พระนามของพระเจ้าในศาสนายิว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

ราบยูดายพิจารณาเจ็ดชื่อของพระเจ้าในศาสนายูดายดังนั้นศักดิ์สิทธิ์ว่าเมื่อเขียนพวกเขาไม่ควรถูกลบ: YHWH , El ( "พระเจ้า") Eloah ( "พระเจ้า") พระเจ้า ( "พระเจ้า") Shaddai (“ผู้ทรงอำนาจ" ), Ehyeh ("I Am") และTzevaot ("[of] Hosts") [1]ชื่ออื่น ๆ ถือเป็นเพียงคำคุณศัพท์หรือชื่อที่สะท้อนถึงแง่มุมต่าง ๆ ของพระเจ้า[2]แต่Khumraบางครั้งกำหนดการดูแลเป็นพิเศษเช่น เขียน "จีดี" แทน "พระเจ้า"เป็นภาษาอังกฤษหรือพูดว่า Ṭēt - Vav (טו , สว่าง  "9-6") แทนYod - ( יה , lit.  "10-5" แต่ยังรวมถึง " Jah ") สำหรับเลขสิบห้าหรือ Ṭēt- Zayin ( טז , lit.  "9-7") แทน Yod- Vav ( יו , สว่าง  "10-6") สำหรับจำนวนสิบหกในภาษาฮิบรู [3]

เจ็ดพระนามของพระเจ้า

ชื่อเจ็ดของพระเจ้าว่าเมื่อเขียนไม่สามารถลบเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา[4]เป็นTetragrammaton , El , พระเจ้า , Eloah , Elohai , El ShaddaiและTzevaot [5]นอกจากนี้ ชื่อจา —เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของเตทรากรัมมาทอน—ได้รับการคุ้มครองในทำนองเดียวกัน[5] รับบี Joseถือว่า "Tzevaot" เป็นชื่อสามัญ[6]และรับบีอิชมาเอลว่า "Elohim" เป็น[7]ชื่ออื่นๆ ทั้งหมด เช่น "ความเมตตา" "ความสง่างาม" และ "ผู้ซื่อสัตย์" เป็นเพียงการแสดงคุณลักษณะที่เหมือนกันกับมนุษย์ [8]

YHWH

Tetragrammaton ในPaleo ฮิบรู ( FL.  1100  BC  - 500 AD) (สองรูปแบบ) และอราเมอิก ( FL.  1,100  ปีก่อนคริสตกาล - ค.ศ. 200) หรือภาษาฮิบรูที่ทันสมัยสคริปต์
Tetragrammaton ในม้วนเงินKetef Hinnomพร้อมพรของนักบวชจากหนังสือตัวเลข[9] ( c.  600  ปีก่อนคริสตกาล)

ชื่อที่พบบ่อยที่สุดของพระเจ้าในพระคัมภีร์ไบเบิลภาษาฮีบรูคือ Tetragrammaton, יהוה ซึ่งปกติจะถอดความว่า YHWH อักษรฮีบรูคืออับจาดดังนั้นตัวอักษรในชื่อจึงมักจะเป็นพยัญชนะ มักจะขยายเป็นพระยาห์เวห์ในภาษาอังกฤษ [ ต้องการการอ้างอิง ]

วัฒนธรรมยิวสมัยใหม่ตัดสินว่าห้ามออกเสียงชื่อนี้ ในการสวดมนต์จะถูกแทนที่ด้วยคำว่าAdonai ("พระเจ้า") และในการสนทนาโดยHaShem ("The Name") ไม่มีสิ่งใดในโตราห์ที่ห้ามมิให้พูดชื่อนั้นอย่างชัดเจน[10]และหนังสือของรูธแสดงให้เห็นว่ามีการออกเสียงอยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล[11] [n 1] Mark Sameth โต้แย้งว่ามีเพียงชื่อหลอกเท่านั้นที่ออกเสียง ตัวอักษรสี่ตัว YHWH เป็นรหัสลับ ซึ่งนักบวชแห่งอิสราเอลโบราณอ่านกลับว่าฮะฮิ “เฮเช” หมายถึงเทพสองเพศดังที่แล้ว มหาเศรษฐีโดยกีโยมพอส (16 THศตวรรษ) และMichelangelo Lanci (19 THศตวรรษ) [13] [14] [15] [16]มันได้หยุดที่จะพูดออกมาดัง ๆ อย่างน้อยศตวรรษที่ 3 ระหว่างสองวัดยูดาย [17]มุดเกี่ยวข้องบางที anecdotally นี้เริ่มต้นด้วยการตายของสิเมโอนเพียง [18] จุดเสียงสระเริ่มถูกเพิ่มเข้าไปในข้อความภาษาฮีบรูเฉพาะในช่วงยุคกลางตอนต้นเท่านั้นข้อความ Masoreticเพิ่มการ Tetragrammaton จุดเสียงสระของAdonaiหรือพระเจ้า(ขึ้นอยู่กับบริบท) แสดงว่าคำเหล่านี้เป็นคำที่จะออกเสียงแทนเตตรากรัมมาทอน (ดูเกเร และ เกติฟ ) [19] [20]ดังที่แสดงไว้โดยการออกเสียงที่ละเอียดอ่อนจะเปลี่ยนไปเมื่อรวมกับคำบุพบทหรือคำสันธาน .

Tetragrammaton ปรากฏในปฐมกาล[21]และเกิดขึ้น 6,828 ครั้งในรวมในรุ่นสตุตกาของข้อความ Masoreticคิดว่าเป็นเอกพจน์บุรุษที่สามในสมัยโบราณของด้านที่ไม่สมบูรณ์[n 2]ของกริยา "จะเป็น" (เช่น "[He] is/was/will be") สิ่งนี้เห็นด้วยกับข้อความในอพยพที่พระเจ้าตั้งชื่อตัวเองว่า " ฉันจะเป็นสิ่งที่ฉันจะเป็น " [22]โดยใช้แง่มุมที่ไม่สมบูรณ์เอกพจน์บุรุษที่หนึ่งซึ่งเปิดให้ตีความว่าเป็นกาลปัจจุบัน ("ฉันคือสิ่งที่ฉันเป็น") อนาคต ("ฉันจะเป็นในสิ่งที่ฉันเป็น")ไม่สมบูรณ์ ("ฉันเคยเป็นสิ่งที่ฉันเคยเป็น") [23]

Rabbinical Judaismสอนว่าชื่อนี้เป็นที่ต้องห้ามสำหรับทุกคนยกเว้นมหาปุโรหิตซึ่งควรพูดในHoly of Holies of the Temple ในกรุงเยรูซาเล็มที่ถือศีลเท่านั้น จากนั้นเขาก็ออกเสียงชื่อ "ตามที่เขียนไว้" [ จำเป็นต้องอ้างอิง ] [24]เมื่อให้พรแต่ละอย่าง ผู้คนในลานบ้านต้องกราบตัวเองอย่างเต็มที่ขณะที่พวกเขาได้ยินมันพูดออกมาดัง ๆ เนื่องจากไม่มีการสร้างวัดขึ้นใหม่นับตั้งแต่ถูกทำลายในปี ค.ศ. 70 ชาวยิวสมัยใหม่ส่วนใหญ่ไม่เคยออกเสียง YHWH แต่กลับอ่านคำว่าAdonai ("พระเจ้าของฉัน") ระหว่างละหมาดและขณะอ่านอัตเตารอตและในขณะที่HaShem ( "ชื่อ") ในเวลาอื่น ๆ[25] [26]ในทำนองเดียวกันภูมิฐานใช้Dominus ("พระเจ้า") และการแปลพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เขียนว่า " พระเจ้า " สำหรับ YHWH และ " พระเจ้าพระเจ้า" "พระเจ้าพระเจ้า " หรือ " พระเจ้าผู้ทรงอำนาจสูงสุด" สำหรับพระอานนท์ YHWH แทนการถอดเสียงพระนามพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับอาจจะนำมาใช้ตัวอักษรภาษาฮิบรูตัวเองอยู่ท่ามกลางข้อความกรีก[27] [28]แต่ไม่มีฉันทามติทางวิชาการในประเด็นนี้ต้นฉบับยุคคริสเตียนที่รอดตายทั้งหมดใช้ Kyrios [ Κυριος, "พระเจ้า") หรือบางครั้งธีโอส [ Θεος , "พระเจ้า"] เพื่อแปลชื่อหลายพันครั้ง (อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากวิธีแก้ปัญหาKyrios ที่ชั่วร้ายในการแปล YHWH ในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์ และความพยายามในการแก้ความกำกวมโดยนักลอกเลียนแบบในยุคคริสเตียนที่เกี่ยวข้องกับ Kyrios (ดูโดยเฉพาะกิจกรรมการเขียนเรียงความในกิจการ[29] ) ธีโอสอาจไม่ได้รับการพิจารณาตามประวัติศาสตร์ว่าเป็น คู่แข่งต้นร้ายแรงแทนชื่อศักดิ์สิทธิ์.) [ การสังเคราะห์ที่ไม่เหมาะสม? ]

