สดุดี 93

สดุดี 93
“พระยาห์เวห์ทรงครอบครอง พระองค์ทรงอาภรณ์ด้วยความสง่างาม”
บทสดุดี
ข้อ 5 สลักเป็นภาษาเวลส์ที่โบสถ์ Peniel, Tremadog , Gwyneddในปี 1811
ชื่ออื่น ๆ
 • สดุดี 92 (ภูมิฐาน)
 • Dominus regnavit, decorem indutus est
ภาษาฮีบรู (ต้นฉบับ)
สดุดี 93
หนังสือหนังสือสดุดี
ส่วนพระคัมภีร์ฮีบรูเกตุวิม
สั่งซื้อในส่วนภาษาฮีบรู1
หมวดหมู่ซิเฟรย์ เอเมต
ส่วนพระคัมภีร์คริสเตียนพันธสัญญาเดิม
ระเบียบในส่วนของคริสเตียน19

สดุดี 93เป็นเพลงสดุดีลำดับที่ 93 ของหนังสือสดุดีเริ่มเป็นภาษาอังกฤษในฉบับคิงเจมส์ : "พระเจ้าทรงครอบครอง พระองค์ทรงอาภรณ์ด้วยความสง่างาม" คำภาษาละตินคือDominus regnavit, decorem indutus est [1]หนังสือสดุดีเป็นส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ฮีบรู และ พันธสัญญาเดิมของคริสเตียน ในระบบการนับเลขที่แตกต่างกันเล็กน้อยของพระคัมภีร์ฉบับ กรีก เซปตัวจินต์และลาตินวัล เกต เพลงสดุดี นี้ คือ สดุดี 92 เป็นเพลงสดุดีชุดแรก (สดุดี 93–99 )ซึ่งเรียกว่าเพลงสดุดีของราชวงศ์ในขณะที่พวกเขาสรรเสริญพระเจ้าในฐานะกษัตริย์ [2]

ในข้อความของพวกมาโซเรตและในฉบับภาษาอังกฤษไม่มีชื่อเรื่องหรือผู้แต่ง แต่พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับและฉบับวัลเกตให้หัวข้อว่า "ในวันก่อนวันสะบาโต เมื่อแผ่นดินโลกได้ก่อตั้งขึ้น: เพลงสดุดีแห่งการขอบพระคุณ (หรือสำหรับ) ดาวิด " [3]

เพลงสดุดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการนมัสการของชาวยิว คาทอลิก ลูเธอรันแองกลิกันและการนมัสการโปรเตสแตนต์อื่นๆ มักจะถูกตั้งเป็นเพลง เวอร์ชันละตินกำหนดโดยHildegard แห่ง Bingen , Josquin des Prez , Jean-Joseph de MondonvilleและJules Van Nuffelและอื่นๆ อีกมากมาย Heinrich SchützและFerdinand Hillerแต่งฉากเป็นภาษาเยอรมัน ฮันเดลใช้ข้อจากเพลงสดุดีสำหรับChandos Anthemหมายเลข 4 ของเขา เพื่อใช้ในโบสถ์แองกลิกัน

พื้นหลังและธีม

หัวข้อหลักสองประการของสดุดี 93 คือความเป็นกษัตริย์ของพระเจ้าและความเกี่ยวข้องกับวันศุกร์ วันที่หกของสัปดาห์ (นับจากวันอาทิตย์) โซฮาร์ตั้งข้อสังเกตว่าในภาษาฮีบรู สดุดีนี้มี 45 คำ ซึ่งเป็นgematria (ค่าตัวเลข) ของคำว่าอาดัม ( ฮีบรู : אדם , "มนุษย์") อาดัมถูกสร้างขึ้นในวันที่หกของการสร้างและประกาศต่อพระเจ้าว่าเป็นกษัตริย์ [4] [5]สดุดี 93 ยังถูกกำหนดให้เป็นเพลงประจำวันศุกร์ด้วย ซึ่งคนเลวี ร้อง ในพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม : [6] ประเพณีนี้ยังคงดำเนินต่อไปจนทุกวันนี้โดยรวมเพลงสดุดีไว้ใน พิธีสวดมนต์เช้าวันศุกร์ตามปกติในศาสนายิว [7]ตามคำกล่าวของรับบี ยาคอฟ เอ็มเดนความเชื่อมโยงกับวันที่หกได้รับการเสริมด้วยคำอธิบายของสดุดีเกี่ยวกับพระเจ้า "ในความยิ่งใหญ่และฤทธานุภาพอันเต็มเปี่ยมของพระองค์ดังที่พระองค์ทรงเป็นเมื่อพระองค์ทรงสร้างครบหกวัน" และการอ้างอิงถึงการสวมความยิ่งใหญ่เพิ่มเติม พาดพิงถึงการที่ชาวยิวแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวยที่สุดในวันศุกร์เพื่อต้อนรับวันถือบวช ที่กำลังใกล้เข้า มา [6] [8]สดุดี 93 ยังบอกเป็นนัยถึงยุคพระเมสสิยาห์ ในอนาคต เมื่อคนทั้งโลกจะยอมรับว่าพระเจ้าเป็นกษัตริย์ [9]

