เปซาชิม

เปซาชิม
ภาพประกอบ-haggadah-exodus.jpg
ภาพประกอบในKaufmann Haggadah
Tractateของลมุด
เซเดอร์ :ความกล้าหาญ
จำนวนมิชนาห์ :89
บท:10
หน้า ทัลมุดของชาวบาบิโลน :121
หน้า เยรูซาเล็มทัลมุด :71

Pesachim ( ฮีบรู : פְ ּ ס ָ ח ִ ים , แปลตรงตัวว่า "ลูกแกะปัสกา" หรือ "ปัสกา") สะกดอีกอย่างว่าPesahimเป็นภาค ที่สาม ของSeder Moed ("ระเบียบเทศกาล") ของMishnah และของTalmud แผ่นพับกล่าวถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ วัน หยุด เทศกาล ปัสกาของชาวยิวและการบูชายัญปัสกาซึ่งในภาษาฮิบรู เรียกว่า "Pesach" Tratate เกี่ยวข้องกับกฎของmatza (ขนมปังไร้เชื้อ) และmaror (สมุนไพรที่มีรสขม) ข้อห้ามในการเป็นเจ้าของหรือบริโภคchametz (ส่าเหล้า ) ในเทศกาล รายละเอียดของลูกแกะ Paschal ที่เคยถวายที่พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มลำดับของงานเลี้ยงในเย็นวันแรกของวันหยุดที่เรียกว่าเทศกาลปัสกาและกฎของส่วนเพิ่มเติม "พีชที่สอง ". [1] [2]

เหตุผลสองประการที่ทำให้ชื่อของ tractate Pesachimเป็นพหูพจน์: อาจเป็นเพราะว่าเดิมที tractate ประกอบด้วยสองส่วน ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการบูชายัญปัสกา และส่วนที่สองเกี่ยวข้องกับแง่มุมอื่น ๆ ของวันหยุด ก่อนที่พวกเขาจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ชื่อว่าPesachimในช่วงยุค Geonic (ประมาณปี ส.ศ. 1040 ) หรือเนื่องจาก tractate เกี่ยวข้องกับการถวายเครื่องบูชาปัสกาสองครั้ง คือวันที่ 14 ของเดือนไนซานในคืนก่อนวันหยุด และหนึ่งเดือนต่อมา " Pesach ที่สอง " ในวันที่ 14 ของIyarสำหรับผู้ที่ไม่สามารถถวายเครื่องบูชาในวันเดิมได้ [2] [3]

พื้นฐานสำหรับกฎหมายที่รวมอยู่ในแผ่นพับนี้มาจากโตราห์ส่วนใหญ่มาจากหนังสืออพยพในอพยพ 12:1–29 อพยพ 12:43–49 อพยพ 13:3–10และอพยพ 23:15–18 , , รวมทั้ง เลวีนิติ 23 :5–8 , กันดารวิถี 9:2–14และกันดารวิถี 28:16–25 , และเฉลยธรรมบัญญัติ 16:1–8 [4]

แผ่นพับประกอบด้วยสิบบทและมีบท วิเคราะห์ของพวก รับบินิกและบทวิจารณ์เรื่องมิชนาห์ทั้งในคัมภีร์บาบิโลนและเยรูซาเล็มทัลมุด นอกจากนี้ยังมีToseftaสำหรับทางเดินนี้ [3]

นอกเหนือจากการบูชายัญปัสกาแล้วกฎหมายศาสนาของชาวยิวที่ได้รับจากแผ่นพับนี้เกี่ยวกับเทศกาลปัสกายังคงได้รับการปฏิบัติตาม โดยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามการตีความของผู้มีอำนาจฮาลาคิค ในยุคหลัง โดยชุมชนชาวยิวดั้งเดิมตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ข้อปฏิบัติรวมถึงการห้ามรับประทาน การรับประโยชน์หรือครอบครองเชื้อใดๆ และการขายหรือค้นหาและกำจัดเชื้อออกจากบ้านก่อนเทศกาลปัสกา การปฏิบัติของคืน Seder รวมทั้งการกิน matza และสมุนไพรที่มีรสขมดื่มไวน์สี่ถ้วยและท่องHaggadahเพื่อระลึกถึงการอพยพออกจากอียิปต์; เช่นเดียวกับการปฏิบัติของวันหยุดทั้งหมดรวมถึงการกินของ matza และการอ่านคำ อธิษฐานของ Hallel [5]

