ลัทธิหลังสมัยใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

ลัทธิโปสตมอเดร์นิซึมเป็นท่าทีทางปัญญาหรือรูปแบบของวาทกรรม[1] [2]กำหนดโดยทัศนคติของความสงสัยต่อสิ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องเล่าและอุดมการณ์ ที่ยิ่งใหญ่ ของ ลัทธิ สมัยใหม่เช่นเดียวกับการต่อต้าน ความแน่นอนของ ญาณทิพย์และความมั่นคงของความหมาย [3] [4]การอ้างสิทธิ์ในข้อเท็จจริงเชิงวัตถุถูกมองว่าเป็นความจริงที่ ไร้เดียงสา [4] [5]ลัทธิหลังสมัยใหม่มีลักษณะเฉพาะโดยการอ้างอิงตนเอง สั มพัทธภาพญาณวิทยา สัมพัทธภาพทางศีลธรรม , พหุนิยม, ประชด , ไม่เคารพ และผสมผสาน ; [4]มันปฏิเสธ "ความถูกต้องสากล" ของคู่ตรงข้ามแบบไบนารีเอกลักษณ์ที่มั่นคงลำดับชั้นและการจัดหมวดหมู่ [6] [7]

ลัทธิโปสตมอเดร์นิซึมพัฒนาขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ยี่สิบโดยเป็นการปฏิเสธความทันสมัย​​[8] [9] [10] [11]และขยายออกไปในหลายสาขาวิชา [12] [13] Postmodernism เกี่ยวข้องกับdeconstructionismและpost-structuralism [4]ผู้เขียนหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ลัทธิโปสตมอเดอร์นิซึมว่าเป็นการส่งเสริมลัทธิอคติการละทิ้ง เหตุผลนิยมการ ตรัสรู้และความเข้มงวดทางวิทยาศาสตร์ และไม่ได้เพิ่มความรู้เชิงวิเคราะห์หรือเชิงประจักษ์แต่อย่างใด [14] [15] [16] [17] [18] [19]

คำจำกัดความ

ลัทธิหลังสมัยใหม่เป็นท่าทีทางปัญญาหรือรูปแบบของวาทกรรม[1] [2]ซึ่งท้าทายโลกทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลของการตรัสรู้ย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่ 17 [4]ลัทธิหลังสมัยใหม่เกี่ยวข้องกับสัมพัทธนิยมและมุ่งเน้นไปที่อุดมการณ์ในการรักษาอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมือง [4]ลัทธิหลังสมัยใหม่คือ "ความสงสัยในคำอธิบายที่อ้างว่าถูกต้องสำหรับทุกกลุ่ม วัฒนธรรม ประเพณี หรือเชื้อชาติ และมุ่งเน้นไปที่ความจริงที่เกี่ยวข้องกันของแต่ละคน" (20)ถือว่า "ความจริง" เป็นโครงสร้างทางจิต [20]ลัทธิหลังสมัยใหม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ของความเป็นจริง ที่ไม่มีการไกล่เกลี่ยหรือความรู้ที่มีเหตุผลโดยอ้างว่าการตีความทั้งหมดขึ้นอยู่กับมุมมองที่พวกเขาสร้างขึ้น [5]การอ้างข้อเท็จจริงเชิงวัตถุถูกมองข้ามไปในฐานะสัจนิยมที่ ไร้เดียงสา [4]

นักคิดหลังสมัยใหม่มักอธิบายการอ้างสิทธิ์ความรู้ และ ระบบค่านิยมว่าเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือมีเงื่อนไขทางสังคม โดยอธิบายว่าเป็นผลจาก วาทกรรมและลำดับชั้นทางการเมือง ประวัติศาสตร์ หรือวัฒนธรรม [4]ดังนั้น ความคิดหลังสมัยใหม่จึงมีลักษณะเฉพาะอย่างกว้างๆ ด้วยแนวโน้มที่จะอ้างอิงตนเอง สั ม พัทธ ภาพญาณวิทยาและศีลธรรมพหุนิยมและความไม่เคารพ [4]ลัทธิหลังสมัยใหม่มักเกี่ยวข้องกับโรงเรียนแห่งความคิดเช่นการรื้อโครงสร้างและหลังโครงสร้างนิยม[4]ลัทธิหลังสมัยใหม่อาศัยทฤษฎีวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งพิจารณาผลกระทบของอุดมการณ์ สังคม และประวัติศาสตร์ต่อวัฒนธรรม ลัทธิหลังสมัยใหม่และทฤษฎีวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดสากลนิยม เกี่ยวกับความเป็นจริง เชิงวัตถุศีลธรรมความจริงธรรมชาติของมนุษย์เหตุผลภาษา และความก้าวหน้าทางสังคม [4]

ในขั้นต้น ลัทธิหลังสมัยใหม่เป็นรูปแบบของวาทกรรมเกี่ยวกับวรรณคดีและการวิจารณ์วรรณกรรม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมชาติของข้อความวรรณกรรม ความหมาย ผู้แต่งและผู้อ่าน การเขียน และการอ่าน [8]ลัทธิโปสตมอเดร์นิซึมพัฒนาขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 20 ในหลายสาขาวิชาทางวิชาการในฐานะการจากไปหรือการปฏิเสธลัทธิสมัยใหม่ [9] [10] [11] [12] [13] ในฐานะที่เป็นแนวปฏิบัติ ลัทธิหลังสมัยใหม่ใช้แนวคิดเช่นhyperreality , simulacrum , traceและผลต่างและปฏิเสธหลักการที่เป็นนามธรรมเพื่อสนับสนุนประสบการณ์ตรง (20)

ที่มาของคำศัพท์

คำว่าโพสต์โมเดิร์นใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2413 [22]จอห์น วัตคินส์ แชปแมน เสนอแนะ "ภาพวาดสไตล์หลังสมัยใหม่" เพื่อเป็นหนทางออกจากลัทธิอิมเพรสชันนิสม์ของ ฝรั่งเศส [23] JM Thompson ในบทความของเขาในปี 1914 ในThe Hibbert Journal (บทวิจารณ์เชิงปรัชญารายไตรมาส) ใช้เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติและความเชื่อในการวิพากษ์วิจารณ์ศาสนา โดยเขียนว่า "เหตุผลของ Post-Modernism คือ หลีกหนีจากความสองทางของลัทธิสมัยใหม่ด้วยการวิพากษ์วิจารณ์อย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยขยายไปสู่ศาสนาและเทววิทยา ไปจนถึงความรู้สึกแบบคาทอลิกและประเพณีคาทอลิก” [24]

ในปีพ.ศ. 2485 เอชอาร์เฮย์สอธิบายว่าลัทธิหลังสมัยใหม่เป็นรูปแบบวรรณกรรมใหม่ [25]

ในปีพ.ศ. 2469 เบอร์นาร์ด อิดดิงส์ เบลล์ประธานวิทยาลัยเซนต์สตีเฟน (ปัจจุบันคือวิทยาลัยกวี ) ได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับลัทธิโปสตมอเดร์นิซึมและบทความอื่นๆซึ่งถือเป็นการใช้คำนี้เป็นครั้งแรกเพื่ออธิบายช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์หลังสมัยใหม่ [26] [27]เรียงความวิพากษ์วิจารณ์บรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่เอ้อระเหย ทัศนคติ และการปฏิบัติของยุคแห่งการตรัสรู้ นอกจากนี้ยังคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่สำคัญไปสู่ยุคหลังสมัยใหม่และ (เบลล์เป็นนักบวชนิกายแองกลิกัน[28] [29] ) เสนอแนะศาสนาดั้งเดิมเป็นแนวทางแก้ไข [30]อย่างไรก็ตาม คำว่า postmodernity ถูกใช้ครั้งแรกในฐานะทฤษฎีทั่วไปสำหรับการเคลื่อนไหวทางประวัติศาสตร์ในปี 1939 โดยArnold J. Toynbee: "ยุคหลังสมัยใหม่ของเราได้รับการเปิดฉากโดยสงครามทั่วไปในปี พ.ศ. 2457-2461" [31]

ในปี ค.ศ. 1949 มีการใช้คำนี้เพื่ออธิบายความไม่พอใจกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และนำไปสู่ขบวนการสถาปัตยกรรมหลังสมัยใหม่[32]เพื่อตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวทางสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่รู้จักกันในชื่อInternational Style ลัทธิโปสตมอเดร์นิซึมในสถาปัตยกรรมเริ่มแรกถูกทำเครื่องหมายด้วยการปรากฏขึ้นอีกครั้งของเครื่องประดับพื้นผิว การอ้างอิงถึงอาคารโดยรอบในสภาพแวดล้อมในเมือง การอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ในรูปแบบการตกแต่ง (การผสมผสาน) และมุมที่ไม่ใช่มุมฉาก [33]

ผู้เขียนPeter Druckerเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกหลังสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2480 ถึง 2500 และอธิบายว่ามันเป็น "ยุคนิรนาม" ซึ่งมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนไปสู่โลกแนวความคิดตามรูปแบบ จุดประสงค์ และกระบวนการมากกว่าสาเหตุทางกล การเปลี่ยนแปลงนี้สรุปโดยความเป็นจริงใหม่สี่ประการ: การเกิดขึ้นของสังคมที่มีการศึกษา ความสำคัญของการพัฒนาระหว่างประเทศความเสื่อมถอยของรัฐชาติ และการล่มสลายของความอยู่รอดของวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ตะวันตก [34]

ในปี 1971 ในการบรรยายที่สถาบันศิลปะร่วมสมัยในลอนดอนMel Bochnerบรรยายถึง "ลัทธิหลังสมัยใหม่" ในงานศิลปะว่าเริ่มต้นด้วยJasper Johns "ผู้ซึ่งปฏิเสธข้อมูลความรู้สึกและมุมมองเอกพจน์เป็นคนแรก พื้นฐานสำหรับงานศิลปะของเขา และถือว่าศิลปะเป็นการสืบสวนที่สำคัญ" [35]

ในปี พ.ศ. 2539 วอลเตอร์ ทรูตต์ แอนเดอร์สันอธิบายว่าลัทธิโปสตมอเดร์นิสม์เป็นหนึ่งในสี่ทัศนะทางโลกที่จำแนกตามแบบฉบับซึ่งเขาระบุว่า:

 • นีโอโรแมนติกซึ่งความจริงถูกค้นพบผ่านการบรรลุความกลมกลืนกับธรรมชาติหรือการสำรวจจิตวิญญาณของตัวตนภายใน (36)
 • Postmodern-ironist ซึ่งมองความจริงว่าเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นในสังคม
 • มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งความจริงถูกกำหนดผ่านการสอบสวนอย่างมีระเบียบวินัย
 • สังคม-ดั้งเดิม ซึ่งพบความจริงในมรดกของอารยธรรมอเมริกันและตะวันตก

ประวัติ

คุณลักษณะพื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่าลัทธิโปสตมอเดร์นิซึมมีอยู่ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1940 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผลงาน ของศิลปินเช่นJorge Luis Borges [37]อย่างไรก็ตาม นักวิชาการส่วนใหญ่ในปัจจุบันเห็นพ้องต้องกันว่าลัทธิโปสตมอเดร์นิซึมเริ่มแข่งขันกับลัทธิสมัยใหม่ในช่วงปลายทศวรรษ 1950 และได้รับตำแหน่งเหนือมันในทศวรรษ 1960 [38]

ลักษณะสำคัญของลัทธิหลังสมัยใหม่รวมถึงการเล่นแดกดันที่มีรูปแบบ การอ้างอิง และระดับการเล่าเรื่อง[39] [40]ความสงสัยเกี่ยวกับอภิปรัชญาหรือการทำลายล้างที่มีต่อ " การเล่าเรื่องที่ยิ่งใหญ่ " ของวัฒนธรรมตะวันตก[41]และความชอบสำหรับค่าใช้จ่ายของ Real (หรือแม่นยำกว่านั้นคือคำถามพื้นฐานของสิ่งที่ 'ของจริง' ประกอบขึ้น) [42]

นับตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา มีความรู้สึกเพิ่มขึ้นในวัฒนธรรมสมัยนิยมและในแวดวงวิชาการว่าลัทธิหลังสมัยใหม่ "ล้าสมัย" [43]บางคนโต้แย้งว่าลัทธิหลังสมัยใหม่ตายไปแล้วในบริบทของการผลิตทางวัฒนธรรมในปัจจุบัน [44] [45] [46]

ทฤษฎีและอนุพันธ์

โครงสร้างนิยมและหลังโครงสร้างนิยม

โครงสร้างนิยมเป็นการเคลื่อนไหวเชิงปรัชญาที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิชาการชาวฝรั่งเศสในทศวรรษ 1950 ส่วนหนึ่งเป็นการตอบสนองต่ออัตถิภาวนิยมของ ฝรั่งเศส [47]และมักตีความเกี่ยวกับความทันสมัยและความทันสมัยระดับสูง นักคิดที่ถูกเรียกว่า "นักโครงสร้าง" ได้แก่ นักมานุษยวิทยาClaude Lévi-Straussนักภาษาศาสตร์Ferdinand de Saussureนักปรัชญาลัทธิมาร์กซ์Louis Althusserและนักสัญศาสตร์Algirdas Greimas งานเขียนในช่วงต้นของนักจิตวิเคราะห์Jacques LacanและนักทฤษฎีวรรณกรรมRoland Barthesยังถูกเรียกว่า "นักโครงสร้าง" บรรดาผู้ที่เริ่มเป็นนักโครงสร้างนิยมแต่กลายมาเป็น นักโครงสร้างหลังโครงสร้าง ได้แก่Michel Foucault , Roland Barthes, Jean BaudrillardและGilles Deleuze นักโครงสร้างหลังโครงสร้างอื่น ๆได้แก่Jacques Derrida , Pierre Bourdieu , Jean-François Lyotard , Julia Kristeva , Hélène CixousและLuce Irigaray นักทฤษฎีวัฒนธรรมอเมริกัน นักวิจารณ์ และปัญญาชนที่พวกเขาได้รับอิทธิพล ได้แก่Judith Butler , John Fiske , Rosalind Krauss , Avital RonellและHayden White.

