สัญลักษณ์การออกเสียงใน Unicode

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

Unicodeรองรับสคริปต์การออกเสียงและสัญลักษณ์ต่างๆ ผ่านระบบการเขียนที่มีอยู่ และการเพิ่มบล็อกพิเศษด้วยอักขระการออกเสียง การออกเสียงเพิ่มเติมเหล่านี้มาจากสคริปต์ที่มีอยู่ ซึ่งมักจะเป็นภาษาละติน กรีก หรือซีริลลิก ใน Unicode ไม่มี "สคริปต์ IPA" นอกเหนือจาก IPA,ส่วนขยายใน IPAและสัญลักษณ์ IPA ล้าสมัยและไม่เป็นมาตรฐาน , บล็อกเหล่านี้ยังมีตัวละครจากราสัทอักษรและ Americanist สัทอักษร

สคริปต์การออกเสียง

สัทอักษรสากล (IPA)ทำให้การใช้ตัวอักษรจากระบบการเขียนสคริปต์อื่น ๆ เช่นการออกเสียงส่วนใหญ่ทำ IPA มีการใช้อักขระละติน กรีก และซิริลลิกอย่างโดดเด่น การรวมเครื่องหมายกำกับเสียงยังช่วยเพิ่มความหมายให้กับข้อความการออกเสียง สุดท้าย สัทอักษรเหล่านี้ใช้อักษรดัดแปลง ซึ่งสร้างขึ้นเป็นพิเศษสำหรับความหมายทางสัทศาสตร์ "อักษรตัวแก้ไข" ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นกราฟอิสระ แต่เป็นการดัดแปลงอักขระก่อนหน้า[1]ส่งผลให้เกิดกราฟที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของสัทอักษรสากล ตัวอย่างเช่นʰไม่ควรเกิดขึ้นเอง แต่จะแก้ไขสัญลักษณ์นำหน้าหรือตามหลัง ดังนั้นเป็นสัญลักษณ์ IPA เดียว ซึ่งแตกต่างจากt. อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติหลายเหล่านี้ "ตัวอักษรปรับปรุง" ยังใช้เป็นอักษรเต็มรูปแบบเช่น'เป็น transliterating ยิวayinหรือฮาวาย'okinaหรือ˚ transliterating อับә

จาก IPA เป็น Unicode

พยัญชนะ

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงลำดับ Unicode จุดรหัสสำหรับหน่วยเสียงที่ใช้ในสัทอักษรสากล จุดโค้ดที่เป็นตัวหนาระบุว่าแผนภูมิ Unicode มีหมายเหตุของแอปพลิเคชัน เช่น "voiced retroflex lateral" สำหรับU+026D ɭ LATIN SMALL LETTER L WITH RETROFLEX HOOK (HTML  ɭ) รายการตัวเอียงหนาหมายถึงชื่ออักขระหมายถึงฟอนิมเช่นU+0298 ʘ LATIN LETTER BILABIAL CLICK (HTML  ) ʘ

Bilabial Labiodental ทันตกรรม ถุงลม Postalveolar Retroflex เพดานปากแหลม Postalveolar-velar
Plosive NS
U+0070
NS
U+0062
NS
U+0070 U+032A
NS
U+0062 U+032A
NS
U+0074 U+032A
NS
U+0064 U+032A
NS
U+0074
NS
U+0064

U+0288

U+0256
หุนหันพลันแล่น
U+0253 U+0325

U+0253

U+0257 U+032A

U+0257
*
อีเจกทีฟ NS
U+0070 U+02BC
NS
U+0074 U+032A U+02BC
NS
U+0074 U+02BC
ʈ'
U+0288 U+02BC
จมูก NS
U+006D U+0325
NS
U+006D

U+0271 U+030A

U+0271
NS
U+006E U+032A U+030A
NS
U+006E U+032A
NS
U+006E U+0325
NS
U+006E

U+0273 U+030A

U+0273
Trill
U+0299
NS
U+0072 U+0325
NS
U+0072
*
แตะหรือพนัง
U+2C71 U+031F

U+2C71

U+027E

U+027D
พนังด้านข้าง
U+027A
*
เสียดทาน
U+0278
β
U+03B2
NS
U+0066
วี
U+0076

U+03B8
NS
U+00F0
NS
U+0073
z
U+007A

U+0283
.
U+0292

U+0282

U+0290

U+0267
เสียงเสียดแทรกด้านข้าง
U+026C

U+026E

U+A78E
เสียงเสียดแทรกดีดออก NS
U+0073 U+02BC
ʃ'
U+0283 U+02BC
เสียงเสียดแทรกด้านข้างดีดออก ɬ'
U+026C U+02BC
เพอร์คัสซีฟ
U+02AC

