นุสาค เซฟาร์ดี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Nusach Sefard , Nusach SepharadหรือNusach Sfardเป็นชื่อของรูปแบบต่างๆ ของsiddurim ของชาวยิว ซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับธรรมเนียมAshkenazi ( ฮีบรู : מנהג "Custom", pl. minhagim ) กับ ประเพณีแบบ คับบาลิสติกของIsaac Luria ด้วยเหตุ นี้จึงได้รวมถ้อยคำของNusach Edot haMizrachหนังสือสวดมนต์ของชาวยิว Sephardiไว้ในคำอธิษฐานบางอย่าง Nusach Sefard ถูกใช้เกือบทั่วโลกโดยHasidimเช่นเดียวกับชาวยิวอาซเคนาซีคน อื่นๆแต่ไม่ได้รับการยอมรับอย่างมีนัยสำคัญจากชาวยิวเซฟาร์ดี ราชวงศ์ Hasidicบาง ราชวงศ์ ใช้ Nusach Sefard siddur เวอร์ชันของตัวเอง บางครั้งก็มีความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันต่างๆ

คำอธิษฐานและประเพณี

บางเวอร์ชันเกือบจะเหมือนกับNusach Ashkenazในขณะที่บางเวอร์ชันนั้นใกล้เคียงกับNusach Edot Mizrachมาก: เวอร์ชันส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างนั้น ทุกรุ่นพยายามรวมเอาขนบธรรมเนียมของ Isaac Luria เข้าไว้ด้วยกัน โดยประสบความสำเร็จไม่มากก็น้อย [2]

ประวัติ

มีความแตกต่างมากมายระหว่างหนังสือสวดมนต์ [ต่างๆ] ระหว่างพิธี Sefardi, พิธี Catalonian, พิธี Ashkenazi และอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ เจ้านายของข้าพเจ้า [ผู้อารีย์ ] แห่งความทรงจำอันศักดิ์สิทธิ์บอกข้าพเจ้าว่ามีหน้าต่าง 12 บานในสวรรค์ซึ่งตรงกับเผ่าทั้ง 12 เผ่า และคำอธิษฐานของแต่ละเผ่าจะขึ้นผ่านประตูพิเศษของตนเอง นี่คือความลับของประตูทั้งสิบสองที่กล่าวไว้ในตอนท้ายของ [หนังสือ] Yechezkel. ไม่มีคำถามว่าคำอธิษฐานของทุกเผ่าเหมือนกันหรือไม่ ไม่จำเป็นต้องมีหน้าต่างและประตูสิบสองบาน แต่ละประตูมีเส้นทางของตัวเอง แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจำเป็นต้องเป็นไปตามนั้นเพราะคำอธิษฐานของพวกเขาแตกต่างกัน แต่ละเผ่าและทุกเผ่าต้องการประตูของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับแหล่งที่มาและรากเหง้าของดวงวิญญาณของเผ่านั้น ๆ พิธีสวดจะต้องเป็นเช่นนั้น จึงสมควรที่แต่ละคนควรรักษาจารีตพิธีบูชาบรรพบุรุษของตน เพราะท่านไม่รู้ว่าใครมาจากเผ่านี้และใครมาจากเผ่านั้น และเนื่องจากบรรพบุรุษของเขาปฏิบัติตามประเพณีบางอย่าง บางทีเขาอาจมาจากเผ่านั้นซึ่งประเพณีนี้เหมาะสมสำหรับเขา และหากเขามาตอนนี้และเปลี่ยนแปลงมัน คำอธิษฐานของเขาอาจไม่ขึ้น [สู่สวรรค์] เมื่อไม่ได้รับการเซ่นไหว้ตามนั้น พิธีกรรม

—  Sha'ar ha-Kavanot, Inyan Nusach ha-Tefila [3]

โดยทั่วไปถือกันว่าชาวยิวทุกคนต้องปฏิบัติตาม mitzvot (บัญญัติของศาสนายูดาย) โดยปฏิบัติตามประเพณีที่เหมาะสมกับชาติกำเนิดของเขาหรือเธอ ด้วยเหตุนี้พวกแรบไบจำนวนหนึ่งจึงไม่เห็นด้วยกับการรับเลี้ยง Nusach Sefard ของชาวยิวอาซเคนาซี [3]

