เปซาคิม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา
เปซาคิม
ภาพประกอบ-haggadah-exodus.jpg
ภาพประกอบในKaufmann Haggadah
ทางเดินของลมุด
เซียร์ :โมเอด
จำนวนมิชนาห์ :89
บทที่:10
หน้าลมุดบาบิโลน :121
หน้าเยรูซาเล็มทาลมุด :71

Pesachim ( ฮีบรู : פְּסָחִיםสว่าง "ลูกแกะปาสคาล" หรือ "Passovers") ยังสะกดPesahimเป็นสามเทตของฝังใจ Moed ( "คำสั่งของเทศกาล") ของนาห์และของลมุดเทตกล่าวถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวันหยุดของชาวยิวของเทศกาลปัสกาและเสียสละปัสกาทั้งสองเรียกว่า"ปัสกา"ในภาษาฮิบรู tractate เกี่ยวข้องกับกฎของmatza (ขนมปังไร้เชื้อ) และmaror (สมุนไพรที่มีรสขม) ข้อห้ามในการเป็นเจ้าของหรือบริโภคchametz (เชื้อ ) ในเทศกาล รายละเอียดของแกะ Paschal ที่เคยถวายที่วัดในกรุงเยรูซาเล็มคำสั่งของงานเลี้ยงในเย็นวันแรกของวันหยุดที่เรียกว่า seder ปัสกาและกฎหมายของภาคผนวก " Pesach ที่สอง ". [1] [2]

มีการให้เหตุผลสองประการสำหรับชื่อของ tractate Pesachim ที่อยู่ในพหูพจน์: เนื่องจาก tractate เดิมประกอบด้วยสองส่วน ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการสังเวยปัสกา และประการที่สองกับแง่มุมอื่น ๆ ของวันหยุด ก่อนที่พวกเขาจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว tractate ที่ชื่อPesachimในช่วงGeonic (โดย 1040 CE ) หรือเนื่องจาก tractate เกี่ยวข้องกับสองครั้งเพื่อถวายปัสกาคือวันที่ 14 ของเดือนนิสานในวันก่อนวันหยุดและอีกหนึ่งเดือนต่อมา " ปัสกาที่สอง " ในวันที่ 14 ของปียาร์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถถวายเครื่องบูชาในวันเดิมได้[2] [3]

พื้นฐานสำหรับการที่กฎหมายรวมอยู่ในเทตนี้จะได้มาจากโตราห์ , ส่วนใหญ่มาจากพระธรรมในพระธรรม 12: 1-29 , พระธรรม 12: 43-49 , อพยพ 13: 3-10และอพยพ 23: 15-18 ,เช่นเดียวกับเลวีนิติ 23:5–8 , กันดารวิถี 9:2–14และกันดารวิถี 28:16–25และเฉลยธรรมบัญญัติ 16:1–8 . [4]

เทตประกอบด้วยบทที่สิบและมีกามาร่า - วิเคราะห์ rabbinical และความเห็นเกี่ยวกับนาห์ - ทั้งในบาบิโลนและเยรูซาเล็มลมุดนอกจากนี้ยังมีToseftaสำหรับ tractate นี้[3]

นอกเหนือจากการสังเวยปัสกาแล้วกฎหมายศาสนาของชาวยิวที่ได้มาจากแผ่นพับนี้เกี่ยวกับเทศกาลปัสกายังคงได้รับการปฏิบัติตาม โดยมีความแตกต่างเล็กน้อยตามการตีความของเจ้าหน้าที่ฮาลาคิกในภายหลังโดยชุมชนชาวยิวดั้งเดิมตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน การปฏิบัติรวมถึงข้อห้ามในการกิน การได้ประโยชน์ หรือมีเชื้อใดๆ และการขายหรือค้นหาและกำจัดเชื้อออกจากบ้านก่อนเทศกาลปัสกา การปฏิบัติของคืน Seder รวมทั้งการกินมาซซาและสมุนไพรรสขม การดื่มไวน์สี่ถ้วยและการท่องฮักกาดาห์เพื่อระลึกถึงการอพยพจากอียิปต์; เช่นเดียวกับการเฉลิมฉลองของวันหยุดทั้งหมดรวมทั้งการรับประทานอาหารของ Matza และสวดที่สวดมนต์ Hallel [5]

