พันธสัญญาเดิม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

พันธสัญญาเดิม (มักเรียกโดยย่อว่าOT ) เป็นส่วนแรกของหลักคำ สอนใน พระคัมภีร์ไบเบิลของคริสเตียนซึ่งมีพื้นฐานมาจากหนังสือ 24 เล่มของพระคัมภีร์ฮีบรูหรือ Tanakh ซึ่งเป็นชุดของงานเขียนภาษาฮีบรูทางศาสนาโบราณโดยชาวอิสราเอล [1]ส่วนที่สองของพระคัมภีร์คริสเตียนคือพันธสัญญาใหม่ซึ่งเขียนด้วยภาษา กรีก Koine

พันธสัญญาเดิมประกอบด้วยหนังสือที่แตกต่างกันหลายเล่มโดยนักเขียนหลายคนที่ผลิตขึ้นในช่วงหลายศตวรรษ [2]ตามธรรมเนียมแล้ว คริสเตียนจะแบ่งพันธสัญญาเดิมออกเป็นสี่ส่วน: หนังสือห้าเล่มแรกหรือ Pentateuch (สอดคล้องกับคัมภีร์โตราห์ของชาวยิว) ; หนังสือประวัติศาสตร์บอกเล่าประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอล ตั้งแต่การพิชิตคานาอันไปจนถึงความพ่ายแพ้และการถูกเนรเทศในบาบิโลน กวีนิพนธ์และ " หนังสือปัญญา " ว่าด้วยเรื่องดีชั่วในโลกในรูปแบบต่างๆ และหนังสือของผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เตือนถึงผลของการหันเหจากพระเจ้า

หนังสือที่ประกอบด้วยหลักคำสอนในพันธสัญญาเดิม ลำดับและชื่อแตกต่างกันไปตามสาขาต่างๆ ของศาสนาคริสต์ ศีลของอีสเติร์นออร์โธดอกซ์และโอเรียนเต็ลออร์โธด็อกซ์ประกอบด้วยหนังสือ 49 เล่ม; ศีลคาทอลิกประกอบด้วยหนังสือ 46 เล่ม; และหลักธรรมของโปรเตสแตนต์ ที่พบมากที่สุด ประกอบด้วยหนังสือ 39 เล่ม [3]

มีหนังสือทั่วไป 39 เล่มสำหรับหลักธรรมของคริสเตียนทั้งหมด พวกเขาสอดคล้องกับหนังสือ 24 เล่มของ Tanakh โดยมีความแตกต่างบางประการและมีข้อความที่แตกต่างกัน จำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้สะท้อนถึงการแยกตำราหลายเล่ม ( ซามูเอลกษัตริย์พงศาวดารเอรา–เนหะมีย์และสิบสองผู้เผยพระวจนะรอง ) ออกเป็นหนังสือแยกต่างหากในพระคัมภีร์ไบเบิลของคริสเตียน หนังสือที่เป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาเดิมของคริสเตียนแต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหลักธรรมภาษาฮีบรูบางครั้งเรียกว่าdeuterocanonical โดยทั่วไป คริสตจักรคาทอลิกและออร์โธดอกซ์จะรวมหนังสือเหล่านี้ไว้ในพันธสัญญาเดิม พระคัมภีร์โปรเตสแตนต์ส่วนใหญ่ไม่ได้รวมหนังสือดิวเทอโรโคนอนิกไว้ในศีล แต่บางฉบับของพระคัมภีร์ แองกลิกันและลูเท อแรน วางหนังสือดังกล่าวไว้ในส่วนแยกต่างหากที่เรียกว่า คัมภีร์ ที่ไม่มีหลักฐาน ในที่สุดหนังสือเหล่านี้ได้มาจาก คอลเลคชันพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูของ กรีกฉบับเซปตัวจินต์ ก่อนหน้านี้ และมีต้นกำเนิดจากชาวยิวด้วย บางส่วนมีอยู่ในDead Sea Scrolls

เนื้อหา

พันธสัญญาเดิมประกอบด้วยหนังสือ 39 เล่ม (โปรเตสแตนต์) 46 เล่ม (คาทอลิก) หรือมากกว่านั้น (ออร์โธดอกซ์และอื่นๆ) แบ่งออกเป็นPentateuch (โตราห์)หนังสือประวัติศาสตร์ หนังสือ " ปัญญา"และผู้เผยพระวจนะ [4]

ตารางด้านล่างใช้การสะกดและชื่อที่มีอยู่ในพระคัมภีร์คริสเตียนฉบับปัจจุบัน เช่นฉบับปรับปรุงพระคัมภีร์คาทอลิกฉบับอเมริกันฉบับใหม่และฉบับมาตรฐานฉบับแก้ไขของโปรเตสแตนต์ และฉบับมาตรฐานภาษาอังกฤษ การสะกดและชื่อทั้งใน พันธสัญญาเดิม Douay ปี 1609–F10 (และในพันธสัญญาใหม่ Rheims ปี 1582) และฉบับแก้ไขปี 1749 โดยBishop Challoner (ฉบับพิมพ์ที่ใช้โดยชาวคาทอลิกจำนวนมากในปัจจุบัน และที่มาของการสะกดแบบดั้งเดิมของคาทอลิกในภาษาอังกฤษ) และในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์แตกต่างจากการสะกดและชื่อที่ใช้ในฉบับสมัยใหม่ซึ่งได้มาจากข้อความภาษาฮีบรูมาซอเรติก [ก]

สำหรับหลักการออร์โธดอกซ์ชื่อเซปตัวจินต์จะอยู่ในวงเล็บเมื่อชื่อเหล่านี้แตกต่างจากฉบับเหล่านั้น สำหรับบัญญัติคาทอลิก ชื่อเรื่อง Douaic จะอยู่ในวงเล็บเมื่อชื่อเหล่านี้แตกต่างจากฉบับเหล่านั้น ในทำนองเดียวกัน ฉบับคิงเจมส์อ้างอิงหนังสือเหล่านี้บางเล่มตามการสะกดแบบดั้งเดิมเมื่อพูดถึงหนังสือเหล่านี้ในพันธสัญญาใหม่ เช่น "Esaias" (สำหรับอิสยาห์)

ในจิตวิญญาณของ ลัทธิสากล การ แปลคาทอลิกล่าสุด ( เช่นNew American Bible , Jerusalem Bible , และการแปลทั่วโลกที่ใช้โดยชาวคาทอลิก เช่นฉบับแก้ไขฉบับมาตรฐานของคาทอลิก ) ใช้ตัวสะกดและชื่อ "มาตรฐาน" เดียวกัน (ฉบับคิงเจมส์) เป็นพระคัมภีร์โปรเตสแตนต์ (เช่น 1 พงศาวดารเมื่อเทียบกับ Douaic 1 Paralipomenon, 1–2 Samuel และ 1–2 Kings แทนที่จะเป็น 1–4 Kings) ในหนังสือเหล่านั้นซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

มุด (คำอธิบายของชาวยิวเกี่ยวกับพระคัมภีร์) ในBava Batra 14b ให้ลำดับที่แตกต่าง กันสำหรับหนังสือในNevi'imและKetuvim คำสั่งนี้ยังอ้างถึงในMishneh Torah Hilchot Sefer Torah 7:15 ลำดับของหนังสือโตราห์นั้นเป็นสากลผ่านทุกนิกายของศาสนายูดายและศาสนาคริสต์

