เครือจักรภพโปแลนด์–ลิทัวเนีย

พิกัด : 50°03′14″N 19°56′05″E / 50.05389°N 19.93472°E / 50.05389; 19.93472หน้ากึ่งป้องกัน

ราชอาณาจักรโปแลนด์และ
ราชรัฐลิทัวเนีย
Królestwo Polskie i Wielkie
Księstwo Litewskie
  ( โปแลนด์ )
Regnum Poloniae Magnusque
Ducatus Lithuaniae
  ( ละติน )
ค.ศ. 1569–1795 [1]
ธงชาติเครือจักรภพโปแลนด์–ลิทัวเนีย
ธงราชวงศ์
( ราว ค.ศ.  1605 – 1668) [ก]
ภาษิต: 
 • "Si Deus nobiscum quis contra nos"
  "ถ้าพระเจ้าทรงสถิตกับเรา แล้วใครล่ะที่ต่อต้านเรา"
 • " Pro Fide, Lege et Rege " [หมายเหตุ 1]
  "เพื่อความศรัทธา กฎหมาย และกษัตริย์"
เพลงสรรเสริญ:  Gaude Mater Polonia
"จงชื่นชมยินดีเถิด แม่โปแลนด์"
เครือจักรภพโปแลนด์–ลิทัวเนีย (สีเขียว) โดยมีรัฐข้าราชบริพาร (สีเขียวอ่อน) สูงสุดในปี ค.ศ. 1619
เครือจักรภพโปแลนด์–ลิทัวเนีย (สีเขียว) โดยมีรัฐข้าราชบริพาร (สีเขียวอ่อน) สูงสุดในปี ค.ศ. 1619
เมืองหลวงคราคูฟ[2] (1569–1793) ( โดยพฤตินัย 1569–1596)
วอร์ซอ[2] (1793–1795) ( โดยพฤตินัย 1596–1795)
ภาษาทั่วไปเป็นทางการ:
โปแลนด์และละติน
ภูมิภาค:
ศาสนา
เป็นทางการ:
นิกายโรมันคาทอลิก[3]
รัฐบาล ระบอบกษัตริย์ของรัฐสภา
กษัตริย์- แกรนด์ดุ๊ก 
• 1569–1572 (ครั้งแรก)
ซิกิสมุนด์ที่ 2
• พ.ศ. 2307–2338 (สุดท้าย)
สตานิสลาฟที่ 2
นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ 
• 1569–1576 (ครั้งแรก)
วาเลนตี้ เดมบินสกี้
• พ.ศ. 2336–2338 (สุดท้าย)
อันโตนี ซูลคอฟสกี้
นายกรัฐมนตรีแห่งลิทัวเนีย 
• 1569–1584 (ครั้งแรก)
มิโคลาจ ราดซีวิลว์
• พ.ศ. 2307–2338 (สุดท้าย)
โยอาคิม เครปโทวิช
สภานิติบัญญัติเสจม์ทั่วไป
วุฒิสภา
สภาผู้แทนราษฎร
ยุคประวัติศาสตร์ยุคต้นสมัยใหม่
1 กรกฎาคม 1569
5 สิงหาคม พ.ศ. 2315
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2334
23 มกราคม พ.ศ. 2336 [1]
24 ตุลาคม พ.ศ. 2338 [1]
พื้นที่
1582 [8]815,000 กม. 2 (315,000 ตารางไมล์)
1618 [9] [10]1,000,000 กม. 2 (390,000 ตารางไมล์)
ประชากร
• 1582 [8]
~8,000,000
นำหน้าด้วย
ประสบความสำเร็จโดย
มงกุฎแห่งราชอาณาจักรโปแลนด์
ราชรัฐลิทัวเนีย
ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก
จักรวรรดิรัสเซีย
อาณาจักรปรัสเซีย

เครือจักรภพโปแลนด์–ลิทัวเนีย[b]มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าราชอาณาจักรโปแลนด์และราชรัฐลิทัวเนียแห่งลิทั วเนีย [c]หรือเรียกง่ายๆ ว่าโปแลนด์–ลิทัวเนียเป็นรัฐที่มีสองสมาพันธ์[11]บางครั้งเรียกว่าสหพันธรัฐ [ 12]โปแลนด์และลิทัวเนียปกครองโดย พระมหา กษัตริย์ร่วมสหภาพที่แท้จริงซึ่งเป็นทั้งกษัตริย์แห่งโปแลนด์และ แกรน ด์ดยุกแห่งลิทัวเนีย มันเป็นหนึ่งในที่ใหญ่ที่สุด[13] [14]และประเทศที่มีประชากรมากที่สุดของยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 16 ถึง 17 ในขอบเขตอาณาเขตที่ใหญ่ที่สุด ในช่วงต้นศตวรรษที่ 17 เครือจักรภพครอบคลุมพื้นที่เกือบ 1,000,000 ตารางกิโลเมตร( 400,000 ตารางไมล์) [15] [16]และในปี ค.ศ. 1618 ยังคงมีประชากรหลายเชื้อชาติอยู่เกือบ 12 ล้านคน [17] [18] ภาษาโปแลนด์และละตินเป็นภาษาราชการร่วมสองภาษา

เครือจักรภพก่อตั้งขึ้นโดยสหภาพลูบลินในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1569 แต่มงกุฎแห่งราชอาณาจักรโปแลนด์และราชรัฐลิทัวเนียได้อยู่ร่วมกันโดยพฤตินัย มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1386 กับการอภิเษกสมรสของราชินีโปแลนด์Jadwiga (Hedwig) และราชวงศ์ลิทัวเนีย แกรนด์ดยุกโยไกลาซึ่งได้รับการสวมมงกุฎเป็นกษัตริย์จูเร อุซซอริสวลาดีสวัฟที่ 2 ยาเกียลโวแห่งโปแลนด์ การแบ่งแยกครั้งแรกในปี พ.ศ. 2315 และการแบ่งแยกครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2336 ทำให้ขนาดของรัฐลดลงอย่างมาก เครือจักรภพถูกแบ่งออกจากการดำรงอยู่ในส่วนที่สามของปี ค.ศ. 1795

สหภาพมีลักษณะเฉพาะหลายประการในรัฐร่วมสมัย ระบบการเมืองมีลักษณะพิเศษคือการตรวจสอบอำนาจกษัตริย์อย่างเข้มงวด เช็คเหล่านี้ตราขึ้นโดยสภานิติบัญญัติ ( sejm ) ซึ่งควบคุมโดยขุนนาง ( szlachta ) ระบบที่แปลกประหลาดนี้เป็นปูชนียบุคคลของแนวคิดสมัยใหม่เกี่ยวกับประชาธิปไตย[19]ณ ปี พ.ศ. 2334 ระบอบกษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ[20] [21] [22]และสหพันธรัฐ แม้ว่าทั้งสองรัฐที่เป็นองค์ประกอบของเครือจักรภพจะเท่าเทียมกันอย่างเป็นทางการ แต่โปแลนด์ก็เป็นพันธมิตรที่โดดเด่นในสหภาพ [24]

เครือจักรภพโปแลนด์-ลิทัวเนียมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในระดับสูงและมีความอดทนทางศาสนาซึ่งรับรองโดยพระราชบัญญัติสมาพันธ์วอร์ซอ ค.ศ. 1573 ; [25] [26] [d]อย่างไรก็ตาม ระดับของเสรีภาพในการนับถือศาสนาแตกต่างกันไปตามกาลเวลา รัฐธรรมนูญปี 1791 ยอมรับว่านิกายโรมันคาทอลิกเป็น "ศาสนาที่โดดเด่น" ซึ่งแตกต่างจากสมาพันธ์วอร์ซอ แต่ยังคงได้รับเสรีภาพในการนับถือศาสนา [22]

หลังจากหลายทศวรรษแห่งความเจริญรุ่งเรือง[28] [29] [30]ก็เข้าสู่ยุคการเมืองที่ยืดเยื้อ[22] [31]การทหาร และเศรษฐกิจถดถอย ความอ่อนแอที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่การแบ่งแยกประเทศเพื่อนบ้าน ( ออสเตรียรัสเซียและรัสเซีย ) ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ไม่ นานก่อนการสวรรคต เครือจักรภพได้ใช้ความพยายามในการปฏิรูปครั้งใหญ่และตรารัฐธรรมนูญวันที่ 3 พฤษภาคมซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกในประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ และเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่สองในประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่รองจากรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา [33] [34] [35][36]

ชื่อ

ชื่อทางการของรัฐคือ ราชอาณาจักรโปแลนด์และราชรัฐลิทัวเนีย ( โปแลนด์ : Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie , ลิทัว เนีย : Lenkijos Karalystė ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė , ละติน : Regnum Poloniae Magnusque Ducatus Lithuaniae ) คำภาษาละตินมักใช้ในสนธิสัญญาและการทูตระหว่างประเทศ [37]

ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 และต่อมาเป็นที่รู้จักในชื่อ 'เครือจักรภพอันเงียบสงบที่สุดของโปแลนด์' ( โปแลนด์ : Najjańniejsza Rzeczpospolita Polska , ละติน : Serenissima Res Publica Poloniae ) [38]เครือจักรภพแห่งราชอาณาจักรโปแลนด์[39]หรือเครือจักรภพ ของประเทศโปแลนด์ [40]

ชาวยุโรปตะวันตกมักเรียกชื่อให้ง่ายขึ้นเป็น "โปแลนด์" และในแหล่งข้อมูลทั้งในอดีตและปัจจุบันส่วนใหญ่เรียกว่าราชอาณาจักรโปแลนด์ หรือเพียงโปแลนด์เท่านั้น คำว่า 'เครือจักรภพแห่งโปแลนด์' และ 'เครือจักรภพแห่งสองชาติ' ( โปแลนด์: Rzeczpospolita Obojga Narodów , ละติน : Res Publica Utriusque Nationis ) ถูกนำมาใช้ในการรับประกันซึ่งกันและกันของสองชาติ [43]คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เครือจักรภพโปแลนด์–ลิทัวเนีย และภาษาเยอรมัน Polen-Litauen ถูกมองว่าเป็นการถอดความของตัวแปร 'เครือจักรภพแห่งสองชาติ' [37]

ชื่อที่ไม่เป็นทางการอื่นๆ ได้แก่ 'สาธารณรัฐขุนนาง' ( โปแลนด์ : Rzeczpospolita szlachecka ) และ 'เครือจักรภพที่หนึ่ง' ( โปแลนด์ : I Rzeczpospolita ) หรือ 'สาธารณรัฐโปแลนด์ที่หนึ่ง' ( โปแลนด์ : Pierwsza Rzeczpospolita ) ชื่อหลังค่อนข้างธรรมดาในประวัติศาสตร์เพื่อแยกแยะความแตกต่าง จากสาธารณรัฐโปแลนด์ที่สอง

ประวัติศาสตร์

โหมโรง (1370–1569)

ราชอาณาจักรโปแลนด์และราชรัฐลิทัวเนียใน ค.ศ. 1526

ราชอาณาจักรโปแลนด์และราชรัฐลิทัวเนียเกิดสงครามและพันธมิตรหลายครั้งตลอดศตวรรษที่ 13 และ 14 [44]ความสัมพันธ์ระหว่างสองรัฐมีความแตกต่างกันในบางครั้ง เนื่องจากแต่ละรัฐพยายามและแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงอำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือการทหารในภูมิภาค ในทางกลับ กันโปแลนด์ยังคงเป็นพันธมิตรที่แข็งขันของประเทศเพื่อนบ้านทางตอนใต้อย่างฮังการี กษัตริย์โปแลนด์พระองค์สุดท้ายจากราชวงศ์ปิอาสต์ ซึ่งเป็นชนพื้นเมือง คาซิมีร์มหาราชสิ้นพระชนม์ในวันที่ 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 1370 โดยไม่ได้รับพระราชบิดาจากรัชทายาทชายโดยชอบด้วยกฎหมาย [46]ด้วยเหตุนี้ มงกุฎจึงส่งต่อไปยังหลานชายชาวฮังการีของเขาหลุยส์แห่งอ็องฌูซึ่งปกครองราชอาณาจักรฮังการีในการ รวมตัว เป็นเอกภาพกับโปแลนด์ [46]ขั้นตอนพื้นฐานในการพัฒนาความสัมพันธ์อันกว้างขวางกับลิทัวเนียคือวิกฤตการสืบทอดที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1380 ลุยส์สิ้นพระชนม์ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 1382 และเช่นเดียวกับลุงของเขา ไม่ได้ให้กำเนิดบุตรชายคนใดที่จะสืบทอดต่อจากเขา ลูกสาวสองคนของเขาแมรีและจัดวิกา (เฮดวิก) ยึดครองดินแดนทวิภาคีอันกว้างใหญ่ [46]

ขุนนางโปแลนด์ปฏิเสธแมรีและหันไปสนับสนุน จาดวิกาพระขนิษฐาของเธอ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากความสัมพันธ์ของแมรีกับซิกิสมุนด์แห่งลักเซมเบิร์ก ในอนาคตพระราชินีผู้ครองราชย์ได้หมั้นหมายกับวิลเลียม ฮับส์บูร์ก ดยุกแห่งออสเตรียใน วัยเยาว์ แต่กลุ่มขุนนางบางกลุ่มยังคงวิตกกังวลโดยเชื่อว่าวิลเลียมจะไม่รักษาผลประโยชน์ภายในประเทศ พวกเขาหันไปหาJogailaแกรนด์ดุ๊กแห่งลิทัวเนียแทน Jogaila เป็นคนนอกรีต ตลอดชีวิต และให้คำมั่นว่าจะรับเอานิกายโรมันคาทอลิกเมื่อแต่งงานโดยการลงนามในสหภาพ Krewoเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 1385พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้ศาสนาคริสต์ในลิทัวเนียและเปลี่ยนโปแลนด์ให้เป็นอาณาจักรแบบแบ่งแยกซึ่งเป็นอาณาจักรที่ปกครองโดยกษัตริย์สององค์ รัชทายาทและพระมหากษัตริย์สืบต่อกันมีบรรดาศักดิ์เป็นกษัตริย์และแกรนด์ดุ๊กตามลำดับ [51]ประโยคสุดท้ายระบุว่าลิทัวเนียจะต้องถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างถาวร ( perpetuo applicare ) กับราชอาณาจักรโปแลนด์; อย่างไรก็ตามสิ่งนี้จะไม่มีผลจนกว่าจะถึงปี ค.ศ. 1569 [52] Jogaila ได้รับการสวมมงกุฎเป็นWładysław II Jagiełło ที่อาสนวิหาร Wawelเมื่อวันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 1386

สหภาพลูบลิน (ค.ศ. 1569)

สหภาพลูบลินเข้าร่วมกับราชอาณาจักรโปแลนด์และราชรัฐลิทัวเนียในปี ค.ศ. 1569

มีการบรรลุข้อตกลงเล็กๆ น้อยๆ หลายประการก่อนการรวมประเทศ โดยเฉพาะสหภาพกราคูฟและวิลนีอุสสหภาพวิลนีอุสและราดอมและสหภาพกรอดโน ตำแหน่งที่อ่อนแอของลิทัวเนียและความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในปีกตะวันออกชักชวนขุนนางให้แสวงหาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับโปแลนด์มากขึ้น แนวคิดเรื่องการจัดสหพันธ์นำเสนอโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันก็รักษาเขตแดนของลิทัวเนียจากรัฐที่ไม่เป็นมิตรไปทางเหนือ ใต้ และตะวันออก [55]ขุนนางลิทัวเนียระดับล่างกระตือรือร้นที่จะแบ่งปันสิทธิพิเศษส่วนตัวและเสรีภาพทางการเมืองที่Szlachta ของโปแลนด์ได้รับแต่ไม่ยอมรับข้อเรียกร้องของโปแลนด์ให้รวมราชรัฐเข้าไว้ในโปแลนด์ในฐานะจังหวัดเดียว โดยไม่มีความรู้สึกเป็นอิสระ Mikołaj "the Red" Radziwiłł (Radvila Rudasis) และลูกพี่ลูกน้องของเขาMikołaj "the Black" Radziwiłł ขุนนางสองคนที่มีชื่อเสียงและผู้บัญชาการทหารในลิทัว เนีย คัดค้านสหภาพแรงงานอย่างชัดเจน [57]

ผู้เสนอที่ดุเดือดของเครือจักรภพที่เป็นเอกภาพคือSigismund II Augustusซึ่งไม่มีบุตรและเจ็บป่วย ตามที่นักประวัติศาสตร์กล่าวไว้ การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของเขาซึ่งทำให้กระบวนการนี้เร็วขึ้นและทำให้สหภาพเป็นไปได้ [58]รัฐสภา ( sejm ) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2112 ในเมืองลูบลินโดยมีทูตจากทั้งสองชาติเข้าร่วม มีการตกลงกันว่าการควบรวมกิจการจะเกิดขึ้นในปีเดียวกัน และรัฐสภาทั้งสองจะหลอมรวมเป็นการประชุมร่วมกัน [59] ต่อจากนี้ไปไม่อนุญาตให้ มีการประชุมหรือ การรับประทานอาหารของรัฐสภา ที่เป็นอิสระ [59]อาสาสมัครของมงกุฎโปแลนด์ไม่ถูกจำกัดในการซื้อที่ดินในดินแดนลิทัวเนียและดินแดนเดียวอีกต่อไปสกุลเงินถูกจัดตั้งขึ้น ใน ขณะที่กองทัพยังคงแยกจากกัน นโยบายต่างประเทศที่เป็นเอกภาพหมายความว่ากองทัพลิทัวเนียจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในช่วงความขัดแย้งที่ไม่เกิดประโยชน์แก่พวกเขา ผล ที่ตาม มาคือ เจ้าสัวชาวลิทัวเนียหลายคนเสียใจกับข้อตกลงดังกล่าวและออกจากการชุมนุมเพื่อประท้วง สมันด์ ที่ 2 ใช้อำนาจของเขาในฐานะแกรนด์ดยุคและบังคับใช้พระราชบัญญัติสหภาพในคอนตูมาเซียม ด้วยความกลัว ขุนนางที่จากไปจึงรีบกลับไปสู่การเจรจาทันที และลงนามโดยผู้เข้าร่วมในวันที่ 1 กรกฎาคม จึงได้สถาปนาเครือจักรภพโปแลนด์-ลิทัเนีย [62]

การเสียชีวิตของสมันด์ในปี ค.ศ. 1572 ตามมาด้วยการเว้นวรรคระหว่างการปกครองซึ่งมีการปรับเปลี่ยนระบบรัฐธรรมนูญ การปรับเปลี่ยนเหล่านี้เพิ่มอำนาจของขุนนางโปแลนด์อย่างมีนัยสำคัญและสถาปนาระบอบกษัตริย์แบบเลือก อย่าง แท้จริง [64]

เอเพ็กซ์และยุคทอง (1573–1648)

