ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ (พลินี)

นี่เป็นบทความที่ดี. คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ
Naturalis Historiaฉบับปี 1669 หน้าชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องที่ด้านบนอ่านว่า: "เล่มที่ 1 เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ธรรมชาติของไกอัส ปลินิอุส เซคุนดุส"
ผู้เขียนพลินีผู้เฒ่า
ประเทศโรมโบราณ
เรื่องประวัติศาสตร์ธรรมชาติชาติพันธุ์วิทยาศิลปะประติมากรรมเหมืองแร่แร่วิทยา_ _
ประเภทสารานุกรมวิทยาศาสตร์สมัยนิยม[1]

ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ ( ละติน : Naturalis Historia ) เป็นผลงานของพลินีผู้เฒ่า ประวัติศาสตร์ธรรมชาติเป็นผลงานชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดที่รอดพ้นจากจักรวรรดิโรมันมาจนถึงยุคปัจจุบันโดยรวบรวมข้อมูลที่รวบรวมมาจากนักเขียนโบราณคนอื่นๆ แม้จะมีชื่อผลงาน แต่สาขาวิชาก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงสิ่งที่ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ เข้าใจในปัจจุบัน เท่านั้น พลินีเองให้คำจำกัดความขอบเขตของเขาว่า "โลกธรรมชาติหรือชีวิต" [2]เป็นสารานุกรมในขอบเขต แต่โครงสร้างของมันไม่เหมือนกับสารานุกรม สมัยใหม่. มันเป็นงานเดียวของพลินีที่รอดมาได้ และเป็นงานสุดท้ายที่เขาตีพิมพ์ เขาตีพิมพ์หนังสือ 10 เล่มแรกในปี ค.ศ. 77 แต่ไม่ได้แก้ไขส่วนที่เหลือเป็นครั้งสุดท้ายในขณะที่เขาเสียชีวิตระหว่างการปะทุของภูเขาไฟวิสุเวียส ในปี ค.ศ. 79 ส่วนที่เหลือได้รับการตีพิมพ์มรณกรรมโดยหลานชายของพลินีPliny the Younger

ผลงานแบ่งออกเป็น 37 เล่ม แบ่งเป็น 10 เล่ม ครอบคลุมหัวข้อต่างๆเช่นดาราศาสตร์คณิตศาสตร์ภูมิศาสตร์ชาติพันธุ์วิทยามานุษยวิทยาสรีรวิทยาของมนุษย์สัตววิทยาพฤกษศาสตร์เกษตรกรรมพืชสวนเภสัชวิทยาเหมืองแร่แร่วิทยาประติมากรรมศิลปะและอัญมณี_ _ _ _ _ _ _

ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของพลินีกลายเป็นแบบอย่างสำหรับสารานุกรมและผลงานทางวิชาการในเวลาต่อมาอันเป็นผลมาจากความกว้างของเนื้อหาการอ้างอิงถึงผู้เขียนต้นฉบับ และดัชนี ของ เนื้อหา

ภาพรวม

สำเนาNaturalis Historiaพิมพ์โดย Johannes Alvisius ในปี 1499 ในเมืองเวนิสประเทศอิตาลี

ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของพลินีเขียนร่วมกับผลงานสำคัญอื่นๆ (ซึ่งสูญหาย ไปตั้งแต่นั้นมา ) พลินี (ค.ศ. 23–79) ผสมผสานกิจกรรมทางวิชาการของเขาเข้ากับอาชีพที่ยุ่งวุ่นวายในฐานะผู้บริหารจักรวรรดิของจักรพรรดิเวสปาเซียน งานเขียนของเขาส่วนใหญ่ทำในตอนกลางคืน ชั่วโมงกลางวันถูกใช้ไปกับการทำงานให้กับจักรพรรดิ ตามที่เขาอธิบายไว้ในคำนำอุทิศที่จ่าหน้าถึงลูกชายคนโตของ Vespasian ซึ่งก็คือจักรพรรดิในอนาคต ติตัสซึ่งเขาเคยรับราชการในกองทัพด้วย (และผู้ที่งานนี้อุทิศให้) สำหรับชั่วโมงการเขียนในเวลากลางคืน สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นการนอนไม่หลับ แต่เป็นการเพิ่มชีวิตชีวา ดังที่เขากล่าวไว้ในคำนำVita vigilia est, "การมีชีวิตอยู่คือการเฝ้าระวัง" ในคำอุปมาทางทหารของยามที่คอยเฝ้ายามในเวลากลางคืน [3]พลินีอ้างว่าเป็นชาวโรมันเพียงคนเดียวที่เคยทำงานดังกล่าว ในคำอธิษฐานของเขาเพื่อขอพรจากมารดาแห่งจักรวาล: [4] (5)

สวัสดีเจ้า ธรรมชาติ เจ้าผู้ปกครองทุกสิ่ง! และขอพระองค์ทรงยินยอมที่จะแสดงความโปรดปรานต่อข้าพระองค์ ผู้ซึ่งมีเพียงพลเมืองโรมเท่านั้นที่มีในทุกแผนกของพระองค์ จึงทำให้การสรรเสริญของพระองค์เป็นที่รู้จัก

ประวัติศาสตร์ธรรมชาติมีขอบเขตเป็นสารานุกรม แต่รูปแบบของมันไม่เหมือนกับสารานุกรมสมัยใหม่ อย่างไรก็ตาม มันมีโครงสร้าง: พลินีใช้การแบ่งแยกธรรมชาติของอริสโตเติล (สัตว์ ผัก แร่ธาตุ) เพื่อสร้างโลกธรรมชาติขึ้นมาใหม่ในรูปแบบวรรณกรรม [6]แทนที่จะนำเสนอรายการแบบสแตนด์อโลนที่แยกเป็นสัดส่วนและจัดเรียงตามตัวอักษร ภูมิทัศน์ธรรมชาติที่ได้รับคำสั่งของพลินีกลับเป็นภาพรวมที่สอดคล้องกัน โดยเสนอให้ผู้อ่านได้ชมแบบมีไกด์: "การเดินทางระยะสั้นภายใต้การดูแลของเราท่ามกลางผลงานทางธรรมชาติทั้งหมด ... " [7]งานนี้มีเอกภาพแต่หลากหลาย: "หัวข้อของฉันคือโลกแห่งธรรมชาติ ... หรืออีกนัยหนึ่งคือชีวิต" เขาบอกกับทิตัส [3]

cynocephalus หรือ หัวสุนัข ตามที่พลินีอธิบายไว้ในประวัติศาสตร์ธรรมชาติ ของเขา จากพงศาวดารนูเรมเบิร์ก ( 1493 )

ธรรมชาติสำหรับพลินีเป็นแนวคิดอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับพระเจ้าซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก ปรัชญาสโตอิก ซึ่งเป็นรากฐานของความคิดส่วนใหญ่ของเขา แต่เทพที่เป็นปัญหาคือเทพธิดาซึ่งมีจุดประสงค์หลักเพื่อรับใช้เผ่าพันธุ์มนุษย์: "ธรรมชาตินั่นคือชีวิต" คือชีวิตมนุษย์ ในภูมิประเทศที่เป็นธรรมชาติ หลังจากการสำรวจจักรวาลวิทยาและภูมิศาสตร์ เบื้องต้น พลินีเริ่มปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยเผ่าพันธุ์มนุษย์ "เพราะเห็นแก่ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่ดูเหมือนจะสร้างสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมด" [8] มุมมอง ทางเทเลวิทยา เกี่ยวกับธรรมชาติ นี้ พบเห็นได้ ทั่วไปในสมัยโบราณ และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ธรรมชาติ [9]องค์ประกอบของธรรมชาติไม่ได้อธิบายไว้เพียงในตัวมันเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงมุมมองของบทบาทในชีวิตมนุษย์ด้วย พลินีอุทิศหนังสือหลายเล่มให้กับพืช โดยเน้นที่คุณค่าทางยาของพวกมัน หนังสือเกี่ยวกับแร่ธาตุประกอบด้วยคำอธิบายของการใช้ประโยชน์ในสถาปัตยกรรมประติมากรรมศิลปะและอัญมณี หลักฐานของพลินีแตกต่างจาก ทฤษฎี นิเวศวิทยา สมัยใหม่ ซึ่งสะท้อนถึงความรู้สึกที่มีอยู่ในช่วงเวลาของเขา [10]

แมงป่องบรรยายโดยพลินีในประวัติศาสตร์ธรรมชาติของเขาจากNuremberg Chronicle ( 1493)

งานของพลินีมักสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของจักรวรรดิในกรุงโรม ซึ่งนำสิ่งใหม่ๆ และน่าตื่นเต้นมาสู่เมืองหลวง เช่น เครื่องเทศตะวันออกที่แปลกใหม่ สัตว์แปลกๆ ที่ถูกจัดแสดงหรือต้อนเข้าไปในที่เกิดเหตุ แม้แต่นกฟีนิกซ์ที่ถูกกล่าวหาก็ส่งไปยังจักรพรรดิคลอดิอุสในคริสตศักราช 47 -แม้ว่า ตามที่พลินียอมรับ โดยทั่วไปแล้วสิ่งนี้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นของปลอม พลินีย้ำแนวคิดของอริสโตเติลที่ว่าแอฟริกาผลิตสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ความหลากหลายและความเก่งกาจของธรรมชาติถูกอ้างว่าไม่มีที่สิ้นสุด: "เมื่อฉันได้สังเกตธรรมชาติ เธอมักจะชักจูงฉันไม่ให้ถือว่าไม่มีคำพูดใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เหลือเชื่อของเธอ" [11]สิ่งนี้ทำให้พลินีเล่าถึงข่าวลือเรื่องคนแปลกหน้าที่ขอบโลก [a]เผ่าพันธุ์ที่ชั่วร้ายเหล่านี้ –Cynocephaliหรือ Dog-Heads, Sciapodaeซึ่งมีเท้าข้างเดียวทำหน้าที่เป็นที่บังแดดได้Astomi ที่ไม่มีปาก ซึ่งอาศัยอยู่กับกลิ่น - ไม่ใช่เรื่องใหม่อย่างเคร่งครัด มีการกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ในศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาลโดยเฮโรโดตุ ส นักประวัติศาสตร์ชาวกรีก (ซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่างตำนานตำนานและข้อเท็จจริง) แต่พลินีทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นที่รู้จักมากขึ้น [12]