U+02AD
โดยประมาณ β̞̊
U+03B2 U+031E U+030A
β̞
U+03B2 U+031E

U+028B U+0325

U+028B
NS
U+00F0 U+031E

U+0279 U+0325

U+0279

U+027B U+030A

U+027B

U+0265 U+030A

U+0265
ประมาณด้านข้าง
U+006C U+0325
l
U+006C

U+026D
คลิกพยัญชนะ
U+0298

U+01C0

U+01C3
ǃ / ǂ
U+01C3 / U+01C2
คลิกด้านข้าง *
U+01C1

  ละติน/กรีกพื้นฐาน   ละตินขยาย   นามสกุล IPA

Alveolo-palatal Palatal Labial-velar Velar Uvular คอหอย Epiglottal Glottal
Plosive
U+0236

U+0221

U+0063

U+025F
k͡p
U+006B U+0361 U+0070
ɡ͡b
U+0261 U+0361 U+0062
k
U+006B

U+0261
NS
U+0071

U+0262

U+02A1

U+0294
หุนหันพลันแล่น
U+0284

U+0260

U+029B
อีเจกทีฟ
U+0063 U+02BC
k'
U+006B U+02BC
NS
U+0071 U+02BC
จมูก
U+0235

U+0272
ŋ͡m
U+014B U+0361 U+006D
NS
U+014B
ɴ
U+0274
Trill
U+0280
*
แตะหรือพนัง *
พนังด้านข้าง * *
เสียดทาน
U+0255

U+0291

U+00E7

U+029D
NS
U+0078

U+0263
.
U+03C7

U+0281
ชม
U+0127

U+0295

U+029C

U+02A2
ชม
U+0068

U+0266
โดยประมาณ NS
U+006A

U+028D
w
U+0077

U+0270
ประมาณด้านข้าง
U+0234

U+028E
บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว
U+029F

สระ

ภาพต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงการออกเสียงสระและจุดรหัส Unicode / UCS ของพวกเขาจัดให้เป็นตัวแทนของการออกเสียงสระรูปสี่เหลี่ยมคางหมู สระที่ปรากฏเป็นคู่ในรูปทางด้านขวาแสดงถึงรูปแบบที่กลมและไม่กลมตามลำดับ อีกครั้ง อักขระที่มีชื่อ Unicode ที่อ้างถึงหน่วยเสียงจะถูกระบุด้วยตัวหนา รายการที่มีบันทึกการใช้งานที่ชัดเจนจะถูกระบุด้วยตัวเอียงตัวหนา ส่วนที่ยืมมาจากสคริปต์อื่น (ละติน กรีก หรือซีริลลิก) ที่ยืมไม่เปลี่ยนแปลงจะถูกระบุด้วยตัวเอียง ก่อนและหลังสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเป็นสระที่ไม่มีการปัดเศษ •สระ กลม

จุดรหัสUnicodeสำหรับสระออกเสียง
ด้านหน้า ศูนย์กลาง กลับ
ปิด I ผม y
U+0069

U+0079
ɨ ʉ
U+0268

U+0289
ɯคุณ
U+026F

U+0075
ใกล้-ปิด ɪ ʏ
U+026A

U+028F
ʊ
U+026A U+0308

U+028A U+0308
ʊ
 

U+028A
ระยะใกล้-กลาง ø
U+0065

U+00F8
ɘ ɵ
U+0258

U+0275
ɤ o
U+0264

U+006F
กลาง ø̞
U+0065 U+031E

U+00F8 U+031E

 
U+0259
 
ɤ̞ o
U+0264 U+031E

U+006F U+031E
เปิด-กลาง ɛ œ
U+025B

U+0153
ɜ ɞ
U+025C

U+025E
ʌ ɔ
U+028C

U+0254
ใกล้เปิด แอ
U+00E6

 

 
U+0250
 
เปิด ɶ
U+0061

U+0276

U+0061 U+0308

 
ɑ ɒ
U+0251

U+0252

บทประพันธ์

ตัวกำกับเสียงอาจถูกเข้ารหัสเป็นตัวดัดแปลง (เช่น ˳) หรือรวมอักขระ(เช่น ◌̥ )

