พระนามของพระเจ้าในอิสลาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

พระนามของพระเจ้าในศาสนาอิสลาม ( อาหรับ : أَسْمَاءُ ٱللَّٰهِ ٱلْحُسْنَىٰ ʾasmāʾu llāhi l-ḥusnā " ชื่อที่สวยงามของอัลลอฮ์ ") เป็นชื่อที่ชาวมุสลิมนับถือในศาสนาอิสลาม แม้ว่าบางชื่อจะอยู่ในอัลกุรอานเท่านั้น และบางชื่อก็อยู่ในหะ ดีษเท่านั้น แต่ ก็มีบางชื่อที่ปรากฏในทั้งสองชื่อ [1]

รายการ

อารา บิคคลาสสิค

(คัมภีร์กุรอาน/แบบเขียนคลาสสิก) [2]

ภาษาอาหรับมาตรฐานสมัยใหม่ (MSA)

(ตัวแปรที่มีสระ/ ไม่มีสระ)

การทับศัพท์ การทำให้เป็นอักษรโรมัน

[คาถาต่างๆ]

การแปล อ้างอิง ประเภทไวยากรณ์b
อัลเลาะห์ชื่อ 01 ar rahman.svg
1
\* ลาก่อน

อิล

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

\* อรัญญา

\ الرّمان

\* الرحمـٰن

الرحمان

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

อัร-เรามัน/ อาร์-เรามาน อัร-เรามาน

[อัรเราะห์มาน]

ผู้มีพระคุณ/ ผู้ทรงเมตตาธรรม/ ผู้ทรงกรุณาปรานี/ คัมภีร์กุรอาน: จุดเริ่มต้นของทุก Surah (บท) ยกเว้นหนึ่งและที่อื่น ๆ อีกมากมาย กลอนแรก ('ayat) ของSurah ar-Rahman (Surah 55) ประกอบด้วยชื่อนี้เท่านั้น ดี
2 อิล \ الرّيم

الرحيم

ar-Raḥiym/

ar-Raḥim

ar-Raḥim

[อาร์-ราฮีม]

ผู้ทรงเมตตาเสมอ/ ผู้ทรงเมตตาเสมอ/ ผู้ทรงเมตตาเสมอ คัมภีร์กุรอาน: จุดเริ่มต้นของทุก Surah (บท) ยกเว้นหนึ่งและสถานที่อื่น ๆ อีกมากมาย (มีทั้งหมด 114 Surahs ในคัมภีร์กุรอาน) ดี
3 \* ลาตินา

อัคคี

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

\* المٰلك

มะละกอ

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

อัลมาลิก/

อัลมาลิก

อัลมาลิก

[อัล-มาลิก]

พระมหากษัตริย์/ พระเจ้า/ อธิปไตย/ การปกครอง/ ปรมาจารย์

[ยังหมายถึง "พระเจ้า/ พระเจ้า หนึ่งเดียวเท่านั้น", "ผู้ครอบครองอำนาจสูงสุดหรืออำนาจ"]

59:23 , 20:114 , 23:116 ดี
4 ออล \ القدّوس

القدوس

อัล-กุดดูส/

อัล-กุดดูส

อัลกุดดุส

[อัลกุดดูส

อัล-กุดดูส]

ศักดิ์สิทธิ์ / ศักดิ์สิทธิ์ / บริสุทธิ์ทั้งหมด / ศักดิ์สิทธิ์ / ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด 59:23 , 62:1 ดี
5 \* ลาก่อน

อสูร

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

\* อัลเซล

\ السلام

\ * السلـٰم

ซัลลามัส

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

อัสสลาม/

อัส-สลาม

อัส-สลาม

[อัส-สลาม]

ผู้ให้สันติ / สันติภาพ / สงบ ทั้งหมด / เงียบสงบ 59:23 ดี
6 อิล المؤمن อัล-มูอูมีน/

อัล-มูʿมิน

อัล-มูʿมิน ผู้ให้ความมั่นคง/ ผู้ให้/ ศรัทธา/ ผู้เชื่อสูงสุด (แห่งความเชื่อ)/ ผู้ให้ความเชื่อ/ ผู้ให้หลักประกันทั้งหมด 59:23 ดี
7 อิล المهيمن อัล-มูฮายมีน อัล-มูฮายมีน ผู้ควบคุม/ อำนาจเด็ดขาดเหนือทุกคน/ ผู้ปกครองเหนือทุกคน/ ปรมาจารย์แอบโซลูท/ การครอบงำชั่วนิรันดร์ 59:23 ดี
8 ออล العزيز อัล-ʿAziyz/

อัล-อาซีซ

อัล-อาซีซ

[อัล-อาซีซ]

ผู้ทรงฤทธานุภาพและฤทธานุภาพสูง/ สูงส่ง/ ทรงพลัง/ ผู้ทรงฤทธานุภาพ/ ผู้ทรงอำนาจ 3:6 , 4:158 , 9:40 , 48:7 , 59:23 ดี
9 อัคคี \ الجبار

الجبار

อัล-Jabbar/

อัล-ยับบารฺ

al-Jabbar

[อัล-จับบาร์]

ผู้มีอำนาจสูงสุด/ อำนาจสูงสุด/ ผู้มีอำนาจทั้งหมด/ เข้มแข็ง 59:23 ดี
10 อัคคี \ المتكب ر

คอมพิวเตอร์

อัล-มุตะคับบีร อัล-มุตะคับบีร ผู้ครอบครองความยิ่งใหญ่/ สูงสุด/ ภาคภูมิใจอย่างยุติธรรม 59:23 D [ ต้องการคำอธิบาย ]
mutafaʿʿil
11 \* ลาตินา

ไจ่ไจ๋

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

\* الخـٰلق

الخالق

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

อัล-คอลิก/

อัลคาลิก

al-Khaliq

[อัล-คอลิก]

The Creator/ Creator of the Universe/ Maker/ True Originator/ Absolute Author 6:102 , 13:16 , [3] 36:81 , 39:62 , 40:62 , 59:24 ดี
12 ลาภปาย ฟุตบอล อัล-บารีช/

