สดุดี 91

สดุดี 91
“ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่เร้นลับขององค์ผู้สูงสุด”
สดุดีแห่งการปกป้อง
งาช้างจาก Genoels-Elderen left.JPG
แผ่นจารึกงาช้างช่วงปลายศตวรรษที่ 8 รูปพระคริสต์เหยียบย่ำสัตว์ร้ายภาพประกอบข้อ 13 จากGenoelselderen
(ในเบลเยียมปัจจุบัน ) [1]
ชื่ออื่น ๆ
 • สดุดี 90
 • "ใครอยู่"
ภาษาภาษาฮีบรู (ต้นฉบับ)

สดุดี 91เป็นบทเพลงสดุดีลำดับที่ 91 ของหนังสือสดุดีเริ่มต้นเป็นภาษาอังกฤษในฉบับคิงเจมส์ : "ผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานที่ลับขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ภายใต้ร่มเงาของผู้ทรงฤทธานุภาพ" ในภาษาละติน เป็นที่รู้จักกันในชื่อ ' Qui residence ' [2]ในฐานะที่เป็นสดุดีแห่งการปกป้อง มันถูกเรียกโดยทั่วไปในช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก แม้ว่าจะไม่ได้มีการกล่าวถึงผู้เขียนในข้อความภาษาฮีบรูของสดุดีนี้ แต่ประเพณีของชาวยิวก็กล่าวถึงโมเสสโดยดาวิดรวบรวมไว้ในหนังสือสดุดี ฉบับ แปล Septuagint กล่าวถึงดาวิด

ในระบบเลขที่แตกต่างกันเล็กน้อยที่ใช้ในการแปลพระคัมภีร์ไบเบิล ฉบับภาษากรีก เซปตัวจินต์ และละตินภูมิฐาน สดุดี นี้คือ สดุดี 90

เพลงสดุดีเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมยิวคาทอลิกอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ ลูเธอรันแองกลิคันและพิธีสวดโปรเตสแตนต์อื่นบทสดุดีที่สมบูรณ์และโองการที่เลือกสรรมักจะถูกกำหนดให้เป็นเพลง โดยเฉพาะโดยHeinrich SchützและFelix Mendelssohnซึ่งใช้โองการสำหรับโมเต็ตDenn er hat seinen Engeln befohlen ของเขา เพลงสดุดีได้รับการถอดความในเพลงสวด เดิมทีบทสดุดีเขียนเป็นภาษาฮีบรู แบ่งออกเป็น 16 ข้อ

ข้อความภาษาฮีบรู

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อความภาษาฮิบรู[3] [4]ของเพลงสดุดีพร้อมเสียงสระพร้อมกับคำแปลภาษาอังกฤษตาม คำแปล JPS 1917 (ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติ )

