ชื่อสถานที่ของปาเลสไตน์

ในปี 1639 หนังสือ The Historie of the Holy Warreของโธมัส ฟูลเลอร์ได้รวม "ตารางที่แสดงชื่อสถานที่ต่างๆ ในปาเลสไตน์" ไว้ด้วย โดยเปรียบเทียบชื่อทางประวัติศาสตร์ของสถานที่สำคัญๆ ในพระคัมภีร์ไบเบิล

ชื่อสถาน ที่หลายแห่งในปาเลสไตน์เป็นรูปแบบอาหรับ ของ ชื่อสถานที่ในภาษาฮีบรู โบราณ และคานาอัน ที่ใช้ใน สมัยพระคัมภีร์หรือ ใน รูปแบบอารามิก ในภายหลัง [1] [2] [3] [4] [5]ชื่อเหล่านี้ส่วนใหญ่สืบทอดกันมานานหลายพันปี แม้ว่าคนเพียงไม่กี่คนจะเข้าใจความหมายของชื่อเหล่านี้ก็ตาม การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริมโดยจักรวรรดิที่สืบทอดต่อกันมาเพื่อปกครองภูมิภาคนี้ปรากฏชัดเจนในชื่อสถานที่ สถานที่ใดๆ ก็ตามสามารถรู้จักได้จากชื่อต่างๆ ที่ใช้ในอดีต โดยแต่ละชื่อนั้นสอดคล้องกับช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์[6]ตัวอย่างเช่น เมืองBeit Sheanซึ่งปัจจุบันอยู่ในอิสราเอลเป็นที่รู้จักในสมัยอิสราเอลในชื่อBeth-sheanภายใต้ การปกครอง แบบ ขนมผสมน้ำยาและการปกครองของโรมันในชื่อScythopolisและภายใต้ การปกครองของ อาหรับและอิสลามในชื่อBeisan

ความสำคัญของการระบุชื่อด้านบนหรือการตั้งชื่อทางภูมิศาสตร์ได้รับการยอมรับครั้งแรกโดยกองทุนสำรวจปาเลสไตน์ (PEF) ซึ่งเป็น องค์กร ของอังกฤษที่เข้าร่วมการสำรวจการทำแผนที่ทางภูมิศาสตร์ในภูมิภาคในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 หลังจากนั้นไม่นานหน่วยงานบังคับของอังกฤษได้เริ่มรวบรวมข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์จากคน ท้องถิ่น ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่ายังคงรักษาความรู้เกี่ยวกับชื่อสถานที่โบราณซึ่งสามารถช่วยระบุแหล่งโบราณคดีได้[7]

นับตั้งแต่การสถาปนารัฐอิสราเอลชื่อสถานที่หลายแห่งก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นภาษาฮีบราและมีการเรียกตามชื่อในพระคัมภีร์ ที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้น มา[6]ในบางกรณี แม้แต่ไซต์ที่มีเพียงชื่อภาษาอาหรับและไม่มีชื่อหรือสมาคมภาษาฮีบรูโบราณที่มีอยู่แล้วก็ยังได้รับการตั้งชื่อภาษาฮีบรูใหม่[8] [6]ชื่อสถานที่ในภูมิภาคนี้เป็นเรื่องของวิชาการและการโต้แย้งมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของ ความขัดแย้ง ระหว่างอาหรับ-อิสราเอลความสำคัญของสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ศักยภาพในการสร้างความชอบธรรมให้กับการกล่าวอ้างทางประวัติศาสตร์ที่ยืนยันโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกคนอ้างสิทธิ์ในลำดับความสำคัญตามลำดับเวลา และผู้ที่ใช้โบราณคดีการทำแผนที่และชื่อสถานที่เป็นข้อพิสูจน์[9]

ประวัติศาสตร์

ประชากรในท้องถิ่นของปาเลสไตน์ใช้ภาษาเซมิติกเช่น ภาษา ฮีบรูราเมอิกปาเลสไตน์ของชาวยิวคริสเตียนอราเมอิกปาเลสไตน์อ ราเมอิก ของชาวสะมาเรียและภาษาอาหรับมาเป็นเวลาหลายพันปี ชื่อสถานที่เกือบทั้งหมดในภูมิภาคนี้มีรากศัพท์ มาจากกลุ่มเซมิติก โดยมีชื่อสถานที่เพียงไม่กี่ชื่อที่มีต้นกำเนิดจากภาษาละตินและแทบจะไม่มีต้นกำเนิด จาก ภาษากรีกหรือตุรกี เลย รากศัพท์ภาษาเซมิติกของชื่อที่เก่าแก่ที่สุดยังคงใช้โดยประชากรพื้นเมือง แม้ว่าในสมัยโบราณคลาสสิชื่อหลายชื่อได้รับการปรับเปลี่ยนเนื่องจากอิทธิพลของชนชั้นปกครองในท้องถิ่นที่เชี่ยวชาญภาษากรีกและละติน[6]

ในงานศตวรรษที่ 4 ของเขาOnomasticon ยูเซบิอุ สแห่งซีซาเรียได้จัดทำรายการชื่อสถานที่ของปาเลสไตน์พร้อมคำอธิบายทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ และข้อความของเขาได้รับการแปลเป็นภาษาละตินในเวลาต่อมา และแก้ไขและแก้ไขโดยเจอโรม[11]

หลังจากการพิชิตลิแวนต์ของอาหรับชื่อกลุ่มเซมิติกยุคก่อนคลาสสิกจำนวนมากได้รับการฟื้นคืนชีพขึ้นมา แม้ว่าบ่อยครั้งการสะกดและการออกเสียงจะแตกต่างกันก็ตาม แน่นอนว่าสำหรับสถานที่ที่ชื่อเก่าสูญหายไปหรือการตั้งถิ่นฐานใหม่ในช่วงเวลานี้ ชื่อภาษาอาหรับใหม่จะถูกประกาศเกียรติคุณ[6]ทำนองเดียวกัน เมื่อสองพันปีก่อน ชาว ฟิลิสเตีย ที่ไม่พูดภาษาเซมิติก ทางตอนใต้ของลิแวนต์ในช่วงปลายยุคสำริดยังคงใช้ชื่อเมืองคานาอันที่สืบทอดมาทางตะวันตก-เซมิติก[12]

