เอกราชส่วนบุคคลของชาติ

เอกราชส่วนบุคคลในระดับชาติเป็นรูปแบบหนึ่งของเอกราชที่ไม่ใช่ดินแดนซึ่งเกิดขึ้นจากแนวคิดเอกราชที่พัฒนาโดยนักคิด ออสโตรมาร์กซิสต์

หนึ่งในนักทฤษฎีเหล่านี้คือOtto Bauerซึ่งตีพิมพ์มุมมองของเขาเกี่ยวกับเอกราชส่วนบุคคลของชาติในหนังสือของเขาในปี 1907 Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie (คำถามเกี่ยวกับสัญชาติและประชาธิปไตยทางสังคม) ทำให้เขามองว่าเป็นวิธีการรวบรวมสมาชิกที่มีการแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์ของประเทศเดียวกันเพื่อ " จัดตั้งประเทศต่างๆ ที่มิใช่อยู่ในองค์กรอาณาเขต แต่จัดตั้งสมาคมโดยบุคคลธรรมดาๆ” ส่งผล ให้ประเทศชาติแยกออกจากอาณาเขตอย่างรุนแรงและทำให้ประเทศชาติกลายเป็นสมาคม ที่ไม่อยู่ในดินแดน (1)ผู้ก่อตั้งอุดมการณ์คนอื่นๆ ของแนวความคิดนี้คือคาร์ล เรนเนอร์ นิสต์ออสโตรมาร์กซิสต์ อีกคนหนึ่ง ในเรียงความของเขาในปี พ.ศ. 2442 Staat und Nation (รัฐและชาติ) [2]และกลุ่ม Bundist แรงงานชาวยิว Vladimir Medemในเรียงความของเขาในปี 1904 Di sotsial-demokratie un di natsionale frage (สังคมประชาธิปไตยและคำถามระดับชาติ) [3] [4]

เมเดม

ในข้อความของเขาในปี 1904 Medem ได้เปิดเผยแนวคิดในเวอร์ชันของเขา:

ให้เราพิจารณากรณีของประเทศที่ประกอบด้วยกลุ่มชาติหลายกลุ่ม เช่น ชาวโปแลนด์ ชาวลิทัวเนีย และชาวยิว แต่ละกลุ่มชาติจะสร้างขบวนการที่แยกจากกัน พลเมืองทุกคนที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่กำหนดจะเข้าร่วมองค์กรพิเศษที่จะจัดการประชุมทางวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคและการประชุมวัฒนธรรมทั่วไปสำหรับทั้งประเทศ สมัชชาต่างๆ จะได้รับอำนาจทางการเงินของตนเอง โดยแต่ละกลุ่มระดับชาติจะมีสิทธิ์ขึ้นภาษีสำหรับสมาชิก หรือรัฐจะจัดสรรสัดส่วนของงบประมาณโดยรวมให้กับแต่ละกลุ่ม พลเมืองของรัฐทุกคนจะอยู่ในกลุ่มชาติใดกลุ่มหนึ่ง แต่คำถามที่ว่าขบวนการระดับชาติใดที่จะเข้าร่วมจะเป็นเรื่องของการเลือกส่วนบุคคล และไม่มีอำนาจใดที่จะควบคุมการตัดสินใจของเขาได้[5]

ผู้สนับสนุน

หลักการนี้ถูกนำมาใช้โดยฝ่ายต่างๆ ในเวลาต่อมา ในจำนวนนั้นพรรคแรงงานสังคมนิยมชาวยิวนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2449 กลุ่มแรงงานชาวยิวในการประชุมเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2455 (เมื่อการเคลื่อนไหว "ว่าด้วยเอกราชทางวัฒนธรรมแห่งชาติ" กลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงการของบันด์) พรรคโซเชียลเดโมแครตแห่งอาร์เมเนีย คือ พรรคประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ของ รัสเซีย ( คาเดตส์ ) ในการประชุมสภาครั้งที่ 9 เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2460 [6]สหพันธ์แรงงานสังคมนิยมชาว กรีกแห่ง เทสซาโลนิ กิ แห่งแรกของ ออตโตมัน ฝ่าย ไซออนิสต์ฝ่ายซ้าย( ฮาโชเมอร์ แฮทเซอร์ ) สนับสนุนการแก้ปัญหาแบบสองชาติในปาเลสไตน์ชาวยิวพื้นบ้าน (ได้รับแรงบันดาลใจจากไซมอน ดับนอฟผู้พัฒนาแนวคิดเรื่องการปกครองตนเองของชาวยิวใกล้กับบาวเออร์) และสหภาพประชาธิปไตยฮังการีในโรมาเนีย (DAHR) หลังปี 1989