อัล-บารีʿ

อัล-บารีʿ

[อัล-บารี'/อัล-บารี]

ผู้ริเริ่ม/ Evolver/ วิญญาณชั่วนิรันดร์ที่ทุกคนบูชา มีอำนาจเหนือสิ่งอื่นใด ธรรมชาติและเหตุการณ์ 59:24 ดี
13 อิล \ المصور

المصور

อัล-มูซอวีร์ อัล-มูซอวีร

[อัล-มุสซอวีร์/

อัล-มุสวาวีร์]

The Fashioner/ Shaper/ ดีไซเนอร์/ ศิลปิน 59:24 ดี
14 \* ลาก่อน

อัคคี

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

\* الغفـٰر

\ الغفار

\* الغفيٰر

الغفار

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

อัล-ฆัฟฟาร์/

อัล-ฆัฟฟาร์

อัล-ฆัฟฟาร์

[อัล-ฆัฟฟาร์]

ผู้ให้อภัยซ้ำแล้วซ้ำเล่า / ผู้ให้อภัยอย่างแท้จริง / ผู้ให้อภัย / ผู้ทรยศ

[ผู้ที่พร้อมจะให้อภัยและให้อภัย]

20:82 , 38:66 , 39:5 , 40:42 , 71:10 ดี
15 \* ลาก่อน

อัคคี

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

\* القهـٰر

\ القهار

\* القهـٰر

القهار

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

อัล-กอฮาร/

อัล-กอฮารฺ

อัล-กาห์ฮาร์

[อัล-กอฮาร]

ผู้พิชิต/ ผู้พิชิต/ ผู้พิชิต/ ผู้พิชิตแอบโซลูท

[เจ้าของผู้ปราบความชั่วและการกดขี่]

12:39 , 13:16 , 14:48 , 38:65 , 39:4 , 40:16 ดี
16 อิล \ الوهاب

الوهاب

อัลวะฮาบ/

อัล-วะฮาบฺ

อัลวะฮาบ

[อัล-วะฮาบ]

ผู้ให้สัมบูรณ์/ผู้ให้/ผู้ให้/ผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่ 38:9 , 38:35 ดี
17 อัคคี \ الرزّاق

الرزاق

อัร-รัซซาค/

อัร-ราซซาค

Ar-Razzaq

[อาร์-ราซซาค]

ผู้ให้บริการ/ ผู้ค้ำจุน/ ผู้ประทานปัจจัยยังชีพ/ ผู้ให้บริการทั้งหมด 51:58 ดี
18 อิลลิฟาย \ الفتاح

الفتاح

อัล-ฟัตตาห์/

อัล-ฟัตตาหฺ

อัล-ฟัตตาห์

[อัล-ฟัตตาห์]

ผู้เปิด/ผู้เปิดประตูแห่งกำไร/ผู้ปลดเปลื้อง/ผู้ให้ชัยชนะ 34:26 ดี
19 ออล العليم อัล-อาลีม/

อัล-อาลิม

อัล-อาลิม

[อัล-อาลีม]

ผู้รู้/ผู้รอบรู้/รอบรู้/ผู้รอบรู้/ผู้รอบรู้ในทุกสิ่ง/ผู้รอบรู้ 2:158 , 3:92 , 4:35 , 24:41 , 33:40 ดี
20 อัคคี القابض อัล-กาบีญ/

al-Qābiḍ

อัล-Qabid/ อัล-Qabidh

[อัลกอบิด/

อัลกอบิดห์]

The Restrainer/ Withholder/ ที่หนีบผมตรง/ Absolute Seizer 2:245 วี
21 ออล الباسط อัล-บาซิṭ/

อัล-บาซิṭ

อัล-บาซิต/ อัล-บาซิต

[อัล-บาซิต/ อัล-บาซิต]

The Extender/ Expander/ ผู้ให้บริการใจกว้าง 2:245 วี
22 อัคคี الخافض อัลคอฟีญ/

อัลคอฟีญฺ

อัลคอฟิด/ อัลคอฟิดห์

[อัล-คาฟิด/

อัลคาฟิดห์]

The Abaser/ Humiliator/ Downgrader [ผู้ให้การปลอบโยน ปราศจากความกังวลหรือปัญหาความเจ็บปวด] 56:3 ; อัล-กะฟัมมี (1992:38) อู๋
23 ออล \ الرّافع

الرّفع

อัร-ราฟีซ/

อัร-ราฟีญฺ

อัร-ราฟีʿ/ อัร-ราฟี

[อาร์-ราฟีʿ/ อาร์-ราฟี]

The Exalter/ Upgrader [ของอันดับ] 58:11 , 6:83 วี
24 อัคคี \ المعز

المعز

อัล-มูซิซ อัล-มูซิซ

[อัล-มูซีซ]

ผู้ให้เกียรติ/ ผู้ให้เกียรติ/ ผู้มอบอำนาจ 3:26 วี
25 ลาตินา \ المذل

المذل

อัล-มูอิ ล /อัล-มุดฮิล อัล-มูซิล

[อัล-มุดซิลล์]

ผู้ให้แห่งความอัปยศ / ผู้ให้ความอับอาย 3:26 วี
26 ออล \ ซักไซ้

السميع

อัส-สะมียฺ/อัส-สะมี อัส-สะมีʿ/อัส-สะมี

[อัสสัมมีʿ]

การได้ยิน/ การได้ยินทั้งหมด/ ผู้ได้ยินคำวิงวอน 2:127 , 2:256 , 8:17 , 49:1 ดี
27 อิล البصير al-Baṣīr /อัล-Baṣīr อัล-บะซีร/ อัล-บาสซีร์/

al-Baswir [al-Baseer/ al-Basseer/ al-Basweer]