เช่นเดียวกับนักโครงสร้างนิยม นักหลังโครงสร้างเริ่มจากการสันนิษฐานว่าอัตลักษณ์ ค่านิยม และสภาพเศรษฐกิจของประชาชนเป็นตัวกำหนดกันและกัน มากกว่าที่จะมี คุณสมบัติ ภายในที่สามารถเข้าใจได้แบบแยกส่วน [48] ​​ดังนั้น นักโครงสร้างชาวฝรั่งเศสจึงถือว่าตนเองเป็นผู้ สนับสนุนสัมพัทธภาพและการก่อสร้าง แต่อย่างไรก็ตาม พวกเขามักจะสำรวจว่าหัวข้อต่างๆ ในการศึกษาของพวกเขาสามารถอธิบายโดยย่อเป็นชุดของความสัมพันธ์ แผนผัง หรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นได้อย่างไร (ตัวอย่างคือการกำหนดพีชคณิตของการเปลี่ยนแปลงในตำนานของโคลด เลวี-สเตราส์ใน "การศึกษาโครงสร้างของตำนาน" [49] )

ลัทธิโปสตมอเดร์นิซึมทำให้เกิดการพิจารณาใหม่ของระบบค่านิยมแบบตะวันตกทั้งหมด (ความรัก การแต่งงาน วัฒนธรรมสมัยนิยม การเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมมาเป็นเศรษฐกิจการบริการ ) ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ 1950 และ 1960 โดยมีจุดสูงสุดในการปฏิวัติทางสังคมในปี 1968 — ถูกอธิบายด้วยคำนี้ลัทธิหลังสมัยใหม่ [ 50]ตรงข้ามกับลัทธิหลังสมัยใหม่คำที่อ้างถึงความคิดเห็นหรือการเคลื่อนไหว [51] Post-structuralism มีลักษณะของการคิดแบบใหม่ผ่านโครงสร้างนิยม ตรงกันข้ามกับรูปแบบเดิม [52]

การรื้อถอน

ข้อกังวลหลังสมัยใหม่ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดอย่างหนึ่งคือการถอดรหัสทฤษฎีสำหรับปรัชญา การวิจารณ์วรรณกรรม และการวิเคราะห์ข้อความที่พัฒนาโดยJacques Derrida [53]นักวิจารณ์ยืนยันว่างานของ Derrida มีรากฐานมาจากคำกล่าวที่พบในOf Grammatology : " Il n'y a pas de hors-texte " ('ไม่มีข้อความใดอยู่นอกข้อความ') นักวิจารณ์ดังกล่าวตีความคำกล่าวนี้ผิดว่าเป็นการปฏิเสธความเป็นจริงนอกหนังสือ ข้อความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิพากษ์วิจารณ์อุปมา "ภายใน" และ "ภายนอก" เมื่อพูดถึงข้อความ และเป็นผลจากการสังเกตว่าไม่มี "ภายใน" ของข้อความเช่นกัน [54]การให้ความสนใจต่อการพึ่งพาอุปมาอุปไมยและตัวเลขที่ฝังอยู่ในวาทกรรมของข้อความโดยไม่ได้รับทราบนี้เป็นลักษณะเฉพาะของแนวทางของ Derrida วิธีการของ Derrida บางครั้งเกี่ยวข้องกับการแสดงให้เห็นว่าวาทกรรมเชิงปรัชญาที่กำหนดขึ้นอยู่กับความขัดแย้งแบบไบนารีหรือไม่รวมคำศัพท์ที่วาทกรรมได้ประกาศว่าไม่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง ปรัชญาของ Derrida เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดขบวนการหลังสมัยใหม่ที่เรียกว่าdeconstructivismในหมู่สถาปนิก โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ปฏิเสธ "ศูนย์กลาง" เชิงโครงสร้างและสนับสนุนการเล่นแบบกระจายอำนาจท่ามกลางองค์ประกอบต่างๆ Derrida ยุติการมีส่วนร่วมกับขบวนการหลังจากการตีพิมพ์โครงการความร่วมมือกับสถาปนิก Peter Eisenman ในChora L Works: Jacques Derrida และ Peter Eisenman [55]

หลังลัทธิหลังสมัยใหม่

ความเชื่อมโยงระหว่างลัทธิหลังสมัยใหม่ ลัทธิหลังมนุษย์ และ ไซบอร์กนิส ม์ได้นำไปสู่ความท้าทายต่อลัทธิหลังสมัยใหม่ ซึ่งคำว่าโพสต์-หลังสมัยใหม่และ ลัทธิหลังหลัง โครงสร้างนิยมได้รับการประกาศเกียรติคุณครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546: [56] [57]

ในบางแง่ เราอาจถือว่าลัทธิหลังสมัยใหม่ ลัทธิหลังมนุษย์ ลัทธิหลังโครงสร้างนิยม ฯลฯ เป็น 'ยุคแห่งหุ่นยนต์' ของจิตใจมากกว่าร่างกาย Deconference เป็นการสำรวจในยุคหลังไซบอร์ก (กล่าวคือ สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากยุคหลังสถิต) และสำรวจประเด็นต่างๆ ของลัทธิหลังสมัยใหม่, ลัทธิหลังหลังโครงสร้างนิยม และอื่นๆ เพื่อให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงจาก 'pomo' (cyborgism) เป็น 'popo' (postcyborgism) เราต้องเข้าใจยุคของไซบอร์กก่อน [58]

เมื่อเร็ว ๆ นี้metamodernismหลังลัทธิหลังสมัยใหม่และ "ความตายของลัทธิหลังสมัยใหม่" ได้รับการถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง: ในปี 2550 Andrew Hoberek กล่าวถึงในบทนำของเขาเกี่ยวกับวารสารTwentieth-Century Literature ฉบับพิเศษ เรื่อง "After Postmodernism" ว่า "การประกาศการล่มสลายของลัทธิหลังสมัยใหม่ได้เกิดขึ้น กลายเป็นเรื่องธรรมดาที่สำคัญ" นักวิจารณ์กลุ่มเล็กๆ ได้นำเสนอทฤษฎีต่างๆ มากมายที่มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายวัฒนธรรมหรือสังคมหลังจากถูกกล่าวหาว่าเป็นลัทธิหลังสมัยใหม่ ที่โดดเด่นที่สุดคือ Raoul Eshelman (การแสดง), Gilles Lipovetsky ( hypermodernity ), Nicolas Bourriaud ( altermodern) และอลัน เคอร์บี (digimodernism เดิมเรียกว่า pseudo-modernism) จนถึงตอนนี้ยังไม่มีทฤษฎีหรือป้ายกำกับใหม่ใดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง นักมานุษยวิทยาทางสังคมวัฒนธรรม Nina Müller-Schwarze เสนอ neostructuralism เป็นทิศทางที่เป็นไปได้ [59]นิทรรศการPostmodernism – Style and Subversion 1970–1990ที่พิพิธภัณฑ์ Victoria and Albert (ลอนดอน, 24 กันยายน 2011 – 15 มกราคม 2012) ถูกเรียกเก็บเงินเป็นงานแสดงครั้งแรกที่จัดทำเอกสารเกี่ยวกับลัทธิหลังสมัยใหม่ว่าเป็นขบวนการทางประวัติศาสตร์

ปรัชญา

ในทศวรรษ 1970 กลุ่มนักหลังโครงสร้างนิยมในฝรั่งเศสได้พัฒนาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงเกี่ยวกับปรัชญาสมัยใหม่โดยมีรากศัพท์ที่มองเห็นได้ใน Nietzsche, Kierkegaard และ Heidegger และกลายเป็นที่รู้จักในฐานะนักทฤษฎีหลังสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Jacques Derrida, Michel Foucault, Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard และคนอื่น ๆ. รูปแบบการคิดและการเขียนใหม่และท้าทายได้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาพื้นที่และหัวข้อใหม่ในปรัชญา ในช่วงปี 1980 สิ่งนี้ได้แพร่กระจายไปยังอเมริกา (Richard Rorty) และทั่วโลก [60]

จ๊าค เดอริด้า

Jacques Derrida เป็นนักปรัชญาชาวฝรั่งเศส-แอลจีเรีย ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในด้านการพัฒนารูปแบบ การวิเคราะห์ เชิงสัญศาสตร์ที่เรียกว่า deconstruction ซึ่งเขาได้กล่าวถึงในตำราจำนวนมาก และพัฒนาในบริบทของปรากฏการณ์วิทยา [61] [62] [63]เขาเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับลัทธิหลังโครงสร้างนิยมและปรัชญาหลังสมัยใหม่ [64] [65] [66]

Derrida ทบทวนพื้นฐานของการเขียนและผลที่ตามมาต่อปรัชญาโดยทั่วไปอีกครั้ง พยายามบ่อนทำลายภาษาของ "การมีอยู่" หรืออภิปรัชญาในเทคนิคการวิเคราะห์ ซึ่งเริ่มเป็นจุดเปลี่ยนจากแนวคิดเรื่องการทำลายล้างของไฮเดกเกอร์มาเป็นที่รู้จักในชื่อ โครงสร้าง [67]

มิเชล ฟูโกต์

มิเชล ฟูโกต์เป็นนักปรัชญาชาวฝรั่งเศส นักประวัติศาสตร์ด้านความคิดนักทฤษฎีสังคมและนักวิจารณ์วรรณกรรม ครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างนิยม ฟูโกต์ได้สร้างผลงานซึ่งปัจจุบันถูกมองว่าเป็นของหลังโครงสร้างนิยมและปรัชญาหลังสมัยใหม่ ถือว่าเป็นผู้นำในทฤษฎีภาษาฝรั่งเศส [ fr ]ผลงานของเขายังคงมีผลในโลกวิชาการที่พูดภาษาอังกฤษในสาขาวิชาย่อยจำนวนมาก คู่มือการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของ Timesอธิบายว่าเขาในปี 2552 เป็นนักเขียนที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ [68]

มิเชล ฟูโกต์แนะนำแนวคิดเช่นระบอบการวิพากษ์วิจารณ์หรือการเรียกแนวคิดของนักปรัชญารุ่นเก่าๆ เช่นญาณวิทยาและลำดับวงศ์ตระกูลเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความหมาย อำนาจ และพฤติกรรมทางสังคมภายในระเบียบสังคม (ดูลำดับของสิ่งต่าง ๆ , โบราณคดีแห่งความรู้ , วินัยและการลงโทษและประวัติของเรื่องเพศ ). [69] [70] [71] [72]

ฌอง-ฟรองซัว เลียตาร์ด

Jean-François Lyotard ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนแรกที่ใช้คำ นี้ในบริบททางปรัชญา ในงานของเขาในปี 1979 เรื่อง The Postmodern Condition: A Report on Knowledge ในนั้น เขาทำตามรูปแบบเกมภาษา ของวิตเกนสไตน์และ ทฤษฎีการแสดงคำพูดโดยเปรียบเทียบเกมภาษาที่แตกต่างกันสองเกม ของผู้เชี่ยวชาญ และของนักปรัชญา เขาพูดเกี่ยวกับการแปลงความรู้เป็นข้อมูลในยุคคอมพิวเตอร์และเปรียบการส่งหรือการรับข้อความที่เข้ารหัส (ข้อมูล) กับตำแหน่งในเกมภาษา [3]

Lyotard นิยามลัทธิหลังสมัยใหม่เชิงปรัชญาไว้ในThe Postmodern Conditionโดยเขียนว่า: "การทำให้เข้าใจง่ายจนถึงสุดขั้ว ฉันนิยามว่าหลังสมัยใหม่เป็นความไม่เชื่อถือต่อ metanarratives ... " [73]โดยที่ความหมายโดยmetanarrativeนั้นคล้ายกับการรวมกันเป็นหนึ่งเดียว สมบูรณ์ เป็นสากล และอย่างมีญาณทิพย์เรื่องราวบางอย่าง เกี่ยวกับทุกสิ่งที่เป็น Postmodernists ปฏิเสธ metanarratives เพราะพวกเขาปฏิเสธแนวความคิดของความจริงที่ metanarratives สันนิษฐาน โดยทั่วไป นักปรัชญาหลังสมัยใหม่ให้เหตุผลว่าความจริงมักขึ้นอยู่กับบริบททางประวัติศาสตร์และสังคมมากกว่าที่จะสมบูรณ์และเป็นสากล—และความจริงนั้นเป็นเพียงบางส่วนและ "อยู่ในประเด็น" มากกว่าที่จะสมบูรณ์และแน่นอน [3]

