ปรัชญาวิทยาศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

ปรัชญาวิทยาศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับรากฐานวิธีการและความหมายของวิทยาศาสตร์ คำถามสำคัญของการศึกษานี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีคุณสมบัติเป็นวิทยาศาสตร์ความน่าเชื่อถือของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และจุดประสงค์สูงสุดของวิทยาศาสตร์ ระเบียบวินัยนี้คาบเกี่ยวกับอภิปรัชญาว วิทยา และญาณวิทยาเช่น เมื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับความจริง ปรัชญาวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นไปที่ด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยา และความหมายของวิทยาศาสตร์ ประเด็นด้านจริยธรรม เช่นจริยธรรมทางชีวภาพและการประพฤติผิดทางวิทยาศาสตร์มักถูกมองว่าเป็นจริยธรรมหรือวิทยาศาสตร์ศึกษามากกว่าปรัชญาวิทยาศาสตร์

ไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ในหมู่นักปรัชญาเกี่ยวกับปัญหาสำคัญหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาวิทยาศาสตร์ รวมถึงว่าวิทยาศาสตร์สามารถเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตไม่ได้ หรือไม่ และการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ นอกเหนือจากคำถามทั่วไปเหล่านี้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โดยรวมแล้ว นักปรัชญาวิทยาศาสตร์ยังพิจารณาปัญหาที่ใช้กับวิทยาศาสตร์เฉพาะ (เช่นชีววิทยาหรือฟิสิกส์ ) นักปรัชญาวิทยาศาสตร์บางคนยังใช้ผลลัพธ์ร่วมสมัยในวิทยาศาสตร์เพื่อบรรลุข้อสรุปเกี่ยวกับปรัชญาเอง

แม้ว่าความคิดทางปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์จะย้อนไปถึงช่วงเวลาของอริสโตเติล เป็นอย่างน้อย แต่ปรัชญาทั่วไปของวิทยาศาสตร์ก็กลายเป็นระเบียบวินัยที่ชัดเจนเฉพาะในศตวรรษที่ 20 จากกระแสของ ขบวนการ โพสิวิสต์เชิงตรรกะซึ่งมีเป้าหมายเพื่อกำหนดเกณฑ์สำหรับการรับรองข้อความทางปรัชญาทั้งหมด มีความหมายและประเมินอย่างเป็นกลาง Charles Sanders PeirceและKarl Popperเปลี่ยนจากการมองโลกในแง่บวกมาสร้างชุดมาตรฐานสมัยใหม่สำหรับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หนังสือ The Structure of Scientific Revolutions ของโธมัส คุห์นในปี 1962 ก็ก่อตัวขึ้นเช่นกัน ท้าทายมุมมองของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในฐานะที่เป็นความรู้ที่สั่งสมมาอย่างมั่นคงโดยอาศัยวิธีการที่ตายตัวของการทดลองอย่างเป็นระบบ และแทนที่จะโต้แย้งว่าความก้าวหน้าใดๆ นั้นสัมพันธ์กับ " กระบวนทัศน์ " ชุดคำถาม แนวคิด และแนวปฏิบัติที่กำหนดระเบียบวินัยทางวิทยาศาสตร์ในช่วงเวลาประวัติศาสตร์หนึ่งๆ . [1]

ต่อจากนั้น แนวทางที่เชื่อมโยงกันกับวิทยาศาสตร์ ซึ่งทฤษฎีได้รับการตรวจสอบถ้ามันสมเหตุสมผลของการสังเกตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมที่เชื่อมโยงกัน กลายเป็นสิ่งที่โดดเด่นเนื่องจากW.V. Quineและคนอื่นๆ นักคิดบางคน เช่นสตีเฟน เจย์ โกลด์แสวงหาวิทยาศาสตร์พื้นฐานใน สมมติฐานเชิง สัจพจน์เช่นความสม่ำเสมอของธรรมชาติ นักปรัชญากลุ่มน้อยที่เปล่งเสียง โดยเฉพาะ พอล เฟเย ราเบน ด์ โต้แย้งว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่า " วิธีการทางวิทยาศาสตร์ " ดังนั้น แนวทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดควรได้รับอนุญาต รวมถึงแนวทางเหนือธรรมชาติอย่าง ชัดแจ้ง อีกวิธีหนึ่งในการคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับการศึกษาว่าความรู้ถูกสร้างขึ้น อย่างไรจาก มุมมอง ทางสังคมวิทยาแนวทางที่นำเสนอโดยนักวิชาการอย่างDavid BloorและBarry Barnes ในที่สุด ประเพณีในปรัชญาภาคพื้นทวีปเข้าหาวิทยาศาสตร์จากมุมมองของการวิเคราะห์อย่างเข้มงวดเกี่ยวกับประสบการณ์ของมนุษย์

ปรัชญาของวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะมีตั้งแต่คำถามเกี่ยวกับธรรมชาติของเวลาที่ยกขึ้นโดยทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป ของไอน์สไตน์ ไปจนถึงความหมายของเศรษฐศาสตร์สำหรับนโยบายสาธารณะ ประเด็นหลักคือเงื่อนไขของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หนึ่งสามารถลดลง ภายในหรือระหว่างทฤษฎี ให้อยู่ในเงื่อนไขของอีกทฤษฎีหนึ่งได้หรือไม่ นั่นคือ เคมีสามารถลดลงเป็นฟิสิกส์ หรือสังคมวิทยาสามารถลดลงเป็นจิตวิทยา ปัจเจกบุคคล ได้หรือไม่ ? คำถามทั่วไปของปรัชญาวิทยาศาสตร์ก็เกิดขึ้นพร้อมกับความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นในศาสตร์เฉพาะบางประเภท ตัวอย่างเช่น คำถามเกี่ยวกับความถูกต้องของเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มีให้เห็นในรูปแบบที่แตกต่างกันในพื้นฐานของสถิติ. คำถามของสิ่งที่นับเป็นวิทยาศาสตร์และสิ่งที่ควรละเว้นนั้นเกิดขึ้นในฐานะเรื่องชีวิตหรือความตายในปรัชญาการแพทย์ นอกจากนี้ ปรัชญาของชีววิทยา จิตวิทยา และสังคมศาสตร์สำรวจว่าการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์สามารถบรรลุความเป็นกลางหรือถูกกำหนดโดยค่านิยมและความสัมพันธ์ทางสังคม อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

บทนำ

การกำหนดวิทยาศาสตร์

คาร์ล ป๊อปเปอร์ ในปี 1980

ความ แตกต่างระหว่างวิทยาศาสตร์และไม่ใช่วิทยาศาสตร์เรียกว่าปัญหาการแบ่งเขต ตัวอย่างเช่นจิตวิเคราะห์ วิทยาศาสตร์การ ทรงสร้างและวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์ควรถูกพิจารณาว่าเป็นวิทยาศาสตร์เทียมหรือไม่? Karl Popperเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นคำถามหลักในปรัชญาวิทยาศาสตร์ [2]อย่างไรก็ตาม ไม่มีบัญชีรวมของปัญหาใดที่ได้รับการยอมรับในหมู่นักปรัชญา และบางคนมองว่าปัญหานี้แก้ไม่ได้หรือไม่น่าสนใจ [3] [4] มาร์ติน การ์ดเนอร์ได้โต้เถียงเรื่องการใช้มาตรฐานของพอตเตอร์ สจ๊วต ("ฉันรู้เมื่อเห็นมัน") เพื่อรับรู้วิทยาศาสตร์เทียม [5]

ความพยายามในช่วงต้นของนักคิดบวกเชิงตรรกะ ได้ให้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในการสังเกต ในขณะที่สิ่งที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์นั้นไม่ใช่การสังเกตและด้วยเหตุนี้จึงไร้ความหมาย Popper แย้ง ว่าคุณสมบัติหลักของวิทยาศาสตร์คือ ความสามารถ ใน การ ปลอมแปลง นั่นคือ ทุกการกล่าวอ้างทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงสามารถพิสูจน์ได้ว่าเท็จ อย่างน้อยที่สุดตามหลักการ [7]

พื้นที่ของการศึกษาหรือการคาดเดาที่ปลอม ตัวเป็นวิทยาศาสตร์ในความพยายามที่จะอ้างความชอบธรรมที่มิฉะนั้นจะไม่สามารถบรรลุได้จะเรียกว่าวิทยาศาสตร์เทียม วิทยาศาสตร์ขอบหรือวิทยาศาสตร์ขยะ [8] Richard Feynmanนักฟิสิกส์เป็นผู้บัญญัติคำว่า " cargo cult science " สำหรับกรณีที่นักวิจัยเชื่อว่าพวกเขากำลังทำงานด้านวิทยาศาสตร์เพราะกิจกรรมของพวกเขามีรูปลักษณ์ภายนอกของมัน แต่จริงๆ แล้วขาด "ชนิดของความซื่อสัตย์ที่สุด" ที่ช่วยให้ผลลัพธ์ของพวกเขาเป็นไปอย่างเข้มงวด ประเมิน [9]

คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์

คำถามที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดคือสิ่งที่นับเป็นคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่ดี นอกจากการทำนายเหตุการณ์ในอนาคตแล้ว สังคมมักจะใช้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำหรือเกิดขึ้นแล้ว นักปรัชญาได้ตรวจสอบเกณฑ์ซึ่งทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์สามารถกล่าวได้ว่าอธิบายปรากฏการณ์ได้สำเร็จ เช่นเดียวกับความหมายของการกล่าวว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มี อำนาจ ในการ อธิบาย

คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ในยุคแรกและมีอิทธิพลอย่างหนึ่งคือ แบบ จำลองนิรนัย-นิรนัย กล่าวว่าคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จต้องอนุมานการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ที่เป็นปัญหาจาก กฎ ทางวิทยาศาสตร์ [10]มุมมองนี้ถูกวิจารณ์อย่างมาก ส่งผลให้มีตัวอย่างทฤษฎีที่ยอมรับอย่างกว้างขวางหลายตัวอย่าง [11]เป็นการท้าทายอย่างยิ่งในการระบุลักษณะความหมายของคำอธิบาย เมื่อสิ่งที่จะอธิบายไม่สามารถอนุมานได้จากกฎหมายใด ๆ เพราะมันเป็นเรื่องของความบังเอิญ หรืออย่างอื่นไม่สามารถคาดเดาได้อย่างสมบูรณ์จากสิ่งที่รู้ เวสลีย์ แซลมอนพัฒนาแบบจำลองที่คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่ดีต้องมีความเกี่ยวข้องทางสถิติกับผลลัพธ์ที่จะอธิบาย [12] [13]คนอื่นแย้งว่ากุญแจสู่คำอธิบายที่ดีคือการรวมปรากฏการณ์ที่แตกต่างกันเข้าด้วยกันหรือจัดหากลไกเชิงสาเหตุ [13]

การให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์

ความคาดหวังที่ไก่อาจก่อตัวขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของเกษตรกรแสดงให้เห็นถึง "ปัญหาของการเหนี่ยวนำ"

แม้ว่าจะมักถูกมองข้าม แต่ก็ไม่ชัดเจนว่าเราจะอนุมานความถูกต้องของข้อความทั่วไปจากกรณีเฉพาะจำนวนหนึ่งหรืออนุมานความจริงของทฤษฎีจากชุดการทดสอบที่ประสบความสำเร็จได้อย่างไร [14]ตัวอย่างเช่น ไก่สังเกตว่าทุกเช้าชาวนาจะมาให้อาหารมันเป็นเวลาหลายร้อยวันติดต่อกัน ไก่จึงอาจใช้เหตุผลเชิงอุปนัยเพื่อสรุปว่าชาวนาจะนำอาหารมาให้ทุกเช้า อย่างไรก็ตาม เช้าวันหนึ่ง ชาวนามาฆ่าไก่ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์น่าเชื่อถือกว่าเหตุผลของไก่อย่างไร?

วิธีหนึ่งคือการยอมรับว่าการปฐมนิเทศไม่สามารถบรรลุความแน่นอนได้ แต่การสังเกตตัวอย่างเพิ่มเติมของข้อความทั่วไป อย่างน้อยที่สุดอาจทำให้ข้อความทั่วไปมีความเป็นไป ได้มาก ขึ้น ดังนั้นไก่จึงสรุปได้ถูกต้องจากทุกเช้าว่าเป็นไปได้ว่าชาวนาจะมาพร้อมอาหารอีกครั้งในเช้าวันถัดไป แม้ว่าจะไม่แน่ใจก็ตาม อย่างไรก็ตาม ยังมีคำถามที่ยากเกี่ยวกับกระบวนการตีความหลักฐานใดๆ ที่ได้รับให้เป็นความน่าจะเป็นที่ข้อความทั่วไปเป็นจริง วิธีหนึ่งในการขจัดปัญหาเหล่านี้คือการประกาศว่าความเชื่อทั้งหมดเกี่ยวกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องส่วนบุคคล และการให้เหตุผลที่ถูกต้องเป็นเพียงการพิสูจน์ว่าหลักฐานควรเปลี่ยนแปลงความเชื่อตามอัตวิสัยอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป [14]

บางคนแย้งว่าสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทำไม่ใช่การให้เหตุผลแบบอุปนัย แต่เป็นการให้เหตุผลแบบอุปนัยหรือการอนุมานถึงคำอธิบายที่ดีที่สุด ในบัญชีนี้ วิทยาศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวกับการสรุปกรณีเฉพาะ แต่เกี่ยวกับการตั้งสมมติฐาน คำอธิบายสำหรับสิ่งที่สังเกตได้ ตามที่กล่าวไว้ในส่วนที่แล้ว คำว่า "คำอธิบายที่ดีที่สุด" มีความหมายไม่ชัดเจนเสมอไป Ockham's razorซึ่งแนะนำการเลือก คำอธิบายที่ ง่ายที่สุด ที่ มีอยู่ จึงมีบทบาทสำคัญในบางเวอร์ชันของแนวทางนี้ หากต้องการกลับไปที่ตัวอย่างไก่ จะง่ายกว่าไหมถ้าสมมติว่าชาวนาใส่ใจและดูแลมันต่อไปอย่างไม่มีกำหนด หรือชาวนากำลังขุนมันเพื่อฆ่า? นักปรัชญาได้พยายามทำสิ่งนี้หลักการ ฮิ วริสติก มีความแม่นยำมากขึ้นในแง่ของความเสมอภาค ทางทฤษฎี หรือมาตรการอื่นๆ ถึงกระนั้น แม้ว่าจะมีการนำมาตรการความเรียบง่ายต่างๆ มาใช้ในฐานะผู้สมัครที่มีศักยภาพ แต่ก็เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการวัดความเรียบง่ายโดยไม่ขึ้นกับทฤษฎี กล่าวอีกนัยหนึ่ง ดูเหมือนจะมีการวัดความเรียบง่ายที่แตกต่างกันมากมายพอๆ กับตัวทฤษฎี และงานในการเลือกระหว่างการวัดความเรียบง่ายดูเหมือนจะเป็นปัญหาพอๆ กับงานของการเลือกระหว่างทฤษฎี [15] นิโคลัส แม็กซ์เวลล์เป็นที่ถกเถียงกันมานานหลายทศวรรษแล้วว่าเอกภาพมากกว่าความเรียบง่ายเป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่ใช่เชิงประจักษ์ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทฤษฎีในวิทยาศาสตร์ ความชอบอย่างต่อเนื่องสำหรับทฤษฎีที่เป็นเอกภาพซึ่งส่งผลให้วิทยาศาสตร์ยอมรับวิทยานิพนธ์เชิงอภิปรัชญาเกี่ยวกับเอกภาพในธรรมชาติ เพื่อที่จะปรับปรุงวิทยานิพนธ์ที่มีปัญหานี้ จำเป็นต้องแสดงในรูปแบบของลำดับชั้นของวิทยานิพนธ์ แต่ละวิทยานิพนธ์จะไม่มีความสำคัญมากขึ้นเมื่อลำดับขั้นขึ้นไป [16]

