หมายเหตุ inégales

สัญกรณ์ในแปดตรง (ในสัญกรณ์กลองชุด[1] ) เล่นตรง
การแสดงที่เหมือนแฝดของสัญ กร ณ์นั้นในขณะที่ เล่นโน้ต inégales (แจ๊สสับเปลี่ยน)
หมายเหตุ inégales – อัตราส่วน 2:1 (ความรู้สึกสามเท่า)

ในดนตรีโน้ต inégalesเป็นการฝึกปฏิบัติ โดยส่วนใหญ่มาจาก ยุค บาโรกและ ดนตรี คลาสสิกซึ่งโน้ตบางตัวที่มีค่าเวลาในการเขียนเท่ากัน จะแสดงโดยมีระยะเวลาไม่เท่ากัน โดยปกติจะเป็นการสลับความยาวและสั้น การปฏิบัติดังกล่าวแพร่หลายโดยเฉพาะในฝรั่งเศสในช่วงศตวรรษที่ 17 และ 18 โดยปรากฏในประเทศอื่นๆ ในยุโรปในเวลาเดียวกัน ปรากฏอีกครั้งเป็นวิธีปฏิบัติมาตรฐานในการ แสดงดนตรีแจ๊สในศตวรรษที่ 20 วลีบันทึกinégalesหมายถึง "บันทึกที่ไม่เท่ากัน" ในภาษาฝรั่งเศส

ประวัติศาสตร์

ยุคก่อนสมัยใหม่

การฝึกบันทึกคู่ที่มีความยาวโน้ตไม่เท่ากันเป็นคู่ที่มีมูลค่าโน้ตเท่ากันอาจย้อนกลับไปไกลถึงดนตรียุคแรกสุดในยุคกลาง แท้จริงแล้วนักวิชาการบางคนเชื่อว่า เพลงธรรมดาบาง เพลง ของคริสตจักรนิกายโรมันคาธอลิกรวมถึง เพลงสวด ของ Ambrosianอาจถูกนำมาแสดงเป็นโน้ตยาวและสั้นสลับกัน การตีความนี้มีพื้นฐานมาจากข้อความในนักบุญออกัสตินซึ่งเขากล่าวถึงเพลงสวดของแอมโบรเซียนว่าอยู่ในจังหวะไตร่ตรอง (ในสามจังหวะ); เช่น ข้อความที่แสดงบนหน้า (โดยผู้ถอดเสียงในภายหลัง) ขณะที่สตริงของบันทึกย่อที่มีค่าเท่ากันจะต้องดำเนินการเป็นโน้ตครึ่งตัว บันทึกในสี่ ครึ่งบันทึก บันทึกในสี่ และอื่น ๆ ในกลุ่มที่มีสามจังหวะ

รูปแบบจังหวะ ซึ่งใช้รูปแบบยาว-สั้นหลากหลายรูปแบบเพื่อ ให้เท่ากับตัวบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษร อาจเป็นผู้นำของตัวโน้ตแบบ inégalesโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ใช้กันในฝรั่งเศส โดยเฉพาะในโรงเรียนน็อทร์-ดาม อย่างไรก็ตาม ช่องว่างระหว่าง การใช้รูปแบบลีลา ของยุคโบราณ ของศตวรรษที่ 13 กับช่วงกลางของศตวรรษที่ 16 เมื่อLoys Bourgeoisกล่าวถึงโน้ต inégales เป็นครั้งแรก ถือเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ และร่องรอยของการปฏิบัติเพียงเล็กน้อยสามารถพบได้ในพหุนาม ของเหลว ของ ระยะเวลาการแทรกแซง

ต้นกำเนิดของฝรั่งเศส

ในฝรั่งเศส เริ่มตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 16 ข้อสังเกตว่า inégalesเริ่มมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงานด้านการแสดง บทความแรกสุดที่กล่าวถึงความไม่เท่าเทียมกันของบันทึกในการปฏิบัติงานระบุว่าเหตุผลของการปฏิบัตินี้คือการเพิ่มความสวยงามหรือความน่าสนใจให้กับข้อความซึ่งหากไม่เป็นเช่นนั้นก็จะดูธรรมดา บทความ เกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีและการแสดงมากกว่า 85 บทจากฝรั่งเศสเพียงแห่งเดียวกล่าวถึงหัวข้อนี้ระหว่างปี 1550 ถึง 1810 โดยส่วนใหญ่เขียนขึ้นระหว่างปี 1690 ถึง 1780 ภายในเนื้อหาการเขียนนี้มีความไม่สอดคล้องกันอย่างมาก แต่เมื่อถึงปลายศตวรรษที่ 17 แนวปฏิบัติที่เป็นเอกฉันท์ก็เริ่มปรากฏให้เห็น.

กฎทั่วไปตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 17 จนถึงการปฏิวัติฝรั่งเศสคือธนบัตร inégalesใช้กับธนบัตรทั้งหมดที่เคลื่อนที่แบบขั้นตอนซึ่งมีระยะเวลาหนึ่งในสี่ของส่วนของเมตรเช่น ธนบัตรที่แปดในหนึ่งเมตร2
2
หรือโน้ตที่สิบหกในหนึ่งเมตร4
4
; และครึ่งหนึ่งของส่วนของมาตรในกรณีของมิเตอร์สามตัวหรือมิเตอร์ผสม เช่น โน้ตตัวที่แปด3
4
โน้ตตัวที่สิบหกใน3
8
,6
8
และ9
8
. นอกจากนี้inégalesยังสามารถทำงานได้ในระดับเมตริกเดียวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าจะเล่นท่อนที่สิบหกยาว-สั้น ยาว-สั้น จะต้องรักษาจังหวะโน้ตที่แปดเลขคู่อย่างระมัดระวังเพื่อให้ดนตรีคงรูปร่างไว้ [2]

ในการเรียบเรียงบันทึกย่อ inégalesในประเพณี Lullist ของ Georg Muffat เขากล่าวว่านี่เป็นการลดระดับระดับแรกที่ขึ้นอยู่กับขั้นตอนความไม่เท่าเทียมกัน

บางครั้งโน้ต inégalesจะถูกระบุว่าไม่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น ในงานคีย์บอร์ดบางชิ้นของFrançois Couperinซึ่งเขาใช้จุดเพื่อระบุโน้ตที่ยาวขึ้น ข้อความนี้และข้อความที่คล้ายกันโดยRameau(ใน Gavotte แรกของเขา) แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านี่หมายถึงการใช้ความไม่เท่าเทียมกันในปริมาณที่มากขึ้นกับคู่โน้ตที่แปดถึงสิบหกที่จุดมากกว่าคู่ที่แปดถึงแปดซึ่งเข้าใจกันอยู่แล้วว่าเล่นไม่เท่ากัน จำนวนความไม่เท่าเทียมกันที่แน่นอนที่ต้องการนั้นไม่ได้ระบุเช่นกัน และบทความส่วนใหญ่ทิ้งรายละเอียดนี้ไว้ตามรสนิยมของนักแสดง อาจมีตั้งแต่จุดสองจุดไปจนถึงมองเห็นได้น้อยที่สุด ขึ้นอยู่กับบริบท เอกสารและหนังสือล่าสุดบางเล่มมีการวิเคราะห์หัวข้อนี้อย่างครบถ้วนตลอดจนคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับนักแสดง นอกจากนี้ ยังมีการค้นพบนาฬิกาดนตรีตั้งแต่สมัยที่แสดงจุดชัดเจนมาก[3] [4]เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวได้ "รักษาการแสดงของโน้ต inégales เอาไว้ที่มักจะละเอียดอ่อนพอๆ กับอัตราส่วน 3:2 (เช่น สามในห้าของจังหวะสำหรับโน้ตตัวแรก สองในห้าของจังหวะที่สองในคู่) เช่นเดียวกับอัตราส่วน 2:1 ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ( แฝดสาม ) และ3 : 1 (จุดคู่ที่แปด–สิบหกและทวีคูณ) [5] [6] [7] [8]