กลอน ข้อความภาษาฮีบรู แปลภาษาอังกฤษ (JPS 1917)
1 יְ֭שֶב בְ֣תְר אֶלִ֑וֹן בְּ֥ל ַׁἝἝδַּ֗י יְתְלָֽן׃ เจ้าผู้อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุด และอยู่ในร่มเงาขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์
2 אומ֒ר לְקיהוה מהְַ֣֣י ומצודִ֑י אֱἝἝλָה֗י אֱבְט-ֽוֹ׃ ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงพระยาห์เวห์ผู้ทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้า ผู้ซึ่งข้าพเจ้าวางใจ
3 קִלָק מִפַ֥ח יִַוֹש מְִ֥בְ הַוֽוֹ׃ เพื่อพระองค์จะทรงช่วยเจ้าให้พ้นจากบ่วงของพรานนก และจากโรคระบาดที่ส่งเสียงดัง
4 באבראתו ׀ י֣שק לְקְך ותטת-קנפ֣יו תְֶּסִ֑ה צינָּท่า וְסֵּר֣ה אמתֽו׃ พระองค์จะทรงคลุมเจ้าด้วยปีกของพระองค์ และเจ้าจะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ ความจริงของพระองค์คือโล่และดั้ง
5 לทำ อะไร เจ้าจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืน หรือลูกธนูที่ปลิวไปในเวลากลางวัน
6 מ ְ ְ ד ֶ ב ְ ר ב ָ ּ ֣ פ ּ ל יהֲ ל ֑ ך ְ מ ִ ἝἝσκ ֶ ֗ τ ֶ ב יַ ש ֥ ו ד צ ׇ ה ֳ ר ָ ֽ י ם ׃ จากโรคระบาดที่ย่างกรายมาในความมืด หรือการทำลายล้างที่สูญเปล่าในตอนเที่ยงวัน
7 מצ ִ ּ ט ְ ק ֨ ׀ ׀ א֗ל ֶ פ וצ ב ֥ ה מ יימינ ֶ ֑ ק אֵ ּ ד ו ּ ל ֶ י ק ו ל ֹ ֣ א יִ ָ ּ ֽ ש หนึ่งพันจะล้มลงข้างพระองค์ และหมื่นจะล้มลงที่มือขวาของพระองค์ มันจะไม่เข้าใกล้คุณ
8 กลับใจใน ดวงตา ท่านจะมองดูด้วยตาของท่านเท่านั้น และจะเห็นการตอบแทนของคนอธรรม
9 כ ִ ֽ י א ת ָ ศ นี้คือ ֗ ו ֹ ן ַ ׂ ֣ מ ְ ט ָ ּ מ ְ ו ּ נ ֽ ך׃ เพราะเจ้าได้สร้างพระยาห์เวห์ผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า คือองค์ผู้สูงสุดให้เป็นที่อยู่อาศัยของเจ้า
10 לא-ת ֻו ּ ֣ א ל ֶ ֣ יק ָ ר ְ ֑ ה ו ְ ּ ד ַ נ ֶ ַ ֗ ע ל ְ י ְ ְ ַ ֥ ב ב ְ א ֳ ֳ ל ֽ ק จะไม่มีเหตุร้ายใดๆ
11 כ ִ ֣ מ ְ ג ְ ל ָ ּ ק ְ י צ ַ ּ ה-ל ָ ֑ ך ְ ל ַ ם ַ ש ְ ׁ ש מ ׇ ר ק ֗ ב ְ เพราะพระองค์จะทรงให้ทูตสวรรค์ของพระองค์ดูแลท่าน คอยปกปักรักษาท่านในทุกวิถีทาง
12 אל-ק ַ ּ פ ַ ֥ י ִ ים יִ ָ ּ ׂ ֑ ו ּ ו ּ נ ְ ך פ ּ י ְ ִ ּ ּ ֖פ ב ָ ּ ֣ ב ע ַ ב ע ּ ק ֽ ך׃ พวกเขาจะแบกเจ้าไว้ เกรงว่าเจ้าจะเหยียบหิน
13 על-שׁ ֣ ח ַ ל ופ ֶ ֣ טן ת ְ ְ ֑ ך ְ ט ִ ּ ר ְ מ ֖ ס ק ְ ּ פ יר ו ֹ ּ ֽ ין ׃ เจ้าจะเหยียบสิงโตและงูเห่า เจ้าจะเหยียบย่ำราชสีห์หนุ่มและอสรพิษ
14 ק ִ ִ ֤ י ב ִ ֣ י ח ְ ש ִ ש ק ואפ ּ ל ְ ּ ֑ הו אֲ Ἕσἳσ ὂ γ ְ ֵ ּ ֗ ה ק ִ ִ ֽ י- יד ֥ ע ש ְ ח ֽ י׃ 'เพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรัก เราจึงจะช่วยเขาให้พ้น เราจะตั้งเขาไว้บนที่สูง เพราะเขารู้จักนามของเรา
15 יק ְ א ֨ נ י ׀ וֽ ע ֱ נ ֗ ‏ ִ מ ֽ ו ו ּ נ ִ ָ ֥ י ב ְ ר ֑ ה א ֲ ἔ λ῝ ח ּ ל צ ְ ּ ּ הו ואק אבד ֽ הו เขาจะร้องเรียกเรา และเราจะตอบเขา เราจะอยู่กับเขาด้วยความลำบาก เราจะช่วยเขาให้รอดและทำให้เขาได้รับเกียรติ
16 אֹ֣רֶךְ יְקמים אַבִּיִ֑הו וְפּוֹסְאְאָ֗ה בִּשֵעְתִֽי׃ {f ‎} เราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาว และให้เขาเห็นความรอดของเรา'

