จิตวิเคราะห์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา
จิตวิเคราะห์
ICD-9-CM94.31
ตาข่ายD011572

จิตวิเคราะห์ (จากภาษากรีก : ψυχή , psykhḗ , 'soul' + ἀνάλυσις , análysis , 'investigate') เป็นชุดของทฤษฎีและเทคนิคการรักษา[i]ที่เกี่ยวข้องกับจิตไร้สำนึก บาง ส่วน[ii]และรวมกันเป็นวิธีการ ของการรักษา ความผิดปกติ ทางจิต วินัยนี้ก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1890 โดยนักประสาทวิทยา ชาวออสเตรีย ซิกมันด์ ฟรอยด์ผู้พัฒนาวิธีปฏิบัติจากแบบจำลองทางทฤษฎีของเขาเกี่ยวกับการจัดองค์กรและการพัฒนาบุคลิกภาพทฤษฎีจิตวิเคราะห์ [1]งานของ Freud ส่วนหนึ่งมาจากงานทางคลินิกของJosef Breuerและคนอื่นๆ จิตวิเคราะห์ในภายหลังได้รับการพัฒนาในทิศทางต่างๆ ส่วนใหญ่โดยนักเรียนของ Freud เช่นAlfred Adlerและผู้ร่วมงานของเขาCarl Gustav Jung [ iii]เช่นเดียวกับ นักคิด neo-Freudianเช่นErich Fromm , Karen HorneyและHarry Stack Sullivan . [2]

จิตวิเคราะห์เป็นวินัยที่ขัดแย้งกัน และประสิทธิผลในการรักษาได้รับการโต้แย้ง ส่วนใหญ่ถูกแทนที่ด้วยจิตบำบัด ที่คล้ายคลึงกันแต่กว้างกว่า ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 [3]แม้ว่ามันจะยังคงมีอิทธิพลสำคัญในจิตเวช [iv] [v]แนวคิดจิตวิเคราะห์ยังใช้กันอย่างแพร่หลายนอกเวทีการรักษา ในด้านต่าง ๆ เช่นการวิจารณ์วรรณกรรมทางจิตวิเคราะห์เช่นเดียวกับในการวิเคราะห์ภาพยนตร์ นิทาน มุมมองทางปรัชญาเช่นฟรอยโด-มาร์กซิสต์และปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมอื่นๆ

หลักการพื้นฐาน

หลักการพื้นฐานของจิตวิเคราะห์ได้แก่: [4]

 1. พัฒนาการของบุคคลถูกกำหนดโดยเหตุการณ์ที่มักถูกลืมในวัยเด็ก มากกว่าลักษณะที่สืบทอดมาเพียงอย่างเดียว
 2. พฤติกรรมของมนุษย์และ การรับ รู้ส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยแรงผลักดันจากสัญชาตญาณที่หยั่งรากลึกในจิตไร้สำนึก
 3. ความพยายามที่จะนำแรงผลักดันดังกล่าวมาสู่การรับรู้จะกระตุ้นให้เกิดการต่อต้านในรูปแบบของกลไกการป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปราม
 4. ความขัดแย้งระหว่างวัตถุที่มีสติและไม่รู้สึกตัวอาจส่งผลให้เกิดการรบกวนทางจิตเช่นโรคประสาทลักษณะทางประสาทความวิตกกังวลและ ภาวะ ซึมเศร้า
 5. วัตถุที่ไม่รู้สึกตัวสามารถพบได้ในความฝันและการกระทำที่ไม่ได้ตั้งใจรวมทั้งกิริยาท่าทางและ การหลุด ของลิ้น
 6. การปลดปล่อยจากผลกระทบของจิตไร้สำนึกทำได้โดยการนำวัสดุนี้เข้าสู่จิตสำนึกผ่านการบำบัดรักษา
 7. "หัวใจสำคัญของกระบวนการทางจิตวิเคราะห์" คือการเปลี่ยนแปลงโดยที่ผู้ป่วยจะหวนคิดถึงความขัดแย้งในวัยเยาว์โดยแสดงความรู้สึกของความรัก การพึ่งพาอาศัยกัน และความโกรธของนักวิเคราะห์ [5]

แบบฝึกหัด

ในระหว่างช่วงจิตวิเคราะห์ โดยปกติจะใช้เวลา 50 นาที[6]ในอุดมคติ 4-5 ครั้งต่อสัปดาห์[7]ผู้ป่วย (หรือผู้วิเคราะห์ ) อาจนอนบนโซฟา และนักวิเคราะห์อาจนั่งข้างหลังและมองไม่เห็น ผู้ป่วยแสดงความคิด รวมถึงการสมาคมอิสระจินตนาการและความฝัน ซึ่งนักวิเคราะห์อนุมานถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวซึ่งทำให้เกิดอาการของผู้ป่วยและปัญหาด้านอุปนิสัย ผ่านการวิเคราะห์ข้อขัดแย้งเหล่านี้ซึ่งรวมถึงการตีความการเปลี่ยนแปลงและการโต้แย้ง[8] (ความรู้สึกของนักวิเคราะห์ที่มีต่อผู้ป่วย) นักวิเคราะห์จะเผชิญหน้ากับการป้องกัน ทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความ เข้าใจ

ประวัติ

ซิกมุนด์ ฟรอยด์ใช้คำว่า 'จิตวิเคราะห์' ( ภาษาฝรั่งเศส : psychanalyse ) เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2439 ท้ายที่สุดก็รักษาคำศัพท์สำหรับโรงเรียนแห่งความคิดของเขาเอง [1]ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2442 เขาเขียนการตีความความฝัน ( เยอรมัน : Die Traumdeutung ) ซึ่งฟรอยด์คิดว่าเป็น "งานที่สำคัญที่สุด" ของเขา [9]

จิตวิเคราะห์ในภายหลังได้รับการพัฒนาในทิศทางต่างๆ ส่วนใหญ่โดยนักเรียนของ Freud เช่นAlfred AdlerและCarl Gustav Jung , [iii]และโดยneo-Freudiansเช่นErich Fromm , Karen HorneyและHarry Stack Sullivan [2]

นัก จิตวิทยาFrank SullowayในหนังสือของเขาFreud, Biologist of the Mind: Beyond the Psychoanalytic Legendให้เหตุผลว่าทฤษฎีทางชีววิทยาของ Freud เช่น ความใคร่ นั้นมีรากฐานมาจากสมมติฐานทางชีววิทยาที่มาพร้อมกับงานของCharles Darwinโดยอ้างถึงทฤษฎีของKrafft-Ebing , Molland, Havelock Ellis Haeckel , Wilhelm Fliessที่มีอิทธิพลต่อ Freud [10] : 30 

ทศวรรษที่ 1890

แนวคิดเรื่องจิตวิเคราะห์ ( เยอรมัน : psychoanalyse ) เริ่มได้รับความสนใจอย่างจริงจังภายใต้ซิกมุนด์ ฟรอยด์ผู้สร้างทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของตนเองในกรุงเวียนนาในทศวรรษที่ 1890 ฟรอยด์เป็นนักประสาทวิทยาที่พยายามค้นหาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการทางประสาทหรือโรคฮิสทีเรีย ฟรอยด์ตระหนักว่ามีกระบวนการทางจิตที่ไม่ได้สติ ในขณะที่เขาทำงานเป็นที่ปรึกษาทางระบบประสาทที่โรงพยาบาลเด็ก ซึ่งเขาสังเกตเห็นว่า เด็กที่เป็นโรคทาง สมอง จำนวนมาก ไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดสำหรับอาการของพวกเขา จากนั้นเขาก็เขียนเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ (11)ในปี พ.ศ. 2428 ฟรอยด์ได้รับทุนให้ศึกษากับJean-Martin Charcotนักประสาทวิทยาที่มีชื่อเสียงที่Salpêtrièreในปารีส ซึ่ง Freud ได้ติดตามการนำเสนอทางคลินิกของ Charcot โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของฮิสทีเรีย อัมพาต และยาสลบ Charcot ได้แนะนำการสะกดจิตเป็นเครื่องมือในการวิจัยเชิงทดลองและพัฒนาการแสดงภาพอาการทางคลินิก

ทฤษฎีแรกของฟรอยด์ที่อธิบายอาการฮิสทีเรียถูกนำเสนอในStudies on Hysteria (1895; Studien über Hysterie ) ซึ่งเขียนร่วมกับที่ปรึกษาของเขาคือ แพทย์ผู้มีชื่อเสียงJosef Breuerซึ่งโดยทั่วไปมองว่าเป็นการกำเนิดของจิตวิเคราะห์ [12]งานนี้มีพื้นฐานอยู่บนการรักษาBertha Pappenheim ของ Breuer ซึ่งอ้างถึงในกรณีศึกษาโดยใช้นามแฝง " Anna O. " การรักษาซึ่ง Pappenheim เองได้ขนานนามว่า "การพูดคุยรักษา " Breuer เขียนว่ามีหลายปัจจัยที่อาจส่งผลให้เกิดอาการดังกล่าว รวมถึงการบาดเจ็บทางอารมณ์ประเภทต่างๆ และเขายังให้เครดิตกับผลงานของคนอื่น ๆ เช่นPierre Janet; ในขณะที่ฟรอยด์โต้แย้งว่าที่รากของอาการฮิสทีเรียคือความทรงจำที่อดกลั้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่น่าวิตกกังวล มักจะมีความสัมพันธ์ทางเพศโดยตรงหรือโดยอ้อม (12)

ในช่วงเวลาเดียวกัน ฟรอยด์พยายามพัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับกลไกทางประสาทและสรีรวิทยาของกลไกทางจิตที่ไม่ได้สติ ซึ่งไม่นานเขาก็เลิกล้มความตั้งใจ มันยังไม่ได้เผยแพร่ในช่วงชีวิตของเขา [13]คำว่า 'จิตวิเคราะห์' ( psychoanalyse ) ถูกนำมาใช้ครั้งแรกโดย Freud ในบทความเรื่อง "พันธุกรรมและสาเหตุของโรคประสาท" (" L'hérédité et l'étiologie des névroses ") เขียนและตีพิมพ์เป็นภาษาฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2439 [ 14] [15]

ในปีพ.ศ. 2439 ฟรอยด์ยังได้ตีพิมพ์ทฤษฎีการเกลี้ยกล่อมโดยอ้างว่าได้เปิดโปงความทรงจำที่อดกลั้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศสำหรับผู้ป่วยปัจจุบันทั้งหมดของเขา ซึ่งเขาเสนอว่าเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับอาการฮิสทีเรีย คือ การกระตุ้นทางเพศในวัยเด็ก [16]อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2441 เขาได้รับทราบอย่างเป็นส่วนตัวกับเพื่อนและเพื่อนร่วมงานของเขาวิลเฮล์ม ฟลีสส์ว่าเขาไม่เชื่อในทฤษฎีของเขาอีกต่อไป แม้ว่าเขาจะไม่ได้เปิดเผยเรื่องนี้ต่อสาธารณะจนกระทั่งปี พ.ศ. 2449 [17]แม้ว่าในปี พ.ศ. 2439 เขาได้รายงานว่าผู้ป่วยของเขา " ไม่มีความรู้สึกจำฉาก [ทางเพศในวัยเด็ก] และให้ความมั่นใจแก่เขาว่า "เน้นย้ำถึงความไม่เชื่อของพวกเขา" [16] : 204 ในบัญชีต่อมาเขาอ้างว่าพวกเขาบอกเขาว่าพวกเขาถูกล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็ก สิ่งนี้กลายเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับจนกระทั่งถูกท้าทายโดยนักวิชาการฟรอยด์หลายคนในช่วงหลังของศตวรรษที่ 20 ซึ่งโต้แย้งว่าเขาได้กำหนดแนวความคิดอุปาทานของเขาเกี่ยวกับผู้ป่วยของเขา [18] [19] [20]อย่างไรก็ตาม จากคำกล่าวอ้างของเขาที่ว่าผู้ป่วยรายงานประสบการณ์ล่วงละเมิดทางเพศในวัยแรกเกิด ฟรอยด์โต้แย้งในภายหลังว่าการค้นพบทางคลินิกของเขาในช่วงกลางทศวรรษ 1890 ได้ให้หลักฐานของการเกิดขึ้นของจินตนาการที่ไม่ได้สติซึ่งควรจะปกปิดความทรงจำ ของการช่วยตัวเองในวัยแรกเกิด [17]ในเวลาต่อมา เขาอ้างว่าการค้นพบเดียวกันนี้เป็นหลักฐานสำหรับความปรารถนาของเอดิปาล (21)

ในปี ค.ศ. 1899 ฟรอยด์ได้ตั้งทฤษฎีว่าความฝันมีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ และโดยทั่วไปแล้วมีความเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ฝัน ฟรอยด์ได้กำหนดทฤษฎีทางจิตวิทยาข้อที่สองของเขาขึ้น ซึ่งตั้งสมมติฐานว่าจิตไร้สำนึกมีหรือเป็น "กระบวนการหลัก" ที่ประกอบด้วยความคิดเชิงสัญลักษณ์และแบบย่อ และ "กระบวนการรอง" ของความคิดที่มีเหตุผลและมีสติสัมปชัญญะ ทฤษฎีนี้ตีพิมพ์ในหนังสือของเขาในปี พ.ศ. 2442 การตีความความฝัน [22]บทที่ 7 เป็นการทำงานซ้ำของ "โครงการ" ก่อนหน้านี้และฟรอยด์สรุปทฤษฎีภูมิประเทศ ของเขา. ในทฤษฎีนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ในภายหลังถูกแทนที่โดยทฤษฎีโครงสร้าง ความต้องการทางเพศที่ยอมรับไม่ได้ถูกกดขี่ใน "ระบบหมดสติ" หมดสติเนื่องจากสังคมประณามกิจกรรมทางเพศก่อนสมรส และการปราบปรามนี้ทำให้เกิดความวิตกกังวล " ทฤษฎี ภูมิประเทศ " นี้ยังคงได้รับความนิยมในยุโรปส่วนใหญ่ แม้ว่าจะไม่ได้รับความนิยมในหมู่อเมริกาเหนือส่วนใหญ่ [23]

ทศวรรษ 1900–1940

ในปี ค.ศ. 1905 ฟรอยด์ได้ตีพิมพ์บทความเรื่อง Three Essays on the Theory of Sexualityซึ่งเขาได้นำเสนอการค้นพบระยะของจิตรักร่วมเพศ : [24]

 • ช่องปาก (อายุ 0-2 ปี);
 • ก้น (2–4);
 • ลึงค์-อีดิปัลหรืออวัยวะเพศที่หนึ่ง (3-6);
 • เวลาในการตอบสนอง (6–วัยแรกรุ่น); และ
 • อวัยวะเพศผู้ใหญ่ (วัยแรกรุ่นเป็นต้นไป)

สูตรแรกของเขารวมถึงแนวคิดที่ว่าเนื่องจากข้อจำกัดทางสังคม ความปรารถนาทางเพศจึงถูกกดขี่ให้อยู่ในสภาวะไร้สติ และพลังงานของความปรารถนาที่ไม่ได้สติเหล่านี้อาจกลายเป็นความวิตกกังวลหรืออาการทางร่างกาย ดังนั้น เทคนิคการรักษาในระยะแรก ๆ รวมถึงการสะกดจิตและการหยุดทำงาน ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้จิตไร้สำนึกเพื่อบรรเทาความกดดันและอาการที่เห็นได้ชัด วิธีการนี้จะถูกทิ้งไว้โดย Freud ในภายหลัง ทำให้สมาคมอิสระมีบทบาทมากขึ้น

ในเรื่อง On Narcissism (1915) Freud หันความสนใจไปที่หัวข้อเรื่องความหลงตัวเอง [25]ยังคงใช้ระบบพลังงาน ฟรอยด์แสดงความแตกต่างระหว่างพลังงานที่พุ่งเป้าไปที่ตนเองกับพลังงานที่พุ่งไปที่ผู้อื่น เรียกว่าcathexis ในปีพ.ศ. 2460 ใน " การไว้ทุกข์และความเศร้าโศก " เขาแนะนำว่าความหดหู่ใจบางอย่างเกิดจากการเปลี่ยนความโกรธที่มีความผิดให้ตัวเอง [26]ในปี ค.ศ. 1919 ผ่านทาง "เด็กกำลังถูกทำร้าย" เขาเริ่มจัดการกับปัญหาของพฤติกรรมการทำลายตนเอง (การทำโทษตนเองทางศีลธรรม) และการทำโทษตนเองทางเพศที่ตรงไปตรงมา [27]จากประสบการณ์ของเขากับผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าและทำลายตนเอง และการไตร่ตรองการสังหารของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งฟรอยด์ไม่พอใจกับการพิจารณาเพียงแรงจูงใจทางปากและทางเพศสำหรับพฤติกรรม ภายในปี 1920 ฟรอยด์พูดถึงพลังของการระบุตัวตน (กับผู้นำและกับสมาชิกคนอื่นๆ) ในกลุ่มในฐานะแรงจูงใจสำหรับพฤติกรรม (ในจิตวิทยากลุ่มและการวิเคราะห์อัตตา ) [28] [29]ในปีเดียวกันนั้นเอง ฟรอยด์เสนอทฤษฎี 'สองไดรฟ์' เกี่ยวกับเรื่องเพศและความก้าวร้าวในBeyond the Pleasure Principleเพื่อพยายามเริ่มอธิบายการทำลายล้างของมนุษย์ นอกจากนี้ยังเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของ "ทฤษฎีโครงสร้าง" ของเขาซึ่งประกอบด้วยแนวคิดใหม่สามประการคือ id, ego และ superego [30]

สามปีต่อมา ในปี 1923 เขา ได้สรุปแนวคิดเรื่อง id, ego และ superego ในThe Ego and the Id [31]ในหนังสือ เขาได้แก้ไขทฤษฎีการทำงานทางจิตทั้งหมด ตอนนี้พิจารณาว่าการปราบปรามเป็นเพียงหนึ่งในกลไกการป้องกันหลายอย่าง และได้เกิดขึ้นเพื่อลดความวิตกกังวล ดังนั้น ฟรอยด์จึงแสดงลักษณะการปราบปรามเป็นทั้งสาเหตุและผลจากความวิตกกังวล ในปีพ.ศ. 2469 ใน "การยับยั้ง อาการ และความวิตกกังวล" ฟรอยด์ระบุว่าความขัดแย้งภายในจิตใจระหว่างแรงขับดันและซูเปอร์อีโก้ (ความปรารถนาและความรู้สึกผิด) ทำให้เกิดความวิตกกังวลได้อย่างไร และความวิตกกังวลดังกล่าวอาจนำไปสู่การยับยั้งการทำงานของจิต เช่น สติปัญญาและคำพูดได้อย่างไร [32] "การยับยั้ง อาการ และความวิตกกังวล" ถูกเขียนขึ้นเพื่อตอบสนองต่ออันดับอ็อตโตซึ่งในปี 2467 ตีพิมพ์Das Trauma der Geburt ( The Trauma of Birth ) วิเคราะห์ว่าศิลปะ ตำนาน ศาสนา ปรัชญา และการบำบัดได้รับการส่องสว่างโดยการแยกความวิตกกังวลใน "ช่วงก่อนการพัฒนา Oedipus complex" อย่างไร [33]ทฤษฏีของฟรอยด์ ไม่ได้มีลักษณะเฉพาะในช่วงดังกล่าว ตามคำกล่าวของ Freud คอมเพล็กซ์ Oedipus นั้นเป็นศูนย์กลางของการเกิดโรคประสาท และเป็นแหล่งกำเนิดของศิลปะ ตำนาน ศาสนา ปรัชญา การบำบัด—แท้จริงแล้วคือวัฒนธรรมและอารยธรรมของมนุษย์ทั้งหมด นี่เป็นครั้งแรกที่ทุกคนในวงในมีลักษณะเฉพาะอย่างอื่นที่ไม่ใช่คอมเพล็กซ์ Oedipus ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาภายในจิตใจ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ Freud และผู้ติดตามของเขาปฏิเสธในเวลานั้น

ในปี 1936 Robert Waelderได้ชี้แจง "Principle of Multiple Function" (34)พระองค์ทรงขยายการกำหนดว่าอาการทางจิตเกิดจากและคลายความขัดแย้งไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ อาการต่างๆ (เช่นโรคกลัวและการบีบบังคับ ) แต่ละอาการเป็นตัวแทนของความปรารถนาแรงขับ (ทางเพศและ/หรือความก้าวร้าว) ซูเปอร์อีโก้ ความวิตกกังวล ความเป็นจริง และการป้องกัน นอกจากนี้ ในปี 1936 แอนนา ฟรอยด์ ลูกสาวของซิกมันด์ ได้ตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับอัตตาและกลไกการป้องกันตัวของเธอ โดยสรุปวิธีต่างๆ ที่จิตใจสามารถปิดสิ่งที่ทำให้อารมณ์เสียโดยที่ไม่ได้มีสติสัมปชัญญะ [35]

ทศวรรษที่ 1940–ปัจจุบัน

เมื่อ อำนาจของ ฮิตเลอร์เติบโตขึ้น ครอบครัวฟรอยด์และเพื่อนร่วมงานหลายคนก็หนีไปลอนดอน ภายในหนึ่งปีซิกมุนด์ฟรอยด์เสียชีวิต [36] ในสหรัฐอเมริกา หลังจากการตายของฟรอยด์ นักจิตวิเคราะห์กลุ่มใหม่เริ่มสำรวจการทำงานของอีโก้ นำโดยไฮนซ์ ฮาร์ทมันน์กลุ่มนี้สร้างขึ้นจากความเข้าใจเกี่ยวกับการ ทำงาน สังเคราะห์ของอัตตาในฐานะตัวกลางในการทำงานของจิต โดยแยกความแตกต่างดังกล่าวออกจาก การทำงานของอัตตาที่ เป็นอิสระ (เช่น ความจำและสติปัญญา ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในลำดับที่สอง) "นักจิตวิทยาอัตตา" เหล่านี้ในทศวรรษ 1950 ปูทางที่จะมุ่งเน้นงานวิเคราะห์โดยเข้าร่วมการป้องกัน (เป็นสื่อกลางโดยอัตตา) ก่อนที่จะสำรวจรากลึกที่ลึกกว่าของความขัดแย้งที่ไม่ได้สติ

นอกจากนี้ยังมีความสนใจในจิตวิเคราะห์เด็ก แม้ว่าจะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จิตวิเคราะห์ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือวิจัยในการพัฒนาเด็ก[vi]และยังคงใช้รักษาอาการจิตวิปริตบางอย่าง [37]ในยุค 60 ความคิดแรกเริ่มของฟรอยด์เกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศหญิง ในวัยเด็ก ถูกท้าทาย ความท้าทายนี้นำไปสู่การพัฒนาความเข้าใจที่หลากหลายเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศหญิง[38]หลายคนได้ปรับเปลี่ยนเวลาและความปกติของทฤษฎีต่างๆ ของฟรอยด์ (ซึ่งรวบรวมมาจากการปฏิบัติต่อสตรีที่มีความผิดปกติทางจิต) นักวิจัยหลายคนติดตามKaren Horneyการศึกษาแรงกดดันทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของผู้หญิง [39]

ในทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 21 มีสถาบันฝึกอบรมจิตวิเคราะห์ประมาณ 35 แห่งในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการรับรองจากAmerican Psychoanalytic Association (APsaA) ซึ่งเป็นองค์กรองค์ประกอบของInternational Psychoanalytical Association (IPA) และมีมากกว่า 3000 แห่ง นักจิตวิเคราะห์ที่จบการศึกษาในสหรัฐอเมริกา IPA รับรองศูนย์ฝึกอบรมจิตวิเคราะห์ผ่าน "องค์กรส่วนประกอบ" ดังกล่าวทั่วโลก รวมถึงประเทศต่างๆ เช่น เซอร์เบีย ฝรั่งเศส เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์[40]และอีกหลายแห่ง รวมทั้งสถาบันอีกประมาณ 6 แห่งโดยตรงใน สหรัฐ.

