ภาษาโปรโต-เซมิติก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา
โปรโตเซมิติก
การสร้างใหม่ของภาษาเซมิติก
ยุคแคลิฟอร์เนีย 3750 ปีก่อนคริสตศักราช

บรรพบุรุษที่สร้างขึ้นใหม่
การสร้างใหม่ระดับล่าง

โปรโต-เซมิติก เป็น บรรพบุรุษของภาษาเซมิติก ที่ สร้างขึ้นใหม่ โดยสมมุติฐาน ไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับที่ตั้งของ Proto-Semitic Urheimat ; นักวิชาการตั้งสมมติฐานว่าอาจมีต้นกำเนิดในลิแวนต์ทะเลทรายซาฮาราหรือแตรแห่งแอฟริกาและมุมมองที่ว่ามันเกิดขึ้นในคาบสมุทรอาหรับก็เป็นเรื่องธรรมดาในประวัติศาสตร์เช่นกัน

ตระกูลภาษาเซมิติกถือเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลภาษาแอฟ โรเอเซียติกในวง กว้าง

ออกเดท

เอกสารรับรองที่เก่าแก่ที่สุดของภาษาเซมิติกอยู่ในอัคคาเดียนซึ่งมีอายุประมาณศตวรรษที่ 24 ถึง 23 ปีก่อนคริสตกาล (ดูSargon of Akkad ) และภาษาเอบลาอิท แต่หลักฐานก่อนหน้าของอัคคาเดียนมาจากชื่อส่วนตัวใน ตำรา สุเมเรียนประมาณศตวรรษที่ 28 ก่อนคริสตกาล [ ต้องการการอ้างอิง ] . ศิลาจารึกอัคคาเดียนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งถูกพบบนชามที่เมืองอูร์ ซึ่งจ่าหน้าถึงกษัตริย์เมสกียันนาแห่งอูร์ในยุคก่อนซาร์โกนิก (ประมาณ พ.ศ. 2485–2450 ก่อนคริสตกาล) โดยพระราชินีกาน-สมาน ซึ่งคาดว่าน่าจะมาจากอัคคาด . [1] เศษข้อความที่เก่าแก่ที่สุดของภาษาเซมิติกตะวันตกคือคาถางูในตำราปิรามิดอียิปต์ มีอายุราวกลางสหัสวรรษที่สามก่อนคริสต์ศักราช[2] [3]

อูร์เฮมัต

เนื่องจากภาษาเซมิติกสมัยใหม่ทั้งหมดสามารถสืบย้อนไปถึงบรรพบุรุษร่วมกัน ได้ นักเซมิติก จึงให้ความสำคัญกับการค้นหาurheimat ของภาษาโปรโต-เซมิติก [4] Urheimat ของภาษา Proto-Semitic อาจพิจารณาได้ในบริบทของตระกูล Afro-Asiatic ที่มีขนาดใหญ่กว่าที่เป็นของมัน

สมมติฐานที่นิยมก่อนหน้านี้ของurheimat อาหรับ ได้ถูกละทิ้งไปอย่างมาก เนื่องจากภูมิภาคนี้ไม่สามารถรองรับคลื่นลูกใหญ่ของการอพยพก่อนการเลี้ยงอูฐในสหัสวรรษที่สองก่อนคริสต์ศักราช [4]

นอกจากนี้ยังมีหลักฐานว่าเมโสโปเตเมีย (และพื้นที่ที่อยู่ติดกันของซีเรียสมัยใหม่) เดิมทีมีประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มเซมิติกอาศัยอยู่ นี้ได้รับการแนะนำโดย toponymsที่ไม่ใช่กลุ่มเซมิติกที่เก็บรักษาไว้ในภาษาอัคคาเดียนและ Palaeosyrian

สมมติฐานของลิแวนต์

แผนที่ของภาษาเซมิติกและการกระจายโดยอนุมานทางสถิติ นอกจากนี้ยังระบุตำแหน่งสมมุติฐานหนึ่งของความแตกต่างของบรรพบุรุษกลุ่มเซมิติกจากแอฟริกาเอเชียติกระหว่างชายฝั่งแอฟริกาของทะเลแดงและตะวันออกใกล้

การ วิเคราะห์ แบบเบย์ ที่ ดำเนินการในปี พ.ศ. 2552 ชี้ให้เห็นถึงที่มาของภาษาเซมิติกที่รู้จักกันทั้งหมดในลิแวนต์ประมาณ 3,750 ปีก่อนคริสตกาล โดยมีการแนะนำเพียงครั้งเดียวในภายหลังจากอาระเบียใต้ในแตรแอฟริกาประมาณ 800 ปีก่อนคริสตกาล อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ทางสถิตินี้ไม่สามารถประมาณได้ว่าบรรพบุรุษของภาษาเซมิติกทั้งหมดแยกจาก Afroasiatic เมื่อใดหรือที่ไหน [5]ดังนั้นจึงไม่ขัดแย้งหรือยืนยันสมมติฐานที่ว่าความแตกต่างของบรรพบุรุษกลุ่มเซมิติกจากแอฟโรเอเซียติกเกิดขึ้นในแอฟริกา

คริสโตเฟอร์ เอห์เรตตั้งสมมติฐานว่าการวิเคราะห์ทางพันธุกรรม (โดยเฉพาะการวิเคราะห์สายวิวัฒนาการโครโมโซม Y และ TaqI 49a,f haplotypes) แสดงให้เห็นว่าประชากรของผู้พูดกลุ่มเซมิติกโปรโต-เซมิติกอาจย้ายจากฮอร์นแห่งแอฟริกาหรือซาฮาราตะวันออกเฉียงใต้ไปทางเหนือสู่หุบเขาไนล์ แอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ ลิแวนต์ และทะเลอีเจียน [6]

สมมติฐานของแอฟริกาเหนือ

เอ็ดเวิร์ด ลิปินสกี้เชื่อว่าการสนับสนุน แหล่งกำเนิด แอฟริกันนั้นมาจากสิ่งที่เขาอธิบายว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ระหว่างภาษาแอฟโรเอเซียติกก่อนกลุ่มเซมิติกกับภาษาไนเจอร์-คองโกซึ่งอู ร์เฮมั ตอาจอยู่ในไนจีเรียแคเมอรูน [7]ตามทฤษฎีนี้ คลื่นลูกแรกสุดของผู้พูดภาษาเซมิติกเข้าสู่วงเดือนเจริญพันธุ์ผ่านทางอิสราเอลและซีเรีย และในที่สุดก็ก่อตั้งจักรวรรดิอัคคาเดียญาติของพวกเขาชาวอาโมไรต์ติดตามพวกเขาและตั้งรกรากในซีเรียก่อน 2,500 ปีก่อนคริสตกาล [8] การล่มสลายของยุคสำริดตอนปลายในอิสราเอลนำชาวเซมิติทางใต้ไปทางใต้ ซึ่งพวกเขาไปถึงที่ราบสูงของเยเมนหลังศตวรรษที่ 20 ก่อนคริสตกาล พวกเขาข้ามกลับไปที่เขาแอฟริการะหว่าง 1500 ถึง 500 ปีก่อนคริสตกาล [8]

สัทวิทยา

สระ

ภาษาเซมิติกโปรโต-เซมิติกมีระบบเสียงสระอย่างง่าย โดยมีคุณสมบัติสามประการคือ *a, *i, *u และความยาวเสียงสระสัทศาสตร์ ระบุตามอัตภาพโดยมาครง: *ā, *ī, *ū [9]ระบบนี้ได้รับการอนุรักษ์ในภาษาอัคคาเดียน อูการิติก และภาษาอาหรับคลาสสิก [10]

พยัญชนะ

การสร้างใหม่ของโปรโต-เซมิติกมีพื้นฐานมาจากภาษาอาหรับ เป็นหลัก ซึ่งการออกเสียงและสัณฐานวิทยา (โดยเฉพาะในภาษาอาหรับคลาสสิก ) เป็นแบบอนุรักษ์นิยมอย่างยิ่ง และคงไว้ซึ่งความเปรียบต่าง 28 หน่วยเสียงจากหน่วยเสียงพยัญชนะที่เห็นได้ชัด 29 หน่วย [11]ดังนั้น คลังเสียงของโปรโต-เซมิติกที่สร้างขึ้นใหม่มีความคล้ายคลึงกับของภาษาอาหรับ โดยมีเพียงฟอนิมเดียวในภาษาอาหรับน้อยกว่าในภาษาโปรโต-เซมิติกที่สร้างขึ้นใหม่ โดยมี*s [ s ]และ [ ʃ ]รวมเป็นภาษาอาหรับ/ s /س ⟩ และ [ ɬ ]กลายเป็นภาษาอาหรับ/ ʃ /شด้วยเหตุนี้ โปรโต-เซมิติกจึงถูกสร้างขึ้นใหม่โดยมีหน่วยเสียง ดังต่อไปนี้ (ตามที่มักจะคัดลอกมาในเซมิติก): [12]

