ประธานอปท

ประธานรัฐบาลประธานรัฐบาลหรือหัวหน้า รัฐบาลเป็นคำที่ใช้ในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเพื่ออธิบายถึงนายกรัฐมนตรีหลาย คน

ประธานรัฐบาลสามารถอ้างถึง:

หัวหน้ารัฐบาลสามารถอ้างถึง:

ดูสิ่งนี้ด้วย