แม้ว่านักเดินทางชาวยุโรปจะมาเยี่ยมเยียนบ่อยครั้งในช่วงหลายศตวรรษต่อๆ มา หลายคนแต่งเรื่องราวการเดินทางที่อธิบายภูมิประเทศและประชากรศาสตร์ในช่วงสิ้นสุดการปกครองของจักรวรรดิออตโตมันแต่ก็ยังมีความสับสนอย่างมากเกี่ยวกับชื่อสถานที่ในปาเลสไตน์[13] การทับศัพท์ ภาษาตุรกีที่มีอยู่ของชื่อภาษาอาหรับและชื่ออารบิกทำให้การระบุและศึกษานิรุกติศาสตร์ของชื่อสถานที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น[13]

เอ็ดเวิร์ด โรบินสันระบุชื่อสถานที่ในพระคัมภีร์ไบเบิลมากกว่า 100 ชื่อในปาเลสไตน์ โดยทำตามความเชื่อของเขาที่ว่าการวิเคราะห์ทางภาษาของชื่อสถานที่ที่ชาวอาหรับใช้จะเผย ให้เห็นร่องรอยของรากเหง้าโบราณที่เก็บรักษาไว้[14] [15] ชื่อและสถานที่ ของ กศน. ในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ และคัมภีร์นอกสารบบ พร้อมด้วยการระบุสมัยใหม่ (1895) ระบุชื่อสถานที่มากกว่า 1,150 ชื่อที่เกี่ยวข้องกับพันธสัญญาเดิม และ 162 ชื่อเกี่ยวข้องกับพันธสัญญาใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ตั้งอยู่ในปาเลสไตน์การสำรวจเหล่านี้โดยโรบินสัน กฟผ. และ นักภูมิศาสตร์พระคัมภีร์ ตะวันตก คนอื่นๆ ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 และต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ในที่สุดก็มี ส่วนทำให้รูปร่างของเส้นเขตแดนที่กำหนดไว้สำหรับอาณัติของอังกฤษในปาเลสไตน์ตามที่เสนอโดยสันนิบาตแห่งชาติ[14]

เมื่อมีการสถาปนาอิสราเอลในบางพื้นที่ของปาเลสไตน์ ชื่อสถานที่หลายแห่งได้ถูกทำให้เป็น Hebraized หรือเรียกตามชื่อในพระคัมภีร์ไบเบิล ที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้น มา[6]ในบางกรณี แม้แต่ไซต์ที่มีเพียงชื่อภาษาอาหรับและไม่มีชื่อหรือสมาคมภาษาฮีบรูโบราณที่มีอยู่แล้วก็ยังได้รับการตั้งชื่อภาษาฮีบรูใหม่[8]

การเก็บรักษา

โยฮานัน อาฮาโรนีกล่าวถึงการรักษาชื่อสถานที่ "ด้วยความสอดคล้องอย่างน่าทึ่ง" ในดินแดนแห่งพระคัมภีร์ (1979) และ ข้อเท็จจริงที่ว่าชื่อสถานที่มักจะสะท้อนถึงลักษณะทางการเกษตรที่ยังหลงเหลืออยู่ในสถานที่ดังกล่าว[17]

ตามข้อมูลของ Aharoni ชื่อสถานที่ 190 ชื่อจากทั้งหมด 475 ชื่อในลิแวนต์ตอนใต้อาจถูกระบุโดยอาศัยการเก็บรักษาชื่อ Ahituv เขียนว่าจากชื่อสถานที่ 358 ชื่อที่อ้างอิงในหนังสือของโจชัว เขาสามารถระบุชื่อสถานที่ได้ 149 ชื่อ (41%) โดยใช้วิธีนี้ ในเวลาเดียวกัน จากชื่อ 450 ชื่อที่กล่าวถึง ชื่อจากSecond Temple , MishnaicและTalmudicแหล่งที่มา ประมาณ 75% ได้รับการเก็บรักษาไว้[18]

ตามคำกล่าวของอูซี ไลบเนอร์ การเก็บรักษาชื่อไว้นี้เป็น "หน้าที่ของความต่อเนื่องของการตั้งถิ่นฐานที่บริเวณนั้นเอง หรืออย่างน้อยก็ในภูมิภาคใกล้เคียง" และบริเวณที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในช่วงสมัยไบแซนไทน์และอิสลามกลาง[ จำเป็นต้องชี้แจง ]ระยะเวลา[19]

รากศัพท์ทางภาษา

แหล่งน้ำ

ลักษณะทางการเกษตรเป็นเรื่องธรรมดาในรากของชื่อสถานที่ในปาเลสไตน์ ตัวอย่างเช่น ชื่อสถานที่บางแห่งมีรากศัพท์ภาษาเซมิติกที่แปลว่า "สปริง" หรือ "ถังเก็บน้ำ" เช่นBeershebaหรือ Bir เป็น "Saba" ("be'er" และ "bir" แปลว่า "ดี" ในภาษาฮีบรูและภาษาอาหรับ ตามลำดับ) และEn Gediหรือ 'Ayn Jeddi ("en" และ "'ayn" แปลว่า "ฤดูใบไม้ผลิ" ในภาษาฮีบรูและอารบิกตามลำดับ) [20]

คุณสมบัติ

ฮาอิม เบน-เดวิดตั้งข้อสังเกตว่าคำว่า "คาฟาร์" ปรากฏเพียงครั้งเดียวในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู (สำหรับเซฟาร์-แอมโมนี) แต่บ่อยกว่านั้นมากในแหล่งข้อมูลภายหลัง ซึ่งบอกเป็นนัยว่าคำนั้นมีต้นกำเนิดจากภาษาอาราเมอิก และถูกนำมาใช้ในพื้นที่นี้เฉพาะในช่วงพระวิหารที่สอง เท่านั้น ระยะเวลา . [18]

เทพ

ชื่อสถานที่อื่นๆ ยังคงเป็นชื่อของเทพเจ้าและเทพธิดาของชาวเซมิติกตั้งแต่สมัยโบราณ ตัวอย่างเช่น ชื่อของเทพธิดาอานัทยังคงมีชีวิตอยู่ในชื่อของหมู่บ้าน'อานาตะซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณอานาธอ[21]ชื่อBeit Shemeshแปลว่า 'บ้าน [ของ] Šamaš ' ซึ่งบ่งบอกว่าเป็นสถานที่สักการะเทพแห่งดวงอาทิตย์ ชาวคานาอัน Šapaš/ Šamaš [22]