นิรุกติศาสตร์

ชื่อของ tractate Pesachimเป็นพหูพจน์ภาษาฮีบรูของชื่อเทศกาลปัสกา Pesachและมีคำอธิบายสองประการสำหรับสิ่งนี้:

ประการแรก แทรคเทตประกอบด้วยส่วนที่แตกต่างกันสองส่วน ซึ่งเดิมแยกจากกัน จนกระทั่งรวมกันเป็นแทรคเทตเดียวในช่วงยุคจีโอนิก (โดย 1040 ซีอี ) ก่อนหน้านั้น ทางเดินถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเรียกว่าPesaḥ Rishon ("ปัสกาครั้งแรก" หรือ "ปัสกาที่ 1") และPesaḥ Sheni ("ปัสกาที่สอง" หรือ "ปัสกา II") หลังจากที่ทั้งสองส่วนรวมกันแล้ว tractate ถูกเรียกว่าPesachimในพหูพจน์[3]

ส่วนหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ประกอบด้วยบทที่หนึ่งถึงสี่และบทที่สิบ กล่าวถึงกฎของเทศกาลปัสกาที่บังคับใช้ทุกหนทุกแห่ง เช่น การกำจัด chametz ออกจากบ้าน การรับประทานอาหารของ Matzah และ Seder ในคืนปัสกา ส่วนที่สอง ซึ่งตอนนี้เป็นบทที่ 5 ถึง 9 เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการถวายและรับประทานเครื่องบูชาปัสกาที่พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มในขณะที่ยังมีอยู่ ส่วนนี้มีความเกี่ยวข้องกับSeder Kodashim มากกว่าลำดับของ Mishna ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเซ่นสังเวยในพระวิหารเป็นหลัก[6]

ในต้นฉบับเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ซึ่งมีข้อความทั้งหมดของบาบิโลนทัลมุดหรือที่รู้จักในชื่อมิวนิกโคเด็กซ์ บทที่สิบปัจจุบันปรากฏเป็นบทที่สี่ เพื่อให้บทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามเทศกาลตามกันต่อเนื่องกัน[3] [7]

นักวิจารณ์ชาวยิวในยุคกลางตอนต้นหรือที่รู้จักในชื่อRishonimยังอ้างถึงส่วนแรกของ tractate ว่า " Pesach Rishon " และส่วนที่สองเกี่ยวกับการเสียสละเป็น " Pesach Sheni " Meiri (1249–1315) ระบุไว้อย่างชัดเจนในบทนำของเขาเกี่ยวกับ tractate ว่าในช่วงยุคGeonicก่อนหน้านั้นPesachimถูกแบ่งออกเป็นสอง tractates ความแตกต่างนี้ถูกทำเครื่องหมายไว้อย่างชัดเจนในฉบับ VilnaในHadranเมื่อสิ้นสุดบทที่สี่ ( Talmud , b. Pesachim 57b ) และบทที่เก้า ( Talmud , b. Pesachim 99a ) ของ tractate [6]

เหตุผลประการที่สองที่ให้ไว้สำหรับชื่อพหูพจน์ของ tractate คือ แท้จริงแล้วมีปัสกาสองวัน: "ปัสกาที่สอง " ในวันที่ 14 ของIyarได้รับการก่อตั้งหนึ่งเดือนหลังจากเทศกาลปัสกาสำหรับผู้ที่ไม่สามารถถวายเครื่องบูชาปัสกาในวัน วันของวันหยุดในวันที่ 14 ของเดือนนิสานสอดคล้องกับ เลวีนิติ 9: ดังนั้น ชื่อเรื่องของ tractate ในพหูพจน์รับรู้สิ่งนี้ แม้ว่า Mishnah เกือบทั้งหมดเกี่ยวข้องกับปัสกาครั้งแรกหรือที่ "ยิ่งใหญ่" เกือบทั้งหมด [3] [2] [8]

หัวข้อ

เรื่องของเทตนี้ครอบคลุมกฎหมายต่าง ๆ ของทุกแง่มุมของวันหยุดเทศกาลปัสกา Mishna ดำเนินการตามลำดับโดยส่วนใหญ่ เริ่มต้นด้วยการค้นหาChametz (เชื้อ) ในตอนเย็นของวันที่สิบสามของ Nisan วันก่อนเทศกาลปัสกา และการห้ามใส่เชื้อในทุกแง่มุม รายละเอียดการสังเวยปัสกาในวันหยุด และกฎของมัทซาห์และสมุนไพรรสขมซึ่งจะต้องรับประทานเครื่องบูชา ในระหว่างมื้ออาหารพิธีกรรมในคืนปัสกา ที่รู้จักในชื่อเซเดอร์[1] [9]

