1998), Chapter 1: "'The Noble Savage' and Science" (หน้า 3–33)
 73. Guthrie, Even the Rat is White (1998), Chapter 5: "The Psychology of Survival and Education" (pp. 113–134)
 74. Guthrie, Even the Rat was White (1998), Chapter 2: "เครื่องทองเหลืองและผิวสีเข้ม" (pp. 34–54)
 75. เจบี วัตสัน & อาร์. เรย์เนอร์, "การตอบสนองทางอารมณ์แบบมีเงื่อนไข",วารสารจิตวิทยาการทดลอง 3, 1920; ใน Hock, Forty Studies (2002), หน้า 70–76.
 76. ^ แฮร์ริส บี. (1979). เกิดอะไรขึ้นกับลิตเติ้ลอัลเบิร์ต? นักจิตวิทยาอเมริกัน, 34 , 151-160. https://doi.org/10.1037/0003-066X.34.2.151 https://archive.today/20120803155410/http://htpprints.yorku.ca/archive/00000198/01/BHARRIS.HTM#selection-15.0 -15.35
 77. โอเวอร์สกีด, เกียร์ (2007). "ตามหาสกินเนอร์และตามหาฟรอยด์" นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน . 62 (6): 590–595. CiteSeerX 10.1.1.321.6288 . ดอย : 10.1037/0003-066X.62.6.590 . PMID 17874899 .  
 78. ^ มิลเลอร์ เอส.; Konorski, J. (1928). "Sur une forme particulière des reflexes conditionels" [ในรูปแบบเฉพาะของปฏิกิริยาตอบสนองตามเงื่อนไข] Comptes Rendus des Séances de la Société de Biologie et de Ses Filiales (ภาษาฝรั่งเศส) 99 : 1155–1157.
 79. Skinner, BF (1932) The Behavior of Organisms [ หน้าที่จำเป็น ]
 80. ^ ชอมสกี น. (1959). ทบทวนพฤติกรรมทางวาจาของสกินเนอร์ ภาษา, 35 , 26–58. [2] เก็บถาวร 29 กันยายน 2015 ที่เครื่อง Wayback
 81. อรรถเป็น Schlinger, HD (2008) "ลาก่อน: ทำไม BF Skinner's Verbal Behavior ถึงยังมีชีวิตอยู่และดีในวันครบรอบ 50 ปีของการตีพิมพ์" . บันทึกทางจิตวิทยา . 58 (3): 329–337. ดอย : 10.1007/BF03395622 . S2CID 18114690 . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 17 มกราคม 2020 . สืบค้นเมื่อ21 กรกฎาคม 2019 . 
 82. เซลิกมัน ส.ส.; ไมเออร์ เอสเอฟ (1967) "ความล้มเหลวในการหลบหนีการกระแทกที่กระทบกระเทือนจิตใจ". วารสารจิตวิทยาเชิงทดลอง . 74 (1): 1–9. CiteSeerX 10.1.1.611.8411 . ดอย : 10.1037/h0024514 . PMID 6032570 .  
 83. โอเวอร์เมียร์ เจบี; เซลิกแมน MEP (1967) "ผลกระทบของการกระแทกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อการหลบหนีและการหลีกเลี่ยงการตอบสนองในภายหลัง " วารสารจิตวิทยาเปรียบเทียบและสรีรวิทยา . 63 (1): 28–33. ดอย : 10.1037/h0024166 . PMID 6029715 . S2CID 17310110 .  
 84. โทลมัน, เอ็ดเวิร์ด ซี. (1948). "แผนที่ความรู้ความเข้าใจในหนูและผู้ชาย" . ทบทวนจิตวิทยา . 55 (4): 189–208. ดอย : 10.1037/h0061626 . PMID 18870876 . S2CID 42496633 .  
 85. รูเบน อาร์ดิลา "การวิเคราะห์พฤติกรรมในบริบทระหว่างประเทศ" ใน Brock (เอ็ด)การทำให้ประวัติศาสตร์จิตวิทยาเป็นสากล (2006)
 86. เพียร์ซ ดับเบิลยู. เดวิด; Cheney, Carl D. (16 มิถุนายน 2017) [1995] การวิเคราะห์และการเรียนรู้พฤติกรรม: แนวทาง ปฏิบัติทางชีวภาพ (6 ed.) นิวยอร์ก: เลดจ์ . หน้า 1–622. ISBN 978-1138898585.