การแปลโดยตรง

ในบางกรณี ชื่อเดิมมีการแปลง่ายๆ เช่น เมืองโบราณดาน ( ฮีบรู : דן , "ผู้พิพากษา") ซึ่งเปลี่ยนเป็นภาษาอาหรับ Tell el-Qadi หรือ "เนินดินของผู้พิพากษา" [23] [24]อย่างไรก็ตาม ชื่อเดิมของเมืองยังคงอยู่ที่แหล่งกำเนิดแม่น้ำจอร์แดน ซึ่งอยู่ใกล้ๆ ซึ่งมีชื่อว่า "ดัน" ( อาหรับ : صان ) [25]

ตัวอย่างอื่น ๆ ได้แก่ ชื่อของCapitoliasซึ่งเรียกในศตวรรษที่ 6 ทัลมุดในภาษาอราเมอิกว่าBet Reishaและต่อมาแปลเป็นภาษาอาหรับว่าBeit Ras, [26] [27] [28] [24]และบันไดแห่งไทร์ซึ่งเป็นที่รู้จักในวรรณคดีรับบินิกในชื่อ Lavanan หรือ Lavlavan (จากภาษาฮีบรู: לבן , "สีขาว") ต่อมาได้รับการแปลเป็นภาษาอาหรับในชื่อRas el-Bayda (หัวขาว) และเป็นภาษาละตินโดยพวกครูเสดในชื่อAlbum Promontorium [24]

ข้อยกเว้น

Yehuda Elitzor ตั้งข้อสังเกตว่าในกรณีส่วนใหญ่ ผู้พูดภาษาอาหรับไม่ได้ตั้งชื่อใหม่ให้กับสถานที่ที่ชื่อเดิมของพวกเขาเป็นที่รู้จักและมีอยู่ ข้อยกเว้นคือเมืองเฮบรอนซึ่งชื่อทางประวัติศาสตร์ถูกแทนที่ด้วยชื่อภาษาอาหรับ "คาลิลอัล-เราะห์มาน"; เขาแนะนำว่าชื่อใหม่ยกมาจากประเพณีที่แพร่หลายในหมู่ชาวยิวในเมืองเฮบรอน[24]

การแปลงภาษา

ตัวอักษรภาษาฮีบรู Ḥet ( ש ) ถูกต้องḤāʾ (ح) ในภาษาอาหรับ แม้ว่าบ่อยครั้งจะเป็นḪāʾ (โฮ) ด้วย และบางครั้ง' Ayn (ع) ก็เข้ามาแทนที่ (ดังที่เกิดขึ้นในBeth Horon > Beit 'Ur ) Guerin ตั้งข้อสังเกตว่าในสมัยของเขาBeit Haninaบางครั้งเรียกว่า Bayt 'Anina [29]

อีกกรณีที่คล้ายกันคือการเปลี่ยนจาก ' Ayin ([ʕ], ฮีบรู: ע, อาหรับ: ع) ไปเป็นAleph ([ʔ], ฮีบรู: א, อาหรับ: ا) แม้ว่าทั้งสองเสียงจะมีอยู่ในภาษาอาหรับก็ตาม ตัวอย่างเช่น ชื่อในพระคัมภีร์ไบเบิลเอนดอร์ (עין דור ใช้ [ʕ]) เปลี่ยนเป็นอินดูร์ (إندور ใช้ [ʔ]) ชาวยิวในกาลิลี (โดยเฉพาะในไฮฟา เบธเชียน และทิวอน) ได้ "สร้างภาษาอายินเป็นอาเลฟ" อยู่แล้ว ตามวรรณกรรมของแรบบินิก ซึ่งได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว[24]

คำต่อท้ายภาษาฮีบรู t ( ת ) มีแนวโน้มที่จะลดลงจากภาษาฮีบรูเป็นภาษาอาหรับ เช่นใน Ḥammat > al-Ḥamme (สำหรับHamma ), ‛Aqrabat > ‛Aqraba (สำหรับAqraba ) และ Nāṣrat > en-Nāṣre (สำหรับNazareth ) [30]

วิธีการระบุตัวตน

บทสนทนากับแฟน

การระบุชื่อสถานที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความคล้ายคลึงกับชื่อสถานที่ในภาษาอาหรับของชาวปาเลสไตน์ที่มีอยู่ หรือจากการประเมินข้อมูลทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ ที่ได้รับจากข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิล[31]

นักสำรวจเรียนรู้ชื่อท้องถิ่นหลายชื่อโดยการถามคนในท้องถิ่น

แกลร์มงต์-แกนโนตั้งข้อสังเกตว่าสตรีเฟลลาฮินมีความเก่าแก่มากกว่าในด้านนิสัย การแต่งกาย และภาษา และมักมีความรู้เรื่องชื่อมากกว่าชายเฟลลาฮิน ซึ่งบางครั้งกระตุ้นให้ผู้ชายตอบโต้อย่างรุนแรง[32]

ในบางครั้ง ลักษณะทางภูมิศาสตร์เดียวกันอาจมีหลายชื่อในหมู่คนในท้องถิ่น หุบเขาที่อยู่ติดกับ Khirbet 'Adaseh ทางเหนือของกรุงเยรูซาเล็ม ถูกเรียกว่าWady ed-Dumm "หุบเขาแห่งเลือด" โดยชาวBeit Hanina (ซึ่งบางคนอ้างว่าได้ชื่อมาจากสถานที่ซึ่งเกิดการรบที่ Adasa ) และWady 'AdasehโดยชาวBir Nabala [33]

การค้นพบทางโบราณคดี

เจมส์ บี. พริทชาร์ดเขียนไว้ในปี 1959 ว่าในบรรดาสถานที่โบราณหลายพันแห่งทั่วปาเลสไตน์ที่รู้จักชื่อจากพระคัมภีร์ฮีบรูและแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ มีเพียงสี่แห่งเท่านั้นที่ถูกระบุตามคำจารึกที่พบในระหว่างการขุดค้นทางโบราณคดีในสถานที่ที่เกี่ยวข้อง: [31] Gezer ( หินขอบเขตใกล้กับ Tell el-Jazari), Beit She'an (stela ของอียิปต์ของSeti ที่ฉันพบที่Beisan ), Lachish ( ตัวอักษร Lachish พบที่ Tell ed-Duweir) และGibeon ( ด้ามจับขวด Al Jib ) Hershel Shanksเขียนในปี 1983 ว่า Gezer เป็นคนแรก และTel AradและTel Hazorก็ถูกระบุในลักษณะนี้เช่นกัน ในปี พ.ศ. 2539สถานที่ตั้งของเอครอนได้รับการสนับสนุนด้วยการค้นพบจารึกพระราชอุทิศของเอครอน

