Noahidism

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

รุ้ง เป็น สัญลักษณ์ที่ไม่เป็นทางการของลัทธิโนอาห์ ซึ่งแสดงถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อโนอาห์ที่จะไม่ท่วมโลกอีกและทำลายมนุษยชาติ

Noahidism ( / ˈ n ə h d ɪ z ə m / ) หรือNoachidism ( / ˈ n ə x d ɪ z ə m / ) เป็นขบวนการทางศาสนาของชาวยิวmonotheistic บนพื้นฐานของกฎทั้งเจ็ดของโนอาห์[1] [ 2] [3] [4] [5]และการตีความดั้งเดิมของพวกเขาในศาสนายิวออร์โธดอกซ์ [1] [2] [3] [4] [5] [6]ตามกฎหมายของชาวยิวคนที่ไม่ใช่ชาวยิว (คนต่างชาติ ) ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนายิวแต่พวกเขาจะต้องปฏิบัติตามกฎทั้งเจ็ดของโนอาห์เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีสถานที่ในโลก มา ( Olam Ha-Ba ) รางวัลสุดท้ายของผู้มีคุณธรรม [2] [3] [6] [7] [8] [9]บทลงโทษสำหรับการละเมิดกฎหมาย Noahide มีการกล่าวถึงใน Talmud [ 6]แต่ในทางปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับระบบกฎหมายที่ทำงานซึ่งก็คือ ที่สังคมส่วนรวมกำหนดขึ้น [6]ผู้ที่สมัครรับการปฏิบัติตามพันธสัญญาของโนอาห์จะเรียกว่า บีไน โนอาค ( ฮีบรู : בני נח , "บุตรของโนอาห์") หรือโนอาห์ ( / ˈ n . ə . h d ɪ s / ) [1] [2] [3] [5] [4] [10] [11]ขบวนการโนอาไฮด์สมัยใหม่ก่อตั้งขึ้นในปี 1990 โดยรับบีออร์โธดอกซ์จากอิสราเอล[1] [2] [11]ส่วนใหญ่ผูกติดอยู่กับชาบัด- Lubavitchและองค์กรไซออนิสต์ทางศาสนา[1] [2] [11]รวมทั้งสถาบันวัด [1] [2] [11]

ในอดีต คำว่าBnei Noach ในภาษาฮีบรู นั้นใช้กับผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวทั้งหมดในฐานะลูกหลานของโนอาห์ [2] [6]อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้ใช้เป็นหลักในการอ้างถึง "คนต่างชาติที่ชอบธรรม" ที่ปฏิบัติตามกฎเจ็ดประการของโนอาห์โดยเฉพาะ [2] [3] [4]ชุมชน Noahide ได้แพร่กระจายและพัฒนาเป็นหลักในสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรละตินอเมริกาไนจีเรียฟิลิปปินส์และรัสเซีย [4]ตามแหล่ง Noahide ในปี 2018 มี Noahide ที่เป็นทางการมากกว่า 20,000 แห่งทั่วโลกและประเทศที่มีจำนวนมากที่สุดคือฟิลิปปินส์ [2] [4] [11]

พันธสัญญาสีรุ้ง

สิ่งนี้มีอยู่ในหนังสือปฐมกาลบทที่ 9

กฎเจ็ดประการของโนอาห์

บัญญัติเจ็ดประการของพันธสัญญาโนอาห์ที่แจกแจงอยู่ในบาบิโลนทาลมุด ( Avodah Zarah 8:4, Sanhedrin 56a-b) คือ: [6] [7] [12] [13]

 1. ห้ามบูชารูปเคารพ [6] [7] [12] [13]
 2. อย่าสาป แช่งพระเจ้า [6] [7] [12] [13]
 3. ห้ามฆ่า. [6] [7] [12] [13]
 4. ห้ามล่วงประเวณีหรือล่วงประเวณี [6] [7] [12] [13]
 5. อย่าขโมย [6] [7] [12] [13]
 6. อย่ากินเนื้อที่ขาดจากสัตว์ที่มีชีวิต [6] [7] [12] [13]
 7. ตั้งศาลยุติธรรม . [6] [7] [12] [13] [14]

แบบอย่างทางประวัติศาสตร์

แนวความคิดของ "คนต่างชาติที่ชอบธรรม" มีแบบอย่างไม่กี่อย่างในประวัติศาสตร์ของศาสนายิวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาในพระคัมภีร์ไบเบิลและการ ครอบงำเมดิเตอร์เรเนียน ของโรมัน ในคัมภีร์ไบเบิลภาษาฮีบรูมีรายงานว่าสถานะทางกฎหมายของ เกอร์ โท ชา ฟ ( ฮีบรู : גר תושב ,เจอร์: "ชาวต่างชาติ" หรือ "เอเลี่ยน" + toshav : "ผู้อาศัย", lit. " คนต่างด้าวที่ มีถิ่นที่อยู่ ") [15] [16] (17) [18]มอบให้กับคนต่างชาติ (ที่ไม่ใช่ชาวยิว) ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งอิสราเอลที่ไม่ต้องการเปลี่ยนมานับถือศาสนายิวแต่ตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎเจ็ดประการของโนอาห์ [15] [16] [17] [18] Sebomenoiหรือผู้ที่ เกรงกลัว พระเจ้าของจักรวรรดิโรมันก็เป็นตัวอย่างในสมัยโบราณของผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวซึ่งรวมอยู่ในชุมชนชาวยิวโดยไม่เปลี่ยนมานับถือศาสนายิว [1] [19]