การสังเกตที่แยกออกจากทฤษฎีไม่ได้

ลูกบอลไฟห้าลูกเรียงเป็นรูปกากบาท
เมื่อมองผ่านกล้องโทรทรรศน์ไม้กางเขนของไอน์สไตน์ดูเหมือนจะให้หลักฐานสำหรับวัตถุที่แตกต่างกันห้าชิ้น แต่การสังเกตนี้เต็มไปด้วยทฤษฎี หากเราสันนิษฐานตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปภาพจะเป็นหลักฐานสำหรับวัตถุสองชิ้นเท่านั้น

เมื่อทำการสังเกตการณ์ นักวิทยาศาสตร์จะดูผ่านกล้องโทรทรรศน์ ศึกษาภาพบนหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ บันทึกการอ่านมาตรวัด และอื่นๆ โดยทั่วไปแล้ว ในระดับพื้นฐาน พวกเขาจะเห็นพ้องต้องกันกับสิ่งที่เห็น เช่น เทอร์โมมิเตอร์แสดงอุณหภูมิ 37.9 องศาเซลเซียส แต่ถ้านักวิทยาศาสตร์เหล่านี้มีความคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นเพื่ออธิบายข้อสังเกตพื้นฐานเหล่านี้ พวกเขาอาจไม่เห็นด้วยในสิ่งที่ พวกเขากำลังสังเกต ตัวอย่างเช่น ก่อนทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ผู้สังเกตการณ์น่าจะตีความภาพไม้กางเขนของไอน์สไตน์ว่าเป็นวัตถุห้าอย่างในอวกาศ อย่างไรก็ตาม ตามทฤษฎีดังกล่าว นักดาราศาสตร์จะบอกคุณว่า จริงๆ แล้วมีวัตถุเพียงสองชิ้น ก้อนหนึ่งอยู่ตรงกลางและสี่ภาพที่แตกต่างกันของวัตถุที่สองรอบด้าน อีกทางเลือกหนึ่ง หากนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆ สงสัยว่ามีบางอย่างผิดปกติกับกล้องโทรทรรศน์และมีการสังเกตวัตถุเพียงชิ้นเดียวจริงๆ แสดงว่าพวกมันกำลังดำเนินการภายใต้ทฤษฎีอื่น ข้อสังเกตที่ไม่สามารถแยกออกจากการตีความเชิงทฤษฎีได้นั้นถือเป็น ทฤษฎีที่ รับภาระ [17]

การสังเกตทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการรับรู้และการ รับ รู้ นั่นคือเราไม่ได้ทำการสังเกตอย่างเฉยเมย แต่จะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการแยกแยะปรากฏการณ์ที่กำลังสังเกตจากข้อมูลทางประสาทสัมผัสโดยรอบ ดังนั้น การสังเกตจึงได้รับผลกระทบจากความเข้าใจพื้นฐานของคนๆ หนึ่งเกี่ยวกับวิธีการทำงานของโลก และความเข้าใจนั้นอาจมีอิทธิพลต่อสิ่งที่รับรู้ สังเกตเห็น หรือเห็นว่าควรค่าแก่การพิจารณา ในแง่นี้ อาจกล่าวได้ว่าการสังเกตทั้งหมดเป็นเรื่องของทฤษฎี [17]

จุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ควรมุ่งหาความจริงสูงสุดหรือไม่ หรือมีคำถามที่วิทยาศาสตร์ตอบไม่ได้ ? นักสัจนิยมทางวิทยาศาสตร์อ้างว่าวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายที่ความจริง และเราควรถือว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เป็นจริง จริงโดยประมาณ หรือน่าจะเป็นจริง ในทางกลับกันนักต่อต้านสัจนิยมทางวิทยาศาสตร์โต้แย้งว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้มุ่งเป้า (หรืออย่างน้อยก็ไม่ประสบความสำเร็จ) ที่ความจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจริงเกี่ยวกับ สิ่งที่ ไม่สามารถสังเกตได้เช่น อิเล็กตรอนหรือเอกภพอื่นๆ [18] นักเล่นเครื่องดนตรีให้เหตุผลว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ควรได้รับการประเมินว่ามีประโยชน์หรือไม่ ในมุมมองของพวกเขา ไม่ว่าทฤษฎีจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม เพราะจุดประสงค์ของวิทยาศาสตร์คือการทำนายและเปิดใช้งานเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

นักสัจนิยมมักชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดว่าเป็นหลักฐานยืนยันความจริง (หรือความจริงที่ใกล้เคียง) ของทฤษฎีปัจจุบัน [19] [20]นักต่อต้านสัจนิยมชี้ไปที่ทฤษฎีเท็จมากมายในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ , [21] [22]ศีลธรรมเชิงญาณวิทยา[23]ความสำเร็จของสมมติฐานการสร้างแบบจำลอง ที่ผิดพลาด [24]หรือการวิพากษ์วิจารณ์หลังสมัยใหม่ อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับความเป็นกลางในฐานะ หลักฐานต่อต้านความสมจริงทางวิทยาศาสตร์ [19] Antirealists พยายามอธิบายความสำเร็จของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์โดยไม่อ้างอิงถึงความจริง [25]นักต่อต้านสัจนิยมบางคนอ้างว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มีเป้าหมายที่ความถูกต้องเกี่ยวกับวัตถุที่สังเกตได้เท่านั้น และโต้แย้งว่าความสำเร็จของพวกเขานั้นตัดสินจากเกณฑ์นั้นเป็นหลัก [23]

ค่านิยมและวิทยาศาสตร์

ค่าตัดกับวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ มีคุณค่าทางญาณวิทยาที่เป็นแนวทางในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นหลัก องค์กรทางวิทยาศาสตร์ฝังอยู่ในวัฒนธรรมและค่านิยมเฉพาะผ่านผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน คุณค่าเกิดจากวิทยาศาสตร์ ทั้งในฐานะผลิตภัณฑ์และกระบวนการ และสามารถกระจายไปตามวัฒนธรรมต่างๆ ในสังคม เมื่อพูดถึงการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในแง่ของการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไปโดยผู้ประกอบวิชาชีพคนเดียว วิทยาศาสตร์มีบทบาทเป็นสื่อกลางระหว่างการประเมินมาตรฐานและนโยบายของสังคมและบุคคลที่มีส่วนร่วม ดังนั้นวิทยาศาสตร์จึงตกเป็นเหยื่อของการก่อวินาศกรรมและการก่อวินาศกรรมอย่างแท้จริง หมายถึงถึงที่สุด. [26]

หากไม่ชัดเจนว่าอะไรคือวิทยาศาสตร์ กระบวนการยืนยันทฤษฎีทำงานอย่างไร และจุดประสงค์ของวิทยาศาสตร์คืออะไร ค่านิยมและอิทธิพลทางสังคมอื่นๆ ที่กำหนดรูปร่างวิทยาศาสตร์ก็มีขอบเขตพอสมควร แท้จริงแล้วค่านิยมสามารถมีบทบาทตั้งแต่การกำหนดว่างานวิจัยใดได้รับทุนสนับสนุน ไปจนถึงการมีอิทธิพลต่อทฤษฎีที่บรรลุฉันทามติทางวิทยาศาสตร์ [27]ตัวอย่างเช่น ในศตวรรษที่ 19 ค่านิยมทางวัฒนธรรมที่นักวิทยาศาสตร์ยึดถือเกี่ยวกับเชื้อชาติทำให้เกิดการวิจัยเกี่ยวกับวิวัฒนาการและค่านิยมเกี่ยวกับชนชั้นทางสังคมมีอิทธิพลต่อการโต้วาทีเกี่ยวกับphrenology (ถือเป็นวิทยาศาสตร์ในขณะนั้น) [28] นักปรัชญาสตรีวิทยานักสังคมวิทยาวิทยาศาสตร์ และคนอื่นๆ สำรวจว่าค่านิยมทางสังคมส่งผลต่อวิทยาศาสตร์อย่างไร

ประวัติ

ก่อนสมัยใหม่

ต้นกำเนิดของปรัชญาวิทยาศาสตร์ย้อนกลับไปที่เพลโตและอริสโตเติล[ 29]ซึ่งแยกแยะรูปแบบของการให้เหตุผลโดยประมาณและแน่นอน กำหนดรูปแบบสามแบบของการ อนุมานแบบ อุปนัยนิรนัยและอุปนัยและยังวิเคราะห์เหตุผลโดยการเปรียบเทียบ Ibn al-Haythamพหูสูตชาวอาหรับในศตวรรษที่ 11 (รู้จักกันในภาษาละตินว่าAlhazen ) ได้ทำการวิจัยของเขาในด้านทัศนศาสตร์โดยการทดสอบเชิงทดลองที่มีการควบคุมและเรขาคณิต ประยุกต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสืบสวนของเขาในภาพที่เกิดจากการสะท้อนและการหักเห ของแสงปิดไฟ. Roger Bacon (1214–1294) นักคิดและนักทดลองชาวอังกฤษที่ได้รับอิทธิพลอย่างมากจาก al-Haytham ได้รับการยอมรับจากหลายคนว่าเป็นบิดาของวิธีการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ [30]มุมมองของเขาที่ว่าคณิตศาสตร์มีความสำคัญต่อความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปรัชญาธรรมชาติถือว่ามีมาก่อนเวลาถึง 400 ปี [31]

สมัยใหม่

รูปปั้นของ Francis Bacon ที่Grey's Inn , South Square, London

ฟรานซิส เบคอน (ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับโรเจอร์ ซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อ 300 ปีก่อน) เป็นบุคคลสำคัญของปรัชญาวิทยาศาสตร์ในช่วงเวลาของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ ในงานของเขาNovum Organum (1620) ซึ่งเป็นการพาดพิงถึงOrganon ของอริสโตเติล เบคอนได้สรุประบบตรรกะ ใหม่ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางปรัชญาแบบเก่าของลัทธิอ้างเหตุผล วิธีการของเบคอนอาศัยประวัติศาสตร์ การทดลอง เพื่อขจัดทฤษฎีทางเลือก [32]ในปี ค.ศ. 1637 เรอเน เดส์ การตส์ ได้กำหนดกรอบการทำงานใหม่สำหรับการปูพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในบทความของเขาเรื่อง Discourse on Methodซึ่งสนับสนุนบทบาทหลักของเหตุผลตรงข้ามกับประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส ในทางตรงกันข้าม ในปี 1713 ฉบับที่ 2 ของ Philosophiae Naturalis Principia Mathematica ของIsaac Newtonแย้งว่า "... สมมติฐาน ... ไม่มีอยู่ในปรัชญาการทดลอง ในปรัชญานี้[,] ประพจน์จะอนุมานจากปรากฏการณ์และกลายเป็นทั่วไป โดยการเหนี่ยวนำ" [33]ข้อความนี้มีอิทธิพลต่อ "ผู้อ่านที่มีแนวคิดทางปรัชญารุ่นหลัง ๆ ให้ออกเสียงห้ามสมมติฐานเชิงสาเหตุในปรัชญาธรรมชาติ" [33]โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อมาในศตวรรษที่ 18 เดวิด ฮูม ได้กล่าวถึง ความกังขาอย่างมีชื่อเสียงเกี่ยวกับความสามารถของวิทยาศาสตร์ในการระบุความเป็นเหตุเป็นผลและให้การกำหนดขั้นสุดท้ายของปัญหาการเหนี่ยวนำ งานเขียนของ จอห์น สจวร์ต มิลล์ในศตวรรษที่ 19 ยังถือว่ามีความสำคัญในการสร้างแนวคิดปัจจุบันของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เช่นเดียวกับการคาดคะเนคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ในภายหลัง [34]

การมองโลกในแง่ดีเชิงตรรกะ

การใช้ เครื่องมือกลายเป็นที่นิยมในหมู่นักฟิสิกส์ในช่วงเปลี่ยนศตวรรษที่ 20 หลังจากนั้นการมองโลกในแง่ดีเชิงตรรกะได้กำหนดสาขานี้มาหลายทศวรรษ แนวคิดเชิงบวกเชิงตรรกะยอมรับเฉพาะข้อความที่สามารถทดสอบได้ว่ามีความหมาย ปฏิเสธการตีความเชิงอภิปรัชญา และยอมรับการยืนยัน ตัวตน (ชุดของทฤษฎีความรู้ที่รวมเอาตรรกะนิยมประจักษ์นิยมและภาษาศาสตร์เข้ากับปรัชญาพื้นฐานบนพื้นฐานที่สอดคล้องกับตัวอย่างจากวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์ ) พยายามที่จะยกเครื่องปรัชญาทั้งหมดและแปลงเป็นปรัชญาทางวิทยาศาสตร์ ใหม่ , [35]วงเวียนเบอร์ลินและVienna Circleนำเสนอแนวคิดเชิงบวกเชิงตรรกะในช่วงปลายทศวรรษที่ 1920

การ ตีความปรัชญาภาษายุคแรกเริ่ม ของ Ludwig Wittgenstein นักคิด เชิงบวกเชิงตรรกะได้ระบุหลักการหรือเกณฑ์ของความหมายทางปัญญาที่สามารถพิสูจน์ได้ จาก ตรรกะนิยมของ Bertrand Russellพวกเขาต้องการลดคณิตศาสตร์เป็นตรรกะ พวกเขายังยอมรับทฤษฎีปรมาณู เชิงตรรกะของรัสเซลล์ ทฤษฎี ปรากฏการณ์ของเอิร์นส์ มัคโดยจิตรับรู้เฉพาะประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเนื้อหาของวิทยาศาสตร์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์หรือจิตวิทยา และ ลัทธิ ปฏิบัติของเพอร์ซีย์ บริดจ์แมน ด้วยวิธีนี้ เฉพาะสิ่งที่ตรวจสอบได้เท่านั้นที่มีความหมายทางวิทยาศาสตร์และทางปัญญาในขณะที่สิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้นั้นไร้หลักวิทยาศาสตร์ "ข้อความปลอม" ที่ไร้ความหมายทางความคิด—เลื่อนลอย อารมณ์ หรือเช่นนั้น—ไม่คู่ควรแก่การทบทวนเพิ่มเติมโดยนักปรัชญา ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายงานใหม่ให้จัดระเบียบความรู้มากกว่าที่จะพัฒนาความรู้ใหม่