นิรุกติศาสตร์

ชื่อของ tractate Pesachimเป็นพหูพจน์ภาษาฮิบรูของชื่อเทศกาลปัสกา Pesachและมีคำอธิบายสองประการสำหรับสิ่งนี้:

ประการแรก แทร็กเตตประกอบด้วยสองส่วนที่แตกต่างกัน ซึ่งเดิมแยกจากกัน จนกระทั่งรวมกันเป็นผืนเดียวในช่วงยุคจีโอนิก (ภายในปี ค.ศ. 1040 ) ก่อนหน้านั้น ผืนแผ่นดินถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเรียกว่าเปซาฮ ริชอน ("ปัสกาครั้งแรก" หรือ "ปัสกาที่ 1") และเปซาฮ เชนี ("ปัสกาที่สอง" หรือ "ปัสกาที่ 2") หลังจากที่นำทั้งสองส่วนมารวมกันแล้ว แทรคเทตก็ถูกเรียกว่าPesachimในพหูพจน์ [3]

ส่วนหนึ่งซึ่งตอนนี้ประกอบด้วยบทที่หนึ่งถึงสี่และบทที่สิบ กล่าวถึงกฎของเทศกาลปัสกาที่บังคับใช้เสมอและทุกที่ เช่น การย้ายชาเมตซ์ออกจากบ้าน การกินมัทซาห์ และการฝังศพในคืนปัสกา ส่วนที่สอง ตอนนี้บทที่ห้าถึงเก้าเกี่ยวข้องกับกฎของการถวายและรับประทานปัสกาที่พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มในขณะที่ยังมีอยู่ ส่วนนี้เกี่ยวข้องกับSeder Kodashim มากขึ้น คำสั่งของ Mishna ที่เกี่ยวข้องกับการบูชายัญในพระวิหาร เป็นหลัก [6]

ในต้นฉบับเพียงเล่มเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ซึ่งมีเนื้อหาทั้งหมดของคัมภีร์ทัลมุดของชาวบาบิโลน หรือที่เรียกว่ามิวนิค โคเด็กซ์บทที่สิบปัจจุบันปรากฏเป็นบทที่สี่ เพื่อให้บทต่างๆ [3] [7]

นักวิจารณ์ชาวยิวในยุคกลางตอนต้นที่รู้จักในชื่อริโชนิมเรียกส่วนแรกของแผ่นพับว่า " Pesach Rishon " และส่วนที่สองเกี่ยวกับการบูชายัญว่า " Pesach Sheni " Meiri (ค.ศ. 1249–1315) กล่าวอย่างชัดเจนในบทนำของเขาเกี่ยวกับ tractate ว่าในช่วงยุค Geonic ก่อน หน้า ทันที Pesachimถูกแบ่งออกเป็นสอง tractates ความแตกต่างนี้ยังถูกระบุอย่างชัดเจนในฉบับ VilnaในHadranในตอนท้ายของบทที่สี่ ( Talmud , b. Pesachim 57b ) และบทที่เก้า ( Talmud , b. Pesachim 99a ) ของแทร็กเตต [6]

เหตุผลที่สองที่ให้ชื่อพหูพจน์ของ tractate คือ อันที่จริง มีเทศกาลปัสกาสองครั้ง: "วันพีชที่สอง " ในวันที่ 14 ปีไอยาร์ตั้งขึ้นหนึ่งเดือนหลังจากเทศกาลปัสกาสำหรับผู้ที่ไม่สามารถถวายเครื่องบูชาปัสกาในวัน ก่อนวันหยุดในวันที่ 14 ของเดือนไนซานตาม เลวีนิติ 9: 6–12 ตามนั้น ชื่อของ tractate ในพหูพจน์ยอมรับสิ่งนี้ แม้ว่ามิชนาห์เกือบทั้งหมดเกี่ยวข้องกับเทศกาลปัสกาแรกหรือ "ยิ่งใหญ่" [3] [2] [8]

เรื่อง

หัวข้อของแผ่นพับนี้ครอบคลุมกฎต่างๆ ในทุกด้านของเทศกาลปัสกา Mishna ทำตามลำดับส่วนใหญ่โดยเริ่มจากการค้นหาchametz (เชื้อ) ในตอนเย็นของวันที่สิบสามของ Nisan หนึ่งวันก่อนเทศกาลปัสกาและการห้ามเชื้อในทุกด้าน รายละเอียดของการบูชายัญปัสกาในวันก่อนวันหยุด และกฎของมัทซาห์และสมุนไพรที่มีรสขมซึ่งจะต้องรับประทานเครื่องสังเวยในระหว่างมื้ออาหารพิธีกรรมในคืนปัสกาหรือที่รู้จักกันในชื่อSederซึ่งเป็นบทสรุปของ tractate [1] [9]