ในช่วงยุคทองของวัฒนธรรมชาวยิวในคาบสมุทรไอบีเรียนักปรัชญาชาวยิวในยุคกลาง และแรบไบ ไม โมนิเดส (1135–1204) เขียนไว้ในประมวลกฎหมาย ฮาลาคมิชเน ห์ โตราห์ ว่าคนต่างชาติ (ที่ไม่ใช่ชาวยิว) จะต้องปฏิบัติ ตามกฎเจ็ดข้อของโนอาห์โดยเฉพาะ และละเว้นจากศึกษาคัมภีร์โทราห์หรือปฏิบัติตามบัญญัติของชาวยิวรวมทั้งการพักผ่อนในวันสะบาโต [20]อย่างไรก็ตาม ไมโมนิเดสยังระบุด้วยว่าหากคนต่างชาติต้องการปฏิบัติตามบัญญัติของชาวยิวนอกเหนือจากกฎทั้งเจ็ดของโนอาห์ตามขั้นตอนฮาลาคิกที่ถูกต้อง พวกเขาจะไม่ถูกขัดขวางจากการทำเช่นนั้น (21) ตามคำกล่าวของไมโมนิเดส การสอนผู้ที่ไม่ใช่คนยิวให้ปฏิบัติตามกฎทั้งเจ็ดของโนอาห์เป็นหน้าที่ของชาวยิวทุกคน ซึ่งเป็นบัญญัติในตัวของมันเอง [3]กระนั้นก็ตาม เจ้าหน้าที่รับบีส่วนใหญ่ได้ปฏิเสธความคิดเห็นของไมโมนิเดสตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา และความเห็นพ้องต้องกันของฮาลาคิกที่เด่นชัดอยู่เสมอคือชาวยิวไม่จำเป็นต้องเผยแพร่กฎหมายโนอาไฮด์ไปยังผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิว [3]

ขบวนการโนอาไฮด์สมัยใหม่

Menachem Mendel Schneersonที่ Lubavitcher Rebbe สนับสนุนสาวกของเขาหลายต่อหลายครั้งให้เทศนากฎเจ็ดข้อของโนอาห์[1] [3]อุทิศที่อยู่บางส่วนของเขาให้กับรายละเอียดปลีกย่อยของประมวลกฎหมายนี้ [22]ตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1990 [1] [2] รับ บีออร์โธดอกซ์จากอิสราเอล ที่โดดเด่นที่สุดคือผู้ที่อยู่ในกลุ่มChabad-Lubavitchและองค์กรไซออนิสต์ทางศาสนา[1] [2] [11]รวมทั้งThe Temple Institute , [1] [2 ] [11]ได้จัดตั้งขบวนการโนอาไฮด์สมัยใหม่ขึ้น [1] [2] [11]องค์กร Noahide เหล่านี้นำโดยไซออนิสต์ทางศาสนาและแรบไบออร์โธดอกซ์มุ่งเป้าไปที่ผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวเพื่อเปลี่ยนศาสนาในหมู่พวกเขาและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของโนอาไฮด์ [1] [2] [11]อย่างไรก็ตาม พวกไซออนิสต์ทางศาสนาและแรบไบออร์โธดอกซ์ที่ชี้นำขบวนการโนอาไฮด์สมัยใหม่มักเกี่ยวข้องกับขบวนการวิหารที่สาม[1] [2] [11]และอธิบายถึง อุดมการณ์ แบ่งแยกเชื้อชาติและลัทธิสูงสุด ซึ่งรวมถึง ความเชื่อที่ว่าชาวยิวเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรและเหนือกว่าผู้ที่ไม่ใช่ยิวทางเชื้อชาติ [1] [2] [11]พวกเขาเป็นที่ปรึกษาให้กับโนอาไฮด์เพราะพวกเขาเชื่อว่ายุคพระเม สสิยาห์ จะเริ่มต้นด้วยการสร้างวิหารแห่งที่สามบนภูเขาเทมเพิลเมาน ต์ ในกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่เพื่อก่อตั้งฐานะปุโรหิตของชาวยิว ขึ้นใหม่ พร้อมกับการปฏิบัติพิธีบูชายัญ ทางพิธีกรรม และการก่อตั้ง ระบอบการปกครองของชาวยิวในอิสราเอล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชุมชนโนอาไฮด์ [1] [2] [11]มีสองแนวคิดที่แตกต่างกันของโนฮิดิสต์ในศาสนายิวออร์โธดอกซ์:

 • การ เคลื่อนไหวของ B'nei Noahซึ่งสมาชิกปฏิบัติตามกฎเจ็ดข้อของโนอาห์หรือกฎหมายเท่านั้นและถือได้ว่าพระบัญญัติที่เหลือใช้ไม่ได้กับพวกเขา นี่คือมุมมองของชบัด-ลู บาวิช และการเคลื่อนไหวอื่นๆ ซึ่งหมายความว่า Noahides ไม่สามารถถือวันสะบาโต ศึกษาโตราห์ (ยกเว้นกฎของโนอาไฮด์ทั้งเจ็ด) เป็นต้น
 • ขบวนการB'nei Noahซึ่งสมาชิกเชื่อว่าพวกเขาสามารถยึดมั่นในศาสนายิวได้อย่างสมบูรณ์เพื่อเรียนรู้จากชาวยิวและร่วมกันส่งเสริมWorld to Come ( Olam Ha-Ba )แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชาวยิว (เช่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนศาสนายิว ). หลังจากที่บีไน โนอาห์ยอมรับบัญญัติเจ็ดประการที่บังคับได้ พวกเขาก็สามารถปฏิบัติตามบัญญัติที่เหลือของชาวยิวได้ หากพวกเขาต้องการ ซึ่งรวมถึงการศึกษาโตราห์ การถือปฏิบัติวันสะบาโต การฉลองวันหยุดของชาวยิว ฯลฯ มุมมองนี้มีขึ้น ตัวอย่างเช่น โดยYoel SchwartzและOury Amos Cherki