ริชาร์ด รอตี้

Richard Rorty โต้แย้งในปรัชญาและกระจกแห่งธรรมชาติ ว่า ปรัชญาการวิเคราะห์ร่วมสมัยเลียนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างผิดพลาด นอกจากนี้ เขายังประณามมุมมองทางญาณวิทยาดั้งเดิมของทฤษฎีการแสดงแทนและทฤษฎีการโต้ตอบที่อาศัยความเป็นอิสระของผู้รู้และผู้สังเกตการณ์จากปรากฏการณ์และความเฉยเมยของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับจิตสำนึก

ฌอง โบริลลาร์ด

Jean Baudrillard ในSimulacra and Simulationได้แนะนำแนวคิดที่ว่าความจริงหรือหลักการของความเป็นจริงนั้นลัดวงจรโดยความสามารถในการเปลี่ยนสัญญาณในยุคที่การสื่อสารและความหมายถูกครอบงำด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ Baudrillard "การจำลองไม่ใช่ของอาณาเขต สิ่งอ้างอิงหรือสสารอีกต่อไป มันคือการสร้างโดยแบบจำลองของของจริงที่ไม่มีแหล่งกำเนิดหรือความเป็นจริง: ไฮเปอร์เรียล" [74]

เฟรดริก เจมสัน

เฟรดริก เจมสันได้กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติเชิงทฤษฎีแบบขยายขอบเขตครั้งแรกของลัทธิหลังสมัยใหม่ในฐานะช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ แนวโน้มทางปัญญา และปรากฏการณ์ทางสังคมในชุดการบรรยายที่พิพิธภัณฑ์วิทนีย์ต่อมาขยายเป็นลัทธิหลังสมัยใหม่หรือตรรกะทางวัฒนธรรมของทุนนิยมตอนปลาย (1991) . [75]

ดักลาส เคลเนอร์

ในAnalysis of the Journeyซึ่งเป็นวารสารที่เกิดจากลัทธิหลังสมัยใหม่ ดักลาส เคลล์เนอร์ยืนยันว่า "สมมติฐานและขั้นตอนของทฤษฎีสมัยใหม่" จะต้องถูกลืม Kellner วิเคราะห์เงื่อนไขของทฤษฎีนี้อย่างละเอียดในประสบการณ์และตัวอย่างในชีวิตจริง [76]เคลล์เนอร์ใช้การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์ของเขา เขาเรียกร้องให้ทฤษฎีสมบูรณ์โดยปราศจากมัน มาตราส่วนนั้นใหญ่กว่าแค่ลัทธิหลังสมัยใหม่เพียงอย่างเดียว จะต้องตีความผ่านการศึกษาวัฒนธรรมซึ่งการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมาก ความจริงของการโจมตี 11 กันยายนในสหรัฐอเมริกาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับคำอธิบายของเขา ในการตอบสนอง Kellner ยังคงตรวจสอบผลสะท้อนของการทำความเข้าใจผลกระทบของการโจมตี 11 กันยายน เขาตั้งคำถามว่าการโจมตีสามารถเข้าใจได้เฉพาะในรูปแบบทฤษฎีหลังสมัยใหม่ที่จำกัดเนื่องจากระดับการประชดประชันเท่านั้นหรือไม่ [77]

ข้อสรุปที่เขาแสดงให้เห็นนั้นเรียบง่าย: ลัทธิโปสตมอเดร์นิซึมซึ่งส่วนใหญ่ใช้กันในทุกวันนี้ จะตัดสินว่าประสบการณ์และสัญญาณอะไรในความเป็นจริงของคนๆ หนึ่งจะเป็นความจริงตามที่พวกเขารู้ [78]

อาการแสดง

สถาปัตยกรรม

Neue Staatsgalerie (1977–84), Stuttgartประเทศเยอรมนี ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอังกฤษ James Stirlingและ Michael Wilfordแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานอย่างลงตัวของสถาปัตยกรรมคลาสสิกและรายละเอียดที่น่าขันที่มีสีสัน
Ray and Maria Stata Center (2004) ออกแบบโดยสถาปนิกชาวแคนาดา-อเมริกัน Frank Gehryสำหรับสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ซึ่งก่อตั้งและพัฒนาโดยWalter GropiusและLe Corbusierมุ่งเน้นไปที่:

 • ความพยายามที่กลมกลืนกันของรูปแบบและการใช้งาน [79]และ
 • การเลิกจ้าง "เครื่องประดับเล็ก ๆ น้อย ๆ " [80] [81] [ ต้องการหน้า ]
 • การแสวงหาความสมบูรณ์แบบในอุดมคติที่รับรู้

พวกเขาโต้เถียงกันเรื่องสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงจิตวิญญาณแห่งยุคสมัยที่ปรากฎในเทคโนโลยีล้ำสมัย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน รถยนต์ เรือเดินทะเล หรือแม้แต่ไซโลเกรนที่ไร้ศิลปะ [82] สมัยใหม่Ludwig Mies van der Roheมีความเกี่ยวข้องกับวลี " less is more "

นักวิจารณ์ของ Modernism มี:

ทุนการศึกษาทางปัญญาเกี่ยวกับลัทธิหลังสมัยใหม่และสถาปัตยกรรมเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับงานเขียนของCharles Jencks นักวิจารณ์ที่ผันตัวมาเป็นสถาปนิก โดยเริ่มด้วยการบรรยายในช่วงต้นทศวรรษ 1970 และบทความเรื่อง "The Rise of Post Modern Architecture" จากปี 1975 [84]ผลงานชิ้นโบแดงของเขาอย่างไรก็ตาม เป็นหนังสือThe Language of Post-Modern Architectureซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1977 และนับตั้งแต่มีการเผยแพร่ถึงเจ็ดฉบับ [85] Jenks ชี้ให้เห็นว่าหลังสมัยใหม่ (เช่น Modernism) แตกต่างกันไปในแต่ละสาขาของศิลปะ และสำหรับสถาปัตยกรรม ไม่ใช่แค่ปฏิกิริยาต่อ Modernism แต่สิ่งที่เขาเรียกว่าdouble coding: "การเข้ารหัสแบบคู่: การผสมผสานระหว่างเทคนิคสมัยใหม่กับอย่างอื่น (โดยปกติคืออาคารแบบดั้งเดิม) เพื่อให้สถาปัตยกรรมสามารถสื่อสารกับสาธารณชนและชนกลุ่มน้อยที่เกี่ยวข้องซึ่งมักจะเป็นสถาปนิกคนอื่น ๆ " [86]ในหนังสือของพวกเขา "ทบทวนลัทธิหลังสมัยใหม่" เทอร์รี ฟาร์เรลล์และอดัม เฟอร์แมนให้เหตุผลว่าลัทธิโปสตมอเดร์นิซึมนำประสบการณ์ที่สนุกสนานและเย้ายวนมาสู่วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสถาปัตยกรรม [87]

ศิลปะ

ศิลปะหลังสมัยใหม่เป็นขบวนการศิลปะที่พยายามขัดแย้งกับบางแง่มุมของลัทธิสมัยใหม่หรือบางแง่มุมที่เกิดขึ้นหรือพัฒนาขึ้นภายหลัง การผลิตเชิงวัฒนธรรมที่แสดงออกในฐานะสื่อกลาง ศิลปะการจัดวาง ศิลปะแนวความคิด การจัดแสดงแบบ deconstructionist และมัลติมีเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอ ได้รับการอธิบายว่าเป็นแบบหลังสมัยใหม่ [88]

กราฟฟิคดีไซน์

การกล่าวถึงลัทธิหลังสมัยใหม่ว่าเป็นองค์ประกอบของการออกแบบกราฟิกในช่วงต้นปรากฏในนิตยสาร "การออกแบบ" ของอังกฤษ [89]ลักษณะเฉพาะของการออกแบบกราฟิกหลังสมัยใหม่คือ "ย้อนยุค เทคโน พังก์ กรันจ์ ชายหาด ล้อเลียน และ pastiche ล้วนมีแนวโน้มที่ชัดเจน แต่ละคนมีไซต์และสถานที่ของตนเอง ผู้ว่า และผู้สนับสนุน" [90]

วรรณคดี

เรื่องสั้นของ Jorge Luis Borges (1939) " Pierre Menard ผู้เขียนQuixote " มักถูกมองว่าเป็นการทำนายลัทธิหลังสมัยใหม่[91]และถือเป็นพารากอนของการล้อเลียนขั้นสุดท้าย [92] ซามูเอล เบคเคตต์ ยังถือเป็นสารตั้งต้นและอิทธิพลที่สำคัญอีกด้วย นักเขียนนวนิยายที่มักเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมหลังสมัยใหม่ ได้แก่Vladimir Nabokov , William Gaddis , Umberto Eco , Pier Vittorio Tondelli , John Hawkes , William S. Burroughs , Kurt Vonnegut , John Barth , Jean Rhys , Donald Barthelme ,EL Doctorow , Richard Kalich , Jerzy Kosiński , Don DeLillo , Thomas Pynchon [93] (งานของ Pynchon ยังได้รับการอธิบายว่าทันสมัย​​​​[94] ) , Ishmael Reed , Kathy Acker , Ana Lydia Vega , Jáchym TopolและPaul Auster

ในปี 1971 อิฮับ ฮัสซันนักวิชาการอาหรับ-อเมริกันตีพิมพ์The Dismemberment of Orpheus: Toward a Postmodern Literature ซึ่งเป็นงานวิจารณ์วรรณกรรมในยุคแรกๆ จากมุมมองหลังสมัยใหม่ที่ติดตามพัฒนาการของสิ่งที่เขาเรียกว่า "วรรณกรรมแห่งความเงียบ" ผ่านMarquis de Sade , Franz คาฟคา , เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ , ซามูเอล เบคเคตต์ และอีกมากมาย รวมถึงการพัฒนาต่างๆ เช่นโรงละครแห่งไร้สาระและโรมันนูโว

ในนวนิยายหลังสมัยใหม่ (1987) Brian McHaleให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนจากลัทธิสมัยใหม่ไปสู่ลัทธิหลังสมัยใหม่ โดยโต้แย้งว่าอดีตมีลักษณะเฉพาะโดยมีอิทธิพลเหนือญาณวิทยาและงานหลังสมัยใหม่ได้พัฒนามาจากความทันสมัยและเกี่ยวข้องกับคำถามเกี่ยวกับภววิทยาเป็นหลัก หนังสือเล่มที่สองของ McHale, Constructing Postmodernism (1992), ให้การอ่านนิยายหลังสมัยใหม่และนักเขียนร่วมสมัยบางคนที่อยู่ภายใต้ป้ายกำกับของcyberpunk McHale's "อะไรคือลัทธิหลังสมัยใหม่" (2007) [96]ดำเนินตาม ผู้นำของ Raymond Federmanในตอนนี้โดยใช้อดีตกาลเมื่อพูดถึงลัทธิหลังสมัยใหม่

เพลง

นักร้อง-นักแต่งเพลงชาวอเมริกันMadonna

Jonathan Kramer ได้เขียนบทประพันธ์เพลงแนวเปรี้ยวจี๊ด (ซึ่งบางคนอาจคิดว่าสมัยใหม่มากกว่าลัทธิหลังสมัยใหม่) "ท้าทายมากกว่าการเกลี้ยกล่อมผู้ฟัง และพวกเขาขยายออกไปโดยอาจทำให้ไม่มั่นคงหมายถึงแนวคิดที่ว่าดนตรีคืออะไร" [97]ในปี 1960 นักประพันธ์เพลงเช่นTerry Riley , Henryk Górecki , Bradley Joseph , John Adams , Steve Reich , Philip Glass , Michael NymanและLou Harrisonตอบสนองต่อการรับรู้เสียงสูงส่งและเสียงที่ไม่สอดคล้องกันของความทันสมัยทางวิชาการที่ผิดเพี้ยนโดยการผลิตดนตรีด้วย พื้นผิวที่เรียบง่ายและมีความกลมกลืนกันค่อนข้าง ในขณะที่อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งJohn Cageท้าทายการบรรยายเรื่องความงามและความเที่ยงธรรมที่มีอยู่ทั่วไปในสมัยนิยม

ผู้เขียนเกี่ยวกับลัทธิหลังสมัยใหม่ Dominic Strinati ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นสิ่งสำคัญ "ที่จะรวมนวัตกรรมทางดนตรีที่เรียกว่า ' อาร์ตร็อค ' และการผสมผสานรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเช่นTalking Headsและนักแสดงเช่นLaurie Anderson ไว้ในหมวดหมู่นี้ ร่วมกับ 'การคิดค้น ดิสโก้ ' แบบประหม่าโดยPet Shop Boys " [98]

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 นักวิชาการแนวหน้าระบุว่ามาดอนน่า นักร้องชาวอเมริกัน ว่าเป็น "ตัวตนของลัทธิหลังสมัยใหม่" [99]กับนักเขียนชาวคริสต์Graham Crayกล่าวว่า "มาดอนน่าอาจเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของสิ่งที่เรียกว่าหลังสมัยใหม่ ", [100]และMartin Amis พรรณนาถึงเธอว่า "อาจเป็นบุคคลหลังสมัยใหม่มากที่สุดในโลก" [100]เธอยังได้รับคำแนะนำจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ Olivier Sécardin แห่งมหาวิทยาลัย Utrechtให้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของลัทธิหลังสมัยใหม่ [11]