 87. ^ "สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (2013). คำศัพท์ทางจิตวิทยา" . Apa.org . สืบค้นเมื่อ13 สิงหาคม 2014 .
 88. ^ การ์ดเนอร์, เอช. (1985). วิทยาศาสตร์ใหม่ของจิตใจ: ประวัติศาสตร์การปฏิวัติทางปัญญา นิวยอร์ก: หนังสือพื้นฐาน ไอเอสบีเอ็น 0-465-04635-5
 89. ^ a b Mandler, G. (2007). ประวัติจิตวิทยาการทดลองสมัยใหม่: จาก James และ Wundt ไปจนถึงวิทยาศาสตร์การรู้คิด เคมบริดจ์, แมสซาชูเซตส์: MIT Press [ ต้องการหน้า ]
 90. ^ Bandura, A. (1973). การรุกราน: การวิเคราะห์การเรียนรู้ทางสังคม หน้าผาแองเกิลวูด รัฐนิวเจอร์ซี: Prentice-Hall
 91. ^ Juslin, Peter (2013), "Availability Heuristic", Encyclopedia of the Mind , SAGE Publications, Inc., ดอย : 10.4135/9781452257044.n39 , ISBN 978-1-4129-5057-2
 92. ↑ Thagard , Paul (2020), "Cognitive Science" , in Zalta, Edward N. (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2020 ed.), Metaphysics Research Lab, Stanford University , สืบค้นเมื่อ 22 มกราคม 2021
 93. Allport, G.W. (1985). "ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของจิตวิทยาสังคม". ใน G. Lindzey และ E. Aronson (ed.) คู่มือจิตวิทยาสังคม . นิวยอร์ก: แมค กรอว์ ฮิลล์ . หน้า 5.
 94. ^ Tausig, M. และ Fenwick, R. (2011) การงานและสุขภาพจิตในบริบททางสังคม นิวยอร์ก: สปริงเกอร์ ดอย : 10.1007/978-1-4614-0625-9
 95. ^ Thompson, C. & Mullahy, P. (1951). จิตวิเคราะห์: วิวัฒนาการและการพัฒนา (ฉบับที่ 3) . นิวยอร์ก: บ้านเฮอร์มิเทจ.
 96. เบรนเนอร์, ซี. (1974). ตำราเบื้องต้นของจิตวิเคราะห์ Garden City, นิวยอร์ก: สมอ.
 97. ^ มัวร์ พ.ศ. ; Fine, BD (1968), A Glossary of Psychoanalytic Terms and Concepts, Amer Psychoanalytic Assn, พี. 78, ISBN 978-0-318-13125-2 
 98. ^ ฟรอยด์ เอส (1900) การตีความความฝัน . ฉบับที่ IV และ V (ฉบับที่ 2) สำนักพิมพ์โฮการ์ธ 2498
 99. ^ ฟรอยด์ เอส (1915). ผู้หมดสติ . ฉบับที่ XIV (ฉบับที่ 2) สำนักพิมพ์โฮการ์ธ 2498
 100. Karl Popper, Conjectures and Refutations, London: Routledge and Keagan Paul, 1963, pp. 33–39; จาก Theodore Schick, ed., Readings in the Philosophy of Science, Mountain View, CA: Mayfield Publishing Company, 2000, หน้า 9–13 คณะ.washington.edu
 101. โคเฮน แพทริเซีย (25 พฤศจิกายน 2550) "การศึกษาเดือนมิถุนายน 2551" . เดอะนิวยอร์กไทม์ส .
 102. ^ ดู:
  • Damásio, A. (1994). ข้อผิดพลาดของเดส์การต: อารมณ์ เหตุผล และสมองของมนุษย์
  • Damásio, A. (1996). สมมติฐานเครื่องหมายโซมาติกและหน้าที่ที่เป็นไปได้ของเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าส่วนหน้า
  • Damásio, A. (1999). ความรู้สึกของสิ่งที่เกิดขึ้น: ร่างกายและอารมณ์ในการสร้างสติ .
