ลัทธิโนฮิด

รุ้งกินน้ำเป็นสัญลักษณ์อย่างไม่เป็นทางการของลัทธิโนอาฮิด ชวนให้นึกถึงเรื่องเล่าเกี่ยวกับน้ำท่วมในปฐมกาลซึ่งมีรุ้งปรากฏต่อโนอาห์หลังน้ำท่วม มันแสดงถึง พระสัญญาของ พระเจ้าที่มีต่อโนอาห์ที่จะงดเว้นไม่ให้น้ำท่วมโลกและทำลายชีวิตทั้งมวลอีกครั้ง [1]

ลัทธิโนอาฮิด ( / ˈ n ə h d ɪ z ə m / ) หรือลัทธิโนอาฮิด ( / ˈ n ə x d ɪ z ə m / ) เป็นขบวนการทางศาสนาของชาวยิว ที่นับถือพระเจ้า องค์เดียว มุ่งเป้าไปที่ผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิว[9]มีพื้นฐานอยู่บน กฎ ทั้งเจ็ดของโนอาห์[10]และการตีความแบบดั้งเดิมภายใน ศาสนายิวออ ร์โธดอกซ์ [11]

ตามกฎหมายของชาวยิวผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิว ( โกยิม ) ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนายิวแต่พวกเขาจะต้องปฏิบัติตามกฎทั้งเจ็ดของโนอาห์เพื่อรับประกันสถานที่ในโลกที่จะมาถึง ( โอลัม ฮาบา ) รางวัลสุดท้ายของคนชอบธรรม [17]บทลงโทษสำหรับการละเมิดกฎหมายโนอาไฮด์ใด ๆ ได้ถูกกล่าวถึงในTalmud , [12]แต่ในทางปฏิบัติแล้ว มันอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายที่ใช้งานได้ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยสังคมโดยรวม (12)บรรดาผู้ที่สมัครรับการปฏิบัติตามพันธสัญญาของโนอาห์จะเรียกว่าบีไน โนอาช ( ฮีบรู : בני נה, "บุตรของโนอาห์") หรือโนอาฮิเดส ( / ˈ n . ə . h d ɪ s / ) [18]ขบวนการโนอาไฮด์สมัยใหม่ก่อตั้งขึ้นในคริสต์ทศวรรษ 1990 โดยแรบไบชาวยิวออร์โธด็อกซ์ จากอิสราเอล[2] [3] [ 7]ส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับChabad-Lubavitchและองค์กรไซออนิสต์ทางศาสนา[2] [ 3] [7]รวมถึงสถาบันวัด . [2] [3] [7]

ใน อดีตคำภาษาฮีบรูBnei Noachใช้กับผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวทุกคนในฐานะผู้สืบเชื้อสายของโนอาห์ [3] [12] [13]อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้ใช้เพื่ออ้างถึง "คนต่างชาติที่ชอบธรรม" เป็นหลักโดยเฉพาะซึ่งปฏิบัติตามกฎทั้งเจ็ดของโนอาห์ [3] [ 4] [ 5 ] ชุมชนโนอาไฮด์ได้แพร่ กระจายและพัฒนาเป็นหลักในสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรละตินอเมริกาไนจีเรียฟิลิปปินส์และรัสเซีย [5]อ้างอิงจากแหล่งข่าวโนอาไฮด์ในปี 2018มีโนอาฮิดอย่างเป็นทางการมากกว่า 20,000 ตัวทั่วโลก และประเทศที่มีจำนวนมากที่สุดคือฟิลิปปินส์ [3] [5] [7]

พันธสัญญาของโนอาห์

พื้นฐานทางเทววิทยาสำหรับพระบัญญัติเจ็ดประการของพันธสัญญาโนอาห์กล่าวกันว่าได้มาจากการตีความข้อเรียกร้องที่จ่าหน้าถึงอาดัม[19]และถึงโนอาห์[20] ซึ่งเชื่อ กันว่าเป็นบรรพบุรุษของมนุษยชาติในศาสนายิวและด้วยเหตุนี้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นกฎศีลธรรมสากล (13) (21)พระบัญญัติเจ็ดประการของพันธสัญญาโนอาห์ที่แจกแจงไว้ในทัลมุดของชาวบาบิโลน ( อโวดาห์ ซาราห์ 8:4, ซันเฮดริน 56a-b) คือ: (24)

 1. ห้ามบูชารูปเคารพ [25]
 2. อย่าสาปแช่ง พระเจ้า [26]
 3. อย่าฆ่า . [27]
 4. อย่าล่วงประเวณีหรือผิดศีลธรรมทางเพศ [28]
 5. อย่าขโมย . [29]
 6. อย่ากินเนื้อที่ฉีกมาจากสัตว์ที่มีชีวิต [30]
 7. จัดตั้งศาลยุติธรรม _ [32]

ตามคำบอกเล่าของนักบวชนิกายโรมันคาทอลิกชาว อเมริกัน และนักศาสนศาสตร์ผู้เคร่งศาสนาบรูซ อาร์. บาร์นส์ พันธะผูกพันในการปฏิบัติตามพันธสัญญาโนอาห์และพระบัญญัติเจ็ดประการนั้นเป็นหน้าที่ของชาวยิวเช่นกัน และยังคงมีผลสำหรับพวกเขาจนกว่าบัญญัติสิบประการจะมอบให้โมเสสบนภูเขา สินาย : [13]

ด้วยการประทานโตราห์พระเจ้าทรงเลือกกลุ่มชนที่จะดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติของพระองค์ นี่เป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับผู้ที่เชื่อว่าการเปิดเผยเป็นเพียงการแสดงออกที่แท้จริงของกฎเท่านั้น บุคคลดังกล่าวคิดว่ากฎที่เปิดเผยมีอำนาจเหนือกว่า และกฎโนอาไฮด์ถูกรวมเข้ากับกฎของโมเสสส่งผลให้สูญเสียความเป็นอิสระ การรวมกฎหมายทั้งสองชุดนี้เข้าด้วยกันระหว่างการเปิดเผยที่ซีนายทำให้เข้มแข็งขึ้นและยืนยัน (แทนที่จะลดน้อยลง) ภาระผูกพันสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวในการปฏิบัติตามกฎของโนอาไฮด์ คนต่างชาติที่ชอบธรรมจำเป็นต้องปฏิบัติตามพระบัญญัติเจ็ดประการและโดยสมาคม บัญญัติไซนาย เนื่องจากขณะนี้กฎหมายโนอาไฮด์ได้รับการพิจารณาให้รวมเข้าไว้ในกฎหมายไซนาย สิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนความแตกต่างระหว่างคนทั้งสองกลุ่มที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง [...] ความสัมพันธ์ระหว่างชาวโนอาห์กับชาวยิวมักจะคล้ายคลึงกับความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาสที่ซื่อสัตย์เสมอ ภาระผูกพันในการปฏิบัติตามกฎของโนอาไฮด์เป็นหน้าที่ของชาวยิวตั้งแต่อาดัมจนถึงวิวรณ์ที่ซีนาย นักคิดชาวยิวแทบทุกคนที่จัดการกับปัญหานี้มักจะคำนึงถึงเรื่องนี้อยู่เสมอ [13]

