เปซาคิม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา
เปซาคิม
ภาพประกอบ-haggadah-exodus.jpg
ภาพประกอบในKaufmann Haggadah
ทางเดินของมุด
เซียร์ :โมเอด
จำนวนมิชนาห์ :89
บทที่:10
หน้า ลมุดบาบิโลน :121
หน้า เยรูซาเล็มทาลมุด :71

Pesachim ( ฮีบรู : פפְּסָחִים , lit. "Paschal lambs" หรือ "Passovers") สะกดว่าPesahimเป็นภาษาที่สามของSeder Moed ( "Order of Festivals") ของMishnahและTalmud แผ่นพับอภิปรายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ วันหยุด เทศกาลปัสกาของชาวยิวและการสังเวยปัสกาซึ่งทั้งสองเรียกว่า"ปัสกา"ในภาษาฮีบรู tractate เกี่ยวข้องกับกฎของmatza (ขนมปังไร้เชื้อ) และmaror (สมุนไพรที่มีรสขม) ข้อห้ามในการเป็นเจ้าของหรือบริโภคchametz (เชื้อ ) ในเทศกาล รายละเอียดของแกะ Paschal ที่เคยถวายที่วัดในเยรูซาเล็มคำสั่งของงานเลี้ยงในเย็นวันแรกของวันหยุดที่เรียกว่า seder ปัสกาและกฎหมายของภาคผนวก " Pesach ที่สอง ". [1] [2]

มีการให้เหตุผลสองประการสำหรับชื่อของ tractate Pesachimที่เป็นพหูพจน์: เนื่องจาก tractate เดิมประกอบด้วยสองส่วน ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการสังเวยปัสกา และประการที่สองกับแง่มุมอื่น ๆ ของวันหยุด ก่อนที่พวกเขาจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว tractate ที่ชื่อPesachimในช่วงGeonic (โดย 1040 CE ) หรือเนื่องจาก tractate เกี่ยวข้องกับสองครั้งสำหรับการถวายปัสกาคือวันที่ 14 ของเดือนนิสานในวันก่อนวันหยุดและอีกหนึ่งเดือนต่อมา " ปัสกาที่สอง " ในวันที่ 14 ของปียาร์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถถวายเครื่องบูชาในวันเดิมได้ [2] [3]

พื้นฐานสำหรับกฎหมาย ที่ รวมอยู่ในแผนนี้มาจากโตราห์ซึ่งส่วนใหญ่มาจากหนังสืออพยพในอพยพ 12:1–29อพยพ12:43–49อพยพ13:3–10และอพยพ 23:15–18 ,เช่นเดียวกับเลวีนิติ 23:5–8 , กันดารวิถี 9:2–14และกันดารวิถี 28:16–25และ เฉลย ธรรมบัญญัติ 16:1–8 [4]

tractate ประกอบด้วยสิบบทและมีGemara - การวิเคราะห์ของ Rabbinical และคำอธิบายเกี่ยวกับ Mishnah - ทั้งในบาบิโลนและเยรูซาเล็มทัลมุด นอกจากนี้ยังมีToseftaสำหรับ tractate นี้ [3]

นอกเหนือจากการสังเวยปัสกาแล้วกฎหมายศาสนาของชาวยิวที่ได้มาจากแผ่นพับนี้เกี่ยวกับเทศกาลปัสกายังคงได้รับการปฏิบัติตาม โดยมีความแตกต่างเล็กน้อยตามการตีความของเจ้าหน้าที่ฮาลาคในภายหลัง โดยชุมชนชาวยิวดั้งเดิมตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน การปฏิบัติตามรวมถึงข้อห้ามในการกิน การได้ประโยชน์ หรือมีเชื้อใดๆ และการขายหรือการค้นหาและการกำจัดเชื้อออกจากบ้านก่อนเทศกาลปัสกา การปฏิบัติของคืน Seder รวมถึงการกินมาทซาและสมุนไพรขมดื่มไวน์สี่ถ้วยและท่องฮัก กาดาห์เพื่อ ระลึกถึงการอพยพจากอียิปต์; เช่นเดียวกับการถือปฏิบัติของทั้งวันหยุด รวมถึงการรับประทานมัทซา และการสวดภาวนาฮัลเลล [5]

นิรุกติศาสตร์

ชื่อของ tractate Pesachimเป็นพหูพจน์ภาษาฮีบรูของชื่อเทศกาลปัสกา Pesachและมีคำอธิบายสองประการสำหรับสิ่งนี้:

ประการแรก แทรคเทตประกอบด้วยส่วนที่แตกต่างกันสองส่วน ซึ่งแต่เดิมแยกจากกัน จนกระทั่งรวมกันเป็นท่อนเดียวในช่วงยุคจีโอนิก (โดย 1040 ซีอี ) ก่อนหน้านั้น ทางเดินถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเรียกว่าPesaḥ Rishon ("ปัสกาครั้งแรก" หรือ "ปัสกาที่ 1") และPesaḥ Sheni ("ปัสกาที่สอง" หรือ "ปัสกา II") หลังจากที่ทั้งสองส่วนรวมกันแล้ว tractate ถูกเรียกว่าPesachimในพหูพจน์ [3]

ส่วนหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ประกอบด้วยบทที่หนึ่งถึงสี่และบทที่สิบ กล่าวถึงกฎแห่งเทศกาลปัสกาที่บังคับใช้ทุกหนทุกแห่ง เช่น การกำจัด chametz ออกจากบ้าน การรับประทานอาหารของ Matzah และ Seder ในคืนปัสกา ส่วนที่สอง ซึ่งตอนนี้เป็นบทที่ 5 ถึง 9 เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการถวายและรับประทานเครื่องบูชาปัสกาที่พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มในขณะที่ยังมีอยู่ ส่วนนี้มีความเกี่ยวข้องกับSeder Kodashim มากกว่าลำดับของ Mishna ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเซ่นสังเวยในพระวิหารเป็นหลัก [6]

ในต้นฉบับเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ซึ่งมีข้อความทั้งหมดของบาบิโลนทัลมุดหรือที่รู้จักในชื่อมิวนิกโคเด็กซ์ บทที่สิบปัจจุบันปรากฏเป็นบทที่สี่ เพื่อให้บทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามเทศกาลตามกันต่อเนื่องกัน [3] [7]

นักวิจารณ์ชาวยิวในยุคกลางตอนต้นหรือที่รู้จักในชื่อRishonimยังอ้างถึงส่วนแรกของ tractate ว่า " Pesach Rishon " และส่วนที่สองเกี่ยวกับการเสียสละเป็น " Pesach Sheni " Meiri (1249–1315) ระบุไว้อย่างชัดเจนในการแนะนำของเขาเกี่ยวกับ tractate ว่าในช่วงยุค Geonic ก่อนหน้า นั้นPesachimถูกแบ่งออกเป็นสอง tractates ความแตกต่างนี้ถูกทำเครื่องหมายไว้อย่างชัดเจนในฉบับ VilnaในHadranเมื่อสิ้นสุดบทที่สี่ ( Talmud , b. Pesachim 57b ) และบทที่เก้า ( Talmud , b. Pesachim 99a ) ของ tractate [6]

เหตุผลประการที่สองสำหรับชื่อพหูพจน์ของ tractate คือ แท้จริงแล้วมีปัสกาสองวันคือ "เทศกาลปัสกาที่สอง " ในวันที่ 14 ของIyarก่อตั้งขึ้นหนึ่งเดือนหลังจากเทศกาลปัสกาสำหรับผู้ที่ไม่สามารถถวายเครื่องบูชาปัสกาในวัน ก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์วันที่ 14 เดือนนิสานตาม เลวีนิติ 9: 6–12 ดังนั้น ชื่อเรื่องของ tractate ในพหูพจน์จะรับรู้ถึงสิ่งนี้ แม้ว่า Mishnah จะเกี่ยวข้องกับเทศกาลปัสกาครั้งแรกหรือที่ "ยิ่งใหญ่" เกือบทั้งหมด [3] [2] [8]

หัวข้อ

สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้ครอบคลุมถึงกฎหมายต่างๆ ในทุกแง่มุมของเทศกาลปัสกา Mishna ดำเนินการตามลำดับโดยส่วนใหญ่ เริ่มต้นด้วยการค้นหาChametz (เชื้อ) ในตอนเย็นของวันที่สิบสามของ Nisan วันก่อนเทศกาลปัสกา และการห้ามใส่เชื้อในทุกแง่มุม รายละเอียดการสังเวยปัสกาในวันหยุด และกฎของมัทซาห์และสมุนไพรรสขมซึ่งจะต้องรับประทานเครื่องบูชา ระหว่างมื้ออาหารพิธีกรรมในคืนปัสกา ที่รู้จักในชื่อ เซ เดอร์ [1] [9]