การวางผังเมือง

ความทันสมัยพยายามออกแบบและวางแผนเมืองที่เป็นไปตามตรรกะของรูปแบบใหม่ของการผลิตจำนวนมากเชิง อุตสาหกรรม การเปลี่ยนกลับไปใช้โซลูชันขนาดใหญ่ การกำหนดมาตรฐานด้านสุนทรียศาสตร์ และโซลูชันการออกแบบสำเร็จรูป [12]ความทันสมัยกัดเซาะการใช้ชีวิตในเมืองโดยความล้มเหลวในการรับรู้ความแตกต่างและมุ่งสู่ภูมิประเทศที่เป็นเนื้อเดียวกัน (Simonsen 1990, 57) หนังสือของ เจน เจคอบส์ปี 1961 เรื่องThe Death and Life of Great American Cities [103]เป็นการวิพากษ์วิจารณ์การวางผังเมืองอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการพัฒนาภายใน Modernism และเป็นจุดเปลี่ยนจากความทันสมัยไปสู่ยุคหลังสมัยใหม่ในการคิดเกี่ยวกับการวางผังเมือง (Irving 1993, 479)

การเปลี่ยนผ่านจากลัทธิสมัยใหม่ไปสู่ลัทธิหลังสมัยใหม่มักกล่าวกันว่าเกิดขึ้นเมื่อเวลา 15:32 น. ของวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1972 เมื่อPruitt–Igoeการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในเซนต์หลุยส์ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกMinoru Yamasakiซึ่งเคยเป็น 'เครื่องจักรสำหรับการใช้ชีวิตสมัยใหม่' ของเลอ กอร์บูซีเยร์ที่ได้รับรางวัล ถือว่าไม่เอื้ออำนวยและถูกรื้อทิ้ง (เออร์วิงก์ 1993, 480) ตั้งแต่นั้นมา ลัทธิโปสตมอเดร์นิซึมก็เกี่ยวข้องกับทฤษฎีต่างๆ ที่โอบรับและมุ่งสร้างความหลากหลาย มันยกระดับความไม่แน่นอน ความยืดหยุ่น และการเปลี่ยนแปลง (Hatuka & D'Hooghe 2007) และปฏิเสธลัทธิยูโทเปียในขณะที่โอบรับวิธีคิดและการกระทำในอุดมคติ [104]ลัทธิหลังสมัยใหม่ของ 'การต่อต้าน' พยายามที่จะแยกแยะแนวคิดสมัยใหม่ออก และเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ต้นกำเนิดโดยไม่จำเป็นต้องกลับไปหาพวกเขา (Irving 1993, 60) เป็นผลมาจากลัทธิโปสตมอเดร์นิสต์ นักวางผังเมืองมักไม่ค่อยโน้มเอียงที่จะยืนกรานหรืออ้างสิทธิ์อย่างมั่นคงว่ามี 'วิธีที่ถูกต้อง' วิธีเดียวในการวางผังเมือง และเปิดรับรูปแบบและแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับ 'วิธีการวางแผน' ที่แตกต่างกันมากขึ้น (เออร์วิง 474 ). [102] [104] [105] [106]

แนวทางหลังสมัยใหม่ในการทำความเข้าใจเมืองนี้เป็นผู้บุกเบิกในช่วงทศวรรษ 1980 โดยสิ่งที่เรียกว่า "Los Angeles School of Urbanism" ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่แผนกการวางผังเมืองของUCLA ในช่วงทศวรรษที่ 1980 โดยที่เมืองลอสแองเจลิสในสมัยปัจจุบันถูกมองว่าเป็นเขตเมืองหลังสมัยใหม่ ความเป็นเลิศ ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เคยเป็นแนวคิดที่โดดเด่นของโรงเรียนชิคาโก ที่ ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1920 ที่มหาวิทยาลัยชิคาโกโดยมีกรอบของนิเวศวิทยาในเมืองและเน้นพื้นที่การใช้งานภายในเมือง และวงกลมศูนย์กลางเพื่อทำความเข้าใจการเรียงลำดับ ของประชากรกลุ่มต่างๆ [107] เอ็ดเวิร์ด โซจาของโรงเรียนลอสแองเจลิสผสมผสานมุมมองของมาร์กซิสต์และหลังสมัยใหม่และมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม (โลกาภิวัตน์, ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน, อุตสาหกรรม / deindustrialization, Neo-Liberalism, การอพยพจำนวนมาก) ที่นำไปสู่การสร้างเมืองขนาดใหญ่ที่มีกลุ่มประชากรปะปนกัน และการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ [107] [108]

คำวิจารณ์

การวิพากษ์วิจารณ์ลัทธิหลังสมัยใหม่มีความหลากหลายทางสติปัญญา รวมถึงการโต้แย้งว่าลัทธิหลังสมัยใหม่ไม่มีความหมายและส่งเสริมลัทธิอคติ

โรเจอร์ สครูตัน นักปรัชญาชาวอังกฤษหัวโบราณได้กล่าวถึงส่วนหนึ่งในการอ้างอิงถึงลัทธิหลังสมัยใหม่ว่า "นักเขียนที่กล่าวว่าไม่มีความจริง หรือความจริงทั้งหมดเป็นเพียง 'สัมพัทธ์' กำลังขอให้คุณไม่เชื่อเขา ดังนั้นอย่าเชื่อ " [109]ในทำนองเดียวกันDick Hebdigeได้วิพากษ์วิจารณ์ความคลุมเครือของคำนี้ โดยแจกแจงรายการแนวคิดที่ไม่เกี่ยวข้องกันเป็นจำนวนมากซึ่งผู้คนกำหนดให้เป็นลัทธิหลังสมัยใหม่ ตั้งแต่ "การตกแต่งห้อง" หรือ "วิดีโอที่มีรอยขีดข่วน" ไปจนถึงความกลัวนิวเคลียร์ อาร์มาเก็ดดอนและ "การระเบิดของความหมาย" และระบุว่าทุกสิ่งที่สามารถสื่อถึงสิ่งเหล่านั้นได้คือ "คำศัพท์" [110]

นักภาษาศาสตร์และปราชญ์Noam Chomskyกล่าวว่าลัทธิหลังสมัยใหม่ไม่มีความหมายเพราะไม่ได้เพิ่มความรู้ด้านการวิเคราะห์หรือเชิงประจักษ์ เขาถามว่าทำไมปัญญาชนหลังสมัยใหม่ไม่ตอบสนองเหมือนคนในสาขาอื่นๆ เมื่อถูกถามว่า "อะไรคือหลักการของทฤษฎีของพวกเขา อิงจากหลักฐานอะไร พวกเขาอธิบายอะไรที่ไม่ชัดเจน เป็นต้น...ถ้า [คำขอเหล่านี้] ไม่สามารถตอบสนองได้ ดังนั้นฉันขอแนะนำให้ใช้ คำแนะนำของ Humeในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน: 'to the flames'" [111]

นักปรัชญาชาวคริสต์วิลเลียม เลน เครกกล่าวว่า "แนวคิดที่เราอาศัยอยู่ในวัฒนธรรมหลังสมัยใหม่เป็นตำนาน อันที่จริง วัฒนธรรมหลังสมัยใหม่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ มันจะไม่มีชีวิตชีวาเลย ผู้คนไม่สัมพันธ์กันเมื่อพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ค่อนข้างจะสัมพันธ์กันและเป็นพหุนิยมในเรื่องของศาสนาและจริยธรรม แต่แน่นอนว่า นั่นไม่ใช่ลัทธิหลังสมัยใหม่ นั่นคือ ความทันสมัย!" [112]

Thomas Pynchonนักเขียนชาวอเมริกันตั้งเป้าหมายลัทธิหลังสมัยใหม่ว่าเป็นเป้าหมายของการเย้ยหยันในนวนิยายของเขา โดยเป็นการเย้ยหยันวาทกรรมหลังสมัยใหม่อย่างเปิดเผย [113]

นักวิชาการและความงามชาวอเมริกันCamille Pagliaกล่าวว่า:

ผลลัพธ์สุดท้ายของสี่ทศวรรษของลัทธิหลังสมัยใหม่ที่แผ่ซ่านไปทั่วโลกแห่งศิลปะคือปัจจุบันงานวิจิตรศิลป์มีงานที่น่าสนใจหรือสำคัญน้อยมาก การประชดเป็นท่าทางที่กล้าหาญและสร้างสรรค์เมื่อDuchampทำมัน แต่ตอนนี้มันเป็นกลยุทธ์ที่น่าเบื่อ หมดแรง และน่าเบื่ออย่างสิ้นเชิง ศิลปินรุ่นเยาว์ถูกสอนให้ "เท่" และ "ฮิป" และทำให้รู้สึกประหม่าอย่างเจ็บปวด ไม่สนับสนุนให้มีความกระตือรือร้น อารมณ์ และมีวิสัยทัศน์ พวกเขาถูกตัดขาดจากประเพณีทางศิลปะเนื่องจากความสงสัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่พวกเขาเคยถูกสอนโดยลัทธิหลังสมัยใหม่ ที่โง่ เขลา และโง่เขลา กล่าวโดยย่อ โลกศิลปะจะไม่มีวันฟื้นจนกว่าลัทธิหลังสมัยใหม่จะจางหายไป ลัทธิหลังสมัยใหม่เป็นโรคระบาดในจิตใจและหัวใจ [14]

นักปรัชญาชาวเยอรมันAlbrecht Wellmerกล่าวว่า "ลัทธิหลังสมัยใหม่ที่ดีที่สุดอาจถูกมองว่าเป็นการวิจารณ์ตนเอง - รูปแบบของความทันสมัยที่น่าสงสัย ประชดประชัน แต่ยังคงไม่หยุดยั้ง ความทันสมัยที่อยู่เหนืออุดมคตินิยม วิทยาศาสตร์ และลัทธิพื้นฐาน นิยม เรียกสั้น ๆ ว่าสมัยใหม่หลังอภิปรัชญา ." [15]

มีการวิจารณ์เชิงวิชาการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับลัทธิหลังสมัยใหม่ในBeyond the Hoaxโดยศาสตราจารย์ฟิสิกส์Alan Sokalและในเรื่อง Fashionable Nonsenseโดย Sokal และนักฟิสิกส์ชาวเบลเยียมJean Bricmont หนังสือทั้งสองเล่มกล่าวถึงเรื่อง ที่เรียกว่าSokal ในปี 1996 Sokal เขียนบทความไร้สาระโดยเจตนา[116] ในลักษณะที่คล้ายกับบทความหลังสมัยใหม่ ซึ่งได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร Social Text วารสารวัฒนธรรม หลังสมัยใหม่ ในวันเดียวกันกับที่เผยแพร่ เขาได้ตีพิมพ์บทความอื่นในวารสารฉบับอื่นซึ่งอธิบายเรื่องการหลอกลวงในบทความSocial Text [117] [118]ปราชญ์Thomas Nagelให้การสนับสนุน Sokal และ Bricmont โดยอธิบายหนังสือเรื่อง Fashionable Nonsense ของพวกเขา ว่าส่วนใหญ่ประกอบด้วย "ข้อความอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ที่พูดพล่อยๆ จากปัญญาชนชาวฝรั่งเศสชื่อแบรนด์ พร้อมด้วยคำอธิบายอย่างอดทนว่าทำไมมันจึงพูดพล่อยๆ" [119]และเห็นด้วยว่า "มี ดูเหมือนจะเป็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับฉากปารีสที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการใช้คำฟุ่มเฟือยประมาท" [120]

Alex Callinicosชาวมาร์กซิสต์ชาวอังกฤษที่เกิดในซิมบับเวกล่าวว่าลัทธิหลังสมัยใหม่ "สะท้อนถึงการปฏิวัติที่ผิดหวังในปี '68 และการรวมตัวของสมาชิกหลายคนเข้าสู่ 'ชนชั้นกลางใหม่' ระดับมืออาชีพและการจัดการ เป็นการดีที่สุดที่จะอ่านว่าเป็นอาการของความคับข้องใจทางการเมืองและ การเคลื่อนไหวทางสังคมมากกว่าที่จะเป็นปรากฏการณ์ทางปัญญาหรือวัฒนธรรมที่สำคัญในสิทธิของตนเอง" [121]

นักปรัชญาวิเคราะห์แดเนียล เดนเนตต์กล่าวว่า "ลัทธิหลังสมัยใหม่ โรงเรียนแห่ง 'ความคิด' ที่ประกาศว่า 'ไม่มีความจริง มีเพียงการตีความเท่านั้น' ส่วนใหญ่เล่นออกมาอย่างไร้สาระ แต่ได้ทิ้งนักวิชาการรุ่นหลังในสายมนุษยศาสตร์ที่พิการเพราะความไม่ไว้วางใจ เกี่ยวกับแนวคิดของความจริงและการไม่เคารพต่อหลักฐาน การจัด "การสนทนา" ที่ไม่มีใครผิดและไม่มีอะไรสามารถยืนยันได้ เพียงยืนยันด้วยรูปแบบใดก็ตามที่คุณสามารถรวบรวมได้" [122]

Richard Wolinนักประวัติศาสตร์ชาวอเมริกันตามรอยต้นกำเนิดของลัทธิหลังสมัยใหม่จนถึงรากทางปัญญาในลัทธิฟาสซิสต์โดยเขียนว่า "ลัทธิหลังสมัยใหม่ได้รับการหล่อเลี้ยงโดยหลักคำสอนของฟรีดริช นิทเชอ มา ร์ติน ไฮเดกเกอร์อริซ บล็องโชต์ และพอล เดอ มา น ซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่มีการคาดการณ์ล่วงหน้าหรือยอมจำนนต่อปัญญาที่สุภาษิต หลงใหลในลัทธิฟาสซิสต์" [123]