การมองโลกในแง่ดีเชิงตรรกะมักถูกมองว่าอยู่ในจุดยืนสุดโต่งที่ภาษาวิทยาศาสตร์ไม่ควรอ้างถึงสิ่งที่ไม่สามารถสังเกตได้ แม้แต่แนวคิดหลักที่ดูเหมือนจะเป็นเหตุเป็นผล กลไก และหลักการ แต่นั่นเป็นการพูดเกินจริง การพูดถึงสิ่งที่ไม่สามารถสังเกตได้ดังกล่าวอาจได้รับอนุญาตในลักษณะเชิงเปรียบเทียบ—การสังเกตโดยตรงที่มองในนามธรรม—หรืออย่างเลวร้ายที่สุดก็คือการเลื่อนลอยหรือทางอารมณ์ กฎเชิงทฤษฎีจะถูกลดระดับเป็นกฎเชิงประจักษ์ในขณะที่คำศัพท์เชิงทฤษฎีจะรวบรวมความหมายจากคำศัพท์เชิงสังเกตผ่านกฎการติดต่อ คณิตศาสตร์ในฟิสิกส์จะลด ระดับเป็น ตรรกะเชิงสัญลักษณ์ผ่านตรรกะศาสตร์ ในขณะที่การสร้างเหตุผลขึ้นใหม่จะแปลงภาษาธรรมดาให้เป็นมาตรฐานที่เทียบเท่า เครือข่ายทั้งหมดและรวมเป็นหนึ่งด้วยไวยากรณ์เชิงตรรกะ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์จะได้รับการระบุด้วยวิธีการตรวจสอบ โดยแคลคูลัสเชิงตรรกะหรือการดำเนินการเชิงประจักษ์สามารถตรวจสอบความเท็จหรือความจริงได้

ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1930 นักคิดเชิงบวกเชิงตรรกะได้หลบหนีจากเยอรมนีและออสเตรียไปยังอังกฤษและอเมริกา เมื่อถึงเวลานั้น หลายคนได้แทนที่ปรากฏการณ์นิยมของ Mach ด้วยกายภาพ นิยม ของOtto Neurathและรูดอล์ฟ คา ร์แนป พยายามแทนที่การตรวจสอบ ด้วยการ ยืนยันเพียงอย่างเดียว เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2ใกล้เข้ามาในปี 1945 การมองโลกในแง่ดีเชิงตรรกะก็รุนแรงขึ้นลัทธินิยมนิยมเชิงตรรกะนำโดยคาร์ล เฮมเปลในอเมริกา ซึ่งเป็นผู้อธิบายรูปแบบกฎหมายที่ครอบคลุมคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการระบุรูปแบบเชิงตรรกะของคำอธิบายโดยไม่มีการอ้างอิงถึงแนวคิดที่น่าสงสัยว่าเป็น "สาเหตุ" การเคลื่อนไหวเชิงบวกเชิงตรรกะกลายเป็นรากฐานสำคัญของปรัชญาการวิเคราะห์ [ 36]และครอบงำ ปรัชญาแองโกลส เฟียร์ รวมถึงปรัชญาวิทยาศาสตร์ ในขณะที่มีอิทธิพลต่อวิทยาศาสตร์ในทศวรรษที่ 1960 ถึงกระนั้น การเคลื่อนไหวก็ล้มเหลวในการแก้ปัญหาหลัก[37] [38] [39]และหลักคำสอนของมันถูกโจมตีมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม มันนำมาซึ่งการสถาปนาปรัชญาวิทยาศาสตร์ในฐานะสาขาย่อยของปรัชญาที่แตกต่างกัน โดยคาร์ล เฮมเปลมีบทบาทสำคัญ [40]

สำหรับKuhnแล้ว การเพิ่มepicyclesในดาราศาสตร์ Ptolemaic เป็น "วิทยาศาสตร์ปกติ" ภายในกระบวนทัศน์หนึ่ง ในขณะที่การปฏิวัติของ Copernicanเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์

โทมัส คุห์น

ในหนังสือThe Structure of Scientific Revolutions ในปี 1962 โทมัส คุห์นแย้งว่ากระบวนการสังเกตการณ์และการประเมินเกิดขึ้นภายในกระบวนทัศน์ ซึ่งเป็น"ภาพเหมือน" ที่สอดคล้องกันในเชิงตรรกะ ของโลกที่สอดคล้องกับการสังเกตจากการวางกรอบ กระบวนทัศน์ยังรวมถึงชุดคำถามและแนวปฏิบัติที่กำหนดระเบียบวินัยทางวิทยาศาสตร์ เขาอธิบายวิทยาศาสตร์ปกติว่าเป็นกระบวนการของการสังเกตและ "การไขปริศนา" ซึ่งเกิดขึ้นภายในกระบวนทัศน์หนึ่ง ในขณะที่วิทยาศาสตร์ปฏิวัติเกิดขึ้นเมื่อกระบวนทัศน์หนึ่งเข้ามาแทนที่อีกกระบวนทัศน์หนึ่งในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ [41]

คุห์นปฏิเสธว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแยกสมมติฐานที่กำลังทดสอบออกจากอิทธิพลของทฤษฎีที่ข้อสังเกตมีมูล และเขาแย้งว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะประเมินกระบวนทัศน์ที่แข่งขันกันโดยอิสระ โครงสร้างที่สอดคล้องกันเชิงตรรกะมากกว่าหนึ่งชิ้นสามารถวาดภาพโลกที่ใช้ประโยชน์ได้ แต่ไม่มีจุดร่วมใดที่จะแบ่งสองส่วนระหว่างกัน ทฤษฎีกับทฤษฎี แต่ละกระบวนทัศน์มีคำถาม จุดมุ่งหมาย และการตีความที่แตกต่างกันไป ทั้งสองไม่ได้ให้มาตรฐานที่สามารถตัดสินอีกฝ่ายได้ ดังนั้นจึงไม่มีวิธีที่ชัดเจนในการวัดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในกระบวนทัศน์ต่างๆ

สำหรับคุห์น ทางเลือกของกระบวนทัศน์นั้นคงอยู่ได้ด้วยกระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผล แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ถูกกำหนดโดยกระบวนการเหล่านี้ การเลือกระหว่างกระบวนทัศน์เกี่ยวข้องกับการกำหนด "ภาพเหมือน" สองภาพขึ้นไปเทียบกับโลกและตัดสินใจว่าภาพใดมีแนวโน้มมากที่สุด สำหรับคุห์น การยอมรับหรือการปฏิเสธกระบวนทัศน์เป็นกระบวนการทางสังคมพอๆ กับกระบวนการเชิงตรรกะ อย่างไรก็ตาม จุดยืนของ Kuhn ไม่ใช่หนึ่งในลัทธิสัมพัทธภาพ [42]จากคำพูดของคุห์น การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์เกิดขึ้นเมื่อมีความผิดปกติเชิงสังเกตจำนวนมากเกิดขึ้นในกระบวนทัศน์เก่า และกระบวนทัศน์ใหม่ก็สมเหตุสมผล นั่นคือ ทางเลือกของกระบวนทัศน์ใหม่ขึ้นอยู่กับการสังเกต แม้ว่าการสังเกตเหล่านั้นจะทำกับภูมิหลังของกระบวนทัศน์เก่าก็ตาม

แนวทางปัจจุบัน

ข้อสันนิษฐานตามความเป็นจริงของธรรมชาตินิยม

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดสร้างขึ้นจากสมมติฐานที่สำคัญอย่างน้อยที่สุดที่ยังไม่ผ่านการทดสอบโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ [43] [44] คุห์นเห็นพ้องต้องกันว่าวิทยาศาสตร์ทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของวาระที่ได้รับอนุมัติจากข้อสันนิษฐานที่พิสูจน์ไม่ได้เกี่ยวกับลักษณะของเอกภพ แทนที่จะเป็นเพียงข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ สมมติฐานเหล่านี้—กระบวนทัศน์—ประกอบด้วยกลุ่มของความเชื่อ ค่านิยม และเทคนิคที่ชุมชนวิทยาศาสตร์หนึ่ง ๆ ยึดถือ ซึ่งทำให้ระบบของพวกเขาชอบธรรมและกำหนดข้อจำกัดในการสืบสวนของพวกเขา [45]สำหรับนักธรรมชาติวิทยา ธรรมชาติคือความจริงเพียงหนึ่งเดียว เป็นกระบวนทัศน์เดียว ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า 'เหนือธรรมชาติ' วิธีการทางวิทยาศาสตร์จะใช้เพื่อตรวจสอบความเป็นจริงทั้งหมด[46]และธรรมชาตินิยมเป็นปรัชญาโดยนัยของการทำงานนักวิทยาศาสตร์ [47]

จำเป็นต้องมีสมมติฐานพื้นฐานต่อไปนี้เพื่อพิสูจน์วิธีการทางวิทยาศาสตร์ [48]

 1. ว่ามีความเป็นจริงตามวัตถุประสงค์ร่วมกันโดยผู้สังเกตการณ์ที่มีเหตุผลทุกคน [48] ​​[49] "พื้นฐานของความมีเหตุมีผลคือการยอมรับความเป็นจริงภายนอก" [50]"ในฐานะปัจเจกบุคคล เราไม่สามารถรู้ได้ว่าข้อมูลทางประสาทสัมผัสที่เรารับรู้นั้นสร้างขึ้นโดยเทียมหรือมีต้นกำเนิดมาจากโลกแห่งความจริง ความเชื่อใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากโลกแห่งความจริงที่อยู่นอกตัวเรานั้นแท้จริงแล้วเป็นข้อสันนิษฐาน ดูเหมือนว่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะสันนิษฐานว่าความเป็นจริงตามความเป็นจริงนั้นมีอยู่จริง กว่าจะอยู่อย่างสันโดษ ดังนั้น ผู้คนจึงค่อนข้างพอใจที่จะตั้งสมมติฐานนี้ อันที่จริง เราตั้งสมมติฐานนี้โดยไม่รู้ตัวเมื่อเราเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับโลกตั้งแต่ยังเป็นทารก โลกภายนอกเรา ดูเหมือนจะตอบสนองในรูปแบบที่สอดคล้องกับที่เป็นอยู่ จริง ... สมมติฐานของวัตถุนิยมเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราต้องแนบความหมายร่วมสมัยกับความรู้สึกและความรู้สึกของเราและทำให้เข้าใจได้มากขึ้น" [51]"หากไม่มีสมมติฐานนี้ ก็จะมีเพียงความคิดและภาพในจิตใจของเรา (ซึ่งจะเป็นจิตที่มีอยู่เพียงดวงเดียว) และจะไม่จำเป็นต้องมีวิทยาศาสตร์หรือสิ่งอื่นใด" [52]
 2. ว่าความจริงที่เป็นปรนัยนี้อยู่ภาย ใต้กฎธรรมชาติ [48] ​​[49] "อย่างน้อยในทุกวันนี้ วิทยาศาสตร์ถือว่าจักรวาลเป็นไปตามหลักการที่รู้ได้ซึ่งไม่ขึ้นกับเวลาหรือสถานที่ หรือขึ้นอยู่กับตัวแปรเชิงอัตวิสัย เช่น สิ่งที่เราคิด รู้ หรือวิธีที่เราประพฤติ" [50] Hugh Gauch ให้เหตุผลว่าวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่า "โลกทางกายภาพนั้นเป็นระเบียบและเข้าใจได้" [53]
 3. ความจริงนั้นสามารถค้นพบได้จากการสังเกตและการทดลองอย่างเป็นระบบ [48] ​​[49] Stanley Sobottka กล่าวว่า: "สมมติฐานของความเป็นจริงภายนอกนั้นจำเป็นสำหรับวิทยาศาสตร์ในการทำงานและเพื่อความเจริญ โดยส่วนใหญ่แล้ว วิทยาศาสตร์คือการค้นพบและอธิบายโลกภายนอก" [52] "วิทยาศาสตร์พยายามสร้างความรู้ที่เป็นสากลและมีวัตถุประสงค์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายในขอบเขตแห่งความเข้าใจของมนุษย์" [50]
 4. ว่าธรรมชาติมีกฎที่เหมือนกันและส่วนใหญ่หากไม่ใช่ทุกสิ่งในธรรมชาติต้องมีสาเหตุทางธรรมชาติเป็นอย่างน้อย [49]สตีเฟน เจย์ โกลด์นักชีววิทยาอ้างถึงข้อเสนอทั้งสองที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดว่าเป็น ความคงที่ ของกฎธรรมชาติและการดำเนินการของกระบวนการที่รู้จัก ซิมป์สันเห็นพ้องต้องกันว่าสัจพจน์ของความเสมอภาคของกฎหมาย ซึ่งเป็นสัจพจน์ที่พิสูจน์ไม่ได้ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักวิทยาศาสตร์ในการอนุมานแบบอนุมานแบบอุปนัยในอดีตที่ไม่อาจสังเกตได้ เพื่อศึกษามันอย่างมีความหมาย [55]
 5. ขั้นตอนการทดลองนั้นจะทำได้อย่างน่าพอใจโดยไม่มีข้อผิดพลาดโดยเจตนาหรือไม่ตั้งใจที่จะส่งผลต่อผลลัพธ์ [49]
 6. ผู้ทำการทดลองจะไม่มีความลำเอียงอย่างมีนัยสำคัญจากข้อสันนิษฐานของพวกเขา [49]
 7. การสุ่มนั้นเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด [49]ตัวอย่างสุ่มอย่างง่าย (SRS) เป็นตัวเลือกความน่าจะเป็นพื้นฐานที่สุดที่ใช้สำหรับสร้างตัวอย่างจากประชากร ประโยชน์ของ SRS คือรับประกันว่าผู้วิจัยจะเลือกตัวอย่างที่แสดงถึงประชากรที่รับรองผลสรุปที่ถูกต้องทางสถิติ [56]

การเชื่อมโยงกัน

Jeremiah Horrocksทำการสังเกตการณ์การเคลื่อนผ่านของดาวศุกร์เป็นครั้งแรกในปี 1639 ตามจินตนาการของศิลปินW. R. Lavenderในปี 1903