เดวิด โนวัคศาสตราจารย์ด้านเทววิทยาและจริยธรรม ของชาวยิว ที่มหาวิทยาลัยโตรอนโตประณามขบวนการโนอาไฮด์สมัยใหม่โดยกล่าวว่า "ถ้าชาวยิวกำลังบอกคนต่างชาติว่าต้องทำอย่างไร ก็เป็นรูปแบบของลัทธิจักรวรรดินิยม " [3]

สภาสูงของบีไน โนอาห์

สภาสูงของบีไน โนอาห์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของชุมชนโนอาไฮด์ทั่วโลก ได้รับการรับรองโดยกลุ่มที่อ้างว่าเป็นสภาแซ นเฮ ด รินแห่งใหม่ [23]สภาสูงแห่งบีไน โนอาห์ประกอบด้วยกลุ่มโนอาฮิดซึ่งตามคำร้องขอของสภาซานเฮดรินที่เพิ่งตั้งไข่ได้รวมตัวกันในอิสราเอลเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2549 [24]เพื่อให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรโนอาไฮด์ระดับนานาชาติเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ เป็นสะพานเชื่อมระหว่าง Sanhedrin ที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่และ Noahides ทั่วโลก มีสมาชิกกลุ่มแรกสิบคนที่บินไปยังอิสราเอลและให้คำมั่นที่จะรักษากฎทั้งเจ็ดของโนอาห์และประพฤติตนภายใต้อำนาจของโนอาไฮด์เบธดิน (ศาลศาสนา) ของสภาซันเฮดรินที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่

แนวคิดสำหรับสภาเกิดขึ้นครั้งแรกโดยรับบีอับราฮัมโตเลดาโน เขาเช่นเดียวกับคนอื่นๆ อีกหลายคน เข้าใจว่า Noahides เช่นชาวยิว ต้องการกลุ่มผู้นำและนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งพวกเขาสามารถขอคำแนะนำในการศึกษาและการปฏิบัติตามโตราห์และผู้ที่สามารถช่วยรวมชุมชนทั่วโลกให้เป็นหนึ่งเดียว ด้วยเหตุนี้ จึงมีการค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมว่าใครเต็มใจและสามารถจัดตั้งองค์กรดังกล่าวได้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงเหล่านี้รวมตัวกันในกลางปี ​​พ.ศ. 2548 โดยคำเชิญส่วนตัวของ และอยู่ภายใต้การดูแลของตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจากความพยายามที่จะรื้อฟื้นสภาซันเฮดริน ขึ้นเป็นสภาโปรโต-โนอะไฮด์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ก่อตั้งได้ปรากฏตัวต่อหน้าคณะเดียวกันในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2549

สภาไม่ใช่เบธดิน และไม่มีอำนาจตามกฎหมาย (ฮาลาคิก) ใด ๆ ในการตัดสิน ค่อนข้างจะระบุว่าเป็นหน่วยงานอิสระของผู้นำและนักวิชาการ Noahide ที่มีการกำกับดูแลและคำแนะนำแบบฮาลาคิก (ศาสนา) เพื่อส่งเสริมการศึกษา การรวมเป็นหนึ่ง และการสั่งสอนของชุมชน Noahides และ Noahide ทั่วโลก สมาชิกปัจจุบันของสภาได้รับเชิญให้เข้าร่วมในความพยายามนี้เป็นการส่วนตัว อย่างไรก็ตาม สมาชิกสภาไม่ได้ "บวช" แต่หลังจากได้รับเชิญให้เข้าร่วมแล้ว พวกเขาตกลงที่จะทำงานร่วมกันเพื่อจัดตั้งสภานี้ สภาอยู่เบื้องหลังการก่อตั้งเว็บไซต์ WikiNoah.org

การรับทราบ

Meir KahaneและShlomo Carlebachจัดการประชุม Noahide ครั้งแรกในปี 1980 ในปี 1990 Kahane เป็นวิทยากรในการประชุมระดับนานาชาติครั้งแรกของลูกหลานของโนอาห์ การรวมตัวของโนอาไฮด์ครั้งแรกในฟอร์ตเวิร์ธ รัฐเท็กซั[1] [2] [11]หลังจากการลอบสังหาร Meir Kahaneในปีเดียวกันนั้นเองThe Temple Instituteซึ่งสนับสนุนให้สร้างวิหารยิวที่สามขึ้นใหม่บนTemple Mountในกรุงเยรูซาเล็มเริ่มส่งเสริมกฎหมาย Noahide ด้วย [1] [11]

ขบวนการChabad-Lubavitch เป็นขบวนการหนึ่งที่มีความกระตือรือร้นมากที่สุดในการเผยแพร่งานของ Noahide โดยเชื่อว่ามีคุณค่าทางจิตวิญญาณและทางสังคมสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิว อย่างน้อยก็แค่ยอมรับกฎหมาย Noahide [1] [2] [3] [4]ในปี 1982 Chabad-Lubavitch มีการอ้างอิงถึงกฎหมาย Noahide ประดิษฐานอยู่ในประกาศของประธานาธิบดีสหรัฐฯ : "ถ้อยแถลง 4921", [25]ลงนามโดยประธานาธิบดีRonald Reagan ของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น . [25]รัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริการะลึกถึงมติร่วมของสภาฯ 447 และในการเฉลิมฉลองวันเกิดปีที่ 80 ของMenachem Mendel Schneersonซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2525 ว่าเป็น "วันแห่งการไตร่ตรองแห่งชาติ"[25]