ผู้ที่มองเห็นได้ทั้งหมด/ ผู้ที่มองเห็นได้ทั้งหมด/ ผู้มีญาณทิพย์ตลอดกาล/ ผู้ที่มองเห็นได้ชัดเจน/ ผู้ที่มองเห็นได้ชัดเจน 4:58 , 17:1 , 42:11 , 42:27 ดี
28 อัคคี الحكم al-Ḥakam อัล-ฮากาม ผู้พิพากษา/ อนุญาโตตุลาการ/ อนุญาโตตุลาการ/ กฤษฎีกาทั้งหมด/ ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจและคำพิพากษา 22:69 วี
29 ออล العدل อัล-ʿAdl อัล-ʿAdl / al-Edl ผู้พิพากษาที่ยุติธรรม/มีอำนาจและตรงไปตรงมาในการจัดการอย่างยุติธรรม ไม่ใช่คัมภีร์กุรอ่าน ดู อัล-กะฟัมมี (1992:40)
30 ออล \ ลัลลลิฏิฟาน

اللطيف

อัล-Laṭiyf/

อัลลาอีฟ

อัล-ลาติฟ / อัล-ลาติฟ/

al-Latwif [al-Lateef/ al-Latteef/ al-Latweef]

อ่อนโยน/ อ่อนโยน/ อ่อนโยน/ ละเอียดอ่อนทั้งหมด 22:63 , 31:16 , 33:34 ดี
31 อิล الخبير อัล-คาบีร์/

อัลคาบีรฺ

อัลคาบีร

[อัล-คาเบียร์]

ผู้รอบรู้/ผู้รอบรู้/ผู้รอบรู้ 6:18 , 17:30 , 49:13 , 59:18 ดี
32 ออล الحليم อัล-Ḥaliym/

al-Ḥalim

อัลฮาลิม

[อัล-ฮาลีม]

อดทน/ ตามใจ/ มักจะอดกลั้น/ อดทน 2:235 , 17:44 , 22:59 , 35:41 อา
33 ออล العظيم อัล-ʿAẓiym/

อัล-ʿAẓīm

อัล-ʿAzim, อัล-ʿAzzim, อัล-ʿAzwim/ al-Ezim ,

อัล-Ezzim, อัล-Ezwim [al-ʿAzzeem, al-ʿAzweem/

อัล-เอซซีม,

อัล-เอซวีม]

ยิ่งใหญ่ / ยิ่งใหญ่ตลอดกาล / สูงสุด / สูงส่ง / สง่างามอย่างแท้จริง 2:255 , 42:4 , 56:96 ดี
34 ออล الغفور อัล-กาฟูร/

อัลกาฟูรอ

อัลกาฟูร์

[อัล-ฆอฟูร์, อัล-ฆอฟูร์]

The Ever-Forgiving/ Oft-Forgiving 2:173 , 8:69 , 16:110 , 41:32 ดี
35 อัคคี \ ลัคครอ

ชอร์ค

เถ้า-Shakur/

เถ้า-Shakūr

เถ้า-Shakur

[Ash-Shakour, Ash-Shakoor]

ความกตัญญูกตเวที / ชื่นชม / ทวีคูณของรางวัล 35:30 , 35:34 , 42:23 , 64:17 อา
36 ٱلْعَلِىُ

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

\* العلى

\ ออลลี่

\* العلى

العلي

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

อัล-อาลี* /

อัล-ʿAliyy

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

อัล-อาลี

[อัล-อาลีย]

ประเสริฐ/ สูงส่งตลอดกาล/ สูงสุด/ สูงสุด/ สูงส่งที่สุด 4:34 , 31:30 , 42:4 , 42:51 34:23 ดี
37 ลาติกา คอมพิวเตอร์ อัล-กะบีร์/

อัล-กะบีรฺ

อัล-กะบีร

[อัล-กาเบียร์]

ยิ่งใหญ่ / ยิ่งใหญ่ตลอดกาล / ยิ่งใหญ่ / ยิ่งใหญ่ที่สุด / อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความสามารถและความสำคัญ 13:9 , 22:62 , 31:30 , 34:23 ดี
38 อิล الحفيظ อัล-ศอฟีย์ẓ/

al-Ḥafīẓ

อัล-ฮาฟิซ

[อัล-ฮาฟีซ]

The Preserver/ Ever-Preservator/ All-Watching/ Protector/ Guardian/ Oft-Conservator 11:57 , 34:21 , 42:6 อา
39 อิล المقيت อัล-มูกิยต์/

อัล-มูกีต

อัล-มูกิต

[อัล-มูกีต]

ผู้ให้อาหาร/ผู้ให้อาหาร 4:85 ฉัน
40 ออล الحسيب อัล-Ḥasiyb/

อัลฮาซีบี

อัล-ฮาซิบ

[อัล-ฮาซีบ]

ผู้นำแห่งการพิพากษา/ ผู้คำนวณตลอดเวลา [ผู้ที่คำนึงถึงทุกเรื่อง] 4:6 , 4:86 , 33:39 ฉัน
41 ออล เจลลีลา อัลจาลิล/

อัลจาลิล

อัลจาลิล

[อัล-จาลีล]

ผู้ยิ่งใหญ่ / สูงส่ง / สำคัญ / ยอดเยี่ยม 55:27 , 7:143 A, V
42 อิลลิกอร์ الكريم อัล-การีม/

อัล-การีม

อัลคาริม

[อัลคารีม]

ผู้สูงศักดิ์/ มั่งคั่ง/ ใจกว้าง/ ล้ำค่า/ เป็นที่ยกย่อง/ ผู้มีพระคุณ 27:40 , 82:6 ดี
43 อิล \ الرقيب

الرقيب

อัร-เราะกีบ/

อัร-เราีบฺ

อัร-เรากิบ

[อัร-ราคีบ]

ผู้เฝ้าคอย/ผู้เฝ้าสังเกต/เฝ้าคอยอยู่เสมอ/ผู้เฝ้ามอง 4:1 , 5:117 ดี
44 อิล المجيب อัล-Mujiyb/

อัล-มูจิบี

อัล-มูจิบ

[อัล-มูจิยบ์]

ผู้ตอบรับ/ ผู้ตอบรับ/ ผู้ตอบรับสูงสุด/ ผู้รับคำวิงวอน 11:61 อา
45 \* ลา

ออล

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

\* الوٰسع

الواسع

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

'อัล-วาซี'/

'อัล-วาซี'