หน่วยเสียงพยัญชนะโปรโตเซมิติก[13]
พิมพ์ มารยาท เปล่งเสียง ริมฝีปาก อินเตอร์เดนทัล ถุงลม Palatal ด้านข้าง Velar / Uvular คอหอย Glottal
ชัดเจน หยุด ไร้เสียง *p [ p ] *t [ t ] *k [ k ]
เน้น ( p' ) [a] *ṭ [ t ' ] *q / [ k' ] , ˀ [ ʔ ]
เปล่งออกมา *ข [ ] *d [ d ] *g [ ก. ]
เสียดสี ไร้เสียง *ṯ [ θ ] *s [ s ] [ ʃ ] *^ [ ɬ ] *ḫ [ x ~ χ ] *ḥ [ ħ ] *ชม. [ ชม. ]
เน้น *ṯ̣ / θ̣ / [ θ' ] *ṣ [ s' ] *ṣ́ / ḏ̣ [ ɬ ' ] ( x' ~ χ' ) [b]
เปล่งออกมา *ḏ [ ð ] *z [ z ] / ǵ [ ɣ ~ ʁ ] , ˤ [ ʕ ]
เรโซแนนท์ Trill *r [ ]
โดยประมาณ *w [] *y [ เจ ] *ล. [ ล. ]
จมูก *ม. [ ม. ] *n [ n ]
 1. Woodard (2008, p. 219) ชี้ให้เห็นว่าการมีอยู่ของ p ที่เน้นย้ำในภาษาเซมิติกที่ต่างกันบางภาษาอาจบ่งชี้ว่าการเน้นดังกล่าวมีอยู่ใน Proto-Semitic
 2. ↑ Huehnergard (2003, p.49) นำเสนอความคิดเห็นของชนกลุ่มน้อยว่ามีเสียงเสียดแทรกที่เปล่งออกมาใน Proto-Semitic

เสียงเสียดแทรก *s *z *ṣ *ś *ṣ́ *ṯ̣ อาจถูกตีความว่าเป็นaffricates ( /t͡s d͡z t͡s' t͡ɬ t͡ɬ' t͡θ'/ ) ตามที่กล่าวไว้ด้านล่าง

ระบบพยัญชนะ Proto-Semitic ขึ้นอยู่กับพยัญชนะสามตัวที่เปล่งเสียงเปล่งเสียงและ " เน้น " ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มสามกลุ่มดังกล่าวถูกสร้างขึ้นใหม่ใน Proto-Semitic:

การออกเสียงที่น่าจะเป็นไปได้ของพยัญชนะส่วนใหญ่นั้นตรงไปตรงมาและระบุไว้ในตารางด้วยInternational Phonetic Alphabet (IPA) พยัญชนะสองชุด อย่างไรก็ตาม สมควรได้รับความคิดเห็นเพิ่มเติม

เน้นย้ำ

เสียงที่ระบุในที่นี้ว่าเป็น " พยัญชนะ ที่เด่นชัด " เกิดขึ้นในภาษาเซมิติกเกือบทั้งหมด เช่นเดียวกับในภาษาแอฟโรเอเซียติกอื่นๆ ส่วนใหญ่ และโดยทั่วไปแล้วจะถูกสร้างขึ้นใหม่เป็นglottalizationในภาษาเซมิติกโปรโต-เซมิติก [14] [15] [nb 1]ดังนั้น *ṭ ตัวอย่างเช่น หมายถึง[t' ] ดูด้านล่างสำหรับการเสียดสี / affricates

ในภาษาเซมิติกสมัยใหม่ การเน้นเสียงจะรับรู้ได้หลากหลายเป็นคอหอย ( อารบิก อะ ราเมอิก ฮิ บรู Tiberian (เช่น[tˤ] ), glottalized ( ภาษาเซมิติกเอธิโอเปีย , ภาษาอาระเบียใต้สมัยใหม่เช่น[t'] ) หรือพยัญชนะ tenuis ( ทูโรโย ภาษาของ ทูร์ อับดิน เช่น [ ] ); [16] อั ซเคนาซีฮีบรูและมอลตาเป็นข้อยกเว้นและเน้นที่รวมเป็นพยัญชนะธรรมดาในรูปแบบต่างๆ ภายใต้อิทธิพลของภาษาอินโด-ยูโรเปียน (ซิซิลีสำหรับมอลตา ภาษาต่างๆ สำหรับฮีบรู)

ปากหนักแน่น *ṗ เกิดขึ้นในภาษาเซมิติกบางภาษา แต่ยังไม่ชัดเจนว่ามันเป็นฟอนิมในภาษาเซมิติกโปรโต-เซมิติกหรือไม่

 • ภาษาเซมิติกเอธิโอเปียคลาสสิกGeʽezเป็นภาษาเซมิติกที่มีความพิเศษเฉพาะสำหรับการเปรียบเทียบทั้งสามของ/p/ , /f/และ /p ' / ในขณะที่/p/และ /p '/เกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่ในคำยืม (โดยเฉพาะจากภาษากรีก ) ยังมีเหตุการณ์อื่นๆ อีกมากที่ต้นกำเนิดไม่ชัดเจน (เช่นhep'ä 'strike', häppälä 'wash clothes') [17]
 • ตามคำกล่าวของเฮตซรอน ภาษาฮีบรูได้พัฒนาฟอนิมริมฝีปากที่เน้นย้ำเพื่อแสดงถึง/p/ ที่ไม่มีการดูดกลืน ในภาษาอิหร่านและกรีก [18]

เสียงเสียดสี

การสร้างใหม่ของ Proto-Semitic มีเสียงเสียดสีเก้าเสียงที่สะท้อนโดยปกติเป็น ภาษา sibilantsในภาษาต่อมา แต่ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เหมือนกันใน Proto-Semitic หรือไม่:

 • เสียงเสียดแทรกสองเสียง*ð, *zซึ่งสุดท้ายกลายเป็น/z/สำหรับทั้งในภาษาฮีบรูและ Geʽez (/ð/ ในภาษา Geʽez ยุคแรก) แต่/ð/และ/z/ในภาษาอาหรับตามลำดับ
 • สี่เสียงเสียดแทรกไร้เสียง
  • ( *ṯ ) ที่กลายเป็น /ʃ/ในภาษาฮีบรู แต่ /θ/ในภาษาอาหรับและ /s/ ใน Geʽez (/θ/ ในสมัย ​​Geʽez)
  • ( *s₁ ) ที่กลายเป็น /ʃ/ในภาษาฮีบรู แต่ /s/ในภาษาอาหรับและ Geʽez
  • ( *s₂ ) ที่กลายเป็น /s/ (ถอดความ ś ) ในภาษาฮีบรู แต่ /ʃ/ในภาษาอาหรับและ /ɬ/ ใน Geʽez
  • *s ( *s₃ ) ที่กลายเป็น /s/ในภาษาฮีบรู อาหรับ และ Geʽez
 • สามเสียงเสียดแทรกเน้น ( *θ̣, *ṣ, *ṣ́ )

เสียงที่ไพเราะของเสียงเสียดแทรกโปรโต-เซมิติก โดยเฉพาะ , , *sและ*ṣยังคงเป็นปัญหาที่น่าสับสน และมีระบบสัญกรณ์ต่างๆ ที่จะอธิบาย สัญกรณ์ที่ให้ไว้ในที่นี้เป็นแบบแผนและมีพื้นฐานมาจากการออกเสียงในภาษาฮีบรู ซึ่งได้รับการอนุมานจากภาษาโปรโต-เซมิติกตามธรรมเนียมแล้ว สัญกรณ์*s₁ , *s₂ , *s₃พบได้ทั่วไปในวรรณกรรมเรื่องOld South Arabianแต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีการใช้โดยผู้เขียนบางคนเพื่อหารือเกี่ยวกับ Proto-Semitic เพื่อแสดงมุมมองที่ไม่ผูกมัดเกี่ยวกับการออกเสียงของเสียง อย่างไรก็ตาม การถอดความที่เก่ากว่ายังคงมีความโดดเด่นในวรรณคดีส่วนใหญ่ บ่อยครั้งแม้แต่ในหมู่นักวิชาการที่ไม่เห็นด้วยกับการตีความแบบดั้งเดิมหรือยังคงไม่ผูกมัด (19)

มุมมองแบบดั้งเดิม ตามที่แสดงในการถอดความแบบธรรมดาและยังคงรักษาไว้โดยผู้เขียนบางคนในสาขานี้[20] [21] [22]คือเป็นเสียงเสียดแทรก หลังลิ้นไร้เสียง ( [ʃ] ), *sเป็น เสียงที่ ไร้เสียง sibilant alveolar ( [s] ) และเป็นเสียงเสียดแทรกด้านข้างแบบไม่มีถุง เก็บเสียง ( [ɬ] ) ดังนั้น*ṣจึงถูกมองว่าเป็นเวอร์ชันเน้นของ*s ( [s'] ) *zเป็นเวอร์ชันที่เปล่งเสียง ( [z] ) และ*ṣ́เป็นเวอร์ชันเน้นของ*^ ( [ɬ'] ) การสร้าง*ś ṣ́ ขึ้นใหม่ เป็นเสียงเสียดแทรกด้านข้าง (หรือ affricates) นั้นแน่นอน แม้ว่าภาษาสมัยใหม่เพียงไม่กี่ภาษาจะรักษาเสียงไว้ได้ การออกเสียง*ś ṣ́เป็น[ɬ ɬ']ยังคงรักษาไว้ในภาษาอาระเบียใต้สมัยใหม่ (เช่นเมห์รี ) และหลักฐานของการออกเสียงด้านข้างแบบเดิมก็ปรากฏชัดในภาษาอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ภาษาฮีบรูใน พระคัมภีร์ไบเบิล baśamถูกยืมมา จาก ภาษากรีกโบราณว่าbalsamon (เพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษคือ "ยาหม่อง") และ Sibawayhไวยากรณ์อาหรับในศตวรรษที่ 8อธิบายอย่างชัดเจนถึงเชื้อสายอาหรับของ*ṣ́ซึ่งตอนนี้ออกเสียง[dˤ] ในการ ออกเสียงมาตรฐานหรือ[ðˤ] ใน ภาษาถิ่นที่ ได้รับอิทธิพลจากเบดูอิน [23] [24] (เปรียบเทียบ ภาษาสเปนalcaldeจากภาษาอันดาลูเซียน ภาษาอาหรับاَلْقَاضِي al-qāḍī "ผู้พิพากษา")