หนังสือที่มีการโต้เถียง ซึ่งรวมอยู่ในศีลส่วนใหญ่แต่ไม่ได้อยู่ในข้ออื่นๆ มักเรียกว่าคัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐาน ในพระคัมภีร์ไบเบิล ซึ่งเป็นคำที่บางครั้งใช้โดยเฉพาะเพื่ออธิบายหนังสือในศีลคาทอลิกและออร์โธดอกซ์ที่ไม่อยู่ในข้อความมาซอเรติกของชาวยิวและพระคัมภีร์โปรเตสแตนต์ สมัยใหม่ส่วนใหญ่ . ชาวคาทอลิกตามCanon of Trent (1546) อธิบายว่าหนังสือเหล่านี้เป็น deuterocanonical ในขณะที่ชาวคริสต์นิกายกรีกออร์โธดอกซ์ตามSynod of Jerusalem (1672)ใช้ชื่อดั้งเดิมของanagignoskomenaซึ่งแปลว่า "สิ่งที่ต้องอ่าน" มีอยู่ในเวอร์ชันโปรเตสแตนต์ในประวัติศาสตร์ไม่กี่เวอร์ชัน คัมภีร์ไบเบิลฉบับลูเธอร์ของเยอรมันรวมหนังสือดังกล่าวไว้ เช่นเดียวกับฉบับภาษาอังกฤษฉบับคิงเจมส์ปี ค.ศ. 1611. [ข]

เซลล์ตารางว่างระบุว่าไม่มีหนังสืออยู่ในหลักการนั้น

  Pentateuch ซึ่งสอดคล้องกับฮีบรูโตราห์
  หนังสือประวัติศาสตร์ ใกล้เคียงที่สุดกับฮีบรู Nevi'im (ผู้เผยพระวจนะ)
  หนังสือภูมิปัญญา ใกล้เคียงที่สุดกับภาษาฮีบรู Ketuvim (งานเขียน)
  ผู้เผยพระวจนะที่สำคัญ
  ศาสดาผู้เยาว์สิบสองคน
ฮีบรูไบเบิล
(ทานัค)
(24 เล่ม) [ค]
โปรเตสแตนต์
พันธสัญญาเดิม
(39 เล่ม)
คาทอลิก
พันธสัญญาเดิม
(46 เล่ม)
ออร์โธดอกซ์ตะวันออก
พันธสัญญาเดิม
(49 เล่ม)
ภาษาต้นฉบับ
โทราห์ (กฎหมาย)
Pentateuchหรือหนังสือห้าเล่มของโมเสส
เบเรชิต ปฐมกาล ปฐมกาล ปฐมกาล ภาษาฮีบรู
เชมอท การอพยพ การอพยพ การอพยพ ภาษาฮีบรู
ไวยกรณ์ เลวีนิติ เลวีนิติ เลวีนิติ ภาษาฮีบรู
บามิดบาร์ ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ภาษาฮีบรู
เดวาริม เฉลยธรรมบัญญัติ เฉลยธรรมบัญญัติ เฉลยธรรมบัญญัติ ภาษาฮีบรู
Nevi'im (ผู้เผยพระวจนะ)
เยโฮชัว โจชัว Joshua (โจชัว) โจชัว (อีซูส) ภาษาฮีบรู
โชเฟทิม ผู้พิพากษา ผู้พิพากษา ผู้พิพากษา ภาษาฮีบรู
รูท (รูท) [d] รูธ รูธ รูธ ภาษาฮีบรู
เชมูเอล 1 ซามูเอล 1 ซามูเอล (1 พงศ์กษัตริย์) [e] 1 ซามูเอล (1 อาณาจักร) [f] ภาษาฮีบรู
2 ซามูเอล 2 ซามูเอล (2 พงศ์กษัตริย์) [e] 2 ซามูเอล (2 อาณาจักร) [f] ภาษาฮีบรู
เมลาคิม 1 กษัตริย์ 1 กษัตริย์ (3 กษัตริย์) [e] 1 คิงส์ (3 ก๊ก) [f] ภาษาฮีบรู
2 กษัตริย์ 2 กษัตริย์ (4 กษัตริย์) [e] 2 กษัตริย์ (4 ก๊ก) [f] ภาษาฮีบรู
Divrei Hayamim (พงศาวดาร) [d] ๑ พงศาวดาร 1 พงศาวดาร (1 Paralipomenon) 1 พงศาวดาร (1 Paralipomenon) ภาษาฮีบรู
๒ พงศาวดาร 2 พงศาวดาร (2 Paralipomenon) 2 พงศาวดาร (2 Paralipomenon) ภาษาฮีบรู
1 เอสดราส[g] [h] กรีก
เอสรา–เนหะมีย์[d] เอสรา เอสรา (1 Esdras) เอสรา (2 เอสดราส) [f] [i] [j] ภาษาฮีบรูและอราเมอิก
เนหะมีย์ เนหะมีย์ (2 Esdras) เนหะมีย์ (2 เอสดราส) [f] [i] ภาษาฮีบรู
Tobit (โทเบียส) โทบิต[g] อราเมอิกและฮีบรู
จูดิธ จูดิธ[g] ภาษาฮีบรู
เอสเทอร์ (เอสเธอร์) [d] เอสเธอร์ เอสเธอร์[k] เอสเธอร์[k] ภาษาฮีบรู
1 Maccabees (1 Machabees) [l] 1 แมคคาบี[g] ฮีบรูและกรีก[m]
2 Maccabees (2 Machabees) [l] แมคคาบี 2 ตัว [g] กรีก
3 แมคคาบี[g] กรีก
3 เอสดราส[g] กรีก
4 แมคคาบี[n] กรีก
Ketuvim (งานเขียน) หนังสือภูมิปัญญา
Iyov (งาน) [d] งาน งาน งาน ภาษาฮีบรู
เทฮิลลิม (สดุดี) [d] สดุดี สดุดี สดุดี[o] ภาษาฮีบรู
คำอธิษฐานของมนัสเสห์[p] กรีก
มิชลี (สุภาษิต) [d] สุภาษิต สุภาษิต สุภาษิต ภาษาฮีบรู
โกเฮเลต (ปัญญาจารย์) [d] ปัญญาจารย์ ปัญญาจารย์ ปัญญาจารย์ ภาษาฮีบรู
เชอร์ ฮาชิริม (บทเพลงแห่งบทเพลง) [d] เพลงโซโลมอน บทเพลงแห่งบทเพลง (Canticle of Canticles) เพลงของเพลง (Aisma Aismaton) ภาษาฮีบรู
ภูมิปัญญา ภูมิปัญญา[g] กรีก
Sirach (ปัญญาจารย์) สิรัช[g] ภาษาฮีบรู
Nevi'im (ศาสดายุคหลัง) ผู้เผยพระวจนะที่สำคัญ
เยชายาฮู อิสยาห์ อิสยาห์ (อิสยาห์) อิสยาห์ ภาษาฮีบรู
เยอร์เมยาฮู เยเรมีย์ เยเรมีย์ (เยเรมีย์) เยเรมีย์ ภาษาฮีบรู
Eikhah (คร่ำครวญ) [d] คร่ำครวญ คร่ำครวญ คร่ำครวญ ภาษาฮีบรู
บารุค[q] บารุค[q] [g] ภาษาฮีบรู[7]
จดหมายของเยเรมีย์[r] [g] กรีก (เสียงส่วนใหญ่) [s]
เยเกซเกล เอเสเคียล Ezekiel (เอเสเคียล) เอเสเคียล ภาษาฮีบรู
Daniyel (แดเนียล) [d] ดาเนียล แดเนียล[t] แดเนียล[t] อราเมอิกและฮีบรู
ศาสดาผู้เยาว์สิบสองคน
สิบสอง
หรือ
ตรี อาซาร์
โฮเชยา โฮเชยา (Osee) โฮเชยา ภาษาฮีบรู
โจเอล โจเอล โจเอล ภาษาฮีบรู
อามอส อามอส อามอส ภาษาฮีบรู
โอบาดีห์ โอบาดีห์ (อับเดียส) โอบาดีห์ ภาษาฮีบรู
โยนาห์ โยนาห์ (โยนาส) โยนาห์ ภาษาฮีบรู
มิคาห์ มิคาห์ (Michaeas) มิคาห์ ภาษาฮีบรู
นาฮูม นาฮูม นาฮูม ภาษาฮีบรู
ฮาบากุก ฮาบากุก (ฮาบากุก) ฮาบากุก ภาษาฮีบรู
เศฟันยาห์ เศฟันยาห์ (โซโฟเนีย) เศฟันยาห์ ภาษาฮีบรู
ฮักกัย ฮักไก (Aggaeus) ฮักกัย ภาษาฮีบรู
เศคาริยาห์ เศคาริยาห์ (เศคาริยาห์) เศคาริยาห์ ภาษาฮีบรู
มาลาคี มาลาคี (มาลาเคีย) มาลาคี ภาษาฮีบรู

