สดุดี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

เดวิดแต่งเพลงสดุดีParis Psalterศตวรรษที่ 10 [1]

หนังสือสดุดี ( / s ɑː m z /หรือ/ s ɔː ( l ) m z / SAW(L)MZ ; ภาษาฮีบรู : תְּהִלִּים , Tehillim , lit. "praises") หรือที่รู้จักในชื่อPsalmsหรือPsalterเป็นหนังสือเล่มแรกของKetuvim ("งานเขียน") ส่วนที่สามของTanakhและหนังสือในพันธสัญญาเดิม [2]ชื่อเรื่องมาจากคำแปลภาษากรีกψαλμοί( psalmoi ) หมายถึง "ดนตรีบรรเลง" และโดยการขยาย "คำที่มาพร้อมกับดนตรี" [3]หนังสือเล่มนี้เป็นกวีนิพนธ์ ของ เพลงสวดทางศาสนา ของ ชาวฮีบรูแต่ละ เพลง โดยมี 150 เพลงในประเพณียิวและคริสเตียนตะวันตกและอีกมากในโบสถ์คริสต์ตะวันออก [4] [5]หลายคนเชื่อมโยงกับชื่อของเดวิดแต่ทุนการศึกษาสมัยใหม่ปฏิเสธการประพันธ์ของเขา แทนที่จะวางองค์ประกอบของสดุดีให้กับผู้เขียนหลายคนที่เขียนระหว่างศตวรรษที่ 9 และ 5 ก่อนคริสต์ศักราช [5]

โครงสร้าง

ภาพประกอบกระบวนการของ Baxterในปี 1880 ของ สดุดี 23จากนิตยสารThe Sunday at Home ของ Religious Tract Society

คำอวยพร

หนังสือสดุดีแบ่งออกเป็นห้าส่วน โดยแต่ละตอนปิดท้ายด้วยหลักคำสอน (กล่าวคือ การให้พร ) กองบรรณาธิการเหล่านี้อาจแนะนำโดยบรรณาธิการสุดท้ายเพื่อเลียนแบบการแบ่งห้าเท่าของโตราห์ : [6]

 • เล่ม 1 (สดุดี 1–41)
 • เล่ม 2 (สดุดี 42–72)
 • เล่ม 3 (สดุดี 73–89)
 • เล่ม 4 (สดุดี 90–106)
 • เล่ม 5 (สดุดี 107–150)

ตัวยก

สดุดีหลายเล่ม (116 จาก 150) มีคำนำหน้า (ชื่อเรื่อง) แต่ละรายการ ตั้งแต่ความคิดเห็นที่ยาวไปจนถึงคำเดียว มากกว่าหนึ่งในสามดูเหมือนจะเป็นทิศทางดนตรี ซึ่งส่งถึง "ผู้นำ" หรือ "นักร้องประสานเสียง" รวมถึงข้อความเช่น "เครื่องสาย" และ "ตามดอกลิลลี่" อื่นๆ ดูเหมือนจะเป็นการอ้างถึงประเภทของการประพันธ์ดนตรี เช่น "สดุดี" และ "เพลง" หรือแนวทางเกี่ยวกับโอกาสการใช้สดุดี ("ในการอุทิศพระวิหาร" "เพื่อถวายเป็นอนุสรณ์" เป็นต้น ). หลายคนมีชื่อบุคคล ที่พบบ่อยที่สุด (73 สดุดี—75 ถ้ารวมสดุดีสองบทที่พระคัมภีร์ใหม่กล่าวถึงดาวิด) เป็น 'ของดาวิด' และสิบสามบทเหล่านี้เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนกับเหตุการณ์ในชีวิตของกษัตริย์บุตรชายของโคราห์ (11) โซโลมอน (2) โมเสส (1) อีธานชาวเอสราห์ (1) และเฮมานชาวเอสราห์ (1) พระคัมภีร์เซป ตัวจินต์เปชิตตา (ซีเรียคภูมิฐาน)และภูมิฐานละตินต่างเชื่อมโยงบทเพลงสดุดีหลายเล่ม (เช่น111และ145 ) กับฮักกัยและเศคาริยาห์ เซ ปตัวจินต์ยังกล่าวถึงบทเพลงสดุดีหลายบท (เช่น112และ135 ) ว่าเอเสเคียลและเยเรมีย์

การนับ

การนับเลขฮีบรู
( มาโซเรต )
เลขกรีก
( เซปตัวจินต์ )
1–8 1–8
9–10 9
11–113 10–112
114–115 113
116 114–115
117–146 116–145
147 146–147
148–150 148–150

สดุดีมักจะระบุด้วยหมายเลขลำดับ มักจะนำหน้าด้วยตัวย่อ "ป. การนับสดุดีต่างกัน—โดยส่วนใหญ่ทีละฉบับ—ระหว่างต้นฉบับภาษาฮีบรู (มาโซเรติก ) และกรีก (เซปตัวจินต์) การแปล โปรเตสแตนต์ ( Lutheran , Anglican , Calvinist ) ใช้การนับเลขฮีบรู แต่ประเพณีคริสเตียนอื่น ๆ แตกต่างกันไป:

ความแปรปรวนระหว่าง ตำรา Masorahและ Septuagint ในการนับนี้น่าจะเพียงพอเนื่องจากการละเลยรูปแบบบทกวีดั้งเดิมของสดุดี การละเลยดังกล่าวเกิดขึ้นจากการใช้พิธีกรรมและความประมาทเลินเล่อของนักลอกเลียน เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าสดุดี 9 และ 10 (การนับเลขฮีบรู) เดิมเป็นบทกวีโคลงกลอนเดียว แยกจากกันอย่างไม่ถูกต้องโดย Massorah และรวมกันอย่างถูกต้องโดยพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์และวัลเกต [9]สดุดี 42 และ 43 (การนับเลขฮีบรู) แสดงให้เห็นโดยอัตลักษณ์ของหัวเรื่อง (ความปรารถนาในพระนิเวศของพระยาห์เวห์) โครงสร้างเมตริกและบทละเว้น (เปรียบเทียบสดุดี 42:6, 12; 43:5, การนับเลขฮีบรู) ถึง เป็นสามstrophesของหนึ่งและบทกวีเดียวกัน ข้อความภาษาฮีบรูถูกต้องในการนับเป็นสดุดี 146 และสดุดี 147 หนึ่งบท การใช้งานพิธีกรรมในภายหลังดูเหมือนจะทำให้บทเพลงสดุดีเหล่านี้และบทอื่นๆ แตกแยกออกไป Zenner ผสมผสานกับสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นบทเพลงประสานเสียงดั้งเดิม: สดุดี 1, 2, 3, 4; 6 + 13; 9 + 10; 19, 20, 21; 56 + 57; 69 + 70; 114 + 115; 148, 149, 150 [10]บทร้องประสานเสียงดูเหมือนจะเป็นรูปแบบดั้งเดิมของสดุดี 14 และ 70 ท่อนร้องทั้งสองท่อนและท่อนเป็นเพลงสดุดี 14; antistrophes ทั้งสองคือสดุดี 70 [11]เป็นที่น่าสังเกตว่า ในการสลายบทกวีดั้งเดิม แต่ละส่วนพุ่งเข้าไปในเพลงสดุดีสองครั้ง: สดุดี 14 = 53, สดุดี 70 = 40:14–18 ส่วนอื่นๆ ที่ซ้ำซ้อนของสดุดีคือ สดุดี 108:2–6 = สดุดี 57:8–12; สดุดี 108:7–14 = สดุดี 60:7–14; สดุดี 71:1–3 = สดุดี 31:2–4 การสูญเสียรูปแบบดั้งเดิมของสดุดีบางบทนี้ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการสังฆราชแห่งพระคัมภีร์ (1 พฤษภาคม ค.ศ. 1910) ของศาสนจักรคาทอลิกว่าเกิดจากการปฏิบัติพิธีกรรม การละเลยโดยผู้คัดลอก หรือสาเหตุอื่นๆ (12)

เลขกลอนถูกพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1509 [13] [14]มีประเพณีที่แตกต่างกันไม่ว่าจะรวมหัวเรื่องเดิมไว้ในการนับหรือไม่ สิ่งนี้นำไปสู่การนับไม่สอดคล้องกันใน 62 สดุดี โดยมีการชดเชย 1 บางครั้งก็ถึง 2 โองการ [15]

บทสวดเพิ่มเติม

ฉบับเซปตัวจินต์ ซึ่งมีอยู่ในโบสถ์อีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ รวมสดุดี 151 ; พบเวอร์ชันภาษาฮีบรูนี้ในPsalms Scroll of the Dead Sea Scrolls Peshittaบางเวอร์ชัน(พระคัมภีร์ที่ใช้ในโบสถ์ซีเรียในตะวันออกกลาง) รวมถึงสดุดี152–155 นอกจากนี้ยังมีสดุดีของโซโลมอนซึ่งเป็นสดุดีอีก 18 บทที่มีต้นกำเนิดจากชาวยิว ซึ่งน่าจะเขียนเป็นภาษาฮีบรูแต่เดิมยังคงมีอยู่เฉพาะในการแปลภาษากรีกและซีเรียเท่านั้น สิ่งบ่งชี้เหล่านี้และอื่น ๆ ชี้ให้เห็นว่าคอลเล็กชั่นเพลงสดุดี 150 บทของคริสเตียนตะวันตกและยิวในปัจจุบันได้รับการคัดเลือกจากชุดที่กว้างขึ้น