เอล

ElปรากฏในUgaritic , Phoenician และข้อความอื่น ๆ ในสหัสวรรษที่ 2 และ 1 ก่อนคริสต์ศักราชทั้งในฐานะ "พระเจ้า" ทั่วไปและเป็นหัวหน้าของวิหารศักดิ์สิทธิ์[30]ในภาษาฮีบรูไบเบิล El (ฮีบรู: אל ‎) ปรากฏอยู่ตามลำพังเป็นครั้งคราว (เช่น ปฐมกาล 33:20, el elohe yisrael , "พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งอิสราเอล" [31]และปฐมกาล 46:3, ha'el elohe abika , "เอล พระเจ้าของบิดาเจ้า"), [32]แต่มักจะมีฉายาหรือคุณลักษณะบางอย่างติดอยู่ (เช่นEl Elyon , "Most High El", El Shaddai , "El of Shaddai ", El `Olam "Everlasting El",เอลไฮ, "Living El", El Ro'i "El my Shepherd" และEl Gibbor "El of Strength") ซึ่งในกรณีนี้สามารถเข้าใจได้ว่าเป็น "พระเจ้า" ทั่วไป ในชื่อตามทฤษฎีเช่นGabriel ("Strength of God"), Michael ("Who is like God?"), Raphael ("ยาของพระเจ้า"), Ariel ("God's lion"), Daniel ("God's Judgment"), อิสราเอล ("ผู้ต่อสู้กับพระเจ้า") อิมมานูเอล ("พระเจ้าอยู่กับเรา") และอิชมาเอล ("พระเจ้าได้ยิน"/"พระเจ้าฟัง") มักจะถูกตีความและแปลว่า "พระเจ้า" แต่ไม่ชัดเจนว่า "เอล" เหล่านี้หมายถึงเทพโดยทั่วไปหรือหมายถึงพระเจ้าเอลโดยเฉพาะ[33]

เอโลอาห์

เอโลฮิม

ชื่อสามัญของพระเจ้าในภาษาฮีบรูไบเบิลเป็นพระเจ้า ( ฮีบรู : אלהים ) แม้จะมี-imลงท้ายด้วยคำนามพหูพจน์ในภาษาฮีบรูหลายคำ คำว่าElohimเมื่อกล่าวถึงพระเจ้านั้นเป็นเอกพจน์ตามหลักไวยากรณ์ และใช้กริยาเอกพจน์ในฮีบรูไบเบิล คำนี้เหมือนกับพหูพจน์ทั่วไปของelหมายถึงพระเจ้าหรือผู้พิพากษา และเกี่ยวข้องกับ' lhm ที่พบในUgariticซึ่งใช้สำหรับวิหารของเทพเจ้าคานาอันAbout this sound , ลูกของ El และเปล่งเสียงตามอัตภาพว่า "Elohim" แม้ว่าสระ Ugaritic ดั้งเดิมจะไม่เป็นที่รู้จัก เมื่อฮีบรูไบเบิลใช้elohimไม่ได้อ้างถึงพระเจ้า จะเป็นพหูพจน์ (เช่นอพยพ 20:2) มีเพียงไม่กี่ใช้อื่น ๆ เช่นในภาษาฮิบรูเป็นเช่นมหึมาในภาษาฮีบรูสมัยใหม่คำเอกพจน์ba'alim ("owner") ดูเหมือนพหูพจน์ แต่ก็ใช้กริยาเอกพจน์เช่นเดียวกัน

นักวิชาการจำนวนหนึ่งได้สืบหานิรุกติศาสตร์ไปยังรากเซมิติก*อิล "เป็นคนแรก ทรงอำนาจ" แม้จะมีปัญหาบางประการกับมุมมองนี้[34] ดังนั้นElohimจึงเป็นพหูพจน์ "powers" ไวยากรณ์ภาษาฮีบรูช่วยให้แบบฟอร์มนี้หมายถึง "เขาคือพลัง (เอกพจน์) เหนืออำนาจ (พหูพจน์)" เช่นเดียวกับคำว่าBa'alimหมายถึง "เจ้าของ" (ดูด้านบน) "เขาเป็นเจ้านาย (เอกพจน์) แม้กระทั่งเหนือสิ่งอื่นใดที่เขาเป็นเจ้าของที่เป็นเจ้านาย (พหูพจน์)"

นักศาสนศาสตร์ที่โต้แย้งข้ออ้างนี้อ้างถึงสมมติฐานที่ว่าพหูพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน Richard Toporoski นักปราชญ์คลาสสิก ยืนยันว่าพหูพจน์ของ majesty ปรากฏตัวครั้งแรกในรัชสมัยของDiocletian (CE 284–305) [35]แน่นอนGeseniusกล่าวในหนังสือของเขาไวยากรณ์ภาษาฮิบรู ดังต่อไปนี้: [36]

ชาวยิว grammarians โทรพหูพจน์เช่น ... PLUR viriumหรือvirtutum ; ไวยากรณ์ต่อมาเรียกพวกเขาว่าพหูพจน์ excellentiae , magnitudinisหรือพหูพจน์ ไมเอสเตตัส นามสกุลนี้อาจได้รับการแนะนำโดยกษัตริย์ที่เราใช้เมื่อพูดถึงตัวเอง (เปรียบเทียบ1 Maccabees 10:19 และ 11:31); และพหูพจน์ที่พระเจ้าใช้ในปฐมกาล 1:26 และ 11:7; อิสยาห์ 6:8 ได้รับการอธิบายอย่างไม่ถูกต้องในลักษณะนี้) อย่างไรก็ตาม เป็นการสื่อสารอย่างใดอย่างหนึ่ง(รวมทั้งทูตสวรรค์ผู้รับใช้: ดังนั้นในทุกเหตุการณ์ในอิสยาห์ 6:8 และปฐมกาล 3:22) หรือตามที่คนอื่น ๆ บ่งชี้ว่าความสมบูรณ์ของอำนาจและอาจโดยนัย อธิบายได้ดีที่สุดว่าเป็นพหูพจน์ของการพิจารณาตนเอง การใช้พหูพจน์เป็นรูปแบบของคำปราศรัยแสดงความเคารพนั้นค่อนข้างต่างจากภาษาฮีบรู

Mark S. Smithได้อ้างถึงการใช้พหูพจน์เป็นหลักฐานที่เป็นไปได้เพื่อเสนอแนะวิวัฒนาการในการสร้างแนวความคิดของชาวยิวในยุคแรก ๆ เกี่ยวกับmonotheismซึ่งการอ้างอิงถึง "เทพเจ้า" (พหูพจน์) ในเรื่องราวก่อนหน้านี้ของประเพณีด้วยวาจากลายเป็นหลายแง่มุมของ พระเจ้า monotheistic เดียวในขณะที่เขียนหรืออยู่ภายใต้รูปแบบของmonolatryซึ่งพระเจ้าของเมืองใดเมืองหนึ่งจะได้รับการยอมรับหลังจากข้อเท็จจริงเป็นการอ้างอิงถึงพระเจ้าแห่งอิสราเอลและพหูพจน์จงใจลดลง [37]

รูปพหูพจน์ที่ลงท้ายด้วย-imยังสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นนามธรรม เช่นเดียวกับคำในภาษาฮีบรูchayyim ("ชีวิต") หรือbetulim ("พรหมจารี") ถ้าเข้าใจอย่างนี้ เอโลฮิมแปลว่า "เทพ" หรือ "เทพ" คำว่าชยยิ้มเป็นคำเอกพจน์ที่คล้ายคลึงกันเมื่อใช้เป็นชื่อ แต่เป็นพหูพจน์เชิงวากยสัมพันธ์

ในหลายข้อความที่อีโลฮิมเกิดขึ้นในพระคัมภีร์หมายถึงเทพเจ้าที่ไม่ใช่ชาวอิสราเอล หรือในบางกรณีถึงชายผู้มีอำนาจหรือผู้พิพากษา และแม้แต่ทูตสวรรค์ (อพยพ 21:6, สดุดี 8:5) เป็นพหูพจน์ง่ายๆ ตัวอย่าง.