หัวข้อที่กล่าวถึงในเอกสารนี้มาจากโทราห์ใน หนังสืออพยพอพยพ 12:1–29อพยพ12:43–49อพยพ13:3–10และอพยพ 23:15–18เช่นเดียวกับเลวีนิติ 23:5–8 กันดารวิถี 9:2–14และกันดารวิถี 28:16–25และ เฉลย ธรรมบัญญัติ16:1–8 [4] [8]

พระคัมภีร์อ้างอิงอื่นๆ ในหัวข้อนี้มีอยู่ในJoshua 5:10–11 , 2 Kings 23:21–23 , Ezekiel 45:21–24 , Ezra 6:19–22 , 2 Chronicles 30:1–5 , and 2 Chronicles 35:1–19 . [8]

โครงสร้างและเนื้อหา

ในทุกฉบับของมิชนาห์ เปซาคิมเป็นลำดับที่สามของลำดับโมเอด tractate ประกอบด้วยสิบบทและ 89 ย่อหน้า ( mishnayot ). มีGemara - การวิเคราะห์และคำอธิบายของ Rabbinical เกี่ยวกับ Mishnah จำนวน 121 หน้ายก (สองหน้า) ในBabylonian Talmudและ 71 หน้ายกในJerusalem Talmud มีToseftaสิบบทใน tractate นี้ [1] [3] [4]

Tractate Pesahim สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วน: สี่บทแรกที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการกำจัดเชื้อ ( chametz ); ห้าบทถัดไปที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบูชาปัสกาและบทที่สิบและสุดท้ายที่อธิบายขั้นตอน ของพิธี ศีลมหาสนิทซึ่งเป็นอาหารในคืนแรกของเทศกาลปัสกา [10]

ภาพรวมของหัวข้อของบทต่างๆ มีดังนี้:

 • บทที่ 1 เกี่ยวข้องกับการค้นหาเชื้อ ( bedikat chametz ) และการกำจัด เมื่อใดและที่ใดที่จำเป็น และอย่างไรและเมื่อ ใด ที่จะทำลายchametz และกำหนดเวลาสำหรับการรับประทานอาหารที่มีเชื้อในวันก่อนเทศกาลปัสกา มัน อธิบาย สัญญาณ บนภูเขา เทมเพิลในกรุง เยรูซาเล ม เพื่อ แจ้ง ให้ ประชาชน ทราบ เมื่อ ต้องทําลาย chametz ของ ตน ; และปิดท้ายด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการเผาอาหารศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่สะอาด [4] [3] [9]
 • บทที่ 2 ยังคงเป็นเรื่องของchametzเช่น เวลาที่ห้ามมิให้ใช้ประโยชน์จากอาหารที่มีเชื้ออื่นนอกเหนือจากการกิน สถานะของเชื้อที่เก็บไว้จนถึงหลังเทศกาลปัสกา รวมทั้งสถานะของเชื้อที่จำนำหรือเป็นประกันเงินกู้เพื่อ ไม่ใช่ยิว; จากนั้นจะกล่าวถึงการทำ มัท ซะ ห์ พืชที่สามารถใช้เป็นมะรุมและสถานการณ์ที่อาจรับประทานได้ และวิธีป้องกันไม่ให้สารกลายเป็นเชื้อในช่วงเทศกาล [4] [3] [9]
 • บทที่ 3 รายการอาหารต่าง ๆ ที่ถือว่าเป็นcḥametẓและที่ไม่ใช่ chametz เอง แต่มีเชื้อและบุคคลที่ล้มเหลวในการทำลายพวกเขามีความผิดในการฝ่าฝืนข้อห้ามในพระคัมภีร์ไบเบิลการค้นหาเชื้อและการกำจัดเมื่อถึงวันปัสกาเกิดขึ้นในวันสะบาโตกรณีที่นักเดินทางที่ออกเดินทางและจำไว้ว่าพวกเขาไม่ได้ทำลายอาหารที่มีเชื้อที่บ้านต้องกลับไปทำเช่นนั้น และโดยการเชื่อมโยงกัน กรณีที่ผู้แสวงบุญเดินทางกลับบ้านจากกรุงเยรูซาเล็มพบว่าพวกเขากำลังแบกเนื้อบูชายัญ ต้องกลับไปเผาที่วัดในเยรูซาเล[4] [3] [9]
 • บทที่ 4 เริ่มต้นด้วยข้อความที่ว่าการละเว้นจากการทำงานก่อนเทศกาลปัสกาขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น ( มินฮาก ) และกล่าวถึงความแข็งแกร่งของประเพณีท้องถิ่นในการจัดทำและกำหนดกฎหมาย จากนั้นจึงพูดนอกเรื่องที่จะหารือเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่นและอำนาจผูกพันของศุลกากรในเรื่องที่แตกต่างกันหลายเรื่อง และแนวปฏิบัติที่อ้างอิงซึ่งแรบไบไม่เห็นด้วยและขอบเขตที่พวกเขาสามารถหยุดยั้งพวกเขาได้ [4] [3] [9]
 • บทที่ 5 เริ่มต้นการสนทนาเกี่ยวกับการเสียสละปัสกาและแง่มุมอื่น ๆ ของการเสียสละที่วัดในกรุงเยรูซาเล็มรวมถึงช่วงเวลาของการเสียสละประจำวัน ( tamid )ก่อนเทศกาลปัสกา และเวลาสำหรับการเสียสละของปัสกาและสถานการณ์ที่ ตัดสิทธิ์ลูกแกะเพื่อใช้เป็นเครื่องบูชาปัสกา ยังคงบรรยายถึงพิธีในวัดที่ประกอบพิธีฆ่าปัสกา แถวของพระสงฆ์เพลงประกอบ และคนทั้งสามกลุ่มที่ต้องสวด" ฮัลเลล "และสุดท้าย วิธีฆ่าเครื่องบูชาเมื่อก่อนเทศกาลปัสกาตรงกับวันสะบาโต และการเตรียมแกะปัสคาลเพิ่มเติม [4] [3]
 • บทที่ 6 ยังคงหารือเกี่ยวกับการจัดเตรียมการบูชายัญเมื่อเทศกาลปัสกาตรงกับวันสะบาโตและในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น เมื่อสัตว์อื่นต้องถวายบูชาร่วมกับลูกแกะปัสกา สัตว์ที่ใช้สำหรับการบูชายัญนี้ และกรณีการฆ่าเครื่องบูชาปัสกาในวันสะบาโต เป็นสิ่งต้องห้าม [4] [3]
 • บทที่ 7 เริ่มต้นด้วยวิธีการย่างเครื่องสังเวยปัสกา และตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับมลทินในพิธีกรรม ( ทูมาห์ ) ที่ส่งผลต่อบุคคลที่มีส่วนร่วมในการสังเวย รวมถึงการสังเวยที่บุคคลที่อยู่ในสภาพทูมาห์อาจถวายแต่ไม่รับประทาน ตำแหน่งเมื่อชุมชนหรือเครื่องสังเวยหรือบางส่วนของชุมชนกลายเป็นมลทินทางพิธีกรรม เวลาที่ส่วนที่กินไม่ได้ของเครื่องบูชาเช่นกระดูกและเศษอื่น ๆ ของการเสียสละจะต้องเผาส่วนใดของสัตว์ที่สามารถกินได้และกฎระเบียบเกี่ยวกับการแยกกลุ่มที่กินเนื้อสังเวยร่วมกันในสถานที่เดียวกัน [4] [3] [9]
 • บทที่ 8 พิจารณาคำถามที่ว่าใครบ้างที่อาจถวายเครื่องบูชาปัสกาแทนผู้อื่น ตำแหน่งของสตรี ทาส ผู้ไว้ทุกข์ และมลทินทางพิธีกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับการถวายปัสกา และข้อกำหนดในการขึ้นทะเบียนเครื่องบูชาเฉพาะอย่างและได้รับอนุญาตให้ กินเฉพาะเนื้อของสัตว์ที่บูชายัญนั้น และโดยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ กฎหมายการจดทะเบียนอื่น ๆ ยังได้กล่าวถึงอีกด้วย [4] [3] [9]
 • บทที่ 9 เริ่มต้นด้วยระเบียบสำหรับผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ในพิธีกรรมหรือเดินทางไกลและไม่สามารถถือศีลอดได้ในเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นต้องถือเทศกาลปัสกาครั้งที่สองในอีกหนึ่งเดือนต่อมา ความแตกต่างระหว่างปัสกาครั้งแรกกับปัสกาครั้งที่สองกับ ความแตกต่างระหว่างปัสกาซึ่งมีการเฉลิมฉลองในอียิปต์ในช่วงอพยพและปัสกาที่ตามมาทั้งหมด การเปลี่ยนบทเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ ที่หลากหลาย เช่น การแลกเปลี่ยน(" เทมูระห์ ")ของการสังเวยปัสกา การถวายสัตว์เพศเมีย การผสมเครื่องบูชาปัสกากับเครื่องสังเวยอื่น ๆ และกรณีที่สัตว์กำหนดให้เป็นปัสกา เครื่องบูชาสูญหายหรือแลกเปลี่ยน [4] [3][9]
 • บทที่ 10 ทบทวนการจัดเตรียมและระเบียบสำหรับอาหารคืนปัสกา พิธี ศอ ธรรมโดยละเอียด รวมทั้งไวน์สี่ถ้วยและคำอวยพร ที่กล่าวแก่ พวกเขา คำถามที่ถามและคำตอบตามเรื่องเล่า (จากที่ รวบรวม ฮักกาดาห์ ) รวมทั้งบทสวดเพิ่มเติมและบทสวด" ฮัล เลล "ขอบพระคุณ [4] [9]