จิตวิเคราะห์เป็นการเคลื่อนไหว

Freud ก่อตั้งPsychological Wednesday Societyในปี 1902 ซึ่งEdward Shorterโต้แย้งว่าเป็นจุดเริ่มต้นของจิตวิเคราะห์ในฐานะการเคลื่อนไหว สังคมนี้ได้กลายเป็นสมาคมจิตวิเคราะห์แห่งเวียนนาในปี 1908 ในปีเดียวกับที่การประชุมระดับนานาชาติด้านจิตวิเคราะห์ที่จัดขึ้นที่เมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย [41] : 110  Alfred Adlerเป็นหนึ่งในสมาชิกที่กระตือรือร้นที่สุดในสังคมนี้ในช่วงปีแรก ๆ [42] : 584 

การประชุมทางจิตวิเคราะห์ครั้งที่สองเกิดขึ้นที่เมืองนูเรมเบิร์ก ประเทศเยอรมนีในปี พ.ศ. 2453 [41] : 110 ในการประชุมครั้งนี้Ferencziเรียกร้องให้มีการจัดตั้งสมาคมจิตวิเคราะห์ระหว่างประเทศโดยมีจุงเป็นประธานตลอดชีวิต [43] : 15 การประชุมครั้งที่สามจัดขึ้นที่เมืองไวมาร์ในปี 2454 [41] : 110 สมาคมจิตวิเคราะห์แห่งลอนดอนก่อตั้งขึ้นในปี 2456 โดยเออร์เนสต์โจนส์ [44]

การพัฒนารูปแบบทางเลือกของจิตบำบัด

การบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา (CBT)

ในปี 1950 จิตวิเคราะห์เป็นรูปแบบหลักของจิตบำบัด . แบบจำลองพฤติกรรมของจิตบำบัดเริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในด้านจิตบำบัดในช่วงทศวรรษ 1960 [a] Aaron T. Beckจิตแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนด้านจิตวิเคราะห์ ตั้งใจที่จะทดสอบแบบจำลองทางจิตวิเคราะห์ของภาวะซึมเศร้าโดยสังเกตและพบว่าการครุ่นคิดอย่างมีสติของการสูญเสียและความล้มเหลวส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า เขาแนะนำว่าความเชื่อที่บิดเบี้ยวและลำเอียงเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุของภาวะซึมเศร้า โดยตีพิมพ์บทความที่ทรงอิทธิพลในปี 1967 หลังจากทศวรรษของการวิจัยโดยใช้โครงสร้างของสคีมาเพื่ออธิบายภาวะซึมเศร้า [45] : 221 เบ็คพัฒนาสมมติฐานที่สนับสนุนเชิงประจักษ์สำหรับสาเหตุของภาวะซึมเศร้าในการบำบัดด้วยการพูดคุยที่เรียกว่าการบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา (CBT) ในช่วงต้นทศวรรษ 1970

ทฤษฎีไฟล์แนบ

ทฤษฎีความผูกพันได้รับการพัฒนาในทางทฤษฎีโดยJohn Bowlbyและทำให้เป็นทางการโดยMary Ainsworth โบลบี้ได้รับการฝึกฝนด้านจิตวิเคราะห์แต่มีความกังวลเกี่ยวกับคุณสมบัติบางอย่างของจิตวิเคราะห์[47] : 23 และในการตอบสนองได้พัฒนาแนวความคิดทางเลือกของพฤติกรรมเด็กตามหลักการทางจริยธรรม [47] : 24  Holmes ให้เหตุผลว่า แนวคิดเรื่องทฤษฎีความผูกพันนั้นสามารถทดสอบได้มากกว่าจิตวิเคราะห์ [47] : 25 ทฤษฎีความผูกพันของโบลบี้ปฏิเสธรูปแบบการพัฒนาจิต สาธารณะของฟรอยด์ ตามแบบจำลองเอดิปาล [47] : 25  ในการตอบสนองต่อสิ่งพิมพ์ของเขา Bowlby ถูกรังเกียจจากวงการจิตวิเคราะห์ที่ไม่ยอมรับทฤษฎีของเขา แต่แนวความคิดนี้ถูกนำมาโดยการวิจัยของแม่ในทารกในปี 1970 [47] : 26 งานของ Bowlby เกี่ยวกับสิ่งที่แนบมาโดยส่วนใหญ่ละเลยด้านจิตวิทยาภายใน (ภายในบุคคล / จิตวิทยา) Holmes ให้เหตุผลว่างานของ Winnocott และWilfred Bionทำงานที่คล้ายคลึงกันภายในจิตวิเคราะห์ [47] : 27 

Bowlby เข้าร่วมBritish Psychoanalytical Societyในช่วงทศวรรษที่ 1930 และได้รับการฝึกอบรมโดยJoan Riviereซึ่งเป็นชาวไคลเนียนในช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งของไคลเนียนและจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ เขาเป็นเลขานุการการฝึกอบรมของสภา ต่อมาได้เป็นรองประธานาธิบดีของโดนัลด์ วินนิคอตต์ในปี 2499 [47] : 23, 24 โบลบี้มีปัญหากับความเชื่อเรื่องจิตวิเคราะห์ในขณะนั้น คำศัพท์ลึกลับ การขาดความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในพฤติกรรมเด็ก และแนวคิดที่ได้มาจากการพูดคุยบำบัดกับพฤติกรรมเด็ก [47] : 23 

ในปี 1951 Bowlby ได้ตีพิมพ์รายงาน ของ องค์การอนามัยโลก ว่า Maternal Care and Mental Healthซึ่งได้โต้แย้งถึงความสำคัญของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในวัยเด็กในด้านสุขภาพจิต หลังจากอ่านหนังสือ ของนักชาติพันธุ์วิทยา Konrad Lorenzเรื่องKing Solomon's Ringแล้ว Bowlby มองเห็นโอกาสที่จะค้นพบจิตวิเคราะห์ใหม่เกี่ยวกับหลักการของจริยธรรมการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ Bowlby ได้ตีพิมพ์บทความสามฉบับที่อธิบายทฤษฎีเหล่านี้ ซึ่งขยายออกเป็นหนังสือสามเล่มที่มีชื่อว่า สิ่งที่แนบมา การแยก และการสูญเสีย [47] : 24 

เอกสารเหล่านี้นำเสนอแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์โดยกำเนิดระหว่างแม่กับลูก ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดเรื่อง "ปากเปล่า" ของฟรอยด์ ซึ่งโฮล์มส์โต้แย้งว่าคล้ายกับแนวคิดของมารดา "สิ่งแวดล้อม" และ "วัตถุ" ของวินนิคอตต์ และแนวคิดเรื่องการขับรถของแฟร์แบร์นเป็นป้ายบอกทางไปยังวัตถุต่างๆ Bowlby ยังแนะนำแนวคิดเรื่องการแยกความวิตกกังวลซึ่งโฮล์มส์ให้เหตุผลว่าคล้ายกับแนวความคิดของความวิตกกังวลในภายหลังของฟรอยด์ โฮล์มส์แย้งว่าทฤษฎีของโบลบี้แตกต่างจากจิตวิเคราะห์ตรงที่มันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยอธิบายถึงความเป็นจริงในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากกว่าสภาพจิตใจ ส่อให้เห็นถึงความปรองดองระหว่างแม่กับลูก มากกว่าจะขัดแย้งกัน สะท้อน รูปแบบจิตวิทยาเด็กของจิตสาธารณะ แทนที่ด้วยแรงผลักดันสำหรับการเล่นและการเลี้ยงดู [47]: 25 

ทฤษฎี

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ที่โดดเด่นสามารถจัดเป็นโรงเรียนทฤษฎีหลายแห่งได้ แม้ว่ามุมมองเหล่านี้จะแตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่เน้นอิทธิพลขององค์ประกอบที่ไม่ได้สติต่อจิตสำนึก นอกจากนี้ยังมีงานจำนวนมากที่ทำในการรวมองค์ประกอบของทฤษฎีที่ขัดแย้งกัน [48]

เช่นเดียวกับในด้านการแพทย์มีความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสาเหตุเฉพาะของอาการบางอย่าง และข้อพิพาทเกี่ยวกับเทคนิคการรักษาในอุดมคติ ในศตวรรษที่ 21 แนวคิดทางจิตวิเคราะห์ถูกฝังอยู่ในวัฒนธรรมตะวันตก [ คลุมเครือ ] โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในด้านต่างๆ เช่น การดูแลเด็กการศึกษา การวิจารณ์วรรณกรรมวัฒนธรรมศึกษาสุขภาพจิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตบำบัด แม้ว่าจะมีกระแสหลัก ของ ความคิดวิเคราะห์ที่วิวัฒนาการแต่ก็มีกลุ่มที่ปฏิบัติตามศีลของนักทฤษฎีรุ่นหลังอย่างน้อยหนึ่งคน แนวคิดเชิงจิตวิเคราะห์มีบทบาทในการวิเคราะห์วรรณกรรมบางประเภท เช่น การวิจารณ์ วรรณกรรม ตาม แบบฉบับ [49]

ทฤษฎีภูมิประเทศ

ทฤษฎีภูมิประเทศได้รับการตั้งชื่อและบรรยายครั้งแรกโดยซิกมันด์ ฟรอยด์ในการตีความความฝัน (1899) [50]ทฤษฎีตั้งสมมติฐานว่าเครื่องมือทางจิตสามารถแบ่งออกเป็นระบบมีสติมีสติและหมดสติ ระบบเหล่านี้ไม่ใช่ โครงสร้าง ทางกายวิภาคของสมอง แต่เป็นกระบวนการทางจิต แม้ว่า Freud จะเก็บทฤษฎีนี้ไว้ตลอดชีวิต แต่เขาก็แทนที่ด้วยทฤษฎีโครงสร้างเป็นหลัก [51]ทฤษฎีภูมิประเทศยังคงเป็นหนึ่งในมุมมองของ meta-psychological สำหรับการอธิบายว่าจิตใจทำงานอย่างไรในทฤษฎีจิตวิเคราะห์แบบคลาสสิก

ทฤษฎีโครงสร้าง

ทฤษฎีโครงสร้างแบ่งจิตใจออกเป็นid , ego และ super -ego รหัสมีอยู่ตั้งแต่แรกเกิดเป็นที่เก็บข้อมูลสัญชาตญาณพื้นฐาน ซึ่ง Freud เรียกว่า " Triebe " ("ไดรฟ์"): ไม่มีการรวบรวมกันและหมดสติ มันทำงานเพียงบน 'หลักการแห่งความสุข' เท่านั้น โดยปราศจากความสมจริงหรือการมองการณ์ไกล อัตตาพัฒนาอย่างช้าๆ และค่อยเป็นค่อยไป โดยเกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยระหว่างการกระตุ้นของไอดีกับความเป็นจริงของโลกภายนอก มันจึงทำงานบน 'หลักการความเป็นจริง' อัตตาขั้นสูงถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตตาที่การสังเกตตนเอง การวิจารณ์ตนเองและทักษะการไตร่ตรองและการตัดสินอื่น ๆ พัฒนาขึ้น อัตตาและอัตตาขั้นสูง มีทั้งแบบมีสติสัมปชัญญะบางส่วนและบางส่วนหมดสติ

วิธีการทางทฤษฎีและทางคลินิก

ในช่วงศตวรรษที่ 20 แบบจำลองทางจิตวิเคราะห์ทางคลินิกและเชิงทฤษฎีหลายแบบได้เกิดขึ้น

จิตวิทยาอัตตา

จิตวิทยาอัตตาได้รับการแนะนำครั้งแรกโดย Freud in Inhibitions, อาการและความวิตกกังวล (1926) [32]ในขณะที่ก้าวสำคัญไปข้างหน้าจะทำผ่านงานกลไกการป้องกัน ของ Anna Freudตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือของเธอThe Ego and the Mechanisms of Defense ( พ.ศ. 2479) [35]

ทฤษฎีนี้ได้รับการขัดเกลาโดยHartmann, Loewenstein และ Kris ในชุดเอกสารและหนังสือตั้งแต่ปี 1939 ถึงปลายทศวรรษ 1960 Leo Bellak เป็นผู้สนับสนุนในภายหลัง ชุดของโครงสร้างนี้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบางส่วนในภายหลังของทฤษฎีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับการทำงานของอัตตาที่เป็นอิสระ: หน้าที่ทางจิตไม่ขึ้นกับ อย่างน้อยก็ในแหล่งกำเนิด เกี่ยวกับความขัดแย้งภายในจิต หน้าที่ดังกล่าว ได้แก่ การรับรู้ทางประสาทสัมผัส การควบคุมการเคลื่อนไหว ความคิดเชิงสัญลักษณ์ ความคิดเชิงตรรกะ คำพูด นามธรรม การบูรณาการ (การสังเคราะห์) การปฐมนิเทศ สมาธิ การตัดสินเกี่ยวกับอันตราย การทดสอบความเป็นจริง ความสามารถในการปรับตัว การตัดสินใจของผู้บริหาร สุขอนามัย และการอนุรักษ์ตนเอง . ฟรอยด์ตั้งข้อสังเกตว่าการยับยั้งชั่งใจเป็นวิธีหนึ่งที่จิตใจอาจใช้เพื่อขัดขวางการทำงานเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงอารมณ์ที่เจ็บปวด Hartmann (1950) ชี้ให้เห็นว่าอาจมีความล่าช้าหรือขาดดุลในการทำงานดังกล่าว[52]

Frosch (1964) อธิบายความแตกต่างในคนที่แสดงความเสียหายต่อความสัมพันธ์กับความเป็นจริง แต่ดูเหมือนจะสามารถทดสอบได้ [53]

ตามหลักจิตวิทยาของอัตตา จุดแข็งของอัตตา ซึ่งต่อมาอธิบายโดยOtto F. Kernberg (1975) รวมถึงความสามารถในการควบคุมแรงกระตุ้นทางวาจา ทางเพศ และการทำลายล้าง ทนต่อความเจ็บปวดโดยไม่แตกสลาย และเพื่อป้องกันการปะทุเข้าสู่จิตสำนึกของจินตนาการเชิงสัญลักษณ์ที่แปลกประหลาด [54]ฟังก์ชันสังเคราะห์ ตรงกันข้ามกับฟังก์ชันอิสระ เกิดขึ้นจากการพัฒนาอัตตาและให้บริการตามวัตถุประสงค์ในการจัดการกระบวนการขัดแย้ง การป้องกันเป็นหน้าที่สังเคราะห์ที่ปกป้องจิตสำนึกจากการรับรู้ถึงแรงกระตุ้นและความคิดที่ต้องห้าม จุดประสงค์หนึ่งของจิตวิทยาอัตตาคือการเน้นว่าหน้าที่ทางจิตบางอย่างถือได้ว่าเป็นพื้นฐานมากกว่าที่จะมาจากความปรารถนา ผลกระทบ หรือการป้องกัน อย่างไรก็ตาม การทำงานของอัตตาที่เป็นอิสระสามารถได้รับผลกระทบรองเนื่องจากความขัดแย้งโดยไม่รู้ตัว [ ต้องการอ้างอิง ]ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยอาจมีความจำเสื่อมแบบตีโพยตีพาย (หน่วยความจำเป็นฟังก์ชันอิสระ) เนื่องจากความขัดแย้งภายในจิตใจ (ไม่อยากจำเพราะมันเจ็บปวดเกินไป)

เมื่อนำมารวมกัน ทฤษฎีข้างต้นได้นำเสนอกลุ่มของสมมติฐานทางอภิจิตวิทยา ดังนั้น กลุ่มรวมของทฤษฎีคลาสสิกที่แตกต่างกันจึงให้มุมมองแบบภาคตัดขวางของกระบวนการทางจิตของมนุษย์ มี "มุมมอง" อยู่หกประการ ห้าประการที่ฟรอยด์บรรยายไว้ และประการที่หกโดยฮาร์ทมันน์ กระบวนการที่หมดสติจึงสามารถประเมินได้จากมุมมองทั้งหกนี้: [55]

 1. ภูมิประเทศ
 2. ไดนามิก (ทฤษฎีความขัดแย้ง)
 3. เศรษฐศาสตร์ (ทฤษฎีการไหลของพลังงาน)
 4. โครงสร้าง
 5. พันธุกรรม (เช่น ข้อเสนอเกี่ยวกับที่มาและพัฒนาการของหน้าที่ทางจิตวิทยา)
 6. การปรับตัว (เช่น ปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับโลกภายนอก)

ทฤษฎีความขัดแย้งสมัยใหม่

ทฤษฎีความขัดแย้งสมัยใหม่ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของจิตวิทยาอัตตาเป็นเวอร์ชันปรับปรุงของทฤษฎีโครงสร้าง ซึ่งแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดที่สุดโดยการปรับเปลี่ยนแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่เก็บความคิดที่อดกลั้นไว้ [31] [32]ทฤษฎีความขัดแย้งสมัยใหม่กล่าวถึงอาการทางอารมณ์และลักษณะนิสัยว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสำหรับความขัดแย้งทางจิต [56]มันแจกจ่ายด้วยแนวคิดของคงที่id, ego และ superegoและแทนที่จะแสดงความขัดแย้งที่มีสติสัมปชัญญะและหมดสติระหว่างความปรารถนา (ขึ้นอยู่กับ การควบคุม เพศ และความรุนแรง) ความรู้สึกผิดและความละอาย อารมณ์ (โดยเฉพาะความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า) และการดำเนินการป้องกันที่ปิดการมีสติในแง่มุมของผู้อื่น นอกจากนี้ การทำงานที่ดีต่อสุขภาพ (การปรับตัว) ยังถูกกำหนดโดยการแก้ไขข้อขัดแย้งในระดับที่ดีอีกด้วย

วัตถุประสงค์หลักของจิตวิเคราะห์ทฤษฎีความขัดแย้งสมัยใหม่คือการเปลี่ยนความสมดุลของความขัดแย้งในผู้ป่วยโดยทำให้แง่มุมต่างๆ ของการแก้ปัญหาที่ปรับตัวได้น้อยกว่า (เรียกอีกอย่างว่า "รูปแบบการประนีประนอม") เพื่อให้สามารถคิดใหม่ได้ และพบวิธีแก้ปัญหาแบบปรับตัวได้มากขึ้น นักทฤษฎีปัจจุบันที่ติดตามผลงานของCharles Brennerโดยเฉพาะอย่างยิ่งThe Mind in Conflict (1982) ได้แก่ Sandor Abend, [57] Jacob Arlow , [58]และ Jerome Blackman [59]

ทฤษฎีความสัมพันธ์วัตถุ

ทฤษฎีวัตถุสัมพันธ์พยายามอธิบายความสัมพันธ์ของมนุษย์ผ่านการศึกษาวิธีการจัดระเบียบจิตของตนเองและผู้อื่น [60]อาการทางคลินิกที่บ่งบอกถึงปัญหาความสัมพันธ์ของวัตถุ (โดยทั่วไปคือพัฒนาการล่าช้าตลอดชีวิต) รวมถึงการรบกวนในความสามารถของบุคคลที่จะรู้สึก: ความอบอุ่น การเอาใจใส่ ความไว้วางใจ ความรู้สึกมั่นคง ความมั่นคงในตัวตน ความใกล้ชิดทางอารมณ์ที่สม่ำเสมอ และความมั่นคงในความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญ คนอื่น.