เครือจักรภพโปแลนด์-ลิทัวเนียในระดับสูงสุดในปี ค.ศ. 1619

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2116 อองรี เดอ วาลัวส์พระราชโอรสในพระเจ้าเฮนรีที่ 2 แห่งฝรั่งเศสและแคทเธอรีน เดอ เมดิซี ได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์แห่งโปแลนด์และแกรนด์ดุ๊กแห่งลิ ทัวเนียในการเลือกตั้งราชวงศ์ครั้งแรกนอกกรุงวอร์ซอ ขุนนางประมาณ 40,000 คนลงคะแนนเสียงในสิ่งที่จะกลายเป็นประเพณีประชาธิปไตยของขุนนางที่มีมายาวนานนับศตวรรษ ( เสรีภาพสีทอง ) พระเจ้าอองรีทรงวางตัวเป็นผู้สมัครก่อนที่สมันด์สมุนด์จะสิ้นพระชนม์ และได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากกลุ่มที่สนับสนุนฝรั่งเศส ทางเลือกนี้เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มุ่งเป้าไปที่การลด อำนาจอำนาจของราชวงศ์ ฮับส์บูร์กและยุติการปะทะกันกับออตโตมาน ที่เป็นพันธมิตรกับฝรั่งเศสและได้กำไรจากการค้าขายกับฝรั่งเศสอย่างมีกำไร เมื่อเสด็จขึ้นครองบัลลังก์ เฮนรีได้ลงนามในข้อตกลงสัญญาที่เรียกว่าPacta conventaและอนุมัติ บทความ ของHenrician พระราชบัญญัติระบุหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลและกฎหมายรัฐธรรมนูญในเครือจักรภพโปแลนด์-ลิทัวเนีย ใน เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1574 พระเจ้าเฮนรีละทิ้งโปแลนด์และมุ่งหน้ากลับไปเพื่ออ้างมงกุฎฝรั่งเศสภายหลังการเสียชีวิตของพระเชษฐาและรัชทายาทคนก่อน พระเจ้าชาร์ลส์ ที่9 ต่อมา บัลลังก์ก็ถูกประกาศให้ว่าง

การเว้นวรรคสิ้นสุดลงในวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 1575 เมื่อยาคุบ อูชานสกี เจ้าคณะ ได้ประกาศให้แม็กซีมีเลียนที่ 2 จักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เป็นกษัตริย์องค์ต่อไป การตัดสินใจ ดังกล่าวถูกประณามโดยแนวร่วมต่อต้านฮับส์บูร์ก ซึ่งเรียกร้องให้มีผู้สมัคร "โดยกำเนิด" เพื่อเป็นการ ประนีประนอมในวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 1575 Anna Jagiellon - น้องสาวของ Sigismund Augustus และสมาชิกของราชวงศ์ Jagiellonian - กลายเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ ขุนนางได้เลือกStephen Báthoryเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พร้อมกันซึ่งปกครองuxoris ในทางนิตินัย การเลือกตั้งของBáthoryได้รับการพิสูจน์แล้ว ว่าก่อให้เกิดความขัดแย้ง - ลิทัวเนียและดยุคปรัสเซียในตอนแรกปฏิเสธที่จะยอมรับว่าทรานซิลเวเนียเป็นผู้ปกครองของพวกเขา [71]เมืองท่ากดัญสก์ (ดานซิก) ที่มั่งคั่งได้ก่อการจลาจลและด้วยความช่วยเหลือจากเดนมาร์กก็ได้ปิดล้อมการค้าทางทะเลกับเมืองเอลบล็องก์ (เอลบิง) ที่เป็นกลาง [72] Báthory ไม่สามารถเจาะป้อมปราการที่กว้างขวางของเมืองได้ ยอมจำนนต่อข้อเรียกร้องสิทธิพิเศษและเสรีภาพที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามการรณรงค์ของชาวลิโวเนียนที่ประสบความสำเร็จของเขาสิ้นสุดลงด้วยการผนวกลิโวเนียและดัชชีแห่งกูร์ลันด์และเซมิกัลเลีย ( เอสโตเนียและลัตเวียในปัจจุบัน )ตามลำดับ) ซึ่งเป็นการขยายอิทธิพลของเครือจักรภพไปสู่ทะเลบอลติสิ่งสำคัญที่สุดคือ โปแลนด์ได้เมืองริกา ซึ่ง เป็น เมืองHanseaticในทะเลบอลติก

สมันด์ที่ 3 วาซาซึ่งครองราชย์ระหว่างปี 1587 ถึง 1632 เป็นประธานในยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองและการขยายอาณาเขตของเครือจักรภพ

ในปี ค.ศ. 1587 พระเจ้าซิกิสมุนด์ วาซาพระราชโอรสในพระเจ้าจอห์นที่ 3 แห่งสวีเดนและแคทเธอรีน ยาเกียลลอนชนะการเลือกตั้ง แต่คำกล่าวอ้างของเขาถูกโต้แย้งอย่างโจ่งแจ้งโดยแม็กซีมิเลียนที่ 3 แห่งออสเตรียซึ่งเปิดฉากการสำรวจทางทหารเพื่อท้าทายกษัตริย์องค์ใหม่ ความพ่ายแพ้ของเขาในปี 1588 ด้วยน้ำมือของJan Zamoyskiผนึกสิทธิ์ของ Sigismund ในการครองบัลลังก์แห่งโปแลนด์และสวีเดน การครองราชย์อัน ยาวนานของ Sigismund ถือเป็นจุดสิ้นสุดของยุคทองของโปแลนด์และจุดเริ่มต้นของยุคเงิน [76]ในฐานะคาทอลิกผู้ศรัทธา เขาหวังที่จะฟื้นฟูลัทธิสมบูรณาญาสิทธิราชย์และบังคับใช้นิกายโรมันคาทอลิก ในช่วงที่ การต่อต้านการปฏิรูปอยู่จุดสูงสุด การ ไม่ ยอมรับความอดทน ของเขาต่อโปรเตสแตนต์ในสวีเดนทำให้เกิดสงครามอิสรภาพซึ่งทำให้สหภาพโปแลนด์–สวีเดน สิ้นสุดลง ด้วยเหตุ นี้เขาจึงถูกปลดในสวีเดนโดยลุงของเขาCharles IX Vasa ในโปแลนด์การกบฏของ Zebrzydowskiถูกปราบปรามอย่างไร้ความปราณี [80]

จากนั้นพระเจ้าสมันด์ที่ 3 ได้ริเริ่มนโยบายการขยายอำนาจและบุกรัสเซียในปี 1609 เมื่อประเทศนั้นประสบปัญหาสงครามกลางเมืองที่เรียกว่าช่วงเวลาแห่งปัญหา ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1610 กองกำลังโปแลนด์ที่มีจำนวนมากกว่าซึ่งประกอบด้วยเสือเสือมีปีกเอาชนะรัสเซียในยุทธการที่คลูชิโนซึ่งทำให้โปแลนด์สามารถเข้ายึดครองมอสโกได้ในอีกสองปีข้างหน้า วาซิลีที่ 4 แห่งรัสเซียผู้อับอาย ถูกส่งตัวไป ไว้ในกรงไปยังวอร์ซอซึ่งเขาได้แสดงความเคารพต่อสมันด์; ต่อมาวาซิลีถูกสังหารขณะถูกจองจำ [82]ในที่สุดกองกำลังเครือจักรภพก็ถูกขับออกไปในที่สุดในวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1612 (เฉลิมฉลองเป็นวันเอกภาพในประเทศรัสเซีย). สงครามสิ้นสุดลงด้วยการหยุดยิงซึ่งทำให้โปแลนด์–ลิทัวเนียมีอาณาเขตกว้างขวางทางตะวันออกและเป็นการขยายดินแดนที่ใหญ่ที่สุด [83]ชาวรัสเซียอย่างน้อยห้าล้านคนเสียชีวิตระหว่างปี ค.ศ. 1598 ถึง ค.ศ. 1613 อันเป็นผลมาจากความขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง ความอดอยาก และการรุกรานของซิกิสมุนด์ [84]

เซจม์ (รัฐสภา) ของเครือจักรภพโปแลนด์-ลิทัวเนียในต้นศตวรรษที่ 17

สงครามโปแลนด์–ออตโตมัน (ค.ศ. 1620–21)บังคับให้โปแลนด์ถอนตัวจากมอลดาเวีย ในยุโรปตะวันออกเฉียง ใต้แต่ชัยชนะของสมันด์เหนือพวกเติร์กที่โคตินลดทอนอำนาจสูงสุดของสุลต่านและนำไปสู่การสังหารพระเจ้าออสมันที่ 2 ในที่สุด [85]สิ่งนี้ทำให้พรมแดนตุรกีมั่นคงตลอดระยะเวลาการปกครองของสมันด์ แม้ว่าจะได้รับชัยชนะในสงครามโปแลนด์–สวีเดน (ค.ศ. 1626–1629)กองทัพเครือจักรภพที่เหนื่อยล้าได้ลงนามในสนธิสัญญาอัลท์มาร์กซึ่งยกดินแดนลิโวเนียส่วนใหญ่ให้กับสวีเดนภายใต้ กุ ตาวัส อโดลฟัส (86)ขณะเดียวกันรัฐสภา ที่ทรงอำนาจของประเทศ ก็ถูกครอบงำโดยขุนนาง (รูป 2 ) ผู้ไม่เต็มใจที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามสามสิบปี ; ความเป็นกลางนี้ช่วยประเทศจากการทำลายล้างของความขัดแย้งทางการเมืองและศาสนาที่ทำลายล้างส่วนใหญ่ของยุโรปร่วมสมัย [87]

ในช่วงเวลานี้ โปแลนด์กำลังประสบกับความตื่นตัวทางวัฒนธรรมและการพัฒนาอย่างกว้างขวางในด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม กษัตริย์ วาซาพระองค์แรกทรงสนับสนุนจิตรกร ช่างฝีมือ นักดนตรี และวิศวกรชาวต่างชาติอย่างเปิดเผย ซึ่งตั้งรกรากอยู่ในเครือจักรภพตามคำขอของเขา [88]

Ladislausลูกชายคนโตของ Sigismund สืบทอดตำแหน่งต่อจากเขาในฐานะ Władysław IV ในปี 1632 โดยไม่มีการต่อต้านที่สำคัญ เขาได้ลงทุนในปืนใหญ่ปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัย ​​และปกป้องชายแดนด้านตะวันออกของเครือจักรภพอย่างดุเดือด ภายใต้สนธิสัญญา Stuhmsdorfเขาได้ยึดคืนพื้นที่ของลิโวเนียและบอลติคที่สูญหายไปในช่วงสงครามโปแลนด์- สวีเดน Władysławต่างจากบิดาของเขาที่นับถือราชวงศ์ฮับส์บูร์ก โดยแสวงหาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับฝรั่งเศสและแต่งงานกับMarie Louise GonzagaลูกสาวของCharles I Gonzaga ดยุคแห่ง Mantuaในปี1646

น้ำท่วม การกบฏ และเวียนนา (1648–1696)

จอห์นที่ 3 โซบีสกีผู้ชนะเหนือออตโตมันเติร์กในยุทธการที่เวียนนาในปี 1683

อำนาจและเสถียรภาพของเครือจักรภพเริ่มเสื่อมถอยลงหลังจากเหตุโจมตีหลายครั้งในช่วงหลายทศวรรษต่อมา John II Casimirน้องชายของWładysław ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าอ่อนแอและไร้อำนาจ สหพันธ์พหุวัฒนธรรมและความหลากหลายขนาดใหญ่ประสบปัญหาภายในประเทศอยู่แล้ว ขณะที่การข่มเหงชนกลุ่มน้อยทางศาสนาและชาติพันธุ์เพิ่มมากขึ้น หลายกลุ่มเริ่มกบฏ [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

การกบฏครั้งใหญ่ของ คอสแซคยูเครนที่ปกครองตนเองซึ่งอาศัยอยู่บริเวณชายแดนทางตะวันออกเฉียงใต้ของเครือจักรภพ เป็นการจลาจลต่อต้านการกดขี่ของโปแลนด์และคาทอลิกในออร์โธดอกซ์ยูเครน ในปี 1648 ในสิ่งที่ต่อมาเป็นที่รู้จักในชื่อ การจลาจลคเมลนีตสกี้ ส่งผลให้มีการร้องขอจากยูเครนภายใต้เงื่อนไขของสนธิสัญญาเปเรยาสลาฟเพื่อขอความคุ้มครองจากซาร์แห่งรัสเซีย ในปี 1651 เมื่อเผชิญกับภัยคุกคามที่เพิ่มมากขึ้นจากโปแลนด์ และถูกพันธมิตรตาตาร์ทอดทิ้งKhmelnytskyได้ขอให้ซาร์รวมยูเครนเป็นขุนนางปกครองตนเองภายใต้การคุ้มครองของรัสเซีย รัสเซียผนวก Zaporizhianยูเครน ค่อยๆ เข้ามาแทนที่อิทธิพลของโปแลนด์ในส่วนนั้นของยุโรป ในปีถัดมา ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวโปแลนด์ ขุนนาง คาทอลิก และชาวยิวตกเป็นเหยื่อของการสังหารหมู่เพื่อตอบโต้ซึ่งเกิดขึ้นโดยพวกคอสแซคในดินแดนของพวกเขา การโจมตีเครือจักรภพอีกประการหนึ่งคือการรุกรานของสวีเดนในปี ค.ศ. 1655 หรือที่เรียกว่าน้ำท่วมซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยกองทหารของทรานซิลวาเนีย Duke George II RákócziและFrederick William ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแห่งบรันเดินบวร์ภายใต้สนธิสัญญาบรอมเบิร์กในปี ค.ศ. 1657 โปแลนด์คาทอลิกถูกบังคับให้สละอำนาจเหนือโปรเตสแตนต์ปรัสเซีย ; ในปี ค.ศ. 1701 ดัชชีที่ครั้งหนึ่งไม่มีนัยสำคัญได้เปลี่ยนเป็นราชอาณาจักรปรัสเซียซึ่งกลายเป็นมหาอำนาจสำคัญของยุโรปในศตวรรษที่ 18 และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นศัตรูที่ยืนยงที่สุดของโปแลนด์ [ต้องการการอ้างอิง ]

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 17 กษัตริย์แห่งเครือจักรภพที่อ่อนแอลงจอห์นที่ 3 โซบีสกีทรงเป็นพันธมิตรกับจักรพรรดิลีโอโปลด์ที่ 1 แห่งโรมัน อันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดการกับความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับต่อจักรวรรดิออตโตมัน ในปี ค.ศ. 1683 ยุทธการที่เวียนนาถือเป็นจุดเปลี่ยนสุดท้ายในการต่อสู้ที่ยาวนาน 250 ปีระหว่างกองกำลังของยุโรปที่นับถือศาสนาคริสต์และพวกออตโตมานที่นับถือศาสนาอิสลาม สำหรับการต่อต้านความก้าวหน้าของชาวมุสลิมมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ เครือจักรภพจึงได้รับชื่อAntemurale Christianitatis (ป้อมปราการของศาสนาคริสต์) [23] [93]ในอีก 16 ปีข้างหน้ามหาสงครามตุรกีจะขับไล่พวกเติร์กไปทางใต้ของแม่น้ำดานูบ อย่างถาวรจะไม่คุกคามยุโรปกลางอีกต่อไป [94]

ความวุ่นวายทางการเมืองและการตรัสรู้ (1697–1771)

กษัตริย์ออกัสตัสที่ 2 ผู้แข็งแกร่งกษัตริย์แห่งโปแลนด์และผู้มีสิทธิเลือกแห่งแซกโซนี ทรงสวมเครื่องราชอิสริยาภรณ์อินทรีขาวซึ่งพระองค์สถาปนาขึ้นในปี 1705

การเสียชีวิตของจอห์น โซบีสกีในปี ค.ศ. 1696 อาจยุติยุคอำนาจอธิปไตยของชาติได้อย่างยุติลง และอำนาจที่เกี่ยวข้องของโปแลนด์เหนือภูมิภาคก็ลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงศตวรรษที่ 18 ความไม่มั่นคงของระบบการเมืองทำให้เครือจักรภพจวนจะเกิดสงครามกลางเมืองและรัฐเริ่มอ่อนไหวต่ออิทธิพลจากต่างประเทศมากขึ้น [95]มหาอำนาจยุโรปที่เหลืออยู่แทรกแซงกิจการของประเทศอยู่ตลอดเวลา หลังจากการสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์ ราชวงศ์หลายแห่งได้เข้ามาบุกรุกอย่างแข็งขันด้วยความหวังว่าจะได้คะแนนเสียงสำหรับผู้สมัครที่ตนต้องการ [97]การปฏิบัตินี้เป็นเรื่องปกติและชัดเจน และการคัดเลือกมักเป็นผลมาจากการติดสินบนจำนวนมากที่พุ่งเป้าไปที่ขุนนางที่ทุจริต (98) พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสทุ่มลงทุนอย่างหนักฟรองซัวส์ หลุยส์ เจ้าชายแห่งคอนติต่อต้านเจมส์ ห ลุยส์ โซบีสกี แม็กซิมิเลียน เอ็มมานูเอลแห่งบาวาเรียและเฟรเดอริก ออกัสตัสแห่งแซกโซนี การเปลี่ยนใจเลื่อมใสจากนิกายลู เธอรันไปเป็นนิกายโรมันคาทอลิกสร้างความหวาด กลัวต่อเจ้าสัวสายอนุรักษ์นิยมและสมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 12ซึ่งในทางกลับกันก็แสดงความเห็นชอบต่อพวกเขา [100]จักรวรรดิรัสเซียและฮับส์บูร์กออสเตรียก็มีส่วนสนับสนุนทางการเงินแก่เฟรดเดอริก ซึ่งการเลือกตั้งเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1697 หลายคนตั้งคำถามถึงความถูกต้องตามกฎหมายของการขึ้นครองบัลลังก์ของเขา สันนิษฐานว่าเจ้าชายแห่งคอนติได้รับคะแนนเสียงมากกว่าและเป็นรัชทายาทโดยชอบธรรม เฟรดเดอริกรีบไปพร้อมกับกองทัพของเขาไปยังโปแลนด์เพื่อปราบปรามการต่อต้านใด ๆ พระองค์ทรงได้รับการสวมมงกุฎเป็นออกุสตุสที่ 2 ในเดือนกันยายน และการสู้รบทางทหารช่วงสั้น ๆ ของคอนติใกล้กดัญสก์ในเดือนพฤศจิกายนของปีเดียวกันนั้นไร้ผล [101]

ราชวงศ์เวตตินปกครองโปแลนด์–ลิทัวเนียและแซกโซนีพร้อมกัน โดยแบ่งอำนาจระหว่างทั้งสองรัฐ แม้ว่าออกุสตุสที่ 2 จะทรงใช้อำนาจอย่างฟุ่มเฟือยด้วยวิธีที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง แต่เขาก็ทุ่มเทให้กับงานศิลปะอย่างฟุ่มเฟือยและทิ้งมรดกทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม ( บาโรก ) ที่กว้างขวางไว้ในทั้งสองประเทศ ในโปแลนด์ เขาได้ขยายWilanówและอำนวยความสะดวกในการปรับปรุงปราสาทหลวงวอร์ซอให้เป็นที่ประทับอันโอ่อ่าทันสมัย สถานที่สำคัญและอนุสาวรีย์จำนวนนับ ไม่ถ้วนในเมืองมีชื่อที่อ้างอิงถึงกษัตริย์แซ็กซอน โดยเฉพาะสวนแซกซอนแซกซอนแอกซิสและอดีตพระราชวังแซกซอน [103]ยุคนั้นมีการพัฒนาด้านการวางผังเมือง การจัดสรรถนน โรงพยาบาล โรงเรียน ( Collegium Nobilium ) สวนสาธารณะและห้องสมุด ( ห้องสมุด Załuski ) โรงงานแห่งแรกที่ผลิตในปริมาณมากได้เปิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของชนชั้นสูงในฐานะผู้บริโภค [104]