ฝ่ายตรงข้าม

แนวคิดทั้งหมดถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากพวกบอลเชวิจุลสารลัทธิมาร์กซิสม์และคำถามระดับชาติ (ค.ศ. 1913) ของ สตา ลิน เป็นการอ้างอิงทางอุดมการณ์ในเรื่องนี้ ร่วมกับ ข้อสังเกตเชิงวิพากษ์วิจารณ์ ของเลนินเกี่ยวกับคำถามระดับชาติ (ธันวาคม ค.ศ. 1913) โดยเฉพาะในบท "เอกราชทางวัฒนธรรม-ชาติ" [6] [7] [8] (ต่อมาสตาลินเป็นผู้บังคับการประชาชนแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2460 - 2466) การวิพากษ์วิจารณ์ของเลนินและสตาลินเกี่ยวกับแนวคิดเอกราชส่วนบุคคลในระดับชาติ ต่อมาได้รับการเข้าร่วมโดยชาวคาตาลัน Andreu NinในบทความของเขาThe Austrian School, National Emancipation การเคลื่อนไหว (1935) [9]

การนำไปปฏิบัติ

ถูกนำมาใช้เป็นนโยบายอย่างเป็นทางการใน สาธารณรัฐประชาชนยูเครนที่มีอายุสั้น(พ.ศ. 2460-2463) และในสาธารณรัฐเอสโตเนียระหว่างสงคราม (กฎหมายว่าด้วยเอกราชส่วนบุคคล พ.ศ. 2468) และรวมอยู่ในปฏิญญาว่าด้วยการคุ้มครองชนกลุ่มน้อยในลิทัวเนียโดยสันนิบาตแห่งชาติใน พ.ศ. 2468 [6] [10] [11]

โครงสร้างตัวแทนอิสระของชาวยิวปาเลสไตน์ระหว่างปี 1920 ถึง 1949 หรือที่ เรียกว่า อาเซฟัต ฮา-นิฟฮาริมยังถือได้ว่าเป็นการดำเนินการตามหลักการเอกราชส่วนบุคคลแห่งชาติ

นับตั้งแต่การล่มสลายของสหภาพโซเวียตและระบอบการปกครองแบบบริวาร การปกครองตนเองส่วนบุคคลในระดับชาติเป็นหลักการในการออกกฎหมายที่ใช้กับชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์[ ต้องการอ้างอิง ]เช่น กฎหมาย เอสโตเนีย (กฎหมายปกครองตนเองวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยแห่งชาติแห่งชาติ พ.ศ. 2536) [12] พระราชบัญญัติ LXXVII ของฮังการี ปี 1993 ว่าด้วยสิทธิของชนกลุ่มน้อยในระดับชาติและทางชาติพันธุ์, [13] กฎหมายปี 1991 ของลัตเวีย ว่าด้วยการพัฒนาที่ไม่ จำกัด และสิทธิในการปกครองตนเองทางวัฒนธรรมของสัญชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ของลัตเวีย, [14] กฎหมายปี 1989 ของลิทัวเนีย ว่าด้วยชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ , [15] กฎหมายของรัสเซีย ว่าด้วยการปกครองตนเองทางวัฒนธรรมแห่งชาติปี 1996, [16]และกฎหมายว่าด้วยชนกลุ่มน้อยแห่งชาติของยูเครน ปี 1992 [17]