หัวข้อที่กล่าวถึงในเทตนี้จะได้มาจากโตราห์ในพระธรรม , พระธรรม 12: 1-29 , พระธรรม 12: 43-49 , อพยพ 13: 3-10และอพยพ 23: 15-18เช่นเดียวกับเลวีนิติ 23: 5-8 , เบอร์ 9: 2-14และหมายเลข 28: 16-25และเฉลยธรรมบัญญัติ 16: [4] [8]

การอ้างอิงพระคัมภีร์อื่นๆ ในหัวข้อนี้มีอยู่ในJoshua 5:10–11 , 2 Kings 23:21–23 , Ezekiel 45:21–24 , Ezra 6:19–22 , 2 Chronicles 30:1–5 , and 2 Chronicles 35:1–19 . [8]

โครงสร้างและเนื้อหา

ในทุกฉบับของมิชนาห์ เปซาคิมเป็นลำดับที่สามของลำดับโมเอด tractate ประกอบด้วยสิบบทและ 89 ย่อหน้า ( mishnayot ). แต่ก็มีกามาร่า - วิเคราะห์ rabbinical และความเห็นเกี่ยวกับนาห์ 121 ยก (สองด้าน) หน้าในลมุดและ 71 หน้ายกในกรุงเยรูซาเล็มลมุด มีToseftaสิบบทใน tractate นี้ [1] [3] [4]

Tractate Pesahim สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วน: สี่บทแรกที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการกำจัดเชื้อ ( chametz ); ห้าบทถัดไปที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบูชาปัสกาและบทที่สิบและสุดท้ายที่อธิบายขั้นตอนสำหรับชาวสเดิร์ม อาหารในคืนแรกของเทศกาลปัสกา [10]

ภาพรวมของหัวข้อของบทต่างๆ มีดังนี้:

 • บทที่ 1 เกี่ยวข้องกับการค้นหาเชื้อ ( bedikat chametz ) และการกำจัด เมื่อใดและที่ใดที่จำเป็น และอย่างไรและเมื่อใดที่จะทำลายchametzและกำหนดเวลาสำหรับการรับประทานอาหารที่มีเชื้อในวันก่อนเทศกาลปัสกา มัน อธิบาย สัญญาณ บนภูเขา เทมเพิลในกรุง เยรูซาเลมเพื่อ แจ้ง ให้ ประชาชน ทราบ เมื่อ ต้องทําลาย chametzของ ตน; และปิดท้ายด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการเผาอาหารศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่สะอาด[4] [3] [9]
 • บทที่ 2 ยังคงเป็นเรื่องของchametzเช่น เวลาที่ห้ามมิให้ใช้ประโยชน์จากอาหารที่มีเชื้ออื่นนอกเหนือจากการกิน สถานะของเชื้อที่เก็บไว้จนถึงหลังเทศกาลปัสกา รวมทั้งสถานะของเชื้อที่จำนำหรือเป็นประกันเงินกู้เพื่อ ไม่ใช่ยิว; จากนั้นก็กล่าวถึงการทำของmatzahพืชที่สามารถใช้เป็นmarorและภายใต้สถานการณ์ที่พวกเขาอาจจะกินและวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้สารกลายเป็นเชื้อในช่วงเทศกาล[4] [3] [9]
 • บทที่ 3 แสดงรายการอาหารต่างๆ ที่ถือว่าเป็นcḥametẓซึ่งไม่ใช่ chametz เอง แต่มีเชื้อ ซึ่งบุคคลที่ล้มเหลวในการทำลายพวกเขามีความผิดในการละเมิดข้อห้ามในพระคัมภีร์ไบเบิลการค้นหาเชื้อและการกำจัดเมื่อถึงวันปัสกาเกิดขึ้นในวันสะบาโตกรณีที่นักเดินทางที่ออกเดินทางและจำไว้ว่าพวกเขาไม่ได้ทำลายอาหารที่มีเชื้อที่บ้านต้องกลับไปทำเช่นนั้น และโดยการเชื่อมโยงกัน กรณีที่ผู้แสวงบุญเดินทางกลับบ้านจากกรุงเยรูซาเล็มพบว่าพวกเขากำลังแบกเนื้อบูชายัญ ต้องกลับไปเผาที่วัดในเยรูซาเล[4] [3] [9]
 • บทที่ 4 เริ่มต้นด้วยคำว่าละเว้นจากการทำงานในวันปัสกาขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น ( minhag ) และกล่าวถึงความแข็งแรงของประเพณีท้องถิ่นในการทำและการกำหนดกฎหมาย; จากนั้นมันก็พูดนอกเรื่องที่จะหารือเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ที่ขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่นและอำนาจผูกพันของศุลกากรในเรื่องที่แตกต่างกันหลายเรื่อง และแนวปฏิบัติที่อ้างอิงซึ่งแรบไบไม่อนุมัติและขอบเขตที่พวกเขาสามารถหยุดยั้งพวกเขาได้[4] [3] [9]
 • บทที่ 5 เริ่มต้นการสนทนาเกี่ยวกับการสังเวยปัสกาและแง่มุมอื่น ๆ ของการถวายบูชาที่พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มรวมทั้งช่วงเวลาของการเสียสละประจำวัน ( tamid )ในวันปัสกา และเวลาสำหรับการเสียสละของปัสกาและสถานการณ์ที่ ตัดสิทธิ์ลูกแกะเพื่อใช้เป็นเครื่องบูชาปัสกา ยังคงบรรยายถึงพิธีในวัดที่ประกอบพิธีฆ่าปัสกา แถวของพระสงฆ์เพลงประกอบ และคนทั้งสามกลุ่มที่ต้องสวด" ฮัลเลล "และสุดท้าย วิธีฆ่าเครื่องบูชาเมื่อก่อนเทศกาลปัสกาตรงกับวันสะบาโต และการเตรียมลูกแกะปัสคาลต่อไป [4] [3]
 • บทที่ 6 ยังคงหารือเกี่ยวกับการจัดเตรียมการบูชายัญเมื่อเทศกาลปัสกาตรงกับวันสะบาโตและในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น เมื่อต้องถวายสัตว์อื่นร่วมกับลูกแกะปัสกา สัตว์ที่ใช้สำหรับการบูชายัญนี้ และกรณีการฆ่าเครื่องบูชาปัสกาในวันสะบาโต เป็นสิ่งต้องห้าม [4] [3]
 • บทที่ 7 เริ่มต้นด้วยวิธีการย่างเครื่องสังเวยปัสกา และตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับมลทินของพิธีกรรม ( ทูมาห์ ) ที่ส่งผลต่อบุคคลที่เข้าร่วมในการสังเวย รวมทั้งเครื่องสังเวยที่บุคคลที่อยู่ในสภาพทูมาห์อาจถวายแต่ไม่รับประทาน ตำแหน่งเมื่อชุมชนหรือเครื่องสังเวยหรือบางส่วนของชุมชนกลายเป็นมลทินทางพิธีกรรม เวลาที่ส่วนที่กินไม่ได้ของเครื่องบูชาเช่นกระดูกและเศษซากอื่น ๆ จะต้องเผาส่วนใดของสัตว์ที่กินได้และกฎระเบียบเกี่ยวกับการแยกกลุ่มที่กินเนื้อสังเวยร่วมกันในสถานที่เดียวกัน[4] [3] [9]
 • บทที่ 8 พิจารณาคำถามที่ว่าใครบ้างที่อาจถวายเครื่องบูชาปัสกาแทนผู้อื่น ตำแหน่งของสตรี ทาส ผู้ไว้ทุกข์ และมลทินทางพิธีกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับการถวายปัสกา และข้อกำหนดในการขึ้นทะเบียนเครื่องบูชาเฉพาะอย่างและได้รับอนุญาตให้ กินแต่เนื้อของสัตว์ที่บูชายัญนั้นเท่านั้น และด้วยเหตุนี้ กฎหมายการจดทะเบียนอื่นๆ จึงได้มีการหารือกันด้วย[4] [3] [9]
 • บทที่ 9 เริ่มต้นด้วยระเบียบสำหรับผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ในพิธีกรรมหรือเดินทางไกลและไม่สามารถถือศีลอดได้ในเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นต้องถือเทศกาลปัสกาครั้งที่สองในอีกหนึ่งเดือนต่อมา ความแตกต่างระหว่างปัสกาครั้งแรกกับปัสกาครั้งที่สองกับ ความแตกต่างระหว่างปัสกาซึ่งมีการเฉลิมฉลองในอียิปต์ในช่วงอพยพและปัสกาที่ตามมาทั้งหมด การเปลี่ยนบทเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ ที่หลากหลาย เช่น การแลกเปลี่ยน(" เทมูระห์ ")ของการสังเวยปัสกา การถวายสัตว์เพศเมีย การผสมเครื่องบูชาปัสกากับเครื่องสังเวยอื่นๆ และกรณีที่สัตว์กำหนดให้เป็นปัสกา เครื่องบูชาสูญหายหรือแลกเปลี่ยน [4] [3][9]
 • บทที่ 10 ความคิดเห็นการเตรียมการและกฎระเบียบสำหรับมื้อคืนเทศกาลปัสกาฝังใจในรายละเอียดรวมทั้งสี่ถ้วยไวน์และพรท่องเหนือพวกเขาคำถามที่ถามและการตอบสนองการเล่าเรื่องให้กับพวกเขา (จากที่Haggadahจะรวบรวม) รวมทั้งบทสวดเพิ่มเติมและบทสวด" ฮัลเลล "ขอบพระคุณ [4] [9]