เอโลเฮ

เอโลเฮ ("เทพเจ้าแห่ง") เป็นรูปแบบโครงสร้างของเอโลฮิม ปรากฏใน Gen 31:53 "God of Abraham " ( Elohei Avraham ); ตัวอย่าง 3:6 "พระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบ " ( Elohei Avraham, Elohei Yitzchak v'Elohei Yaʿaqov ) [ ต้องการการอ้างอิง ]

เอล ชัดได

El Shaddai ( ฮีบรู : אלשדי , เด่นชัด  [ʃadaj] ) เป็นหนึ่งในชื่อของพระเจ้าในยูดายที่มีรากศัพท์มาจากอิทธิพลของศาสนา Ugariticยูดายที่ทันสมัย El Shaddai แปลตามอัตภาพว่า "พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ" แม้ว่าการแปลของElเป็น " พระเจ้า " ในภาษาอูการิต / คานาอันนั้นตรงไปตรงมา ความหมายตามตัวอักษรของShaddaiก็เป็นหัวข้อของการอภิปราย About this sound 

เซวาต

Tzevaot, Tsebaoth หรือ Sabaoth ( צבאות ,[tsvaot] ( ฟัง )About this sound ,สว่าง  "กองทัพ") จะปรากฏขึ้นในการอ้างอิงถึงกองทัพหรือโฮสต์กองกำลังติดอาวุธของคนในพระธรรม[38]และอิสยาห์[39] [40]แต่ไม่นำมาใช้เป็นคำคุณศัพท์พระเจ้าในโตราห์ ,โจชัวหรือผู้พิพากษาในหนังสือเล่มแรกของซามูเอล ,เดวิดใช้ชื่อ YHWH Tzavaot และทันทีที่คัดสรรว่ามันเป็น "พระเจ้าของกองทัพของอิสราเอล" [41]ชื่อเดียวกันปรากฏในพวกศาสดาพยากรณ์พร้อมกับ YHWHโลเฮ Tzevaot, Elohey Tzevaot และ AdonaiYHWH เซวาต. เหล่านี้มักจะแปลในฉบับคิงเจมส์ว่า "เจ้าแห่งเจ้าภาพ" หรือ "เจ้าแห่งเจ้าภาพ" ในการใช้งานต่อมา แต่ก็มักจะหมายถึงพระเจ้าในบทบาทของเขาในฐานะผู้นำของไพร่พลสวรรค์ [ ต้องการการอ้างอิง ]

คำภาษาฮีบรูSabaothยังซึมซับในภาษากรีกโบราณ (σαβαωθ, sabaōth) และภาษาละติน ( Sabaothโดยไม่มีการลดทอน) เลียนและอื่น ๆ ที่Patristicsใช้มันกับความหมายของกองทัพแห่งทูตสวรรค์ของพระเจ้า [42]

อ๋อ

รูปแบบย่อของTetragrammaton (יהוה) יהּคัดลอกJah ( / ɑː / ) [43]หรือย่ะ ( / เจɑː / ( ฟัง )About this sound ) ปรากฏในสดุดี[44]และอิสยาห์ (45)เป็นองค์ประกอบทั่วไปในชื่อทฤษฎีภาษาฮีบรู เช่นเอลียาห์และยังปรากฏในรูปแบบ ยาฮู (" เยเรมีย์ "), เยโฮ (" โยชูวา ") และโย (" ยอห์น)" ในที่สุดจากพระคัมภีร์ไบเบิล " โยฮานัน " และโจนาธาน "พระเจ้าประทาน"มันยังปรากฏ 24 ครั้งในสดุดีเป็นส่วนหนึ่งของฮาเลลูยา ("สรรเสริญ Jah") [46]

ที่วิวรณ์ 19:1-6 Jahถูกฝังอยู่ในวลี " ฮาเลลูยา " ( Tiberian halləlûyāh ) ซึ่งเป็นสำนวนภาษาฮีบรูที่แปลว่า "สรรเสริญ Jah" อย่างแท้จริง รูปแบบระยะสั้น "ไอโอวา" (ย่ะหรือ Jah (יה)) ใน hallelouia วลี (Ἁλληλουιά) จะถอดเสียงภาษากรีกIA [47]

ชื่อและชื่อเรื่องอื่นๆ

อโดนาย

Shefa Tal – คำอธิบาย Kabbalistic ของพรของนักบวชกับ Adonai ที่จารึกไว้

Adonai ( אֲדֹנָי , สว่าง  "ขุนนางของฉัน") เป็นรูปพหูพจน์ของAdon ( "พระเจ้า") พร้อมกับคนแรกเอกพจน์สรรพนามenclitic [N 3]เช่นเดียวกับพระเจ้ารูปแบบไวยากรณ์ Adonai ของมักจะอธิบายเป็นพหูพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฮีบรูไบเบิล มักใช้เพื่ออ้างถึงพระเจ้า (ประมาณ 450 ครั้ง) เมื่อหลีกเลี่ยงการออกเสียง Tetragrammaton ในยุคขนมผสมน้ำยาชาวยิวอาจเริ่มทิ้ง Tetragrammaton เมื่อนำเสนอควบคู่ไปกับ Adonai และต่อมาขยายให้ครอบคลุม Tetragrammaton ในรูปแบบของการสวดมนต์และพระคัมภีร์เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากการขยายตัวของชุมรา(แนวคิดของ "การสร้างรั้วรอบโทราห์ ") คำว่า 'Adonai' นั้นศักดิ์สิทธิ์เกินกว่าจะพูดสำหรับชาวยิวออร์โธดอกซ์นอกเหนือจากการอธิษฐาน ซึ่งนำไปสู่การแทนที่โดยHaShem ("ชื่อ")

รูปแบบเอกพจน์ Adon และอาโดนี ( "เจ้านายของข้า") ที่ใช้ในภาษาฮีบรูไบเบิลเป็นพระราชชื่อ[48] [49]ในขณะที่หนังสือเล่มแรกของซามูเอล , [50]และสำหรับคนที่โดดเด่น ฟืใช้มันเป็นชื่อของTammuzกำเนิดของกรีก อิเหนา นอกจากนี้ยังใช้เป็นครั้งคราวในข้อความภาษาฮีบรูเพื่ออ้างถึงพระเจ้า (เช่น Ps 136:3) [51]

เฉลยธรรมบัญญัติ 10:17 มีชื่อที่ถูกต้องคือYahwehควบคู่ไปกับสิ่งก่อสร้างขั้นสูงสุด "เทพเจ้าแห่งเทพเจ้า" elōhê ha-elōhîm (ตัวอักษร "เทพเจ้าแห่งเทพเจ้า") และ "เจ้าแห่งพระเจ้า" adōnê ha-adōnîm (ตัวอักษร "เจ้านายของเจ้านาย" ") ( מִּי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶמ הוּא אֱלֹהֵי הָאֱלֹהִים וַאֲדֹנֵי הָאֲדֹנִים ‎; KJV: "เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเป็นพระเจ้าของเหล่าทวยเทพ และพระเจ้าของเจ้านาย")