แบบอย่างทางประวัติศาสตร์

แนวคิดเรื่อง "คนต่างชาติที่ชอบธรรม" ( เจอริม โทชาวิม ) มีแบบอย่างบางประการในประวัติศาสตร์ของศาสนายิวโดยหลักๆ ในสมัยพระคัมภีร์ไบเบิลและการครอบงำของโรมันในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ในพระคัมภีร์ฮีบรูมีรายงานว่าสถานะทางกฎหมายของเกอร์ โทชาฟ ( Biblical Hebrew : גר תושב , ger : "ชาวต่างชาติ" หรือ "เอเลี่ยน" + toshav : "resident", lit. ' resident Alien ') [37]ได้รับการอนุญาต แก่คนต่างชาติ (ไม่ใช่ยิว) ที่อาศัยอยู่ในดินแดนอิสราเอลผู้ไม่ต้องการเปลี่ยนมานับถือศาสนายิวแต่ตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎเจ็ดประการของโนอาห์ [38] Sebomenoi หรือผู้เกรงกลัวพระเจ้าของจักรวรรดิโรมันเป็นอีกตัวอย่างโบราณของผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวที่ถูกรวมไว้ในชุมชนชาวยิวโดยไม่เปลี่ยนมานับถือศาสนายิว [2] [39]

ในช่วงยุคทองของวัฒนธรรมชาวยิวในคาบสมุทรไอบีเรี ย นักปรัชญาชาวยิวในยุคกลาง และรับบี โมเสสไมโมนิเดส (ค.ศ. 1135–1204) เขียนไว้ในประมวลกฎหมาย ฮา ลาคิก มิชเนห์ โทราห์ว่าคนต่างชาติ (ไม่ใช่ชาวยิว) จะต้องปฏิบัติตามกฎทั้งเจ็ดของโนอาห์โดยเฉพาะและงดเว้น จากการศึกษาโตราห์หรือปฏิบัติตามบัญญัติของชาวยิวรวมทั้งการพักผ่อนในวันถือบวช ; [40]อย่างไรก็ตาม ไมโมนิเดสยังระบุด้วยว่าหากคนต่างชาติต้องการปฏิบัติตามบัญญัติของชาวยิวนอกเหนือจากกฎเจ็ดประการของโนอาห์ตามขั้นตอนฮาลาคิกที่ถูกต้อง พวกเขาจะไม่ขัดขวางไม่ให้ทำเช่นนั้น [41] ตามที่ไมโมนิเดสกล่าวไว้ การสอนผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวให้ปฏิบัติตามกฎเจ็ดข้อของโนอาห์นั้นเป็นหน้าที่ของชาวยิวทุกคน ซึ่งเป็นพระบัญญัติในตัวมันเอง [4]อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รับบีส่วนใหญ่ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาได้ปฏิเสธความคิดเห็นของไมโมนิดีส และฉันทามติแบบฮาลาคิกที่โดดเด่นอยู่เสมอคือชาวยิวไม่จำเป็นต้องเผยแพร่กฎหมายโนอาฮิดไปยังผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิว [4]

ในช่วงทศวรรษที่ 1860 ในยุโรปตะวันตกแนวคิดเรื่องลัทธิโนอาฮิดในฐานะศาสนายิวสากลสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ยิวได้รับการพัฒนาโดยเอไลจาห์ เบนาโมเซจ[2] [ 42 ]แร บไบดิกออ ร์ โธดอกซ์ ชาวอิตาลี และคับบาลิสต์ชาวยิว ที่มีชื่อเสียง ระหว่างปี ค.ศ. 1920-1930 นักเขียนชาวฝรั่งเศส Aimé Pallière  [fr]ได้นำกฎหมายโนอาฮิดมาใช้ตามคำแนะนำของอาจารย์ของเขา Elijah Benamozegh ; หลังจากนั้น Pallière ได้เผยแพร่หลักคำสอนของ Benamozegh ในยุโรปและไม่เคยเปลี่ยนมานับถือศาสนายิวอย่างเป็นทางการ [2] [21]นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่ให้เหตุผลว่าบทบาทของเบนาโมเซจในการถกเถียงเรื่องลัทธิสากลนิยมของชาวยิวในประวัติศาสตร์ปรัชญาของชาวยิวมุ่งเน้นไปที่กฎเจ็ดข้อของโนอาห์ในฐานะวิธีการยอมจำนนต่อการเปลี่ยนจรรยาบรรณของชาวยิวจากลัทธิเฉพาะเจาะจงไปสู่ลัทธิสากลนิยม แม้ว่าข้อโต้แย้งที่เขาใช้เพื่อสนับสนุนมุมมองที่เป็นสากลนิยมของเขานั้นไม่ใช่ต้นฉบับหรือไม่เคยได้ยินมาก่อนในประวัติศาสตร์ของการอภิปรายนี้ ตามคำกล่าว ของ เคลมองซ์ บูลูก รองศาสตราจารย์ด้านยิวและอิสราเอลศึกษาที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ในเมืองนิวยอร์ก คาร์ล และเบอร์นิ ซ วิตเทน เบนาโมเซจเพิกเฉยต่ออคติทางชาติพันธุ์ ที่มีอยู่ในกฎหมายโนอาไฮด์ ในขณะที่ขบวนการทางการเมืองของชาวยิวฝ่ายขวา ร่วมสมัยบางกลุ่ม มี กอดพวกเขา [42]