4
4
โดยไม่มีหมายเหตุ inégales
4
4
มีโน้ต inégales – อัตราส่วน 7:5
4
4
มีโน้ต inégales – อัตราส่วน 3:2
4
4
มีโน้ต inégales – อัตราส่วน 2:1
4
4
มีโน้ต inégales – อัตราส่วน 3:1
3
4
โดยไม่มีหมายเหตุ inégales
3
4
มีโน้ต inégales – อัตราส่วน 7:5
3
4
มีโน้ต inégales – อัตราส่วน 3:2
3
4
มีโน้ต inégales – อัตราส่วน 2:1
3
4
มีโน้ต inégales – อัตราส่วน 3:1

มีสถานการณ์ที่เข้าใจกันว่าได้รับการยกเว้นจากการใช้บันทึกinégales รูปอาร์เพจจิเอตที่แตกหักในมือซ้าย เช่น อัลเบอร์ตีเบสเป็นที่เข้าใจกันเสมอว่าจะต้องเล่นเป็นประจำ บางครั้งเรามองเห็นเครื่องหมายที่ชัดเจน: croches égalesหมายถึงควอเวอร์ที่เท่ากันหรือโน้ตที่แปด ข้อความที่มีค่าโน้ตผสมอาจได้รับการยกเว้นจากการปฏิบัติ บางครั้งคำสแลงยาวที่พิมพ์บนชุดโน้ตก็เข้าใจได้ว่าโน้ตทั้งหมดควรเล่นเท่าๆ กัน ยกเว้นโน้ตตัวแรกที่อยู่ใต้เสียงสลอดสามารถเน้นเสียงได้ ข้อความที่มีความแยกจากกันอย่างมากก็มีโอกาสน้อยที่จะถูกเล่นไม่เท่ากันมากกว่าข้อความที่เชื่อมต่อกัน แม้ว่าแหล่งที่มาจะไม่เป็นเอกฉันท์ก็ตาม

หากเอฟเฟกต์ของข้อความเป็นจุด จังหวะที่น่าดึงดูดของโน้ตที่มีจุดหรือโน้ตที่ inégalesบางครั้งอาจเข้ามาแทนที่กฎทั้งหมด Handel Fugue ใน D Minor จาก First Sett of Suites 1709 ในการพิมพ์ครั้งแรกแสดงโน้ตสองสามตัวแรกของธีมที่มีจังหวะประ แต่จุดจะหยุดหลังจากโน้ต 4 ตัวสำหรับสองรายการแรก สองรายการถัดไปฮันเดลรบกวนการจดบันทึกสองรายการแรกเท่านั้น พลังของงานชิ้นนี้ดูราวกับทำให้เนื้อสัมผัสที่มีเส้นประอาจคงอยู่ได้ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม โน้ตยาว-สั้นinégalesสามารถแทนที่ด้วยช่วงเวลา "สั้น-ยาว" ได้บ้างในบางครั้ง โดยยังคงรักษาเอฟเฟกต์แบบจุดไว้ หรือตามที่จอห์น โอดอนเนลอธิบายไว้ , "สไตล์มาเจสติก" แต่ความแปรปรวนบางอย่างก็สามารถทำงานได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดนตรีฝรั่งเศสส่วนใหญ่ และหลายๆ อย่างในฮันเดลก็มีปัญหาที่นักแสดงต้องเผชิญ และปัญหาที่แพร่หลายมากที่สุดก็คือ: บางครั้งเมื่อเข้าใกล้จังหวะในพื้นผิวของโน้ต inégales จู่ๆ ผู้แต่งก็เขียนจุดบางส่วน จดบันทึกอย่างชัดเจนและบางครั้งก็หยุดลง ความไม่สอดคล้องกันของจุดยังคงเป็นปัญหาสำหรับนักดนตรี นักทฤษฎี และนักแสดงทุกคน Anthony Newman แนะนำในบทความว่ามีแบบแผนที่ไม่มีเอกสารระบุว่าพื้นผิวของเส้นประจะค่อยๆ ลดลงเมื่อเข้าใกล้จังหวะ ปัจจัยทางดนตรีอื่นๆ และข้อกังวลทั้งหมดมีความเท่าเทียมกัน และนั่นคือสาเหตุที่จุดหยุดและเริ่มบางครั้งค่อนข้างแปลกไปทาง แนวทางสู่จังหวะ

คู่ยาว-สั้นเบลอๆ

บ่อยครั้งที่ โน้ต inégalesแบบยาว-สั้นถูกระบุด้วยโน้ตคู่ที่เลือนลางตลอดละครฝรั่งเศสในFrançois Couperin , Jacques Duphly , Antoine Forqueray , Pierre Dumage , Louis-Nicolas Clérambault , Jean-François DandrieuและJean-Philippe Rameauเพื่ออ้างอิงถึงนักประพันธ์คีย์บอร์ดที่โดดเด่นกว่าจากยุคบาโรกของฝรั่งเศส

Lullist คู่สั้น-ยาว

ในบางครั้ง โน้ต inégalesเวอร์ชันยาว-สั้นก็กลับเป็นโน้ตสั้น-ยาว ซึ่งบางครั้งเรียกว่าจังหวะลอมบาร์ดหรือสก๊อตช์สแน็ป

การใช้บันทึกคู่ที่คลาดเคลื่อนอาจเป็นตัวบ่งชี้ถึง"บันทึก inégales" ที่สั้นและยาวได้รับการเสนอแนะให้ขยายขอบเขตไปไกลกว่าฝรั่งเศสไปสู่การเรียบเรียง "แบบฝรั่งเศส (ลัลลิสต์)" ทั่วยุโรป โดยเฉพาะเยอรมนี ออสเตรีย และอังกฤษ และแม้กระทั่ง มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของโน้ตคู่ที่เลือนลางในการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วของเบโธเฟน (และนักแต่งเพลงที่ไม่ใช่ชาวฝรั่งเศสและไม่ใช่บาโรกอื่นๆ) เช่นในโซนาตาใน F หลัก, Op.78ท่ามกลางโซนาตาอื่นๆ ที่จังหวะและ คู่ที่เบลอจะส่งผลให้เกิดการแสดง "notes inégales" ของ ลอมบาร์ดิกหรือแบบสั้น-ยาว เท่านั้น

ใน Restoration England ในรูปแบบภาษาฝรั่งเศส Lullist ได้รับอิทธิพลจากผลงานของHenry Purcell , William Croft , Jeremiah Clarke และผู้ร่วมสมัยของพวกเขา โน้ตคู่ที่เลือนลางสั้นและยาวสามารถพบได้ในวรรณกรรมดนตรี และมักมีแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน "เขียนออกมา" โน้ตสั้น-ยาว "snapped" ทำให้เกิด จังหวะอย่างชัดเจน

เลียนแบบสไตล์ฝรั่งเศสนอกประเทศฝรั่งเศส

แหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในการทำความเข้าใจสถานการณ์ของโน้ต inégalesในฝรั่งเศสคือโน้ตดนตรีโดยนักประพันธ์เพลงจากประเทศอื่นๆ ในยุโรปที่เขียนเลียนแบบโน้ตดนตรีดังกล่าว ดนตรีจากอิตาลีเยอรมนีและอังกฤษต่างยืมคุณลักษณะนี้ของดนตรีฝรั่งเศส มีข้อแตกต่างตรงที่ค่าโน้ตมักจะถูกระบุความไม่เท่าเทียมกัน เนื่องจากนักแสดงบางคนไม่สามารถเพิ่มโน้ตinégales ได้ด้วยตัวเอง (แม้ว่าหลักฐานจากGeorg Muffatและ Telemann จะชัดเจนก็ตาม แสดงว่านักแสดงชาวเยอรมันคงจะคุ้นเคยกับพวกเขาอย่างแน่นอน)

