มูฮัมหมัดในอิสลาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

นะบียฺ (อาหรับ : نَبِيٌّ ‎,ศาสดา )
ราซูล (อาหรับ : رَسُولٌ ‎, ผู้ส่งสาร)

มูฮัมหมัด
محمد
Calligraphic representation of Muhammad's name.jpg
การแสดงอักษรวิจิตรของ
ชื่อมูฮัมหมัด
ผู้ส่งสารของพระเจ้า
เกิดวันจันทร์ที่ 12 รอบีอฺ อัลเอาวัลค. 53 บาท/ค. 570 CE
เมกกะ , Hejaz , อารเบีย
เสียชีวิตวันจันทร์ที่ 12 รอบีอัลเอาวัล ค. 11 AH/ 8 มิถุนายน 632 CE (อายุ 62 หรือ 63 ปี)
Medina , Hejaz, Arabia
ที่พักผ่อนใต้โดมสีเขียวในมัสยิดอัล-นะบาวี
นับถือในศาสนาอิสลาม , ศาสนาบาไฮ , ศาสนาซิกข์
ศาลเจ้าหลักAl-Masjid an-Nabawi , เมดินา,ซาอุดีอาระเบีย
ผลงานหลัก

มูฮัมหมัดอั'Abdullāhอิบัน'Abdul-Muttalib อิบันฮิม ( อาหรับ : محمدبنعبدٱللهبنعبدٱلمطلببن هاشم () c. 570 CE - 8 มิถุนายน 632 CE) เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นมูฮัมหมัดถูกเชื่อว่าจะเป็นตราประทับของทาง SMS และ ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าในทุกหลักสาขาของศาสนาอิสลามชาวมุสลิมเชื่อว่าอัลกุรอานซึ่งเป็นข้อความทางศาสนาหลักของศาสนาอิสลามได้รับการเปิดเผยต่อมูฮัมหมัดโดยพระเจ้าและมูฮัมหมัดถูกส่งมาเพื่อฟื้นฟูศาสนาอิสลามซึ่งพวกเขาเชื่อว่าไม่ได้มาจากมูฮัมหมัด แต่เป็นความจริงไม่เปลี่ยนแปลงเดิมmonotheisticเชื่อของอดัม , อับราฮัม , โมเสส , พระเยซู , และอื่น ๆ ที่ผู้เผยพระวจนะ [1] [2] [3] [4]ศาสนาสังคมและการเมืองเชื่อว่ามูฮัมหมัดจัดตั้งขึ้นโดยมีคัมภีร์กุรอานได้กลายเป็นรากฐานของศาสนาอิสลามและในโลกมุสลิม [5]

เกิดประมาณ 570 คนในครอบครัวQurayshi ที่เคารพนับถือของนครมักกะฮ์มูฮัมหมัดได้รับฉายาว่า " อัล-อามิน " ( اَلْأَمِينُซึ่งหมายถึง "ผู้น่าเชื่อถือ") [6] [7]เมื่ออายุได้ 40 ปีในปี ค.ศ. 610 มูฮัมหมัดได้รับการเปิดเผยด้วยวาจาครั้งแรกในถ้ำที่เรียกว่าฮิราซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสืบเชื้อสายของอัลกุรอานที่สืบเนื่องมาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ; และชาวมุสลิมถือได้ว่ามูฮัมหมัดถูกถามโดยพระเจ้าที่จะประกาศความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระเจ้าเพื่อประทับตราออกรูปปั้น , การปฏิบัติอย่างเปิดเผยในปัจจุบันก่อนอิสลามอารเบีย [8] [9]เพราะการประหัตประหารของชาวมุสลิมที่เพิ่งเปลี่ยนเมื่อคำเชิญของคณะผู้แทนจากเมดินา (แล้วก็รู้จัก Yathrib), มูฮัมหมัดและลูกน้องของเขาอพยพไปเมดินาใน 622 CE, เหตุการณ์ที่เรียกว่าHijrah [10] [11]เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของมูฮัมหมัดศักราชนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของปฏิทินอิสลามในเมืองเมดินา มูฮัมหมัดได้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งเมดินาซึ่งระบุสิทธิและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนต่างๆ ที่มีอยู่ที่นั่น ก่อตั้งชุมชนอิสระและจัดการเพื่อจัดตั้งรัฐอิสลามแห่งแรกขึ้น(12)แม้จะมีความเป็นปรปักษ์ต่อชาวมักกะฮ์ มูฮัมหมัด พร้อมด้วยผู้ติดตามของเขา เข้าควบคุมนครมักกะฮ์ในปี ค.ศ. 630, [13] [14]และสั่งให้ทำลายรูปเคารพนอกรีตทั้งหมด[15] [16]ในปีต่อมาของเขาในเมดินา มูฮัมหมัดรวมเผ่าต่าง ๆของอาระเบียภายใต้ศาสนาอิสลาม[17]และดำเนินการปฏิรูปสังคมและศาสนา[18]เมื่อถึงเวลาที่เขาเสียชีวิตใน 632 เกือบทุกเผ่าของคาบสมุทรอาหรับได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม(19)