พยางค์สุดท้ายของ Adonai ใช้สระkamatzแทนที่จะเป็นpatachซึ่งคาดว่ามาจากภาษาฮีบรูสำหรับ "เจ้านายของฉัน" ศาสตราจารย์เยล Elitzurอธิบายนี้เช่นการเปลี่ยนแปลงตามปกติเมื่อเป็นคำภาษาฮิบรูกลายเป็นชื่อให้เป็นตัวอย่างอื่น ๆนาธาน , ขลังและYigal [52]

เมื่อAdonaiกลายเป็นสิ่งทดแทนเททรากรัมมาทอนที่ได้รับความคารวะมากที่สุด มันก็ถือว่าไม่สามารถลบล้างได้เนื่องจากความศักดิ์สิทธิ์ของเททรากรัมมาทอน ดังนั้น หนังสือสวดมนต์ส่วนใหญ่จึงหลีกเลี่ยงการสะกดคำว่าAdonaiและให้เขียนสองyodhs ( יְיָ ‎) แทน [53]

บาอัล

บาอัล ( / əl / ) [54] [n 4]ถูกบาอัล, n [5]หมายถึง " เจ้าของ " และนามสกุล "พระเจ้า" [59] " ต้นแบบ " และ "สามี" ในภาษาฮิบรู และอื่น ๆภาษาเซมิติภาคตะวันตกเฉียงเหนือ [60] [61]ในบริบทบางต้นและชื่อ theophoricมันและ Baali ( / ə ลิตร / ; "พระเจ้าของฉัน") ได้รับการรักษาเป็นคำพ้องความหมายของAdonและ Adonai [62]ภายหลังเวลาของโซโลมอน[63]และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เยเซเบลพยายามส่งเสริมการบูชาลอร์ดแห่งไทร์ เมลคาร์ท[62]อย่างไรก็ตาม ชื่อนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเทพเจ้าพายุชาวคานาอัน บาอัล ฮัดดูและค่อยๆ หลีกเลี่ยงเป็นตำแหน่งสำหรับพระยาห์เวห์[63]หลายชื่อที่รวมไว้นั้นถูกเขียนใหม่เป็นโบเชท ("อัปยศ") [64]ผู้เผยพระวจนะโฮเชยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด่าอิสราเอลอย่างต่อเนื่องที่จะใช้คำว่า: [65]

"มันจะเกิดขึ้นในวันนั้น" พระเจ้าตรัส "เพื่อที่คุณจะเรียกฉันว่า Ishi [n 6]และจะไม่เรียกฉันว่า Baali อีกต่อไป" [67]

เอเฮย์ แอชเชอร์ เอเฮย์เอ

Ehyeh แอช ehyeh ( ฮีบรู : אֶהְיֶהאֲשֶׁראֶהְיֶה) เป็นครั้งแรกของสามการตอบสนองที่มอบให้แก่โมเสสเมื่อเขาขอให้พระนามของพระเจ้าในพระธรรม [22]ฉบับพระเจ้าเจมส์ของพระคัมภีร์แปลภาษาฮีบรูว่า " ผมว่าผม " และใช้มันเป็นชื่อที่เหมาะสมสำหรับพระเจ้า

คำehyehเป็นคนแรกเอกพจน์ไม่สมบูรณ์รูปแบบของhayah "จะเป็น" ภาษาฮีบรูไบเบิลไม่แยกแยะระหว่างกาลไวยากรณ์กลับมีระบบมุมมองที่ไม่สมบูรณ์แทนการกระทำใด ๆ ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์[68] [69] [70]ดังนั้นEhyeh asher ehyehสามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ ไม่ใช่แค่ว่า "ฉันคือฉัน" แต่ยังเป็น "ฉันจะเป็นในสิ่งที่ฉันจะเป็น" หรือ "ฉันจะเป็นในแบบที่ฉันจะเป็น" หรือ "ฉันจะพิสูจน์ให้เห็นว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ฉันจะพิสูจน์ เป็น" หรือแม้แต่ "ฉันจะเป็นเพราะฉันจะเป็น" การเรนเดอร์อื่นๆ ได้แก่ Leeser, "I Will Be that I Will Be"; Rotherham, "ฉันจะเป็นอะไรก็ได้ที่ฉันพอใจ", กรีก, Ego eimi ho on (ἐγώ εἰμι ὁ ὤν), "I am The Being" ในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์ , [71]และPhilo , [72] [73]และวิวรณ์[74 ]หรือ "ฉันคือผู้ดำรงอยู่"; Lat., ego sum qui sum , "ฉันเป็นใคร"

คำว่าAsherเป็นคำสรรพนามที่เกี่ยวข้องซึ่งความหมายขึ้นอยู่กับบริบทในทันที ดังนั้น "นั่น" "ใคร" "ซึ่ง" หรือ "ที่ไหน" ล้วนเป็นคำแปลที่เป็นไปได้ของคำนั้น [75]

เอลาห์

เอลาห์ (อราเมอิก: אֱלָה; ซีเรีย:. ܐܠܗ; PL "ลิม") เป็นราเมอิกคำพระเจ้าและรูปเอกพจน์แน่นอนของܐܲܠܵܗܵܐ 'alāhāที่มาของคำที่มาจากโปรโตยิวʔilและจึงสายเลือดภาษาฮิบรู , ภาษาอาหรับ , อัคคาเดียและอื่น ๆ ที่ภาษาเซมิติกคำว่า 'พระเจ้า เอลาห์ที่พบในTanakhในหนังสือของเอซร่า , เยเรมีย์ (Jer 10:11 เพียงบทกวีในหนังสือทั้งเล่มที่เขียนในภาษาอาราเมค) [76]และแดเนียล Elah ใช้เพื่ออธิบายทั้งพระเจ้านอกรีตและพระเจ้าอับราฮัม

คำว่า 'เอลาห์ - إله ' เป็นคำภาษาอาหรับที่หมายถึงพระเจ้า คำที่เกี่ยวข้องกับรากศัพท์เพื่ออัลลอซึ่งเป็นหดตัวของالٱله 'al- 'ilāh,อักษรความหมาย "พระเจ้า" และจะใช้สำหรับอับราฮัมพระเจ้าโดยพูดภาษาอาหรับยิวคริสต์มุสลิมและอื่น ๆ บางครั้งศาสนา monotheistic

 • เอลาห์ ยิสราเอล พระเจ้าแห่งอิสราเอล (เอสรา 5:1)
 • เอลาห์ เยรูเชเลม พระเจ้าแห่งเยรูซาเล็ม (เอสรา 7:19)
 • เอลาห์ เชมายา พระเจ้าแห่งสวรรค์ (เอสรา 7:23)
 • เอลาห์อาวาฮาติ พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของฉัน (ดาเนียล 2:23)
 • เอลาห์ เอลาฮิน พระเจ้าแห่งทวยเทพ (ดาเนียล 2:47)

เอล รอย

ในพระธรรมปฐมกาล , ฮาการ์ใช้ชื่อนี้เป็นพระเจ้าที่พูดกับเธอผ่านเขาทูตสวรรค์ ในภาษาฮีบรู วลีของเธอ " El Roi " ซึ่งแปลตามตัวอักษรว่า "God of Seeing Me" [77]แปลในฉบับคิงเจมส์ว่า "พระองค์ทรงเห็นฉัน" [78] [79]

เอเลี่ยน

ชื่อเอลีออน (ฮีบรู: עליון) เกิดขึ้นพร้อมกับเอล ยฮวฮ เอโลฮิมและคนเดียว ส่วนใหญ่ปรากฏในบทกวีและข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิลในภายหลัง คำคุณศัพท์ภาษาฮิบรูสมัยใหม่ "`Elyon" หมายถึง "สูงสุด" (เช่นเดียวกับใน "ศาลฎีกา") หรือ "สูงสุด" El Elyonได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า 'God Most High' ฟืใช้สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นชื่อที่คล้ายกันสำหรับพระเจ้าหนึ่งที่ชาวกรีกเขียนเป็นΈλιονα มันสืบเชื้อสายมาจากภาษาอาหรับ`Aliyy .