  • Damásio, A. (2003). มองหา Spinoza: ความสุข ความเศร้า และความรู้สึกสมอง
  • เลอดูซ์ เจ. (1998). สมองแห่งอารมณ์: รากฐานลึกลับของชีวิตอารมณ์ (Touchstone ed. ) ไซม่อน แอนด์ ชูสเตอร์. ไอเอสบีเอ็น0-684-83659-9 
  • ปังเซปป์, เจ. (1998). ประสาทสัมผัสทางอารมณ์: รากฐานของอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์และสัตว์ นิวยอร์กและอ็อกซ์ฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด
  • แซ็คส์, โอ. (1984). ขาที่จะยืนบน นิวยอร์ก: Summit Books/Simon and Schuster
 103. ^ "ลำดับความต้องการของมา สโลว์" Honolulu.hawaii.edu. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2553 . สืบค้นเมื่อ10 ธันวาคม 2554 .
 104. เบญจาฟิลด์, จอห์น จี. (2010). ประวัติศาสตร์จิตวิทยา: ฉบับที่ 3 Don Mills, ON: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หน้า 357–362 ISBN 978-0-19-543021-9.
 105. อรรถเป็น สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (2015). พจนานุกรมจิตวิทยา ฉบับที่ 4 เรียบเรียงโดย แอนดรูว์ เอ็ม. โคลแมน อ็อกซ์ฟอร์ดอ้างอิงออนไลน์ อ็อกซ์ฟอร์ด: ผู้แต่ง. ISBN 9780199657681 
 106. กัซซานิกา, มิคาเอล (2010). วิทยาศาสตร์จิตวิทยา . นิวยอร์ก: WW Norton & Company หน้า 23. ISBN 978-0-393-93421-2.
 107. ^ โรวัน, จอห์น. (2001). ความปีติยินดีสามัญ: ภาษาถิ่นของจิตวิทยามนุษยนิยม. ลอนดอน สหราชอาณาจักร: บรูนเนอร์-เราท์เลดจ์ ไอเอสบีเอ็น0-415-23633-9 
 108. ^ a b Ehrenreich, B. (2009). แง่ดี: การที่การส่งเสริมการคิดเชิงบวกอย่างไม่หยุดยั้งได้บ่อนทำลายอเมริกาอย่างไร นิวยอร์ก: เฮนรี โฮลท์ ISBN 978-0-8050-8749-9 
 109. ^ a b Singal, J. (2021, 7 มิถุนายน). จิตวิทยาเชิงบวกเข้าสู่สงคราม: วิธีที่กองทัพใช้แนวทางที่ยังไม่ทดลองและไม่มีหลักฐานเพื่อต่อสู้กับพล็อต พงศาวดารการอุดมศึกษา .
 110. เอ.เจ. สุทธิช, สมาคมอเมริกันด้านจิตวิทยามนุษยนิยม, ข้อบังคับสมาคม . ปาโลอัลโต แคลิฟอร์เนีย (mimeographed): 28 สิงหาคม 2506; ใน Severin (ed.), Humanistic Viewpoints in Psychology (1965), pp. xv–xvi.
 111. แฮร์เกนฮาห์น, บีอาร์ (2548). บทนำสู่ประวัติศาสตร์จิตวิทยา เบลมอนต์ แคลิฟอร์เนีย: ทอมสัน วัดส์เวิร์ธ หน้า 528–536.
 112. แฮร์เกนฮาห์น, บีอาร์ (2548). บทนำสู่ประวัติศาสตร์จิตวิทยา เบลมอนต์ แคลิฟอร์เนีย: ทอมสัน วัดส์เวิร์ธ หน้า 546–547.
 113. แฮร์เกนฮาห์น, บีอาร์ (2548). บทนำสู่ประวัติศาสตร์จิตวิทยา เบลมอนต์ แคลิฟอร์เนีย: ทอมสัน วัดส์เวิร์ธ หน้า 523–532.
 114. ^ แฟรงเคิล VE (1984) การค้นหาความหมายของมนุษย์ (rev. ed.) . นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์วอชิงตันสแควร์. หน้า 86 .
 115. ↑ Seidner , Stanley S. (10 มิถุนายน 2552) "ม้าโทรจัน: Logotherapeutic Transcendence and its Secular Implications for Theology" . สถาบันมาหน้า 2
 116. ^ ช่างแกะสลัก, C. และ Scheier, M. (2004) มุมมองเกี่ยวกับบุคลิกภาพ (ฉบับที่ 5) บอสตัน: เพียร์สัน.
 117. ^ แคทเทล อาร์บี (1995). "ความเข้าใจผิดของปัจจัยห้าประการในทรงกลมบุคลิกภาพ". นักจิตวิทยา , พฤษภาคม, 207–208.