"เนื่องจากเต็มไปด้วยความหลากหลายเช่นเดียวกับธรรมชาติ" [13] หลานชายของพลินี พลินีผู้น้องกล่าว และ คำตัดสินนี้อธิบายความน่าสนใจของประวัติศาสตร์ธรรมชาติ เป็นส่วนใหญ่ นับตั้งแต่การเสียชีวิตของพลินีในการปะทุของภูเขาไฟวิสุเวียสในปี 79 พลินีได้ไปสำรวจเมฆประหลาดซึ่งมี "รูปร่างคล้ายต้นสนร่ม" ตามที่หลานชายของเขาบอก ซึ่งลอยขึ้นมาจากภูเขา [14]

ประวัติศาสตร์ธรรมชาติเป็นตำรายุโรปโบราณฉบับแรกๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในเมืองเวนิสในปี ค.ศ. 1469 [15] การแปลภาษาอังกฤษของPhilemon Holland ในปี ค.ศ. 1601 มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา [15]

โครงสร้าง

ประวัติศาสตร์ธรรมชาติประกอบด้วยหนังสือ 37 เล่ม พลินีได้คิดค้นบทสรุปหรือรายการเนื้อหาในช่วงเริ่มต้นของงาน ซึ่งภายหลังได้รับการตีความโดยเครื่องพิมพ์สมัยใหม่ว่าเป็นสารบัญ [16]ตารางด้านล่างนี้เป็นการสรุปตามชื่อหัวข้อสมัยใหม่

ปริมาณ หนังสือ สารบัญ
ฉัน 1 คำนำและรายการเนื้อหารายการเจ้าหน้าที่
2 ดาราศาสตร์อุตุนิยมวิทยา_
ครั้งที่สอง 3–6 ภูมิศาสตร์และชาติพันธุ์วิทยา
7 มานุษยวิทยาและสรีรวิทยา ของมนุษย์
สาม 8–11 สัตววิทยาได้แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมงูสัตว์ทะเลนกแมลง
IV–VII 12–27 พฤกษศาสตร์รวมทั้งเกษตรกรรมพืชสวนโดยเฉพาะเถาองุ่นและมะกอกยารักษาโรค
8 28–32 เภสัชวิทยาเวทมนตร์น้ำ สิ่งมี ชีวิตใน น้ำ
ทรงเครื่อง-X 33–37 การทำเหมืองแร่และแร่วิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ใช้กับชีวิตและศิลปะ งานเกี่ยวกับทองคำและเงิน[ 17] รูปปั้นทำด้วยทองสัมฤทธิ์[18] ศิลปะ [ 19] การสร้างแบบจำลอง [20] ประติมากรรมด้วยหินอ่อน[21] หินมีค่าและอัญมณี[ 22]

การผลิต

วัตถุประสงค์

จุดประสงค์ของพลินีในการเขียนประวัติศาสตร์ธรรมชาติคือเพื่อครอบคลุมการเรียนรู้และศิลปะทั้งหมดตราบเท่าที่สิ่งเหล่านั้นเชื่อมโยงกับธรรมชาติหรือดึงวัสดุจากธรรมชาติ (4)เขากล่าวว่า: (3)

หัวข้อของฉันเป็นเรื่องที่แห้งแล้ง – โลกแห่งธรรมชาติหรืออีกนัยหนึ่งคือชีวิต และหัวเรื่องนั้นอยู่ในแผนกที่ได้รับการยกระดับน้อยที่สุด และใช้คำศัพท์ธรรมดาๆ หรือคำต่างประเทศ ไม่ใช่คำป่าเถื่อนที่จริงๆ แล้วต้องใช้คำขอโทษ ยิ่งกว่านั้น เส้นทางนี้ไม่ใช่เส้นทางแห่งการประพันธ์ที่ถูกตี หรือเป็นเส้นทางที่จิตใจกระตือรือร้นที่จะก้าวไป ไม่มีพวกเราสักคนเดียวที่ร่วมลงทุนแบบเดียวกัน หรือเป็นหนึ่งในชาวกรีกที่จัดการทุกแผนกด้วยมือเดียว ของเรื่อง

แหล่งที่มา

พลินีศึกษาหน่วยงานดั้งเดิมในแต่ละหัวข้อและดูแลคัดลอกข้อความที่ตัดตอนมาจากหน้าต่างๆ ดัชนีสำนักงานอธิการบดีของเขาบางครั้งระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เขาปรึกษาจริง ๆ แม้ว่าจะไม่ได้ละเอียดถี่ถ้วนก็ตาม ในกรณีอื่น ครอบคลุมถึงผู้เขียนหลักในเรื่อง ซึ่งมีการยืมชื่อมือสองจากหน่วยงานเฉพาะกิจของเขา [4]เขายอมรับภาระหน้าที่ของเขาที่มีต่อบรรพบุรุษของเขา: "การเป็นเจ้าของผู้ที่เป็นหนทางแห่งความสำเร็จของตนเอง" [23]

ในคำนำ ผู้เขียนอ้างว่าได้ระบุข้อเท็จจริง 20,000 รายการที่รวบรวมจากหนังสือประมาณ 2,000 เล่ม และจากผู้เขียนที่ได้รับการคัดเลือก 100 คน รายชื่อเจ้าหน้าที่ของเขาที่ยังหลงเหลืออยู่ครอบคลุมมากกว่า 400 รายการ รวมถึงโรมัน 146 รายการ และกรีก 327 รายการ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยทั่วไปรายการจะเรียงตามลำดับหัวข้อของหนังสือแต่ละเล่ม สิ่งนี้ได้ถูกแสดงในDisputatioของHeinrich Brunn ( Bonn , 1856) [4] [25]

เจ้าหน้าที่คนหนึ่งของพลินีคือMarcus Terentius Varro ในหนังสือทางภูมิศาสตร์ Varro ได้รับการเสริมด้วยข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภูมิประเทศของAgrippaซึ่งเขียนโดยจักรพรรดิAugustus ; สำหรับสัตววิทยา ของเขา เขาอาศัยอริสโตเติลและจูบากษัตริย์นักวิชาการชาวมอริเตเนีย เป็นส่วนใหญ่ studiorum claritate memorabilior quam regno (ข้อ 16) [4]จูบาเป็นหนึ่งในผู้นำทางพฤกษศาสตร์ของเขา [4] Theophrastusมีชื่ออยู่ในดัชนีของเขาด้วย และ Pliny ได้แปลภาษากรีกของ Theophrastus เป็นภาษาละติน ผลงานอีกชิ้นของ Theophrastus On Stonesถูกอ้างถึงว่าเป็นแหล่งข้อมูลแร่และแร่ธาตุ พลินีพยายามใช้ประวัติศาสตร์กรีกทั้งหมดที่มีให้เขา เช่น เฮโรโดตุส และทูซิดิดีสรวมถึงBibliotheca HistoricaของDiodorus Siculus [26]

วิธีการทำงาน

หลานชายของเขา พลินีผู้น้อง บรรยายถึงวิธีการที่พลินีเคยเขียนประวัติศาสตร์ธรรมชาติ : [27]

คุณแปลกใจไหมที่ชายที่มีงานยุ่งหาเวลาอ่านหนังสือหลายเล่มให้จบ ซึ่งหลายเล่มเกี่ยวข้องกับรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เช่นนั้น... เขาเคยเริ่มเรียนตอนกลางคืนในเทศกาลวัลแคน ไม่ใช่เพราะโชค แต่จากความรักที่เขามีต่อ ศึกษาก่อนรุ่งสาง; ในฤดูหนาวเขาจะเริ่มงานตอนเจ็ดโมง...เขานอนได้เมื่อถูกเรียก มันก็จะมาทับเขาและทิ้งเขาไว้ระหว่างทำงาน ก่อนรุ่งสางเขาจะไปที่ Vespasian เพราะเขาก็เป็นคนทำงานกลางคืนเช่นกัน จากนั้นจึงเริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการ เมื่อกลับถึงบ้านเขาจะให้เวลาเรียนอีกครั้งเมื่อว่าง บ่อยครั้งในฤดูร้อนหลังรับประทานอาหาร ซึ่งเมื่อก่อนจะเป็นคนเรียบง่ายและเบาเสมอ เขาจะนอนอาบแดดหากมีเวลาว่าง และจะมีหนังสือเล่มหนึ่งให้อ่านออกเสียง เขาจะจดบันทึกและแยกออกมา

พลินีผู้น้องเล่าเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ต่อไปนี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของลุงในการศึกษา: [27]

หลังอาหารเย็นจะมีการอ่านหนังสือออกเสียง และเขาจะจดบันทึกแบบคร่าว ๆ ฉันจำได้ว่าเพื่อนคนหนึ่งของเขาเมื่อผู้อ่านออกเสียงคำผิดก็ตรวจสอบเขาแล้วให้เขาอ่านอีกครั้งแล้วลุงของฉันก็ถามเขาว่า "คุณไม่เข้าใจความหมายเหรอ?" เมื่อเพื่อนของเขาตอบว่า "ใช่" เขากล่าวว่า "ทำไมคุณถึงทำให้เขาหันหลังกลับล่ะ? เราสูญเสียไปมากกว่าสิบบรรทัดจากการขัดจังหวะของคุณ" เขาอิจฉาทุกช่วงเวลาที่สูญเสียไป

สไตล์

สไตล์การเขียนของพลินีเลียนแบบของเซเนกา [28]มีจุดมุ่งหมายที่ความชัดเจนและความสดใสน้อยกว่าจุดepigrammatic ประกอบด้วยสิ่งที่ตรงกันข้ามคำถาม เครื่องหมายอัศเจรีย์ คำอุปมาอุปมัยและกิริยาท่าทาง อื่นๆ ของยุคเงิน โครงสร้างประโยคของเขา มักจะหลวมและสะดุด มีการใช้งานอย่างมากของablative Absoluteและ วลี ablativeมักจะถูกผนวกเข้ากับ "การแต่งตั้ง" ที่คลุมเครือ เพื่อแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนเองเกี่ยวกับข้อความก่อนหน้าทันที เช่น[30]

dixit (Apelles) ... uno se praestare, quod manum de tabula sciret tollere, ของที่ระลึก praecepto nocere saepe nimiam diligentiam. [4]