ความขัดแย้งหลักเกี่ยวข้องกับว่าเสียงเหล่านี้เป็นเสียงเสียดแทรกจริง ๆ ในภาษาเซมิติกดั้งเดิมหรือว่าบางเสียงมีความเชื่อมโยงหรือไม่ และเสียงที่กำหนดนั้นออกเสียงว่า[ʃ] (หรือคล้ายกัน) ในภาษาโปรโต-เซมิติกหรือไม่ ตามทัศนะแบบดั้งเดิมหรือมีคุณค่า ของ[s] . ประเด็นเกี่ยวกับธรรมชาติของพยัญชนะ "เน้น" ที่กล่าวถึงข้างต้น เกี่ยวข้องบางส่วน (แต่บางส่วนมุมฉาก) กับประเด็นที่นี่เช่นกัน

ในแง่ของมุมมองแบบดั้งเดิม มีการปรับเปลี่ยน "น้อยที่สุด" และ "สูงสุด" สองมิติ:

 1. กี่เสียงที่นำมาซึ่งความลำบากใจ ตำแหน่ง "minimal affricate" ใช้เฉพาะตัวเน้น*ṣเป็น affricate [t͡s' ] ตำแหน่ง "maximal affricate" เสริมว่า*s *zเป็น affricates จริง ๆ[t͡s d͡z]ในขณะที่เป็นเสียงเสียดแทรกธรรมดา[s ] [25]
 2. ว่าจะขยายการตีความ affricate ไปที่ interdentals และ laterals หรือไม่ ตำแหน่ง "การยืดขั้นต่ำ" ถือว่ามีเพียงพี่น้องเท่านั้นที่มีปัญหาและ "เสียงเสียดแทรก" อื่น ๆ ในความเป็นจริงแล้วเสียงเสียดสีทั้งหมด แต่การปรับปรุงสูงสุดขยายการตีความเดียวกันกับเสียงอื่น ๆ โดยทั่วไปแล้ว หมายความว่าตำแหน่ง "การผูกขาดน้อยที่สุด การขยายสูงสุด" รับทั้งหมดและเฉพาะคำเน้นที่ถือเป็นการผูกขาด: เน้น*ṣ θ̣ ṣ́เป็น[t͡s't͡θ't͡ɬ' ] ตำแหน่ง "ร่วมกลุ่มสูงสุด ขยายสูงสุด" ถือว่าไม่เพียงแต่ตำแหน่ง "ร่วมเสียงสูงสุด" สำหรับพี่น้องเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการไม่เน้นย้ำ* ð ð śเป็นจริงด้วย

พันธมิตรในโปรโต-เซมิติกได้รับการเสนอแต่เนิ่นๆ แต่ได้รับการยอมรับเพียงเล็กน้อยจนกระทั่งงานของอลิซ เฟเบอร์ (1981) [ ต้องการอ้างอิง ]ผู้ซึ่งท้าทายวิธีการแบบเก่า ภาษาเซมิติกที่รอดตายมักจะมีเสียงเสียดแทรกสำหรับพยัญชนะเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ภาษาเอธิโอเปียและฮิบรูสมัยใหม่ ในหลายประเพณีการอ่าน มีความเกี่ยวพันกับ* (26)

หลักฐานสำหรับการตีความที่เกี่ยวข้องกันต่างๆ ของพี่น้องเป็นหลักฐานโดยตรงจากการถอดความและหลักฐานเชิงโครงสร้าง อย่างไรก็ตาม หลักฐานสำหรับตำแหน่ง "การขยายสูงสุด" ที่ขยายการตีความที่สัมพันธ์กันไปยัง "เสียงเสียดสี" ที่ไม่คล้ายคลึงกันนั้นส่วนใหญ่มีโครงสร้างเนื่องจากความหายากสัมพัทธ์ของซอกฟันและวัสดุอุดฟันด้านข้างในภาษาเซมิติกที่ได้รับการรับรองและความหายากที่มากกว่านั้น เสียงในภาษาต่าง ๆ ที่มีการถอดเสียงคำภาษาเซมิติก ด้วยเหตุนี้ แม้ในขณะที่ถอดเสียงเสียง การถอดเสียงที่ได้ก็อาจตีความได้ยากอย่างชัดเจน

มุมมองที่เกี่ยวข้องที่แคบที่สุด (เฉพาะ*ṣเป็นพันธมิตร[t͡s'] ) เป็นมุมมองที่ยอมรับมากที่สุด [27]การออกเสียง affricate ได้รับการรับรองโดยตรงในภาษาเอธิโอเปียสมัยใหม่และฮีบรูสมัยใหม่ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น แต่ยังในการถอดความในสมัยโบราณของภาษาเซมิติกจำนวนมากในภาษาอื่น ๆ ที่หลากหลาย:

 • การถอดความของGe'ezจากช่วงเวลาของอาณาจักร Axumite (ต้นศตวรรษก่อนคริสต์ศักราช): ṣəyāmoแสดงเป็นภาษากรีกτζιαμω tziamō . [27]
 • ประเพณีการอ่านภาษาฮีบรูของในขณะที่[t͡s]ย้อนกลับไปได้อย่างชัดเจนอย่างน้อยในยุคกลาง ดังที่แสดงโดยการใช้ภาษาฮีบรูצ ( ) เพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มอัฟริกันในเปอร์เซียใหม่ ตอนต้น ออ มัน ลีเติร์กเก่าเยอรมันกลางสูงเป็นต้น ในทำนองเดียวกันภาษาฝรั่งเศส c /t͡s/ใช้เพื่อทับศัพท์צ : ภาษาฮีบรูṣɛdɛḳ "ความชอบธรรม" และ'ārɛṣ "ดินแดน (ของอิสราเอล)" เขียนว่าcedek, arec [27]
 • นอกจากนี้ยังมีหลักฐานของความสัมพันธ์ในภาษาฮีบรูโบราณและภาษาฟินีเซียนพิวนิกมักถูกถอดความว่าtsหรือtในภาษาละตินและภาษากรีก หรือบางครั้งในภาษากรีกks ; ในทำนองเดียวกัน ชื่ออียิปต์และคำยืมในภาษาฮีบรูและภาษาฟินีเซียนใช้เพื่อเป็นตัวแทนของเพดานปากของอียิปต์(อธิบายตามแบบแผนว่าเปล่งเสียง[d͡ʒ]แต่อาจใช้แทนคำที่ไม่เปล่งเสียง[t͡ʃ']แทนได้) (28)
 • อาราเมคและซีเรียคเข้าใจ*ṣ อย่างลำบากใจ จนถึงจุดหนึ่ง ดังที่เห็นใน คำยืม แบบคลาสสิกอาร์เมเนีย : Aramaic צרר 'bundle, bunch' → Classical Armenian crar / t͡sɹaɹ / [29]

มุมมอง "การผูกขาดสูงสุด" ซึ่งใช้กับพี่น้องเท่านั้น มีหลักฐานการถอดความด้วย ตามที่ Kogan การตีความ Akkadian sz ṣเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป [30]

 • แบบฟอร์มอัคคาเดียนซึ่งดัดแปลงสำหรับการเขียนภาษาอื่น ๆ ใช้ เครื่องหมาย zเพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง ได้แก่ /ts/ ใน ภาษา ฮิตไทต์ [ 29] เครือญาติ อียิปต์ในจดหมายอามา ร์นา และกลุ่ม พันธมิตร อิหร่านเก่า / t͡ʃ d͡ʒ/ในอี ลาไม ต์ [31]
 • การถอดเสียงคำภาษาคานาอันในยุคต้นของอียิปต์ด้วย*z, *s, *ṣใช้ affricates ( สำหรับ*s , สำหรับ*z, *ṣ ) (32)
 • คำยืมของ ชาวเซมิติกตะวันตกใน "ชั้นที่เก่ากว่า" ของอาร์เมเนียสะท้อน*s *zเป็น affricates /t͡sʰ/ , /d͡z / (26)
 • ภาษากรีกที่ยืมมาจากภาษาฟินีเซียน𐤔 เพื่อแทน /s/ (เปรียบเทียบภาษากรีกΣ ) และ𐤎 *sเพื่อแทน/ks/ (เปรียบเทียบภาษากรีกΞ ) เป็นการยากที่จะอธิบายว่า*sมีค่า[s]ในภาษาฟินิเซียนหรือไม่ แต่ มันค่อนข้างง่ายที่จะอธิบายว่ามันมีค่าจริงหรือไม่[t͡s] (ยิ่งกว่านั้นถ้ามีค่า[s] ) [33]
 • ในทำนองเดียวกัน ชาวฟินีเซียนใช้ 𐤔 เพื่อแทนเสียงเสียดแทรกที่คล้ายคลึงกันในภาษาอื่นๆ แทนที่จะเป็น 𐤎 *sจนถึงกลางศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล ซึ่ง Friedrich/Röllig 1999 (หน้า 27–28) นำไปใช้เป็นหลักฐาน การออกเสียง affricate ในภาษาฟินิเซียนจนกระทั่งถึงตอนนั้น ในทางกลับกัน ชาวอียิปต์เริ่มใช้s แทน ก่อนหน้านี้เพื่อเป็นตัวแทนของชาวคานาอันในช่วง 1000 ปีก่อนคริสตกาล เป็นผลให้ Kogan [35]ถือว่าการสูญเสีย affricates ในภาษาฟินีเซียนก่อนหน้านี้มากและเขาถือว่าเสียงเสียดแทรกที่คล้ายคลึงกันในคำถามมีเสียงที่ใกล้ชิดกับ[ʃ]มากกว่า[s ] (การตีความที่คล้ายกันสำหรับภาษาละตินs . เป็น อย่างน้อยได้รับการเสนอ[36]โดยนักภาษาศาสตร์ต่าง ๆ ตามหลักฐานการออกเสียงที่คล้ายคลึงกันของการเขียนในภาษาโรมานซ์ยุคกลางตอนต้นจำนวนมาก ศัพท์เทคนิคสำหรับ sibilant "ระดับกลาง" นี้คือ sibilant แบบ ถุงเก็บเสียง แบบไม่มีเสียง .) อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มว่าชาวคานาอันจะแยกทางภาษาตามช่วงเวลานั้นแล้ว และภาษาถิ่นของชาวฟินีเซียนตอนเหนือตอนต้นที่ชาวกรีกติดต่อด้วยก็อาจรักษาการออกเสียงที่ไพเราะได้ จนกระทั่งค. อย่างน้อย 800 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งแตกต่างจากภาษาถิ่นของชาวคานาอันทางตอนใต้ที่ชาวอียิปต์ติดต่อด้วย ดังนั้นจึงไม่มีความขัดแย้ง