 118. แคทเทล เรย์มอนด์ บี.; นิโคลส์, เค. เออร์เนสต์ (1972). "คำจำกัดความที่ได้รับการปรับปรุงจากนักวิจัย 10 คนของปัจจัยบุคลิกภาพอันดับสองในข้อมูล Q (ด้วยการตรวจสอบข้ามวัฒนธรรม)" วารสารจิตวิทยาสังคม . 86 (2): 187–203. ดอย : 10.1080/00224545.1972.9918617 .
 119. ^ บล็อก แจ็ค (1995). "มุมมองที่ตรงกันข้ามของแนวทางห้าปัจจัยในการอธิบายบุคลิกภาพ" แถลงการณ์ทางจิตวิทยา . 117 (2): 187–215. ดอย : 10.1037/0033-2909.117.2.187 . PMID 7724687 . 
 120. บอยล์, จีเจ (2008). คำติชมของแบบจำลองห้าปัจจัย (FFM) ใน GJ Boyle, G. Matthews และ DH Saklofske (ศบ.), ThBy coe คู่มือ SAGE ของทฤษฎีและการประเมินบุคลิกภาพ: ฉบับที่. 1 – ทฤษฎีและแบบจำลองบุคลิกภาพ . ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย: SAGE ไอ978-1-4129-4651-3 
 121. ลูคัส ริชาร์ด อี.; แบร์ด, เบรนแดน เอ็ม. (2004). "การแสดงออกภายนอกและปฏิกิริยาทางอารมณ์". วารสาร บุคลิกภาพ และ จิตวิทยา สังคม . 86 (3): 473–485. ดอย : 10.1037/0022-3514.86.3.473 . PMID 15008650 . 
 122. ^ บอยล์, จีเจ (2011). การเปลี่ยนแปลงลักษณะบุคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่ ใน D. Westen, L. Burton, & R. Kowalski (Eds.), Psychology: Australian and New Zealand ฉบับที่ 3 (หน้า 448–449) มิลตัน ควีนส์แลนด์: ไวลีย์ ISBN 978-1-74216-644-5 
 123. แคทเทล เรย์มอนด์ บี.; บอยล์, เกรกอรี เจ.; แชนท์, เดวิด (2002). "เพิ่มสมการทำนายพฤติกรรมและผลกระทบต่อการเรียนรู้แบบมีโครงสร้างและแคลคูลัสแบบไดนามิก" ทบทวนจิตวิทยา . 109 (1): 202–205. ดอย : 10.1037/0033-295X.109.1.202 . PMID 11863038 . 
 124. ^ บอยล์, เกรกอรี เจ. (1995). "ตัวบ่งชี้ประเภท Myers-Briggs (MBTI): ข้อจำกัดไซโครเมทริกบางประการ" นักจิตวิทยาชาวออสเตรเลีย . 30 : 71–74. ดอย : 10.1111/j.1742-9544.1995.tb01750.x .
 125. Leslie C. Morey, "Measuring Personality and Psychopathology" ใน Weiner (ed.), Handbook of Psychology (2003), Volume 2: Research Methods in Psychology .
 126. Gough, HG (1987) คู่มือผู้ดูแลระบบสินค้าคงคลังทางจิตวิทยาของแคลิฟอร์เนีย Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, Inc.
 127. ^ Goldberg, LR, Johnson, JA, Eber, HW, Hogan, R., Ashton, MC, Cloninger, CR, & Gough, HC (2006) กลุ่มรายการบุคลิกภาพระหว่างประเทศและอนาคตของมาตรการด้านบุคลิกภาพที่เป็นสาธารณสมบัติ วารสารวิจัยบุคลิกภาพ, 40 , 84-96. [3]
 128. Charles Sanders Peirce & Joseph Jastrow, " On Small Differences in Sensation ", Memoirs of the National Academy of Sciences 3, 17 ตุลาคม พ.ศ. 2427; อ้างใน William P. Banks & Ilya Farber, "Consciousness" ใน Weiner (ed.), Handbook of Psychology (2003), Volume 4: Experimental Psychology ; และในเดเบอร์ เจมส์ เอ; จาโคบี, แลร์รี่ แอล. (1994). "การรับรู้โดยไม่รู้ตัว: ความสนใจ การรับรู้ และการควบคุม". วารสารจิตวิทยาเชิงทดลอง . 20 (2): 304–317. CiteSeerX 10.1.1.412.4083 . ดอย : 10.1037/0278-7393.20.2.304 . PMID 8151275 .  