อัล-วาซี'/ อัล-วาซี

[อัล-วาซี'/ อัล-วาซี]

กว้างใหญ่/โอบรับทุกอณู/อยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง/ไร้ขอบเขต/ครอบคลุมทั้งหมด 2:268 , 3:73 , 5:54 อา
46 ลา الحكيم อัลฮากีม/

อัลฮากีม

อัลฮากิม

[อัล-ฮาคีม]

นักปราชญ์/ ผู้มีปรีชาญาณ/ ได้รับการพิพากษาอย่างมีวิจารณญาณ 31:27 , 46:2 , 57:1 , 66:2 ดี
47 ออล الودود อัล-วาดูด/

อัล-วาดูดู

อัล-วาดุด

[อัล-วาดูด/ อัล-วาดูด]

ผู้ที่รักใคร่/ผู้เสพย์ติดเสมอ/ผู้เป็นที่รัก/ผู้เป็นที่รัก/ผู้เป็นที่รัก/ผู้อ่อนโยนและอบอุ่นหัวใจ 11:90 , 85:14 ดี
48 อิล المجيد อัลมาจิด/

อัล-มาจิด

อัลมาจิด

[อัลมาญีด]

The All-Glorious/ Majestic/ Ever-Illustrious . รุ่งโรจน์

[โดดเด่นในศักดิ์ศรี ความสำเร็จ หรือการกระทำ]

11:73 อา
49 อัคคี الباعث อัล-บาฏิธ/

อัล-บาฏฏิ

al-Baʿith / อัล-Baʿeith

[al-Baaʿith/ al-Baaʿeith]

The Resurrector/ Awakener/ ผู้ปลุกเร้า/ Dispatcher 22:7 วี
50 อัคคี \ الشّهيد

الشهيد

เถ้า-Shahiyd/

อัช-ชาฮีด

เถ้า-ชาฮิด

[อัช-ชาฮีด]

พยาน/ผู้ให้การเป็นพยาน/ผู้เป็นพยานตลอดไป 4:166 , 22:17 , 41:53 , 48:28 อา
51 อัคคี \ الحق

الحق

ศัล-อักคิว อัล-ฮักกี ความจริง/ ความจริง/ หนึ่งเดียวที่ถูกต้องและแท้จริงในความจริงอย่างแน่นอน 6:62 , 22:6 , 23:116 , 24:25 ดี
52 ออล ฟุตบอล อัล-วากิล/

อัล-วากิล

อัล-วากิล

[อัล-วาคีล]

ทรัสตี เชื่อถือได้ ทนาย 3:173 , 4:171 , 28:28 , 73:9 อา
53 ไสยศาสตร์ \ القوي

القوي

al-Qawiyy อัล-กอวี

[อัล-กอวี]

The Strong 22:40 , 22:74 , 42:19 , 57:25 ดี
54 อิล المتين อัล-มาตีน/

อัลมาตีน

อัล-มาติน

[อัล-มาทีน]

มั่นคง มั่นคง 51:58 ดี
55 ออล \ الوليอย่า

الولي

อัล-วาลียั อัล-วาลี

[อัล-วาลี]

เพื่อนผู้ช่วยเหลือ 4:45 , 7:196 , 42:28 , 45:19 ดี
56 ออล الحميد อัล-ฮามิยด์/

อัล-ฮามีด

อัล-ฮามิด

[อัล-ฮามีด]

ล้วนน่าสรรเสริญ 14:8 , 31:12 , 31:26 , 41:42 ดี
57 \* ลา

อิล

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

\* المحصى

المحصي

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

อัล-มูซิย/

อัล-มูซี

อัล-มูห์ซี

[อัล-มูห์ซี]

นักบัญชี หมายเลขของทั้งหมด 72:28 , 78:29 วี
58 อิล المبدئ อัล-มุบดี

[อัล-มุบดีย์]

อัล-มุบดี

[อัล-มุบดี]

ผู้ริเริ่ม ผู้ผลิต ผู้ริเริ่ม 10:34 , 27:64 , 29:19 , 85:13 วี
59 ออล المعيد อัล-มุยิด/

อัล-มูซิด

อัล-มุด

[อัล-มูอีด/ อัล-มูอีด]

The Restorer ผู้คืนสถานะที่นำกลับมาทั้งหมด 10:34 , 27:64 , 29:19 , 85:13 วี
60 \* ลา

\ ٱلْمُحْيِي

อิล

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

\* المحى

\ المحيي

المحي

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

อัล-มูḥ·ยี* /

อัล-มูḥ·ยี

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

อัล-มูฮยี

[อัล-มูฮยี]

ผู้ให้ชีวิต 7:158 , 15:23 , 30:50 , 57:2 วี
61 อิล มัมมี่ อัล-Mumiyt/

อัล-มูมีต

อัล-มูมิท

[อัล-มูมีต]

ผู้นำมาซึ่งความตาย 3:156 , 7:158 , 15:23 , 57:2 วี
62 อุ๊ย \ อัลฮาอิ

الحي

อัล-Ḥayy al-Hayy The Living 2:255 , 3:2 , 20:111 , 25:58 , 40:65 ดี
63 อัคคี \ القيّوم

القيوم

อัล-เคยยัม/

อัล-กอยยูม

อัล-เคยยัม

[อัล-กอยยูม/

อัลกอยยูม]

ผู้ดำรงอยู่ อิสระ 2:255 , 3:2 , 20:111 ดี
64 \* ลา

ออล

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

\ الوٰجد

الواجد

อัล-วาจิด/

อัล-วาจิด

อัล-วาจิด

[อัล-วาจิด]

ผู้รับรู้ ผู้ค้นพบ ผู้ไม่ล้มเหลว 38:44 วี
65 ออล الماجد อัลมาจิด/

อัล-มาจิด

อัลมาจิด

[อัล-มาจิด]

รุ่งโรจน์ รุ่งโรจน์ รุ่งโรจน์ 85:15 , 11:73 ; อัล-กะฟัมมี (1992:48) อา
66 \* ลา

ออล

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

\ الوٰحد

الواحد

อัล-วาอีด/

อัล-วาซิด

อัล-วาฮิด

[อัล-วาฮิด]