นิรันดร์กาล

"นิรันดร์หนึ่ง" ถูกนำมาใช้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิรูปและคอนชุมชนที่กำลังมองหาที่จะใช้ภาษาเพศเป็นกลาง [80]ในคัมภีร์โตราห์Hashem El Olam ("พระเจ้านิรันดร์") ใช้ที่ปฐมกาล 21:33 เพื่ออ้างถึงพระเจ้า [81]

ฮาเชม

เป็นเรื่องปกติของชาวยิวที่จะจำกัดการใช้พระนามของพระเจ้าในบริบททางพิธีกรรมในการสนทนาสบายๆ ชาวยิวบางคนแม้จะไม่ได้พูดภาษาฮีบรู จะเรียกพระเจ้าฮาเชม ( השם ‎) ซึ่งเป็นภาษาฮีบรูสำหรับ "ชื่อ" (เปรียบเทียบเลวีนิติ 24:11 และเฉลยธรรมบัญญัติ 28:58) เช่นเดียวกันเมื่อ quoting จากTanakhหรือสวดมนต์บางยิวเคร่งศาสนาจะเข้ามาแทนที่AdonaiกับHaShemตัวอย่างเช่นเมื่อมีการบันทึกเสียงของบริการสวดมนต์HaShem [82]โดยทั่วไปจะใช้แทนการAdonai

สำนวนยอดนิยมที่มีวลีนี้คือBaruch HaShemหมายถึง "ขอบคุณพระเจ้า " (ตามตัวอักษร "Blessed be the Name") [83]

ชะโลม

ผู้เขียนTalmudic [84]ปกครองบนพื้นฐานของชื่อของGideonสำหรับแท่นบูชา ("YHVH-Shalom" ตามผู้พิพากษา 6:24) เขียนว่า "ชื่อของพระเจ้าคือ 'Peace'" ( Pereq ha-Shalom , Shab. 10b); จึงเป็นมูดิความคิดเห็น ( ถือบวช , 10b) อ้างว่าใครจะทักทายกันด้วยคำชะโลมเพื่อให้คำที่ไม่ควรลืมในการเนรเทศแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทักทายอีกคนหนึ่งด้วยคำว่าชะโลมAbout this sound About this sound  ในสถานที่ที่ไม่บริสุทธิ์ เช่น ห้องน้ำ เพราะความศักดิ์สิทธิ์ของชื่อ

เชคินาห์

Shekhinah ( שכינה ‎) เป็นการปรากฏหรือการสำแดงของพระเจ้าซึ่งได้เสด็จลงมา "สถิต" ท่ามกลางมนุษย์ คำนี้ไม่เคยปรากฏในพระคัมภีร์ฮีบรู ในเวลาต่อมา แรบไบใช้คำว่าพระเจ้าประทับอยู่ในพลับพลาAbout this sound หรือท่ามกลางชนชาติอิสราเอล รากของคำหมายถึง "ที่อยู่อาศัย" จากชื่อหลักของพระเจ้า เป็นชื่อเดียวที่เป็นเพศหญิงในไวยากรณ์ภาษาฮีบรู บางคนเชื่อว่านี่เป็นชื่อของผู้หญิงที่เป็นคู่หูของพระเจ้า แต่ไม่น่าจะเป็นไปได้เนื่องจากมีการกล่าวถึงชื่อนี้ร่วมกับบทความ (เช่น: "เชคิน่าสืบเชื้อสายมาและอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเขา" หรือ "พระองค์ทรงถอดพระองค์เองและเชคีนาออกจาก ท่ามกลางพวกเขา") การใช้งานประเภทนี้จะไม่เกิดขึ้นในภาษาเซมิติกร่วมกับชื่อเฉพาะ

รูปแบบภาษาอาหรับของคำว่า " Sakīnah سكينة " ยังกล่าวถึงในคัมภีร์กุรอาน การกล่าวถึงนี้อยู่ตรงกลางของการเล่าเรื่องการเลือกซาอูลให้เป็นกษัตริย์และกล่าวถึงว่าลงมาจากหีบพันธสัญญาในที่นี้ คำนี้ใช้เพื่อหมายถึง "ความปลอดภัย" และมาจากรากศัพท์คำว่า สะกะ-นะ ซึ่งหมายความว่าอาศัยอยู่:

และศาสดาของพวกเขากล่าวแก่พวกเขาว่า: "สัญญาณแห่งอำนาจของเขาคือว่าจะมีหีบพันธสัญญามาถึงพวกเธอ โดยในนั้นจะมีความปลอดภัยจากพระเจ้าของพวกเธอ และพระธาตุที่เหลือโดยตระกูลของมูซา และครอบครัวของอาโรน ที่เทวดาอุ้มไว้ ในนี้จะเป็นสัญลักษณ์สำหรับพวกเจ้า หากพวกเจ้ามีศรัทธาจริง ๆ”

ชื่อแปลกหรือลึกลับ

 • อาบีร์ – “ผู้แข็งแกร่ง” [85]
 • อาดีร์ – “ผู้ยิ่งใหญ่” [86]
 • Adon Olam - "เจ้าแห่งโลก"
 • ไอบิชเตอร์ – The One Above ( ยิดดิช )
 • Aleim – บางครั้งถูกมองว่าเป็นการทับศัพท์ทางเลือกของ Elohim, A'lim " عليم " ในภาษาอาหรับหมายถึง "ผู้รู้อย่างเข้มข้น" A'alim " عالم " หมายถึง "ผู้รู้" คำกริยาคือA'lima علمหมายถึง "รู้" ในขณะที่Allahumma " اللهم " ในภาษาอาหรับเท่ากับ "O'God" และเคยวิงวอนเขาเพื่อบางสิ่งบางอย่าง
 • Aravat (หรือAvarat ) - "พระบิดาแห่งการสร้างสรรค์"; กล่าวถึงครั้งหนึ่งใน2 เอโนคว่า "บนสวรรค์ชั้นที่สิบมีพระเจ้า ในภาษาฮีบรูเรียกว่าอาราวัต"
 • About this soundAvinu Malkeinu  – "พ่อของเรา ราชาของเรา"
 • About this soundเบื่อ  – "ผู้สร้าง"
 • ดิบบูราหรือดิบเบรา – "พระวจนะ (ธรรมบัญญัติ)" – ใช้เป็นหลักในปาเลสไตน์ Targums ของ Pentateuch (อราเมอิก); เช่น กดว 7:89 พระวจนะตรัสกับโมเสสจากระหว่างเครูบในที่บริสุทธิ์
 • Ehiyeh sh'Ehiyeh – "I Am That I Am": เวอร์ชันภาษาฮิบรูสมัยใหม่ของ " Ehyeh asher Ehyeh "
 • Ein Sof – "ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีที่สิ้นสุด" ชื่อ Kabbalistic ของพระเจ้า
 • El ha-Gibbor – "God the Hero" หรือ "God the Strong" หรือ "God the Warrior" อัลเลาะห์ jabbar " الله جبار " ในภาษาอาหรับแปลว่า "พระเจ้าผู้แข็งแกร่งและอยู่ยงคงกระพัน"
 • Emet – "Truth" (the " Seal of God." [87] [88] [89] [Cf. [90] ] คำประกอบด้วยตัวอักษรตัวแรก ตัวกลาง และตัวสุดท้ายของตัวอักษรฮีบรู See also Alpha และโอเมก้า#ยูดาย )
 • HaKadosh, Barukh Hu (ฮีบรู); Kudsha, Brikh Hu (อราเมอิก); تبارك القدوس (อาหรับ) – “พระองค์ผู้บริสุทธิ์ ทรงพระเจริญ
 • ฮาราจามัน – “The Merciful One”; เราะห์มานرحمن " (อาหรับ)
 • Kadosh Israel – "ผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล"
 • Magen Avraham – "โล่แห่งอับราฮัม"
 • MakomหรือHaMakom – แท้จริงแล้ว "The Place" อาจหมายถึง "The Omnipresent" (ดูTzimtzum )
 • Malbish Arumim - "เสื้อคลุมแห่งการเปลือยกาย"
 • Matir Asurim – "อิสระจากเชลย"
 • Mechayeh HaKolในภาษาอาหรับal-Muhyi al-Kull محيي الكل – "ผู้ให้ชีวิตแก่ทุกคน" (เวอร์ชันปฏิรูปของMechayeh Metim )
 • Mechayeh Metim – "ผู้ให้ชีวิตแก่คนตาย"
 • Melech HaMelachim – "The King of Kings " หรือMelech Malchei HaMelachim "The King, King of Kings" เพื่อแสดงความเหนือกว่าตำแหน่งผู้ปกครองทางโลก เวอร์ชั่นภาษาอาหรับคือمالك الملك ( มาลิก อัล-มุลก์ )
 • เมเลค ฮาโอลัม – "ราชาแห่งโลก"
 • Memra d'Adonai – "พระวจนะของพระเจ้า" (รวมถึงรูปแบบอื่นเช่น "My Word") – จำกัด เฉพาะ Aramaic Targums (เขียน Tetragrammaton ในรูปแบบต่างๆเช่น YYY, YWY, YY แต่ออกเสียงเป็นภาษาฮิบรู "อโดนาย")
 • Mi She'amar V'haya Ha`olam - "ผู้ที่พูดและโลกก็เกิดขึ้น"
 • Netzakh Yisrael - "ความรุ่งโรจน์ของอิสราเอล" (1 ซามูเอล 15:29)
 • โอเสห์ ชะโลม – “ผู้สร้างสันติ”
 • Pokeach Ivrim - "ผู้เปิดตาตาบอด"
 • Ribono shel'Olam – "เจ้าแห่งโลก" เวอร์ชั่นภาษาอาหรับของมันคือ رب العلمين ("Rabb al-'Alamin )
 • Ro'eh Yisra'el - "ผู้เลี้ยงแกะแห่งอิสราเอล"
 • Rofeh Cholim – " หมอคนป่วย"
 • Shomer Yisrael – "ผู้พิทักษ์แห่งอิสราเอล" ( สดุดี 121:4 )
 • Somech Noflim – "ผู้สนับสนุนของ Fallen"
 • Tzur Israel – " ร็อคแห่งอิสราเอล "
 • YHWH-Niss'i (Adonai- Nissi ) – "The L ORD Our Banner" ( อพยพ 17:8–15 )
 • YHWH-Rapha – "The L ORD that Healeth" ( อพยพ 15:26 )
 • YHWH-Ro'i – "The L ORD My Shepherd" ( สดุดี 23:1 )
 • YHWH-ชาโลม – "The L ORD Our Peace" ( ผู้พิพากษา 6:24 )
 • YHWH-Shammah (Adonai-shammah) – "The L ORD Is Present" ( เอเสเคียล 48:35 )
 • YHWH-Tsidkenu – "The L ORDความชอบธรรมของเรา" [91] ( เยเรมีย์ 23:6 )
 • YHWH-Yireh (Adonai-jireh) – "The L ORD Will Provide" ( ปฐมกาล 22:13–14 )
 • Yotsehr 'Or – "แฟชั่นแห่งแสง"
 • Zokef kefufim – "เครื่องหนีบผมตรง"