 129. ข้อความเต็มของ The Interpretation of Dreams at Wikisource, สำเนาฉบับสมบูรณ์ของฉบับที่สามซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษโดย Abraham Arden Brillและจัดพิมพ์ในปี 1913 โดย The Macmillan Company
 130. อรรถเป็น จอห์น เอฟ. คิห์ลสตรอม " จิตไร้สำนึก " ใน Lawrence Pervin & Oliver John (eds.), Handbook of Personality ; นิวยอร์ก: Guilford Press, 1999 ดูเวอร์ชันเว็บที่ เก็บถาวร 9 ตุลาคม 2559 ได้ที่Wayback Machine
 131. William P. Banks & Ilya Farber, "Consciousness" ใน Weiner (ed.), Handbook of Psychology (2003), Volume 4: Experimental Psychology . [ ต้องการหน้า ]
 132. อรรถเป็น Bargh จอห์นเอ.; Chartrand, ทันย่า แอล. (1999). "ความเป็นอัตโนมัติที่ทนไม่ได้" . นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน . 54 (7): 462–479. ดอย : 10.1037/0003-066X.54.7.462 . S2CID 5726030 . ดูเพิ่มเติมที่: John A. Bargh, "The Automaticity of Everyday Life", ใน Robert S. Wyer Jr. (ed.), The Automaticity of Everyday Life , Advances in Social Cognition, Volume X; Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1997; ISBN 978-0-8058-1699-0 [ ต้องการหน้า ] 
 133. ↑ a b John F. Kihlstrom, " The Automaticity Juggernaut—or, Are We Automatons After All? " ใน John Baer, ​​James C. Kaufmna, & Roy F. Baumeister (eds.), Are We Free? จิตวิทยาและเจตจำนงเสรี ; สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด 2008 ISBN 978-0-19-518963-6 
 134. S. Doyen, O. Klein, CL Pichon and A. Cleeremans. (2012). พฤติกรรม priming อยู่ที่ใจ แต่ใจใคร? กรุณา หนึ่ง , 7 , e29081
 135. ^ พาสเลอร์ เอช; แฮร์ริส ซี; เบิร์น, N (15 กันยายน 2011). "ศัพท์เฉพาะผู้สูงอายุ เดินช้าๆ" . psychfiledrawer.org . สืบค้นเมื่อ17 ตุลาคม 2559 .
 136. ^ เร็วๆ นี้ ชุน ซิยง; ทองเหลือง, มาร์เซล; ไฮน์เซ, ฮันส์-โยเชน; เฮย์เนส, จอห์น-ดีแลน (2008) "ตัวกำหนดโดยไม่รู้ตัวของการตัดสินใจอย่างอิสระในสมองของมนุษย์". ประสาทวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ . 11 (5): 543–545. CiteSeerX 10.1.1.520.2204 . ดอย : 10.1038/nn.2112 . PMID 18408715 . S2CID 2652613 .   
 137. Baumeister, Roy F. (2008) "เจตจำนงเสรีในจิตวิทยาวิทยาศาสตร์". มุมมองทางจิตวิทยา . 3 (1): 14–19. CiteSeerX 10.1.1.476.102 . ดอย : 10.1111/j.1745-6916.2008.00057.x . PMID 26158665 . S2CID 9630921 .   
 138. ↑ a b Forgas , Williams, & Laham, "Social Motivation: Introduction and Overview" ใน Forgas, Williams, & Laham, Social Motivation (2005)
 139. ^ Weiner, Human Motivation (2013), Chapter 2, "The Psychoanalytic Theory of Motivation" (pp. 9–84).