The Unique, The Single 13:16 , 14:48 , 38:65 , 39:4 ดี
67 ลา \ الأحد

الاحد

อัล-ฆียฺ อัล-อะฮาด หนึ่งเดียวที่แบ่งแยกไม่ได้ 112:1 อา
68 อัคคี \ ซักไซ้

الصمد

อัจ-ญญะมาดฺ อัสสะมาด

[อัส-สะหมัด/ อัส-สวาหมัด]

นิรันดร์ สัมบูรณ์ พึ่งตนเอง 112:2 ดี
69 \* ลาติกา

อัคคี

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

\ القـٰدر

القادر

อัล-กอดีร์/

อัล-กอดีร์

อัล-กอดีร์

[อัล-กอดีร์]

ผู้ทรงฤทธานุภาพ ผู้ทรงทำได้ทุกสิ่ง 6:65 , 46:33 , 75:40 ดี
70 อิล المقتدر อัล-มุกตาดีร์ อัล-มุกตาดีร์ ผู้กำหนด ผู้มีอำนาจ 18:45 , 54:42 , 6:65 อา
71 อัคคี \ المقدّم

المقدم

อัล-มูกัดดิม อัล-มูกัดดิม The Expediter ผู้ทรงนำหน้า 16:61 วี
72 ลาตินา \ المؤخر

ที่มา

อัล-มุหัคคีรฺ อัล-Muʾakhkhir

[อัล-โมอัคคีร์]

ผู้ล่วงลับ ผู้ที่ทิ้งให้ไกล 71:4 วี
73 ลาก่อน \ ออลลี่

الاول

อัล-เอาวัล อัลเอาวัล The First, The beginning-less 57:3 ดี
74 อัคคี

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

\الأخر*\ الآخر

الاخر

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

อัล-ʿAkhir * /

al-ʿĀkhir [ตัวแปร]

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

อัลอาคีร์ */

อัลอาคีร์

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

สุดท้าย ไม่มีที่สิ้นสุด 57:3 ดี
75 อัคคี

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

\* الظظهر

الظاهر

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

aẓ-Ẓāhir/

อัฏฏอหิรฺ

อัซ-ซาฮีร์/ อัซ-ซซาฮีร์/ อัซ-ซวาฮีร์

[อัซ-ซาฮีร์/

อัซซาฮีร์/

อัซ-วาฮีร์]

ประจักษ์, ประจักษ์, ภายนอก 57:3 ดี
76 อัคคี الباطن อัลบาซิน/

อัลบาญิญ

อัล-บาติน/ อัล-บัตติน/ อัล-บัตวิน

[อัล-บาติน/ อัล-บัตติน/ อัล-บัตวิน]

สิ่งซ่อนเร้น ความไม่ประจักษ์ ข้างใน 57:3 ดี
77 \* ลาก่อน

ออล

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

\ * الوالى

الوالي

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

อัล-วาลี/

อัล-วาลีห์

อัล-วาลี

[อัล-วาลี]

ผู้อุปถัมภ์ เพื่อนผู้พิทักษ์ พระเจ้าผู้เป็นมิตร 13:11 ฉัน
78 \* ลาตินา

อิล

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

\* المتعالى

المتعالي

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

อัล-มูตาซาลี/

อัล-มูตาฮาลีหฺ

อัล-มูตาซาลี

[อัล-มูตาอาลี]

ผู้ทรงสูงส่ง สูงสุด 13:9 ดี
79 ลาภ \ البر

อาหรับ

อัล-บาร์ร อัล-บาร์ร ความดี ผู้มีพระคุณ 52:28 ดี
80 ไสยศาสตร์ \ อุ๊ย

التواب

ที่เตาวาบ/

ที่เตาวาบฺ

อัฏ-เตาวาบ

[อัท-เตาวาบ]

ที่หวนกลับคืนมาตลอดกาล 2:128 , 4:64 , 49:12 , 110:3 ดี
81 อิล المنتقم อัล-มุนตากิม อัล-มุนตากิม ผู้ล้างแค้น 32:22 , 43:41 , 44:16 พี
82 ไผ \ العفو

العفو

อัล-ʿAfuww/

al-ʿAfūw

อัล-ʿAfu

[อัล-อาฟู]

The Pardoner, The Effacer, ผู้ให้อภัย 4:43 , 4:99 , 4:149 , 22:60 , 58:2 วี ฉัน
83 \* ลา

อิล

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

\* الرءوف

\ الرؤف

\* الرءوف

الرؤف

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

อัร-เราวูฟ/

อัร-ราอูฟ

อาร์-รา' uf

[อาร์-ราอูฟ/ อารอว์อูฟ]

ชนิดที่น่าสงสาร 9:117 , 57:9 , 59:10 ฉัน
84 \ _

มัคคคค

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

\* มัค ลัค ค

\ مالك الملك

\* มัค ลัค ค

มะละกอ

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

มาลิกู อิล- มุ ลค์/

มาลิกู อิล - มุ กฺ

มาลิก อุลมุลค์

[มาลิกอุลมุลค์]

เจ้าของอำนาจอธิปไตยทั้งหมด 3:26 ดี
85 \ * ذُو ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامُ

ذบัญชีผู้ใช้

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

\* ذو الجلـٰل والإكرام

ذو الجلال والإكرام

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

อูล-จาลาลิ วาล-อิกรอม, ดูล-จาลาลิ วาล-อิกรอม/

อูล-จาลาลิ วาล-อิกรอม, ดูล-จาลาลิ วาล-อิกรอม/

Zul-Jalali wal-Ikram/ Dzhul-Jalali wal-Ikram
[Zul-Jalaali wal-Ikraam/ Dzhul-Jalaali wal-Ikraam]
เจ้าของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและผู้ทรงเกียรติ 55:27 , 55:78 ดี
86 อิล المقسط อัล-มุกซีṭ อัล-มุกสิต

[อัล-มุคซิต]