ตรงกันข้ามกับมุมมองที่ว่าวิทยาศาสตร์วางอยู่บนสมมติฐานพื้นฐาน การเชื่อมโยงกันยืนยันว่าข้อความมีเหตุผลโดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่สอดคล้องกัน หรือมากกว่านั้น แต่ละข้อความไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวมันเอง: เฉพาะระบบที่เชื่อมโยงกันเท่านั้นที่สามารถพิสูจน์ได้ [57]การทำนายการเคลื่อนผ่านของดาวศุกร์ได้รับการพิสูจน์โดยสอดคล้องกับความเชื่อที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับกลศาสตร์ท้องฟ้าและการสังเกตก่อนหน้านี้ ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น การสังเกตเป็นการกระทำทางปัญญา นั่นคืออาศัยความเข้าใจที่มีอยู่แล้ว ชุดความเชื่อที่เป็นระบบ การสังเกตการเคลื่อนผ่านของดาวศุกร์ต้องอาศัยความเชื่อเสริมมากมาย เช่น ความเชื่อที่อธิบายทัศนศาสตร์ของกล้องโทรทรรศน์กลศาสตร์ของแท่นวางกล้องโทรทรรศน์ และความเข้าใจเกี่ยวกับกลศาสตร์ท้องฟ้า หากการทำนายล้มเหลวและไม่มีการสังเกตการผ่านหน้า นั่นน่าจะเป็นโอกาสในการปรับเปลี่ยนระบบ การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานเสริมบางอย่าง แทนที่จะเป็นการปฏิเสธระบบทางทฤษฎี [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

ในความเป็นจริง ตามวิทยานิพนธ์ Duhem–QuineหลังจากPierre DuhemและW.V. Quineเป็นไปไม่ได้ที่จะทดสอบทฤษฎีอย่างโดดเดี่ยว [58]เราต้องเพิ่มสมมติฐานเสริมเสมอเพื่อให้การทำนายสามารถทดสอบได้ ตัวอย่างเช่น ในการทดสอบกฎความโน้มถ่วงของนิวตันในระบบสุริยะ เราต้องการข้อมูลเกี่ยวกับมวลและตำแหน่งของดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ทั้งหมด ความล้มเหลวในการทำนายวงโคจรของดาวยูเรนัสในศตวรรษที่ 19 ไม่ได้นำไปสู่การปฏิเสธกฎของนิวตัน แต่เป็นการปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าระบบสุริยะประกอบด้วยดาวเคราะห์เพียงเจ็ดดวง การสืบสวนที่ตามมานำไปสู่การค้นพบ ดาวเนปจูนดวงที่แปด. หากการทดสอบล้มเหลว แสดงว่ามีบางอย่างผิดปกติ แต่มีปัญหาในการหาว่าสิ่งนั้นคืออะไร: ดาวเคราะห์ที่หายไป อุปกรณ์ทดสอบที่สอบเทียบไม่ดี ความโค้งที่ไม่น่าสงสัยของอวกาศ หรืออย่างอื่น [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

ผลอย่างหนึ่งของวิทยานิพนธ์ Duhem–Quine คือเราสามารถสร้างทฤษฎีใด ๆ ที่เข้ากันได้กับการสังเกตเชิงประจักษ์ใด ๆ โดยการเพิ่ม สมมติฐานเฉพาะกิจที่เหมาะสมในจำนวนที่เพียงพอ Karl Popperยอมรับวิทยานิพนธ์นี้ ทำให้เขาปฏิเสธการ ปลอมแปลง ที่ไร้เดียงสา เขากลับชอบมุมมอง "การอยู่รอดของผู้ที่เหมาะสมที่สุด" ซึ่งทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่ปลอมแปลงได้มากที่สุดเป็นที่ต้องการมากกว่า [59]

ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบวิธี

Paul Feyerabend (1924–1994) แย้งว่าไม่มีคำอธิบายของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ใดที่กว้างพอที่จะรวมแนวทางและวิธีการทั้งหมดที่ใช้โดยนักวิทยาศาสตร์ และไม่มีกฎเกณฑ์วิธีการ ที่เป็นประโยชน์และไม่มีข้อยกเว้นที่ ควบคุมความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ เขาแย้งว่า "หลักการเดียวที่ไม่ยับยั้งความก้าวหน้าคือ: อะไร ก็เกิดขึ้น ได้" [60]

Feyerabend กล่าวว่าวิทยาศาสตร์เริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวเพื่อปลดปล่อย แต่เมื่อเวลาผ่านไป มันกลายเป็นความเชื่อที่ดื้อรั้นและเข้มงวดมากขึ้น และมีลักษณะกดขี่บางอย่าง และด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นอุดมการณ์ มากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุนี้ เขาจึงกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะคิดวิธีแยกแยะวิทยาศาสตร์ออกจากศาสนาเวทมนตร์หรือตำนานปรัมปรา เขาเห็นการครอบงำของวิทยาศาสตร์แต่เพียงผู้เดียวว่าเป็นวิธีการชี้นำสังคมอย่างเผด็จการและไม่มีเหตุผล [60]การประกาศใช้ลัทธิอนาธิปไตยทางญาณวิทยานี้ทำให้ Feyerabend ได้รับฉายาว่า "ศัตรูที่เลวร้ายที่สุดของวิทยาศาสตร์" จากผู้ว่าของเขา [61]

สังคมวิทยาของระเบียบวิธีความรู้ทางวิทยาศาสตร์

จากข้อมูลของ Kuhn วิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมส่วนรวมโดยเนื้อแท้แล้ว ซึ่งจะทำได้ในฐานะส่วนหนึ่งของชุมชนเท่านั้น [62]สำหรับเขา ความแตกต่างพื้นฐานระหว่างวิทยาศาสตร์กับสาขาวิชาอื่นคือวิธีการที่ชุมชนทำหน้าที่ คนอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Feyerabend และนักคิดหลังสมัยใหม่บางคนแย้งว่ามีความแตกต่างไม่เพียงพอระหว่างการปฏิบัติทางสังคมในวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาอื่น ๆ เพื่อรักษาความแตกต่างนี้ สำหรับพวกเขาแล้ว ปัจจัยทางสังคมมีบทบาทสำคัญและโดยตรงต่อวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แต่ปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่แยกแยะวิทยาศาสตร์ออกจากสาขาวิชาอื่นๆ ในบัญชีนี้ วิทยาศาสตร์ถูกสร้างทางสังคม แม้ว่านี่จะไม่ได้หมายความถึงความคิดที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงว่าความเป็นจริงแล้วก็คือสิ่ง สร้าง ทาง สังคม

Michel Foucaultพยายามวิเคราะห์และเปิดเผยว่าสาขาวิชาภายในสังคมศาสตร์พัฒนาและนำวิธีการที่ใช้โดยผู้ปฏิบัติงานมาใช้อย่างไร ในงานเช่นThe Archeology of Knowledgeเขาใช้คำว่าHuman Sciences วิทยาศาสตร์ของมนุษย์ไม่ประกอบด้วยสาขาวิชาหลัก พวกเขาค่อนข้างเป็นพื้นที่สหวิทยาการสำหรับการสะท้อนถึงมนุษย์ซึ่งเป็นเรื่องของความรู้ทางวิทยาศาสตร์กระแสหลักมากขึ้น ซึ่งตอนนี้ถูกมองว่าเป็นวัตถุ นั่งอยู่ระหว่างพื้นที่ดั้งเดิมเหล่านี้ และแน่นอนว่าเชื่อมโยงกับสาขาวิชาต่างๆเช่นมานุษยวิทยาจิตวิทยาสังคมวิทยาและแม้แต่ประวัติศาสตร์ . [63]ฟู โกต์โต้แย้งตลอดงานของเขาว่า วาทกรรมทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของปรากฏการณ์ ดังที่ทั้ง นักวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและสังคมชอบเชื่อ แต่เป็นผลพวงจากระบบความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ดิ้นรนเพื่อสร้างวินัยทางวิทยาศาสตร์ และความรู้ในสังคมที่กำหนด [64]ด้วยความก้าวหน้าของสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ เช่น จิตวิทยาและมานุษยวิทยา ความจำเป็นในการแยก จัดหมวดหมู่ ทำให้เป็นมาตรฐานและจัดกลุ่มประชากรให้เป็นอัตลักษณ์ทางสังคมที่สร้างขึ้นกลายเป็นแก่นของวิทยาศาสตร์ การสร้างสิ่งที่ถือว่า "ปกติ" และ "ผิดปกติ" นั้นเป็นการตีตราและกีดกันกลุ่มคน เช่น ชนกลุ่มน้อยที่ป่วยทางจิตและทางเพศและเพศ [65]

อย่างไรก็ตาม บางคน (เช่น Quine) ยืนยันว่าความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งสร้างทางสังคม:

วัตถุทางกายภาพถูกนำเข้าสู่สถานการณ์ตามแนวคิดในฐานะตัวกลางที่สะดวก ไม่ใช่โดยคำจำกัดความในแง่ของประสบการณ์ แต่เป็นเพียงตำแหน่งที่ลดไม่ได้เทียบเคียงได้ในทางญาณวิทยากับเทพเจ้าของโฮเมอร์ ... สำหรับส่วนของฉัน ฉันเป็นนักฟิสิกส์ qua lay เชื่อในวัตถุทางกายภาพ และไม่ได้อยู่ในเทพเจ้าของโฮเมอร์ และฉันคิดว่ามันเป็นข้อผิดพลาดทางวิทยาศาสตร์ที่จะเชื่ออย่างอื่น แต่ในเชิงญาณวิทยาแล้ว วัตถุทางกายภาพและทวยเทพต่างกันเพียงระดับเท่านั้น ไม่ใช่ในลักษณะ หน่วยงานทั้งสองประเภทเข้าสู่แนวคิดของเราในฐานะวัฒนธรรมเท่านั้น [66]

การฟันเฟืองของนักวิทยาศาสตร์ในที่สาธารณะเพื่อต่อต้านมุมมองดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทศวรรษที่ 1990 กลายเป็นที่รู้จักในชื่อสงครามวิทยาศาสตร์ [67]

พัฒนาการที่สำคัญในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาคือการศึกษาการก่อตัว โครงสร้าง และวิวัฒนาการของชุมชนวิทยาศาสตร์โดยนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยา รวมถึงDavid Bloor , Harry Collins , Bruno Latour , Ian HackingและAnselm Strauss แนวคิดและวิธีการ (เช่น ทางเลือกที่มีเหตุผล ทางเลือกทางสังคม หรือทฤษฎีเกม) จากเศรษฐศาสตร์ก็ถูกนำมาใช้[ โดยใคร? ]เพื่อความเข้าใจประสิทธิภาพของชุมชนวิทยาศาสตร์ในการผลิตความรู้ สาขาสหวิทยาการนี้เป็นที่รู้จักในฐานะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา [68] แนวทางของปรัชญาวิทยาศาสตร์ในที่นี้คือการศึกษาว่าชุมชนวิทยาศาสตร์ดำเนินการอย่างไร

ปรัชญาภาคพื้นทวีป

นักปรัชญาในประเพณีปรัชญาภาคพื้นทวีปไม่ได้จัดประเภทตามประเพณี[ โดยใคร? ]ในฐานะนักปรัชญาวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม พวกเขามีหลายอย่างที่จะพูดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ซึ่งบางส่วนได้คาดการณ์ถึงรูปแบบในประเพณีการวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น ในThe Genealogy of Morals (1887) Friedrich Nietzscheได้พัฒนาวิทยานิพนธ์ว่าแรงจูงใจในการค้นหาความจริงในวิทยาศาสตร์เป็นอุดมคติแบบนักพรต [69]

เฮเกลกับนักเรียนชาวเบอร์ลินของเขา
ร่างโดย Franz Kugler

โดยทั่วไปแล้ว ปรัชญาภาคพื้นทวีปมองวิทยาศาสตร์จากมุมมองทางประวัติศาสตร์โลก Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) กลายเป็นหนึ่งในนักปรัชญากลุ่มแรกที่สนับสนุนมุมมองนี้ นักปรัชญาเช่นปิแอร์ ดูเฮม (พ.ศ. 2404-2459) และแกสตัน แบชลาร์ด (พ.ศ. 2427-2505) ยังเขียนงานของพวกเขาด้วยแนวทางประวัติศาสตร์โลกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดยเขียนก่อนหน้างานของคุห์นในปี พ.ศ. 2505 โดยรุ่นหรือมากกว่านั้น แนวทางทั้งหมดเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการหันเหทางประวัติศาสตร์และสังคมวิทยาไปสู่วิทยาศาสตร์ โดยให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่มีชีวิต (แบบของ Husserlian "life-world" ) แทนที่จะเป็นวิธีการที่เน้นความก้าวหน้าหรือต่อต้านประวัติศาสตร์ตามที่เน้นในประเพณีการวิเคราะห์ เราสามารถติดตามแนวความคิดของทวีปนี้ได้ผ่านทางปรากฏการณ์ วิทยา ของEdmund Husserl (1859-1938) ผลงานชิ้นสุดท้ายของMerleau-Ponty ( Nature: Course Notes from the Collège de France , 1956–1960) และhermeneuticsของMartin Heidegger (1889-1976) [70]

ผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดต่อประเพณีของชาวยุโรปที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาจากการวิจารณ์ทัศนคติทางทฤษฎีโดยทั่วไปของ Martin Heidegger ซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ด้วย [71]ด้วยเหตุนี้ ประเพณีของชาวยุโรปจึงยังคงสงสัยในความสำคัญของวิทยาศาสตร์ในชีวิตมนุษย์และในการค้นคว้าทางปรัชญามากขึ้น อย่างไรก็ตาม มีงานสำคัญหลายชิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานของปูชนียบุคคล Kuhnian, Alexandre Koyré (พ.ศ. 2435-2507) การพัฒนาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการวิเคราะห์ความคิดทางประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของ Michel Foucault ใน The Order of Things (1966) และการศึกษาเกี่ยวกับอำนาจและการทุจริตใน "วิทยาศาสตร์" ของความบ้า [72]นักเขียนยุคหลังไฮเดกเกอร์ที่สนับสนุนปรัชญาวิทยาศาสตร์ภาคพื้นทวีปในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 ได้แก่Jürgen Habermas (เช่นTruth and Justification , 1998), Carl Friedrich von Weizsäcker ( The Unity of Nature , 1980; German : Die Einheit der Natur (1971)) และWolfgang Stegmüller ( Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie , 1973–1986)

หัวข้ออื่นๆ

การลดทอน

การ วิเคราะห์เกี่ยวข้องกับการแตกข้อสังเกตหรือทฤษฎีออกเป็นแนวคิดง่ายๆ เพื่อให้เข้าใจได้ การลดทอนสามารถอ้างถึงตำแหน่งทางปรัชญาหลายตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับแนวทางนี้ ประเภทหนึ่งของการลดลงเสนอว่าปรากฏการณ์นั้นคล้อยตามคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ในระดับการวิเคราะห์และการสอบถามที่ต่ำกว่า บางทีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อาจอธิบายได้ในแง่สังคมวิทยาและจิตวิทยา ซึ่งในทางกลับกันอาจอธิบายได้ในแง่ของสรีรวิทยาของมนุษย์ ซึ่งในทางกลับกันอาจอธิบายได้ในแง่ของเคมีและฟิสิกส์ [73] Daniel Dennettแยกความแตกต่างของลัทธิลดขนาดโดยชอบด้วยกฎหมายจากสิ่งที่เขาเรียกว่า การลดทอน แบบโลภซึ่งปฏิเสธความซับซ้อนที่แท้จริงและก้าวกระโดดเร็วเกินไปไปสู่การสรุปภาพรวม[74]