หัวข้อที่กล่าวถึงในแผ่นพับนี้มาจากโตราห์ในหนังสืออพยพอพยพ 12:1–29 อพยพ 12:43–49 อพยพ 13 :3–10และอพยพ 23:15–18รวมทั้งเลวีนิติ 23:5–8 , กันดารวิถี 9:2–14และกันดารวิถี 28:16–25 , และเฉลยธรรมบัญญัติ 16: 1–8 [4] [8]

ข้ออ้างอิงอื่นๆ ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องนี้พบได้ในโยชูวา 5:10–11 , 2 พงศ์กษัตริย์ 23:21–23 , เอเสเคียล 45:21–24 , เอสรา 6:19–22 , 2 พงศาวดาร 30:1–5และ2 พงศาวดาร 35:1–19 . [8]

โครงสร้างและเนื้อหา

ในทุกฉบับของมิชนาห์ Pesachim เป็นลำดับที่สามของคำสั่ง Mo'ed ไตรภาคประกอบด้วยสิบบทและ 89 วรรค ( มิชนายศ ) มันมี บทวิเคราะห์ของ Gemara – rabbinical และคำอธิบายเกี่ยวกับ Mishnah จาก 121 หน้ายก (สองด้าน) ในล มุด ของบาบิโลนและ 71 หน้ายกในเยรูซาเล็มทัลมุด มีToseftaสิบบทเกี่ยวกับแผ่นพับนี้ [1] [3] [4]

Tractate Pesahim สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วน: สี่บทแรกเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดเชื้อ ( chametz ); ห้าบทถัดไปเกี่ยวกับการบูชายัญปัสกาและบทที่สิบและบทสุดท้ายที่อธิบายขั้นตอนสำหรับSederอาหารในคืนแรกของเทศกาลปัสกา [10]

ภาพรวมของหัวข้อของบทมีดังนี้:

 • บทที่ 1 เกี่ยวข้องกับการค้นหาส่าเหล้า ( bedikat chametz ) และการกำจัดมัน เมื่อใดและที่ไหนที่จำเป็น และวิธีการทำลายchametz และเวลาที่จำกัดสำหรับการรับประทานอาหารที่มีเชื้อในวันก่อนเทศกาลปัสกา มันอธิบายสัญญาณบนTemple Mountในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อแจ้งให้ผู้คนทราบเมื่อพวกเขาจำเป็นต้องทำลายchametz ของพวกเขา ; และลงท้ายด้วยระเบียบเกี่ยวกับการเผาอาหารศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่สะอาด [4] [3] [9]
 • บทที่ 2 กล่าวถึงเรื่องของchametzต่อไป เช่น เวลาที่ห้ามใช้ประโยชน์ใดๆ จากอาหารที่มีเชื้อ ยกเว้นการรับประทาน สถานะของเชื้อที่เก็บไว้จนถึงหลังเทศกาลปัสกา รวมถึงสถานะของเชื้อที่จำนำหรือเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมแก่ ไม่ใช่ชาวยิว; จากนั้นจะกล่าวถึงการทำเสื่อกกพืชที่สามารถใช้เป็นmarorและสถานการณ์ที่อาจรับประทานได้ และวิธีการป้องกันไม่ให้สารกลายเป็นเชื้อในช่วงเทศกาล [4] [3] [9]
 • บทที่ 3 แสดงรายการอาหารต่างๆ ที่ถือว่าเป็นcḥametẓซึ่งไม่ใช่ chametz เอง แต่มีเชื้อและผู้ที่ไม่ทำลายพวกมันมีความผิดฐานละเมิดข้อห้ามในพระคัมภีร์ไบเบิลการค้นหาเชื้อและการกำจัดออกเมื่อวันก่อนเทศกาลปัสกาเกิดขึ้นในวันสะบาโตกรณีที่นักเดินทางซึ่งออกเดินทางและระลึกได้ว่าไม่ได้ทำลายอาหารที่มีเชื้อที่บ้านต้องกลับมาทำเช่นนั้น และโดยสมาคม กรณีที่ผู้แสวงบุญที่กลับบ้านจากกรุงเยรูซาเล็มพบว่าพวกเขาถือเนื้อบูชายัญจะต้อง กลับไปเผาที่วัดในกรุงเยรูซาเล็ม [4] [3] [9]
 • บทที่ 4 เริ่มต้นด้วยข้อความว่าการละเว้นจากงานในวันปัสกาขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น ( มินฮาก ) และกล่าวถึงความแข็งแกร่งของประเพณีท้องถิ่นในการสร้างและกำหนดกฎหมาย จากนั้นมันก็พูดนอกเรื่องเพื่อหารือเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่นและการบังคับของศุลกากรในเรื่องต่าง ๆ มากมาย และอ้างอิงถึงแนวทางปฏิบัติที่แรบไบไม่อนุมัติและขอบเขตที่พวกเขาสามารถหยุดยั้งพวกเขาได้ [4] [3] [9]
 • บทที่ 5 เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับการบูชายัญปัสกาและแง่มุมอื่น ๆ ของการบูชายัญที่วัดในกรุงเยรูซาเล็มรวมถึงเวลาของการบูชายัญประจำวัน ( ทามิด )ในวันก่อนปัสกา และเวลาสำหรับการบูชายัญปัสกาและสถานการณ์ต่าง ๆ ตัดสิทธิ์ลูกแกะเพื่อใช้เป็นเครื่องบูชาปัสกา ยังคงบรรยายถึงพิธีในพระวิหารที่ประกอบกับการสังหารปัสกา แถวของปุโรหิตดนตรีประกอบ และกลุ่มคนสามกลุ่มที่ต้องอ่าน" Hallel "และสุดท้าย วิธีการเชือดเครื่องบูชาเมื่อวันก่อนเทศกาลปัสกาตรงกับวันสะบาโต และการเตรียมลูกแกะปาสคาลเพิ่มเติม [4] [3]
 • บทที่ 6 ยังคงกล่าวถึงการจัดพิธีบูชายัญเมื่อเทศกาลปัสกาตรงกับวันสะบาโตและประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น เมื่อสัตว์อื่นต้องถูกสังเวยร่วมกับลูกแกะปัสกา สัตว์ที่ใช้สำหรับการบูชายัญนี้ และกรณีที่ต้องเชือดเครื่องบูชาปัสกาในวันสะบาโต เป็นสิ่งต้องห้าม [4] [3]
 • บทที่ 7 เริ่มต้นด้วยวิธีการคั่วเครื่องบูชาปัสกา และตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับการทำให้มลทินทางพิธีกรรม ( ทูมาห์ ) ส่งผลกระทบต่อบุคคลที่เข้าร่วมในการบูชายัญ รวมถึงเครื่องบูชาที่บุคคลที่อยู่ในสถานะทูมาห์อาจถวายแต่รับประทานไม่ได้ ตำแหน่งเมื่อชุมชนหรือเครื่องสังเวยหรือบางส่วนกลายเป็นมลทินตามพิธีกรรม เวลาที่ต้องเผาส่วนที่กินไม่ได้ เช่น กระดูกและเศษอื่นๆ ของสังเวย ส่วนไหนของสัตว์ที่กินได้ และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแยกกลุ่มกินเนื้อบูชายัญร่วมกันในที่เดียวกัน [4] [3] [9]
 • บทที่ 8 พิจารณาคำถามที่ว่าใครสามารถถวายปัสกาแทนผู้อื่นได้ ตำแหน่งของสตรี ทาส คนไว้ทุกข์ และผู้ไม่บริสุทธิ์ทางพิธีกรรมเกี่ยวกับการถวายปัสกา และข้อกำหนดในการลงทะเบียนสำหรับเครื่องบูชาเฉพาะและได้รับอนุญาต กินเฉพาะเนื้อสัตว์ที่สังเวยเท่านั้น และโดยการเชื่อมโยงกับสิ่งนี้ จะมีการหารือเกี่ยวกับกฎหมายการขึ้นทะเบียนอื่นๆ ด้วย [4] [3] [9]
 • บทที่ 9 เริ่มด้วยข้อบังคับสำหรับผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ตามพิธีกรรมหรือเดินทางไกลและไม่สามารถร่วมพิธีบูชายัญปัสกาได้ในเวลาที่เหมาะสม และจำเป็นต้องถือปัสกาครั้งที่สองในอีกหนึ่งเดือนต่อมา ความแตกต่างระหว่างปัสกาครั้งแรกและครั้งที่สองกับ ความแตกต่างระหว่างเทศกาลปัสกาซึ่งมีการเฉลิมฉลองในอียิปต์ระหว่างการอพยพและเทศกาลปัสกาที่ตามมาทั้งหมด การเปลี่ยนบทจะกล่าวถึงปัญหาอื่น ๆ เช่นการแลกเปลี่ยน(" temurah ")ของเครื่องบูชาปัสกา การถวายสัตว์ตัวเมีย การผสมเครื่องบูชาปัสกากับเครื่องบูชาอื่น ๆ และกรณีที่สัตว์ถูกกำหนดให้เป็นเทศกาลปัสกา การเสียสละได้สูญหายหรือถูกแลกเปลี่ยน [4] [3][9]
 • บทที่ 10 ทบทวนการเตรียมการและข้อบังคับสำหรับอาหารมื้อค่ำของปัสกา เซเดอร์โดยละเอียด รวมทั้งไวน์สี่ถ้วย และคำอวยพรที่อ่าน คำถามที่ถามและคำตอบที่เล่าเรื่อง (ซึ่งรวบรวมHaggadah ) ตลอดจนคำอวยพรเพิ่มเติมและบทสวดสรรเสริญ" ฮาเลล " [4] [9]