บริบททางประวัติศาสตร์และความสำคัญ

และในวันนั้นเจ้าจงบอกบุตรของท่านว่า: เนื่องด้วยสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำเพื่อข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าออกจากอียิปต์

Mishna ถูกแต่งขึ้นในช่วงสิ้นสุดของยุคMishnaic ( ค. 30 ก่อนคริสตศักราช - 200 ซีอี ) ในจังหวัดโรมันของแคว้นยูเดียและเป็นส่วนแรกในการพัฒนากฎหมายของชาวยิวเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเทศกาลปัสกา เป็น เวลานาน (11)

วันหยุดเทศกาลปัสกาเป็นเทศกาลแสวงบุญ กลาง ของชาวยิวเมื่อพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มยังคงยืนอยู่ เทศกาลปัสกาเป็นการผสมผสานระหว่างบ้านและวันหยุดในวัด - แม้ว่าลูกแกะปาสคาลจะถูกฆ่าในวัด แต่ก็ไม่ได้ถูกนักบวช กิน แต่โดยกลุ่มชาวยิวที่เรียกว่าฮาวูโรต์ - กลุ่มมิตรภาพและกฎขององค์ประกอบสำหรับกลุ่มเหล่านี้คือ รายละเอียดในแทรคเกต บทที่สิบของ tractate ซึ่งมีคำอธิบายและคำแนะนำสำหรับSederดังที่มันเป็นที่รู้จักในสมัยหลังทัลมุดิก มีความสำคัญอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยที่องค์ประกอบของมันในสมัยโบราณ อธิบายว่าเป็นพิธีกรรมที่ปฏิบัติตามอย่างระมัดระวังที่สุดในชุมชนชาวยิวทั้งหมดจนถึงยุคปัจจุบัน [8] [12] [13]

เมื่อถึงเวลารวบรวม Mishnah ในศตวรรษที่สอง CE ส่วนสำคัญของHaggadahซึ่งเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับเทศกาลปัสกาแบบดั้งเดิมได้ถูกกำหนดขึ้นแล้วและใช้งานได้ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อะไรคือ " คำถามสี่ข้อ " ที่ตอนนี้มีต้นกำเนิดในมิชนาห์ (เปซาฮีม 10:4) และรวมถึงคำถามที่ว่า "ในคืนอื่นๆ ทั้งหมดเรากินเนื้อย่าง ตุ๋น หรือปรุงสุก ทำไมในคืนนี้มีแต่เนื้อย่างเท่านั้น" ดังนั้น "คำถาม" จึงเป็นส่วนหนึ่งของ Seder ในช่วงระยะเวลาของวัดที่สองเมื่อลูกแกะปัสกาถูกสังเวยเป็นเครื่องบูชาและย่างและรับประทานในงานเฉลิมฉลองที่บ้าน [13]หลังจากการล่มสลายของวัด คำถามเกี่ยวกับการเอนก็ถูกแทนที่ด้วยคำถามเกี่ยวกับการถวายเครื่องบูชาซึ่งในเวลานั้นสูญเสียความเกี่ยวข้องทันทีกับอาหารพิธีในตอนเย็น คำถามเกี่ยวกับสมุนไพรขมก็เพิ่มเข้ามาในภายหลัง [10] [14]