Daniel A. FarberและSuzanna Sherryวิพากษ์วิจารณ์ลัทธิหลังสมัยใหม่เพื่อลดความซับซ้อนของโลกสมัยใหม่ให้แสดงออกถึงอำนาจและเพื่อบ่อนทำลายความจริงและเหตุผล:

หากยุคสมัยใหม่เริ่มต้นด้วยEuropean Enlightenmentยุคหลังสมัยใหม่ที่ดึงดูดกลุ่มความหลากหลายทางวัฒนธรรม หัวรุนแรงเริ่มต้นด้วยการปฏิเสธ ตามคำกล่าวของพวกหัวรุนแรงใหม่ แนวความคิดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการตรัสรู้ซึ่งก่อนหน้านี้ได้วางโครงสร้างโลกของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนทางกฎหมายและทางวิชาการ เป็นการฉ้อโกงที่กระทำขึ้นโดยชายผิวขาวเพื่อรวมพลังของพวกเขาเอง ผู้ที่ไม่เห็นด้วยไม่เพียงแต่ตาบอดเท่านั้น แต่ยังเป็นคนหัวแข็งอีกด้วย เป้าหมายของ The Enlightenment ที่มีวัตถุประสงค์และเหตุผลพื้นฐานสำหรับความรู้ คุณธรรม ความจริง ความยุติธรรม และอื่นๆ เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้: ไม่มี "ความเป็นกลาง" ในแง่ของมาตรฐานการตัดสินที่อยู่เหนือมุมมองส่วนบุคคล เหตุผลเป็นเพียงคำรหัสอื่นสำหรับมุมมองของผู้มีสิทธิพิเศษ การตรัสรู้นั้นแทนที่มุมมองความเป็นจริงที่สร้างโดยสังคมด้วยมุมมองอื่น ซึ่งทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นพลังของความรู้ ไม่มีอะไรนอกจากอำนาจ [124]

Richard Caputo, William Epstein, David Stoesz และ Bruce Thyer ถือว่าลัทธิหลังสมัยใหม่เป็น "ทางตันในญาณวิทยางานสังคมสงเคราะห์" พวกเขาเขียน:

ลัทธิหลังสมัยใหม่ยังคงมีอิทธิพลที่เป็นอันตรายต่องานสังคมสงเคราะห์ การตั้งคำถามเกี่ยวกับการตรัสรู้ การวิพากษ์วิจารณ์วิธีการวิจัยที่จัดตั้งขึ้น และการท้าทายอำนาจทางวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมลัทธิหลังสมัยใหม่โดยบรรณาธิการของSocial Work and the Journal of Social Work Educationมีการยกระดับลัทธิโปสตมอเดร์นิสม์ โดยวางให้อยู่ในระดับที่เท่าเทียมกับการวิจัยตามหลักทฤษฎีและเชิงประจักษ์ การรวมลัทธิหลังสมัยใหม่ไว้ในนโยบายการศึกษา 2008 และมาตรฐานการรับรองมาตรฐานของสภาการศึกษางานสังคมสงเคราะห์และผลสืบเนื่องในปี 2558 กัดเซาะความสามารถในการสร้างความรู้ของนักการศึกษางานสังคมสงเคราะห์ ในความสัมพันธ์กับสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ใช้ประโยชน์จากวิธีการเชิงประจักษ์ ความสูงของงานสังคมสงเคราะห์จะยังคงลดลงจนกว่าลัทธิหลังสมัยใหม่จะถูกปฏิเสธเพื่อสนับสนุนวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ [125]

เอช. ซิดกี้ชี้ให้เห็นสิ่งที่เขามองว่าเป็นข้อบกพร่องหลายประการของมุมมองการต่อต้านวิทยาศาสตร์หลังสมัยใหม่ รวมถึงความสับสนในอำนาจของวิทยาศาสตร์ (หลักฐาน) กับนักวิทยาศาสตร์ที่ถ่ายทอดความรู้ คำกล่าวอ้างที่ขัดแย้งในตัวเองว่าความจริงทั้งหมดสัมพันธ์กัน และความคลุมเครือเชิงกลยุทธ์ เขามองเห็นแนวทางความรู้ที่ต่อต้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์หลอกในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีรากฐานมาจากแนวคิดหลังสมัยใหม่ "การจู่โจมทางวิชาการเป็นเวลานานหลายทศวรรษ"

ผู้ที่ได้รับการปลูกฝังในการต่อต้านวิทยาศาสตร์หลังสมัยใหม่จำนวนมากได้กลายเป็นผู้นำทางการเมืองและศาสนาที่อนุรักษ์นิยม ผู้กำหนดนโยบาย นักข่าว บรรณาธิการวารสาร ผู้พิพากษา ทนายความ และสมาชิกสภาเมืองและคณะกรรมการโรงเรียน น่าเศร้าที่พวกเขาลืมอุดมคติอันสูงส่งของครู ยกเว้นว่าวิทยาศาสตร์เป็นของปลอม [126]

การวิจารณ์โดยนักคิดที่เกี่ยวข้องกับลัทธิหลังสมัยใหม่เอง

นักจิตอายุรเวทและปราชญ์ชาวฝรั่งเศส เฟลิก ซ์ กัตตารี ปฏิเสธสมมติฐานทางทฤษฎีโดยโต้แย้งว่านิมิตเชิงโครงสร้างและลัทธิหลังสมัยใหม่ของโลกไม่ยืดหยุ่นพอที่จะหาคำอธิบายในด้านจิตวิทยา สังคม และสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน [127]

ในการให้สัมภาษณ์ Jean Baudrillard ตั้งข้อสังเกตว่า: "[ Transmodernismฯลฯ ] เป็นคำที่ดีกว่า "ลัทธิหลังสมัยใหม่" มันไม่เกี่ยวกับความทันสมัย ​​แต่เกี่ยวกับทุกระบบที่พัฒนารูปแบบการแสดงออกในขอบเขตที่เกินตัวเองและตรรกะของตัวเอง นี่คือสิ่งที่ฉันพยายามวิเคราะห์" "ไม่มีความลับทางออนโทโลยีอีกต่อไปแล้ว ฉันมองว่านี่เป็นลัทธิทำลายล้างมากกว่าลัทธิหลังสมัยใหม่ สำหรับฉันการทำลายล้างเป็นสิ่งที่ดี - ฉันเป็นผู้ทำลายล้าง ไม่ใช่ลัทธิหลังสมัยใหม่" [128]