ความชุกนอกประเทศฝรั่งเศส

การใช้โน้ต inégalesกับการแสดงดนตรีร่วมสมัยที่ไม่ได้เขียนในฝรั่งเศส เช่น ดนตรีของJS Bach เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอย่างมาก และส่ง ผลให้เกิดการอภิปรายที่ร้อนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในดนตรี วิทยาแห่งศตวรรษที่ 20 สำนักแห่งความคิดแห่งหนึ่งพยายามแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติของชาวฝรั่งเศสแพร่หลายในยุโรปจริงๆ และการแสดงดนตรีของนักประพันธ์เพลงที่หลากหลายพอๆ กับบาคและสการ์ลัตติควรจะเต็มไปด้วยจังหวะประ โรงเรียนแห่งความคิดอีกแห่งถือได้ว่าการเล่นโน้ตคู่เป็นบรรทัดฐานในดนตรีของพวกเขา เว้นแต่จะมีการระบุจังหวะประไว้อย่างชัดเจนในโน้ตเพลง หลักฐานทั้งสองด้านของการโต้แย้งนั้นน่าสนใจ เช่น งานเขียนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 17 ที่แนะนำการเล่นที่ไม่เท่าเทียมกัน ( ของ Roger North'sอัตชีวประวัติNotes of Meซึ่งเขียนเมื่อราวปี ค.ศ. 1695 บรรยายถึงแนวทางปฏิบัตินี้อย่างชัดเจนโดยอ้างอิงถึง ดนตรี ลูต ในภาษาอังกฤษ ) เช่นเดียวกับ François Couperin ผู้เขียนในL'art de toucher le clavecin (1716) ว่าในดนตรีอิตาลี ชาวอิตาลีมักจะเขียน โน้ตตรงตามที่พวกเขาต้องการเล่น อีกครั้งหนึ่ง การปฏิบัตินี้อาจแพร่หลายมากขึ้นในบางพื้นที่ เช่น อังกฤษ มากกว่าพื้นที่อื่นๆ เช่น อิตาลี และเยอรมนี

JS Bachเลียนแบบสไตล์ใน Contrapunctus II จากArt of Fugue ; อย่างไรก็ตาม ในงานชิ้นนี้โน้ต inégalesจะเขียนออกมาเป็นจังหวะประ

แต่ใน Contrapunctus VI ครอบคลุมโน้ต inégales อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เขียนด้วยพื้นผิวที่ซับซ้อนของ "Ouverture" ใน Stile franceseบาคใช้ "รูปแบบจุด" ในการเสริม และเขียนบันทึกinégalesแม้ว่าบทความหลายฉบับจะบรรยายถึงการดูดซึมของ โน้ตที่มีจังหวะเร็วเพื่อให้จังหวะที่ช้ากว่ากลายเป็น "ซิงค์" กับโน้ตที่สั้นกว่าของกลุ่มโน้ตที่มีจังหวะเร็ว รวมถึงโน้ต "สั้น" ของคู่ inégales

และบางทีที่สำคัญที่สุด ใน Contrapunctus 16 จริงๆ แล้ว Fugue สองตัวอันหนึ่งเป็นปกติและคู่ของมันกลับกันในกระจก โน้ตinégalesจะถูกเขียนออกมาเป็นพื้นผิวของแฝดสามที่กำลังวิ่งอยู่ แสดงค่าที่แตกต่างกันของจุด เช่นเดียวกับ "การแกว่ง" ที่แตกต่างกัน ของบันทึก inégales และเป็นที่น่าสนใจที่จะสังเกตว่าในการเรียบเรียงคีย์บอร์ดของงานนี้ โน้ตinégales ไม่ได้ถูกเขียนออกมา และนี่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการฝึกโน้ต inégalesของการเปลี่ยนจังหวะเป็นที่รู้จักของ Bach และแวดวงของเขา ในช่วงวัยรุ่น บาคเดินทางและศึกษาที่ศาล Georg Wilhelm ซึ่งเป็นแบบจำลองของชาวฝรั่งเศส ในเมืองเซล (ใกล้เมืองลือเนอบวร์ก) ทางตอนเหนือของเยอรมนี ซึ่งมีวงออเคสตราจำลองมาจาก Concert Royal of Lully. ในช่วงเวลานี้ เชื่อกันว่าเขาได้ศึกษาและเขียนบทประพันธ์ในสไตล์ฝรั่งเศส เช่นFantasie และ Fugue for organ ที่ไม่สมบูรณ์ห้าส่วนที่ BWV 562 ซึ่งมีพื้นฐานมาจากเสียงร้อง เนื้อสัมผัส และโครงสร้างของผลงานของชาวฝรั่งเศส นักแต่งเพลงสไตล์บาโรกDe Grignyและจะทำให้มีสิทธิ์ได้รับโน้ต inégales งานต่อมาของเขา Fantasia และ Fugue ใน C minor BWV 537 ใช้พื้นผิวโน้ตตัวที่ 8 ส่วนใหญ่เหมือนกัน เขียนด้วยลายเซ็นในเวลาเดียวกัน มีพื้นผิวที่คล้ายกัน และตอบสนองได้ดีต่อการใช้โน้ตยาว- สั้น inégales โน้ตตัวที่ 8 ที่มีเครื่องหมายเท่ากัน และโน้ตสั้น-ยาวถึงคู่โน้ตตัวที่ 8 ที่เลือนลาง ซึ่งมีลักษณะทั่วไปและสอดคล้องกับโน้ตฝรั่งเศสสไตล์บาโรกคลาสสิก inégalesขั้นตอน

ฮันเดล

ดูเหมือนว่าฮันเดลจะใช้และเข้าใจบันทึกย่อในผลงานหลายชิ้นของเขา อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับบ่อยครั้งในวรรณคดีฝรั่งเศส ยังมีความไม่สอดคล้องกันซึ่งไม่เคยมีการอธิบายอย่างถี่ถ้วนว่าจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน แต่ดังที่นิวแมนได้สังเกตเห็น ส่วนใหญ่สิ่งนี้เกิดขึ้นกับแนวทางของจังหวะ แต่โดยทั่วไปแล้ว ในห้องสวีทหลายๆ ห้องของเขา และแม้แต่ดนตรีออเคสตราของเขา การใช้โน้ต inégalesก็พบว่ามีรากฐานที่มั่นคงในฮันเดล สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือในบางส่วนของ Ouvertures แต่มีการเคลื่อนไหวหลายอย่างที่มีบันทึกย่อที่ละเอียดอ่อน inégalesทำงานได้ดีเช่นในชุด Sarabande ของชุด E Minor (จากชุด Eight Great Suites; การรวบรวมครั้งแรกสุดของเขา); และ Menuets มากมายทั่วคีย์บอร์ดและแม้แต่ผลงานออเคสตราบางส่วนของเขา แม้แต่ในดนตรีออเคสตราและดนตรีร้องของเขา ฮันเดลก็สามารถมีช่วงเวลา "ฝรั่งเศส" ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมนูบางรายการ คีย์บอร์ดและออร์เคสตรา สามารถทำงานได้ดีกับโน้ตเพลง inégales ที่ละเอียดอ่อน แม้ว่าฮันเดลจะมีเชื้อสายข้ามทวีปก็ตาม ไม่ว่าจะในเยอรมนีหรืออังกฤษ เห็นได้ชัดว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในโน้ตภาษาฝรั่งเศส inégalesเช่นเดียวกับสไตล์อูแวร์ตูร์ เขาได้รับอิทธิพลอย่างมากจากหลานชายของเกออร์ก มัฟฟัต ซึ่งจะกล่าวถึงด้านล่าง และบางทีนั่นอาจเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับสไตล์การเล่นแบบฝรั่งเศสของฮันเดล และในบางครั้งเราจะพบการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นต้องดูเหมือนเป็น "ภาษาฝรั่งเศส" เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ฮันเดลได้พัฒนารูปแบบ "อังกฤษ" ที่แข็งแกร่งมากซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับเขา แต่กระนั้น กลับฟังดู "เปิดเผย" มากกว่ามากเมื่ออยู่ภายใต้บันทึกย่อ inégalesหรือที่เรียกว่ากระบวนการไม่เท่าเทียมกัน

