เพอา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เพอา
Tractateของลมุด
ภาษาอังกฤษ:ลูกเตะมุม (ของสนาม)
เซเดอร์ :เซราอิม
จำนวนมิชนาห์ :69
บท:8
หน้า ทัลมุดของชาวบาบิโลน :-
หน้า เยรูซาเล็มทัลมุด :37
บท Tosefta :4

Pe'ah ( ฮีบรู : פֵּאָה , มีความหมายว่า "Corner") เป็นแผ่นที่สองของSeder Zeraim ("Order of Seeds") ของMishnahและของTalmud ผืนนี้เริ่มต้นการอภิปรายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ซึ่งเป็นจุดสนใจหลักของseder (คำสั่ง) ของ Mishnah แผ่นพับกล่าวถึงกฎการให้ของขวัญแก่ผู้ยากไร้เมื่อบุคคลเก็บเกี่ยวไร่นา ไร่องุ่น หรือต้นไม้ ตามบัญญัติในโทราห์ สัญญานี้ยังเกี่ยวข้องกับกฎของการบริจาคโดยทั่วไป เอกสารนี้เรียกว่า Pe'ah เนื่องจากส่วนแรกของเอกสารนี้เกี่ยวข้องกับกฎของ Pe'ah ในขณะที่ส่วนที่เหลือของเอกสารนี้เกี่ยวข้องกับหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง [1]

นอกจากมิชนาห์แล้ว ยังมีหนังสือ Pe'ah อยู่ในคัมภีร์ทัลมุดของเยรูซาเล็ม (ให้ความเห็นเกี่ยวกับคัมภีร์มิชนาห์) แต่ไม่มีในคัมภีร์ทัลมุดของบาบิโลน

หัวข้อ

แผ่นพับนี้กล่าวถึงของกำนัลจากคนยากจนเมื่อเก็บเกี่ยวไร่นา ไร่องุ่น หรือต้นไม้ และกฎแห่งการให้การกุศลโดยทั่วไป ภาระผูกพันหกประเภทมีการกล่าวถึงในสัญญาดังนี้:

  1. Pe'ah: "มุม" - ส่วนของพืชผลที่ต้องทิ้งไว้ให้คนจนตามเลวี 19:9และเลวี 23:22น
  2. "Leket": "เก็บตก" - รวงข้าวที่ร่วงหล่นจากมือคนเกี่ยวหรือเคียวในขณะที่กำลังเก็บข้าวระหว่างการเก็บเกี่ยว ดังที่อธิบายไว้ในเลฟ 19:9และเลวี 23:22 )
  3. "Shich'chah": "ฟ่อนข้าวที่ถูกลืม" - ฟ่อนข้าวที่ถูกทิ้งไว้และถูกลืมในทุ่งขณะที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตมาที่ลานนวดข้าว เช่นเดียวกับผลผลิตที่ติดมาด้วยซึ่งผู้เก็บเกี่ยวมองข้าม เช่นเดียวกับในDeut 24:19น
  4. "Olelot" - กลุ่มองุ่นที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเช่นเดียวกับLev 19:10และบธ. 24:21
  5. "Peret" - องุ่นที่ร่วงหล่นจากกระจุกขณะที่ถูกดึงออกจากเถาเช่นเดียวกับLev 19:10 น
  6. " Ma'aser ani " - ส่วนสิบสำหรับคนจน ทุก ๆ ปีที่สามและหกของรอบส่วนสิบ เช่นเดียวกับในDeut 14:28–29และบัญ. 26:12–13 [1]

มีของขวัญสามอย่างสำหรับคนยากจนจากทุ่งนา: Pe'ah, Leket และ Shich'chah; สี่ของขวัญจากสวนองุ่น: Pe'ah, Shich'chah, Peret และ Olelot; และสองคนจากต้นไม้: Pe'ah และ Shich'chah ของขวัญเหล่านี้มีผลทุกปี นอกจากนี้ ในปีที่สามและหกของ วงจร Shmitaบุคคลจะต้องจัดสรรma'aser ani (ส่วนสิบสำหรับคนยากจน) [1]

โครงสร้างและเนื้อหา

แผ่นพับประกอบด้วยแปดบทและมีGemara (การวิเคราะห์และคำอธิบายเกี่ยวกับมิชนาห์ของ rabbinical) เฉพาะในเยรูซาเล็มทัลมุด

บทที่ 1-4 จัดการกับภาระหน้าที่ของ Pe'ah ตอนท้ายของบทที่ 4 และบทที่ 5 ส่วนใหญ่เกี่ยวกับกฎของเลเกตอนท้ายของบทที่ 5 ถึงบทที่ 7 เกี่ยวข้องกับกฎของshechicha บทที่ 7 และ 8 กล่าวถึงกฎของperetและolelotตามด้วยกฎของma'aser aniและtzedakah (การกุศล) [1]