นอกจากนี้ยังมีหลักฐานภายในมากมายในภาษาอัคคาเดียนยุคแรกสำหรับการตระหนักรู้เกี่ยวกับsz ตัวอย่าง ได้แก่ || *t, *d, *ṭ + *š || ถูกรับรู้ว่าเป็นssซึ่งเป็นธรรมชาติมากขึ้นหากกฎหมายมีการออกเสียง || *t, *d, *ṭ + *s || [tt͡s] , [29]และที่*s *z *ṣเปลี่ยนเป็นก่อน*tซึ่งตีความโดยธรรมชาติว่าเป็นอาการหูหนวก [30]

หลักฐานสำหรับเป็น/s/ก็มีอยู่เช่นกัน แต่ค่อนข้างชัดเจนน้อยกว่า มีการแนะนำว่าเป็นเรื่องยากสำหรับภาษาที่มีเสียงเสียดแทรกข้างเดียวที่มี[ʃ]เป็นเสียงและ[s]มีโอกาสมากกว่า [33]ในทำนองเดียวกัน การใช้ภาษาฟินีเซียน 𐤔 เป็นที่มา ของภาษากรีกΣ ดูเหมือนจะง่ายที่สุดที่จะอธิบายว่าฟอนิมมีเสียงของ[s]ในเวลานั้นหรือไม่ การเกิดขึ้นของ[ʃ]สำหรับในภาษาเซมิติกสมัยใหม่ที่แยกจากกัน (เช่นNeo-Aramaic , Modern South Arabianประเพณีการอ่านภาษาฮีบรูในพระคัมภีร์ไบเบิลส่วนใหญ่) และอัคคาเดียนโบราณของชาวบาบิโลนได้รับการแนะนำให้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนลูกโซ่ แบบผลัก และการเปลี่ยนจาก[t͡s]เป็น[s] "ผลัก" [s]ออกไปให้พ้นทางเป็น[ʃ]ใน ภาษาที่เป็นปัญหา และการควบรวมของทั้งสองเข้ากับ[s]เกิดขึ้นในภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาอาหรับและกลุ่มเซมิติกเอธิโอเปีย

ในทางกลับกัน มีการแนะนำว่าการรวมs ครั้งแรก ในภาษาอาหรับเป็น "เสียงฟู่-hushing sibilant" [37]น่าจะบางอย่างเช่น[ɕ] (หรือ "retracted sibilant") ซึ่งไม่ได้กลายเป็น[s ]จนกระทั่งภายหลัง นั่นจะแนะนำค่าที่ใกล้เคียงกับ[ɕ] (หรือ "retracted sibilant") หรือ[ʃ]สำหรับ Proto-Semitic เนื่องจาก[t͡s]และ[s]เกือบจะรวมเข้ากับ [s] โดยตรง นอกจากนี้ยังมีหลักฐานหลายอย่างที่บ่งชี้ว่าเสียง[ʃ]สำหรับมีอยู่ในขณะที่*sยังคงอยู่[ts ] [38]ตัวอย่างคือรูปแบบอัคคาเดียนทางใต้ของบาบิโลน ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามี[ʃ]ร่วมกับ[t͡s]เช่นเดียวกับการถอดความคำคานาอันในยุคต้นของอียิปต์ ซึ่ง*š s ถูก แปลเป็นš ṯ ( เป็นพันธมิตร[t͡ʃ]และการตีความฉันทามติของšคือ[ʃ]เช่นเดียวกับใน Modern Coptic [38] )

Diem (1974) เสนอว่าการเปลี่ยนแปลงของเสียงคานาอันของจะเป็นธรรมชาติมากกว่าหาก *š เป็น[s]มากกว่า ] อย่างไรก็ตาม Kogan โต้แย้งว่า เนื่องจาก*sเป็น[ts]ในขณะนั้น การเปลี่ยนจากเป็นเป็นการควบรวมกิจการที่มีแนวโน้มมากที่สุด โดยไม่คำนึงถึงการออกเสียงที่แน่นอนของในขณะที่การเปลี่ยนแปลงกำลังดำเนินอยู่ [39]

หลักฐานสำหรับธรรมชาติของบุคคลที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาภายในเป็นส่วนใหญ่ เสียงเสียดแทรกแบบอีเจกทีฟนั้นค่อนข้างหายากในเชิงข้ามภาษาศาสตร์ และเมื่อภาษามีเสียงดังกล่าว มันมักจะมี[s']เสมอ ดังนั้นถ้า*ṣเป็นเสียงที่สัมพันธ์กันจริง ๆ[ts']จะเป็นเรื่องผิดปกติอย่างยิ่งหาก*θ̣ ṣ́เป็นเสียงเสียดสี [θ' ɬ']แทนที่จะผูกมัด [t͡θ' t͡ɬ'] . ตามคำกล่าวของ Rodinson (1981) และ Weninger (1998) ชื่อสถานที่ในภาษากรีกMátliaโดยที่tlใช้เพื่อแปล Ge'ez (Proto-Semitic *ṣ́ ) เป็น "ข้อพิสูจน์ที่ชัดเจน" ว่าเสียงนี้ถูกรบกวนในภาษา Ge'ezและค่อนข้างเป็นไปได้ในโปรโตเซมิติกเช่นกัน [40]

หลักฐานสำหรับการตีความในระดับสูงสุด โดยที่ interdentals และ obstruents ด้านข้างเป็น affricates ดูเหมือนจะเป็นโครงสร้างส่วนใหญ่: ระบบจะสมมาตรมากขึ้นหากสร้างใหม่ด้วยวิธีนี้

การเปลี่ยนเป็นhเกิดขึ้นในภาษาเซมิติกส่วนใหญ่ (นอกเหนือจาก Akkadian, Minaean , Qatabanian ) ในรูปแบบไวยากรณ์และคำสรรพนาม และไม่ชัดเจนว่าการลดเริ่มต้นในภาษาโปรโต-ภาษาลูกสาวหรือในภาษาเซมิติกดั้งเดิม ดังนั้นบางคนจึงแนะนำว่า*š̠ ที่อ่อนลง อาจเป็นฟอนิมที่แยกจากกันในภาษาเซมิติกดั้งเดิม [41]

บทนำ

โปรโต-เซมิติกถูกสร้างขึ้นใหม่โดยปราศจากการเน้นเสียงในโมรา ที่สาม นับจากจุดสิ้นสุดของคำ[42]คือพยางค์ที่ 2 จากส่วนท้าย หากมีโครงสร้างCVCหรือCVː (โดยที่Cเป็นพยัญชนะและVคือสระใด ๆ ก็ได้) หรือพยางค์ที่สามจากท้าย ถ้าพยางค์ที่สองมีโครงสร้างCV . [43]

สัณฐานวิทยา

โปรโตเซมิติกอนุญาตเฉพาะพยางค์ของโครงสร้างCVC , CVː , หรือCV . ไม่อนุญาตให้ใช้กลุ่มคำที่ ลงท้ายด้วย พยัญชนะตั้งแต่สองตัวขึ้นไป กลุ่มที่มีพยัญชนะตั้งแต่สามตัวขึ้นไป ช่องว่างของสระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป หรือสระยาวในพยางค์ปิด [44]

รากส่วนใหญ่ประกอบด้วยพยัญชนะสามตัว อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าในอดีตรากของพยัญชนะสามตัวได้พัฒนามาจากพยัญชนะสองตัว (ซึ่งได้รับการแนะนำโดยหลักฐานจากการสร้างใหม่ภายในและภายนอก) เพื่อสร้างรูปแบบไวยากรณ์ที่กำหนด สระบางตัวถูกแทรกระหว่างพยัญชนะของราก [45] [46]มีข้อ จำกัด บางประการเกี่ยวกับโครงสร้างของราก: เป็นไปไม่ได้ที่จะมีรากที่พยัญชนะตัวแรกและตัวที่สองเหมือนกันและรากที่พยัญชนะตัวแรกและตัวที่สามเหมือนกันนั้นหายากมาก [47]

ความสอดคล้องของเสียงกับภาษาของลูกสาว

ดูภาษาเซมิติก#สัทวิทยาสำหรับการสนทนาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับผลลัพธ์ของเสียงโปรโต-เซมิติกในภาษาลูกสาวต่างๆ

ความสอดคล้องของเสียงกับภาษาแอฟโรเอเซียติกอื่นๆ

ดูตารางที่ภาษา Proto-Afroasiatic#การโต้ตอบพยัญชนะ

ไวยากรณ์

คำนาม

สามกรณีถูกสร้างขึ้นใหม่: ประโยค (ทำเครื่องหมายโดย*-u ), สัมพันธการก (ทำเครื่องหมายโดย*-i ), กรรมการก (ทำเครื่องหมายโดย*-a ) [48] ​​[49] .