หนังสือหลายเล่มในหลักการอีสเติร์นออร์โธดอกซ์ยังพบในภาคผนวกของภาษาละตินภูมิฐานซึ่งเดิมเป็นพระคัมภีร์อย่างเป็นทางการของคริสตจักรนิกายโรมันคาธอลิก

หนังสือในภาคผนวกของพระคัมภีร์ภูมิฐาน
ชื่อในภาษาภูมิฐาน ชื่อในภาษาอีสเติร์นออร์โธดอกซ์
3 เอสดราส 1 เอสดราส
4 เอสดราส 2 เอสดราส
คำอธิษฐานของมนัสเสห์ คำอธิษฐานของมนัสเสห์
สดุดีของดาวิดเมื่อเขาสังหารโกลิอัท (สดุดี 151) สดุดี 151

ประวัติศาสตร์

ทุนการศึกษาปฐมวัย

เรื่องราวของ Pentateuch บางส่วนอาจมาจากแหล่งที่เก่ากว่า โฮเมอร์ ดับเบิลยู. สมิธนักเขียนด้านวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันชี้ให้เห็นความคล้ายคลึงกันระหว่างเรื่องเล่าเกี่ยวกับการสร้างปฐมกาลกับมหากาพย์แห่งกิ ลกาเมชของ ชาวสุเมเรียน เช่น การรวมการสร้างมนุษย์คนแรก ( อดัม / เอนกิดู) ในสวนเอเดนซึ่งเป็นต้นไม้แห่งความรู้ , ต้นไม้แห่งชีวิต , และงูเจ้าเล่ห์ [8]นักวิชาการ เช่นแอนดรูว์ อาร์. จอร์จชี้ให้เห็นความคล้ายคลึงกันของเรื่องเล่าเกี่ยวกับน้ำท่วมในปฐมกาลและตำนานน้ำท่วมของกิ ลกาเม ช [9] [คุณ]ความคล้ายคลึงกันระหว่างเรื่องราวต้นกำเนิดของโมเสสและของซาร์กอนแห่งอัคคัดได้รับการบันทึกโดยนักจิตวิเคราะห์ออตโต แรงค์ในปี พ.ศ. 2452 [13]และได้รับความนิยมจากนักเขียนในศตวรรษที่ 20 เช่นเอช. จี. เวลส์และโจเซฟ แคมป์เบลล์ [14] [15] Jacob Bronowskiเขียนว่า "พระคัมภีร์เป็น ... ส่วนหนึ่งของนิทานพื้นบ้านและส่วนหนึ่งของบันทึก ประวัติศาสตร์คือ ... เขียนโดยผู้ชนะและชาวอิสราเอลเมื่อพวกเขาระเบิดผ่าน [ Jericho ( c.  1400 BC ) ] กลายเป็นพาหะของประวัติศาสตร์" [16]

ทุนการศึกษาล่าสุด

ในปี 2550 นักวิชาการของศาสนายูดายเลสเตอร์ แอล. แกร็บเบอธิบายว่านักวิชาการด้านพระคัมภีร์รุ่นก่อนๆ เช่นจูเลียส เว ลเฮาเซน (1844–1918) สามารถอธิบายได้ว่าเป็น 'พวกนิยมสูงสุด' โดยยอมรับข้อความในพระคัมภีร์เว้นแต่จะมีการหักล้าง การดำเนินการตามประเพณีนี้ ทั้ง "'ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ' ของปรมาจารย์" และ "การพิชิตดินแดนที่เป็นเอกภาพ" ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสหรัฐอเมริกาจนถึงประมาณปี 1970 ในทางตรงข้าม Grabbe กล่าวว่าผู้ที่อยู่ในสายงานของเขาตอนนี้ "ล้วนแต่เป็นพวกมินิมัลลิสต์ อย่างน้อยที่สุดก็เมื่อพูดถึงยุคปิตาธิปไตยและการตั้งถิ่นฐาน ... [V] น้อยคนนักที่เต็มใจที่จะปฏิบัติการ [ในฐานะพวกสูงสุด]" [17]

องค์ประกอบ

หนังสือห้าเล่มแรก - ปฐมกาลอพยพเลวีนิติหนังสือตัวเลขและเฉลยธรรมบัญญัติ - มาถึงรูปแบบปัจจุบันในยุคเปอร์เซีย (538–332 ปีก่อนคริสตกาล)และผู้แต่งเหล่านี้เป็นชนชั้นสูงของผู้กลับเนรเทศที่ควบคุมวิหารในเวลานั้น [18]หนังสือของJoshua , Judges , SamuelและKingsตามมา สร้างประวัติศาสตร์ของอิสราเอลตั้งแต่การพิชิตคานาอันจนถึงการปิดล้อมเยรูซาเล็มค.  587ปีก่อนคริสตกาล. มีความเห็นเป็นเอกฉันท์อย่างกว้างขวางในหมู่นักวิชาการว่างานเหล่านี้เกิดขึ้นจากงานชิ้นเดียว (ที่เรียกว่า " Deuteronomistic History ") ในช่วงที่ชาวบาบิโลนถูกเนรเทศในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์ศักราช [19]

หนังสือพงศาวดารสอง เล่ม ครอบคลุมเนื้อหาเดียวกันกับประวัติศาสตร์ Pentateuch และ Deuteronomistic และอาจมีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสต์ศักราช [20] Chronicles และEzra–Nehemiahอาจเสร็จสิ้นในช่วงศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสต์ศักราช [21] พันธสัญญาเดิมของ คาทอลิกและออร์โธดอกซ์ประกอบด้วยหนังสือ Maccabees สองเล่ม (พันธสัญญาเดิมของคาทอลิก) ถึงสี่เล่ม (ดั้งเดิม) ของ Maccabeesซึ่งเขียนขึ้นในศตวรรษที่ 2 และ 1 ก่อนคริสต์ศักราช

หนังสือประวัติศาสตร์เหล่านี้มีเนื้อหาประมาณครึ่งหนึ่งของเนื้อหาทั้งหมดของพันธสัญญาเดิม ในส่วนที่เหลือ หนังสือของผู้เผยพระวจนะต่างๆ — อิสยาห์เยเรมีย์เอเสเคียลและสิบสอง “ ผู้เผยพระวจนะรอง ”—เขียนขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 8 และ 6 ก่อนคริสต์ศักราช ยกเว้นโยนาห์และดาเนียลซึ่งเขียนในภายหลังมาก [22]หนังสือ "ปัญญา"— โยบสุภาษิตปัญญาจารย์สดุดีเพลงซาโลมอนมีวันที่ต่างกัน: สุภาษิตอาจเสร็จสมบูรณ์ในเวลาขนมผสมน้ำยา (332–198 ปีก่อนคริสตกาล) แม้ว่าจะมีเนื้อหาที่เก่ากว่ามากเช่นกัน งานเสร็จสิ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์ศักราช ปัญญาจารย์ในศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสต์ศักราช [23]