วอร์ซอใกล้สิ้นสุดการดำรงอยู่ของเครือจักรภพ ภาพวาดโดยเบอร์นาร์โด เบลล็อตโตคริสต์ทศวรรษ 1770

ในช่วงที่สงครามทางเหนือยิ่งใหญ่แนวร่วม ( สมาพันธรัฐวอร์ซอ ) เพื่อต่อต้านออกัสตัสที่ 2 ก่อตั้งขึ้นโดยStanisław Leszczyńskiและเจ้าสัวคนอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสวีเดน เครือจักรภพโปแลนด์-ลิทัวเนียเป็นกลางอย่างเป็นทางการ ณ จุดนี้ ขณะที่ออกัสตัสเข้าสู่สงครามในฐานะผู้มีสิทธิเลือกแห่งแซกโซนี โดยไม่สนใจข้อเสนอการเจรจาของโปแลนด์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐสภาสวีเดน พระเจ้าชาลส์ทรงข้ามเข้าสู่เครือจักรภพและปราบกองกำลังแซ็กซ์-โปแลนด์ที่ยุทธการที่คลิซซูฟในปี ค.ศ. 1702 และที่ยุทธการปูลทัสค์ในปี ค.ศ. 1703 จากนั้นชาร์ลส์ก็ประสบความสำเร็จในการโค่นออกุสตุสและบีบบังคับกองทัพ จม์ (รัฐสภา) ขึ้นแทนที่เขาด้วยสตานิสลาฟในปี ค.ศ. 1704 [106]ออกัสตัสขึ้นครองบัลลังก์คืนในปี 1709 [107]แต่การเสียชีวิตของเขาเองในปี 1733 จุดประกายให้เกิดสงครามสืบราชบัลลังก์โปแลนด์ซึ่งสตานิสลาฟพยายามยึดมงกุฎอีกครั้ง คราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากฝรั่งเศส [108] Pacification Sejmสิ้นสุดในAugustus IIIต่อจากพ่อของเขา [109]

ความสงบสุขและความเกียจคร้านที่เกิดขึ้นตามมาทำให้ชื่อเสียงของโปแลนด์บนเวทีโลกอ่อนแอลงเท่านั้น เล็กซานเดอร์ บรึคเนอร์ตั้งข้อสังเกตว่าขนบธรรมเนียมและประเพณีของโปแลนด์ถูกละทิ้งเพื่อสนับสนุนทุกสิ่งจากต่างประเทศ และรัฐใกล้เคียงยังคงใช้ประโยชน์จากโปแลนด์เพื่อประโยชน์ของตนต่อไป [110]ยิ่งไปกว่านั้น การที่ยุโรปตะวันตกแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรในทวีปอเมริกาเพิ่มมากขึ้น ทำให้อุปทานของเครือจักรภพมีความสำคัญน้อยลง ซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางการเงิน ออกัสตัสที่ 3 ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในเครือจักรภพ แต่ชอบเมืองเดรสเดนของชาวแซ็กซอนแทน เขาได้แต่งตั้งไฮน์ริช ฟอน บรูห์ลในฐานะอุปราชและรัฐมนตรีกระทรวงกิจการโปแลนด์ ซึ่งผลัดกันทิ้ง การเมืองให้กับครอบครัวเจ้าสัวชาวโปแลนด์ เช่นCzartoryskisและRadziwiłłs ในช่วงเวลานี้เองที่การตรัสรู้ของโปแลนด์เริ่มเจริญรุ่งเรือง

ฉากกั้น (1772–1795)

การแบ่งแยกโปแลนด์ใน ปี ค.ศ. 1772 , 1793และ1795

ในปี ค.ศ. 1764 ขุนนางStanisław August Poniatowskiได้รับเลือกเป็นกษัตริย์ด้วยการสมรู้ร่วมคิดและการสนับสนุนจากอดีตคนรักของเขาแคทเธอรีนมหาราชซึ่งเป็นขุนนางหญิงชาวเยอรมันที่กลายเป็นจักรพรรดินีแห่งรัสเซีย [113]

ความพยายามในการปฏิรูปของ Poniatowski พบกับการต่อต้านอย่างแข็งขันทั้งภายในและภายนอก เป้าหมายใดๆ ก็ตามในการรักษาเสถียรภาพเครือจักรภพนั้นเป็นอันตรายต่อเพื่อนบ้านที่ทะเยอทะยานและก้าวร้าว เช่นเดียวกับรุ่นก่อน เขาสนับสนุนศิลปินและสถาปนิก ในปี 1765 เขาได้ก่อตั้งWarsaw Corps of Cadetsซึ่งเป็นโรงเรียนของรัฐแห่งแรกในโปแลนด์สำหรับทุกชนชั้นในสังคม ในปี พ.ศ. 2316กษัตริย์และรัฐสภาได้ก่อตั้งคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติซึ่งเป็นกระทรวงศึกษาธิการแห่งแรกในประวัติศาสตร์ยุโรป [115] [116]ในปี พ.ศ. 2335 กษัตริย์ทรงสั่งให้สร้างVirtuti Militariซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทางทหารที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงใช้อยู่ [117]Stanisław August ยังชื่นชมวัฒนธรรมของอาณาจักรโบราณ โดยเฉพาะโรมและกรีซ นีโอคลาสสิกกลายเป็นรูปแบบที่โดดเด่นของการแสดงออกทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรม

อย่างไรก็ตาม ในทางการเมือง เครือจักรภพอันกว้างใหญ่กำลังเสื่อมถอยลงอย่างต่อเนื่อง และในปี ค.ศ. 1768 รัสเซียเริ่มได้รับการพิจารณาให้เป็นรัฐในอารักขาของจักรวรรดิรัสเซียแม้ว่าจะยังคงเป็นรัฐเอกราชก็ตาม [118] [119]การควบคุมโปแลนด์ส่วนใหญ่เป็นศูนย์กลางของกลยุทธ์ทางการทูตและการทหารของแคทเธอรีน ความพยายามในการปฏิรูป เช่นรัฐธรรมนูญเดือนพฤษภาคมของจม์สี่ปีมาช้าเกินไป ประเทศถูกแบ่งออกเป็นสามช่วงโดยจักรวรรดิรัสเซียราชอาณาจักรปรัสเซียของเยอรมนีและระบอบกษัตริย์ฮับส์บูร์กของออสเตรีย. ภายในปี ค.ศ. 1795 เครือจักรภพโปแลนด์–ลิทัวเนียได้ถูกลบออกจากแผนที่ของยุโรปอย่างสมบูรณ์ โปแลนด์และลิทัวเนียไม่ได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่เป็นประเทศเอกราชจนกระทั่ง ค.ศ. 1918

องค์กรของรัฐกับการเมือง

เสรีภาพสีทอง

ปราสาทหลวงในกรุงวอร์ซอเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของกษัตริย์โปแลนด์หลังจากที่เมืองหลวงถูกย้ายจากคราคูฟในปี 1596
ศาลมงกุฎในเมืองลูบลินเป็นศาลอุทธรณ์สูงสุดในราชอาณาจักรโปแลนด์
พระราชวังของศาลลิทัวเนียในเมืองวิลนีอุส ซึ่งเป็น ศาลอุทธรณ์สูงสุดสำหรับขุนนางชาวลิทัวเนียในแกรนด์ดัชชีแห่งลิทัวเนีย

หลักคำสอนทางการเมืองของเครือจักรภพคือรัฐของเราเป็นสาธารณรัฐภายใต้การนำของพระมหากษัตริย์ นายกรัฐมนตรี แจน ซามอยสกีสรุปหลักคำสอนนี้เมื่อเขากล่าวว่าเร็กซ์ครองราชย์และไม่ใช่ผู้ว่าการรัฐ ("กษัตริย์ทรงครองราชย์ แต่ [ ตามตัวอักษร 'และ'] ไม่ปกครอง") [122]เครือจักรภพมีรัฐสภา จัมม์ ตลอดจนวุฒิสภาและกษัตริย์ที่ได้รับการเลือกตั้ง ( รูปที่ 1 ) กษัตริย์ทรงจำเป็นต้องเคารพสิทธิของพลเมืองตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของกษัตริย์เฮนรีเช่นเดียวกับในpacta conventaซึ่งมีการเจรจากันในเวลาเลือกตั้ง [66]

อำนาจของกษัตริย์ถูกจำกัดเพื่อประโยชน์ของชนชั้นสูงที่มีขนาดใหญ่ กษัตริย์องค์ใหม่แต่ละพระองค์ทรงให้คำมั่นที่จะสนับสนุนมาตราเฮนริเซียน ซึ่งเป็นพื้นฐานของระบบการเมืองของโปแลนด์ (และรวมถึงหลักประกันเรื่องความอดทนทางศาสนา อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ) เมื่อเวลาผ่านไป บทความ Henrician ถูกรวมเข้ากับ pacta conventa ซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาเฉพาะที่กษัตริย์ผู้ได้รับเลือกเห็นชอบ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กษัตริย์ทรงเป็นหุ้นส่วนกับชนชั้นสูงอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการดูแลโดยกลุ่มวุฒิสมาชิกอย่าง ต่อเนื่อง จัมม์สามารถยับยั้งกษัตริย์ในเรื่องสำคัญๆ ได้ รวมทั้งการออกกฎหมาย (การนำกฎหมายใหม่มาใช้) การต่างประเทศ การประกาศสงคราม และการเก็บภาษี (การเปลี่ยนแปลงภาษีที่มีอยู่หรือการจัดเก็บภาษีใหม่) [66]

รากฐานของระบบการเมืองในเครือจักรภพ " เสรีภาพสีทอง " ( ละติน : Aurea Libertasหรือโปแลนด์ : Złota Wolnoćซึ่งเป็นคำที่ใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1573 เป็นต้นไป) ได้แก่:

 • การเลือกตั้งกษัตริย์โดยขุนนางทุกคนที่ประสงค์จะเข้าร่วม เรียกว่าโวลนา เอเลคชา (การเลือกตั้งโดยอิสระ);
 • จัมรัฐสภาเครือจักรภพซึ่งกษัตริย์ต้องทรงจัดขึ้นทุกๆ สองปี;
 • pacta conventa (ละติน ) "ข้อตกลงที่ตกลงร่วมกัน" ซึ่งเจรจากับกษัตริย์ที่ได้รับเลือก รวมทั้งใบแจ้งสิทธิซึ่งผูกพันกับกษัตริย์ ซึ่งได้มาจากบทความ Henrician ฉบับ ก่อน ๆ
 • เสรีภาพในการนับถือศาสนารับรองโดยพระราชบัญญัติสมาพันธ์วอร์ซอ ค.ศ. 1573 [ 25] [ ต้องการหน้า ]
 • rokosz (การจลาจล ) สิทธิของ szlachtaในรูปแบบการกบฏทางกฎหมายต่อกษัตริย์ที่ละเมิดเสรีภาพที่รับประกันของพวกเขา
 • liberum veto (ละติน) สิทธิ์ของรองจม์แต่ละคนในการคัดค้านการตัดสินใจของคนส่วนใหญ่ในเซสชั่นจม์ การประกาศ "ยับยั้งเสรี" ดังกล่าวทำให้กฎหมายทั้งหมดที่ผ่านในสมัยนั้นเป็นโมฆะ ในช่วงวิกฤตในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 17 ขุนนางโปแลนด์ยังสามารถใช้การยับยั้งเสรีนิยมในการปกครอง ตนเองของจังหวัด ได้
 • konfederacja (จากสมาพันธ์ ภาษาละติน ) สิทธิในการจัดตั้งองค์กรเพื่อผลักดันให้บรรลุเป้าหมายทางการเมืองร่วมกัน

ทั้งสามภูมิภาค (ดูด้านล่าง) ของเครือจักรภพมีระดับการปกครองตนเอง [123] [ ต้องการหน้า ]แต่ละvoivodshipมีรัฐสภาของตัวเอง (sejmik) ซึ่งใช้อำนาจทางการเมืองอย่างจริงจัง รวมถึงการเลือกposeł ( รอง ) ให้กับ Sejm ระดับชาติ และตั้งข้อหารองผู้อำนวยการด้วยคำแนะนำในการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะ ราชรัฐลิทัวเนียมีกองทัพ คลัง และสถาบันทางการอื่นๆ แยกเป็นของตนเอง [124] [125]

เสรีภาพสีทองสร้างรัฐที่ไม่ธรรมดาในช่วงเวลานั้น แม้ว่าจะ มี ระบบการเมือง ที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกัน ในนครรัฐ ร่วมสมัย อย่างสาธารณรัฐเวนิสก็ตาม [126] [ ต้องการหน้า ]ทั้งสองรัฐมีนามว่า "เซเรนิสซิมา เรสพับบลิกา" หรือ " สาธารณรัฐอันเงียบสงบที่สุด " [127]ในช่วงเวลาที่ประเทศในยุโรปส่วนใหญ่มุ่งหน้าไปสู่การรวมศูนย์ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์การทำสงครามทางศาสนาและราชวงศ์ เครือจักรภพได้ทดลองใช้การกระจายอำนาจ[23] มาพันธ์และสหพันธ์ ประชาธิปไตย และความ อดทนทางศาสนา [128]

ระบบการเมืองที่ไม่ปกติในช่วงเวลานั้นเกิดจากการที่ชนชั้น สูง szlachta อยู่เหนือชนชั้นทางสังคมอื่น ๆ และเหนือระบบการเมืองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในเวลาต่อมา szlachta ได้สั่งสมสิทธิพิเศษมามากพอ (เช่น สิทธิพิเศษที่ก่อตั้งโดยNihil novi Act ปี 1505) ซึ่งไม่มีกษัตริย์คนใดหวังที่จะทำลายอำนาจของ szlachta ได้ ระบบการเมืองของเครือจักรภพเป็นเรื่องยากที่จะจัดอยู่ในหมวดหมู่ง่ายๆ แต่สามารถอธิบายได้เบื้องต้นว่าเป็นส่วนผสมของ:

 • สมาพันธ์และสหพันธ์โดยคำนึงถึงเอกราชในวงกว้างของภูมิภาค อย่างไรก็ตาม เป็นการยากที่จะเรียกเครือจักรภพอย่างเด็ดขาดว่าสมาพันธ์หรือสหพันธ์ เนื่องจากมีคุณสมบัติบางประการของทั้งสองอย่าง
 • คณาธิปไตยเนื่องจากมีเพียง szlachta (ขุนนาง) – ประมาณ 15% ของประชากร – ที่มีสิทธิทางการเมือง [23]
 • ประชาธิปไตย เนื่องจากชาวสลาชตาทั้งหมดมีสิทธิและสิทธิพิเศษเท่าเทียมกัน และจม์สามารถยับยั้งกษัตริย์ในเรื่องสำคัญๆ ได้ รวมทั้งการออกกฎหมาย (การนำกฎหมายใหม่มาใช้) การต่างประเทศ การประกาศสงคราม และการเก็บภาษี (การเปลี่ยนแปลงภาษีที่มีอยู่หรือ เรียกเก็บใหม่) นอกจากนี้ 15% ของประชากรเครือจักรภพที่ชื่นชอบสิทธิทางการเมืองเหล่านั้น (szlachta) [129]นั้นมีเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าในประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปอย่างมากแม้ในศตวรรษที่ 19; [130]โปรดทราบว่าในปี ค.ศ. 1820 ในฝรั่งเศสมีเพียงประมาณ 1.5% ของประชากรผู้ใหญ่ชายเท่านั้นที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง และในปี ค.ศ. 1840 ในเบลเยียมมีเพียงประมาณ 5% เท่านั้น [129] [130]
 • สถาบันกษัตริย์แบบเลือกเนื่องจากพระมหากษัตริย์ซึ่งได้รับเลือกโดย szlachta เป็นประมุขแห่งรัฐ
 • ระบอบกษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากพระมหากษัตริย์ถูกผูกมัดโดย pacta conventa และกฎหมายอื่นๆ และ szlachta อาจไม่เชื่อฟังพระราชกฤษฎีกาของกษัตริย์ที่พวกเขาถือว่าผิดกฎหมาย

คณาธิปไตยเจ้าสัว

สาธารณรัฐ ณ จุดสุดยอดแห่งอำนาจการเลือกตั้งหลวงค.ศ. 1573

การสิ้นสุดของราชวงศ์ Jagiellonianในปี 1572 - หลังจากเกือบสองศตวรรษ - ได้ทำลายความสมดุลที่เปราะบางของรัฐบาลเครือจักรภพ อำนาจค่อยๆ หลุดลอยจากรัฐบาลกลางไปสู่ชนชั้นสูง [66]

เมื่อได้รับโอกาสเป็นระยะๆ ที่จะขึ้นครองบัลลังก์szlachta แสดงออกถึงความพึงพอใจต่อผู้สมัครจากต่างประเทศซึ่งจะไม่สถาปนา ราชวงศ์ที่เข้มแข็งและยืนยาว นโยบายนี้มักก่อให้เกิดกษัตริย์ที่ไม่มีประสิทธิภาพโดยสิ้นเชิงหรือสร้างความขัดแย้งกับชนชั้นสูงอย่างต่อเนื่อง [ ต้องการอ้างอิง ]นอกจากนี้ นอกเหนือจากข้อยกเว้นที่น่าสังเกต เช่นสเตฟาน บาโตรี ผู้มีความสามารถ จากทรานซิลเวเนีย (ค.ศ. 1576–86) กษัตริย์ที่มีต้นกำเนิดจากต่างประเทศยังมีแนวโน้มที่จะมอบผลประโยชน์ของเครือจักรภพรองให้กับผลประโยชน์ของประเทศและราชวงศ์ของตนเอง สิ่งนี้เห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษในนโยบายและการดำเนินการของกษัตริย์ที่ได้รับเลือกสองพระองค์แรกจากสวีเดนราชวงศ์วาซาซึ่งการเมืองทำให้เครือจักรภพขัดแย้งกับสวีเดน และจบลงในสงครามที่เรียกว่าน้ำท่วม (ค.ศ. 1655) ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เป็นจุดสิ้นสุดของยุคทองของเครือจักรภพและจุดเริ่มต้นของความเสื่อมถอยของเครือจักรภพ [131]

กบฏZebrzydowski (1606–1607) เป็นการเพิ่ม ขึ้นอย่างมากในอำนาจของเจ้าสัวโปแลนด์และการเปลี่ยนแปลงของระบอบประชาธิปไตย szlachtaไปสู่คณาธิปไตยเจ้าสัว ระบบการเมืองของเครือจักรภพเสี่ยงต่อการถูกแทรกแซงจากภายนอก ขณะที่เจ้าหน้าที่จม์ติดสินบน[132] [133]โดยมหาอำนาจต่างชาติ อาจใช้เสรีภาพยับยั้งเพื่อสกัดกั้นความพยายามในการปฏิรูป สิ่งนี้ทำให้เครือจักรภพพังทลายลงและกระโจนเข้าสู่อัมพาตทางการเมืองและอนาธิปไตยเป็นเวลานานกว่าศตวรรษ ตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 17 จนถึงปลายศตวรรษที่ 18 ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านทำให้กิจการภายในของตนมีเสถียรภาพและเพิ่มกำลังทหารของตน [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

การปฏิรูปล่าช้า

รัฐธรรมนูญวันที่ 3 พฤษภาคมที่นำมาใช้ในปี พ.ศ. 2334 เป็นรัฐธรรมนูญสมัยใหม่ฉบับแรกในยุโรป

