บทความของห้างหุ้นส่วน

ข้อบังคับของห้างหุ้นส่วนเป็นสัญญา โดยสมัครใจ ระหว่าง/ระหว่างบุคคลสองคนขึ้นไปเพื่อนำเงินทุนแรงงาน และทักษะของตนมาสู่ธุรกิจ โดยเข้าใจว่าจะมีการแบ่งปันผลกำไรและขาดทุนระหว่าง/ระหว่างหุ้นส่วน ภายนอกอเมริกาเหนือ โดยทั่วไปจะเรียกง่ายๆ ว่าข้อตกลงหุ้นส่วน[1]

ข้อตกลงหุ้นส่วนเป็นข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถูกกฎหมายระหว่าง/ระหว่างหุ้นส่วนทางธุรกิจ ขอแนะนำเสมอแต่ไม่จำเป็นสำหรับพันธมิตรที่จะต้องมีข้อตกลงดังกล่าว

บทความของห้างหุ้นส่วน

ข้อบังคับของห้างหุ้นส่วนมักจะรวมหลายส่วนไว้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์:

  • การให้สิทธิหุ้นส่วนในการจัดการและบริหารธุรกิจหรือแผนกเฉพาะ
  • การอนุญาตของหุ้นส่วนส่วนใหญ่ในการจัดการกิจการของหุ้นส่วนทั้งหมด นี่เป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะเมื่อมีพันธมิตรจำนวนมาก
  • ข้อกำหนดในการบัญชีทรัพย์สินและหนี้ของกิจการเป็นรายปี
  • การห้ามมิให้ผู้เป็นหุ้นส่วนประกอบกิจการอันไม่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วน ซึ่งมักจะบอกเป็นนัยในข้อบังคับของห้างหุ้นส่วน
  • ค่าเผื่อสำหรับพันธมิตรที่ถูกไล่ออกซึ่งกระทำการประพฤติมิชอบอย่างร้ายแรงหรือล้มละลายล้มละลายฯลฯซึ่งเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะเมื่อมีพันธมิตรจำนวนมาก
  • การเสนอข้อโต้แย้งต่ออนุญาโตตุลาการ
  • การจัดสรรรายได้และขาดทุนทางธุรกิจระหว่างคู่ค้า

ดูสิ่งนี้ด้วย

อ้างอิง

  1. โอซุลลิแวน, อาเธอร์ ; เชฟฟริน, สตีเวน เอ็ม. (2003) เศรษฐศาสตร์: หลักการในการดำเนินการ . อัปเปอร์แซดเดิลริเวอร์ รัฐนิวเจอร์ซีย์: Pearson Prentice Hall หน้า 191. ไอเอสบีเอ็น 0-13-063085-3-
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Articles_of_partnership&oldid=1134048221"