บทที่แปดกล่าวถึงกฎของการมีสิทธิ์และสิทธิ์ในการกุศลสาธารณะ รวมถึงส่วนสิบและของขวัญทางการเกษตร เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวที่มีองค์กรการกุศลสองประเภท: ทัมชูยและคุปปาห์ หนึ่งคือสำหรับผู้เดินทางซึ่งจะได้รับอาหารและที่พัก รวมทั้งอาหารพิเศษสำหรับวันสะบาโต อีกส่วนคือกองทุนการกุศลเพื่อผู้ยากไร้ในท้องถิ่น ทั้งสองสถาบันจำเป็นต้องจัดหาจำนวนเงินขั้นต่ำให้กับคนยากจนจากเงินที่รวบรวมโดยชุมชนท้องถิ่น

สิ่งที่น่าสนใจทั่วไปคือมิชนาโยต์คนแรกและคนสุดท้ายใน tractate:

มิชนาแรกของ tractate Pe'ah ประกาศว่าไม่มีขีด จำกัด สูงสุดสำหรับpe'ah (คนสามารถให้ผลผลิตในไร่นาแก่คนจนได้มากเท่าที่ปรารถนาเมื่อการเก็บเกี่ยวได้เริ่มขึ้นแล้ว), bikkurim (ผลไม้แรก ) การจาริกแสวงบุญการเมตตาและการศึกษาโทราห์ หลังจากเตือนใจผู้คนให้ถวายทั้งหมดของพวกเขาแด่พระผู้เป็นเจ้าและผู้อื่นแล้ว มิชนาห์กล่าวว่าบุคคลจะได้รับรางวัลในโลกนี้และโลกหน้าด้วยการให้เกียรติแก่บิดาและมารดาการแสดงความรักความเมตตา การสร้างสันติภาพระหว่างผู้คน และการศึกษา ของโทราห์เทียบเท่ากับพวกเขาทั้งหมด

ในทำนองเดียวกัน มิชนาห์ตอนท้ายเป็นการรวบรวมการต้อนรับอย่างมีจริยธรรมที่เตือนผู้คนไม่ให้แสร้งทำความยากจน การสละเงินบริจาคอย่างไม่เหมาะสม และการบิดเบือนความยุติธรรม ในทางกลับกัน มันยกย่องคนจนซึ่งมีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรการกุศล แต่ปฏิเสธเงินสาธารณะ ทำงานหนักและใช้ชีวิตอย่างอดออม สำหรับคนเช่นนั้น ข้อที่ว่า "คนที่วางใจในพระเจ้าก็เป็นสุข และพระเจ้าจะทรงเป็นที่พึ่งของเขา" ( ยรม. 17:7 ) นำไปใช้ได้

การใช้พิธีกรรม

สิ่งเหล่านี้ไม่มีมาตรการตายตัว: มุมของทุ่งนาผลไม้แรกการเข้าเฝ้าพระเจ้า [ในเทศกาลที่มีเครื่องบูชา] การแสดงความเมตตาและการศึกษาโทราห์

—  มิชนาห์ เปอาห์ 1:1 สวดภาวนาในตอนเช้าทุกวัน

พิธี ในตอนเช้าทั้งในพิธีบูชาAshkenaziและSefardi เริ่มต้นด้วยการบรรยายให้พรเหนือ Torah ตามด้วยการเลือกสั้น ๆ จากHebrew Bible , Mishna และ Gemara ตามข้อความใน Talmud ( Kiddushin 30a) ที่การเรียนรู้ Torah ประกอบด้วยสามสิ่งนี้ องค์ประกอบ ข้อความในพระคัมภีร์เป็นสามข้อของการให้พรของพระสงฆ์มิชนาเป็นข้อแรกจากแผ่นพับนี้ (เปอาห์ 1:1) เกี่ยวกับพระบัญญัติที่ไม่มีมาตรการตายตัว (รวมถึงมิตซ์วาห์ของเปอาห์ และการเรียนรู้โทราห์ ) และ ข้อความจาก Gemara ( แชบแบท 127a) เกี่ยวกับรางวัลสำหรับการทำความดีในโลกนี้และโลกหน้า [2][3]

อ้างอิง

  1. อรรถเป็น c d Kehati พินชาส (2537) "เป้ย". Mishnayot Mevuarot [ คำอธิบายเกี่ยวกับ Mishna ]. ฉบับ I. คาฮานา, นาห์มาน (ผู้แปล). กรุงเยรูซาเล็ม ประเทศอิสราเอล หน้า 1–2
  2. แซ็คส์, โจนาธาน , เอ็ด. (2552). The Koren Siddur (ฉบับที่ 1 สองภาษา) อิสราเอล: สำนักพิมพ์ Koren. หน้า 8–11 ไอเอสบีเอ็น 9789653010673.
  3. ^ Tefilat Bnei Tzion (ในภาษาฮิบรู) เทลอาวีฟ อิสราเอล: สำนักพิมพ์ไซนาย. 2527. น. 23.

ลิงค์ภายนอก