ธีม

ตลอดทั้งพันธสัญญาเดิม พระเจ้าได้รับการพรรณนาอยู่เสมอว่าเป็นผู้ที่สร้างโลก แม้ว่าพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมจะไม่ได้ถูกนำเสนออย่างสม่ำเสมอว่าเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่ดำรงอยู่แต่พระองค์มักถูกพรรณนาว่าเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่ชาวอิสราเอลต้องนมัสการหรือเป็น "พระเจ้าที่แท้จริง" ซึ่งมีเพียงพระเยโฮวาห์ (หรือYHWH ) เท่านั้นที่ทรงฤทธานุภาพ [24]

พันธสัญญาเดิมเน้นความสัมพันธ์พิเศษระหว่างพระเจ้ากับประชากรที่พระองค์เลือกอิสราเอล แต่รวมถึงคำแนะนำสำหรับผู้ เปลี่ยน ศาสนาด้วย ความสัมพันธ์นี้แสดงอยู่ในพันธสัญญาในพระคัมภีร์ไบเบิล (สัญญา) [25] [26] [27] [28] [29] [30]ระหว่างทั้งสอง ซึ่งโมเสสได้รับ ประมวลกฎหมายในหนังสือเช่นExodusและโดยเฉพาะอย่างยิ่งDeuteronomyเป็นเงื่อนไขของสัญญา: อิสราเอลสาบานว่าจะซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า และพระเจ้าสาบานว่าจะเป็นผู้พิทักษ์และผู้สนับสนุนพิเศษของอิสราเอล [24]อย่างไรก็ตามยิวศึกษาพระคัมภีร์ปฏิเสธว่าคำว่าพันธสัญญา (britในภาษาฮีบรู) หมายถึง "สัญญา"; ในตะวันออกใกล้สมัยโบราณ จะมีการทำพันธสัญญาต่อหน้าทวยเทพ ซึ่งจะเป็นผู้บังคับใช้ เนื่องจากพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง และไม่ใช่แค่การเป็นพยานเท่านั้น The Jewish Study Bibleจึงตีความคำนี้เพื่ออ้างถึงคำมั่นสัญญาแทน [31]

หัวข้อเพิ่มเติมในพันธสัญญาเดิมรวมถึงความรอดการไถ่บาป การพิพากษา ของ พระเจ้า การเชื่อฟังและการไม่เชื่อฟังความเชื่อและความสัตย์ซื่อ และอื่นๆ มีการเน้นย้ำอย่างมากเกี่ยวกับจริยธรรมและความบริสุทธิ์ทางพิธีกรรมซึ่งทั้งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้อง แม้ว่าผู้เผยพระวจนะและนักเขียนผู้ทรงภูมิปัญญาบางคนดูเหมือนจะตั้งคำถามในเรื่องนี้ โดยโต้แย้งว่าพระเจ้าทรงเรียกร้องความยุติธรรมทางสังคมเหนือความบริสุทธิ์ และบางทีอาจไม่สนใจความบริสุทธิ์เลยด้วยซ้ำ . หลักจริยธรรมในพันธสัญญาเดิมกำหนดความยุติธรรม การแทรกแซงในนามของผู้เปราะบาง และหน้าที่ของผู้มีอำนาจในการจัดการความยุติธรรมอย่างชอบธรรม ห้ามการฆาตกรรม การติดสินบนและการทุจริต การซื้อขายที่หลอกลวง และอื่นๆ อีกมากมายการล่วงละเมิดทางเพศ . ศีลธรรมทั้งหมดสืบย้อนไปถึงพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งความดีทั้งหมด [32]

ปัญหาของความชั่วร้ายมีส่วนสำคัญในพันธสัญญาเดิม ปัญหาที่ผู้เขียนพันธสัญญาเดิมเผชิญคือพระเจ้าผู้แสนดีต้องมีเหตุผลอันชอบธรรมในการนำหายนะ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมายถึงการเนรเทศชาวบาบิโลน ) มาสู่ผู้คนของเขา ธีมนี้แสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ มากมายในหนังสือต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ของกษัตริย์และพงศาวดาร ผู้เผยพระวจนะอย่างเอเสเคียลและเยเรมีย์ และในหนังสือภูมิปัญญาอย่างโยบและท่านปัญญาจารย์ [32]

การสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างต้นฉบับโบราณที่สำคัญต่างๆ ของพันธสัญญาเดิม อ้างอิงจากEncyclopaedia Biblica (1903) ต้นฉบับบางฉบับระบุด้วยสัญลักษณ์ LXX ในที่นี้หมายถึง Septuagint ดั้งเดิม

กระบวนการที่พระคัมภีร์กลายเป็นศีลและพระคัมภีร์เป็นขั้นตอนที่ยาวนาน และความซับซ้อนของพระคัมภีร์ยังอธิบายถึงพันธสัญญาเดิมที่แตกต่างกันมากมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน Timothy H. Lim ศาสตราจารย์ด้าน Hebrew Bible และ Second Temple Judaism ที่มหาวิทยาลัยเอดินบะระระบุว่าพันธสัญญาเดิมเป็น [2]เขากล่าวว่ามันไม่ใช่หนังสือวิเศษ และไม่ได้เขียนโดยพระเจ้าและส่งต่อไปยังมนุษยชาติอย่างแท้จริง ประมาณศตวรรษที่ 5 ชาวยิวได้เห็นหนังสือห้าเล่มของโทราห์(พันธสัญญาเดิม Pentateuch) มีสถานะผู้มีอำนาจ; ในศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสต์ศักราช ผู้เผยพระวจนะมีสถานะคล้ายคลึงกัน แม้ว่าจะไม่ได้รับการเคารพในระดับเดียวกับโทราห์ก็ตาม นอกเหนือจากนั้น พระคัมภีร์ของชาวยิวยังลื่นไหล โดยกลุ่มต่างๆ เห็นสิทธิอำนาจในหนังสือที่แตกต่างกัน [33]

ภาษากรีก

ตำราภาษาฮีบรูเริ่มแปลเป็นภาษากรีกในอเล็กซานเดรียเมื่อประมาณปี 280 และดำเนินต่อไปจนถึงประมาณ 130 ปีก่อนคริสตกาล [34] งาน แปลภาษากรีกในยุคแรก ๆ เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าได้รับมอบหมายจากทอเลมี ฟิลาเดลฟัส เรียกว่าSeptuagint (ภาษาละตินสำหรับ 'เจ็ดสิบ') จากจำนวนนักแปลที่เกี่ยวข้อง (ด้วยเหตุนี้จึงใช้ตัวย่อ " LXX ") พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับนี้ยังคงเป็นพื้นฐานของพันธสัญญาเดิมในคริสตจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออก [35]

มันแตกต่างกันไปในหลาย ๆ ที่จากข้อความ Masoreticและรวมถึงหนังสือหลายเล่มที่ไม่ถือว่าเป็นมาตรฐานอีกต่อไปในบางประเพณี: 1 และ 2 Esdras , Judith , Tobit , 3 และ 4 Maccabees , หนังสือ แห่งปัญญา , SirachและBaruch [36]การวิจารณ์พระคัมภีร์สมัยใหม่ตอนต้นมักอธิบายการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ว่าเป็นการทุจริตโดยเจตนาหรือไม่ใส่ใจโดยนักวิชาการชาวอเล็กซานเดรียน แต่นักวิชาการในอเล็กซานเดรียนโดยเจตนาหรือโดย รู้เท่าไม่ถึงการณ์