ขบวนการโนอาไฮด์สมัยใหม่

Menachem Mendel Schneersonที่ Lubavitcher Rebbe สนับสนุนผู้ติดตามของเขาหลายต่อหลายครั้งเพื่อสั่งสอนกฎเจ็ดข้อของโนอาห์[2] [4]โดยอุทิศคำปราศรัยบางส่วนของเขาให้กับรายละเอียดปลีกย่อยของรหัสนี้ [44] [45] [46]ตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา[2] [3]แรบไบชาวยิวออร์โธดอกซ์จากอิสราเอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในเครือของChabad-Lubavitchและองค์กรไซออนิสต์ทางศาสนา[2] [3] [7]รวมทั้งวิหาร สถาบัน[2] [3] [7]ได้จัดตั้งขบวนการโนอาไฮด์สมัยใหม่ขึ้น [2] [3] [7]องค์กรโนอาไฮด์เหล่านี้นำโดยนักศาสนาไซออนิสต์และแรบไบชาวยิวออร์โธดอกซ์ มุ่งเป้าไปที่ผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวให้เปลี่ยนศาสนาในหมู่พวกเขาและมอบหมายให้พวกเขาปฏิบัติตามกฎหมายโนอาไฮด์ [2] [3] [7]ตามคำบอกเล่าของ Rachel Z. Feldman [3]นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการศึกษาศาสนาที่วิทยาลัยดาร์ตมัธแรบไบชาวยิวออร์โธดอกซ์จำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาแก่ Noahides เป็นผู้สนับสนุนขบวนการวัดที่สามที่เชื่อว่า ว่ายุคพระเมสสิยาห์จะเริ่มต้นด้วยการสถาปนารัฐตามระบอบของชาวยิวในอิสราเอลโดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชนโนอาฮิดทั่วโลก: [3]

ปัจจุบันชาวฟิลิปปินส์ เกือบ 2,000 คนถือว่าตนเองเป็นสมาชิกของ "บุตรแห่งโนอาห์" ซึ่งเป็น ความเชื่อ ใหม่ ของ ชาวยิวที่กำลังเติบโตจนมีจำนวนนับหมื่นคนทั่วโลก ในขณะที่อดีตคริสเตียนต้องเผชิญกับรูปแบบการเรียนรู้ของชาวยิวทางออนไลน์ ภายใต้การดูแลของแรบไบชาวยิวออร์โธ ดอกซ์ ชาวฟิลิปปินส์ "โนอาฮิด" ในขณะที่พวกเขาเรียกตัวเองว่า ศึกษาโตราห์ ถือปฏิบัติวันสะบาโต และสนับสนุนรูปแบบของไซออนิสต์พระเมสสิยาห์ อย่างกระตือรือร้น ชาวฟิลิปปินส์โนอาฮิดเชื่อว่าชาวยิวมีเชื้อชาติที่เหนือกว่าด้วยความสามารถโดยกำเนิดในการเข้าถึงความศักดิ์สิทธิ์ ตามคำบอกเล่าของอาจารย์รับบี พวกเขาถูกห้ามไม่ให้ประกอบพิธีกรรมของชาวยิวและแม้แต่การอ่านตำราของชาวยิวบางบท ข้อจำกัดเหล่านี้จำเป็นต้องสร้างพิธีกรรมและการสวดมนต์ของโนอาฮิเดะใหม่ที่ชัดเจนซึ่งจำลองมาจากชาวยิว ชาวโนอาฮิดชาวฟิลิปปินส์กำลังฝึกฝนศรัทธาใหม่ที่ยืนยันถึงความเหนือกว่าของศาสนายิวและสิทธิตามพระคัมภีร์ของชาวยิวในดินแดนอิสราเอลซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของขบวนการพระเมสสิยาห์ที่สาม ที่กำลังเติบโต ในกรุงเยรูซาเล็ม [3]

เฟลด์แมนอธิบายว่าลัทธิโนอาฮิดเป็น " ศาสนาโลกใหม่ " ที่ "สร้างสถานที่สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวในโครงการไซออนนิสต์เกี่ยวกับ พระเมสสิยาห์ " และ " ยืนยันถึงความเหนือกว่าของศาสนายิวและสิทธิตาม พระคัมภีร์ของชาวยิวใน ดินแดนอิสราเอลซึ่งสอดคล้องกับ เป้าหมายของขบวนการพระเมสสิยาห์ที่สาม ที่เติบโต ในกรุงเยรูซาเล็ม[3]เธออธิบายลักษณะอุดมการณ์ของโนอาไฮด์ในฟิลิปปินส์และที่อื่นๆ ในโลกใต้ว่ามี "มิติทางเชื้อชาติที่ชัดเจน" ที่สร้างขึ้นรอบ ๆ "ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างชาวยิวและโนอาฮิด" [3] เดวิด โนวัค และจริยธรรมที่มหาวิทยาลัยโตรอนโตได้ประณามขบวนการโนอาไฮด์สมัยใหม่โดยระบุว่า "ถ้าชาวยิวบอกคนต่างชาติว่าต้องทำอะไร นั่นเป็นรูปแบบหนึ่งของลัทธิจักรวรรดินิยม " [4]

สภาสูงของบีไน โนอาห์

"สภาสูงแห่งบีไน โนอาห์ " ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของชุมชนโนอาฮิเดะทั่วโลก ได้รับการรับรองโดยกลุ่มที่อ้างว่าเป็นสภาซันเฮดรินชุดใหม่ [47]สภาสูงแห่งบีไน โนอาห์ประกอบด้วยกลุ่มโนอาฮิดซึ่งตามคำร้องขอของสภาซันเฮดรินที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ได้รวมตัวกันในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2549 เพื่อได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรโนอาห์ระดับนานาชาติโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่าง ซันเฮดรินและโนอาฮิดที่เพิ่งเกิดขึ้นทั่วโลก (48)มีสมาชิกเริ่มแรกสิบคนที่บินไปยังอิสราเอลและให้คำมั่นว่าจะยึดถือกฎเจ็ดประการของโนอาห์และประพฤติตนภายใต้อำนาจของโนอาฮิเดะ(ศาลศาสนา) ของศาลซันเฮดรินที่เพิ่งเกิดขึ้น [48]

การรับทราบ

Meir KahaneและShlomo Carlebachจัดการประชุม Noahide ครั้งแรกในทศวรรษ 1980 ในปี 1990 Kahane เป็นวิทยากรคนสำคัญในการประชุมนานาชาติครั้งแรกของลูกหลานของโนอาห์ ซึ่งเป็นการรวมตัวของโนอาห์ครั้งแรกในเมืองฟอร์ตเวิร์ธ รัฐเท็กซัหลังจากการลอบสังหารเมียร์ คาฮาเนในปีเดียวกันนั้นสถาบันเทมเพิลซึ่งสนับสนุนให้สร้างวิหารยิวแห่งที่สามขึ้นใหม่บนเท เพิลเมาท์ ในกรุงเยรูซาเล็มก็เริ่มส่งเสริมกฎหมายโนอาฮิเดะเช่นกัน [2] [7]

