Nasi (ชื่อภาษาฮีบรู)

From Wikipedia, the free encyclopedia

นาซี (נָשִׂיא‎ nāśīʾ) เป็นฮิบรูที่มีความหมายว่า "เจ้าชาย" ในภาษาฮิบรูในพระคัมภีร์ไบเบิล"เจ้าชาย [แห่งสภาซันเฮดริน]" ในภาษาฮีบรู Mishnaicหรือ "ประธานาธิบดี" ในภาษาฮีบรูสมัยใหม่

การใช้งาน

ปฐมกาลและอิสราเอลโบราณ

คำนามนาซี (รวมถึงการแปรผันทางไวยากรณ์) เกิดขึ้น 132 ครั้งในข้อความ Masoreticของพระคัมภีร์ภาษาฮิบรูและในภาษาอังกฤษมักจะแปลว่า "เจ้าชาย" บางครั้งเรียกว่า "กัปตัน" การใช้ครั้งแรกสำหรับ "เจ้าชาย" สิบสองคนที่จะสืบเชื้อสายมาจากอิชมาเอลในหนังสือปฐมกาล ปฐมกาล 17:20และการใช้งานครั้งที่สอง ในปฐมกาล 23:6คือชาวฮีท ที่รู้จักอับราฮัมว่าเป็น "เจ้าชายผู้ชอบธรรม" ( nesi เอโลฮิม נְשִׂיא אֱלֹהִים ‎)

ในหนังสือเลวีนิติ ( เลวีนิติ 4:22–26 ) ในพิธีบูชายัญสำหรับผู้นำที่ทำผิด มีเครื่องบูชาพิเศษที่ทำโดย "นาซี"

ในสมุดหมายเลข ( หมายเลข 7 ) ผู้นำ ของแต่ละเผ่าเรียกว่านาซีและแต่ละคนจะนำของขวัญมาถวายที่พลับพลา ในกันดารวิถี 34:16–29ซึ่งเกิดขึ้น 38 ปีต่อมาในเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิล นีซีอิมของแต่ละเผ่าได้รับการระบุอีกครั้งในฐานะผู้นำที่รับผิดชอบในการแบ่งมรดกของเผ่า

ต่อมาในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลโบราณ ชื่อของนาซีถูกมอบให้กับผู้ปกครองทางการเมืองของแคว้นยูเดีย ( เอเสเคียล 44:2–18 ; เอสรา 1:8 ) ในทำนองเดียวกันมิชนาห์กำหนดnasiของเลวีนิติ 4 ว่าหมายถึงกษัตริย์ [1]

สมัยวัดที่สอง

ในช่วงยุคพระวิหารที่สอง ( ประมาณ530  ก่อนคริสตศักราช – 70 ส.ศ.) นายซีเป็นสมาชิกระดับสูงสุดและเป็นประธานสภาซันเฮดรินหรือสมัชชา รวมทั้งเมื่อดำรงตำแหน่งเป็นศาลอาญา ตำแหน่งถูกสร้างขึ้นในค. คริสตศักราช 191 เมื่อสภาแซนเฮดรินสูญเสียความมั่นใจในความสามารถของมหาปุโรหิตที่จะทำหน้าที่เป็นหัวหน้า [2]สำนักงานของนาซีในดินแดนแห่งอิสราเอลเทียบได้กับสำนักงานของexilarchในบาบิโลเนีย [3]ชาวโรมันรู้จักนาซีเป็นพระสังฆราชของชาวยิวและกำหนดให้ชาวยิวทุกคนจ่ายภาษีให้เขาสำหรับการรักษาตำแหน่งนั้น ซึ่งอยู่ในตำแหน่งสูงในลำดับชั้นทางการของโรมัน

จักรวรรดิโรมันตอนปลาย

ตำแหน่งนี้ในฐานะพระสังฆราชหรือหัวหน้าศาลได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่หลายปีหลังจากการจลาจล Bar-Kokhba [ ต้องการอ้างอิง ]สิ่งนี้ทำให้นาซีเป็นอำนาจที่ทั้งชาวยิวและชาวโรมันนับถือ ชุมชนชาวยิวในบาบิโลเนียก็จำเขาได้เช่นกัน นาซีควบคุมความเป็นผู้นำและทำหน้าที่เป็นตัวแทนทางการเมืองของผู้มีอำนาจ ในขณะที่ผู้นำทางศาสนานำโดยนักวิชาการโทราห์ นายซีมีอำนาจในการแต่งตั้งและสั่งพักงานผู้นำชุมชนทั้งในและนอกอิสราเอล ชาวโรมันเคารพนายซีและให้ที่ดินเพิ่มและปล่อยให้ควบคุมภาษีที่เลี้ยงตนเองได้ ภายใต้กฎหมายของชาวยิวอธิกมาส เดือนที่ สิบสามในปฏิทินฮีบรูAdar Betได้รับการประกาศโดยnasi [4]