การเล่าเรื่องราวการไถ่ถอนจากอียิปต์ทุกปี ตามที่มิชนาห์กำหนด ก่อให้เกิดการตอกย้ำความเชื่อของชาวยิวอย่างต่อเนื่องในอดีตของพระเจ้าและการปกป้องอย่างต่อเนื่อง ตลอดประวัติศาสตร์ เรื่องราวของการอพยพยังคงจับภาพจินตนาการของชาวยิวและผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิว ผู้ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งนี้เพื่อต่อสู้เพื่ออิสรภาพและการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของพวกเขากับอนาคต [10]

การใช้พิธีกรรม

ต้นฉบับฮักกาดาห์ส่องสว่างในศตวรรษที่ 14 แสดงข้อความที่ยกมาจากมิชนาห์ (เปซาคิม 10:5)

โครงสร้างและเนื้อหาของการเลือกพิธีกรรมส่วนใหญ่ที่ใช้ใน Seder ถูกกำหนดไว้ในช่วงระยะเวลาของ Mishnah และมีความแตกต่างเล็กน้อยมาประกอบกับ Haggadah แบบดั้งเดิมที่ชุมชนชาวยิวใช้มาจนถึงทุกวันนี้ ข้อความ Talmudic ของ tractate นี้เป็นพื้นฐานสำหรับหนึ่งในข้อความบางส่วนของ Haggadah ที่รู้จักกันเร็วที่สุดรวมถึงAmram Gaon ( c. 850 CE) ในหนังสือสวดมนต์ประจำวันของเขาและหนังสือสวดมนต์ของSaadia Gaon (ศตวรรษที่ 10) นำเสนอ ข้อความฉบับสมบูรณ์ที่เก่าแก่ที่สุดของ Haggadah แม้ว่าจะเริ่มต้นแตกต่างจากฉบับปัจจุบันก็ตาม เมื่อถึงศตวรรษที่ 11 เวอร์ชันในMahzor Vitryเกือบจะเหมือนกับเวอร์ชันที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เมื่อถึงเวลาไมโมนิเดส(1135-1204) ตีพิมพ์ใน Mishneh Torah ของเขา ข้อความของ Haggadah นั้นโดยพื้นฐานแล้วเหมือนกับข้อความที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน [13]

คำเปิดของ Haggadah หลังจากKiddushที่อ่านในทุกมื้อในวันหยุดเป็นคำประกาศในภาษาอาราเมคที่ดูเหมือนจะเพิ่มเข้าไปในพิธี Seder หลังจากการทำลายวัดโดยเริ่มจากคำว่าha lahma anya ("นี้ เป็นขนมปังแห่งความทุกข์ใจ") บรรยายเรื่องมาโซ และเชิญคนยากจนร่วมรับประทานอาหาร ปิดท้ายด้วยการประกาศว่า "ปีนี้เราอยู่ที่นี่ ปีหน้าขอให้เราอยู่ในดินแดนอิสราเอลปีนี้เราเป็นทาส ปีหน้าขอให้เราเป็นประชาชนอิสระ" ซึ่งสรุปสาระสำคัญของสาส์นของเซอเดอร์ [15]

ข้อความของMa Nishtana ("คืนนี้แตกต่างกันอย่างไร") และปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ "The Four Questions" มีต้นกำเนิดมาจาก Mishnah (Pesachim 10:4) เป็นชุดของคำสั่งที่พูดหลังอาหารและไม่ก่อนหน้านั้นโดยพ่อ มากกว่าเด็ก ( ทัลมุด , ข. Pesachim 116a ). มันผ่านหลายขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการพังทลายของวัด เมื่อประโยคถูกตั้งขึ้นเป็นคำถามที่ออกแบบมาเพื่อรักษาความสนใจของเด็ก ๆในระหว่างการเล่าเรื่องปัสกาซึ่งตอนนี้เกิดขึ้นก่อนมื้ออาหาร ข้อความเกี่ยวกับการถวายเครื่องบูชาถูกแทนที่ด้วยข้อความเกี่ยวกับการเอนกายและได้เพิ่ม คำถามเกี่ยวกับ สมุนไพรรสขม [13] [14] [15][16]