ฉบับเซปตัวจินต์เดิมใช้โดยชาวยิวที่นับถือศาสนากรีก ซึ่งมีความรู้ ภาษากรีกดีกว่าภาษาฮีบรู อย่างไรก็ตาม ตำราดังกล่าวถูกนำมาใช้โดยคนต่างชาติที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสมานับถือศาสนาคริสต์และโดยศาสนจักรยุคแรกเป็นคัมภีร์ กรีกเป็นภาษากลางของศาสนจักรยุคแรก ล่ามในยุคแรก ๆ ที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดสามคน ได้แก่Aquila of Sinope , Symmachus the EbioniteและTheodotion ; ในHexapla ของ เขาOrigenวางข้อความภาษาฮีบรูฉบับของเขาไว้ข้างๆการถอดเสียงเป็นตัวอักษรกรีกและการแปลขนานกันสี่คำ: ของ Aquila, Symmachus's, the Septuagint's และ Theodotion's ที่เรียกว่า "การพิมพ์ครั้งที่ห้า" และ "การพิมพ์ครั้งที่หก" เป็นงานแปลภาษากรีกอีกสองฉบับที่คาดว่าจะค้นพบอย่างน่าอัศจรรย์โดยนักเรียนนอกเมืองเจริโคและนิโคโปลิส : สิ่งเหล่านี้ถูกเพิ่มลงใน Octapla ของ Origen [37]

ในปี 331 คอนสแตนติน ที่ 1 ได้มอบหมายให้ ยูเซ บิ อุส ส่งมอบพระคัมภีร์ 50 เล่มให้กับคริสตจักรแห่งคอนสแตนติโนเปิAthanasius [38]บันทึกอาลักษณ์อเล็กซานเดรีย ประมาณ 340 คนเตรียมพระคัมภีร์สำหรับ คอนส แตน ไม่ค่อยมีใครรู้แม้ว่าจะมีการเก็งกำไรมากมาย ตัวอย่างเช่น มีการสันนิษฐานว่าสิ่งนี้อาจให้แรงจูงใจสำหรับรายการศีลและCodex VaticanusและCodex Sinaiticusเป็นตัวอย่างของพระคัมภีร์เหล่านี้ ร่วมกับPeshittaและCodex Alexandrinusเหล่านี้เป็นพระคัมภีร์คริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ [39]ไม่มีหลักฐานใด ๆ ในหลักการของสภาที่หนึ่งแห่งไนเซียเกี่ยวกับการตัดสินใจใด ๆ ในหลักการ อย่างไรก็ตามJerome (347–420) ในPrologue to Judithอ้างว่าBook of Judithนั้น "พบโดย Nicene Council เพื่อนับเป็นหนึ่งในจำนวนของพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์" [40]

ภาษาละติน

ในคริสต์ศาสนาตะวันตกหรือศาสนาคริสต์ในซีกตะวันตกของจักรวรรดิโรมันภาษาละตินได้เข้ามาแทนที่ภาษากรีกในฐานะภาษากลางของชาวคริสต์ยุคแรก และในปี ค.ศ. 382 สมเด็จพระสันตะปาปาดามาซุสที่ 1ได้มอบหมายให้เจอโรมนักวิชาการชั้นนำในยุคนั้นผลิตคัมภีร์ไบเบิลภาษาละตินฉบับปรับปรุง เพื่อแทนที่Vetus Latinaซึ่งเป็นการแปลภาษาละตินของ Septuagint งานของเจอโรมที่เรียกว่าภูมิฐานเป็นงานแปลโดยตรงจากภาษาฮีบรู เนื่องจากเขาโต้แย้งว่าตำราภาษาฮีบรู มีความเหนือกว่า ในการแก้ไขพระคัมภีร์ไบเบิลทั้งในแง่ภาษาศาสตร์และเทววิทยา [41]พันธสัญญาเดิมภูมิฐานของเขากลายเป็นมาตรฐานพระคัมภีร์ที่ใช้ในคริสตจักรตะวันตกโดยเฉพาะในชื่อSixto-Clementine Vulgateในขณะที่คริสตจักรในตะวันออกยังคงใช้พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์ต่อไป [42]

อย่างไรก็ตาม Jerome ในอารัมภบทของ Vulgateอธิบายบางส่วนของหนังสือใน Septuagint ที่ไม่พบในฮีบรูไบเบิลว่าเป็นหนังสือที่ไม่ เป็นที่ ยอมรับ (เขาเรียกว่า คัมภีร์ที่ ไม่มีหลักฐาน ) ; [43]สำหรับบารุคเขาเอ่ยชื่อในอารัมภบทถึงเยเรมีย์และสังเกตว่าไม่มีการอ่านหรือจัดอยู่ในกลุ่มชาวฮีบรู แต่ไม่ได้เรียกอย่างชัดเจนว่าไม่มีหลักฐานหรือ [44] The Synod of Hippo (ในปี 393) ตามด้วยCouncil of Carthage (397)และCouncil of Carthage (419), อาจเป็นสภาแรกที่ยอมรับศีลข้อแรกอย่างชัดเจนซึ่งรวมถึงหนังสือที่ไม่ปรากฏในฮีบรูไบเบิล ; [45]สภาอยู่ภายใต้อิทธิพลสำคัญของออกัสตินแห่งฮิปโปซึ่งถือว่าศีลปิดไปแล้ว [46]

นิกายโปรเตสแตนต์

ในศตวรรษที่ 16 นักปฏิรูปนิกายโปรเตสแตนต์เข้าข้างเจอโรม แม้ว่าตอนนี้พระคัมภีร์โปรเตสแตนต์ส่วนใหญ่มีเฉพาะหนังสือที่ปรากฏในฮีบรูไบเบิลเท่านั้น ลำดับนั้นเป็นไปตามพระคัมภีร์กรีก [47]

จากนั้น กรุงโรมรับรองศีลข้อหนึ่งอย่างเป็นทางการ คือ ศีลแห่งเทรนต์ซึ่งถูกมองว่าเป็นตามสภาคาร์เธจของออกัสติน[48]หรือสภาแห่งโรม [ 49] [50]และรวมถึงส่วนใหญ่ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับ เซปตัวจินต์ ( 3 เอสราและ ไม่รวม แมคคาบี 3 และ 4 ตัว) [51]ผู้นับถือนิกายแองกลิกันหลังสงครามกลางเมืองอังกฤษยอมรับตำแหน่งประนีประนอม ฟื้นฟูบทความ 39 ข้อและเก็บรักษาหนังสือพิเศษที่ไม่รวมอยู่ในคำสารภาพแห่งความเชื่อเวสต์มินสเตอร์ทั้งสำหรับการศึกษาส่วนตัวและสำหรับการอ่านในโบสถ์แต่ไม่ใช่เพื่อสร้างหลักคำสอนใด ๆ ในขณะที่ลูเธอรันเก็บไว้เพื่อการศึกษาส่วนตัว [47]

รุ่นอื่นๆ

แม้ว่าพระคัมภีร์ฮีบรูฉบับภาษาฮีบรู กรีก และละตินเป็นพันธสัญญาเดิมที่รู้จักกันดีที่สุด แต่ก็มีเล่มอื่นๆ ในเวลาเดียวกับที่มีการผลิตพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์ มีการแปลเป็นภาษาอราเมอิก ซึ่งเป็นภาษาของชาวยิวที่อาศัยอยู่ในปาเลสไตน์และตะวันออกใกล้ และน่าจะเป็นภาษาของพระเยซู ภาษาเหล่านี้เรียกว่า ภาษาอราเมอิกTargumsจากคำที่มีความหมายว่า "การแปล " และถูกใช้เพื่อช่วยให้ประชาคมชาวยิวเข้าใจพระคัมภีร์ของพวกเขา [52]

สำหรับชาวคริสต์นิกายอราเมอิก มีการแปลพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูในภาษาซีเรีย เรียกว่า Peshittaเช่นเดียวกับฉบับในภาษาคอปติก (ภาษาประจำวันของอียิปต์ในศตวรรษแรกของคริสเตียน ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากอียิปต์โบราณ) ภาษาเอธิโอเปีย (สำหรับใช้ในโบสถ์เอธิโอเปีย ฉบับหนึ่ง) ของโบสถ์คริสต์ที่เก่าแก่ที่สุด), อาร์เมเนีย (อาร์เมเนียเป็นประเทศแรกที่ยอมรับศาสนาคริสต์เป็นศาสนาทางการ) และภาษาอาหรับ [52]