Charles Spurgeonตั้งข้อสังเกตว่าพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเชื่อมโยงสดุดี 93 กับวันที่หกของสัปดาห์โดยตั้งชื่อว่า "ในวันก่อนวันสะบาโต เมื่อแผ่นดินโลกก่อตั้งขึ้น: สดุดีแห่งการขอบพระคุณ (หรือสำหรับ) ดาวิด" ถ้อยคำนี้ถูกนำมาใช้ในทำนองเดียวกันโดยภูมิฐาน: Psalmus ipsi David, quarta sabbati [10] [3]สเปอร์เจียนเสริมว่าหัวข้อเรื่องอธิปไตยของพระเจ้าชัดเจนตั้งแต่บรรทัดแรกของเพลงสดุดี (3) แมทธิว เฮนรี่ตั้งข้อสังเกตว่าบทสดุดีดังกล่าวเสริมความเป็นกษัตริย์ของพระเจ้าโดยการเปรียบเทียบพระองค์กับกษัตริย์ทางโลกอย่างไร โดยระบุว่า:

เกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้า มีการกล่าวถึงสิ่งอันรุ่งโรจน์ที่นี่
I. มีกษัตริย์องค์อื่นทรงเครื่องนุ่งห่มหรือไม่? เขาก็เช่นกัน (ข้อ 1)
ครั้งที่สอง พวกเขามีบัลลังก์ของพวกเขาไหม? เขาก็เช่นกัน (ข้อ 2)
สาม. พวกเขามีศัตรูที่พวกเขาปราบและมีชัยชนะเหนือหรือไม่? เขาก็เช่นกัน (ข้อ 3, ข้อ 4)
IV. เป็นเกียรติที่พวกเขาซื่อสัตย์และศักดิ์สิทธิ์หรือไม่? มันก็เป็นของเขา (ข้อ 5) [11]

ข้อความ

เวอร์ชันพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู

ต่อไปนี้เป็นข้อความภาษาฮีบรูของสดุดี 93:

กลอน ภาษาฮีบรู
1 יָלָךָָּט גָּאָוּת לָָּבָּן שָׁ לָבָּן יָלָךָז הָתָּאָּזָּׁר אַףָּתָּכָּוּוָן תָּפָּן בָּן ַּלָּתָּמָּּוָט
2 ค้นหา
3 נָָּשָׂאָת |. נָָּשָׂאָת | יָהָּוָָּה נָָּשָׂאָּ נָּהָרָףוָת קוָּלָָָם יָשָׂאָּ נָּהָרָרָּןָת דָּכָּיָָָּหลาด
4 מִקָּלָוָת | מַּיָם רַבָָּּן אַדָּירָָּים מִשָּׁבָּרָּיָּפָָּה אַדָּיָָּן בַּדָּירָּןָם יָהָוָָּה
5 ติดตาม נָָּעָּן מָּאָָּׁ לָּבָּךָ נָָּךָ נָָּןָּׁ יָָעָּׁ יָָעָּד לָּאָמָּךָ יָמִּים.

เวอร์ชั่นคิงเจมส์

 1. L ORDครองราชย์ พระองค์ทรงอาภรณ์ด้วยความสง่างาม พระเยโฮวาห์ทรงอาภรณ์ด้วยกำลังซึ่งพระองค์ได้ทรงคาดไว้ โลกก็ได้รับการสถาปนาไว้แล้ว ไม่อาจเคลื่อนไหวได้
 2. บัลลังก์ของพระองค์ได้รับการสถาปนามาแต่โบราณ พระองค์ทรงมาจากนิรันดร์กาล
 3. น้ำท่วมได้ยกขึ้นแล้ว OL ORDน้ำท่วมได้เปล่งเสียงของพวกเขาแล้ว กระแสน้ำก็ซัดคลื่นขึ้นมา
 4. L ORDที่อยู่เบื้องบนนั้นยิ่งใหญ่กว่าเสียงของน้ำมากมาย ใช่แล้ว ยิ่งกว่าคลื่นทะเลอันยิ่งใหญ่
 5. คำพยานของคุณแน่นอนมาก: OL ORD กลายเป็นบ้านของคุณ เป็นนิตย์