2532 และ 2533 ใน พวกเขามีการอ้างอิงถึงกฎหมายของโนอาไฮด์ที่ประดิษฐานอยู่ในประกาศของประธานาธิบดีสหรัฐ : "ถ้อยแถลง 5956" [26]ซึ่งลงนามโดยประธานาธิบดีจอร์จ เอช. ดับเบิลยู บุชในขณะนั้น [26]รัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริการะลึกถึงมติสภาผู้แทนราษฎรที่ 173 และเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดปีที่ 87 ของเมนาเคม เมนเดล ชเนียร์สัน ประกาศเมื่อ 16 เมษายน พ.ศ. 2532 และ 6 เมษายน พ.ศ. 2533 ว่าเป็น "วันการศึกษา สหรัฐอเมริกา" (26)

ในเดือนมกราคม 2547 ผู้นำทางจิตวิญญาณของชุมชน Druze ในอิสราเอล Sheikh Mowafak Tarifได้พบกับตัวแทนของ Chabad-Lubavitch เพื่อลงนามในแถลงการณ์เรียกร้องให้ผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวทั้งหมดในอิสราเอลปฏิบัติตามกฎหมาย Noahide; นายกเทศมนตรีของเมืองอาหรับShefa-'Amr (Shfaram) ซึ่งชุมชนมุสลิม คริสเตียน และ Druze อาศัยอยู่เคียงข้างกัน ก็ลงนามในเอกสารด้วย [27]

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 หัวหน้า รับบีแห่งอิสราเอลยิต ซั ค โยเซฟ ประกาศในระหว่างการเทศนาว่ากฎหมายของชาวยิวกำหนดให้ผู้ที่มิใช่ยิวเพียงคนเดียวที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในอิสราเอลต้องปฏิบัติตามกฎหมายของโนอาฮิด: [28] [29] "ตาม กฎหมายของชาวยิว ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่ใช่ยิวอาศัยอยู่ในดินแดนอิสราเอล – เว้นแต่เขาจะยอมรับกฎหมายของโนอาไฮด์ทั้งเจ็ด [... ] หากผู้ที่ไม่ใช่ยิวไม่เต็มใจที่จะยอมรับกฎหมายเหล่านี้ เราก็สามารถส่งเขาไปที่ซาอุดีอาระเบีย , [... ] เมื่อมีการไถ่ถอนเต็มจำนวน เราจะทำสิ่งนี้ " (28)โยเซฟกล่าวเพิ่มเติมว่า “ผู้ที่ไม่ใช่ยิวไม่ควรอาศัยอยู่ในดินแดนอิสราเอล [...] หากมือของเรามั่นคง หากเรามีอำนาจในการปกครอง ผู้ที่ไม่ใช่ยิวจะต้องไม่อาศัยอยู่ในอิสราเอล แต่ของเรา มือไม่มั่นคง [... ] ใครล่ะจะเป็นคนรับใช้ใครเล่าจะเป็นผู้ช่วยของเรานี่คือเหตุผลที่เราปล่อยให้พวกเขาอยู่ในอิสราเอล” [30]คำเทศนาของโยเซฟจุดชนวนให้เกิดความโกรธเคืองในอิสราเอลและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากสมาคมสิทธิมนุษยชนหลายแห่งเอ็นจีโอและสมาชิกของ Knesset ; [28] Jonathan Greenblattซี อีโอและผู้อำนวยการระดับประเทศของ Anti-Defamation Leagueและ Carole Nuriel ผู้อำนวยการสำนักงานต่อต้านการหมิ่นประมาทของสำนักงานอิสราเอลในอิสราเอล ประณามคำเทศนาของ Yosef อย่างจริงจัง: [28] [30]

คำกล่าวของหัวหน้ารับบีโยเซฟนั้นน่าตกใจและไม่อาจยอมรับได้ เป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลที่หัวหน้าแรบไบซึ่งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของรัฐอิสราเอลจะแสดงความคิดเห็นที่ไม่อดทนและเพิกเฉยต่อประชากรที่ไม่ใช่ชาวยิวของอิสราเอล ซึ่งรวมถึงพลเมืองที่ไม่ใช่ชาวยิวหลายล้านคน
ในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณ รับบีโยเซฟควรใช้อิทธิพลของเขาในการเทศนาเรื่องความอดกลั้นและความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น โดยไม่คำนึงถึงความเชื่อของพวกเขา และไม่พยายามกีดกันและดูถูกชาวอิสราเอลกลุ่มใหญ่
เราเรียกร้องให้หัวหน้าแรบไบถอนคำพูดของเขาและขออภัยสำหรับความผิดใด ๆ ที่เกิดจากความคิดเห็นของเขา [30]