ดูสิ่งนี้ด้วย

อ้างอิง

 1. บาวเออร์, ออตโต (2000) นิมนี, เอฟราอิม เจ. (เอ็ด.) คำถามเรื่องเชื้อชาติและสังคมประชาธิปไตย . แปลโดย โอดอนเนลล์, โจเซฟ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมินนิโซตา . พี 696. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8166-3265-7.
 2. บทความทั้งหมดของ Renner ได้รับการทำซ้ำในการแปลภาษาอังกฤษในNimni, Ephraim, ed. (2548) เอกราชทางวัฒนธรรมแห่งชาติและนักวิจารณ์ร่วมสมัย เราท์เลดจ์ . พี 260. ไอเอสบีเอ็น 978-0-415-24964-5.
 3. ภาษายิดดิช : Medem, V. 1943. “Di sotsial-demokratie un di natsionale frage” (1904) วลาดิเมียร์ เมเดม: Tsum tsvantsikstn yortsayt. นิวยอร์ก: นิวยอร์ก: Der Amerikaner Reprezentants fun Algemeynem Yidishn Arbeter-Bund ('Bund') ใน Poyln, หน้า 173-219
 4. เกชต์มัน, โรนี (ธันวาคม 2551) "เอกราชวัฒนธรรมแห่งชาติและ 'ความเป็นกลาง': การวิเคราะห์ลัทธิมาร์กซิสต์ของ Vladimir Medem เกี่ยวกับคำถามระดับชาติ, 1903-1920" สังคมนิยมศึกษา . ที่สาม (1) ISSN  1918-2821 เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2012-02-27 . สืบค้นเมื่อ2009-12-02 .
 5. พลาสเซอโรด์, อีฟส์ (พฤษภาคม 2543) "เลือกสัญชาติของคุณเองหรือประวัติศาสตร์เอกราชทางวัฒนธรรมที่ถูกลืม" การทูตของเลอ มงด์ . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2009-05-04 . สืบค้นเมื่อ2009-12-02 .
 6. บิล เบาริง, "การฝังศพและการฟื้นคืนพระชนม์, อิทธิพลที่เป็นข้อขัดแย้งของคาร์ล เรนเนอร์ ต่อ "คำถามระดับชาติ" ในรัสเซีย", ในนิมนี, เอฟราอิม, เอ็ด. (2548) ความเป็นอิสระทางวัฒนธรรมของชาติและการวิจารณ์ร่วมสมัย เราท์เลดจ์ . พี 260. ไอเอสบีเอ็น 978-0-415-24964-5.
 7. สตาลิน, โจเซฟ (มีนาคม–พฤษภาคม พ.ศ. 2456) ลัทธิมาร์กซิสม์กับคำถามระดับชาติ. โปรสเวชเชนีเย. ดึงข้อมูลเมื่อ12-11-2552 – ผ่านเอกสารถาวรทางอินเทอร์เน็ตของลัทธิมาร์กซิสต์{{cite book}}: CS1 maint: ตำแหน่งไม่มีผู้เผยแพร่ ( ลิงก์ )
 8. เลนิน, วลาดิมีร์ (ตุลาคม–ธันวาคม พ.ศ. 2456) ข้อสังเกตเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับคำถามระดับชาติ โปรสเวชเชนีเย เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2005-11-19 . ดึงข้อมูลเมื่อ12-11-2552 – ผ่านเอกสารถาวรทางอินเทอร์เน็ตของลัทธิมาร์กซิสต์{{cite book}}: CS1 maint: ตำแหน่งไม่มีผู้เผยแพร่ ( ลิงก์ )
 9. นิน, อันเดรส (1935) "ลัทธิออสโตร-มาร์กซิสม์กับคำถามระดับชาติ (บทในขบวนการปลดปล่อยแห่งชาติ)" เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2009-05-07 . ดึงข้อมูลเมื่อ12-11-2552 – ผ่านเอกสารถาวรทางอินเทอร์เน็ตของลัทธิมาร์กซิสต์
 10. "กฎหมายว่าด้วยเอกราชทางวัฒนธรรมสำหรับชนกลุ่มน้อยในชาติ". สถาบันเอสโตเนีย. 2468. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2010-02-12 . สืบค้นเมื่อ2009-12-02 .
 11. "คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองชนกลุ่มน้อยในลิทัวเนีย" ( PDF) สันนิบาตแห่งชาติ 1922. เก็บถาวร(PDF)จากต้นฉบับเมื่อ2016-03-20 สืบค้นเมื่อ2016-06-06 .
 12. "พระราชบัญญัติการปกครองตนเองทางวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยแห่งชาติ". กระทรวงยุติธรรมเอสโตเนีย 1993. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 19-11-2009 . สืบค้นเมื่อ2009-12-02 .
 13. "พระราชบัญญัติ LXXVII ปี 1993 ว่าด้วยสิทธิของชนกลุ่มน้อยในระดับชาติและทางชาติพันธุ์". ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของชนกลุ่มน้อย 1993. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2012-10-10 . สืบค้นเมื่อ2009-12-02 .
 14. "กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ไม่จำกัดและสิทธิในการปกครองตนเองทางวัฒนธรรมของสัญชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ของลัตเวีย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด พ.ศ. 2537)". ยูเอ็นเอชซีอาร์ 1991. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2012-10-10 . สืบค้นเมื่อ2009-12-02 .
 15. "กฎหมายว่าด้วยชนกลุ่มน้อย". ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของชนกลุ่มน้อย 1989. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2010-01-15 . สืบค้นเมื่อ2009-12-02 .
 16. แยร์เว, พริอิต (กรกฎาคม 2545). "เอกราชวัฒนธรรมแห่งชาติและความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ในแคว้นคาลินินกราด" (PDF ) ศูนย์ยุโรปสำหรับปัญหาชนกลุ่มน้อย เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ2010-06-02 สืบค้นเมื่อ2009-12-02 .
 17. "กฎหมายว่าด้วยชนกลุ่มน้อยแห่งชาติ". ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของชนกลุ่มน้อย 1992. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2011-06-07 . สืบค้นเมื่อ2009-12-02 .
0.038601875305176