สดุดี 121

สดุดี 121
“ข้าพเจ้าจะเงยหน้าดูภูเขา ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหน”
บทเพลงแห่งการขึ้นสู่สวรรค์
การมองดูภูเขาเป็นความคิดเริ่มต้นของสดุดี 121
ชื่ออื่น ๆ
 • สดุดี 110
 • "Levavi oculos meos ในมอนเตส"
ภาษาฮีบรู (ต้นฉบับ)
สดุดี 121
หนังสือหนังสือสดุดี
ส่วนพระคัมภีร์คริสเตียนพันธสัญญาเดิม
ระเบียบในส่วนของคริสเตียน19

สดุดี 121เป็นเพลงสดุดีบทที่ 121 ของหนังสือสดุดีเริ่มเป็นภาษาอังกฤษในฉบับคิงเจมส์ : "ฉันจะเงยหน้าดูภูเขา ความช่วยเหลือของฉันมาจากไหน" ในระบบการนับที่แตกต่างกันเล็กน้อยที่ใช้ในพระ คัมภีร์ไบเบิลฉบับกรีกและการแปลพระคัมภีร์ไบเบิล แบบลาติ นภูมิฐาน สดุดีนี้คือ สดุดี 120ในภาษาละติน เป็นที่รู้จักกันในชื่อLevavi oculos meos ในมอนเตส[1 ]

เป็นหนึ่งใน 15 เพลงสดุดีที่จัดอยู่ในประเภทเพลงแห่งการขึ้น ( Shir Hama'alot ) แม้ว่าจะแตกต่างจากเพลงอื่น ๆ แต่เริ่มต้นShir LaMa'alot (เพลงสู่การขึ้น) เพลงสดุดีมีโครงสร้างเป็นบทสนทนา โดยมีคำถามเปิดว่าความช่วยเหลือของฉันมาจากไหน? ปุโรหิต จะตอบ อาจอยู่ในบริเวณพระวิหาร [2]

เพลงสดุดีเป็นส่วนหนึ่งของ พิธีกรรมของ ชาวยิว คาทอลิก ลูเธอรันแองกลิกันและพิธีกรรมโปรเตสแตนต์อื่นๆ มีการตั้งค่าเป็นเพลงในหลายภาษา Felix Mendelssohnใช้มันสำหรับHebe deine Augen aufซึ่งเป็นทั้งสามคนจากผลงานเพลง Oratorio Elijah ในปี 1846 ของเขา ลีโอนาร์ด เบิร์นสไตน์ใช้ บทสดุดีในพิธีมิสซา ของเขา

ข้อความ

ป้ายหลุมศพของนักพฤกษศาสตร์ ชาวอังกฤษ Lady Joan Margaret Leggeในหุบเขาดอกไม้ในเทือกเขาหิมาลัยอ้างอิงจากข้อแรกของสดุดี 121

เวอร์ชันพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู

ต่อไปนี้เป็นข้อความภาษาฮีบรูของสดุดี 121: [3]

กลอน ภาษาฮีบรู
1 :שָׁיר, לַמַּעָּלוָת

.אָּשָּׂא עָינַי, אָל-הָרָים-- מָאַיָן, יָבָּא עָּזָרָי

2 .עָּזְרָי, מָעָם יָהוָה-- עָשָׂה, שָׁמַיָם וָאָרָה
3 .אַל-יָתָּן לַמּוָט רַגְלָךָ; אַל-יָוּם, שָׁמְרָּךָ
4 .הָנָּה לָא-יָנוּם, וְלָא יִישָׁן-- שׁוָעָר, יָשָׂרָאָל
5 .יָהוָה שָׁמְרָּךָ; יָהוָה צָלָּךָ, עַל-יַד יָמָינָּךָ
6 .יוָּמָם, הַשָּׁמָּשׁ לָא-יַכָּכָּה; וְיָרָה. בַּלָּיְלָה
7 .יָהוָה, יִשְׁמָרָרָךָ מָעָּל-רָע: יָשָׁמָע, אָת-נַפְשָׁךָה
8 .יָהוָה, יָשְׁמָר-צָאתָךָ וּבוָאָה-- מָעַתָּה, וָעַד-עוָלָם

เวอร์ชั่นคิงเจมส์

 1. ฉันจะเงยหน้าดูภูเขา ความอุปถัมภ์ของฉันมาจากไหน
 2. ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้า ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
 3. พระองค์จะไม่ทรงยอมให้เท้าของท่านถูกขยับ ผู้ที่เฝ้าท่านจะไม่เคลิ้มไป
 4. ดูเถิด ผู้ที่รักษาอิสราเอลจะไม่เคลิ้มหลับไป
 5. พระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้อารักขาท่าน พระเยโฮวาห์ทรงเป็นร่มเงาของท่านที่มือขวาของท่าน
 6. ดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในเวลากลางวัน หรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืน
 7. พระเยโฮวาห์จะทรงอารักขาท่านให้พ้นจากความชั่วร้ายทั้งสิ้น พระองค์จะทรงอารักขาจิตวิญญาณของท่าน
 8. พระเยโฮวาห์จะทรงอารักขาการเข้าและออกของเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและตลอดไปเป็นนิตย์