บริบททางประวัติศาสตร์และความสำคัญ

ในวันนั้นเจ้าจงบอกลูกของเจ้าว่า เป็นเพราะสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำเพื่อข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าออกมาจากอียิปต์

Mishna ถูกแต่งขึ้น ในช่วงปลายยุค Mishnaic ( ประมาณ 30 ก่อนคริสตศักราช - 200 CE ) ในจังหวัด Roman of Judeaและเป็นส่วนแรกในการพัฒนากฎหมายยิวที่ยาวนานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวันหยุดเทศกาลปัสกา [11]

วันหยุดเทศกาลปัสกาเป็นเทศกาลแสวงบุญ ที่สำคัญ ของชาวยิวเมื่อพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มยังคงตั้งอยู่ เทศกาลปัสกาเป็นการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครระหว่างบ้านและวันหยุดในวัด แม้ว่าลูกแกะปาสคาลจะถูกฆ่าในพระวิหาร แต่ปุโรหิตไม่ได้บริโภคมันแต่โดยกลุ่มชาวยิวที่เรียกว่าฮาวูโรต ซึ่งเป็น กลุ่มสามัคคีธรรม และกฎการจัดองค์ประกอบสำหรับกลุ่มเหล่านี้คือ โดยละเอียดในไตรสรณคมน์ บทที่ 10 ของ tractate ซึ่งมีคำอธิบายและคำแนะนำสำหรับSederดังที่ทราบกันดีในช่วงหลังยุคทัลมูดิค มีความสำคัญต่อเนื่องจากเวลาที่มีการจัดองค์ประกอบในสมัยโบราณ โดยอธิบายว่าเป็นหนึ่งในพิธีกรรมที่สังเกตอย่างระมัดระวังที่สุดของชุมชนชาวยิวทั้งหมดจนถึงยุคปัจจุบัน [8] [12] [13]

เมื่อถึงเวลาที่มิชนาห์ถูกรวบรวมในศตวรรษที่สอง ส.ศ. ส่วนสำคัญของฮักกาดาห์ซึ่งเป็นเรื่องเล่าปัสกาแบบดั้งเดิมได้ถูกจัดทำขึ้นแล้วและใช้งานอยู่ในปัจจุบัน อะไรคือ " สี่คำถาม " ที่มาจากมิชนาห์ (เปซาฮิม 10:4) และรวมถึงคำถาม "ในคืนอื่นๆ เรากินเนื้อย่าง ตุ๋น หรือปรุงสุก ทำไมในคืนนี้จึงกินแต่เนื้อย่าง" "คำถาม" จึงเป็นส่วนหนึ่งของการฝังใจในช่วงระยะเวลาของวัดที่สองเมื่อลูกแกะปัสกาถูกบูชายัญเป็นเครื่องบูชาและย่างและรับประทานในงานเฉลิมฉลองที่บ้าน [13]หลังจากการทำลายพระวิหาร คำถามเกี่ยวกับการเอนกายถูกแทนที่ด้วยคำถามเกี่ยวกับการถวายของย่าง ซึ่งในตอนนั้นได้สูญเสียความเกี่ยวข้องในทันทีกับอาหารพิธีการในตอนเย็น คำถามเกี่ยวกับสมุนไพรที่มีรสขมก็มีการเพิ่มเติมในภายหลัง [10] [14]

