เปสิกตา ราบบาตี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Pesikta Rabbati (ฮีบรู : פסיקתא רבתי P'siqta Rabbita , "The Larger P'siqta") คือกลุ่มของ aggadic midrash (homilies) ใน Pentateuchalและคำทำนายอ่านวันสะบาโตพิเศษและอื่นๆ ประกอบด้วยประมาณ 845 CE และอาจเรียกว่า "rabbati" (ที่ใหญ่กว่า) เพื่อแยกความแตกต่างจาก Pesikta de-Rav Kahana (PdRK)

เนื้อหา

Pesikta Rabbati มีห้าจุด (ส่วน) ที่เหมือนกันกับ PdRK — หมายเลข 15 ("Ha-Hodesh"), 16 ("Korbani Lachmi"), 17 ("Vayechi ba-Hatzi"), 18 ("Omer"), 33 ("Aniyyah So'arah") และกลุ่มที่ 14 ส่วนใหญ่ ("Para") — แต่อย่างอื่นก็แตกต่างอย่างมากจาก PdRK โดยเป็นเหมือน Tanhuma middrasimทุก ประการ

ในปีพ.ศ. 2423 ฟรีดมันน์ได้แก้ไขฉบับPesikta Rabbati [1]ซึ่งมี 47 ตัวเลข มีประมาณ 51 โฮมิลี ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการผสมระหว่างอันที่เล็กกว่า เจ็ดหรือแปดของตระกูลเหล่านี้เป็นของHanukkahและอีกประมาณเจ็ดชิ้นเป็นของShavuotและRosh Hashanaในขณะที่ PdRK ที่เก่ากว่ามีอย่างละชิ้นสำหรับ Hanukkah และ Shavuot และอีกสองชิ้นสำหรับ Rosh Hashana

Pesikta Rabbati ยังมีบทนำของการอ่านโตราห์ซึ่งไม่ขนานกันใน PdRK นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างหลากหลายระหว่าง Pesiktot ทั้งสองนี้เกี่ยวกับการอ่านโตราห์สำหรับวันหยุดและวันสะบาโตของการไว้ทุกข์และการปลอบโยน ผลงานมีเนื้อหาแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ยกเว้นส่วนที่ 15-18 ที่กล่าวถึงข้างต้น ส่วนที่ 14 และความคล้ายคลึงเล็กน้อยบางส่วน PdRK ไม่มีexordiums หรือproems ของฮาลาคิคโดย ร. Tanhuma. แต่ใน Pesikta Rabbati มี 28 homilies ที่มี exordiums ที่มีสูตร "Yelammedenu Rabbenu" ตามด้วย proems ด้วยคำว่า "kach patach R. Tanhuma"; ในขณะที่ผู้นับถือสองคน (หมายเลข 38 และ 45 ซึ่งคนแรกอาจมีข้อบกพร่อง) มี Yelammedenu แต่ขาดการรับรองด้วย "kach patach"

นักบวชบางคนมีงานพรอมของ R. Tanhuma มากกว่าหนึ่งงาน piskot ที่นำมาจาก PdRK ไม่มี Yelammedenu หรือ Tanḥuma proems; ส่วนแรกของ piskah No. 14 ซึ่งไม่ได้เป็นของ PdRK มีคำนำฮาลาคิคสองคำในตอนต้นและหนึ่งคำร้องของ R. Tanhuma พระธรรมเทศนาบทที่ 20-24 ซึ่งรวมกันเป็นบทกลางของบัญญัติสิบประการขาดคำนำและคำนำเหล่านี้ มีเพียงสามคนในบรรดาโฮลีสำหรับวันสะบาโตแห่งการไว้ทุกข์และการปลอบโยน (ฉบับที่ 29, 31, 33) เท่านั้นที่มีข้อความดังกล่าว แต่จะขึ้นต้นด้วยเลข 38 (ยกเว้นเลข 46 ซึ่งมีที่มาจากต่างประเทศ) ซึ่งมีคำนำหน้าว่า "Midrash Harninu" ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียก homilies สำหรับ Rosh Hashana และSukkotซึ่งผู้เขียนเก่าพบใน Pesikta Rabbati