ประเภทหลัก

ผลงานการบุกเบิกรูปแบบที่สำคัญของ แฮร์มันน์ กุนเคลในบทเพลงสดุดีพยายามที่จะให้บริบทใหม่และมีความหมายในการตีความบทเพลงสดุดีแต่ละบท—ไม่ใช่โดยการดูบริบททางวรรณกรรมในบทเพลงสดุดี (ซึ่งเขาไม่ได้เห็นว่ามีความสำคัญ) แต่โดยการนำ รวมเพลงสดุดีประเภท เดียวกัน ( Gattung ) จากทั่วสดุดี Gunkel แบ่งเพลงสดุดีออกเป็นห้าประเภทหลัก:

เพลงสรรเสริญ

เพลงสรรเสริญเป็นเพลงสรรเสริญการงานของพระเจ้าในการสร้างหรือประวัติศาสตร์ โดยทั่วไปแล้วพวกเขาเริ่มต้นด้วยการเรียกร้องให้สรรเสริญ อธิบายแรงจูงใจในการสรรเสริญ และปิดท้ายด้วยการเรียกซ้ำ สองหมวดย่อยคือ "เพลงสดุดีเพื่อครองราชย์" ซึ่งเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชย์ของพระยาห์เวห์เป็นกษัตริย์ และเพลงสดุดีศิโยน เชิดชู Mount Zionที่ประทับของพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็ม [16]กุนเคลยังบรรยายชุดย่อยพิเศษของ "บทเพลงสรรเสริญ" ซึ่งรวมถึงหัวข้อของการฟื้นฟูในอนาคต (สดุดี 126) หรือการพิพากษา (สดุดี 82) [17]

ชุมชนคร่ำครวญ

ภาพของดาวิดกำลังสวดอ้อนวอนขอการปลดปล่อยในแม่พิมพ์ไม้นี้ในปี 1860 โดยJulius Schnorr von Karolsfeld

การคร่ำครวญของชุมชนเป็นเพลงสดุดีที่ประเทศชาติคร่ำครวญถึงภัยพิบัติของชุมชน [18]การคร่ำครวญทั้งส่วนรวมและส่วนบุคคล โดยทั่วไปแล้ว แต่ไม่รวมถึงองค์ประกอบต่อไปนี้เสมอไป:

 1. ที่อยู่ต่อพระเจ้า,
 2. คำอธิบายของความทุกข์
 3. ด่าฝ่ายที่รับทุกข์
 4. การประท้วงความไร้เดียงสาหรือการยอมรับความผิด
 5. ร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า,
 6. ศรัทธาในการรับคำอธิษฐานของพระเจ้า
 7. ความคาดหมายของการตอบสนองของพระเจ้าและ
 8. เพลงขอบคุณพระเจ้า [19] [20]

โดยทั่วไปแล้ว ประเภทย่อยของแต่ละบุคคลและส่วนรวมสามารถแยกความแตกต่างได้โดยใช้ "I" เอกพจน์หรือพหูพจน์ "เรา" อย่างไรก็ตาม "ฉัน" ยังสามารถบ่งบอกถึงประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละบุคคลที่สะท้อนถึงชุมชนทั้งหมดได้ (21)

สดุดีพระราชทาน

ภาพของดาวิดกำลังสวดสดุดีในการแกะสลักไม้ในปี 1860 โดยJulius Schnorr von Karolsfeld

บทเพลงสรรเสริญเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การแต่งงานและการสู้รบ (18)ไม่มีผู้ใดกล่าวถึงกษัตริย์องค์ใดโดยเฉพาะ ที่มาและการใช้งานยังคงคลุมเครือ (22)บทเพลงสดุดีหลายบท โดยเฉพาะสดุดี 93-99 เกี่ยวข้องกับความเป็นกษัตริย์ของพระเจ้า และอาจเกี่ยวข้องกับพิธีประจำปีซึ่งพระยาห์เวห์จะทรงรับตำแหน่งกษัตริย์ตามพิธีกรรม [23]

ร้องคร่ำครวญทีละคน

การคร่ำครวญส่วนบุคคลเป็นการสดุดีที่คร่ำครวญถึงชะตากรรมของนักสดุดี สดุดีประเภททั่วไป ปกติเปิดด้วยการวิงวอนจากพระเจ้า ตามมาด้วยเสียงคร่ำครวญและขอความช่วยเหลือ และมักจะจบลงด้วยการแสดงออกถึงความมั่นใจ [18]

บทสวดขอบคุณส่วนบุคคล

ในสดุดีของแต่ละคน ตรงกันข้ามกับการคร่ำครวญ สดุดีขอบคุณพระเจ้าสำหรับการช่วยกู้จากความทุกข์ยากส่วนตัว [18]

นอกจากประเภทหลักทั้งห้านี้แล้ว Gunkel ยังรู้จักประเภทเพลงสดุดีย่อยอีกจำนวนหนึ่ง ได้แก่:

 • สดุดีขอบคุณพระเจ้าที่คนทั้งชาติขอบคุณพระเจ้าสำหรับการปลดปล่อย
 • สดุดีภูมิปัญญาสะท้อน วรรณกรรมภูมิปัญญาในพันธสัญญาเดิม;
 • สดุดีแสวงบุญ ขับร้องโดยผู้แสวงบุญระหว่างทางไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
 • ทางเข้าและพิธีสวด; และ
 • กลุ่มของเพลงสดุดีผสมที่ไม่สามารถกำหนดประเภทใด [24]

องค์ประกอบ

ม้วนหนังสือสดุดี

ต้นกำเนิด

องค์ประกอบของสดุดีมีระยะเวลาอย่างน้อยห้าศตวรรษ จากสดุดี 29 ถึงบทอื่นๆ อย่างชัดเจนจากยุคหลังการเนรเทศ (ไม่เร็วกว่าศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสต์ศักราช) ส่วนใหญ่มีถิ่นกำเนิดในอาณาจักรทางใต้ของยูดาห์และเกี่ยวข้องกับพระวิหารในเยรูซาเล ม ซึ่งพวกเขาอาจทำหน้าที่เป็นบท สวด ในระหว่างการบูชาพระ วิหาร วิธีการที่พวกเขาทำสิ่งนี้ไม่ชัดเจนแม้ว่าจะมีข้อบ่งชี้ในบางส่วน: "ผูกขบวนเทศกาลด้วยกิ่งก้านจนถึงเชิงเขาของแท่นบูชา" บ่งบอกถึงความเกี่ยวข้องกับเครื่องบูชาและ "ขอให้คำอธิษฐานของฉันถูกนับเป็นธูป" ชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวเนื่องกับการถวายเครื่องหอม [4]

ตามประเพณีของชาวยิวหนังสือสดุดีประกอบด้วยชายคนแรก ( อดัม ), เมลคีเซเดค , อับราฮัม , โมเสส , เฮมาน , เจดูธัน , อาสาฟและบุตรชายทั้งสามของโคราห์ [25] [26]หนังสือเล่มนี้ อย่างไร ส่วนใหญ่มาจากดาวิด เพราะเขาเป็นกวี-นักดนตรี[ ต้องการอ้างอิง ]และใครมีคำอธิบายใน2 ซามูเอล 23:1ว่า "ผู้ประพันธ์เพลงสดุดีแห่งอิสราเอล" อับราฮัม บิน เอส รา กล่าวว่า การแก้ไขครั้งสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ถูกสร้างขึ้นโดยบุรุษแห่งสมัชชาใหญ่ . [27]

อิทธิพล

เพลงสดุดีบางบทแสดงอิทธิพลจากข้อความก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องจากภูมิภาค ตัวอย่างรวมถึงข้อความ Ugariticต่างๆและ Babylonian Enuma Eliš อิทธิพลเหล่านี้อาจเป็นความคล้ายคลึงกันของพื้นหลังหรือความเปรียบต่าง ตัวอย่างเช่นสดุดี 29ดูเหมือนจะมีลักษณะเฉพาะกับกวีนิพนธ์และหัวข้อทางศาสนาของชาวคานาอัน อย่างไรก็ตามไม่ควรอ่านมากเกินไป Robert Alterชี้ให้เห็นว่าคำปราศรัยของ "บุตรของพระเจ้า" ที่การเปิด "เป็นความคิดที่ดีที่สุดเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายของวรรณกรรมที่ริบหรี่ของตำนานพหุเทวนิยม" แต่ "ความเชื่อในพวกเขา...ไม่น่าจะได้รับการแบ่งปันโดยแวดวงอาลักษณ์ที่ ผลิตสดุดี ". (28) ความแตกต่างกับตำนานเทพปกรณัมที่อยู่รายรอบนั้นเห็นได้อย่างชัดเจนในสดุดี 104:26ที่การประชุมในตำนานของเทพเจ้าแห่งท้องทะเลที่ขัดแย้งกันอย่างดุเดือด เช่น เท อา มัทแห่งบาบิโลน คานาไนต์แยมและเลวีอาธานซึ่งปรากฏในพระคัมภีร์ฮีบรูด้วย คือ " ลดลงเป็นสัตว์เลี้ยงน้ำที่YHWHสามารถเล่นได้ " [29]

ลักษณะบทกวี

กวีนิพนธ์ในพระคัมภีร์สดุดีใช้ ความ คล้ายคลึงกันเป็นอุปกรณ์กวีหลัก ความคล้ายคลึงกันเป็นความสมมาตรซึ่งแนวคิดได้รับการพัฒนาโดยการใช้การอธิบายใหม่ คำพ้องความหมาย การขยายเสียง การซ้ำซ้อนทางไวยากรณ์ หรือการคัดค้าน [30] [31]ความคล้ายคลึงกันแบบพ้องความหมายเกี่ยวข้องกับสองบรรทัดที่แสดงแนวคิดเดียวกัน ตัวอย่างของความคล้ายคลึงกัน:

 • "L ORDคือความสว่างและความรอดของฉัน ฉันจะกลัวใคร L ORDเป็นป้อมปราการในชีวิตของฉัน ฉันจะกลัวใคร" (สดุดี 27:1)

เส้นสองเส้นที่แสดงสิ่งที่ตรงกันข้ามเรียกว่าความขนานที่ ตรงกันข้าม ตัวอย่างของการขนานที่ตรงกันข้าม:

 • “และพระองค์ทรงนำพวกเขาไปในเมฆในเวลากลางวัน/ และด้วยแสงไฟที่ลุกเป็นไฟตลอดคืน” (สดุดี 78:14)

ประโยคสองประโยคที่แสดงแนวคิดในการขยายการอ้างสิทธิ์ครั้งแรกเรียกว่าการขนานที่กว้างขวาง ตัวอย่างของการขนานที่กว้างขวาง:

 • “ปากของข้าพระองค์เปี่ยมด้วยคำสรรเสริญพระองค์/สรรเสริญพระองค์ตลอดทั้งวัน” (สดุดี 71:8)

วาระบรรณาธิการ

สดุดี 11 ใน Utrecht Psalterในศตวรรษที่ 9 ซึ่งภาพประกอบของข้อความมักจะเป็นตัวอักษร

นักวิชาการหลายคนเชื่อว่าบทเพลงสดุดีแต่ละบทถูกดัดแปลงเป็นชุดเดียวในช่วงสมัยวัดที่สอง (32)เป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่าของสะสมดังกล่าวมีรอยประทับของข้อความหรือคำอธิบายที่อยู่เบื้องหลังแต่ข้อความนี้ยังคงถูกซ่อนไว้ ดังที่ออกัสตินแห่งฮิปโปกล่าวว่า "ลำดับของบทเพลงสดุดีดูเหมือนว่าสำหรับฉันจะมีความลับของผู้ยิ่งใหญ่ ความลึกลับ แต่ความหมายยังไม่ปรากฏแก่ข้าพเจ้า" ( Enarr. on Ps. 150.1) คนอื่นๆ ชี้ให้เห็นถึงการต่อกัน นั่นคือ เพลงสดุดีที่อยู่ติดกันมีคำและหัวข้อที่คล้ายคลึงกัน ใน ที่ สุด วิธี นี้ ได้ พัฒนา ให้ รู้ จัก แก่ เรื่อง ทั่ว ไป ที่ บทเพลง สรรเสริญ ทั้ง กลุ่ม แบ่งปัน. [33]

ในปีพ.ศ. 2528 Gerald H. Wilson 's The Editing of the Hebrew Psalterเสนอ - โดยควบคู่ไปกับเพลงสรรเสริญตะวันออกโบราณอื่น ๆ - เพลงสดุดีที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด (หรือ "ตะเข็บ") ของหนังสือสดุดีห้าเล่มมีนัยสำคัญ สอดคล้อง โดยเฉพาะการวางบทสดุดี เขาชี้ให้เห็นว่ามีความก้าวหน้าของความคิด จากความทุกข์ยาก ผ่านปมของการรวบรวมในความล้มเหลวที่เห็นได้ชัดของพันธสัญญาในสดุดี 89 ซึ่งนำไปสู่การแสดงคอนเสิร์ตสรรเสริญในตอนท้าย เขาสรุปว่าของสะสมถูกแก้ไขใหม่เพื่อให้เป็นการหวนคิดถึงความล้มเหลวของพันธสัญญาของดาวิดชักชวนอิสราเอลให้วางใจในพระเจ้าเพียงผู้เดียวในอนาคตที่ไม่ใช่พระเมสสิยาห์ [34] วอลเตอร์ บรูกเกมันน์เสนอว่าวัตถุประสงค์ของกองบรรณาธิการที่แฝงอยู่นั้นเน้นไปที่ปัญญาหรือปัญญามากกว่า โดยกล่าวถึงประเด็นในการดำเนินชีวิตด้วยศรัทธา สดุดี 1 เรียกผู้อ่านสู่ชีวิตแห่งการเชื่อฟัง สดุดี 73 (บทเพลงสดุดีของ Brueggemann) เผชิญกับวิกฤติเมื่อมีข้อสงสัยในความซื่อสัตย์ของพระเจ้า สดุดี 150 แสดงถึงชัยชนะของศรัทธา เมื่อพระเจ้าไม่ได้รับคำสรรเสริญเพราะบำเหน็จของเขา แต่สำหรับการเป็นอยู่ของเขา [35]ในปี 1997 เดวิด C. Mitchell's The Message of the Psalterมีแนวความคิดที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง จากผลงานของวิลสันและคนอื่นๆ[36]มิทเชลล์เสนอว่าบทเพลงสดุดีได้รวบรวมตารางเวลาแบบ eschatological เหมือนกับของเศคาริยาห์ 9–14 [37]โปรแกรมนี้รวมถึงการรวบรวมอิสราเอลที่ถูกเนรเทศโดยเจ้าบ่าว-ราชา การสถาปนาอาณาจักรของเขา ความตายอันรุนแรงของเขา; อิสราเอลกระจัดกระจายในถิ่นทุรกันดาร รวมตัวกันอีกครั้งและถูกโจมตีอีกครั้ง จากนั้นได้รับการช่วยเหลือจากกษัตริย์จากสวรรค์ ผู้ทรงสถาปนาอาณาจักรของเขาจากไซอัน นำสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่แผ่นดินโลก และรับการแสดงความเคารพจากบรรดาประชาชาติ

ทัศนะทั้งสามนี้—การหวนกลับที่ไม่ใช่พระเมสสิยาห์ของ Wilson เกี่ยวกับพันธสัญญาของ Davidic, คำสั่งทางปัญญาของ Brueggemann และโปรแกรม eschatologico-messianic ของ Mitchell— ล้วนมีผู้ติดตามของพวกเขา แม้ว่าวาระทางปัญญานั้นจะถูกบดบังบ้างโดยอีกสองวาระ ไม่นานก่อนที่เขาจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในปี 2548 วิลสันได้ปรับเปลี่ยนจุดยืนของเขาเพื่อให้มีคำพยากรณ์เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์อยู่ภายในวาระการตอบโต้ของสดุดี [38]ตำแหน่งของมิทเชลล์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าตอนนี้เขาเห็นว่าประเด็นนี้เป็นการระบุเมื่อจุดเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์ของบทเพลงสดุดีเปลี่ยนไปเป็นวิทยานิพนธ์ [39]

เพลงสดุดีโบราณ

บทเพลงสดุดีไม่ได้เขียนขึ้นเพียงเป็นบทกวี แต่เป็นบทเพลงสำหรับร้องเพลง ตามคำกล่าวของ ซา เดีย กาออน (882–942) ที่รับใช้ในgeonateของบาบิโลนยิว เดิมสดุดีถูกขับร้องในบริเวณวัดโดย ชาวเล วีโดยพิจารณาจากสิ่งที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละสดุดี (เชื้อสายของนักร้อง เวลาที่กำหนด และ สถานที่ เครื่องมือที่ใช้ ลักษณะการดำเนินการ ฯลฯ) แต่ได้รับอนุญาตให้สุ่มอ่านโดยใครก็ได้ทุกที่ทุกเวลา [40]มากกว่าหนึ่งในสามของเพลงสดุดีส่งถึงผู้อำนวยการดนตรี เพลงสดุดีบางบทชักชวนผู้นมัสการให้ร้องเพลง (เช่น สดุดี 33:1-3; 92:1-3; 96:1-3; 98:1; 101:1; 150) บางหัวเรื่องหมายถึงเครื่องดนตรีที่ควรเล่นสดุดี (สดด. 4, 5, 6, 8, 67) บางคนพูดถึงคนเลวีที่ร้องเพลงหนึ่งในแปดทำนอง ซึ่งหนึ่งในนั้นรู้จักกันในชื่อ "ที่แปด" ( ภาษาฮีบรู : sheminit ) (สดด. 6, 12) [41]และคนอื่น ๆ ยังคงรักษาชื่อสำหรับโหมดตะวันออกโบราณเช่นayelet ha-shachar (หลังรุ่งอรุณ; Ps. 22); shoshanim / shushan ( ลิลลี่ / ลิลลี่ ; Pss. 45; 60) กล่าวถึงทำนองเพลงบางเพลง [42]หรือ ʻalmuth / ʻalamoth ( mute ; [43] Pss. 9, 46) ซึ่งตาม Saadia Gaon เป็น "ท่วงทำนองเงียบ ๆ แทบไม่ได้ยิน" [44]

แม้จะมีความคิดเห็นที่ได้ยินบ่อย ๆ ว่าเพลงโบราณของพวกเขาสูญหายไป แต่วิธีการในการสร้างใหม่ก็ยังหลงเหลืออยู่ เศษเสี้ยวของเพลงสดุดีของวัดได้รับการเก็บรักษาไว้ในโบสถ์ยิวโบราณและบทสวดของโบสถ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ทำนองเพลง เพเรกรินนั ส ท่วงทำนองเพลงสดุดี 114 [45]ป้ายแสดงบทเพลงเพื่อบันทึกบทเพลงที่ร้อง ถูกใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ หลักฐานของพวกเขาสามารถพบได้ในต้นฉบับของสำเนาสดุดีที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในDead Sea Scrollsและยังมีเนื้อหาที่กว้างขวางยิ่งขึ้นในข้อความ Masoreticซึ่งมีอายุจนถึงยุคกลางตอนต้นและซึ่งนักกรานชาวไทบีเรียอ้างว่าทำงานบนพระวิหาร - สัญญาณประจำเดือน (ดู 'บทเพลงแห่งเถาวัลย์' ของ Moshe ben Asher สู่ Codex Cairensis) [46]