คำแปลภาษาอังกฤษ (ฉบับคิงเจมส์) [5]

 1. ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่เร้นลับขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ภายใต้ร่มเงาขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์
 2. ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงพระยาห์เวห์ว่าพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะวางใจในพระองค์
 3. แน่นอนพระองค์จะทรงช่วยเจ้าให้พ้นจากบ่วงของพรานนกและจากโรคระบาดที่ส่งเสียงดัง
 4. พระองค์จะทรงคลุมท่านด้วยขนนกของพระองค์ และภายใต้ปีกของพระองค์ ท่านจะวางใจได้ ความจริงของพระองค์จะเป็นโล่และดั้งของท่าน
 5. เจ้าจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืน หรือลูกธนูที่ปลิวไสวในเวลากลางวัน
 6. หรือเพราะโรคระบาดที่มาในความมืด หรือความพินาศที่สูญเปล่าในเวลาเที่ยงวัน
 7. หนึ่งพันจะล้มอยู่ข้างเจ้า และหมื่นจะอยู่ที่มือขวาของเจ้า แต่จะไม่เข้าใกล้ท่าน
 8. ด้วยตาของเจ้าเท่านั้นที่เจ้าจะเห็นและเห็นการตอบแทนของคนอธรรม
 9. เพราะพระองค์ทรงสร้างพระเยโฮวาห์ซึ่งเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์ คือองค์ผู้สูงสุดเป็นที่ประทับของพระองค์
 10. ภัยร้ายจะไม่เกิดแก่ท่าน ภัยพิบัติใด ๆ ก็จะไม่มาใกล้ที่อยู่อาศัยของท่าน
 11. เพราะพระองค์จะประทานทูตสวรรค์ของพระองค์ดูแลท่าน คอยรักษาท่านในทุกวิถีทาง
 12. พวกเขาจะพยุงตัวคุณไว้ มิฉะนั้น เท้าของคุณจะกระแทกกับหิน
 13. เจ้าจะเหยียบสิงโตและงูเห่า เจ้าจะเหยียบย่ำสิงโตหนุ่มและมังกร
 14. เพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรัก เราจึงจะช่วยเขาให้พ้น เราจะตั้งเขาไว้บนที่สูง เพราะเขารู้จักนามของเรา
 15. เขาจะร้องทูลเรา และเราจะตอบเขา เราจะอยู่กับเขาในยามลำบาก เราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติเขา
 16. เราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาว และสำแดงความรอดของเราแก่เขา

ข้อ 2

ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า "พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า
ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์จะวางใจในพระองค์" [6]

เคิร์กแพทริกสังเกตว่าการใช้บุคคล แรก ในข้อนี้และส่วนแรกของข้อ 9 ตามด้วยบุคคลที่สองในแต่ละกรณีนั้น "ค่อนข้างน่างง" นักวิจารณ์หลายคนโต้แย้งว่าข้อความเสียหายและแก้ไข Kirkpartick ให้เหตุผลว่า "การเกิดขึ้นสองครั้งของคนแรกสนับสนุนซึ่งกันและกัน หากการตีความที่แนะนำไว้ข้างต้นถูกนำมาใช้ [ซึ่งข้อความนี้ส่งถึงอิสราเอล] สดุดี 91:1-2 [และ] สดุดี 91:9a จะเป็นอาชีพ จากความเชื่อของผู้ประพันธ์เพลงสดุดี ซึ่งท่านกล่าวถึงชาวอิสราเอลด้วยถ้อยคำปลอบโยนของสดุดี 91:3 ff [และ] บทเพลงสดุดี 91:9b ff" [7]