The Equitable, The Requiter 3:18 ; อัล-กะฟัมมี (1992:58f) อู๋
87 ลาตินา الجامع อัลจามิซ/

อัลจามิญ

อัล-จามีʿ/ อัล-จามี

[อัลจามีʿ/ อัลจามี]

The Gatherer, The Unifier 3:9 ฉัน
88 \* ลาก่อน

ไผ

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

\* แอ

\ الغني

\* الغنى

الغني

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

อัล-กานิย/

อัล-กานีซ

al-Ghani

[อัล-กานี]

คนรวยอิสระ 39:7 , 47:38 , 57:24 ฉัน A D
89 \* ลา

อิล

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

\* المغنى

\ المغني

\* المغنى

المغني

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

อัล-มูฮ์ · นีย/

อัล-มูฮ์·นี

อัล-Mughni The Enricher ผู้ปลดปล่อย 9:28 วี
90 ออล المانع อัล-มานีซ/

อัล-มานีส

อัล-มะนีʿ/ อัล-มะนี

[อัล-มานีʿ/ อัล-มานี]

ผู้พิทักษ์ ผู้พิทักษ์ ผู้พิทักษ์ ผู้พิทักษ์ ดู อัล-กะฟัมมี (1992:61)
91 อัคคี \ الضار

الضار

aḍ-Ḍarr/

อัศ-ตารฺ

Adh-Dharr

[อัด-ดารร์]

ผู้ประสบภัย ผู้เคราะห์ร้าย ผู้ประสบภัย 6:17 ; อัล-กะฟัมมี (1992:58)
92 ออล \ النّافع

النافع

อัน-นาฟีญ/

อัน-นาฟีญฺ

อัน- นาฟี '/อัน-นาฟี

[อัน-นาฟีʿ/ อัล-นาฟี]

ผู้มีบุญ ผู้มีพระคุณ ที่มาของความดี 30:37
93 ออล \ النور

นัวร์

อัน-นูร์/

อัน-นูร

อัน-นูร

[อัน-นูร์]

แสง 24:35 ฉัน
94 \* ลา

ออล

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

\* الهادي

الهادي

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

อัล-ฮาดีย์/

อัล-ฮาดีซ

อัล-ฮาดี

[อัล-ฮาดี]

The Guide, The Way 22:54 ฉัน
95 อิล البديع อัล-บาดีย์ʿ/

อัล-บาดีʿ

al-Badiʿ[al-Badiyʿ/ al-Badiye] ผู้ริเริ่ม ผู้หาที่เปรียบมิได้ ผู้ไม่สามารถบรรลุได้ ผู้งดงาม 2:117 , 6:101 ฉัน
96 \* ลา

อิลลิบัค

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

\* الباقى

الباقي

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

อัล-บากีย์/

อัล-บากีห์

อัล-บากิ

[อัล-บากิ]

ผู้ไม่เปลี่ยนรูป ไม่มีที่สิ้นสุด นิรันดร์ 55:27 ; อัล-กะฟัมมี (1992:64) วี
97 \* ลาก่อน

ออล

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

\* الوٰرث

الوارث

[ * = รูปแบบการเขียนคลาสสิก ]

อัล-วาริธ/

อัล-วาริธ

อัล-วาริธ

[อัล-วาริธ]

ทายาท ผู้สืบทอดของทั้งหมด 15:23 , 57:10 พี
98 ออล \ الرزيد

الرشيد

อาร์-ราชีด/

อัร-ราชีด

อัร-ราชิด

[อาร์-ราชีด]

แนวทางที่ถูกต้อง 11:87 (ใช้ไม่ได้หมายถึงอัลลอฮ์)
99 ออล \ ซักไซ้

الصبور

อัฏฏอบูร/

อัฏฏอบูรฺ

อัส-สะบูร/ อัส-สะบูร/ อัส-สวะบุร

[As-Sabour/ As-Ssabour/ As-Swabour]

ไร้กาลเวลา อดทน 2:153 , 3:200 , 103:3 ฉัน
[ * = การเขียนพู่กันแบบคลาสสิก ]
[ โดยใคร? ] . b D = โดยตรง; [ ต้องการคำชี้แจง ] V = จากกริยา; A = จากคำคุณศัพท์หรือวลีคำคุณศัพท์; I = จากคำนามไม่แน่นอน;     

P = จากคำนามพหูพจน์; O = อื่นๆ

หะดีษ

โดยสิ่งที่พวกเขากล่าวแก่Sahih Bukhari Hadith: [4]

Abu Hurairahรายงานว่าพระเจ้ามีชื่อเก้าสิบเก้าชื่อ กล่าวคือ หนึ่งร้อยลบหนึ่ง และใครก็ตามที่เชื่อในความหมายและการกระทำตามนั้น จะเข้าสู่สวรรค์ และพระเจ้าคือ witr (หนึ่ง) และรัก 'the witr' (เช่น เลขคี่)

—  Sahih Bukhari, เล่มที่. 8 เล่ม 75 หะดีษ 419

มี หะดีษ มุสลิมเศาะฮีห์ อีกเล่มหนึ่ง : [5]

ร่อซูลของอัลลอฮ์ ( ) กล่าวว่า "อัลลอฮ์ทรงมีชื่อเก้าสิบเก้าชื่อ น้อยกว่าหนึ่งร้อยชื่อ และผู้ที่ท่องจำไว้ทั้งหมดด้วยใจจะเข้าสู่สรวงสวรรค์" การนับบางอย่างหมายถึงการรู้ด้วยใจ

—  Sahih Bukhari, เล่มที่. 9 เล่ม 93 หะดีษ 489

อัลกุรอานอ้างถึงชื่อที่สวยงามที่สุดของพระเจ้า( al - ʾasmāʾ al-ḥusná ) ในหลาย Surahs [6] Gerhard Böweringอ้างถึง Surah 17 (17:110)ว่าเป็นlocus classicusซึ่งมีรายชื่อ 99 ชื่อที่ชัดเจนซึ่งเคยแนบมากับtafsir กลุ่มของคำคุณศัพท์ศักดิ์สิทธิ์มากกว่าหนึ่งโหลที่รวมอยู่ในรายการดังกล่าวพบได้ใน Surah 59 [7] [7]สุหนี่ผู้ลึกลับIbn Arabiสันนิษฐานว่า 99 ชื่อเป็น "สัญญาณภายนอกของความลึกลับภายในของจักรวาล" [1]