ในที่สุด เครือจักรภพก็ได้ใช้ความพยายามอย่างจริงจังในการปฏิรูประบบการเมืองของตน โดยนำรัฐธรรมนูญฉบับลงวันที่3 พฤษภาคม พ.ศ. 2334 มาใช้ในปี พ.ศ. 2334 ซึ่งนักประวัติศาสตร์นอร์มัน เดวีส์เรียกว่าเป็นครั้งแรกในยุโรป รัฐธรรมนูญแห่งการปฏิวัติได้กำหนดเครือจักรภพโปแลนด์–ลิทัวเนียในอดีตขึ้นใหม่ให้เป็นรัฐสหพันธรัฐโปแลนด์–ลิทัวเนียที่มีระบอบกษัตริย์โดยพันธุกรรมและยกเลิกคุณลักษณะที่เป็นอันตรายหลายประการของระบบเก่า

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่:

อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปเหล่านี้มาช้าเกินไป เนื่องจากเครือจักรภพถูกรุกรานจากทุกทิศทุกทางโดยเพื่อนบ้าน ซึ่งยินดีจะออกจากเครือจักรภพโดยลำพังในฐานะรัฐกันชนที่อ่อนแอ แต่กลับตอบสนองอย่างรุนแรงต่อความพยายามของกษัตริย์สตานิสลาฟ ออกัสต์ โพเนียโทวสกีและนักปฏิรูปคนอื่นๆ เสริมสร้างประเทศ [123] [ ต้องการหน้า ]รัสเซียกลัวผลกระทบจากการปฏิวัติจากการปฏิรูปการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับวันที่ 3 พฤษภาคม และโอกาสที่เครือจักรภพจะฟื้นคืนตำแหน่งในฐานะมหาอำนาจของยุโรป แคทเธอรีนมหาราชทรงถือว่ารัฐธรรมนูญเดือนพฤษภาคมเป็นอันตรายถึงชีวิตต่ออิทธิพลของเธอ[134]และประกาศรัฐธรรมนูญของโปแลนด์จาโคบีนิคัล [135] Grigori Aleksandrovich Potemkinร่างพระราชบัญญัติสำหรับสมาพันธ์ Targowicaโดยอ้างถึงรัฐธรรมนูญว่าเป็น "การแพร่กระจายของแนวคิดประชาธิปไตย" ขณะเดียวกันรัสเซียและออสเตรียใช้เป็นข้ออ้างในการขยายอาณาเขตเพิ่มเติม [135]รัฐมนตรีปรัสเซียนเอวาลด์ ฟรีดริช ฟอน เฮิร์ตซเบิร์กเรียกรัฐธรรมนูญนี้ว่า "เป็นการทำลายสถาบันกษัตริย์ปรัสเซียน" โดยเกรงว่าโปแลนด์ที่เข้มแข็งขึ้นจะครอบงำปรัสเซียอีกครั้ง และเครือจักรภพก็หยุดดำรงอยู่โดยสิ้นเชิงเพียงสี่ปีหลังจากการนำมาใช้ [139]

เศรษฐกิจ

กดัญสก์ (ดานซิก) ซึ่งเป็นท่าเรือหลักและศูนย์กลางการค้า ของเครือจักรภพ ซึ่งใช้ขนส่งสินค้าไปตามแม่น้ำวิสตูลาไปยังวอร์ซอ คราคูฟและเมืองอื่นๆ ในประเทศ
การส่งออกธัญพืชระหว่างปี ค.ศ. 1619–1799 เกษตรกรรมซึ่งครั้งหนึ่งเคยทำกำไรมหาศาลให้กับคนชั้นสูง แต่กลับลดน้อยลงมากหลังจากกลางศตวรรษที่ 17

เศรษฐกิจของเครือจักรภพส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรและการค้า แม้ว่าจะมีโรงงานช่างฝีมือและโรงงานอยู่มากมายโดยเฉพาะโรงงานกระดาษโรงฟอกหนังโรงงานเหล็ก โรงงานแก้วและโรงอิฐ [140]เมืองใหญ่ๆ บางแห่งเป็นที่อยู่อาศัยของช่างฝีมือ ช่างอัญมณี และช่างทำนาฬิกา อุตสาหกรรมและการค้าส่วน ใหญ่กระจุกตัวอยู่ในราชอาณาจักรโปแลนด์ ราชรัฐลิทัวเนียมีความเป็นชนบทมากกว่า และเศรษฐกิจของประเทศถูกขับเคลื่อนด้วยการเกษตรและการผลิตเสื้อผ้า [140]การขุดพัฒนาขึ้นในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของโปแลนด์ซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติเช่นตะกั่วถ่านหินทองแดงและเกลือ [141]สกุลเงินที่ใช้ในโปแลนด์–ลิทัวเนียคือzłoty (แปลว่า " ทองคำ") และหน่วยย่อยคือgrosz เหรียญต่างประเทศในรูปแบบของducats , thalersและshillingsได้รับการยอมรับและแลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวาง [142]เมืองGdanskได้รับสิทธิพิเศษในการสร้างเหรียญกษาปณ์ของตนเอง ในปี พ.ศ. 2337 Tadeusz Kosciuszkoเริ่มออกธนบัตรโปแลนด์ชุดแรก [144]

ประเทศนี้มีบทบาทสำคัญในการจัดหายุโรปตะวันตกโดยการส่งออกธัญพืช (ข้าวไรย์) วัว (วัว) ขน ไม้ซุง ผ้าลินินกัญชาเถ้าน้ำมันดินกรดคาร์มินิและอำพัน [145] [146] [147] [148]ซีเรียล วัว และขนสัตว์คิดเป็นเกือบ 90% ของการส่งออกของประเทศไปยังตลาดยุโรปโดยการค้าทางบกและทางทะเลในศตวรรษที่ 16 [147]จากกดัญสก์ เรือบรรทุกสินค้าไปยังท่าเรือหลักของประเทศต่ำเช่นแอนต์เวิร์และอัมสเตอร์ดัม [149] [150]เส้นทางภาคพื้นดินซึ่งส่วนใหญ่ไปยังจังหวัดของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ของเยอรมนี เช่น เมืองไลพ์ซิกและนูเรมเบิร์กถูกนำมาใช้เพื่อการส่งออกวัวมีชีวิต (ฝูงประมาณ 50,000 ตัว) หนังสัตว์เกลือ ยาสูบป่านและฝ้ายจากมหานครภูมิภาคโปแลนด์ ในทาง กลับกันเครือจักรภพนำเข้าไวน์ เบียร์ ผลไม้ เครื่องเทศแปลกใหม่สินค้าฟุ่มเฟือย (เช่นสิ่งทอรูปที่ 5 ) เฟอร์นิเจอร์ ผ้า ตลอดจนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น เหล็กและเครื่องมือ [153]

ภาคเกษตรกรรมถูกครอบงำโดย ระบบ ศักดินาตามระบบการเพาะปลูก ( เสิร์ฟ ) ทาส เป็น สิ่งต้องห้ามในโปแลนด์ในศตวรรษที่ 15 และยกเลิกอย่างเป็นทางการในลิทัวเนียในปี ค.ศ. 1588 [154]แทนที่ด้วยการเสิร์ฟครั้งที่สอง โดยทั่วไปการถือครองที่ดินของขุนนางจะประกอบด้วยfolwarkซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ที่ทำงานโดยข้ารับใช้เพื่อผลิตส่วนเกินสำหรับการค้าภายในและภายนอก การจัดการทางเศรษฐกิจนี้ได้ผลดีสำหรับชนชั้นปกครองและขุนนางในช่วงปีแรกๆ ของเครือจักรภพ ซึ่งเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดช่วงหนึ่งของการค้าธัญพืช [155]ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของการค้าธัญพืชในเครือจักรภพลดลงตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา ความสัมพันธ์ทางการค้าหยุดชะงักเนื่องจากสงคราม และเครือจักรภพไม่สามารถปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งหรือแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรได้ [156]เสิร์ฟในภูมิภาคนี้ถูกล่อลวงให้หลบหนีมากขึ้น ความพยายามที่สำคัญของเครือจักรภพในการตอบโต้ปัญหานี้และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตประกอบด้วยการเพิ่มภาระงานของทาสและการจำกัดเสรีภาพของพวกเขาในกระบวนการที่เรียกว่าทาสที่นำโดยการส่งออก [156] [157]

โดยปกติแล้ว เจ้าของชาวบ้านจะเซ็นสัญญากับพ่อค้าในเมืองกดัญสก์ ซึ่งควบคุมการค้าทางบกถึง 80% เพื่อขนส่งธัญพืชทางเหนือไปยังท่าเรือนั้นในทะเลบอลติก [158]แม่น้ำและทางน้ำจำนวนนับไม่ถ้วนในเครือจักรภพถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการขนส่ง รวมถึงVistula , Pilica , Bug , San , Nida , WieprzและNeman แม่น้ำมีโครงสร้างพื้นฐานที่ค่อนข้างพัฒนา โดยมีท่าเรือแม่น้ำและยุ้งฉาง. การขนส่งทางแม่น้ำส่วนใหญ่เคลื่อนตัวไปทางเหนือ การขนส่งทางใต้มีกำไรน้อยกว่า และเรือบรรทุกและแพมักถูกขายใน Gdansk เพื่อหาไม้ Grodnoกลายเป็นสถานที่สำคัญหลังจากการก่อตั้งด่านศุลกากรที่Augustówในปี 1569 ซึ่งกลายเป็นด่านสำหรับพ่อค้าที่เดินทางจากราชรัฐราชไปยังดินแดน Crown ไปยังดินแดน Crown [159]

ประชากรในเมืองของเครือจักรภพต่ำเมื่อเทียบกับยุโรปตะวันตก ตัวเลขที่แน่นอนขึ้นอยู่กับวิธีการคำนวณ ตามแหล่งข้อมูลหนึ่ง ประชากรในเมืองของเครือจักรภพอยู่ที่ประมาณ 20% ของทั้งหมดในศตวรรษที่ 17 เทียบกับประมาณ 50% ในเนเธอร์แลนด์และอิตาลี ( ภาพที่ 7 ) [148]อีกแหล่งหนึ่งระบุตัวเลขที่ต่ำกว่ามาก: ประชากรในเมือง 4–8% ในโปแลนด์, 34–39% ในเนเธอร์แลนด์ และ 22–23% ในอิตาลี [160] การหมกมุ่น อยู่กับการเกษตรของเครือจักรภพ ควบคู่ไปกับตำแหน่งสิทธิพิเศษของขุนนางเมื่อเปรียบเทียบกับชนชั้นกระฎุมพีส่งผลให้กระบวนการกลายเป็นเมืองค่อนข้างช้า และด้วยเหตุนี้การพัฒนาอุตสาหกรรม จึงค่อนข้างช้า [148]ขุนนางยังสามารถควบคุมราคาธัญพืชเพื่อประโยชน์ของตนได้ จึงทำให้ได้รับความมั่งคั่งมากมาย งานแสดงสินค้า ที่ใหญ่ที่สุด ในเครือจักรภพบางแห่ง จัดขึ้นที่ ลูบลิ[161]

เส้นทางการค้าโบราณหลาย เส้นทาง เช่นถนนอำพัน ( ภาพที่ 4 ) [162]ทอดยาวข้ามโปแลนด์-ลิทัวเนีย ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางยุโรป และดึงดูดพ่อค้าหรือผู้ตั้งถิ่นฐานชาวต่างชาติ [163]สินค้าและสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมจำนวนนับไม่ถ้วนยังคงส่งต่อจากภูมิภาคหนึ่งไปยังอีกภูมิภาคหนึ่งผ่านทางเครือจักรภพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศนี้เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างตะวันออกกลางจักรวรรดิออตโตมันและยุโรปตะวันตก [164]ตัวอย่างเช่นพรมอิสฟาฮานที่นำเข้าจากเปอร์เซียไปยังเครือจักรภพเป็นที่รู้จักอย่างไม่ถูกต้องว่าเป็น "พรมโปแลนด์" (ฝรั่งเศส: Polonaise ) ในยุโรปตะวันตก[165]

ทหาร

การทหารในเครือจักรภพโปแลนด์-ลิทัวเนียวิวัฒนาการมาจากการควบรวมกองทัพจากราชอาณาจักรโปแลนด์และจากแกรนด์ลิทัวเนียดัชชี่ แม้ว่าแต่ละรัฐจะยังคงการแบ่งแยกของตนเองก็ตาม [166]กองทัพสหรัฐประกอบด้วยกองทัพมงกุฎ ( armia koronna ) ที่ได้รับคัดเลือกในโปแลนด์ และกองทัพลิทัวเนีย ( armia litewska ) ในแกรนด์ดัชชี [166]กองทัพนำโดยHetmanซึ่งมียศเทียบเท่ากับนายพลหรือผู้บัญชาการสูงสุดในประเทศอื่น ๆ พระมหากษัตริย์ไม่สามารถประกาศสงครามหรือเรียกกองทัพโดยไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐสภาจม์หรือวุฒิสภา [167]กองทัพเรือเครือจักรภพโปแลนด์–ลิทัวเนียไม่เคยมีบทบาทสำคัญในโครงสร้างทางทหารตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา [168]

รูปแบบที่มีชื่อเสียงที่สุดของอาวุธทั้งสองตามลำดับคือทหารม้าหนัก ในศตวรรษที่ 16 และ 17 ในรูปแบบของเห็นกลางมีปีก ( husaria ) ในขณะที่ราชองครักษ์โปแลนด์และองครักษ์ลิทัวเนีย [pl] เป็น ทหารชั้นยอด; กองทหารได้รับการดูแลโดยกษัตริย์และครอบครัวของเขา ในปี พ.ศ. 2331 มหาจม์ได้อนุมัติการปฏิรูปอย่างถล่มทลายและกำหนดโครงสร้างทางทหารในอนาคต กองทัพมงกุฏจะแบ่งออกเป็นสี่กอง โดยมี กองทหารราบ 17 กองและกอง ทหารม้า 8 กองไม่รวมหน่วยพิเศษ กองทัพลิทัวเนียจะถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่าย กองทหารสนามแปดกอง และกองทหารม้าสองกอง ไม่รวมหน่วยพิเศษ หากดำเนินการ การปฏิรูปคาดการณ์ว่า จะมีกองทัพเกือบ 100,000 นาย [171]

กองทัพของรัฐเหล่านั้นแตกต่างจากองค์กรทั่วไปในส่วนอื่นๆ ของยุโรป ตามที่ Bardach กล่าว ขบวน ทหารรับจ้าง ( wojsko najemne ) ซึ่งพบได้ทั่วไปในยุโรปตะวันตกไม่เคยได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในโปแลนด์ อย่างไรก็ตาม Brzezinski ตั้งข้อสังเกตว่าทหารรับจ้างชาวต่างชาติเป็นส่วนสำคัญของหน่วยทหารราบที่มีหัวกะทิมากกว่า อย่างน้อยก็จนถึงต้นศตวรรษที่ 17 ในศตวรรษที่ 16โปแลนด์ รูปแบบอื่นๆ อีกหลายรูปแบบเป็นแกนกลางของกองทัพ (174)มีกองทัพยืนเล็กๆobrona potoczna("การป้องกันอย่างต่อเนื่อง") มีกำลังประมาณ 1,500–3,000 นาย กษัตริย์จ่ายให้ และประจำการอยู่ที่ชายแดนทางใต้และตะวันออกที่มีปัญหาเป็นหลัก [174] [175]เสริมด้วยรูปแบบสองรูปแบบที่ระดมพลในกรณีเกิดสงคราม - pospolite ruszenie (ภาษาโปแลนด์สำหรับlevée en masse  - การจัดเก็บศักดินาของอัศวินผู้สูงศักดิ์ส่วนใหญ่ - เจ้าของที่ดิน) และ wojsko zaciężneซึ่งได้รับการคัดเลือกจากผู้บัญชาการชาวโปแลนด์สำหรับ ขัดแย้ง. มันแตกต่างจากขบวนทหารรับจ้างอื่นๆ ของยุโรปตรงที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่โปแลนด์ และสลายไปหลังจากความขัดแย้งสิ้นสุดลง [174]

ผู้จำลองประวัติศาสตร์ในชุดเกราะ Polish Winged Hussars

หลายปีก่อนการรวมตัวของลูบลิน โปแลนด์obrona potocznaได้รับการปฏิรูป ตามที่จม์ (รัฐสภาแห่งชาติของโปแลนด์) ออกกฎหมายในปี ค.ศ. 1562–1563 ให้มีการสร้างwojsko kwarcianeซึ่งตั้งชื่อตาม ภาษีควาร์ ตาที่เรียกเก็บจากที่ดินของราชวงศ์เพื่อจุดประสงค์ในการดำรงไว้ซึ่งสิ่งนี้ รูปแบบ. กษัตริย์ก็จ่ายรูปแบบนี้เช่นกัน และในยามสงบ มีจำนวนประมาณ 3,500–4,000 คนตามข้อมูลของบาร์ดัค; Brzezinskiให้ระยะ 3,000–5,000 ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหน่วยทหารม้าเบาที่บรรจุโดยขุนนาง ( szlachta ) และได้รับคำสั่งจากเฮตมาน [174]บ่อย ครั้ง ใน ช่วงสงคราม จม์จะออกกฎหมายเพิ่มขนาดของwojsko kwarciane ชั่วคราว [174]

หลังจากการสิ้นสุดเครือจักรภพ ประเพณีการทหารโปแลนด์-ลิทัวเนียจะดำเนินต่อไปโดยกองทหารโปแลนด์นโปเลียนและกองทัพของดัชชีแห่งวอร์ซอ [177]

วัฒนธรรม

วิทยาศาสตร์และวรรณคดี

จรวดหลายขั้นจากArtis Magnæ Artilleriæ pars primaโดยKazimierz Siemienowicz

เครือจักรภพเป็นศูนย์กลางยุโรปที่สำคัญสำหรับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมและการเมืองสมัยใหม่ มีชื่อเสียงในด้านระบบการเมืองกึ่งประชาธิปไตยที่หาได้ยาก ซึ่งได้รับการยกย่องจากนักปรัชญาและในช่วงการต่อต้านการปฏิรูปเป็นที่รู้จักในเรื่องความอดทนทางศาสนา ที่ไม่มีใคร เทียบได้ โดยมีชุมชนนิกายโรมันคาธอลิกยิวคริสเตียนออร์โธดอกซ์โปรเตสแตนต์และมุสลิม(ซูฟี ) อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 รูลีแยร์ คาทอลิกชาวฝรั่งเศสเขียนถึงโปแลนด์ในศตวรรษที่ 16 ว่า "ประเทศนี้ ซึ่งในสมัยของเราเราเห็นว่าแตกแยกกันด้วยข้ออ้างเรื่องศาสนา เป็นรัฐแรกในยุโรปที่เป็นตัวอย่างของการมีความอดทน ในรัฐนี้ มีมัสยิดเกิดขึ้นระหว่างโบสถ์และธรรมศาลา" [ ต้องการอ้างอิง ]เครือจักรภพได้ก่อให้เกิดนิกาย คริสเตียนที่มีชื่อเสียง ของพี่น้องชาวโปแลนด์ ซึ่งเป็นบรรพบุรุษ ของลัทธิหัวแข็งของอังกฤษและอเมริกัน [178]

ด้วยระบบการเมือง เครือจักรภพได้ให้กำเนิดนักปรัชญาการเมืองเช่นAndrzej Frycz Modrzewski (1503–1572) ( รูปที่ 9 ), Wawrzyniec Grzymała Goślicki (1530–1607) และPiotr Skarga (1536–1612) ต่อมาผลงานของStanisław Staszic (1755–1826) และHugo Kołłętaj (1750–1812) ได้ช่วยปูทางไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2334ซึ่งนอร์แมน เดวีส์เรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกในยุโรป [36]