Pesikta Rabbati ฉบับปัจจุบันซึ่งลงท้ายด้วยบทสวดสำหรับผู้ถือศีลมีข้อบกพร่องอย่างไม่ต้องสงสัย PdRK ที่เก่ากว่ายังมีสมาชิกหลายคนสำหรับSukkot , Shemini AtzeretและSimchat Torah นอกจากนี้ สมณศักดิ์บางฉบับ (หมายเลข 19, 27, 38, 39, 45) มีข้อบกพร่อง Pesikta Rabbati ดูเหมือนจะเป็นการรวมกันของส่วนต่างๆ บางทีอาจมีการเพิ่ม homilies ในภายหลัง

มีการกล่าวไว้ข้างต้นว่าหมายเลข 46 เป็นส่วนเพิ่มเติมของต่างประเทศ ที่นี่สดุดี 90:1 ถูกตีความว่าเป็นโคลงสั้น ๆ למשה ( กำหนดให้โมเสส) และยังมีข้อความจากMidrash Konen อาจมีการเพิ่มข้อความอื่นๆ เช่น ข้อความในหมายเลข 20 ซึ่งที่อื่นอ้างถึงในชื่อของ "Pirkei Heikhalot" และของ "Ma'aseh Bereshit" [2]หมายเลข 36 ถูกพิจารณาว่าน่าสงสัยเนื่องจากเนื้อหา; หมายเลข 26 เป็นเรื่องแปลกที่ไม่ได้หมายถึงข้อความในพระคัมภีร์ แต่หมายถึงข้อหรือคำอุปมาที่แต่งขึ้นโดยผู้เขียน

สำนวนและลีลาดีมากในหลายๆ ตอน ในตอนต้นของบทสวดบทแรกซึ่งแสดงลักษณะของส่วนที่เป็น "ของแท้" ของ Pesikta Rabbati (ใน proems ของ R. Tanhuma ต่อจาก halakic exordium) มีการระบุปี 845 เป็นวันที่องค์ประกอบของงาน ไม่มีเหตุผลที่เกี่ยวกับวันที่เป็นเงา

ในภาคผนวกของฉบับ Friedmann มีการพิมพ์คำร้องสี่บทจากต้นฉบับ ฉบับที่ 1 และ 2 มีเยลามเมเดนุสและโปรเอม Midrash ที่กล่าวถึงในที่นี้คือ Midrash ในภายหลังที่สั้นกว่าสำหรับวันฉลองซึ่งกำหนดให้เป็น "New Pesikta" และมักจะวาดตาม Pesikta Rabbati; ได้รับการเผยแพร่โดยJellinek [3]

อ้างอิง

  1. เปซิกตา รับบาติ , เอ็ม. ฟรีดมันน์ (เอ็ด), เวียนนา, 1880.
  2. ^ เปรียบเทียบด้วย Adolf Jellinek , Bet ha-Midrash, i. 58
  3. ^ ใน "พนันฮา-มิดราช" vi. 36-70

แหล่งที่มา

  •  บทความนี้รวมข้อความจากสิ่งพิมพ์ที่เป็นสาธารณสมบัตินักร้อง, อิสิดอร์ ; et al., eds. (พ.ศ.2444–2449). "มิดรัช ฮักกาดาห์" . สารานุกรมยิว . นิวยอร์ก: ฟังค์ แอนด์ แวกนัลส์
  • เปสิกตา ราบบาติ ; Discourses for Feasts, Fasts, and Special Sabbaths, Part 1 (1968), แปลโดย William G. Braude สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล ไอ9780300010718 . วิลเลียม จี. โบรเดเป็นแรบไบของ Congregation Sons of Israel and David, Providence, Rhode Island 
  • Rivka Ulmer (บรรณาธิการ) ฉบับย่อของ Pesiqta Rabbati โดยอ้างอิงจากต้นฉบับภาษาฮีบรูที่ยังหลงเหลืออยู่ทั้งหมดและ The Editio Princeps ฉบับ I. แอตแลนตา: Scholars Press, 1997. Vol. ครั้งที่สอง แอตแลนตา: Scholars Press, 1999.Vol. III และดัชนี Lanham, MD: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแห่งอเมริกา, 2545. ฉบับปกอ่อน, ฉบับ. I-III, 2009.
  • ห้องสมุดเสมือนของชาวยิว - Pesikta Rabbati
0.076671123504639