จอร์จ มัฟฟัต

แนวทางปฏิบัติด้านโวหารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลอง Lullist ซึ่งสังเกตว่า inégalesเป็นหนึ่งในลักษณะที่สำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงจังหวะ อาจแพร่กระจายอย่างกว้างขวางทั่วเยอรมนีและออสเตรียช่วงปลายศตวรรษที่ 17 และต้นศตวรรษที่ 18 โดย Georg Muffat นักแต่งเพลงชาวออสเตรีย เขาไปที่ศาล Lullist เพื่อศึกษาและเรียบเรียงแนวทางปฏิบัติในการแสดงของ Lullist และทำโดยใช้คำนำที่ละเอียดถี่ถ้วนของ Florilegium Secundum ของเขา ซึ่งเป็นคอลเลกชันที่ประกอบด้วยห้องสวีทออร์เคสตราตามแบบจำลองและแนวทางปฏิบัติของ Lully ซึ่งสังเคราะห์กับการศึกษาของ Muffat กับ Corelli ในอิตาลี ซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยนำเสนอต่อสาธารณชนในวงการดนตรีใน Armonico Tributo และ Florilegium Primum

นักเขียนให้เครดิตผลงานของมัฟฟัตมานานแล้วจากการตีพิมพ์คำนำที่มีรายละเอียดชัดเจนในภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี และละตินในปี 1698 ซึ่งเขาเรียบเรียงได้ชัดเจนกว่านักเขียนคนอื่นๆ (และแหล่งฝึกการแสดงหลัก) เรื่อง Lullist Manner of Playing จากอิทธิพลของ Florilegium Secundum ของเขา หลังจากผลงานสำคัญก่อนหน้านี้ของเขาเช่นกัน Muffat ได้รับการยกย่องจากหลาย ๆ คน รวมถึงนักเขียนและนักวิจารณ์เพลงผู้ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษที่ 18 Charles Burneyเพื่อแนะนำ "French Ouverture" ทั่วทั้งยุโรป แต่ Muffat อาจได้รับการยกย่องมากกว่านั้นว่าเป็น "การสร้าง" สไตล์เยอรมัน - เป็นการสังเคราะห์ที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะของสไตล์อิตาลีและฝรั่งเศสเป็น "สไตล์ใหม่ ไฮบริด ที่ผสมผสานกัน "; การสร้างพื้นผิวที่สามารถระบุตัวตนได้ซึ่งเป็นสิ่งที่มาถึงเราในฐานะจุดเริ่มต้นของสไตล์ดนตรีเยอรมันที่แท้จริงและมีเอกลักษณ์

บาค

แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนครั้งใหม่และการควบรวมสไตล์อิตาลีเข้ากับสไตล์เพลงกล่อมแบบ "ทันสมัย"/สไตล์ฝรั่งเศสใหม่นี้ เห็นได้จากพื้นผิวOuverture แบบฝรั่งเศสที่ซับซ้อนซึ่งพบได้ตลอดทั้งผลงานของ Bach และได้สร้างแบบจำลองของ Orchestral Suites ของ Bach ขึ้นมาอย่างชัดเจน และ Ouverture nach Französischer ศิลปะ , BWV 831ซึ่ง Bach ตีพิมพ์ร่วมกับ Italienisches Konzert, BWV 971 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นของเนื้อสัมผัสที่ลึกซึ้งเมื่อเปรียบเทียบกับดนตรีออสเตรียและเยอรมันที่อยู่ก่อนหน้า JS Bach

ในเนื้อสัมผัสของบาค โน้ตที่ 8 ของคีตกวีชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นโน้ต ที่เข้าเกณฑ์กลาย เป็นโน้ตที่ 16 ของบาค แต่ในขณะเดียวกัน จังหวะอื่นๆ ก็ "เฉียบคม" และโน้ตสามตัวในโน้ตตัวที่สิบหกบางประเภทก็มักจะถูก "บีบอัดให้เหลือโน้ตตัวที่ 32 ที่เป็นจังหวะดีสามตัว และโน้ตตัวที่ 8 ที่มีจังหวะดีก็กลายเป็นโน้ตตัวที่ 16 ที่มีจังหวะดี (ทั้งหมดจะถูกเขียนเท่า ๆ กันแปดโน้ต เขียนออกมาเป็นบันทึกย่อขนาดยาว-สั้น inégales ) พื้นผิวของ Bach มีความซับซ้อนมากกว่า Lully และ Muffat มาก ด้วยเหตุนี้ จึงมีความคลุมเครือว่าโน้ตใดจะเข้าเกณฑ์การแสดงโน้ต ใน inégales

ในเวอร์ชันก่อนหน้าของOuverture nach Französischer Artมีต้นฉบับอยู่ในมือของนักเรียนของ Bach Johann Preller โน้ต 32 ทั้งสามฉบับยังไม่มีการระบุเช่นนี้ แต่พื้นผิวกลับเต็มไปด้วยโน้ตที่ 16 ซึ่งมีเครื่องประดับของ Preller อยู่ในทุกตำแหน่งที่จะแนะนำโน้ตที่ประกอบด้วยโน้ตยาวและสั้น - ทริลล์และมอร์เดนต์ ของ Preller ส่วนใหญ่ จะอยู่บนโน้ตที่หนึ่งและสามของทุกกลุ่มของโน้ตที่ 16 สี่ชุด - ตั้งข้อสังเกตว่าหากอยู่ภายใต้บันทึกย่อยาว-สั้นมาตรฐาน inégalesจะยาวขึ้นทีละจุด และมีเวลามากขึ้นในการตกแต่ง แน่นอนว่าเครื่องประดับที่เกิดขึ้นจะเป็นโน้ตตัวที่ 16 ตัวที่สามส่งผลให้กลุ่มที่ไม่ได้รับการยึดจากทั้งสามกลุ่มเป็นไปไม่ได้ที่จะแปลงเป็นจังหวะให้เป็นโน้ตตัวที่ 32 ที่มีจังหวะดีหรือที่รู้จักในชื่อในภาษาฝรั่งเศสที่สง่างาม หรือตามที่เบอร์นีย์อธิบาย; กลุ่มตัวเลขที่มีจังหวะสั้นและรวดเร็วซึ่งกำหนดพื้นผิวของ Ouverture [ ฝรั่งเศส ]

อย่างไรก็ตาม ในการเตรียมงานสำหรับการตีพิมพ์ บาคตระหนักว่าเนื้อสัมผัสที่ซับซ้อนของเขาถูกเข้าใจผิด และในความเป็นจริง โน้ตตัวที่ 16 ส่วนใหญ่จะต้องเล่นไม่ใช่โน้ตแบบ inégalesแต่เล่นในรูปแบบ "Outerture" โดยที่กลุ่มของโน้ตทั้งสาม "ไม่ยึดติด" (หมายถึง โน้ตกลุ่มแรกของแต่ละกลุ่มในโน้ตที่ 16 สี่ตัวถูกผูกไว้หรือส่วนที่เหลือ) โน้ตที่ 16 สามตัวต่อไปนี้อาจกล่าวได้ว่า "ไม่ยึด" โน้ตตัวที่ 16 ดังกล่าว "ถูกบีบอัดจนกลายเป็นโน้ตตัวที่ 32 ที่มีจังหวะดีตลอดทั้งส่วน "การแพร่ภาพ" ส่วนใหญ่ของการเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตาม ในมาตรการที่ 13 มีข้อความที่มีโน้ตตัวที่ 16 ทอดสมออยู่ ซึ่งจริงๆ แล้วมีสิทธิ์ใช้โน้ตยาว- สั้น inégales และบาค "ปล่อยมันไว้" นักแสดงอาจใช้โน้ต inégalesถึงบันทึกย่อที่ 16 ในข้อความนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับโมเดล Lullist ตลอดส่วนที่เหลือของการทาบทาม ไม่มีบันทึกย่อที่ 8 ที่เขียนเท่ากัน พวกเขาทั้งหมดถูก "เขียนออกมา" ในโน้ต inégalesเช่น Contrapunctus 2 ของ Die Kunst der Fuge ตามโน้ตจุดที่ 8 และ 16 ในการแสดง มีแนวโน้มว่าโน้ต inégalesจะจบลงที่คมชัดยิ่งขึ้น โดยโน้ตยาวของคู่ยาว-สั้นจะยาวขึ้น ดังนั้นโน้ตจังหวะสั้น ๆ จึงสามารถเข้ากับกลุ่มสุดท้ายของโน้ตจังหวะที่ 32 ที่มีจังหวะดีได้ ซึ่งทั้งหมดนี้สอดคล้องกับความยืดหยุ่นของโน้ต inégalesเช่นเดียวกับแนวคิดเรื่อง "การดูดซึมที่สดใส" ซึ่งเป็นมรดกอีกประการหนึ่งของinstile francese ในแง่หนึ่ง สำหรับนักแต่งเพลง/นักแสดงในศตวรรษที่ 17 และ 18หมายเหตุ inégalesเป็นผลสืบเนื่องมาจาก "สไตล์ ouverture" หรือในสไตล์ฝรั่งเศสที่มีสไตล์