กามาลิเอลที่ 6เป็นนาซีคนสุดท้าย เขาเสียชีวิตในปี ส.ศ. 425 หลังจากนั้นจักรพรรดิธีโอโดซิอุสที่ 2 ได้ปราบปรามสำนักปรมาจารย์ ภาษีปิตาธิปไตยถูกโอนไปยังคลังของโรมันตั้งแต่ปี 426

ยุคกลาง

คำว่านาซีถูกนำมาใช้ในภายหลังกับผู้ที่มีตำแหน่งสูงในชุมชนชาวยิว และชาวยิวที่มีความโดดเด่นในราชสำนักของผู้ปกครองที่ไม่ใช่ชาวยิว บุคคลสำคัญบางคนจากประวัติศาสตร์ของชาวยิวใช้ชื่อนี้ รวมทั้งเจ้าชายยูดาห์ ( จูดาห์ ฮานาซี) หัวหน้าผู้เรียบเรียงของมิชนาห์

นาซียังแพร่หลายในช่วงอาณาจักรแฟรงก์ใน ศตวรรษที่ 8 พวกเขาเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิพิเศษสูงในแคว้นกาโรแล็งเฌียงฝรั่งเศส ชาวยิวแห่งนาร์บอนน์ร่วมมือกับกษัตริย์ Pepinเพื่อยุติการปกครองของชาวมุสลิมเหนือเมืองของพวกเขาในปี 759 ชาวยิวยอมรับการยอมจำนนและ Pepin สามารถหยุดยั้งพวก Saracens ในคาบสมุทรไอบีเรียได้ Pepin ให้รางวัลแก่ชาวยิวด้วยที่ดินและสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น สิทธิในการพิจารณาคดีและการปกครองตนเองทางศาสนาภายใต้การปกครองของผู้นำของพวกเขาเอง ทายาทของกษัตริย์และนาซีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดจนถึงศตวรรษที่สิบ [5]

ชุมชนชาวยิวในศตวรรษที่ 17-20 ในเยเมน

ตามที่นักชาติพันธุ์วิทยา Erich Brauerในหมู่ชาวยิวในเยเมนชื่อของnasiถูกมอบให้กับชายคนหนึ่งที่อยู่ในตระกูลผู้สูงศักดิ์และร่ำรวยที่สุดในชุมชน ไม่มีการเลือกตั้งโดยตรงสำหรับโพสต์นี้ โดยทั่วไป แล้ว นาซียังเป็นนักวิชาการที่รอบรู้ในโตราห์ แต่นี่ไม่ใช่เงื่อนไขสำหรับตำแหน่งของเขา ในหน้าที่ของเขาเขาเป็นตัวแทนของชุมชนในกิจการทั้งหมดต่อหน้ารัฐบาล เขายังได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่จัดเก็บภาษีรัชชูปการประจำปี ( ğizya ) เช่นเดียวกับการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกในชุมชน [6]

เบ็ด

คำว่า นาซี ถูกใช้โดย รับบี เมนาเคม เมนเดล ชเนียร์โซห์นเพื่ออ้างถึงผู้นำทางจิตวิญญาณของขบวนการเบ็ด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขาใช้คำว่า "เนซี ฮาดอร์" ( נשיא הדור ‎; "เจ้าชายแห่งรุ่น") หรือ "เนซี โดเรนู" ( נשיא דורנו ‎; "เจ้าชายแห่งรุ่นของเรา") เพื่ออ้างถึงพ่อตาของเขา กฎหมายรับบีโยเซฟ ยิตซ์ชัค ชเนียร์โซห์วลีนี้ถูกนำมาใช้ในภายหลังโดยผู้ติดตามของ Rebbe เพื่ออ้างถึง Rabbi MM Schneersohn เอง

