การปกป้องคุ้มครอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

โปสเตอร์การเมืองจากพรรคเสรีนิยม อังกฤษ แสดงมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการค้าเสรีและการปกป้อง ร้านค้าการค้าเสรีแสดงให้ลูกค้าเห็นเต็มบริบูรณ์เนื่องจากราคาที่ต่ำ ร้านค้าที่ยึดหลักกีดกันถูกมองว่าประสบปัญหาราคาสูงและขาดลูกค้า ด้วยความเกลียดชังระหว่างเจ้าของธุรกิจกับหน่วยงานกำกับดูแล

การกีดกัน ทางการค้า ซึ่งบางครั้งเรียกว่าการปกป้องทางการค้าเป็นนโยบายทางเศรษฐกิจของการจำกัดการนำเข้าจากประเทศอื่น ๆ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่นภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้า โควตาการนำเข้าและกฎระเบียบอื่นๆ ของรัฐบาล ผู้เสนอให้โต้แย้งว่านโยบายกีดกันปกป้องผู้ผลิต ธุรกิจ และคนงานของภาคการแข่งขันนำเข้าในประเทศจากคู่แข่งจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ยังลดการค้าและส่งผลเสียต่อผู้บริโภคโดยทั่วไป (โดยขึ้นราคาสินค้านำเข้า) และเป็นอันตรายต่อผู้ผลิตและคนงานในภาคการส่งออก ทั้งในประเทศที่ใช้นโยบายกีดกันและในประเทศที่ได้รับการคุ้มครอง

มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ในหมู่นักเศรษฐศาสตร์ว่าการกีดกันทางการค้ามีผลเสียต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสวัสดิภาพทางเศรษฐกิจ[1] [2] [3] [4]ในขณะที่การค้าเสรีและการลดอุปสรรคทางการค้ามีผลในเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อ การเติบโต ทางเศรษฐกิจ [2] [5] [6] [7] [8] [9]นักวิชาการบางคน เช่นดักลาส เออร์วินมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปกป้องประเทศในฐานะสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ [10]แม้ว่าการเปิดเสรีการค้าบางครั้งอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียและผลกำไรจำนวนมากและกระจายอย่างไม่เท่าเทียมกัน และในระยะสั้นอาจทำให้แรงงานในภาคส่วนที่มีการแข่งขันด้านการนำเข้าคลาดเคลื่อนทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ[11]การค้าเสรีมีข้อได้เปรียบในการลดต้นทุนสินค้าและบริการสำหรับทั้งผู้ผลิตและ ผู้บริโภค. (12)

นโยบายคุ้มครอง

โลโก้สันนิบาตแห่งชาติเบลเยียมเพื่อการป้องกันของฟรังก์ พ.ศ. 2467

มีการใช้นโยบายที่หลากหลายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการกีดกัน ซึ่งรวมถึง:

 • ภาษีศุลกากรและโควตานำเข้าเป็นนโยบายกีดกันทางการค้าทั่วไป [13]พิกัดอัตราคือภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากสินค้านำเข้า เดิมกำหนดให้เพิ่มรายได้ของรัฐบาล ปัจจุบันอัตราภาษีศุลกากรสมัยใหม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้ผลิตในประเทศที่แข่งขันกับผู้นำเข้าจากต่างประเทศ โควต้าการนำเข้าเป็นการจำกัดปริมาณของสินค้าที่อาจนำเข้าอย่างถูกกฎหมาย โดยปกติแล้วจะกำหนดผ่านระบบการออกใบอนุญาตนำเข้า [13]
 • การคุ้มครองเทคโนโลยี สิทธิบัตร ความรู้ทางเทคนิคและวิทยาศาสตร์[14] [15] [16]
 • ข้อจำกัดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ [ 17]เช่น ข้อจำกัดในการเข้าซื้อกิจการของบริษัทในประเทศโดยนักลงทุนต่างชาติ [18]
 • อุปสรรคในการบริหาร: บางครั้งประเทศต่างๆ ถูกกล่าวหาว่าใช้กฎการบริหารต่างๆ ของตน (เช่น เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยทางไฟฟ้า ฯลฯ) เพื่อเป็นแนวทางในการกีดกันการนำเข้า
 • กฎหมายต่อต้านการทุ่มตลาด : " การทุ่มตลาด " คือแนวปฏิบัติของบริษัทที่ขายให้กับตลาดส่งออกในราคาที่ต่ำกว่าที่เรียกเก็บในตลาดภายในประเทศ ผู้สนับสนุนกฎหมายต่อต้านการทุ่มตลาดให้เหตุผลว่าพวกเขาขัดขวางการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่มีราคาถูกกว่าซึ่งจะทำให้บริษัทในท้องถิ่นต้องปิดตัวลง อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ มักใช้กฎหมายต่อต้านการทุ่มตลาดเพื่อกำหนดอัตราภาษีการค้ากับผู้ส่งออกต่างประเทศ
 • เงินอุดหนุนโดยตรง: เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ในรูปของเงินก้อนหรือเงินกู้ยืมราคาถูก) บางครั้งมอบให้กับบริษัทในท้องถิ่นที่ไม่สามารถแข่งขันกับการนำเข้าได้ดี เงินอุดหนุนเหล่านี้อ้างว่าเพื่อ "ปกป้อง" งานในท้องถิ่นและเพื่อช่วยให้บริษัทในท้องถิ่นปรับตัวเข้ากับตลาดโลก
 • เงินอุดหนุน การ ส่งออก : เงินอุดหนุนการส่งออกมักใช้โดยรัฐบาลเพื่อเพิ่มการส่งออก เงินอุดหนุนการส่งออกมีผลตรงกันข้ามกับภาษีส่งออกเนื่องจากผู้ส่งออกได้รับการชำระเงินซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์หรือสัดส่วนของมูลค่าการส่งออก เงินอุดหนุนการส่งออกเพิ่มปริมาณการค้าและในประเทศที่มีอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวมีผลคล้ายกับเงินอุดหนุนการนำเข้า
 • การควบคุม อัตราแลกเปลี่ยน : รัฐบาลอาจเข้าแทรกแซงในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อลดมูลค่าของสกุลเงินโดยการขายสกุลเงินในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การทำเช่นนี้จะเพิ่มต้นทุนการนำเข้าและลดต้นทุนการส่งออก ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงดุลการค้า อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวมีผลในระยะสั้นเท่านั้น เนื่องจากจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อในประเทศสูงขึ้นในระยะยาว ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการส่งออกที่แท้จริงสูงขึ้น และราคานำเข้าที่สัมพันธ์กันจะลดลง
 • ระบบ สิทธิบัตรระหว่างประเทศ: มีข้อโต้แย้งในการมองว่าระบบสิทธิบัตรระดับประเทศเป็นการปิดบังนโยบายการค้าเพื่อกีดกันในระดับชาติ อาร์กิวเมนต์นี้มีอยู่สองแนว: หนึ่งเมื่อสิทธิบัตรที่ถือโดยประเทศหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการเจรจาการค้ากับอีกประเทศหนึ่ง และข้อที่สองที่การยึดถือระบบสิทธิบัตรทั่วโลกให้สถานะ "พลเมืองดี" แม้จะมี "โดยพฤตินัย" การปกป้องคุ้มครอง' Peter Drahosอธิบายว่า "รัฐต่างตระหนักดีว่าระบบสิทธิบัตรสามารถนำมาใช้เพื่อปกปิดกลยุทธ์การกีดกัน นอกจากนี้ยังมีข้อได้เปรียบด้านชื่อเสียงสำหรับรัฐที่จะถูกมองว่ายึดติดกับระบบทรัพย์สินทางปัญญา หนึ่งสามารถเข้าร่วมการแก้ไขต่างๆ ของอนุสัญญาปารีสและเบิร์นเข้าร่วมการเสวนาทางศีลธรรมสากลเกี่ยวกับความจำเป็นในการปกป้องผลของแรงงานผู้มีอำนาจและอัจฉริยะผู้ประดิษฐ์...การรู้เท่าทันระบบทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศนั้นเป็นอาวุธปกป้องที่มีประโยชน์" [19]
 • แคมเปญทางการเมืองที่สนับสนุนการบริโภคภายในประเทศ (เช่น แคมเปญ "Buy American" ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมการปกป้องนอกกฎหมายนอกกฎหมาย)
 • การใช้จ่ายพิเศษของรัฐบาล เช่นBuy American Actกฎหมายของรัฐบาลกลางที่เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ เลือกซื้อสินค้าที่ผลิตในสหรัฐฯ