บริบททางประวัติศาสตร์และความสำคัญ

และในวันนั้นเจ้าจงบอกบุตรของท่านว่า: เนื่องด้วยสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำเพื่อข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าออกจากอียิปต์

Mishna ถูกแต่งขึ้นในช่วงสิ้นสุดของยุคMishnaic ( ค. 30 ก่อนคริสตศักราช - 200 ซีอี ) ในจังหวัดโรมันของแคว้นยูเดียและเป็นส่วนแรกในการพัฒนากฎหมายของชาวยิวเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเทศกาลปัสกาเป็นเวลานาน(11)

วันหยุดเทศกาลปัสกาเป็นเทศกาลแสวงบุญกลางของชาวยิวเมื่อพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มยังคงยืนอยู่ เทศกาลปัสกาเป็นการผสมผสานระหว่างบ้านและวันหยุดในวัด - แม้ว่าลูกแกะปาสคาลจะถูกฆ่าในวัด แต่ก็ไม่ได้ถูกนักบวชกินแต่โดยกลุ่มชาวยิวที่เรียกว่าฮาวูโรต์ - กลุ่มมิตรภาพและกฎขององค์ประกอบสำหรับกลุ่มเหล่านี้คือ รายละเอียดในแทรคเกต บทที่สิบของ tractate ซึ่งมีคำอธิบายและคำแนะนำสำหรับSederดังที่มันเป็นที่รู้จักในสมัยหลังทัลมุดิก มีความสำคัญอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยขององค์ประกอบของมันในสมัยโบราณ โดยอธิบายว่ามันเป็นหนึ่งในพิธีกรรมที่สังเกตอย่างระมัดระวังที่สุดของชุมชนชาวยิวทั้งหมดจนถึงยุคปัจจุบัน[8] [12] [13]

เมื่อถึงเวลารวบรวม Mishnah ในศตวรรษที่สอง CE ส่วนสำคัญของHaggadahซึ่งเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับเทศกาลปัสกาแบบดั้งเดิมได้ถูกกำหนดขึ้นแล้วและใช้งานได้ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อะไรคือ " สี่คำถาม " ที่ตอนนี้มีต้นกำเนิดในมิชนาห์ (เปซาฮีม 10:4) และรวมถึงคำถามที่ว่า "ในคืนอื่นๆ เรากินเนื้อย่าง ตุ๋น หรือปรุงสุก ทำไมในคืนนี้มีแต่เนื้อย่างเท่านั้น" ดังนั้น "คำถาม" จึงเป็นส่วนหนึ่งของ Seder ในช่วงระยะเวลาของวัดที่สองเมื่อลูกแกะปัสกาถูกสังเวยเป็นเครื่องบูชาและย่างและรับประทานในงานเฉลิมฉลองที่บ้าน[13]หลังจากการทำลายพระวิหาร คำถามเกี่ยวกับการเอนก็ถูกแทนที่ด้วยคำถามเกี่ยวกับการถวายเครื่องบูชา ซึ่งตอนนั้นเองที่สูญเสียความเกี่ยวข้องในทันทีกับอาหารในพิธีในตอนเย็น คำถามเกี่ยวกับสมุนไพรขมก็เพิ่มเข้ามาในภายหลัง [10] [14]