วิวัฒนาการของชื่อ การเลือกสรร

กาลิลี

 • อินดูร์ : หมู่บ้านแห่งนี้ลดจำนวนประชากรลงในช่วงสงครามอาหรับ–อิสราเอลในปี พ.ศ. 2491โดยยังคงรักษาชื่อเมืองเอนดอร์ของชาวคานาอันโบราณแม้ว่าตำแหน่งที่แน่นอนของโบราณสถานแห่งนี้ยังคงเป็นประเด็นถกเถียง แต่ผู้สมัครที่ต้องการนั้นอยู่ห่างจากอินดูร์ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กิโลเมตร ซึ่งเป็นสถานที่ที่เรียกว่าคีร์เบต ซัฟซาฟา[36]
 • ยอดฟัต : เมืองของชาวยิวในกาลิลีถูกทำลายในสงครามยิว-โรมันครั้งที่ 1เมื่อเป็นที่รู้จักในนามเมืองโชตาปาตะ (ยอดฟัต) ก่อนการสถาปนาอิสราเอล ที่ตั้งของอิสราเอลเป็นที่รู้จักในชื่อShifat, Kh

เทือกเขาจูเดียน

 • Battir : ในช่วงการปฏิวัติ Bar Kokhbaสถานที่นี้เป็นที่รู้จักในชื่อBetar [37]ชื่อภาษาอาหรับของมัน คือ Battirมีความเกี่ยวข้องกับชื่อโบราณนี้อย่างเห็นได้ชัด หมู่บ้านนี้ยังระบุได้ด้วยเนินดินโบราณในบริเวณใกล้เคียงที่เรียกว่าKhirbet el-Yahud ("ซากปรักหักพังของชาวยิว")
 • เบท อูร์ อัล-เฟอกา ( อาหรับ : بيت عور الفوقة , "บ้านชั้นบนทำด้วยฟาง") และเบต อูร์ อัล-ทาห์ตา ( อาหรับ : بيت عور التحتى , "บ้านชั้นล่างทำด้วยฟาง") สงวนบางส่วนของชื่อคานาอันดั้งเดิมสำหรับสถานที่เหล่านี้: เบโธรอน เอยอน ("เบโธรอนตอนบน") และเบโธรอน ทาห์ตัน ("เบโธรอนตอนล่าง") Bethoron หมายถึง "บ้านของ Horon" ซึ่งตั้งชื่อตามHoron เทพแห่งอียิปต์ - Canaanite ที่กล่าวถึงใน วรรณคดี Ugariticและตำราอื่น ๆ[38] [39] [40]
 • เอล-อะซาริเยห์ : เมืองเบธานีที่ถูกเรียกขานเพราะพลเมืองที่โดดเด่นที่สุดของเมือง นั่นก็คือลาซารัส
 • Jib : Al-Jib ยังคงรักษาชื่อของบรรพบุรุษโบราณอย่างGibeon
 • เฮบรอน : เฮบรอนเป็นที่รู้จักในภาษาอาหรับว่า "อัล-คาลิล" ซึ่งเรียกตามอับราฮัมพระสังฆราชผู้ถูกเรียกว่า "เพื่อน" (อาร์ "คาลิล") ของพระเจ้า
 • ลิฟตา : โดยทั่วไประบุว่าเป็นสถานที่ในพระคัมภีร์ไบเบิลของเนฟโทอาห์ตามที่กล่าวไว้ในหนังสือของโยชูวา (15:9; 18:15)
 • Ramallah : โดยทั่วไประบุว่าเป็นสถานที่ในพระคัมภีร์ไบเบิลของMizpah ใน Benjamin [41]
 • Tuqu : รูปแบบภาษาอาหรับของชื่อTeqoaที่ถูกกล่าวถึงหลายครั้งในพระคัมภีร์

เชเฟลาห์

 • 'Aīd el Mâ : โดยทั่วไประบุว่าเป็นสถานที่ในพระคัมภีร์ไบเบิลของอดุลลัมดังที่กล่าวไว้ใน 1 ซามูเอล 22:2
 • Beit Guvrin : คิบบุตซ์ สมัยใหม่ ในภูมิภาค Lakhishซึ่งสร้างขึ้นใกล้กับที่ตั้งของBayt Jibrinหมู่บ้านชาวอาหรับที่ถูกลดจำนวนประชากรลงในช่วงสงครามอาหรับ–อิสราเอลใน ปี 1948 หมู่บ้านนี้เดิมรู้จักกันในชื่ออารามิกว่าBeth Gabra ("บ้านของคนเข้มแข็ง") [42]ชาวโรมันตั้งชื่อเมืองนี้ว่าEleutheropolis ("เมืองแห่งอิสระ") ในภาษากรีก แต่กลับมีชื่ออยู่ในTabula Peutingerianaในปี ค.ศ. 393 ว่าBeitogabri " [43] [44]ในTalmudชื่อของมันก็คือ ถอดความว่าBeit Gubrin (หรือGuvrin ) พวกครูเสดเรียกมันว่าBethgibelin หรือเรียกง่ายๆ ว่าGibelinชื่อภาษาอาหรับของBeit Jibrin ("บ้านของผู้มีอำนาจ") มาจากชื่อดั้งเดิมของอารามิค
 • Beit Shemesh : ปัจจุบันเป็นเมืองชาวยิวของชาวฮาเรดี ซึ่งก่อตั้งขึ้นใกล้กับซากปรักหักพังของเมืองโบราณ ที่มีชื่อเดียวกันชื่อนี้แปลว่า "บ้าน [ของ] Šamaš '" ซึ่งบ่งบอกว่าเป็นสถานที่สักการะเทพแห่งดวงอาทิตย์ของชาวคานาอัน Šapaš/ Šamašชาวอิสราเอลควบคุมเมืองนี้อยู่ระยะหนึ่งในช่วงยุคเหล็ก และเปลี่ยนให้เป็นเมืองเลวี (ยชว.21:16) แต่ไม่เคยเปลี่ยนชื่อนอกศาสนาเลย แม้ว่าจะถูกทำลายไปในช่วง การพิชิต อัสซีเรีย / บาบิโลนประมาณ เมื่อ 2,500 ปีก่อน ชื่อในพระคัมภีร์ยังคงอยู่ในฤดูใบไม้ผลิใกล้เคียงˁēn šams , 'ฤดูใบไม้ผลิ [ของ] Šamaš ' [22] [47] [48] [49]
 • Dayr Aban : แท้จริงแล้วเรียกว่า "อารามแห่ง Aban" นักภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์คิดว่าเป็นAbenezer ตามพระคัมภีร์ ตามที่กล่าวถึงใน 1 ซามูเอล 4:1 และอยู่ห่างจาก `Ain Shems (Beit Shemesh) ไปทางตะวันออก 3 กิโลเมตร
 • Yalo : หมู่บ้านนี้ถูกทำลายในช่วงสงครามปี 1967แต่เดิมเป็นที่รู้จักในชื่อชาวคานาอันว่าAijalonชื่อภาษาอาหรับยาลูซึ่งเป็นที่รู้จักมานานหลายศตวรรษ มีที่มาจากต้นฉบับของชาวคานาอัน[50]