ไสยศาสตร์อิสลาม

มีประเพณีในลัทธิซูฟีที่ 99 ชื่อของพระเจ้าชี้ไปที่ความลึกลับ " นามสูงสุดและเหนือกว่า " ( ismu l-ʾAʿẓam ( الاسْمُ ٱلْأَعْظَم ) [8] "พระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้า" นี้กล่าวว่าเป็น " ซึ่งหากพระองค์ทรงเรียกตามมัน พระองค์ก็จะทรงตอบ” [9]

ตามหะ ดีษที่ บรรยายโดยอับดุลลาห์ อิบน์ มาซุด พระนามของพระเจ้าบางส่วนก็ถูกซ่อนจากมนุษย์เช่นกัน [10]มีชื่อของพระเจ้ามากกว่า 1,000 รายชื่อใน การวิงวอนJawshan Kabir

Ibn Arabiผู้ลึกลับซุนนีผู้มีอิทธิพล(26 กรกฎาคม 1165 – 16 พฤศจิกายน 1240) ไม่ได้ตีความชื่อของพระเจ้าว่าเป็นเพียงแค่ฉายาแต่เป็นคุณลักษณะที่แท้จริงที่เชื่อมโยงจักรวาลทั้งในรูปแบบที่สร้างขึ้นและที่เป็นไปได้ ด้วยชื่อเหล่านี้ คุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ที่เปิดเผยต่อมนุษย์ซึ่งศักยภาพอันศักดิ์สิทธิ์ถูกซ่อนไว้ สามารถเรียนรู้ที่จะกลายเป็นภาพสะท้อนของชื่อดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การสะท้อนดังกล่าวมีจำกัด ลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ไม่เท่ากับแก่นแท้อันศักดิ์สิทธิ์ของชื่อ [11]ได้รับอิทธิพลจากคำสอนเลื่อนลอยของ Ibn Arabi, Haydar Amuliได้มอบหมายเทวดาให้กับชื่อต่างๆของพระเจ้า ดังนั้น ทูตสวรรค์ที่ดีโดยรวมจึงเป็นการสำแดงพระนามแห่งความงามของพระเจ้า เทวดามารร้าย ( ชญาทิน) ในทางกลับกันเป็นการสำแดงพระนามของพระเจ้าแห่งความยิ่งใหญ่ เช่น "ความเย่อหยิ่ง" (12)

ชื่อตามทฤษฎี

เสื้อยันต์สลักชื่อพระเจ้า 99 องค์ พร้อม โองการและคำอธิษฐานของ อัลกุรอานตุรกี ศตวรรษที่ 18 คอลเลกชั่นฮัจญ์และศิลปะการจาริกแสวงบุญ

ชื่อภาษาอาหรับของพระเจ้าถูกใช้เพื่อสร้างชื่อตามทฤษฎีที่ใช้กันทั่วไปในวัฒนธรรมมุสลิมทั่วโลก ส่วนใหญ่ในสังคมที่พูดภาษาอาหรับ

เนื่องจากชื่อของพระเจ้านั้นสงวนไว้สำหรับพระเจ้า และการใช้เป็นชื่อจริงของบุคคลนั้นถือว่าไม่เหมาะสมทางศาสนา ชื่อตามทฤษฎีจึงถูกสร้างขึ้นโดยการเติมคำนำหน้าคำว่าˁabd (عَبْدُ: "ทาส/ผู้รับใช้ของ") ให้เป็นชื่อในกรณีของผู้ชาย ชื่อ;

ความแตกต่างนี้เกิดขึ้นจากการเคารพความศักดิ์สิทธิ์ของชื่อศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งแสดงถึงคุณลักษณะ (ของความรัก ความเมตตา ความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ ความยุติธรรม อำนาจ ฯลฯ) ที่เชื่อว่าพระเจ้าครอบครองในความหมายที่สมบูรณ์และสมบูรณ์เท่านั้น ในขณะที่มนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่จำกัด ถูกมองโดยชาวมุสลิมว่าได้รับพรจากคุณลักษณะของพระเจ้าในความสามารถที่จำกัดและสัมพันธ์กันเท่านั้น คำนำหน้าของบทความที่แน่นอนจะระบุว่าผู้ถือมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกันในความหมายเฉพาะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สงวนไว้สำหรับพระเจ้า

คัมภีร์กุรอาน 3:26 ถูกอ้างถึงว่าเป็นหลักฐานที่ขัดต่อความถูกต้องของการใช้ชื่อของพระเจ้าสำหรับบุคคล ด้วยตัวอย่างของมาลิกอุลมุลก์ (مَـٰلِكُ ٱلْمُلْكُ: "พระเจ้าแห่งอำนาจ" หรือ "เจ้าของอำนาจอธิปไตย"):

จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ พระองค์ประทานอำนาจให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และพระองค์ทรงถอดอำนาจออกจากผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ พระองค์ได้รับเกียรติผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และพระองค์ทรงทำให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ตกต่ำ อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ความดีทั้งหมดอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ." แท้จริงพระองค์ทรงมีอำนาจเหนือทุกสิ่ง

ชื่อสองส่วนที่ขึ้นต้นด้วยˁabdอาจเขียนแยกกัน (ดังในตัวอย่างก่อนหน้านี้) หรือรวมกันเป็นหนึ่งในรูปแบบการทับศัพท์ ในกรณีเช่นนี้ สระที่ถอดเสียงหลังจากˁabduมักจะเขียนเป็น u เมื่อคำสองคำถูกถอดความเป็นหนึ่งเดียว: เช่นAbdur-Rahman , Abdul-Aziz , Abdul-Jabbarหรือแม้แต่Abdullah (عَبْدُ ٱللّٰه: "ผู้รับใช้ของพระเจ้า" ). (สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับสระภาษาอาหรับ สระสุดท้ายแสดงแบบฟอร์มกรณีการเสนอชื่อ "quote" ปกติ)