มีการพยายามถอดรหัส Cantillation ของ Masoretic หลายครั้ง แต่ที่ "ประสบความสำเร็จ" ที่สุดคือSuzanne Haïk-Vantoura (1928–2000) ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 [47]การฟื้นฟูของเธอสันนิษฐานว่าสัญญาณแสดงถึงระดับของมาตราส่วนดนตรีต่างๆ - นั่นคือ บันทึกย่อ - ซึ่งทำให้ขัดแย้งกับประเพณีอื่น ๆ ที่มีอยู่ทั้งหมดโดยที่เครื่องหมายแสดงถึงแรงจูงใจอันไพเราะ นอกจากนี้ยังไม่คำนึงถึงการมีอยู่ของระบบสัญกรณ์แบบเก่า เช่น ระบบบาบิโลนและปาเลสไตน์ นักดนตรีจึงปฏิเสธทฤษฎีของไฮก-แวนทูร่า ด้วยผลลัพธ์ที่น่าสงสัย และวิธีการของเธอมีข้อบกพร่อง [48]อย่างไรก็ตาม มิทเชลล์ได้ปกป้องมันซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยแสดงให้เห็นว่าเมื่อนำไปใช้กับบทเพลง Masoretic cantillation ของสดุดี 114 มันสร้างทำนองที่จดจำได้ว่าเป็น โทนัส เพเร กรินั สของโบสถ์และธรรมศาลา [49]มิตเชลล์รวมการถอดความเพลงของวิหาร psalmody ของสดุดี 120–134 ในคำอธิบายของเขาเกี่ยวกับเพลงแห่งการขึ้น

โดยไม่คำนึงถึงการวิจัยเชิงวิชาการ ชาวยิว Sephardic ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของ Masoretic cantillation [50]

ธีมและการดำเนินการ

บทเพลงสดุดีส่วนบุคคลส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการสรรเสริญพระเจ้าสำหรับฤทธิ์อำนาจและพระคุณของพระองค์ สำหรับการสร้างโลก และสำหรับการช่วยกู้ชาติอิสราเอลในอดีต พวกเขาจินตนาการถึงโลกที่ทุกคนและทุกสิ่งจะสรรเสริญพระเจ้า และพระเจ้าจะทรงฟังคำอธิษฐานของพวกเขาและตอบสนอง บางครั้งพระเจ้า "ซ่อนพระพักตร์ของพระองค์" และปฏิเสธที่จะตอบสนอง ตั้งคำถาม (สำหรับผู้เขียนสดุดี) เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับการอธิษฐานซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานพื้นฐานของหนังสือสดุดี [51]

เพลงสดุดีบางบทเรียกว่า " maschil " ( maschil ) หมายถึง "รู้แจ้ง" หรือ "ฉลาด" เพราะพวกเขาให้ปัญญา ที่โดดเด่นที่สุดคือสดุดี 142 ซึ่งบางครั้งเรียกว่า "มาสคิลของดาวิด"; อื่นๆ ได้แก่ สดุดี 32 และสดุดี 78 [52]

การจัดกลุ่มและการแบ่งกลุ่มพิเศษในหนังสือสดุดีคือ 15 สดุดี (สดุดี 120–134) ที่รู้จักกันในกรณีสร้างshir ha-ma'aloth (= "เพลงแห่งการขึ้น" หรือ "บทเพลงแห่งองศา") และ หนึ่งเป็นเชอร์ลามะโลท (สดุดี 121) ตามคำกล่าวของ ซา เดียกาออน เพลงเหล่านี้ต่างจากบทเพลงสดุดีอื่นๆ ตรงที่พวกเขาจะร้องโดยชาวเลวีใน "ท่วงทำนองอันดัง" ( Judeo-Arabic : בלחן מרתפע ‎) [53]ทุกบทเพลงสดุดีที่กำหนดไว้สำหรับอาสาฟ (เช่น สดุดี 50, 73–83) ถูกร้องโดยลูกหลานของเขาในขณะที่ใช้ฉาบตาม 1 พงศาวดาร 16:5 [54] [53]ทุกบทเพลงสดุดีที่พบวลีเกริ่นนำ "Upon Mahalath" (เช่น สดุดี 53 และ 88) ร้องโดยชาวเลวีโดยใช้เครื่องเคาะจังหวะขนาดใหญ่ที่มีกรอบกว้างและปิดทั้งสองด้าน และทุบด้วยไม้สองท่อน [55]

การตีความและอิทธิพลในภายหลัง

เดวิดเล่นพิณโดยJan de Bray , 1670
ชายชาวยิวอ่านสดุดี 119ที่กำแพงตะวันตก

ภาพรวม

เดิมสดุดีเป็นเพลงสวด ใช้ในโอกาสต่าง ๆ และในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ต่อมา บางคนถูก anthologised และอาจจะเข้าใจได้ภายในกวีนิพนธ์ต่างๆ (เช่น PS. 123 เป็นหนึ่งในเพลงสดุดีแห่งการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์); ในที่สุด บทเพลงสดุดีแต่ละบทสามารถเข้าใจได้ในบทเพลงสดุดีโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายชีวิตของดาวิดหรือการให้คำแนะนำเช่นโตราห์ ในประเพณียิวและคริสเตียนในภายหลัง บทสดุดีได้ถูกนำมาใช้เป็นคำอธิษฐานทั้งแบบส่วนตัวและแบบส่วนรวม เพื่อแสดงความรู้สึกตามประเพณีทางศาสนา [56]

ข้อคิดเห็น

ผู้เขียนหลายคนให้ความเห็นเกี่ยวกับสดุดี ได้แก่ :

ใช้ในพิธีกรรมของชาวยิว

ชื่อบางส่วนที่มอบให้กับสดุดีมีคำอธิบายที่แนะนำให้ใช้ในการนมัสการ:

 • บางคนมีคำอธิบายภาษาฮีบรู ว่า shir ( שיר ; Greek : ᾠδή , ōdḗ , 'song') สิบสามมีคำอธิบายนี้ มันหมายถึงการไหลของคำพูดตามที่เป็นอยู่ในเส้นตรงหรือในสายพันธุ์ปกติ คำอธิบายนี้รวมถึงเพลงฆราวาสและเพลงศักดิ์สิทธิ์
 • เพลงสดุดีห้าสิบแปดบทมีคำอธิบายว่า mizmor ( מזמור ; ψαλμός ) บทเพลงหรือบทเพลง; เพลงศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับเครื่องดนตรี
 • สดุดี 145เพียงอย่างเดียวมีชื่อtehillah ( תהלה ; ὕμνος ) หมายถึงเพลงสรรเสริญ เพลงที่มีความคิดที่โดดเด่นซึ่งเป็นการสรรเสริญพระเจ้า
 • สดุดีสิบสามบทถูกอธิบายว่าเป็นmaskil ( 'ฉลาด'): 32 , 42 , 44 , 45 , 5255 , 74 , 78 , 88 , 89และ142 สดุดี 41 :2 แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในรายการด้านบน แต่มีคำอธิบายashrei maskil
 • หกสดุดี ( 16 , 5660 ) มีชื่อเรื่องว่าmichtam ( מכתם , 'gold') [63] Rashiแนะนำว่าmichtamหมายถึงสิ่งของที่บุคคลพกติดตัวไปด้วยตลอดเวลา ดังนั้น บทเพลงสรรเสริญเหล่านี้จึงมีแนวความคิดหรือแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกันในทุกขั้นตอนและสถานการณ์ตลอดชีวิต ซึ่งถือว่ามีความสำคัญเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน การรับรู้ทางจิตวิญญาณ [64]
 • สดุดี 7 (พร้อมกับHabakkuk บทที่ 3 ) [65]มีชื่อเรื่อง shigayon ( שיגיון ) มีการตีความสามประการ: [66] (a) ตามคำกล่าวของ Rashi และคำอื่นๆ คำนี้มาจากรากศัพท์shegagaซึ่งหมายถึง "ความผิดพลาด" ที่ David ได้ทำบาปบางอย่างและกำลังร้องเพลงในรูปแบบของคำอธิษฐานเพื่อไถ่ตัวเองจากบาป (b) shigayonเป็นเครื่องดนตรีประเภทหนึ่ง (c) Ibn Ezraถือว่าคำนี้หมายถึง "ความปรารถนา" เช่นในข้อในสุภาษิต 5:19 [67] tishge tamid