การใช้งาน

การใช้งานเดิม

เพลงสดุดีนี้อาจร้องโดยคนเลวีที่พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มในฐานะเพลง แห่งการขึ้นสู่สวรรค์ อาจเป็นไปได้ว่าผู้แสวงบุญ ร้องเพลงนี้ ระหว่างทางไปกรุงเยรูซาเล็ม ในช่วงเริ่มต้นของการแสวงบุญในพื้นที่ภูเขาของเทือกเขาจูเดียน ผู้แสวงบุญตระหนักว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่สามารถให้ความช่วยเหลือตามที่เขาต้องการได้ ผู้ที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมมั่นใจว่าพระองค์จะทรงคุ้มครองเขาทั้งกลางวันและกลางคืน บทสนทนาของเพลงสดุดีเปลี่ยนจากคนแรกไปหาคนที่สองในข้อ 3, [2]และยังอยู่ในรูปแบบของการให้พรในข้อ 7 และ 8 สิ่งนี้จะสรุปคำอธิษฐานของนักร้องหลายๆ คนโดยหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ศาสนายิว

เชอาร์ ยาชูฟ โคเฮนอ่านสดุดี 121 ในพิธีสนธิสัญญาสันติภาพอิสราเอล–จอร์แดน

ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์

สดุดี 121 มีอักษรละติน ว่าLevavi oculus ในหนังสือสวดมนต์ทั่วไปของแองกลิกันกำหนดให้ใช้ในวันที่ 27 ของแต่ละเดือน ณ เวลาสวดมนต์ตอนเช้า [8]ข้อแรกมักอ้างถึงอนุสรณ์สถานและอนุสรณ์สถานซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากภูเขาหรือเนินเขา ตัวอย่างที่รู้จักกันดีคือ หน้าต่าง กระจกสีในโบสถ์เซนต์โอลาฟ เมืองวาสเดลในอุทยานแห่งชาติ อิงลิชเลคดิส ทริคซึ่งอ้างอิงข้อความสดุดี 121 เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่สมาชิกของFell & Rock Climbing Clubที่ถูกสังหารในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง [9]

Charles Spurgeonเรียกเพลงนี้ว่าเพลงของทหารและเพลงสวดของนักเดินทาง [10] เดวิด ลิฟวิงสโตน อ่านบท สดุดีกับครอบครัวของเขาที่ท่าเรือขณะเดินทางไปแอฟริกา [11]ในThe Living Bibleนักเขียนเคนเนธ เอ็น. เทย์เลอร์อ่านข้อพระคัมภีร์ตอนต้นที่แตกต่างจากฉบับแปลส่วนใหญ่เล็กน้อย: ฉันจะขอความช่วยเหลือจากเทพเจ้าแห่งภูเขาหรือไม่ 2ไม่! ความช่วยเหลือของฉันมาจากพระยาห์เวห์ผู้ทรงสร้างภูเขา! [12]

โบสถ์คาทอลิก

ประมาณปี 530 นักบุญเบเนดิกต์แห่งเนอร์เซียเลือกสดุดีบทนี้สำหรับตำแหน่งที่สามในระหว่างสัปดาห์ โดยเฉพาะตั้งแต่วันอังคารถึงวันเสาร์ระหว่างสดุดี 120 (119) และสดุดี 122 (121) โดยการจัดสรรสดุดี 119 (118) ซึ่งยาวกว่าสำหรับพิธีในวันอาทิตย์และวันจันทร์ เขาได้จัดโครงสร้างสำนักงานประจำสัปดาห์ด้วยเพลงสดุดีเก้าบทต่อไปนี้ [13]ในพิธีสวดชั่วโมงวันนี้ สดุดี 121 ท่องสายัณห์วันศุกร์ของสัปดาห์ที่สอง ในพิธีสวดพระคำนั้น จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดาปี C ในช่วงเวลานี้เองที่พระศาสนจักรสวดภาวนาเพื่อผู้ลี้ภัย [14]

การตั้งค่าดนตรี

คำจารึกภาษาละตินของสดุดี 121 บนหน้าจั่วของคฤหาสน์ Dannenwaldeประเทศเยอรมนี

การตั้งค่าดนตรีสำหรับข้อความละตินเรียบเรียงโดยOrlando di Lasso , Hans Leo HasslerและHerbert Howellsรวมถึงคนอื่นๆ