อย่างไรก็ตาม มันเป็น ความเชื่อแบบกลุ่ม คาบาลิสติก ทั่วไป ว่าพิธีกรรมดิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบที่ใช้โดย Isaac Luria มีพลังทางจิตวิญญาณมากกว่า Ashkenazi ชุมชนชาวยิวตะวันออกหลายแห่ง เช่นชาวยิวเปอร์เซียและชาวชา มี เยเมน จึงรับเอาพิธีกรรมดิกดิกโดยเสริมด้วยลูเรียนิกแทนพิธีกรรมดั้งเดิมก่อนหน้านี้ ในทำนองเดียวกัน ในศตวรรษที่ 17 และ 18 กลุ่ม Kabbalistic หลายกลุ่มในยุโรปรับเอาพิธีกรรม Lurianic-Sephardic มาใช้แทน Ashkenazi อย่างไรก็ตาม นี่เป็นธรรมเนียมของแวดวงที่จำกัดอย่างมาก และไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในที่สาธารณะจนกระทั่งเกิดลัทธิฮาซิดิสม์ตั้งแต่กลางถึงปลายศตวรรษที่ 18

Luria สอนว่าประตูแห่งการอธิษฐานมีอยู่ 12 ประตู ซึ่งสอดคล้องกับชนเผ่า 12 เผ่าของอิสราเอลโบราณ (และชุมชนชาวยิว 12 แห่งที่อยู่ในSafedในช่วงชีวิตของเขา[4] ) และnusachs 12 แห่ง สำหรับการสวดมนต์ของชาวยิว ( nasachot ha-tefillah ) เล็ดลอดออกมา ตามนั้น [5]

ในการปรับเปลี่ยนแนวคิด Lurianic นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสนายูดาย Hasidic ในศตวรรษที่ 18/19 การอ้างสิทธิ์ปรากฏว่า ในขณะที่โดยทั่วไปแล้วเราควรรักษาแหล่งกำเนิดของตนเองไว้ แต่Nusach Sefard [6]ก็ไปถึง "ประตูที่สิบสาม" ที่เชื่อกันว่าShaar ha- Kollel ) ในสวรรค์สำหรับผู้ที่ไม่รู้จักเผ่าของตนเอง [7] Nusach Sefard ซึ่งแตกต่างจากNusach Ariกลายเป็นสิ่งที่แพร่หลายในหมู่ชาวยิว Hasidicเช่นเดียวกับชาวยิวอาซเคนาซีคนอื่น ๆ แต่ไม่ได้รับการยอมรับจากชาวยิวเซฟาร์ดี ผลที่ตามมาประการหนึ่งคือ ก่อนการก่อตั้งรัฐอิสราเอล และในปีแรก ๆ ของรัฐ พิธีนี้เป็นพิธีกรรมหลักที่ Ashkenazim ใช้ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ยกเว้นชาวยิวลิทัวเนียดั้งเดิมบางกลุ่ม เหตุผลประการหนึ่งคือดินแดนแห่งอิสราเอลได้รับการยกย่องว่าเป็นส่วนหนึ่งของโลกดิก ดังนั้นผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ควรปรับตัวให้เข้ากับพิธีกรรมในท้องถิ่น ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา หลังจากการอพยพของชาวยิวอาซเคนาซีจำนวนมากจากอเมริกา พิธีกรรมอาซเคนาซีแบบดั้งเดิมที่มีอายุนับพันปีได้กลับคืนมาอย่างแข็งแกร่ง ทุกวันนี้ นิกายและราชวงศ์ต่างๆ ของศาสนายูดาย Hasidic ต่างใช้นิสัยแปลกแยก ของตนเองเวอร์ชันของนูแซค สฟาร์ด .