คริสต์ศาสนศาสตร์

ศาสนาคริสต์มีพื้นฐานอยู่บนความเชื่อที่ว่าในประวัติศาสตร์พระเยซูคือพระคริสต์เช่นเดียวกับในคำสารภาพของเปโต ร ความเชื่อนี้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของชาวยิวเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์ภาษาฮีบรูพระเมสสิยาห์ซึ่งเหมือนกับคำว่า "พระคริสต์" ในภาษากรีกที่แปลว่า "ผู้เจิม" ในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู กล่าวถึงกษัตริย์ผู้หนึ่งซึ่งถูกเจิมด้วยน้ำมันในการขึ้นครองบัลลังก์ เขากลายเป็น " พระเจ้า เจิม " หรือพระเยโฮวาห์ทรงเจิม

ในสมัยของพระเยซู ชาวยิวบางคนคาดหวังว่าผู้สืบเชื้อสายเลือดเนื้อของดาวิด (" บุตรของดาวิด ") จะมาก่อตั้งอาณาจักรยิวที่แท้จริงในกรุงเยรูซาเล็ม แทนที่จะเป็นแคว้นยูเดียของโรมัน [53]คนอื่นๆ เน้นย้ำถึงบุตรแห่งมนุษย์ซึ่งเป็นบุคคลนอกโลกที่แตกต่างอย่างชัดเจน ซึ่งจะปรากฏตัวในฐานะ ผู้พิพากษา เมื่อสิ้นสุดเวลา บางคนอธิบายมุมมองที่สังเคราะห์ขึ้นของทั้งสองตำแหน่ง ซึ่งอาณาจักรของพระเมสสิยาห์แห่งโลกนี้จะคงอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งและตามมาด้วยยุคแห่งโลกอื่นหรือโลกที่จะมาถึง

บางคน[ ใคร? ]คิดว่าพระเมสสิยาห์ทรงสถิตอยู่แล้ว แต่ไม่มีใครรู้จักเนื่องจากบาปของอิสราเอล บางคน[ ใคร? ]คิดว่าพระเมสสิยาห์จะได้รับการประกาศโดยผู้เบิกทาง ซึ่งอาจจะเป็นเอลียาห์ (ตามที่ผู้เผยพระวจนะมาลาคีสัญญาไว้ หนังสือซึ่งตอนนี้จบพันธสัญญาเดิมและนำหน้าเรื่องราวของ ย ห์นผู้ให้บัพติศ มาของมาระโก ) อย่างไรก็ตาม ไม่มีมุมมองใดเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ตามพันธสัญญาเดิมที่ทำนายพระเมสสิยาห์ที่จะทนทุกข์และสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของทุกคน [53]ดังนั้น เรื่องราวการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูจึงเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในความหมายจากประเพณีในพันธสัญญาเดิม [54]

ชื่อ "พันธสัญญาเดิม" สะท้อนถึงความเข้าใจของศาสนาคริสต์เกี่ยวกับตนเองว่าเป็นไป ตามคำ พยากรณ์ของเยเรมีย์เกี่ยวกับพันธสัญญาใหม่ (ซึ่งคล้ายกับ "พันธสัญญา" และมักถูกรวมเข้าด้วยกัน) เพื่อแทนที่พันธสัญญา ที่มีอยู่ ระหว่างพระเจ้ากับอิสราเอล (เยเรมีย์ 31:31) [55] ] . [1]อย่างไรก็ตาม การเน้นย้ำได้เปลี่ยนจากความเข้าใจของศาสนายูดายเกี่ยวกับพันธสัญญาว่าเป็นคำปฏิญาณทางเชื้อชาติหรือชนเผ่าระหว่างพระเจ้ากับชาวยิว ไปสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างพระเจ้ากับบุคคลที่นับถือศาสนาใดก็ตามที่ "อยู่ในพระคริสต์" [56]

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 1. โดยทั่วไปเกิดจากการทับศัพท์ชื่อที่ใช้ในภาษาละตินภูมิฐานในกรณีของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และจากการทับศัพท์ของกรีก Septuagint ในกรณีของออร์โธดอกซ์ (ตรงข้ามกับการแปลชื่อภาษาฮีบรูแทนการทับศัพท์) เช่น Ecclesiasticus (DRC) แทน Sirach (LXX) หรือ Ben Sira (ฮีบรู), Paralipomenon (ภาษากรีก แปลว่า "สิ่งที่ละเว้น") แทน Chronicles , Sophonias แทน Zephaniah , Noe แทน Noah , Henoch แทน Enoch , Messiasแทนพระเมสสิยาห์, ไซออนแทนไซอัน , ฯลฯ
 2. บทความ พื้นฐาน 39 ข้อของนิกายแองกลิกันในบทความที่ 6ยืนยันว่าหนังสือที่มีข้อโต้แย้งเหล่านี้ไม่ได้ใช้ "เพื่อสร้างหลักคำสอนใดๆ" แต่ "อ่านเพื่อเป็นตัวอย่างของชีวิต" แม้ว่าคัมภีร์ใบลานในคัมภีร์ไบเบิลยังคงใช้ในพิธีสวดแองกลิกัน [ 5]แนวโน้มสมัยใหม่คือไม่แม้แต่จะพิมพ์คัมภีร์ใบลานในพันธสัญญาเดิมในฉบับของพระคัมภีร์แองกลิกันที่ใช้
 3. หนังสือ 24 เล่มของพระคัมภีร์ฮีบรูเหมือนกันกับหนังสือ 39 เล่มของพันธสัญญาเดิมของโปรเตสแตนต์ เพียงแต่แบ่งและเรียงลำดับต่างกัน: หนังสือของผู้เผยพระวจนะรองอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลของคริสเตียน 12 เล่ม และในฮีบรูไบเบิลเล่มหนึ่งเรียกว่า " สิบสอง" ในทำนองเดียวกัน คัมภีร์ไบเบิลของคริสเตียนแบ่งหนังสือราชอาณาจักรออกเป็นสี่เล่ม ได้แก่ 1–2 ซามูเอล และ 1–2 กษัตริย์ หรือ 1–4 กษัตริย์: คัมภีร์ไบเบิลของชาวยิวแบ่งหนังสือเหล่านี้ออกเป็นสองเล่ม ชาวยิวยังเก็บ 1–2 Chronicles/Paralipomenon เป็นเล่มเดียว เอซราและเนหะมีย์รวมอยู่ในพระคัมภีร์ของชาวยิวเช่นเดียวกับที่อยู่ในพระคัมภีร์ออร์โธดอกซ์หลายเล่ม แทนที่จะแบ่งออกเป็นสองเล่มตามประเพณีของคาทอลิกและโปรเตสแตนต์
 4. a bc d e f g h i j k หนังสือ เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของKetuvimซึ่งเป็นหมวดที่สามของบัญญัติของชาวยิว มีระเบียบในบัญญัติของชาวยิวแตกต่างจากในคริสต์บัญญัติ
 5. อรรถเป็น d หนังสือของซามูเอลและกษัตริย์มักจะเรียกว่า กษัตริย์องค์ที่หนึ่งถึงสี่ ในประเพณีของคาทอลิก เหมือนกับออร์โธดอกซ์
 6. อรรถa b c d อี f ชื่อในวงเล็บคือชื่อเซปตัวจินต์และมักใช้โดยคริสเตียนออร์โธดอกซ์
 7. อรรถa b c d e f g h i j k หนึ่งในหนังสือ 11 เล่มใน คัมภีร์ ไบเบิลฉบับภาษารัสเซีย Synodal ของรัสเซีย
 8. ^ 2 Esdras ในRussian Synodal Bible
 9. อรรถa โบสถ์นิกายอีสเติร์นออร์ทอดอกซ์บางแห่งปฏิบัติตามคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์และฮีบรูโดยถือว่าหนังสือของ เอส ราและเนหะ มีย์ เป็นเล่มเดียว
 10. ^ 1 Esdras ในRussian Synodal Bible
 11. อรรถเป็น หนังสือคาทอลิกและออร์โธดอกซ์ของเอสเธอร์มี 103 ข้อที่ไม่ได้อยู่ในหนังสือของเอสเธอร์ของโปรเตสแตนต์
 12. อรรถa ละตินภูมิฐาน ดู เอย์-แรงส์และฉบับมาตรฐานฉบับแก้ไขฉบับคาทอลิกวาง Maccabees ที่หนึ่งและที่สองหลังจาก Malachi; การแปลคาทอลิกอื่น ๆ วางพวกเขาหลังจากเอสเธอร์
 13. ^ 1 Maccabees ถูกตั้งสมมติฐานโดยนักวิชาการส่วนใหญ่ว่าต้นฉบับเขียนด้วยภาษาฮีบรู อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นเช่นนั้น ภาษาฮีบรูดั้งเดิมจะสูญหายไป ฉบับเซปตัวจินต์ที่ยังหลงเหลืออยู่ในภาษากรีก [6]
 14. ในคัมภีร์ไบเบิลภาษากรีก มี Maccabees 4 ตัวอยู่ในภาคผนวก
 15. คริสตจักรอีสเติร์นออร์โธดอกซ์รวมถึงเพลงสดุดี 151และคำอธิษฐานของมนัสเสห์ไม่มีอยู่ในศีลทั้งหมด
 16. ^ ส่วนหนึ่ง ของ2 Paralipomenon ใน Russian Synodal Bible
 17. อรรถa ในพระคัมภีร์คาทอลิก บารุครวมบทที่หกที่เรียกว่าจดหมายของเยเรมีย์ บารุคไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์โปรเตสแตนต์หรือทานัค
 18. ^ คัมภีร์ไบเบิลอีสเติร์นออร์โธดอกซ์แยกหนังสือของบารุคและจดหมายของเยเรมีย์ออกจากกัน
 19. ^ ฮีบรู (มุมมองของชนกลุ่มน้อย); ดูจดหมายของเยเรมีย์สำหรับรายละเอียด
 20. อรรถa ในพระคัมภีร์คาทอลิกและออร์โธดอกซ์ ดาเนียลรวมสามส่วนที่ไม่รวมอยู่ในพระคัมภีร์โปรเตสแตนต์ คำอธิษฐานของอาซาริยาห์และเพลงของเด็กศักดิ์สิทธิ์สามคนรวมอยู่ในดาเนียล 3:23–24 ซูซานนารวมอยู่ในดาเนียล 13 เบลและมังกรรวมอยู่ในดาเนียล 14 สิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในพันธสัญญาเดิมของโปรเตสแตนต์
 21. ตำนานน้ำท่วมครั้งหลังปรากฏในสำเนาภาษาบาบิโลนที่มีอายุตั้งแต่ 700 ปีก่อนคริสตกาล [10]แม้ว่านักวิชาการหลายคนเชื่อว่าสิ่งนี้อาจคัดลอกมาจากอักคาเดียน อะทรา -ฮาซิส ซึ่งมีอายุถึงศตวรรษที่ 18 ก่อนคริสต์ศักราช [11]จอร์จชี้ให้เห็นว่ามหากาพย์กิ ลกาเมชฉบับปัจจุบัน รวบรวมโดย Sîn-lēqi-unninniซึ่งมีชีวิตอยู่ช่วงระหว่าง 1,300 ถึง 1,000 ปีก่อนคริสตกาล [12]