Jagiellonian UniversityของKrakówเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก (ก่อตั้งในปี 1364) [179]ร่วมกับJesuit Academy of Wilno (ก่อตั้งในปี 1579) พวกเขาเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ที่สำคัญในเครือจักรภพ Komisja Edukacji Narodowej ซึ่งเป็น คณะกรรมาธิการการศึกษาแห่งชาติของโปแลนด์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2316 เป็นกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติแห่งแรกของโลก นักวิทยาศาสตร์ในเครือจักรภพ ได้แก่มาร์ติน โครเมอร์ ( ค.ศ. 1512–1589) นักประวัติศาสตร์และนักทำแผนที่ ; Michael Sendivogius (1566–1636) นักเล่นแร่แปรธาตุและนักเคมี; ยาน โบรเชค( Ioannes Brosciusในภาษาละติน ) (1585–1652), พหูสูต : นักคณิตศาสตร์ แพทย์ และนักดาราศาสตร์ ; Krzysztof Arciszewski ( Crestofle d'Artischau Arciszewskiในภาษาโปรตุเกส ) (1592–1656) วิศวกรนักชาติพันธุ์วิทยานายพลและพลเรือเอกของ กองทัพ บริษัท Dutch West Indiesในการทำสงครามกับจักรวรรดิสเปนเพื่อควบคุมบราซิล ; [181] Kazimierz Siemienowicz (1600–1651) วิศวกรทหาร ผู้เชี่ยวชาญ ด้านปืนใหญ่และผู้ก่อตั้งจรวด ; โยฮันเนส เฮเวลิอุส(1611–1687) นักดาราศาสตร์ผู้ก่อตั้งภูมิประเทศทางจันทรคติ ; Michał Boym (1612–1659) นักตะวันออกนักทำแผนที่นักธรรมชาติวิทยาและนักการทูตในการให้บริการของราชวงศ์หมิง ( รูปที่ 11 ); Adam Adamandy Kochański (1631–1700) นักคณิตศาสตร์และวิศวกร; Baal Shem Tov (הבעל שם טוב ในภาษาฮีบรู ) (1698–1760) ถือเป็นผู้ก่อตั้งศาสนายิว Hasidic ; Marcin Odlanicki Poczobutt (1728–1810) นักดาราศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ ( รูปที่ 12 ); ยาน คริสตอฟ คลูก (1739–1796)นักธรรมชาติวิทยานักปฐพีวิทยาและนักกีฏวิทยาจอห์น จอนสตัน (ค.ศ. 1603–1675 ) นักวิชาการและแพทย์ สืบ เชื้อสายมาจากขุนนางชาวสก็อในปี 1628 ครู นักวิทยาศาสตร์ นักการศึกษา และนักเขียนชาวเช็ก จอห์น เอมอส โคเมเนียสได้ลี้ภัยอยู่ในเครือจักรภพ เมื่อโปรเตสแตนต์ถูกข่มเหงภายใต้การปฏิรูปต่อต้าน [178] [182]

ผลงานของนักเขียนเครือจักรภพหลายคนถือเป็นผลงานคลาสสิก รวมถึงผลงานของJan Kochanowski ( รูปที่ 10 ), Wacław Potocki , Ignacy KrasickiและJulian Ursyn Niemcewicz สมาชิก szlachtaหลายคน เขียนบันทึกความ ทรงจำและไดอารี่ บางทีที่มีชื่อเสียงที่สุดอาจเป็นMemoirs of Polish HistoryโดยAlbrycht Stanisław Radziwiłł (1595–1656) และMemoirs of Jan Chryzostom Pasek ( ประมาณค.ศ. 1636– ประมาณ ค.ศ. 1701) ยาคุบ โซบีสกี (1590–1646) (บิดาของจอห์นที่ 3 โซบีสกี) เขียนบันทึกประจำวันอันโดดเด่น ในระหว่างการสำรวจโคตินในปี 1621 เขาได้เขียนไดอารี่ชื่อCommentariorum chotinensis belli libri tres ( Diary of the Chocim War) ซึ่งตีพิมพ์ในปี 1646 ในกดัญสก์ Wacław Potockiใช้เป็นพื้นฐานสำหรับบทกวีมหากาพย์ของเขาTransakcja wojny chocimskiej ( ความคืบหน้าของสงคราม Chocim ) นอกจากนี้เขายังประพันธ์คำแนะนำสำหรับการเดินทางของบุตรชายไปยังคราคูฟ (ค.ศ. 1640) และฝรั่งเศส (ค.ศ. 1645) ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของการศึกษาแบบเสรีนิยมในยุคนั้น [183]

ศิลปะและดนตรี

ชุดเดรส Polonaise (ซ้าย) และเตียงโปแลนด์ (ขวา) ทั้งคู่จากศตวรรษที่ 18

ศิลปะและดนตรีของเครือจักรภพส่วนใหญ่ได้รับการหล่อหลอมจากกระแสนิยมของยุโรป แม้ว่าชนกลุ่มน้อยของประเทศ ชาวต่างชาติ ตลอดจนวัฒนธรรมพื้นบ้านพื้นเมืองก็มีส่วนทำให้ธรรมชาติมีความหลากหลายเช่นกัน รูปแบบศิลปะทั่วไปใน สมัย ซาร์มาเทียนคือภาพเหมือนในโลงศพ ( portrety trumienne ) ซึ่งใช้ในงานศพและพิธีสำคัญอื่นๆ ตามกฎ แล้วภาพเหมือนดังกล่าวถูกตอกตะปูบนแผ่นโลหะ มีรูปร่างหกหรือแปดด้าน ติดไว้ที่ด้านหน้าโลงศพที่วางอยู่บนแท่นสูงหรูหรา [185]สิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะเฉพาะและโดดเด่นของวัฒนธรรมชั้นสูงของเครือจักรภพ ซึ่งไม่พบที่อื่นในยุโรป [186]ประเพณีที่คล้ายกันนี้ปฏิบัติกันเฉพาะในอียิปต์ของโรมัน เท่านั้น. [186]กษัตริย์และขุนนางโปแลนด์มักเชิญและสนับสนุนจิตรกรและช่างฝีมือชาวต่างชาติ โดยเฉพาะจากประเทศต่ำ ( เนเธอร์แลนด์แฟลนเดอร์สและเบลเยียม ) เยอรมนีหรืออิตาลี [187]การตกแต่งภายในที่อยู่อาศัยของชนชั้นสูง พระราชวัง และคฤหาสน์ถูกประดับด้วยผ้าแขวน ผนัง ( arrasyหรือtapiseria ) นำเข้าจากยุโรปตะวันตก คอลเลกชันที่มีชื่อเสียงที่สุดคือผ้าทอ Jagiellonianซึ่งจัดแสดงที่ปราสาท Wawel Royalในคราคูฟ [188]

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมืองระหว่างฝรั่งเศสและเครือจักรภพโปแลนด์-ลิทัวเนียทำให้เกิดคำว่าà la Polonaiseซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่า "สไตล์โปแลนด์" ด้วยการอภิเษกสมรสของMarie Leszczyńskaกับพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 แห่งฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. 1725 วัฒนธรรมโปแลนด์เริ่มเจริญรุ่งเรืองที่พระราชวังแวร์ซายส์ [190] เตียงโปแลนด์ ( lit à la Polonaise ) ที่ประดับด้วยบัลดาชินกลายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของเฟอร์นิเจอร์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 15ในปราสาทของ ฝรั่งเศส [191]ลวดลายดอกไม้พื้นบ้านและแฟชั่นของโปแลนด์ได้รับความนิยมในรูปแบบของผ้าพาดหลัง ชุดเดรสโปโลเนส ( robe à la Polonaise ) สวมใส่โดยขุนนางแห่งแวร์ซายส์ [192]

วัฒนธรรมทางศาสนาของโปแลนด์–ลิทัวเนียอยู่ร่วมกันและแทรกซึมซึ่งกันและกันตลอดประวัติศาสตร์เครือจักรภพ - ชาวยิวรับเอาองค์ประกอบของการแต่งกายประจำชาติ[193]คำยืมและคาลเกกลายเป็นเรื่องธรรมดา และคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกในภูมิภาคที่มี ประชากร โปรเตสแตนต์ จำนวนมาก นั้นง่ายกว่ามาก มีการตกแต่งมากกว่าส่วนอื่นๆ ของโปแลนด์-ลิทัวเนีย [194]อิทธิพลซึ่งกันและกันสะท้อนให้เห็นอีกในความนิยมอย่างมากของไอคอนไบแซนไทน์ ( รูปที่ 13 ) และไอคอนที่มีลักษณะคล้ายรูปจำลองของแมรีในดินแดนละตินส่วนใหญ่ของโปแลนด์ในปัจจุบัน ( มาดอนน่าสีดำ)) และลิทัวเนีย ( แม่พระแห่งประตูรุ่งอรุณ ) [195]ในทางกลับกัน การแทรกซึมของภาษาลาตินเข้าไปในศิลปะรูเธเนียนออร์โธดอกซ์และโปรเตสแตนต์ก็เป็นเรื่องปกติเช่นกัน ( รูปที่ 3 ) [196]

ดนตรีเป็นลักษณะทั่วไปของกิจกรรมทางศาสนาและฆราวาส ด้วยเหตุนี้ขุนนางจำนวนมากจึงก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงในโบสถ์และโรงเรียน และใช้วงดนตรีของตนเอง โรงละครโอเปร่า บางแห่ง เช่นStanisław Lubomirskiได้สร้างโรงละครโอเปร่าของตนเอง (ในNowy Wińnicz ) คนอื่นๆ เช่นJanusz Skumin TyszkiewiczและKrzysztof Radziwiłłเป็นที่รู้จักในเรื่องการสนับสนุนศิลปะซึ่งแสดงออกมาในวงออเคสตราที่ได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างถาวรที่ศาลของพวกเขาในWilno (Vilnius) [197]ชีวิตทางดนตรีเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นภายใต้ราชวงศ์วาซา นักแต่งเพลงทั้งในประเทศและต่างประเทศมีบทบาทในเครือจักรภพ สมันด์ที่ 3นำนักประพันธ์เพลงและผู้ควบคุมวงชาวอิตาลี เช่นLuca Marenzio , Annibale Stabile , Asprilio Pacelli , Marco ScacchiและDiomedes Catoมาร่วมงานในวง Royal Orchestra นักดนตรีพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงซึ่งแต่งและเล่นให้กับราชสำนักของกษัตริย์ด้วย ได้แก่Bartłomiej Pękiel , Jacek Różycki , Adam Jarzębski , Marcin Mielczewski , Stanisław Sylwester Szarzyński , Damian Stachowicz, Mikołaj ZieleńskiและGrzegorz Gorczycki [197]

สถาปัตยกรรม

ปราสาท Krasiczynสร้างขึ้นระหว่างปี 1580 ถึง 1631 ในสไตล์แบบมีมารยาท

สถาปัตยกรรมของเมืองต่างๆ ในเครือจักรภพโปแลนด์-ลิทัวเนีย สะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างกระแสของโปแลนด์ เยอรมัน และอิตาลี ลัทธินิยมแบบอิตาลีหรือยุคเรอเนซองส์ตอนปลายมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสถาปัตยกรรมแบบเบอร์เกอร์แบบดั้งเดิม ซึ่งสามารถสังเกตได้จนถึงทุกวันนี้ ปราสาทและอาคารชุดมีลานกว้างแบบอิตาลีตอนกลางที่ประกอบด้วยระเบียงโค้งเสาระเบียง หน้าต่างที่ยื่นจากผนัง ระเบียง พอร์ทัล และลูกกรงประดับ [198]จิตรกรรมฝาผนังเพดาน,กราฟฟิโต , แผ่นผนังและฝ้าเพดาน (เพดานมีลวดลาย; ภาษาโปแลนด์kaseton ; จากภาษาอิตาลีเทปคาสเซ็ท ) แพร่หลาย โดย ทั่วไปหลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา ลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของลัทธิมารยาทแบบโปแลนด์คือ " ห้องใต้หลังคา " ที่ตกแต่งเหนือบัวบนส่วนหน้าอาคาร [200]เมืองต่างๆ ทางตอนเหนือของโปแลนด์–ลิทัวเนียและในลิโวเนียได้ใช้ สไตล์ ฮันเซียติก (หรือ "ดัตช์" ) เป็นรูปแบบหลักในการแสดงออกทางสถาปัตยกรรม เทียบได้กับสไตล์ของเนเธอร์แลนด์ เบลเยียม เยอรมนีตอนเหนือ และสแกนดิเนเวีย [201]

พระราชวัง Wilanówสร้างเสร็จในปี 1696 เป็นตัวอย่างความหรูหราของที่ประทับของราชวงศ์และขุนนางในเครือจักรภพ

การแนะนำสถาปัตยกรรมบาโรกโดดเด่นด้วยการก่อสร้าง โบสถ์ เยสุอิตและนิกายโรมันคาธอลิกหลายแห่งทั่วโปแลนด์และลิทัวเนีย โดยเฉพาะโบสถ์ปีเตอร์และพอล ในคราคูฟ โบสถ์คอร์ปัสคริสตีในเนสวิซอาสนวิหารลูบลินและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน โดย ยูเนสโกที่คัลวา เรีย เซเบอร์ซีโดฟสกา ตัวอย่างการตกแต่งสไตล์บาโรกและโรโกโก ที่สวยงาม ได้แก่ โบสถ์ เซนต์แอนน์ในคราคูฟ และโบสถ์ฟาราในพอซนาน ลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือการใช้หินอ่อนสีดำโดยทั่วไป [202]แท่นบูชา แบบอักษร พอร์ทัล ราวบันได คอลัมน์ อนุสาวรีย์ ศิลาจารึกหลุมศพ ป้ายหลุมศพ และห้องทั้งห้อง (เช่น ห้องหินอ่อนที่ปราสาทหลวงในวอร์ซอโบสถ์เซนต์คาซิเมียร์แห่งอาสนวิหารวิลนีอุสและโบสถ์วาซาที่อาสนวิหารวาเวล ) ได้รับการตกแต่งอย่างกว้างขวางด้วยหินอ่อนสีดำ ซึ่งได้รับความนิยมหลังกลางศตวรรษที่ 17 [203]

เจ้าสัวมักดำเนินโครงการก่อสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ตนเอง เช่น โบสถ์ มหาวิหาร อาราม(รูปที่ 14 ) และพระราชวังเช่น ทำเนียบประธานาธิบดีในปัจจุบันในกรุงวอร์ซอและปราสาทPidhirtsiที่สร้างโดย Grand Hetman Stanisław Koniecpolski โครงการที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวข้องกับเมืองทั้งเมือง แม้ว่าในเวลาต่อมา หลายโครงการจะตกอยู่ในความสับสนหรือถูกทิ้งร้าง โดยทั่วไปเมืองเหล่านี้ตั้งชื่อตามเจ้าสัวผู้อุปถัมภ์ เมืองที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งคือเมืองซามอชซึ่งก่อตั้งโดยยาน ซามอยสกีและออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีเบอร์นาร์โด โมรันโดให้เป็นเมืองในอุดมคติ. เจ้าสัวทั่วโปแลนด์แข่งขันกับกษัตริย์ ปราสาทKrzyżtopór ที่ยิ่งใหญ่ สร้างขึ้นในสไตล์วังในป้อมปราการระหว่างปี 1627 ถึง 1644 มีลานหลายแห่งล้อมรอบด้วยป้อมปราการ กลุ่มป้อมปราการที่คล้ายกัน ได้แก่ปราสาทในŁańcutและKrasiczyn [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

พระราชวัง Nieborówออกแบบโดยสถาปนิกชาวดัตช์Tylman van Gamerenและสร้างขึ้นในปี 1697

ความหลงใหลในวัฒนธรรมและศิลปะของตะวันออกในช่วงปลายยุคบาโรกสะท้อนให้เห็นได้จากพระราชวังจีนของสมเด็จพระราชินีมารี ในเมืองโซโลชิฟ (ซโลซโซฟ) [204]พระราชวังเจ้าสัวในสมัยศตวรรษที่ 18 มีลักษณะเฉพาะของที่อยู่อาศัยชานเมืองสไตล์บาโรก ที่สร้างขึ้น entre cour et jardin (ระหว่างลานทางเข้าและสวน) สถาปัตยกรรมของมัน – การผสมผสานระหว่างศิลปะยุโรปเข้ากับประเพณีการสร้างเครือจักรภพเก่ามีให้เห็นในพระราชวัง Wilanówในวอร์ซอ ( รูปที่ 15 ), พระราชวัง BranickiในBiałystok , พระราชวัง Potocki ในRadzyń Podlaski, พระราชวัง Raczyński ในRogalin , พระราชวังNieborówและพระราชวัง Kozłówkaใกล้กับLubartów ขุนนางระดับรองอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ชนบทที่เรียกว่าdworek นีโอคลาสสิกเข้า มาแทนที่บาโรกในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 18 Stanisław August Poniatowskiผู้ปกครองโปแลนด์-ลิทัวเนียคนสุดท้ายชื่นชมสถาปัตยกรรมคลาสสิกของโรมโบราณ อย่างมาก และส่งเสริมให้ที่นี่เป็นสัญลักษณ์ของการตรัสรู้ของโปแลนด์ [205]พระราชวังบนเกาะและด้านนอกของโบสถ์เซนต์แอนน์ในกรุงวอร์ซอเป็นส่วนหนึ่งของมรดกนีโอคลาสสิกของอดีตเครือจักรภพ

Szlachtaและ Sarmatism

อุดมการณ์ที่แพร่หลายของszlachtaกลายเป็น " ลัทธิซาร์มาติส " ซึ่งตั้งชื่อตามชาวซาร์มาเทียนซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวโปแลนด์ที่ถูกกล่าวหา [138]ระบบความเชื่อนี้เป็นส่วนสำคัญของ วัฒนธรรม szlachtaซึ่งเจาะลึกทุกด้านของชีวิต Sarmatism ประดิษฐานความเท่าเทียมกันในหมู่szlachtaการขี่ม้า ประเพณี ชีวิตแปลกตาในจังหวัดในคฤหาสน์สันติภาพ และความสงบ ; ของที่ระลึกหรือเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ชายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตะวันออก ( żupan ​​, kontusz , sukmana , pas kontuszowy , delia , szabla); ชอบสถาปัตยกรรมบาโรกของยุโรป รับรองภาษาละตินเป็นภาษาแห่งความคิดหรือการแสดงออก และทำหน้าที่บูรณาการชนชั้นสูงจากหลายเชื้อชาติโดยสร้างความ รู้สึกเป็นเอกภาพและภาคภูมิใจในความเป็น ชาตินิยมในGolden Liberty [138]