ไคลน์กล่าวถึงแนวคิดของ การ แนะนำการสร้างตัวแทนทางจิตของวัตถุภายนอก และการฉายภาพนำการแสดงจิตนี้ไปประยุกต์ใช้กับความเป็นจริง [61] : 24  วิลเฟรด บีออน ได้แนะนำแนวคิดเรื่องการกักขังการฉายภาพในความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก โดยที่แม่เข้าใจการคาดคะเนของทารก ปรับเปลี่ยน และส่งคืนให้เด็ก [61] : 27 

แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนภายใน (aka 'วิปัสสนา', 'การแทนตัวเองและวัตถุ' หรือ 'การทำให้เป็นตัวตนภายในของตนเองและผู้อื่น') แม้ว่ามักจะมาจากMelanie Kleinก็ตาม จริง ๆ แล้วซิกมุนด์ ฟรอยด์กล่าวถึงครั้งแรกในแนวคิดแรกๆ ของเขาเกี่ยวกับทฤษฎีการขับเคลื่อน ( สาม บทความเกี่ยวกับทฤษฎีเรื่องเพศ , 1905). กระดาษปี 1917 ของฟรอยด์ " การไว้ทุกข์และความเศร้าโศก " ตัวอย่างเช่น ตั้งสมมติฐานว่าความเศร้าโศกที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนั้นเกิดจากการที่ภาพภายในของผู้รอดชีวิตของผู้ตายถูกหลอมรวมกับภาพของผู้รอดชีวิต และจากนั้นผู้รอดชีวิตก็เปลี่ยนความโกรธที่ยอมรับไม่ได้ไปยังผู้ตายไปสู่ตัวตน ที่ซับซ้อนในขณะนี้ ภาพ _ (26)

Vamik Volkanใน "การเชื่อมโยงวัตถุและปรากฏการณ์การเชื่อมโยง" ได้ขยายความคิดของฟรอยด์เกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยอธิบายกลุ่มอาการของ "การไว้ทุกข์ทางพยาธิวิทยาที่จัดตั้งขึ้น" กับ "ภาวะซึมเศร้าปฏิกิริยา" ตามการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายคลึงกัน สมมติฐานของเมลานี ไคลน์เกี่ยวกับการทำให้เป็นอวัยวะภายในในช่วงปีแรกของชีวิต ซึ่งนำไปสู่ตำแหน่งที่หวาดระแวงและซึมเศร้า ถูกท้าทายโดยRené Spitz (เช่นปีแรกของชีวิตค.ศ. 1965) ซึ่งแบ่งปีแรกของชีวิตออกเป็นช่วงที่สัมพันธ์กันของ หกเดือนแรก และช่วงกำกับเสียงสำหรับหกเดือนที่สอง Mahler, Fine และ Bergman (1975) อธิบายถึงขั้นตอนและขั้นตอนย่อยที่แตกต่างกันของพัฒนาการเด็กที่นำไปสู่ ​​"การแยกตัวออกจากกัน" ในช่วงสามปีแรกของชีวิต โดยเน้นถึงความสำคัญของความคงตัวของผู้ปกครองเมื่อเผชิญกับความก้าวร้าวที่ทำลายล้างของเด็ก ความมั่นคงของการจัดการผลกระทบและความสามารถในการพัฒนาความเป็นอิสระ ที่ ดี [62]

John Frosch, Otto Kernberg , Salman AkhtarและSheldon Bachได้พัฒนาทฤษฎีความคงตัวของตนเองและของวัตถุ เนื่องจากมีผลกระทบต่อปัญหาทางจิตเวชของผู้ใหญ่ เช่น โรคจิตและสภาวะที่เป็นเส้นเขตแดน [ ต้องการอ้างอิง ] Blos (1960) อธิบายว่าการต่อสู้แยกตัวแบบเดียวกันเกิดขึ้นได้อย่างไรในช่วงวัยรุ่น แน่นอนว่ามีผลลัพธ์ที่แตกต่างจากช่วงสามปีแรกของชีวิต: โดยปกติวัยรุ่นจะออกจากบ้านของพ่อแม่ (แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม) [63]

ในช่วงวัยรุ่นErik Erikson (1950-1960) บรรยายถึง 'วิกฤตเอกลักษณ์' ซึ่งเกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลในการแพร่กระจายเอกลักษณ์ เพื่อให้ผู้ใหญ่สามารถสัมผัสกับ "ความอบอุ่น-จริยธรรม: (ความอบอุ่น การเอาใจใส่ ความไว้วางใจสภาพแวดล้อมที่ยึดถือ อัตลักษณ์ ความใกล้ชิด และความมั่นคง) ในความสัมพันธ์ วัยรุ่นจะต้องแก้ไขปัญหาด้วยอัตลักษณ์และพัฒนาความสม่ำเสมอในตนเองและวัตถุ[59]

จิตวิทยาตนเอง

จิตวิทยาตนเอง เน้นการพัฒนา ความรู้สึกของตนเองที่มั่นคงและบูรณาผ่านการติดต่อที่เอาใจใส่กับมนุษย์คนอื่น ๆ ที่สำคัญอื่น ๆ ที่รู้สึกว่าเป็น ' วัตถุในตนเอง' [ ต้องการการอ้างอิง ] Selfobjectsตอบสนองความต้องการของตนเองที่กำลังพัฒนาเพื่อการสะท้อน การทำให้เป็นอุดมคติ และการเป็นแฝดกัน และด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้การพัฒนาตนเองแข็งแกร่งขึ้น กระบวนการของการรักษาดำเนินไปโดย "ถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงภายใน" ซึ่งผู้ป่วยจะค่อยๆ ปรับแต่งการทำงานของวัตถุในตัวเองที่นักบำบัดให้ไว้ [ ต้องการอ้างอิง ] จิตวิทยาตนเองเสนอโดย Heinz Kohutและได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมโดย Arnold Goldberg, Frank Lachmann, PaulและAnna Ornstein , Marian Tolpin และคนอื่นๆ

จิตวิเคราะห์ลาคาเนียน

จิตวิเคราะห์แบบ Lacanianซึ่งรวมเอาจิตวิเคราะห์กับภาษาศาสตร์เชิงโครงสร้างและ ปรัชญาของ เฮเกลเลียน เป็นที่นิยมอย่างมากในฝรั่งเศสและบางส่วนของละตินอเมริกา จิตวิเคราะห์แบบ Lacanian แตกต่างจากจิตวิเคราะห์แบบอังกฤษและอเมริกันแบบดั้งเดิม Jacques Lacanมักใช้วลี "retourner à Freud" ("return to Freud") ในการสัมมนาและงานเขียนของเขา ในขณะที่เขาอ้างว่าทฤษฎีของเขาเป็นส่วนเสริมของ Freud เอง ตรงกันข้ามกับ Anna Freud, Ego Psychology ความสัมพันธ์เชิงวัตถุและทฤษฎี "ตนเอง" และยังอ้างว่าจำเป็นต้องอ่านงานทั้งหมดของฟรอยด์ ไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น แนวคิดของ Lacan เกี่ยวข้องกับ " เวทีกระจก ", "จินตภาพ"และ"สัญลักษณ์"และคำกล่าวอ้างว่า "จิตไร้สำนึกมีโครงสร้างเป็นภาษา" [64]

แม้ว่าจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อจิตวิเคราะห์ในฝรั่งเศสและบางส่วนของละตินอเมริกา แต่ Lacan และความคิดของเขาได้ใช้เวลานานในการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นเขาจึงมีผลกระทบต่อจิตวิเคราะห์และจิตบำบัดในโลกที่พูดภาษาอังกฤษน้อยกว่า ในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา แนวคิดของเขาถูกใช้อย่างกว้างขวางที่สุดในการวิเคราะห์ข้อความในทฤษฎีวรรณกรรม [65]เนื่องจากจุดยืนที่สำคัญของเขามากขึ้นต่อการเบี่ยงเบนจากความคิดของฟรอยด์ มักจะแยกข้อความเฉพาะและการอ่านจากเพื่อนร่วมงานของเขา Lacan ถูกกีดกันจากการทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์การฝึกอบรมใน IPA จึงทำให้เขาสร้างโรงเรียนของตัวเองตามลำดับ เพื่อรักษาโครงสร้างสถาบันสำหรับผู้สมัครหลายคนที่ต้องการวิเคราะห์ร่วมกับเขาต่อไป [66]

กระบวนทัศน์การปรับตัว

กระบวนทัศน์ การปรับตัว ของจิตบำบัดพัฒนาจากผล งานของRobert Langs กระบวนทัศน์ การปรับตัวตีความความขัดแย้งทางจิตเป็นหลักในแง่ของการปรับตัวเข้ากับความเป็นจริงอย่างมีสติและไม่รู้สึกตัว งานล่าสุดของ Langs ในการวัดบางอย่างกลับไปสู่ ​​Freud รุ่นก่อน โดยที่ Langs ชอบรูปแบบที่แก้ไขแล้วของแบบจำลองภูมิประเทศของจิตใจ (มีสติ มีสติสัมปชัญญะ และหมดสติ) มากกว่าแบบจำลองโครงสร้าง (id, ego และ super-ego) รวมถึงการเน้นย้ำถึงความบอบช้ำทางจิตใจของอดีต (แม้ว่า Langs จะมองว่าเป็นการชอกช้ำที่เกี่ยวกับความตายมากกว่าการชอกช้ำทางเพศ) [51]ในเวลาเดียวกัน แบบจำลองจิตใจของแลงส์แตกต่างจากของฟรอยด์ตรงที่เข้าใจจิตใจในแง่ของหลักการทางชีววิทยาวิวัฒนาการ [67]

จิตวิเคราะห์เชิงสัมพันธ์

จิตวิเคราะห์เชิงสัมพันธ์ผสมผสานจิตวิเคราะห์ระหว่างบุคคลกับทฤษฎีความสัมพันธ์เชิงวัตถุและทฤษฎีระหว่างอัตวิสัยที่มีความสำคัญต่อสุขภาพจิต มันถูกแนะนำโดยStephen Mitchell [68]จิตวิเคราะห์เชิงสัมพันธ์เน้นว่าบุคลิกภาพของบุคคลนั้นถูกกำหนดโดยความสัมพันธ์จริงและในจินตนาการกับผู้อื่นอย่างไร และรูปแบบความสัมพันธ์เหล่านี้ถูกตราขึ้นใหม่อย่างไรในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักวิเคราะห์และผู้ป่วย ในนิวยอร์ก ผู้เสนอหลักของจิตวิเคราะห์เชิงสัมพันธ์ ได้แก่ลิว อารอนเจสสิกา เบนจามินและเอเดรียน แฮร์ริส Fonagyและ Target ในลอนดอนได้เสนอมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับความจำเป็นในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่แยกตัวและแยกตัวออกมา พัฒนาความสามารถในการ "สร้างสภาพจิตใจ" ที่เกี่ยวข้องกับการคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และตนเอง Arietta Slade, Susan CoatesและDaniel Schechterในนิวยอร์กได้สนับสนุนการใช้จิตวิเคราะห์เชิงสัมพันธ์ในการรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ในฐานะพ่อแม่ การศึกษาทางคลินิกของการคิดทางจิตในความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูก และการถ่ายทอดความผูกพันระหว่างรุ่นและ การบาดเจ็บ [ ต้องการการอ้างอิง ]

จิตวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

คำว่าจิตวิเคราะห์เชิงสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมักถูกใช้เพื่อระบุตัวผู้ประกอบวิชาชีพ นักจิตวิเคราะห์ภายใต้วงกว้างอภิปรายเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างสองโรงเรียนอย่างแม่นยำ โดยไม่มีฉันทามติที่ชัดเจนในปัจจุบัน [ ต้องการการอ้างอิง ]

โรคจิตเภท (ความผิดปกติทางจิต)

ผู้ใหญ่

โรคจิตต่างๆ เกี่ยวข้องกับการขาดดุลในหน้าที่ของอัตตาที่เป็นอิสระ (ดูด้านบน) ของการบูรณาการ (การจัดองค์กร) ของความคิด ความสามารถในการเป็นนามธรรม ความสัมพันธ์กับความเป็นจริงและการทดสอบในความเป็นจริง ในภาวะซึมเศร้าที่มีอาการทางจิต ความสามารถในการรักษาตัวเองอาจได้รับความเสียหาย (บางครั้งเกิดจากอาการซึมเศร้าอย่างท่วมท้น) เนื่องจากการขาดดุลเชิงบูรณาการ (มักก่อให้เกิดสิ่งที่จิตแพทย์ทั่วไปเรียกว่า "สมาคมหลวม", "การปิดกั้น", " การหลบ หนีของความคิด ", "การใช้คำฟุ่มเฟือย" และ "การถอนความคิด") การพัฒนาการแสดงตัวตนและวัตถุก็บกพร่องเช่นกัน ในทางการแพทย์ ดังนั้น บุคคลโรคจิตจึงแสดงข้อจำกัดในเรื่องความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ ความไว้วางใจ อัตลักษณ์

ในผู้ป่วยที่การทำงานของอัตตาอิสระมีความสมบูรณ์มากกว่า แต่ผู้ที่ยังคงมีปัญหากับความสัมพันธ์ของวัตถุ การวินิจฉัยมักจัดอยู่ในประเภทที่เรียกว่า "เส้นเขตแดน" ผู้ป่วยชายแดนยังแสดงอาการขาดดุล บ่อยครั้งในการควบคุมแรงกระตุ้น ผลกระทบ หรือจินตนาการ – แต่ความสามารถในการทดสอบความเป็นจริงของพวกเขายังคงไม่บุบสลายมากหรือน้อย ผู้ใหญ่ที่ไม่เคยรู้สึกผิดและละอายใจ และหลงใหลในพฤติกรรมอาชญากรรม มักจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภทหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพที่ต่อต้านสังคม

อาการทางประสาท —รวมถึงความตื่นตระหนก, โรคกลัว, การกลับใจใหม่, ความหลงไหล, การบีบบังคับ และภาวะซึมเศร้า—มักไม่ได้เกิดจากการขาดการทำงาน แต่เกิดจากความขัดแย้งภายในจิตใจ ความขัดแย้งมักเกิดขึ้นท่ามกลางความปรารถนาทางเพศและความก้าวร้าว ความรู้สึกผิดและความละอาย และปัจจัยความเป็นจริง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว แต่สร้างความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และความโกรธ สุดท้าย องค์ประกอบต่างๆ ได้รับการจัดการโดยการดำเนินการป้องกัน โดยพื้นฐานแล้วจะเป็นการปิดกลไกของสมองที่ทำให้ผู้คนไม่รู้ถึงองค์ประกอบของความขัดแย้งนั้น

การ ปราบปรามเป็นคำที่กำหนดให้กับกลไกที่ปิดความคิดออกจากจิตสำนึก การแยกผลกระทบเป็นคำที่ใช้สำหรับกลไกที่ปิดความรู้สึกออกจากสติ อาการทางประสาทอาจเกิดขึ้นโดยมีหรือไม่มีข้อบกพร่องในการทำงานของอัตตา ความสัมพันธ์ของวัตถุ และจุดแข็งของอัตตา ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะพบผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำและโรคจิตเภท หรือผู้ป่วยโรคตื่นตระหนกที่มีความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งเป็นต้น

ส่วนข้างต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของอัตตา ฟังก์ชั่นอัตตาที่เป็นอิสระ

ต้นกำเนิดในวัยเด็ก

ทฤษฎีของฟรอยด์ระบุว่า ปัญหาของ ผู้ใหญ่สามารถสืบย้อนไปถึงความขัดแย้งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจากช่วงต่างๆ ของวัยเด็กและวัยรุ่นซึ่งเกิดจากจินตนาการซึ่งเกิดจากแรงผลักดันของตัวเอง Freud จากข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ป่วยของเขาในช่วงเริ่มต้นของอาชีพการงาน สงสัยว่าอาการทางประสาทเกิดขึ้นเมื่อเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศในวัยเด็ก (เช่นทฤษฎีการเกลี้ยกล่อม). ต่อมา ฟรอยด์เชื่อว่าถึงแม้การล่วงละเมิดเด็กจะเกิดขึ้น อาการทางประสาทก็ไม่สัมพันธ์กับสิ่งนี้ เขาเชื่อว่าคนที่เป็นโรคประสาทมักมีความขัดแย้งโดยไม่รู้ตัวซึ่งเกี่ยวข้องกับการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องที่เกิดจากขั้นตอนต่างๆ ของการพัฒนา เขาพบว่าเวทีตั้งแต่อายุประมาณสามถึงหกขวบ (ปีก่อนวัยเรียนซึ่งปัจจุบันเรียกว่า "ขั้นตอนที่อวัยวะเพศครั้งแรก") ที่จะเต็มไปด้วยจินตนาการของการมีความสัมพันธ์ที่โรแมนติกกับพ่อแม่ทั้งสอง มีการโต้เถียงกันอย่างรวดเร็วในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ที่กรุงเวียนนาว่าการล่อลวงเด็กของผู้ใหญ่ เช่นการล่วงละเมิดทางเพศเด็กเป็นสาเหตุของโรคประสาทหรือไม่ ยังไม่มีข้อตกลงที่สมบูรณ์ แม้ว่าในปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญจะรับรู้ถึงผลเสียของการล่วงละเมิดทางเพศเด็กต่อสุขภาพจิต [69]

ความขัดแย้ง Oedipal

นักจิตวิเคราะห์หลายคนที่ทำงานกับเด็กได้ศึกษาผลกระทบที่แท้จริงของการทารุณกรรมเด็ก ซึ่งรวมถึงอัตตาและความสัมพันธ์เชิงวัตถุและความขัดแย้งทางประสาทอย่างรุนแรง มีการวิจัยมากมายเกี่ยวกับการบาดเจ็บประเภทนี้ในวัยเด็กและผลที่ตามมาของผู้ใหญ่ ในการศึกษาปัจจัยในวัยเด็กที่เริ่มพัฒนาอาการทางประสาท ฟรอยด์พบกลุ่มของปัจจัยที่ด้วยเหตุผลทางวรรณกรรม เขาเรียกว่าคอมเพล็กซ์ OedipusตามบทละครของSophocles , Oedipus Rexซึ่งตัวเอกได้ฆ่าพ่อของเขาโดยไม่เจตนาและแต่งงานกับเขา แม่. ความถูกต้องของความซับซ้อนของ Oedipusถูกโต้แย้งและปฏิเสธอย่างกว้างขวาง [70] [71]

คำชวเลขoedipal - อธิบายในภายหลังโดยโจเซฟ เจ. แซนด์เลอร์ใน "On the Concept Superego" (1960) [72]และดัดแปลงโดยCharles BrennerในThe Mind in Conflict (1982) - หมายถึงสิ่งที่แนบมาอันทรงพลังที่เด็ก ๆ ทำกับพวกเขา ผู้ปกครองในปีก่อนวัยเรียน สิ่งที่แนบมาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับจินตนาการของความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง (หรือทั้งคู่) ดังนั้นจึงเป็นการแข่งขันที่จินตนาการต่อผู้ปกครอง (หรือทั้งคู่) อุมแบร์โต นาเกรา (1975) มีประโยชน์อย่างยิ่งในการชี้แจงความซับซ้อนหลายอย่างของเด็กตลอดหลายปีที่ผ่านมา [ ต้องการการอ้างอิง ]

ความขัดแย้งด้าน edipal "เชิงบวก" และ "เชิงลบ" ถูกแนบมากับด้านเพศตรงข้ามและรักร่วมเพศตามลำดับ ทั้งสองดูเหมือนจะเกิดขึ้นในการพัฒนาเด็กส่วนใหญ่ ในที่สุด สัมปทานของเด็กที่กำลังพัฒนาสู่ความเป็นจริง (ที่พวกเขาจะไม่แต่งงานกับผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งหรือกำจัดอีกฝ่ายหนึ่ง) นำไปสู่การระบุด้วยค่านิยมของผู้ปกครอง การระบุเหล่านี้โดยทั่วไปจะสร้างชุดปฏิบัติการทางจิตใหม่เกี่ยวกับค่านิยมและความรู้สึกผิด ภายใต้คำว่าsuperego นอกจากการพัฒนา superego แล้ว เด็ก ๆ ยัง "แก้ไข" ความขัดแย้งในเด็กก่อนวัยเรียนด้วยการส่งความปรารถนาให้เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองเห็นชอบ ("การระเหิด") และการพัฒนาในช่วงวัยเรียน ("แฝง"[ ต้องการการอ้างอิง ]

การรักษา

โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์และจิตวิทยาต่างๆ ในการประเมินปัญหาทางจิต บางคนเชื่อว่า[ โดยใคร? ]ว่ามีกลุ่มดาวของปัญหาที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับการรักษาเชิงวิเคราะห์ (ดูด้านล่าง) ในขณะที่ปัญหาอื่นๆ อาจตอบสนองต่อยาและการแทรกแซงระหว่างบุคคลได้ดีกว่า [73]หากต้องการรับการบำบัดด้วยจิตวิเคราะห์ ไม่ว่าปัญหาในปัจจุบันจะเป็นอย่างไร บุคคลที่ขอความช่วยเหลือจะต้องแสดงความปรารถนาที่จะเริ่มการวิเคราะห์ บุคคลที่ต้องการเริ่มการวิเคราะห์ต้องมีความสามารถในการพูดและการสื่อสาร เช่นกัน พวกเขาจำเป็นต้องมีหรือพัฒนาความไว้วางใจและความเข้าใจอย่างถ่องแท้ภายในเซสชั่นจิตวิเคราะห์ ผู้ป่วยที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้ป่วยต้องเข้ารับการบำบัดเบื้องต้นเพื่อประเมินความสามารถในการตอบสนองต่อจิตวิเคราะห์ในขณะนั้น และเพื่อให้นักวิเคราะห์สามารถสร้างแบบจำลองทางจิตวิทยาที่ใช้งานได้ ซึ่งนักวิเคราะห์จะนำไปใช้เพื่อชี้นำการรักษา นักจิตวิเคราะห์ส่วนใหญ่ทำงานกับโรคประสาทและโรคฮิสทีเรียโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม รูปแบบจิตวิเคราะห์ที่ดัดแปลงนั้นใช้ในการทำงานกับโรคจิตเภทและรูปแบบอื่นของโรคจิตหรือความผิดปกติทางจิต ในที่สุด, หากผู้ป่วยที่คาดหวังฆ่าตัวตายขั้นรุนแรง อาจใช้ระยะเริ่มต้นที่นานขึ้น บางครั้งอาจมีช่วงพักระหว่างช่วงพักกลาง 20 นาที มีการปรับเปลี่ยนเทคนิคมากมายภายใต้หัวข้อของจิตวิเคราะห์อันเนื่องมาจากลักษณะบุคลิกภาพของปัจเจกบุคคลทั้งในนักวิเคราะห์และผู้ป่วย

ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดที่สามารถรักษาได้ด้วยจิตวิเคราะห์ ได้แก่ความหวาดกลัว , การกลับใจ , การบังคับ , ความหลงไหล , อาการวิตกกังวล , ความ หดหู่ใจ , ความผิดปกติทางเพศ , ปัญหาความสัมพันธ์ที่หลากหลาย (เช่น การนัดหมายและการวิวาทกัน) และปัญหาด้านตัวละครที่หลากหลาย (เช่น , ความประหม่าที่เจ็บปวด, ความใจร้าย, ความน่ารังเกียจ, ความคลั่งไคล้การทำงาน, ความยั่วยวนใจ, ความคลั่งไคล้มากเกินไป, ความคลั่งไคล้มากเกินไป) ความจริงที่ว่าผู้ป่วยดังกล่าวจำนวนมากยังแสดงให้เห็นถึงการขาดดุลข้างต้นทำให้การวินิจฉัยและการเลือกการรักษาทำได้ยาก

องค์กรวิเคราะห์ เช่น IPA, APsaA และ European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy ได้กำหนดขั้นตอนและแบบจำลองสำหรับการบ่งชี้และการฝึกจิตวิเคราะห์สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านการวิเคราะห์ การจับคู่ระหว่างนักวิเคราะห์กับผู้ป่วยถือได้ว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนอีกประการหนึ่งในการบ่งชี้และข้อห้ามในการบำบัดทางจิตวิเคราะห์ นักวิเคราะห์ตัดสินใจว่าผู้ป่วยเหมาะสมกับจิตวิเคราะห์หรือไม่ การตัดสินใจนี้ทำโดยนักวิเคราะห์ นอกเหนือจากการบ่งชี้และพยาธิวิทยาตามปกติแล้ว ยังอิงในระดับหนึ่งโดย "ความเหมาะสม" ระหว่างนักวิเคราะห์และผู้ป่วย ความเหมาะสมของบุคคลในการวิเคราะห์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งขึ้นอยู่กับความปรารถนาที่จะทราบบางอย่างเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของตน

การประเมินอาจรวมถึงความคิดเห็นที่เป็นอิสระของนักวิเคราะห์อย่างน้อยหนึ่งคน และจะรวมถึงการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินและการประกันภัยของผู้ป่วย

เทคนิค

วิธีการพื้นฐานของจิตวิเคราะห์คือการตีความความขัดแย้งโดยไม่รู้ตัวของผู้ป่วยที่ขัดขวางการทำงานในปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อขัดแย้งที่ก่อให้เกิดอาการเจ็บปวด เช่น โรคกลัว ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และการบีบบังคับ Strachey (1936) เน้นว่าการค้นหาวิธีที่ผู้ป่วยบิดเบือนการรับรู้เกี่ยวกับนักวิเคราะห์ทำให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่อาจถูกลืม [vii]โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้สึกเป็นปรปักษ์โดยไม่รู้ตัวต่อนักวิเคราะห์สามารถพบได้ในปฏิกิริยาเชิงสัญลักษณ์และเชิงลบต่อสิ่งที่Robert Langsเรียกว่า "กรอบ" ของการบำบัดในภายหลัง[74]—การตั้งค่าที่รวมเวลาของการประชุม การชำระค่าธรรมเนียม และความจำเป็นในการพูดคุย ในผู้ป่วยที่ทำผิดพลาด ลืม หรือแสดงลักษณะเฉพาะอื่นๆ เกี่ยวกับเวลา ค่าธรรมเนียม และการพูดคุย นักวิเคราะห์มักจะพบ "การต่อต้าน" ที่ไม่ได้สติหลายอย่างต่อกระแสความคิด (หรือที่รู้จักว่าสมาคมอิสระ )