ในเวทีการค้าสมัยใหม่ การริเริ่มอื่น ๆ อีกมากมายนอกเหนือจากภาษีถูกเรียกว่ากีดกันทางการค้า ตัวอย่างเช่น นักวิจารณ์บางคน เช่นJagdish Bhagwatiมองว่าความพยายามของประเทศพัฒนาแล้วในการกำหนดมาตรฐานแรงงานหรือสิ่งแวดล้อมของตนเป็นการกีดกัน นอกจากนี้ยังเห็นการกำหนดขั้นตอนการรับรองที่เข้มงวดสำหรับการนำเข้าด้วยในแง่นี้

นอกจากนี้ อื่นๆ ยังชี้ให้เห็นว่าข้อตกลงการค้าเสรีมักมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการคุ้มครอง เช่น ทรัพย์สินทางปัญญาลิขสิทธิ์และข้อจำกัดด้านสิทธิบัตรที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรขนาดใหญ่ บทบัญญัติเหล่านี้จำกัดการค้าเพลง ภาพยนตร์ ยา ซอฟต์แวร์ และสินค้าที่ผลิตอื่นๆ ให้กับผู้ผลิตที่มีต้นทุนสูง โดยมีโควตาจากผู้ผลิตต้นทุนต่ำตั้งไว้ที่ศูนย์ (20)

ประวัติ

อัตราภาษีในญี่ปุ่น (1870–1960)
อัตราภาษีในสเปนและอิตาลี (1860–1910)

ในอดีต การปกป้องคุ้มครองเกี่ยวข้องกับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เช่นลัทธิการค้าขาย (ซึ่งเน้นไปที่การบรรลุดุลการค้า ในเชิงบวก และการสะสมทองคำ) และการทดแทนการนำเข้า [ ต้องการการอ้างอิง ]

ในศตวรรษที่ 18 อดัม สมิธเคยเตือนเรื่อง "ความฉลาดทางความสนใจ" ของอุตสาหกรรมอย่างมีชื่อเสียง โดยแสวงหาประโยชน์จากต้นทุนของผู้บริโภค รายชื่อฟรีดริชเห็น มุมมองของอดัม สมิธเกี่ยวกับการค้าเสรีอย่างไม่สุจริต เชื่อว่าสมิธสนับสนุนการค้าเสรีเพื่อที่อุตสาหกรรมของอังกฤษจะสามารถปิดกั้นการแข่งขันจากต่างประเทศที่ด้อยพัฒนาได้ [22]

บางคนแย้งว่าไม่มีประเทศใดที่ประสบความสำเร็จในด้านอุตสาหกรรมโดยปราศจากการคุ้มครองทางเศรษฐกิจบางรูปแบบ [23] [24]นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจพอล ไบรอคเขียนว่า "ตามประวัติศาสตร์ การค้าเสรีเป็นข้อยกเว้นและการปกป้องกฎ" [25]

นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ Douglas Irwin และ Kevin O'Rourke กล่าวว่า "ความสั่นสะเทือนที่เกิดจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงสั้นๆ มักจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวและมีผลกระทบระยะยาวเพียงเล็กน้อยต่อนโยบายการค้า ในขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะเวลานาน (ต้นทศวรรษ 1890 ต้นยุคต้น) ทศวรรษที่ 1930) อาจก่อให้เกิดการปกป้องที่ยากต่อการย้อนกลับ สงครามในภูมิภาคยังก่อให้เกิดผลกระทบชั่วคราวซึ่งส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อนโยบายการค้าระยะยาว ในขณะที่สงครามโลกก่อให้เกิดข้อจำกัดทางการค้าของรัฐบาลอย่างกว้างขวางซึ่งยากต่อการย้อนกลับ" (26)

กระดาษแผ่นหนึ่งระบุว่าความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบที่เปลี่ยนไปอย่างกะทันหันสำหรับบางประเทศทำให้บางประเทศกลายเป็นผู้กีดกัน: "การเปลี่ยนแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดพรมแดนโลกใหม่ และ "การบุกรุกเมล็ดพืช" ที่ตามมาของยุโรปทำให้เกิดการเกษตรที่สูงขึ้น ภาษีศุลกากรตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1870 เป็นต้นมา ซึ่งเราได้เห็นการย้อนกลับของการเคลื่อนไหวไปสู่การค้าเสรีที่มีลักษณะเฉพาะของยุโรปในช่วงกลางศตวรรษที่สิบเก้า ในทศวรรษหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของญี่ปุ่นทำให้เกิดความขัดแย้งทางการค้ากับประเทศอื่น ๆ การฟื้นตัวของญี่ปุ่นคือ ประกอบกับการส่งออกสินค้าบางประเภทที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว: สิ่งทอจากฝ้ายในทศวรรษ 1950, เหล็กกล้าในทศวรรษ 1960, รถยนต์ในปี 1970 และอิเล็กทรอนิกส์ในทศวรรษ 1980 ในแต่ละกรณี การขยายตัวอย่างรวดเร็วในญี่ปุ่น'การส่งออกสร้างความยากลำบากให้กับคู่ค้าและการใช้การปกป้องเป็นโช้คอัพ"(26)

นักทฤษฎีการเมืองบางคนกล่าวว่าลัทธิกีดกันการปกป้องได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองที่มีตำแหน่งเป็นประชานิยมทางเศรษฐกิจหรือฝ่ายซ้าย เป็นหลัก ในขณะที่พรรคการเมืองฝ่ายขวาในเชิงเศรษฐกิจมักสนับสนุน การ ค้าเสรี [27] [28] [29] [30] [31]

ในสหรัฐอเมริกา

อัตราภาษี (ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา)
อัตราภาษีศุลกากรเฉลี่ยในสหรัฐอเมริกา (1821–2016)
ดุลการค้าของสหรัฐฯ (1895–2015)

ตามที่นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ดักลาส เออร์วิน ตำนานทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ก็คือการเก็บภาษีศุลกากรที่ต่ำส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตชาวอเมริกันในต้นศตวรรษที่ 19 และภาษีศุลกากรที่สูงทำให้สหรัฐฯ กลายเป็นมหาอำนาจอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ในปลายศตวรรษที่ 19 [32]บทวิจารณ์โดยหนังสือ The Economist of Irwin's 2017 Clashing over Commerce: A History of US Trade Policyระบุว่า: [32]

พลวัตทางการเมืองจะทำให้ผู้คนเห็นความเชื่อมโยงระหว่างภาษีศุลกากรกับวัฏจักรเศรษฐกิจที่ไม่เคยมีมาก่อน ความเฟื่องฟูจะสร้างรายได้เพียงพอสำหรับอัตราภาษีที่ลดลง และเมื่อการล่มสลายเกิดขึ้น แรงกดดันจะก่อตัวขึ้นอีกครั้ง เมื่อถึงเวลาที่เกิดขึ้น เศรษฐกิจจะฟื้นตัว ทำให้รู้สึกว่าการลดภาษีทำให้เกิดความผิดพลาดและการฟื้นตัวทำให้เกิดการฟื้นตัว 'นาย. เออร์วินยังพยายามที่จะหักล้างแนวคิดที่ว่าการปกป้องคุ้มครองทำให้อเมริกาเป็นมหาอำนาจทางอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแนวคิดที่บางคนเชื่อว่าเป็นบทเรียนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในปัจจุบัน เนื่องจากส่วนแบ่งของการผลิตทั่วโลกขับเคลื่อนจาก 23% ในปี 1870 เป็น 36% ในปี 1913 ภาษีศุลกากรที่สูงที่ยอมรับได้ในเวลานั้นจึงมาพร้อมกับต้นทุน ประมาณ 0.5% ของ GDP ในช่วงกลางปี ​​1870 ในบางอุตสาหกรรม พวกเขาอาจเร่งพัฒนาไปอีกสองสามปี

ตามคำกล่าวของเออร์วิน อัตราภาษีมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์หลักสามประการในสหรัฐอเมริกา: "เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาล เพื่อจำกัดการนำเข้าและปกป้องผู้ผลิตในประเทศจากการแข่งขันจากต่างประเทศ และเพื่อบรรลุข้อตกลงซึ่งกันและกันที่ลดอุปสรรคทางการค้า" [33]จากปี ค.ศ. 1790 ถึง พ.ศ. 2403 อัตราภาษีศุลกากรเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 20 เปอร์เซ็นต์เป็น 60 เปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะลดลงอีกครั้งเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ [33]จากปี พ.ศ. 2404 ถึง พ.ศ. 2476 ซึ่งเออร์วินระบุว่าเป็น "ระยะเวลาจำกัด" อัตราภาษีศุลกากรเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50 และยังคงอยู่ที่ระดับนั้นเป็นเวลาหลายทศวรรษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2477 เป็นต้นมา ซึ่งเออร์วินกำหนดให้เป็น "ระยะเวลาการแลกเปลี่ยนกัน" อัตราภาษีศุลกากรเฉลี่ยลดลงอย่างมากจนกระทั่งลดระดับลงที่ร้อยละ 5 [33]