เรื่องนี้อาจจะแปลก็ได้

สิ่งหนึ่งที่อาเปลลีสโดดเด่น กล่าวคือ การที่รู้ว่าเมื่อใดที่เขาทุ่มเทให้กับงานจิตรกรรมมากพอ ถือเป็นคำเตือนที่ดีว่าความพยายามมากเกินไปอาจส่งผลเสียได้ [31]

ทุกสิ่งตั้งแต่ "คำเตือนที่เป็นประโยชน์" เป็นต้นไป แสดงถึงวลีสัมบูรณ์ที่ยกเลิกซึ่งขึ้นต้นด้วย "memorabili praecepto"

ประวัติการตีพิมพ์

ตีพิมพ์ครั้งแรก

พลินีเขียนหนังสือสิบเล่มแรกในคริสตศักราช 77 และกำลังแก้ไขส่วนที่เหลือในช่วงสองปีที่เหลืออยู่ในชีวิตของเขา งานนี้อาจได้รับการตีพิมพ์โดยมีการแก้ไขเล็กน้อยโดยหลานชายของผู้แต่ง Pliny the Younger ซึ่งเมื่อเล่าเรื่องราวของโลมาเชื่องและบรรยายเกาะลอยน้ำของทะเลสาบVadimonianในสามสิบปีต่อมา[4] [32]เห็นได้ชัดว่าลืมไปว่าทั้งสอง จะพบเห็นได้ในงานของลุง [33]เขาอธิบายว่าNaturalis Historiaเป็นนักประวัติศาสตร์ของ Naturaeและอธิบายว่ามันเป็น "งานที่ได้เรียนรู้และเต็มไปด้วยสสาร และมีความหลากหลายเช่นเดียวกับธรรมชาติ" [34]

การไม่มีการแก้ไขครั้งสุดท้ายของผู้เขียนอาจอธิบายข้อผิดพลาดได้มากมาย[4]รวมทั้งเหตุใดข้อความจึงเป็นไปตามที่จอห์น ฮีลีเขียนว่า "ไม่ปะติดปะต่อ ไม่ต่อเนื่องกัน และไม่เรียงลำดับตามตรรกะ"; [35]และในช่วงต้นปี 1350 เพทราร์กบ่นเกี่ยวกับสภาพของข้อความที่เสียหาย โดยอ้างถึงข้อผิดพลาดในการคัดลอกที่เกิดขึ้นระหว่างศตวรรษที่เก้าถึงสิบเอ็ด [36]

ต้นฉบับ

ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของพลินีในต้นฉบับกลางศตวรรษที่ 12 จาก Abbaye de Saint Vincent, Le Mansประเทศฝรั่งเศส

ประมาณกลางศตวรรษที่ 3 บทคัดย่อของส่วนทางภูมิศาสตร์ของงานของพลินีถูกผลิตโดยโซลินัส ใน ช่วงต้นศตวรรษที่ 8 Bede ซึ่งชื่นชมผลงานของ Pliny ได้เข้าถึงต้นฉบับบางส่วนที่เขาใช้ใน " De natura rerum " โดยเฉพาะหัวข้ออุตุนิยมวิทยาและอัญมณี อย่างไรก็ตาม Bede ได้ปรับปรุงและแก้ไข Pliny เกี่ยวกับกระแสน้ำ [37]

มีต้นฉบับที่ยังหลงเหลืออยู่ประมาณ 200 ฉบับ แต่ต้นฉบับที่ดีที่สุดในบรรดาต้นฉบับโบราณที่หอสมุดแห่งรัฐแบมเบิร์กมีเพียงหนังสือ XXXII–XXXVII เท่านั้น ในปี ค.ศ. 1141 โรเบิร์ตแห่งคริกเลดได้เขียนDefloratio Historiae Naturalis Plinii Secundiซึ่งประกอบด้วยหนังสือเก้าเล่มที่คัดมาจากต้นฉบับโบราณ [4] [38]

สำเนาที่พิมพ์

งานนี้เป็นต้นฉบับคลาสสิกฉบับแรกๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์ที่เมืองเวนิสในปี 1469 โดยโยฮันน์และเวนเดลินแห่งสเปเยอร์แต่เจเอฟ ฮีลีอธิบายว่าการแปลนี้ "ไม่สมบูรณ์อย่างเห็นได้ชัด" [15]สำเนาที่พิมพ์ในปี 1472 โดยNicolas Jensonแห่งเวนิส เก็บไว้ในห้องสมุดที่มหาวิหารเวลส์ [39]

การแปล

Philemon Hollandได้แปลงานส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษอย่างมีอิทธิพลในปี ค.ศ. 1601 [15] [40] John BostockและHT Rileyทำการแปลเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2398 [41]

หัวข้อ

โดยทั่วไป ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแบ่งออกเป็นพืชและสัตว์อินทรีย์และสารอนินทรีย์ แม้ว่าจะมีการพูดนอกเรื่องบ่อยครั้งในแต่ละส่วนก็ตาม [b]สารานุกรมยังบันทึกถึงการใช้สิ่งเหล่านี้โดยชาวโรมันด้วย คำอธิบายเกี่ยวกับโลหะและแร่ธาตุมีคุณค่าสำหรับรายละเอียดในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการรวบรวมที่กว้างขวางที่สุดที่ยังคงมีอยู่ในโลกยุคโบราณ

Book I ทำหน้าที่เป็นคำนำของ Pliny โดยอธิบายแนวทางของเขาและจัดทำสารบัญ

ดาราศาสตร์

Hipparchusหาระยะทางจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ได้อย่างไร

หัวข้อแรกที่ครอบคลุมคือดาราศาสตร์ในเล่ม II พลินีเริ่มต้นด้วยจักรวาลที่รู้จัก วิพากษ์วิจารณ์ความพยายามเกี่ยวกับจักรวาลวิทยาอย่างบ้าคลั่งว่าเป็นความบ้าคลั่ง รวมถึงมุมมองที่ว่ามีโลกอื่นอีกนับไม่ถ้วนนอกเหนือจากโลก เขาเห็นด้วยกับธาตุทั้งสี่ (อริสโตเติล) ได้แก่ ไฟ ดิน ลม และน้ำ[42]และบันทึก "ดาวเคราะห์" ทั้งเจ็ด รวมทั้งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ด้วย (43)โลกเป็นทรงกลม ลอยอยู่กลางอวกาศ (44)เขาคิดว่ามันเป็นจุดอ่อนที่จะพยายามค้นหารูปร่างและรูปร่างของพระเจ้า(45)หรือคิดว่าสิ่งมีชีวิตนั้นจะสนใจเรื่องของมนุษย์ เขากล่าวถึง สุริยุปราคาแต่ถือว่า ปูมอันยิ่งใหญ่ของ Hipparchusที่ดูเหมือนจะรู้ว่าธรรมชาติทำงานอย่างไร [47]เขาอ้างอิงการประมาณการของโพซิโดเนียส ที่ว่าดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลก 230,000 ไมล์ [c]เขาอธิบายถึงดาวหางโดยสังเกตว่ามีเพียงอริสโตเติลเท่านั้นที่บันทึกการมองเห็นมากกว่าหนึ่งดวงในคราวเดียว [48]

เล่ม 2 เล่าต่อด้วยเหตุการณ์อุตุนิยมวิทยาตามธรรมชาติที่อยู่เบื้องล่างในท้องฟ้า รวมถึงลม สภาพอากาศ ลมหมุน ฟ้าผ่า และสายรุ้ง [49]เขากลับไปสู่ข้อเท็จจริงทางดาราศาสตร์ เช่น ผลกระทบของลองจิจูดต่อเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก[50]การแปรผันของระดับความสูงของดวงอาทิตย์กับละติจูด (ส่งผลต่อการบอกเวลาด้วยนาฬิกาแดด) [51]และการแปรผันของความยาววัน ด้วยละติจูด [52]

ภูมิศาสตร์

ในเล่มที่ 3 ถึงที่ 6 พลินีได้เคลื่อนตัวมายังพื้นโลก ในเล่มที่ 3 เขาครอบคลุมภูมิศาสตร์ของคาบสมุทรไอบีเรียและอิตาลี เล่มที่ 4 ครอบคลุมยุโรปรวมทั้งอังกฤษ เล่มที่ 5 มองไปที่แอฟริกาและเอเชีย ในขณะที่เล่มที่ 6 มองไปทางทิศตะวันออกไปยังทะเลดำ อินเดีย และตะวันออกไกล

มานุษยวิทยา

เล่มที่ 7 กล่าวถึงเผ่าพันธุ์มนุษย์ ครอบคลุมมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์วิทยา แง่มุมต่างๆ ของ สรีรวิทยาของมนุษย์และเรื่องต่างๆ เช่น ความยิ่งใหญ่ของจูเลียส ซีซาร์บุคคลที่โดดเด่น เช่นฮิปโปเครตีสและแอสคลีเพียดีส ความสุขและโชคลาภ

สัตววิทยา

คอลเลก ชันอำพันโรมันจากพิพิธภัณฑ์โบราณคดีAquileia

สัตววิทยาถูกกล่าวถึงในหนังสือ VIII ถึง XI สารานุกรมกล่าวถึงแหล่งต่างๆ ของสีย้อมสีม่วง โดยเฉพาะหอย ทาก murexซึ่งเป็นแหล่งสีม่วง Tyrian ที่มีมูลค่าสูง อธิบายช้างและฮิปโปโปเตมัสอย่างละเอียด ตลอดจนคุณค่าและที่มาของไข่มุกและการประดิษฐ์การเลี้ยงปลาและการเลี้ยงหอยนางรม การดูแลตู้ปลาเป็นงานอดิเรกยอดนิยมของคนรวย และ Pliny ได้เล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับปัญหาของเจ้าของที่ผูกพันกับปลามากเกินไป