การเขียนชื่อเทพ

สดุดีในภาษาฮีบรูและละติน . ต้นฉบับบนกระดาษศตวรรษที่ 12.

ในประเพณีของชาวยิวศักดิ์สิทธิ์ของชื่อของพระเจ้าหรือชื่อเรื่องจะต้องได้รับการยอมรับจากมืออาชีพโซฟา (เลขา) ผู้เขียนโตราห์ม้วนหรือtefillinและmezuzah ก่อนถอดชื่อหรือชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ใดๆ พวกเขาเตรียมจิตใจเพื่อชำระให้บริสุทธิ์ เมื่อพวกเขาเริ่มชื่อ พวกเขาจะไม่หยุดจนกว่าจะเสร็จสิ้น และต้องไม่ถูกขัดจังหวะขณะเขียนชื่อ แม้แต่เพื่อทักทายกษัตริย์ หากมีข้อผิดพลาดในการเขียน จะไม่สามารถลบออกได้ แต่ต้องขีดเส้นรอบ ๆ เพื่อแสดงว่าถูกยกเลิก และทั้งหน้าจะต้องวางในgenizah (ที่ฝังศพสำหรับพระคัมภีร์) และเริ่มหน้าใหม่

การใช้คาบาลิสติก

หนึ่งในชื่อที่สำคัญที่สุดคือชื่อEin Sof ( אין סוף "Endless") ซึ่งเริ่มใช้ครั้งแรกหลังจาก CE 1300 [92] อีกชื่อหนึ่งมาจากชื่อאהיה יהוה אדוני הויה . โดยการสะกดชื่อทั้งสี่นี้ด้วยชื่อของตัวอักษรฮีบรู ( א לף, ה א, ו או, י וד, ד לתและנ ון ) [ ต้องการคำชี้แจง ]ชื่อยาวสี่สิบห้าตัวอักษรใหม่นี้ถูกผลิตขึ้น การสะกดตัวอักษรในיהוה (YHWH) โดยตัวมันเองจะทำให้יוד הא ואו הא. แต่ละตัวอักษรในภาษาฮีบรูจะได้รับค่า ตามgematriaและค่าของיוד הא ואו האก็คือ 45 ด้วย[ ต้องการการอ้างอิง ]

ชื่อเจ็ดสิบสองมาจากสามข้อในอพยพ 14:19–21 แต่ละข้อมี 72 ตัวอักษร เมื่อข้อที่จะอ่านboustrophedonically 72 ชื่อสามตัวอักษรแต่ละที่มีการผลิต (คนniqqudบทแหล่งที่มาถูกละเลยในส่วนที่เกี่ยวกับการออกเสียง) บางคนเชื่อว่าชื่อนี้เป็นShemhamphorasch Proto- ฮวงหนังสือเซเฟอร์ Yetzirahอธิบายถึงวิธีการสร้างโลกก็ประสบความสำเร็จโดยการจัดการของทั้ง 216 ตัวอักษรศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นชื่อของพระเจ้า

การลบพระนามพระเจ้า

3 และเจ้าจงทำลายแท่นบูชาของพวกเขา และทุบเสาของพวกมันเป็นชิ้นๆ และเผาอาเชริมของพวกเขาด้วยไฟ และเจ้าจงโค่นรูปเคารพที่แกะสลักจากพระของพวกเขา และเจ้าจะทำลายชื่อของพวกเขาเสียจากที่นั้น 4 เจ้าอย่าทำอย่างนั้นกับพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า

จากนี้ พวกแรบไบเข้าใจแล้วว่าไม่ควรลบหรือลบพระนามของพระเจ้าความเห็นทั่วไปของฮาลาชิกคือว่าสิ่งนี้ใช้ได้กับชื่อภาษาฮีบรูศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเท่านั้น ไม่ใช้กับการอ้างอิงที่ไพเราะอื่นๆ มีข้อโต้แย้งว่าคำว่า "พระเจ้า" ในภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ อาจถูกลบออกหรือไม่ หรือกฎหมายของชาวยิวและ/หรือธรรมเนียมของชาวยิวห้ามมิให้ทำเช่นนั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือเพื่อเป็น "รั้ว" เกี่ยวกับกฎหมาย[93]

คำว่า "พระเจ้า" และ "พระเจ้า" นั้นเขียนโดยชาวยิวบางคนว่า "Gd" และ "L-rd" เพื่อหลีกเลี่ยงการเขียนชื่อของพระเจ้าให้ครบถ้วน ชื่อภาษาอังกฤษที่ใส่ยัติภังค์ ("Gd") สามารถถูกทำลายได้ ดังนั้นโดยการเขียนแบบฟอร์มนั้น ชาวยิวที่นับถือศาสนาจะป้องกันไม่ให้เอกสารที่อยู่ในความครอบครองของพวกเขาโดยที่รูปแบบที่ไม่ได้ใส่ยัติภังค์จะถูกทำลายในภายหลัง อีกทางหนึ่ง อาจใช้การอ้างอิงภาษาอังกฤษที่ไพเราะ เช่นHashem (ตามตัวอักษรว่า "ชื่อ") หรือใช้ตัวย่อได้ เช่นB ' ' H ( B'ezrat Hashem "by the blessing of the Name") [ ต้องการการอ้างอิง ]