ดูสิ่งนี้ด้วย

อ้างอิง

 1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Feldman, Rachel Z. (8 ตุลาคม 2017). "The Bnei Noah (ลูกของโนอาห์)" . โครงการศาสนาและจิตวิญญาณโลก เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 21 มกราคม 2020 . สืบค้นเมื่อ3 พฤศจิกายน 2020 .
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Feldman, Rachel Z. (สิงหาคม 2018). "ลูกหลานของโนอาห์: ลัทธิไซออนิสต์เมสสิยาห์สร้างศาสนาโลกใหม่หรือไม่" (PDF) . Nova Religio: วารสารศาสนาทางเลือกและศาสนาฉุกเฉิน . เบิร์กลีย์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย . 22 (1): 115–128. ดอย : 10.1525/nr.2018.22.1.115 . eISSN 1541-8480 . ISSN   1092-6690 . LCCN  98656716 . OCLC  36349271 . S2CID  149940089 . สืบค้นเมื่อ31 พฤษภาคม 2020 – ผ่านProject MUSE .
 3. a b c d e f g hi j Kress , Michael (2018). "ขบวนการโนอาไฮด์สมัยใหม่" . การเรียนรู้ ชาวยิวของฉัน สืบค้นเมื่อ31 พฤษภาคม 2020 .
 4. a b c d e f g Strauss, Ilana E. (26 มกราคม 2016). "คนต่างชาติที่ทำตัวเหมือนชาวยิว: ใครคือผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวที่นับถือศาสนายิวออร์โธดอกซ์" . นิตยสารแท็บเล็ต . สืบค้นเมื่อ31 ตุลาคม 2020 .
 5. อรรถa b c Tabachnick, Toby (22 กรกฎาคม 2010). "โนอาไฮด์สร้างเว็บไซต์สำหรับผู้ติดตามที่สนใจ" . พงศาวดารชาวยิวแห่งพิตต์สเบิร์ก . พิตต์สเบิร์ก. สืบค้นเมื่อ31 ตุลาคม 2020 .
 6. อรรถa b c d e f g h i j k l m ซิงเกอร์ Isidore ; กรีนสโตน, จูเลียส เอช. (1906). "กฎหมายโนเชียน" . สารานุกรมชาวยิว . มูลนิธิ โคเปล แมน เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2555 . สืบค้นเมื่อ10 พฤศจิกายน 2020 .
 7. a b c d e f g h i Reiner, Gary (2011) [1997]. "ทฤษฎีความอดทนทางศาสนาของฮา-เมอีรี " ในลอว์เซ่น จอห์น คริสเตียน; Nederman, Cary J. (สหพันธ์). นอกเหนือจากสมาคมข่มเหง: ความอดทนทางศาสนาก่อนการตรัสรู้ ฟิลาเดลเฟีย : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย . น. 86–87. ดอย : 10.9783/9780812205862.71 . ISBN 978-0-8122-0586-2.
 8. โมเสส ไมโมนิเดส (2012). “ฮิลคอต มลาคีม (กฎของกษัตริย์และสงคราม)” . มิชเน ห์ โทราห์ . แปลโดย เบราเนอร์, รูเวน. เซฟาเรีย. หน้า 8:14 . สืบค้นเมื่อ10 สิงหาคม 2020 .
 9. สารานุกรมทัลมูดิต (Hebrew ed., Israel, 5741/1981, entry Ben Noah , end of article); สังเกตการอ่าน ไม โมนิเดสและข้ออ้างอิงต่างๆ ในเชิงอรรถ
 10. ^ แฮร์ริส เบ็น (26 มิถุนายน 2552) "ผู้ที่ไม่ใช่ยิวที่โอบรับโตราห์เป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของพวกเขาทางออนไลน์" . เจวีคลี่ ซานฟรานซิสโก. สืบค้นเมื่อ31 ตุลาคม 2020 .
 11. a b c d e f g hi j k l m n Ilany , Ofri (12 กันยายน 2018). "ศาสนาไซออนิสต์เมสสิยานิก ซึ่งผู้เชื่อนับถือศาสนายิว (แต่ปฏิบัติไม่ได้)" . ฮาเร็ตซ์ . เทลอาวีฟ . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2020 . สืบค้นเมื่อ31 พฤษภาคม 2020 .
 12. อรรถa b c d e f g h Berkowitz, Beth (2017). "แนวทางกฎหมายต่างประเทศในอิสราเอลในพระคัมภีร์ไบเบิลและยิวคลาสสิกตลอดยุคกลาง" . ในHayes, Christine (ed.) Cambridge Companion กับศาสนายิวและกฎหมาย นครนิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ . หน้า 147–149. ISBN 978-1-107-03615-4. LCCN  2016028972 .
 13. a b c d e f g h "กฎหมายโนอาไฮด์" . สารานุกรมบริแทนนิกา . เอดินบะระ : Encyclopædia Britannica, Inc. 14 มกราคม 2551 เก็บถาวร จาก ต้นฉบับเมื่อ 21 มกราคม 2559 สืบค้นเมื่อ10 พฤศจิกายน 2020 . Noahide Lawsเรียกอีกอย่างว่าNoachian Lawsซึ่งเป็นคำเรียกของชาวยิวTalmudicสำหรับกฎพระคัมภีร์เจ็ดข้อที่มอบให้กับอาดัมและโนอาห์ก่อนการเปิดเผยแก่โมเสสบนภูเขาซีนายและมีผลผูกพันมนุษย์ทั้งปวง