ภาษาฮีบรูสมัยใหม่

ในภาษาฮีบรูสมัยใหม่นาซีหมายถึง "ประธาน" และไม่ได้ใช้ในความหมายดั้งเดิม คำว่า Nasi ใช้ในอิสราเอลเป็นชื่อประมุขแห่งรัฐและหัวหน้าผู้พิพากษาศาลสูงสุด ในภาษาฮิบรู คำว่า "เจ้าชาย" ในตอนนี้แสดงด้วยคำพ้องความหมาย : "nasi" (ในYehuda HaNasi ) และnasīkh ( נָסִיך ‎)

ไม่นานมานี้รับบี อาดีน สไตน์ซัลทซ์ได้ รับฉายาว่านาซีในความพยายามที่จะสถาปนาสภาซันเฮดริน ขึ้นใหม่ ในฐานะศาลสูงสุดแห่งศาสนายูดาย

รายชื่อ

ในช่วงระยะเวลา Mishnaic สำนักงานของ Nasi ถูกเติมเต็มดังนี้: [8] [9]

นาซี วาระการดำรงตำแหน่ง
โยเซ เบน โยเซอร์ 170 ก่อนคริสตศักราช 140 ปีก่อนคริสต์ศักราช
โจชัว เบน เปรัชยาห์ 140 ปีก่อนคริสต์ศักราช 100 ปีก่อนคริสต์ศักราช
ยูดาห์ เบน ทับไบ (ซึ่งภายหลังได้หลบหนี) [10] 110 ก่อนคริสตศักราช แคลิฟอร์เนีย 80 ปีก่อนคริสตศักราช
สิเมโอน เบน เชทัค แคลิฟอร์เนีย 80 ปีก่อนคริสตศักราช 60 ปีก่อนคริสต์ศักราช
ชมายา 65 ปีก่อนคริสตศักราช ค. 31 ปีก่อนคริสตศักราช
ฮิลเลลผู้เฒ่า ค. 31 ปีก่อนคริสตศักราช ส.ศ. 9
ชิมอน เบน ฮิลเลล 9 9
รับบันกามาลิเอลผู้อาวุโส 30 50
รับบัน ชิมอน เบน กัมลิเอล 50 70
รอบบันโยฮานัน เบน ซาไก 70 80
รับบัน กามาลิเอลที่ 2แห่งยาฟเน 80 118
รับบี เอเลอาซาร์ เบน อาซาริยาห์ 118 120
Interregnum (การประท้วงของ Bar Kokhba ) 120 142
รับบัน ชิมอน เบน กัมลิเอลที่ 2 142 165
รับบียูดาห์ อิฮานาซี 165 220
กามาลิเอลที่ 3 220 230
ยูดาห์ 2 เนซีอาห์ 230 270
กามาลิเอล IV 270 290
ยูดาห์ที่ 3 เนซีอาห์ 290 320
ฮิลเลลที่สอง 320 365
กามาลิเอล วี 365 385
ยูดาห์ IV 385 400
กามาลิเอลที่ 6 ค. 400 425

รายชื่อประธานาธิบดีของอิสราเอล :

ประธาน วาระการดำรงตำแหน่ง
ไชม์ ไวซ์มันน์ 2492 พ.ศ. 2494
ยิตซัค เบน-ซวี 2495 พ.ศ. 2506
ซัลมาน ชาซาร์ พ.ศ. 2506 2516
เอฟราอิม คาซีร์ 2516 2521
ยิตซัค นาวอน 2521 2526
ไชม์ เฮอร์ซอก 2526 2536
Weizman หนึ่งพันคน 2536 2543
Moshe Katsav 2543 2550
ชิมอน เปเรส 2550 2557
รูเวน ริฟลิน 2557 2021
ไอแซก เฮอร์ซอก 2021 ดำรงตำแหน่ง

รับบัน

รับ บันเป็นตำแหน่งที่สูงกว่าแรบไบและมอบให้กับนาซีโดยเริ่มจากกามาลิเอลผู้อาวุโส

ชื่อแรบบันจำกัดการใช้เฉพาะลูกหลานของฮิลเลลผู้เฒ่ายกเว้นแต่เพียงผู้เดียวคือรับบัน โยชานัน เบน ซาไก (ราวค ริสต ศักราช 30–90 ) ผู้นำในกรุงเยรูซาเล็มระหว่างการล้อมกรุงเยรูซาเล็มในปี ส.ศ. 70 และเป็นผู้ปกป้องอนาคตของ ชาวยิวหลังจากการจลาจลครั้งใหญ่โดยขอร้องต่อจักรพรรดิเวสปาเซียน