ในรูปแบบอุดมคติในยุคแรกๆ ลัทธิซาร์มาทิสต์เป็นตัวแทนของขบวนการวัฒนธรรมเชิงบวก โดยสนับสนุนความเชื่อทางศาสนา ความซื่อสัตย์ ความภาคภูมิใจของชาติ ความกล้าหาญ ความเท่าเทียม และเสรีภาพ แต่เมื่อเวลาผ่านไป มันก็บิดเบี้ยวไป ลัทธิซาร์มาติสต์สุดโต่งตอนปลายได้เปลี่ยนความเชื่อให้เป็นความดื้อรั้น ความซื่อสัตย์กลายเป็นความไร้เดียงสาทางการเมือง ความภาคภูมิใจกลายเป็นความเย่อหยิ่ง ความกล้าหาญกลายเป็นความดื้อรั้น และเสรีภาพกลายเป็นอนาธิปไตย [207]ความผิดของลัทธิซาร์มาติสต์ถูกตำหนิว่าเป็นเหตุให้ประเทศล่มสลายตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา การวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งมักเป็นฝ่ายเดียวและเกินจริง ถูกใช้โดยนักปฏิรูปชาวโปแลนด์เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง การดูหมิ่นตนเองนี้เกิดขึ้นพร้อมกับผลงานของนักประวัติศาสตร์ชาวเยอรมัน รัสเซีย และออสเตรีย ซึ่งพยายามพิสูจน์ว่าโปแลนด์เองต่างหากที่ต้องโทษว่าตนล่มสลาย [208]

ข้อมูลประชากร

ชนชั้นทางสังคมในสังคมเครือจักรภพ พ.ศ. 2198 จากซ้าย: ชาวยิวศัลยแพทย์ตัดผม จิตรกรคนขายเนื้อ นักดนตรี ช่างตัดเสื้อ พนักงานเสิร์ฟ เภสัชกร ช่างทำรองเท้าช่างทองพ่อค้าและ อา ร์เมเนีย

เครือจักรภพโปแลนด์-ลิทัวเนียมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม อย่างกว้างขวาง ตลอดการดำรงอยู่ โดยประกอบด้วยอัตลักษณ์ทางศาสนาและชนกลุ่มน้อยจำนวนนับไม่ถ้วนที่อาศัยอยู่ในดินแดนอันกว้างใหญ่ของประเทศ [209]จำนวนที่แน่นอนของชนกลุ่มน้อยและประชากรของพวกเขาเป็นเพียงการตั้งสมมติฐานเท่านั้น [210]ตามสถิติ กลุ่มที่โดดเด่นที่สุดคือชาวโปแลนด์ ลิทัวเนียเยอรมันรูเธเนียนและชาวยิว [211]นอกจากนี้ยังมีชาวเช็กฮังการี ลิโวเนียนโรมานิสลั ค อา ร์ เมเนีย จำนวนมากชาวอิตาลีชาวสกอตและชาวดัตช์ ( Olędrzy ) ซึ่งถูกจัดประเภทเป็นพ่อค้า ผู้ตั้งถิ่นฐาน หรือผู้ลี้ภัยที่หลบหนีการประหัตประหารทางศาสนา [211]

ก่อนที่จะรวมตัวกับลิทัวเนีย ราชอาณาจักรโปแลนด์มีความเป็นเนื้อเดียวกันมากกว่ามาก ประมาณ 70% ของประชากรเป็นชาวโปแลนด์และนิกายโรมันคาทอลิก [212]ด้วยการสถาปนาเครือจักรภพ จำนวนชาวโปแลนด์เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดลดลงเหลือ 50% [213]ในปี ค.ศ. 1569 ประชากรอยู่ที่ 7 ล้านคน โดยมีชาวโปแลนด์ประมาณ 4.5 ล้านคน ลิทัวเนีย 750,000 คน ชาวยิว 700,000 คน และชาวรูเธเนียน 2 ล้านคน [214]นักประวัติศาสตร์ มิคาล คอปซีสกี้ และวอจเซียค ตีเกลสกี้ เสนอแนะว่าด้วยการขยายอาณาเขตภายหลังการสงบศึกเดอูลิโนในปี ค.ศ. 1618 ประชากรของเครือจักรภพมีจำนวนถึง 12 ล้านคน ซึ่งชาวโปแลนด์มีเพียง 40% เท่านั้น [213] [17]ในเวลานั้นชนชั้นสูงคิดเป็น 10% ของประชากรทั้งหมด และชาวเมืองประมาณ 15% [17]ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยต่อตารางกิโลเมตรคือ: 24 คนในMazovia , 23 คนในLesser Poland , 19 คนในGreater Poland , 12 คนใน Lublin Palatinate, 10 คนในพื้นที่Lwów , 7 คนใน PodoliaและVolhyniaและ 3 คนในVoivodeship เคียฟ มีแนวโน้มที่ผู้คนจากดินแดนทางตะวันตกที่มีประชากรหนาแน่นกว่าจะอพยพไปทางทิศตะวันออก [215]

ความหนาแน่นของเครือข่ายเมืองในเครือจักรภพต่อแต่ละจังหวัดในปี ค.ศ. 1650

การเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศอย่างกะทันหันเกิดขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 17 สงครามเหนือครั้งที่สองและน้ำท่วม ตามมาด้วยความอดอยากในช่วง ปี 1648 ถึง 1657 มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4 ล้านคน เมื่อรวมกับการสูญเสียดินแดนเพิ่มเติม ภายในปี 1717ประชากรจึงลดลงเหลือ 9 ล้านคน [17]ประชากรค่อยๆ ฟื้นตัวตลอดศตวรรษที่ 18; ก่อนการแบ่งโปแลนด์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2315 เครือจักรภพมีประชากร 14 ล้านคน รวมทั้งขุนนางประมาณ 1 ล้านคน [216]ในปี พ.ศ. 2335 ประชากรของโปแลนด์มีประมาณ 11 ล้านคน และมีขุนนาง 750,000 คน [216]

เมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและแข็งแกร่งที่สุดในประเทศคือกดัญสก์ซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญฮันเซียติกในภูมิภาคบอลติกและภูมิภาคที่ร่ำรวยที่สุดของโปแลนด์ กดัญสก์ในเวลานั้นเป็นที่อยู่อาศัยของคนส่วนใหญ่ที่พูดภาษาเยอรมัน[217]และยังเป็นที่ตั้งของพ่อค้าต่างชาติจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสกัด จากสก็อตแลนด์ ดัตช์หรือ สแกนดิเนเวีย [218]ตามประวัติศาสตร์ราชรัฐลิทัวเนียมีความหลากหลายมากกว่าราชอาณาจักรโปแลนด์ และถือเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมและศาสนามากมาย [219]ดังนั้น ชาวราชรัฐจึงเรียกรวมกันว่าLitvinsโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ ยกเว้นชาวยิวที่อาศัยอยู่ในลิทัวเนียที่เรียกว่า Litvaks

แม้จะรับประกันความอดทนทางศาสนา แต่ การพยายามขยายอาณานิคมและการต่อต้านการปฏิรูปอย่างค่อยเป็นค่อยไปก็พยายามลดความหลากหลายของเครือจักรภพให้เหลือน้อยที่สุด จุดมุ่งหมายคือการขจัดชนกลุ่มน้อยบางส่วนโดยบังคับใช้ภาษาโปแลนด์ละตินวัฒนธรรมโปแลนด์ และศาสนานิกายโรมันคาธอลิก หากเป็นไปได้ [220]ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ภาษาลิทัวเนียวัฒนธรรม และอัตลักษณ์เริ่มอ่อนแอ [220]ชื่อประเทศเปลี่ยนเป็น "เครือจักรภพโปแลนด์" ในปี พ.ศ. 2334

ศาสนา

โบสถ์เซนต์ปีเตอร์และพอลในคราคูฟสร้างขึ้นระหว่างปี 1597 ถึง 1619 ตามคำสั่งของคณะเยซูอิต

มาพันธ์วอร์ซอลงนามเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2116 เพื่อคุ้มครองสิทธิของชนกลุ่มน้อยและศาสนา [221]อนุญาตให้บุคคลทุกคนปฏิบัติศรัทธาได้อย่างอิสระ แม้ว่าความอดทนทางศาสนาจะแตกต่างกันไปในบางครั้ง ดังที่นอร์แมน เดวีส์สรุปไว้ว่า "ถ้อยคำและเนื้อหาของคำประกาศของสมาพันธ์แห่งวอร์ซอนั้นมีความพิเศษอย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงเงื่อนไขทั่วไปในที่อื่นๆ ของยุโรป และได้ควบคุมหลักการของชีวิตทางศาสนาในสาธารณรัฐมานานกว่าสองร้อยปี" [222]ต่อจากนั้น คริสตจักรคาทอลิกได้ริเริ่มการต่อต้านการปฏิรูปในโปแลนด์โดยอาศัยวิธีการโน้มน้าวใจและวิธีการทางกฎหมายเป็นอย่างมาก ผล​ก็​คือ เมื่อ​เปรียบ​เทียบ​กับ​ประเทศ​อื่น ๆ ใน​ยุโรป ความ​ขัด​แย้ง​ระหว่าง​ชาว​คาทอลิก​และ​โปรเตสแตนต์​ใน​โปแลนด์​ค่อนข้าง​สงบ. [223] [224]

โปแลนด์ยังคงรักษากฎหมายเสรีภาพในการนับถือศาสนาในยุคที่การประหัตประหารทางศาสนาเกิดขึ้นทุกวันในส่วนที่เหลือของยุโรป เครือจักรภพโปแลนด์–ลิทัวเนียเป็นสถานที่ซึ่งนิกายทางศาสนาหัวรุนแรงที่สุดที่พยายามหลบหนีการประหัตประหารในประเทศอื่น ๆ ในโลกคริสเตียนได้แสวงหาที่หลบภัย (226)ในปี ค.ศ. 1561 จิโอวานนี เบอร์นาร์ดิโน โบนิฟาซิโอ โดเรีย ผู้ลี้ภัยทางศาสนาที่อาศัยอยู่ในโปแลนด์ เขียนถึงคุณธรรมของประเทศที่รับเลี้ยงบุตรบุญธรรมให้เพื่อนร่วมงานในอิตาลีฟังว่า "คุณสามารถอาศัยอยู่ที่นี่ได้ตามความคิดและความชอบของคุณ อย่างยิ่งแม้กระทั่ง เสรีภาพสูงสุดทั้งการเขียนและการพิมพ์ ที่นี่ไม่มีใครเซ็นเซอร์” [ ต้องการอ้างอิง ]คนอื่น ๆ โดยเฉพาะผู้นำของคริสตจักรนิกายโรมันคาธอลิกคณะเยซูอิตและผู้แทนของสมเด็จพระสันตะปาปาไม่ค่อยมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางศาสนาของโปแลนด์

"ประเทศนี้กลายเป็นสถานที่หลบภัยสำหรับคนนอกรีต" – พระคาร์ดินัลสตานิสเลาส์ โฮเซียส ผู้แทนสันตะปาปาประจำโปแลนด์ [226]

พระราชบัญญัติดั้งเดิมของสมาพันธ์วอร์ซอในปี 1573 ซึ่งเป็นการกระทำเพื่อเสรีภาพทางศาสนาครั้งแรกในยุโรป

การเป็นชาวโปแลนด์ ในพื้นที่ ห่างไกลและหลากหลายเชื้อชาติของเครือจักรภพนั้น จึงมีดัชนีทางชาติพันธุ์ น้อย กว่าศาสนาและยศศักดิ์ มาก เป็นชื่อที่สงวนไว้ส่วนใหญ่สำหรับชนชั้นขุนนางที่ตกสู่ดินแดน (szlachta) ซึ่งรวมถึงชาวโปแลนด์ด้วย แต่ยังรวมถึงสมาชิกจำนวนมากที่ไม่ใช่ชาวโปแลนด์ที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละรุ่นต่อๆ ไป สำหรับ ขุนนางที่ไม่ใช่ชาวโปแลนด์การเปลี่ยนใจเลื่อมใสดังกล่าวหมายถึงขั้นตอนสุดท้ายของการขยายอาณาจักรตามการนำภาษาและวัฒนธรรม โปแลนด์มาใช้ [227]โปแลนด์ซึ่งเป็นส่วนที่ก้าวหน้าทางวัฒนธรรมที่สุดของเครือจักรภพ โดยมีราชสำนัก เมืองหลวง เมืองที่ใหญ่ที่สุด มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสองในยุโรปกลาง (รองจากปราก) และสถาบันทางสังคม ที่มีเสรีนิยมและเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นแม่เหล็กที่ไม่อาจต้านทานได้ สำหรับขุนนางที่ไม่ใช่ชาวโปแลนด์ในเครือจักรภพ [23]หลายคนเรียกตนเองว่า "gente Ruthenus, natione Polonus" (รูเธเนียนโดยสายเลือด, โปแลนด์ตามสัญชาติ) ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา [228]

ผลก็คือ ในดินแดนทางตะวันออก ขุนนางโปแลนด์ (หรือ Polonized) ครอบงำชาวนาซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งโปแลนด์และคาทอลิก ยิ่งกว่านั้น ทศวรรษแห่งสันติภาพได้นำความพยายามในการตั้งอาณานิคมครั้งใหญ่มาสู่ดินแดนทางตะวันออก (ปัจจุบันคือทางตะวันตกและทางตอนกลางของยูเครน ) [231]ทำให้ความตึงเครียดในหมู่ขุนนางชาวยิวคอสแซค (ตามธรรมเนียมดั้งเดิมคือออร์โธดอกซ์) รุนแรงขึ้น ชาวนาโปแลนด์และรูเธเนียน เมื่อฝ่ายหลังถูกกีดกันจากผู้พิทักษ์พื้นเมืองในหมู่ขุนนาง Ruthenian หันไปหาความคุ้มครองคอสแซคที่เอื้อต่อความรุนแรงซึ่งท้ายที่สุดก็ทำลายเครือจักรภพ ความตึงเครียดรุนแรงขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์และคริสตจักรคาทอลิกกรีกหลังสหภาพเบรสต์การเลือกปฏิบัติโดยรวมของศาสนาออร์โธดอกซ์โดยนิกายโรมันคาทอลิกที่มีอำนาจเหนือกว่า[232]และการลุกฮือของคอซแซค หลายครั้ง ทางตะวันตกและ ทางเหนือ หลายเมืองมีชนกลุ่มน้อยชาวเยอรมันจำนวนมาก ซึ่งมักเป็นของนิกายลูเธอรันหรือโบสถ์ปฏิรูป เครือจักรภพยังมีชาวยิวพลัดถิ่น รายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ของโลก ภายในกลางศตวรรษที่ 16 ชาวยิว 80% ของโลกอาศัยอยู่ในโปแลนด์ ( รูปที่ 16 ) [233]

ก่อนการปฏิรูปชาว szlachta ส่วนใหญ่เป็นชาวคาทอลิก ( ภาพที่ 13 ) อย่างไรก็ตาม ตระกูลขุนนางหลายตระกูลรับเอาศาสนาปฏิรูป อย่างรวดเร็ว หลังจากการต่อต้านการปฏิรูปเมื่อคริสตจักรคาทอลิกฟื้นอำนาจในโปแลนด์ szlachta ก็กลายเป็นคาทอลิกเกือบทั้งหมด [234]

พระมหากษัตริย์มีประชากรมากกว่าลิทัวเนียประมาณสองเท่าและมีรายได้มากกว่าคลังสมบัติของลิทัวเนียถึงห้าเท่า เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ พรมแดน พื้นที่ และจำนวนประชากรของเครือจักรภพจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา หลังจากสันติภาพ Jam Zapolski (ค.ศ. 1582) เครือจักรภพมีพื้นที่ประมาณ 815,000 ตารางกิโลเมตรและมีประชากร 7.5 ล้านคน หลังจาก การ สงบศึกเดอูลิโน (ค.ศ. 1618) เครือจักรภพมีพื้นที่ประมาณ 990,000 กม. 2และมีประชากร 11–12 ล้านคน (รวมถึงชาวโปแลนด์ประมาณ 4 ล้านคนและชาวลิทัวเนียเกือบหนึ่งล้านคน) [236]

ภาษา

เพลงสรรเสริญรัฐธรรมนูญ3 พฤษภาคม พ.ศ. 2334 (พ.ศ. 2335) เป็นภาษาฮีบรู โปแลนด์ เยอรมัน และฝรั่งเศส
 • โปแลนด์ – ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ [237]ภาษาที่โดดเด่น ใช้โดยขุนนางส่วนใหญ่ของเครือจักรภพ[237] [238] [239] [240]และโดยชาวนาในจังหวัดคราวน์; [241]ภาษาราชการในราชสำนักมกุฏราชกุมาร และตั้งแต่ปี ค.ศ. 1697 ในราชสำนักแกรนด์ดัชชี (242)ภาษาที่โดดเด่นในเมืองต่างๆ [241]
 • ละติน – ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ [237] [243]ที่ใช้กันทั่วไปในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ[242]และได้รับความนิยมเป็นภาษาที่สองในหมู่ขุนนางบางคน [244]
 • ฝรั่งเศส – ไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ แทนที่ภาษาละตินที่ราชสำนักในกรุงวอร์ซอเมื่อต้นศตวรรษที่ 18 โดยเป็นภาษาที่ใช้ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเป็นภาษาพูดที่แท้จริง [245] [246]โดยทั่วไปจะใช้เป็นภาษาของวิทยาศาสตร์และวรรณคดี และเป็นภาษาที่สองในหมู่ขุนนางบางคน [247]
 • Ruthenian – ยังเป็นที่รู้จักในนามChancellery Slavonic ; [242]ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ; [237]ภาษาราชการในราชสำนักแกรนด์ดัชชีจนถึงปี ค.ศ. 1697 (เมื่อแทนที่ด้วยภาษาโปแลนด์) และในบราตสลาฟเชอร์นิฮิฟเคียฟและโวลฮีเนียน วอยโวเดชิพจนถึงปี ค.ศ. 1673; [248] [249]ใช้ในความสัมพันธ์ต่างประเทศ[242] [243] [250]ภาษาถิ่น ( เบลารุสและยูเครน สมัยใหม่ ) ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในราชรัฐและส่วนตะวันออกของมงกุฎเป็นภาษาพูด
 • ลิทัวเนีย – ไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ [237] [251]แต่ใช้ในเอกสารทางการบางอย่างในราชรัฐราชรัฐ[252] [253] [254]และส่วนใหญ่ใช้เป็นภาษาพูดทางตอนเหนือสุดของประเทศ (ในลิทัวเนียที่เหมาะสม ) [255]และ ทางตอนเหนือของดยุกปรัสเซีย ( ศักดินา โปแลนด์ )
 • เยอรมัน – ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ [237]ใช้ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบางส่วน[242]ในดยุกปรัสเซียและโดยชนกลุ่มน้อยชาวเยอรมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอยัลปรัสเซียและเกรตเทอร์โปแลนด์ [241] [256]
 • ภาษาฮีบรู – ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ [237]และภาษาอราเมอิกที่ชาวยิวใช้ในเรื่องศาสนา วิชาการ และกฎหมาย
 • ภาษายิดดิช – ไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ [257] [258]ชาวยิวใช้ในชีวิตประจำวัน[241]
 • ภาษาอิตาลี – ไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ ใช้ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและโดยชนกลุ่มน้อยชาวอิตาลีในเมืองต่างๆ [259]
 • อาร์เมเนีย – ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ [237]ใช้โดยชนกลุ่มน้อยชาวอาร์เมเนีย [258] [260]
 • ภาษาอาหรับ – ไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ ใช้ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบางอย่าง[ 261]และโดยพวกตาตาร์ในเรื่องศาสนา พวกเขายังเขียนภาษารูเธเนียนเป็นอักษรอาหรับ ด้วย [262]