มีการใช้สดุดีตลอดการนมัสการของชาวยิวตาม ประเพณี สดุดีและโองการที่สมบูรณ์จำนวนมากจากสดุดีปรากฏใน พิธี ตอนเช้า ( Shacharit ) ส่วนประกอบpesukei dezimraรวมเพลงสดุดี 30, 100 และ 145–150 สดุดี 145 (ที่เรียกกันทั่วไปว่า " Ashrei " ซึ่งเป็นคำแรกของสองข้อที่ผนวกกับตอนต้นของสดุดีจริง ๆ ) ถูกอ่านสามครั้งทุกวัน: ครั้งหนึ่งในshacharitซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของpesukei dezimrahดังที่ได้กล่าวมาแล้วครั้งหนึ่ง พร้อมกับสดุดี 20 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำอธิษฐาน ในช่วงเช้า และอีกครั้งหนึ่งเมื่อเริ่ม พิธีใน ตอนบ่าย ในวันเทศกาลและวันสะบาโต แทนที่จะจบพิธีตอนเช้า ก่อนพิธีมุสซาฟ สดุดี 95–99, 29, 92, และ 93 พร้อมกับบทอ่านภายหลัง ประกอบด้วยบทนำ ( คับบาลัตถือบัต) ของการนมัสการในคืนวันศุกร์ ตามเนื้อผ้า "สดุดีสำหรับวันนี้" ที่แตกต่างกัน— Shir shel yom—จะอ่านหลังจากการนมัสการตอนเช้าในแต่ละวันของสัปดาห์ (เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ สดุดี: 24, 48, 82, 94, 81, 93, 92) มีอธิบายไว้ในMishnah (ประมวลภาษาเริ่มต้นของประเพณีปากเปล่า ของชาวยิว ) ในtramate Tamid ตามคัมภีร์ลมุด บทเพลงสดุดีประจำวันนี้แต่เดิมท่องในวันนั้นของสัปดาห์โดยชาวเลวีในพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม จากRosh Chodesh ElulจนถึงHoshanah Rabbahสดุดี 27 ถูกอ่านวันละสองครั้งหลังการนมัสการในช่วงเช้าและเย็น มีมินฮัก (ธรรมเนียม) ที่จะท่องสดุดี 30 ทุกเช้าของชานุกกะห์หลังจากชาชาริต: บางคนท่องบทนี้แทน "สดุดีสำหรับวันนี้" ตามปกติ คนอื่นๆ ท่องบทนี้เพิ่มเติม

เมื่อชาวยิวเสียชีวิต นาฬิกาจะถูกเฝ้าไว้เหนือร่างกาย และ บท สวด (สดุดี) จะถูกอ่านอย่างต่อเนื่องโดยแสงแดดหรือแสงเทียน จนกระทั่งพิธีฝังศพ ในอดีต นาฬิกาเรือนนี้จะดำเนินการโดยครอบครัวที่ใกล้ชิด โดยปกติแล้วจะเป็นกะ แต่ในทางปฏิบัติร่วมสมัย บริการนี้จัดทำโดยพนักงานของโรงศพหรือchevra kadisha

ชาวยิวหลายคนอ่านหนังสือสดุดีเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน ในแต่ละสัปดาห์ บางคนยังกล่าวว่าเพลงสดุดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในสัปดาห์นั้นหรือส่วนโทราห์ที่อ่านในช่วงสัปดาห์นั้น นอกจากนี้ ชาวยิวจำนวนมาก (โดยเฉพาะLubavitchและChasidim คนอื่นๆ ) อ่านหนังสือสดุดีทั้งเล่มก่อนการนมัสการในช่วงเช้า ในวันสะบาโตก่อนการ ปรากฏของดวงจันทร์ ขึ้น ใหม่ตามการคำนวณ

การอ่านสดุดีถือกันว่าเป็นประเพณีของชาวยิวว่าเป็นพาหนะในการได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า ดังนั้นจึงมักถูกอ่านเป็นพิเศษในยามยากลำบาก เช่น ความยากจน โรคภัยไข้เจ็บ หรืออันตรายทางร่างกาย ในธรรมศาลาหลายแห่ง มีการท่องสดุดีหลังการให้บริการเพื่อความปลอดภัยของรัฐอิสราเอล Sefer ha-Chinuch [68]กล่าวว่าการปฏิบัตินี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อไม่ให้ได้รับความโปรดปรานเช่นนี้ แต่เป็นการปลูกฝังความเชื่อในความรอบคอบของพระเจ้าในจิตสำนึกของตนโดยสอดคล้องกับ มุมมองทั่วไป ของMaimonides เกี่ยว กับความรอบคอบ (ตามลําดับ กริยาภาษาฮีบรูเพื่อการอธิษฐานhitpalal התפלל แท้จริงแล้วเป็นรูปสะท้อนกลับของpalalอย่างไรก็ตาม, เพื่อตัดสิน. ดังนั้น "การอธิษฐาน" จึงสื่อถึงแนวคิดของ "การตัดสินตนเอง": ในที่สุด จุดประสงค์ของการอธิษฐาน— tefilah תפלה—คือการเปลี่ยนแปลงตนเอง) [69]

ในการสวดมนต์และนมัสการของคริสเตียน

เด็กร้องและเล่นดนตรี ภาพประกอบเพลงสดุดี 150 (สรรเสริญ Dominum)
เดวิดถูกวาดเป็นสดุดีในแม่พิมพ์ไม้นี้ในปี 1860 โดยJulius Schnorr von Karolsfeld

การอ้างอิง ในพระคัมภีร์ใหม่แสดงให้เห็นว่าคริสเตียนยุคแรกสุดใช้เพลงสดุดีในการนมัสการ และสดุดียังคงเป็นส่วนสำคัญของการนมัสการในคริสตจักรคริสเตียนส่วนใหญ่ นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์คาทอลิกเพสไบทีเรียนลูเธอรันและแองกลิกันใช้สดุดีอย่างเป็นระบบเสมอมา โดยมีวงจรสำหรับการอ่านทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ตลอดระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ขึ้นไป ในศตวรรษแรก ๆ ของศาสนจักร คาดว่าผู้สมัครรับตำแหน่งอธิการ คน ใดจะสามารถท่องบทสดุดีทั้งหมดจากความทรงจำ ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้โดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่เป็นพระภิกษุ [70]คริสเตียนใช้สาย Pater Noster 150 เม็ดเพื่อสวดภาวนาทั้งบทเพลง [71]

Paul the Apostleอ้างคำพูดสดุดี (โดยเฉพาะสดุดี 14และ53ซึ่งเกือบจะเหมือนกัน) เป็นพื้นฐานสำหรับทฤษฎีของเขาเกี่ยวกับบาปดั้งเดิมและรวมพระคัมภีร์ไว้ในจดหมายถึงชาวโรมันบทที่ 3

นิกายโปรเตสแตนต์หัวโบราณหลายนิกายร้องเพลงสดุดีเท่านั้น (บางโบสถ์ยังร้องเพลงสวดจำนวนเล็กน้อยที่พบในที่อื่นในพระคัมภีร์) ในการบูชา และไม่ยอมรับการใช้เพลงสวดที่ไม่ใช่ในพระคัมภีร์ไบเบิล ตัวอย่าง ได้แก่Reformed Presbyterian Church of North America , the Presbyterian Reformed Church (อเมริกาเหนือ)และFree Church of Scotland (ต่อ )

 • สดุดี 22มีความสำคัญเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในฐานะสดุดีแห่งศรัทธาอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทดสอบที่รุนแรง
 • สดุดี 23 , L ORD is My Shepherdนำเสนอข้อความปลอบโยนที่น่าดึงดูดใจในทันที และได้รับเลือกอย่างกว้างขวางสำหรับพิธีศพ ในโบสถ์ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหรือเพลงสวดยอดนิยมเพลงใดเพลงหนึ่ง
 • สดุดี 51 ขอ ทรงเมตตาข้าพระองค์ โอ พระเจ้า ทรงเรียกพระแม่มารีจากคำแรกในฉบับภาษาละติน ทั้งในพิธีศักดิ์สิทธิ์และชั่วโมงในศีลระลึกการกลับใจหรือการสารภาพบาป และในสภาพแวดล้อมอื่นๆ
 • สดุดี 82มีอยู่ในBook of Common Prayerเป็นบทสวดศพ
 • สดุดี 137ที่ริมแม่น้ำบาบิโลน เรานั่งลงและร้องไห้ที่นั่นโบสถ์อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ใช้เพลงสวดนี้ในช่วงสัปดาห์ก่อนเข้าพรรษา

ยังคงมีการแปลและการตั้งค่าใหม่ของสดุดี สดุดีที่พิมพ์ทีละเล่มเพื่อใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์เรียกว่า สดุดี

นอกจากนี้ เพลงสดุดีมักใช้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับเพลงนมัสการคริสเตียนสมัยใหม่หรือ ร่วมสมัย ในหลากหลายรูปแบบ บางเพลงมีพื้นฐานมาจากเพลงสดุดีหรือสดุดีโดยเฉพาะ และหลายเพลงอ้างอิงโดยตรงจากหนังสือสดุดี (และส่วนอื่นๆ ของพระคัมภีร์) [72]

คริสต์นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์

ชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์และชาวกรีก-คาทอลิก (ชาวคาทอลิกตะวันออกที่ปฏิบัติตามพิธีไบแซนไทน์ ) ได้ทำให้สดุดีเป็นส่วนสำคัญของคำอธิษฐานส่วนตัวและร่วมกันมาเป็นเวลานาน เวอร์ชันอย่างเป็นทางการของเพลงสดุดีที่โบสถ์ออร์โธดอกซ์ใช้คือเซปตัวจินต์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการอ่าน เพลงสดุดี 150 บทแบ่งออกเป็นkathismata 20 บท (กรีก: καθίσματα; Slavonic: каѳисмы, kafismy ; lit. "sittings") และkathisma แต่ละบท (กรีก: κάθισμα; Slavonic: каѳисма )แบ่งเป็น 3 kafismadises (กรีก: στάσεις, staseis lit. "standings" ร้องเพลง στάσις, ชะงักงัน) ที่เรียกกันว่าเพราะผู้สัตย์ซื่อยืนอยู่ที่จุดสิ้นสุดของชะงักงัน ในแต่ละครั้ง เพื่อถวายเกียรติแด่พระบิดา ... .