ตัวอย่างของชื่อตามทฤษฎีของชาวมุสลิม ได้แก่:

ใช้ในภาษาบาไฮ

แหล่งข่าวของศาสนาบาไฮระบุว่าชื่อที่ 100 ถูกเปิดเผยเป็น " Bahá ' ( อาหรับ : بهاء "ความรุ่งโรจน์ สง่าราศี") ซึ่งปรากฏในคำว่าพระบาฮาอุลลาห์และบาไฮ พวกเขายังเชื่อว่าเป็นพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้า [13] [14]พระบ๊ อบได้เขียนแผ่น จารึกรูปดาวห้าแฉกที่มีอักษร 360 องศา ของ คำว่า "บาฮา" ที่ใช้ในแผ่นนั้น [13]

ตามที่นักวิชาการของBahá'í 'Abdu'l-Hamíd Ishráq-Khávari , Bahāʾ al-dīn al-ʿĀmilīนำนามปากกากวีภาษาเปอร์เซียว่า "Bahāʾ" มาใช้หลังจากได้รับแรงบันดาลใจจากคำพูดของอิหม่าม คนที่ห้า , Muhammad al-Baqirและคนที่หก อิหม่ามJa'far al-Sadiqผู้ซึ่งกล่าวว่าพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้ารวมอยู่ในDuʿāʾu l-Bahāʾคำอธิษฐานยามรุ่งอรุณสำหรับเดือนรอมฎอนหรือʾAʿmal ʿam Dawud [13]ในกลอนแรกของduʿāʾu l-Bahāʾชื่อ "Bahāʾ" ปรากฏขึ้นสี่ครั้ง [15]

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. a b มอร์แกน, ไดแอน (2010). Essential Islam: คู่มือที่ครอบคลุมสำหรับความเชื่อและการปฏิบัติ เอบีซี-คลีโอ หน้า 10 . ISBN 978-0-313-36025-1.
 2. ^ โปรดทราบว่าการสะกดคำภาษาอาหรับของชื่อที่เขียนเป็นภาษาอาหรับในตารางอยู่ใน รูป แบบคลาสสิก/อัลกุรอานที่มีสระ (ถูกต้อง = ในคัมภีร์กุรอานและอาฮาดิธ) โดยมีเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม "[.]" ของรูปแบบภาษาอาหรับที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ให้ไว้ใน ข้อความทั่วไปหรือสมัยใหม่—โดยปกติในสื่อ สระยาวและเครื่องหมายวรรคตอนจะถูกละเว้นเพื่อให้พิมพ์และอ่านง่ายขึ้น
 3. ^ "al-Quran (القرآن) :: Online Quran Project :: Translation and Tafsir" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2009-01-29 . สืบค้นเมื่อ2013-10-23 .
 4. ^ "หะดีษ: หนังสือวิงวอน - Sahih al-Bukhari - Sunnah.com - สุนทรพจน์และคำสอนของศาสดามูฮัมหมัด (صلى الله عليه و سلم)" . ซุนนะห์. คอม สืบค้นเมื่อ2018-06-15 .
 5. ^ "หะดีษ - หนังสือแห่งความเป็นหนึ่ง เอกลักษณ์ของอัลลอฮ์ (เตาฮีด) - ซาฮิ อัล-บุคอรี - Sunnah.com - สุนทรพจน์และคำสอนของท่านศาสดามูฮัมหมัด (صلى الله عليه و سلم)" . ซุนนะห์. คอม สืบค้นเมื่อ2018-06-15 .
 6. ^ ดู Surah " al-A'raf " ( 7:180 ), " Al-Isra " ( 17:110 ), " Ta-Ha " ( 20:8 ) และ " al-Hashr " ( 59:24 )
 7. ^ http://quran.com/59/22-24 (59:22–24)
 8. ชิมเมล, แอนน์มารี (1993). ความลึกลับของตัวเลข . นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หน้า 271. ISBN 0-19-508919-7.
 9. ^ โมเมน, มูจัน (2000). อิสลามและศาสนาบา ไฮ จอร์จ โรนัลด์. หน้า 241. ISBN 978-0-85398-446-7.อ้างอิงท้ายเรื่อง: " Ibn Májah , Sunan , 34. (Kitáb ad-Du'á), ch. 9, no. 3856, vol. 2, p. 1267. See also: Ad-Dárimí, Sunan , 23 (Fada' il al-Qur'án), ch. 15, no. 3296, vol. 2, pp. 324–325. ข้อความที่คล้ายกันใน ประเพณี ชี 'i ได้แก่: Majlisí , Bihar al-Anwar , vol. 26. p. 7
 10. ↑ Taymiyyah, ibn, Taqī ad-Dīn Ahmad (2003). พระวจนะที่ดี: al-Kalim al-Ṭayyib . สมาคมตำราอิสลาม หน้า 72 . ISBN 1-903682-15-0.
 11. ^ Bruce Lawrence The Qur'an: A Biography Atlantic Books Ltd, 02.10.2014 ISBN 9781782392187 ตอนที่ 8 
 12. ↑ Ayman Shihadeh Sufism and Theology Edinburgh University Press, 21.11.2007 ISBN 9780748631346 pp. 54–56 
 13. อรรถa b c แลมบ์เดน สตีเฟน (1993). "พระคำบาฮา: แก่นสารแห่งพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุด" . บาไฮศึกษาทบทวน 3 (1).
 14. ^ สมิธ, ปีเตอร์ (2000). "ชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุด" . สารานุกรมที่กระชับของศาสนาบา ไฮ อ็อกซ์ฟอร์ด: สิ่งพิมพ์ Oneworld หน้า 167–8. ISBN 1-85168-184-1.
 15. ^ Khadem, Dhikru'llah (มีนาคม 2519) "พระบาฮาอุลลาห์และสถานบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพระองค์" . ข่าวบาไฮ (540): 4–5. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2017-06-20

ลิงค์ภายนอก