การบอกเล่าเรื่องราวการไถ่บาปจากอียิปต์ เป็นประจำทุกปี ตามที่กำหนดโดยมิชนาห์ ก่อให้เกิดการย้ำอย่างต่อเนื่องของความเชื่อของชาวยิวในอดีตและการคุ้มครองอย่างต่อเนื่องของพระเจ้า ตลอดประวัติศาสตร์ เรื่องราวของการอพยพยังคงจับภาพจินตนาการของชาวยิวและผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิว ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการอพยพเพื่อต่อสู้เพื่ออิสรภาพและการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของพวกเขากับอนาคต [10]

การใช้พิธีกรรม

ต้นฉบับ Haggadah เรืองแสงในศตวรรษที่ 14แสดงข้อความที่ยกมาจาก Mishnah (Pesachim 10:5)

โครงสร้างและเนื้อหาของการเลือกพิธีกรรมส่วนใหญ่ที่ใช้ใน Seder ถูกกำหนดขึ้นในช่วงระยะเวลาของ Mishnah และด้วยการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยบางอย่าง จึงกลายเป็น Haggadah แบบดั้งเดิมที่ชุมชนชาวยิวใช้มาจนถึงทุกวันนี้ ข้อความทางภาษาลมุดของแผ่นพับนี้เป็นพื้นฐานสำหรับหนึ่งในข้อความบางส่วนของ Haggadah ที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จัก รวมโดยAmram Gaon ( ประมาณ CE 850) ในหนังสือสวดมนต์ประจำวันของเขา และหนังสือสวดมนต์ของSaadia Gaon (ศตวรรษที่ 10) นำเสนอ ข้อความที่สมบูรณ์ที่สุดของ Haggadah แม้ว่าจะเริ่มแตกต่างจากฉบับปัจจุบัน ในศตวรรษที่ 11 รุ่นในMahzor Vitryเกือบจะเหมือนกับรุ่นที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เมื่อถึงเวลาที่ไมโมนิเดส(ค.ศ. 1135-1204) ตีพิมพ์ใน Mishneh Torah ของเขา ข้อความของ Haggadah นั้นโดยพื้นฐานแล้วเหมือนกับข้อความที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน [13]

คำเปิดของ Haggadah หลังจากKiddushที่อ่านในมื้ออาหารวันหยุดทั้งหมดเป็นการประกาศในภาษาอราเมอิกที่ดูเหมือนจะถูกเพิ่มเข้าไปในพิธีสวด Seder หลังจากการทำลายวิหารเริ่มต้นด้วยคำว่าha lahma anya ("นี่ เป็นขนมปังแห่งความทุกข์ยาก") โดยบรรยายเรื่องมาตโซ และเชิญคนยากจนมาร่วมรับประทานอาหาร จบลงด้วยคำประกาศว่า "ปีนี้เราอยู่ที่นี่ ปีหน้าขอให้เราได้อยู่ในแผ่นดินอิสราเอลปีนี้เราเป็นทาส ปีหน้าขอให้เราเป็นคนไท" สรุปสาระสำคัญของข้อความของ Seder [15]

ข้อความของMa Nishtana ("คืนนี้แตกต่างกันอย่างไร") และตอนนี้รู้จักกันในชื่อ "คำถามสี่ข้อ" มีต้นกำเนิดใน Mishnah (Pesachim 10:4) เป็นชุดข้อความที่พ่อกล่าวหลังอาหารไม่ใช่ก่อนหน้า มากกว่าจะเป็นเด็ก ( Talmud , b. Pesachim 116a ) ผ่านหลายขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการทำลายพระวิหาร เมื่อถ้อยแถลงถูกตั้งเป็นคำถามที่ออกแบบมาเพื่อรักษาความสนใจของเด็กในระหว่างการเล่าเรื่องปัสกาซึ่งตอนนี้เกิดขึ้นก่อนมื้ออาหาร ข้อความเกี่ยวกับเครื่องปิ้งบูชาถูกแทนที่ด้วยข้อความเกี่ยวกับการเอนกาย และ เพิ่มคำถามเกี่ยวกับสมุนไพรที่มีรสขม [13] [14] [15][16]