ที่Vespers and Matinsจะมีการอ่านkathismata ที่ แตก ต่างกันในช่วงเวลาต่างๆ ของ ปีพิธีกรรมและในวันต่างๆ ของสัปดาห์ตามปฏิทินของคริสตจักร เพื่อให้อ่านทั้งหมด 150 psalms (20 kathismata ) ในช่วงสัปดาห์ ในช่วงเข้าพรรษาจำนวนkathismataจะเพิ่มขึ้นเพื่อให้อ่านสดุดีทั้งหมดสองครั้งต่อสัปดาห์ ในศตวรรษที่ 20 ฆราวาสฆราวาสบางคนได้นำการอ่านสดุดีมาอย่างต่อเนื่องในวันธรรมดา โดยจะอธิษฐานทั้งเล่มภายในสี่สัปดาห์

นอกเหนือจาก การอ่าน kathismaเพลงสดุดียังครองตำแหน่งที่โดดเด่นในบริการออร์โธดอกซ์อื่น ๆ ทุกแห่งรวมถึง บริการ ของชั่วโมงและพิธีศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สดุดี 50ที่สำนึกผิดใช้กันอย่างแพร่หลายมาก เศษส่วน ของสดุดีและโองการแต่ละบทใช้เป็นProkimena (บทนำสู่การอ่านพระคัมภีร์) และStichera ส่วนใหญ่ของVespersจะยังคงประกอบด้วยเพลงสดุดีแม้ว่า kathisma จะถูกละเว้น; สดุดี 118 "สดุดีแห่งธรรมบัญญัติ" เป็นจุดศูนย์กลางของมา ติน ในวันเสาร์ บางวันอาทิตย์ และงานศพบริการ. ตามธรรมเนียมแล้ว หนังสือสดุดีทั้งเล่มจะอ่านออกเสียงหรือสวดมนต์ที่ด้านข้างของผู้ตายในช่วงเวลาที่นำไปสู่พิธีศพ ซึ่งสะท้อนถึงประเพณีของชาวยิว

ศาสนาคริสต์ตะวันออก

หลายสาขาของโอเรียนทัลออร์โธดอกซ์และชาวคาทอลิกตะวันออกที่ปฏิบัติตามพิธีกรรมตะวันออกจะสวดมนต์บทสดุดีทั้งหมดในระหว่างวันระหว่างสำนักงานประจำวัน การปฏิบัตินี้ยังคงเป็นข้อกำหนดของพระสงฆ์ในคริสตจักรตะวันออก

การใช้คาทอลิก

เพลงสดุดีเป็นส่วนสำคัญของพิธีกรรมคาทอลิกมาโดยตลอด Liturgy of the Hoursมีศูนย์กลางอยู่ที่การสวดมนต์หรือการอ่านสดุดี โดยใช้สูตรที่ไพเราะ คง ที่ซึ่งรู้จักกันในชื่อเพลงสดุดี ชาวคาทอลิกยุคแรกใช้สดุดีอย่างกว้างขวางในการสวดภาวนาเป็นรายบุคคลด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อความรู้เกี่ยวกับภาษาละติน (ภาษาของพิธีกรรมโรมัน ) กลายเป็นเรื่องธรรมดา การปฏิบัตินี้จึงหยุดลงท่ามกลางผู้ที่ไม่ได้เรียนรู้ อย่างไรก็ตาม จนถึงสิ้นยุคกลางก็ไม่ทราบว่าฆราวาสมาร่วมร้องเพลงสำนักน้อยของพระแม่มารีย์ซึ่งเป็นฉบับย่อของ Liturgy of the Hours ซึ่งกำหนดให้อ่านสดุดียี่สิบห้ารอบต่อวัน และบทสดุดีอื่นๆ อีกเก้าบทที่แบ่งตาม Matins

งานของอธิการริชาร์ด ชาลโลเนอร์ในการจัดหาสื่อการสักการะบูชาเป็นภาษาอังกฤษหมายความว่าบทสวดหลายบทคุ้นเคยกับชาวคาทอลิกที่พูดภาษาอังกฤษตั้งแต่ศตวรรษที่สิบแปดเป็นต้นไป Challoner แปลทั้ง Little Office เป็นภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกับ Sunday Vespers และ Compline รายวัน เขายังจัดเตรียมเพลงสดุดีอื่นๆ เช่น 129/130 สำหรับการสวดมนต์ในหนังสือการสักการะบูชาของเขา บิชอป Challoner มีชื่อเสียงในเรื่องการทบทวนพระคัมภีร์ Douay–Rheimsและงานแปลที่เขาใช้ในหนังสือการให้ข้อคิดทางวิญญาณก็นำมาจากงานนี้

จนกระทั่งถึงสภาวาติกันครั้งที่สองบทสดุดีจะถูกอ่านในหนึ่งสัปดาห์หรือน้อยกว่าปกติ (เช่นในกรณีของพิธี Ambrosian ) รอบสองสัปดาห์ ใช้แผนงานหนึ่งสัปดาห์ที่แตกต่างกัน: นักบวชฆราวาส ส่วนใหญ่ ตามการกระจายของโรมัน ในขณะที่นักบวชปกติ เกือบจะตาม แบบสากลของเซนต์เบเนดิกต์โดยมีเพียงไม่กี่ชุมนุม (เช่นเบเนดิกตินแห่งเซนต์มอร์ The Breviaryแนะนำในปี 1974 แจกจ่ายบทสดุดีในรอบสี่สัปดาห์ การใช้พระสงฆ์แตกต่างกันอย่างมาก บางคนใช้วัฏจักรสี่สัปดาห์ของนักบวชฝ่ายฆราวาส หลายคนใช้วัฏจักรหนึ่งสัปดาห์ ไม่ว่าจะทำตามแผนของเซนต์เบเนดิกต์หรือแบบอื่นที่วางแผนไว้ ขณะที่คนอื่นๆ เลือกใช้การจัดแบบอื่น

นอกจากนี้ยังได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการสำหรับการเตรียมการอื่นๆ[หมายเหตุ 1]โดยให้อ่านสดุดีฉบับสมบูรณ์ในรอบหนึ่งสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ การเตรียมการเหล่านี้ใช้เป็นหลักโดยคำสั่งทางศาสนาแบบครุ่นคิดของคาทอลิก เช่น ระเบียบของTrappists [หมายเหตุ 2]

คำสั่งทั่วไปของพิธีสวด 122 บทลงโทษสามโหมดของการร้องเพลง/ท่องสำหรับสดุดี:

 • โดยตรง (ทุกคนร้องหรือท่องบทสดุดีทั้งหมด);
 • antiphonally (คณะนักร้องประสานเสียงหรือส่วนที่สองของการชุมนุมร้องเพลงหรือท่องโองการอื่นหรือ strophes); และ
 • responsorially (ต้นเสียงหรือคณะนักร้องประสานเสียงร้องเพลงหรือท่องโองการในขณะที่ชุมนุมร้องเพลงหรือท่องคำตอบที่ได้รับหลังจากแต่ละข้อ)

ในบรรดาสามโหมดนี้ โหมดแอนตี้โฟนัลเป็นโหมดที่นิยมใช้กันมากที่สุด [ ต้องการการอ้างอิง ]

ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา การใช้เพลงสดุดีทั้งบทในพิธีสวดลดลง หลังจากสภาวาติกันครั้งที่สอง (ซึ่งอนุญาตให้ใช้ภาษาพื้นถิ่นในพิธีสวด) บทสดุดีที่ยาวขึ้นก็ได้รับการแนะนำอีกครั้งในพิธีมิสซาในระหว่างการอ่าน การแก้ไขRoman Missal หลังจาก สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ได้แนะนำการร้องเพลงหรือการอ่านบทสดุดีส่วนที่สำคัญกว่า ในบางกรณีทั้งบทสดุดี หลังจากการอ่านครั้งแรกจากพระคัมภีร์ สดุดีนี้ เรียกว่าสดุดีผู้รับผิดชอบมักจะร้องหรือท่องตามบริบท แม้ว่าคำแนะนำทั่วไปของมิสซาโรมัน 61 อนุญาตให้อ่านโดยตรง

ลูเธอรันและการใช้ปฏิรูป

ดาวิดขับร้องและร่ายรำนำหีบพันธสัญญาค. 1650.
สดุดี 1ในรูปแบบของสเติร์นโฮลด์และฮอปกินส์แพร่หลายในภาษาแองกลิกันก่อนสงครามกลางเมืองอังกฤษ (พิมพ์ 1628) มันมาจากเวอร์ชั่นนี้ที่กองทัพร้องก่อนออกรบ

หลังการปฏิรูปโปรเตสแตนต์ การแปลสดุดีหลายบทได้ถูกกำหนดให้เป็นเพลงสวด สิ่งเหล่านี้ได้รับความนิยมเป็นพิเศษใน ประเพณี คาลวินซึ่งในอดีตพวกเขามักจะร้องให้ยกเว้นเพลงสวด ( Exclusive psalmody ) จอห์น คาลวินเองได้แปลเพลงสดุดีเป็นภาษาฝรั่งเศสเพื่อใช้ในโบสถ์ แต่เพลงสดุดีเจนี วาที่เสร็จสมบูรณ์ ในที่สุดที่ใช้ในงานบริการของโบสถ์ประกอบด้วยงานแปลโดยเฉพาะของเคลม องต์ มาโรต์ และ เธ โอดอร์ เดอ เบซ โดยแต่งทำนองโดยนักประพันธ์เพลงหลายคน รวมทั้งหลุยส์ บู ร์ชัวส์ และอีกส่วนหนึ่ง ไมสเตร ปิแอร์.Ein feste Burg ist unser GottของMartin Lutherอิงจากสดุดี 46 ท่ามกลางบทเพลงสรรเสริญที่มีชื่อเสียงของเพลงสดุดี ได้แก่ เพลงสดุดีชาวสก็อตและการถอดความโดยไอแซก วัตต์หนังสือเล่มแรกที่พิมพ์ในอเมริกาเหนือคือชุดของการตั้งค่าสดุดี คือBay Psalm Book (1640)