มรดก

ดัชชีแห่งวอร์ซอก่อตั้งในปี พ.ศ. 2350 โดยนโปเลียน โบนาปาร์ตมีต้นกำเนิดมาจากเครือจักรภพ ขบวนการฟื้นฟูอื่นๆ เกิดขึ้นระหว่างการจลาจลในเดือนพฤศจิกายน (พ.ศ. 2373–31) การจลาจลในเดือนมกราคม (พ.ศ. 2406–64) และในคริสต์ทศวรรษ 1920 โดย ความพยายามที่ล้มเหลวของ Józef Piłsudskiในการสร้าง สหพันธ์ Intermarium ( Międzymorze ) ที่นำโดยโปแลนด์ ซึ่งใหญ่ที่สุด ขอบเขตจะครอบคลุมตั้งแต่ฟินแลนด์ทางตอนเหนือไปจนถึงคาบสมุทรบอลข่านทางตอนใต้ [263]สาธารณรัฐโปแลนด์ร่วมสมัยถือว่าตนเองเป็นผู้สืบทอดต่อเครือจักรภพ[264]ในขณะที่สาธารณรัฐลิทัวเนีย ซึ่งสถาปนาขึ้นใหม่เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1เห็นการมีส่วนร่วมของรัฐลิทัวเนียในเครือจักรภพโปแลนด์-ลิทัวเนียเก่า ส่วนใหญ่ในแง่ลบในช่วงแรกของการฟื้นเอกราช[265]แม้ว่าสิ่งนี้ ทัศนคติมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา [266]

แผนกธุรการ

โครงร่างของเครือจักรภพโปแลนด์-ลิทัวเนียที่มีเขตการปกครองหลักหลังการสงบศึกเดอูลิโน ในปี ค.ศ. 1618 ซึ่งซ้อนทับบนพรมแดนประเทศในปัจจุบัน

แม้ว่าคำว่า "โปแลนด์" มักใช้เพื่อแสดงถึงการเมืองทั้งหมดนี้ แต่แท้จริงแล้วโปแลนด์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครือจักรภพโปแลนด์-ลิทัวเนีย ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนหลัก:

เครือจักรภพยังถูกแบ่งออกเป็นหน่วยบริหารเล็กๆ ที่เรียกว่าvoivodeships ( województwa ) แต่ละวอยโวเดชิพอยู่ภายใต้การปกครองของวอยโวเด ( โวเจโวดาผู้ว่าราชการ) วอยโวเด ชิพยังแบ่งออกเป็นstarostwaแต่ละstarostwoอยู่ภายใต้การปกครองของstarostwa เมืองต่างๆถูกปกครองโดยชาวคาสเทลลัน มีข้อยกเว้นอยู่บ่อยครั้งสำหรับกฎเหล่านี้ ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับ หน่วยย่อย ของซีเมียในการบริหาร [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

ดินแดนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของเครือจักรภพปัจจุบันมีการกระจายส่วนใหญ่ไปยังหลาย ประเทศในยุโรป กลางและยุโรปตะวันออก : โปแลนด์, ยูเครน, มอลโดวา (ทรานส์นิสเตรีย), เบลารุส, รัสเซีย, ลิทัวเนีย, ลัตเวีย และเอสโตเนีย [267] [268]นอกจากนี้ เมืองเล็กๆ บางแห่งในฮังการีตอนบน (ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นสโลวาเกีย ) ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของโปแลนด์ในสนธิสัญญาลูโบว์ลา ( เมือง สปิช )

ส่วนที่โดดเด่นอื่น ๆ ของเครือจักรภพ โดยไม่คำนึงถึงการแบ่งเขตหรือวอยโวเดชิพ ได้แก่:

แผนที่ภูมิประเทศของเครือจักรภพในปี พ.ศ. 2307

พรมแดนของเครือจักรภพเปลี่ยนแปลงไปตามสงครามและสนธิสัญญา บางครั้งหลายครั้งในรอบทศวรรษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทางตะวันออกและทางใต้ หลังจากสันติภาพ Jam Zapolski (ค.ศ. 1582) เครือจักรภพมีพื้นที่ประมาณ 815,000 ตารางกิโลเมตรและมีประชากร 7.5 ล้านคน หลังจากการ สงบศึกเดอูลิโน (ค.ศ. 1618) เครือจักรภพมีพื้นที่ประมาณ 1 ล้านกิโลเมตร2 (990,000 กม. 2 ) และมีประชากรประมาณ 11 ล้านคน [236]

ภูมิศาสตร์

ในศตวรรษที่ 16 บิชอปชาวโปแลนด์และนักทำแผนที่ มาร์ติน โครเมอร์ซึ่งศึกษาในเมืองโบโลญญาได้ตีพิมพ์แผนที่ ภาษาละติน ชื่อPoland: about Its Location, People, Culture, Offices and the Polish Commonwealthซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในคู่มือที่ครอบคลุมที่สุด ไปยังประเทศ [270]

ผลงานของโครเมอร์และแผนที่ร่วมสมัยอื่นๆ เช่นของเจอราร์ดัส เมอร์เคเตอร์แสดงให้เห็นว่าเครือจักรภพส่วนใหญ่เป็นที่ราบ Kresy ทาง ตะวันออกเฉียงใต้ของเครือจักรภพมีชื่อเสียงในเรื่องสเตปป์ เทือกเขาคาร์เพเทียนเป็นส่วนหนึ่งของชายแดนทางใต้ โดยมีเทือกเขาทาทราอยู่สูงที่สุด และทะเลบอลติกก่อตัวเป็นพรมแดนด้านเหนือของเครือจักรภพ เช่นเดียวกับประเทศในยุโรปส่วนใหญ่ในขณะนั้น เครือจักรภพมีป่าไม้ปกคลุมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออก ปัจจุบัน สิ่งที่เหลืออยู่ของป่า Białowieża ถือเป็น ป่าดึกดำบรรพ์ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่แห่งสุดท้ายในยุโรป [271]

แกลเลอรี่ภาพ

ดูสิ่งนี้ด้วย

หมายเหตุ

 1. Pro Fide, Lege et Regeเป็นคำขวัญที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18

ก. ชื่อในภาษาพื้นเมืองและภาษาราชการ:

 • ละติน : Regnum Poloniae Magnusque Ducatus Lithuaniae / Serenissima Res Publica Poloniae [38]
 • ฝรั่งเศส: Royaume de Pologne และ Grand-duché de Lituanie / Sérénissime République de Pologne และ Grand-duché de Lituanie [277]
 • โปแลนด์ : Królestwo Polskie และ Wielkie Księstwo Litewskie
 • ลิทัวเนีย : Lenkijos Karalystė ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė
 • เบลารุส : Каралеўства Польскае і Вялікае Княства літоўскае ( Karaleŭstva Polskaje і Vialikaje Kniastva Litoŭskaje )
 • ภาษายูเครน : Королівство Польське і Велике князівство литовське
 • เยอรมัน: Königreich Polen und Großfürstentum Litauen

ข. นักประวัติศาสตร์บางคนระบุถึงการเปลี่ยนแปลงเมืองหลวงของโปแลนด์จากกรากุฟเป็นวอร์ซอระหว่าง ค.ศ. 1595 ถึง ค.ศ. 1611 แม้ว่าวอร์ซอจะไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการจนกระทั่ง ค.ศ. 1793 [278] เครือจักรภพจม์เริ่มประชุมกันในกรุงวอร์ซอไม่นานหลังจากสหภาพลูบลินและผู้ปกครองโดยทั่วไปคงไว้ซึ่งการดำรงอยู่ ราชสำนักของพวกเขาที่นั่น แม้ว่าพิธีราชาภิเษกจะยังคงจัดขึ้นในคราคูฟก็ตาม [278]แนวคิดสมัยใหม่เกี่ยวกับเมืองหลวงเดียวไม่อาจนำไปใช้ได้ในระดับหนึ่งในเครือจักรภพศักดินาและการกระจายอำนาจ [278]วอร์ซอได้รับการอธิบายโดยนักประวัติศาสตร์บางคนว่าเป็นเมืองหลวงของเครือจักรภพทั้งหมด [279] [280]วิลโน เมืองหลวงของราชรัฐ[281][282] [283]บางครั้งเรียกว่าทุนที่สองของกิจการ [284] [285]

หมายเหตุ

 1. ธงราชวงศ์ที่ใช้โดยราชวงศ์วาซา
 2. ^
 3. ^
 4. คุณภาพของเครือจักรภพนี้ได้รับการยอมรับจากคนรุ่นเดียวกัน Robert BurtonในThe Anatomy of Melancholyซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1621 เขียนถึงโปแลนด์: "โปแลนด์เป็นแหล่งรวมของทุกศาสนา ที่ซึ่ง Samosetans, Socinians, Photinians ..., Arians, Anabaptists จะถูกพบ"; “ในยุโรป โปแลนด์และอัมสเตอร์ดัมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วไป (สำหรับชาวยิว)”