พลินีระบุแหล่งที่มาของอำพัน ได้อย่างถูกต้อง ว่าเป็นยาง ฟอสซิล ของต้นสน หลักฐานที่อ้างถึงรวมถึงข้อเท็จจริงที่ว่าตัวอย่างบางส่วนมีแมลงที่ถูกห่อหุ้ม ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่อธิบายได้ง่ายเมื่อมีเรซินที่มีความหนืด พลินีหมายถึงวิธีที่มันออกแรงชาร์จเมื่อถู ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ธีโอฟรัสทัสรู้จักกันดี เขาอุทิศพื้นที่จำนวนมากให้กับผึ้งซึ่งเขาชื่นชมในอุตสาหกรรม องค์กร และน้ำผึ้ง ของพวกมัน โดยพูดคุยถึงความสำคัญของนางพญาผึ้งและการใช้ควันโดยผู้เลี้ยงผึ้งในรังเพื่อเก็บรังผึ้ง พระองค์ทรงสรรเสริญบทเพลงของนกไนติงเก

พฤกษศาสตร์

พฤกษศาสตร์ได้รับการจัดการในหนังสือ XII ถึง XVIII โดยมี Theophrastus เป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลของ Pliny มีการอธิบาย การผลิตกระดาษปาปิรัสและกระดาษปาปิรัสเกรดต่างๆ ที่ชาวโรมันมีจำหน่าย ต้นไม้ประเภทต่างๆ และคุณสมบัติของไม้มีการอธิบายไว้ในเล่ม XII ถึง XIII เถาองุ่น การปลูกองุ่น และพันธุ์องุ่นมีการกล่าวถึงในเล่ม 14 ในขณะที่เล่ม 15 ครอบคลุมต้นมะกอกโดยละเอียด[53]ตามด้วยต้นไม้อื่นๆ รวมทั้งแอปเปิลและลูกแพร์[54]มะเดื่อ(55)เชอร์รี่[56] ไมร์เทิลและลอเรล [ 57]ท่ามกลางคนอื่น ๆ

Plinyให้ความสำคัญกับเครื่องเทศเป็นพิเศษ เช่นพริกไทยขิงและน้ำตาลอ้อย เขากล่าวถึงพริกไทยชนิดต่างๆ ซึ่งมีมูลค่าเทียบได้กับทองคำและเงิน ในขณะที่น้ำตาลมีคุณค่าทางยาเท่านั้น

เขาวิจารณ์น้ำหอม : "น้ำหอมเป็นของฟุ่มเฟือยที่ไร้จุดหมายที่สุด เพราะอย่างน้อยไข่มุกและอัญมณีก็ตกทอดไปยังทายาท และเสื้อผ้าก็คงอยู่ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง แต่น้ำหอมจะสูญเสียกลิ่นหอมและสูญสลายไปทันทีที่ใช้" เขาสรุปส่วนผสม เช่นอัตทาร์ดอกกุหลาบซึ่งเขาบอกว่าเป็นส่วนผสมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด สารอื่นๆ ที่เติมเข้าไปได้แก่ มดยอบอบเชยและหมากฝรั่ง

ยารักษาโรคและเวทมนตร์

ส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์ธรรมชาติหนังสือ XX ถึง XXIX อภิปรายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ โดยเฉพาะพืชที่ให้ยาที่มีประโยชน์ พลินีแสดงรายการยามากกว่า 900 รายการ เทียบกับ 600 รายการในDe Materia MedicaของDioscorides , 550 รายการใน Theophrastus และ 650 รายการในGalen (58)มีการกล่าวถึง ดอกฝิ่นและฝิ่น พลินีตั้งข้อสังเกตว่าฝิ่นทำให้นอนหลับและอาจถึงแก่ชีวิตได้ [59]โรคและการรักษามีกล่าวถึงในหนังสือ XXVI

พลินีกล่าวถึงเวทมนตร์ใน Book XXX เขาวิพากษ์วิจารณ์พวกโหราจารย์ โจมตีโหราศาสตร์และเสนอแนะว่าเวทมนตร์มีต้นกำเนิดมาจากการแพทย์ โดยแอบเข้ามาโดยแสร้งทำเป็นว่าให้สุขภาพที่ดี เขาตั้งชื่อโซโรแอสเตอร์แห่งเปอร์เซียโบราณว่าเป็นแหล่งกำเนิดของแนวคิดเกี่ยวกับเวทมนตร์ เขากล่าวว่าพีธากอรัสเอ็มเปโดเคิ ลส์ เดโม คริตุสและเพลโตต่างเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเรียนรู้เวทมนตร์ โดยสังเกตว่าน่าแปลกใจที่มีคนยอมรับหลักคำสอนที่พวกเขานำกลับมา และยา (ของฮิปโปเครตีส) และเวทมนตร์ (ของเดโมคริตุส) น่าจะเจริญรุ่งเรืองพร้อมกันในเวลานั้นของสงครามเพโลพอนนีเซียน

เกษตรกรรม

รายละเอียดภาพนูนที่แสดงเครื่องเก็บเกี่ยวแบบ Gallo-Roman

วิธีการที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชผลมีอธิบายไว้ในเล่ม XVIII เขายกย่องCato the ElderและผลงานของเขาDe Agri Culturaซึ่งเขาใช้เป็นแหล่งข้อมูลหลัก งานของพลินีประกอบด้วยการอภิปรายเกี่ยวกับพืชและผักที่ปลูกที่รู้จักกันดี ตลอดจนสมุนไพรและการรักษาโรคที่ได้มาจากพืชและผักเหล่านี้ เขาอธิบายถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการเพาะปลูกและการแปรรูปพืชผล ตัวอย่างเช่น เขาบรรยายถึงเครื่องเกี่ยวข้าว ธรรมดาๆ ที่ตัดรวงข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์โดยไม่ต้องใช้ฟาง และถูกวัวผลัก (เล่ม 18 บทที่ 72) เป็นภาพนูนต่ำนูนที่พบในเมืองเทรียร์จากสมัยโรมันตอนหลัง นอกจากนี้เขายังบรรยายถึงวิธีการบดเมล็ดพืชโดยใช้สาก โรงสีด้วยมือ หรือโรงสีที่ขับเคลื่อนด้วยกังหันน้ำดังที่พบในโรงสีน้ำของโรมันทั่วจักรวรรดิ [ง]

โลหะวิทยา

พลินีอภิปรายอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับโลหะที่ขึ้นต้นด้วยทองคำและเงิน (เล่ม XXXIII) จากนั้นจึงอภิปรายถึงโลหะฐาน ทองแดง ปรอท ตะกั่วดีบุกและเหล็กรวมถึงโลหะผสมหลายชนิด เช่นอิเล็กตรัม บรอนซ์พิวเตอร์และเหล็กกล้า (หนังสือ XXXIV )

เขาวิพากษ์วิจารณ์ความโลภในทองคำ เช่น ความไร้สาระของการใช้โลหะเพื่อเหรียญในสาธารณรัฐยุคแรก เขายกตัวอย่างวิธีที่ผู้ปกครองประกาศความกล้าหาญของตนโดยจัดแสดงทองคำที่ปล้นมาจากการรณรงค์ของพวกเขา เช่น ของคลอดิอุสหลังจากพิชิตอังกฤษ และเล่าเรื่องราวของไมดาสและโครเอซุส เขาอภิปรายว่าเหตุใดทองคำจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะในด้านความอ่อนตัวและความเหนียวซึ่งยิ่งใหญ่กว่าโลหะอื่นๆ มาก ตัวอย่างที่ให้ไว้คือความสามารถในการตีให้เป็นกระดาษฟอยล์ เนื้อละเอียด โดยใช้เพียง 1 ออนซ์ จะได้ใบ 750 ใบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่นิ้ว ลวดทองคำเนื้อดีสามารถทอเป็นผ้าได้ แม้ว่าเสื้อผ้าของจักรพรรดิมักจะรวมกับเส้นใยธรรมชาติ เช่น ขนสัตว์ ก็ตาม ครั้งหนึ่งเขาเคยเห็นAgrippina the Youngerภรรยาของ Claudius ในงานแสดงสาธารณะที่ทะเลสาบ Fucineที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ทางเรือ โดยสวมเสื้อคลุมทหารที่ทำจากทองคำ เขาปฏิเสธคำกล่าวอ้างของเฮโรโดทัสในเรื่องทองคำของอินเดียที่มดได้มาหรือ ขุดโดยกริฟฟินในไซเธีย

เขาเขียนว่า เงินไม่ได้เกิดขึ้นในรูปแบบดั้งเดิมและต้องมีการขุด ซึ่งมักเกิดขึ้นกับแร่ตะกั่ว สเปนผลิตเงินได้มากที่สุดในสมัยของเขา เหมืองหลายแห่งเริ่มต้นโดยฮันนิบาล หนึ่งในแกลเลอรีที่ใหญ่ที่สุดมีแกลเลอรีทอดยาวขึ้นไปบนภูเขาเป็นระยะทางไม่เกิน 2 ไมล์ ในขณะที่ผู้ชายทำงานทั้งวันทั้งคืนเพื่อระบายน้ำออกจากเหมืองเป็นกะ พลินีอาจหมายถึงกังหันน้ำแบบ Reverse Overshotที่ควบคุมโดยลู่วิ่งไฟฟ้าและพบได้ในเหมืองของโรมัน เขากล่าวว่าสหราชอาณาจักรอุดมไปด้วยตะกั่วมาก ซึ่งพบบนพื้นผิวได้หลายแห่ง และดังนั้นจึงสกัดได้ง่ายมาก การผลิตมีสูงมากจนมีการออกกฎหมายพยายามจำกัดการขุด

เหรียญโรมันถูกตี ไม่ได้หล่อ ดังนั้นแม่พิมพ์เหรียญเหล่านี้จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อการปลอมแปลง

มีการอธิบายการฉ้อโกงและการปลอมแปลงอย่างละเอียด โดยเฉพาะการปลอมแปลงเหรียญโดยการผสมทองแดงกับเงิน หรือแม้แต่ส่วนผสมของเหล็ก การทดสอบได้รับการพัฒนาสำหรับเหรียญปลอมและได้รับความนิยมอย่างมากกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป เขาเกี่ยวข้องกับปรอทโลหะเหลว ซึ่งพบในเหมืองเงิน เช่น กัน เขาบันทึกว่ามันเป็นพิษ และผสมกับทองคำ จึงถูกนำมาใช้ในการกลั่นและสกัดโลหะนั้น เขากล่าวว่าปรอทใช้สำหรับปิดทอง ทองแดง ในขณะที่พลวงพบในเหมืองเงินและใช้เป็นเครื่องสำอางสำหรับเขียนคิ้ว