ข้อความAvadim Hayinu ("เราเป็นทาสของฟาโรห์ในอียิปต์") เริ่มต้นการเล่าเรื่องอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการอพยพออกจากอียิปต์ตามคำสั่งของ Mishnah ให้ "เริ่มต้นด้วยความอัปยศและจบลงด้วยการสรรเสริญ" (Pesachim 10:4) . ลมุดบันทึกมุมมองของ นักปราชญ์ ทั ลมุดในศตวรรษที่สามสอง คน RavและShmuelเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นและเนื้อหาของการเล่าเรื่อง ( Talmud , b. Pesachim 116a ) ไม่ว่าจะเป็น "เราเป็นทาส..." หรือ "ในตอนเริ่มต้นของเรา บรรพบุรุษเป็นผู้บูชาเทวรูป...” ในช่วงเวลาต่างๆ มีการใช้คำนำหน้าหนึ่งหรืออย่างอื่น แต่ในที่สุดความเห็นทั้งสองก็อยู่ใน Haggadah เริ่มต้นด้วยคำตอบตาม Shmuel[15] [16]

เรื่องราวใน Haggadah ของปราชญ์ชั้นนำห้าคนของ Mishnahในศตวรรษที่สอง CE, Rabbis Eliezer , Joshua , Eleazar ben Azariah , AkibaและTarfonที่ใช้เวลาทั้งคืนในBnei Brakพูดคุยเกี่ยวกับการอพยพจากอียิปต์พบได้เฉพาะใน Haggadah แต่การโต้วาทีถูกอ้างถึงใน Mishnah (Berachot 1: 5) และMidrashและเรื่องราวที่คล้ายกันนี้พบได้ใน Tosefta ของ tractate นี้ (Pesachim 10:12) [13]

ตามการพิจารณาคดีที่กำหนดไว้ในมิชนาห์ "ตามความเข้าใจของเด็ก บิดาสั่งสอนเขา" (เปซาคิม 10:4) พิธีฮักกาดาห์รวมถึงส่วนของบุตรทั้งสี่จากเยรูซาเล็มทัลมุด และเม คิลตาเดอรับบี midrashic อิชมาเอล . แม้ว่าจะมีข้อแตกต่างระหว่างฉบับแปลในคัมภีร์ลมุดและฮักกาดาห์ ข้อความนี้รวมข้อพระคัมภีร์สี่ข้อที่อธิบายถึงการอพยพ (อพย. 12:26, ​​13:8, 13:14 และฉธบ. 6:20) และเชื่อมโยงเข้ากับ เด็กสี่คนตามแบบฉบับที่ต้องได้รับการสอนตามอารมณ์ [15] [17]

คำกล่าวของ รับ บันกา มาลิเอล ที่อธิบายความสำคัญของการบูชาปัสกา มัทซาห์ และสมุนไพรที่มีรสขม (เปซาคิม 10:5) รวมอยู่ในฮักกาดาห์ สิ่งเหล่านี้ถูกจัดทำขึ้นเป็นการจัดเรียงคำถามและคำตอบในเนื้อหาของฮักกาดาห์หลังยุคทัลมุด จากมิชนาห์คนเดียวกัน ซึ่งเป็นข้อความพื้นฐานของฮักกาดาห์ "ทุกคนในทุกชั่วอายุคนต้องถือว่าตนเองได้รับการปลดปล่อยจากอียิปต์เป็นการส่วนตัว…" ก็มีการอ้างอิงโดยตรงเช่นกัน ข้อความที่สรุปการบรรยายของเรื่องราวและแนะนำส่วนแรกของ คำอธิษฐานวันขอบคุณพระเจ้าของ ฮัล เลล โดยเริ่มต้นว่า "ฉะนั้นหน้าที่ของเราที่จะขอบคุณ ... " ก็ยกมาจากมิชนาห์นี้โดยตรงเช่นกัน [15] [13]