พื้นหลังและธีม

Midrash กล่าวว่าสดุดี 91 แต่งโดยโมเสส ในวันที่ เขาสร้างพลับพลาในทะเลทราย เสร็จ โองการอธิบายถึงประสบการณ์ของโมเสสในการเข้าสู่พลับพลา: "ผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานที่ลับขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ภายใต้ร่มเงาของผู้ทรงฤทธานุภาพ" [8] Midrash TehillimและZoharสอนว่าโมเสสแต่งเพลงสดุดีนี้ในขณะที่ขึ้นไปบนเมฆที่ลอยอยู่เหนือภูเขาซีนายซึ่งในเวลานั้นเขาท่องคำเหล่านี้เพื่อปกป้องจากทูตสวรรค์แห่งการทำลายล้าง [9]

ในความคิดของชาวยิว สดุดี 91 ถ่ายทอดเนื้อหาเกี่ยวกับการปกป้องและช่วยเหลือจากอันตรายของพระเจ้า [10]มุด ( Shevu'ot 15b) บันทึกความคิดเห็นที่เรียกเพลงสดุดีนี้ว่า "เพลงแห่งวิญญาณชั่วร้าย" และ "เพลงแห่งภัยพิบัติ" ("shir shel pega'im" และ "shir shel nega'im" ตามลำดับ) เพราะ "ผู้ที่อ่านด้วยศรัทธาในพระเจ้าจะได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์ในยามอันตราย" [8]ตั้งแต่สมัยGonimเพลงสดุดีนี้ถูกท่องเพื่อขับไล่ปีศาจและวิญญาณชั่วร้าย [11]จากบทมิดราชิมบทสดุดีกล่าวถึงปีศาจหลายประเภทที่คุกคามมนุษย์ รวมถึง "ความหวาดกลัว", "ลูกศร", "[12]บทสดุดีเขียนด้วยเครื่องรางโดยทั้งชาวยิวและชาวคริสต์ตั้งแต่ยุคโบราณตอนปลาย [13] [14]ตามคัมภีร์ทัลมุด (Shevu'ot 15b) โองการต่อมา โองการที่ 7 ("หนึ่งพันคนจะล้มลงข้างเจ้า" ฯลฯ) เป็นการอ้างอิงถึงปีศาจซึ่งจะพินาศเมื่ออ่านเรื่องนี้ สดุดี ในแนวทางเดียวกัน สดุดี 91 ถูกรวมเป็นหนึ่งใน "สี่สดุดีต่อต้านปีศาจ" ใน Dead Sea Scroll 11QapocrPs ส่วนสดุดีอีกสามบทที่ไม่รู้จักมาก่อน ซึ่งคิดว่าชุมชน Qumran ใช้เพื่อไล่ผี [15] [16]

คริสเตียนยุคปัจจุบันมองว่าเพลงสดุดีเป็นแหล่งของการปลอบโยนและการปกป้อง แม้ในยามทุกข์ยาก [7]ผู้วิจารณ์Alexander Kirkpatrickถือเช่นนั้น

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าบทเพลงสดุดีนี้อาจบรรยายถึงความมั่นคงของมนุษย์ผู้นับถือพระเจ้าภายใต้การคุ้มครองของพระยะโฮวาท่ามกลางอันตรายจากการเดินทางตลอดชีวิตของเขา แต่มันมีประโยชน์อย่างตรงประเด็นหากถูกมองว่าเป็นการกล่าวถึงอิสราเอลในวิกฤตของประวัติศาสตร์ [7]

ข้อ 13 ในฉบับคิงเจมส์ "เจ้าจงเหยียบย่ำราชสีห์และงูจงอาง เจ้าจงเหยียบย่ำราชสีห์หนุ่มและมังกร" เป็นที่มาของภาพสัญลักษณ์ของพระคริสต์เหยียบย่ำสัตว์ร้ายที่เห็นในยุคโบราณตอนปลายและฟื้นขึ้นมาใน ศิลปะ แบบการอแล็งเฌียงและ แองโก -แซกซอน