  เริ่มต้นด้วยปฐมกาล 2:16ชาวบาบิโลนทัลมุดระบุบัญญัติหกข้อแรกว่าเป็นข้อห้ามในการเคารพรูปเคารพ การดูหมิ่นศาสนา การฆาตกรรม การล่วงประเวณี และการโจรกรรม และคำสั่งเชิงบวกในการจัดตั้งศาลยุติธรรม หลังจากน้ำท่วมแล้ว บัญญัติข้อที่เจ็ดที่มอบให้โนอาห์ห้ามกินเนื้อที่ตัดจากสัตว์ที่มีชีวิต (ปฐมกาล 9:4) แม้ว่ากฎหมายจะเพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 30 ฉบับในเวลาต่อมา โดยมีข้อห้ามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอดอัณฑะ เวทมนตร์ และการปฏิบัติอื่นๆ "กฎทั้งเจ็ด" ซึ่งมีความแตกต่างเล็กน้อย ยังคงสถานะเดิมเป็นบัญญัติที่เชื่อถือได้และเป็นที่มาของกฎหมายอื่นๆ เป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานในการปกป้องmonotheismและรับประกันจรรยาบรรณในสังคม กฎหมายเหล่านี้ให้กรอบกฎหมายสำหรับคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในดินแดนของชาวยิว ไมโมนิเดสจึงถือว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้เป็นผู้ที่ "รับประกันส่วนหนึ่งในโลกที่จะมาถึง "
 14. ^ "ศาลสูงสุด 56" . ทัลมุดบาบิโลน . ฮาลาคาห์
 15. อรรถเป็น โบรไมลีย์ เจฟฟรีย์ ดับเบิลยู. (1986) สารานุกรมพระคัมภีร์มาตรฐานสากล ฉบับที่ 3 (ฉบับปรับปรุงแก้ไขอย่างเต็มที่). แกรนด์ ราปิดส์ มิชิแกน : เอิ ร์ดแมนส์ . หน้า 1010. ISBN 0-8028-3783-2. ในวรรณคดีของแรบไบ คนเกอร์ โทชาบเป็นคนต่างชาติที่ปฏิบัติตามบัญญัติของโนอาเชียแต่ไม่ถือว่าเปลี่ยนมานับถือศาสนายิวเพราะเขาไม่ยินยอมที่จะเข้าสุหนัต [... ] นักวิชาการบางคนทำผิดพลาดในการเรียกger toshabว่าเป็น "ผู้เปลี่ยนศาสนา" หรือ "semiproselyte" แต่เจอร์โทชาบเป็นมนุษย์ต่างดาวที่อาศัยอยู่ในอิสราเอลจริงๆ นักวิชาการบางคนอ้างว่าคำว่า " บรรดาผู้เกรงกลัวพระเจ้า " ( yir᾿ei Elohim / Shamayim ) ถูกใช้ในวรรณคดีของพวกรับบีเพื่อแสดงถึงคนต่างชาติที่อยู่ริมโบสถ์ พวกเขาไม่ได้เปลี่ยนมานับถือศาสนายิว แม้ว่าพวกเขาจะสนใจศาสนายิวและปฏิบัติตามกฎหมายบางส่วน
 16. ^ a b Bleich, J. David (1995). ปัญหาฮา ลาคร่วมสมัย ฉบับที่ 4. นครนิวยอร์ก: สำนักพิมพ์ KTAV ( สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเยชิวา ) หน้า 161. ISBN 0-88125-474-6. Rashi , Yevamot 48bยืนยันว่ามนุษย์ต่างดาวประจำถิ่น ( ger toshav ) มีหน้าที่ต้องถือปฏิบัติShabbat เกอร์ โทชาในการยอมรับบัญญัติเจ็ดประการของบุตรของโนอาห์ ได้ละทิ้งรูปเคารพและ [... ] ด้วยเหตุนี้จึงได้รับสถานะคล้ายกับ อับ ราฮัม [... ] อันที่จริงRabbenu Nissim , Avodah Zarah 67b ประกาศว่าสถานะของผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่ยังไม่ได้แช่งนั้นด้อยกว่าของger toshavเพราะการยอมรับ "แอกของพระบัญญัติ" ของอดีตมีจุดประสงค์เพื่อผูกมัดเฉพาะในภายหลัง การแช่ นอกจากนี้สถาบันger toshavเนื่องจากโครงสร้างแบบฮาลาคได้ล่วงไปพร้อมกับการ ทำลาย พระวิหาร
 17. อรรถเป็น ซิงเกอร์ Isidore ; กรีนสโตน, จูเลียส เอช. (1906). "กฎหมายโนเชียน" . สารานุกรมชาวยิว . มูลนิธิ โคเปล แมน เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2555 . สืบค้นเมื่อ10 พฤศจิกายน 2020 . กฎเจ็ดข้อ. กฎหมายที่พวกแรบไบคิดว่าจะผูกมัดมนุษยชาติในวงกว้างก่อนการเปิดเผยที่ซีนายและยังคงผูกมัดกับผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิว คำว่าNoachianบ่งบอกถึงความเป็นสากลของศาสนพิธีเหล่านี้ เนื่องจากมนุษยชาติทั้งมวลควรจะสืบเชื้อสายมาจากบุตรชายทั้งสามของ Noahผู้ซึ่งรอดชีวิตเพียงคนเดียวน้ำท่วม . [... ] ตามมุมมองของพวกเขาในเนื้อเรื่องในปฐมกาล 2:16พวกเขาประกาศว่าพระบัญญัติหกประการต่อไปนี้ได้รับคำสั่งจากอาดัม: (1) ไม่บูชารูปเคารพ; (2) ไม่ดูหมิ่นพระนามพระเจ้า (3) จัดตั้งศาลยุติธรรม (4) ไม่ฆ่า; (5) ไม่ล่วงประเวณี และ (6) ไม่ให้ปล้น (Gen. R. xvi. 9, xxiv. 5; Cant. R. i. 16; comp. Seder 'Olam Rabbah, ed. Ratner, ch. v. and notes, Wilna, 1897; ไมโมนิเดส "ยาด" เมลาคิม ทรงเครื่อง 1). พระบัญญัติข้อที่เจ็ดเพิ่มเข้ามาหลังน้ำท่วม—ไม่ให้กินเนื้อที่ถูกตัดออกจากสัตว์ที่มีชีวิต ( ปฐมกาล 9:4 ) [... ] ดังนั้นลมุดมักพูดถึง "กฎเจ็ดข้อของบุตรของโนอาห์" ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อบังคับสำหรับมวลมนุษยชาติ ซึ่งขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ที่ผูกมัดเฉพาะชาวอิสราเอลเท่านั้น (Tosef., 'Ab. Zarah, ix. 4; Sanh. 56a et ตามลำดับ) [... ] ผู้ที่สังเกตกฎ Noachian ทั้งเจ็ดถือเป็นคนต่างด้าวที่มีภูมิลำเนาเป็นหนึ่งในผู้เคร่งศาสนาของคนต่างชาติและได้รับการรับรองจากส่วนหนึ่งในโลกที่จะมาถึง (Tosef., Sanh. xiii. 1; Sanh . 105a; comp. ib. 91b; "Yad," lc viii. 11) {{cite encyclopedia}}: ลิงค์ภายนอกใน|quote=( ช่วยเหลือ )
 18. อรรถข จา อบส์ โจเซฟ ; เฮิร์ช, เอมิล จี. (1906). "ผู้เปลี่ยนศาสนา: คนกึ่งคนกลับใจใหม่" . สารานุกรมชาวยิว . มูลนิธิ โคเปล แมน เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 31 พฤษภาคม 2555 . สืบค้นเมื่อ10 พฤศจิกายน 2020 . เพื่อที่จะหาแบบอย่าง พวกแรบไบได้ไปไกลถึงขั้นสันนิษฐานว่าผู้เปลี่ยนศาสนาของคำสั่งนี้เป็นที่ยอมรับในกฎหมายพระคัมภีร์ไบเบิลโดยนำคำว่า "โทชาบ" มาใช้กับพวกเขา ("คนเฝ้าบ้าน" "ชาวพื้นเมือง" ซึ่งหมายถึงชาวคานาอันดู ไม โมนิเดส' คำอธิบายใน "ยาด" Issure Biah, xiv. 7; ดู Grätz, lcp 15) ที่เกี่ยวข้องกับ "ger" (ดู Ex. xxv. 47 ซึ่งการอ่านที่ดีกว่าคือ "we-toshab") อีกชื่อหนึ่งของชนชั้นนี้คือ "proselyte of the gate" ("ger ha-sha'ar" นั่นคือคนที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของชาวยิว comp. Deut. v. 14, xiv. 21 หมายถึงคนแปลกหน้าที่ มีการเรียกร้องทางกฎหมายเกี่ยวกับความเอื้ออาทรและการคุ้มครองเพื่อนบ้านชาวยิวของเขา) เพื่อที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเหล่านีโอไฟต์ในที่สาธารณะก่อนที่จะมี "อาเบริม" สามคนหรือผู้มีอำนาจ หน้าที่อันเคร่งขรึมที่จะไม่บูชารูปเคารพ ซึ่งเป็นภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับคำสั่งห้ามของโนอาเชียทั้งเจ็ดเป็นข้อผูกมัด (' อับ. ซาราห์ 64b; "ยัด" อิซชัวร์ บีอาห์ xiv. 7) [... ] ดูเหมือนว่าความเข้มงวดมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะยืนกรานให้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสดังกล่าวปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมด ยกเว้นการสงวนและการแก้ไขที่ทำขึ้นอย่างชัดเจนในนามของพวกเขา ยิ่งผู้ผ่อนปรนมากขึ้นก็พร้อมที่จะให้ความเสมอภาคกับชาวยิวอย่างเต็มที่ทันทีที่พวกเขาละทิ้งรูปเคารพอย่างเคร่งขรึม "ผ่านสื่อ" ถูกยึดครองโดยผู้ที่ถือว่าการยึดมั่นในศีลเจ็ดของโนอาเชียนของสาธารณชนเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นที่ขาดไม่ได้ (Gerim iii.; 'Ab. Zarah 64b; Yer. Yeb. 8d; Grätz, lc pp. 19–20) เครื่องหมายภายนอกของการยึดมั่นในศาสนายิวนี้คือการปฏิบัติตามวันสะบาโต (Grätz, lc pp. 20 et seq.; but comp. Ker. 8b) ยิ่งผู้ผ่อนปรนมากขึ้นก็พร้อมที่จะให้ความเสมอภาคกับชาวยิวอย่างเต็มที่ทันทีที่พวกเขาละทิ้งรูปเคารพอย่างเคร่งขรึม "ผ่านสื่อ" ถูกยึดครองโดยผู้ที่ถือว่าการยึดมั่นในศีลเจ็ดของโนอาเชียนของสาธารณชนเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นที่ขาดไม่ได้ (Gerim iii.; 'Ab. Zarah 64b; Yer. Yeb. 8d; Grätz, lc pp. 19–20) เครื่องหมายภายนอกของการยึดมั่นในศาสนายิวนี้คือการปฏิบัติตามวันสะบาโต (Grätz, lc pp. 20 et seq.; but comp. Ker. 8b) ยิ่งผู้ผ่อนปรนมากขึ้นก็พร้อมที่จะให้ความเสมอภาคกับชาวยิวอย่างเต็มที่ทันทีที่พวกเขาละทิ้งรูปเคารพอย่างเคร่งขรึม "ผ่านสื่อ" ถูกยึดครองโดยผู้ที่ถือว่าการยึดมั่นในศีลเจ็ดของโนอาเชียนของสาธารณชนเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นที่ขาดไม่ได้ (Gerim iii.; 'Ab. Zarah 64b; Yer. Yeb. 8d; Grätz, lc pp. 19–20) เครื่องหมายภายนอกของการยึดมั่นในศาสนายิวนี้คือการปฏิบัติตามวันสะบาโต (Grätz, lc pp. 20 et seq.; but comp. Ker. 8b)