แร่หลักของปรอทคือชาดซึ่งจิตรกรใช้เป็นเม็ดสีมายาวนาน เขาบอกว่าสีจะคล้ายกับสโคเลเซียมอาจเป็นแมลงเคอร์มี[e]ฝุ่นเป็นพิษมาก ดังนั้นคนงานที่ต้องจัดการวัสดุจึงสวมหน้ากากอนามัยที่เป็นผิวหนังกระเพาะปัสสาวะ พลินีกล่าวว่าทองแดงและทองสัมฤทธิ์มีชื่อเสียงมากที่สุดจากการใช้ในรูปปั้นต่างๆ รวมถึงรูปปั้นขนาดมหึมาที่สูงเท่าหอคอย และที่มีชื่อเสียงที่สุดคือยักษ์ใหญ่แห่งโรดส์ เขาได้เห็นรูปปั้นขนาดใหญ่ของเนโรในโรมเป็นการส่วนตัว ซึ่งถูกถอดออกหลังจากการสิ้นพระชนม์ของจักรพรรดิ ใบหน้าของรูปปั้นได้รับการแก้ไขไม่นานหลังจากการสวรรคตของ Nero ในรัชสมัยของ Vespasian เพื่อให้เป็นรูปปั้นของSol เฮเดรียนย้ายมันด้วยความช่วยเหลือของสถาปนิก Decrianus และช้าง 24 เชือกไปยังตำแหน่งถัดจากFlavian Amphitheatre (ปัจจุบันเรียกว่าโคลอสเซียม )

Pliny ให้พื้นที่พิเศษในการรีด โดยแยกแยะความแข็งของเหล็กจากสิ่งที่เรียกว่าเหล็กดัดซึ่งเป็นเกรดที่อ่อนกว่า เขาไม่พอใจเรื่องการใช้เหล็กในการทำสงคราม

แร่วิทยา

Amethyst intaglio (คริสต์ศตวรรษที่ 1) วาดภาพNeroขณะที่Apolloกำลังเล่นพิณ( Cabinet des Médailles )

ในหนังสือสองเล่มสุดท้ายของผลงาน (หนังสือ XXXVI และ XXXVII) พลินีบรรยายถึง แร่ธาตุและอัญมณีต่างๆ มากมายโดยต่อยอดจากผลงานของ Theophrastus และนักเขียนคนอื่นๆ หัวข้อนี้มุ่งเน้นไปที่อัญมณีที่มีค่าที่สุด และเขาวิพากษ์วิจารณ์ความหลงใหลในสินค้าหรูหรา เช่นอัญมณีแกะสลักและงานแกะสลักหินแข็ง เขาให้การอภิปรายอย่างละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของฟลูออร์สปาร์โดยสังเกตว่ามันถูกแกะสลักเป็นแจกันและวัตถุตกแต่งอื่นๆ [61]เรื่องราวของอำนาจแม่เหล็กรวมถึงตำนานของแมกเนสผู้เลี้ยงแกะ

พลินีเข้าสู่วงการผลึกศาสตร์และแร่วิทยาโดยบรรยายถึง รูปทรง แปดด้านของเพชร และบันทึกว่าช่างแกะสลักอัญมณีใช้ฝุ่นเพชรในการตัดและขัดอัญมณีอื่นๆ เนื่องจากมีความแข็ง มาก [62]เขากล่าวว่าหินคริสตัลมีคุณค่าในด้านความโปร่งใสและความแข็ง และสามารถแกะสลักเป็นภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ ได้ เขาเล่าเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของทัพพีที่ทำจากแร่ โดยจ่ายเงินจำนวน 150,000 เซสเตอร์สำหรับรายการนี้ เนโรจงใจทำลายถ้วยคริสตัลสองใบเมื่อเขารู้ว่าเขากำลังจะถูกปลด ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ให้คนอื่นนำไปใช้ [63]

Pliny กลับมาอีกครั้งกับปัญหาการฉ้อโกงและการตรวจจับอัญมณีปลอมโดยใช้การทดสอบหลายครั้ง รวมถึงการทดสอบรอยขีดข่วน โดยที่อัญมณีปลอมสามารถทำเครื่องหมายด้วยตะไบเหล็กได้ แต่อัญมณีปลอมไม่ใช่ของแท้ บางทีอาจหมายถึงการเลียนแบบแก้วของอัญมณีอัญมณี เขาหมายถึงการใช้แร่แข็งชนิดหนึ่งเพื่อขูดอีกแร่หนึ่ง โดยกำหนดระดับความแข็ง Mohs ไดมอนด์อยู่ในอันดับต้นๆ ของซีรีส์นี้ เพราะพลินีกล่าวว่า มันจะขูดแร่ธาตุอื่นๆ ทั้งหมด [64]

ประวัติศาสตร์ศิลปะ

บทของพลินีเกี่ยวกับ ศิลปะ โรมันและกรีกมีคุณค่าอย่างยิ่ง เนื่องจากงานของเขาแทบจะเป็นแหล่งข้อมูลคลาสสิกเพียงแห่งเดียวในเรื่องนี้ [65]

ในประวัติศาสตร์ของศิลปะผู้มีอำนาจดั้งเดิมของกรีกได้แก่ ดูริ แห่งซามอส , ซีโนเครติสแห่งซิซีออนและแอนติโกนัสแห่งแครีสทัส องค์ประกอบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยถูกกำหนดให้เป็น Duris (XXXIV:61); ประกาศเกี่ยวกับพัฒนาการทางศิลปะที่ต่อเนื่องและรายชื่อคนงานในชุดทองสัมฤทธิ์และจิตรกรถึง Xenocrates; และข้อมูลเบ็ดเตล็ดจำนวนมากถึงแอนติโกนัส ทั้ง Xenocrates และ Antigonus ได้รับการตั้งชื่อโดยเกี่ยวข้องกับParrhasius (XXXV:68) ในขณะที่ Antigonus มีชื่ออยู่ในดัชนีของ XXXIII–XXXIV ในฐานะนักเขียนเกี่ยวกับศิลปะการปั๊มโลหะนูน หรือทำงานในรูปแบบนูนประดับหรือแกะสลัก [4]

อักษรกรีกมีส่วนช่วยในการบรรยายภาพและรูปปั้นของพลินี หนึ่งในผู้มีอำนาจรองสำหรับหนังสือ XXXIV–XXXV คือ เฮลิโอโด รัสแห่งเอเธนส์ผู้แต่งผลงานเกี่ยวกับอนุสาวรีย์แห่งเอเธนส์ ในดัชนีของ XXXIII–XXXVI สถานที่สำคัญถูกกำหนดให้กับปาซิเตเลสแห่งเนเปิลส์ ผู้เขียนผลงานศิลปะที่มีชื่อเสียงจำนวน 5 เล่ม (XXXVI:40) ซึ่งอาจผสมผสานเนื้อหาจากตำรากรีกรุ่นก่อนๆ เข้าไปด้วย แต่การเป็นหนี้ของ Pliny ที่มีต่อ Pasiteles ถูกปฏิเสธโดยKalkmannซึ่งถือว่า Pliny ใช้งานตามลำดับเวลาของApollodorus แห่งเอเธนส์ตลอดจนแคตตาล็อกศิลปินในปัจจุบัน ความรู้ของพลินีเกี่ยวกับทางการกรีกอาจมีสาเหตุหลักมาจากวาร์โร ซึ่งเขามักจะอ้างถึง (เช่น XXXIV:56, XXXV:113, 156, XXXVI:17, 39, 41) [4]

ลาวคูนและโอรสของเขา

สำหรับสิ่งของจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะใกล้ชายฝั่งของเอเชียไมเนอร์และในหมู่เกาะใกล้เคียง พลินีเป็นหนี้บุญคุณนายพล รัฐบุรุษ นักพูด และนักประวัติศาสตร์ออกุสตุส ลิซินิอุส มูเชียนุสซึ่งเสียชีวิตก่อนอายุ 77 ปี ​​พลินีกล่าวถึงผลงานศิลปะที่รวบรวมไว้ โดยเวสปาเซียนในวิหารแห่งสันติภาพและในห้องแสดงภาพอื่นๆ ของเขา (XXXIV:84) แต่ข้อมูลส่วนใหญ่ของเขาเกี่ยวกับจุดยืนของงานดังกล่าวในโรมมาจากหนังสือ ไม่ใช่ข้อสังเกตส่วนตัว ข้อดีหลักจากเรื่องราวของเขาเกี่ยวกับศิลปะโบราณ ซึ่งเป็นผลงานคลาสสิกเพียงชิ้นเดียวในประเภทนี้ ก็คือเป็นการรวบรวมที่ก่อตั้งขึ้นในท้ายที่สุดจากตำราเรียนที่สูญหายของXenocratesและชีวประวัติของDurisและ Antigonus [66]

ในหลายตอน เขาให้หลักฐานการสังเกตอย่างเป็นอิสระ (XXXIV:38, 46, 63, XXXV:17, 20, 116 seq.) เขาชอบหินอ่อนLaocoönและบุตรชายของเขาในวังของติตัส (เชื่อกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นรูปปั้นซึ่งปัจจุบันอยู่ในวาติกัน ) มากกว่าภาพและทองสัมฤทธิ์ทั้งหมดในโลก (XXXVI:37) [4]รูปปั้นนี้เกิดจากช่างแกะสลักสามคนจากเกาะโรดส์ ได้แก่Agesander , Athenodoros (อาจเป็นบุตรของ Agesander) และ Polydorus

ในวิหารใกล้กับคณะละครสัตว์ฟลามิเนียนพลินีชื่นชมAresและAphrodite of Scopas "ซึ่งเพียงพอที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับสถานที่อื่น" [4]เขาเสริมว่า:

ที่กรุงโรมมีผลงานศิลปะมากมาย นอกจากนี้ ฝ่ายหนึ่งลบเลือนอีกคนจากความทรงจำ และไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะสวยงามเพียงใด เราก็ถูกรบกวนด้วยการอ้างหน้าที่และธุรกิจที่มีอำนาจเหนือกว่า การจะชื่นชมงานศิลปะได้นั้น เราต้องการการพักผ่อนและความเงียบสงบอย่างลึกซึ้ง[4] (XXXVI:27)