ข้อความAvadim Hayinu ("เราเป็นทาสของฟาโรห์ในอียิปต์") เริ่มต้นการเล่าเรื่องอย่างเป็นทางการของการอพยพออกจากอียิปต์ตามคำสั่งของ Mishnah ที่ให้ "เริ่มต้นด้วยความอัปยศและจบลงด้วยการสรรเสริญ" (Pesachim 10:4) . คัมภีร์ทัลมุดบันทึกมุมมองของปราชญ์ทัลมุด ในศตวรรษที่ 3 สองคน คือราฟและชมูเอลเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นและเนื้อหาของเรื่องเล่า ( ทัลมุดข. เปซาคิม 116ก ) ไม่ว่าจะเป็น "เราเป็นทาส..." หรือ "ในตอนเริ่มต้นของเรา บรรพบุรุษเป็นผู้บูชารูปเคารพ..." ในแต่ละครั้งที่มีการใช้คำนำอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ในที่สุดมุมมองทั้งสองก็อยู่ใน Haggadah โดยเริ่มจากคำตอบตาม Shmuel[15] [16]

เรื่องราวใน Haggadah ของปราชญ์ชั้นนำห้าคนของ Mishnahในศตวรรษที่สอง CE, Rabbis Eliezer , Joshua , Eleazar ben Azariah , AkibaและTarfonซึ่งใช้เวลาทั้งคืนในBnei Brakเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการอพยพออกจากอียิปต์พบได้เฉพาะใน Haggadah แต่การอภิปรายถูกอ้างถึงใน Mishnah (Berachot 1: 5) และในMidrashและพบเรื่องราวที่คล้ายกันใน Tosefta ของ tractate นี้ (Pesachim 10:12) [13]

ตามคำวินิจฉัยที่กำหนดไว้ในมิชนาห์ "ว่าตามความเข้าใจของเด็ก บิดาจะสอนเขา" (เปซาคิม 10:4) พิธีสวดฮักกาดาห์รวมถึงตอนของบุตรทั้งสี่จากเยรูซาเล็ม ทัลมุดและเมคฮิลตาเดรับบีตอนกลาง อิชมาเอแม้ว่าจะมีความแตกต่างระหว่างฉบับในทัลมุดและฉบับฮักกาดาห์ แต่เนื้อหารวมข้อพระคัมภีร์ทั้งสี่ข้อที่อธิบายถึงการอพยพ (อพย. 12:26, ​​13:8, 13:14 และฉธบ. 6:20) และเชื่อมโยงกับ เด็กตามแบบฉบับทั้งสี่ที่ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนตามนิสัยใจคอ [15] [17]

ถ้อยแถลงของรับบันกามาลิเอลที่อธิบายถึงความสำคัญของการบูชายัญปัสกา มัทซาห์ และสมุนไพรที่มีรสขม (เปซาคิม 10:5) รวมอยู่ใน Haggadah สิ่งเหล่านี้ถูกกำหนดเป็นคำถามและคำตอบในข้อความของ Haggadah หลังจากยุค Talmudic จากมิชนาห์เดียวกันซึ่งเป็นข้อความพื้นฐานของ Haggadah "ทุกคนในทุกรุ่นต้องถือว่าตนเองได้รับการปลดปล่อยจากอียิปต์เป็นการส่วนตัวแล้ว ... " ก็อ้างโดยตรงเช่นกัน ข้อความที่สรุปคำบรรยายของเรื่องราวและแนะนำส่วนแรกของ คำอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า ของ Hallelโดยเริ่มว่า "ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะขอบคุณ ... " ก็อ้างโดยตรงจาก Mishnah นี้เช่นกัน [15] [13]