ขบวนการChabad-Lubavitchเป็นหนึ่งในขบวนการที่กระตือรือร้นมากที่สุดในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ Noahide โดยเชื่อว่ามีคุณค่าทางจิตวิญญาณและสังคมสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิว อย่างน้อยก็เพียงแค่ยอมรับกฎหมายของ Noahide [2] [3] [4] [5]ในปี พ.ศ. 2525 Chabad-Lubavitch มีการอ้างอิงถึงกฎหมายโนอาไฮด์ที่ประดิษฐานอยู่ในคำประกาศของประธานาธิบดีสหรัฐ : "คำประกาศ 4921" [49]ลงนามโดยประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกน ของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น . [49]รัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริการะลึกถึงข้อมติร่วมสภาที่ 447 และเพื่อเฉลิม ฉลองวันเกิดปีที่ 80 ของ เมนาเคม เมนเดล ชเนียร์สันโดยประกาศให้วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2525 เป็น "วันแห่งการไตร่ตรองแห่งชาติ"[49]

ในปี พ.ศ. 2532 และ พ.ศ. 2533 พวกเขามีการอ้างอิงถึงกฎหมายโนอาไฮด์อีกครั้งหนึ่งซึ่งประดิษฐานอยู่ในคำประกาศของประธานาธิบดีสหรัฐฯ : "คำประกาศ 5956" [50]ลงนามโดยประธานาธิบดีจอร์จ เอช ดับเบิลยู บุช ในขณะนั้น [50]รัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริการะลึกถึงข้อมติร่วมของสภาผู้แทนราษฎรที่ 173 และเพื่อเฉลิมฉลอง วันเกิดปีที่ 87 ของ เมนาเคม เมนเดล ชเนียร์สันโดยประกาศให้วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2532 และ 6 เมษายน พ.ศ. 2533 เป็น "วันการศึกษา สหรัฐอเมริกา" [50]

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 Sheikh Mowafak Tarifผู้นำทางจิตวิญญาณของชุมชน Druze ในอิสราเอลได้พบกับตัวแทนของ Chabad-Lubavitch เพื่อลงนามในคำประกาศเรียกร้องให้ผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวในอิสราเอลปฏิบัติตามกฎหมาย Noahide นายกเทศมนตรีของเมืองShefa-'Amr (Shfaram) แห่ง อาหรับก็ลงนามในเอกสารด้วย [51]

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ยิตซัค โยเซฟ หัวหน้ากอง กำลังดิก แห่งอิสราเอลได้ประกาศระหว่างการเทศนาว่ากฎหมายยิวกำหนดให้เฉพาะผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในอิสราเอล มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายโนอาไฮด์: [52] [53]

ตามกฎหมายของชาวยิว ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวอาศัยอยู่ในดินแดนอิสราเอล – เว้นแต่เขาจะยอมรับกฎโนอาห์ทั้งเจ็ดข้อ [...]  หากผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวไม่เต็มใจที่จะยอมรับกฎหมายเหล่านี้ เราก็สามารถส่ง เขาไปยังซาอุดิอาระเบีย ,  [...] เมื่อจะมีการไถ่ถอนอย่างแท้จริงครบถ้วน เราจะทำเช่นนี้ [52]

โยเซฟกล่าวเพิ่มเติมว่า:

[N] on-Jews ไม่ควรอาศัยอยู่ในดินแดนอิสราเอล  [...] หากมือของเรามั่นคง ถ้าเรามีอำนาจปกครอง ผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวจะต้องไม่อาศัยอยู่ในอิสราเอล แต่มือเราไม่มั่นคง  [...] ใครบ้างจะเป็นคนรับใช้? ใครจะเป็นผู้ช่วยของเรา? นี่คือสาเหตุที่เราทิ้งพวกเขาไว้ในอิสราเอล [54]

คำเทศนาของโยเซฟจุดชนวนความเดือดดาลในอิสราเอล และถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดจากสมาคมสิทธิมนุษยชน องค์กรพัฒนาเอกชนและสมาชิกของสภาเนสเซต หลายแห่ง [52] Jonathan GreenblattซีอีโอของAnti-Defamation League และผู้อำนวยการระดับชาติ และ Carole Nuriel รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอิสราเอลของ Anti-Defamation League ออกมาประณามคำเทศนาของโยเซฟอย่างแข็งขัน: [ 52] [54]

คำกล่าวของหัวหน้าแรบไบ โยเซฟ สร้างความตกตะลึงและยอมรับไม่ได้ เป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลที่หัวหน้าแรบไบ ซึ่งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของรัฐอิสราเอล จะแสดงความคิดเห็นที่ไม่ยอมรับและเพิกเฉยต่อประชากรที่ไม่ใช่ชาวยิวของอิสราเอล รวมถึงพลเมืองที่ไม่ใช่ชาวยิวหลายล้านคนด้วย

ในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณ รับบีโยเซฟควรใช้อิทธิพลของเขาเพื่อสั่งสอนความอดทนและความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น โดยไม่คำนึงถึงศรัทธาของพวกเขา และไม่พยายามที่จะกีดกันและทำให้ชาวอิสราเอลส่วนใหญ่ดูถูกเหยียดหยาม

เราขอเรียกร้องให้หัวหน้าแรบไบถอนคำพูดของเขา และขออภัยสำหรับความผิดใดๆ ที่เกิดจากความคิดเห็นของเขา [54]