รับบีเอเลอาซาร์ เบน อาซาริยาห์ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งนาซี ระหว่าง ปี ค.ศ. 118 ถึง 120 ไม่ได้รับตำแหน่งรับบันอาจเป็นเพราะเขาดำรงตำแหน่งนาซีเพียงช่วงสั้นๆ หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนกลับเป็นลูกหลานของฮิลเลล

ก่อนหน้ารับบันกัมลิเอลผู้อาวุโส ไม่มีคำนำหน้าชื่อใครเลย สอดคล้องกับสุภาษิตลมุด " กาโดล มิรับบัน โชโม " ("ยิ่งใหญ่กว่าชื่อรับบันคือชื่อของบุคคล") ด้วยเหตุผลนี้ Hillel the Elder จึงไม่มีชื่อนำหน้าชื่อของเขา: ชื่อของเขาคือชื่อในตัวมันเอง ในทำนองเดียวกันโมเสสและอับราฮัมไม่มีชื่อนำหน้าชื่อของพวกเขา แต่ บางครั้งมีการใช้ คำนำหน้านามเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างบุคคลในพระคัมภีร์ไบเบิลและบุคคลในประวัติศาสตร์ ดังนั้นAvraham Avinu (อับราฮัม 'พ่อของเรา') และMoshe Rabbeinu (โมเสส 'ครูของเรา')

เริ่มจากรับบียูดาห์ อิฮานาซี (เกิดปี ค.ศ. 135 ) แม้แต่นาซี ก็ไม่ ได้รับฉายาว่ารับบัน ในสถานที่นั้น ยูดาห์ฮานาซีได้รับรางวัลอันสูงส่งจากรับบีนู ฮากาโดช ('ครูศักดิ์สิทธิ์ของเรา') [11]

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. ^ Mishna Horayot 3:3 - และใครคือประธานาธิบดี นี่คือกษัตริย์: ตามที่กล่าวไว้ว่า "และเขาได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติทั้งหมดประการหนึ่งของพระยาห์เวห์พระเจ้าของเขา" (เลวีนิติ 4:22) และด้านล่างเขากล่าวว่า "ว่า เขาอาจเรียนรู้และยำเกรงพระยาห์เวห์พระเจ้าของเขา” (เฉลยธรรมบัญญัติ 17:19) --อะไรคือ "พระเจ้า" ที่กล่าวถึงในที่นี้ ประธานาธิบดีซึ่งไม่มีผู้ใดนอกจากพระเจ้า พระเจ้าของเขา แม้แต่ "พระเจ้า" ที่กล่าวถึงในที่นี้ ประธานาธิบดีที่ไม่มีผู้ใดนอกจากพระเจ้าพระเจ้าของเขา
 2. Goldwurm, Hersh and Holder, Meir, History of the Jewish People , I "The Second Temple Era" (Mesorah Publications : 1982) ISBN  0-89906-454-X
 3. ^ เชอรีรา กอน (2531). Iggeres ของ Rav Sherira Gaon แปลโดย นอสซง โดวิด ราบิโนวิช เยรูซาเล็ม: Rabbi Jacob Joseph School Press - Ahavath Torah Institute Moznaim หน้า 86 (บทที่ 8). อคส. 923562173 . 
 4. ^ Steinsaltz, Adin, The Essential Talmud: Thirtieth-anniversary Edition , ทรานส์ Chaya Galai (หนังสือพื้นฐาน: 2549) ISBN 0-465-08273-4 , 16 - 18. 
 5. ซัคเคอร์แมน, อาเธอร์ เจ. (1972). การปกครองของชาวยิวในระบบศักดินาของฝรั่งเศส ค.ศ. 768-900 นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย. ไอเอสบีเอ็น 0-231-03298-6. OCLC333768  . _
 6. Erich Brauer, Ethnologie der Yemenitische Juden , Heidelberg 1934, pp. 281–282

  (ภาษาเยอรมันต้นฉบับ: Saphir ได้อธิบายองค์กรดังนี้: "ในทุกเมืองและหมู่บ้าน ชาวยิวมีโมริ เขาเป็นแรบไบ ผู้พิพากษา คนขายเนื้อ คนตรวจเนื้อและครูสอนเด็ก พวกเขายังมี Naśī ที่พวกเขาเลือกจากในชุมชน..."