 140. ↑ a b c Bill P. Godsil , Matthew R. Tinsley, & Michael S. Fanselow, "Motivation", in Weiner (ed.), Handbook of Psychology (2003), Volume 4: Experimental Psychology
 141. ^ Weiner, Human Motivation (2013), บทที่ 3, "ทฤษฎีการขับเคลื่อน" (pp. 85–138)
 142. อี. ทอรี่ ฮิกกินส์ , Beyond Pleasure and Pain: How Motivation Works ; สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด, 2555; ISBN 978-0-19-976582-9 [ ต้องการหน้า ] 
 143. ^ Shah & Gardner, Handbook of Motivation Science (2008) ทั้งเล่ม [ ต้องการหน้า ]
 144. ↑ Hank Aarts , Ap Dijksterhuis, & Giel Dik, "Goal Contagion: Inferring Goal from others' actions—and what it makes to", ใน Shah & Gardner, Handbook of Motivation Science (2008) กล่าวโดยสรุป การศึกษาที่นำเสนอข้างต้นบ่งชี้ว่ามนุษย์กระตือรือร้นที่จะดำเนินการตามเป้าหมายของสิ่งมีชีวิตทางสังคมอื่นๆ ที่ส่อให้เห็นเป็นนัยในสถานการณ์เชิงพฤติกรรมหรือสคริปต์" ดูเพิ่มเติมที่: Aarts; ฮาสซิน; กอลวิทเซอร์ (2004). "เป้าหมายการติดต่อ: การรับรู้มีไว้เพื่อไล่ตาม" วารสาร บุคลิกภาพ และ จิตวิทยา สังคม . 87 (1): 23–37. CiteSeerX 10.1.1.312.5507 . ดอย : 10.1037/0022-3514.87.1.23 . PMID 15250790 .  
 145. ↑ Kathleen D. Vohs และ Roy F. Baumeister , "Can Satisfaction Reinforce Wanting? A new theory about long-term changes in strength of friendship", in Shah & Gardner, Handbook of Motivation Science (2008)
 146. ^ a b Crain, W. (2014). ทฤษฎีการพัฒนา: แนวคิดและการประยุกต์ ฉบับที่ 6 เอดินบะระ: เพียร์สัน. ISBN 978-0205810468 
 147. ^ "จิตวิทยาพัฒนาการ | จิตวิทยาง่ายๆ" . www.simplypsychology.org . สืบค้นเมื่อ15 ตุลาคมพ.ศ. 2564 .
 148. ^ Lionetti, F. , Aron, EN, Aron, A., Klein, DN, & Pluess, M. (2019) ความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมที่ประเมินโดยผู้สังเกตการณ์ช่วยลดการตอบสนองของเด็กต่อคุณภาพการเลี้ยงดูบุตรในวัยเด็ก จิตวิทยาพัฒนาการ, 55 , 2389–2402. ดอย : 10.1037/dev0000795.supp (เสริม)
 149. เชินเฟลด์, ไอเอส (1986). แนวความคิดเกี่ยวกับความฉลาดของเจนีวาและ Cattell-Horn เปรียบเทียบ: การใช้วิธีแก้ปัญหาเชิงตัวเลขในช่วงแรก จิตวิทยาพัฒนาการ, 22 , 204–212. ดอย : 10.1037/0012-1649.22.2.204 [4]
 150. ^ Hunnius, S. และ Bekkering, H. (2010). การพัฒนาความรู้วัตถุในระยะแรก: การศึกษาการคาดหมายทางสายตาของทารกระหว่างการสังเกตการกระทำ จิตวิทยาพัฒนาการ, 46 , 446–454. ดอย : 10.1037/a0016543
 151. Finkel, D., Reynolds, CA, McArdle, JJ, Gatz, M., & Pedersen, NL (2003) การวิเคราะห์เส้นโค้งการเติบโตแฝงของการเร่งความสามารถทางปัญญาที่ลดลงอย่างรวดเร็วในวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย จิตวิทยาพัฒนาการ, 39 , 535–550. ดอย : 10.1037/0012-1649.39.3.535
 152. พอลเดอร์แมน, ทินกา เจซี.; เบนยามิน เบเบน; เดอ หลิว, คริสเตียน เอ.; ซัลลิแวน, แพทริค เอฟ.; ฟาน โบโชเฟน, อาร์เยน ; วิสเชอร์, ปีเตอร์ เอ็ม.; Posthuma, แดเนียล (2015). "การวิเคราะห์เมตาการถ่ายทอดลักษณะของมนุษย์โดยอิงจากการศึกษาแฝดห้าสิบปี" (PDF ) พันธุศาสตร์ธรรมชาติ . 47 (7): 702–709. ดอย : 10.1038/ng.3285 . PMID 25985137 . S2CID 205349969 .   
 153. เติร์กไฮเมอร์, เอริก (2000). "กฎสามประการของพฤติกรรมพันธุศาสตร์และความหมาย". ทิศทางปัจจุบันในวิทยาศาสตร์จิตวิทยา . 9 (5): 160–164. ดอย : 10.1111/1467-8721,00084 . S2CID 2861437 . 