พยานข้อความ

ต้นฉบับบางฉบับในยุคแรกๆ ที่มีเนื้อหาในบทนี้ในภาษาฮีบรูเป็น ประเพณีของข้อความ มาโซเรติกซึ่งรวมถึงโคเดกซ์อเลปโป (ศตวรรษที่ 10) และโคเด็กซ์เลนินกราเดนซิส (1008) [12]

Aq Taylorที่ยังหลงเหลืออยู่มี การแปลเป็นภาษาKoine GreekโดยAquila แห่ง Sinopeในราวปี ค.ศ. ค.ศ. 130 มีข้อ 3 [13]

การใช้งาน

ป้ายที่มีข้อความสดุดี 93:4 ติดไว้ทางด้านทิศใต้ของประภาคารท่าเรือตะวันตก เมืองวิทบี สหราชอาณาจักร

ศาสนายิว

สดุดี 93 เป็น เพลง ประจำวันศุกร์ท่องในพิธีสวดมนต์ตอนเช้า ของวัน นั้น [7]ชุมชนบางแห่งยังท่องบทสดุดีนี้ในฐานะคุณหญิง (คำอธิษฐานพิเศษประจำวัน) สำหรับวันศุกร์ [14]นอกจากนี้ สดุดี 93 ยังเป็นเพลงสดุดีสุดท้ายที่กล่าวไว้ระหว่าง พิธี ถือบาลาตถือบวชในคืนวันศุกร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผลรวมของเพลงสดุดีเจ็ดบทก่อนหน้านี้ [15] [16]นอกจากนี้ยังท่องอย่างครบถ้วนในช่วงPesukei dezimraในวันถือบวช, Yom Tovและ - ในหลายชุมชน - บนHoshana Rabbah [17]ในชุมชนดิกส่วนใหญ่จะมีการท่อง mincha ในวันศุกร์เช่นกัน

ข้อ 1 (ในภาษาฮีบรู) อ้างถึงใน มิชนาห์ทามิด 7:4 [18] ข้อ 1 ยังเป็นหนึ่งในสิบข้อในส่วนของMalkhuyot ( อำนาจอธิปไตย) ซึ่งอ่านในMussaf AmidahบนRosh Hashanah [19] [14] [20]

ข้อ 4 (ในภาษาฮีบรู) กล่าวริมทะเลในภาษาเปเรก ชีราห์ [14] [21]

สดุดี 93 กล่าวกันว่าเป็นคำอธิษฐานเพื่อความสำเร็จในคดีในศาล [22]

การตั้งค่าดนตรี

ภายในมหาวิหารเซนต์รัมโบลด์ในเมืองเมเคอเลินประเทศเบลเยียม ซึ่งแวน นัฟเฟลทำงานอยู่

คาทอลิก

"Dominus regnavit" คือสดุดี 92 ในภาษาภูมิฐาน; ถูกกำหนดโดย Hildegard แห่งBingen โมเตต์ที่ตั้งไว้สำหรับคณะนักร้องประสานเสียงอะแคปเปลลาพร้อมด้วย doxology เพิ่มเติม เป็นผลมาจากJosquin des Prez [24] [25]

Jean-Joseph de Mondonvilleกำหนดบทสดุดีในปี 1734 ในฐานะGrand Motetในการเคลื่อนไหว ต่างๆ , Dominus regnavit decorum . [26] François Giroustเป็นผู้กำหนดบทเพลงสดุดีในปี พ.ศ. 2307 Jules Van Nuffel ผู้ก่อตั้งและผู้ควบคุม คณะนักร้องประสานเสียงที่อาสนวิหาร เซนต์รัมโบลด์ ใน เมืองเมเคอเลิ น ประเทศเบลเยียม[27]กำหนดบทเพลงสดุดีเป็นภาษาละตินDominus regnavitเป็นเวลาสี่ถึงหก - ส่วนคณะนักร้องประสานเสียงและออร์แกน Op. 49 ในปี พ.ศ. 2478 [28]