มีสองเพศ: ผู้ชาย (ทำเครื่องหมายด้วยหน่วยคำศูนย์) และผู้หญิง (ทำเครื่องหมายโดย*-at / *-tและ*-ah / ) [50] [51]เครื่องหมายระบุผู้หญิงถูกวางไว้หลังราก แต่ก่อนสิ้นสุด เช่น: *ba'l- 'lord, master' > *ba'lat- 'lady, mistress', *bin- 'son' > *bint- 'ลูกสาว' [52]นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคำนามเพศหญิงกลุ่มเล็กๆ ที่ไม่มีเครื่องหมายที่เป็นทางการ: *'imm- 'mother', *laxir- 'ewe', *'atān- 'she-donkey', *'ayn- 'ตา', *เบิร์ค-เข่า[53]

มีตัวเลขสามตัว: เอกพจน์ พหูพจน์ และคู่ (เฉพาะในคำนาม) [51]

มีสองวิธีในการทำเครื่องหมายพหูพจน์: [54]

 • ติด
  • คำนามเพศชายสร้างคำนามโดยใช้เครื่องหมาย*-ūสัมพันธการกและกล่าวหาโดย*-īกล่าวคือ โดยการขยายเสียงสระของคำต่อท้ายกรณีเอกพจน์;
  • ผู้หญิงยังสร้างพหูพจน์ด้วยการยืดสระ - กล่าวคือ โดยใช้เครื่องหมาย*-āt ;
 • apophonically (โดยการเปลี่ยนรูปแบบการเปล่งเสียงของคำ ตามที่เห็นเช่นในภาษาอาหรับ: kātib 'นักเขียน' — kuttabของ 'นักเขียน') - เฉพาะในผู้ชาย

คู่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้เครื่องหมาย* -ā ในการเสนอชื่อและ*-āyในสัมพันธการกและเชิงกล่าวหา [55]

ตอนจบของคำนาม: [56]

เอกพจน์ พหูพจน์ Dual
เสนอชื่อ *-ยู *-ยู *-ā
สัมพันธการก *-ฉัน *-ฉัน *-ay
ผู้ต้องหา *-a *-ฉัน *-ay


คำสรรพนาม

เช่นเดียวกับภาษาลูกสาวส่วนใหญ่ ภาษาโปรโต-เซมิติกมีชุดคำสรรพนามอิสระหนึ่งชุด และชุดคำสรรพนามแบบวนซ้ำที่ทำเครื่องหมายตัวพิมพ์ใหญ่และเล็ก คดีสัมพันธการกและคดีกล่าวหาจะแยกเฉพาะในบุคคลแรกเท่านั้น [57]

คำสรรพนามโปรโตเซมิติก

การเสนอชื่อ อิสระ
enclitic
เสนอชื่อ สัมพันธการก กล่าวหา
1.sg. อานาค/อานาคู̆ -kŭ -i/-ya -นี
2.sg.masc. อันตาญ -tā̆ -กาญจน์
2.sg.fem. แอนตี̆ -Ti -kĭ
3.sg.masc. su'a -a -šū̆
3.sg.fem. ชีอะฮ์ -ที่ -šā̆/-šī̆
1.du. ? -นู๋ยา ? -นิยา ? -นายา ?
2.du. อันตูมา -ทุมา -คุมะ/-คุมะยั
3.du. ชูมา -šumā/-šumay
1.ป. niḥnū̆ -นูญ -นี̆ -nă
2.pl.masc แอนทัม -ตุ่ม -คุม
2.pl.fem. อันติญ -ดีบุก -ญาติ
3.pl.masc ชุม/ชุมู -ยู -šum
3.pl.fem. ชิน/ชินนา -บาป

สำหรับสรรพนามหลายคำ สระสุดท้ายถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยตัวแปรตำแหน่งยาวและสั้น ตามอัตภาพจะระบุโดยการรวมมาครงและบรีฟบนสระ (เช่นā̆ )

คำสรรพนามสาธิตกลุ่มเซมิติกมักจะแบ่งออกเป็นสองชุด: ชุดที่แสดงวัตถุที่ค่อนข้างใกล้และชุดที่แสดงชุดที่อยู่ไกลกว่า [58]อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องยากมากที่จะสร้างรูปแบบโปรโต-เซมิติกขึ้นใหม่บนพื้นฐานของการสาธิตของแต่ละภาษาเซมิติก [59]

ชุดคำสรรพนามคำถามถูกสร้างขึ้นใหม่สำหรับภาษาเซมิติกดั้งเดิม: *man 'who', *mā 'what' และ*'ayyu 'of what kind' (มาจาก*'ay 'where') [60] [61] [62]

ตัวเลข

การสร้างตัวเลขคาร์ดินัลขึ้นใหม่จากหนึ่งถึงสิบ (ผู้ชาย): [63] [64] [65]

ภาษา การสร้างใหม่
อัคคาเดียน Ugaritic ภาษาอาหรับ ซาบีน เวนิงเงอร์ ลิปินสกี้ Huehnergard
หนึ่ง อิชเตนุม ẚḥd wāḥid 'ḥd *'aḥad- *ḥad-, *'išt- *ʔaħad-
สอง šena/ชินา ṯn อินานัน ṯny * ตินัน *ṯin-, *คิล'- *θin̩-/*θn̩-
สาม ชาลาชุม ṯlṯ ṯalāṯa s 2 lṯ *ศาลา- *สลา- *θalaːθ-
โฟร์ erbûm rbʻ 'อาร์บาʻ 'rbʻ *'arbaʻ- *rbaʻ- *ʔarbaʕ-
ห้า ซัมซัม ḫmš อัมสา ḫms 1 *ḫamš- *ḫamš- *ซามิส-
หก ši/eššum ṯṯ ซิตตะ s 1 dṯ/s 1 ṯ- *ชิดṯ- *ชิดṯ- *ซิดθ-
เซเว่น sebûm šbʻ สะบา s 1 *šabʻ- *šabʻ- *ซับʕ-
แปด สมานํม mn มะมาเนียง ṯmny/ṯmn *ฮามานี- *อามัน- *อามะนีย-
เก้า ติสm tšʻ tisʻa ts 1 ʻ *tišʻ- *tišʻ- *tisʕ-
สิบ เอสรุม ʻšr ašara ʻs 2 r *ʻaśr- *ʻaśr- *ʕaɬr-

คำนามทั้งหมดตั้งแต่หนึ่งถึงสิบถูกปฏิเสธเป็นคำนามเอกพจน์ ยกเว้นตัวเลข 'สอง' ซึ่งถูกปฏิเสธเป็นคำคู่ รูปแบบผู้หญิงของตัวเลขทั้งหมดตั้งแต่หนึ่งถึงสิบถูกสร้างขึ้นโดยคำ ต่อท้าย*-at นอกจากนี้ หากชื่อของวัตถุที่นับเป็นเพศหญิง ตัวเลขตั้งแต่ 3 ถึง 10 จะอยู่ในรูปแบบเพศชายและในทางกลับกัน [66]

ชื่อของตัวเลขตั้งแต่ 11 ถึง 19 เกิดจากการรวมชื่อของหลักหน่วยกับคำว่า 'สิบ' ยี่สิบ' แสดงโดยรูปแบบคู่ของ 'สิบ' และชื่อของตัวเลขสิบหลักจาก 30 ถึง 90 เป็นรูปแบบพหูพจน์ของตัวเลขหน่วยที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ โปรโต-เซมิติกยังมีการกำหนดสำหรับ ร้อย ( *mi't- ), พัน ( *li'm- ) และ หมื่น ( *ribb- ) [67] [64]

ไม่สามารถสร้างเลขลำดับสำหรับ protolanguage ได้เนื่องจากมีความหลากหลายมากในภาษาของลูกหลาน [65]

กริยา

ตามเนื้อผ้า สองคอนจูเกตถูกสร้างขึ้นใหม่สำหรับโปรโต-เซมิติก - การผันคำนำหน้าและการผันคำต่อท้าย [68]ตามสมมติฐานที่ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวาง การผันคำนำหน้าใช้กับกริยาที่แสดงการกระทำ และการผันคำต่อท้ายใช้กับกริยาที่แสดงสถานะ [69]

การผันคำนำหน้าถูกสร้างขึ้นใหม่ดังนี้: [70] [71]

เอกพจน์ พหูพจน์ Dual
1 ท่าน *'a- *นิ-
2 ท่าน
มาส์ก *ตา- *ta- - -ū *ta- - -ā
หญิง *ตา- - -อี *ta- - -ā *ta- - -ā
3 ท่าน
มาส์ก *ยี่- *yi- - -ū *ยะ- - -ā
หญิง *ตา- *yi- - -ā *ta- - -ā

การผันคำต่อท้ายถูกสร้างขึ้นใหม่ดังนี้: [72]

เอกพจน์ พหูพจน์ Dual
1 ท่าน *-ku *-นา *-kāya/-naya
2 ท่าน
มาส์ก *-ka/-ta *-kan(u)/-tanu *-kā/-tanā
หญิง *-ki/-ti *-kin(a)/-tina *-kā/-tanā
3 ท่าน
มาส์ก - *-ยู *-ā
หญิง *-ที่ *-ā *-atā

ก้านกริยาแบ่งออกเป็นพื้นฐาน ( เยอรมัน : Grundstamm ) และได้มา พื้นฐานประกอบด้วยรากสามพยัญชนะกับสระเฉพาะเรื่อง ในบรรดาคำที่สืบทอดมา หนึ่งแยกความแตกต่างของก้านที่มีพยัญชนะกลางเจมิเนท ( เยอรมัน : Doppelungsstamm ) ลำต้นที่มีสระเสียงแรกที่ยาวขึ้น ลำต้นเชิงสาเหตุ (เกิดขึ้นจากคำนำหน้า*ša- ) คำนามที่มีคำนำหน้า*na- / *ni - , ลำต้นที่มีส่วนต่อท้าย*-tV- , ลำต้นที่ประกอบด้วยราก biconsonantal ซ้ำซ้อนและลำต้นที่มีพยัญชนะตัวสุดท้ายที่เจมีน [73] [74] [75]

จากต้นกำเนิดพื้นฐาน กริยาที่ใช้งานถูกสร้างขึ้นในรูปแบบ CāCiC ซึ่งเป็นแบบพาสซีฟในรูปแบบCaCīCและCaCūC [76]