อ้างอิง

 1. อรรถเป็น โจนส์ 2543พี. 215.
 2. อรรถa b ลิม ทิโมธีเอช. (2548) The Dead Sea Scrolls: บทนำสั้นอ็อกซ์ฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. หน้า 41.
 3. บาร์ตัน 2001 , พี. 3.
 4. โบดต์ 1984หน้า 11, 15–16
 5. ^ The Apocrypha, Bridge of the Testaments (PDF) , Orthodox Anglican เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 2009-02-05, เพลงสวดสองเพลงที่ใช้ใน American Prayer Book office of Morning Prayer, the Benedictus esและBenedicite , นำมาจากคัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐาน ประโยคหนึ่งในศีลมหาสนิทมาจากหนังสือที่ไม่มีหลักฐาน (Tob. 4:8–9) บทเรียนจากคัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐานได้รับการกำหนดให้เป็นเหตุผลในวันอาทิตย์ วันอาทิตย์ และบริการพิเศษของการสวดมนต์เช้าและเย็น มีทั้งหมด 111 บทเรียนในหนังสือสวดมนต์อเมริกันฉบับแก้ไขล่าสุด [หนังสือที่ใช้ ได้แก่ II Esdras, Tobit, Wisdom, Ecclesiasticus, Baruch, Three Holy Children และ I Maccabees]
 6. โกลด์สตีน, โจนาธาน เอ. (1976). ฉัน แมคคาบีส์ . ซีรีส์ The Anchor Bible . การ์เดนซิตี, นิวยอร์ก: ดับเบิ้ลเดย์ หน้า 14. ไอเอสบีเอ็น 0-385-08533-8.
 7. ^ คนขับ ซามูเอล โรลส์ (1911) "พระคัมภีร์"  . ในชิสโฮล์ม ฮิวจ์ (เอ็ด) สารานุกรมบริแทนนิกา . ฉบับ 3 (ครั้งที่ 11). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 849–894 ดูหน้า 853 ย่อหน้าที่สาม เยเรมีย์.....ถูกเขียนขึ้นครั้งแรกในปี 604 ก่อนคริสตกาลโดยเพื่อนของเขาและอามานูเอนซิส บารุค และม้วนที่ก่อตัวขึ้นนี้จะต้องก่อตัวเป็นแกนหลักของหนังสือเล่มนี้ รายงานบางฉบับเกี่ยวกับคำพยากรณ์ของยิระมะยาห์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวประวัติ อาจมีบารุคเป็นผู้เขียนด้วย แต่ลำดับเหตุการณ์ของหนังสือและข้อบ่งชี้อื่น ๆ แสดงว่าบารุคไม่สามารถเป็นผู้รวบรวมหนังสือเล่มนี้ได้
 8. สมิธ, โฮเมอร์ ดับบลิว. (1952). มนุษย์และพระเจ้าของเขา นิวยอร์ก: กรอสเซต & ดันแลหน้า 117 .
 9. จอร์จ, เออาร์ (2546). มหากาพย์กิลกาเมชแห่งบาบิโลน: บทนำ ฉบับวิพากษ์ และตำรา รูปอักษรคู นิ ฟอร์ม สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หน้า 70. ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-927841-1.
 10. ^ ไคลน์, เอริค เอช. (2550). จากเอเดนสู่เนรเทศ: ไขความลึกลับ ของพระคัมภีร์ เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก. หน้า 20–27 ไอเอสบีเอ็น 978-1-4262-0084-7.
 11. ไทเกย์, เจฟฟรีย์ เอช. (2002) [1982]. วิวัฒนาการของมหากาพย์ Gilgamesh สำนักพิมพ์ Bolchazy-Carducci หน้า 23, 218, 224, 238 ISBN 9780865165465.
 12. ^ มหากาพย์กิลกาเมช แปลโดย Andrew R. George (ฉบับพิมพ์ซ้ำ) ลอนดอน: หนังสือเพนกวิน. 2546 [2542]. หน้า ii, xxiv–v. ไอเอสบีเอ็น 0-14-044919-1.
 13. ^ ออตโตอันดับ (2457) ตำนานการกำเนิดของฮีโร่: การตีความทางจิตวิทยาของตำนาน . แปลภาษาอังกฤษโดยดร. เอฟ. ร็อบบินส์ และสมิธ เอลี เจลลิฟฟ์ นิวยอร์ก: วารสารบริษัทสำนักพิมพ์โรคประสาทและจิตเวช.
 14. เวลส์, เอช.จี. (1961) [1937]. โครงร่างของประวัติศาสตร์: เล่มที่ 1 . ดับเบิ้ลเดย์. หน้า 206, 208, 210, 212.
 15. แคมป์เบล, โจเซฟ (1964). หน้ากากของพระเจ้า ฉบับ 3: ตำนานตะวันตก หน้า 127.
 16. ^ Bronowski, Jacob (1990) [1973]. การขึ้นของมนุษย์ . ลอนดอน: หนังสือบีบีซี หน้า 72–73, 77 ISBN 978-0-563-20900-3.
 17. ^ Grabbe, เลสเตอร์ แอล. (2007-10-25). "ประเด็นล่าสุดในการศึกษาประวัติศาสตร์อิสราเอล". ทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ของอิสราเอลโบราณ สถาบันบริติช หน้า 57–58. ดอย : 10.5871/bacad/9780197264010.003.0005 . ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-726401-0.
 18. เบลนคินซอป ป์ 1998 , p. 184.
 19. ↑ โรเจอร์สัน 2546 , หน้า 153–54 .
 20. ^ Coggins 2003 , หน้า 282.
 21. ↑ แกร็บเบ 2003 , หน้า 213–14 .
 22. มิลเลอร์ 1987 , หน้า 10–11.
 23. เคร็น ชอว์ 2010 , พี. 5.