โปรเตสแตนต์

ไฮน์ริช ชุตซ์นักแต่งเพลงสไตล์บาโรกนิกายลูเธอรัน ได้เรียบเรียงเพลงสดุดี 93 ในภาษาเยอรมันว่า "Der Herr ist König herrlich schön" (พระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ งดงามดั่งสวรรค์) สำหรับคณะนักร้องประสานเสียงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียบเรียงเพลงสดุดีเบกเกอร์ SWV 191 ฮั นเดลใช้ ข้อความจากเพลงสดุดีสำหรับChandos Anthemหมายเลข 4ในปี 1717 หรือ 1718 มีไว้สำหรับใช้ในโบสถ์แองกลิกัน [30]

เฟอร์ดินันด์ ฮิลเลอร์เขียนฉากเป็นภาษาเยอรมันสำหรับคณะนักร้องประสานเสียงและวงออเคสตราชาย ตีพิมพ์ในเมืองไลพ์ซิก พ.ศ. 2407

ในเพลงสดุดีของFree Church of Scotland ในปี 2003 เพลงสดุดีบทที่ 93 เริ่มต้นว่า "พระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ บัลลังก์ของพระองค์ดำรงอยู่" ตั้งเป็นมิเตอร์ทั่วไปทำนองที่แนะนำคือ St. Magnus, Southwark และ Stroudwater [32]

ชาวยิว

ชโลโม คาร์เลบัค แต่งทำนองสำหรับสองท่อนสุดท้ายในภาษาฮีบรู ซึ่งจะร้องในช่วงคับบาลาตแชบแบCharles SalamanจัดฉากโดยอิงจากElijahของMendelssohnซึ่งร้องในพิธีถือบวชในคืนวันศุกร์ในธรรมศาลา ภาษาสเปนและโปรตุเกส ในลอนดอน

อ้างอิง

 1. Parallel Latin/English Psalter / Psalmus 92 (93) เก็บถาวรเมื่อ 30 มิถุนายน 2017 ที่Wayback Machine Medievalist.net
 2. เนลสัน 2018, หน้า. 855.
 3. ↑ abc Spurgeon, C., The Treasury of David: Psalm 93, เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2022
 4. โซฮาร์ที่ 3, เอมอร์ .
 5. นัลมาน 1996, หน้า 160–161.
 6. ↑ ab เชอร์มัน 2005, p. 322.
 7. ↑ อับ นัลมาน 1996, p. 160.
 8. อับราโมวิทซ์, แร็บบี แจ็ก (2019) "วันศุกร์". สหภาพออร์โธ ดอกซ์ สืบค้นเมื่อ11 กุมภาพันธ์ 2019 .
 9. เชอร์มัน 2005, หน้า 321–322.
 10. สดุดี 93:1: ภูมิฐาน
 11. เฮนรี, แมทธิว (2019) "สดุดี 93" เครื่องมือศึกษาพระคัมภีร์ สืบค้นเมื่อ11 กุมภาพันธ์ 2019 .
 12. * เวิร์ทไวน์, เอิร์นส์ (1995) ข้อความของพันธสัญญาเดิม แปลโดย Rhodes, Erroll F. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans หน้า 35–37. ไอเอสบีเอ็น 0-8028-0788-7. สืบค้นเมื่อ 26 มกราคม 2019 .
 13. * ชูเรอร์, เอมิล; เวอร์เมส, เกซา; มิลลาร์, เฟอร์กัส (2014) ประวัติความเป็นมาของชาวยิวในยุคของพระเยซูคริสต์ เล่มที่ 3.i. เอ แอนด์ ซี สีดำ พี 497. ไอเอสบีเอ็น 9780567604521.
 14. ↑ เอบี ซี เบราเนอร์, รูเวน (2013) "Shimush Pesukim: ดัชนีที่ครอบคลุมถึงการใช้ข้อพระคัมภีร์และข้อความในพิธีกรรมและพิธีกรรม" (PDF) (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) พี 44.
 15. นัลมาน 1996, หน้า. 161.
 16. เชอร์แมน 2005, p. 321.
 17. เชอร์แมน 2005, p. 388.
 18. เชอร์แมน 2005, p. 479.
 19. เชอร์มัน 1989, p. 456.
 20. เบิร์นบัม, พี. 55.
 21. สลิฟคิน, นอสสัน (2002) "เปเรก ชีราห์" (PDF ) สวนสัตว์โตราห์ พี 4 . สืบค้นเมื่อ11 กุมภาพันธ์ 2019 .
 22. ^ "ความสำเร็จ". เตฮิลิ มรายวัน เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2018 . สืบค้นเมื่อ11 กุมภาพันธ์ 2019 .
 23. หญิงพรหมจารี 11,000 คน: บทสวดสำหรับงานฉลองนักบุญเออซูลา searchworks.stanford
 24. คะแนนฟรีโดย Dominus regnavit (Josquin des Prez) ในChoral Public Domain Library (ChoralWiki)
 25. ผู้เฒ่าวิลเลม: Josquin Des Prez และมรดกทางดนตรีของเขา: คู่มือเบื้องต้น, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย Leuven , 2013
 26. Jean-Joseph Cassan Mondonville (1711–1772) / Grand Motet `Dominus regnavit decorum` (สดุดี 92) (1734) https://classical-music-online.net/en/production/46688
 27. จูลส์ แวน นัฟเฟล / ชีวประวัติ julesvannuffel.be
 28. Dominus regnavit, Op.49 (Nuffel, Jules van): ดนตรีประกอบในโครงการห้องสมุดดนตรีสากล
 29. ชุตซ์, ไฮน์ริช / เดอร์ เบคเคอร์เช่ สอัลเตอร์ SWV 97a-256a Bärenreiter
 30. ไรน์นิงเฮาส์, ทิล (2009) "ขอจงร้องเพลงใหม่แด่พระเจ้า / Cannons Anthem (ฉบับที่ 2) / HWV 249b" (PDF ) คารุส-แวร์แล็ก . พี 2 . สืบค้นเมื่อ11 กุมภาพันธ์ 2019 .
 31. สดุดี 93, Op.112 (ฮิลเลอร์, เฟอร์ดินานด์): ดนตรีประกอบในโครงการห้องสมุดดนตรีสากล
 32. ↑ "Sing Psalms Combined Word Edition (รวมสดุดีสก๊อตแลนด์)" (PDF) เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2018 . สืบค้นเมื่อ19 กันยายน 2019 .
 33. "มิโคลอต มายิม". ฐานข้อมูลเซมิโรต์ สืบค้นเมื่อ11 กุมภาพันธ์ 2019 .