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ประเด็นกว้างๆ ที่ส่งผลต่อความเป็นกลางของวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่วิทยาศาสตร์เลือกที่จะสำรวจ กล่าวคือ ส่วนใดของโลกและของมนุษยชาติที่วิทยาศาสตร์ศึกษา Philip KitcherในScience, Truth, and Democracy [75] ให้เหตุผลว่าการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่พยายามแสดงให้ประชากรกลุ่มหนึ่งเห็นว่ามีความฉลาดน้อยกว่า ประสบความสำเร็จ หรือมีอารมณ์ล้าหลังเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆ สู่วิทยาศาสตร์ ดังนั้นการศึกษาดังกล่าวจึงบ่อนทำลายความเห็นพ้องต้องกันในวงกว้างที่จำเป็นสำหรับวิทยาศาสตร์ที่ดีโดยไม่รวมคนบางกลุ่ม และพิสูจน์ตัวเองในท้ายที่สุดว่าไม่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์

ปรัชญาของวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ

ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ที่ปราศจากปรัชญา มีเพียงวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่นำสัมภาระทางปรัชญาขึ้นเครื่องโดยไม่มีการตรวจสอบ [76]

—  Daniel Dennett, Darwin's Dangerous Idea , 1995

นอกเหนือจากการตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการอุปนัยแล้ว นักปรัชญาวิทยาศาสตร์จำนวนมากยังหมกมุ่นอยู่กับการสืบสวนปัญหาพื้นฐานในวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ พวกเขายังตรวจสอบความหมายของวิทยาศาสตร์เฉพาะสำหรับคำถามทางปรัชญาที่กว้างขึ้น ปลายศตวรรษที่ 20 และต้นศตวรรษที่ 21 มีจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพปรัชญาของวิทยาศาสตร์เฉพาะเพิ่มขึ้น [77]

ปรัชญาสถิติ

ปัญหาของการเหนี่ยวนำที่กล่าวถึงข้างต้นเห็นได้ในอีกรูปแบบหนึ่งในการโต้วาทีเกี่ยวกับ รากฐาน ของสถิติ [78]แนวทางมาตรฐานในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติหลีกเลี่ยงการอ้างว่าหลักฐานสนับสนุนสมมติฐานหรือทำให้มีความเป็นไปได้มากขึ้น การทดสอบทั่วไปจะให้ค่าpซึ่งเป็นความน่าจะเป็นของหลักฐานที่เป็นอยู่ ภายใต้สมมติฐานที่ว่าสมมติฐานที่กำลังทดสอบเป็นจริง ถ้า ค่า pต่ำเกินไป สมมติฐานจะถูกปฏิเสธ ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับการกล่าวเท็จ ในทางตรงกันข้ามการอนุมานแบบเบย์พยายามกำหนดความน่าจะเป็นให้กับสมมติฐาน หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาสถิติ ได้แก่การตีความความน่าจะเป็น การ เกินพอดีและความแตกต่างระหว่าง ความสัมพันธ์ และ สาเหตุ

ปรัชญาของคณิตศาสตร์

ปรัชญาคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกับรากฐานทางปรัชญาและความหมายของคณิตศาสตร์ [79]คำถามสำคัญคือตัวเลขสามเหลี่ยมและหน่วยทางคณิตศาสตร์อื่นๆ ดำรงอยู่อย่างเป็นอิสระจากจิตใจ มนุษย์หรือไม่ และอะไรคือธรรมชาติของ ประพจน์ทางคณิตศาสตร์ การถามว่า "1+1=2" เป็นจริงโดยพื้นฐานแล้วแตกต่างจากการถามว่าลูกบอลเป็นสีแดงหรือไม่? แคลคูลัสถูกคิดค้นหรือค้นพบหรือไม่? คำถามที่เกี่ยวข้องคือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องอาศัยประสบการณ์หรือเหตุผลเพียงอย่างเดียว การพิสูจน์ ทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์หมายความว่าอย่างไร และเราจะรู้ได้อย่างไรว่า aการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ถูกต้องหรือไม่? นักปรัชญาคณิตศาสตร์ยังมีเป้าหมายที่จะชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ความสามารถของมนุษย์ เช่นสัญชาตญาณและจักรวาลทาง วัตถุ

ปรัชญาฟิสิกส์

ปัญหาที่แก้ไม่ได้ในฟิสิกส์ :

คำอธิบาย ควอนตัมของความเป็นจริง ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบต่างๆ เช่น "การซ้อนทับของรัฐ" และ " การยุบ ตัวของฟังก์ชันคลื่น " ทำให้เกิดความเป็นจริงที่เรารับรู้ได้อย่างไร

ปรัชญาฟิสิกส์เป็นการศึกษาคำถาม เชิง ปรัชญา พื้นฐานที่แฝงอยู่ใน ฟิสิกส์ ยุคใหม่ การศึกษาสสารและพลังงานและปฏิสัมพันธ์ของพวกมันอย่างไร คำถามหลักเกี่ยวข้องกับธรรมชาติของอวกาศและเวลาอะตอมและปรมาณู รวมถึงการคาดการณ์ของจักรวาลวิทยาการตีความกลศาสตร์ควอนตัมรากฐานของกลศาสตร์สถิติความเป็นเหตุเป็นผลปัจจัยกำหนดและธรรมชาติของกฎทางกายภาพ [80]คลาสสิก คำถามเหล่านี้หลายข้อได้รับการศึกษาโดยเป็นส่วนหนึ่งของอภิปรัชญา (เช่น คำถามเกี่ยวกับสาเหตุ ปัจจัยกำหนด และกาลอวกาศและเวลา)

ปรัชญาเคมี

ปรัชญาเคมีเป็นปรัชญาที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการและเนื้อหาของวิทยาศาสตร์เคมี มีการสำรวจโดยนักปรัชญา นักเคมี และทีมนักปรัชญา-นักเคมี รวมถึงการวิจัยเกี่ยวกับปรัชญาทั่วไปของประเด็นวิทยาศาสตร์ที่ใช้กับเคมี ตัวอย่างเช่น ปรากฏการณ์ทางเคมีทั้งหมดสามารถอธิบายได้ด้วยกลศาสตร์ควอนตัมหรือไม่สามารถลดเคมีเป็นฟิสิกส์ได้? สำหรับอีกตัวอย่างหนึ่ง นักเคมีได้กล่าวถึงปรัชญาของการยืนยันทฤษฎีในบริบทของการยืนยันกลไกการเกิดปฏิกิริยา. การกำหนดกลไกปฏิกิริยาทำได้ยากเนื่องจากไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง นักเคมีสามารถใช้มาตรการทางอ้อมหลายอย่างเป็นหลักฐานในการแยกแยะกลไกบางอย่าง แต่พวกเขามักไม่แน่ใจว่ากลไกที่เหลือนั้นถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากมีกลไกที่เป็นไปได้อื่นๆ อีกมากมายที่พวกเขายังไม่ได้ทดสอบหรือแม้แต่คิด [81]นักปรัชญายังได้พยายามอธิบายความหมายของแนวคิดทางเคมีซึ่งไม่ได้อ้างถึงหน่วยงานทางกายภาพที่เฉพาะเจาะจง เช่นพันธะเคมี

ปรัชญาดาราศาสตร์

ปรัชญาของดาราศาสตร์พยายามทำความเข้าใจและวิเคราะห์วิธีการและเทคโนโลยีที่ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ โดยมุ่งเน้นที่การสังเกตการณ์เกี่ยวกับอวกาศและปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์ที่สามารถศึกษาได้ เนื่องจากนักดาราศาสตร์อาศัยและใช้ทฤษฎีและสูตรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อื่นๆ เช่น เคมีและฟิสิกส์ การแสวงหาความเข้าใจว่าความรู้สามารถหาได้เกี่ยวกับเอกภพได้อย่างไร ตลอดจนความสัมพันธ์ที่โลกของเราและระบบสุริยะมีอยู่ในมุมมองส่วนตัวของเรา ของสถานที่ของเราในจักรวาล ข้อมูลเชิงลึกเชิงปรัชญาว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอวกาศสามารถวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และกำหนดค่าด้วยความรู้ที่เป็นที่ยอมรับอื่น ๆ ได้อย่างไรเป็นประเด็นหลักของการสอบถาม

ปรัชญาของวิทยาศาสตร์โลก

ปรัชญาของวิทยาศาสตร์โลกเกี่ยวข้องกับวิธีที่มนุษย์ได้รับและตรวจสอบความรู้ของการทำงานของระบบโลก รวมถึงชั้นบรรยากาศ ไฮโดร สเฟียร์ และธรณีภาค (ดินแข็ง) วิธีการรับรู้และนิสัยของนักวิทยาศาสตร์โลกมีความคล้ายคลึงกันที่สำคัญกับวิทยาศาสตร์อื่น ๆ แต่ยังมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นซึ่งเกิดจากธรรมชาติของระบบโลกที่ซับซ้อน แตกต่าง มีเอกลักษณ์ มีอายุยืนยาว และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ปรัชญาชีววิทยา

Peter Godfrey-Smith ได้รับรางวัลLakatos Award [82]จากหนังสือDarwinian Populations and Natural Selection ในปี 2009 ซึ่งกล่าวถึงรากฐาน ทางปรัชญาของทฤษฎีวิวัฒนาการ [83] [84]

ปรัชญาของชีววิทยาเกี่ยวข้องกับ ประเด็น ทางญาณวิทยาอภิปรัชญาและจริยธรรมในวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวการแพทย์ แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วนักปรัชญาวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาจะสนใจชีววิทยามานานแล้ว (เช่นอริสโตเติลเดส์การ ต ส์ไลบ์นิซและแม้แต่คานท์ ) แต่ปรัชญาชีววิทยาก็ปรากฏเป็นสาขาวิชาอิสระของปรัชญาในทศวรรษที่ 1960 และ 1970 เท่านั้น [85]นักปรัชญาวิทยาศาสตร์เริ่มให้ความสนใจกับพัฒนาการทางชีววิทยามากขึ้น ตั้งแต่การสังเคราะห์สมัยใหม่ขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1930 และ 1940 ไปจนถึงการค้นพบโครงสร้างของกรดดี ออกซีไรโบนิวคลีอิก (DNA) ในปี 1953 ไปจนถึงความก้าวหน้าทางพันธุวิศวกรรมล่าสุด แนวคิดหลักอื่นๆ เช่น การลดลงของกระบวนการชีวิตทั้งหมด เป็นปฏิกิริยา ทางชีวเคมีเช่นเดียวกับการรวมจิตวิทยา เข้ากับ ประสาทวิทยาศาสตร์ที่กว้างขึ้น การวิจัยในปรัชญาชีววิทยาปัจจุบันรวมถึงการตรวจสอบรากฐานของทฤษฎีวิวัฒนาการ (เช่น งานของ Peter Godfrey-Smith ) [86]และบทบาทของไวรัสในฐานะสัญลักษณ์ถาวรในจีโนมของโฮสต์ ด้วยเหตุนี้ วิวัฒนาการของลำดับเนื้อหาทางพันธุกรรมจึงถูกมองว่าเป็นผลมาจากผู้แก้ไขจีโนมที่มีความสามารถ[ ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม ]ตรงกันข้ามกับเรื่องเล่าในอดีตที่เหตุการณ์การจำลองแบบผิดพลาด (การกลายพันธุ์) ครอบงำ

ปรัชญาการแพทย์

ส่วนหนึ่งของคำสาบานของ Hippocraticจากศตวรรษที่สาม

นอกเหนือจากจริยศาสตร์ทางการแพทย์และ จริยธรรม ทางชีวภาพแล้ว ปรัชญาการแพทย์ยังเป็นแขนงหนึ่งของปรัชญาที่รวมถึงญาณวิทยาและ ววิทยา / อภิปรัชญาของการแพทย์ ภายในญาณวิทยาของยา ยาที่ใช้หลักฐานเป็นฐาน (EBM) (หรือวิธีปฏิบัติที่ใช้หลักฐานตามหลักฐาน (EBP)) ได้ดึงดูดความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของการสุ่มตัวอย่าง[87] [88] [89] การควบคุมที่ทำให้ไม่เห็นและยาหลอก ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของการตรวจสอบเหล่านี้ ภววิทยาที่น่าสนใจเฉพาะกับปรัชญาการแพทย์ ได้แก่คาร์ทีเซียนคู่ , ความคิดแบบโมโนเจเนติกของโรค[90]และแนวคิดของ 'ยาหลอก' และ 'ผลของยาหลอก' [91] [92] [93] [94]นอกจากนี้ยังมีความสนใจเพิ่มขึ้นในอภิปรัชญาของการแพทย์[95]โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดเกี่ยวกับสาเหตุ นักปรัชญาการแพทย์อาจไม่เพียงสนใจว่าความรู้ทางการแพทย์เกิดขึ้นได้อย่างไร แต่ยังสนใจในธรรมชาติของปรากฏการณ์ดังกล่าวด้วย สาเหตุเป็นที่สนใจเพราะจุดประสงค์ของการวิจัยทางการแพทย์จำนวนมากคือการสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เช่น อะไรเป็นสาเหตุของโรค หรือสิ่งที่ทำให้ผู้คนดีขึ้น [96]

ปรัชญาจิตเวชศาสตร์

ปรัชญาจิตเวช สำรวจคำถามเชิงปรัชญาเกี่ยวกับจิตเวชศาสตร์และความเจ็บป่วยทางจิต โดมินิก เมอร์ฟี นักปรัชญาด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ได้ระบุการสำรวจสามด้านของปรัชญาจิตเวชศาสตร์ ประการแรกเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบจิตเวชศาสตร์ในฐานะวิทยาศาสตร์โดยใช้เครื่องมือของปรัชญาวิทยาศาสตร์ที่กว้างกว่า ส่วนที่สองเป็นการตรวจสอบแนวคิดที่ใช้ในการอภิปรายเกี่ยวกับความเจ็บป่วยทางจิต รวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับความเจ็บป่วยทางจิต และคำถามเชิงบรรทัดฐานที่เกิดขึ้น พื้นที่ที่สามเกี่ยวข้องกับความเชื่อมโยงและความไม่ต่อเนื่องระหว่างปรัชญาของจิตใจและจิตเวช [97]

ปรัชญาจิตวิทยา

Wilhelm Wundt (นั่ง) กับเพื่อนร่วมงานในห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยาของเขา เป็นครั้งแรกในประเภทนี้