เมื่อผู้ป่วยเอนกายลงบนโซฟาโดยที่นักวิเคราะห์ไม่อยู่ในสายตา ผู้ป่วยมักจะจดจำประสบการณ์มากขึ้น มีการต่อต้านและการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น และสามารถจัดระเบียบความคิดใหม่ภายหลังการพัฒนาความเข้าใจได้ ผ่านงานแปลของนักวิเคราะห์ แม้ว่าชีวิตในจินตนาการสามารถเข้าใจได้ผ่านการตรวจสอบความฝันแต่จินตนาการในการช่วยตัวเอง[viii]ก็มีความสำคัญเช่นกัน นักวิเคราะห์สนใจว่าผู้ป่วยมีปฏิกิริยาอย่างไรและหลีกเลี่ยงจินตนาการดังกล่าว [75]ความทรงจำต่างๆ ของชีวิตในวัยเด็กมักถูกบิดเบือน—สิ่งที่ Freud เรียกว่าความทรงจำบนหน้าจอ —และในกรณีใดๆ ก็ตาม ประสบการณ์ช่วงแรกๆ (ก่อนอายุสองขวบ)—ไม่สามารถจดจำได้ [ทรงเครื่อง]

เทคนิคต่างๆ

มีสิ่งที่นักจิตวิเคราะห์รู้จักว่าเป็นเทคนิคคลาสสิกแม้ว่า Freud ตลอดงานเขียนของเขาจะเบี่ยงเบนไปจากสิ่งนี้อย่างมาก ขึ้นอยู่กับปัญหาของผู้ป่วยแต่ละราย

เทคนิคคลาสสิกสรุปโดย Allan Compton ซึ่งประกอบด้วย: [ ต้องการการอ้างอิง ]

 • คำแนะนำ: บอกผู้ป่วยให้พยายามพูดสิ่งที่อยู่ในใจรวมทั้งสิ่งรบกวน
 • การสำรวจ: ถามคำถาม; และ
 • ชี้แจง: ใช้ถ้อยคำใหม่และสรุปสิ่งที่ผู้ป่วยได้อธิบาย

เช่นกัน นักวิเคราะห์ยังสามารถใช้การเผชิญหน้าเพื่อนำเสนอแง่มุมของการทำงาน ซึ่งมักจะเป็นการป้องกัน ให้ผู้ป่วยสนใจ นักวิเคราะห์จึงใช้วิธีการตีความที่หลากหลาย เช่น: [ ต้องการการอ้างอิง ]

 • การตีความแบบไดนามิก: อธิบายว่าการเป็นผู้พิทักษ์ที่ดีเกินไปต่อความผิดอย่างไร (เช่น การป้องกันกับผลกระทบ);
 • การตีความทางพันธุกรรม: อธิบายว่าเหตุการณ์ในอดีตมีอิทธิพลต่อปัจจุบันอย่างไร
 • การตีความการต่อต้าน: แสดงให้ผู้ป่วยเห็นว่าพวกเขากำลังหลีกเลี่ยงปัญหาอย่างไร
 • การตีความการ โอนย้าย : การแสดงให้ผู้ป่วยเห็นถึงวิธีที่ความขัดแย้งเก่า ๆ เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ปัจจุบัน รวมถึงสิ่งนั้นกับนักวิเคราะห์ หรือ
 • การตีความความฝัน: รับความคิดของผู้ป่วยเกี่ยวกับความฝันและเชื่อมโยงสิ่งนี้กับปัญหาปัจจุบันของพวกเขา

นักวิเคราะห์ยังสามารถใช้การสร้างใหม่เพื่อประเมินสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอดีตที่สร้างปัญหาในปัจจุบัน เทคนิคเหล่านี้มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีความขัดแย้ง เป็นหลัก (ดูด้านบน) เมื่อทฤษฎีวัตถุสัมพันธ์พัฒนาขึ้น เสริมด้วยงานของJohn BowlbyและMary Ainsworthเทคนิคกับผู้ป่วยที่มีปัญหาร้ายแรงกว่าด้วยความไว้วางใจขั้นพื้นฐาน ( Erikson , 1950) และประวัติการกีดกันมารดา (ดูผลงานของ Augusta Alpert) นำไปสู่สิ่งใหม่ เทคนิคกับผู้ใหญ่ สิ่ง เหล่านี้บางครั้งเรียกว่า interpersonal, inter subjective (cf. Stolorow) เทคนิคความสัมพันธ์วัตถุเชิงสัมพันธ์หรือแก้ไข เทคนิคเหล่านี้รวมถึงการแสดงความเอาใจใส่ต่อผู้ป่วยหรือความอบอุ่น เปิดเผยชีวิตส่วนตัวหรือทัศนคติของนักวิเคราะห์เล็กน้อยต่อผู้ป่วย ปล่อยให้ผู้ป่วยเป็นอิสระในรูปแบบของความไม่เห็นด้วยกับนักวิเคราะห์ (cf. IH Paul, Letters to Simon ); และอธิบายแรงจูงใจของผู้อื่นที่ผู้ป่วยเข้าใจผิด [ ต้องการการอ้างอิง ]

แนวความคิดทางจิตวิทยาของอัตตาของการขาดดุลในการทำงานนำไปสู่การปรับปรุงการรักษาแบบประคับประคอง เทคนิคเหล่านี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ป่วยโรคจิตและผู้ป่วยระยะใกล้ (cf., Eric Marcus, "Psychosis and Near-psychosis") เทคนิคการบำบัดแบบประคับประคองเหล่านี้รวมถึงการอภิปรายเกี่ยวกับความเป็นจริง การส่งเสริมให้มีชีวิตอยู่ (รวมถึงการรักษาในโรงพยาบาล); ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเพื่อบรรเทาภาวะซึมเศร้าหรือความเพ้อฝันอย่างท่วมท้น (ภาพหลอนและอาการหลงผิด); และคำแนะนำเกี่ยวกับความหมายของสิ่งต่าง ๆ (เพื่อต่อต้านความล้มเหลวของนามธรรม) [ ต้องการการอ้างอิง ]

แนวคิดเรื่อง "นักวิเคราะห์เงียบ" ถูกวิพากษ์วิจารณ์ ที่จริงแล้ว นักวิเคราะห์รับฟังโดยใช้แนวทางของ Arlow ตามที่กำหนดไว้ใน "ปฐมกาลแห่งการตีความ" โดยใช้การแทรกแซงอย่างแข็งขันเพื่อตีความการต่อต้าน การป้องกันที่สร้างพยาธิวิทยา และจินตนาการ ความเงียบไม่ใช่เทคนิคของจิตวิเคราะห์ (ดูการศึกษาและรายงานความคิดเห็นของ Owen Renik ด้วย) " ความเป็นกลางในการวิเคราะห์ " เป็นแนวคิดที่ไม่ได้หมายความว่านักวิเคราะห์จะนิ่งเฉย หมายถึงตำแหน่งของนักวิเคราะห์ที่ไม่เข้าข้างในการต่อสู้ภายในของผู้ป่วย ตัวอย่างเช่น หากผู้ป่วยรู้สึกผิด นักวิเคราะห์อาจสำรวจสิ่งที่ผู้ป่วยทำหรือคิดว่าเป็นสาเหตุของความรู้สึกผิด แต่ไม่ให้ความมั่นใจแก่ผู้ป่วยว่าจะไม่รู้สึกผิด[76] [77]

นักจิตวิเคราะห์ระหว่างบุคคลและเชิงสัมพันธ์เน้นแนวคิดที่ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นกลาง ซัลลิแวนแนะนำคำว่าผู้เข้าร่วม-ผู้สังเกตการณ์เพื่อบ่งชี้ว่านักวิเคราะห์มีปฏิสัมพันธ์กับตัววิเคราะห์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเสนอให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นทางเลือกแทนการตีความ การไต่สวนโดยละเอียดเกี่ยวข้องกับการสังเกตว่านักวิเคราะห์ได้ละทิ้งองค์ประกอบที่สำคัญของบัญชีไว้ที่ใด และสังเกตว่าเมื่อใดที่เรื่องราวถูกทำให้งงงวย และถามคำถามอย่างระมัดระวังเพื่อเปิดบทสนทนา [78]

กลุ่มบำบัดและการเล่นบำบัด

แม้ว่าเซสชันลูกค้ารายเดียวจะยังคงเป็นบรรทัดฐาน แต่ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ได้ถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาการบำบัดทางจิตประเภทอื่นๆ การบำบัดด้วยกลุ่มจิตวิเคราะห์เป็นผู้บุกเบิกโดยTrigant Burrow , Joseph Pratt, Paul F. Schilder , Samuel R. Slavson , Harry Stack Sullivanและ Wolfe การให้คำปรึกษาที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางสำหรับผู้ปกครองได้รับการจัดตั้งขึ้นในช่วงต้นของประวัติศาสตร์การวิเคราะห์โดย Freud และได้รับการพัฒนาในภายหลังโดยIrwin Marcus, อีดิธ ชูลโฮเฟอร์ และ กิลเบิร์ต คลิมัน เฟร็ด แซนเดอร์ ได้ประกาศและอธิบายการบำบัดโดยคู่รักในเชิงจิตวิเคราะห์ เทคนิคและเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 21 ทำให้จิตวิเคราะห์มีให้สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาด้วยเทคนิคก่อนหน้านี้ได้ ซึ่งหมายความว่าสถานการณ์การวิเคราะห์ได้รับการแก้ไขเพื่อให้เหมาะสมและมีแนวโน้มที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยเหล่านี้มากขึ้น Eagle (2007) เชื่อว่าจิตวิเคราะห์ไม่สามารถเป็นวินัยในตัวเองได้ แต่ต้องเปิดรับอิทธิพลจากและบูรณาการกับสิ่งที่ค้นพบและทฤษฎีจากสาขาวิชาอื่น [79]

โครงสร้างทางจิตวิเคราะห์ได้รับการดัดแปลงเพื่อใช้กับเด็กที่มีการรักษา เช่น การเล่นบำบัด การบำบัดด้วยศิลปะและการเล่าเรื่อง ตลอดอาชีพการงานของเธอ ตั้งแต่ช่วงปี 1920 ถึง 1970 Anna Freudได้ดัดแปลงจิตวิเคราะห์สำหรับเด็กผ่านการเล่น สิ่งนี้ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันสำหรับเด็กโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในช่วงก่อนวัยรุ่น [x]การใช้ของเล่นและเกม เด็ก ๆ สามารถแสดงความกลัว ความเพ้อฝัน และการป้องกันของตนเองเป็นสัญลักษณ์ แม้ว่าจะไม่เหมือนกัน แต่เทคนิคนี้ในเด็กก็คล้ายคลึงกับจุดมุ่งหมายของการเชื่อมโยงอย่างอิสระในผู้ใหญ่ การเล่นบำบัดด้วยจิตวิเคราะห์ช่วยให้เด็กและนักวิเคราะห์เข้าใจถึงความขัดแย้งของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกัน เช่น การไม่เชื่อฟังและการถอนตัว ที่ได้รับการปกป้องจากความรู้สึกไม่พึงประสงค์ต่างๆ และความปรารถนาที่ไม่เป็นมิตร ในการบำบัดด้วยศิลปะ ผู้ให้คำปรึกษาอาจให้เด็กวาดภาพเหมือนแล้วเล่าเรื่องเกี่ยวกับภาพเหมือนนั้น ผู้ให้คำปรึกษาคอยดูหัวข้อที่เกิดซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะหรือของเล่น [ ต้องการการอ้างอิง ]

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

จิตวิเคราะห์สามารถปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันตราบใดที่นักบำบัดโรคหรือผู้ให้คำปรึกษาเข้าใจวัฒนธรรมของลูกค้า [ ต้องการการอ้างอิง ]ตัวอย่างเช่น โทริและบลิมส์พบว่ากลไกการป้องกันใช้ได้ในกลุ่มตัวอย่างเชิงบรรทัดฐานของคนไทย 2,624 คน การใช้กลไกการป้องกันบางอย่างเกี่ยวข้องกับค่านิยมทางวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่น คนไทยให้ความสำคัญกับความสงบและความสามัคคี (เพราะ ความเชื่อ ทางพุทธศาสนา ) ดังนั้นจึงมีอารมณ์ถดถอย ต่ำ. จิตวิเคราะห์ก็ใช้เช่นกันเพราะฟรอยด์ใช้เทคนิคที่ทำให้เขาได้รับการรับรู้ส่วนตัวของผู้ป่วย เขาใช้วิธีการที่เป็นกลางโดยไม่พบปะกับลูกค้าระหว่างช่วงการพูดคุยบำบัด เขาพบกับผู้ป่วยของเขาไม่ว่าจะอยู่ที่ใด เช่น เมื่อเขาใช้สมาคมฟรี—ที่ซึ่งลูกค้าจะพูดอะไรก็ตามที่อยู่ในใจโดยไม่ต้องเซ็นเซอร์ตัวเอง การรักษาของเขามีโครงสร้างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยสำหรับวัฒนธรรมส่วนใหญ่ โดยเฉพาะวัฒนธรรมเอเชีย ดังนั้นจึงมีแนวโน้มมากขึ้นที่โครงสร้างแบบฟรอยด์จะถูกใช้ในการบำบัดแบบมีโครงสร้าง [6]นอกจากนี้ คอรีย์ตั้งสมมติฐานว่านักบำบัดโรคจำเป็นจะต้องช่วยลูกค้าพัฒนาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและอัตตาตัวตน

การบำบัดทางจิตเวช

การบำบัดทางจิตพลศาสตร์หมายถึงการบำบัดที่ดึงเอาวิธีการทางจิตวิเคราะห์แต่ได้รับการออกแบบมาให้ใช้เวลาสั้นกว่าหรือเข้มข้นน้อยกว่า [61] : 1 

ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการรักษา

ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยในการบำบัดทางจิตวิเคราะห์นั้นแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่และระหว่างผู้ปฏิบัติงาน [ อ้างอิงจำเป็น ]การวิเคราะห์ค่าธรรมเนียมต่ำมักมีอยู่ในคลินิกฝึกจิตวิเคราะห์และบัณฑิตวิทยาลัย มิฉะนั้น ค่าธรรมเนียมที่กำหนดโดยนักวิเคราะห์แต่ละคนจะแตกต่างกันไปตามการฝึกอบรมและประสบการณ์ของนักวิเคราะห์ เนื่องจากในสถานที่ส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งแตกต่างจากในออนแทรีโอและเยอรมนี การวิเคราะห์แบบดั้งเดิม (ซึ่งมักจะต้องมีการประชุม 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์) ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยประกันสุขภาพ นักวิเคราะห์หลายคนอาจเจรจาค่าธรรมเนียมกับผู้ป่วยที่รู้สึกว่าทำได้ ช่วยเหลือแต่ผู้มีปัญหาทางการเงิน การปรับเปลี่ยนการวิเคราะห์ ซึ่งรวมถึงการบำบัดทางจิต การบำบัดโดยย่อ และการบำบัดกลุ่มบางประเภท[xi]ดำเนินการน้อยกว่าปกติ—โดยปกติหนึ่งครั้ง สองครั้ง หรือสามครั้งต่อสัปดาห์—และโดยปกติผู้ป่วยจะนั่งหันหน้าเข้าหานักบำบัดโรค อันเป็นผลมาจากกลไกการป้องกันและการขาดการเข้าถึงองค์ประกอบที่ไม่สามารถหยั่งรู้ได้ของจิตไร้สำนึก จิตวิเคราะห์อาจเป็นกระบวนการที่กว้างขวางซึ่งเกี่ยวข้องกับ 2 ถึง 5 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลาหลายปี การบำบัดประเภทนี้อาศัยความเชื่อที่ว่าการลดอาการไม่ได้ช่วยจริง ๆ กับสาเหตุที่แท้จริงหรือแรงผลักดันที่ไม่ลงตัว นักวิเคราะห์มักจะเป็น 'หน้าจอเปล่า' ซึ่งเปิดเผยตัวเองเพียงเล็กน้อย เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้พื้นที่ในความสัมพันธ์เพื่อทำงานโดยไม่รู้ตัวโดยปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก [ ต้องการการอ้างอิง ]

นักจิตวิเคราะห์ใช้วิธีการต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีความตระหนักในตนเองมากขึ้น และพัฒนาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมและความหมายของอาการ ประการแรกนักจิตวิเคราะห์พยายามที่จะสร้างบรรยากาศที่เป็นความลับซึ่งผู้ป่วยสามารถรู้สึกปลอดภัยในการรายงานความรู้สึก ความคิด และจินตนาการของเขา นักวิเคราะห์ (ตามที่เรียกคนในการวิเคราะห์) ถูกขอให้รายงานสิ่งที่อยู่ในความคิดโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้ ฟรอยด์เรียกสิ่งนี้ว่า "กฎพื้นฐาน" ขอให้นักวิเคราะห์พูดคุยเกี่ยวกับชีวิตของพวกเขา รวมทั้งชีวิตในวัยเด็ก ชีวิตปัจจุบัน ความหวัง และแรงบันดาลใจสำหรับอนาคต พวกเขาได้รับการสนับสนุนให้รายงานความเพ้อฝัน "ความคิดวาบหวาม" และความฝัน อันที่จริง ฟรอยด์เชื่อว่าความฝันคือ "ถนนหลวงสู่คนหมดสติ"; เขาทุ่มเททั้งเล่มเพื่อการตีความความฝัน ฟรอยด์ให้คนไข้ของเขานอนบนโซฟาในห้องที่มีแสงสลัว และจะนั่งให้พ้นสายตา มักจะอยู่ข้างหลังพวกเขาโดยตรง เพื่อไม่ให้มีอิทธิพลต่อความคิดของผู้ป่วยด้วยท่าทางหรือการแสดงออกของเขา[ ต้องการการอ้างอิง ] [80]

งานของนักจิตวิเคราะห์ร่วมกับนักวิเคราะห์คือการช่วยให้นักวิเคราะห์มีความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านั้น นอกเหนือการรับรู้ของเขา ซึ่งขับเคลื่อนพฤติกรรมของเขา ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยของการตั้งค่าจิตวิเคราะห์ นักวิเคราะห์จะผูกพันกับนักวิเคราะห์และในไม่ช้าเขาก็เริ่มประสบกับความขัดแย้งแบบเดียวกันกับนักวิเคราะห์ที่เขาประสบกับบุคคลสำคัญในชีวิตของเขา เช่น พ่อแม่ เจ้านาย คนอื่นที่สำคัญของเขา เป็นต้น เป็นหน้าที่ของนักจิตวิเคราะห์ที่จะชี้ให้เห็นถึงความขัดแย้งเหล่านี้และตีความมัน การถ่ายโอนความขัดแย้งภายในเหล่านี้ไปยังนักวิเคราะห์เรียกว่า "การโอนย้าย" [ ต้องการการอ้างอิง ]

มีการศึกษาจำนวนมากเกี่ยวกับการรักษาแบบ "ไดนามิก" ที่สั้นกว่า สิ่งเหล่านี้เหมาะสมกว่าในการวัด และให้ความกระจ่างเกี่ยวกับกระบวนการบำบัดในระดับหนึ่ง Brief Relational Therapy (BRT), Brief Psychodynamic Therapy (BPT) และ Time-Limited Dynamic Therapy (TLDP) จะจำกัดการรักษาไว้ที่ 20-30 เซสชัน โดยเฉลี่ย การวิเคราะห์แบบคลาสสิกอาจอยู่ได้ 5.7 ปี[ ต้องการการอ้างอิง ]แต่สำหรับโรคกลัวและภาวะซึมเศร้าที่ไม่ซับซ้อนโดยการขาดอัตตาหรือการขาดความสัมพันธ์ของวัตถุ การวิเคราะห์อาจดำเนินการในระยะเวลาที่สั้นกว่า [ จำเป็นต้องมีการอ้างอิงทางการแพทย์ ] การ วิเคราะห์ที่ยาวขึ้นจะถูกระบุสำหรับผู้ที่มีปัญหาความสัมพันธ์ที่ร้ายแรงกว่าในความสัมพันธ์ของวัตถุ อาการมากขึ้น และพยาธิสภาพของตัวละครที่ฝังแน่นมากขึ้น [ ต้องการการอ้างอิง ]

การฝึกอบรมและการวิจัย

จิตวิเคราะห์ยังคงได้รับการฝึกฝนโดยจิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตอื่นๆ อย่างไรก็ตามการปฏิบัติได้ลดลง [81] [82]ส่วนใหญ่ถูกแทนที่ด้วยจิตบำบัด ที่คล้ายกันแต่กว้างกว่า ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 [3]แนวทางการวิเคราะห์ทางจิตยังคงได้รับการระบุโดยบริการสุขภาพแห่งชาติ ของสหราชอาณาจักร ว่าอาจเป็นประโยชน์สำหรับภาวะซึมเศร้า [83]

สหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรมจิตวิเคราะห์ในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวข้องกับจิตวิเคราะห์ส่วนบุคคลสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งใช้เวลาเรียนประมาณ 600 ชั่วโมง โดยใช้หลักสูตรมาตรฐานเป็นระยะเวลาสี่หรือห้าปี

โดยทั่วไปแล้ว จิตวิเคราะห์นี้จะต้องดำเนินการโดยนักวิเคราะห์การกำกับดูแลและการฝึกอบรม สถาบันส่วนใหญ่ (แต่ไม่ใช่ทั้งหมด) ภายใน American Psychoanalytic Association กำหนดให้นักวิเคราะห์การกำกับดูแลและการฝึกอบรมได้รับการรับรองโดย American Board of Psychoanalysts การรับรองนำมาซึ่งการตรวจสอบแบบตาบอด โดยที่งานของนักจิตวิเคราะห์ได้รับการตรวจสอบโดยนักจิตวิเคราะห์นอกชุมชนท้องถิ่นของตน หลังจากได้รับการรับรอง นักจิตวิเคราะห์เหล่านี้ต้องผ่านอุปสรรคอีกประการหนึ่งซึ่งพวกเขาได้รับการตรวจสอบเป็นพิเศษโดยสมาชิกอาวุโสของสถาบันของพวกเขาเอง นักวิเคราะห์การกำกับดูแลและการฝึกอบรมได้รับมาตรฐานทางคลินิกและจริยธรรมสูงสุด ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาต้องมีประสบการณ์มากมายในการวิเคราะห์จิต [ ต้องการการอ้างอิง ]

ในทำนองเดียวกัน การสอนในชั้นเรียนสำหรับผู้เข้ารับการตรวจทางจิตวิเคราะห์ก็เข้มงวดเช่นกัน โดยปกติชั้นเรียนจะมีเวลาหลายชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือเต็มวันหรือสองวันในช่วงสุดสัปดาห์เว้นปีการศึกษา สิ่งนี้แตกต่างกันไปตามสถาบัน [ ต้องการการอ้างอิง ]

โดยทั่วไปแล้ว ผู้สมัครจะได้รับการดูแลเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ โดยมีนักวิเคราะห์การกำกับดูแลและการฝึกอบรม ในแต่ละกรณีของจิตวิเคราะห์ จำนวนคดีขั้นต่ำแตกต่างกันไปในแต่ละสถาบัน ซึ่งมักจะเป็นสองถึงสี่กรณี จำเป็นต้องมีกรณีชายและหญิง การควบคุมดูแลจะต้องดำเนินต่อไปอย่างน้อยสองสามปีในหนึ่งกรณีขึ้นไป การกำกับดูแลเสร็จสิ้นในสำนักงานของหัวหน้างาน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะนำเสนอเนื้อหาจากงานจิตวิเคราะห์ในสัปดาห์นั้น ในการกำกับดูแลจะมีการสำรวจความขัดแย้งที่ไม่ได้สติของผู้ป่วยและยังตรวจสอบกลุ่มดาวการถ่ายเท - การเปลี่ยนแปลง มีการสอนเทคนิคทางคลินิกด้วย [ ต้องการการอ้างอิง ]