นักเศรษฐศาสตร์Paul Bairochบันทึกว่าสหรัฐอเมริกากำหนดอัตราที่สูงที่สุดในโลกจากทั่วประเทศจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยอธิบายว่าสหรัฐอเมริกาเป็น "ประเทศแม่และป้อมปราการของการปกป้องสมัยใหม่" นับตั้งแต่สิ้นสุด ศตวรรษที่ 18 และจนถึงช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง [34] อเล็กซานเดอร์ แฮมิลตันรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯคนแรกมีความเห็นดังที่กล่าวไว้อย่างชัดเจนที่สุดใน " รายงานการผลิต " ของเขาว่า การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นไปไม่ได้หากปราศจากการปกป้องเพราะภาษีนำเข้ามีความจำเป็นต่อที่พักพิงในประเทศ " อุตสาหกรรมทารก " จนกว่าพวกเขาจะบรรลุได้การประหยัดจากขนาด [35]อุตสาหกรรมการบินขึ้นของสหรัฐเกิดขึ้นภายใต้นโยบายกีดกันทางการค้า พ.ศ. 2359-2491 และอยู่ภายใต้การคุ้มครองในระดับปานกลาง พ.ศ. 2389-2404 และยังคงดำเนินต่อไปภายใต้นโยบายกีดกันที่เข้มงวด พ.ศ. 2404-2488 [36]ในช่วงปลายปี ค.ศ. 1800 มีการแนะนำอัตราภาษีศุลกากรที่สูงขึ้นเนื่องจากมีความจำเป็นในการปกป้องค่าจ้างของชาวอเมริกันและเพื่อปกป้องเกษตรกรชาวอเมริกัน [37]ระหว่างปี พ.ศ. 2367 และ พ.ศ. 2483 สหรัฐอเมริกาได้กำหนดอัตราภาษีศุลกากรสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยเฉลี่ยสูงกว่าในอังกฤษหรือประเทศอื่น ๆ ในยุโรป ยกเว้นสเปนและรัสเซียในช่วงระยะเวลาหนึ่ง [38]จนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง สหรัฐอเมริกามีเศรษฐกิจกีดกันมากที่สุดในโลก [39]

ฝ่ายบริหารของบุชได้ดำเนินการเก็บภาษีเหล็กของจีนในปี 2545 ; จากการทบทวนงานวิจัยที่มีอยู่เกี่ยวกับอัตราภาษีในปี 2548 การศึกษาทั้งหมดพบว่าภาษีดังกล่าวก่อให้เกิดอันตรายมากกว่าผลกำไรต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานของสหรัฐฯ [40]ฝ่ายบริหารของโอบามาดำเนินการเก็บภาษียางจีนระหว่างปี 2552 ถึง 2555 เพื่อเป็น มาตรการป้องกัน การทุ่มตลาด จากการศึกษาในปี 2559 พบว่าอัตราภาษีเหล่านี้ไม่มีผลกระทบต่อการจ้างงานและค่าจ้างในอุตสาหกรรมยางล้อของสหรัฐฯ [41]

ในปี 2018 Cecilia Malmströmกรรมาธิการการค้าของสหภาพยุโรปกล่าวว่าสหรัฐฯ "กำลังเล่นเกมที่อันตราย" ในการขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมจากประเทศส่วนใหญ่ และกล่าวว่าเธอเห็นการตัดสินใจของรัฐบาลทรัมป์ที่จะทำเช่นนั้นในฐานะ "ผู้ปกป้องโดยบริสุทธิ์ใจ" และ "ผิดกฎหมาย". [42]

อัตราภาษีที่กำหนดโดยฝ่ายบริหารของทรัมป์ระหว่างสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้การขาดดุลการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนลดลงเล็กน้อย [43]

ในยุโรป

ยุโรปเริ่มกีดกันมากขึ้นในช่วงศตวรรษที่สิบแปด [44]นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ Findlay และ O'Rourke เขียนว่าใน "ผลพวงทันทีหลังสงครามนโปเลียน นโยบายการค้าของยุโรปเกือบจะกีดกันทางการค้า" ยกเว้นประเทศเล็กๆ เช่น เนเธอร์แลนด์และเดนมาร์ก [44]

ยุโรปเปิดเสรีการค้ามากขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 19 [45]ประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก โปรตุเกส และสวิตเซอร์แลนด์ และอาจเป็นสวีเดนและเบลเยียม ได้ย้ายไปสู่การค้าเสรีอย่างเต็มที่ก่อนปี พ.ศ. 2403 [45]นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจมองว่าการยกเลิกกฎหมายข้าวโพดในปี พ.ศ. 2389 ถือเป็นข้อชี้ขาด เปลี่ยนไปสู่การค้าเสรีในอังกฤษ [45] [46] จากการศึกษาในปี 1990 โดย Jeffrey Williamsonนักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของ Harvard พบว่ากฎหมายข้าวโพด (ซึ่งกำหนดข้อจำกัดและภาษี สำหรับ ธัญพืชที่นำเข้า) เพิ่มค่าครองชีพอย่างมากสำหรับคนงานชาวอังกฤษ และขัดขวางภาคการผลิตของอังกฤษด้วยการลดรายได้ที่ใช้แล้วทิ้งที่คนงานชาวอังกฤษสามารถใช้ไปกับสินค้าที่ผลิตได้ [47]การเปลี่ยนไปสู่การเปิดเสรีในอังกฤษเกิดขึ้นส่วนหนึ่งเนื่องจาก "อิทธิพลของนักเศรษฐศาสตร์อย่าง David Ricardo" แต่ยังเนื่องมาจาก "อำนาจที่เพิ่มขึ้นของผลประโยชน์ในเมือง" [45]

Findlay และ O'Rourke กล่าวถึง สนธิสัญญา Cobden Chevalier ใน ปีพ. ศ. 2403 ระหว่างฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรว่าเป็น "การเปลี่ยนแปลงที่เด็ดขาดไปสู่การค้าเสรีของยุโรป" [45]สนธิสัญญานี้ตามมาด้วยข้อตกลงการค้าเสรีมากมาย: "ฝรั่งเศสและเบลเยียมลงนามในสนธิสัญญาในปี 2404 สนธิสัญญาฝรั่งเศส-ปรัสเซียลงนามในปี 2405 อิตาลีเข้าสู่ "เครือข่ายสนธิสัญญาค็อบเดน-เชอวาเลียร์" ในปี 2406 (Bairoch 1989, 40); สวิตเซอร์แลนด์ในปี พ.ศ. 2407 สวีเดน นอร์เวย์ สเปน เนเธอร์แลนด์ และเมืองฮันเซียติกในปี พ.ศ. 2408 และออสเตรียในปี พ.ศ. 2409 ภายในปี พ.ศ. 2420 น้อยกว่าสองทศวรรษหลังจากสนธิสัญญาค็อบเดน เชอวาเลียร์ และสามทศวรรษหลังจากการเพิกถอนของอังกฤษ เยอรมนี “แทบจะกลายเป็น ประเทศการค้าเสรี” (Bairoch, 41) ภาษีเฉลี่ยสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ลดลงเหลือ 9–12% ในทวีปซึ่งห่างไกลจากอัตราภาษีของอังกฤษ 50% และข้อห้ามมากมายในที่อื่น ๆ ของยุคหลังวอเตอร์ลูทันที (Bairoch , ตารางที่ 3, หน้า 6, และตารางที่ 5, หน้า 42)" [45]

มหาอำนาจยุโรปบางประเทศไม่ได้เปิดเสรีในช่วงศตวรรษที่ 19 เช่น จักรวรรดิรัสเซียและจักรวรรดิออสโตร-ฮังการีซึ่งยังคงปกป้องคุ้มครองอย่างสูง จักรวรรดิออตโตมันก็กลายเป็นผู้กีดกันมากขึ้นเช่นกัน [48] ​​ในกรณีของจักรวรรดิออตโตมัน อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ จักรวรรดิออตโตมันมี นโยบาย การค้าเสรีแบบ เสรี ในช่วงศตวรรษที่ 18 ถึงต้นศตวรรษที่ 19 ซึ่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษเบนจามิน ดิสเรเอ ลี อ้างว่าเป็น "ตัวอย่างการบาดเจ็บที่เกิดจากการแข่งขันที่ไม่ถูกจำกัด" ในกฎหมายข้าวโพด ปี พ.ศ. 2389 โต้เถียงโดยอ้างว่าได้ทำลายสิ่งที่เคยเป็น "ผู้ผลิตที่ดีที่สุดของโลก" ในปี พ.ศ. 2355 [34]