ปรัชญาจิตวิทยาหมายถึงประเด็นที่เป็นรากฐานทางทฤษฎีของจิตวิทยาสมัยใหม่ ประเด็นเหล่านี้บางส่วนเป็นข้อกังวลทางญาณวิทยาเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบทางจิตวิทยา ตัวอย่างเช่น วิธีที่ดีที่สุดในการศึกษาจิตวิทยาโดยมุ่งเน้นที่การตอบสนองของพฤติกรรมต่อสิ่งเร้าภายนอกเท่านั้น หรือนักจิตวิทยาควรเน้นที่การรับรู้ทางจิตใจและกระบวนการคิด ? [98]หากเป็นอย่างหลัง คำถามที่สำคัญคือจะวัดประสบการณ์ภายในของผู้อื่นได้อย่างไร การรายงานความรู้สึกและความเชื่อของตนเองอาจไม่น่าเชื่อถือ เพราะแม้ในกรณีที่ไม่มีแรงจูงใจที่ชัดเจนสำหรับอาสาสมัครที่จะหลอกลวงในคำตอบของพวกเขา การหลอกลวงตนเองหรือความจำที่เลือกอาจส่งผลต่อการตอบสนองของพวกเขา แม้แต่ในกรณีของการรายงานตนเองอย่างถูกต้อง คำตอบจะเปรียบเทียบระหว่างบุคคลได้อย่างไร แม้ว่าคนสองคนจะตอบด้วยคำตอบเดียวกันในระดับ Likertพวกเขาอาจประสบกับสิ่งที่แตกต่างกันมาก

ประเด็นอื่นๆ ในปรัชญาจิตวิทยาคือคำถามเชิงปรัชญาเกี่ยวกับธรรมชาติของจิตใจ สมอง และการรับรู้ และบางทีมักคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตร์การรับรู้หรือปรัชญาของจิตใจ ตัวอย่างเช่น มนุษย์เป็น สิ่งมีชีวิตที่มี เหตุผล ? [98]มีความรู้สึกใดที่พวกเขามีเจตจำนงเสรีและสิ่งนั้นเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในการเลือกอย่างไร ปรัชญาจิตวิทยายังติดตามงานร่วมสมัยอย่างใกล้ชิดที่ดำเนินการเกี่ยวกับประสาทวิทยาการรู้คิดภาษาศาสตร์จิตวิทยาและปัญญาประดิษฐ์โดยตั้งคำถามถึงสิ่งที่พวกเขาอธิบายได้และไม่สามารถอธิบายได้ในทางจิตวิทยา

ปรัชญาของจิตวิทยาเป็นสาขาวิชาที่ค่อนข้างใหม่ เนื่องจากจิตวิทยาเพิ่งกลายเป็นระเบียบวินัยของตนเองในช่วงปลายปี 1800 โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาประสาทวิทยาเพิ่งกลายเป็นสาขาของตนเองไปเมื่อไม่นานมานี้ด้วยผลงานของPaul ChurchlandและPatricia Churchland [77]ตรงกันข้าม ปรัชญาของจิตใจเป็นวินัยที่มีมาอย่างดีตั้งแต่ก่อนที่จิตวิทยาจะเป็นสาขาวิชาหนึ่งเสียอีก มันเกี่ยวข้องกับคำถามเกี่ยวกับธรรมชาติของจิตใจ คุณสมบัติของประสบการณ์ และประเด็นเฉพาะเช่นการถกเถียงระหว่างทวิ นิยม และเอกนิยม

ปรัชญาสังคมศาสตร์

ปรัชญาสังคมศาสตร์เป็นการศึกษาตรรกะและวิธีการทางสังคมศาสตร์เช่นสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาวัฒนธรรม [99]นักปรัชญาสังคมศาสตร์เกี่ยวข้องกับความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปรากฏการณ์ทางสังคม การดำรงอยู่ที่เป็นไปได้ของกฎหมายสังคม และความสำคัญทางภ ววิทยาของ โครงสร้างและหน่วยงาน

นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสAuguste Comte (1798–1857) ได้กำหนดมุมมองทางญาณวิทยาของ ลัทธิโพสิทิวิสต์ ในThe Course in Positivist Philosophy ซึ่งเป็นบทความชุดหนึ่งที่ตีพิมพ์ระหว่างปี 1830 ถึง 1842 สามเล่มแรกของหลักสูตรส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ที่ มีอยู่แล้วใน การดำรงอยู่ ( ธรณีศาสตร์ดาราศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีววิทยา ) ในขณะที่สองอย่างหลังเน้นย้ำถึงการมาของสังคมศาสตร์ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นคือ" สังคมวิทยา " [100]สำหรับ Comte วิทยาศาสตร์ธรรมชาติจำเป็นต้องมาถึงก่อน ก่อนที่มนุษยชาติจะสามารถถ่ายทอดความพยายามอย่างเพียงพอไปสู่ ​​"ศาสตร์ราชินี" ที่ท้าทายและซับซ้อนที่สุดของสังคมมนุษย์ Comte เสนอระบบวิวัฒนาการโดยเสนอให้สังคมผ่านสามขั้นตอนในการแสวงหาความจริงตาม ' กฎสามขั้นตอน ' ทั่วไป เหล่านี้คือ (1) เทววิทยา (2) อภิปรัชญาและ (3) แง่บวก [101]

แนวคิดเชิงบวกของคอมเตได้สร้างรากฐานทางปรัชญาเบื้องต้นสำหรับสังคมวิทยาอย่างเป็นทางการและการวิจัยทางสังคม Durkheim , MarxและWeberมักถูกอ้างถึงว่าเป็นบิดาแห่งสังคมศาสตร์ร่วมสมัย ในทางจิตวิทยาแนวทางเชิงบวกได้รับการสนับสนุนจากพฤติกรรม นิยมใน อดีต แนวคิดเชิงบวกยังได้รับการส่งเสริมโดย ' เท คโนแคร ต' ซึ่งเชื่อในความก้าวหน้าทางสังคม ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผ่านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [102]

มุมมองเชิงบวกเกี่ยวข้องกับ ' วิทยาศาสตร์ '; มุมมองที่ว่าวิธีการของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอาจนำไปใช้กับทุกพื้นที่ของการสอบสวน ไม่ว่าจะเป็นทางปรัชญา สังคมศาสตร์หรืออื่นๆ ในบรรดานักสังคมศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ แนวคิดเชิงบวกแบบออร์โธดอกซ์ได้สูญเสียการสนับสนุนจากประชาชนไปนานแล้ว ทุกวันนี้ ผู้ปฏิบัติงานทั้งด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์กายภาพกลับคำนึงถึงผลกระทบที่บิดเบือนจากอคติ ของผู้สังเกตการณ์ และข้อจำกัดทางโครงสร้าง ความคลางแคลงใจนี้ได้รับการส่งเสริมโดยนักปรัชญาเช่นโทมัส คูห์น และนักเคลื่อนไหวทางปรัชญาใหม่ๆ เช่นสัจนิยมเชิงวิพากษ์และนีโอแพรกมา ติซึม นักปรัชญาสังคมวิทยาJürgen Habermasวิจารณ์การใช้เหตุผลเป็นเครื่องมืออย่าง บริสุทธิ์ใจว่าหมายความว่าการคิดแบบวิทยาศาสตร์กลายเป็นสิ่ง ที่คล้ายกับอุดมการณ์ [103]

ปรัชญาของเทคโนโลยี

ปรัชญาของเทคโนโลยีเป็นสาขาย่อยของปรัชญาที่ศึกษาธรรมชาติของเทคโนโลยี หัวข้อการวิจัยเฉพาะรวมถึงการศึกษาบทบาทของความรู้โดยปริยายและความรู้ชัดแจ้งในการสร้างและใช้เทคโนโลยี ลักษณะของฟังก์ชันในสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยี บทบาทของคุณค่าในการออกแบบ และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เทคโนโลยีและวิศวกรรมสามารถเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ปรัชญาวิศวกรรมเป็นสาขาย่อยของปรัชญาเทคโนโลยีที่กว้างขึ้น