ดูสิ่งนี้ด้วย

อ้างอิง

 1. ซีกัล, อลัน เอฟ. (1993) "การกลับใจใหม่และความเป็นสากล: สิ่งที่ตรงกันข้ามที่ดึงดูด" ใน McLean, Bradley H. (ed.) ต้นกำเนิดและวิธีการ: สู่ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับศาสนายิวและศาสนาคริสต์ วารสารเพื่อการศึกษาพันธสัญญาใหม่: ชุดเสริม ฉบับที่ 86. BloomsburyและSheffield : Sheffield Academic Press . หน้า 177–178. ไอเอสบีเอ็น 9780567495570. นอกจากนี้ สัญลักษณ์ของพันธสัญญาโนอาฮิเดะ ซึ่งก็คือสายรุ้ง นั้น มีไว้เพื่อมนุษยชาติทุกคนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งคำสัญญาของพระเจ้า ในเรื่องความปลอดภัย และอยู่นอกเหนือพันธสัญญาพิเศษกับอับราฮัมและลูกหลานของเขา โดยสิ้นเชิง พันธสัญญาที่ทำกับโนอาห์ขยายไปจนถึงยุคดึกดำบรรพ์ ทั้งหมด ครอบคลุมพระบัญญัติที่ได้รับการเปิดเผยทั้งหมดก่อนหน้าซีนาย
 2. ↑ abcdefghijklmnopqrs Feldman, Rachel Z. (8 ตุลาคม 2017) "พวกบีไน โนอาห์ (บุตรของโนอาห์)" โครงการศาสนาและจิตวิญญาณโลก เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2020 . สืบค้นเมื่อ3 พฤศจิกายน 2020 .
 3. ↑ abcdefghijklmnopqrstu vw Feldman, Rachel Z. (สิงหาคม 2018) "ลูกหลานของโนอาห์: ไซออนิสต์เมสสิยานิกสร้างศาสนาโลกใหม่หรือไม่" (PDF) . Nova Religio: วารสารศาสนาทางเลือกและศาสนาฉุกเฉิน . เบิร์กลีย์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย . 22 (1): 115–128. ดอย :10.1525/nr.2018.22.1.115. ไอเอสเอสเอ็น  1541-8480. ไอเอสเอ็น  1092-6690. LCCN  98656716. OCLC  36349271. S2CID  149940089 . สืบค้นเมื่อ31 พฤษภาคม 2020 - ผ่านProject MUSE .
 4. ↑ abcdefghijk Kress, ไมเคิล (2018) "ขบวนการโนอาไฮด์สมัยใหม่" การเรียนรู้ชาวยิวของฉัน สืบค้นเมื่อ31 พฤษภาคม 2020 .
 5. ↑ abcdefgh Strauss, อิลานา อี. (26 มกราคม 2559) "คนต่างชาติที่ทำตัวเหมือนยิว: ใครคือคนที่ไม่ใช่ยิวที่นับถือศาสนายิวออร์โธดอกซ์" นิตยสารแท็บเล็สืบค้นเมื่อ31 ตุลาคม 2020 .
 6. ↑ abcd Tabachnick, โทบี (22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553) "Noahides สร้างเว็บไซต์สำหรับผู้ติดตามที่สนใจ" พงศาวดารชาวยิวแห่งพิตส์เบิร์ก พิตส์เบิร์ก. สืบค้นเมื่อ31 ตุลาคม 2020 .
 7. ↑ abcdefghijklmn อิลานี, โอฟรี (12 กันยายน พ.ศ. 2561) "ศาสนาไซออนิสต์เมสสิยานิกซึ่งมีผู้เชื่อนับถือศาสนายิว (แต่ปฏิบัติไม่ได้)" ฮาเรตซ์ . เทลอาวีฟ . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2020 . สืบค้นเมื่อ31 พฤษภาคม 2020 .
 8. ↑ เอบีซี แฮร์ริส, เบน (26 มิถุนายน พ.ศ. 2552) "การโอบรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวเป็นเชื้อเพลิงในการเคลื่อนไหวทางออนไลน์" เจวีคลี่ . ซานฟรานซิสโก. สืบค้นเมื่อ31 ตุลาคม 2020 .
 9. ^ [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
 10. ^ [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
 11. ^ [2] [3] [4] [5] [6] [7]
 12. ↑ abcdefghijkl นักร้อง, อิซิดอร์ ; กรีนสโตน, จูเลียส เอช. (1906) "กฎของโนเชียน" สารานุกรมชาวยิว . มูลนิธิโคเปลแมน . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2012 . สืบค้นเมื่อ10 พฤศจิกายน 2020 .
 13. ↑ abcdef Barnes, บรูซ อาร์. (2021) เวียร์ซินสกี้, อันเดรเซจ (เอ็ด) "กฎของโนอาไฮด์และการสามัคคีธรรมสากลกับพระเจ้า" (PDF ) Rocznik Teologii Katolickiej . อรรถศาสตร์ในพระคัมภีร์ไบเบิล Białystok : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการอรรถศาสตร์ในนามของมหาวิทยาลัย Białystok XX : 5–32. ดอย :10.15290/rtk.2021.20.01. เอชดีแอล :11320/12441. ISSN  1644-8855 S2CID  246335626. เก็บถาวร(PDF)จากต้นฉบับเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม2022 สืบค้นเมื่อ19 มีนาคม 2566 .
 14. ↑ abcdefghi ไรเนอร์, แกรี (2011) [1997] "ทฤษฎีความอดทนทางศาสนาของฮาเมรี" ในลอร์เซ่น จอห์น คริสเตียน; เนเดอร์แมน, แครี่ เจ. (บรรณาธิการ). ก้าวข้ามสังคมแห่งการข่มเหง: ความอดทนทางศาสนาก่อนการตรัสรู้ . ฟิลาเดลเฟีย : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย . หน้า 86–87. ดอย :10.9783/9780812205862.71. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8122-0586-2.
 15. โมเสส ไมโมนิเดส (2012) "ฮิลค็อต มลาคิม (กฎแห่งกษัตริย์และสงคราม)" มิชเนห์ โตราห์ . แปลโดย เบราเนอร์, รูเวน เซฟาเรีย . พี 8:14 . สืบค้นเมื่อ10 สิงหาคม 2020 .
 16. สารานุกรมทัลมุดิต (Hebrew ed., Israel, 5741/1981, ข้อมูลBen Noah , ท้ายบทความ); สังเกตการอ่านฉบับต่างๆ ของไมโมนิเดสและข้ออ้างอิงในเชิงอรรถ