ประเทศในยุโรปตะวันตกเริ่มเปิดเสรีเศรษฐกิจของตนอย่างต่อเนื่องหลังสงครามโลกครั้งที่สองและการกีดกันระหว่างสงคราม [44]

ในแคนาดา

ตั้งแต่ปี 1971 แคนาดาได้ปกป้องผู้ผลิตไข่ นม ชีส ไก่ และไก่งวงด้วยระบบการจัดการอุปทาน แม้ว่าราคาอาหารเหล่านี้ในแคนาดาจะสูงกว่าราคาทั่วโลก แต่เกษตรกรและผู้แปรรูปก็มีความมั่นคงของตลาดที่มั่นคงเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินงาน [ ต้องการการอ้างอิง ]ข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของฮอร์โมนการเจริญเติบโตของวัวซึ่งบางครั้งใช้เพื่อส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์นม นำไปสู่การพิจารณาคดีก่อนวุฒิสภาของแคนาดาส่งผลให้มีการสั่งห้ามในแคนาดา ดังนั้นการจัดการอุปทานของผลิตภัณฑ์นมจึงเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคของชาวแคนาดา [49]

ในควิเบกสหพันธ์ผู้ผลิตน้ำเชื่อมเมเปิ้ล ในควิเบก จะจัดการจัดหาน้ำเชื่อมเมเปิ้[ ต้องการการอ้างอิง ]

ในละตินอเมริกา

ประเทศในละตินอเมริกาส่วนใหญ่ได้รับอิสรภาพในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 พวกเขากบฏต่อผู้ตั้งรกราก (โดยเฉพาะสเปน ฝรั่งเศส และโปรตุเกส) และออกเดินทางด้วยตัวเอง หลังจากบรรลุความเป็นอิสระ ประเทศในละตินอเมริกาส่วนใหญ่ยอมรับการปกป้อง พวกเขาทั้งสองกลัวว่าการแข่งขันจากต่างประเทศจะกระทืบสถานะที่สร้างขึ้นใหม่และคิดว่าการขาดทรัพยากรภายนอกจะผลักดันการผลิตในประเทศ [50]

อีกเหตุผลหนึ่งสำหรับการปกป้องคือละตินอเมริกามักถูกโจมตีโดยบุคคลภายนอก สเปน สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และเท็กซัส ล้วนแต่รุกรานหรือพยายามรุกรานละตินอเมริกาภายในปี พ.ศ. 2423 อาจกล่าวได้ว่าโดยพื้นฐานแล้วละตินอเมริกาซ่อนตัวอยู่ในเปลือกของมันที่พยายามเอาชีวิตรอดในศตวรรษที่ 19

ทว่าพฤติกรรมการกีดกันยังคงดำเนินต่อไปจนถึงและระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ไม่มีประเทศในละตินอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างจริงจังกับทั้งสองฝ่าย แต่พวกเขายังคงเก็บเกี่ยวพืชผลของตน (ส่วนใหญ่เป็นผลไม้ ยาสูบ และน้ำตาล) และเพิ่มการส่งออกภายใต้อัตราภาษีที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ละตินอเมริกามีอัตราภาษีที่สูงที่สุดในโลกโดยเฉลี่ย [51]

อัตราภาษีศุลกากรในลาตินอเมริกาลดลงเล็กน้อยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อเอเชียเริ่มกลายเป็นผู้กีดกันอย่างมากเพื่อสร้างใหม่ แต่ละตินอเมริกาก็ยังอยู่ที่นั่น จนถึงทุกวันนี้ มีบางประเทศที่ทำการค้ากับประเทศในละตินอเมริกาอย่างเสรีเท่านั้น [52]

ผลกระทบ

นักเศรษฐศาสตร์เห็นพ้องต้องกันในวงกว้างว่าการกีดกันทางการค้าส่งผลกระทบในทางลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสวัสดิการทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การค้าเสรีและการลดอุปสรรคทางการค้าส่งผลในทางบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ [5] [6] [7] [2] [53] [54]

การปกป้องคุ้มครองมักถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยนักเศรษฐศาสตร์ว่าทำร้ายผู้คนที่ตั้งใจจะช่วยเหลือ นักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักสนับสนุนการค้าเสรีแทน [21] [55]หลักการของความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่ากำไรจากการค้าเสรีมีมากกว่าความสูญเสียใดๆ เนื่องจากการค้าเสรีสร้างงานมากกว่าที่จะทำลาย เพราะจะช่วยให้ประเทศต่างๆ มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าและบริการที่มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ . [56]การกีดกันทำให้เกิดการสูญเสียน้ำหนัก ; การสูญเสียสวัสดิการโดยรวมนี้ไม่ได้ให้ประโยชน์แก่ใครเลย ต่างจากตลาดเสรีที่ไม่มีการสูญเสียทั้งหมดดังกล่าว นักเศรษฐศาสตร์ Stephen P. Magee กล่าวว่าประโยชน์ของการค้าเสรีมีมากกว่าการสูญเสียมากถึง 100 ต่อ 1[57]

มาตรฐานการครองชีพ

ผลการศึกษาในปี 2016 พบว่า "การค้ามักจะเอื้อประโยชน์ให้กับคนจน" เนื่องจากพวกเขาใช้ส่วนแบ่งรายได้ที่มากขึ้นกับสินค้า ขณะที่การค้าเสรีช่วยลดต้นทุนของสินค้า [58]การวิจัยอื่น ๆ พบว่าการเข้าสู่ WTO ของจีนเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคสหรัฐ เนื่องจากราคาสินค้าจีนลดลงอย่างมาก [59] Dani Rodrikนักเศรษฐศาสตร์ฮาร์วาร์ดให้เหตุผลว่าในขณะที่โลกาภิวัตน์และการค้าเสรีมีส่วนทำให้เกิดปัญหาสังคม "การถอยกลับอย่างจริงจังในการปกป้องจะทำร้ายหลายกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการค้าและจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมแบบเดียวกับที่โลกาภิวัตน์สร้างขึ้นเอง เราต้องตระหนักว่าการสร้างการค้า อุปสรรคจะช่วยได้ในบางสถานการณ์เท่านั้น และนโยบายการค้านั้นแทบจะไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหา [ของโลกาภิวัตน์] ได้ดีที่สุด" [60]

การเติบโต

ตามที่นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ Findlay และ O'Rourke มีฉันทามติในวรรณคดีเศรษฐศาสตร์ว่านโยบายกีดกันทางการค้าในช่วงระหว่างสงคราม "ทำร้ายเศรษฐกิจโลกโดยรวม แม้ว่าจะมีการถกเถียงกันว่าผลกระทบจะมากหรือน้อย" [44]

นักประวัติศาสตร์ทางเศรษฐกิจPaul Bairochแย้งว่าการคุ้มครองทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในช่วงศตวรรษที่ 19 ตัวอย่างเช่น การเติบโตของ GNPในช่วง "ยุคเสรีนิยม" ของยุโรปในช่วงกลางศตวรรษ (โดยที่อัตราภาษีต่ำที่สุด) เฉลี่ย 1.7% ต่อปี ในขณะที่การเติบโตของอุตสาหกรรมเฉลี่ย 1.8% ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในช่วงยุคกีดกันของทศวรรษ 1870 และ 1890 การเติบโตของ GNP เฉลี่ย 2.6% ต่อปี ในขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเติบโตที่ 3.8% ต่อปี ซึ่งเร็วกว่าในยุคเสรีนิยมที่มีอัตราภาษีต่ำและการค้าเสรีประมาณสองเท่า [61]งานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าอัตราภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นช่วยเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนา และผลกระทบต่อการเติบโตนี้ยังคงอยู่แม้หลังจากยกเลิกภาษีศุลกากรแล้ว[62]