ดูเพิ่มเติม

เชิงอรรถ

 1. ^ "โธมัส เอส. คูห์น" . สารานุกรมบริแทนนิกา . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2015-04-17 เขาแย้งว่ากระบวนทัศน์กำหนดประเภทของการทดลองที่นักวิทยาศาสตร์ทำ ประเภทของคำถามที่พวกเขาถาม และปัญหาที่พวกเขาคิดว่าสำคัญ
 2. ธอร์นตัน, สตีเฟน (2549). "คาร์ล ป๊อปเปอร์" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2007-06-27 . สืบค้นเมื่อ2007-12-01
 3. ^ "วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทียม" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด . 2008. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2015-09-05.
 4. เลาดัน, แลร์รี (1983). “จุดจบของปัญหาการแบ่งเขต”. ใน Grünbaum อดอล์ฟ; โคเฮน, โรเบิร์ต ซอนเน่ ; เลาดัน, แลร์รี (บรรณาธิการ). ฟิสิกส์ ปรัชญา และจิตวิเคราะห์: บทความเพื่อเป็นเกียรติแก่ Adolf Grünbaum สปริงเกอร์. ไอเอสบีเอ็น 978-90-277-1533-3.
 5. กอร์ดิน, ไมเคิล ดี. (2555). สงครามวิทยาศาสตร์เทียม: อิมมานูเอล เวลิคอฟสกี และจุดกำเนิดของยุคใหม่ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก หน้า 12–13 ไอเอสบีเอ็น 978-0-226-30442-7.
 6. อูเอเบล, โธมัส (2549). "เวียนนา เซอร์เคิล" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2007-06-26 . สืบค้นเมื่อ2007-12-01
 7. ป๊อปเปอร์, คาร์ล (2547). ตรรกะของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ (พิมพ์ซ้ำ) ลอนดอนและนิวยอร์ก: เลดจ์คลาสสิก ไอเอสบีเอ็น 978-0-415-27844-7พิมพ์ครั้งแรก 1959 โดย Hutchinson & Co.{{cite book}}: CS1 maint: postscript (link)
 8. ^ "Pseudoscientific – แสร้งทำเป็นวิทยาศาสตร์ ปลอมแปลงว่าเป็นวิทยาศาสตร์" พจนานุกรมอ็อกซ์ฟอร์ดอเมริกัน พจนานุกรมภาษาอังกฤษออกซฟอร์; แฮนส์สัน, สเวน โอฟ (1996). "นิยามวิทยาศาสตร์เทียม". ปรัชญาธรรมชาติ . 33 : 169–176.ตามที่อ้างถึงใน"วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทียม " สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด . 2008. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2015-09-05.. บทความของ Stanford ระบุว่า: "นักเขียนหลายคนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทียมได้เน้นย้ำว่าวิทยาศาสตร์เทียมไม่ใช่วิทยาศาสตร์โดยวางตัวเป็นวิทยาศาสตร์ คลาสสิกสมัยใหม่ที่สำคัญที่สุดในเรื่องนี้ (Gardner 1957) มีชื่อเรื่องFads and Fallacies in the Name of Scienceตามที่ Brian Baigrie ( 1988, 438), "[w]hat เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจเกี่ยวกับความเชื่อเหล่านี้คือพวกเขาปลอมตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง" ผู้เขียนเหล่านี้และผู้เขียนคนอื่น ๆ หลายคนคิดว่ากิจกรรมหรือการสอนจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์สองข้อดังต่อไปนี้ (Hansson 2539): (1) ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ และ (2) ผู้เสนอหลักพยายามที่จะสร้างความประทับใจว่าเป็นวิทยาศาสตร์"
  • ตัวอย่างเช่น ฮิววิตต์, พอล จี; ซูโชกี, จอห์น; ฮิววิตต์, เลสลี เอ. (2546). วิทยาศาสตร์กายภาพเชิงแนวคิด (พิมพ์ครั้งที่ 3). แอดดิสัน เวสลีย์. ไอเอสบีเอ็น 0-321-05173-4., เบ็นเน็ตต์, เจฟฟรีย์ โอ. (2546). มุมมองจักรวาล (พิมพ์ครั้งที่ 3) แอดดิสัน เวสลีย์. ไอเอสบีเอ็น 0-8053-8738-2.; ดูเพิ่มเติมเช่น Gauch HG Jr. Scientific Method in Practice (2003)
  • รายงานของ มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติปี 2549 เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมอ้าง คำนิยามของ pseudoscience ของ Michael Shermer (1997) ว่า '"การกล่าวอ้างที่นำเสนอเพื่อให้ดูเหมือน [เป็น] วิทยาศาสตร์แม้ว่าจะขาดหลักฐานสนับสนุนและความน่าเชื่อถือก็ตาม" (หน้า 33) . ในทางตรงกันข้าม วิทยาศาสตร์คือ "ชุดของวิธีการที่ออกแบบมาเพื่ออธิบายและตีความปรากฏการณ์ที่สังเกตและอนุมาน ทั้งในอดีตหรือปัจจุบัน และมุ่งสร้างองค์ความรู้ที่สามารถทดสอบได้ซึ่งเปิดรับการปฏิเสธหรือการยืนยัน" (หน้า 17)' เชอร์เมอร์, ไมเคิล (1997). ทำไมผู้คนถึงเชื่อสิ่งแปลกๆ: วิทยาศาสตร์เทียม ความเชื่อโชคลาง และความสับสนอื่นๆ ในยุค สมัยของเรา นิวยอร์ก: ดับเบิลยู. เอช. ฟรีแมนและบริษัท. ไอเอสบีเอ็น 978-0-7167-3090-3.ตามที่อ้างโดยNational Science Foundation ; กองสถิติทรัพยากรวิทยา.(2549). “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ทัศนคติและความเข้าใจสาธารณะ” . ตัวชี้วัดด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549 .
  • "วิทยาศาสตร์ที่เสแสร้งหรือปลอมแปลง เป็นชุดของความเชื่อที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโลกซึ่งเข้าใจผิดว่าอิงตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือมีสถานะที่ความจริงทางวิทยาศาสตร์มีอยู่" จากOxford English Dictionaryฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ปี 1989
 9. ^ ไฟน์แมน, ริชาร์ด . "วิทยาศาสตร์ลัทธิการขนส่งสินค้า" (PDF) . เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF) เมื่อ 2013-12-01 สืบค้นเมื่อ2015-10-25
 10. อรรถ เฮมเพล, คาร์ล จี. ; ออพเพนไฮม์, พอล (1948). "การศึกษาในตรรกะของคำอธิบาย". ปรัชญาวิทยาศาสตร์ . 15 (2): 135–175. CiteSeerX 10.1.1.294.3693 . ดอย : 10.1086/286983 . S2CID 16924146 .  
 11. แซลมอน, เมอร์ริลี; เอียร์แมน, จอห์น; กลีมูร์, คลาร์ก ; เลนโน, เจมส์ จี; มาชาเมอร์, ปีเตอร์ ; แมคไกวร์ เจอี ; นอร์ตัน, จอห์น ดี.; แซลมอน, เวสลีย์ ซี.; ชาฟฟ์เนอร์, เคนเนธ เอฟ. (1992). ปรัชญาวิทยาศาสตร์เบื้องต้น. ศิษย์ฮอลล์. ไอเอสบีเอ็น 978-0-13-663345-7.
 12. แซลมอน, เวสลีย์ (1971). คำอธิบายทางสถิติและความเกี่ยวข้องทางสถิติ พิตส์เบิร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพิตส์เบิร์ก. ไอเอสบีเอ็น 9780822974116.
 13. อรรถเป็น วู้ดเวิร์ด เจมส์ (2546) "คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2007-07-06 . สืบค้นเมื่อ2007-12-07 .
 14. อรรถเอ บี วิคเกอร์ส, จอห์น (2013). "ปัญหาการเหนี่ยวนำ" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2014-04-07 . สืบค้นเมื่อ2014-02-25
 15. ^ เบเกอร์, อลัน (2556). "ความเรียบง่าย" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ2014-03-26 สืบค้นเมื่อ2014-02-25
 16. Nicholas Maxwell (1998) The Comprehensibility of the Universe Archived 2018-02-27 at the Wayback Machine Clarendon Press; (2017)การทำความเข้าใจความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์: ลัทธิประจักษ์นิยมเชิงจุดมุ่งหมาย เก็บถาวร 2018-02-20 ที่ Wayback Machine , Paragon House, St. Paul
 17. อรรถเป็น โบเกน, จิม (2556). "ทฤษฎีและการสังเกตทางวิทยาศาสตร์" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ2014-02-27 สืบค้นเมื่อ2014-02-25
 18. เลวิน, ไมเคิล (1984). “คำอธิบายแบบไหนคือความจริง” . ใน Jarrett Leplin (ed.) ความสมจริงทางวิทยาศาสตร์ . เบิร์กลีย์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย หน้า  124–1139 . ไอเอสบีเอ็น 978-0-520-05155-3.
 19. อรรถเป็น บอยด์ส ริชาร์ด (2545) "ความจริงทางวิทยาศาสตร์" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2007-07-06 . สืบค้นเมื่อ2007-12-01
 20. ^ ตัวอย่างเฉพาะได้แก่:
 21. สแตนฟอร์ด พี. ไคล์ (2549). เกินความเข้าใจของเรา: วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และปัญหาทางเลือกที่คิดไม่ถึง สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-517408-3.
 22. เลาดัน, แลร์รี (1981). "ความสับสนของสัจนิยมบรรจบ". ปรัชญาวิทยาศาสตร์ . 48 : 218–249. CiteSeerX 10.1.1.594.2523 . ดอย : 10.1086/288975 . S2CID 108290084 .  
 23. อรรถเป็น ฟาน Fraassen บาส (2523) ภาพวิทยาศาสตร์ . อ็อกซ์ฟอร์ด: The Clarendon Press ไอเอสบีเอ็น  978-0-19-824424-0.
 24. วินสเบิร์ก, อีริก (กันยายน 2549). "แบบจำลองแห่งความสำเร็จกับความสำเร็จของแบบจำลอง: ความน่าเชื่อถือโดยปราศจากความจริง". สังเคราะห์ _ 152 : 1–19. ดอย : 10.1007/s11229-004-5404-6 . S2CID 18275928 . 
 25. สแตนฟอร์ด พี. ไคล์ (มิถุนายน 2543). "คำอธิบายของ Antirealist เกี่ยวกับความสำเร็จของวิทยาศาสตร์" ปรัชญาวิทยาศาสตร์ . 67 (2): 266–284. ดอย : 10.1086/392775 . S2CID 35878807 _ 
 26. โรเซนสต็อค, ลินดา; ลี ตำนานแจ็คสัน (มกราคม 2545) "การโจมตีวิทยาศาสตร์: ความเสี่ยงต่อนโยบายอิงหลักฐาน" . วารสารสาธารณสุขอเมริกัน . 92 (1): 14–18. ดอย : 10.2105/ajph.92.1.14 . ISSN 0090-0036 . PMC 1447376 . PMID 11772749 .   
 27. ลองจิโน, เฮเลน (2556). “มิติทางสังคมของความรู้ทางวิทยาศาสตร์” . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ2014-03-26 สืบค้นเมื่อ2014-03-06
 28. Douglas Allchin, "Values ​​in Science and in Science Education," in International Handbook of Science Education, BJ Fraser and KG Tobin (eds.), 2:1083–1092, Kluwer Academic Publishers (1988)
 29. ↑ Aristotle , " Prior Analytics ", Hugh Tredennick (trans.), หน้า 181–531 ใน Aristotle, Volume 1 , Loeb Classical Library , William Heinemann, London, 1938
 30. ลินด์เบิร์ก, เดวิด ซี. (1980). วิทยาศาสตร์ในยุคกลาง . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก หน้า 350–351 ไอเอสบีเอ็น 978-0-226-48233-0.
 31. ^ เคล็กก์, ไบรอัน. "นักวิทยาศาสตร์คนแรก: ชีวิตของโรเจอร์ เบคอน" เก็บถาวรเมื่อ 2018-07-08 ที่Wayback Machine สำนักพิมพ์ Carroll and Graf, NY, 2003, p. 2.
 32. ^ Bacon, Francis Novum Organum (The New Organon) , 1620 งานของเบคอนอธิบายหลักการที่ได้รับการยอมรับมากมาย โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของผลลัพธ์เชิงประจักษ์ การรวบรวมข้อมูล และการทดลอง Encyclopædia Britannica (1911), " Bacon, Francis " กล่าวว่า [ใน Novum Organum เรา ] "ดำเนินการใช้สิ่งที่อาจเป็นส่วนที่มีค่าที่สุดของวิธี Baconian นั่นคือกระบวนการกีดกันหรือปฏิเสธ การกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปนี้ , ..., เป็นส่วนสำคัญที่สุดในการมีส่วนร่วมของ Bacon ต่อตรรกะของการอุปนัย และในขณะที่เขาพูดซ้ำๆ วิธีการของเขาแตกต่างจากปรัชญาก่อนหน้านี้ทั้งหมด"
 33. อรรถเป็น แมคมัลลิน, เออร์นัน "ผลกระทบของหลักการของนิวตันต่อปรัชญาวิทยาศาสตร์" . www.paricenter.com _ ศูนย์ปารีเพื่อการเรียนรู้ใหม่ เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 24 ตุลาคม 2558 สืบค้นเมื่อ29 ตุลาคม 2558 .
 34. ^ "จอห์น สจวร์ต มิลล์ (สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด)" . plato.stanford.edu. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2010-01-06 . สืบค้นเมื่อ2009-07-31
 35. ไมเคิล ฟรีดแมน, Reconsidering Logical Positivism (New York: Cambridge University Press, 1999), p. xiv เก็บถาวรเมื่อ 2016-06-28 ที่Wayback Machine
 36. ^ ดู "Vienna Circle" เก็บถาวรเมื่อ 2015-08-10 ที่Wayback Machineใน Stanford Encyclopedia of Philosophy
 37. ^ สมิธ แอลดี (1986) พฤติกรรมนิยมและแนวคิดเชิงบวกเชิงตรรกะ: การประเมินพันธมิตรใหม่ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด หน้า 314 . ไอเอสบีเอ็น 978-0-8047-1301-6. LCCN  85030366 . สืบค้นเมื่อ2016-01-27 .วรรณกรรมรองและประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการมองโลกในแง่ดีเชิงตรรกะให้เหตุผลมากมายสำหรับการสรุปว่าแนวคิดเชิงบวกเชิงตรรกะล้มเหลวในการแก้ปัญหาสำคัญหลายอย่างที่สร้างขึ้นเพื่อตัวมันเอง สิ่งที่โดดเด่นท่ามกลางปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขคือความล้มเหลวในการค้นหาเกณฑ์ที่ยอมรับได้ของเกณฑ์ของความหมายที่ตรวจสอบได้ (ยืนยันได้ในภายหลัง) จนกว่าจะมีประเพณีการแข่งขันเกิดขึ้น (ประมาณช่วงปลายทศวรรษ 1950) ปัญหาของการมองโลกในแง่ดีเชิงตรรกะยังคงถูกโจมตีจากภายในประเพณีนั้น แต่เมื่อจารีตใหม่ในปรัชญาวิทยาศาสตร์เริ่มแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของมัน—โดยการละลายและเปลี่ยนปัญหาเก่ารวมทั้งสร้างสิ่งใหม่—นักปรัชญาเริ่มเปลี่ยนความจงรักภักดีต่อจารีตใหม่ แม้ว่าจารีตนั้นยังไม่ได้รับการยอมรับ สูตร
 38. ^ Bunge, แมสซาชูเซตส์ (1996) การค้นหาปรัชญาในสังคมศาสตร์ . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล หน้า 317 . ไอเอสบีเอ็น 978-0-300-06606-7. LCCN  lc96004399 . สืบค้นเมื่อ2016-01-27 . สรุปได้ว่า แนวคิดเชิงบวกเชิงตรรกะมีความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับแนวคิดเชิงบวกแบบดั้งเดิมของทอเลมีฮูมดาล็องแบร์ ​​คอมเตจอห์น สจวร์ต มิลล์และ เอิร์น ส์มัค มันยิ่งกว่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งร่วมสมัย - ลัทธินีโอ ทอม ลัทธินี โอ คาน ต์ลัทธิสัญชาตญาณวัตถุนิยมวิภาษ ปรากฏการณ์วิทยา และอัตถิภาวนิยม. อย่างไรก็ตาม ลัทธินีโอโพสิทิวิสต์ล้มเหลวอย่างไม่เต็มใจที่จะให้เรื่องราวที่ซื่อสัตย์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือสังคม มันล้มเหลวเพราะมันยังคงยึดติดกับข้อมูลความรู้สึกและอภิปรัชญาของปรากฏการณ์นิยม ประเมินพลังของการอุปนัยมากเกินไปและประเมินต่ำกว่าสมมติฐาน และประณามสัจนิยมและวัตถุนิยมว่าเป็นเรื่องเหลวไหลเลื่อนลอย แม้ว่าจะไม่เคยมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติขั้นสูงและได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากนักปรัชญาหลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Popper (1959 [1935], 1963) แนวคิดเชิงบวกเชิงตรรกะยังคงเป็นปรัชญาโดยปริยายของนักวิทยาศาสตร์หลายคน น่าเสียใจที่การต่อต้านการมองโลกในแง่บวกซึ่งเป็นที่นิยมในอภิปรัชญาสังคมศาสตร์มักจะเป็นเพียงข้ออ้างสำหรับความฉาบฉวยและการเก็งกำไรอย่างป่าเถื่อน