การตั้งค่าที่แต่งขึ้นสำหรับข้อความภาษาอังกฤษ ได้แก่John Clarke-Whitfeld , Charles Villiers Stanford , Henry Walford Davies , Mildred Barnes Royse , [15]และImant Raminsh [16]

Heinrich Schützได้สร้างเวอร์ชันภาษาเยอรมันสำหรับสี่เสียงและBasso continuo , SWV 31 นอกจากนี้เขายังได้เขียนฉากการถอดความบทเพลงสดุดีในภาษาเยอรมัน "Ich heb mein Augen sehnlich auf", SWV 122 สำหรับBecker Psalterซึ่งตีพิมพ์ ครั้งแรกในปี 1628

Felix Mendelssohnแต่งเพลง " Hebe deine Augen auf " อันโด่งดังเป็นเพลงทั้งสามเพลงจากบทประพันธ์ของเขาElijah , Op. 70 ในปี พ.ศ. 2389 Antonín Dvořákได้แต่งเพลงจากข้อ 1–4 ในภาษาเช็กในBiblical Songs ของเขา ซึ่งตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2437

Zoltán Kodályแต่งเพลง Geneva Ps CXI สำหรับการขับร้องแบบผสมa cappella ) โดยตั้งเพลงสดุดีเป็นภาษาฮังการี

ฉากโดยวิลเลียม แม็คคีร้องในงานแต่งงานของเจ้าหญิงมาร์กาเร็ตในปี พ.ศ. 2503 และในงานศพของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ พระมารดาในปี พ.ศ. 2545

Alan Hovhanessตั้งบทสดุดีในปี 1967 สำหรับบทเพลงI Will Lift Up Mine Eyesของ เขา [18]

ลีโอนาร์ด เบิร์นสไตน์ใช้บทสดุดีในพิธีมิสซาในขบวนการที่สองในปี 1971

นักร้องนักแต่งเพลงชาวอิสราเอลHasidic Yosef Kardunerแต่งเพลงสดุดี 121 เวอร์ชันภาษาฮีบรูยอดนิยมShir LaMa'alot (2000) ซึ่งได้รับการคัฟเวอร์โดยศิลปินชาวอิสราเอลหลายคน[19]รวมถึงOmer Adam , Ninet Tayeb , Mosh Ben-Ari , the Shalva วงดนตรีและอื่นๆ อีกมากมาย เป็นแก่นของกลุ่มเยาวชนธรรมศาลาในอิสราเอลและแคนาดา [20]

เพลงประกอบ ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ของChristopher Tinสำหรับวิดีโอเกม ปี 2021 Old Worldมีฉากเพลงสดุดีเป็นภาษาอาหรับ [21]

อิทธิพล

คำขวัญของมหาวิทยาลัยคาลการี " Mo shùile togam suas " ( สกอตเกลิค ; ในภาษาอังกฤษ: " ฉันจะเงยหน้าขึ้นมอง ") มาจากสดุดี 121 [22]เช่นเดียวกับคำขวัญของมหาวิทยาลัยนอร์ธแคโรไลนา ที่แอชวิลล์ , " Levo oculos meos in montes ". [23]

ในบทบรรณาธิการ “Close Ranks” ในยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 ของเขา WEB Du Boisเขียนว่า “เราไม่ได้เสียสละแบบธรรมดาๆ แต่เราทำมันด้วยความยินดีและเต็มใจด้วยการเพ่งมองไปยังเนินเขา” [24]

กวีชาวอิสราเอลร่วมสมัยหลายคน เช่นลีอาห์ โกลด์เบิร์กและฮาอิม กูรี เขียนบทกวีที่ตั้งชื่อตามคำแรกของเพลงสดุดี ("ฉันจะเงยหน้าดูภูเขา") หรือรูปแบบอื่นของบทกวีเหล่านี้

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสหศึกษา Yarra Valley Grammarตั้งอยู่ใน Ringwood ชานเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ใช้คำขวัญLevavi Oculos