เมื่อถึงศตวรรษที่ 20 เพลงเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกแทนที่ด้วยเพลงสวดในงานรับใช้ของโบสถ์ อย่างไรก็ตาม เพลงสดุดีได้รับความนิยมสำหรับการอุทิศตนเป็นการส่วนตัวในหมู่ชาวโปรเตสแตนต์จำนวนมาก และยังคงใช้ในหลายคริสตจักรเพื่อการบูชาตามประเพณี [73]ในบางแวดวงมีธรรมเนียมในการอ่านสดุดีหนึ่งบทและสุภาษิต หนึ่งบท ต่อวัน ซึ่งสอดคล้องกับวันของเดือน

สดุดีวัดยังคงได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่คริสตจักรปฏิรูป หลาย แห่ง

การใช้แองกลิกัน

การ สวดมนต์ แบบแองกลิกัน เป็นวิธีการร้องแบบร้อยแก้วของบทเพลงสดุดี

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 17 เมื่อมีการ แนะนำ พระคัมภีร์คิงเจมส์การจัดเตรียมเมตริกโดยโธมัส สเติร์นโฮลด์และจอห์น ฮอปกิ้นส์ก็ได้รับความนิยมเช่นกันและมีการพิมพ์เพลงให้ด้วย เวอร์ชันนี้และเวอร์ชันใหม่ของเพลงสดุดีของ Davidโดย Tate และ Brady ผลิตขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่สิบเจ็ด (ดูบทความเรื่องMetrical psalter ) ยังคงเป็นวิธีการร้องเพลงสดุดีตามปกติในนิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์จนถึงศตวรรษที่สิบเก้า

ในบริเตนใหญ่ บทเพลงสรรเสริญ Coverdale สมัยศตวรรษที่ 16 ยังคงเป็นหัวใจของการสักการะประจำวันในมหาวิหารและ โบสถ์ ประจำตำบล หลายแห่ง หนังสือนมัสการร่วมนมัสการเล่มใหม่มีบทเพลงสรรเสริญเป็นภาษาอังกฤษสมัยใหม่

เวอร์ชันของสดุดีใน American Book of Common Prayerก่อนฉบับปี 1979 คือเพลงสดุดี Coverdale The Psalter in the American Book of Common Prayer of 1979 เป็นคำแปลใหม่ โดยพยายามรักษาจังหวะของบทเพลงสรรเสริญของ Coverdale

อิสลาม

ตามหนังสือศักดิ์สิทธิ์ของอิสลามอัลกุรอานพระเจ้าได้ส่งผู้ส่งสารจำนวนมากไปยังมนุษยชาติ ผู้ส่งสารที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลห้าคน ( รา ซู ล ) ได้แก่อับราฮัมโมเสสดาวิดพระเยซูและมูฮัมหมัด[74]แต่ละคนเชื่อว่าถูกส่งมาพร้อมกับพระคัมภีร์ ชาวมุสลิมเชื่อว่า David ( Dawud ) ได้รับสดุดี หรือZabur [75] (cf. Q38:28 ); พระเยซู ( Īsā ) พระวรสารหรือInjeel ; มูฮัมหมัดรับคัมภีร์กุรอ่าน; อับราฮัม ( อิบราฮิม ) ม้วนหนังสือของอับราฮัม ; และโมเสส ( มู ซา) โตรา ห์หรือเตารัต [76]ถือว่าพระเจ้าเป็นผู้แต่งบทเพลงสดุดี [77]

สดุดีในขบวนการ Rastafari

สดุดีเป็นส่วนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของพระคัมภีร์ในหมู่สาวกของขบวนการRastafari [78]นักร้อง Rasta เจ้าชายฟาร์ฉันปล่อยเพลงสดุดีรุ่นพูดในบรรยากาศสดุดีสำหรับฉันตั้งเป็น ฉากหลัง ของ เร้กเก้รากจากThe Aggrovators

เพลงสดุดีตั้งเป็นเพลง

สดุดีหลายบทเป็นองค์ประกอบเดียว

บทสดุดีมักถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของงานใหญ่ เพลงสดุดีมีฉากฉากของVespersเป็นจำนวนมาก รวมถึงบทของClaudio Monteverdi , Antonio VivaldiและWolfgang Amadeus Mozartผู้เขียนฉากดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบในฐานะนักดนตรีในโบสถ์ มีการใส่สดุดีในบทประพันธ์เรเควียม เช่น สดุดี 126 ในA German Requiem of Johannes Brahmsและ Psalms 130 และ 23 ในRequiem ของ John Rutter

การตั้งค่าสดุดีส่วนบุคคล

มีการตั้งค่ามากมายของเพลงสดุดีแต่ละบท ตัวอย่างที่รู้จักกันดีอย่างหนึ่งคือMiserere mei ของ Gregorio Allegriซึ่งเป็น ฉากหลัง ของเพลงสดุดี 51 ("ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ด้วยเถิด ข้าแต่พระเจ้า") บทเพลงสดุดีของนักประพันธ์เพลงรุ่นหลังก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งเช่น กันได้แก่ ผลงานของนักประพันธ์เพลง เช่นGeorge Frideric Handel , Felix Mendelssohn , Franz Liszt , Johannes BrahmsและRalph Vaughan Williams เพลงสดุดียังมีการเคลื่อนไหวทางดนตรีที่ทันสมัยกว่าและแนวเพลงที่ได้รับความนิยม

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 1. ดู "Short" Breviaries in the 20th and earlyศตวรรษที่ 21 America Archived 18 มกราคม 2006 ที่ Wayback Machineสำหรับการศึกษาที่กำลังดำเนินการ
 2. ดูตัวอย่างตารางงาน Divine Office ที่ New Melleray Abbey

