Oborový podnik

แท่นผลิตสำหรับรถจักรดีเซลเช็ก 751 (cs) ผลิตโดยČeskomoravská Kolben-Daněkแห่งปราก :
แยง. เลขที่ 7638
ปีที่ผลิต: 2521

Oborový podnik ( op ; การแปล — "ธุรกิจเฉพาะทาง") เป็น ชื่อรัฐ เชคโกสโลวาเกีย ในอดีต สำหรับองค์กรธุรกิจ เช่นเคย ชื่อทางการค้าของนิติบุคคลตามด้วยชื่อโครงสร้างทางกฎหมาย ไม่ว่าจะสะกดออกมา ( ได้แก่ , "Oborový podník,") หรือใช้ตัวย่อเป็นตัวพิมพ์เล็ก ( ได้แก่ , "op")

ดูสิ่งนี้ด้วย

อ้างอิง