ศูนย์ฝึกอบรมด้านจิตวิเคราะห์หลายแห่งในสหรัฐอเมริกาได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพิเศษของ APsaA หรือ IPA เนื่องจากความแตกต่างทางทฤษฎี มีสถาบันอิสระ ซึ่งมักจะก่อตั้งโดยนักจิตวิทยา ซึ่งจนถึงปี 1987 ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงสถาบันฝึกอบรมด้านจิตวิเคราะห์ของ APsaA ปัจจุบันมีสถาบันอิสระระหว่าง 75 ถึง 100 แห่งในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ สถาบันอื่น ๆ ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอื่น ๆ เช่นAmerican Academy of Psychoanalysis และ Dynamic Psychiatryและสมาคมส่งเสริมจิตวิเคราะห์แห่งชาติ ที่สถาบันจิตวิเคราะห์ส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา คุณสมบัติสำหรับการเข้าศึกษารวมถึงระดับขั้นสุดท้ายในสาขาสุขภาพจิต เช่น Ph.D., Psy.D., MSW หรือ MD สถาบันบางแห่งจำกัดผู้สมัครให้เฉพาะผู้ที่ถือ MD หรือ ปริญญาเอก และสถาบันส่วนใหญ่ในแคลิฟอร์เนียตอนใต้จะมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือPsy.D.ในจิตวิเคราะห์เมื่อสำเร็จการศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับการบรรลุข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับคณะกรรมการของรัฐที่มอบปริญญาเอกนั้น สถาบันฝึกอบรมแห่งแรกในอเมริกาที่ให้ความรู้แก่นักจิตวิเคราะห์ที่ไม่ใช่ทางการแพทย์คือ The National Psychological Association for Psychoanalysis (1978) ในนิวยอร์กซิตี้ ก่อตั้งโดยนักวิเคราะห์ Theodor Reik The Contemporary Freudian (แต่เดิมคือ New York Freudian Society) ซึ่งเป็นหน่อของสมาคมจิตวิทยาแห่งชาติมีสาขาอยู่ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นสังคมองค์ประกอบ/สถาบันหรือ IPA [ ต้องการการอ้างอิง ]

การฝึกอบรมด้านจิตวิเคราะห์บางอย่างได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นการคบหาหลังปริญญาเอกในการตั้งค่าของมหาวิทยาลัย เช่น Duke University, Yale University, New York University, Adelphi University และ Columbia University สถาบันจิตวิเคราะห์อื่น ๆ อาจไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับมหาวิทยาลัย แต่คณะที่สถาบันเหล่านั้นมักจะดำรงตำแหน่งคณาจารย์พร้อม ๆ กับจิตวิทยาปริญญาเอก โปรแกรมและ/หรือโปรแกรมการพักอาศัยในโรงเรียนแพทย์ [ ต้องการการอ้างอิง ]

IPA เป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานและกำกับดูแลด้านจิตวิเคราะห์หลักของโลก ภารกิจของพวกเขาคือการสร้างความมั่นใจในความกระฉับกระเฉงและพัฒนาจิตวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยจิตวิเคราะห์ ทำงานร่วมกับองค์กร 70 องค์กรใน 33 ประเทศเพื่อสนับสนุนสมาชิก 11,500 คน ในสหรัฐอเมริกา มีองค์กรจิตวิเคราะห์ 77 แห่ง สมาคมสถาบันต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งกระจายอยู่ทั่วสหรัฐอเมริกา APSaA มีสมาคมในเครือ 38 แห่งซึ่งมีสมาชิกที่กระตือรือร้น 10 คนขึ้นไปซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กำหนด จุดมุ่งหมายของ APSaA และองค์กรจิตวิเคราะห์อื่นๆ คือ: ให้โอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องสำหรับสมาชิก กระตุ้นการพัฒนาและการวิจัยด้านจิตวิเคราะห์ ให้การฝึกอบรมและจัดการประชุม มีกลุ่มการศึกษาในเครือแปดกลุ่มในสหรัฐอเมริกา กลุ่มศึกษาคือระดับแรกของการรวมร่างของจิตวิเคราะห์ภายใน IPA ตามด้วยสังคมชั่วคราว และสุดท้ายคือสังคมสมาชิก[ ต้องการการอ้างอิง ]

กองจิตวิเคราะห์ (39) ของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน(APA) ก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1980 โดยนักจิตวิทยาหลายคน จนกระทั่งมีการจัดตั้งกองจิตวิเคราะห์ นักจิตวิทยาที่อบรมในสถาบันอิสระไม่มีองค์กรระดับชาติ แผนกจิตวิเคราะห์ขณะนี้มีสมาชิกประมาณ 4,000 คนและประมาณ 30 บทในท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา แผนกจิตวิเคราะห์จัดการประชุมหรือการประชุมประจำปีสองครั้ง และเสนอการศึกษาต่อเนื่องในด้านทฤษฎี การวิจัยและเทคนิคทางคลินิก เช่นเดียวกับสาขาท้องถิ่นในเครือ European Psychoanalytical Federation (EPF) เป็นองค์กรที่รวบรวมสมาคมจิตวิเคราะห์ของยุโรปทั้งหมด องค์กรนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ IPA ในปี 2545 มีสมาชิกประมาณ 3,900 คนใน 22 ประเทศ พูดได้ 18 ภาษา นอกจากนี้ยังมีสมาคมจิตวิเคราะห์อีก 25 แห่ง[ ต้องการการอ้างอิง ]

American Association of Psychoanalysis in Clinical Social Work (AAPCSW) ก่อตั้งโดย Crayton Rowe ในปี 1980 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Federation of Clinical Societies of Social Work และกลายเป็นหน่วยงานอิสระในปี 1990 จนกระทั่งปี 2007 เป็นที่รู้จักในชื่อ National Membership Committee on จิตวิเคราะห์ องค์กรก่อตั้งขึ้นเพราะแม้ว่านักสังคมสงเคราะห์จะเป็นตัวแทนของผู้คนจำนวนมากที่ได้รับการฝึกอบรมให้เป็นนักจิตวิเคราะห์ แต่พวกเขาก็ยังมีบทบาทน้อยในฐานะหัวหน้างานและครูในสถาบันที่พวกเขาเข้าร่วม AAPCSW ตอนนี้มีสมาชิกมากกว่า 1,000 คนและมีมากกว่า 20 บท มีการประชุมระดับชาติทุกๆ 2 ปีและการประชุมระดับท้องถิ่นประจำปีหลายครั้ง [ ต้องการการอ้างอิง ]

ประสบการณ์ของนักจิตวิเคราะห์และนักจิตวิเคราะห์และการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการของทารกและเด็กได้นำไปสู่ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ ทฤษฎีได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมและผลการวิจัยเชิงประจักษ์ได้รวมเข้ากับทฤษฎีจิตวิเคราะห์มากขึ้น [84]

สหราชอาณาจักร

สมาคมจิตวิเคราะห์แห่งลอนดอนก่อตั้งโดยเออร์เนสต์ โจนส์เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2456 [ ต้องการอ้างอิง ]หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งด้วยการขยายตัวของจิตวิเคราะห์ในสหราชอาณาจักร สมาคมได้รับการจัดตั้งขึ้นใหม่และตั้งชื่อสมาคมจิตวิเคราะห์แห่งอังกฤษในปี พ.ศ. 2462 ไม่นานหลังจากนั้น สถาบัน จิตวิเคราะห์จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารกิจกรรมของสมาคม ซึ่งรวมถึง: การฝึกอบรมนักจิตวิเคราะห์ การพัฒนาทฤษฎีและการปฏิบัติของจิตวิเคราะห์ การรักษาผ่านคลินิกจิตวิเคราะห์แห่งลอนดอน การตีพิมพ์หนังสือใน The New Library of Psychoanalysis and Psychoanalytic Ideas สถาบันจิตวิเคราะห์ยังตีพิมพ์วารสารจิตวิเคราะห์นานาชาติดูแลรักษาห้องสมุด ค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติม และจัดบรรยายสาธารณะ สังคมมีจรรยาบรรณและคณะกรรมการจริยธรรม สมาคม สถาบัน และคลินิกทั้งหมดตั้งอยู่ที่Byron Houseใน West London [ ต้องการการอ้างอิง ]

สมาคมเป็นสังคมที่เป็นส่วนประกอบของ สมาคมจิตวิเคราะห์ระหว่างประเทศ ( International Psychoanalytical Association - IPA) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีสมาชิกในทั้งห้าทวีปที่ปกป้องการปฏิบัติทางวิชาชีพและจริยธรรม [ ต้องการอ้างอิง ]สมาคมเป็นสมาชิกของ British Psychoanalytic Council (BPC); BPC เผยแพร่ทะเบียนของนักจิตวิเคราะห์ชาวอังกฤษและนักจิตอายุรเวทชาวอังกฤษ สมาชิกทั้งหมดของ British Psychoanalytic Council จะต้องดำเนินการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง CPD สมาชิกของสมาคมสอนและดำรงตำแหน่งในหลักสูตรจิตวิเคราะห์อื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติ เช่นBritish Psychotherapy Foundationและในแผนกวิชาการ เช่นUniversity College London

สมาชิกของสมาคมได้รวม: Michael Balint , Wilfred Bion , John Bowlby , Ronald Fairbairn , Anna Freud , Harry Guntrip , Melanie Klein , Donald Meltzer , Joseph J. Sandler , Hanna Segal , JD SutherlandและDonald Winnicott

สถาบันจิตวิเคราะห์เป็นผู้จัดพิมพ์วรรณกรรมด้านจิตวิเคราะห์ระดับแนวหน้า ซิกมันด์ ฟรอยด์ ฉบับมาตรฐาน 24 เล่มได้คิดค้น แปล และผลิตขึ้นภายใต้การดูแลของสมาคมจิตวิเคราะห์แห่งอังกฤษ Society ร่วมกับRandom Houseจะเผยแพร่ Standard Edition ฉบับปรับปรุงและขยายใหม่ในไม่ช้า ด้วย New Library of Psychoanalysis สถาบันยังคงเผยแพร่หนังสือของนักทฤษฎีและผู้ปฏิบัติงานชั้นนำ วารสารจิตวิเคราะห์นานาชาติจัดพิมพ์โดยสถาบันจิตวิเคราะห์ ขณะนี้ในปีที่ 84 มีการเผยแพร่วารสารจิตวิเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดเล่มหนึ่ง [ ต้องการการอ้างอิง]

อินเดีย

การฝึกจิตวิเคราะห์กำลังเกิดขึ้นอย่างช้าๆในอินเดีย แต่รัฐบาลยังไม่ได้รับการยอมรับ ในปี 2559 อินเดียลดโทษการฆ่าตัวตายในร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต [85]

จิตวิเคราะห์ จิตบำบัด

มีรูปแบบต่างๆ ของจิตวิเคราะห์และจิตบำบัดซึ่งมีการฝึกการคิดเชิงจิตวิเคราะห์ นอกจากจิตวิเคราะห์แบบคลาสสิกแล้ว ยังมีตัวอย่างเช่น จิตวิเคราะห์เชิงจิตวิเคราะห์ ซึ่งเป็นแนวทางการรักษาที่ขยาย "การเข้าถึงทฤษฎีจิตวิเคราะห์และการปฏิบัติทางคลินิกที่มีวิวัฒนาการมามากกว่า 100 ปี ไปสู่บุคคลจำนวนมากขึ้น" [86]ตัวอย่างอื่นๆ ของการรักษาที่เป็นที่รู้จักกันดีซึ่งใช้ข้อมูลเชิงลึกของจิตวิเคราะห์ด้วย ได้แก่การบำบัด โดยใช้จิตวิเคราะห์ (MBT) และจิตบำบัดที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่าน (TFP) [84]นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลอย่างต่อเนื่องของการคิดเชิงจิตวิเคราะห์ในการดูแลสุขภาพจิต [87]

การวิจัย

กว่าร้อยปีของรายงานกรณีศึกษาและการศึกษาในวารสารModern Psychoanalysis , Psychoanalytic Quarterly , the International Journal of PsychoanalysisและJournal of the American Psychoanalytic Associationได้วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ในกรณีของโรคประสาท และ ปัญหาลักษณะหรือบุคลิกภาพ จิตวิเคราะห์ที่ดัดแปลงด้วยเทคนิคความสัมพันธ์เชิงวัตถุได้แสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพในหลายกรณีของปัญหาที่ฝังแน่นของความใกล้ชิดและความสัมพันธ์ (cf. หนังสือหลายเล่มของ Otto Kernberg) ในสถานการณ์อื่น ๆ การบำบัดทางจิตวิเคราะห์อาจใช้เวลาประมาณหนึ่งปีถึงหลายปี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและความซับซ้อนของพยาธิวิทยา

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์เป็นหัวข้อของการวิพากษ์วิจารณ์และการโต้เถียงตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ฟรอยด์ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้ในช่วงเริ่มต้นอาชีพการงานของเขา เมื่อแพทย์คนอื่นๆ ในกรุงเวียนนาเมินเฉยต่อเขาเพราะพบว่าอาการของการเปลี่ยนใจเลื่อมใสไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสตรีเท่านั้น ความท้าทายต่อทฤษฎีการวิเคราะห์เริ่มต้นด้วยOtto RankและAlfred Adler (ช่วงเปลี่ยนศตวรรษที่ 20) ต่อด้วยกลุ่มพฤติกรรมนิยม (เช่นWolpe ) จนถึงช่วงทศวรรษที่ 1940 และ '50 และยังคงมีอยู่ (เช่นMiller )). คำติชมมาจากผู้ที่คัดค้านความคิดที่ว่า มีกลไก ความคิด หรือความรู้สึกในใจที่อาจหมดสติได้ การวิพากษ์วิจารณ์ยังขัดกับแนวคิดเรื่อง "เรื่องเพศในวัยทารก" (การรับรู้ว่าเด็กอายุระหว่างสองถึงหกขวบจินตนาการถึงสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับการให้กำเนิด) การวิพากษ์วิจารณ์ทฤษฎีทำให้เกิดความแปรปรวนในทฤษฎีการวิเคราะห์ เช่น ผลงานของRonald Fairbairn , Michael BalintและJohn Bowlby ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาการวิพากษ์วิจารณ์ได้เน้นที่ประเด็นการตรวจสอบเชิงประจักษ์ [88]

จิตวิเคราะห์ถูกใช้เป็นเครื่องมือวิจัยในการพัฒนาเด็ก (อ้างอิงจากวารสารThe Psychoanalytic Study of the Child ) และได้พัฒนาเป็นวิธีการรักษาที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสำหรับอาการทางจิตบางอย่าง [37]ในทศวรรษที่ 1960 ความคิดในช่วงต้นของ Freud (1905) เกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศหญิง ในวัยเด็ก ถูกท้าทาย ความท้าทายนี้นำไปสู่การวิจัยที่สำคัญในปี 1970 และ 80 จากนั้นจึงเกิดการปฏิรูปการพัฒนาทางเพศหญิงซึ่งแก้ไขแนวความคิดบางอย่างของ Freud [89]ดูผลงานต่างๆ ของ Eleanor Galenson, Nancy Chodorow , Karen Horney , Françoise Dolto , Melanie Klein , Selma Fraiberg, และคนอื่น ๆ. ล่าสุด นักวิจัยด้านจิตวิเคราะห์ที่รวมทฤษฎีความผูกพันเข้ากับงานของพวกเขา ซึ่งรวมถึง Alicia Lieberman, Susan CoatesและDaniel Schechterได้สำรวจบทบาทของการบอบช้ำทางจิตใจของผู้ปกครองในการพัฒนาจิตสำนึกของตนเองและผู้อื่นในเด็ก [90]

ประสิทธิผล

วิชาชีพจิตวิเคราะห์ได้รับการต่อต้านการวิจัยประสิทธิภาพ [91]ไม่สามารถพิสูจน์การประเมินประสิทธิผลตามการตีความของนักบำบัดโรคเท่านั้น [92]

ผลการวิจัย

การศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของการบำบัดนั้นเกี่ยวข้องกับคุณภาพของนักบำบัดเป็นหลัก มากกว่าที่โรงเรียนหรือเทคนิคหรือการฝึกอบรม [93]

การวิเคราะห์เมตาในปี 2555 และ 2556 พบการสนับสนุนหรือหลักฐานสำหรับประสิทธิภาพของการบำบัดทางจิตวิเคราะห์ แต่จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม [94] [95]การวิเคราะห์เมตาอื่น ๆ ที่ตีพิมพ์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าจิตวิเคราะห์และการบำบัดทางจิตเวชมีประสิทธิภาพ โดยให้ผลลัพธ์ที่เทียบเท่าหรือมากกว่า ยา จิตบำบัดหรือยากล่อมประสาทชนิดอื่น[96] [97] [98]แต่เมตาดาต้าเหล่านี้ - การวิเคราะห์ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ [99] [100] [101] [102]โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรวมการศึกษาก่อน/หลังมากกว่าการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม และการขาดการเปรียบเทียบที่เพียงพอกับการรักษากลุ่มควบคุม เป็นข้อจำกัดที่ร้ายแรงในการตีความผลลัพธ์ [95]รายงานของฝรั่งเศสในปี 2547 จากINSERMสรุปว่าการบำบัดทางจิตวิเคราะห์มีประสิทธิภาพน้อยกว่าการบำบัดทางจิตอื่น ๆ (รวมถึงการบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา ) สำหรับโรคบางชนิด [73]

ในปี 2011 American Psychological Associationได้ทำการเปรียบเทียบ 103 การเปรียบเทียบระหว่างการรักษาทางจิตเวชกับคู่แข่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง และพบว่า 6 นั้นเหนือกว่า 5 แบบด้อยกว่า 28 แบบไม่มีความแตกต่าง และ 63 แบบถือว่าเพียงพอ ผลการศึกษาพบว่าสิ่งนี้สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการทำให้จิตบำบัดทางจิตบำบัดเป็นการรักษาที่ [103] [ ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม ]

การวิเคราะห์เมตาของ Short Term Psychodynamic Psychotherapy (STPP) พบขนาดผล ( Cohen's d ) ตั้งแต่ 0.34 ถึง 0.71 เมื่อเทียบกับการรักษาใดๆ และพบว่าดีกว่าการรักษาอื่นๆ เล็กน้อยในการติดตามผล [104]บทวิจารณ์อื่น ๆ พบว่ามีขนาดผลกระทบ 0.78 ถึง 0.91 สำหรับความผิดปกติของร่างกายเมื่อเทียบกับการไม่รักษา[105] และ 0.69 สำหรับการรักษาภาวะซึมเศร้า [16] A 2012 Harvard Review of Psychiatry meta-analysis of Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) พบขนาดผลกระทบตั้งแต่ 0.84 สำหรับปัญหาระหว่างบุคคลถึง 1.51 สำหรับภาวะซึมเศร้า ISTDP โดยรวมมีขนาดผล 1.18 เมื่อเทียบกับไม่ได้รับการรักษา [107]

การวิเคราะห์อภิมานของจิตบำบัดจิตบำบัดระยะยาวในปี 2555 พบว่ามีขนาดผลกระทบโดยรวม 0.33 ซึ่งถือว่าพอประมาณ การศึกษานี้สรุปว่าอัตราการฟื้นตัวหลัง LTPP เท่ากับการรักษาในกลุ่มควบคุม ซึ่งรวมถึงการรักษาตามปกติ และพบว่าหลักฐานประสิทธิภาพของ LTPP ถูกจำกัดและขัดแย้งกันอย่างดีที่สุด [108]อื่นๆ พบขนาดเอฟเฟกต์ 0.44–0.68 [19]

จากการทบทวนภาษาฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2547 ที่ดำเนินการโดยINSERMสันนิษฐานว่าจิตวิเคราะห์หรือได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาโรคตื่นตระหนกความเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจและความผิดปกติทางบุคลิกภาพแต่ไม่พบหลักฐานที่แสดงถึงประสิทธิผลในการรักษาโรคจิตเภทโรคย้ำคิดย้ำทำ โรคย้ำคิดย้ำทำ โรคกลัวเฉพาะ โรค บู ลิเมียและอาการเบื่ออาหาร [73]

การทบทวนวรรณกรรมทางการแพทย์อย่างเป็นระบบในปี 2544 โดยCochrane Collaborationสรุปว่าไม่มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าจิตบำบัดทางจิตเวชมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคจิตเภทและอาการป่วยทางจิตขั้นรุนแรง และเตือนว่าควรใช้ยาควบคู่ไปกับการบำบัดด้วยการพูดคุยในกรณีจิตเภททุก ประเภท [110]การทบทวนภาษาฝรั่งเศสในปี 2547 พบว่าเหมือนกัน [73]ทีมวิจัยผลลัพธ์ของผู้ป่วยโรคจิตเภทไม่แนะนำให้ใช้การบำบัดทางจิตเวชในกรณีของโรคจิตเภท โดยโต้แย้งว่าจำเป็นต้องมีการทดลองเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ [111] [112]

คำวิจารณ์

ทั้งฟรอยด์และจิตวิเคราะห์ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง [113]การแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิจารณ์และผู้ปกป้องจิตวิเคราะห์มักได้รับความร้อนแรงจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะของสงครามฟรอยด์ [114]นักภาษาศาสตร์Noam Chomskyได้วิพากษ์วิจารณ์จิตวิเคราะห์เนื่องจากขาดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ [115]นักชีววิทยาเชิงวิวัฒนาการสตีเฟน เจ โกลด์ถือว่าจิตวิเคราะห์ได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีวิทยาศาสตร์เทียม เช่นทฤษฎีการสรุปผล [116] นัก จิตวิทยาHans Eysenck , John F. Kihlstromและคนอื่นๆ ได้วิพากษ์วิจารณ์วงการนี้ว่า [117][118] [119] [120]

อภิปรายเกี่ยวกับสถานะทางวิทยาศาสตร์

พื้นฐานทางทฤษฎีของจิตวิเคราะห์อยู่ในกระแสปรัชญาเดียวกันกับที่นำไปสู่ปรากฏการณ์ การตีความ มากกว่าที่จะนำไปสู่แง่บวกทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ทฤษฎีส่วนใหญ่เข้ากันไม่ได้กับแนวทางเชิงบวกในการศึกษาจิตใจ [121] [122] [123]

นักวิจารณ์จิตวิเคราะห์ในยุคแรกๆ เชื่อว่าทฤษฎีนี้มีพื้นฐานมาจากการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงทดลองน้อยเกินไป และวิธีการศึกษากรณีศึกษาทางคลินิกมากเกินไป [ ต้องการการอ้างอิง ] ปราชญ์Frank Cioffiอ้างถึงการกล่าวอ้างที่ผิด ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ของทฤษฎีและองค์ประกอบที่เป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับการจำแนกงานของ Freud และโรงเรียนของเขาว่าเป็นวิทยาศาสตร์เทียม [124]