ไร้เสียง เปล่งเสียงหายใจ ทันตกรรม พยางค์
˳◌̥
U+02F3 • U+0325

U+0324

U+032A
ˌ◌̩
U+02CC • U+0329
พากย์เสียง ลั่นดังเอี๊ยด Apical ไม่ใช่พยางค์
ˬ◌̬
U+02EC • U+032C
˷◌̰
U+02F7 • U+0330
˽◌̺
U+02FD • U+033A

U+032F
สำลัก ภาษาศาสตร์ ลามินาล โค้งมนมากขึ้น

U+02B0

U+033C

U+033B
˒◌̹
U+02D2 • U+0339
Labialized จมูก เพดานปาก ปัดเศษน้อยลง

U+02B7

U+0303

U+02B2
˓◌̜
U+02D3 • U+031C
ขั้นสูง คัดจมูก รวมศูนย์ Velarized
˖◌̟
U+02D6 • U+031F

U+207F
¨◌ ◌
U+00A8[1] • U+0308

U+02E0
หดกลับ ปล่อยด้านข้าง กลาง-รวมศูนย์ คอหอย

U+02CD • U+0320

U+02E1
˟◌̽
U+02DF • U+033D

U+02E4
รากลิ้นขั้นสูง ไม่มีการปล่อยเสียง ที่ยกขึ้น Velarized หรือ Pharyngealized

U+0318
˺◌̚
U+02FA • U+031A
˔◌̝
U+02D4 • U+031D

U+0334
รากลิ้นหด ความเย้ายวน ลดลง ยาวขึ้น

U+0319

U+02DE
˕◌̞
U+02D5 • U+031E

U+02D0
หมายเหตุ
1. ^ codepoint หมายถึงdiaeresisซึ่งใช้พื้นที่ แต่ไม่ได้เป็นเว้นวรรคปรับปรุงหนังสือ

บล็อก Unicode

บล็อก Unicode ที่มีสัญลักษณ์การออกเสียงมากมาย

หกบล็อก Unicodeมีสัญลักษณ์การออกเสียงมากมาย:

ส่วนขยาย IPA (U+0250–02AF)

ส่วนขยาย IPA [1]
แผนภูมิรหัส Unicode Consortium อย่างเป็นทางการ (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS NS NS อี NS
U+025x
U+026x ɪ
U+027x ɴ
U+028x
U+029x . บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว
U+02แอ๊กซ์
หมายเหตุ
1. ^ณ เวอร์ชัน Unicode 14.0

ตัวแก้ไขระยะห่าง (U+02B0–02FF)

อักขระในบล็อก "Spacing Modifier Letters" มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีด้วยตัวอักษรก่อนหน้า (ซึ่ง "แก้ไข") เช่น อักขระU+02B0 ʰ MODIFIER LETTER SMALL Hไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียงแค่เป็นตัวยกh ( h ) แต่เป็นเครื่องหมายของความทะเยอทะยานที่วางไว้หลังจากจดหมายที่ถูกสำลัก เช่นเดียวกับ " aspirated voiceless bilabial plosive " บล็อกประกอบด้วย:

ตัวแก้ไขระยะห่าง[1]
แผนภูมิรหัส Unicode Consortium อย่างเป็นทางการ (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS NS NS อี NS
U+02Bx '
U+02Cx ˈ
U+02Dx ˚
U+02อดีต
U+02Fx
หมายเหตุ
1. ^ณ เวอร์ชัน Unicode 14.0

ส่วนขยายการออกเสียง (U+1D00–1D7F)

บล็อกนี้พร้อมกับส่วนเสริมการออกเสียงด้านล่างประกอบด้วย:

  • ตัวพิมพ์ใหญ่ "ɢ ɪ ɴ ɶ ʀ ʏ ʙ ʜ ʟ"
  • เปลี่ยนอักษรตัวเล็ก "ɐ ɥ ɯ ɹ ɺ ɻ ʇ ʌ ʍ ʎ ʞ ʮ ʯ"
  • ตัวพิมพ์เล็กพิเศษ "ʁ ʛ ᴀ ᴁ ᴃ ᴄ ᴅ ᴆ ᴇ ᴊ ᴋ ᴌ ᴍ ᴎ ᴏ ᴐ ᴘ ᴙ ᴚ ᴛ ᴛ ᴠ ᴡ ᴢ ᴣ ᴦ ᴧ ᴨ ᴩ ᴪ"
  • ตัวอักษรที่มีตะขอเกี่ยวเพดานปาก "ƫ ᶀ ᶁ ᶂ ᶃ ᶄ ᶅ ᶆ ᶇ ᶈ ᶉ ᶊ ᶋ ᶌ ᶍ ᶎ ᶪ ᶵ"
  • ตัวอักษรพร้อมตะขอย้อนยุค "ᶏ ᶐ ᶒ ᶓ ᶔ ᶕ ᶖ ᶗ ᶘ ᶙ ᶚ ᶩ ᶯ ᶼ"
ส่วนขยายการออกเสียง[1]
แผนภูมิรหัส Unicode Consortium อย่างเป็นทางการ (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS NS NS อี NS
U+1D0x .
U+1D1x
U+1D2x
U+1D3x
U+1D4x
U+1D5x
U+1D6x
U+1D7x
หมายเหตุ
1. ^ณ เวอร์ชัน Unicode 14.0