 17. ^ [3] [4] [12 ] [13 ] [14] [15] [16]
 18. ^ [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [13]
 19. ปฐมกาล 2:16
 20. ดูปฐมกาลรับบาห์ 34; ซันเฮดริน 59บี
 21. ↑ อับ ชวาร์สไชลด์, สตีเวน เอส. (2006) "กฎโนอะไคด์". สารานุกรมจูไดกา . ฉบับที่ 15 (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2). ฟาร์มิงตันฮิลส์ มิชิแกน : Macmillan Reference USA /Keter Publishing House พี 284. ไอเอสบีเอ็น 978-002-865-928-2. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2022 . สืบค้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2023 – ผ่านEncyclopedia.com .
 22. ↑ abcdefgh Berkowitz, เบธ (2017) "แนวทางกฎหมายต่างประเทศในอิสราเอลในพระคัมภีร์ไบเบิลและศาสนายิวคลาสสิกตลอดยุคกลาง" ในเฮย์ส คริสติน (เอ็ด) สหายเคมบริดจ์กับศาสนายิวและกฎหมาย นครนิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ . หน้า 147–149. ไอเอสบีเอ็น 978-1-107-03615-4. ลคซีเอ็น  2016028972.
 23. ↑ abcdefgh "กฎโนอาไฮด์" สารานุกรมบริแทนนิกา . เอดินบะระ : Encyclopædia Britannica, Inc. 14 มกราคม 2551. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 21 มกราคม 2559 . สืบค้นเมื่อ10 พฤศจิกายน 2020 . กฎโนอาไฮด์หรือที่เรียกว่ากฎโนอาเชีย น ซึ่งเป็นชื่อภาษา ทัลมูดิกของชาวยิวสำหรับกฎในพระคัมภีร์เจ็ดข้อที่มอบให้กับอาดัมและโนอาห์ก่อนการเปิดเผยต่อโมเสสบนภูเขาซีนายและมีผลผูกพันต่อมวลมนุษยชาติ
  เริ่มตั้งแต่ปฐมกาล 2:16ทัลมุดของชาวบาบิโลนได้ระบุพระบัญญัติหกข้อแรกว่าเป็นข้อห้ามต่อการบูชารูปเคารพ การดูหมิ่นศาสนา การฆาตกรรม การล่วงประเวณี และการโจรกรรม และคำสั่งเชิงบวกในการจัดตั้งศาลยุติธรรม (โดยนัยทั้งหมดนี้) หลังน้ำท่วมพระบัญญัติข้อเจ็ดที่มอบให้โนอาห์ ห้ามการกินเนื้อที่ตัดจากสัตว์ที่มีชีวิต (ปฐมกาล 9:4) แม้ว่าในเวลาต่อมาจำนวนกฎหมายจะเพิ่มเป็น 30 ฉบับ พร้อมด้วยข้อห้ามเพิ่มเติมต่อการตอน เวทมนตร์ และการปฏิบัติอื่นๆ แต่ "กฎทั้ง 7 ประการ" ซึ่งมีรูปแบบเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ยังคงรักษาสถานะเดิมไว้เป็นพระบัญญัติที่เชื่อถือได้และเป็นแหล่งที่มาของกฎหมายอื่นๆ เป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานที่คุ้มครองการนับถือพระเจ้าองค์เดียวและรับประกันความประพฤติทางจริยธรรม ที่เหมาะสมในสังคม กฎหมายเหล่านี้เป็นกรอบทางกฎหมายสำหรับผู้อยู่อาศัยต่างด้าวในดินแดนของชาวยิว ด้วยเหตุนี้ ไมโมนิเดสจึงถือว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้คือผู้ที่ "มั่นใจในส่วนที่จะมาถึงในโลกหน้า "
 24. ^ [12] [14] [22] [23]
 25. ^ [12] [14] [22] [23]
 26. ^ [12] [14] [22] [23]
 27. ^ [12] [14] [22] [23]
 28. ^ [12] [14] [22] [23]
 29. ^ [12] [14] [22] [23]
 30. ^ [12] [14] [22] [23]
 31. "ศาลซันเฮดริน 56". ทัลมุดของชาวบาบิโลน . ฮาลาคาห์.
 32. ^ [12] [14] [22] [23] [31]
 33. ↑ แอบ โบรไมลีย์, เจฟฟรีย์ ดับเบิลยู. (1986) สารานุกรมพระคัมภีร์มาตรฐานสากล ฉบับที่ 3 (แก้ไขฉบับสมบูรณ์) แกรนด์รา ปิดส์ มิชิแกน : Eerdmans พี 1010. ไอเอสบีเอ็น 0-8028-3783-2. ในวรรณกรรมของแรบบินิกเกอร์ โทแชบเป็นคนต่างชาติที่ปฏิบัติตามพระบัญญัติของโนอาเชียน แต่ไม่ถือว่าเปลี่ยนใจเลื่อมใสมานับถือศาสนายิวเพราะเขาไม่เห็นด้วยกับการเข้าสุหนัต  [...] นักวิชาการบางคนทำผิดพลาดในการเรียกเกอร์ โทแชบว่า "ผู้ที่เปลี่ยนศาสนา" หรือ "ผู้นับถือศาสนากึ่งศาสนา" แต่เกอร์โทแชบเป็นมนุษย์ต่างดาวที่อาศัยอยู่ในอิสราเอลจริงๆ นักวิชาการบางคนอ้างว่าคำว่า " บรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้า " ( yir᾿ei Elohim / Shamayim ) ถูกใช้ในวรรณกรรมของแรบบินิกเพื่อสื่อถึงคนต่างชาติที่อยู่บริเวณชายขอบธรรมศาลา พวกเขาไม่เปลี่ยนมานับถือศาสนายิว แม้ว่าพวกเขาจะสนใจศาสนายิวและปฏิบัติตามกฎหมายบางส่วนก็ตาม
 34. ↑ อับ ไบลช์, เจ. เดวิด (1995) ปัญหาฮาลาคิกร่วมสมัย ฉบับที่ 4. นครนิวยอร์ก: สำนักพิมพ์ KTAV ( สำนัก พิมพ์มหาวิทยาลัยเยชิวา ) พี 161. ไอเอสบีเอ็น 0-88125-474-6. Rashi , Yevamot 48b ยืนยันว่าคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ ( ger toshav ) จำเป็นต้องถือบวช เกอร์โทชาว ในการ ยอมรับพระบัญญัติเจ็ดประการของบุตรโนอาห์ ได้ละทิ้งการบูชารูปเคารพ และ [...] ด้วยเหตุนี้จึงได้รับสถานะที่คล้ายกับของอับราฮัม  [...] แท้จริงแล้วRabbenu Nissim , Avodah Zarah 67b ประกาศว่าสถานะของผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่ไม่ได้จุ่มน้ำนั้นด้อยกว่าสถานะของผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสger toshavเพราะการยอมรับ "แอกแห่งพระบัญญัติ" ของอดีตนั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะผูกมัดเฉพาะในภายหลังเท่านั้น การแช่ นอกจากนี้สถาบันของเกอร์โทชาฟเนื่องจากการก่อสร้างแบบฮาลาคิกอย่างเป็นทางการได้สิ้นสุดลงพร้อมกับการทำลายวิหาร