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. อรรถเป็น น. น. AT, 1992. บทบาทของอุปกรณ์วาทศิลป์ในวาทกรรมหลังสมัยใหม่. ปรัชญาและสำนวน, pp.183–194.
 2. อรรถเป็น ทอร์ฟิง, เจคอบ (1999). ทฤษฎีวาทกรรมใหม่ : Laclau, Mouffe และ Z̆iz̆ek อ็อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร มัลเดน แมสซาชูเซตส์: Blackwell Publishers ISBN 0-631-1957-2.
 3. a b c Aylesworth, Gary (5 กุมภาพันธ์ 2015) [1st pub. 2548]. "หลังสมัยใหม่" . ใน Zalta, Edward N. (ed.) สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ก.ย.-หลังสมัยใหม่ (Spring 2015 ed.). ห้องปฏิบัติการวิจัยอภิปรัชญา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์สืบค้นเมื่อ12 พฤษภาคม 2019 .
 4. a b c d e f g h i j k Duignan, ไบรอัน. "หลังสมัยใหม่" . บริแทนนิกา . com สืบค้นเมื่อ24 เมษายน 2559 .
 5. ^ a b ไบรอันท์ เอียน; เรนนี่ จอห์นสตัน; โรบิน อัชเชอร์ (2004). การศึกษาสำหรับผู้ใหญ่และความท้าทายหลังสมัยใหม่: การเรียนรู้ที่เกินขีดจำกัด เลดจ์ หน้า 203.
 6. ^ "หลังสมัยใหม่" . พจนานุกรมมรดกอเมริกัน โฮตัน, มิฟฟลิน, ฮาร์คอร์ต. 2019. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 15 มิถุนายน 2018 . สืบค้นเมื่อ5 พฤษภาคม 2019 – ผ่าน AHDictionary.com. ของหรือเกี่ยวข้องกับจุดยืนทางปัญญาที่มักถูกทำเครื่องหมายด้วยการผสมผสานและการประชดประชันและมีแนวโน้มที่จะปฏิเสธความถูกต้องสากลของหลักการดังกล่าวเป็นลำดับชั้น ความขัดแย้งแบบไบนารี การจัดหมวดหมู่ และเอกลักษณ์ที่มั่นคง
 7. บาวแมน, Zygmunt (1992). นัยของลัทธิหลังสมัยใหม่ . ลอนดอน นิวยอร์ก: เลดจ์. หน้า 26 . ISBN 978-0-415-06750-8.
 8. อรรถเป็น เลียตาร์ด, ฌอง-ฟรองซัวส์ (1989). ผู้อ่าน Lyotard อ็อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร / เคมบริดจ์ แมสซาชูเซตส์: แบล็กเวลล์ ISBN 0-631-16339-5.
 9. ^ a b "ลัทธิหลังสมัยใหม่" . Oxford Dictionary (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน) – ผ่าน oxforddictionaries.com
 10. ^ a b Mura, Andrea (2012). "หน้าที่เชิงสัญลักษณ์ของความทันสมัย" . ภาษาและจิตวิเคราะห์ . 1 (1): 68–87. ดอย : 10.7565/landp.2012.0005 .
 11. ^ a b "หลังสมัยใหม่" . พจนานุกรมมรดกอเมริกันแห่งภาษาอังกฤษ (ฉบับที่ 4) 2000. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 9 ธันวาคม 2008 – ผ่าน Bartleby.com.
 12. ^ a b Hutcheon, ลินดา (2002). การเมืองหลังสมัยใหม่ . ลอนดอน นิวยอร์ก: เลดจ์. ISBN 978-0-203-42605-0.
 13. a b Hatch, Mary (2013). ทฤษฎีองค์การ : มุมมองสมัยใหม่ เชิงสัญลักษณ์ และหลังสมัยใหม่ อ็อกซ์ฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ISBN 978-0-19-964037-9.
 14. ฮิกส์, สตีเฟน (2011). อธิบายลัทธิหลังสมัยใหม่: ความสงสัยและลัทธิสังคมนิยมตั้งแต่รุสโซถึงฟูโกต์ รอสโค อิลลินอยส์: Ockham's Razor Publishing ISBN 978-0-9832584-0-7.
 15. ^ บราวน์, คัลลัม (2013). ลัทธิหลังสมัยใหม่สำหรับนักประวัติศาสตร์ . ลอนดอน: เลดจ์. ISBN 978-1-315-83610-2.
 16. บรูเนอร์, เอ็ดเวิร์ด เอ็ม. (1994). "อับราฮัม ลินคอล์นในฐานะการสืบพันธุ์ที่แท้จริง: คำติชมของลัทธิโปสตมอเดร์นิซึม" (PDF ) นักมานุษยวิทยาอเมริกัน . 96 (2): 397–415. ดอย : 10.1525/aa.1994.96.2.02a00070 . JSTOR 681680 . S2CID 161259515 . เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2020   
 17. คัลลินิคอส, อเล็กซ์ (1989). ต่อต้านลัทธิหลังสมัยใหม่: คำติชมของลัทธิมาร์กซ์ . เคมบริดจ์: Polity Press. ISBN 0-7456-0614-8.
 18. เดวิญ, โรเบิร์ต (1994). "บทนำ". หล่อหลอมอนุรักษ์นิยมใหม่: Oakeshott, Strauss และการตอบสนองต่อลัทธิหลังสมัยใหม่ New Haven, Connecticut: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล ISBN 0-300-06868-9.
 19. ^ โซกาล, อลัน ; บริมงต์, ฌอง (1999). เล่ห์เหลี่ยมทางปัญญา : การล่วงละเมิดทางวิทยาศาสตร์ของนักปรัชญาหลังสมัยใหม่ ลอนดอน: โปรไฟล์. ISBN 1-86197-124-9.
 20. ^ a b c "อภิธานศัพท์หลังสมัยใหม่" . ศรัทธาและเหตุผล . 11 กันยายน 1998 . สืบค้นเมื่อ10 มิถุนายน 2019 – ผ่าน PBS.org.
 21. ^ เคลเนอร์, ดักลาส (1995). วัฒนธรรมสื่อ : วัฒนธรรมศึกษา อัตลักษณ์ และการเมืองระหว่างสมัยใหม่กับหลังสมัยใหม่ ลอนดอน / นิวยอร์ก: เลดจ์ ISBN 0-415-10569-2.
 22. เวลช์ โวล์ฟกัง; แซนด์โบธ, ไมค์ (1997). "หลังสมัยใหม่เป็นแนวคิดทางปรัชญา" . ลัทธิหลังสมัยใหม่ระหว่างประเทศ . ประวัติวรรณคดีเปรียบเทียบในภาษายุโรป ฉบับที่ จิน หน้า 76. ดอย : 10.1075 /chlel.xi.07wel ISBN 978-90-272-3443-8.
 23. Hassan, Ihab , The Postmodern Turn, Essays in Postmodern Theory and Culture , Ohio University Press, 1987. p. 12ff.
 24. ทอมป์สัน เจเอ็ม " หลังสมัยใหม่" The Hibbert Journal Vol XII No. 4, กรกฎาคม 1914. p. 733
 25. ดอร์ซีย์, อาร์ริส (2018). ต้นกำเนิดของทฤษฎีสังคมวิทยา . คอลลิเออร์, เรเดล. หน้า 211. ISBN 978-1-83947-426-2.
 26. Merriam Webster's Collegiate Dictionary , 2004
 27. ^ แมดเซน เดโบราห์ (1995). ลัทธิหลังสมัยใหม่: บรรณานุกรม . อัมสเตอร์ดัม; แอตแลนต้า จอร์เจีย: Rodopi
 28. รัสเซลล์ เคิร์ก: อนุรักษนิยมอเมริกัน . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคนตักกี้. 9 พฤศจิกายน 2558 ISBN 9780813166209.
 29. ^ รัสเซลโล เจอรัลด์ เจ. (25 ตุลาคม 2550). จินตนาการหลังสมัยใหม่ของรัสเซลล์ เคิร์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมิสซูรี. ISBN 9780826265944– ผ่านทาง Google หนังสือ
 30. เบลล์, เบอร์นาร์ด อิดดิงส์ (1926). ลัทธิหลังสมัยใหม่และบทความอื่น ๆ . มิลวอกี: บริษัทสำนักพิมพ์ Morehouse.
 31. อาร์โนลด์ เจ. ทอยน์บี, A study of History , Volume 5 , Oxford University Press, 1961 [1939], p. 43.
 32. สารานุกรมบริแทนนิกา , 2004
 33. ^ เซียห์ ไอแซค. "หลังสมัยใหม่ในสถาปัตยกรรม" .
 34. ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ. (1957). แลนด์มาร์คของวันพรุ่งนี้ . นิวยอร์ก: ฮาร์เปอร์บราเธอร์ส. สืบค้นเมื่อ2 สิงหาคม 2558 .
 35. บอชเนอร์, เมล (2008) ระบบสุริยะและห้องพักผ่อน: งานเขียนและบทสัมภาษณ์ พ.ศ. 2508-2550 สหรัฐอเมริกา: สำนักพิมพ์ MIT หน้า 91. ISBN 978-0-262-02631-4.
 36. ^ แอนเดอร์สัน, วอลเตอร์ ทรูตต์ (1996). ผู้อ่านลัทธิหลัง สมัยใหม่Fontana
 37. ดู Barth, John: "วรรณกรรมแห่งความอ่อนล้า ." The Atlantic Monthly , สิงหาคม 1967, หน้า 29–34.
 38. ^ Cf. ตัวอย่างเช่น Huyssen, Andreas: After the Great Divide. สมัยใหม่, มวลชน, ลัทธิหลังสมัยใหม่ . Bloomington: Indiana University Press, 1986, p. 188.
 39. ดู Hutcheon, Linda:กวีนิพนธ์ลัทธิหลังสมัยใหม่. ประวัติศาสตร์ ทฤษฎี นวนิยาย . New York: Routledge, 1988, pp. 3–21
 40. ดู McHale, Brian:นิยายหลังสมัยใหม่ , London: Methuen, 1987.
 41. ดู Lyotard, Jean-François, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge , Minneapolis: University of Minneapolis Press 1984
 42. ดู Baudrillard, Jean: " Simulacra and Simulations ." ใน:ฌอง โบริลลาร์ด. งานเขียนที่Stanford: Stanford University Press 1988, pp. 166–184.
 43. Potter, Garry and Lopez, Jose (eds.): After Postmodernism: An Introduction to Critical Realism . ลอนดอน: The Athlone Press 2001, p. 4.
 44. เฟลเลสตัด, ดานูตา; อิงเบิร์ก, มาเรีย (2013). สู่แนวคิดหลังหลังสมัยใหม่หรือการกำหนดค่าใหม่ของมาดอนน่าของเลดี้ กาก้า การสร้างใหม่: การศึกษาในวัฒนธรรมร่วมสมัย . 12 (4). เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2556ดีวา 833886 .
 45. เคอร์บี้, อลัน (2006). "ความตายของลัทธิหลังสมัยใหม่และอื่น ๆ " . ปรัชญาตอนนี้ 58 : 34–37.
 46. กิบบอนส์, อลิสัน (2017). “ลัทธิหลังสมัยใหม่ตายแล้ว อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป” . ทีแอลเอส. สืบค้นเมื่อ17 กุมภาพันธ์ 2020 .
 47. เคิร์ซไวล์, อีดิธ (2017). ยุคโครงสร้างนิยม: จาก Lévi-Strauss ถึง Foucault . ลอนดอน: เลดจ์. ISBN 978-1-351-30584-6.
 48. เลวี-สเตราส์, โคล้ด (1963). มานุษยวิทยาโครงสร้าง (I ed.). สหรัฐอเมริกา: นิวยอร์ก: หนังสือพื้นฐาน. หน้า 324. ISBN 0-465-09516-X.
  Lévi-Strauss อ้างคำพูดของ D'Arcy Westworth Thompson: "สำหรับผู้ที่ตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ในการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่ไม่เข้าใจธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ ฉันจะตอบกลับด้วยความคิดเห็นต่อไปนี้โดยนักธรรมชาติวิทยาผู้ยิ่งใหญ่: ในส่วนที่ใหญ่มากของ สัณฐานวิทยา งานที่สำคัญของเราอยู่ในการเปรียบเทียบของรูปแบบที่เกี่ยวข้องมากกว่าในคำจำกัดความที่ชัดเจนของแต่ละ; และการเสียรูปของตัวเลขที่ซับซ้อนอาจเป็นปรากฏการณ์ที่ง่ายต่อการเข้าใจ แม้ว่ารูปนั้นจะต้องไม่ถูกวิเคราะห์และไม่ได้กำหนดไว้"
 49. เลวี-สเตราส์, โคล้ด. โครงสร้างมานุษยวิทยา . ปารีส: Éditions Plon, 1958.
  Lévi-Strauss, Claude. มานุษยวิทยาโครงสร้าง . ทรานส์ Claire Jacobson และ Brooke Grundfest Schoepf (นิวยอร์ก: หนังสือพื้นฐาน, 1963), 228 .
 50. ^ "TRANS Nr. 11: Paul Michael Lützeler (St. Louis): From Postmodernism to Postcolonialism" . inst.at _
 51. สารรูป มะดัน (1993). คู่มือเบื้องต้นเกี่ยวกับหลังโครงสร้างนิยมและลัทธิหลังสมัยใหม่ เอเธนส์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยจอร์เจีย. ISBN 0-8203-1531-1.
 52. ^ ยิลมาส, เค (2010). "ลัทธิหลังสมัยใหม่และการท้าทายวินัยประวัติศาสตร์: นัยสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์". ปรัชญาและทฤษฎีการศึกษา . 42 (7): 779–795. ดอย : 10.1111/j.1469-5812.2009.00525.x . S2CID 145695056 . 
 53. คัลเลอร์, โจนาธาน (2008) เรื่องการรื้อโครงสร้าง: ทฤษฎีและวิพากษ์วิจารณ์หลังโครงสร้างนิยม ลอนดอน: เลดจ์. ISBN 978-0-415-46151-1.
 54. ^ Derrida (1967), Of Grammatology , Part II, Introduction to the "Age of Rousseau," section 2 "...That Dangerous Supplement...", title, "The Exorbitant Question of Method" , หน้า 158–59 , 163.
 55. ^ ปีเตอร์ส, เบอนัวต์. Derrida: A Biography , pp. 377–8, แปลโดย Andrew Brown, Polity Press , 2013, ISBN 978-0-7456-5615-1 
 56. ^ แมนน์ สตีฟ (2003). " Decon 2 (Decon Squared): การแยกโครงสร้างการปนเปื้อน" (PDF ) เลโอนา ร์โด . 36 (4): 285–290. ดอย : 10.1162/002409403322258691 . จ สท. 1577323 . S2CID 57559253 .   
 57. แคมป์เบลล์ ไฮดี้ เอ. (2006). "จริยธรรมของ Postcyborg: วิธีใหม่ในการพูดถึงเทคโนโลยี" . การ สำรวจทางนิเวศวิทยาของสื่อ . 5 (4): 279–296. ดอย : 10.1386/em.5.4.279_1 .
 58. ^ แมนน์ สตีฟ; ฟัง, เจมส์; เฟเดอร์แมน, มาร์ค; บัคคานิโก้, จานลูก้า (2002). "PanopDecon: Deconstructing, decontaminating, and decontextualizing panopticism in the postcyborg Era" . การเฝ้าระวังและสังคม . 1 (3): 375–398. ดอย : 10.24908/ss.v1i3.3346 .
 59. Müller Schwarze, Nina 2015 The Blood of Victoriano Lorenzo: An Ethnography of the Cholos of Northern Coclé Province. เจฟเฟอร์สัน นอร์ทแคโรไลนา: McFarland Press
 60. ^ ดีที่สุด สตีเวน; เคลล์เนอร์ ดักลาส (2 พฤศจิกายน 2544) "ปรัชญาเปลี่ยนหลังสมัยใหม่: การยั่วยุตามทฤษฎีและการขาดดุลเชิงบรรทัดฐาน" . UCLA บัณฑิตวิทยาลัยการศึกษาและสารสนเทศศึกษา ยูซีแอล. สืบค้นเมื่อ12 พฤษภาคม 2019 .
 61. ^ "จ๊าค เดอริดา" . สารานุกรมบริแทนนิกา . Encyclopædia Britannica, Inc. 11 ตุลาคม 2018 . สืบค้นเมื่อ14 พฤษภาคม 2019 .
 62. ^ McCance, Dawne (5 ธันวาคม 2014) [2009: Equinox]. Derrida on Religion: นักคิดแห่งความแตกต่าง นักคิดหลักในการศึกษาศาสนา ลอนดอน: เลดจ์. หน้า 7. ISBN 978-1-317-49093-7. OCLC  960024707 .
 63. ปีเตอร์ส ไมเคิล เอ.; บีเอสต้า, เกิร์ต (2009). Derrida การรื้อโครงสร้างและการเมืองของการสอน . นิวยอร์ก: ปีเตอร์ แลงก์ หน้า 134. ISBN 978-1-4331-0009-3. OCLC  314727596 .