การเคลื่อนไหวอื่นๆ ของ Bach ใน Ouverture Texture ซึ่งโน้ตตัวที่ 16 สามารถเล่นได้ในโน้ตยาว-สั้น inégalesได้แก่ Fugue ใน D Major, WTCI; Gigue ในห้อง French Suite ใน D Minor; the fugue ใน D Minor จาก WTC II - โดยที่โน้ตตัวที่ 16 สามารถเล่นได้ในโน้ตตัวยาว-สั้น inégalesเทียบกับพื้นผิวแฝดทั่วไป (ไม่ต่างจาก fugue จาก Kunst der Fuge ในการเรียบเรียงคีย์บอร์ด และโน้ตตัวที่ 16 ใน Ouverture จาก D Major Partita ในส่วน Ouverture ที่ช้า

นอกเหนือจากวรรณกรรม เกี่ยวกับคีย์บอร์ดแล้ว ในชุดเชลโลและลูท ชุดใน C Minor มีสองเวอร์ชัน และชุดเปิดด้วยโหมโรงที่เป็นสไตล์ฝรั่งเศส เวอร์ชันแรกก็เหมือนกับเวอร์ชันแรกของ Ouverture; ส่วนใหญ่เป็นโน้ตที่ 16 ที่ทำได้? มีสิทธิ์ได้รับบันทึกinégales อย่างไรก็ตาม บาคเขียนเวอร์ชันใหม่อีกครั้งอีกครั้ง โดยแสดงให้เห็นความชัดเจนของโน้ตฉบับที่ 16 ที่เขียนเท่าๆ กันซึ่งไม่ได้ยึดไว้ โดยอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงจังหวะแบบ "สไตล์การทาบทาม" โดยที่กลุ่มโน้ตที่ 16 สามกลุ่มที่ไม่ได้รับการยึดจะถูกหลอมรวมเป็นกลุ่มของโน้ตที่ 32 สามกลุ่มซึ่งมีจังหวะที่สดใสเทียบกับพื้นผิว ซึ่งส่วนใหญ่เต็มไปด้วยโน้ตยาว-สั้น inégalesประแปดโน้ต/โน้ตที่สิบหกคู่

เจเคเอฟ ฟิชเชอร์

โยฮันน์ แคสเปอร์ เฟอร์ดินันด์ ฟิสเชอร์นักแต่งเพลงที่มีอิทธิพลอย่างสูงซึ่งมีชีวิตอยู่ก่อนบาค ยังได้ "นำ" การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของสไตล์ดนตรีประจำชาติออสเตรีย/เยอรมันมาใช้ด้วย การศึกษาของ Fischer อยู่นอกขอบเขตของหัวข้อของบันทึก inégalesแต่Chaconneขนาดใหญ่ของเขาใน G Major - สำเนาที่ทำโดย John Blow อาจารย์ของ Purcell ซึ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอน - เขียนในบันทึกย่อที่แปดแม้แต่ใน แรกของสองส่วน G Major (เช่นเดียวกับ บทสรุปของ Chaconne 's dénouement) Chaconneของ Fischer มีลักษณะคล้ายกับChaconnesของLouis CouperinและNicolas Le Bègue อย่างมากในคีย์ ลายเซ็นเวลา พื้นผิว และเอฟเฟกต์ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ร่วมสมัยกับ Lully และมีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับ การปฏิบัติ ต่อโน้ตที่แปดที่มีการบันทึกอย่างเท่าเทียมกัน

อิทธิพลของ Fischer ที่มีต่อ JS Bach

ด้วยการประยุกต์ใช้โน้ตinégalesกับโน้ตที่แปดที่มีโน้ตแปดใน Fischer งานจึงมีชีวิตชีวามากขึ้นด้วยการเต้นรำแบบฝรั่งเศสที่เรียกว่าChaconne คอลเลกชั่นห้องสวีทของ Fischer ที่ตีพิมพ์ในชื่อMusicalischer Parnassusยังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงอิทธิพลทางโวหารที่ผสมผสานของ Muffat และการเรียบเรียงของ Fischer ยังบ่งบอกถึงความซับซ้อนของ Bach อีกด้วย บาครู้ว่าผลงานของ Fischer และธีมเรื่องความทรงจำมากมายจาก Well Tempered Clavier นั้นได้นำมาจากคอลเลกชันก่อนหน้าและความทรงจำของ Fischer เอง ซึ่งเป็นหมายเหตุบางประการ ห้องชุดที่มีชื่อเสียงที่สุดของ Fischer ใน D minor – Uranieจากคอลเลกชันห้องสวีทที่ได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศสที่พบในคอลเลกชันMusicalischer Parnassus – นำเสนอและAllemandeและCouranteที่ "ต้องการ" บันทึก inégales ; และด้วยการใช้โน้ต inégalesมือการเรียบเรียงทางศิลปะที่แข็งแกร่งของ Fischer ก็ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น

จอร์จ มัฟฟัต

ในงานแรกของFlorilegium Secundum , Fasciculus I. – Nobilis Juventus. 1. Ouverture, Georg Muffatเขียนบท Ouverture ในภาษาฟรานเซสซึ่งเขาเขียนโน้ต inégalesที่ส่วนบนสุด นั่นคือ Violino ในการแสดงโดยประมาณ "การตระหนักรู้" โดยที่คู่เสียงยาว-สั้นมีการระบุอย่างชัดเจนด้วยจุดแปดหรือสิบหก การจับคู่โน้ตเป็นการฝึกปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักโวหารของโน้ตยาว-สั้น inégales. ในส่วนของไวโอเล็ตตาที่อยู่ด้านล่าง มัฟแฟตเขียนส่วนนั้นด้วยสัญกรณ์ทั่วไปที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง สิ่งนี้สามารถเห็นได้เมื่อมีการแนะนำโน้ตตัวที่แปดแบบเป็นขั้นตอนในหน่วยวัดที่ 12 ในไวโอลิน โน้ตเหล่านี้เป็นคู่ยาว-สั้นอย่างชัดเจน ในไวโอเล็ตตา พวกเขายังคง "เข้ารหัส" ดังที่มักจะปรากฏในหน้ากากของบันทึกย่อที่ 8 ที่มีการบันทึกอย่างเท่าเทียมกัน ผู้แต่งคาดหวังอย่างชัดเจนให้นักแสดงแสดงเป็นโน้ต ยาว-สั้น inégales

การฝึกเขียนคำอธิบายซึ่งมักพบเห็นได้ในPremiere OrdreของFrancois Couperinซึ่งเขาเขียนตัวอย่างการตกแต่งที่เขาคาดหวังให้นักแสดงเพิ่มเมื่อทำซ้ำ นอกจากนี้เขายังเขียนโน้ตยาว-สั้น inégales "ตระหนัก" เป็นจังหวะอย่างเต็มที่เช่นกัน Couperin ทำสิ่งนี้ในCouranteและGavotte โดย คาดหวังให้นักแสดงนำการตกแต่ง การเปลี่ยนแปลงจังหวะและเครื่องประดับต่างๆ มาใช้ และนำ"le bon gout" (อย่างมีรสนิยมดี) ไปใช้กับผลงาน ของเขา แนวทางปฏิบัติในการ อธิบายนี้ก็ปฏิบัติตามโดย JS Bach ในSarabandeจากห้อง French Suite ของเขา ใน D Minor, BWV 812 และในทำนองเดียวกัน ในSarabandeของ English Suite ของเขาใน G Minor, BWV 808 เป็นที่ชัดเจนว่าผู้แต่งมีแบบอย่างในการสร้างแบบจำลองสำหรับการศึกษาที่ถูกต้องและการตระหนักถึงการฝึกปฏิบัติด้านการแสดง ประเด็นในการทำงานเอง มักอยู่ในบริบทของประเพณีปากเปล่าซึ่งไม่จำเป็นต้องเขียนบทความ