Karl Popperแย้งว่าจิตวิเคราะห์เป็นวิทยาศาสตร์เทียมเพราะคำกล่าวอ้างนั้นไม่สามารถทดสอบได้และไม่สามารถหักล้างได้ นั่นคือไม่สามารถปลอมแปลง ได้ : [122]

.... "ข้อสังเกตทางคลินิก" เหล่านั้นซึ่งนักวิเคราะห์เชื่ออย่างไร้เดียงสายืนยันว่าทฤษฎีของพวกเขาไม่สามารถทำเช่นนี้ได้มากไปกว่าการยืนยันรายวันที่นักโหราศาสตร์พบในการปฏิบัติของพวกเขา และสำหรับมหากาพย์เรื่อง Ego, Super-ego และ Id ของ Freud นั้น ไม่มีการอ้างสิทธิ์ในสถานะทางวิทยาศาสตร์ที่หนักแน่นไปกว่านี้อีกแล้วสำหรับเรื่องราวที่รวบรวมโดยโฮเมอร์จากโอลิมปัส

นอกจากนี้Imre Lakatosยังเขียนว่า "Freudians ไม่ได้รับการท้าทายขั้นพื้นฐานของ Popper เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางวิทยาศาสตร์ แท้จริงแล้วพวกเขาปฏิเสธที่จะระบุเงื่อนไขการทดลองซึ่งพวกเขาจะละทิ้งสมมติฐานพื้นฐาน" [125]ในSexual Desire (1986) นักปรัชญาRoger Scrutonปฏิเสธข้อโต้แย้งของ Popper ที่ชี้ไปที่ทฤษฎีการกดขี่เป็นตัวอย่างของทฤษฎี Freudian ที่มีผลทดสอบได้ อย่างไรก็ตาม สครูตันสรุปว่าจิตวิเคราะห์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง โดยอาศัยเหตุที่มันเกี่ยวข้องกับการพึ่งพาอุปมาที่ยอมรับไม่ได้ [126]นักปรัชญาและนักฟิสิกส์Mario Bungeแย้งว่าจิตวิเคราะห์เป็นวิทยาศาสตร์เทียมเพราะมันละเมิดontologyและวิธีการที่มีอยู่ในวิทยาศาสตร์ [127]ตาม Bunge ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ส่วนใหญ่ไม่สามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ได้รับการสนับสนุนจากหลักฐาน [128] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักวิทยาศาสตร์ด้านความรู้ความเข้าใจได้ชั่งน้ำหนักด้วยเช่นกันMartin Seligmanนักวิชาการที่โดดเด่นในด้านจิตวิทยาเชิงบวกเขียนว่า: [129]

สามสิบปีที่แล้ว การปฏิวัติความรู้ความเข้าใจในด้านจิตวิทยาได้ล้มล้างทั้ง Freud และนักพฤติกรรมนิยม อย่างน้อยก็ในแวดวงวิชาการ... ทัศนะของ Freudian ลัทธิจักรวรรดินิยมอ้างว่าอารมณ์มักจะขับเคลื่อนความคิด ในขณะที่มุมมองความรู้ความเข้าใจของจักรพรรดิอ้างว่าความคิดนั้นขับเคลื่อนอารมณ์เสมอ อย่างไรก็ตาม หลักฐานก็คือว่า แต่ละคนมีส่วนผลักดันซึ่งกันและกันในบางครั้ง

Adolf Grünbaum ให้ เหตุผลในValidation in the Clinical Theory of Psychoanalysis (1993) ว่าทฤษฎีที่อิงกับจิตวิเคราะห์นั้นปลอมแปลงได้ แต่การอ้างเหตุผลเชิงสาเหตุของจิตวิเคราะห์ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานทางคลินิกที่มีอยู่ [130]

นักประวัติศาสตร์Henri Ellenbergerผู้เขียนค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติของ Freud, Jung, Adler และ Janet [10] : 20 การเขียนหนังสือของเขาThe Discovery of the Unconscious: The History and Evolution of Dynamic Psychiatry , [10] : 17 แย้งว่าจิตวิเคราะห์คือ ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งในด้านวิธีการและโครงสร้างทางสังคม: [10] : 21 

จิตวิเคราะห์ มันคือวิทยาศาสตร์? ไม่ตรงตามเกณฑ์ (วิทยาศาสตร์แบบครบวงจร โดเมนที่กำหนด และวิธีการ) มันสอดคล้องกับลักษณะของนิกายปรัชญา (องค์กรปิด, การเริ่มต้นส่วนบุคคลอย่างมาก, หลักคำสอนที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่กำหนดโดยการยอมรับอย่างเป็นทางการ ลัทธิและตำนานของผู้ก่อตั้ง)

—  อองรี เอลเลนเบอร์เกอร์

ฟรอยด์

บางคนกล่าวหาว่า Freud เป็นผู้ประดิษฐ์ ซึ่งโด่งดังที่สุดในกรณีของAnna O [131]คนอื่นๆ คาดการณ์ว่าผู้ป่วยมีอาการที่ขณะนี้สามารถระบุได้ง่ายและไม่เกี่ยวข้องกับจิตวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น Anna O. มีความบกพร่องทางอินทรีย์เช่นเยื่อหุ้มสมองอักเสบวัณโรคหรือโรคลมชักกลีบขมับมากกว่าการวินิจฉัยโรคฮิสทีเรียของฟรอยด์ [132]

Henri EllenbergerและFrank Sullowayโต้แย้งว่า Freud และผู้ติดตามของเขาสร้างตำนานที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Freud เพื่อทำให้จิตวิเคราะห์เป็นที่นิยม [10] : 12  Borch-Jacobson และ Shamdasani โต้แย้งว่าตำนานนี้ได้รับการปรับให้เข้ากับเวลาและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน [10] : 13  Isabelle Stengersระบุว่าวงจิตวิเคราะห์พยายามที่จะหยุดนักประวัติศาสตร์จากการเข้าถึงเอกสารเกี่ยวกับชีวิตของ Freud [10] : 32 

หมอผี

Richard Feynmanเขียนนักจิตวิเคราะห์ว่าเป็นเพียง "หมอผี": [133]

ถ้าคุณดูความคิดที่ซับซ้อนทั้งหมดที่พวกเขาได้พัฒนาขึ้นในระยะเวลาอันสั้น ถ้าคุณเปรียบเทียบกับวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการได้แนวคิดหนึ่ง ๆ ถ้าคุณพิจารณาโครงสร้างและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดและ สิ่งที่ซับซ้อน อัตตาและอัตตา ความตึงเครียดและพลัง การผลักและการดึง ฉันบอกคุณว่ามันไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้ทั้งหมด มันมากเกินไปสำหรับสมองหนึ่งหรือสองสามสมองที่จะปรุงขึ้นในเวลาอันสั้น [สิบสอง]

ในทำนองเดียวกัน จิตแพทย์E. Fuller TorreyในWitchdoctors and Psychiatrists (1986) เห็นด้วยว่าทฤษฎีจิตวิเคราะห์ไม่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มากไปกว่าทฤษฎีของหมอพื้นบ้านดั้งเดิม "หมอผี" หรือทางเลือก "ลัทธิ" สมัยใหม่เช่นEST ซึ่งเธออธิบายไว้ในหนังสือของเธอFor Your Own Good เธอไตร่ตรองและปฏิเสธความถูกต้องของทฤษฎีการขับเคลื่อน ของฟรอยด์ ซึ่งรวมถึงกลุ่ม Oedipus ซึ่งตามที่เธอและเจฟฟรีย์ แมสสัน กล่าวโทษเด็กที่มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมของผู้ใหญ่[134]นักจิตวิทยา Joel Kupfersmid ตรวจสอบความถูกต้องของคอมเพล็กซ์ Oedipus ตรวจสอบธรรมชาติและต้นกำเนิดของมัน เขาสรุปว่ามีหลักฐานเพียงเล็กน้อยที่สนับสนุนการมีอยู่ของคอมเพล็กซ์อีดิปัส [71]

มุมมองที่สำคัญ

นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสร่วมสมัยMichel FoucaultและGilles Deleuzeยืนยันว่าสถาบันจิตวิเคราะห์ได้กลายเป็นศูนย์กลางของอำนาจและเทคนิคการสารภาพบาป นั้น คล้ายคลึงกับ เทคนิค ที่รวมและนำไปใช้ในศาสนาคริสต์ [135]นักจิตวิเคราะห์ชาวฝรั่งเศสJacques Lacanวิพากษ์วิจารณ์การเน้นย้ำถึงประเพณีจิตวิเคราะห์ของชาวอเมริกันและอังกฤษบางอย่างในสิ่งที่เขามองว่าเป็นข้อเสนอแนะของ "สาเหตุ" ในจินตภาพสำหรับอาการต่างๆ และแนะนำให้กลับไปหาฟรอยด์ [136]ร่วมกับ Deleuze นักจิตวิเคราะห์และจิตแพทย์ชาวฝรั่งเศสFélix Guattariวิพากษ์วิจารณ์โครงสร้างอำนาจ Oedipal และโรคจิตเภทของจิตวิเคราะห์และการรู้เท่าทันกับระบบทุนนิยมในAnti-Oedipus (1972) [137]และA Thousand Plateaus (1980) ทั้งสองเล่มของงานทฤษฎีทุนนิยมและโรคจิตเภท นักจิตวิทยาและนักจิตวิเคราะห์ชาวเบลเยียมLuce Irigarayยังวิพากษ์วิจารณ์จิตวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดของJacques Derrida เรื่องphallogocentrism [139] Deleuze และ Guattari ในAnti-OedipusรับคดีของGérard Mendel , Bela GrunbergerและJanine Chasseguet-Smirgelสมาชิกคนสำคัญของสมาคมจิตวิเคราะห์ที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุด (รวมถึงIPA ) เพื่อแนะนำว่าตามเนื้อผ้าแล้ว จิตวิเคราะห์มักจะสนุกสนานและยอมรับรัฐตำรวจตลอดประวัติศาสตร์ [140]

ทฤษฎีฟรอยด์

ทฤษฎีฟรอยด์หลายแง่มุมล้าสมัยไปแล้ว และควรเป็น: ฟรอยด์เสียชีวิตในปี 2482 และเขาดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างช้า ๆ อย่างไรก็ตาม นักวิจารณ์ของเขาล้าหลังอย่างเท่าเทียมกัน โจมตีมุมมองของฟรอยด์ในช่วงทศวรรษที่ 1920 ราวกับว่าพวกเขายังคงมีสกุลเงินบางส่วนในรูปแบบดั้งเดิม ทฤษฎีและการบำบัดทางจิตพลศาสตร์ได้พัฒนาไปอย่างมากตั้งแต่ปี 1939 เมื่อใบหน้ามีหนวดมีเคราของฟรอยด์ถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายอย่างจริงจัง นักจิตวิเคราะห์ร่วมสมัยและนักบำบัดทางจิตพลศาสตร์ไม่ได้เขียนเกี่ยวกับอัตลักษณ์และอัตตาอีกต่อไป และพวกเขาไม่ได้นึกถึงการรักษาความผิดปกติทางจิตในฐานะการสำรวจทางโบราณคดีเพื่อค้นหาความทรงจำที่สูญหาย

ดรูว์เวสเทน , 1998 [141]

การสำรวจการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าแม้ลักษณะบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับระยะปาก ทวารหนัก โอดิพัล และอวัยวะเพศของฟรอยด์สามารถสังเกตได้ แต่ก็ไม่จำเป็นต้องแสดงเป็นขั้นตอนในการพัฒนาเด็ก การศึกษาเหล่านี้ยังไม่ได้ยืนยันว่าลักษณะดังกล่าวในผู้ใหญ่เป็นผลมาจากประสบการณ์ในวัยเด็ก [142]อย่างไรก็ตาม ระยะเหล่านี้ไม่ควรถูกมองว่ามีความสำคัญต่อจิตวิเคราะห์สมัยใหม่ สิ่งที่สำคัญสำหรับทฤษฎีและการปฏิบัติทางจิตวิเคราะห์สมัยใหม่คือพลังของจิตไร้สำนึกและปรากฏการณ์การถ่ายทอด [143]

แนวคิดเรื่อง "หมดสติ" ขัดแย้งกันเพราะพฤติกรรมของมนุษย์สามารถสังเกตได้ในขณะที่กิจกรรมทางจิตของมนุษย์ต้องถูกอนุมาน อย่างไรก็ตาม การหมดสติกลายเป็นหัวข้อการศึกษาที่ได้รับความนิยมในด้านจิตวิทยาเชิงทดลองและสังคม (เช่น การวัดทัศนคติโดยปริยายfMRIและPET scanและการทดสอบทางอ้อมอื่นๆ) แนวคิดเรื่องหมดสติและปรากฏการณ์การถ่ายทอดได้รับการค้นคว้าอย่างกว้างขวางและมีการอ้างสิทธิ์ว่าได้รับการตรวจสอบในด้านจิตวิทยาการรู้คิดและจิตวิทยาสังคม[144] [ ต้องการการอ้างอิงแบบเต็ม ]แม้ว่าการตีความของ Freudian เกี่ยวกับกิจกรรมทางจิตที่ไม่ได้สติไม่ได้ถือโดยนักจิตวิทยาด้านความรู้ความเข้าใจส่วนใหญ่ พัฒนาการด้านประสาท วิทยาเมื่อเร็วๆ นี้ส่งผลให้ฝ่ายหนึ่งโต้แย้งว่าได้ให้พื้นฐานทางชีววิทยาสำหรับการประมวลผลทางอารมณ์โดยไม่รู้ตัวซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์ทางจิตวิเคราะห์[ 144]ในขณะที่อีกด้านหนึ่งให้เหตุผลว่าการค้นพบดังกล่าวทำให้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ล้าสมัยและไม่เกี่ยวข้อง

ชโลโม คาโลอธิบายว่าวัตถุนิยมทางวิทยาศาสตร์ที่เฟื่องฟูในศตวรรษที่ 19 ทำร้ายศาสนาอย่างรุนแรงและปฏิเสธสิ่งใดก็ตามที่เรียกว่าจิตวิญญาณ โดยเฉพาะสถาบันของ นักบวช สารภาพได้รับความเสียหายอย่างหนัก ความว่างเปล่าที่สถาบันนี้ทิ้งไว้เบื้องหลังถูกครอบครองอย่างรวดเร็วโดยจิตวิเคราะห์แรกเกิด ในงานเขียนของเขา Kalo อ้างว่าวิธีการพื้นฐานของจิตวิเคราะห์นั้นผิดพลาด มันแสดงถึงสมมติฐานที่ผิดหลักที่ว่าความสุขไม่สามารถเข้าถึงได้และความปรารถนาตามธรรมชาติของมนุษย์คือการใช้ประโยชน์จากเพื่อนมนุษย์เพื่อความสุขและผลประโยชน์ของเขาเอง [145]

Jacques Derrida ได้ รวมเอาแง่มุมต่างๆ ของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ไว้ในทฤษฎีการถอดรหัส ของเขา เพื่อตั้งคำถามถึงสิ่งที่เขาเรียกว่า ' อภิปรัชญาของการมีอยู่ ' Derrida ยังเปลี่ยนความคิดเหล่านี้บางส่วนเพื่อต่อต้าน Freud เพื่อเปิดเผยความตึงเครียดและความขัดแย้งในงานของเขา ตัวอย่างเช่น แม้ว่า Freud นิยามศาสนาและอภิปรัชญาว่าเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งของการระบุตัวตนกับบิดาในความละเอียดของ Oedipal complex แต่ Derrida ( 1987 ) ยืนยันว่าความโดดเด่นของบิดาในการวิเคราะห์ของ Freud เองเป็นหนี้บุญคุณต่อความโดดเด่นที่มอบให้กับบิดา ในอภิปรัชญาและเทววิทยาตะวันตกตั้งแต่เพลโต [146] [ ต้องการหน้า ]

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

หมายเหตุ

 1. "จิตวิเคราะห์คืออะไร? แน่นอนว่าต้องตอบว่าหลาย ๆ อย่าง ทฤษฎี วิธีการวิจัย การบำบัด องค์ความรู้ ในสิ่งที่อาจถือได้ว่าเป็นคำอธิบายแบบย่อที่น่าเสียดาย ฟรอยด์กล่าวว่าใครก็ตามที่ การรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงและการต่อต้านคือนักจิตวิเคราะห์ แม้ว่าเขาจะได้ข้อสรุปอื่นที่ไม่ใช่ของเขาเอง... ฉันชอบที่จะนึกถึงสถานการณ์ในการวิเคราะห์ให้กว้างขึ้น เป็นคนที่ขอความช่วยเหลือพยายามที่จะพูดกับคนที่ฟังอย่างอิสระที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างระมัดระวังที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยมีเป้าหมายเพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาและเหตุผล David Rapaport (1967a) เคยกำหนดสถานการณ์การวิเคราะห์ว่าเป็นการนำวิธีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปสู่ผลลัพธ์สุดท้าย" กิลล์, เมอร์ตัน เอ็ม. 1999 "จิตวิเคราะห์ ส่วนที่ 1: ข้อเสนอเพื่ออนาคต " ความท้าทายสำหรับจิตวิเคราะห์และจิตบำบัด: วิธีแก้ปัญหาสำหรับอนาคต . นิวยอร์ก: มูลนิธิสุขภาพจิตอเมริกัน . เก็บถาวร 10 มิถุนายน 2552
 2. ^ "ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ทั้งหมดรวมถึงแนวคิดที่ว่าความคิดและความรู้สึกที่ไม่ได้สติเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานทางจิต" มิลตัน, เจน, แคโรไลน์ โพลเมียร์ และจูเลีย ฟาบริซิอุส 2554.บทนำสู่จิตวิเคราะห์โดยย่อ . ปราชญ์ _ หน้า 27.
 3. a b Alfred Adlerได้พัฒนาโรงเรียนแห่งความคิดที่เรียกว่าจิตวิทยาส่วนบุคคลในขณะที่Carl Jungได้ก่อตั้งจิตวิทยาเชิงวิเคราะห์
 4. "จิตวิเคราะห์เกิดขึ้นก่อนช่วงเปลี่ยนศตวรรษที่ 20 และในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้กำหนดตัวเองให้เป็นหนึ่งในสาขาวิชาพื้นฐานในจิตเวชศาสตร์ ศาสตร์แห่งจิตวิเคราะห์เป็นรากฐานของความเข้าใจด้านจิตวิทยา และสร้างกรอบอ้างอิงทางทฤษฎีพื้นฐาน สำหรับรูปแบบการรักษาที่หลากหลาย ไม่เพียงแต่ครอบคลุมถึงจิตวิเคราะห์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงรูปแบบต่างๆ ของจิตวิเคราะห์เชิงจิตวิเคราะห์ และรูปแบบการบำบัดที่เกี่ยวข้องโดยใช้แนวคิดทางจิตวิทยาอีกด้วย" Sadock, Benjamin J. และ Virginia A. Sadock 2550 Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry (ฉบับที่ 10) ลิปพิ นคอตต์ วิลเลียมส์ แอนด์ วิลกินส์ หน้า 190.
 5. ^ กับนักจิตวิเคราะห์โครงการฟอกไต? หรือเราจะมองย้อนกลับไปถึงบทบาทของจิตวิเคราะห์ในการรักษาผู้ป่วยจิตเวชระยะสุดท้ายและเป็นช่วงที่ตรัสรู้ทางวิทยาศาสตร์มากที่สุดของประเพณีมนุษยนิยมในจิตเวช ประเพณีที่สูญพันธุ์ไปเมื่อความก้าวหน้าทางชีววิทยาทำให้เรารักษาสิ่งที่เรามีได้ แค่ปลอบโยนนานเท่านั้น?” มิเชลส์, โรเบิร์ต . 2542. " จิตวิเคราะห์และจิตเวช: ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไป ." ความท้าทายสำหรับจิตวิเคราะห์และจิตบำบัด: แนวทางแก้ไขสำหรับอนาคต นิวยอร์ก: มูลนิธิสุขภาพจิตอเมริกัน . เก็บเมื่อ 6 มิถุนายน 2552
 6. ^ อ้างอิง การศึกษาจิตวิเคราะห์ของเด็กวารสารวิชาการ
 7. ยังดูบทความของฟรอยด์เรื่อง "การทำซ้ำ การจำ และการทำงานผ่าน"
 8. ^ อ้างอิง มาร์คัส ไอ. และ เจ. ฟรานซิส. 1975. การช่วยตัวเอง ตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยชรา .
 9. ^ ดูการศึกษาเด็กของ Eleanor Galenson เรื่อง "ความทรงจำที่นำมาซึ่ง"
 10. ดู Leon Hoffman, New York Psychoanalytic Institute Center for Children
 11. ^ อ้างอิง Slavson, SR,ตำราในการบำบัดกลุ่มวิเคราะห์
 12. ไฟน์แมนก็พูดกับจิตแพทย์ที่นี่ด้วย
 1. "ภายในทศวรรษ 1960 สถานที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางของเวทีจิตบำบัด" [45]

การอ้างอิง

 1. ^ a b มิตเชลล์, จูเลียต. 2000. จิตวิเคราะห์และสตรีนิยม: การประเมินใหม่อย่างรุนแรงของจิตวิเคราะห์ฟรอยด์ . ลอนดอน: หนังสือเพนกวิน . หน้า 341.
 2. อรรถเป็น Birnbach, มาร์ติน. 2504. ปรัชญาสังคมนีโอฟรอยด์ . สแตนฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์หน้า 3.
 3. อรรถเป็น ฟรีดเฮม ดีเค; ดิฟิลิปโป, เจเอ็ม; Klostermann, S. (2015). สารานุกรมสุขภาพจิต (ฉบับที่ 2) นิวยอร์ก: เอลส์เวียร์ น. 348–356. ISBN 978-0-12-397753-3.
 4. ^ ฟรอมม์, อีริช . 1992.การทบทวนจิตวิเคราะห์ . นิวยอร์ก: เปิดถนน. น. 12–13. (จุดที่ 1 ถึง 6)
 5. Chessick, Richard D. 2007.อนาคตของจิตวิเคราะห์ . อัลบานี:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก . หน้า 125.
 6. อรรถ ทอมป์สัน, เอ็ม. กาย. 2547. จริยธรรมแห่งความซื่อสัตย์: กฎพื้นฐานของจิตวิเคราะห์ . โร โดปี้ . หน้า 75.
 7. ↑ Hinshelwood , Robert D. 2001. "สำรวจเขาวงกต" ในจิตวิเคราะห์และจิตบำบัด: การโต้เถียงและอนาคตเรียบเรียงโดย S. Frisch, RD Hinshelwood และ JM โกติเยร์. สำนักพิมพ์ คาร์นัค . หน้า 128. [ความถี่เซสชั่น].
 8. สเตฟานา, อัลแบร์โต . 2017.ประวัติการโต้แย้ง: จากฟรอยด์ถึงโรงเรียนวัตถุสัมพันธ์แห่งอังกฤษ . ลอนดอน:เลดจ์ . ไอ978-1138214613 . 
 9. ^ เกย์, ปีเตอร์. 2531.ฟรอยด์: ชีวิตเพื่อเวลาของเรา . นิวยอร์ก: WW นอร์ตัน . หน้า 3-4, 103.
 10. อรรถa b c d e f g Borch-Jacobsen, Mikkel; ชัมดาซานี, โซนุ (2012). ไฟล์ Freud: การสอบถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จิตวิเคราะห์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. ISBN 978-0-521-72978-9.
 11. Stengel, E. 1953. Sigmund Freud on Aphasia (1891) . นิวยอร์ก:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนานาชาติ .
 12. ^ a b Freud, Sigmund และJosef Breuer . พ.ศ. 2498 [1895] การศึกษาเกี่ยวกับฮิสทีเรียStandard Editions 2 แก้ไขโดยJ. Strachey ลอนดอน: Hogarth Press .
 13. ฟรอยด์, ซิกมันด์. 2509 [1895]. "โครงการจิตวิทยาวิทยาศาสตร์ " หน้า 347–445 ใน Standard Editions 3 แก้ไขโดยJ. Strachey ลอนดอน: Hogarth Press .
 14. ฟรอยด์, ซิกมันด์. พ.ศ. 2439 " L'hérédité et l'étiologie des névroses " [พันธุกรรมและสาเหตุของโรคประสาท]. Revue neurologique 4(6):161–69. ผ่านทาง Psychanalyste Paris
 15. ↑ Roudinesco , Élisabethและ Michel Plon. 2554 [2537]. Dictionnaire de la จิตวิเคราะห์ ปารีส:ฟายาร์ด . หน้า 1216.
 16. a b ฟรอยด์, ซิกมุนด์. 2496 [1896]. " สาเหตุของฮิสทีเรีย " หน้า 191–221 ในThe Standard Edition 3 แก้ไขโดยJ. Strachey ลอนดอน: Hogarth Press . สรุป Layผ่านUniversity of Washington .
 17. a b ฟรอยด์, ซิกมุนด์. พ.ศ. 2496 [1906] "มุมมองของฉันในส่วนที่แสดงโดยเพศในสาเหตุของโรคประสาท" หน้า 269–79 ในThe Standard Edition 7 แก้ไขโดยJ. Strachey ลอนดอน: Hogarth Press .
 18. ^ Cioffi, F. 1998 [1973]. “ฟรอยด์เป็นคนโกหกหรือเปล่า” หน้า 199–204 ในฟรอยด์และคำถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทียม . เปิดศาล .
 19. ↑ Schimek , JG 1987 "ข้อเท็จจริงและแฟนตาซีในทฤษฎีการเกลี้ยกล่อม: บทวิจารณ์ทางประวัติศาสตร์" วารสารสมาคมจิตวิเคราะห์อเมริกัน 35:937–65
 20. ^ เอสเทอร์สัน, อัลเลน. พ.ศ. 2541 "ทฤษฎีการเกลี้ยกล่อมของ Jeffrey Masson และ Freud: นิทานใหม่ที่อิงจากตำนานเก่า (เรื่องย่อใน Human Nature Review)" ประวัติศาสตร์มนุษยศาสตร์ 11(1):1–21. ดอย : 10.1177/095269519801100101 .
 21. ฟรอยด์, ซิกมันด์. 2502 [1925]. "การศึกษาอัตชีวประวัติ " หน้า 7–74 ใน Standard Edition 20แก้ไขโดย J. Strachey ลอนดอน: Hogarth Press . – ผ่านทางมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย เวอร์ชันคัดลอกผ่าน Michigan Mental Health Networker
 22. ฟรอยด์, ซิกมันด์. 2456 [1899]. การตีความความฝัน . มักมิล ลัน .
 23. ^ อาร์โลว์, เบรนเนอร์. พ.ศ. 2507แนวคิดจิตวิเคราะห์และทฤษฎีโครงสร้าง . นิวยอร์ก:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนานาชาติ .
 24. ฟรอยด์, ซิกมันด์. พ.ศ. 2498 [1905] "สามเรียงความเรื่องทฤษฎีเรื่องเพศ ." Standard Editions 7 แก้ไขโดยJ. Strachey ลอนดอน: Hogarth Press .
 25. ฟรอยด์, ซิกมันด์. พ.ศ. 2498 [1915] "เกี่ยวกับความหลงตัวเอง " หน้า 73–102 ใน Standard Edition 14 แก้ไขโดยJ. Strachey ลอนดอน: Hogarth Press . – ผ่านทางมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย
 26. a b ฟรอยด์, ซิกมุนด์. พ.ศ. 2498 [1917] " การ ไว้ทุกข์และความเศร้าโศก ถูก เก็บไว้เมื่อ 2015-05-01 ที่Wayback Machine " หน้า 243–58 ในStandard Edition 17 แก้ไขโดยJ. Strachey ลอนดอน: Hogarth Press . – ผ่านทางมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สามารถใช้ได้ผ่านทางInternet Archive
 27. ฟรอยด์, ซิกมันด์. พ.ศ. 2498 [1919]. "เด็กถูกทุบตี " หน้า 175–204 ใน Standard Edition 17 แก้ไขโดยJ. Strachey ลอนดอน: Hogarth Press . – ผ่านทางสถาบันจิตวิเคราะห์ร่วมสมัย
 28. ฟรอยด์, ซิกมันด์. 2465 [1920]. "จิตวิทยากลุ่มและการวิเคราะห์อัตตา" แปลโดยJ. Strachey นิวยอร์ก:& Liveright hdl : 2027/mdp.39015003802348 . — พ.ศ. 2498 [2463] "จิตวิทยากลุ่มและการวิเคราะห์อัตตา " หน้า 65–144 ใน Standard Edition 18 แปลโดย J. Strachey ลอนดอน: Hogarth Press .
 29. ^ "จิตวิทยากลุ่มและการวิเคราะห์อัตตา" (ทบทวน) ธรรมชาติ 3(2784):321. กลุ่มสำนักพิมพ์ธรรมชาติ 2466.ดอย : 10.1038/111321d0 . Bibcode : 1923Natur.111T.321. .
 30. ฟรอยด์, ซิกมันด์. 1920. "เหนือหลักการแห่งความสุข " แปลโดย CJM Hubback International Psycho-Analytic Library 4แก้ไขโดย E. Jones ลอนดอน: สำนักพิมพ์จิตวิเคราะห์นานาชาติ. – ผ่านหอสมุดสังคมศาสตร์ — พ.ศ. 2498 [2463] "เหนือหลักการแห่งความสุข " ใน Standard Edition 18แปลโดย J. Strachey ลอนดอน: Hogarth Press .
 31. a b ฟรอยด์, ซิกมุนด์. พ.ศ. 2498 [1923] " อัตตาและไอดี" ในStandard Edition 19 แก้ไขโดยJ. Strachey ลอนดอน: Hogarth Press . วางบทสรุปผ่านSimply PsychologyและJSTOR Daily Roundtable อภิธานศัพท์ผ่านมหาวิทยาลัยนอเทรอดาม
 32. ^ a b c ฟรอยด์, ซิกมุนด์. พ.ศ. 2498 [1926] "การยับยั้ง อาการ และความวิตกกังวล" ในStandard Edition 20 แก้ไขโดยJ. Strachey ลอนดอน: Hogarth Press . ดอย : 10.1080/21674086.1936.11925270 . S2CID  142804158 .
 33. ^ มุสตาฟา, อ. (2013). พฤติกรรมองค์กร . โกลบอล โปรเฟสชั่นแนล พับลิชชิ่ง จำกัด ISBN 9781908287366– ผ่านทาง Google หนังสือ
 34. ^ เวลเดอร์, โรเบิร์ต . พ.ศ. 2479 "หลักการของหลายหน้าที่: การสังเกตการณ์การกำหนดเกิน" จิตวิเคราะห์รายไตรมาส 5:45–62 ดอย : 10.1080/21674086.1936.11925272 .
 35. ^ a b ฟรอยด์, แอนนา . 2511 [1937]. อัตตาและกลไกการป้องกัน (แก้ไข ed.) ลอนดอน: Hogarth Press .
 36. คูริลอฟ, เอมิลี่ เอ. (2013). จิตวิเคราะห์ร่วมสมัยและมรดกของ Third Reich เลดจ์. หน้า 45. ISBN 978-1116930416.
 37. วัลเลอร์สไตน์. 2000. สี่สิบสองชีวิตในการรักษา: การศึกษาจิตวิเคราะห์และจิตบำบัด .
 38. ^ ฮอร์นีย์, กะเหรี่ยง (1973). จิตวิทยาผู้หญิง . นอร์ตัน. ISBN 0-393-00786-7. OCLC  780458101 .
 39. Blum, H. 1979. Masochism, Ego Ideal และจิตวิทยาของผู้หญิง. เจแปน
 40. ^ IPA Component Organizations in Europe , เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2015-10-23 , ดึงข้อมูล2012-11-20
 41. อรรถa b c ชอร์ตเตอร์ เอ็ดเวิร์ด (2005) พจนานุกรมประวัติศาสตร์ของจิตเวชศาสตร์ นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ISBN 978-0-19-803923-5. โอซีแอ ลซี 65200006  .
 42. เอลเลนเบอร์เกอร์, อองรี เอฟ. (1970). การค้นพบจิตไร้สำนึก : ประวัติและวิวัฒนาการของจิตเวชศาสตร์แบบไดนามิก นิวยอร์ก. ISBN 0-465-01672-3. สอ ท. 68543  .
 43. ^ ไอโซลด์, เคนเนธ (2017). ชีวิตในองค์กรของจิตวิเคราะห์: ความขัดแย้ง ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก และอนาคต ของวิชาชีพ ISBN 978-1-315-39006-2. OCLC  994873775 .
 44. ^ โรบินสัน, เคน. "ประวัติโดยย่อของสมาคมจิตวิเคราะห์แห่งอังกฤษ" (PDF) . สมาคมจิตวิเคราะห์อังกฤษ.
 45. อรรถ จอห์น ซี. นอร์ครอส; แกรี่ อาร์. แวนเดนบอส; โดนัลด์ เค. ฟรีดเฮม (2011). ประวัติจิตบำบัด: ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน. ISBN 978-1-4338-0762-6.
 46. เบรเธอร์ตัน, อิงเง (1992). "ต้นกำเนิดของทฤษฎีความผูกพัน: John Bowlby และ Mary Ainsworth" . จิตวิทยาพัฒนาการ . 28 (5): 759–775. ดอย : 10.1037/0012-1649.28.5.759 . ISSN 0012-1649 . 
 47. อรรถa b c d e f g hi j โกลด์ เบิร์ก ซูซาน; มัวร์, รอย; เคอร์, จอห์น, สหพันธ์. (1995). ทฤษฎีเอกสารแนบ : มุมมอง ทางสังคม พัฒนาการ และทางคลินิก Hillsdale, NJ: สำนักพิมพ์วิเคราะห์ ISBN 0-88163-184-1. OCLC  32856560 .
 48. ^ อ้างอิง Dorpat, Theodore, B. Killingmo และ S. Akhtar พ.ศ. 2519วารสารสมาคมจิตวิเคราะห์อเมริกัน 24:855–74
 49. ^ อี. เบรสเลอร์, ชาร์ลส์ (2011). วิจารณ์วรรณกรรม : บทนำสู่ทฤษฎีและการปฏิบัติ เพียร์สัน ลองแมน. หน้า 123–142 ISBN 978-0-205-79169-9. OCLC  651487421 .
 50. ฟรอยด์, ซิกมันด์. พ.ศ. 2498 [1915] "ผู้หมดสติ" ใน Standard Edition 14 แก้ไขโดย J. Strachey ลอนดอน: Hogarth Press .
 51. อรรถa b c Langs, โรเบิร์ต . 2010. Freud on a Precipice: โชคชะตาของ Freud ผลักดันจิตวิเคราะห์อย่างไร แลนแฮม แมรี่แลนด์: เจสัน อารอนสัน
 52. ฮาร์ทมันน์, ไฮนซ์. บทความ เกี่ยวกับ จิตวิทยา อัตตา ปัญหา ที่ เลือก ใน ทฤษฎี จิตวิเคราะห์
 53. ฟรอช, จอห์น (1964). "ลักษณะโรคจิต: ข้อพิจารณาทางจิตเวชทางคลินิก" . จิตเวชรายไตรมาส . 38 (1-4): 81–96. ดอย : 10.1007/bf01573368 . ISSN 0033-2720 . PMID 14148396 . S2CID 9097652 .   
 54. ^ เคอร์นเบิร์ก, อ็อตโต . พ.ศ. 2518เงื่อนไขเขตแดนและการหลงตัวเองทางพยาธิวิทยา . นิวยอร์ก:เจสัน อารอนสัน .
 55. ^ Rapaport, กิลล์. 2502 "มุมมองและสมมติฐานของจิตศาสตร์" วารสารจิตวิเคราะห์นานาชาติ 40: 153–62 PMID 14436240 . 
 56. ^ เบรนเนอร์, ชาร์ลส์ . 2549 "จิตวิเคราะห์: จิตใจและความหมาย" จิตวิเคราะห์รายไตรมาส .
 57. อาเบนด์ แซนเดอร์ พอร์เดอร์ และวิลลิค 2526.ผู้ป่วยชายแดน: มุมมองทางคลินิก .
 58. ^ อาร์โลว์ เจคอบและชาร์ลส์ เบรนเนอร์ พ.ศ. 2507แนวคิดจิตวิเคราะห์และทฤษฎีโครงสร้าง .
 59. อรรถเป็น แบล็คแมน, เจอโรม. 2546. การป้องกัน 101: วิธีป้องกันจิตใจตัวเอง .
 60. ^ "ทฤษฎีความสัมพันธ์เชิงวัตถุ" . เว็บ . sonoma.edu สืบค้นเมื่อ2020-07-20 .
 61. อรรถเป็น c อับราฮัม เดโบราห์ (2021) คู่มือทางคลินิกสำหรับจิตบำบัดจิตบำบัด พอล โรห์เลเดอร์. อาบิงดอน, อ็อกซอน. ISBN 978-1-351-13858-1. OCLC  1239743018 .
 62. มาห์เลอร์, มาร์กาเร็ต , ไฟน์ และเบิร์กแมน 2518.การเกิดทางจิตวิทยาของทารกมนุษย์ .
 63. ^ บลอส ปีเตอร์ . 1960.เกี่ยวกับวัยรุ่น .
 64. ^ ลาคาน, ฌาคส์ . 2549.หน้าที่และขอบเขตของการพูดและภาษาในจิตวิเคราะห์แปลโดย B. Fink . นิวยอร์ก: WW นอร์ตัน .
 65. อีแวนส์, ดีแลน. 2548 "จากลาแคนถึงดาร์วิน" ในสัตว์วรรณกรรม; วิวัฒนาการและธรรมชาติของการบรรยายแก้ไขโดย J. GottschallและDS Wilson Evanston:พิมพ์มหาวิทยาลัย Northwestern
 66. ^ ลาคาน, ฌาคส์ . 1990 [1974]. โทรทัศน์: ความท้าทาย ต่อการจัดตั้งจิตวิเคราะห์
 67. ^ แลงส์, โรเบิร์ต . 2010.พื้นฐานของจิตบำบัดและการให้คำปรึกษาแบบปรับตัว . ลอนดอน: Palgrave-MacMillan .
 68. ^ มิทเชลล์, สตีเฟน . 1997.อิทธิพลและความเป็นอิสระในจิตวิเคราะห์ . สำนักพิมพ์วิเคราะห์ .
 69. ^ "การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก" . ศูนย์ PTSD แห่งชาติ กระทรวงกิจการทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกา เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2013-07-28.
 70. ^ มิลเลอร์, อลิซ. 1984.เจ้าอย่าได้ตระหนัก: การทรยศต่อเด็กของสังคม . นิวยอร์ก:และ Giroux น. 105–227.
 71. อรรถข คุปเฟอร์สมิด , โจเอล. 1995. คอมเพล็กซ์ Oedipus มีอยู่จริงหรือไม่? สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน .
 72. ^ แซนด์เลอร์ โจเซฟ (มกราคม 2503) "ในแนวคิดของ Superego1" . การศึกษาจิตวิเคราะห์ของเด็ก . 15 (1): 128–162. ดอย : 10.1080/00797308.1960.11822572 . ISSN 0079-7308 . PMID 13746181 .  
 73. อรรถเป็น c d INSERM รวมศูนย์ความเชี่ยวชาญ 2547. " จิตบำบัด: ประเมินสามวิธี " รายงานผู้เชี่ยวชาญรวมของ INSERM ปารีส: Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (2000) PMID 21348158 . กศ น. NBK7123 . 
 74. ^ แลงส์, โรเบิร์ต . 1998.กฎพื้นฐานในจิตบำบัดและการให้คำปรึกษา . ลอนดอน: คาร์นัค.
 75. ^ เกรย์, พอล. 1994.อัตตาและการวิเคราะห์การป้องกัน . เจ. อารอนสัน.
 76. ↑ ไลเดอร์, โรเบิร์ต เจ. (1983-01-01) . "ความเป็นกลางในการวิเคราะห์—การทบทวนทางประวัติศาสตร์" . สอบถามจิตวิเคราะห์ . 3 (4): 665–674. ดอย : 10.1080/07351698309533520 . ISSN 0735-1690 . 
 77. ^ Greenberg, J. (1986)ปัญหาความเป็นกลางในการวิเคราะห์ . ครุ่นคิด จิตแพทย์, 22:76-86
 78. กรีน, มอริซ อาร์. (1977-07-01). "การสังเกตผู้เข้าร่วมของซัลลิแวน" . จิตวิเคราะห์ร่วมสมัย . 13 (3): 358–360. ดอย : 10.1080/00107530.1977.10745493 . ISSN 0010-7530 . 
 79. ^ Eagle, Morris N. 2007. "จิตวิเคราะห์และนักวิจารณ์ ." จิตวิทยาจิตวิเคราะห์ 24:10–24. ดอย : 10.1037/0736-9735.24.1.10 .
 80. แฮร์เกนฮาน, บอลด์วิน; โอลสัน, แมทธิว (2007). บทนำสู่ทฤษฎีบุคลิกภาพ . Upper Saddle River, นิวเจอร์ซีย์: Pearson Prentice Hall น. 45–46. ISBN 978-0-13-194228-8.
 81. ^ "ภาษาฝรั่งเศส Psychoflap". วิทยาศาสตร์ . 307 (5713): 1197a. 25 กุมภาพันธ์ 2548. ดอย : 10.1126/science.307.5713.1197a . S2CID 220106659 . 
 82. ^ Paris, J. (2017). "จิตวิเคราะห์ยังคงเกี่ยวข้องกับจิตเวชหรือไม่" . วารสารจิตเวชของแคนาดา . 62 (5): 308–312. ดอย : 10.1177/0706743717692306 . พี เอ็มซี 5459228 . PMID 28141952 .  
 83. ^ "ภาวะซึมเศร้าทางคลินิก – การรักษา" . 2017-10-24.
 84. a b Nederlands Psychoanalytisch Instituut , archived from the original on 2008-10-14
 85. ธนวาลา, สุปรียา (20 สิงหาคม 2559). “ฟรอยเดียนสลิปอีกแล้วเหรอ” . สัปดาห์ .
 86. ^ [จิตวิเคราะห์คืออะไร? สมาคมและสถาบันจิตวิเคราะห์โตรอนโต – ]
 87. Nederlands Psychoanalytisch Genootschap , เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2009
 88. ^ Tallis RC (1996), "Burying Freud" , Lancet , 347 (9002): 669–671, doi : 10.1016/S0140-6736(96)91210-6 , PMID 8596386 , S2CID 35537033  
 89. ^ Blum HP, เอ็ด. (1977), จิตวิทยาหญิง , New York: International Universities Press
 90. ^ Schechter ดีเอส; Zygmunt เอ; โคทส์ SW; เดวีส์เอ็ม; Trabka KA; แมคคอว์ เจ; Kolodji A.; โรบินสัน เจแอล (2007). "ความบอบช้ำของผู้ดูแลส่งผลเสียต่อการแสดงออกทางจิตใจของเด็กเล็กเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น" . สิ่งที่ แนบมาและการพัฒนามนุษย์ . 9 (3): 187–20. ดอย : 10.1080/14616730701453762 . พี เอ็มซี 2078523 . PMID 18007959 .  
 91. วิคเกอร์ส, คริสติน เบรตต์ (15 สิงหาคม 2559) "นี่คือสิ่งที่จิตวิเคราะห์เป็นจริงๆ และสิ่งที่งานวิจัยกล่าวถึงประสิทธิผลของมัน" . ธุรกิจภายใน .
 92. ^ ไมเยอร์ส ดีจี (2014). จิตวิทยา: รุ่น ที่สิบในโมดูล นิวยอร์ก:สำนักพิมพ์ที่คุ้มค่า . [ ต้องการหน้า ]
 93. Horvath, A. 2001. "กลุ่มพันธมิตร" จิตบำบัด: ทฤษฎี การวิจัย การปฏิบัติ การฝึกอบรม 38(4):365–72 ดอย : 10.1037/0033-3204.38.4.365 .
 94. ไลค์เซนริง, ฟอล์ค; อับบาส, อัลลัน; ลุยเทน, แพทริค; ฮิลเซนรอธ, มาร์ค; ระบุง, สเวน (2013). "หลักฐานใหม่สำหรับการบำบัดทางจิตเวชในระยะยาว" (PDF ) จิตเวชศาสตร์จิตวิทยา . สิ่งพิมพ์กิลฟอร์ด. 41 (3): 361–384. ดอย : 10.1521/pdps.2013.41.3.361 . ISSN 2162-2590 . PMID 24001160 . S2CID 10911045 . เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 2019-02-26    
 95. อรรถเป็น เดอ มาต, ซัสเกีย; เดอ Jonghe, ฟรานส์; เดอเครเกอร์, รูธ; ไลค์เซนริง, ฟอล์ค; อับบาส, อัลลัน; ลุยเทน, แพทริค; ช่างตัดผม Jacques P.; แวน, เรียน; เดคเกอร์, แจ็ค (2013). "สถานะปัจจุบันของหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับจิตวิเคราะห์: แนวทางการวิเคราะห์อภิมาน" . ฮาร์วาร์รีวิวจิตเวช . เทคโนโลยีโอวิด (Wolters Kluwer Health) 21 (3): 107–137. ดอย : 10.1097/hrp.0b013e318294f5fd . ISSN 1067-3229 . PMID 23660968 .  
 96. ^ Shedler, Jonathan (2010), "The Efficacy of Psychodynamic Psychotherapy", นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน , 65 (2): 98–109, CiteSeerX 10.1.1.607.2980 , doi : 10.1037/a0018378 , PMID 20141265  
 97. ^ Leichsenring, F. (2005), "Are psychodynamic and psychoanalyticบำบัดที่มีประสิทธิภาพ" (PDF) , International Journal of Psychoanalysis , 86 (3): 841–68, doi : 10.1516/rfee-lkpn-b7tf-kpdu , PMID 16096078 , S2CID 38880785   
 98. ไลค์เซนริง, ฟอล์ค และสเวน ราบุง 2554.จิตบำบัดจิตบำบัดระยะยาวในความผิดปกติทางจิตที่ซับซ้อน: การปรับปรุงการวิเคราะห์เมตา . วารสารจิตเวชศาสตร์อังกฤษ 199(1):15–22. ดอย : 10.1192/bjp.bp.110.082776 . PMID 21719877 – ผ่านบริดจ์ 
 99. แมคเคย์, ดีน. 2554. "วิธีการและกลไกในประสิทธิภาพของจิตบำบัดจิตบำบัด Paywall." นักจิตวิทยาอเมริกัน 66(2):147–8. ดอย : 10.1037/a0021195 . PMID 21299262 . 
 100. ธอมบ์ส, เบรตต์ ดี., ลิซ่า อาร์. จิวเวตต์ และมารีเอลล์ บาสเซล 2554. "มีที่ว่างสำหรับการวิพากษ์วิจารณ์การศึกษาเกี่ยวกับจิตบำบัดทางจิตหรือไม่?" นักจิตวิทยาอเมริกัน 66(2):148–49. ดอย : 10.1037/a0021248 . PMID 21299263 . 
 101. Anestis, Michael D., Joye C. Anestis และ Scott O. Lilienfeld 2554. "เมื่อพูดถึงการประเมินการบำบัดทางจิตเวช มารอยู่ในรายละเอียด" นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน 66(2):149–51. ดอย : 10.1037/a0021190 . PMID 21299264 . 
 102. ไทรอัน, วอร์เรน ดับเบิลยู. และจอร์เจียนา เอส. ไทรอัน 2554. "ไม่มีความเป็นเจ้าของปัจจัยร่วม" นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน 66(2):151–52. ดอย : 10.1037/a0021056 . PMID 21299265 . 
 103. ^ เกอร์เบอร์ แอนดรูว์ เจ; Kocsis, เจมส์ เอช; มิลรอด บาร์บารา แอล; และคณะ (2011). "การทบทวนตามคุณภาพของการทดลองควบคุมแบบสุ่มสำหรับจิตบำบัดจิตบำบัด" วารสารจิตเวชอเมริกัน . 168 (1): 19–28. ดอย : 10.1176/appi.ajp.2010.08060843 . PMID 20843868 . 
 104. แอนเดอร์สัน เอ็ดเวิร์ด เอ็ม.; แลมเบิร์ต, ไมเคิล เจ. (1995). "จิตบำบัดเชิงไดนามิกระยะสั้น: การทบทวนและการวิเคราะห์เมตา" ทบทวนจิตวิทยาคลินิก 15 (6): 503–514. ดอย : 10.1016/0272-7358(95)00027-ม .
 105. ^ อับบาส อัลลัน; คิสลีย์, สตีเฟน; โครเอนเก้, เคิร์ต (2009). "จิตบำบัดจิตบำบัดระยะสั้นสำหรับความผิดปกติของร่างกาย การทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เมตาดาต้าของการทดลองทางคลินิก" . จิตบำบัดและ Psychosomatics . 78 (5): 265–74. ดอย : 10.1159/000228247 . hdl : 10072/30557 . PMID 19602915 . S2CID 16419162 .  
 106. อับบาส อัลเลน เอ.; และคณะ (2010). "ประสิทธิภาพของจิตบำบัดจิตบำบัดระยะสั้นสำหรับภาวะซึมเศร้า: การวิเคราะห์อภิมาน". ทบทวนจิตวิทยาคลินิก 30 (1): 25–36. ดอย : 10.1016/j.cpr.2009.08.010 . PMID 19766369 . 
 107. ^ อับบาส อัลลัน; เมืองโจเอล; ดรีสเซ่น, เอลเลน (2012). "จิตบำบัดแบบไดนามิกระยะสั้นแบบเร่งรัด: การทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เมตาดาต้าของการวิจัยผลลัพธ์" ฮาร์วาร์รีวิวจิตเวช . 20 (2): 97–108. CiteSeerX 10.1.1.668.6311 . ดอย : 10.3109/10673229.2012.677347 . PMID 22512743 . S2CID 6432516 .   
 108. ^ สมิท, วาย.; Huibers, J.; Ioannidis, J.; ฟาน ไดค์, อาร์.; ฟาน ทิลเบิร์ก, W.; Arntz, A. (2012). "ประสิทธิผลของจิตวิเคราะห์จิตวิเคราะห์ระยะยาว — การวิเคราะห์เมตาดาต้าของการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม" ทบทวนจิตวิทยาคลินิก 32 (2): 81–92. ดอย : 10.1016/j.cpr.2011.11.003 . PMID 22227111 . 
 109. ไลค์เซนริง, ฟอล์ค; ระบุง, สเวน (2011). "จิตบำบัดจิตบำบัดระยะยาวในความผิดปกติทางจิตที่ซับซ้อน: การปรับปรุงการวิเคราะห์เมตา" . วารสารจิตเวชแห่งอังกฤษ . 199 (1): 15–22. ดอย : 10.1192/bjp.bp.110.082776 . PMID 21719877 . 
 110. มาล์มเบิร์ก, ลีนา; เฟนตัน, มาร์ค; ราธโบน, จอห์น (2001). "จิตบำบัดส่วนบุคคลและจิตวิเคราะห์สำหรับโรคจิตเภทและโรคจิตเภทขั้นรุนแรง" . ฐานข้อมูล Cochrane ของการทบทวน อย่างเป็นระบบ (3): CD001360 ดอย : 10.1002/14651858.CD001360 . พี เอ็มซี 4171459 . PMID 11686988 .  
 111. ↑ Kreyenbuhl , Julie, Robert W. Buchanan, Faith B. Dickerson และ Lisa B. Dixon. 2010 [2009]. ทีมวิจัยผลลัพธ์ของผู้ป่วยโรคจิตเภท (PORT): คำแนะนำการรักษาฉบับปรับปรุงกระดานข่าวโรคจิตเภท 36(1):94–103. ดอย : 10.1093/schbul/sbp130 . PMID 19955388 . PMC PMC2800150 .  
 112. เลห์แมน, แอนโธนี่ เอฟ. และโดนัลด์ เอ็ม. สไตน์วอคส์ พ.ศ. 2541 "รูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทตามปกติ: ผลลัพธ์เบื้องต้นจากการสำรวจลูกค้าทีมวิจัยผลลัพธ์ผู้ป่วยโรคจิตเภท (PORT)" กระดานข่าวโรคจิตเภท 24(1):11–20, แผ่นดิสก์. 20–32. ดอย : 10.1093/oxfordjournals.schbul.a033303 . PMID 9502543 . 
 113. บรันเนอร์, โฮเซ่ (2001), ฟรอยด์กับการเมืองของจิตวิเคราะห์ , ทรานแซกชัน, พี. xxi, ISBN 978-0-7658-0672-7
 114. "washingtonpost.com: Dispatches from the Freud Wars: Psychoanalysis and Its Passions" . เดอะวอชิงตันโพสต์ .
 115. "The Professorial Provocateur, Noam Chomsky สัมภาษณ์โดย Deborah Solomon " เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2015-09-23 . สืบค้นเมื่อ2010-06-19 .
 116. โกลด์, สตีเฟน เจย์ (1977). Ontogeny และ Phylogeny . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด . ISBN 9780674639409.
 117. ^ อิสเน็ค, ฮันส์ . 2528.ความเสื่อมโทรมและการล่มสลายของจักรวรรดิฟรอยด์ .
 118. คิลสตรอม, จอห์น เอฟ. 2012 [2000]. "ฟรอยด์ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ไม่ ไม่จริง ๆ " (ปรับปรุง ed.) จอห์น เอฟ. คิลสตรอม . เบิร์กลีย์:มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ . เก็บถาวรจากต้นฉบับ 10 พฤษภาคม 2556 — 2000/2003/2009 "ฟรอยด์ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ไม่ ไม่จริง" Hilgard's Introduction to Psychology (13/14/15 ed.) แก้ไขโดย R. Atkinson, RC Atkinson, EE Smith, DJ Bem และ S. Nolen-Hoeksema นิวยอร์ก: Harcourt Brace Jovanovich .
 119. ป็อปเปอร์, คาร์ล ไรมุนด์ (1981). การคาดเดาและการหักล้าง: การเติบโตของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 4) ลอนดอน: เลดจ์. หน้า 38. ISBN 9780415285940. และสำหรับมหากาพย์เรื่อง Ego, Super-ego และ Id ของ Freud นั้น ไม่มีการอ้างสถานะทางวิทยาศาสตร์ที่แน่นแฟ้นไปกว่านี้แล้วสำหรับเรื่องราวที่รวบรวมของโฮเมอร์จากโอลิมปัส
 120. ^ Georgiev, Danko D. (2017-12-06). ข้อมูลควอนตัมและจิตสำนึก: บทนำที่อ่อนโยน (ฉบับที่ 1) โบคา เรตัน: CRC Press. หน้า 4. ดอย : 10.1201/9780203732519 . ISBN 9781138104488. OCLC  1003273264 . Zbl  1390.81001 . คำต่างๆ เช่นจิตใต้สำนึกหรือsuperegoที่มักใช้ในจิตวิเคราะห์ ที่ มีต้นกำเนิดโดยซิกมันด์ ฟรอยด์ (1856–1939) ถูกผลักไสให้อยู่ในขอบเขตของวิทยาศาสตร์เทียม ซึ่งงานของฟรอยด์ส่วนใหญ่มีเหตุอันสมควร
 121. a b ทอร์รีย์, อี. ฟุลเลอร์ 2529. หมอผีและจิตแพทย์ . หน้า 76.
 122. ^ a b Popper, คาร์ล อาร์ . 1990. "วิทยาศาสตร์: การคาดเดาและการหักล้าง" หน้า 104–10 ในปรัชญาวิทยาศาสตร์และ ไสยศาสตร์ แก้ไขโดย P. Grim ออลบานี, พี. 109 ดูตัวอย่าง Google หนังสือโปรดดูการคาดเดาและการหักล้าง
 123. ^ เว็บสเตอร์, ริชาร์ด . 1995.ทำไมฟรอยด์ถึงผิด: บาป วิทยาศาสตร์ และจิตวิเคราะห์ . ลอนดอน: ฮาร์เปอร์ คอลลินส์.
 124. ^ ชิออฟี, แฟรงค์ . 2005. "ฟรอยด์เป็นนักวิทยาศาสตร์เทียมหรือไม่ "ผีเสื้อและล้อ . แปลและตีพิมพ์ใน Le livre noir de la psychoanalyse: Vivre, penser et aller mieux sans Freudเรียบเรียงโดย C. Meyer ร่วมกับ M. Borch-Jacobsen, J. Cottraux, D. Pleux และ J. Van Rillaer ปารีส: les arènes (2005). สืบค้นเมื่อ 8 พฤษภาคม 2020.
 125. ^ ลากาทอส, อิมเร . พ.ศ. 2521 "ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์" เอกสารปรัชญา 1 แก้ไขโดย I. Lakatos,J. Worrallและ G. Currie เคมบริดจ์:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ . หน้า 146 .
 126. ^ สครูตัน, โรเจอร์ (1994). ความต้องการทางเพศ: การสืบสวนเชิงปรัชญา . หนังสือฟีนิกซ์. หน้า 201. ISBN 978-1-85799-100-0.
 127. ^ Bunge, มาริโอ (1984). "ธรรมศาสตร์คืออะไร?" ฉบับที่ 9. ผู้สอบสวนขี้ระแวง น. 36–46.
 128. ^ Bunge, มาริโอ (2001). "ปรัชญาในภาวะวิกฤต: ความจำเป็นในการสร้างใหม่". โพรมีธีอุสบรรยาย. น. 229–235.
 129. ^ Seligman, Martin , Authentic Happiness (The Free Press, Simon & Schuster, 2002), หน้า 64–65
 130. กรุนบอม, อดอล์ฟ . 2536.การตรวจสอบความถูกต้องในทฤษฎีทางคลินิกของจิตวิเคราะห์: การศึกษาในปรัชญาจิตวิเคราะห์ . แมดิสัน, คอนเนตทิคัต:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนานาชาติ . ไอ978-0-8236-6722-2 . อสม . 26895337 . [ ต้องการหน้า ]  
 131. บอร์ช-ยาค็อบเซ่น, มิคเคล . พ.ศ. 2539ระลึกถึง Anna O: ศตวรรษแห่งความลึกลับ ลอนดอน: เลดจ์. ไอ0-415-91777-8 . 
 132. ^ เว็บสเตอร์, ริชาร์ด . 2539ทำไมฟรอยด์ถึงผิด บาป วิทยาศาสตร์ และจิตวิเคราะห์ . ลอนดอน: ฮาร์เปอร์ คอลลินส์.
 133. ไฟน์แมน, ริชาร์ด (2007) [1998]. ความหมายของมันทั้งหมด: ความคิดของนักวิทยาศาสตร์พลเมือง ลอนดอน: เพนกวิน. น. 114–5.ไฟน์แมนก็พูดกับจิตแพทย์ที่นี่เช่นกัน
 134. ^ มิลเลอร์, อลิซ (1984).เจ้าอย่าได้ระวัง สังคมทรยศต่อเด็ก. นิวยอร์ก: เมอริแดนพริ้นติ้ง
 135. ^ สัปดาห์, เจฟฟรีย์ . 1989.เรื่องเพศและความไม่พอใจ: ความหมาย ตำนาน และเรื่องเพศสมัยใหม่ . นิวยอร์ก: เลดจ์. ไอ978-0-415-04503-2 _ หน้า 176. 
 136. ^ ลาคาน, ฌาคส์ . 1977. Ecrits: A Selection and The Seminarsแปลโดย Alan Sheridan ลอนดอน: ทาวิสสต็อก.
 137. Deleuze, GillesและFélix Guattari 2527 [1972]. Anti-Oedipus: ทุนนิยมและโรคจิตเภท . ลอนดอน: แอธลอน. ไอ978-0-485-30018-5 . 
 138. เลเซอร์เคิล, ฌอง-ฌาคส์ (ตุลาคม 2555). ดูแคนจ์, ฌอง-นุมา; Sibertin-Blanc, Guillaume (สหพันธ์). "เครื่องจักร Deleuzo-Guattarian" . แอกตูเอล มาร์กซ์ . ปารีส : PUF 52 (2): 108–120. eISSN 1969-6728 . ISBN  978-2-13-059331-7. ISSN  0994-4524ผ่านCairn.info
 139. Irigaray L (1974), Speculum , Paris: Minuit, ISBN 978-2-7073-0024-9
 140. Deleuze, GillesและFélix Guattari 2527 [1972]. "การสังเคราะห์แบบแยกส่วนของการบันทึกเสียง" ส่วนที่ 2.4 ใน Anti-Oedipus: Capitalism และ Schizophrenia ลอนดอน: แอธลอน. ไอ978-0-485-30018-5 . หน้า 89. 
 141. ดรูว์ เวสเทน "มรดกทางวิทยาศาสตร์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ ที่มีต่อวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาที่ได้รับแจ้งทางจิตพลศาสตร์" พฤศจิกายน 2541 ฉบับที่. 124, หมายเลข 3, 333–371
 142. ฟิชเชอร์ ซีมัวร์ และโรเจอร์ พี. กรีนเบิร์ก 2520.ความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ของทฤษฎีและการบำบัดของฟรอยด์ . นิวยอร์ก:หนังสือพื้นฐาน . หน้า 399.
 143. ^ มิลตัน, เจน. (2000). จิตวิเคราะห์และพฤติกรรมบำบัดความรู้ความเข้าใจ . หน้า 440.
 144. a b Westen and Gabbard, 2002
 145. ^ คาโล, ชโลโม . 1997. "ความไร้อำนาจเป็นคำอุปมา" กางเกง – คำอุปมาสำหรับศตวรรษที่ 21 สหราชอาณาจักร: สิ่งพิมพ์ DAT น. 16 ปกหลัง.
 146. เดอร์ริดา, ฌาคส์และ บาส, อลัน 2530.โปสการ์ด: จากโสกราตีสถึงฟรอยด์และอื่นๆ . ชิคาโก:มหาวิทยาลัยชิคาโก .