การเล่าเรื่องราวการไถ่ถอนจากอียิปต์ทุกปี ตามที่มิชนาห์กำหนด ก่อให้เกิดการตอกย้ำความเชื่อของชาวยิวอย่างต่อเนื่องในอดีตของพระเจ้าและการปกป้องอย่างต่อเนื่อง ตลอดประวัติศาสตร์ เรื่องราวของการอพยพยังคงจับภาพจินตนาการของชาวยิวและไม่ใช่ชาวยิว ผู้ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งนี้เพื่อต่อสู้เพื่ออิสรภาพและการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของพวกเขากับอนาคต [10]

การใช้พิธีกรรม

ต้นฉบับฮักกาดาห์ส่องสว่างในศตวรรษที่ 14 แสดงข้อความที่ยกมาจากมิชนาห์ (เปซาคิม 10:5)

โครงสร้างและเนื้อหาของการเลือกพิธีกรรมส่วนใหญ่ที่ใช้ใน Seder ถูกกำหนดไว้ในช่วงระยะเวลาของ Mishnah และมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยมาประกอบกับ Haggadah แบบดั้งเดิมที่ชุมชนชาวยิวใช้มาจนถึงทุกวันนี้ ข้อความ Talmudic ของ tractate นี้เป็นพื้นฐานสำหรับหนึ่งในข้อความบางส่วนของ Haggadah ที่รู้จักกันเร็วที่สุดรวมถึงAmram Gaon ( c. 850 CE) ในหนังสือสวดมนต์ประจำวันของเขาและหนังสือสวดมนต์ของSaadia Gaon (ศตวรรษที่ 10) นำเสนอ ข้อความฉบับสมบูรณ์ที่เก่าแก่ที่สุดของ Haggadah แม้ว่าจะเริ่มต้นแตกต่างจากฉบับปัจจุบันก็ตาม เมื่อถึงศตวรรษที่ 11 เวอร์ชันในMahzor Vitryเกือบจะเหมือนกับเวอร์ชันที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เมื่อถึงเวลาไมโมนิเดส(1135-1204) ตีพิมพ์ในMishneh Torahของเขา ข้อความของ Haggadah นั้นเหมือนกับข้อความที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน[13]

คำเปิดของ Haggadah หลังจากKiddushที่อ่านในมื้ออาหารวันหยุดทั้งหมดเป็นคำประกาศในภาษาอาราเมคที่ดูเหมือนจะเพิ่มเข้าไปในพิธี Seder หลังจากการทำลายวัดโดยเริ่มจากคำว่าha lahma anya ("นี้ เป็นขนมปังแห่งความทุกข์ใจ") บรรยายเรื่องมาโซ และเชิญคนยากจนร่วมรับประทานอาหาร ปิดท้ายด้วยการประกาศว่า "ปีนี้เราอยู่ที่นี่ ปีหน้าขอให้เราอยู่ในดินแดนอิสราเอลปีนี้เราเป็นทาส ปีหน้าขอให้เราเป็นประชาชนอิสระ" ซึ่งสรุปสาระสำคัญของสาส์นของเซเดอร์[15]

ข้อความของMa Nishtana ("คืนนี้แตกต่างกันอย่างไร") และปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ "The Four Questions" มีต้นกำเนิดใน Mishnah (Pesachim 10: 4) เป็นชุดของคำสั่งที่พูดหลังอาหารและไม่ก่อนหน้านั้นโดยพ่อ มากกว่าเด็ก ( ทัลมุด , ข. เปซา คิม 116ก ). มันผ่านหลายขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการพังทลายของพระวิหาร เมื่อประโยคนั้นถูกตั้งขึ้นเป็นคำถามที่ออกแบบมาเพื่อรักษาความสนใจของเด็ก ๆในระหว่างการเล่าเรื่องปัสกาซึ่งตอนนี้เกิดขึ้นก่อนมื้ออาหาร ข้อความเกี่ยวกับการถวายเครื่องบูชาถูกแทนที่ด้วยข้อความเกี่ยวกับการเอนกาย และได้เพิ่มคำถามเกี่ยวกับสมุนไพรรสขม [13] [14] [15][16]