รุ่นต่างๆ

กลุ่ม Hasidic หลายกลุ่มมีเวอร์ชันที่แตกต่างกันเล็กน้อย ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับ nusach Ashkenazi อยู่ใน kaddish ตัวอย่างเช่น Nusach Sfard เติม " ויצמח פורקנה ויקרב משיחה ‎ ‎" ซึ่งเป็นมรดกจากดิกดิชดิกดิก

นูซาค มาห์ริตซ์

Nusach Maharitz อ้างอิงและกำเนิดโดย Rabbi Yosef Tzvi Dushinskyเป็น nusach ที่Dushinsky Hasidim ส่วนใหญ่ใช้ nusach เป็นส่วนผสมของ Nusach Ashkenaz และ Nusach Sefard ซึ่งแตกต่างจาก Nusach Ashkenaz ก็ต่อเมื่อสามารถพิสูจน์ได้จากงานเขียนของนักเรียนของ Ari ว่าเขาทำอย่างอื่น ทำให้เกิดการผสมผสานองค์ประกอบจากพิธีกรรมทั้งสองอย่างเกือบเท่ากัน [8]

อ้างอิง

 1. Wertheim, Aaron, Law and Custom in Hasidism, Ktav Publishing House, Inc. Hoboken, NJ, 1992, p146
 2. ดาเนียล โกลด์ชมิดท์, Meḥḳer Tefilah U-Piyut, หน้า 316
 3. อรรถเป็น Navon ไคม์ (ราฟ); สเตราส์ แปลโดยเดวิด "พิธีกรรมต่าง ๆ ของพิธีสวดของชาวยิว" . Israel Koschitzky Virtual Beit Midrash เยชิวัต ฮาร์ เอตซิออน. สืบค้นเมื่อ9 มีนาคม 2558 .
 4. โจเซฟ เดวิส,การรับ "ชุลฮาน 'อารุกห์" และการก่อตัวของอัตลักษณ์ชาวยิวอาซเคนาซิก , AJS Review: Vol. 26 ฉบับที่ 2 (พ.ย. 2545), หน้า 251-276 (26 หน้า), หน้า 254-256. เดวิสเขียนว่าชุมชนทั้งสิบสองแห่งมีต้นกำเนิดใน 'โปรตุเกส, คาสตีล, อารากอน, เซบียา, คอร์โดบา, มาเกร็บ, "อิตาลี," คาลาเบรีย, อาพูเลีย, ดินแดนอาหรับ, เยอรมนี และฮังการี'
 5. ^ เซียร์ โดวิด (รับบี) “เทฟิลลาห์ เบ-คาวานาห์” . breslev.co.il _ เบรสเล ฟอิสราเอล สืบค้นเมื่อ9 มีนาคม 2558 .
 6. นูซัค เซฟาร์ด เป็นชื่อสำหรับรูปแบบต่างๆ ของชาวยิว siddurimซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับธรรมเนียมอาชเคนาซีให้เข้ากับประเพณีแบบคับบาลิสติก (ดั้งเดิมที่เชื่อกันว่าดั้งเดิม) ของอารี ดู: Wertheim, Aaron, Law and Custom in Hasidism, Ktav Publishing House, Inc. Hoboken, NJ, 1992, p146
 7. เรเมอร์, ดาเนียล (รับบี). "ซิดดูร์ เทฟิลลัท ฮาอิม" . virtualgeula.com _ VirtualGeula, 2007 เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม2007 สืบค้นเมื่อ9 มีนาคม 2558 .
 8. นูซาค มาฮาริตซ์ตีพิมพ์ใน Siddur Maharitz, กรุงเยรูซาเล็ม พ.ศ. 2534

ลิงค์ภายนอก

 • Seder Or le-Yisrael , Zhitomir 1865 (หนังสือสวดมนต์)
 • Zimmels, Ashkenazim และ Sephardim: ความสัมพันธ์ ความแตกต่าง และปัญหาที่สะท้อนให้เห็นใน Rabbinical Responsa : London 1958 (ตั้งแต่พิมพ์ซ้ำ) ไอ0-88125-491-6 
 • Remer, Daniel, Siddur และ Sefer Tefillat Ḥayim : เยรูซาเล็ม 2003 (ภาษาฮีบรูเท่านั้น: สร้างพิธีกรรม Lurianic ขึ้นใหม่จากหนังสือสวดมนต์ภาษาสเปนและโปรตุเกสฉบับเวนิส และSha'ar ha-KavvanotของḤayim Vitalเล่มที่ร่วมกล่าวถึงตัวแปรของ Ḥasidic)
 • การสร้าง Siddur ของ Ari สมัยใหม่
 • Wertheim, Aaron, Law and Custom in Hasidism, Ktav Publishing House, Inc. Hoboken, NJ, 1992, p146
 • ความแตกต่างระหว่าง Sephardic Nusach และ Nusach Sefard
0.0381760597229