แหล่งอ้างอิง

 • บีร์นบัม, รับบี เมเยอร์ (บรรณาธิการ). เส้นทางสู่การอธิษฐาน: โยมิม นอเรม, เซฟาร์ดี สำนักพิมพ์เฟลด์ไฮม์ ไอเอสบีเอ็น 978-1583302880.
 • เนลสัน, โธมัส (2018) NKJV การศึกษาพระคัมภีร์ โธมัส เนลสัน. ไอเอสบีเอ็น 978-0785220732.
 • นัลมาน, เมซี (1996) สารานุกรมคำอธิษฐานของชาวยิว: พิธีกรรมอาซเคนาซิกและดิก เจสัน อารอนสัน. ไอเอสบีเอ็น 1461631246.
 • เชอร์มาน, รับบี นอสสัน (2548) Artscroll Siddur ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับที่ 3) Mesorah Publications, Ltd. ISBN 978-0899066509.
 • เชอร์มัน, รับบี นอสสัน (1989) ArtScroll Machzor ฉบับสมบูรณ์ – Rosh Hashanah (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1) Mesorah Publications, Ltd. ISBN 0-89906-676-3.

ลิงค์ภายนอก

 • ชิ้นส่วนที่มีข้อความจากสดุดี 93: โน้ตที่โครงการห้องสมุดดนตรีสากล
 • สดุดี 93: คะแนนฟรีที่Choral Public Domain Library (ChoralWiki)
 • ข้อความสดุดี 93 ตามสดุดีปี 1928
 • สดุดีบทที่ 93 ข้อความในภาษาฮีบรูและภาษาอังกฤษ mechon-mamre.org
 • พระเยโฮวาห์ทรงเป็นกษัตริย์ ทรงอาภรณ์ด้วยความสง่าผ่าเผย ข้อความและเชิงอรรถ, usccb.org United States Conference of Catholic Bishops
 • บทนำและข้อความสดุดี 93:1, biblestudytools.com
 • สดุดี 93 – พระเจ้าทรงครอบครอง enduringword.com
 • สดุดี 93 / งดเว้น: พระเจ้าจะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์ คริสตจักรแห่งอังกฤษ
 • สดุดี 93 ที่ biblegateway.com
แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Psalm_93&oldid=1205289835"