อ้างอิง

 1. ^ เฮเลนซี. อีแวนส์; วิลเลียม ดับเบิลยู. วิกซัม สหพันธ์ (5 มีนาคม 2540). ความรุ่งโรจน์ของไบแซนเทียม: ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งยุคไบแซนไทน์กลาง ค.ศ. 843-1261 พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน หน้า 86 . ISBN 9780870997778. สืบค้นเมื่อ5 มีนาคม 2018 – ผ่าน Internet Archive.
 2. ^ Mazor 2011 , หน้า. 589.
 3. ^ เมอร์ฟี่ 1993 , p. 626.
 4. อรรถเป็น Kselman 2007 , พี. 775.
 5. อรรถเป็น เบอร์ลิน & เบร็ทเลอร์ 2004 , พี. 1282.
 6. ^ บูลล็อค 2004 , p. 58.
 7. ^ เฮย์ส 1998 , pp. 154–55.
 8. ↑ ตัวอย่างเช่น "Psalmus 117" ในVigilia Paschalis ใน Nocte Sancta , 66
 9. ^ คลิฟฟอร์ด 2010 , p. 773.
 10. ^ เซนเนอร์ 2439 .
 11. Zenner, JK, and Wiesmann, H., Die Psalmen nach dem Urtext , Munster, 1906, 305
 12. ^ สารานุกรมคาทอลิก The Biblical Commissionจัดพิมพ์โดย New Advent เข้าถึงเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2021
 13. ไซโคลพีเดียแห่งวรรณคดีในพระคัมภีร์ไบเบิล,... ภาพประกอบโดยภาพแกะสลักจำนวนมาก มาร์ค เอช. นิวแมน. 1845.
 14. ↑ "Erste Versnummerierungen (Verszählungen in gedruckten Bibelausgaben des 16. Jahrhunderts" . www.wlb-stuttgart.de . สืบค้นเมื่อ8 กรกฎาคม 2020 .
 15. ^ "สดุดี 12 ใน 5 ภาษา :: BibleServer" . www.bibleserver.com . สืบค้นเมื่อ8 กรกฎาคม 2020 .
 16. ^ วันที่ 2546 , หน้า 11–12.
 17. ^ เบรย์ 1996 , p. 400.
 18. ^ a b c d วันที่ 2546 , p. 12.
 19. Coogan, M. A Brief Introduction to the Old Testament: The Hebrew Bible in its Context. (สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด: อ็อกซ์ฟอร์ด 2552) น. 370
 20. ^ เมอร์ฟี่ 1993 , p. 627.
 21. ^ เบรย์ 1996 , p. 416.
 22. ^ เบอร์ลิน & เบร็ทเลอร์ 2004 , p. 1285 หมายเหตุถึง ps.2
 23. ^ Kselman 2007 , พี. 776.
 24. ^ วันที่ 2546 , p. 13.
 25. บาบาบาธรา 14b–15a)
 26. ^ ไซม่อน 1982 , pp. 237–243.
 27. ^ ไซม่อน 1982 , p. 162.
 28. ^ Alter 2007 , pp. 98–99.
 29. ^ Alter 2007 , pp. xiv–xv.
 30. Coogan, M. A Brief Introduction to the Old Testament: The Hebrew Bible in its Context. (สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด: อ็อกซ์ฟอร์ด 2552). หน้า 369;
 31. Kugel, James L. The Idea of ​​Biblical Poetry. (บัลติมอร์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกิ้นส์ 1981)
 32. เฮลีย์, เควิน เจ. (7 ตุลาคม 2555). ""ในท่ามกลางชุมนุมฉันจะสรรเสริญคุณ" (สดุดี 22:23b): การตีความใหม่ของเพลงสดุดีของแต่ละบุคคลในศาสนายิวและศาสนาคริสต์ | นักวิชาการความหมาย" . S2CID  171211158 . {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
 33. C. Westermann, The Living Psalms (trans. JR Porter; Edinburgh: T. & T. Clark, 1989; ME Tate, Psalms 51–100 (Waco, TX: Word, 1990)
 34. GH Wilson, The Editing of the Hebrew Psalter (ชิโก, แคลิฟอร์เนีย: Scholars Press, 1985)
 35. ↑ W. Brueggemann , 'Bounded by Obedience and Praise: The Psalms as Canon', JSOT 50:63–92.
 36. ^ BS Childs, Introduction to the Old Testament as Scripture (ฟิลาเดลเฟีย: ป้อมปราการ, 1979) 511–18; JL Mays, '"In a Vision": The portrayal of the Messiah in the Psalms', ออดิตู 7: 1–8; เจ. ฟอร์บส์, Studies on the Book of Psalms (Edinburgh: T. & T. Clark, 1888).
 37. ดีซี มิทเชลล์, The Message of the Psalter: An Eschatological Program in the Book of Psalms , JSOT Supplement 252 (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1997).
 38. GH Wilson, 'King, Messiah, and the Reign of God: Revisiting the Royal Psalms and the Shape of the Psalter' ใน PW Flint และ PD Miller (eds.), The Book of Psalms: Composition and Reception (Leiden: Brill, 2548)
 39. เขาได้ขยายความคิดเห็นในบางเรื่อง; ดู '"พระเจ้าจะทรงไถ่จิตวิญญาณของฉันจากแดนมรณะ": The Psalms of the Sons of Korah', JSOT 30 (2006) 365–84; 'ลอร์ด จำเดวิด: GH Wilson and the Message of the Psalter', Vetus Testamentum 56 (2006) 526–48; เพลงแห่งการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ (Campbell: Newton Mearns, 2015) 211–16; 36–44.
 40. ^ ซา เดีย 2010 , p. 33.
 41. ^ ซา เดีย 2010 , หน้า 61, 70.
 42. ^ ซา เดีย 2010 , pp. 127–28, 150.
 43. ตามคำกล่าวของ Saadia คำนี้มาจากรากศัพท์ภาษาฮีบรู אlemm ‎ ซึ่งหมายถึง "ใบ้" หรือบุคคลที่ไม่สามารถพูดได้ แม้ว่าคำที่สะกดในเพลงสดุดีจะมีตัวอักษรฮีบรู ʻayin ( ע ‎)และคำภาษาฮีบรูสำหรับ "mute" สะกดด้วยตัวอักษรฮีบรู aleph ( א ‎) ทั้งสองตัวอักษรสามารถใช้แทนกันได้
 44. ^ ซา เดีย 2010 , หน้า 65, 130.
 45. เวอร์เนอร์ สะพานศักดิ์สิทธิ์ (นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย, 2500) 419, 466.
 46. สำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับต้นกำเนิดและความเก่าแก่ของ cantillation ของ Masoretic โปรดดูที่ DC Mitchell, The Songs of Ascents (Campbell: Newton Mearns 2015): 122-137
 47. ↑ S. Haïk-Vantoura, La musique de la Bible révélée (Robert Dumas: Paris, 1976); Les 150 Psaumes dans leurs ท่วงทำนองของเก่า (ปารีส: Fondation Roi David, 1985)
 48. ดาเลีย โคเฮน และ แดเนียล เวล "ความก้าวหน้าในการวิจัยแบบนิรนัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพดั้งเดิมของสำเนียงไทบีเรีย (Te'amim)" การดำเนินการของการประชุมวิชาการยิวโลกครั้งที่เก้า , ดิวิชั่น D, ฉบับที่. II (เยรูซาเล็ม 1986): 265–80; เปรียบเทียบ เช่น การทบทวนโดย PT Daniels, Journal of the American Oriental Society , Vol. 112 ฉบับที่ 3 (ก.ค.–ก.ย. 1992), น. 499.
 49. ดีซี มิทเชล, The Songs of Ascents: Psalms 120 to 134 in the Worship of Jerusalem's temples (Campbell: Newton Mearns 2015); 'Resinging the Temple Psalmody',จสอท 36 (2012) 355–78; 'เราจะร้องเพลงของพระเจ้าได้อย่างไร' ใน S. Gillingham (ed.), Jewish and Christian Approaches to the Psalms (Oxford University Press, 2013) 119–133
 50. ^ "เทฮิลลิม" . www.separdichazzanut.com . สืบค้นเมื่อ22 พฤษภาคม 2018 .
 51. ^ เบอร์ลิน & เบร็ทเลอร์ 2004 , p. 1284.
 52. แมคเคนซี, สตีเวน แอล. (2000). คิงเดวิด: ชีวประวัติ . นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หน้า 39 –40. ISBN 9780195351019.
 53. a b Saadia 2010 , p. 31.
 54. ^ 1 พงศาวดาร 16:5
 55. ^ Saadia 2010 , หน้า 31-32 (หมายเหตุ 77)
 56. ↑ Kselman 2007 , pp. 776–78.
 57. ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเพลงสรรเสริญของฮิลารีแห่งปัวตีเย ศตวรรษที่ 4, ปารีส, Editions du Cerf, 2008, แหล่งรวบรวมคริสเตียนหมายเลข 515
 58. Discourse on the Psalms ของ St. Augustine ศตวรรษที่ 4, 2 vols., Collection "Christian Wisdom", Editions du Cerf
 59. ซาเดียกาออน (1966). กอฟีห์, โยเซฟ (เอ็ด.). เพลงสดุดีพร้อมคำแปลและคำอธิบายโดยรับบี Saadia Gaon (ในภาษาฮีบรู) เยรูซาเลม - นิวยอร์ก: American Academy for Jewish Studies OCLC 741065024 . 
 60. คำอธิบายเรื่องสดุดี (จนถึงสดุดี 54) นักบุญโธมัส อควีนาส, 1273, Editions du Cerf, 1996
 61. บทสดุดีของ John Calvin, 1557
 62. ↑ เอ็มมานูเอล, Commentaire juif des psaumes , Editions Payot, 1963
 63. ^ DLC (27 สิงหาคม 2549) "นักสืบภาษาฮิบรู: katom" . บาลาชอน. สืบค้นเมื่อ19 กันยายน 2555 .
 64. ^ "เทฮิลลิมรายวัน" . รายวัน เทฮิลิม . สืบค้นเมื่อ16 เมษายน 2557 .
 65. ^ "ฮะบากุก 3 / ฮีบรู – พระคัมภีร์ภาษาอังกฤษ / เมชน-มัมเร" . Mechon-mamre.org . สืบค้นเมื่อ17 มีนาคม 2556 .
 66. ^ "อาร์คคิส ฮะดาร์ ฮีมี" . Vbm-torah.org _
 67. ^ "สุภาษิต 5:19 กวางผู้น่ารัก กวางผู้สง่างาม ขอให้หน้าอกของเธอสนองคุณตลอดไป ขอให้เธอหลงใหลในความรักของเธอตลอดไป " พระคัมภีร์. cc . สืบค้นเมื่อ19 กันยายน 2555 .
 68. ↑ "ספר החינוך - אהרן, הלוי, מברצלונה, מיחס לו; שעוועל, חיים דב, 1906-1982; רוזנס, יהודה בן שמואל, 1657-1725, האל ของ 1799 ; ฮิบรูบุ๊คส์ . org
 69. สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างการอธิษฐานและบทเพลงฟิและเตฮิลลาห์ —ดูเอสอาร์ เฮิร์ช , Horeb §620 ดูเพิ่มเติมที่บริการของชาวยิว § ปรัชญาของการอธิษฐาน
 70. ทอม เมเยอร์. "นักบุญซาบาสและสดุดี" (PDF) . Etrfi.org _ สืบค้นเมื่อ14 กรกฎาคม 2018 .
 71. ดอร์, น่าน เลวิส; โอเวนส์, เวอร์จิเนีย สเต็ม (28 สิงหาคม 2550) การอธิษฐานด้วยลูกปัด: คำอธิษฐานประจำวันสำหรับปีคริสเตียน ว. ข. สำนักพิมพ์เอิร์ดแมน หน้า viii. ISBN 978-0-8028-2727-2.
 72. ซาราห์ อีคอฟฟ์ ซิลสตรา. "มาร้องเพลงที่พระเยซูทรงร้องกันเถอะ" . สืบค้นเมื่อ8 มกราคม 2020 .
 73. ^ "เพลงสดุดีของดาวิด – สูง a cappella" . Thepsalmsung.org . สืบค้นเมื่อ16 เมษายน 2557 .
 74. ^ สารานุกรมกระชับของศาสนาอิสลาม , C. Glasse, Messenger
 75. เวร์รี, เอลวูด มอร์ริส (1896). ดัชนีฉบับสมบูรณ์สำหรับข้อความการขายวาทกรรมเบื้องต้น และหมายเหตุ ลอนดอน: Kegan Paul, Trench, Trubner และ Co.
 76. ^ AZ ของศาสดาในศาสนาอิสลามและยูดาย , BM Wheeler, Apostle
 77. ^ "สดุดี" . อ็อกซ์ฟอร์ดศูนย์อิสลามศึกษา
 78. เมอร์เรล, นาธาเนียล ซามูเอล. "การปรับสดุดีฮีบรูเป็นจังหวะเร้กเก้" . สืบค้นเมื่อ11 กุมภาพันธ์ 2551 .

บรรณานุกรม

ลิงค์ภายนอก

การแปล

ความเห็นและอื่นๆ

สดุดี
ก่อน ฮีบรูไบเบิล ประสบความสำเร็จโดย
ก่อน พันธสัญญาเดิมตะวันตก
E. Orthodox
พันธสัญญาเดิม
ประสบความสำเร็จโดย
0.1239800453186