ดักลาส เออร์วินนักเศรษฐศาสตร์ของดาร์ทเมาท์กล่าวว่า "ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราภาษีศุลกากรที่สูงกับการเติบโตในช่วงปลายศตวรรษที่สิบเก้าไม่สามารถปฏิเสธได้ แต่ความสัมพันธ์ไม่ใช่สาเหตุ... ไม่มีเหตุผลใดที่จำเป็นต้องคิดว่าการคุ้มครองการนำเข้าเป็นนโยบายที่ดี เพราะผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจนั้นดี: ผลลัพธ์อาจได้รับแรงหนุนจากปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับอัตราภาษีโดยสิ้นเชิง หรืออาจจะดีขึ้นกว่านี้หากไม่มีการคุ้มครอง" [63]เออร์วินยังเขียนอีกว่า "มีผู้สังเกตการณ์เพียงไม่กี่คนที่โต้แย้งว่าอัตราภาษีที่สูงทำให้เกิดการเติบโตเช่นนี้" [63]

Kevin O'Rourke นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของ Oxford กล่าวว่า "ดูเหมือนชัดเจนว่าการคุ้มครองมีความสำคัญต่อการเติบโตของการผลิตในสหรัฐฯ ในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าภาษีจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของ GDP นักปกป้องมี มักจะชี้ไปที่การพัฒนาอุตสาหกรรมของเยอรมนีและอเมริกาในช่วงเวลานี้เป็นหลักฐานสนับสนุนตำแหน่งของพวกเขา แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัยอื่นนอกเหนือจากนโยบายการค้า และเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมสิ่งเหล่านี้เมื่อประเมินความเชื่อมโยงระหว่างภาษีศุลกากรและการเติบโต " [64]

ผลการศึกษาที่โดดเด่นในปี 2542 โดยเจฟฟรีย์ เอ. แฟรงเคิลและเดวิด เอช. โรเมอร์ พบว่า ตรงกันข้ามกับการเรียกร้องของผู้คลางแคลงการค้าเสรี ในขณะที่ควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การค้ามีผลในเชิงบวกต่อการเติบโตและรายได้อย่างแท้จริง [65]

โลกกำลังพัฒนา

มีความเห็นพ้องกันอย่างกว้างขวางในหมู่นักเศรษฐศาสตร์ว่าการค้าเสรีช่วยคนงานในประเทศกำลังพัฒนา แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ภายใต้มาตรฐานด้านสุขภาพและแรงงานที่เข้มงวดของประเทศที่พัฒนาแล้วก็ตาม นี่เป็นเพราะว่า "การเติบโตของการผลิต—และงานอื่นๆ มากมายที่ภาคการส่งออกใหม่สร้างขึ้น— มีผลกระทบกระเพื่อมทั่วทั้งเศรษฐกิจ" ที่สร้างการแข่งขันระหว่างผู้ผลิต การขึ้นค่าแรงและสภาพความเป็นอยู่ [66]ผู้ได้รับรางวัลโนเบลมิลตัน ฟรีดแมนและพอล ครุกแมนได้โต้เถียงกันเรื่องการค้าเสรีเป็นแบบอย่างสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ [5] อลัน กรี นสแป น อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐได้วิพากษ์วิจารณ์ข้อเสนอกีดกันที่นำไปสู่ ​​"ความสามารถในการแข่งขันของเราลดลง ... หากปฏิบัติตามเส้นทางกีดกันอุตสาหกรรมที่ใหม่กว่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะมีขอบเขตในการขยายน้อยลงและผลผลิตโดยรวมและสวัสดิการทางเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบ" [67]

นักปกป้องตั้งสมมติฐานว่าอุตสาหกรรมใหม่อาจต้องการการปกป้องจากการแข่งขันจากต่างประเทศที่ยึดมั่นเพื่อพัฒนา นี่คือ ข้อโต้แย้งของ อเล็กซานเดอร์ แฮมิลตันใน " รายงานการผลิต " ของเขา[ ต้องการการอ้างอิง ]และเหตุผลหลักที่จอร์จ วอชิงตันลงนามในTariff Act of 1789 [ ต้องการอ้างอิง ]นักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักยอมรับว่าอัตราภาษีสามารถช่วยได้ในระยะสั้น อุตสาหกรรมภายในประเทศต้องพัฒนา แต่ขึ้นกับลักษณะระยะสั้นของอัตราภาษีคุ้มครองและความสามารถของรัฐบาลในการเลือกผู้ชนะ [68] [69]ปัญหาคือภาษีคุ้มครองจะไม่ลดลงหลังจากที่อุตสาหกรรมทารกเริ่มตั้งหลักและรัฐบาลจะไม่เลือกอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะประสบความสำเร็จ [69]นักเศรษฐศาสตร์ได้ระบุกรณีต่างๆ ในหลายประเทศและอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ความพยายามในการจัดหาที่พักพิงให้กับอุตสาหกรรมทารกล้มเหลว [70] [71] [72] [73] [74]

นักเศรษฐศาสตร์เช่น Paul Krugman คาดการณ์ว่าผู้ที่สนับสนุนการปกป้องโดยดูถูกเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของคนงานในประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดนั้นอันที่จริงแล้วเป็นคนไร้มารยาท แสวงหาเพียงเพื่อปกป้องงานในประเทศที่พัฒนาแล้ว [75]นอกจากนี้ คนงานในประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดยอมรับงานก็ต่อเมื่อได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุดเท่านั้น เนื่องจากการแลกเปลี่ยนด้วยความยินยอมร่วมกันทั้งหมดจะต้องเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย มิฉะนั้น พวกเขาจะไม่ถูกป้อนเข้าอย่างเสรี การที่พวกเขายอมรับงานที่ได้ค่าตอบแทนต่ำจากบริษัทในประเทศพัฒนาแล้ว แสดงให้เห็นว่าโอกาสในการจ้างงานอื่นๆ ของพวกเขาแย่ลง จดหมายที่พิมพ์ซ้ำใน Econ Journal Watch ฉบับเดือนพฤษภาคม 2010 ระบุความรู้สึกที่คล้ายคลึงกันต่อการต่อต้านการปกป้องจากนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ 16 คนเมื่อต้นศตวรรษที่ 20 [76]

ความขัดแย้ง

การปกป้องคุ้มครองยังถูกกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของสงคราม ผู้เสนอทฤษฎีนี้ชี้ให้เห็นถึงการทำสงครามอย่างต่อเนื่องในศตวรรษที่ 17 และ 18 ในประเทศต่างๆ ในยุโรปซึ่งรัฐบาลเป็นพวกค้าขายและกีดกัน เป็นส่วนใหญ่ การ ปฏิวัติอเมริกาซึ่งเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากภาษีและภาษีของอังกฤษ ตลอดจนนโยบายการป้องกันก่อนหน้าทั้งโลก สงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสงครามโลกครั้งที่สอง . ตามสโลแกนของFrédéric Bastiat (1801–1850) "เมื่อสินค้าไม่สามารถข้ามพรมแดนได้ กองทัพจะ" [77]

กระแสโลกในปัจจุบัน

มาตรการกีดกันทางการค้าที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 ตาม Global Trade Alert [78]

นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2นโยบายดังกล่าวของ ประเทศ โลก ที่หนึ่งส่วนใหญ่ได้กำหนด ให้ขจัดการปกป้องผ่านนโยบายการค้าเสรีที่บังคับใช้โดยสนธิสัญญาและองค์กรระหว่างประเทศ เช่นองค์การการค้าโลก [ อ้างอิงจำเป็น ]นโยบายบางอย่างของรัฐบาลโลกที่หนึ่งได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นผู้กีดกัน อย่างไรก็ตาม เช่นนโยบายเกษตรร่วม[79]ในสหภาพยุโรปเงินอุดหนุนเกษตรกรรม ที่มีมายาวนาน และเสนอบทบัญญัติ "ซื้ออเมริกัน" [80]ในแพ็คเกจฟื้นฟูเศรษฐกิจใน สหรัฐ.