ข้อความAvadim Hayinu ("เราเป็นทาสของฟาโรห์ในอียิปต์") เริ่มต้นการเล่าเรื่องอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการอพยพออกจากอียิปต์ตามคำสั่งของ Mishnah ให้ "เริ่มต้นด้วยความอัปยศและจบลงด้วยการสรรเสริญ" (Pesachim 10:4) . ภาคภูมิบันทึกมุมมองของศตวรรษที่สามสองปราชญ์มูดิค , Ravและชามูเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นและเนื้อหาของการเล่าเรื่อง ( มุด , ข. Pesachim 116A ) อย่างใดอย่างหนึ่ง "เราเป็นทาส ..." หรือ "ในการเริ่มต้นของเรา บรรพบุรุษเป็นผู้บูชาเทวรูป...” ในช่วงเวลาต่างๆ มีการใช้คำนำหน้าหนึ่งหรืออย่างอื่น แต่ในที่สุดความเห็นทั้งสองก็อยู่ใน Haggadah เริ่มต้นด้วยคำตอบตาม Shmuel[13][15] [16]

เรื่องราวใน Haggadah ของปราชญ์ชั้นนำห้าคนของ Mishnahในศตวรรษที่สอง CE, Rabbis Eliezer , Joshua , Eleazar ben Azariah , AkibaและTarfonซึ่งใช้เวลาตลอดทั้งคืนในBnei Brak ที่พูดถึงการอพยพจากอียิปต์พบได้เฉพาะใน Haggadah แต่การโต้วาทีถูกอ้างถึงใน Mishnah (Berachot 1: 5) และMidrashและเรื่องราวที่คล้ายกันนี้พบได้ใน Tosefta ของ tractate นี้ (Pesachim 10:12) [13]

ตามการพิจารณาคดีที่กำหนดไว้ในมิชนาห์ "ตามความเข้าใจของเด็ก บิดาสั่งสอนเขา" (เปซาคิม 10:4) พิธีฮักกาดาห์รวมถึงส่วนของบุตรทั้งสี่จากเยรูซาเล็มทัลมุดและเมคิลตาเดอรับบี midrashic อิชมาเอล . แม้ว่าจะมีข้อแตกต่างระหว่างฉบับแปลในคัมภีร์ลมุดและฮักกาดาห์ ข้อความนี้รวมข้อพระคัมภีร์สี่ข้อที่อธิบายถึงการอพยพ (อพย. 12:26, ​​13:8, 13:14 และฉธบ. 6:20) และเชื่อมโยงเข้ากับ เด็กตามแบบฉบับทั้งสี่ที่ต้องได้รับการสั่งสอนตามนิสัยของพวกเขา[15] [17]

คำกล่าวของรับบันกามาลิเอลที่อธิบายความสำคัญของการบูชาปัสกา มัทซาห์ และสมุนไพรรสขม (เปซาคิม 10:5) รวมอยู่ในฮักกาดาห์ สิ่งเหล่านี้ถูกจัดทำขึ้นเป็นการจัดเรียงคำถามและคำตอบในข้อความของ Haggadah หลังยุค Talmudic จากมิชนาห์คนเดียวกัน ซึ่งเป็นข้อความพื้นฐานของฮักกาดาห์ "ทุกคนในทุกชั่วอายุคนต้องถือว่าตนเองได้รับการปลดปล่อยจากอียิปต์เป็นการส่วนตัวแล้ว..." มีการอ้างอิงโดยตรงเช่นกัน ข้อความที่สรุปการเล่าเรื่องและแนะนำส่วนแรกของคำอธิษฐานวันขอบคุณพระเจ้าของฮัลเลลโดยเริ่มต้นว่า "ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะขอบคุณ ... " ก็อ้างจากมิชนาห์นี้โดยตรงเช่นกัน [15] [13]