อ้างอิง

 1. อรรถa bc Steinsaltz , Adin (2013). "แผ่นพับของมิชนาและลมุด". คู่มืออ้างอิงเพื่อลมุด โคเรน. หน้า 63. ไอเอสบีเอ็น 978-1-59264-312-7.
 2. อรรถเอ บี ซี คอร์น เฟลด์, มอร์เดคัย “คำนำและบรรณานุกรมสำหรับปัจฉิม” . dafyomi.co.il _ Kollel Iyun Hadaf แห่งเยรูซาเล็ม สืบค้นเมื่อ2019-02-03 .
 3. เออร์มาน, อาร์นอสต์ซวี( 1978 ) . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ "เปซาฮิม" สารานุกรมของศาสนายูดาย ฉบับ 13 (ครั้งที่ 1). เยรูซาเล็ม อิสราเอล: Keter Publishing House Ltd. หน้า 100-1 327–328.
 4. อรรถa b c d e f g h ฉัน j k l m  ประโยคก่อนหน้าอย่างน้อยหนึ่งประโยครวมข้อความจากสิ่งพิมพ์ที่ขณะนี้เป็นสาธารณสมบัติ :  นักร้อง อิสิดอร์ ; et al., eds. (พ.ศ.2444–2449). " เปซาอิม ". สารานุกรมยิว . นิวยอร์ก: ฟังค์ แอนด์ แวกนัลส์
 5. ^ Steinsaltz, อาดีน (2013). "แนวคิดและเงื่อนไขของฮาลาคิค: โมเอด" คู่มืออ้างอิงเพื่อลมุด โคเรน. หน้า 100-1 276–277. ไอเอสบีเอ็น 978-1-59264-312-7.
 6. อรรถเป็น "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Tractates - Pesachim" . ฟ อรัมความก้าวหน้าของ Dafyomi สืบค้นเมื่อ2020-04-13 .
 7. ^ "ต้นฉบับ" . ของสะสม: ภาษาฮิบรูและภาษายิดดิBayerische Staatsbibliothek [หอสมุดแห่งรัฐบาวาเรีย] . สืบค้นเมื่อ2020-04-14 . มิวนิก Codex Hebraicus 95 , ฝรั่งเศส, 1342 : "ต้นฉบับภาษาบาบิโลนทัลมุดที่เหลืออยู่เกือบทั้งใบที่เหลืออยู่ในโลก
 8. อรรถa bc d อี ลิป แมน ยูจีน เจ. เอ็ด (2513). “เปซาฮิม—ปัสกา”. The Mishnah: คำสอนปากเปล่าของศาสนายูดาย (ฉบับที่ 1) นิวยอร์ก: WW Norton & Company หน้า 95–96. สคบ. 1043172244 . 
 9. อรรถเป็น c d อี f g h ฉัน เอพสเตน อิซิดอร์เอ็ด (พ.ศ. 2481). "Pesachim: แปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมหมายเหตุ อภิธานศัพท์ และดัชนี" ทัลมุดของชาวบาบิโลน . ฉบับ โมด. ฟรีดแมน, เอช. (ผู้แปล). ลอนดอน: สำนักพิมพ์ Soncino หน้า xi–xiii
 10. อรรถ เอ บีซี คู ป์ โจชัว (2014-05-02) "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเปซาฮิม" . เยชิวาอนุรักษ์ นิยมในกรุงเยรูซาเล็ม สืบค้นเมื่อ2020-04-06 . [ ลิงค์เสียถาวร ]
 11. ^ Steinsaltz, อาดีน (2013). "ชีวิตในยุคทัลมูดิค". คู่มืออ้างอิงเพื่อลมุด เยรูซาเล็ม: Koren. หน้า 16. ไอเอสบีเอ็น 978-1-59264-312-7.
 12. คูลป์, โจชัว (2014-05-02). "เปซาฮิม บทที่ 10 มิชนาห์ 1" . เยชิวาอนุรักษ์ นิยมในกรุงเยรูซาเล็ม สืบค้นเมื่อ2020-04-06 .
 13. อรรถ เป็น c d อี f ซ กู๊ ดแมน ฟิลิ (2516) "พัฒนาการของปัสกาฮักกาดาห์". กวีนิพนธ์ปัสกา (ฉบับที่ 1) ฟิลาเดลเฟีย: สมาคมสิ่งพิมพ์ชาวยิวแห่งอเมริกา หน้า 74–76. ไอเอสบีเอ็น 0827600194.
 14. อรรถเป็น โกลด์ชมิดท์ เอ็ด (2490) Haggadah shel Pesah (ในภาษาฮีบรู) เทลอาวีฟ: Shocken หน้า 100-1 12–13.
 15. อรรถเป็น c เดอ Goldschmidt, Ernst Daniel ( 1978 ) "ฮักกาดาห์ ปัสกา" สารานุกรมของศาสนายูดาย ฉบับ 7 (ครั้งที่ 1). เยรูซาเล็ม อิสราเอล: Keter Publishing House Ltd. หน้า 100-1 1079 , 1091 .
 16. อรรถเป็น แซ็คส์ โจนาธานเอ็ด (2556). The Koren Haggada: พร้อมคำบรรยายโดย Rabbi Jonathan Sacks เยรูซาเล็ม อิสราเอล: สำนักพิมพ์ Koren หน้า 38, 40. ไอเอสบีเอ็น 978-9657760369.
 17. เลาเทอร์บาค, เจค็อบ (1933). เมคิลตา เด รับบี อิชมาเอฉบับ I. ฟิลาเดลเฟีย: สมาคมสิ่งพิมพ์ชาวยิวแห่งอเมริกา หน้า 166–167.

ลิงค์ภายนอก