หัวหน้าการ ประชุม G20ในลอนดอนเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552 ให้คำมั่นว่า "เราจะไม่ทำซ้ำความผิดพลาดทางประวัติศาสตร์ของการปกป้องของยุคก่อน" การยึดมั่นในคำมั่นสัญญานี้ได้รับการตรวจสอบโดย Global Trade Alert [81]โดยให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและให้ความเห็นอย่างมีข้อมูล เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าคำมั่นสัญญา G20 บรรลุผลโดยการรักษาความเชื่อมั่นในระบบการค้าโลก ขัดขวางการกระทำของขอทานจากเพื่อนบ้านและคงไว้ซึ่งการสนับสนุนของการส่งออกในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในอนาคต

แม้ว่าพวกเขาจะย้ำในสิ่งที่พวกเขาได้ให้คำมั่นสัญญาไปแล้ว แต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วในกรุงวอชิงตันธนาคารโลกรายงานว่า 17 ประเทศจาก 20 ประเทศเหล่านี้ได้กำหนดมาตรการจำกัดการค้าตั้งแต่นั้นมา ในรายงานของธนาคารโลกกล่าวว่าประเทศเศรษฐกิจหลักส่วนใหญ่ของโลกกำลังหันไปใช้มาตรการกีดกันทางการค้า ในขณะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง นักเศรษฐศาสตร์ที่ตรวจสอบผลกระทบของมาตรการจำกัดการค้าใหม่โดยใช้สถิติการค้าแบบรายเดือนแบบละเอียดได้ประมาณการว่ามาตรการใหม่ที่ดำเนินการจนถึงช่วงปลายปี 2552 นั้นบิดเบือนการค้าสินค้าทั่วโลก 0.25% ถึง 0.5% (ประมาณ 50 พันล้านดอลลาร์ต่อปี) [82]

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่นั้นมา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศในเดือนมกราคม 2560 ว่าสหรัฐฯ ละทิ้งข้อตกลง TPP (หุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก) โดยกล่าวว่า “เราจะหยุดข้อตกลงทางการค้าที่ไร้สาระซึ่งนำทุกคนออกจากประเทศและยึดบริษัทของเรา ออกไปจากประเทศของเราและมันจะถูกย้อนกลับ” [83]

ดูเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

 • มิลเนอร์, เฮเลน วี. (1988). การต่อต้านการปกป้อง: อุตสาหกรรมระดับโลกและการเมืองของการค้าระหว่างประเทศ พรินซ์ตัน นิวเจอร์ซีย์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน ISBN 9780691010748.