 24. อรรถเป็น บาร์ตัน 2544พี. 9: "4. พันธสัญญาและการไถ่บาป เป็นจุดศูนย์กลางในตำรา OT จำนวนมากที่ผู้สร้างพระเจ้า YHWH ในแง่หนึ่งก็เป็นพระเจ้าพิเศษของอิสราเอลเช่นกัน ซึ่งในบางช่วงของประวัติศาสตร์ได้เข้าสู่ความสัมพันธ์กับผู้คนของเขาที่มีบางสิ่งของ ลักษณะของสัญญา คลาสสิก สัญญาหรือพันธสัญญานี้ทำขึ้นที่ซีนายและโมเสสเป็นคนกลาง"
 25. ^ คูแกน 2008 , p. 106.
 26. เฟอร์กูสัน 1996 , p. 2.
 27. ^ สกา 2009 , p. 213.
 28. เบอร์แมน 2006 , p. ไม่มีเลขหน้า: "ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ พระเจ้ากำลังเข้าสู่ "สนธิสัญญา" กับชาวอิสราเอล และด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นอย่างเป็นทางการภายในสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับพระคุณของกษัตริย์ที่จะต้องบันทึกไว้ 30 30. Mendenhall and Herion, "Covenant, "หน้า 1183"
 29. ^ เลอวีน 2001 , p. 46.
 30. ^ เฮย์ ส 2549
 31. เบอร์ลิน & เบรทเลอร์ 2014 , พี. PT194: 6.17-22: บทนำเพิ่มเติมและคำมั่นสัญญา 18: นี่เป็น v. บันทึกการกล่าวถึงพันธสัญญาครั้งแรก ("brit") ใน Tanakh ในตะวันออกใกล้สมัยโบราณ พันธสัญญาเป็นข้อตกลงที่ฝ่ายต่างๆ สาบานต่อหน้าเทพเจ้า และคาดหวังให้เทพเจ้าปฏิบัติตาม ในกรณีนี้ พระเจ้าทรงเป็นภาคีของพันธสัญญาด้วยพระองค์เอง ซึ่งเป็นเหมือนคำมั่นสัญญามากกว่าข้อตกลงหรือสัญญา (บางครั้งก็เป็นกรณีนี้ในตะวันออกใกล้สมัยโบราณเช่นกัน) พันธสัญญากับโนอาห์จะได้รับการรักษาที่ยาวนานขึ้นใน 9.1-17
 32. อรรถเป็น บาร์ตัน 2544พี. 10.
 33. เบรตเลอร์ 2005 , พี. 274.
 34. ^ ผู้ดี 2008 , p. 302.
 35. ^ เวิร์ ธไวน์ 1995
 36. โจนส์ 2000 , พี. 216.
 37. ^ เคฟ, วิลเลียม. ประวัติชีวิต การกระทำ และความมรณสักขีของอัครสาวกผู้ศักดิ์สิทธิ์และผู้ประกาศข่าวประเสริฐสองคน นักบุญมาระโกและลูกาฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่สอง Wiatt (ฟิลาเดลเฟีย), 1810 สืบค้นเมื่อ 2013-02-06
 38. ^ อพล. คอนสต 4
 39. ^ The Canon Debateหน้า 414–15 ทั้งย่อหน้า
 40. เฮอร์เบอร์มันน์, ชาร์ลส์, เอ็ด (พ.ศ. 2456). "หนังสือจูดิธ"  . สารานุกรมคาทอลิก . นิวยอร์ก: บริษัทโรเบิร์ต แอปเปิลตันCanonicity: "..." เถรสมาคมแห่งไนซีอาถือว่ามันเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์" (คำปราศรัยใน Lib.) ไม่มีคำประกาศดังกล่าวใน Canons of Nicaea และไม่แน่ใจว่าจะเป็นนักบุญ เจอโรมกำลังอ้างถึงการใช้หนังสือเล่มนี้ในการอภิปรายของสภา หรือว่าเขาถูกชักนำให้เข้าใจผิดโดยหลักการปลอมๆ ที่มาจากสภานั้น"
 41. ↑ Rebenich , S., Jerome (Routledge, 2013), น. 58.ไอ9781134638444 
 42. ↑ เวิร์ธไวน์ 1995 , หน้า 91–99 .
 43. ^ "พระคัมภีร์" . www.thelatinlibrary.com _
 44. เควิน พี. เอดจ์คอมบ์, Jerome's Prologue to Jeremiah , เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2013-12-31 , สืบค้นเมื่อ 2015-11-30
 45. McDonald & Sanders, บรรณาธิการของ The Canon Debate , 2002, บทที่ 5: The Septuagint: The Bible of Hellenistic Judaismโดย Albert C. Sundberg Jr., หน้า 72, ภาคผนวก D-2, หมายเหตุ 19
 46. เอเวอเรตต์ เฟอร์กูสัน, "ปัจจัยที่นำไปสู่การเลือกและการปิดพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่" ในThe Canon Debate แก้ไข LM McDonald และ JA Sanders (Hendrickson, 2002) น. 320; FF Bruce, The Canon of Scripture (Intervarsity Press, 1988) หน้า 230; เปรียบเทียบ ออกัสตินเด ซิวิตาเต เดอี 22.8
 47. อรรถเป็น บาร์ตัน 2540หน้า 80–81
 48. ^ Philip Schaff , "บทที่ 9 การโต้เถียงทางเทววิทยาและการพัฒนาของออร์ทอดอกซ์ทั่วโลก" , ประวัติคริสตจักรคริสเตียน , CCEL
 49. ^ ลินด์เบิร์ก (2549). ประวัติโดยย่อของศาสนาคริสต์ . สำนักพิมพ์แบล็คเวลล์. หน้า 15.
 50. ฟลอริด้า ครอส, อีเอ ลิฟวิงสโตน, เอ็ด (1983), The Oxford Dictionary of the Christian Church (ฉบับที่ 2), Oxford University Press, p. 232
 51. ซ็อกกิน 1987 , p. 19.
 52. อรรถเป็น เวิร์ธไวน์ 1995 , หน้า 79–90, 100–4.
 53. อรรถเป็น ชาวนา 2534หน้า 570–71
 54. ↑ จู เอล 2000 , หน้า 236–39 .
 55. ^ เยเรมีย์ 31:31
 56. ↑ เฮเรียน 2000 , หน้า 291–92 .

บรรณานุกรม

อ่านเพิ่มเติม

ลิงค์ภายนอก

0.093581914901733