อ้างอิง

 1. "เพลงสดุดีละติน/อังกฤษคู่ขนาน / สดุดี 120 (121)". เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2017-09-30 . สืบค้นเมื่อ2019-09-19 .
 2. ↑ ab Rodd, CS, 18. Psalmsใน Barton, J. และ Muddiman, J. (2001), The Oxford Bible Commentary Archived 22-11-2017 ที่Wayback Machine , p. 399
 3. "สดุดี บทที่ 121 תָּהָלּים". mechon-mamre.org _ สืบค้นเมื่อ5 กันยายน 2022 .
 4. The Complete Artscroll Siddur, หน้า 530.
 5. The Complete Artscroll Siddur, หน้า 295.
 6. The Complete Artscroll Siddur, หน้า 221.
 7. The Complete Artscroll Siddur, หน้า 293.
 8. "หนังสือสวดมนต์ – สดุดีของดาวิด – วันที่ 27. สวดมนต์ตอนเช้า". churchofengland.org _ สภาอัครสังฆราช. สืบค้นเมื่อ27 กันยายน 2014 .
 9. "วอสเดล – โบสถ์เซนต์โอลาฟ". visitcumbria.com _ เยือนคัมเบรีสืบค้นเมื่อ29 กันยายน 2014 .
 10. สดุดี 121 เก็บถาวร 25-10-2558 ที่ คำอธิบายของ Wayback Machine @spurgons
 11. "สดุดี 121 ความเห็น | ศีลออสติน". www.preceptaustin.org .
 12. เทย์เลอร์, KN (1971), สดุดี 121:1: The Living Bible
 13. Règle de saint Benoît, การแปลโดย Prosper Guéranger, (Abbaye Saint-Pierre de Solesmes, 2007), หน้า 13 46.
 14. วงจรหลักของการสวดภาวนาจะใช้เวลาสี่สัปดาห์
 15. ลาสเตอร์, เจมส์ เอช. (1996-06-11) แคตตาล็อกเพลงประสานเสียงจัดเรียงตามลำดับพระคัมภีร์ กดหุ่นไล่กา. ไอเอสบีเอ็น 978-1-4617-2664-7.
 16. "สดุดี 121". 1.cpdl.org . ห้องสมุดโดเมนสาธารณะการร้องเพลงประสานเสียง เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 14 ตุลาคม 2019 . สืบค้นเมื่อ27 กันยายน 2014 .
 17. "งานศพของควีนเอลิซาเบธ พระราชมารดา: ข้อความเต็มของพิธีที่จัดขึ้นที่เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์". theguardian.com _ การ์เดียนนิวส์แอนด์มีเดีย จำกัด 9 เมษายน 2545
 18. "รายชื่อผลงานของ Alan Hovhaness ตามหมายเลขบทประพันธ์". www.hovhaness.com . สืบค้นเมื่อ2022-10-30 .
 19. "קרדונר מעדיף שיר מורכב - ודיבור פשוט" [Karduner ชอบเพลงที่ซับซ้อน - "Simple Talk"] Ynetnews (ในภาษาฮีบรู) 30 ตุลาคม 2555 . สืบค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2558 .
 20. Rotem, Tal (28 กรกฎาคม พ.ศ. 2551). "นักร้องหวานของ Breslev" breslev.co.il _ สืบค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2558 .
 21. "การเสนอชื่อเข้าชิงแกรมมี่ประจำปี 2023: ดูรายชื่อผู้ชนะและผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมด" www.grammy.com . สืบค้นเมื่อ2023-02-08 .
 22. ^ "คำขวัญสำคัญ". ucalgary.ca _ สืบค้นเมื่อ6 มีนาคม 2561 .
 23. ^ "ประเพณี". UNC แอชวิลล์ สืบค้นเมื่อ2023-01-10 .
 24. ดูบัวส์ เรา Burghardt วิกฤติฉบับ 16, ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม 2461), หน้า. 111

ลิงค์ภายนอก

 • ชิ้นส่วนที่มีข้อความจากสดุดี 121: โน้ตที่โครงการห้องสมุดดนตรีสากล
 • สดุดี 121: คะแนนฟรีที่ห้องสมุด Choral Public Domain (ChoralWiki)
 • ข้อความของสดุดี 121 ตามสดุดีปี 1928
 • สดุดีบทที่ 121 ข้อความในภาษาฮีบรูและภาษาอังกฤษ mechon-mamre.org
 • เพลงแห่งการขึ้น ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขา ความช่วยเหลือของฉันมาจากไหน? ข้อความและเชิงอรรถ, usccb.org United States Conference of Catholic Bishops
 • บทนำและข้อความสดุดี 121:1, biblestudytools.com
 • สดุดี 121 – พระเจ้าผู้ทรงรักษาและช่วยเหลือ enduringword.com
 • สดุดี 121 / งดเว้น: พระเจ้าจะทรงปกป้องคุณจากความชั่วร้ายทั้งหมด คริสตจักรแห่งอังกฤษ
 • สดุดี 121 ที่ biblegateway.com
 • เพลงสดุดี 121 hymnary.org
 • บทเพลงยิวแบบดั้งเดิมสำหรับสองข้อแรกของเพลงสดุดี
แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Psalm_121&oldid=1200228844"