 39. ^ "ความตกใจ ความเข้าใจผิด และความล้มเหลวของลัทธิโพสิทีฟ " 7 สิงหาคม 2000. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 7 มกราคม 2014 . สืบค้นเมื่อ7 มกราคม 2557 . ผลที่สุดคือผู้มองโลกในแง่บวกดูเหมือนถูกจับได้ว่าอยู่ระหว่างการยืนยัน VC [Verifiability Criterion]—แต่ไม่มีเหตุผลที่ป้องกันได้—หรือยอมรับว่า VC ต้องการภาษาพื้นหลัง ฯลฯ ซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่สัมพัทธภาพ ฯลฯ ในแง่ของสิ่งนี้ ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ชาวบ้านจำนวนมาก - โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากความพยายาม "ทิ้งท้าย" ของ Popper เพื่อ "รักษา" ลัทธินิยมนิยม / ลัทธิบวกนิยม / ความเป็นจริงด้วยเกณฑ์ความเข้าใจผิด - ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าลัทธินิยมนิยมเป็นทางตัน
 40. ฟรีดแมน, Reconsidering Logical Positivism (Cambridge UP, 1999), p. xii เก็บถาวร 2016-06-28 ที่Wayback Machine
 41. เบิร์ด, อเล็กซานเดอร์ (2013). ซอลตา, เอ็ดเวิร์ด เอ็น. (เอ็ด). "โทมัส คูห์น" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2017-07-13 . สืบค้นเมื่อ2015-10-26
 42. TS Kuhn,โครงสร้างของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ , 2nd. เอ็ด ชิคาโก: มหาวิทยาลัย ของ Chicago Pr., 1970, p. 206.ไอ0-226-45804-0 
 43. ^ ปรีดี 2541
 44. ไวท์เฮด 1997 , p. 135, “วิทยาศาสตร์ทั้งหมดต้องเริ่มต้นด้วยข้อสันนิษฐานบางประการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายของข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง”
 45. ^ โบลด์แมน 2550
 46. ปาปิโน, เดวิด "Naturalism" Archived 26 เมษายน 2018 at the Wayback Machine , in The Stanford Encyclopedia of Philosophy
 47. สตราห์เลอร์ 1992 , p. 3วิทยาศาสตร์ใช้มุมมองธรรมชาตินิยมเป็นข้อสันนิษฐานพื้นฐาน”
 48. อรรถเป็น c d ไฮล์บรอน 2546พี. ปกเกล้า
 49. อรรถa bc d e f g เฉิ น 2552หน้า 1–2
 50. อรรถเป็น ดูรัก2551
 51. วัคคาโร, โจน. “เทวนิยมและอเทวนิยม” . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 17 กุมภาพันธ์2018 สืบค้นเมื่อ22 ธันวาคม 2560 .
 52. อรรถเป็น Sobottka 2548 , พี. 11.
 53. ^ Gauch 2545พี. 154, "แสดงเป็นถ้อยแถลงที่ยิ่งใหญ่เพียงคำเดียว วิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าโลกทางกายภาพมีระเบียบและเข้าใจได้ ส่วนประกอบที่ชัดเจนที่สุดของข้อสันนิษฐานที่ครอบคลุมนี้คือโลกทางกายภาพมีอยู่จริง และการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของเราโดยทั่วไปเชื่อถือได้"
 54. โกลด์ 1987 , น. 120, "คุณไม่สามารถไปที่โขดหินที่โผล่ขึ้นมาและสังเกตความคงที่ของกฎธรรมชาติหรือการทำงานของกระบวนการที่รู้จักได้ มันทำงานในทางกลับกัน" ก่อนอื่นคุณต้องยอมรับข้อเสนอเหล่านี้และ "จากนั้นคุณไปที่โขดหิน"
 55. Simpson 1963 , pp. 24–48, "Uniformity เป็นสัจพจน์ที่พิสูจน์ไม่ได้ซึ่งมีเหตุผลหรือจำเป็นจริง ๆ ในสองเหตุผล ประการแรก ไม่มีสิ่งใดในความรู้ประวัติศาสตร์ที่ไม่สมบูรณ์แต่กว้างขวางของเราไม่เห็นด้วย ประการที่สอง เฉพาะกับสัจพจน์นี้เท่านั้นที่เป็นเหตุเป็นผล การตีความประวัติศาสตร์ที่เป็นไปได้ และเรามีความชอบธรรมในการแสวงหา—ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ เราต้องแสวงหา—การตีความที่มีเหตุผลเช่นนั้น”
 56. ^ "การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย" . 14 ธันวาคม 2010. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2 มกราคม 2018 . สืบค้นเมื่อ2 มกราคม 2561 . ตัวอย่างสุ่มอย่างง่าย (SRS) เป็นตัวเลือกความน่าจะเป็นพื้นฐานที่สุดที่ใช้สำหรับการสร้างตัวอย่างจากประชากร SRS แต่ละตัวถูกสร้างขึ้นจากบุคคลที่ดึงมาจากประชากรจำนวนมากขึ้นโดยการสุ่ม เป็นผลให้บุคคลดังกล่าวมีโอกาสเท่าเทียมกันในการได้รับเลือกตลอดกระบวนการสุ่มตัวอย่าง ประโยชน์ของ SRS คือ ผลที่ตามมาคือ ผู้วิจัยได้รับการประกันว่าจะเลือกตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากร ซึ่งจะทำให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องทางสถิติ
 57. โอลสัน, เอริก (2557). ซอลตา, เอ็ดเวิร์ด เอ็น. (เอ็ด). "ทฤษฎีการเชื่อมโยงกันของเหตุผลเชิงเอพิสเทมิก" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2018-09-14 . สืบค้นเมื่อ2015-10-26
 58. ^ แซนดรา ฮาร์ดิง (1976) หักล้างทฤษฎีได้หรือไม่: บทความเกี่ยว กับวิทยานิพนธ์ Dunhem–Quine Springer Science & สื่อธุรกิจ หน้า 9–. ไอเอสบีเอ็น 978-90-277-0630-0. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2016-06-28 . สืบค้นเมื่อ2016-01-27 .
 59. ป๊อปเปอร์, คาร์ล (2548). ตรรกะของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ (Taylor & Francis e-Library ed.) ลอนดอนและนิวยอร์ก: Routledge / Taylor & Francis e-Library บทที่ 3–4 ไอเอสบีเอ็น 978-0-203-99462-7.
 60. อรรถเป็น พอล ไฟเยราเบนด์, Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge (1975), ISBN 0-391-00381-X , 0-86091-222-1 , 0-86091-481-X , 0-86091-646 -4 , 0-86091-934-X , 0-902308-91-2 
 61. เพรสตัน, จอห์น (2007-02-15). "พอล เฟเยราเบนด์" . ในZalta, Edward N. (ed.) สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด .
 62. ^ คุห์น, TS (1996). "[คำลงท้าย]". โครงสร้างของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ 3 เอ็ด _ [มหาวิทยาลัย ของ Chicago Pr]. หน้า 176. ไอเอสบีเอ็น 978-0-226-45808-3. กระบวนทัศน์คือสิ่งที่สมาชิกของชุมชนนักวิทยาศาสตร์มีร่วมกันและในทางกลับกัน ชุมชนวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยผู้ชายที่มีกระบวนทัศน์เดียวกัน
 63. ^ "ฟูโกต์, มิเชล" . สารานุกรมอินเทอร์เน็ต ของปรัชญา สืบค้นเมื่อ29 สิงหาคม 2565 .
 64. มอร์ริสัน, โธมัส (2018). "ช้างของฟูโกต์" . ปรัชญาตอนนี้ . หมายเลข 127 . สืบค้นเมื่อ29 สิงหาคม 2565 .
 65. พาวเวอร์, Jason L. (2015). "'วินัย' ความจริงและวิทยาศาสตร์: มิเชล ฟูโกต์และพลังแห่งสังคมศาสตร์" (PDF) . World Scientific News . 7 : 15–29. ISSN  2392-2192 . Archived (PDF) from the original on 2022-10-09.
 66. ไควน์, วิลลาร์ด ฟาน ออร์มาน (1980). "หลักคำสอนสองข้อของประสบการณ์นิยม" . จากมุมมองเชิงตรรกะ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด . ไอเอสบีเอ็น 978-0-674-32351-3.
 67. ^ แอชแมน, คีธ เอ็ม; แบร์ริงเกอร์, ฟิลิป เอส., บรรณาธิการ. (2544). หลังจากสงครามวิทยาศาสตร์ ลอนดอน: เลดจ์ ไอเอสบีเอ็น 978-0-415-21209-0. สืบค้นเมื่อ29 ตุลาคม 2558 . 'สงคราม' เกิดขึ้นระหว่างนักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อว่าวิทยาศาสตร์และวิธีการของวิทยาศาสตร์นั้นมีวัตถุประสงค์ และนักวิทยาศาสตร์สังคม นักประวัติศาสตร์ นักปรัชญา และอื่น ๆ จำนวนมากขึ้นที่รวมตัวกันภายใต้ร่มของวิทยาศาสตร์ศึกษา
 68. วูดเฮาส์, เอ็ดเวิร์ด. เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และสังคม. ฤดูใบไม้ผลิ 2015 เอ็ด np: U Readers, 2014. พิมพ์.
 69. ฮาทับ, ลอว์เรนซ์ เจ. (2551). "นักพรตในอุดมคติทำหน้าที่อย่างไรในลำดับวงศ์ตระกูล ของ Nietzsche " . วารสารนิทเช่ศึกษา . 35 (35/36): 106–123. ดอย : 10.2307/jnietstud.35.2008.0106 . S2CID 170630145 _ เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2016-03-04 . สืบค้นเมื่อ2019-10-22 
 70. Gutting, Gary (2004), Continental Philosophy of Science , Blackwell Publishers, Cambridge, MA.
 71. วีลเลอร์, ไมเคิล (2558). "มาร์ติน ไฮเดกเกอร์" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2015-10-16 . สืบค้นเมื่อ2015-10-29 .
 72. ฟูโกต์, มิเชล (1961). คัลฟา, ฌอง (เอ็ด). ประวัติศาสตร์แห่งความบ้าคลั่ง [ Folie et Déraison: Histoire de la folie à l'âge classique ]. แปลโดย เมอร์ฟี, โจนาธาน; คาลฟา, ฌอง. ลอนดอน: เลดจ์ (เผยแพร่ 2013) ไอเอสบีเอ็น 9781134473809. เก็บ จาก ต้นฉบับเมื่อ 15 กรกฎาคม 2019 สืบค้นเมื่อ3 มี.ค. 2562 .
 73. แคท, จอร์ดี (2013). "เอกภาพแห่งวิทยาศาสตร์" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2014-04-07 . สืบค้นเมื่อ2014-03-01
 74. เลวีน, จอร์จ (2551). ดาร์วินรักคุณ: การคัดเลือกโดยธรรมชาติและการหวนคืนสู่ความลุ่มหลงของโลก สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน. หน้า 104. ไอเอสบีเอ็น 978-0-691-13639-4. สืบค้นเมื่อ28 ตุลาคม 2558 .
 75. ^ คิชเชอร์, ฟิลิป (2544). วิทยาศาสตร์ ความ จริงและประชาธิปไตย Oxford Studies ในปรัชญาวิทยาศาสตร์ นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. ไอเอสบีเอ็น  9780198033356. สืบค้นเมื่อ26 กันยายน 2563 .
 76. เดนเน็ตต์, แดเนียล (1995). แนวคิดที่เป็นอันตรายของดาร์วิน: วิวัฒนาการและความหมายของชีวิต ไซมอนและชูสเตอร์ หน้า 21. ไอเอสบีเอ็น 978-1-4391-2629-5.
 77. อรรถเป็น Bickle จอห์น; มานดิค, ปีเตอร์ ; แลนเดรธ, แอนโธนี (2553). ซอลตา, เอ็ดเวิร์ด เอ็น. (เอ็ด). “ปรัชญาของประสาทวิทยาศาสตร์” . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด . เก็บมาจากต้นฉบับเมื่อ2013-12-02 สืบค้นเมื่อ2015-12-28 (ฉบับฤดูร้อนปี 2010){{cite web}}: CS1 maint: postscript (link)
 78. โรไมจ์น, แจน-วิลเลม (2014). ซอลตา, เอ็ดเวิร์ด เอ็น. (เอ็ด). “ปรัชญาสถิติ” . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2018-09-14 . สืบค้นเมื่อ2015-10-29 .
 79. ฮอร์สเตน, ลีออน (2558). ซอลตา, เอ็ดเวิร์ด เอ็น. (เอ็ด). "ปรัชญาคณิตศาสตร์" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด. สืบค้นเมื่อ2015-10-29 .
 80. อิสมาอีล, เจนแนน (2558). ซอลตา, เอ็ดเวิร์ด เอ็น. (เอ็ด). "กลศาสตร์ควอนตัม" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ2015-11-06 สืบค้นเมื่อ2015-10-29 .
 81. ^ ไวส์เบิร์ก, ไมเคิล; นีดแฮม, พอล; เฮนดรี, โรบิน (2554). "ปรัชญาเคมี" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2014-04-07 . สืบค้นเมื่อ2014-02-14 .
 82. ^ "ปรัชญา ตรรกศาสตร์ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์" . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2012-08-02 . สืบค้นเมื่อ2018-07-03 .
 83. เกเวิร์ตซ์, เคน (8 กุมภาพันธ์ 2550). "ปรัชญาแห่งวิวัฒนาการ: ก็อดฟรีย์-สมิธใช้แนวทางวิวัฒนาการที่แยบยลเพื่อวิธีการทำงานของจิตใจ " ราชกิจจานุเบกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด . เก็บจากต้นฉบับ เมื่อวัน ที่ 11 ตุลาคม 2551 สืบค้นเมื่อ3 กรกฎาคม 2018 ..
 84. ^ ประชากรดาร์วินและการคัดเลือกโดยธรรมชาติ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด 2553.
 85. ฮัลล์ ดี. (1969), ปรัชญาชีววิทยาไม่ใช่แบบใด, Journal of the History of Biology, 2, pp. 241–268
 86. ^ ตัวอย่าง ล่าสุดได้แก่ Okasha S. (2006), Evolution and the Levels of Selection อ็อกซ์ฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดและก็อดฟรีย์-สมิธ พี. (2009),ประชากรดาร์วินและการคัดเลือกโดยธรรมชาติ . อ็อกซ์ฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด.
 87. ^ ปาปิโน, D. (1994). "อานิสงส์ของการสุ่ม". วารสารอังกฤษสำหรับปรัชญาวิทยาศาสตร์ . 45 (2): 437–450. ดอย : 10.1093/bjps/45.2.437 . S2CID 123314067 _ 
 88. ^ วอร์รัล เจ (2545) "หลักฐานใดในยาตามหลักฐาน". ปรัชญาวิทยาศาสตร์ . 69 (3): S316–330. ดอย : 10.1086/341855 . จ สท. 3081103 . S2CID 55078796 _  
 89. วอร์รัล, เจ. (2550). "ทำไมไม่มีเหตุให้สุ่ม". วารสารอังกฤษสำหรับปรัชญาวิทยาศาสตร์ . 58 (3): 451–488. CiteSeerX 10.1.1.120.7314 . ดอย : 10.1093/bjps/axm024 . S2CID 16964968 .  
 90. Lee, K., 2012. The Philosophical Foundations of Modern Medicine , London/New York, Palgrave/Macmillan
 91. กรุนบาวม์, A (1981). "แนวคิดของยาหลอก". การวิจัยพฤติกรรมและการบำบัด . 19 (2): 157–167. ดอย : 10.1016/0005-7967(81)90040-1 . PMID 7271692 . 
 92. ↑ Gøtzsche , PC (1994). "มีตรรกะในยาหลอกหรือไม่". มีดหมอ . 344 (8927): 925–926. ดอย : 10.1016/s0140-6736(94)92273-x . PMID 7934350 . S2CID 33650340 _  
 93. Nunn, R., 2009. ได้เวลาเลิกใช้ยาหลอกแล้ว" British Medical Journal 338, b1568
 94. เทอร์เนอร์, เอ (2012). "ยาหลอก" และตรรกะของการเปรียบเทียบยาหลอก" . ชีววิทยา & ปรัชญา . 27 (3): 419–432. doi : 10.1007/s10539-011-9289-8 . hdl : 1983/6426ce5a-ab57-419c-bc3c-e57d20608807 . S2CID 4488616สืบค้นเมื่อ2018-12-29 สืบค้นเมื่อ2018-12-29 
 95. วอร์รัล, เจ (2011). "สาเหตุในการแพทย์: การกลับไปที่ยอดเขา" ยาป้องกัน . 53 (4–5): 235–238. ดอย : 10.1016/j.ypmed.2011.08.009 . PMID 21888926 . 
 96. ^ เกวียนไรท์, ยังไม่มีข้อความ (2009). "การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมมีประโยชน์อย่างไร" (ไฟล์ PDF) . ปรัชญาศึกษา . 147 (1): 59–70. ดอย : 10.1007/s11098-009-9450-2 . S2CID 56203659 _ เก็บถาวร(PDF)จากต้นฉบับเมื่อ2018-07-24 สืบค้นเมื่อ2019-09-01  
 97. เมอร์ฟี, โดมินิก (ฤดูใบไม้ผลิ 2015). "ปรัชญาจิตเวชศาสตร์ Archived 2019-03-18 at the Wayback Machine ". สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ดแก้ไขโดย Edward N. Zalta เข้าถึงเมื่อ 18 สิงหาคม 2559.
 98. อรรถเป็น เมสัน เคลบี; ศรีภาดา, จันทรา เสกขร ; สติช, สตีเฟน (2553). "ปรัชญาจิตวิทยา" (PDF) . ในคุณธรรม เดอร์มอท (เอ็ด) Routledge Companion สู่ปรัชญาแห่งศตวรรษที่ 20 ลอนดอน: เลดจ์ เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF) เมื่อ 2017-05-17 สืบค้นเมื่อ2014-02-20 .
 99. ฮอลลิส, มาร์ติน (1994). ปรัชญาสังคมศาสตร์: บทนำ . เคมบริดจ์ ไอเอสบีเอ็น 978-0-521-44780-5.
 100. ^ "สารานุกรมสแตนฟอร์ด: ออกุสต์ คอมเต" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ2017-10-11 สืบค้นเมื่อ2010-01-10 .
 101. ^ กิดเดนส์,แนวคิดเชิงบวกและสังคมวิทยา , 1
 102. ^ Schunk,ทฤษฎีการเรียนรู้: มุมมองทางการศึกษา , 5th, 315
 103. ^ Outhwaite, William, 1988 Habermas: Key Contemporary Thinkers , Polity Press (Second Edition 2009), ISBN 978-0-7456-4328-1 p. 68 

แหล่งที่มา

อ่านเพิ่มเติม

ลิงค์ภายนอก