จากก้านที่ได้รับ กริยาถูกสร้างขึ้นโดยใช้คำนำหน้า*mu-ในขณะที่การเปล่งเสียงของตัวที่ใช้งานคือaiและของ passive คือaa [77] (ในรูปแบบนี้ ตัวอย่างเช่น ชื่อภาษาอาหรับmuḥammadเกิดจากรากḥmd 'สรรเสริญ' [78] )

อารมณ์จำเป็น ถูกสร้างขึ้นสำหรับบุคคล ที่สองเท่านั้น และรูปแบบสำหรับเพศชายเอกพจน์คือก้านบริสุทธิ์: [79]

เอกพจน์ พหูพจน์ Dual
2 ท่าน
มาส์ก - *-ยู *-ā
หญิง *-ฉัน *-ā *-ā

คำสันธาน

สามสันธานถูกสร้างขึ้นใหม่สำหรับโปรโต-เซมิติก: [80]

 • *วา 'และ';
 • *'อ๊ะ 'หรือ';
 • * šimma 'ถ้า'

ไวยากรณ์

ภาษาโปรโต-เซมิติกเป็นภาษาของการจัดตำแหน่ง-กล่าวหาซึ่งได้รับการเก็บรักษาไว้ในภาษาลูกหลานส่วนใหญ่ [81]

ลำดับคำพื้นฐานของโปรโต-เซมิติกคือVSO ( กริยาประธานกรรมตรง ) และตัวดัดแปลงมักจะตามหัวของมัน [82] [65]

เล็กซิส

ภาษาเซมิติกในคริสต์ศตวรรษที่ 1

การสร้างศัพท์บัญญัติของกลุ่มโปรโต-เซมิติกขึ้นใหม่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตของพวกโปรโต-เซมิติ และช่วยในการค้นหาUrheimat ของพวก มัน

ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะสร้างเงื่อนไขทางศาสนาขึ้นใหม่ ( * ' il ' deity ' , * ḏbḥ ' to forbid , excommunicate ' * ṣalm - ' ไอดอล '), ศัพท์ทางการเกษตร ( *ḥaḳl- 'ทุ่ง', *ḥrṯ 'ไถ', *ḏrʻ 'หว่าน', *ʻṣ́d 'เก็บเกี่ยว', *dyš 'นวดข้าว', *ḏrw 'ที่จะ หว่าน '*gurn- ' threshing-floor ', *ḥinṭ- ' wheat ', *kunāṯ- ' emmer ', *duḫn- ' ข้าวฟ่าง '), เงื่อนไข การเลี้ยงสัตว์ ( *'immar- 'ram', *raḫil- 'ewe' , *'inz- ' goat ', *śaw- 'ฝูงแกะ', *ṣ́a'n- 'ฝูงแกะและแพะ', *gzz 'ตัดขนแกะ', *r'y 'กินหญ้า (สัตว์) )', *šḳy 'แนะนำสถานที่รดน้ำ', *'alp- 'bull', *ṯawr- 'ควาย',*ḫzr- /*ḫnzr- ' pig ', *kalb- ' dog ', *ḥimār- ' donkey ', *'atān- 'she-donkey', *ḥalab- ' milk ', *lašad- 'cream', * ḫim'at- ' เนย ') เงื่อนไขการใช้ชีวิตประจำวัน ( *bayt- 'house', *dalt- ' door ', *kussi'- ' chair ', *'arś- ' bed ', *kry 'to dig' , *bi'r- ' well ', *śrp 'to kindle, *'iš- ' ไฟ ', *ḳly'ย่าง', *laḥm- 'อาหาร'), คำศัพท์ทางเทคโนโลยี ( *ṣrp 'ถลุง', *paḥḥam- ' ถ่านหิน ', *kasp- ' เงิน ', *kupr- ' bitumen ', *kuḥl- ' พลวง ' , *napṭ- ' petrol ', *ḥabl- 'rope', *ḳašt- ' bow ', *ḥaṱw- ' arrow ') คำหลายคำมีประโยชน์ในการระบุกลุ่มเซมิติก Urheimat ( *ti'n- ' fig ', *ṯūm- ' กระเทียม ',*baṣal- ' onion ', *tam(a)r- ' palm tree ', *dibš- 'date honey', *buṭn- ' pistachio ', *ṯaḳid- ' Almond ', *kammūn- ' cumin ') [83] [84]

คำว่า* ṯawr- 'buffalo' และ* ḳarn- 'horn' ถูกสงสัยว่ายืมมาจากภาษาอินโด-ยูโรเปียน ดั้งเดิม [83]หรือในทางกลับกัน (สำหรับ* ṯawr-และคำอื่นๆ บางคำ) [85]นอกจากนี้Sergei Starostinได้เพิ่มการติดต่อแบบเซมิโต - อินโด - ยูโรเปียนหลายสิบฉบับซึ่งเขาคิดว่าเป็นการกู้ยืมเงินจากโปรโต - อนาโตเลียนโปรโต - อนาโตเลียนหรือสาขาที่หายไปของโปรโต - อินโด - ยูโรเปียน [86]

คำศัพท์เปรียบเทียบและรากที่สร้างขึ้นใหม่

ดูรายชื่อต้นกำเนิดโปรโตเซมิติก (ภาคผนวกในวิกิพจนานุกรม )

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 1. ^ นั่นอธิบายถึงการขาดความแตกต่างในการเปล่งเสียงในชุดที่เน้น ซึ่งจะไม่จำเป็นหากเน้นเสียงเป็นคอหอย