 64. เบนส์ไมอา, เรดา (2006). "ลัทธิหลังโครงสร้างนิยม" . ใน Kritzman, Lawrence D.; ไรลีย์, ไบรอัน เจ.; Debevoise, MB (สหพันธ์). ประวัติศาสตร์โคลัมเบียของความคิดฝรั่งเศสในศตวรรษที่ยี่สิบ นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย. หน้า 92–93. ISBN 978-0-231-10790-7.
 65. ^ โปสเตอร์, มาร์ค (1989). "บทนำ: ทฤษฎีและปัญหาบริบท" . ทฤษฎีวิกฤตและลัทธิหลังโครงสร้างนิยม: ใน การค้นหาบริบท สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยคอร์เนล. หน้า 4–6. ISBN 978-1-5017-4618-5.
 66. ลีทช์ วินเซนต์ บี. (1 มกราคม พ.ศ. 2539) ลัทธิหลังสมัยใหม่ - ผลกระทบในท้องถิ่น กระแสโลก ซีรีส์ SUNY ในวัฒนธรรมหลังสมัยใหม่ ออลบานี นิวยอร์ก: SUNY Press หน้า 27. ISBN 978-1-4384-1044-9. OCLC  715808589 . สืบค้นเมื่อ15 พฤษภาคม 2019 .
 67. ลูร์ชซา, ซูซซานนา (2017). "การรื้อโครงสร้างการทำลายล้าง – ไฮเดกเกอร์และเดอร์ริดา". ฟิโลบิบลอน วารสารทรานซิลวาเนียของการวิจัยสหสาขาวิชาชีพด้านมนุษยศาสตร์ . 22 (2). ดอย : 10.26424/philobib.2017.22.2.11 . ISSN 1224-7448 . 
 68. ^ "ผู้แต่งหนังสือที่กล่าวถึงมากที่สุดในมนุษยศาสตร์" . ไทม์ส อุดมศึกษา . ข้อมูลเชิงลึกของมหาวิทยาลัยโลก 2019.
 69. ฟูโกต์, มิเชล, 1926–1984. (17 เมษายน 2561). ลำดับของสิ่งต่าง ๆ : โบราณคดีของวิทยาศาสตร์มนุษย์ ISBN 978-1-317-33667-9. OCLC  1051836299 .
 70. ฟูโกต์, มิเชล (15 เมษายน 2556). โบราณคดีแห่งความรู้ . ดอย : 10.4324/9780203604168 . ISBN 978-0-203-60416-8.
 71. ฟูโกต์, มิเชล (2020). วินัยและการลงโทษ : กำเนิดเรือนจำ . หนังสือเพนกวิน. ISBN 978-0-241-38601-9. OCLC  1117463412 .
 72. ฟูโกต์, มิเชล, ค.ศ. 1926-1984, ผู้แต่ง. ประวัติศาสตร์ เพศ สัมพันธ์ : บทนำ . ISBN 978-1-4114-7321-8. สธ . 910324749  . {{cite book}}: |last=มีชื่อสามัญ ( ช่วยเหลือ )CS1 maint: หลายชื่อ: รายชื่อผู้แต่ง ( ลิงค์ )
 73. ^ Lyotard, เจ.-เอฟ. (1979). สภาวะหลังสมัยใหม่: รายงานความรู้ มินนิอาโปลิส: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมินนิโซตา. ISBN 978-0-944624-06-7. OCLC  232943026 .
 74. ลุค, ทิโมธี ดับเบิลยู. (1991). "อำนาจและการเมืองในความเกินจริง: โครงการสำคัญของ Jean Baudrillard" วารสารสังคมศาสตร์ . 28 (3): 347–367. ดอย : 10.1016/0362-3319(91)90018-Y .
 75. เจมสัน, เฟรดริก (1991). ลัทธิหลังสมัยใหม่หรือตรรกะทางวัฒนธรรมของระบบทุนนิยมตอนปลาย เดอแรม: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยดุ๊ก. ISBN 0-8223-0929-7.
 76. เคลเนอร์, ดักลาส (1988). "ลัทธิหลังสมัยใหม่เป็นทฤษฎีสังคม: ความท้าทายและปัญหาบางประการ". ทฤษฎี วัฒนธรรม และสังคม 5 (2–3): 239–269. ดอย : 10.1177/0263276488005002003 . ISSN 0263-2764 . S2CID 144625142 .  
 77. ^ ลูเล่, แจ็ค (2001). " การผจญภัยหลังสมัยใหม่ [รีวิวหนังสือ]". วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน รายไตรมาส . 78 (4): 865–866. ดอย : 10.1177/107769900107800415 . S2CID 221059611 . 
 78. ^ ดันโต เอซี (1990). "ไฮเปอร์-ปัญญาชน". สาธารณรัฐใหม่ . ฉบับที่ 203 ไม่ใช่ 11/12. หน้า 44–48.
 79. ^ ซัลลิแวน, หลุยส์. "อาคารสำนักงานสูงที่พิจารณาอย่างมีศิลปะ" ตีพิมพ์นิตยสารของ Lippincott (มีนาคม 2439)
 80. ลูส อดอล์ฟ (1910). "เครื่องประดับและอาชญากรรม ".
 81. ทาฟูริ, มานเฟรโด (1976). สถาปัตยกรรมและยูโทเปีย: การออกแบบและการพัฒนาทุนนิยม (PDF ) เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์ MIT ISBN  978-0-262-20033-2.
 82. ^ เลอกอร์บูซีเยร์สู่สถาปัตยกรรมใหม่ สิ่งพิมพ์โดเวอร์, 1985/1921.
 83. ^ เวนทูรี และคณะ
 84. เจงค์ส, ชาร์ลส์ (1975). "ความเจริญของสถาปัตยกรรมหลังสมัยใหม่" . สมาคมสถาปัตยกรรมรายไตรมาส . 7 (4): 3–14.
 85. เจงค์ส, ชาร์ลส์ (1977). ภาษาของสถาปัตยกรรมหลังสมัยใหม่ นิวยอร์ก: Rizzoli. ISBN 0-8478-0167-5.
 86. เจงค์ส, ชาร์ลส์. "ภาษาของสถาปัตยกรรมหลังสมัยใหม่", Academy Editions, London 1974.
 87. ^ ฟาร์เรล, เทอร์รี (2017). ทบทวนลัทธิหลังสมัยใหม่ . Newcastle upon Tyne: สำนักพิมพ์ RIBA ISBN 978-1-85946-632-2.
 88. ^ ลี พาเมลา (2013). เกมใหม่ : ลัทธิหลังสมัยใหม่หลังศิลปะร่วมสมัย . นิวยอร์ก: เลดจ์. ISBN 978-0-415-98879-7.
 89. ^ พอยเนอร์, ริก (2003). ไม่มีกฎเกณฑ์อีกต่อไป: การออกแบบกราฟิกและลัทธิหลังสมัยใหม่ New Haven, CT: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล หน้า 18 . ISBN 0-300-10034-5.
 90. ↑ Drucker, Johanna and Emily McVarish ( 2008) ประวัติการออกแบบกราฟิก เพียร์สัน น. 305–306. ISBN 978-0-13-241075-5.
 91. ^ Elizabeth Bellalouna, Michael L. LaBlanc, Ira Mark Milne (2000)วรรณกรรมของประเทศกำลังพัฒนาสำหรับนักเรียน: LZ p.50
 92. สตาแวนส์, อีลาน (1997). Antiheroes: เม็กซิโกและนวนิยายนักสืบ . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแฟร์เลห์ ดิกคินสัน หน้า 31. ISBN 978-0-8386-3644-2.
 93. แมคเฮล, ไบรอัน (2011). "ลัทธิหลังสมัยใหม่ของ Pynchon". ใน Dalsgaard, Inger H; เฮอร์แมน, ลุค; แมคเฮล, ไบรอัน (สหพันธ์). Cambridge Companion กับThomas Pynchon น. 97–111. ดอย : 10.1017/CCOL9780521769747.010 . ISBN 978-0-521-76974-7.
 94. ^ "Mail, Events, Screenings, News: 32" . People.bu.edu . สืบค้นเมื่อ4 เมษายน 2556 .
 95. McHale, B. ,นิยายหลังสมัยใหม่ ( Abingdon-on-Thames : Routledge , 2003).
 96. แมคเฮล, ไบรอัน (20 ธันวาคม 2550). "อะไรคือลัทธิหลังสมัยใหม่" . บทวิจารณ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นเมื่อ4 เมษายน 2556 .
 97. ^ เครเมอร์, โจนาธาน (2016). ดนตรีหลังสมัยใหม่ การฟังหลังสมัยใหม่ . นิวยอร์ก: Bloomsbury Academic. ISBN 978-1-5013-0602-0.
 98. สตรีนาติ, โดมินิก (1995). บทนำสู่ทฤษฎีวัฒนธรรมสมัยนิยม . ลอนดอน: เลดจ์. หน้า 234.
 99. ^ บราวน์, สตีเฟน (2003). "ในความทะเยอทะยานของแบรนด์มาดอนน่า: การถอดเสียงการนำเสนอ" . สมาคมวิจัยผู้บริโภค. หน้า 119–201 เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 19 เมษายน 2017 . สืบค้นเมื่อ1 เมษายนพ.ศ. 2564
 100. อรรถเป็น แมคเกรเกอร์ จ็อค (2008) "มาดอนน่า: ไอคอนของลัทธิหลังสมัยใหม่" (PDF) . ลาบรี. หน้า 1–8. เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 7 ธันวาคม 2020 . สืบค้นเมื่อ29 มีนาคม 2021 .
 101. ^ เบรนแดน คานาวาน; แมคแคมลีย์, แคลร์ (กุมภาพันธ์ 2020). "การผ่านพ้นยุคหลังสมัยใหม่ในป๊อป การบริโภคและการตลาดในยุคสมัยของ Madonna ผ่าน Gaga ถึง Taylor" . วารสาร วิจัย ธุรกิจ . 107 : 222–230. ดอย : 10.1016/j.jbusres.2018.12.005 .
 102. ^ a b Goodchild, แบร์รี่ (1990). "การวางแผนและการอภิปรายสมัยใหม่/หลังสมัยใหม่". การทบทวนการวางผังเมือง . 61 (2): 119–137. ดอย : 10.3828/tpr.61.2.q5863289k1353533 . JSTOR 40112887 . 
 103. ^ เจคอบส์ เจน (1993). ความตายและชีวิตของเมือง ใหญ่ในอเมริกา นิวยอร์ก: ห้องสมุดสมัยใหม่. ISBN 0-679-64433-4.
 104. อรรถเป็น Hatuka, Tali; ดฮูก, อเล็กซานเดอร์ (2007). "หลังลัทธิหลังสมัยใหม่: การอ่านบทบาทของยูโทเปียในการออกแบบและการวางผังเมือง" . สถานที่ . 19 (2): 20–27.
 105. ^ เออร์วิง อัลลัน (1993). "ความแตกแยกสมัยใหม่/หลังสมัยใหม่และการวางผังเมือง". มหาวิทยาลัยโตรอนโตรายไตรมาส . 62 (4): 474–487. ดอย : 10.3138/utq.62.4.474 . S2CID 144261041 . 
 106. ไซมอนเซ่น, เคิร์สเทน (1990). "การวางแผนสภาวะ 'หลังสมัยใหม่'". แอค ตา โซ ซิโอโลจิ กา. 33 (1): 51–62. ดอย : 10.1177/000169939003300104 . จ ส. 4200779 . S2CID 144268594 .  
 107. อรรถa b Soja, Edward W. (14 มีนาคม 2014). ลอสแองเจลิสของฉัน: จากการปรับโครงสร้างเมืองสู่การทำให้ เป็นเมืองในภูมิภาค สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ISBN 978-0-520-95763-3.
 108. ชิเอล, มาร์ค (30 ตุลาคม 2017). "เอ็ดเวิร์ด โซจา" . มีเดียโพลิส สืบค้นเมื่อ1 กุมภาพันธ์ 2020 .
 109. ^ สครูตัน, โรเจอร์ (1996). ปรัชญาสมัยใหม่: บทนำและการสำรวจ . นิวยอร์ก: หนังสือเพนกวิน. ISBN 0-14-024907-9.
 110. Dick Hebdige, 'Postmodernism and "the other side'', in Cultural Theory and Popular Culture: A reader , แก้ไขโดย John Storey, London, Pearson Education, 2006
 111. ^ "นอม ชอมสกี้ กับลัทธิหลังสมัยใหม่" . bactra.org .
 112. เครก, วิลเลียม เลน (3 กรกฎาคม ค.ศ. 2008) "พระเจ้ายังไม่ตาย" . ศาสนาคริสต์วันนี้. สืบค้นเมื่อ30 เมษายน 2557 .
 113. ^ เพิร์ลมันน์, ซาช่า (2019). Pynchon ใหม่ศึกษา เคมบริดจ์. น. 17–32. ISBN 1108474462.
 114. เดอ คาสโตร, เอเลียน่า (12 ธันวาคม 2558). "คามิลล์ ปากเลีย: "ลัทธิหลังสมัยใหม่เป็นโรคระบาดในจิตใจและหัวใจ"" . Fausto Mag . ลัทธิหลังสมัยใหม่เป็นโรคระบาดในจิตใจและหัวใจ
 115. เวลเมอร์, อัลเบรทช์ (1991). "บทนำ". ความคงอยู่ของความทันสมัย ​​: บทความเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ จริยธรรม และลัทธิหลังสมัยใหม่ เคมบริดจ์, แมสซาชูเซตส์: MIT Press. ISBN 0-262-23160-3.
 116. ^ Sokal, Alan D. (1996), "Transgressing the Boundaries: Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity" , Social Text , 46–47 (46/47): 217–252, doi : 10.2307/466856 , JSTOR 466856 , archivedจากเดิมเมื่อ 19 พฤษภาคม 2560 , สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2551 
 117. Sokal, Alan D. (5 มิถุนายน 1996), "A Physicist Experiments with Cultural Studies" , Lingua Franca , archived from the original on 5 ตุลาคม 2007
 118. ^ Jedlitschka, Karsten (5 สิงหาคม 2018). "Guenter Lewy เป็นอันตรายและไม่พึงประสงค์ การเซ็นเซอร์หนังสือในนาซีเยอรมนี อ็อกซ์ฟอร์ด สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด 2016" ฮิสทอรีเช่เซทชริฟต์. 307 (1): 274–275. ดอย : 10.1515/hzhz-2018-1368 . ISSN 2196-680X . S2CID 159895878 .  
 119. นาเกล, โธมัส (2002). การปกปิดและการเปิดรับและบทความอื่นสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. หน้า 164 . ISBN 978-0-19-515293-7.
 120. ^ นาเกล, พี. 165.
 121. คัลลินิคอส, อเล็กซ์ (1990). ต่อต้านลัทธิหลังสมัยใหม่: คำติชมของลัทธิมาร์กซ์ . นิวยอร์ก นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์เซนต์มาร์ติน ISBN 0-312-04224-8.
 122. Dennett on Wieseltier V. Pinker in the New Republic http://edge.org/conversation/dennett-on-wieseltier-v-pinker-in-the-new-republic Archived 5 สิงหาคม 2018 ที่ Wayback Machine
 123. ^ โวลิน, ริชาร์ด (2019). การเกลี้ยกล่อมโดยไร้เหตุผล : ความโรแมนติกทางปัญญากับลัทธิฟาสซิสต์: จาก Nietzsche ไปจนถึงลัทธิหลังสมัยใหม่ พรินซ์ตัน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน. ISBN 978-0-691-19235-2.
 124. ^ แดเนียล ฟาร์เบอร์และซูซาน เชอร์รี่, Beyond All Reason The Radical Assault on Truth in American Law, New York Times, https://www.nytimes.com/books/first/f/farber-reason.html
 125. คาปูโต ริชาร์ด; เอพสเตน, วิลเลียม; สโตส, เดวิด; เธียร์, บรูซ (2015). "หลังสมัยใหม่: จุดจบในญาณวิทยาสังคมสงเคราะห์". วารสารการศึกษาสังคมสงเคราะห์ . 51 (4): 638–647. ดอย : 10.1080/10437797.2015.1076260 . S2CID 143246585 . 
 126. ^ ซิดกี้, เอช. (2018). "สงครามวิทยาศาสตร์ การต่อต้านปัญญาประดิษฐ์ และ 'วิธีการรู้ทางเลือก' ในอเมริกาศตวรรษที่ 21" . ผู้สอบถามสงสัย . 42 (2): 38–43. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 6 มิถุนายน 2018 . สืบค้นเมื่อ6 มิถุนายน 2018 .
 127. กัตตารี, เฟลิกซ์ (1989). "สามนิเวศวิทยา" (PDF) . รูปแบบใหม่ (8): 134.
 128. ^ "ศิลปะแห่งการหายตัวไป – BAUDRILLARD NOW" . 22 มกราคม 2021. ถูกเก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 22 มกราคม 2021 . สืบค้นเมื่อ2 มีนาคม 2565 .