เนินสะมาเรีย

 • เจนิน : เจนินมีชื่ออยู่ในเมืองEin GanimและBeth-Hagganตาม พระคัมภีร์ [51] ในสมัยขนมผสมน้ำยาและ โรมันเรียกว่าGinatหรือGinae [52] [53]ชื่อภาษาอาหรับ เจนิน มาจากชื่อดั้งเดิม
 • Nablus : เดิมชื่อ Mabartha หรือ Mamorpha เมืองนี้เปลี่ยนชื่อเป็นFlavia Neapolisหลังจากปีคริสตศักราช 72 โดยชาวโรมันที่ได้ทำลายเมืองโบราณShechem ที่อยู่ใกล้เคียง (ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Nablus ปัจจุบัน) ในปีคริสตศักราช 636 ชาวอาหรับได้ยึดครองดินแดนแห่งนี้ และตั้งชื่อเป็นภาษาอาหรับว่า Nablus
 • ไซลุน, ค. : เมืองของชาวคานาอันในยุคสำริดยุคกลางและปลาย และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวอิสราเอล ซึ่งบันทึกไว้ว่าไชโลห์ในหนังสือสี่เล่มของพระคัมภีร์ (โยชูวา ผู้พิพากษา 1 ซามูเอล และสดุดี) เรื่องเล่าที่ประกอบด้วยซากปรักหักพังของเมืองโบราณนั้นเรียกว่าภาษาฮีบรูสมัยใหม่ในชื่อเทลไชโลห์

หุบเขาจอร์แดน

 • เดอีร์ ฮัจลา : ที่ตั้งของเบธ-ฮากลา โบราณ ที่กล่าวถึงในโยชูวา 15:6 [54] [55] [56] [57]
 • เมืองเยริโค : เป็นที่รู้จักในหมู่คนท้องถิ่นในชื่ออาริ ฮา ( อาร์-ริฮาแปลว่า "กลิ่นหอม") มีการอธิบายไว้ในหนังสือJosippon ในศตวรรษที่ 10 ว่า "เมืองเจริโค: เมืองแห่งกลิ่นหอม" ( ir hareah ) [58]คิดว่าชื่อปัจจุบันมาจากชื่อของชาวคานาอันยาเรอาห์ซึ่งแปลว่า "ดวงจันทร์" [59]
 • Jebel Quruntul : เดิมชื่อเซมิติก (อาจเป็นDagon ) เก็บรักษาไว้ในป้อมปราการขนมผสมน้ำยาชื่อDokเปลี่ยนชื่อ เป็น Quarantanaและชื่อที่เกี่ยวข้องในภาษาลาตินเพื่อสะท้อนความเชื่อที่ว่าSt  Helenaได้ระบุถ้ำที่นั่นเป็นสถานที่ที่พระเยซูทรงอดอาหารเป็นเวลา 40 วัน โดยเก็บรักษาไว้เป็นภาษาอาหรับกุรนตุลและภาษาฮีบรูQarantal

ที่ราบชายฝั่ง

 • Kafr 'Ana : รูปแบบภาษาอาหรับของชื่อOnoซึ่งเป็นเมืองของชาวคานาอันที่กล่าวถึงใน 1 พงศาวดาร 8:12
 • Qal'at Ras el-'Ain : แปลตรงตัวว่า "ปราสาทแห่งหัวน้ำพุ" หรือที่เดิมเรียกว่า Antipatris (สถานที่ใกล้Rosh HaAyin ) ที่แหล่งกำเนิดของแม่น้ำ Yarkonหรือที่รู้จักกันในชื่อNahr Abū Fuṭrus ( การทุจริตของ Antipatris)
 • กอมุน : คำบอกเล่าใกล้ภูเขาคาร์เมล ชื่อเดิมของ Qamun คือYokneam ของชาวอิสราเอล ซึ่งมาจากภาษาอาหรับQamun (แปลว่า "ยี่หร่า") ก่อนสมัยชาวอิสราเอล เมืองคานาอันอาจเรียกว่าEn-qn'mu'ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลของอียิปต์ ชาวโรมันเรียกมันว่าCammonaและCimonaในขณะที่พวกครูเสดเรียกมันว่าCaymontและCains Mon ("ภูเขาของ Cain") สะท้อนให้เห็นถึงประเพณีท้องถิ่นยอดนิยมที่Cainถูกสังหารในบริเวณใกล้เคียง
 • Tulkarm : ก่อตั้งขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 3 ในชื่อBerat Soreqaชื่อในภาษาอารามิกคือTur Karmaแปลว่า "ภูเขาแห่งไร่องุ่น" ชื่อนี้ถูกแปลงเป็นภาษาอาหรับเป็นTul Karem
 • Yahudiya (รู้จักกันในชื่อAl-'Abbasiyyaตั้งแต่ปี 1932) แปลว่า "ชาวยิว (เมือง)" และคิดว่ามีความเกี่ยวข้องกับเมือง Yahud ตามพระคัมภีร์ ตามที่กล่าวถึงในหนังสือของ Joshua
 • ยาซูร์ : ลดจำนวนประชากรลงก่อนสงครามปี 1948 ชื่อของหมู่บ้านในศตวรรษที่ 8 และ 7 ก่อนคริสต์ศักราช ได้รับการบันทึกในตำราอัสซีเรียว่าAzuru [60]

การใช้ชื่อสถานที่เป็นชื่อบุคคล

นับตั้งแต่การอพยพในปี 1948ชาวปาเลสไตน์อาหรับ ได้เริ่มประเพณีการตั้งชื่อลูกสาวของพวกเขาตามหมู่บ้านอาหรับที่ถูกทำลาย[61]