การทำเหมืองแร่

ภูมิทัศน์อันน่าทึ่งของLas Médulasซึ่งเป็นเหมืองทองคำที่สำคัญที่สุดในจักรวรรดิโรมัน เป็นผลมาจากเทคนิคการขุดRuina Montium

พลินีให้คำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขุดของโรมัน เขาอธิบายการขุดทองอย่างละเอียด[67]โดยใช้น้ำปริมาณมากเพื่อกัดเซาะแหล่งสะสมทองคำในลุ่มน้ำ คำอธิบายอาจหมายถึงการขุดในสเปนตอนเหนือ โดยเฉพาะที่Las Médulasขนาด ใหญ่ [f] [g]พลินีอธิบายวิธีการขุดใต้ดิน รวมถึงการใช้การจุดไฟเพื่อโจมตีหินที่มีทองคำเป็นองค์ประกอบ และจึงแยกแร่ออกมา ในอีกส่วนหนึ่งของงานของเขา พลินีอธิบายถึงการใช้การบ่อนทำลาย[h]เพื่อเข้าถึงเส้นเลือด [i]พลินีไม่พอใจกับการค้นหาโลหะมีค่าและอัญมณี: "Gangadia หรือquartziteถือว่ายากที่สุดในบรรดาทุกสิ่ง ยกเว้นความโลภในทองคำซึ่งดื้อรั้นยิ่งกว่านั้นอีก" [j] [k]

หนังสือ XXXIV ครอบคลุมถึงโลหะพื้นฐาน การใช้ และการสกัด มีการกล่าวถึงการทำเหมืองทองแดง โดยใช้แร่หลายชนิด รวมถึงทองแดงไพไรต์และแมกกาไซต์บางส่วนของการทำเหมืองอยู่ใต้ดิน บางส่วนอยู่บนพื้นผิว [70]ครอบคลุมถึงการทำเหมืองแร่เหล็ก[71]ตามด้วยตะกั่วและดีบุก [72]

แผนกต้อนรับ

ยุคกลางและสมัยใหม่ตอนต้น

Historia naturalisแปลเป็นภาษาอิตาลีโดยCristoforo Landinoฉบับปี 1489

Medicina Pliniiที่รวบรวมโดยนิรนามในศตวรรษที่ 4 มีสูตร ทางเภสัชวิทยามากกว่า 1,100 สูตร ซึ่งส่วนใหญ่มาจากHistoria naturalis ; อาจเป็นเพราะชื่อของพลินีติดอยู่ด้วย จึงได้รับความนิยมอย่างมากในยุคกลาง [73]

EtymologiaeของIsidore of Seville ( The Etymologies , c.  600 –625) คำพูดจาก Pliny 45 ครั้งในเล่ม XII เพียงอย่างเดียว; [74]หนังสือ XII, XIII และ XIV มีพื้นฐานมาจากประวัติศาสตร์ธรรมชาติ เป็นส่วน ใหญ่ Speculum MaiusของVincent แห่ง Beauvais ( The Great Mirror ,ค.ศ. 1235–1264) ยังได้ใช้ Pliny เป็นแหล่งผลงานของเขาเองผ่านทาง Isidore [77] [78] ในเรื่องนี้ อิทธิพลของพลินีเหนือยุคกลางได้รับการโต้แย้งว่าค่อนข้างกว้างขวาง ตัวอย่างเช่น นักประวัติศาสตร์คนหนึ่งในศตวรรษที่ 20 แย้งว่าการพึ่งพาความรู้จากหนังสือของพลินี ไม่ใช่การสังเกตโดยตรง ได้หล่อหลอมชีวิตทางปัญญาในระดับที่ "ขัดขวางความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ตะวันตก" ความรู้สึกนี้สามารถสังเกตได้ในช่วงต้นสมัยใหม่เมื่อผล งาน 1509 De Erroribus PliniiของNiccolò Leoniceno ("เกี่ยวกับข้อผิดพลาดของพลินี") โจมตีพลินีเนื่องจากขาดวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม ไม่เหมือนธีโอฟรัสตุสหรือไดออสโคไรด์ และเนื่องจากขาดความรู้ด้านปรัชญาหรือ ยา. [15]

เซอร์โธมัส บราวน์แสดงความกังขาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของพลินีในโรค Pseudodoxia Epidemica ในปี ค.ศ. 1646 : [80]

บัดนี้สิ่งที่แปลกมาก ไม่ค่อยมีข้อผิดพลาดที่ได้รับความนิยมในสมัยของเรา ซึ่งไม่ได้แสดงออกมาโดยตรงหรือแสดงออกมาเชิงอนุมานในงานนี้ ซึ่งอยู่ในมือของมนุษย์ส่วนใหญ่ ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงโอกาสอันทรงพลังของการเผยแผ่ศาสนาของพวกเขา ถึงแม้ว่าความงมงายของผู้อ่านจะถูกประณามมากกว่าความอยากรู้อยากเห็นของผู้เขียน เพราะโดยทั่วไปแล้วเขาจะตั้งชื่อผู้เขียนที่เขาได้รับเรื่องราวเหล่านั้น และเขียนแต่ในขณะที่เขาอ่าน ดังที่ในคำนำถึง Vespasian เขารับทราบ

ทันสมัย

Grundy Steiner แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น ในการตัดสินในปี 1955 โธมัส อาร์. แลห์น พิจารณาให้เป็นตัวแทนความคิดเห็นโดยรวมของนักวิจารณ์ของพลินี [ 81]เขียนถึงพลินีว่า "เขาไม่ใช่นักคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือเป็นผู้บุกเบิกการวิจัยที่จะนำมาเปรียบเทียบ ไม่ว่าจะกับอริสโตเติลและธีโอฟรัสตุสหรือกับสมัยใหม่ที่ยิ่งใหญ่ใดๆ เขากลับเป็นผู้เรียบเรียงหนังสือต้นฉบับรอง" [82]

Italo CalvinoนักเขียนชาวอิตาลีในหนังสือWhy Read the Classics เมื่อปี 1991 เขียนว่าในขณะที่ผู้คนมักจะศึกษา ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของพลินีเพื่อหาข้อเท็จจริงและความอยากรู้ เขาเป็นนักเขียนที่ "สมควรได้รับการอ่านเป็นเวลานาน สำหรับความเคลื่อนไหวของร้อยแก้วของเขาที่วัดผลได้ ซึ่งทำให้มีชีวิตชีวาด้วยความชื่นชมต่อทุกสิ่งที่มีอยู่และความเคารพต่อสิ่งไม่มีขอบเขต ความหลากหลายของปรากฏการณ์ทั้งหลาย" Calvinoตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่า Pliny จะเป็นคนผสมผสาน แต่เขาก็ไม่ได้ไร้วิพากษ์วิจารณ์ แม้ว่าการประเมินแหล่งที่มาของเขาจะไม่สอดคล้องกันและคาดเดาไม่ได้ก็ตาม นอกจากนี้ Calvino ยังเปรียบเทียบ Pliny กับImmanuel Kantในการที่พระเจ้าถูกขัดขวางโดยตรรกะจากการขัดแย้งกับเหตุผล แม้ว่า (ในมุมมองของคาลวิโน) พลินีจะทำให้การระบุว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่อย่างล้นหลามในธรรมชาติ ในส่วนของโชคชะตา Calvino เขียนว่า:

เป็นไปไม่ได้ที่จะบังคับตัวแปรซึ่งเป็นโชคชะตาให้เข้ามาในประวัติศาสตร์ธรรมชาติของมนุษย์ นี่คือความรู้สึกของหน้าที่พลินีอุทิศให้กับความผันผวนของโชคลาภ ความไม่แน่นอนของอายุขัยของชีวิต ไปจนถึงความไร้จุดหมายของโหราศาสตร์ โรคและความตาย [83]

นักประวัติศาสตร์ศิลปะ Jacob Isager เขียนไว้ในบทนำของการวิเคราะห์บทของพลินีเกี่ยวกับศิลปะในประวัติศาสตร์ธรรมชาติว่าความตั้งใจของเขาคือ:

เพื่อแสดงให้เห็นว่าพลินีในงานสารานุกรมของเขา - ซึ่งเป็นผลมาจากการดัดแปลงจากนักเขียนรุ่นก่อน ๆ หลายคนและตามที่พลินีเองก็ตั้งใจให้เป็นงานอ้างอิง - อย่างไรก็ตามตลอดทั้งเป็นการแสดงออกถึงทัศนคติพื้นฐานต่อมนุษย์และความสัมพันธ์ของเขากับธรรมชาติ เขาเข้าใจบทบาทของ Man ในฐานะนักประดิษฐ์อย่างไร ("นักวิทยาศาสตร์และศิลปิน"); และในที่สุดทัศนคติของเขาต่อการใช้และการใช้การสร้างสรรค์ของธรรมชาติและมนุษย์ในทางที่ผิดต่อความก้าวหน้าและความเสื่อมโทรม [65]

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อิซาเจอร์เขียนว่า "หลักการชี้นำในการปฏิบัติต่อศิลปะกรีกและโรมันของพลินีคือหน้าที่ของศิลปะในสังคม" ในขณะที่พลินี "ใช้ประวัติศาสตร์ศิลปะ ของเขาในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอุดมการณ์ของรัฐ" [65] พอลลา ฟินด์เลน เขียนในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เคมบริดจ์ยืนยันว่า

ประวัติศาสตร์ธรรมชาติเป็นรูปแบบหนึ่งของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสมัยโบราณ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดที่สุดกับงานเขียนของนักสารานุกรมชาวโรมัน พลินีผู้เฒ่า ... Historia naturalis ที่พูดจาไพเราะและมีไหวพริบของเขา ให้คำจำกัดความที่กว้างขวางของหัวข้อนี้ [มัน] อธิบายอย่างกว้างๆ ถึงสิ่งทั้งหลายที่พบในธรรมชาติหรือที่ได้มาจากธรรมชาติ ซึ่งสามารถพบเห็นได้ในโลกโรมันและอ่านได้ในหนังสือของโรมัน: ศิลปะ สิ่งประดิษฐ์ และผู้คน ตลอดจนสัตว์ พืช และแร่ธาตุต่างๆ รวมอยู่ในหนังสือของเขา โครงการ. [84]