 154. วิสเชอร์, ปีเตอร์ เอ็ม.; บราวน์ แมทธิว เอ.; แม็กคาร์ธี, มาร์ค ไอ.; หยาง เจียน (2012). "ห้าปีแห่งการค้นพบ GWAS " วารสารพันธุศาสตร์มนุษย์อเมริกัน . 90 (1): 7–24. ดอย : 10.1016/j.ajhg.2011.11.029 . พี เอ็มซี 3257326 . PMID 22243964 .  
 155. ^ ริปเก้ สเตฟาน; นีล, เบนจามิน เอ็ม.; คอร์วิน ไอเดน; วอลเตอร์ส เจมส์ TR; Farh, ไค-ฮาว; Holmans, ปีเตอร์เอ.; ลี, ฟิล; บูลิก-ซัลลิแวน, เบรนแดน; ถ่านหิน, เดวิด เอ.; หวง ไห่เหลียง; Pers, Tune H.; อการ์ทซ์, อิงกริด; Agerbo, เอสเบน; อัลบัส, มาร์กอท; อเล็กซานเดอร์, แมเดลีน; อามิน, ฟารุก; บาคานู, Silviu A.; เบเกมันน์, มาร์ติน; เบลลิโว, ริชาร์ด เอ.; เบเน่ จูดิต; เบอร์เกน, ซาร่าห์ อี.; เบวิลัคควา, เอลิซาเบธ; Bigdeli, ทิมบี.; แบล็ค, โดนัลด์ ดับเบิลยู.; Bruggeman, ริชาร์ด; Buccola, แนนซี่จี.; บัคเนอร์, แรนดี้ แอล.; Byerley, วิลเลียม; คานน์, วีปเก้; และคณะ (2014). "ข้อมูลเชิงลึกทางชีวภาพจาก 108 ตำแหน่งทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคจิตเภท" . ธรรมชาติ . 511 (7510): 421–427. Bibcode : 2014Natur.511..421S . ดอย :10.1038/ธรรมชาติ13595 . PMC  4112379 . PMID  25056061 .
 156. ^ ลี เอส หง; เดแคนเดีย, เทเรซา อาร์.; ริปเก้, สเตฟาน; หยาง เจียน; ซัลลิแวน, แพทริค เอฟ.; ก็อดดาร์ด, ไมเคิล อี.; เคลเลอร์, แมทธิว ซี.; วิสเชอร์, ปีเตอร์ เอ็ม.; เรย์, นาโอมิ อาร์. (2012). "การประเมินสัดส่วนของความแปรปรวนในความไวต่อโรคจิตเภทที่ถูกจับโดย SNP ทั่วไป " พันธุศาสตร์ธรรมชาติ . 44 (3): 247–250. ดอย : 10.1038/ng.1108 . PMC 3327879 . PMID 22344220 .  
 157. ซัลลิแวน แพทริค เอฟ.; เดลี่, มาร์ค เจ.; โอโดโนแวน, ไมเคิล (2012) "สถาปัตยกรรมทางพันธุกรรมของความผิดปกติทางจิตเวช: ภาพที่เกิดขึ้นและความหมาย" . ธรรมชาติ ทบทวน พันธุศาสตร์ . 13 (8): 537–551. ดอย : 10.1038/nrg3240 . พี เอ็มซี 4110909 . PMID 22777127 .  
 158. เดอมัวร์ มาร์ลีน HM; แวน เดน เบิร์ก, สเตฟานี เอ็ม.; Verweij, การิน JH; ครูเกอร์, โรเบิร์ต เอฟ.; ลูเซียโน, มิเชล; อาเรียส วาสเกซ, อเลฮานโดร; แมตเตสัน, ลินด์เซย์ เค.; เดอร์ริงเกอร์, เจมี่; เอสโก, โทนู; อามิน, นาจาฟ; กอร์ดอน, สก็อตต์ ดี.; แฮนเซล, นาเรล เค.; ฮาร์ท, เอมี่ บี.; Seppälä, อิลกา; ฮัฟฟ์แมน, เจนนิเฟอร์ อี.; คอนเต้, เบตติน่า; ลาห์ตี จารี; ลี, มินยอง; มิลเลอร์, ไมค์; นูไทล์, เทเรซา; ทานากะ, โทชิโกะ; ทูเมอร์, อเล็กซานเดอร์; Viktorin, อเล็กซานเดอร์; Wedenoja, จูโฮ; Abecasis, Goncalo R.; แอดกินส์, แดเนียล อี.; อกราวัล, อรปานะ; อัลลิก, จูรี; Appel, คัทจา; และคณะ (2015). "การวิเคราะห์เมตาของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มจีโนมสำหรับโรคประสาทและสมาคมโพลิเจนิกกับโรคซึมเศร้า " JAMA จิตเวช . 72 (7): 642–50. ดอย :10.1001/jamapsychiatry.2015.0554 . พี เอ็ มซี 4667957 . PMID  25993607 .