ดูสิ่งนี้ด้วย

อ้างอิง

 1. คอนเดอร์, ซีอาร์ (1881) พาลเมอร์, EH (เอ็ด.) "การสำรวจปาเลสไตน์ตะวันตก: รายชื่อภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ" คณะกรรมการกองทุนสำรวจปาเลสไตน์ : iv–v. การระบุความหมายที่แท้จริงของชื่อภูมิประเทศภาษาอาหรับนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย บางคำสามารถอธิบายลักษณะทางกายภาพได้ แต่ถึงกระนั้นก็มักจะเป็นคำที่ล้าสมัยหรือบิดเบี้ยว อื่นๆ มาจากเหตุการณ์ที่ถูกลืมไปนานแล้ว หรือเจ้าของที่ความทรงจำได้ล่วงลับไปแล้ว อีกชื่อหนึ่งคือชื่อนาบาเทียน ฮีบรู คานาอัน และชื่ออื่นๆ ที่เก่าแก่กว่า ซึ่งค่อนข้างไม่มีความหมายในภาษาอาหรับ หรือมีรูปแบบภาษาอาหรับที่เสียงต้นฉบับอาจคงไว้ไม่มากก็น้อย แต่ความรู้สึกสูญหายไปโดยสิ้นเชิง ภาษาฮีบรูในบางครั้ง โดยเฉพาะชื่อในพระคัมภีร์ไบเบิลและภาษาทัลมูดิก ยังคงแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 2. Rainey, 1978, หน้า 230: “สิ่งที่ทำให้นักวิชาการและนักสำรวจชาวตะวันตกประหลาดใจมากที่สุดคือระดับที่น่าทึ่งที่ชื่อในพระคัมภีร์ยังคงได้รับการเก็บรักษาไว้ในชื่อภาษาอาหรับของปาเลสไตน์”
 3. สวีเดนเบิร์ก, เทด (31 ธันวาคม พ.ศ. 2557) ความทรงจำของการกบฏ: การกบฏในปี 1936–1939 และอดีตชาติปาเลสไตน์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอาร์คันซอ พี 49. ไอเอสบีเอ็น 9781610752633- เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2023 . สืบค้นเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2565 . โรบินสันสรุปว่าวิธีที่แน่นอนที่สุดในการระบุชื่อสถานที่ตามพระคัมภีร์ในปาเลสไตน์คือการอ่านพระคัมภีร์ร่วมกับระบบการตั้งชื่อของชาวอาหรับที่มีอยู่ และในระหว่างที่อยู่ในปาเลสไตน์เป็นเวลาสามเดือนระหว่างปี พ.ศ. 2382 ได้ใช้วิธีนี้เพื่อระบุสถานที่ในพระคัมภีร์มากกว่าร้อยแห่ง
 4. Rainey, 1978, หน้า 231: “ในกรณีส่วนใหญ่ ชื่อกรีกหรือละตินที่กำหนดโดยหน่วยงานขนมผสมน้ำยาหรือโรมันมีความสุขกับการดำรงอยู่ในแวดวงทางการและวรรณกรรมเท่านั้น ในขณะที่ประชากรที่พูดภาษาเซมิติกยังคงใช้ต้นฉบับภาษาฮีบรูหรืออราเมอิก . อย่างหลังกลับมาใช้ต่อสาธารณะพร้อมกับการพิชิตของชาวอาหรับ ชื่อภาษาอาหรับ Ludd, Beisan และ Saffurieh ซึ่งเป็นตัวแทนของ Lod, Bet Se'an และ Sippori ดั้งเดิม ไม่ทิ้งร่องรอยใดๆ เกี่ยวกับชื่อกรีก-โรมันอันสง่างาม ได้แก่ Diospolis, Scythopolis และ Diocaesarea ตามลำดับ”
 5. มิลา นีชตัดท์. 'The Lexical Substrate of Aramaic in Palestinian Arabic,' ใน Aaron Butts (ed.) Semitic Languages ​​in Contact, BRILL 2015 pp.281-282:'เช่นเดียวกับในกรณีอื่นๆ ของการเปลี่ยนภาษา ภาษาที่เข้ามาแทนที่ (อาหรับ) ไม่ได้ถูกแตะต้อง โดยภาษาที่แทนที่ (อราเมอิก) และการมีอยู่ของสารตั้งต้นอราเมอิกในภาษาอาหรับภาษาซีโร-ปาเลสไตน์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง อิทธิพลของสารตั้งต้นอารามาอิกเป็นหลักฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชื่อสถานที่ของชาวปาเลสไตน์จำนวนมาก และในคำศัพท์ของชีวิตแบบดั้งเดิมและอุตสาหกรรม: เกษตรกรรม พืช สัตว์ สัตว์ อาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้ ฯลฯ'
 6. ↑ abcdef Miller และ Hayes, 1986, p. 29.
 7. เบนเวนิสติ และคอฟมาน-ลาคัสตา, 2000, หน้า. 16.
 8. ↑ ab สวีเดนเบิร์ก, 2003, p. 50.
 9. เครเมอร์และฮาร์แมน, 2008, หน้า 1–2
 10. ↑ แอ็บ เอล เลนบลัม, 2003, หน้า. 256.
 11. ริชาร์ด, 2003, หน้า. 442.
 12. ไช, อิทซาก (2009) [04-2009] "ทำความเข้าใจการอพยพของชาวฟิลิสเตีย: ชื่อเมืองและผลกระทบ" แถลงการณ์ของสมาคมวิจัยต่างประเทศแห่งอเมริกา354 : 15–27. ดอย :10.1086/BASOR25609313. S2CID  163841157.
 13. ↑ อับ เครเมอร์ และฮาร์มาน, 2008, หน้า. 128.
 14. ↑ ab สวีเดนเบิร์ก, 2003, p. 49.
 15. เดวิส, 2004, หน้า. 6.
 16. แมคคาลิสเตอร์, 1977, หน้า. 79.
 17. ↑ แอบ แคนส์เดล, 1997, p. 111.
 18. ↑ ab בן דוד, שיים (2001). דגני, אבי (ed.). השתמרות שמות יישובים קדומים ביהודה בהשוואה לגליל - היבטים גיאוגפיים-היסטויים (ในภาษาฮีบรู) ฉบับที่ 10. מכון המשקר, המכללה האקדמית יהודה ושומרון, אריאל. หน้า 153–156. ไอเอสเอ็น  0792-8416.
 19. ไลบ์เนอร์, 2009, หน้า 395–396.
 20. ราสต์, 1992, หน้า. 25.
 21. ฮิตติ, 2002, หน้า. 120.