Muffat เผยแพร่ Florilegium ของเขาด้วยคำนำหลายภาษา โดยตั้งใจอย่างชัดเจนว่างานของเขาจะได้รับการตีพิมพ์อย่างกว้างขวาง (ซึ่งเคยเป็น) และเนื่องจากจะไม่มีโอกาสที่ประเพณีปากเปล่าจะถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติในการแสดง เขาจึงตัดสินใจให้เล่นดนตรี อย่างถูกต้อง เขาจะเรียบเรียงแนวทางปฏิบัติของ Lullist ด้วยตัวอย่างดนตรีวิธีการประกอบเครื่องประดับ ตีความการเปลี่ยนแปลงจังหวะต่างๆ รวมถึงโน้ต inégalesตลอดจนคำแนะนำจังหวะ คำแนะนำการโค้งคำนับ และเวลาและสถานที่ที่จะใช้โน้ต inégalesและความหลากหลายทั้งหมด ของการประดับตกแต่งแบบ Lullist โดยเฉพาะเมื่อไม่มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน การประมวล บันทึกย่อinégalesที่มีรายละเอียดอย่างยิ่งของเขาและแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงานของ Lullist และในการรวมกันในทางปฏิบัติกับชุดของเขา และรวมถึงการอธิบายเพิ่มเติมโดยโซลูชันที่ชัดเจนครึ่งหนึ่งที่เข้ารหัส/ครึ่งหนึ่งที่เขียนออกมา เพื่อแสดงการใช้บันทึกย่อที่ถูกต้องและเหมาะสมในชุด Premiere ของ Florilegium Secundum จะบรรลุความชัดเจน ของการทำความเข้าใจขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจังหวะของโน้ตในแวดวงดนตรีขนาดใหญ่ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตส่วนตัวของเขาและแวดวงดนตรีของเขาซึ่งรวมถึง โลกของ Heinrich Ignaz Franz Biber เพื่อนร่วมงานของเขา ในศตวรรษที่ 17 ซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย

เฮนรี เพอร์เซลล์

ในประเทศอังกฤษสไตล์ฝรั่งเศสได้รับการแนะนำอย่างจงใจในศตวรรษที่ 17 ตามคำสั่งของกษัตริย์ โดยส่งนักร้องและนักแต่งเพลงที่มีพรสวรรค์เป็นพิเศษวัย 14 ปีเฮนรี่ เพอร์เซลล์ ในวัยหนุ่ม ไปยังศาล Lullist เพื่อศึกษาและเชี่ยวชาญสไตล์ของ Lully และ วง Lullist orchestra " Chapel Royal " ซึ่งโด่งดังไปทั่วยุโรป หลังจากนั้น Purcell ก็เดินทางกลับอังกฤษเพื่อก่อตั้ง Chapel Royal เวอร์ชันภาษาอังกฤษ ดนตรีออร์เคสตราและดนตรีคีย์บอร์ดของ Purcell ก็เหมือนกับการสังเคราะห์สไตล์อิตาลีและฝรั่งเศสของ Muffat ซึ่งเป็นการสังเคราะห์สไตล์อังกฤษและฝรั่งเศสให้กลายเป็นสไตล์อังกฤษที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยการใช้โน้ตinégalesดนตรีของเพอร์เซลล์และผู้ร่วมสมัยของเขาเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขการแสดงดนตรี สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งสำหรับเพอร์เซลล์และผู้ร่วมสมัยของเขา - กล่าวโดยชัดแจ้ง - คือการเคลื่อนไหวต่างๆ มากมายจากห้องชุดที่มีบันทึกที่ไม่ได้เขียนไว้ และเขียนออกมาอย่างชัดเจนในบาง MS เวอร์ชันต่างๆ และเข้ารหัสอย่างสมบูรณ์ใน MS อื่นๆ รุ่นต่างๆ

ในส่วนที่เกี่ยวกับโน้ต inégalesเวอร์ชันสั้น-ยาวที่หักงอลักษณะจังหวะและโวหารนี้ - lombardic snap - กลายเป็นถ้อยคำที่เบื่อหูเกี่ยวกับโวหารที่เป็นที่รู้จักในดนตรีของ Purcell และในดนตรีของคนรุ่นราวคราวเดียวกัน คู่ที่หักมักจะเป็นแบบขั้นตอน แต่มักพบในเนื้อสัมผัสที่ช้ากว่าในคู่โน้ตที่หักลงด้านล่าง ซึ่งโน้ตที่สองซึ่งยาวกว่านั้นเป็นบันทึกปลายทาง ร่วมกับโน้ตแรกของโน้ตinégalesก่อตัวลดลงในอันดับที่ 4 ถึง โทนเสียงนำ (โดยเฉพาะในไมเนอร์คีย์) แต่มักพบใช้ในช่วงเวลาต่างๆ ที่ไม่ใช่แบบขั้นตอน ซึ่งดูเหมือนจะขัดแย้งกับ "กฎทั่วไป" ของโน้ต inégales; อย่างไรก็ตาม การใช้นี้แพร่หลายในดนตรียุคฟื้นฟูอังกฤษของเพอร์เซลล์และผู้ร่วมสมัยของเขา

บางทีตัวอย่างที่โด่งดังที่สุดอย่างหนึ่งของโน้ต inégalesซึ่งมีคนได้ยิน (และเล่น) อย่างไม่ถูกต้องมานานหลายปีอาจอยู่ในเพลงที่เรียกว่า "Masterpiece Theatre " เพลงทรัมเป็ตอันโด่งดังนี้จริงๆ แล้วเป็นผลงานสไตล์บาโรกของฝรั่งเศสFanfare-RondeauโดยJean-Joseph Mouretซึ่งนำมาประกอบกับ Jeremiah Clarke อย่างไม่ถูกต้อง มักได้ยินว่าเล่นเป็นโน้ตตัวที่ 8 ด้วยซ้ำ แต่ประสิทธิภาพที่ถูกต้องของโน้ตนั้นเกือบจะแน่นอนว่าโน้ตตัวที่ 8 ที่มีโน้ตตัวเท่าๆ กันทั้งหมดจะแสดงในโน้ตยาว-สั้น inégales !

อังกฤษในยุคคลาสสิก

Roger North ห้ามมิให้วางแฝดสามกับซ้ำซ้อน และข้อสรุปต้องเป็นว่าแฝดจะต้องถูกหลอมรวมเข้ากับดูเพลต หรือดูเพลตจะต้องถูกหลอมรวมเป็นแฝด โดยกำหนดให้ดูเพลตอยู่ในรูปของโน้ต inégales ปรากฏการณ์หนึ่งที่กล่าวข้างต้นคือการนำบันทึก inégales มาใช้ในอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดย Purcell และผู้ร่วมสมัยของเขา ในดนตรีอังกฤษในสมัยของเพอร์เซลล์ เช่นเดียวกับก่อนและหลังโน้ต inégalesมักใช้ในงานจำลองภาษาฝรั่งเศส เช่น courant และท่าเต้น "ฝรั่งเศส" อื่นๆ โดยที่โน้ต inégalesไม่ได้ถูกเขียนออกมา จะต้องตัดสินใจเป็นกรณีไป อย่างไรก็ตามรูปแบบหนึ่งของบันทึกย่อinégales"ลอมบาร์ดิกหรือสก๊อตช์สแนป" ได้รับความนิยมอย่างมากในดนตรีอังกฤษในยุคหลังเอลิซาเบธ และความสมัครใจนั้นยังคงดำเนินต่อไปตลอดยุคบาโรกและเข้าสู่ยุคคลาสสิก มักจะเขียนออกมาแต่ไม่เสมอไป โน้ต สั้น-ยาวinégalesหรือ "สก๊อตช์สแน็ป" แทบจะขอร้องให้ใช้ในตอนท้ายของวลีบางวลี โดยทั่วไปจะเป็นเนื้อร้องแบบแฝด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Menuet ที่มีแฝดสาม ซึ่งมักจะอยู่ที่ จุดจังหวะ แฝดสามหลุดออกไปและการเล่นโน้ตตัวที่ 8 ที่มีโน้ต 8 เท่ากันดูเหมือนจะเชิญชวนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจังหวะสั้นและยาว นอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในเพลงเฉพาะกาลเช่นที่พบในMusicks Hand-maid, (1678), (จอห์น เพลย์ฟอร์ด, บรรณาธิการ) รวมถึงนักประพันธ์เพลงชาวอังกฤษ เช่น Thomas Augustus Arne ในโซนาตาคีย์บอร์ดของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Arne ได้เขียนการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ มากมาย ซึ่งบางครั้งอาจเริ่มต้นเป็นแฝด แต่บางครั้งก็ใช้แฝดสามจำนวนมาก และบ่อยครั้งในช่วงเปลี่ยนผ่าน เราพบแม้กระทั่งข้อสังเกตว่าเมื่อนำไปสู่ท่อนแฝด ให้ใช้ยาว-สั้น (หรือแม้แต่สั้นเป็นครั้งคราว) ยาว) โน้ต inégalesพิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิภาพมาก สิ่งนี้มักเกิดขึ้นใน Gallant, Empfindsamkeit และดนตรีคลาสสิกของ JC Bach และ Haydn และผู้ร่วมสมัยของพวกเขา (การอ้างอิงเพิ่มเติมและตัวอย่างที่จะมา SJ)