อ้างอิง

 1. ฉากกั้นประเทศโปแลนด์ ในสารานุกรมบริแทนนิกา
 2. ↑ ab Jagiellonian University Center for European Studies , "ประวัติศาสตร์โดยย่อของคราคูฟ" ดู: "เมืองหลวงของการบริหารในปี ค.ศ. 1596 หมู่บ้านเล็กๆ แห่งกรุงวอร์ซอ" เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 12 มีนาคม 2552 . สืบค้นเมื่อ29 พฤศจิกายน 2555 .
 3. ริกเตอร์ส, คัตจา (2012) คริสตจักรออร์โธดอกซ์รัสเซียหลังโซเวียต: การเมือง วัฒนธรรม และมหานครรัสเซีย เราท์เลดจ์. พี 133. ไอเอสบีเอ็น 978-1136296369. เป็นส่วนหนึ่งของเครือจักรภพโปแลนด์-ลิทัวเนีย ซึ่งปกครองโดยกษัตริย์คาทอลิก ซึ่งทำให้นิกายโรมันคาทอลิกเป็นศาสนาประจำรัฐ...
 4. ↑ ab Janusz Sykała: Od Polan mieszkajęcych w lasach – historia Polski – aż do króla Stasia , กดัญสก์, 2010.
 5. ↑ อับ ดุล เกออร์ก เซียฮา: Lexikon des polnischen Adels im Goldenen Zeitalter 1500–1600 , p. 9.
 6. "อาร์ตีคูลี เฮนรีคอฟสกี้ – ซลาเช็คกา พรีคอนสตีตูชา – ฮิสตอเรีย". polskieradio24.pl .
 7. "โปแลนด์ – การแบ่งแยกครั้งแรก | บริแทนนิกา". www.britannica.com .
 8. ↑ ab Panstwowe Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych: Atlas Historyczny Polski , wydanie X, 1990, p. 14, ไอ83-7000-016-9 . 
 9. เบอร์แทรม เบเนดิกต์ (1919): ประวัติศาสตร์มหาสงคราม. สำนักวรรณกรรมแห่งชาติบจก. พี 21.
 10. อ้างอิงจาก Panstwowe Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych: Atlas Historyczny Polski , wydanie X, 1990, p. 16, ~ 990.000 กม. 2
 11. ฮาห์น, กอร์ดอน เอ็ม. (2021) ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของรัสเซีย: ความมั่นคง การเฝ้าระวัง และความสัมพันธ์กับตะวันตก ตั้งแต่อีวานที่ 3 ถึงปูติน แมคฟาร์แลนด์. พี 35. ไอเอสบีเอ็น 978-1-4766-8187-0.
 12. Zbigniew Pucek: Państwo i społeczeństwo 2012/1 , คราคูฟ, 2012, หน้า 17.
 13. นอร์แมน เดวีส์, Europe: A History , Pimlico 1997, p. 554: "โปแลนด์–ลิทัวเนียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ประสบ 'ยุคทอง' ในช่วงศตวรรษที่ 16 และต้นศตวรรษที่ 17 อาณาจักรของ Jagiellons สุดท้ายเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปอย่างแน่นอน"
 14. พิโอเตอร์ วานดิซ (2001) ราคาของอิสรภาพ (หน้า 66) สำนักพิมพ์จิตวิทยา. พี 66. ไอเอสบีเอ็น 978-0-415-25491-5. สืบค้นเมื่อ 13 สิงหาคม 2554 .
 15. เบอร์แทรม เบเนดิกต์ (1919) ประวัติความเป็นมาของสงครามครั้งยิ่งใหญ่ สำนักวรรณกรรมแห่งชาติ บจก. พี 21 . สืบค้นเมื่อ 13 สิงหาคม 2554 .
 16. อ้างอิงจาก Panstwowe Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych: Atlas Historyczny Polski , wydanie X, 1990, p. 16, 990,000 กม. 2
 17. ↑ abcdef อ้างอิงจากแผนที่ประชากร 1,618 แห่ง จัดเก็บถาวรเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2013 ที่Wayback Machine (หน้า 115), แผนที่ 1,618 ภาษา (หน้า 119), แผนที่สูญเสียปี 1657–67 (หน้า 128) และแผนที่ 1,717 เก็บถาวรเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2013 ที่Wayback เครื่องจักร (หน้า 141) จากIwo Cyprian Pogonowski , Poland a Historical Atlas , Hippocrene Books, 1987, ISBN 0880293942 
 18. อ้างอิงจาก Panstwowe Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych: Atlas Historyczny Polski , wydanie X, 1990, p. 16 เพียง 9 ล้านคนในปี 1618
 19. Maciej Janowski , Polish Liberal Thought , สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยยุโรปกลาง, 2001, ISBN 963-9241-18-0 , Google Print: p. 3, น. 12 
 20. Paul W. Schroeder , The Transformation of European Politics 1763–1848 , Oxford University Press, 1996, ISBN 0-19-820654-2 , Google print p. 84 
 21. Rett R. Ludwikowski, Constitution-Making in the Region of Formerโซเวียต Dominance , Duke University Press, 1997, ISBN 0-8223-1802-4 , Google Print, p. 34 
 22. ↑ abc George Sanford , Democratic Government in Poland: Constitutional Politics Since 1989 , Palgrave, 2002, ISBN 0-333-77475-2 , Google print p. 11 – ระบอบกษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ, น. 3 – อนาธิปไตย 
 23. ↑ abcde Aleksander Gella, Development of Class Structure in Eastern Europe: Poland and Her Southern Neighbours , SUNY Press, 1998, ISBN 0-88706-833-2 , Google Print, p. 13 
 24. "อย่างเป็นทางการ โปแลนด์และลิทัวเนียจะต้องมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันและเท่าเทียมกันของสหพันธรัฐ ... แต่โปแลนด์ซึ่งยังคงครอบครองดินแดนลิทัวเนียที่ตนยึดมา ได้เป็นตัวแทนในด้านการควบคุมอาหารมากกว่าและกลายเป็นหุ้นส่วนที่โดดเด่น" "ลูบลินสหภาพแห่ง" สารานุกรมบริแทนนิกา. 2549.[1]
 25. ↑ ab นอร์แมน เดวีส์, สนามเด็กเล่นของพระเจ้า. ประวัติศาสตร์โปแลนด์เล่มที่. 1: "ต้นกำเนิดถึงปี 1795" เล่ม 1 2: "พ.ศ. 2338 ถึงปัจจุบัน" ออกซ์ฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด. ไอ0-19-925339-0 / ไอ0-19-925340-4  
 26. Halina Stephan, Living in Translation: Polish Writers in America , Rodopi, 2003, ISBN 90-420-1016-9 , Google Print p. 373. ข้อความจากถ้อยแถลงพันธกิจของวารสารวิชาการSarmatian Review : "เครือจักรภพโปแลนด์-ลิทัวเนียคือ ... โดดเด่นด้วยความอดทนทางศาสนาที่ไม่ธรรมดาในยุโรปยุคก่อนสมัยใหม่" 
 27. กรอส, เฟลิกส์ (1999) ความเป็นพลเมืองและเชื้อชาติ: การเติบโตและการพัฒนาของสถาบันพหุชาติพันธุ์ประชาธิปไตย (หมายเหตุ) สำนักพิมพ์กรีนวูด พี 122. ไอเอสบีเอ็น 0-313-30932-9.
 28. "ในช่วงกลางคริสต์ทศวรรษ 1500 สหโปแลนด์เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และอาจเป็นรัฐที่ทรงอำนาจที่สุดในทวีปทั้งทางการเมืองและการทหาร" "โปแลนด์". สารานุกรมบริแทนนิกา . 2552. สารานุกรมบริแทนนิกาออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 26 มิถุนายน 2552.
 29. ฟรานซิส ดวอร์นิค (1992) ชาวสลาฟในประวัติศาสตร์ยุโรปและอารยธรรม สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรัตเกอร์ส พี 300. ไอเอสบีเอ็น 0-8135-0799-5.
 30. ซาโล วิตต์เมเยอร์ บารอน (1976) ประวัติศาสตร์ทางสังคมและศาสนาของชาวยิว สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย. ไอเอสบีเอ็น 0-231-08853-1.
 31. Martin Van Gelderen, Quentin Skinner , Republicanism: A Shared European Heritage , สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์, 2002, ISBN 0-521-80756-5 p. 54. 
 32. ↑ ab "The Causes of Slavery or Serfdom: A Hypothesis" เก็บถาวรเมื่อ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ที่Wayback Machine (การอภิปรายและข้อความออนไลน์ฉบับเต็ม) ของEvsey Domar (1970) ทบทวนประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 30 :1 (มีนาคม), หน้า 18–32.
 33. เบลาสไตน์, อัลเบิร์ต (1993) รัฐธรรมนูญของโลก. เฟรด บี. รอธแมน แอนด์ คอมปานี ไอเอสบีเอ็น 978-0837703626.
 34. ไอแซก แครมนิค, Introduction , Madison, James (1987) เอกสารของรัฐบาลกลาง เพนกวินคลาสสิก พี 13. ไอเอสบีเอ็น 0-14-044495-5. อาจรัฐธรรมนูญที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสอง
 35. จอห์น มาร์กอฟบรรยายถึงการถือกำเนิดของรัฐธรรมนูญแห่งชาติฉบับสมัยใหม่ว่าเป็นหนึ่งในหลักชัยสำคัญของประชาธิปไตย และกล่าวว่า "ประเทศยุโรปประเทศแรกที่ทำตามแบบอย่างของสหรัฐฯ คือโปแลนด์ในปี พ.ศ. 2334" John Markoff คลื่นแห่งประชาธิปไตย , 1996, ISBN 0-8039-9019-7 , p. 121. 
 36. ↑ เอบี ซี เดวีส์, นอร์แมน (1996) ยุโรป: ประวัติศาสตร์ . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด. พี 699. ไอเอสบีเอ็น 0-19-820171-0.
 37. ↑ abc "Regnum Poloniae Magnusque Ducatus Lithuaniae – definicja, คำพ้องความหมาย, przykłady użycia". sjp.pwn.pl . สืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2559 .
 38. ↑ ab Ex quo serenissima respublica Poloniae ใน corpore ad exempluin omnium aliarnm potentiarum, lilulum regiuin Borussiae recognoscere decrevit (...) Antoine-François-Claude Ferrand (1820) "เล่มที่ 1" Histoire des trois démembremens de la Pologne: เทแฟร์สวีท à l'histoire de l'Anarchie de Pologne par Rulhière (ในภาษาฝรั่งเศส) เดอเตอร์วิลล์. พี 182.
 39. ชื่อที่มาร์ซิน โครเมอร์ ตั้งไว้ ในผลงานของเขาPolonia sive de situ, populis, moribus, magistratibus et re publica regni Polonici libri duo , ค.ศ. 1577
 40. therm ที่ใช้ในภาษาZbior Deklaracyi, Not I Czynnosci Głownieyszych, Ktore Poprzedziły I Zaszły Pod Czas Seymu Pod Węzłem Konfederacyi Odprawuiącego Się Od Dnia 18. Wrzesnia 1772. Do 14 Maia 1773
 41. ชื่อที่ใช้เรียกรัฐร่วม, Henryk Rutkowski, Terytorium, w: Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, t. II, Warszawa 1981, s. 398.
 42. ริชาร์ด บัตเตอร์วิค. การปฏิวัติโปแลนด์และคริสตจักรคาทอลิก พ.ศ. 2331–2335: ประวัติศาสตร์การเมือง . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด . 2012. หน้า 5, xvii.
 43. พ.ศ. 2334 เอกสารลงนามโดยกษัตริย์สตานิสลอว์ สิงหาคม "Zareczenie wzaiemne Oboyga Narodow" หน้า 1, 5 [2]
 44. ยาเซียนิกา, ปาเวล (1997) โพลสกา จาเกียลลอนอฟ . โปแลนด์: Proszyński และ Spółka. หน้า 30–32. ไอเอสบีเอ็น 978-8381238816.
 45. Jasienica 1997, หน้า 30–32
 46. ↑ abc Halecki 1991, p. 52
 47. ฮาเล็คกี 1991, p. 71
 48. ↑ เอง เจล, ปาล (2001) อาณาจักรแห่งเซนต์สตีเฟน: ประวัติศาสตร์ฮังการียุคกลาง, 895–1526 ไอบี ทอริส. พี 170. ไอเอสบีเอ็น 1-86064-061-3.
 49. ฮาเล็คกี, ออสการ์ (1991) Jadwiga แห่ง Anjou และการผงาด ขึ้นของยุโรปกลางตะวันออก สถาบันศิลปะและวิทยาศาสตร์แห่งโปแลนด์แห่งอเมริกา หน้า 116–117. ไอเอสบีเอ็น 0-88033-206-9.
 50. ยาเซียนิกา 1997, p. 63
 51. ฮาเล็คกี 1991, p. 155
 52. มานิคอฟสกา, ฮาลินา (2005) ประวัติความ เป็นมาของ Maturzysty วอร์ซอ: Wydawnictwo Szkolne PWN. พี 141. ไอเอสบีเอ็น 83-7195-853-6.
 53. Bojtár, Endre (1999), คำนำสู่อดีต: ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของชาวบอลติก แปลโดย Walter J. Renfroe, บูดาเปสต์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยยุโรปกลาง, p. 182, ไอเอสบีเอ็น 978-963-9116-42-9
 54. บัตเตอร์วิค 2021, หน้า 12–14
 55. บัตเตอร์วิค 2021
 56. บัตเตอร์วิค, ริชาร์ด (2021) เครือจักรภพโปแลนด์-ลิทัวเนีย, ค.ศ. 1733–1795 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล. พี 14. ไอเอสบีเอ็น 978-0300252200.
 57. โบรุคกี, มาเร็ค (2009) ประวัติความเป็นมา Polski ในปี 2009 โรคุ โปลสกา: มาดา. พี 57. ไอเอสบีเอ็น 978-8389624598.
 58. กีเอรอฟสกี้, โยเซฟ (1986a) ประวัติศาสตร์โปลสกี้ 1505–1764 วอร์ซอ: PWN หน้า 92–109. ไอเอสบีเอ็น 83-01-03732-6.
 59. ↑ ab Butterwick 2021, p. 21
 60. เพอร์นัล, แอนดรูว์ โบเลสลอว์ (2010) Rzeczpospolita Obojga Narodów จากยูเครน โปแลนด์: Księgarnia Akademicka. พี 10. ไอเอสบีเอ็น 978-8371889738.
 61. เพอร์นัล 2010, หน้า. 10
 62. ↑ ab Maniecky & Szajnocha 1869, p. 504
 63. มาเนียคกี้, วอจเซียค; ซาจโนชา, คารอล (1869) Dziennik Literacki (ในภาษาโปแลนด์) ออสโซลินสกี้. พี 504.
 64. การสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าสมันด์ที่ 2 ออกัสตัสในปี ค.ศ. 1572 ตามมาด้วยการเว้นวรรคสามปี ในระหว่างที่มีการปรับเปลี่ยนระบบรัฐธรรมนูญ ตอนนี้ชนชั้นสูงที่ต่ำกว่าได้รวมอยู่ในกระบวนการคัดเลือกแล้ว และอำนาจของกษัตริย์ก็ถูกจำกัดขอบเขตเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนชนชั้นขุนนางที่ขยายออกไป จากจุดนั้น กษัตริย์ทรงเป็นหุ้นส่วนกับชนชั้นสูงอย่างมีประสิทธิผลและได้รับการดูแลโดยกลุ่มวุฒิสมาชิกอย่างต่อเนื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์แบบเลือก". โปแลนด์ – การตั้งค่าทางประวัติศาสตร์ แผนกวิจัยกลางของหอสมุดแห่งชาติ 1992. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2011 . สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2554 .
 65. บาร์ดัค, จูเลียส (1987) Historia panstwa i prawa polskiego (ในภาษาโปแลนด์) วอร์ซอ: PWN. หน้า 216–217.
 66. ↑ abcd Bardach 1987, หน้า 216–217
 67. สโตน, ดาเนียล (2001) รัฐโปแลนด์-ลิทัวเนีย, ค.ศ. 1386–1795 [ประวัติศาสตร์ของยุโรปกลางตะวันออก เล่มที่ 4]ซีแอตเทิล: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยวอชิงตัน พี 118. ไอเอสบีเอ็น 0-295-98093-1.
 68. เบซาลา, เจอร์ซี; บีเดอร์ซิคกา, อักเนียสกา (2005) Stefan Batory: Polski Słownik Biograficzny (ในภาษาโปแลนด์) ฉบับที่ XLIII. พี 116.
 69. ↑ ab Besala & Biedrzycka 2005, p. 116
 70. เบซาลา และบีเดอร์ซิกา 2005, หน้า. 117
 71. เบซาลา และ บีเดอร์ซิกา 2005, หน้า 116–117
 72. ↑ ab Besala & Biedrzycka 2005, หน้า 118–119
 73. เบซาลา และ บีเดอร์ซิกา 2005, หน้า 121
 74. ซูจสกี, โยเซฟ (1894) เจวา โจเซฟา ซูจสกี้โก. Dzieje Polski (ในภาษาโปแลนด์) ฉบับที่ 3. คราคูฟ : ซุจสกี้-คลูซิซกี้ พี 139 . สืบค้นเมื่อ9 มกราคม 2564 .
 75. pisze, Przemek (3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556). "Bitwa pod Byczynę Zamoyski upokarza Habsburgów และ gwarantuje tron ​​Zygmuntowi III – HISTORIA.org.pl – ประวัติศาสตร์, กุลทูรา, มูเซอา, มาตูรา, รีคอนสตรัคเจ และ รีเซนเซซนี ประวัติศาสตร์" สืบค้นเมื่อ16 พฤศจิกายน 2559 .
 76. คิซวอลเตอร์, โทมัสซ์ (1987) Kryzys Oświecenia a poczętki konserwatyzmu polskiego (ในภาษาโปแลนด์) วอร์ซอ (วอร์ซอ): Uniwersytet Warszawski. พี 21 . สืบค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2564 .
 77. ซูจสกี 1894, p. 161
 78. ปีเตอร์สัน, แกรี ดีน (2014) กษัตริย์นักรบแห่งสวีเดน การผงาดขึ้นของจักรวรรดิในศตวรรษที่ 16 และ 17 McFarland, Incorporated, ผู้จัดพิมพ์ ไอเอสบีเอ็น 978-1476604114. สืบค้นเมื่อ 14 มกราคม 2564 .
 79. ปีเตอร์สัน 2014, หน้า. 107
 80. เยดรุช, Jacek (1982) รัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง และสภานิติบัญญัติแห่งโปแลนด์ ค.ศ. 1493–1977 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแห่งอเมริกา พี 89. ไอเอสบีเอ็น 978-0819125095. สืบค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2021 .
 81. ดาบรอฟสกี้, ปาทริซ เอ็ม. (2014) โปแลนด์. พันปีแรก. สหรัฐอเมริกา: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยคอร์เนล. พี 168. ไอเอสบีเอ็น 978-1501757402. สืบค้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 .
 82. ชูบิน, แดเนียล เอช. (2009) ซาร์และผู้แอบอ้าง ช่วงเวลาแห่งปัญหาของรัสเซีย นิวยอร์ก: อัลโกรา. พี 201. ไอเอสบีเอ็น 978-0875866871. สืบค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2021 .
 83. คูเปอร์, เจพี (1979) ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของเคมบริดจ์ใหม่: เล่มที่ 4 ความเสื่อมโทรมของสเปนและสงครามสามสิบปี ค.ศ. 1609–48/49 แฟ้มเอกสารถ้วย ไอเอสบีเอ็น 978-0521297134. สืบค้นเมื่อ11 เมษายน 2019 .
 84. กิลเลสปี, อเล็กซานเดอร์ (2017) สาเหตุของสงคราม. ฉบับที่ ที่สาม: ค.ศ. 1400 ถึง ค.ศ. 1650 พอร์ตแลนด์: สำนักพิมพ์ Bloomsbury. พี 194. ไอเอสบีเอ็น 978-1509917662. สืบค้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 .
 85. ไดเออร์, โธมัส เฮนรี (1861) ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ ฉบับที่ จากการล่มสลายของกรุงคอนสแตนติโนเปิลในปี 1453 ถึงสงครามในแหลมไครเมียในปี 1857 เล่มที่ 2 ลอนดอน: เจ. เมอร์เรย์ พี 504 . สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2564 .
 86. โปโดโรเด็คกี, เลสเซค (1985) เรเปียร์ และ คอนเซอร์ซ: z dziejów wojen polsko- szwedzkich วอร์ซอ: Księżka i Wiedza. หน้า 191–200. ไอเอสบีเอ็น 83-05-11452-X.
 87. กิลเลสปี 2017, หน้า. 141
 88. มิโลเบดสกิ, อดัม (1980) Dzieje sztuki polskiej: Architektura polska XVII wieku (ในภาษาโปแลนด์) โปแลนด์: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe. พี 115. ไอเอสบีเอ็น 978-8301013639. สืบค้นเมื่อ 8 มกราคม 2564 .
 89. Czaplinski, Władysław (1976) Władysław IV i jego czasy [ Władysław IV and His Times ] (ในภาษาโปแลนด์) วอร์ซอ: PW "Wiedza Poweszechna" หน้า 102–118.
 90. Czaplinski 1976, p. 170
 91. Czaplinski 1976, p. 202
 92. Czaplinski 1976, หน้า 353–356
 93. โปแลนด์ อัศวินในหมู่ประชาชาติ, หลุยส์ เอ็ดวิน แวน นอร์มัน, นิวยอร์ก: 1907, หน้า 1. 18.
 94. วิลเลียม เจ. ดุยเกอร์, แจ็กสัน เจ. สปีลโวเกล (2549) ประวัติศาสตร์โลกที่สำคัญ: เล่มที่ 2: ตั้งแต่ปี 1500 การเรียนรู้แบบ Cengage พี 336. ไอเอสบีเอ็น 0-495-09766-7.
 95. จินเทล, แจน (1971) วีคที่ 18–XIX โปแลนด์: Wydawnictwo Literackie. พี 143.
 96. กินเทล 1971, p. 143
 97. อินสตีตุต บาดัน ลิเตร์คิช (1969) สตูเดีย สตาโรโปลสกี้ ฉบับที่ 24, 25. โปลสกา: ซักลาด ออสโซลินสคิช. พี 172.
 98. Instytut Badan Literackich 1969, p. 172
 99. โบรุคกี, มาเร็ค (1976) Jak w Dawnej Polsce królów obierano. โปแลนด์: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. หน้า 138–143.
 100. สปอร์นา (2003). Słownik władców Polski ฉันแกล้งทำเป็น tronu polskiego โปลสกา: ซีโลน่า โซวา. พี 30. ไอเอสบีเอ็น 978-8372205605.
 101. โบรุคกี 1976, หน้า 138–143
 102. ↑ โด โบรวอลสกี้ (1962) ประวัติความเป็นมา sztuki polskiej w zarysie: Sztuka nowożytna โปแลนด์: Wydawnictwo Literackie.
 103. เดวีส์, นอร์แมน (1992) โบเช อิกซีสโก้. ฮิสตอเรีย โพลสกี้. Od poczętków do roku 1795. Polska: Znak. พี 412. ไอเอสบีเอ็น 978-8370063849.
 104. บรึคเนอร์, อเล็กซานเดอร์ (1931) Dzieje วัฒนธรรม โพลสเกียจ. Czasy nowsze do roku 1831. โปแลนด์: Wiedza Powszechna. พี 27. ไอเอสบีเอ็น 978-8321408613.
 105. ฟรอสต์, โรเบิร์ตที่ 1 (2000) สงครามทางเหนือ. สงคราม รัฐ และสังคมในยุโรปตะวันออกเฉียงเหนือ ค.ศ. 1558–1721 ฮาร์โลว์: ลองแมน ไอเอสบีเอ็น 978-0-582-06429-4.
 106. ทัคเกอร์, เซาท์แคโรไลนา (2010) ลำดับเหตุการณ์ความขัดแย้งระดับโลก เล่ม 1 สอง . ซานตาบาร์บาร่า: ABC-CLIO, LLC. พี 694. ไอเอสบีเอ็น 978-1851096671.
 107. ทักเกอร์ 2010, p. 710
 108. ชิสโฮล์ม, ฮิวจ์ , เอ็ด. (พ.ศ. 2454) "สงครามสืบราชบัลลังก์โปแลนด์"  . สารานุกรมบริแทนนิกา . ฉบับที่ 21 (ฉบับที่ 11). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 981–982.
 109. ลินด์ซีย์, JO (เอ็ด) ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ใหม่ของเคมบริดจ์เล่มที่ 7
 110. ↑ อับ บ รึคเนอร์ 1931, p. 157
 111. เรย์ คอสโลฟสกี้ (2000) ผู้อพยพและพลเมือง: การเปลี่ยนแปลงทางประชากรในระบบรัฐของยุโรป สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยคอร์เนล . พี 51. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8014-3714-4. เครือจักรภพลิทัวเนียโปแลนด์ อเมริกา ยุโรปตะวันตก
 112. สปอร์นา 2003
 113. บาร์ตโลมิเยจ ซินด์เลอร์ (2009) Racławice 2337 สำนักพิมพ์เบลโลนา หน้า 64–65. ไอเอสบีเอ็น 978-8311116061. สืบค้นเมื่อ26 กันยายน 2014 .
 114. บาร์ตโลมิเยจ คาโซรอฟสกี้ (2004) สารานุกรมตอนนี้ powszechna PWN: Sud-żyz . โปลสกา: PWN. พี 75. ไอเอสบีเอ็น 978-8301141875.
 115. นอร์แมน เดวีส์ (28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548) สนามเด็กเล่นของพระเจ้า: พ.ศ. 2338 ถึงปัจจุบัน . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย. พี 167. ไอเอสบีเอ็น 978-0-231-12819-3.
 116. เท็ด แท็ปเปอร์; เดวิด พัลฟรีย์แมน (2005) การทำความเข้าใจการศึกษาระดับอุดมศึกษาจำนวนมาก: มุมมองเปรียบเทียบในการเข้าถึง เลดจ์ ฟาลเมอร์. พี 140. ไอเอสบีเอ็น 978-0-415-35491-2.
 117. คิโตวิคซ์, เยดร์เซจ (2019) ศุลกากรและวัฒนธรรมในโปแลนด์ภายใต้กษัตริย์แซกซอนองค์สุดท้าย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยยุโรปกลาง. พี 262. ไอเอสบีเอ็น 978-9633862766.
 118. ซูซิเดลิส 2011, หน้า. xxv.
 119. Andrzej Jezierski, Cecylia Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, 2003, s. 68.
 120. Russia's Rise as a European Power, 1650–1750 Archived 5 เมษายน 2020 at the Wayback Machine , Jeremy Black, History Today, Vol. 36 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2529
 121. โรมัน, แวนดา คริสตีนา (2003) Działalnosc niepodległościowa żołnierzy polskich na Litwie i Wileńszczyźnie. โปแลนด์: Naukowe Wydawn. พิออทร์คอฟสกี้. พี 23. ไอเอสบีเอ็น 978-8388865084. สืบค้นเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2564 .
 122. สุนทรพจน์ของยาน ซามอยสกีในรัฐสภา, ค.ศ. 1605 ฮาร์บอตเทิล โธมัส เบนฟิลด์ (2009) พจนานุกรมใบเสนอราคา (คลาสสิก) . ห้องสมุด Bazaar, LLC. พี 254. ไอเอสบีเอ็น 978-1-113-14791-2.
 123. ↑ แอบ ปาซี, เจมส์ เอส.; เจมส์ ที. แมคฮิวจ์ (2001) นักการทูตไร้ประเทศ: การทูตบอลติก กฎหมายระหว่างประเทศ และสงครามเย็น โพสต์ถนนเวสต์ เวสต์พอร์ต คอนเนตทิคัต: สำนักพิมพ์กรีนวูด ไอเอสบีเอ็น 0-313-31878-6. สืบค้นเมื่อ3 กันยายน พ.ศ. 2549 .
 124. โจเซฟ มาชา (1974) การรวมตัวของสงฆ์ ปง. สถาบัน Orientalium Studiorum พี 154.
 125. อังเดรจ คอตยาชุก (2006) ในเงามืดของโปแลนด์และรัสเซีย: ราชรัฐลิทัวเนียและสวีเดนในวิกฤติยุโรปในช่วงกลางศตวรรษที่ 17 มหาวิทยาลัยสตอกโฮล์ม. หน้า 37, 87. ไอเอสบีเอ็น 978-91-89-31563-1.
 126. Joanna Olkiewicz, Najańniejsza Republika Wenecka (สาธารณรัฐเวนิสที่เงียบสงบที่สุด), Księżka i Wiedza, 1972, วอร์ซอ
 127. โจเซฟ คอนราด , Notes on Life and Letters: Notes on Life and Letters , Cambridge University Press, 2004, ISBN 0-521-56163-9 , Google Print, p. 422 (หมายเหตุ) [ ลิงก์เสียถาวร ] 
 128. ฟรอสต์, โรเบิร์ตที่ 1 สงครามทางเหนือ: สงคราม รัฐ และสังคมในยุโรปตะวันออกเฉียงเหนือ, ค.ศ. 1558–1721 ฮาร์โลว์ อังกฤษ; นิวยอร์ก: ลองแมน2000 โดยเฉพาะหน้า 9–11, 114, 181, 323.
 129. ↑ ab เดวิด สนีธ (2007) รัฐไร้หัว: คำสั่งของชนชั้นสูง สังคมเครือญาติ และการบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับเอเชียภายในของเร่ร่อน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย. พี 188. ไอเอสบีเอ็น 978-0-231-14054-6.
 130. ↑ ab เอ็มแอล บุช (1988) ขุนนางผู้มั่งคั่ง ขุนนางผู้ยากจน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ND. หน้า 8–9. ไอเอสบีเอ็น 0-7190-2381-5.
 131. ฟรอสต์, โรเบิร์ต ไอ. (2004) หลังน้ำท่วม; โปแลนด์-ลิทัวเนียและสงครามเหนือครั้งที่สอง ค.ศ. 1655–1660 เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย. ไอเอสบีเอ็น <