 35. ↑ ab ซิงเกอร์, อิซิดอร์ ; กรีนสโตน, จูเลียส เอช. (1906) "กฎของโนเชียน" สารานุกรมชาวยิว . มูลนิธิโคเปลแมน . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2012 . สืบค้นเมื่อ10 พฤศจิกายน 2020 . กฎเจ็ดประการ กฎที่แรบไบสันนิษฐานว่ามีผลผูกพันกับมนุษยชาติโดยรวมก่อนการเปิดเผยที่ซีนาย ด้วยซ้ำ และยังคงมีผลผูกพันกับผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิว คำว่าโนอาเชียนบ่งบอกถึงความเป็นสากลของศาสนพิธีเหล่านี้ เนื่องจากเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดควรจะสืบเชื้อสายมาจากบุตรชายทั้งสามของโนอาห์ซึ่งรอดชีวิตจากน้ำท่วม เพียงผู้เดียว [...] ตามมุมมองของพวกเขาในเนื้อเรื่องในปฐมกาล 2:16 พวกเขาประกาศว่าบัญญัติหกประการต่อไปนี้ถูกกำหนดให้อาดัม: (1) ห้ามบูชารูปเคารพ; (2) ไม่ดูหมิ่นพระนามของพระเจ้า (3) จัดตั้งศาลยุติธรรม (4) ไม่ฆ่า (5) ไม่ล่วงประเวณี และ (6) ไม่ปล้น (Gen. R. xvi. 9, xxiv. 5; Cant. R. i. 16; comp. Seder 'Olam Rabbah, ed. Ratner, ch. v. และบันทึกย่อ, Wilna, 1897; Maimonides, "Yad," Melakim, ix. 1) มีการเพิ่มพระบัญญัติข้อที่เจ็ดหลังน้ำท่วม—อย่ากินเนื้อที่ถูกตัดจากสัตว์ที่มีชีวิต (ปฐมกาล 9:4)  [...] ดังนั้นทัลมุดมักพูดถึง “กฎเจ็ดข้อของบุตรโนอาห์” ซึ่งถือเป็นข้อบังคับสำหรับมวลมนุษยชาติ ซึ่งขัดแย้งกับกฎที่ผูกมัดชาวอิสราเอลเท่านั้น (โทเซฟ, 'อับ. ซาราห์, ix. 4; Sanh. 56a et ต่อ)  [...] ผู้ที่ปฏิบัติตามกฎของโนอาเชียนทั้งเจ็ดนั้นถูกมองว่าเป็นคนต่างด้าวที่มีภูมิลำเนา เป็นหนึ่งในผู้เคร่งครัดในหมู่คนต่างชาติ และได้รับการรับรองว่าจะมีส่วนหนึ่งในโลกที่จะมาถึง (Tosef., Sanh. xiii. 1; Sanh . . 105a; comp. ib. 91b; "Yad," lc viii. 11)
 36. ↑ อับ เจคอบส์, โจเซฟ ; เฮิร์ช, เอมิล จี. (1906) "ผู้เปลี่ยนศาสนา: กึ่งเปลี่ยนใจเลื่อมใส" สารานุกรมชาวยิว . มูลนิธิโคเปลแมน . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 31 พฤษภาคม 2012 . สืบค้นเมื่อ10 พฤศจิกายน 2020 . เพื่อที่จะค้นหาแบบอย่าง พวกรับบีไปไกลถึงขั้นสันนิษฐานว่าผู้เปลี่ยนศาสนาตามคำสั่งนี้ได้รับการยอมรับในกฎหมายพระคัมภีร์ไบเบิลโดยนำไปใช้กับพวกเขาด้วยคำว่า "โตแชบ" ("ผู้พักแรม" "ชาวพื้นเมือง" ซึ่งหมายถึงชาวคานา อัน ดูที่ไมโมนิเดส' คำอธิบายใน "Yad" Issure Biah, xiv. 7; ดู Grätz, lcp 15) เกี่ยวข้องกับ "ger" (ดู อพย. xxv. 47 โดยที่การอ่านที่ดีกว่าคือ "we-toshab") อีกชื่อหนึ่งของชั้นเรียนนี้คือ “ผู้เปลี่ยนศาสนาที่ประตู” (“เกอร์ ฮา-ชาอาร์” นั่นคือ คนหนึ่งอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของชาวยิว comp. Deut. v. 14, xiv. 21, หมายถึงคนแปลกหน้าที่ มีข้อเรียกร้องทางกฎหมายเกี่ยวกับความมีน้ำใจและการคุ้มครองเพื่อนบ้านชาวยิวของเขา) เพื่อที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเหล่านี้ ยุวสาวกต้องยอมรับต่อสาธารณะต่อหน้า "ฮาเบริม" หรือผู้มีอำนาจสามคน ภาระผูกพันอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะไม่บูชารูปเคารพ ซึ่งเป็นภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับคำสั่งห้ามของโนอาเชียทั้งเจ็ดว่ามีผลผูกพัน (' Ab. Zarah 64b; "Yad," Issure Biah, xiv. 7) [...] ยิ่งดูจะเข้มงวดมากขึ้นเท่านั้นที่จะยืนกรานให้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมด ยกเว้นการจองและการแก้ไขที่ทำไว้อย่างชัดเจนในนามของพวกเขา ยิ่งผ่อนปรนมากเท่าใดก็ยิ่งพร้อมที่จะให้พวกเขาเท่าเทียมอย่างเต็มที่กับชาวยิวทันทีที่พวกเขาได้สาบานตนถวายรูปเคารพอย่างจริงจังแล้ว "ผ่านสื่อ" ดำเนินการโดยผู้ที่ถือว่าการยึดมั่นในหลักคำสอนของโนอาเชียนเจ็ดประการในที่สาธารณะเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นที่ขาดไม่ได้ (Gerim iii.; 'Ab. Zarah 64b; Yer. Yeb. 8d; Grätz, lc pp. 19–20) สัญญาณภายนอกของการยึดมั่นในศาสนายิวนี้คือการปฏิบัติตามวันสะบาโต (Grätz, lc pp. 20 et seq.; but comp. Ker. 8b)
 37. ^ [33] [34] [35] [36]
 38. ^ [33] [34] [35] [36]
 39. กู๊ดแมน, มาร์ติน (2007) "อัตลักษณ์และอำนาจในศาสนายิวโบราณ" ศาสนายิวในโลกโรมัน: บทความที่รวบรวม . ศาสนายิวโบราณและศาสนาคริสต์ยุคแรก ฉบับที่ 66. ไลเดน : สำนักพิมพ์ที่ยอดเยี่ยม . หน้า 30–32. ดอย :10.1163/ej.9789004153097.i-275.7. ไอเอสบีเอ็น 978-90-04-15309-7. ISSN  1871-6636. LCCN  2006049637. S2CID  161369763.