ใช้

ศาสนายูดาย

สดุดี 91 โดดเด่นในพิธีสวดและพิธีกรรมของชาวยิว มีการท่องในช่วงPesukei Dezimraในวันสะบาโต , Yom Tovและ - ในหลาย ๆ ชุมชน - ในพิธีเช้าHoshana Rabbah [8]นอกจากนี้ยังมีการท่องหลังจาก การสวด มนต์ตอนเย็นในวัน Motza'ei Shabbat [17] [18]และในช่วงShema ก่อนนอน ทุกคืน [18] [19]ในการสวดมนต์แต่ละครั้ง ข้อ 16 กล่าวสองครั้ง [20]อ้างอิงจากMachzor Vitryกลอนนี้เพิ่มเป็นสองเท่าเพื่อให้การสะกดชื่อของพระเจ้า สมบูรณ์ [21]

สดุดี 91 ถูกอ่านเจ็ดครั้งในระหว่างพิธีฝังศพ เมื่อผู้ถือโลงศพเข้าใกล้หลุมฝังศพ พวกเขาหยุดทุก ๆ สองสามฟุตและกล่าวคำสดุดีซ้ำ ในกรณีฝังศพผู้หญิง คนหามโลงศพจะไม่หยุดขบวน แต่จะกล่าวสดุดีเจ็ดครั้ง

บทสวดบทที่ 11 ถูกอ่านหลังจากบทสวดShalom Aleichemในมื้ออาหารของคืนวันศุกร์ [18]

สดุดี 91 มักจะถูกท่องเป็นคำอธิษฐานเพื่อขอความคุ้มครอง (22)บางคนกล่าวไว้ก่อนออกเดินทาง [18] [23]

พันธสัญญาใหม่

คริสต์ศาสนาตะวันตก

ในคริสต์ศาสนาตะวันตกมักจะร้องหรือสวดระหว่างการรับใช้ของCompline [24] เพลงสดุดีเป็นส่วนหนึ่งของ พิธี เบเนดิกตินของการสวดมนต์ตอนเย็นทุกวัน Compline [25]หลังจากการปฏิรูปอักษรย่อของโรมันโดยสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 10จะใช้เฉพาะในวันอาทิตย์และวันสมโภชเท่านั้น ในบทสวดประจำชั่วโมงเป็นส่วนหนึ่งของการประนีประนอมในวันก่อนวันอาทิตย์และวันสมโภช

ในพจนานุกรมสามัญฉบับแก้ไข (ปี C) [26]บทสดุดีได้รับการแต่งตั้งสำหรับวันอาทิตย์แรกของวันเข้าพรรษา โดยเชื่อมโยงกับการล่อลวงของพระคริสต์ซึ่งปีศาจกล่าวถึงบทสดุดีนี้

ในคริสต จักร ตะวันตกยุคกลาง มันถูกรวมไว้ในการอ่านสำหรับวันศุกร์ประเสริฐ

ออร์ทอดอกซ์ตะวันออก

ในอีสเติร์นออร์โธดอกซ์ใช้ในการสวดมนต์ของชั่วโมงที่หกที่Great Complineและในพิธีรำลึกถึงผู้จากไป (Pannikhida)

การตั้งค่าดนตรี

บทสวด

เพลงสวดในภาษาเยอรมันในปี 1972 " Wer unterm Schutz des Höchsten steht " เป็นการถอดความของเพลงสดุดี 91 " On Eagle's Wings " เป็นเพลงที่แต่งโดยMichael Joncasในปี 1979 โดยอ้างอิงจากเพลงสดุดีนี้อย่างหลวมๆ [27]

คลาสสิก

Dmitry Bortnianskyตั้งสดุดี 91 เป็นคอนแชร์โต้หมายเลข 21 ของนักร้องประสานเสียงของเขาใน Old Church Slavonic, Zhyvyi v pomoshshi Vyshnjago ("He That Dwelleth") Felix Mendelssohnแต่งโมเตตแปดส่วนตามข้อ 11 เป็นภาษาเยอรมันDenn er hat seinen Engeln befohlenและรวมไว้ใน oratorio Elijah ในปี 1846 ของเขา ขบวนที่ 9 ของเพลง The Company of Heaven ของเบนจามิน บริตเต น ซึ่งเป็นเพลงประกอบการร้องประสานเสียงหลักที่มีศิลปินเดี่ยวและวงออร์เคสตราออกอากาศครั้งแรกในปี พ.ศ. 2480 ได้วางท่อนที่ 1, 9–13 สำหรับการร้องประสานเสียงแบบอะแคปเปลลา ด้วยเนื้อเสียงที่แน่นที่สุดในงานแปดเสียง [28]