อ่านเพิ่มเติม

บทนำ

 • เบรนเนอร์, ชาร์ลส์ (1954). ตำราเบื้องต้นของจิตวิเคราะห์ .
 • เอลเลียต, แอนโธนี่ (2002). ทฤษฎีจิตวิเคราะห์: บทนำ (ฉบับที่ 2) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยดุ๊ก . --
  บทนำที่อธิบายทฤษฎีจิตวิเคราะห์พร้อมการตีความของนักทฤษฎีหลัก
 • ได้ รูเบน (1990). ประวัติจิตวิเคราะห์. (ขยาย ed.). Northvale: เจสัน อารอนสัน. ไอเอสบีเอ็น0-8264-0452-9 
 • ซามูเอล, ลอว์เรนซ์ อาร์ (2013). Shrink: ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของจิตวิเคราะห์ในอเมริกา . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเนแบรสกา. 253 หน้า
 • ฟรอยด์, ซิกมุนด์ (2014) [1926]. " จิตวิเคราะห์ " สารานุกรมบริแทนนิกา .

ผลงานอ้างอิง

หนังสือชุด

วิเคราะห์ อภิปราย และวิจารณ์

 • อาซิซ, โรเบิร์ต (2007). The Syndetic Paradigm: The Untrodden Path Beyond Freud and Jung , อัลบานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก ISBN 978-0-7914-6982-8 
 • บอร์ช-ยาค็อบเซ่น, มิคเคล (1991). Lacan: The Absolute Master , Stanford: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด. ไอเอสบีเอ็น0-8047-1556-4 
 • บอร์ช-ยาค็อบเซ่น, มิคเคล (1996). รำลึกถึงแอนนา โอ: ศตวรรษแห่งความลึกลับ , ลอนดอน: เลดจ์ ไอเอสบีเอ็น0-415-91777-8 
 • Borch-Jacobsen, Mikkel และShamdasani, Sonu (2012) The Freud Files: An Inquiry into the History of Psychoanalysis , สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ไอ978-0-521-72978-9 . 
 • บร็อคไมเออร์ เจนส์ (1997). "อัตชีวประวัติ การบรรยาย และแนวความคิดของฟรอยด์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชีวิต". ปรัชญา จิตเวช และจิตวิทยา 4 : 175–200.
 • เบิร์นแฮม, จอห์น, เอ็ด. (2012). หลังจากฟรอยด์จากไป: ศตวรรษแห่งจิตวิเคราะห์ในอเมริกาสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก
 • ชิออฟี, แฟรงค์ . (1998). ฟรอยด์กับคำถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทียม , Open Court Publishing Company. ISBN 0-8126-9385-X 
 • ลูกเรือ, เฟรเดอริค (1995). The Memory Wars: Freud's Legacy in Dispute , New York: New York รีวิวหนังสือ. ISBN 1-86207-010-5 
 • ลูกเรือ, เฟรเดอริค, เอ็ด. (1998). ไม่ได้รับอนุญาต Freud: Doubters Confront a Legend , New York: Viking ไอเอสบีเอ็น0-14-028017-0 
 • ลูกเรือ, เฟรเดอริค (2017). ฟรอยด์: การสร้างภาพลวงตาหนังสือนครหลวง. ISBN 9781627797177 
 • ดูเฟรน, ทอดด์ (2000). Tales From the Freudian Crypt: The Death Drive in Text and Context , สแตนฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ไอเอสบีเอ็น0-8047-3885-8 
 • — (2007). Against Freud: นักวิจารณ์ Talk Back , Stanford: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ไอเอสบีเอ็น0-8047-5548-5 
 • เออร์วิน, เอ็ดเวิร์ด (1996), การบัญชีขั้นสุดท้าย: ประเด็นเชิงปรัชญาและเชิงประจักษ์ในจิตวิทยาฟรอยด์ . ไอเอสบีเอ็น0-262-05050-1 
 • เอสเทอร์สัน, อัลเลน (1993). ภาพลวงตาเย้ายวน: การสำรวจผลงานของซิกมันด์ ฟรอยด์ ชิคาโก: เปิดศาล ไอเอสบีเอ็น0-8126-9230-6 
 • ฟิชเชอร์ ซีมัวร์ และโรเจอร์ พี. กรีนเบิร์ก (1977) ความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ของทฤษฎีและการบำบัดของฟรอยด์ นิวยอร์ก: หนังสือพื้นฐาน
 • — (1996). ฟรอยด์ประเมินใหม่ทางวิทยาศาสตร์: การทดสอบทฤษฎีและการบำบัด นิวยอร์ก: จอห์น ไวลีย์
 • Gellner, Ernest (1993), การเคลื่อนไหวทางจิตวิเคราะห์: ความฉลาดแกมโกงของไม่มีเหตุผล . มุมมองที่สำคัญของทฤษฎีฟรอยด์ ไอเอสบีเอ็น0-8101-1370-8 
 • กรุนโบม อดอล์ฟ (1979) "ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์เป็นวิทยาศาสตร์หลอกโดยเกณฑ์การแบ่งเขตของคาร์ล ป๊อปเปอร์ใช่หรือไม่" ปรัชญาอเมริกันรายไตรมาส . 16 : 131–141.
 • — (1985). รากฐานของจิตวิเคราะห์: คำติชมเชิงปรัชญา . ไอเอสบีเอ็น0-520-05017-7 
 • มักมิลแลน, มัลคอล์ม (1997), ฟรอยด์ประเมิน: โค้งที่สมบูรณ์ . ไอเอสบีเอ็น0-262-63171-7 
 • มอร์ลี่ย์ เอส, เอคเคิลสตัน ซี, วิลเลียมส์ เอ (1999) "การทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานของการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมของการบำบัดพฤติกรรมทางปัญญาและการบำบัดพฤติกรรมสำหรับอาการปวดเรื้อรังในผู้ใหญ่ ไม่รวมอาการปวดหัว" ปวด . 80 (1–2): 1–13. ดอย : 10.1016/s0304-3959(98)00255-3 . PMID  10204712 . S2CID  21572242 .
 • รูสแตง, ฟรองซัวส์ (1982). Dire Mastery: การเป็นสาวกจาก Freud ถึง Lacan บัลติมอร์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกิ้นส์ ไอเอสบีเอ็น0-88048-259-1 
 • เว็บสเตอร์, ริชาร์ด . (1995). เหตุใดฟรอยด์จึงผิด: บาป วิทยาศาสตร์ และจิตวิเคราะห์ , นิวยอร์ก: หนังสือพื้นฐาน, ฮาร์เปอร์ คอลลินส์ ไอเอสบีเอ็น0-465-09128-8 
 • วอลไฮม์, ริชาร์ดบรรณาธิการ (1974). ฟรอยด์: คอลเลกชันของบทความที่สำคัญ. นิวยอร์ก: หนังสือ Anchor ไอเอสบีเอ็น0-385-07970-2 

การตอบสนองต่อคำวิจารณ์

 • Köhler, Thomas 1996: Anti-Freud-Literatur von ihren Anfängen bis heute. Zur wissenschaftlichen Fundierung ฟอน Psychoanalyse-Kritik. สตุ๊ตการ์ ท: Kohlhammer Verlag ISBN 3-17-014207-0 
 • Ollinheimo, Ari — Vuorinen, Risto (1999): Metapsychology and the Suggestion Argument: A Reply to Grünbaum's Critique of Psychoanalysis. ความคิดเห็น Scientiarum Socialium , 53. Helsinki: Finnish Academy of Science and Letters. ISBN 951-653-297-7 
 • โรบินสัน, พอล (1993). ฟรอยด์และนักวิจารณ์ของเขา Berkeley & Los Angeles: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย ไอเอสบีเอ็น0-520-08029-7 
 • Gomez, Lavinia: The Freud Wars: An Introduction to the Philosophy of Psychoanalysis . Routledge, 2005. ทบทวน : Psychodynamic Practice 14(1):108–111. ก.พ. 2551. 

ลิงค์ภายนอก

0.14482116699219