ส่วนเสริมการออกเสียง (U+1D80–1DBF)

ส่วนขยายการออกเสียงเสริม[1]
แผนภูมิรหัส Unicode Consortium อย่างเป็นทางการ (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS NS NS อี NS
U+1D8x
U+1D9x
U+1DAx
U+1DBx
หมายเหตุ
1. ^ณ เวอร์ชัน Unicode 14.0

ตัวปรับแต่งโทนตัวอักษร (U+A700–A71F)

ตัวอักษร Tone Modifier [1]
แผนภูมิรหัส Unicode Consortium อย่างเป็นทางการ (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS NS NS อี NS
U+A70x
U+A71x
หมายเหตุ
1. ^ณ เวอร์ชัน Unicode 14.0

ตัวยกและตัวห้อย (U+2070–209F)

ตัวยกและตัวห้อย[1] [2] [3]
แผนภูมิรหัส Unicode Consortium อย่างเป็นทางการ (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS NS NS อี NS
U+207x บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว
U+208x
U+209x
หมายเหตุ
1. ^ณ เวอร์ชัน Unicode 14.0
2. ^พื้นที่สีเทาหมายถึงจุดรหัสที่ไม่ได้กำหนด
3. ^อ้างถึงบล็อก Unicode เสริม Latin-1สำหรับอักขระ ¹ (U+00B9), ² (U+00B2) และ ³ (U+00B3)

การสนับสนุนแบบอักษรสำหรับ IPA

ป้อนข้อมูลโดยการเลือกจากหน้าจอ

แอพเพล็ตสำหรับเลือกตัวละคร

หลายระบบมีวิธีการเลือกอักขระ Unicode ด้วยสายตา มาตรฐาน ISO / IEC 14755หมายถึงว่านี่เป็นวิธีการเข้าหน้าจอเลือก

Microsoft Windowsได้จัดเตรียมโปรแกรม Character Map เวอร์ชัน Unicode (ค้นหาได้โดยการกดปุ่ม⊞ Win+ Rจากนั้นพิมพ์charmapจากนั้นกด↵ Enter) ตั้งแต่เวอร์ชัน NT 4.0 ซึ่งปรากฏในรุ่นสำหรับผู้บริโภคตั้งแต่ XP จำกัดเฉพาะอักขระในBasic Multilingual Plane (BMP) อักขระสามารถค้นหาได้โดยใช้ชื่ออักขระ Unicode และสามารถจำกัดตารางได้เฉพาะบล็อกโค้ดเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือของบุคคลที่สามขั้นสูงประเภทเดียวกันอีกด้วย ( ตัวอย่างฟรีแวร์ที่โดดเด่นคือBabelMap )

macOSมี "จานสีอักขระ" ที่มีฟังก์ชันการทำงานเหมือนกันมาก พร้อมกับการค้นหาด้วยอักขระที่เกี่ยวข้อง ตารางสัญลักษณ์ในแบบอักษร ฯลฯ สามารถเปิดใช้งานได้ในเมนูป้อนข้อมูลในแถบเมนูภายใต้การตั้งค่าระบบ → นานาชาติ → เมนูป้อนข้อมูล (หรือ System Preferences → Language and Text → Input Sources) หรือสามารถดูได้ใน Edit → Emoji & Symbols ในหลายโปรแกรม

เครื่องมือเทียบเท่า เช่นgucharmap ( GNOME ) หรือkcharselect ( KDE ) มีอยู่ในสภาพแวดล้อมเดสก์ท็อป Linux ส่วนใหญ่

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

  1. ^ "ตัวแก้ไขการเว้นวรรค" . Everything2.com 2002-08-29 . สืบค้นเมื่อ2016-01-23 .

ลิงค์ภายนอก