 19. กู๊ดแมน, มาร์ติน (2007). "อัตลักษณ์และอำนาจในศาสนายิวโบราณ" . ศาสนายิวในโลกโรมัน: รวบรวมบทความ ยูดายโบราณและศาสนาคริสต์ยุคแรก ฉบับที่ 66. Leiden : สำนักพิมพ์ ที่ยอด เยี่ยม น. 30–32. ดอย : 10.1163/ej.9789004153097.i-275.7 . ISBN 978-90-04-15309-7. ISSN  1871-6636 . LCCN  2006049637 . S2CID  161369763 .
 20. โมเสส ไมโมนิเดส (2012). “ฮิลคอต มลาคีม (กฎของกษัตริย์และสงคราม)” . มิชเน ห์ โทราห์ . แปลโดย เบราเนอร์, รูเวน. เซฟาเรีย. หน้า 10:9 . สืบค้นเมื่อ10 สิงหาคม 2020 .
 21. โมเสส ไมโมนิเดส (2012). “ฮิลคอต มลาคีม (กฎของกษัตริย์และสงคราม)” . มิชเน ห์ โทราห์ . แปลโดย เบราเนอร์, รูเวน. เซฟาเรีย. หน้า 10:10 . สืบค้นเมื่อ10 สิงหาคม 2020 .
 22. ^  • Schneerson, Menachem Mendel (1979). Likkutei Sichot [ Collected Talks ] (ในภาษายิดดิช). ฉบับที่ 4. บรู๊คลิน : สมาคมสิ่งพิมพ์ Kehot หน้า 1094. ISBN 978-0-8266-5722-0.
   • Schneerson, Menachem Mendel (1985) Likkutei Sichot [ Collected Talks ] (ในภาษายิดดิช). ฉบับที่ 26. บรู๊คลิน : Kehot Publication Society . หน้า 132–144. ISBN 978-0-8266-5749-7.
   • ชเนียร์สัน, เมนาเคม เมนเดล (1987). Likkutei Sichot [ Collected Talks ] (ในภาษายิดดิช). ฉบับที่ 35. บรู๊คลิน : Kehot Publication Society . หน้า 97. ISBN 978-0-8266-5781-7.
 23. ฮาเลวี เอซรา (28 กันยายน พ.ศ. 2548) "สภาแซนเฮดรินเดินหน้าจัดตั้งสภาโนอะฮิด " อ รุตซ์ เชวา . เบท เอสืบค้นเมื่อ1 พฤศจิกายน 2020 .
 24. ฮาเลวี, เอซรา (10 มกราคม พ.ศ. 2549). "กลุ่มผู้แทนที่ไม่ใช่ชาวยิวมาที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อกฎหมายของโนอาห์ " อ รุตซ์ เชวา . เบท เอสืบค้นเมื่อ1 พฤศจิกายน 2020 .
 25. อรรถa b c วูลลีย์ จอห์น; ปีเตอร์ส, เกอร์ฮาร์ด (3 เมษายน 2525) “โรนัลด์ เรแกน ประธานาธิบดีคนที่ 40 ของสหรัฐอเมริกา: 1981–1989 – ถ้อยแถลง 4921—วันไตร่ตรองแห่งชาติ” . โครงการประธานาธิบดีอเมริกัน . มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานตาบาร์บารา สืบค้นเมื่อ9 พฤศจิกายน 2020 .
 26. อรรถa b c วูลลีย์ จอห์น; ปีเตอร์ส, เกอร์ฮาร์ด (14 เมษายน 1989) "จอร์จ บุช ประธานาธิบดีคนที่ 41 ของสหรัฐอเมริกา: 1989-1993 – Proclamation 5956—Education Day, USA, 1989 and 1990" . โครงการประธานาธิบดีอเมริกัน . มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานตาบาร์บารา สืบค้นเมื่อ1 พฤศจิกายน 2020 .
 27. "ผู้นำทางศาสนาของดรูซให้คำมั่นสัญญากับโนอาไคด์ "กฎทั้งเจ็ด"" . Arutz Sheva . Beit El . 18 มกราคม 2547 . สืบค้นเมื่อ1 พฤศจิกายน 2020 .
 28. อรรถa b c d ชารอน เจเรมี (28 มีนาคม 2559). "ผู้ที่ไม่ใช่ยิวในอิสราเอลต้องรักษากฎหมายของโนอาไฮด์ หัวหน้ารับบีกล่าว " เยรูซาเลมโพสต์ เยรูซาเลม. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 28 มีนาคม 2559 . สืบค้นเมื่อ10 พฤศจิกายน 2020 .
 29. ^ "รายงานเสรีภาพทางศาสนาระหว่างประเทศของอิสราเอลประจำปี 2559: อิสราเอลและดินแดนที่ถูกยึดครอง" (PDF ) รัฐ . gov กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ - สำนักประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และแรงงาน 2019 . สืบค้นเมื่อ1 มิถุนายน 2020 .
 30. อรรถa b c Greenblatt โจนาธาน ; นูเรียล, แคโรล (28 มีนาคม 2559). "ADL: คำแถลงของหัวหน้าแรบไบของอิสราเอลต่อผู้ที่ไม่ใช่ยิวที่อาศัยอยู่ในอิสราเอลนั้นน่าตกใจและไม่อาจยอมรับได้ " Adl.org . มหานครนิวยอร์ก: ลีกต่อต้าน การหมิ่นประมาท เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 14 มีนาคม 2017 . สืบค้นเมื่อ10 พฤศจิกายน 2020 .

อ่านเพิ่มเติม

ลิงค์ภายนอก

0.086529016494751