อ่านเพิ่มเติม

 • "การออกแบบกราฟิกในยุคหลังสมัยใหม่" . เอมิ เกร (47) 1998.
 • อเล็กซี่, เชอร์แมน (2000). "อินเดียที่แกร่งที่สุดในโลก" ( ISBN 0-8021-3800-4 ) 
 • แอนเดอร์สัน, เพอร์รี่. ต้นกำเนิดของยุคหลังสมัยใหม่ ลอนดอน: Verso, 1998.
 • แอนเดอร์สัน, วอลเตอร์ ทรูท. ความจริงเกี่ยวกับความจริง (ผู้อ่านจิตสำนึกใหม่) . นิวยอร์ก: Tarcher (1995) ( ไอ0-87477-801-8 ) 
 • Arena, Leonardo Vittorio (2015) เกี่ยวกับภาพเปลือย บทนำสู่เรื่องไร้สาระ , Mimesis International.
 • Ashley, Richard and Walker, RBJ (1990) "การพูดภาษาของผู้เนรเทศ" International Studies Quarterly v 34, no 3 259–68.
 • Bauman, Zygmunt (2000) ความทันสมัย ของของเหลว เคมบริดจ์: Polity Press.
 • Beck, Ulrich (1986) สังคมเสี่ยง: สู่ความทันสมัยใหม่
 • Benhabib, Seyla (1995) "สตรีนิยมและลัทธิหลังสมัยใหม่" ใน (เอ็ด. นิโคลสัน) ความขัดแย้งเรื่องสตรีนิยม: การแลกเปลี่ยนเชิงปรัชญา . นิวยอร์ก: เลดจ์.
 • Berman, Marshall (1982) ทุกสิ่งที่หลอมละลายในอากาศ: ประสบการณ์แห่งความทันสมัย ​​( ISBN 0-14-010962-5 ) 
 • Bertens, Hans (1995) แนวคิดของยุคหลังสมัยใหม่: ประวัติศาสตร์ . ลอนดอน: เลดจ์. ( ไอ978-0-415-06012-7 ). 
 • เบสท์ สตีเวนและ ดักลาส เคลเนอร์ ทฤษฎีหลังสมัยใหม่ (1991) ข้อความที่ตัดตอนมาและการค้นหาข้อความ
 • เบสท์ สตีเวน และดักลาส เคลเนอร์ The Postmodern Turn (1997) ข้อความที่ตัดตอนมาและการค้นหาข้อความ
 • เบสท์ สตีเวน และดักลาส เคลเนอร์ การผจญภัยหลังสมัยใหม่: วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมศึกษาที่สำนักพิมพ์ Third Millennium Guilford Press , 2001 ( ISBN 978-1-57230-665-3 ) 
 • Bielskis, Andrius (2005) สู่ความเข้าใจทางการเมืองหลังสมัยใหม่: จากลำดับวงศ์ตระกูลไปจนถึง Hermeneutics (Palgrave Macmillan, 2005)
 • ทองเหลือง ทอมชาวนา ประชานิยมและลัทธิหลังสมัยใหม่ (ลอนดอน: Cass, 2000).
 • บัตเลอร์, จูดิธ (1995) 'ฐานรากที่อาจเกิดขึ้น' ใน (เอ็ด. นิโคลสัน) ความขัดแย้งของสตรีนิยม: การแลกเปลี่ยนเชิงปรัชญา . นิวยอร์ก: เลดจ์.
 • Callinicos, Alex , Against Postmodernism: A Marxist Critique (เคมบริดจ์: การเมือง, 1999).
 • ดิร์ลิก, อารีฟ; จาง, ซูตง, สหพันธ์. (2000). ลัทธิหลังสมัยใหม่และจีน . Durham, NC: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยดุ๊ก ISBN 0-8223-8022-6. OCLC  52341080 .
 • Drabble, M. The Oxford Companion to English Literature , 6 ed., บทความ "หลังสมัยใหม่".
 • ฟาร์เรล, จอห์น. "ความหวาดระแวงและลัทธิหลังสมัยใหม่" บทส่งท้ายของความหวาดระแวงและความทันสมัย: เซร์บันเตสถึงรุสโซ (Cornell UP, 2006), 309–327
 • Featherstone, M. (1991) วัฒนธรรมผู้บริโภคและลัทธิหลังสมัยใหม่, ลอนดอน; Newbury Park, California, สิ่งพิมพ์ของ Sage
 • Giddens, Anthony (1991) ความทันสมัยและอัตลักษณ์ในตนเอง, Cambridge: Polity Press
 • Gosselin, Paul (2012) เที่ยวบินจากแอบโซลูท: การสังเกตเยาะเย้ยทางตะวันตกหลังสมัยใหม่ เล่มที่ 1 Samizdat Flight From the Absolute: การสังเกตเยาะเย้ยทางตะวันตกหลังสมัยใหม่ เล่มที่ 1 ( ISBN 978-2-9807774-3-1 ) 
 • Goulimari, Pelagia (ed.) (2007) ลัทธิหลังสมัยใหม่ ช่วงเวลาไหน? แมนเชสเตอร์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ( ISBN 978-0-7190-7308-3 ) 
 • Grebowicz, Margaret (ed.), Gender After Lyotard . นิวยอร์ก: Suny Press, 2007. ( ISBN 978-0-7914-6956-9 ) 
 • เกรียร์, โรเบิร์ต ซี. การทำแผนที่ลัทธิหลังสมัยใหม่ . IL: Intervarsity Press, 2003. ( ISBN 0-8308-2733-1 ) 
 • กรูทฮุยส์, ดักลาส. ความจริงสลาย . Downers Grove, อิลลินอยส์: InterVarsity Press, 2000
 • Harvey, David (1989) สภาวะหลังสมัยใหม่: การไต่สวนต้นกำเนิดของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ( ISBN 0-631-16294-1 ) 
 • Honderich, T. , The Oxford Companion to Philosophy , บทความ "หลังสมัยใหม่".
 • ฮัทชอน, ลินดา. การเมืองหลังสมัยใหม่ . (2002) ฉบับออนไลน์
 • เจมสัน, เฟรดริก (1991) Postmodernism, หรือ, the Cultural Logic of Late Capitalism ( ISBN 0-8223-1090-2 ) 
 • จาร์ซอมเบก, มาร์ค (2016). Digital Stockholm Syndrome ในยุคหลังอภิปรัชญา มินนิอาโปลิส: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมินนิโซตา.
 • คิมบอลล์, โรเจอร์ (2000). การทดลองต่อต้านความเป็นจริง: ชะตากรรมของวัฒนธรรมในยุคหลังสมัยใหม่ ชิคาโก: IR Dee viii, 359 น. ( ไอ1-56663-335-4 ) 
 • เคอร์บี้, อลัน (2009) Digimodernism . นิวยอร์ก: ต่อเนื่อง
 • Lash, S. (1990) สังคมวิทยาของลัทธิหลังสมัยใหม่ในลอนดอน, เลดจ์.
 • ลูซี่, ไนออล. (2016) พจนานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่ ( ISBN 978-1-4051-5077-4 ) 
 • Lyotard, Jean-François (1984) The Postmodern Condition : A Report on Knowledge ( ISBN 0-8166-1173-4 ) 
 • Lyotard, ฌอง-ฟรองซัวส์ (1988). อธิบายหลังสมัยใหม่: จดหมายโต้ตอบ 1982–1985 เอ็ด. Julian Pefanis และ Morgan Thomas ( ไอ0-8166-2211-6 ) 
 • Lyotard, Jean-François (1993), "พระคัมภีร์: ร่องรอยการหักเห" ใน: ทฤษฎี วัฒนธรรมและสังคมฉบับ. 21(1), 2547.
 • Lyotard, Jean-François (1995), "Anamnesis: Of the Visible" ใน: ทฤษฎี วัฒนธรรมและสังคมฉบับ. 21(1), 2547.
 • MacIntyre, Alasdair, After Virtue : A Study in Moral Theory (University of Notre Dame Press, 1984, 2nd edn.).
 • Magliola, Robert On Deconstructing Life-Worlds: พุทธศาสนา, ศาสนาคริสต์, วัฒนธรรม (Atlanta: Scholars Press of American Academy of Religion, 1997; Oxford: Oxford University Press, 2000; ISBN 0-7885-0295-6 , cloth, ISBN 0-7885 -0296-4 , pbk).  
 • Magliola, Robert , Derrida on the Mend (Lafayette: Purdue University Press, 1984; 1986; pbk. 2000, ISBN I-55753-205-2)
 • มานูเอล, ปีเตอร์. "ดนตรีเป็นสัญลักษณ์ ดนตรีเป็น Simulacrum: สุนทรียศาสตร์ก่อนสมัยใหม่ สมัยใหม่ และหลังสมัยใหม่ในดนตรีย่อย" เพลงยอดนิยม 1/2, 1995, pp. 227–239
 • McHale, Brian (1992), การสร้างลัทธิหลังสมัยใหม่ . นิวยอร์ก & ลอนดอน: เลดจ์
 • McHale, Brian (2007), "ลัทธิหลังสมัยใหม่คืออะไร" บทวิจารณ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์[1] Archived 18 กรกฎาคม 2018 ที่Wayback Machine
 • McHale, Brian (2008), "1966 ความผิดปกติของเส้นประสาทหรือเมื่อลัทธิหลังสมัยใหม่เริ่มต้นขึ้น" ภาษาสมัยใหม่รายไตรมาส 69, 3:391–413.
 • แมคเฮล, ไบรอัน, (1987) นิยายหลังสมัยใหม่ . ลอนดอน: เลดจ์.
 • มูรา, อันเดรีย (2012). "ฟังก์ชันเชิงสัญลักษณ์ของความทันสมัย" (PDF) . ภาษาและจิตวิเคราะห์ (1): 68–87. ดอย : 10.7565/landp.2012.0005 . เก็บถาวรจากต้นฉบับ (PDF)เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558
 • Murphy, Nancey, Anglo-American Postmodernity: มุมมองเชิงปรัชญาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ศาสนา และจริยธรรม (Westview Press, 1997)
 • Natoli, Joseph (1997) รากฐานสู่ยุคหลังสมัยใหม่ ( ISBN 1-57718-061-5 ) 
 • Norris, Christopher (1990) What's Wrong with Postmodernism: Critical Theory and the Ends of Philosophy ( ไอเอสบีเอ็น0-8018-4137-2 ) 
 • Pangle, Thomas L., The Ennobling of Democracy: The Challenge of the Postmodern Age , บัลติมอร์, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย Johns Hopkins, 1991 ISBN 0-8018-4635-8 
 • Park, Jin Y., ed., พุทธศาสนาและการสร้างโครงสร้าง Lanham: Rowland & Littlefield, 2006, ISBN 978-0-7425-3418-6 ; ไอเอสบีเอ็น0-7425-3418-9 .  
 • เปเรซ, โรลันโด. เอ็ด. Agorapoetics: กวีนิพนธ์หลังลัทธิหลังสมัยใหม่ ออโรรา: กลุ่มเดวีส์ สำนักพิมพ์ 2017. ไอ978-1-934542-38-5 . 
 • ฟิลิป บี. เม็กส์; Alston W. Purvis (2011). "22". ประวัติการออกแบบกราฟิกของ Meggs (5 ed.) จอห์น ไวลีย์ แอนด์ ซันส์ อินคอร์ปอเรทเต็ด ISBN 978-0-170-16873-8.
 • พาวเวลล์, จิม (1998). "ลัทธิหลังสมัยใหม่สำหรับผู้เริ่มต้น" ( ISBN 978-1-934389-09-6 ) 
 • ซิม, สจ๊วต. (1999). "พจนานุกรม Routledge สำคัญของความคิดหลังสมัยใหม่" ( ISBN 0-415-92353-0 ) 
 • Sokal, Alan and Jean Bricmont (1998) เรื่องไร้สาระที่ทันสมัย ​​: การใช้วิทยาศาสตร์ในทางที่ผิดของปัญญาชนหลังสมัยใหม่ ( ISBN 0-312-20407-8 ) 
 • สตีเฟน, ฮิกส์ (2014). "อธิบายลัทธิหลังสมัยใหม่: ความสงสัยและลัทธิสังคมนิยมจากรุสโซถึงฟูโกต์ (ฉบับขยาย)", Ockham's Razor Publishing
 • Vattimo, จานนี (1989). สังคมโปร่งใส ( ISBN 0-8018-4528-9 ) 
 • วีธ จูเนียร์, ยีน เอ็ดเวิร์ด (1994) Postmodern Times: A Christian Guide to Contemporary Thought and Culture ( ISBN 0-89107-768-5 ) 
 • Windschuttle, Keith (1996) การสังหารประวัติศาสตร์: นักวิจารณ์วรรณกรรมและนักทฤษฎีทางสังคมกำลังสังหารอดีตของเราอย่างไร นิวยอร์ก: หนังสือพิมพ์ฟรี.
 • Woods, Tim, Beginning Postmodernism, Manchester: Manchester University Press, 1999, (พิมพ์ซ้ำ 2002)( ISBN 0-7190-5210-6 Hardback, ISBN 0-7190-5211-4 Paperback)  

ลิงค์ภายนอก

0.085440874099731