อ้างอิง

 1. ^ Steinsaltz, อดิน (2013) "บทประพันธ์ของมิชนาและลมุด". คู่มือการอ้างอิงถึงความภาคภูมิ โคเรน. NS. 63. ISBN 978-1-59264-312-7.
 2. ^ a b c Kornfeld, โมรเดคัย. "บทนำและบรรณานุกรมสำหรับ Pesachim" . dafyomi.co.ilค่ะ Kollel Iyun Hadaf ของ Yerushalayim สืบค้นเมื่อ2019-02-03 .
 3. a b c d e f g h i j k l m n o Ehrman, Arnost Zvi (1978) "เปซาฮิม". สารานุกรม Judaica . 13 (ฉบับที่ 1) เยรูซาเลม อิสราเอล: Keter Publishing House Ltd. pp. 327–328.
 4. อรรถa b c d e f g h i j k l m  ประโยคก่อนหน้าหนึ่งประโยคขึ้นไปรวมข้อความจากสิ่งพิมพ์ที่เป็นสาธารณสมบัติSinger, Isidore ; et al., สหพันธ์. (1901–1906). "เปซาอิม ". สารานุกรมชาวยิว . นิวยอร์ก: Funk & Wagnalls
 5. ^ Steinsaltz, อดิน (2013) "แนวคิดและข้อกำหนดฮาลาคิก: โมเอด". คู่มือการอ้างอิงถึงความภาคภูมิ โคเรน. หน้า 276–277 ISBN 978-1-59264-312-7.
 6. อรรถเป็น "บทนำสู่ Tractates - Pesachim" . Dafyomi ก้าวหน้าฟอรั่ม สืบค้นเมื่อ2020-04-13 .
 7. ^ "ต้นฉบับ" . คอลเลกชัน: ภาษาฮิบรูและยิดดิช . Bayerische Staatsbibliothek [หอสมุดรัฐบาวาเรีย] . สืบค้นเมื่อ2020-04-14 . มิวนิก Codex Hebraicus 95 , ฝรั่งเศส, 1342 : "ต้นฉบับเดียวในโลกที่เหลืออยู่เกือบทั้งหมดของบาบิโลนทัลมุด
 8. a b c d e Lipman, ยูจีน เจ., เอ็ด. (1970). "เปซาฮิม—ปัสกา". The Mishnah: คำสอนปากเปล่าของศาสนายิว (ฉบับที่ 1) นิวยอร์ก: WW Norton & Company น. 95–96. OCLC 1043172244 . 
 9. อรรถa b c d e f g h i Epstein, Isidore , ed. (1938). "Pesachim: แปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมหมายเหตุ อภิธานศัพท์ และดัชนี" ทัลมุดบาบิโลน . โมด . Freedman, H. (ผู้แปล). ลอนดอน: หนังสือพิมพ์ Soncino หน้า xi–xiii
 10. ^ a b c Kulp, Joshua (2014-05-02). "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเปซาฮิม" . เยชิวาอนุรักษ์นิยมในกรุงเยรูซาเล็ม สืบค้นเมื่อ2020-04-06 .
 11. ^ Steinsaltz, อดิน (2013) "ชีวิตในยุคทัลมุด". คู่มือการอ้างอิงถึงความภาคภูมิ เยรูซาเลม: โคเรน. NS. 16. ISBN 978-1-59264-312-7.
 12. ^ คัลป์, โจชัว (2014-05-02). "เปซาฮิม บทที่ 10 มิชนาห์ 1" . เยชิวาอนุรักษ์นิยมในกรุงเยรูซาเล็ม สืบค้นเมื่อ2020-04-06 .
 13. อรรถa b c d e f g Goodman, Philip (1973) "การพัฒนาเทศกาลปัสกาฮักกาดาห์". กวีนิพนธ์ปัสกา (ฉบับที่ 1) ฟิลาเดลเฟีย: สมาคมสิ่งพิมพ์ชาวยิวแห่งอเมริกา. หน้า 74–76. ISBN 0827600194.
 14. อรรถเป็น Goldschmidt, ED (1947) Haggadah shel Pesah (ในภาษาฮีบรู) เทลอาวีฟ: ช็อค น. 12–13.
 15. อรรถa b c d e Goldschmidt, Ernst Daniel (1978) "ฮักกาดาห์ ปัสกา" สารานุกรม Judaica . 7 (ฉบับที่ 1) เยรูซาเลม อิสราเอล: Keter Publishing House Ltd. pp. 1079, 1091.
 16. ^ a b Sacks, Jonathan , เอ็ด. (2013). โคเรน Haggada: มีความเห็นโดยแรบไบพระเจ้าโจนาธานกระสอบ เยรูซาเลม อิสราเอล: Koren Publishers. NS. 38, 40. ISBN 978-9657760369.
 17. ^ Lauterbach จาค็อบ (1933) Mekhilta de-รับบีอิสมาอีล ฉัน . ฟิลาเดลเฟีย: สมาคมสิ่งพิมพ์ชาวยิวแห่งอเมริกา. หน้า 166–167

ลิงค์ภายนอก

0.029353857040405