อ้างอิง

 1. a b c Steinsaltz, Adin (2013). "บทประพันธ์ของมิชนาและลมุด". คู่มืออ้างอิงถึง ลมุด โคเรน. หน้า 63. ISBN 978-1-59264-312-7.
 2. ^ a b c Kornfeld, โมรเดคัย. "บทนำและบรรณานุกรมสำหรับ Pesachim" . dafyomi.co.ilค่ะ Kollel Iyun Hadaf แห่งเยรูซาเลม สืบค้นเมื่อ2019-02-03 .
 3. a b c d e f g h i j k l m n o Ehrman, Arnost Zvi (1978) "เปซาฮิม". สารานุกรม Judaica . ฉบับที่ 13 (ฉบับที่ 1) เยรูซาเลม อิสราเอล: Keter Publishing House Ltd. pp. 327–328.
 4. อรรถa b c d e f g h i j k l m  ประโยคก่อนหน้าหนึ่งประโยคขึ้นไปประกอบด้วยข้อความจากสิ่งพิมพ์ที่เป็นสาธารณสมบัติSinger, Isidore ; et al., สหพันธ์. (1901–1906). " เปศสิม ". สารานุกรมชาวยิว . นิวยอร์ก: ฟังก์ แอนด์ วากแนลส์.
 5. สไตน์ซอลซ์, อาดิน (2013). "แนวคิดและข้อกำหนดฮาลาคิก: โมเอด". คู่มืออ้างอิงถึง ลมุด โคเรน. หน้า 276–277 ISBN 978-1-59264-312-7.
 6. อรรถเป็น "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Tractates - Pesachim" . ฟอรั่ มความก้าวหน้า Dafyomi สืบค้นเมื่อ2020-04-13 .
 7. ^ "ต้นฉบับ" . คอลเลกชัน: ภาษาฮิบรูและยิดดิช . Bayerische Staatsbibliothek [หอสมุดรัฐบาวาเรีย] สืบค้นเมื่อ2020-04-14 . มิวนิก Codex Hebraicus 95 , ฝรั่งเศส, 1342 : "ต้นฉบับเพียงฉบับเดียวของโลกที่ยังหลงเหลืออยู่เกือบทั้งหมดของ Babylonian Talmud
 8. a b c d e Lipman, ยูจีน เจ., เอ็ด. (1970). "เปซาฮิม—ปัสกา". The Mishnah: คำสอนปากเปล่าของศาสนายิว (ฉบับที่ 1) นิวยอร์ก: WW Norton & Company น. 95–96. OCLC 1043172244 . 
 9. a b c d e f g hi Epstein , Isidore , ed. (1938). "Pesachim: แปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมหมายเหตุ อภิธานศัพท์ และดัชนี" ทัลมุดบาบิโลน . ฉบับที่ โมด. Freedman, H. (ผู้แปล). ลอนดอน: หนังสือพิมพ์ Soncino หน้า xi–xiii
 10. ^ a b c Kulp, Joshua (2014-05-02). "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเปซาฮิม" . เยชิวาหัวโบราณในกรุงเยรูซาเล็ม สืบค้นเมื่อ2020-04-06 .
 11. สไตน์ซัลทซ์, อาดิน (2013). "ชีวิตในยุคทัลมุด". คู่มืออ้างอิงถึง ลมุด เยรูซาเลม: โคเรน. หน้า 16. ISBN 978-1-59264-312-7.
 12. ^ คัลป์, โจชัว (2014-05-02). "เปซาฮิม บทที่ 10 มิชนาห์ 1 " เยชิวาหัวโบราณในกรุงเยรูซาเล็ม สืบค้นเมื่อ2020-04-06 .
 13. อรรถa b c d e f g Goodman, Philip (1973) "พัฒนาการของเทศกาลปัสกาฮักกาดาห์". กวีนิพนธ์ปัสกา (ฉบับที่ 1) ฟิลาเดลเฟีย: สมาคมสิ่งพิมพ์ชาวยิวแห่งอเมริกา. หน้า 74–76. ISBN 0827600194.
 14. อรรถเป็น Goldschmidt, ED (1947) Haggadah shel Pesah (ในภาษาฮีบรู) เทลอาวีฟ: ช็อค น. 12–13.
 15. a b c d e Goldschmidt, เอิร์นส์ แดเนียล (1978) "ฮักกาดาห์ ปัสกา" สารานุกรม Judaica . ฉบับที่ 7 (ฉบับที่ 1) เยรูซาเลม อิสราเอล: Keter Publishing House Ltd. pp. 1079, 1091
 16. ^ a b Sacks, Jonathan , เอ็ด. (2013). The Koren Haggada: พร้อมคำอธิบายโดยรับบี Lord Jonathan Sacks เยรูซาเลม อิสราเอล: Koren Publishers. หน้า 38, 40. ISBN 978-9657760369.
 17. เลาเทอร์บัค, เจคอบ (1933). เมคิลตา เด รับบี อิชมาเอฉบับที่ I. ฟิลาเดลเฟีย: สมาคมสิ่งพิมพ์ยิวแห่งอเมริกา. หน้า 166–167

ลิงค์ภายนอก

0.033726930618286