อ้างอิง

 1. แฟร์บราเธอร์, มัลคอล์ม (1 มีนาคม 2014). "นักเศรษฐศาสตร์ นายทุน และการสร้างโลกาภิวัตน์: การค้าเสรีในอเมริกาเหนือในมุมมองเชิงเปรียบเทียบ-ประวัติศาสตร์" วารสารสังคมวิทยาอเมริกัน . 119 (5): 1324–1379. ดอย : 10.1086/675410 . ISSN 0002-9602 . PMID 25097930 . S2CID 38027389 .   
 2. ^ a b c Mankiw, N. Gregory (24 เมษายน 2558). "นักเศรษฐศาสตร์เห็นพ้องต้องกันจริงๆ ในเรื่องนี้: ปัญญาของการค้าเสรี" . เดอะนิวยอร์กไทม์ส . สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 "นักเศรษฐศาสตร์มีชื่อเสียงในเรื่องการไม่เห็นด้วย.... แต่นักเศรษฐศาสตร์กลับเข้าใกล้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในบางหัวข้อ ซึ่งรวมถึงการค้าระหว่างประเทศด้วย"
 3. ^ "ฉันทามติทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการค้าเสรี" . พีไอ . 25 พฤษภาคม 2560 . สืบค้นเมื่อ27 กุมภาพันธ์ 2018 .
 4. ^ พูล, วิลเลียม (2004). "การค้าเสรี: ทำไมนักเศรษฐศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์ถึงไม่อยู่ห่างไกลกัน" . ทบทวน _ 86 (5). ดอย : 10.20955/r.86.1-6 .
 5. อรรถเป็น c ดูพี. ครุกแมน "ข้อโต้แย้งที่แคบและกว้างสำหรับการค้าเสรี" การทบทวนเศรษฐกิจของอเมริกา เอกสารและการดำเนินการ 83(3), 1993 และ P. Krugman, Peddling Prosperity: Economic Sense and Nonsense in the Age of Diminished Expectations , New York, WW Norton & Company, 1994.
 6. ^ a b "การค้าเสรี" . ไอ จีเอ็ม ฟอรั่13 มีนาคม 2555 . สืบค้นเมื่อ24 มิถุนายน 2560 .
 7. ^ a b "อากรขาเข้า" . ไอ จีเอ็ม ฟอรั่4 ตุลาคม 2559 . สืบค้นเมื่อ24 มิถุนายน 2560 .
 8. ^ "การค้าภายในยุโรป" . ไอ จีเอ็ม ฟอรั่สืบค้นเมื่อ24 มิถุนายน 2560 .
 9. ^ พูล วิลเลียม (กันยายน/ตุลาคม 2547) "การค้าเสรี: ทำไมนักเศรษฐศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์ถึงไม่อยู่ห่างไกลกัน" . ธนาคารกลาง แห่งเซนต์หลุยส์ ทบทวน 86 (5): หน้า 1–6. "... ผู้สังเกตการณ์ส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่า 'ฉันทามติในหมู่นักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเกี่ยวกับความพึงปรารถนาของการค้าเสรียังคงเกือบจะเป็นสากล'" อ้างที่หน้า 1.
 10. ^ เออร์วิน ดักลาส (2017). การป้องกันการเร่ขาย ของ: Smoot-Hawley และ Great Depression สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน. หน้า vii-xviii ISBN 9781400888429.
 11. ^ พูล, วิลเลียม (2004). "การค้าเสรี: ทำไมนักเศรษฐศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์ถึงไม่อยู่ห่างไกลกัน" . ทบทวน _ 86 (5). ดอย : 10.20955/r.86.1-6 . การจองชุดหนึ่งเกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการกระจายการค้า คนงานไม่ได้รับประโยชน์จากการค้าขาย มีหลักฐานชัดเจนที่ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของกระแสการค้าที่มีต่อธุรกิจและผู้มั่งคั่ง มากกว่าต่อคนงาน และต่อผู้ที่อยู่ต่างประเทศมากกว่าในสหรัฐอเมริกา
 12. โรเซนเฟลด์, เอเวอเร็ตต์ (11 มีนาคม 2559). "นี่คือเหตุผลที่ทุกคนโต้เถียงกันเรื่องการค้าเสรี" . ซีเอ็นบีซี. สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2021
 13. a b Paul Krugman, Robin Wells & Martha L. Olney, Essentials of Economics (Worth Publishers, 2007), p. 342-45.
 14. ^ วงศ์ เอ็ดเวิร์ด; Tatlow, Didi Kirsten (5 มิถุนายน 2013) "จีนมองเห็นในการผลักดันเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกด้านเทคโนโลยี " Nytimes.com . สืบค้นเมื่อ16 ตุลาคม 2017 .
 15. มาร์คอฟฟ์ จอห์น; โรเซนเบิร์ก, แมทธิว (3 กุมภาพันธ์ 2017). "อาวุธอัจฉริยะของจีนฉลาดขึ้น " Nytimes.com . สืบค้นเมื่อ16 ตุลาคม 2017 .
 16. ^ "ความจริงอันไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับการจารกรรมของจีน" . ผู้ สังเกตการณ์ . com 22 เมษายน 2559 . สืบค้นเมื่อ16 ตุลาคม 2017 .
 17. ↑ Ippei Yamazawa , "Restructuring the Japanese Economy: Policies and Performance" in Global Protectionism (eds. Robert C. Hine, Anthony P. O'Brien, David Greenaway & Robert J. Thornton: St. Martin's Press, 1991), pp. 55-56.
 18. Crispin Weymouth, "'Protectionism' เป็นแนวคิดที่เป็นประโยชน์สำหรับกฎหมายบริษัทและนโยบายการลงทุนต่างประเทศหรือไม่ มุมมองของสหภาพยุโรป" ในกฎหมายของบริษัทและการปกป้องทางเศรษฐกิจ: ความท้าทายใหม่ในการบูรณาการในยุโรป (สหพันธ์ Ulf Bernitz & Wolf-Georg Ringe: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด , 2010), หน้า 44-476.
 19. ปีเตอร์ ดราฮอส; จอห์น เบรธเวท (2002). ระบบศักดินาข้อมูล: ใครเป็นเจ้าของเศรษฐกิจความรู้? . ลอนดอน: Earthscan. หน้า 36. ISBN 9781853839177.
 20. ^ [1] จัด เก็บเมื่อ 17 ตุลาคม 2549 ที่เครื่อง Wayback
 21. ^ a b อิสระที่จะเลือก , มิลตัน ฟรีดแมน
 22. ระบบเศรษฐกิจการเมืองแห่งชาติโดย ฟรีดริช ลิสต์, ค.ศ. 1841, แปลโดย แซมป์สัน เอส. ลอยด์ เอ็มพี, ฉบับปี 2428, หนังสือเล่มที่สี่, "การเมือง", บทที่ 33
 23. ชาฟาเอดดิน, เมห์ดี (1998). "ประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นอุตสาหกรรมอย่างไร ประวัติความเป็นมาของนโยบายการค้าและอุตสาหกรรม: กรณีต่างๆ ของบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกา" การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา .
 24. ไรเนิร์ต, เอริค (2007). ประเทศร่ำรวยร่ำรวยได้อย่างไร และทำไมประเทศยากจนถึง ยังจน อยู่ นิวยอร์ก: Carroll & Graf
 25. ^ "นโยบายการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจ". ประเทศแห่งการค้า: นโยบายการค้าของแคนาดาตั้งแต่ลัทธิล่าอาณานิคมจนถึงโลกาภิวัตน์ ISBN 9780774808941.
 26. อรรถเป็น C, Feenstra, โรเบิร์ต; เอ็ม, เทย์เลอร์, อลัน (23 ธันวาคม 2556). "โลกาภิวัตน์ในยุควิกฤต: ความร่วมมือทางเศรษฐกิจพหุภาคีในศตวรรษที่ 21" . เอ็นเบอร์ .
 27. เมอร์เชตซ์, พอล (2013). ความช่วยเหลือจากรัฐสำหรับหนังสือพิมพ์: ทฤษฎี กรณีศึกษา การดำเนินการ Springer Science + สื่อธุรกิจ หน้า 64. ISBN 978-3642356902. ฝ่ายซ้ายในรัฐบาลใช้นโยบายกีดกันด้วยเหตุผลทางอุดมการณ์และเพราะพวกเขาต้องการรักษางานของคนงาน ในทางกลับกัน พรรคฝ่ายขวามักจะชอบนโยบายการค้าเสรี
 28. เปลาเอซ, คาร์ลอส (2008) โลกาภิวัตน์และรัฐ: เล่มที่ II: ข้อตกลงทางการค้า ความไม่เท่าเทียมกัน สิ่งแวดล้อม โลกาภิวัตน์ทางการเงิน กฎหมายระหว่างประเทศ และช่องโหว่ สหรัฐอเมริกา : พัลเกรฟ แมคมิลแลน . หน้า 68. ISBN 978-0230205314. ฝ่ายซ้ายมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนนโยบายกีดกันมากกว่าฝ่ายขวา
 29. แมนส์ฟิลด์, เอ็ดเวิร์ด (2012). โหวต คัดค้าน และเศรษฐกิจการเมืองของข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน . หน้า 128. ISBN 978-0691135304. รัฐบาลฝ่ายซ้ายมีแนวโน้มมากกว่ารัฐบาลอื่นที่จะเข้าไปแทรกแซงเศรษฐกิจและออกกฎหมายกีดกันทางการค้า
 30. วอร์เรน, เคนเนธ (2008) สารานุกรมของแคมเปญ การเลือกตั้ง และพฤติกรรมการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกา: A–M เล่มที่ 1 สิ่งพิมพ์ ของSAGE หน้า 680. ISBN 9781412954891. กระนั้น ผลประโยชน์ของชาติบางอย่าง กลุ่มการค้าระดับภูมิภาค และกองกำลังต่อต้านโลกาภิวัตน์ฝ่ายซ้ายยังคงสนับสนุนแนวปฏิบัติของลัทธิกีดกัน ทำให้การปกป้องเป็นประเด็นต่อเนื่องสำหรับพรรคการเมืองอเมริกันทั้งสองพรรค
 31. ^ "ทรัมป์ตอกย้ำความเขลาของนิกสัน" . แอตแลนติก . 2 มีนาคม 2561 . สืบค้นเมื่อ3 มีนาคม 2018 .
 32. ^ a b "นักประวัติศาสตร์ในตำนานการค้าของอเมริกา" . นักเศรษฐศาสตร์. สืบค้นเมื่อ26 พฤศจิกายน 2560 .
 33. a b c Irwin, Douglas A. (2 สิงหาคม 2020). "นโยบายการค้าในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอเมริกัน" . ทบทวนเศรษฐศาสตร์ประจำปี . 12 (1): 23–44. ดอย : 10.1146/anurev-economics-070119-024409 . ISSN 1941-1383 . 
 34. เป็ พอล ไบรอช (1995). เศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์โลก: มายาคติและความขัดแย้ง . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก. น. 31–32.
 35. ^ พอล ไบรอช (1995). เศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์โลก: มายาคติและความขัดแย้ง . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก. หน้า 33.
 36. ^ พอล ไบรอช (1995). เศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์โลก: มายาคติและความขัดแย้ง . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก. หน้า 34.
 37. ^ พอล ไบรอช (1995). เศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์โลก: มายาคติและความขัดแย้ง . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก. หน้า 36.
 38. ^ พอล ไบรอช (1995). เศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์โลก: มายาคติและความขัดแย้ง . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก. น. 34, 40.