  Naśee มักจะเป็นของตระกูลผู้สูงศักดิ์และร่ำรวยที่สุดในพื้นที่เพราะความมั่งคั่งยังหมายถึงอิทธิพลและอำนาจที่นี่โดยตรง ไม่มีการเลือกตั้งผู้นำชุมชนความมั่งคั่งและอิทธิพลกำหนดทางเลือก

  โดยทั่วไปแล้ว Naśī ยังเป็นนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในโทราห์ แต่นี่ไม่ใช่ข้อกำหนดของตำแหน่งของเขา Javneli อธิบายถึง Naśī ของ Ḫubēš ว่าเป็นคนไร้การศึกษาที่แทบจะไม่รู้คำในภาษาฮีบรูเลย

  Naśīเป็นตัวแทนของชุมชนในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล เขาเก็บรายชื่อ bajān ของสมาชิกชายในที่ชุมนุมตามที่ ğizja รวบรวมไว้ เขาต้องดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่ชาวยิวและระงับข้อพิพาท เมื่อมีการกล่าวโทษใดๆ นาซีจะถูกเรียกตัวไปหาอิหม่ามหรือ ชีฮ์ ซึ่งสั่งให้นำตัวผู้ร้ายมาลงโทษภายในระยะเวลาที่กำหนด Naśīมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี ค่าปรับ หรือเงินสมทบที่กำหนดให้กับชาวยิวอย่างถูกต้อง บทลงโทษเหล่านี้เป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการละเมิดการห้ามเสิร์ฟบรั่นดีแก่ชาวมุสลิม)
 7. ชเนียร์โซห์น, รับบี เมนาเคม เมนเดล. Igrot Kodesh (ในภาษาฮีบรู) . สืบค้นเมื่อ18 กรกฎาคม 2560 .
 8. ^ เชอรีรา กอน (2531). Iggeres ของ Rav Sherira Gaon แปลโดย นอสซง โดวิด ราบิโนวิช เยรูซาเล็ม: Rabbi Jacob Joseph School Press - Ahavath Torah Institute Moznaim หน้า 86–88 (บทที่ 8) อคส. 923562173 . 
 9. ^ เคียร่า เอส. (1987). เอซเรียล ฮิลเดสไฮเมอร์ (เอ็ด) Sefer Halachot Gedolot (ในภาษาฮีบรู) ฉบับ 3. กรุงเยรูซาเล็ม หน้า 339 ( โทเซฟเฟต เลอ-ฮิลโกต โคดาชิม ). สกอ. 754744801 . ต่อไปนี้เป็นนาซีอิมของอิสราเอล: ฮิลเลลผู้เฒ่า, ชิมอนบุตรชายของเขา, กัมลิเอลบุตรชายของเขา, รับบัน สิเมโอน เบน กัมลิเอลที่ถูกสังหารพร้อมกับอาร์. อิสมาเอล เบน เอลีชา เหล่านี้ [อาศัยอยู่] ในช่วงที่สองของวัด 
 10. ^ มิชนาห์ (ฮากิกาห์ 2:2)
 11. ^ โกลด์เวิร์มและโฮลเดอร์, 322

อ่านเพิ่มเติม

Jeremy Cohen, "The Nasi of Narbonne: A Problem in Medieval Historiography," AJS Review, 2 (1977): หน้า 45–76,

โจนส์, ลินด์เซย์, เอ็ด. สารานุกรมศาสนา. ดีทรอยต์: Gale, 2005. sv "Yehudah Ha-Nasi"

เพิร์ล แชม เอ็ด สารานุกรมแห่งชีวิตและความคิดของชาวยิว นิวยอร์ก: Digitalia, Inc., 1996. sv "เจ้าชายจูดาห์ (จูดาห์ ฮา-นาซี)"

เพิร์ล แชม เอ็ด สารานุกรมแห่งชีวิตและความคิดของชาวยิว นิวยอร์ก: Digitalia, Inc., 1996. sv "Prince (Heb. Nasi)"

ลิงค์ภายนอก