 159. a b c d e f g hi Gregory , Robert (2011). การทดสอบทางจิตวิทยา: ประวัติศาสตร์ หลักการ และการประยุกต์ใช้ (ฉบับที่หก) บอสตัน: อัลลินและเบคอน. ISBN 978-0-205-78214-7. โอซีซี620302854  .
 160. ^ a b Guthrie, Even the Rat is White (1998), Chapter 3: "Psychometric Scientism" (หน้า 55–87)
 161. ^ "การทดสอบกองทัพอัลฟ่าและเบต้า" . อ็อกซ์ฟอร์ดอ้างอิง สืบค้นเมื่อ18 มกราคม 2022 .
 162. ^ เบอร์รี่, โรเบิร์ต เอ็ม. (2012). "จากการทำหมันโดยไม่สมัครใจไปจนถึงการเสริมสร้างพันธุกรรม: มรดกที่ไม่แน่นอนของ Buck v. Bell " วารสารกฎหมาย จริยธรรม และนโยบาย สาธารณะ ของนอเทรอ ดาม 12 .
 163. Nunnally, JC, & Bernstein, IH (1994). ทฤษฎีไซโครเมทริก ครั้งที่ 3 , นิวยอร์ก: McGraw-Hill.
 164. ^ Embretson, SE, & Reise, SP (2000) ทฤษฎีการตอบสนองรายการสำหรับนักมาห์วาห์ รัฐนิวเจอร์ซี: Erlbaum
 165. ^ Kline, RB (2016). หลักการและแนวทางปฏิบัติของการสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้าง ครั้งที่ 4 นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์กิลฟอร์ด.
 166. Rodriguez, A., Reise, SP, & Haviland, MG (2016). การประเมินแบบจำลองไบแฟกเตอร์: การคำนวณและตีความดัชนีทางสถิติ วิธีการทางจิตวิทยา, 21 , 137–150. http://dx.doi.org/10.1037/met0000045
 167. อรรถเป็น จอร์จ สทริคเกอร์ & โธมัส เอ. วิดิเกอร์, "Volume Preface", in Weiner (ed.), Handbook of Psychology (2003), Volume 8: Clinical Psychology
 168. ^ เบรน, คริสติน. (2002). จิตวิทยาขั้นสูง: การนำไปใช้ ประเด็นปัญหา และมุมมอง เชลต์แนม: เนลสัน ธอร์นส์ ไอเอสบีเอ็น0-17-490058-9 
 169. Nancy McWilliamsและ Joel Weinberger, "Psychodynamic Psychotherapy" ใน Weiner (ed.),Handbook of Psychology (2003), Volume 8: Clinical Psychology
 170. W. Edward Craighead & Linda Wilcoxon Craighead, "Behavioral and Cognitive-Behavioral Psychotherapy" ใน Weiner (ed.), Handbook of Psychology (2003), Volume 8: Clinical Psychology .
 171. Teri L. Elliott, "จิตวิทยาด้านภัยพิบัติ: กันลูกค้าออกจากสำนักงานของคุณ—ลงสนาม!" ในมอร์แกนและคณะ (ed.), Life After Graduate School in Psychology (2005). "...นักจิตวิทยาด้านภัยพิบัติมีบทบาทในการใช้กระบวนการแทรกแซงในภาวะวิกฤตโดยมีเป้าหมายในการป้องกันความทุกข์ตามธรรมชาติอันเนื่องมาจากเหตุการณ์วิกฤติไม่ให้พัฒนาไปสู่สภาพจิตใจที่เป็นอันตรายในระยะยาว"
 172. ไลค์เซนริง, ฟอล์ค; ไลปิง, เอริค (2003). "ประสิทธิผลของการบำบัดทางจิตพลศาสตร์และการบำบัดพฤติกรรมทางปัญญาในการรักษาความผิดปกติทางบุคลิกภาพ: การวิเคราะห์อภิมาน". วารสารจิตเวชอเมริกัน . 160