นักแต่งเพลงชาวโปแลนด์Józef Elsnerตั้งสามท่อนสุดท้ายเป็นบทถวายQuoniam in me speravit , Op.30, ตีพิมพ์ค. พ.ศ. 2372 [29]

ในวัฒนธรรมสมัยนิยม

สดุดี 91 เป็นที่รู้จักกันในชื่อสดุดีของทหารหรือคำอธิษฐานของทหาร [30]ผ้าพันคออำพรางที่ประทับด้วยเพลงสดุดีมักถูกแจกจ่ายให้กับกองทหารสหรัฐฯ [30] [31] [32]

อัลบั้มเปิดตัวของSinéad O'Connor The Lion and the Cobraมีบทสวดข้อ 11–13 เป็นภาษาไอริชโดยนักร้องEnyaในเพลง "Never Get Old" [33]

Cryptopsyวงดนตรีเมทัลของแคนาดากล่าวถึงข้อ 5–8 ของเพลงสดุดีในเพลง "The Pestilence That Walketh in Darkness" ในอัลบั้มOnce Was Not เมื่อปี 2548 [34]

Soulflyวงดนตรีเมทัลสัญชาติบราซิล-อเมริกันท่องบทสดุดีเป็น ภาษา โปรตุเกส ใน เพลงโบนัสแทร็ก "Salmo-91" ในอัลบั้มชุดที่ 5 Dark Ages [35]

The Jerry Garcia Bandอ้างข้อ 5–6 ในเพลง "My Sisters and Brothers"

มาดอนน่ากล่าวถึงเพลงสดุดีบทที่ 91 ใน "Virgin Mary (Intro)" ในรายการMDNA Tour ปี 2012 ของเธอ [36]