 40. โมเสส ไมโมนิเดส (2012) "ฮิลค็อต มลาคิม (กฎแห่งกษัตริย์และสงคราม)" มิชเนห์ โตราห์ . แปลโดย เบราเนอร์, รูเวน เซฟาเรีย . พี 10:9 . สืบค้นเมื่อ10 สิงหาคม 2020 .
 41. โมเสส ไมโมนิเดส (2012) "ฮิลค็อต มลาคิม (กฎแห่งกษัตริย์และสงคราม)" มิชเนห์ โตราห์ . แปลโดย เบราเนอร์, รูเวน เซฟาเรีย . พี 10:10 . สืบค้นเมื่อ10 สิงหาคม 2020 .
 42. ↑ abc บูลูค, เคลมองซ์ (2020) "สถานการณ์เบนาโมเซจในการอภิปรายเรื่องลัทธิสากลนิยมของชาวยิว" ความทันสมัยอีกประการหนึ่ง: ลัทธิสากลนิยม ของชาวยิวของ Elia Benamozegh การศึกษาสแตนฟอร์ดในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชาวยิว เบอร์ลินและเรดวูด ซิตี้ : De Gruyter / สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด . หน้า 63–82. ดอย :10.1515/9781503613119-009. ไอเอสบีเอ็น 9781503613119. S2CID  241853880.
 43. โคแกน, ไมเคิล เอส. (2008) "นักศาสนศาสตร์ชาวยิวสามคนแห่งคริสต์ศาสนา: เอไลจาห์ เบนาโมเซจ (1823–1900)" การเปิดพันธสัญญา: เทววิทยาชาวยิวแห่งศาสนาคริสต์ นิวยอร์ก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด . หน้า 80–84. ดอย :10.1093/acprof:oso/9780195112597.003.0003. ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-511259-7. S2CID  170858477.
 44. ชนีร์สัน, เมนาเชม เมนเดล (1979) Likkutei Sichot [ รวบรวมคำพูด ] (ในภาษายิดดิช) ฉบับที่ 4. Brooklyn : Kehot Publication Society . พี 1094. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8266-5722-0.
 45. ชเนียร์สัน, เมนาเชม เมนเดล (1985) Likkutei Sichot [ รวบรวมคำพูด ] (ในภาษายิดดิช) ฉบับที่ 26. Brooklyn : Kehot Publication Society . หน้า 132–144. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8266-5749-7.
 46. ชเนียร์สัน, เมนาเชม เมนเดล (1987) Likkutei Sichot [ รวบรวมคำพูด ] (ในภาษายิดดิช) ฉบับที่ 35. Brooklyn : Kehot Publication Society . พี 97. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8266-5781-7.
 47. ฮาเลวี, เอซรา (28 กันยายน พ.ศ. 2548) "ศาลซันเฮดรินเคลื่อนไหวจัดตั้งสภาสำหรับโนอาฮิด" อารุตซ์ เชวา . เบท เอล. สืบค้นเมื่อ1 พฤศจิกายน 2020 .
 48. ↑ อับ ฮาเลวี, เอซรา (10 มกราคม พ.ศ. 2549) "กลุ่มผู้แทนที่ไม่ใช่ชาวยิวเดินทางมาที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อธรรมบัญญัติของโนอาห์" อารุตซ์ เชวา . เบท เอล. สืบค้นเมื่อ1 พฤศจิกายน 2020 .
 49. ↑ เอบี ซี วูลลีย์, จอห์น; ปีเตอร์ส, แกร์ฮาร์ด (3 เมษายน พ.ศ. 2525) โรนัลด์ เรแกน ประธานาธิบดีคนที่ 40 ของสหรัฐอเมริกา: พ.ศ. 2524-2532 – แถลงการณ์ 4921—วันแห่งการไตร่ตรองแห่งชาติ” โครงการประธานาธิบดีอเมริกัน มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานตาบาร์บารา. สืบค้นเมื่อ9 พฤศจิกายน 2020 .
 50. ↑ เอบี ซี วูลลีย์, จอห์น; ปีเตอร์ส, แกร์ฮาร์ด (14 เมษายน พ.ศ. 2532) "จอร์จ บุช ประธานาธิบดีคนที่ 41 แห่งสหรัฐอเมริกา: พ.ศ. 2532-2536 – คำประกาศ 5956—วันการศึกษา สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2532 และ 2533" โครงการประธานาธิบดีอเมริกัน มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานตาบาร์บารา. สืบค้นเมื่อ1 พฤศจิกายน 2020 .
 51. "ผู้นำศาสนา Druze ปฏิบัติตาม Noachide "กฎเจ็ดประการ"" อารุตซ์ เชวา . เบท เอล . 18 มกราคม 2547 . สืบค้นเมื่อ1 พฤศจิกายน 2020 .
 52. ↑ abcd ชารอน, เจเรมี (28 มีนาคม 2559) “ผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวในอิสราเอลจะต้องรักษากฎหมายโนอาฮิด หัวหน้ารับบีกล่าว” กรุงเยรูซาเล็มโพสต์ กรุงเยรูซาเล็ม . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 28 มีนาคม 2016 . สืบค้นเมื่อ10 พฤศจิกายน 2020 .
 53. "รายงานเสรีภาพทางศาสนาระหว่างประเทศของอิสราเอลประจำปี 2016: อิสราเอลและดินแดนที่ถูกยึดครอง" ( PDF) รัฐ.gov . กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ - สำนักประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และแรงงาน 2019 . สืบค้นเมื่อ1 มิถุนายน 2020 .
 54. ↑ เอบี ซี กรีนแบลตต์, โจนาธาน ; นูเรียล, แคโรล (28 มีนาคม 2559). ADL: คำแถลงของหัวหน้าแรบไบของอิสราเอลต่อผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวที่อาศัยอยู่ในอิสราเอลนั้นน่าตกใจและยอมรับไม่ได้" Adl.org . นิวยอร์กซิตี้: ลีกต่อต้านการหมิ่นประมาท เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2017 . สืบค้นเมื่อ10 พฤศจิกายน 2020 .

อ่านเพิ่มเติม

ลิงค์ภายนอก

4.5280749797821