อ้างอิง

 1. เบิร์ตแมน, สตีเฟน (2003). คู่มือการใช้ชีวิตในเมโสโปเตเมียโบราณ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. หน้า 94. ISBN 978-019-518364-1. สืบค้นเมื่อ16 พฤษภาคม 2558 .
 2. สไตเนอร์, ริชาร์ด ซี. (2011). คาถางูเซมิติกภาคตะวันตกเฉียงเหนือตอนต้นในตำราพีระมิด ทะเลสาบวิโนน่า: ไอเซนบรันส์
 3. ฮิวเนอร์การ์ด, จอห์น (2020). "ภาษาโบราณตะวันออกใกล้" . ใน Daniel C. Snell (เอ็ด) สหายสู่ตะวันออกใกล้โบราณ (ฉบับที่สอง) โฮโบเก้น: John Wiley & Sons น. 341–353.
 4. a b Lipinski 2001 , pp. 42
 5. ^ ครัว, ก.; Ehret, C.; อัสเซฟา, เอส.; มัลลิแกน, ซีเจ (29 เมษายน 2552). "การวิเคราะห์สายวิวัฒนาการแบบเบย์ของภาษาเซมิติกระบุแหล่งกำเนิดยุคสำริดตอนต้นของเซมิติกในตะวันออกใกล้ " การดำเนินการของราชสมาคม B: วิทยาศาสตร์ชีวภาพ . 276 (1668): 2703–10. ดอย : 10.1098/rspb.2009.0408 . พี เอ็มซี 2839953 . PMID 19403539 .  
 6. ^ Ehret, C.; เกอิต้า, ซอย; นิวแมน, พอล (3 ธันวาคม 2547). "ต้นกำเนิดของ Afroasiatic" (PDF) . วิทยาศาสตร์ . 306 (5702) : 1680. ดอย : 10.1126/วิทยาศาตร์.306.5702.1680c . PMID 15576591 . S2CID 8057990 .   
 7. ↑ Lipinski 2001 , pp. 43
 8. a b Lipinski 2001 , pp. 44
 9. ^ Huehnergard (2008) , p. 231.
 10. ^ โคแกน (2011) , พี. 119.
 11. เวอร์สตีก, คอร์เนลิส เฮนริคัส มาเรีย "คีส์" (1997). ภาษาอาหรับ . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย. หน้า 13. ISBN 978-0-231-11152-2.
 12. ↑ Sáenz Badillos , แองเจิล (1993) [1988]. "ฮิบรูในบริบทของภาษาเซมิติก". Historia de la Lengua Hebrea [ ประวัติศาสตร์ภาษาฮิบรู ]. แปลโดย จอห์น เอลโวลด์ เคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ น. 18–19. ISBN 0-521-55634-1.
 13. ^ โคแกน (2011) , พี. 54.
 14. ^ กันติโน เจ. (1952). "Le consonantisme du sémitique". เซมิติกา : 79–94 .
 15. ^ โคแกน (2011) , พี. 61.
 16. ดอลโกโพลสกี 1999, พี. 29.
 17. วูดดาร์ด 2008, พี. 219.
 18. เฮตซรอน 1997, พี. 147.
 19. ^ สำหรับตัวอย่างของผู้แต่งที่ใช้สัญลักษณ์ดั้งเดิมแต่สมัครรับค่าเสียงใหม่ ดูที่ Hackett, Joe Ann 2551. ฟินีเซียนและพิวนิก. ภาษาโบราณของซีเรีย-ปาเลสไตน์และอาระเบีย (เอ็ด. โรเจอร์ ดี. วูดดาร์ด) ในทำนองเดียวกัน Huehnergard, John และ Christopher Woods 2551. อัคคาเดียนและเอเบลต์. ภาษาโบราณของเมโสโปเตเมีย อียิปต์ และอักซัม (เอ็ด. โรเจอร์ ดี. วูดดาร์ด) หน้า 96: "ในทำนองเดียวกัน มีสามกลุ่มของ affricates เปล่งเสียง /ᵈz/ (⟨z⟩) ไม่มีเสียง /ᵗs/ (⟨s⟩) และเน้น /ᵗs'/ (⟨ *ṣ⟩). สิ่งเหล่านี้กลายเป็นเสียงเสียดแทรกในภาษาถิ่นในภายหลัง สมาชิกที่ไม่มีเสียงของชุดเสียงเสียดแทรกในภายหลังนี้ออกเสียง [s] ในภาษาบาบิโลน แต่ [š] ในภาษาอัสซีเรีย ในขณะที่ภาพสะท้อนของ Proto-Semitic ซึ่งน่าจะธรรมดา [s] เดิม ยังคงออกเสียงเช่นนั้นใน อัสซีเรีย แต่เป็น [š] ในภาษาบาบิโลน" ในทำนองเดียวกัน ผู้เขียนยังคงไม่แน่ใจเกี่ยวกับค่าเสียงของพี่น้องก็จะใช้สัญลักษณ์ตามแบบแผน เช่นGreenberg, Joseph , The Patterning of Root Morphemes in Semitic. 1990. p. 379. ในภาษา: งานเขียนที่เลือกโดย Joseph H. Greenberg . Ed. Keith M. Denning และ Suzanne Kemme: "มีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับค่าสัทศาสตร์ของs , ś , และšในโปรโตเซมิติก ฉันแค่ใช้พวกมันที่นี่เป็นการถอดความตามแบบแผนของพี่น้องทั้งสามที่สอดคล้องกับเสียงที่ระบุโดยsamekh , śinและšinตามลำดับในการอักขรวิธีภาษาฮีบรู"
 20. ลิปินสกี้, เอ็ดเวิร์ด. 2000. ภาษาเซมิติก: โครงร่างของไวยากรณ์เปรียบเทียบ. เช่น ตารางใน หน้า 113, หน้า 131; ยัง หน้า 133: "กลุ่มเซมิติกสามัญหรือโปรโต-เซมิติกมีเสียงเสียดแทรกก่อนกำหนดหรือพาลาโต-อเลโวลาร์ š , เช่น [ʃ] ... ", หน้า 129 ff
 21. Macdonald, MCA 2008. อาหรับเหนือโบราณ ใน: ภาษาโบราณของซีเรีย-ปาเลสไตน์และอาระเบีย (เอ็ด. Roger D. Woodard) หน้า 190.
 22. บลาว, โจชัว (2010). สัทวิทยาและสัณฐานวิทยาของพระคัมภีร์ฮีบรู Winona Lake, อินดีแอนา: Eisenbrauns หน้า 25–40.
 23. Ferguson, Charles (1959), "The Arabic Koine", ภาษา , 35 (4): 630, doi : 10.2307/410601 , JSTOR 410601 .
 24. Versteegh, Kees (1997), ภาษาอาหรับ , สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเอดินบะระ, ISBN 90-04-17702-7
 25. ^ ตัวอย่างเช่น, Huehnergard (2008) , pp. 229–231.
 26. a b Dolgopolsky 1999, p. 33.
 27. ^ a b c Kogan (2011) , พี. 62.
 28. ^ โคแกน (2011) , พี. 63.
 29. a b c Dolgopolsky 1999, p. 32.
 30. ^ a b Kogan (2011) , พี. 66.
 31. ^ โคแกน (2011) , พี. 67.
 32. ^ โคแกน (2011) , หน้า 67–68.
 33. ^ a b Kogan (2011) , พี. 69.
 34. ^ อ้างใน Kogan (2011) , p. 68.
 35. ^ โคแกน (2011) , พี. 68.
 36. ^ Vijūnas, Aurelijus (2010), "The Proto-Indo-European Sibilant */s/" , Historische Sprachforschung , Göttingen, 123 : 40–55, doi : 10.13109/hisp.2010.123.1.40 , ISSN 0935-3518 
 37. ^ โคแกน (2011) , พี. 70 โดยอ้างจาก Martinet 1953 p. 73 และ Murtonen 1966 น. 138.
 38. ^ a b Kogan (2011) , พี. 70.
 39. ^ โคแกน (2011) , หน้า 92–93.
 40. ^ โคแกน (2011) , พี. 80.
 41. Dolgopolsky 1999, pp. 19, 69-70
 42. ^ Kogan L. (2011). "สัทศาสตร์และสัทวิทยาโปรโตเซมิติก". ภาษาเซมิติก . เบอร์ลิน — บอสตัน: วอลเตอร์ เดอ กรอยเตอร์ หน้า 124. ISBN 978-3-11-018613-0.
 43. ^ Huehnergard J. (2008) "แอฟโฟร-เอเชียติก". ภาษาโบราณของซีเรีย-ปาเลสไตน์และอาระเบีย . นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 232. ISBN 978-0-511-39338-9.
 44. ^ Huehnergard J. (2008) "แอฟโฟร-เอเชียติก". ภาษาโบราณของซีเรีย-ปาเลสไตน์และอาระเบีย . นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 231. ISBN 978-0-511-39338-9.
 45. ↑ Moscati S., Spitaler A., ​​Ullendorff E., von Soden W. (1980) บทนำสู่ไวยากรณ์เปรียบเทียบของภาษาเซมิติวีสบาเดิน: อ็อตโต ฮาร์รัสโซวิทซ์ น. 72–73.{{cite book}}: CS1 maint: หลายชื่อ: รายชื่อผู้แต่ง ( ลิงค์ )
 46. ^ เวนิงเงอร์ เอส. (2011). "สัณฐานวิทยาการบูรณะ". ภาษาเซมิติก . เบอร์ลิน — บอสตัน: วอลเตอร์ เดอ กรอยเตอร์ หน้า 152–153. ISBN 978-3-11-018613-0.
 47. ^ Huehnergard J. (2008) "แอฟโฟร-เอเชียติก". ภาษาโบราณของซีเรีย-ปาเลสไตน์และอาระเบีย . นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 233. ISBN 978-0-511-39338-9.
 48. ^ เวนิงเงอร์ เอส. (2011). "สัณฐานวิทยาการบูรณะ". ภาษาเซมิติก . เบอร์ลิน — บอสตัน: วอลเตอร์ เดอ กรอยเตอร์ หน้า 165. ISBN 978-3-11-018613-0.
 49. ^ Huehnergard J. (2008) "แอฟโฟร-เอเชียติก". ภาษาโบราณของซีเรีย-ปาเลสไตน์และอาระเบีย . นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 235. ISBN 978-0-511-39338-9.
 50. ↑ Moscati S., Spitaler A., ​​Ullendorff E., von Soden W. (1980) บทนำสู่ไวยากรณ์เปรียบเทียบของภาษาเซมิติวีสบาเดิน: อ็อตโต ฮาร์รัสโซวิทซ์ น. 84–85.{{cite book}}: CS1 maint: หลายชื่อ: รายชื่อผู้แต่ง ( ลิงค์ )
 51. ↑ a b Weninger S. (2011). "สัณฐานวิทยาการบูรณะ". ภาษาเซมิติก . เบอร์ลิน — บอสตัน: วอลเตอร์ เดอ กรอยเตอร์ หน้า 166. ISBN 978-3-11-018613-0.
 52. ^ Huehnergard J. (2011). ภาษาและวัฒนธรรมโปรโตเซมิติก . ฉบับที่ พจนานุกรมอเมริกันเฮอริเทจของภาษาอังกฤษ หน้า 2067.
 53. ^ Huehnergard J. (2008) "แอฟโฟร-เอเชียติก". ภาษาโบราณของซีเรีย-ปาเลสไตน์และอาระเบีย . นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 234. ISBN 978-0-511-39338-9.
 54. ↑ Moscati S., Spitaler A., ​​Ullendorff E., von Soden W. (1980) บทนำสู่ไวยากรณ์เปรียบเทียบของภาษาเซมิติวีสบาเดิน: อ็อตโต ฮาร์รัสโซวิทซ์ หน้า 87–92.{{cite book}}: CS1 maint: หลายชื่อ: รายชื่อผู้แต่ง ( ลิงค์ )
 55. ↑ Moscati S., Spitaler A., ​​Ullendorff E., von Soden W. (1980) บทนำสู่ไวยากรณ์เปรียบเทียบของภาษาเซมิติวีสบาเดิน: อ็อตโต ฮาร์รัสโซวิทซ์ หน้า 93.{{cite book}}: CS1 maint: หลายชื่อ: รายชื่อผู้แต่ง ( ลิงค์ )
 56. ↑ Moscati S., Spitaler A., ​​Ullendorff E., von Soden W. (1980) บทนำสู่ไวยากรณ์เปรียบเทียบของภาษาเซมิติวีสบาเดิน: อ็อตโต ฮาร์รัสโซวิทซ์ หน้า 94.{{cite book}}: CS1 maint: หลายชื่อ: รายชื่อผู้แต่ง ( ลิงค์ )
 57. ^ Huehnergard (2008) , p. 237; การถอดเสียงแบบออกเสียงของ Huehnergard ถูกเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ดั้งเดิมที่นี่
 58. ^ ลิปินสกี้ อี. (1997). ภาษาเซมิติก:โครงร่าง ของไวยากรณ์เปรียบเทียบ ลิวเวน: ปีเตอร์ส หน้า 315. ISBN 90-6831-939-6.
 59. ↑ Moscati S., Spitaler A., ​​Ullendorff E., von Soden W. (1980) บทนำสู่ไวยากรณ์เปรียบเทียบของภาษาเซมิติวีสบาเดิน: อ็อตโต ฮาร์รัสโซวิทซ์ หน้า 112.{{cite book}}: CS1 maint: หลายชื่อ: รายชื่อผู้แต่ง ( ลิงค์ )
 60. ↑ Moscati S., Spitaler A., ​​Ullendorff E., von Soden W. (1980) บทนำสู่ไวยากรณ์เปรียบเทียบของภาษาเซมิติวีสบาเดิน: อ็อตโต ฮาร์รัสโซวิทซ์ หน้า 114–115.{{cite book}}: CS1 maint: หลายชื่อ: รายชื่อผู้แต่ง ( ลิงค์ )
 61. ^ ลิปินสกี้ อี. (1997). ภาษาเซมิติก:โครงร่าง ของไวยากรณ์เปรียบเทียบ ลิวเวน: ปีเตอร์ส น. 328–329. ISBN 90-6831-939-6.
 62. ^ Huehnergard J. (2008) "แอฟโฟร-เอเชียติก". ภาษาโบราณของซีเรีย-ปาเลสไตน์และอาระเบีย . นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 238. ISBN 978-0-511-39338-9.
 63. ^ เวนิงเงอร์ เอส. (2011). "สัณฐานวิทยาการบูรณะ". ภาษาเซมิติก . เบอร์ลิน — บอสตัน: วอลเตอร์ เดอ กรอยเตอร์ หน้า 167. ISBN 978-3-11-018613-0.
 64. ^ a b Lipinski E. (1997). ภาษาเซมิติก:โครงร่าง ของไวยากรณ์เปรียบเทียบ ลิวเวน: ปีเตอร์ส หน้า 282. ISBN 90-6831-939-6.
 65. ^ a b c Huehnergard J. (2008) "แอฟโฟร-เอเชียติก". ภาษาโบราณของซีเรีย-ปาเลสไตน์และอาระเบีย . นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 241. ISBN 978-0-511-39338-9.
 66. ^ Huehnergard J. (2008) "แอฟโฟร-เอเชียติก". ภาษาโบราณของซีเรีย-ปาเลสไตน์และอาระเบีย . นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 240. ISBN 978-0-511-39338-9.
 67. ↑ Moscati S., Spitaler A., ​​Ullendorff E., von Soden W. (1980) บทนำสู่ไวยากรณ์เปรียบเทียบของภาษาเซมิติวีสบาเดิน: อ็อตโต ฮาร์รัสโซวิทซ์ น. 117–118.{{cite book}}: CS1 maint: หลายชื่อ: รายชื่อผู้แต่ง ( ลิงค์ )
 68. ↑ Moscati S., Spitaler A., ​​Ullendorff E., von Soden W. (1980) บทนำสู่ไวยากรณ์เปรียบเทียบของภาษาเซมิติวีสบาเดิน: อ็อตโต ฮาร์รัสโซวิทซ์ หน้า 131–132.{{cite book}}: CS1 maint: หลายชื่อ: รายชื่อผู้แต่ง ( ลิงค์ )
 69. ^ Коган Л. อี. (2009). "Семитские языки". Языки мира: Семитские языки. แอคเคดสกี้ เอียซิก. Северозападносемитские языки . Языки мира. ม.: สถาบันการศึกษา. หน้า 75. ISBN 978-5-87444-284-2.
 70. ^ เวนิงเงอร์ เอส. (2011). "สัณฐานวิทยาการบูรณะ". ภาษาเซมิติก . เบอร์ลิน — บอสตัน: วอลเตอร์ เดอ กรอยเตอร์ หน้า 160. ISBN 978-3-11-018613-0.
 71. ^ ลิปินสกี้ อี. (1997). ภาษาเซมิติก:โครงร่าง ของไวยากรณ์เปรียบเทียบ ลิวเวน: ปีเตอร์ส หน้า 370. ISBN 90-6831-939-6.
 72. ^ ลิปินสกี้ อี. (1997). ภาษาเซมิติก:โครงร่าง ของไวยากรณ์เปรียบเทียบ ลิวเวน: ปีเตอร์ส หน้า 360. ISBN 90-6831-939-6.
 73. ↑ Moscati S., Spitaler A., ​​Ullendorff E., von Soden W. (1980) บทนำสู่ไวยากรณ์เปรียบเทียบของภาษาเซมิติวีสบาเดิน: อ็อตโต ฮาร์รัสโซวิทซ์ น. 122–130.{{cite book}}: CS1 maint: หลายชื่อ: รายชื่อผู้แต่ง ( ลิงค์ )
 74. ^ ลิปินสกี้ อี. (1997). ภาษาเซมิติก:โครงร่าง ของไวยากรณ์เปรียบเทียบ ลิวเวน: ปีเตอร์ส หน้า 378–406. ISBN 90-6831-939-6.
 75. ^ เวนิงเงอร์ เอส. (2011). "สัณฐานวิทยาการบูรณะ". ภาษาเซมิติก . เบอร์ลิน — บอสตัน: วอลเตอร์ เดอ กรอยเตอร์ หน้า 156–157. ISBN 978-3-11-018613-0.
 76. ^ ลิปินสกี้ อี. (1997). ภาษาเซมิติก:โครงร่าง ของไวยากรณ์เปรียบเทียบ ลิวเวน: ปีเตอร์ส หน้า 419. ISBN 90-6831-939-6.
 77. ^ ลิปินสกี้ อี. (1997). ภาษาเซมิติก:โครงร่าง ของไวยากรณ์เปรียบเทียบ ลิวเวน: ปีเตอร์ส หน้า 420–421. ISBN 90-6831-939-6.
 78. ↑ Huehnergard J. (2011), ภาษาและวัฒนธรรมโปรโต-เซมิติก , vol. พจนานุกรมอเมริกันเฮอริเทจของภาษาอังกฤษ, น. 2066
 79. ^ ลิปินสกี้ อี. (1997). ภาษาเซมิติก:โครงร่าง ของไวยากรณ์เปรียบเทียบ ลิวเวน: ปีเตอร์ส หน้า 366–367 ISBN 90-6831-939-6.
 80. ^ เวนิงเงอร์ เอส. (2011). "สัณฐานวิทยาการบูรณะ". ภาษาเซมิติก . เบอร์ลิน — บอสตัน: วอลเตอร์ เดอ กรอยเตอร์ หน้า 169. ISBN 978-3-11-018613-0.
 81. ^ Коган Л. อี. (2009). "Семитские языки". Языки мира: Семитские языки. แอคเคดสกี้ เอียซิก. Северозападносемитские языки . Языки мира. ม.: สถาบันการศึกษา. หน้า 99. ISBN 978-5-87444-284-2.
 82. ^ "โปรโต-เซมิติก และ โปรโต-อัคคาเดียน" . ภาษาอัคคาเดียนในบริบทเซมิติก 2549: 1 {{cite journal}}:อ้างอิงวารสารต้องการ|journal=( ความช่วยเหลือ )CS1 maint: วันที่และปี ( ลิงค์ )
 83. ↑ ข Huehnergard J. ( 2011), Proto-Semitic Language and Culture , vol. พจนานุกรมอเมริกันเฮอริเทจของภาษาอังกฤษ, น. 2068
 84. ^ Kogan L. (2011). "ศัพท์ภาษาโปรโต-เซมิติก". ภาษาเซมิติก . เบอร์ลิน — บอสตัน: วอลเตอร์ เดอ กรอยเตอร์ น. 179–242. ISBN 978-3-11-018613-0.
 85. ^ "Древнейшие индоевропейско-семитские языковые контакты" (Проблемы индоевропейского языкознания ed.) 2507: 3–12 {{cite journal}}:อ้างอิงวารสารต้องการ|journal=( ความช่วยเหลือ )CS1 maint: วันที่และปี ( ลิงค์ )
 86. ^ а Старостин, С. (2007). Glottochronology อินโด-ยูโรเปียนและบ้านเกิด (Труды по языкознанию ed.). น. 821–826. ISBN 978-5-9551-0186-6.{{cite book}}: CS1 maint: วันที่และปี ( ลิงค์ )