Findlen เปรียบเทียบแนวทางของพลินีกับแนวทางของอริสโตเติลและธีโอฟรัสตัส ซึ่งเป็นผู้ทรงปัญญารุ่นก่อนๆ ของเขา ซึ่งแสวงหาสาเหตุทั่วไปของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ในขณะที่พลินีสนใจที่จะจัดรายการสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติมากกว่า และไดออสโคไรด์ร่วมสมัยของเขาสำรวจธรรมชาติเพื่อใช้ในการแพทย์ของชาวโรมันในผลงานอันยิ่งใหญ่ของเขา De Materia เมดิก้า . (84) ในมุมมองของ Mary Beagon เขียนในThe Classical Traditionในปี 2010:

Historia naturalisได้รับสถานะกลับคืนมาในระดับที่สูงกว่าครั้งใดๆ นับตั้งแต่การถือกำเนิดของลัทธิมนุษยนิยม งานของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และภาษาศาสตร์ส่งผลให้มีการปรับปรุงทั้งข้อความของพลินีและชื่อเสียงของเขาในฐานะนักวิทยาศาสตร์ การเชื่อมโยงที่สำคัญขององค์กรของเขาได้ถูกค้นพบอีกครั้ง และการแสดงภาพ 'ธรรมชาติซึ่งก็คือชีวิต' ด้วยความทะเยอทะยานของเขาในทุกรูปแบบ ได้รับการยอมรับว่าเป็นบันทึกทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในยุคนั้น [85]

ดูสิ่งนี้ด้วย

 • Famulus – ชีวประวัติของเขาปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ธรรมชาติ
 • Naturales quaestiones – สารานุกรมที่คล้ายกันและสั้นกว่าซึ่งเขียนโดย Seneca

หมายเหตุ

 1. อ้างอิงถึง. การพิจารณาของพลินีเกี่ยวกับอริสโตเติล รวมถึงการวิจารณ์งานของพลินีสมัยใหม่ใน Trevor Murphy, Pliny the Elder's Natural History: The Empire in the Encyclopedia , OUP (2004), หน้า 1–27, 194–215
 2. เปรียบเทียบโครงสร้างที่ LacusCurtius ด้วยเชิงอรรถ
 3. ตัวเลขของโพซิโดเนียสแม่นยำ: ระยะทางถึงดวงจันทร์แตกต่างกันไประหว่าง 221,500 ไมล์ที่จุดปริกีถึง 252,700 ไมล์ที่จุดสุดยอด
 4. โรงงานที่ยังหลงเหลืออยู่ซึ่งพบที่Barbegalทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ใช้น้ำที่มาจากท่อระบาย น้ำ ที่ส่งให้ กับ Arlesโดยส่งกำลังให้กับกังหันน้ำที่เกินกำลังอย่างน้อยสิบหกล้อที่จัดเรียงเป็นสองชุดขนานกัน ชุดละแปดชุดลงไปตามไหล่เขา เชื่อกันว่าล้อนั้นเป็นล้อน้ำที่ล้นโดยมีน้ำไหลออกมาจากด้านบน ขับล้อถัดไปลงมาในชุด และต่อไปจนถึงฐานเนินเขา ชาวโรมันรู้จักโรงสีน้ำแนวตั้ง โดยVitruvius บรรยายไว้ ในDe Architectura ของเขา เมื่อ 25 ปีก่อนคริสตกาล
 5. Herballผู้มีอิทธิพลของจอห์น เจอราร์ด (1597) เรียกสโคเลเซียมว่า "Maggot berrie" และสันนิษฐานว่า "Cutchonele" ( Cochineal ) เป็นรูปแบบหนึ่งของสิ่งนี้ ผู้เขียนในภายหลังหลายคนได้คัดลอกเจอราร์ดด้วยข้อผิดพลาดนี้ [60]
 6. เป็นไปได้ว่าพลินีในฐานะผู้แทนในฮิสปาเนีย ทาร์ราโคเนนซิสได้เห็นการดำเนินการสกัดทองคำด้วยตัวเอง เนื่องจากส่วนต่างๆ ในเล่ม XXXIII อ่านเหมือนรายงานของผู้เห็นเหตุการณ์
 7. งานของพลินีเสริมDe ArchitecturaของVitruviusซึ่งบรรยายถึงเครื่องจักรจำนวนมากที่ใช้ในการขุด
 8. ดูการวิเคราะห์ของ David Bird เกี่ยวกับการใช้พลังงานน้ำในการขุดของ Pliny [68]
 9. นี่อาจหมายถึง opencast มากกว่าการขุดใต้ดิน เนื่องจากเป็นอันตรายต่อคนงานเหมืองในพื้นที่จำกัด
 10. "...est namque terra ex quodam argillae genere glarea mixta – 'gangadiam' vocant – prope inexpugnabilis. cuneis eam ferreis adgrediuntur et isdem malleis nihilque durius putant, nisi quod inter omnia auriชื่อเสียง durissima est [...]" [ 69 ]
 11. ดูเพิ่มเติมที่ Bird on mining ที่ Arrugia [68]