 39. ซานโตส เมห์โรตรา; ซิลวี กิชาร์ด (29 ตุลาคม 2020) การวางแผนในศตวรรษที่ 20 และ อีกมากมาย: คณะกรรมการการวางแผนของอินเดียและ NITI Aayog สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 285. ISBN 978-1-108-49462-5. สิ่งสำคัญที่สุดคือ สหรัฐอเมริกาเป็นแหล่งกำเนิดของแนวคิดเรื่องการคุ้มครองอุตสาหกรรมสำหรับทารก และเป็นเศรษฐกิจที่ได้รับการคุ้มครองอย่างเข้มงวดที่สุดในโลกมาเป็นเวลาประมาณหนึ่งศตวรรษ จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สอง
 40. อ่าน, โรเบิร์ต (1 สิงหาคม พ.ศ. 2548) "เศรษฐกิจการเมืองของการคุ้มครองการค้า: ปัจจัยกำหนดและผลกระทบด้านสวัสดิการของมาตรการป้องกันเหล็กฉุกเฉินของสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2545" (PDF ) เศรษฐกิจโลก . 28 (8): 1119–1137. ดอย : 10.1111/j.1467-9701.2005.00722.x . ISSN 1467-9701 . S2CID 154520390 .   
 41. ^ ชุง ซุนฮุน; ลี, จุนฮยอง; Osang, Thomas (1 มิถุนายน 2559). "ยางจีนปกป้องคนงานสหรัฐหรือไม่" (PDF) . ทบทวนเศรษฐกิจยุโรป . 85 : 22–38. ดอย : 10.1016/j.eurocorev.2015.12.09 . ISSN 0014-2921 .  
 42. ^ "ทำไมพันธมิตรอเมริกันถึงโกรธ" . กัลฟ์นิ วส์ . คอม
 43. ^ "การค้าต่างประเทศ - การค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน" . สำนักสำรวจสำมะโนของสหรัฐอเมริกา
 44. อรรถเป็น c d ไฟนด์เลย์ โรนัลด์; O'Rourke, Kevin H. (30 สิงหาคม 2552) พลังและความอุดมสมบูรณ์ กด . princeton.edu ISBN 9780691143279. สืบค้นเมื่อ16 ตุลาคม 2017 .
 45. อรรถa b c d e f ไฟนด์เลย์ โรนัลด์; O'Rourke, Kevin H. (1 มกราคม 2546) "การรวมตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ 1500–2000 " NBER : 13–64.
 46. ฮาร์ลีย์, ซี. นิค (2004). "7 – การค้า: การค้นพบ การค้าขาย และเทคโนโลยี" . ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเคมบริดจ์ของบริเตนสมัยใหม่ เคมบริดจ์ คอร์. หน้า 175–203. ดอย : 10.1017/CHOL9780521820363.008 . ISBN 978113053853. สืบค้นเมื่อ27 มิถุนายน 2560 .
 47. วิลเลียมสัน, เจฟฟรีย์ จี (1 เมษายน 1990) "ผลกระทบของกฎหมายข้าวโพดก่อนยกเลิก". การสำรวจในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ . 27 (2): 123–156. ดอย : 10.1016/0014-4983(90)90007-L .
 48. เดาดิน, กีโยม; O'Rourke, Kevin H.; เอสโกซูรา, เลอันโดร ปราโดส เด ลา (2008) "การค้าและจักรวรรดิ ค.ศ. 1700–1870" . {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
 49. ^ Richard Wolfson (1999)วิธีปฏิเสธฮอร์โมนการเจริญเติบโตของวัวในแคนาดาจาก Consumerhealth.org 22(9)
 50. ^ กัลลาส, ดาเนียล. "ประเทศที่สร้างจากอุปสรรคทางการค้า" . ข่าวบีบีซี บีบีซี. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564
 51. ^ โคทส์เวิร์ธ จอห์น; วิลเลียมสัน, เจฟฟรีย์ (มิถุนายน 2545) "รากเหง้าของการป้องกันละตินอเมริกา: มองก่อนที่จะตกต่ำครั้งใหญ่" ชุดเอกสารการทำงาน ของNBER
 52. ^ "โดยสังเขป Mercosur" . เมอร์ โคเซอร์
 53. William Poole , Free Trade: Why Are Economists and noneconomists So Far Apart , Federal Reserve Bank of St. Louis Review , กันยายน/ตุลาคม 2547, 86(5), pp. 1: "ผู้สังเกตการณ์ส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่า '[t]เขาฉันทามติ ในหมู่นักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเกี่ยวกับความพึงปรารถนาของการค้าเสรียังคงเกือบจะเป็นสากล'"
 54. ^ "การค้าภายในยุโรป | IGM Forum" . Igmchicago.org . สืบค้นเมื่อ24 มิถุนายน 2560 .
 55. ครุกแมน, พอล อาร์. (1987). "การค้าเสรีผ่านหรือไม่" . วารสารมุมมองทางเศรษฐกิจ . 1 (2): 131–44. ดอย : 10.1257/jep.1.2.131 . JSTOR 1942985 . 
 56. ครุกแมน, พอล (24 มกราคม 1997) ทฤษฎีบังเอิญ . กระดานชนวน _
 57. มากี, สตีเฟน พี. (1976). การค้าระหว่างประเทศและการบิดเบือนในตลาดปัจจัย นิวยอร์ก: Marcel-Dekker
 58. ฟาจเกลบาม, ปาโบล ดี.; Khandelwal, Amit K. (1 สิงหาคม 2559). "การวัดกำไรที่ไม่เท่ากันจากการค้า" (PDF ) วารสารเศรษฐศาสตร์รายไตรมาส . 131 (3): 1113–80. ดอย : 10.1093/qje/qjw013 . ISSN 0033-5533 . S2CID 9094432 .   
 59. ^ อามิตี แมรี่; ได, มิ; เฟนสตรา โรเบิร์ต; Romalis, จอห์น (28 มิถุนายน 2017). "การเข้า WTO ของจีนเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคสหรัฐ " VoxEU.org . สืบค้นเมื่อ28 มิถุนายน 2560 .
 60. โรดริก, ดานี. "โลกาภิวัตน์ไปไกลเกินไปหรือไม่" (PDF) . สถาบันเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ.
 61. ไบรอช, พอล (1993). เศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์โลก: มายาคติและความขัดแย้ง . ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก. หน้า 47.
 62. เดจอง, เดวิด (2006). "ภาษีและการเติบโต: การสำรวจเชิงประจักษ์ของความสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้น". การทบทวนเศรษฐศาสตร์และสถิติ . 88 (4): 625–40. ดอย : 10.1162/rest.88.4.625 . S2CID 197260 . 
 63. อรรถเป็น เออร์วิน ดักลาส เอ. (1 มกราคม 2544) "อัตราภาษีและการเติบโตในอเมริกาปลายศตวรรษที่สิบเก้า" เศรษฐกิจโลก . 24 (1): 15–30. CiteSeerX 10.1.1.200.5492 . ดอย : 10.1111/1467-9701.00341 . ISSN 1467-9701 . S2CID 153647738 .   
 64. H. O'Rourke, Kevin (1 พฤศจิกายน 2000) "นโยบายการค้าของอังกฤษในศตวรรษที่ 19: บทความทบทวน". วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองยุโรป . 16 (4): 829–42. ดอย : 10.1016/S0176-2680(99)00043-9 .
 65. แฟรงเคิล เจฟฟรีย์ เอ; โรเมอร์, เดวิด (มิถุนายน 2542) "การค้าทำให้เกิดการเติบโตหรือไม่" . ทบทวนเศรษฐกิจอเมริกัน . 89 (3): 379–99. ดอย : 10.1257/aer.89.3.379 . ISSN 0002-8282 . 
 66. ครุกแมน, พอล (21 มีนาคม 1997). ในการสรรเสริญแรงงานราคาถูก กระดานชนวน _
 67. ซิซิเลีย, เดวิด บี. และครุกแชงค์, เจฟฟรีย์ แอล. (2000) เดอะ กรีนสแปน เอฟเฟค , พี. 131. นิวยอร์ก: McGraw-Hill ไอเอสบีเอ็น0-07-134919-7 . 
 68. ^ "คดีคุ้มครองอุตสาหกรรมทารก" . บลูมเบิร์ก . com 22 ธันวาคม 2559 . สืบค้นเมื่อ24 มิถุนายน 2560 .
 69. อรรถเป็น บอลด์วิน, โรเบิร์ต อี. (1969). "คดีต่อต้านการคุ้มครองอัตราภาษีอุตสาหกรรมทารก". วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง . 77 (3): 295–305. ดอย : 10.1086/259517 . จ สท. 1828905 . S2CID 154784307 .  
 70. ^ O ครูเกอร์ แอนน์; Baran, Tuncer (1982). "การทดสอบเชิงประจักษ์ของอาร์กิวเมนต์อุตสาหกรรมทารก" . ทบทวนเศรษฐกิจอเมริกัน . 72 (5).
 71. ↑ Choudhri , Ehsan U.; ฮาคุระ, ดาเลีย เอส. (2000). "การเติบโตของการค้าระหว่างประเทศและการเพิ่มผลผลิต: การสำรวจผลกระทบรายสาขาสำหรับประเทศกำลังพัฒนา" เอกสาร เจ้าหน้าที่IMF 47 (1): 30–53. จ สท. 3867624 . 
 72. บอลด์วิน ริชาร์ด อี.; ครุกแมน, พอล (มิถุนายน 2529) "การเข้าถึงตลาดและการแข่งขันระดับนานาชาติ: การศึกษาการจำลองความจำ 16K การเข้าถึงแบบสุ่ม " เอกสารการทำงาน NBER ฉบับที่ 1936 . ดอย : 10.3386/w1936 .
 73. ลูซิโอ เอดูอาร์โด; กรีนสไตน์, เชน (1995). "การวัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมทารกที่ได้รับการคุ้มครอง: กรณีของไมโครคอมพิวเตอร์ของบราซิล" (PDF ) การทบทวนเศรษฐศาสตร์และสถิติ . 77 (4): 622–633. ดอย : 10.2307/2109811 . hdl : 2142/29917 . JSTOR 2109811 .  
 74. ^ "ภาษียางรถยนต์ของสหรัฐฯ: ประหยัดงานไม่กี่งานด้วยต้นทุนที่สูง " พีไอ . 2 มีนาคม 2559 . สืบค้นเมื่อ24 มิถุนายน 2560 .
 75. ครุกแมน, พอล (21 พฤศจิกายน 1997) ราสเบอร์รี่เพื่อการ ค้าเสรี กระดานชนวน _
 76. "Convictions Opposed to Some popular Opinions: The 1903 Anti-Protectionism Letter Supported by 16 British Economists". Econ Journal Watch 7(2): 157–61 พฤษภาคม 2010 econjwatch.org
 77. ↑ DiLorenzo, TJ, Frederic Bastiat ( 1801–1850 ): ระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศสและ Marginalist เข้าถึงได้ที่ [สถาบัน Ludwig Von Mises] 2012-04-13
 78. ^ "การตรวจสอบนโยบายที่ส่งผลต่อการค้าโลกอย่างอิสระ" . การแจ้งเตือนการค้าโลก สืบค้นเมื่อ16 ธันวาคม 2559 .
 79. ^ "อุปสรรค์ของฝรั่งเศสสู่การค้าเสรี" . เดอะนิวยอร์กไทม์ส . 31 สิงหาคม 2546 . สืบค้นเมื่อ22 พฤษภาคม 2010 .
 80. ^ "บรัสเซลส์เตือนสหรัฐฯ เรื่องการกีดกันทางการค้า " Dw-world.de . 30 มกราคม 2552 . สืบค้นเมื่อ16 ตุลาคม 2017 .
 81. ^ "การแจ้งเตือนการค้าโลก" . Globaltradealert.org . สืบค้นเมื่อ16 ตุลาคม 2017 .
 82. ^ "การค้ากับวิกฤต: ปกป้องหรือฟื้นฟู" (PDF ) อิมเมจ. org สืบค้นเมื่อ16 ตุลาคม 2017 .
 83. ^ "ทรัมป์ละทิ้งหุ้นส่วนทรานส์แปซิฟิก ข้อตกลงการค้าอันเป็นเอกลักษณ์ของโอบามา" สืบค้นเมื่อ1 กรกฎาคม 2018 .

ลิงค์ภายนอก

0.10356187820435