ทฤษฎีเอนทาซิสทางเลือก

อีกมุมมองหนึ่งคือ แนวคิดของ Notes Inégales ที่เป็นจังหวะที่ไม่สม่ำเสมอและมีวงสวิงคงที่สม่ำเสมออย่างสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับในดนตรีแจ๊สสมัยใหม่นั้นผิดอย่างสิ้นเชิง แนวคิดนี้อาจเป็นการสร้างความรู้สึกประหลาดใจทางดนตรีและคาดเดาไม่ได้ให้กับผู้ฟัง ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ว่าโน้ตทุกตัวเป็นสิ่งใหม่ การตีความทางเลือกนี้เกิดขึ้นจากความเข้าใจโดยละเอียดและความคุ้นเคยกับแนวคิดอื่นๆ ที่นักดนตรีในยุคนั้นน่าจะรู้จักดี

หลักฐานจากนาฬิกาจักรกลในทางตรงกันข้ามไม่น่าเชื่อมากนักเมื่อคุณมีการตีความทางเลือกนี้ เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้วนาฬิกาดนตรีนั้นเป็นกลไก มันอาจเป็นข้อจำกัดของช่างฝีมือในการสร้างความลื่นไหลของจังหวะของนักดนตรีในยุคนั้นด้วยนาฬิกา

2. เทคนิคInégalหรือ Entasis

Entasis เป็นภาษากรีกโบราณ แปลว่า ความตึงเครียด คำพูดที่ถ่ายทอดในลักษณะเมตริกที่สมบูรณ์แบบนั้นมีพลังในการทำให้สมองของผู้ฟังปิดและหยุดการประมวลผลความหมายของสิ่งที่กำลังพูด...ทั้งหมดภายในไม่กี่วินาทีหลังจากได้ยินคำพูดนั้น สมองของมนุษย์ต้องการสภาวะความผิดปกติอย่างต่อเนื่องหรือคงที่เพื่อให้ตื่นตัวและเอาใจใส่ ความสม่ำเสมอขจัดความรู้สึกไม่สบายซึ่งมักก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายและผิดปกติ ความสมดุลในความตึงเครียดระหว่างความรู้สึกคาดเดาได้ ซึ่งความคงตัว (ความมั่นคง) มอบให้ กับความรู้สึกคาดหวัง ซึ่งก่อให้เกิดความผิดปกติและคาดเดาไม่ได้ เป็นสภาวะของความกระตือรือร้น (สิ่งที่ตรงกันข้ามกับเอนตาซิสคือภาวะชะงักงันหรือความคงที่) ในคำพูดของมนุษย์ปกติ ความเอนตาซิสเกิดขึ้นจากกระแสความคิด และกระแสนี้มีทั้งไม่สม่ำเสมอและคงที่

ชาวฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 17 และ 18 เข้าใจถึงความสำคัญของความหลงใหล นักดนตรีที่เขียนเกี่ยวกับ inégal น่าจะหมายถึงแนวคิดนี้ จริงๆ แล้วคำนี้หมายถึงหยาบ ไม่สม่ำเสมอ ไม่เท่ากัน แต่การตีความตามแบบแผนกลับหักล้างความหมายที่แท้จริงด้วยการบังคับให้สอดคล้องกับรูปแบบปัจจุบันเพื่อให้มีการวัดผลที่สมบูรณ์แบบในการฝึกซ้อมการแสดงดนตรีเก่า การตีความดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า inégal หมายถึง “การเดินกะเผลก” เป็นประจำอย่างสมบูรณ์แบบ หากนักเขียนชาวฝรั่งเศสหมายความว่าพวกเขาอาจใช้คำสำหรับการเดินกะโผลกกะเผลกหรือวลี égal inégal

...

ความเที่ยงตรงของเมตริกในการแสดงดนตรียังรับประกันได้ว่าเพลงส่วนใหญ่จะได้ยินแต่ไม่ได้ฟัง มันเป็นศูนย์รวมของความละโมบในดนตรี กล่าวคือ ดนตรีเป็นทาสของจังหวะที่ควรจะเป็นปรมาจารย์ของมัน ซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่ CPE Bach แนะนำเมื่อเขาเขียนว่าเราควร "พยายามหลีกเลี่ยงทุกสิ่งที่มีกลไกและเป็นทาส เล่นจาก วิญญาณไม่เหมือนนกที่ถูกฝึกแล้ว” [9]

เทคนิคนี้ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการนำไปประยุกต์ใช้ เนื่องจากนักดนตรีในปัจจุบันได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดในเรื่องความสม่ำเสมอของเมตริก ทว่า เช่นเดียวกับการเต้นของหัวใจ ชีพจรทางดนตรีจำเป็นต้องผันผวนในความเร็วในขณะที่เนื้อหาทางอารมณ์ของดนตรีผันผวน เช่นเดียวกับสำเนียงที่เปลี่ยนไปตามธรรมชาติในคำพูด สำเนียงดนตรีจำเป็นต้องเปลี่ยนตามความหมายที่แสดงออกมา เพื่อให้รู้สึกสมบูรณ์แบบ ดนตรีจะต้องไม่สมบูรณ์แบบตามหลักเมตริก... [10]

วันนี้

แจ๊ส

แนวปฏิบัติที่คล้ายกันกับโน้ต inégalesเกิดขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบดนตรีแจ๊สแม้ว่าคำว่า " swung note "" ถูกใช้โดยนักดนตรีแจ๊สและผู้ฟัง แท้จริงแล้ว เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่ากระแสของโน้ตที่ 8 จะต้องถูกแปลงอย่างไม่เท่ากัน จนวลี "straight 8ths" ถูกใช้ทุกครั้งที่ผู้เรียบเรียงดนตรีแจ๊สต้องการให้นักแสดงเล่นโน้ตที่ 8 อย่างเท่าๆ กัน ใน นอกจากนี้ การฝึกดนตรีแจ๊สยังเป็นเรื่องปกติที่โน้ตไม่เพียงแต่จะมีระยะเวลาต่างกันเท่านั้นแต่ยังมีความเข้มข้นอีกด้วย โดยทั่วไปโน้ตที่ 8 ของ Swung ที่เขียนบนจังหวะจะอ่านเป็นคู่ของโน้ตที่ 8 แบบแฝดที่ผูกติดกัน เล่นเป็นโน้ตตัวที่ 8 แบบซิงเกิลทริปเล็ต ดังนั้น เส้นตารางจังหวะพื้นฐานของดนตรีแจ๊สส่วนใหญ่จึงเป็นรูปแบบโน้ตตัวที่ 8 นักดนตรีส่วนใหญ่ไม่ได้คำนวณเกี่ยวกับการเล่นโน้ต แต่เพียงแต่รู้สึกถึงการแบ่งย่อยที่ไม่สม่ำเสมอ ในบางครั้ง โน้ตที่ 16 จะถูกเหวี่ยง และเล่นอย่างเหมาะสมในตารางแฝดสามโน้ตสามสิบวินาที

ความคล้ายคลึงกับการปกครองของฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 17 นั้นน่าทึ่งมาก ดนตรีแจ๊สนั้นจัดเป็นชั้นจังหวะ โดยคอร์ดมักเปลี่ยนที่ระดับของท่อนบาร์หรือครึ่งท่อน ตามด้วยจังหวะโน้ตควอเตอร์โน้ต และโน้ตตัวที่แปด ระดับที่โน้ตสามารถเล่นได้อย่างอิสระและแทบจะไม่สม่ำเสมอเสมอไป นักวิชาการบางคน (2) ได้คาดการณ์ถึงความเชื่อมโยงโดยอิทธิพลของดนตรีฝรั่งเศสในนิวออร์ลีนส์ที่มีต่อสไตล์ดนตรีแจ๊สในยุคแรกๆ

พิณศักดิ์สิทธิ์

นักร้อง พิณศักดิ์สิทธิ์แบบดั้งเดิมมักจะร้องเพลงในจังหวะของโน้ต inégales จึงเบี่ยงเบนไปจากโน้ตที่พิมพ์ออกมา ดูรายละเอียดได้จากการฝึกแสดงดนตรีพิณศักดิ์สิทธิ์

ดูสิ่งนี้ด้วย

หมายเหตุ

 1. แมตติงลี, ริก (2006) ทั้งหมดเกี่ยวกับกลอง ฮาล ลีโอนาร์ด. ไอเอสบีเอ็น 1-4234-0818-7.
 2. Steve O'Connor หมายเหตุ Inégales และการเปลี่ยนแปลงจังหวะของศตวรรษที่ 18 และ 19 เก็บไว้ 2013-11-02 ที่Wayback Machine
 3. "การฝึกปฏิบัติ, คู่มือพจนานุกรมสำหรับนักดนตรี" หน้า 243
 4. เครื่องดนตรีเครื่องกลเป็นแหล่งศึกษาบันทึก Inégales
 5. เดิร์ก Moelants การแสดงของโน้ต Inegales: อิทธิพลของจังหวะ โครงสร้างทางดนตรี และการแสดงของแต่ละบุคคล รูปแบบการแสดงจังหวะที่แสดงออก การรับรู้ดนตรีฉบับที่ 1 ฉบับที่ 28 ฉบับที่ 5 มิถุนายน 2554
 6. Dirk Moelants Notes Inégales' in Contemporary Performance Practice Archived 2013-11-02 at the Wayback Machine
 7. Engramelle, La tonotechnie: ou L'art de noter sur les cylindres et tout ce qui est susceptible de notage dans les instruments de concerts méchanique 1775 (Google ebooks)
 8. ดนตรีคีย์บอร์ดของโรเบิร์ต แอล. มาร์แชลแห่งศตวรรษที่ 18 — "เอนกราเมลแนะนำอัตราส่วนจำนวนมากเพื่อแสดงโน้ตที่ไม่เท่ากัน (เช่น 2:2, 3:1, 3:2 และแม้แต่ 7:5) แต่ท้ายที่สุดเขาก็ยอมรับว่าคณิตศาสตร์ของเขา และโครงสร้างทางกลที่ดีที่สุดสามารถประมาณความละเอียดอ่อนของงานศิลปะเท่านั้น"
 9. บาค, ซีพีอี (1753) Veruch über die wahre Art das Clavier zu spielen (บทความเกี่ยวกับศิลปะที่แท้จริงของการเล่นเครื่องดนตรีคีย์บอร์ด ), คิวทีดี ใน Ploger และ Hill, 2005
 10. โพลเกอร์, มาเรียนน์; คีธ ฮิลล์ (2005) งานฝีมือการสื่อสารทางดนตรี เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 21 มกราคม 2013 . สืบค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2558 .จากจอห์นสัน คลีฟแลนด์ (2549) Orphei Organi Antiqui: บทความเพื่อเป็นเกียรติแก่ Harald Vogel . ออร์กาส์ วอชิงตัน: ​​Westfield Center. ไอเอสบีเอ็น 097784000เอ็กซ์.

อ้างอิงและอ่านเพิ่มเติม

 1. อาร์ชิบัลด์ เดวิ สันและ วิลลี อาเปล จากHarvard Anthology of Music สองเล่ม เคมบริดจ์ แมสซาชูเซตส์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 1949 ISBN 0-674-39300-7 
 2. David Fuller: "Notes inégales" ในThe New Grove Dictionary of Music and Musicians , ed. สแตนลีย์ ซาดี. เล่มที่ 20 ลอนดอน, สำนักพิมพ์ Macmillan Ltd., 1980. ISBN 1-56159-174-2 
 • พจนานุกรมดนตรีนิวฮาร์วาร์ด เอ็ด ดอน แรนเดล. เคมบริดจ์ แมสซาชูเซตส์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 1986 ISBN 0-674-61525-5 
 • มานเฟรด บูคอฟเซอร์ดนตรีในยุคบาโรก . นิวยอร์ก WW Norton & Co., 1947 ISBN 0-393-09745-5 
 • แอนโทนี่ นิวแมน: บาคและบาร็อค Pendragon Press, NYC, NY, 1985, ปรับปรุงปี 1995 ISBN 0945193769 
 • สก็อตต์ ไรอัน จอห์นสัน: Georg Muffat และผลงานนางแบบชาวฝรั่งเศสของ JS Bach ต้นฉบับที่ไม่ได้เผยแพร่, LA/NYC 1993
 • Kenneth Cooper, Julius Zsako และ Georg Muffat, "ข้อสังเกตของ Georg Muffat เกี่ยวกับรูปแบบการแสดง Lully", The Musical Quarterly ฉบับที่ 53, ฉบับที่ 2 (เม.ย., 1967), หน้า 220–245. จัดพิมพ์โดย: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด
 • Georg Muffat เรียบเรียงและแปลโดย David K. Wilson จากการเรียบเรียงที่จัดทำโดย Ingeborg Harer, Yvonne Luisi-Weichsel, Ernest Hoetzl และ Thomas Binkley "Georg Muffat on Performance Practice – The Texts from Florilegium Primum, Florilegium Secundum และ Auserlesene Instrumentalmusik — การแปลใหม่พร้อมคำอธิบาย" (1653-1704) ซีรี่ส์: สิ่งตีพิมพ์ของสถาบันดนตรียุคแรก. อินเดียนา 2544. ไอ978-0-253-21397-6 
 • Sol Babbits – รายละเอียดที่จะมา –
 • – เฟรเดริก นอยมันน์
 • – จอห์น โอดอนเนล: "The Majestic Style" นิตยสารดนตรียุคแรก สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด;- รายละเอียดที่จะมา -
 • Anthony Newman: ล่ามดนตรีแห่งศตวรรษที่ 20 ของดนตรีแห่งศตวรรษที่ 18" ดนตรีและจดหมาย – รายละเอียดที่จะมา -
 • แอนโทนี นิวแมน: การแสดงนำของบาคในเรื่อง B-Minor; การศึกษาการปฏิบัติการปฏิบัติงาน The Diapason – รายละเอียดที่กำลังจะมา -; วิทยานิพนธ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยบอสตัน – รายละเอียดที่จะมา -
 • J. Quantz "ในการเล่นฟลุต" จี เชอร์เมอร์ มิวสิค – รายละเอียดที่จะตามมา –
 • CPE Bach – ศิลปะที่แท้จริงของการเล่นเครื่องดนตรีคีย์บอร์ด – รายละเอียดที่จะตามมา – เรียงความเกี่ยวกับศิลปะที่แท้จริงของการเล่นเครื่องดนตรีคีย์บอร์ด โดย Carl Philipp Emanuel Bach แปลและเรียบเรียงโดย William J. Mitchell ISBN 0393097161 
 • John Byrt - ดนตรีที่ไม่เท่ากัน (ดนตรีที่ไม่เท่ากันISBN 978-1-5262-0506-3 ) [1] 

ลิงค์ภายนอก

 • Rameau: Allemande ใน A จาก Nouvelles Suites Claudio Di Veroli ฮาร์ปซิคอร์ด (วิดีโอ YouTube) – ตัวอย่างสไตล์การเล่นของ Notes
4.0153040885925