อ้างอิง

 1. ฮีลี, 2004. หน้า. xix อ้างอิงคำนำของพลินี หน้าที่ 6: "เขียนขึ้นเพื่อมวลชน เพื่อฝูงเกษตรกรและช่างฝีมือ"
 2. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ I:13
 3. ↑ เอบีซี ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ . การอุทิศให้กับติตัส: C. Plinius Secundus กับเพื่อนของเขา Titus Vespasian
 4. ↑ abcdefghijklmnop  ประโยคก่อนหน้าหนึ่งประโยคหรือมากกว่านั้นรวมข้อความจากสิ่งพิมพ์ที่เป็นสาธารณสมบัติ ไว้ด้วย :  Sandys, John Edwin (1911) "พลินีผู้เฒ่า" ในชิสโฮล์ม ฮิวจ์ (เอ็ด) สารานุกรมบริแทนนิกา . ฉบับที่ 21 (ฉบับที่ 11). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 841–844.
 5. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ XXXVII:77
 6. "บทนำ" สู่ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ , บขส. I–II, Loeb Classical Library (rev. ed. 1989), หน้า vii-x.
 7. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ VIII:44 (โลบ)
 8. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ VII:1 (Rackham และคณะ)
 9. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่ 7
 10. "Introduction" to Natural History , หนังสือ III-VII, Loeb Classical Library (rev. ed. 1989), pp. xi-xiii.
 11. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ XI:2 (Rackham และคณะ)
 12. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่ 7:2
 13. พลินีผู้น้อง , จดหมาย , 3.5
 14. พลินีผู้น้อง , จดหมาย , 6.16
 15. ↑ abcde Healy, 2004. บทนำ:xxxix
 16. ดูดี้ 2010, p. 9.
 17. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ XXXIII:154–751
 18. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติฉบับที่ 34
 19. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ XXXV:15–941
 20. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ XXXV:151–851
 21. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ XXXVI
 22. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ XXXVII
 23. พลินีผู้เฒ่า แพรฟาติโอ:21
 24. แอนเดอร์สัน, แฟรงค์ เจ. (1977) ประวัติความเป็นมาของสมุนไพร . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย. พี 17. ไอเอสบีเอ็น 0-231-04002-4.
 25. อ้างอิงถึง. Kleine Schriften Gesammelt Von Hermann Brunn und Heinrich Bulle ของ ไฮน์ริช บรุนน์...: Bd. ซัวร์ กรีชิสเชน คุนสท์เกชิชเทอ Mit 69 Abbildungen Im Text Und Auf Einer Doppeltafel , 1905 ทำซ้ำโดย Ulan Press (2012)
 26. อ้างอิงถึง. Mary Beagon ธรรมชาติของโรมัน: ความคิดของพลินีผู้เฒ่าสำนักพิมพ์คลาเรนดอน (1992), sv ; Trevor Murphy, ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของ Pliny the Elder: The Empire in the Encyclopedia , OUP (2004), หน้า 196–200 และpassim .
 27. ↑ อับ พลินีเดอะน้อง. เล่ม 3 จดหมาย V. ถึง Baebius Macer ใน "Letters of Pliny the Younger" โดยมีจอห์น บี. เฟิร์ธแนะนำ
 28. อ้างอิงถึง. Trevor Murphy, ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของพลินีผู้เฒ่า: จักรวรรดิในสารานุกรม , OUP (2004), หน้า 181–197
 29. อ้างอิงถึง. PL Chambers, ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของพลินีผู้เฒ่า: ผู้อ่านขั้นสูงและการทบทวนไวยากรณ์ , สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา (2012), svและไวยากรณ์ ภาษาละติน ใน Pliny; ดู Roger French & Frank Greenaway, Science in the Early Roman Empire: Pliny the Elder, his Sources and Influence , Croom Helm (1986), หน้า 23–44 ด้วย
 30. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ XXXV:80
 31. Healy, 2004. หน้า 331 (คำแปลของ XXXV:80
 32. พลินีผู้น้อง , จดหมาย , 8.20, 9.33
 33. พลินีผู้เฒ่า "II:209, IX:26" ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ .
 34. พลินีผู้น้อง , จดหมาย , 3.5; ดูเรื่องจริงของทะเลสาบวาดิโม ( ในภาษาอิตาลี) ด้วย
 35. Healy, 2004. หมายเหตุผู้แปล:xliii
 36. ฮีลี, 2004. บทนำ:xxxviii-xxxix
 37. ฮีลี, 2004. บทนำ:xxxvi-xxxvii
 38. ฮีลี, 2004. บทนำ:xxxviii
 39. เชิร์ช, ซม. (1904) "ประเพณีทางประวัติศาสตร์ที่เวลส์ 1464, 1470, 1497" ( PDF) วารสารโบราณคดี . 61 (11): 155–180. ดอย :10.1080/00665983.1904.10852967.
 40. ฮอลแลนด์, ฟีเลโมน (1601) "ประวัติศาสตร์ของโลก หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของ C. Plinius Secundus" มหาวิทยาลัยชิคาโก. สืบค้นเมื่อ28 พฤษภาคม 2558 .
 41. บอสต็อค, จอห์น; ไรลีย์ HT (1855) "พลินีผู้เฒ่า ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ" เซอุสที่ทัฟส์. สืบค้นเมื่อ28 พฤษภาคม 2558 .
 42. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ 2:11
 43. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ 2:28-51
 44. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ 2:5-6, 10
 45. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ 2:14
 46. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ 2:20
 47. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ 2:24
 48. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ I:89-90
 49. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติครั้งที่สอง:119-153
 50. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ 2:181
 51. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ 2:182
 52. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติครั้งที่สอง:186-187
 53. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่ 15:1-34
 54. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ XV:47-54
 55. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ XV:68-78
 56. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ XV:102-104
 57. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่ 15:119-138
 58. ฮีลี, 2004. บทนำ:xxix
 59. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ XX:198-200
 60. กรีนฟิลด์, เอมี บัตเลอร์ (2011) สีแดงที่สมบูรณ์แบบ: จักรวรรดิ การจารกรรม และการแสวงหาสีสันแห่งความปรารถนา บ้านสุ่ม. พี 351.
 61. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ XXXVII:18-22
 62. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ XXXVII:55-60
 63. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ XXXVII:23-29
 64. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ XXXVII:196-200
 65. ↑ abcd อิซาเจอร์, เจค็อบ (2013) พลินีว่าด้วยศิลปะและสังคม: บทของเอ็ลเด อร์พลินีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ เราท์เลดจ์. พี 16.
 66. เปรียบเทียบ Dictionary of Art Historians, sv "Xenocrates"; A. Dalby , "ประวัติย่อของ Duris of Samos" ในซีรีส์ใหม่Classical Quarterly เล่ม 1 41 (1991) หน้า 539–541; ดี. โบว์เดอร์, "Duris of Samos" ในWho Was Who in the Greek World (Ithaca, NY: Cornell UP, 1982) หน้า 101–102; Reinhold Köpke, De Antigono Carystio (1862) ในภาษาลาติน , Caput II.1.26,47.
 67. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ XXXIII:36-81
 68. ↑ ab "Pliny's Arrugia Water Power in Roman Gold-Mining" เก็บถาวรเมื่อ 28 มีนาคม 2555 ที่Wayback Machineโดย David Bird ในMining History Vol. 15 ฉบับที่ 4/5 (2547)
 69. NH xxi-72
 70. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ XXXIV:117
 71. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ XXXIII:138-144
 72. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ XXXIII:156-164
 73. ดร. แลงโลว์, ละตินการแพทย์ในจักรวรรดิโรมัน (สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด, 2000), พี. 64.
 74. บาร์นีย์, สตีเฟน เอ.; ลูอิส ดับเบิลยูเจ; บีช, เจเอ; แบร์กฮอฟ โอ. (2006) นิรุกติศาสตร์ของอิซิดอร์แห่งเซบียา (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. ไอเอสบีเอ็น 978-0-511-21969-6.
 75. ลินด์ซีย์, วอลเลซ เอ็ม. (1911) Isidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum Sive Originum Libri XX . คลาเรนดอนกด
 76. ลินด์ซีย์, วอลเลซ เอ็ม. (มกราคม 1911) "การแก้ไข Isidore Etymologiae" ไตรมาสคลาสสิก . 5 (1): 42–53. ดอย :10.1017/S0009838800019273. S2CID  170517611.
 77. ดูดี้ 2010, p. 170.
 78. แฟรงคลิน-บราวน์, แมรี (2012) การอ่านโลก : การเขียนสารานุกรมในยุควิชาการ ชิคาโกลอนดอน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก หน้า 224–225. ไอเอสบีเอ็น 9780226260709.
 79. ดูดี้ 2010, p. 31.
 80. มีจำหน่ายที่ [1] เว็บไซต์มหาวิทยาลัยชิคาโก
 81. แลห์น, โธมัส อาร์. (2013) การป้องกันจักรวรรดิของพลินี เราท์เลดจ์. พี 111.
 82. สไตเนอร์, กรันดี (1955) "ความกังขาของผู้เฒ่าพลินี" คลาสสิกรายสัปดาห์ . 48 (10): 142. ดอย :10.2307/4343682. จสตอร์  4343682.
 83. ↑ อับ คัลวิโน, อิตาโล (2009) ทำไมต้องอ่านคลาสสิก? . เพนกวิน (คลาสสิกสมัยใหม่) หน้า 37–46. ไอเอสบีเอ็น 978-0-14-118970-3.(ตีพิมพ์ครั้งแรกในชื่อPerché leggere i classici , Mondadori, 1991.
 84. ↑ อับ ไฟนด์เลน, พอลลา (2549) รอย พอร์เตอร์; Katharine Park และ Lorraine Daston (สหพันธ์) ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เคมบริดจ์: เล่ม 3 วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ตอนต้น พี 437. ไอเอสบีเอ็น 9780521572446. {{cite book}}: |work=ละเว้น ( ช่วยด้วย )
 85. บีกอน, แมรี (2010) "พลินีผู้เฒ่า" ในกราฟตัน แอนโทนี่; ส่วนใหญ่เกลนน์ดับบลิว.; เซตติส, ซัลวาตอเร (บรรณาธิการ). ประเพณีคลาสสิก . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด. พี 745.

แหล่งที่มา

 • ฝรั่งเศส, โรเจอร์และกรีนอะเวย์, แฟรงก์ (1986)วิทยาศาสตร์ในจักรวรรดิโรมันตอนต้น: พลินีผู้เฒ่า แหล่งที่มาและอิทธิพลของเขา. ครูมเฮล์ม.
 • กิ๊บสัน, รอย; มอเรลโล, รูธ, สหพันธ์. (2554) พลินีผู้เฒ่า: ธีมและบริบท . เก่ง.
 • ดูดี้, โอ๊ด (2010) สารานุกรมของพลินี: การรับประวัติศาสตร์ธรรมชาติ . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. ไอเอสบีเอ็น 978-0-511-67707-6.
 • ฮีลี, จอห์น เอฟ. (1999) พลินีผู้เฒ่าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด. ไอเอสบีเอ็น 0-19-814687-6.
 • ฮีลี, จอห์น เอฟ. (2004) พลินีผู้เฒ่า: ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ: การคัดเลือก . เพนกวินคลาสสิก ไอเอสบีเอ็น 978-0-14-044413-1.
 • อิซาเจอร์, เจค็อบ (1991) พลินีว่าด้วยศิลปะและสังคม: บทของเอ็ลเด อร์พลินีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ ลอนดอนและนิวยอร์ก: เลดจ์ ไอเอสบีเอ็น 0-415-06950-5.
 • โจนส์ RFJ; เบิร์ด, ดีจี (1972) "การขุดทองของชาวโรมันทางตะวันตกเฉียงเหนือของสเปน เล่มที่ 2: การดำเนินการบนแม่น้ำริโอ ดูเอร์นา" วารสารโรมันศึกษา . สมาคมส่งเสริมโรมันศึกษา 62 : 59–74. ดอย :10.2307/298927. จสตอร์  298927. S2CID  162096359.
 • ลูอิส พีอาร์; โจนส์, จีดีบี (1970) "เหมืองทองโรมันทางตะวันตกเฉียงเหนือของสเปน" วารสารโรมันศึกษา . วารสารโรมันศึกษา ฉบับที่ 60. 60 : 169–85. ดอย :10.2307/299421. จสตอร์  299421.
 • นาส, วาเลรี (2023) เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย artistiques chez Pline l'Ancien: La constitution d'un discours romain sur l' art ปารีส: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยซอร์บอนน์. ไอเอสบีเอ็น 9791023107432.
 • ปาเรจโก้, เคน (2009) “ผู้เฒ่าพลินี – นักลัทธิเชื่ออาละวาด ผู้ขี้ระแวงอย่างมีเหตุมีผล หรือทั้งสองอย่าง?” ผู้สอบถามขี้สงสัย . 27 (1): 39.
 • พลินี – ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ 10 เล่ม แปลโดย Rackham, H.; โจนส์ WHS; Eichholz, ห้องสมุดคลาสสิก DE Loeb. พ.ศ. 2481–2505
 • เวเธอร์ด, HN (1937) จิตใจของโลกยุคโบราณ: การพิจารณาประวัติศาสตร์ธรรมชาติของพลินี ลอนดอน: ลองแมนส์ กรีน.

ลิงค์ภายนอก

หลัก

ละติน

 • กรอกข้อความภาษาละตินที่ LacusCurtius
 • กรอกข้อความภาษาละตินด้วยเครื่องมือแปลที่ Perseus Digital Library
 • ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ. พลินีผู้เฒ่า. โยฮันเนส เด สปิร่า. เวนิส ก่อนวันที่ 18 กันยายน ค.ศ. 1469 ณ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วคอร์นิง (ครั้งหนึ่งเคยเป็นของเอิร์ลแห่งเพมโบรค)
 • ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ. พลินีผู้เฒ่า. คาร์ล ฟรีดริช ธีโอดอร์ เมย์ฮอฟฟ์ ลิปเซีย. ทอยบเนอร์. 2449.

ภาษาอังกฤษ

 • การแปลภาษาอังกฤษครั้งแรก โดยPhilemon Holland , 1601
 • ฉบับแปลภาษาอังกฤษฉบับที่สอง โดยจอห์น บอสต็อคและเฮนรี โธมัส ไรลีย์ , 1855; เสร็จสมบูรณ์พร้อมดัชนี
 • หนังสือเสียงที่เป็นสาธารณสมบัติของประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่LibriVox
 • ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของพลินี แปลโดย H. Rackham (เล่ม 1–5, 9) และ WHS Jones (เล่ม 6–8) และ DE Eichholz (เล่ม 10) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, แมสซาชูเซตส์ และ William Heinemann, ลอนดอน; พ.ศ. 2492–2497
 • ทั้งหกเล่มฟรีที่ Project Gutenberg

ภาษาอิตาลี

 • Historia naturalis (ในภาษาอิตาลี) เวเนเซีย : บาร์โตโลเมโอ ซานี่ 1489.

รอง

 • บทความเกี่ยวกับ Pliny โดย Jona Lendering พร้อมสารบัญโดยละเอียดของประวัติศาสตร์ธรรมชาติ
3.9316301345825