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุอธิบาย

 1. The World English Bible Translation: "ดูเถิดโบอาสมาจากเบธเลเฮมและพูดกับคนเกี่ยวว่า 'พระยาห์เวห์สถิตกับท่าน' พวกเขาตอบพระองค์ว่า “พระยาห์เวห์ทรงอวยพระพร ' " [12]ตามธรรมเนียมแล้ว หนังสือเล่มนี้กำหนดตามธรรมเนียมของผู้เผยพระวจนะ ซามูเอลที่อาศัยอยู่ในศตวรรษที่ 11 และ 10 ก่อนคริสตกาล แต่วันที่ของศตวรรษที่ 6 หรือ 5 ก่อนคริสตกาลสำหรับเนื้อเรื่องนั้นพบได้บ่อยในหมู่สมาชิกสมมติฐานเกี่ยวกับการพัฒนาสารคดีเกี่ยวกับการพัฒนา ของคัมภีร์ไบเบิล .
 2. ^ ภาษาฮีบรูไบเบิลไม่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดกาลอดีตปัจจุบันหรือในอนาคต แต่เพียงแง่มุมที่สมบูรณ์แบบและ imperfective กับอดีตปัจจุบันหรือความหมายในอนาคตขึ้นอยู่กับบริบท: ดูโมเดิร์นฮิบรูคำกริยาผัน # ปัจจุบันกาล
 3. ^ Gesenius ,ภาษาฮิบรูไวยากรณ์ , §124i (บน maiestatis plurale): "นอกจากนี้ אֲדֹנִיםเช่นเดียวกับเอกพจน์ אָדוֹן (การปกครอง) เจ้านายเช่น אֲדֹנִיםקָשֶׁהพระเจ้าโหดร้ายคือ 19: 4; אֲדֹנֵיהָאָרֶץเจ้าแห่งแผ่นดิน Gn 42:30 cf. Gn 32:19 ดังนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคำต่อท้ายของบุคคลที่ 2 และ 3 אֲדֹנֶיךָ, אֲדֹנַיִךְ ‎ ψ 45:12, אֲדֹנָיו ‎, &c., และ אֲדֹנֵינוּ ด้วย (ยกเว้น 1วินาที 16:16) แต่ในเพลงที่ 1 เสมอ אֲדֹנִי ‎ ดังนั้นก็ בְּעָלִים ‎ (มีคำต่อท้าย) เจ้านาย เจ้านาย (ของทาส วัวควาย หรือสิ่งของที่ไม่มีชีวิต แต่ในความหมายของการสมรสอยู่ในเอกพจน์เสมอ) เช่นבְּעָלָיו ‎ Ex 21:29, Is 1:3, &c."
 4. ^ ออกเสียงชาวอเมริกันมักจะเป็นเหมือนกัน [55] [56]แต่ลำโพงบางคนชอบสายพันธุ์ใกล้ชิดกับเสียงต้นฉบับเช่น / ɑː ɑː ลิตร , ɑː ลิตร / [56] [57]
 5. ^ ครึ่งแหวน⟨ '⟩หรือ apostrophe ⟨ '⟩ในชื่อเครื่องหมายบาอัลคำเดิม'สายเสียงหยุด , โฆษะซึ่งจะปรากฏในช่วงกลางของคำภาษาอังกฤษว่า "อ๊ะ" [58]
 6. ^ ตามตัวอักษร "สามีของฉัน". [66]