 22. ↑ อับ แอกมอน, โนม (31-08-2022) "ทาทามิ: ชื่อยอดนิยมที่ลึกลับของยูดาห์ตะวันตก และการใช้คำต่อท้ายในการออกเดทชื่อยอดนิยม" การสำรวจปาเลสไตน์รายไตรมาส : 1–27 ดอย : 10.1080/00310328.2022.2109320 . ISSN  0031-0328. S2CID  251996394.
 23. คอนเดอร์, ซีอาร์ (โคล้ด เรเนียร์); กองทุนสำรวจปาเลสไตน์; คิทเชนเนอร์, Horatio Herbert Kitchener; พาลเมอร์, เอ็ดเวิร์ด เฮนรี่ (1881) การสำรวจปาเลสไตน์ตะวันตก : รายชื่อภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษที่รวบรวมระหว่างการสำรวจ Robarts - มหาวิทยาลัยโตรอนโต ลอนดอน: คณะกรรมการกองทุนสำรวจปาเลสไตน์ หน้า 5–7.
 24. ↑ abcde אליצור, יהודה (1999). "ש'ליל אל-רשמן — שברון" [คาลิล อัล-เราะห์มาน — เฮบรอน] ישראל והמקרא: משקרים גיאוגרפיים, היסטורים והגותיים [ Israel and the Bible: Studies in Geography, History and Biblical Thought ] (ในภาษาฮีบรู) (2 เอ็ด.) רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר אילן. หน้า 348–349. ไอเอสบีเอ็น 965-226-228-5-
 25. เบิร์กฮาร์ด, จอห์น ลูอิส (1822) การเดินทางในซีเรียและดินแดนศักดิ์สิทธิ์ เจ. เมอร์เรย์. ไอเอสบีเอ็น 978-1-4142-8338-8- แหล่งกำเนิดของแม่น้ำจอร์แดน หรือที่เรียกกันในที่นี้ ธาน (صان) อยู่ห่างจากบาเนียสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง
 26. เลนเซน, ซีเจ; คนอฟ, อีเอ (7 มิถุนายน พ.ศ. 2530) "Beit Ras/Capitolias การประเมินเบื้องต้นของหลักฐานทางโบราณคดีและต้นฉบับ" ซีเรีย โบราณคดี ศิลปะ และประวัติศาสตร์ . 64 (1): 21–46. ดอย :10.3406/syria.1987.7002. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2019 . สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2023 - ผ่าน www.persee.fr.
 27. "สารานุกรมพรินซ์ตันแห่งสถานที่คลาสสิก, CABANES ("Ildum") Castellón, สเปน, CALLEVA ATREBATUM (ซิลเชสเตอร์) แฮมป์เชียร์ ประเทศอังกฤษ, CAPITOLIAS (Beit Ras) Jordan" www.perseus.tufts.edu . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2023-03-20 . สืบค้นเมื่อ2023-06-07 .
 28. "ห้องสมุดเสมือนของชาวยิว: "Capitolias"". เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2016-03-04 . สืบค้นเมื่อ2023-03-20 .
 29. Guérin, 1868, p. 394
 30. เอลิทซูร์, ชื่อสถานที่โบราณ, 339
 31. ↑ ab พริทชาร์ด, เจมส์ บี. (2015) "ประวัติศาสตร์ของกิเบโอนภายใต้แสงแห่งการขุดค้น" ปริมาณการประชุมใหญ่ออกซ์ฟอร์ด 2502 Vetus Testamentum ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เก่ง. ไอเอสบีเอ็น 978-90-04-27530-0- ... มีการยืนยันการระบุตัวตนของกิเบโอนกับเอล-จิบแล้ว... เหตุการณ์ที่ผิดปกติในการค้นหาชื่อเมืองโบราณในเศษซากของการยึดครองนั้นเกิดขึ้นในการขุดค้นอีกสามครั้งในปาเลสไตน์ Stela ของอียิปต์แห่งSeti Iซึ่งพบที่Beisanมีชื่อของ Beth-shan; 3) ชื่อLachishปรากฏในข้อความของจดหมายฉบับหนึ่งของศตวรรษที่ 6 ที่พบใน Tell ed-Duweir 4) และศิลาเขตแดนที่พบในชานเมืองเทล เอล-จาซารีนั้นถูกจารึกไว้ด้วยชื่อเกเซอร์ 5) การจำแนกโบราณสถานอื่นๆ ทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่ว่าชื่อโบราณนั้นคงรักษาตัวเองไว้ในชื่อสถานที่ในภาษาอาหรับสมัยใหม่ หรือตามการอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ในพระคัมภีร์ไบเบิลหรือตำราโบราณอื่นๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยหลักฐานการยึดครองในช่วงเวลาที่ ข้อความพาดพิงถึง
 32. แกลร์มงต์-แกนโน, ค.ศ. 1896, ฉบับ. 2, น. 472-473
 33. มาสเตอร์แมน, อีดับเบิลยูจี (1913-07-01) “จงบอกเอลฟุลและคูรเบต ‘อาดาเสห์” การสำรวจปาเลสไตน์รายไตรมาส45 (3): 132–137. ดอย :10.1179/peq.1913.45.3.132. ISSN  0031-0328.
 34. แชงค์ส, เฮอร์เชล. “คดีอันน่าเศร้าของเทล เกเซอร์” Biblical Archaeology Review, ก.ค./ส.ค. 1983, 30-35, 38-42: "Gezer มีความสำคัญเป็นพิเศษในประวัติศาสตร์ของโบราณคดีด้วย Gezer เป็นเมืองแรกในพระคัมภีร์ไบเบิลที่ได้รับการระบุด้วยคำจารึกที่พบในสถานที่นั้น แม้กระทั่งทุกวันนี้ก็มีเพียง มีการระบุสถานที่จำนวนหนึ่ง เช่น เบธ เชียน อารัด ฮาซอร์ ในปีพ.ศ. 2416 นักวิชาการชาวฝรั่งเศสผู้ยิ่งใหญ่ แคลร์มงต์-กานโน ได้พบคำจารึกเขตแดนซึ่งสืบมาจากยุคเฮโรเดียน ซึ่งอ่านด้วยอักษรฮีบรูว่า “เขตแดนของเกเซอร์”
 35. เนเกฟ และกิ๊บสัน, 2005, หน้า. 166.