ที่มา

 • เบลนช์, โรเจอร์ (2006). โบราณคดี ภาษา และอดีตของแอฟริกา โรว์แมน อัลทามิรา ISBN 978-0-7591-0466-2. สืบค้นเมื่อ30 มิถุนายน 2556 .
 • ดอลโกโพลสกี, อารอน (1999). จากภาษาเซมิติกดั้งเดิมถึงภาษาฮิบรู มิลาน: Centro Studi Camito-Semitici di Milano
 • เฮตซรอน; โรเบิร์ต (1997). ภาษาเซมิติก . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 572. ISBN 0-415-05767-1.
 • Huehnergard, จอห์น (2000). "ภาษาและวัฒนธรรมโปรโตเซมิติก + ภาคผนวก II: รากเซมิติก". American Heritage Dictionary of the English Language (ฉบับที่สี่). บอสตันและนิวยอร์ก: บริษัท Houghton Mifflin หน้า 2056–2068. ISBN 0-395-82517-2.
 • ฮิวเนอร์การ์ด, จอห์น. (2003) "อัคคาเดียน ḫ และเซมิติกตะวันตก ḥ" สตูดิโอ เซมิติกา 3, ed. Leonid E. Kogan และ Alexander Militarev มอสโก: มหาวิทยาลัยแห่งรัฐรัสเซียเพื่อมนุษยศาสตร์ หน้า 102–119. ISBN 978-5-728-10690-6 
 • Huehnergard, จอห์น (2008) "ภาคผนวก 1. Afro-Asiatic". ใน Woodard, Roger (ed.) ภาษาโบราณของซีเรีย-ปาเลสไตน์และอาระเบีย . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. น. 225–246. ISBN 978-0-521-68498-9.
 • คีนาสต์, เบิร์กฮาร์ต. (2001). Historische semitische Sprachwissenschaft .
 • โคแกน, ลีโอนิด (2011). "สัทวิทยาและสัทศาสตร์โปรโต-เซมิติก" . ในเวนิงเงอร์ สเตฟาน (เอ็ด) ภาษาเซมิติก: คู่มือนานาชาติ วอลเตอร์ เดอ กรอยเตอร์. หน้า 54–151. ISBN 978-3-11-025158-6.
 • ลิปินสกี้, เอ็ดเวิร์ด (2001). ภาษาเซมิติก: โครงร่าง ของไวยากรณ์เปรียบเทียบ สำนักพิมพ์ Peeters ISBN 978-90-429-0815-4. สืบค้นเมื่อ30 มิถุนายน 2556 .
 • วูดดาร์ด, โรเจอร์ (2008) ภาษาโบราณของเมโสโปเตเมีย อียิปต์ และอักซุสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 250. ISBN 978-0-521-68497-2.

ลิงค์ภายนอก