อ้างอิง

การอ้างอิง

 1. ^ ไม โมนิเดส. Mishneh Torah, Yesodei ha-Torah §6:2 .
 2. ^ EJ (2005) , พี. 179 .
 3. ^ Rich, Tracey R. (1996), "The Name of Gd" , Judaism 101 , archived from the original on 3 มิถุนายน 2019 , ดึงข้อมูล31 ส.ค. 2015
 4. ^ "ถ้าเขียนผิดก็ไม่สามารถลบได้ แต่ต้องขีดเส้นรอบ ๆ เพื่อแสดงว่ายกเลิกแล้ว..." , "Names of God", 1906 Jewish Encyclopedia
 5. ^ a b ไม โมนิเดส. "เยโซเด ฮาโตราห์ - บทที่ 6" . มิชเนห์ โตราห์ - เซเฟอร์ มัดดา . แปลโดยเอลียาฮู ทูเกอร์ Chabad.org . สืบค้นเมื่อ2017-08-10 .
 6. ^ ครูบา Jose , Soferim , 4: 1 Yer ขวา , 1:1; อับ. RN , 34. [ ต้องการคำชี้แจง ]
 7. ^ รับบี อิชมาเอล ,ซานห์. , 66ก.
 8. ^ เช บ. 35ก. [ ต้องการคำชี้แจง ]
 9. ^ น . 6:23–27 .
 10. ^ เบิร์นMáire (2011), ชื่อของพระเจ้าในศาสนายิวคริสต์และศาสนาอิสลาม: เป็นเกณฑ์ในการ Interfaith Dialogue , A & C สีดำพี 24
 11. ^ นางรูธ 2:4 .
 12. ^ นางรูธ 2:4 (เว็บ ).
 13. ^ เสม็ด, มาร์ค (2020). ชื่อ: ประวัติศาสตร์ของ Dual-Gendered ภาษาฮิบรูชื่อเพื่อพระเจ้า Wipf และสต็อก NS. 25. ISBN 978-1-5326-9384-7.
 14. วิลกินสัน, โรเบิร์ต (2015). Tetragrammaton: เวสเทิร์ชาวคริสต์และภาษาฮิบรูชื่อของพระเจ้า บอสตัน: ยอดเยี่ยม NS. 337. ISBN 9789004288171.
 15. ^ พอกีโยม (1969) ซีเคร็ต, ฟรองซัวส์ (บรรณาธิการ). Le thrésor des prophéties de l'univers (ภาษาฝรั่งเศส) สปริงเกอร์. NS. 211. ISBN 9789024702039.
 16. ^ ลานซี, ไมเคิลแองเจโล (1845). Paralipomeni alla illustrazione della sagra Scrittura (ในภาษาอิตาลี) (Facsmile of the first ed.). ดอนดี-ดูเพร. น. 100–113. ISBN 978 1274016911.
 17. ^ Harris, Stephen L. (1985), Understanding the Bible: A Reader's Introduction (ฉบับที่ 2), Palo Alto, Calif.: Mayfield, p. 21
 18. ^ โยมะ; Tosefta Sotah 13
 19. ^ ออทโทอิสเฟลด์ "אדוןādhōn" en กรัมโยฮันเน Botterweck, เฮลเมอร์ริงกก รน 'ศาสนศาสตร์พจนานุกรมของพันธสัญญาเดิม(Eerdmans1974) ฉบับ ฉันพี 71
 20. ^ ฟร็องซัวโบวอน, พันธสัญญาใหม่และคริสเตียนเงื่อนงำ: รวบรวมการศึกษาครั้งที่สอง (Mohr Siebeck 2009), หน้า 20
 21. ^ ปฐมกาล 2:4 .
 22. ^ a b อพยพ. 3:14 .
 23. "Biblical Hebrew Grammar for Beginners" , University of Texas at Austin
 24. ^ "The Tetragrammaton—The Unpronounceable Four-letter Name of God" , My Jewish Learning , สืบค้นเมื่อ17 กันยายน 2014
 25. ^ "Hebrew Name for God—Adonai" , ภาษาฮิบรูสำหรับคริสเตียน , สืบค้นเมื่อ21 พฤษภาคม 2014
 26. ^ "อโดนาย" , ธีโอพีเดีย
 27. ^ Origen ,คำอธิบายเกี่ยวกับสดุดี 2:2 .
 28. ^ เจอโรม ,โพรโลกัส กาเลทัส .
 29. ดู Larry W. Hurtado, "God or Jesus? Textual Ambiguity and Textual Variants in Acts of the Apostles," ใน Texts and Traditions: Essays in Honor of J. Keith Elliott , eds. ปีเตอร์ โดเบิล และเจฟฟรีย์ โคลฮา Leiden/Boston: Brill, 2014. หน้า 239-54.
 30. ^ Toorn คาเรลฟานเดอร์; เบ็คกิ้ง, บ็อบ (1999). K. van der Toorn, Bob Becking, Pieter Willem van der Horst, Dictionary of deities and demons in the Bible , pp. 274-277 . ISBN 9780802824912. สืบค้นเมื่อ2011-12-05 .
 31. ^ ระยะขอบ KJV ที่ ปฐมกาล 33:20
 32. ^ ปฐมกาล 46:3
 33. ^ Toorn คาเรลฟานเดอร์; เบ็คกิ้ง, บ๊อบ; ฟาน เดอร์ ฮอร์สท์, ปีเตอร์ วิลเล็ม (1999). พจนานุกรมของเทพและปีศาจในพระคัมภีร์ไบเบิล น. 277–279. ISBN 9780802824912. สืบค้นเมื่อ2011-12-05 .
 34. ^ มาร์ค เอส. สมิธ (2008) พระเจ้าในการแปล: เทพในข้ามวัฒนธรรม-วาทกรรมในพระคัมภีร์ไบเบิ้โลก รวมหนังสือมงกุฎ NS. 15. ISBN 9783161495434. สืบค้นเมื่อ2011-12-05 .
 35. ^ R. Toporoski "อะไรคือที่มาของ 'เรา' และทำไมจึงไม่ใช้อีกต่อไป", The Times , 29 พฤษภาคม 2002 เอ็ด F1, น. 32
 36. ^ Gesenius' ฮิบรูไวยากรณ์ (AE คาวลีย์เอ็ด. ฟอร์ด 1976, p.398)
 37. มาร์ก เอส. สมิธพระเจ้าในการแปล: เทพในวาทกรรมข้ามวัฒนธรรมในโลกพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับที่. 57 จาก Forschungen zum Alten Testament, Mohr Siebeck, 2008 , ISBN 978-3-16-149543-4 , p. 19.; Smith, Mark S. (2002), "The Early History of God: Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel" (ชุดทรัพยากรในพระคัมภีร์ไบเบิล) 
 38. ^ อพยพ 6:26 , 7:4 , 12:41 .
 39. ^ อิสยาห์ 44:6
 40. ^ พระคัมภีร์ภาษาฮิบรูที่มี 1,917 JPS แปลภาษาอังกฤษ mechon-mamre.org (ภาษาอังกฤษและภาษาฮิบรู) เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2545 . สืบค้นเมื่อ19 มีนาคม 2019 .
 41. ^ 1 แซม. 17:45 น .
 42. ^ Georges , O. Badellini, F. Calonghi, Dizionario latino-italiano [Latin-to-Italian Dictionary], Rosenberg & Sellier, Turin , ฉบับที่ 17, 1989, หน้า 2431 จาก 2959
 43. ^ Oxford English Dictionary ฉบับที่ 1 "จ๋า น . " สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด (อ็อกซ์ฟอร์ด), 1900.
 44. ^ ป . 68:4 .
 45. ^ คือ. 12:2 , 26:4 , & 38:11 .
 46. ^ เช่น ป . 150:1 .
 47. ครอว์ฟอร์ด ฮาเวลล์ ทอย, ลุดวิก โบลา (1906). เททรากรัมมาทอน . สารานุกรมยิว .
 48. ^ "พระเจ้า" สารานุกรมพระคัมภีร์มาตรฐานสากล , p. 157
 49. ^ "Adonai and Adoni (สดุดี 110:1)" , Focus on the Kingdom , Restoration Fellowship , สืบค้นเมื่อ5 มิถุนายน 2558
 50. ^ 1 แซม. 29:8 .
 51. ^ "สดุดี 136:3 (NASB)" . สีฟ้าหนังสือพระคัมภีร์
 52. ^ เยล Elitzur,กาล HaEl VeTaarichei Ketivat Sifrei HaMiqraตีพิมพ์ใน Be'einei พระเจ้า VaAdamเลนซา Morasha เยรูซาเล็ม 2017, P 407 เชิงอรรถ 24; ดูลิงค์ด้วย
 53. ^ โรเบิร์ตเจมส์วิกเตอร์ Hiebert; คลอดด์ อี. ค็อกซ์; ปีเตอร์ จอห์น เจนทรี (2001). The Old กรีก Psalter: การศึกษาในเกียรติของอัลเบิร์ Pietersma เชฟฟิลด์: เชฟฟิลด์ อแคด. กด. NS. 129. ISBN 1-84127-209-4.
 54. ^ Oxford English Dictionary (1885), " Baal, n. "
 55. ^ Oxford Dictionaries (2015), " Baal "
 56. ^ a b Merriam-Webster Online (2015), " baal ".
 57. ^ คู่มือการออกเสียงชื่อพระคัมภีร์อย่างง่ายของเวบบ์ (2012), " Baal "
 58. ^ เคล็กฮอร์น & อัล. (2554) , น. 87 .
 59. ^ Herrmann (1999), p. 132.
 60. ^ Pope (2006).
 61. ^ DULAT (2015), "bʕl (II)".
 62. ^ a b BEWR (2006), "Baal".
 63. ^ a b Encyclopaedia Judaica, 2nd ed., Vol. VII, p. 675 |volume= has extra text (help)
 64. ^ ZPBD (1963).
 65. ^ Hos. 2:16.
 66. ^ Uittenbogaard, Arie, Ishi | The amazing name Ishi : meaning and etymology, Abarim Publications, retrieved 21 May 2014
 67. ^ Hos. 2:16 (NASB).
 68. ^ Biblical Hebrew
 69. ^ ภาษาฮีบรูกาล
 70. ^ ไวยากรณ์ภาษาฮีบรูในพระคัมภีร์ไบเบิลสำหรับผู้เริ่มต้น
 71. ^ "อพยพ 3:14 LXX" . Bibledatabase.net . สืบค้นเมื่อ2014-05-21 .
 72. ^ ยง. Philo Life Of Moses Vol.1 :75
 73. ^ ชีวิตของโมเสส I 75 ชีวิตของโมเสส II 67,99,132,161 ใน FH โคลสัน Philo ธิฉบับ VI, Loeb Classics, Harvard 1941
 74. ^ Rev.1:4,1:8.4:8 UBS Greek Text Ed.4
 75. ^ ซีดเนอร์, 4.
 76. ^ ทอร์รีย์ 1945 64; เมทซ์เกอร์ 2500, 96; มัวร์ 1992, 704,
 77. ^ เย. 16:13
 78. ^ ปฐมกาล 16:13 KJV .
 79. ^ [1]
 80. ^ Matthew Berke, GOD AND GENDER IN JUDAISM, First Things, June 1995; Mel Scult, The Radical American Judaism of Mordecai M. Kaplan, Indiana University Press, 2013. p. 195.
 81. ^ Gen 21:33.
 82. ^ "What is Hashem?".
 83. ^ Greenbaum, Elisha. "Thank G-d!". Chabad.org. Retrieved 15 February 2015.
 84. ^ Rabbi Adah ben Ahabah and Rabbi Haninuna (possibly citing "'Ulla")
 85. ^ "H46 – 'abiyr – Strong's Hebrew Lexicon (KJV)" . สีฟ้าหนังสือพระคัมภีร์ สืบค้นเมื่อ20 พฤศจิกายน 2560 .
 86. ^ "H117 – 'addiyr – Strong's Hebrew Lexicon (KJV)" . สีฟ้าหนังสือพระคัมภีร์ สืบค้นเมื่อ21 พฤศจิกายน 2560 .
 87. ^ "โยมะ 69b:7-8" . www.sefaria.org . สืบค้นเมื่อ2020-11-26 .
 88. ^ "แชบแบท 55a:12" . www.sefaria.org . สืบค้นเมื่อ2020-11-26 .
 89. ^ "เบเรชิต รับบาห์ 81:2" . www.sefaria.org . สืบค้นเมื่อ2020-11-26 .
 90. ^ "Isaiah 44:6". www.sefaria.org. Retrieved 2020-11-26.
 91. ^ Names of God Archived 2011-04-13 at the Wayback Machine
 92. ^ Encyclopaedia Judaica, 2nd ed., Vol. VI, Keter Publishing House, p. 232 |volume= has extra text (help)
 93. ^ "Shaimos guidelines". Shaimos.org. Archived from the original on 2011-12-27. Retrieved 2011-12-05.

Bibliography

ลิงค์ภายนอก