 36. ฟรีดแมน และคณะ 2006, หน้า 406.
 37. กลาส, 2005, หน้า. 279.
 38. Eugenio Alliata (2000-12-19), Bethoron (Bayt Ur), Studium Biblicum Franciscanum, เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 29-08-08 , ดึงข้อมูลแล้ว2007-09-12
 39. William Albright (ธันวาคม 1941), "The Egypt-Canaanite God Haurôn", Bulletin of the American Schools of Oriental Research , เลขที่ 84 (84): 7–12, JSTOR  1355138 {{citation}}: |volume=มีข้อความเพิ่มเติม ( help )
 40. John Gray (มกราคม 1949), "The Canaanite God Horon", Journal of Near Eastern Studies , 8 (1): 27–34, doi :10.1086/370902, JSTOR  542437, S2CID  162067028
 41. "รามัลเลาะห์ | ปาเลสไตน์ แผนที่ ประวัติศาสตร์ และประชากร | บริแทนนิกา". www.britannica.com . 2023-11-08 . สืบค้นเมื่อ 2023-11-09 .
 42. ชารอน 1997, หน้า. 109.
 43. โรบินสันและสมิธ, 1856, หน้า. 67.
 44. แมคคาลิสเตอร์ 1911, p. 263.
 45. ริชาร์ด, 1921, p. 140.
 46. คาลิดี, 1992, หน้า. 209–210.
 47. เอลิทเซอร์, วาย., (2013) 'Toponyms: ในดินแดนแห่งอิสราเอล' ใน G. Khan (ed.) สารานุกรมภาษาฮีบรูและภาษาศาสตร์เล่ม 1 3, ไลเดน: ยอดเยี่ยม 779–88 ดอย :10.1163/2212-4241_ehll_EHLL_COM_00000258
 48. อิสเซอร์ลิน, บีเอสเจ, (1957) 'ชื่อสถานที่ของอิสราเอลและก่อนอิสราเอลในปาเลสไตน์: ภาพร่างทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์', PEQ , 89, 133–44 ดอย :10.1179/peq.1957.89.2.133
 49. เรนนีย์ เอเอฟ, (1978) 'The Toponymics of Eretz-Israel', BASOR , 231, 1–17. ดอย :10.2307/1356743
 50. โรบินสันและสมิธ, 1860, p. 253–254.
 51. โซริ, เนฮีเมีย (1972-07-01) "แสงใหม่บนเอน-กันนิม" การสำรวจปาเลสไตน์รายไตรมาส104 (2): 134–138. ดอย :10.1179/peq.1972.104.2.134. ISSN  0031-0328.
 52. ซาฟราย, ซีฟ (2018) การค้นหาดินแดน: ประเพณีดินแดนแห่งอิสราเอลในวรรณกรรมยิว คริสเตียน และชาวสะมาเรียโบราณ (200 ปีก่อนคริสตศักราช-400 ซีอี) ไลเดนไอเอสบีเอ็น 978-90-04-33482-3- โอซีแอลซี  1022977764{{cite book}}: CS1 maint: ตำแหน่งไม่มีผู้เผยแพร่ ( ลิงก์ )
 53. โจเซฟัส ฟลาวิอุส "สงครามยิว เล่ม 3 บทที่ 3:4-5" Fordham.edu. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2012-10-05 . ดึงข้อมูลเมื่อ 31-12-2555 – ผ่านทางหนังสือประวัติศาสตร์โบราณ: Josephus (37 – หลังคริสตศักราช 93): Galilee, Samaria และ Judea ในคริสต์ศตวรรษที่ 1 ฝ่ายสะมาเรียอยู่ระหว่างแคว้นยูเดียกับกาลิลี เริ่มต้นที่หมู่บ้านที่อยู่ในที่ราบใหญ่ที่เรียกว่า Ginea และสิ้นสุดที่ Acrabbene toparchy และมีลักษณะเดียวกันกับ Judea ทั้งหมด
 54. อาฮาโรนี, วาย. (1979) ดินแดนแห่งพระคัมภีร์: ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์(ฉบับที่ 2). ฟิลาเดลเฟีย: สำนักพิมพ์เวสต์มินสเตอร์. พี 432. ไอเอสบีเอ็น 0664242669- โอซีแอลซี  6250553.(ต้นฉบับภาษาฮีบรู: 'ดินแดนแห่งอิสราเอลในยุคพระคัมภีร์ไบเบิล - ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์', สถาบันเบียลิก , เยรูซาเลม (1962))
 55. อาวี-โยนาห์, เอ็ม. (1976) Gazetteer of Roman Palestine, Qedem - เอกสารของสถาบันโบราณคดี [5] ฉบับที่ 2. เยรูซาเลม: มหาวิทยาลัยฮิบรูแห่งเยรูซาเลม . พี 39. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2023-01-10 . สืบค้นเมื่อ2019-05-12 .
 56. ซาฟรีร์, ย. ; ลีอาห์ ดิ เซญี; จูดิธ กรีน (1994) (TIR): ทาบูลา อิมเปรี โรมานี Iudaea, Palestina: Eretz Israel ในยุคขนมผสมน้ำยา โรมัน และไบแซนไทน์; แผนที่และราชกิจจานุเบกษา เยรูซาเลม: สถาบันวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งอิสราเอล . พี 79. ไอเอสบีเอ็น 965-208-107-8-
 57. แชปมันน์ที่ 3, อาร์แอล; เทย์เลอร์, เจอี , บรรณาธิการ. (2546) ปาเลสไตน์ในคริสต์ศตวรรษที่ 4: Onomasticon โดย Eusebius แห่ง Caesarea แปลโดย GSP Freeman-Grenville กรุงเยรูซาเล็ม: คาร์ตา พี 135. ไอเอสบีเอ็น 965-220-500-1- โอซีแอลซี  937002750., sv ฮาลอน อาตาด
 58. มิลกรอม, 1995, หน้า. 127.
 59. โบรไมลีย์, 1995, หน้า. 1136.
 60. มาสเปโร และคณะ 1900, หน้า 288.
 61. ไซโลโมวิคส์, 1998, หน้า. 202.

แหล่งที่มา

อ่านเพิ่มเติม

แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Place_names_of_Palestine&oldid=1211844298"