อ้างอิง

 1. แฟฟโร, โรเบอร์โต (1991). "รูปแบบสัญลักษณ์ของสิงโตในจารึกยุคกลาง" . รายงานการประชุมของ Academy of Inscriptions และ Belles-Lettres (ภาษาฝรั่งเศส) 135 (3): 613–36. ดอย : 10.3406/crai.1991.15027 . สืบค้นเมื่อ2010-03-13 .
 2. ^ Parallel ภาษาละติน/ภาษาอังกฤษ Psalter / Psalmus 90 (91) เก็บถาวรเมื่อ 2017-05-07 ที่ Wayback Machine ยุคกลาง
 3. ^ "สดุดี – บทที่ 91" . เมชอน มัมเร.
 4. ^ "สดุดี 91 - JPS 1917" . Sefaria.org .
 5. ^ สดุดี 91 KJV
 6. ^ สดุดี 91:2 :ฉบับคิงเจมส์ใหม่
 7. อรรถเป็น c d อี เคิร์กแพทริก AF (2444) หนังสือสดุดี: พร้อมบทนำและหมายเหตุ . Cambridge Bible สำหรับโรงเรียนและวิทยาลัย ฉบับ หนังสือ IV & V: สดุดี XC–CL เคมบริดจ์: ที่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย หน้า 839 . สืบค้นเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2562 .
 8. อรรถเอ บี ซี เชอร์แมน 2546 , พี. 380.
 9. ^ แคปแลน 1990 , p. 187.
 10. ^ มอร์ริสัน, ชานันท์ (2560). “สดุดี 91: สถิตอยู่เบื้องบน” . ราฟ กุก โตราห์. สืบค้นเมื่อ 15 กันยายน 2018 .
 11. แมตต์ 2004 , พี. 103.
 12. ^ "ปีศาจและปีศาจ" . ห้องสมุดเสมือนของชาวยิว 2551 . สืบค้นเมื่อ 17 พฤษภาคม 2022 .
 13. เคราส์ 2009 , p. 139.
 14. ชิฟฟ์แมน 1992 , p. 39.
 15. แวนเดอร์คัม, เจมส์ (10 กรกฎาคม 2548). ความหมายของม้วนหนังสือเดดซี: ความสำคัญต่อการทำความเข้าใจพระคัมภีร์ ศาสนายูดาย พระเยซู และศาสนาคริสต์ บลูมส์เบอรี่วิชาการ. หน้า 122. ไอเอสบีเอ็น 9780567084682. สืบค้นเมื่อ10 มิถุนายน 2563 .
 16. ↑ อี แวนส์, เครก เอ. (กุมภาพันธ์ 2010). คู่มือ Holman QuickSource สำหรับ Dead Sea Scrolls บีแอนด์เอช พับลิชชิ่ง กรุ๊ป. หน้า 316. ไอเอสบีเอ็น 9780805448528.
 17. ^ เชอร์แมน 2003 , p. 594.
 18. อรรถเอ บี ซี ดี เบ ราเนอร์, รูเวน (2013). "Shimush Pesukim: ดัชนีที่ครอบคลุมการใช้พิธีกรรมและพิธีกรรมของข้อพระคัมภีร์และข้อพระคัมภีร์" (PDF) (ฉบับที่ 2) หน้า 43.
 19. ^ เชอร์แมน 2003 , p. 290.
 20. ^ เชอร์แมน 2546หน้า 382, 596.
 21. ↑ ฮอ โรวิทซ์ 1923 , p. 114.
 22. ^ "การป้องกัน" . เดลี่เทฮิลลิม. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 14 ธันวาคม2018 สืบค้นเมื่อ 15 กันยายน 2018 .
 23. ^ สุก 2547 , p. 2491
 24. ^ "คำสั่งสำหรับการสวดมนต์ตอนกลางคืน (Compline)" . คริสตจักรแห่งอังกฤษ. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2007-12-14 . สืบค้นเมื่อ2007-12-08 .
 25. ^ "บทสดุดีของนักบุญเบเนดิกต์" . มหาวิทยาลัยโตรอนโต. สืบค้นเมื่อ 21 ตุลาคม 2561 .
 26. ^ ปีคริสต์ศักราช: ปฏิทิน พจนานุกรม และการรวบรวม สำนักพิมพ์เชิร์ชเฮาส์ นิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์ 2540. ไอเอสบีเอ็น 0-7151-3799-9.
 27. เดลา ครูซ, ดาร์ลีน เจ.เอ็ม. (30 ธันวาคม 2556). "การตอบสนองต่อ 'On Eagle's Wings' ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสำหรับผู้แต่งเพลง" . บริการข่าวคาทอลิก
 28. ^ บริษัทแห่งสวรรค์ (ในภาษาเยอรมัน) คณะนักร้องประสานเสียงดาร์มสตัดท์ 2543
 29. ^ ดูหน้างาน IMSLP
 30. อรรถa b โฮแมน จอห์น ดี. (28 มกราคม 2548) " 'คำอธิษฐานของทหาร': มอบผ้าพันคอจากใจให้กับทหารในพื้นที่ " อิลลินอยส์ตอนใต้ สืบค้นเมื่อ 15 กันยายน 2018 .
 31. ^ "การป้องกันและความสบายห่อด้วยผ้าพันคอ" . ออเรนจ์เคาน์ตี้ลงทะเบียน 7 มีนาคม 2550 . สืบค้นเมื่อ 15 กันยายน 2018 .
 32. รูธ 2012 , น. 105.
 33. ^ "เนื้อเพลง Never Get Old" . เนื้อเพลง Bells Irish 2018 . สืบค้นเมื่อ 15 กันยายน 2018 .
 34. ^ "เมื่อไม่ได้วิจารณ์" . หอจดหมายเหตุโลหะ สืบค้นเมื่อ 15 กันยายน 2018 .
 35. ^ วัน ทอม (3 สิงหาคม 2549) "บทสัมภาษณ์ – Soulfly" . มิวสิคคอม สืบค้นเมื่อ 15 กันยายน 2018 .
 36. ^ "มาดอนน่า – MDNA เวิลด์ทัวร์" . ดิสโก้. 2018 . สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2018 .

แหล่งที่มา

ลิงค์ภายนอก