ชาวมุสลิมมักอ้างถึงมูฮัมหมัดว่าเป็นศาสดามูฮัมหมัดหรือเพียงแค่ "ศาสดา" หรือ "ผู้ส่งสาร" และถือว่าเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาศาสดาทั้งหมด [1] [20] [21] [22]เขาเห็นโดยชาวมุสลิมเป็นผู้ครอบครองทั้งหมดคุณธรรม [23]ในขณะที่การกระทำของการเคารพมุสลิมปฏิบัติตามชื่อของมูฮัมหมัดโดยอาหรับพรsallallahu 'alayhi sallam วา , (หมายถึงสันติภาพจะขึ้นเขา ) [24]บางครั้งเรียกโดยย่อว่า 'เห็น' หรือ 'ศ'

ในอัลกุรอาน

ชื่อมูฮัมหมัดเขียนในภาษาทูลูธซึ่งเป็นอักษรตัวเขียนที่หลากหลายของอิสลาม

อัลกุรอานกล่าวถึงชีวิตในวัยเด็กของมูฮัมหมัดหรือรายละเอียดชีวประวัติอื่น ๆ เพียงเล็กน้อย แต่กล่าวถึงภารกิจการเผยพระวจนะ ความเป็นเลิศทางศีลธรรมของเขา และประเด็นทางเทววิทยาเกี่ยวกับมูฮัมหมัด ตามคัมภีร์อัลกุรอาน มูฮัมหมัดเป็นผู้เผยพระวจนะคนสุดท้ายในกลุ่มผู้เผยพระวจนะที่พระเจ้าส่งมา ( 33:40 ) ตลอดคัมภีร์กุรอาน มูฮัมหมัดถูกเรียกว่า "ผู้ส่งสาร" "ผู้ส่งสารของพระเจ้า" และ "ศาสดาพยากรณ์" ข้อเหล่านี้บางข้อคือ 2:101, 2:143, 2:151, 3:32, 3:81, 3:144, 3:164, 4:79-80, 5:15, 5:41, 7:157 , 8:01, 9:3, 33:40, 48:29, และ 66:09. มีการใช้คำศัพท์อื่น ๆ รวมถึง "วอร์เนอร์" "ผู้ถือข่าวประเสริฐ" และ "ผู้เชิญผู้คนสู่พระเจ้าองค์เดียว" (Quran 12:108และ33:45-46). อัลกุรอานอ้างว่ามูฮัมหมัดเป็นชายที่มีความเป็นเลิศทางศีลธรรมสูงสุด และพระเจ้าได้ทรงทำให้เขาเป็นแบบอย่างที่ดีหรือเป็นแบบอย่างที่ดีให้ชาวมุสลิมปฏิบัติตาม (คัมภีร์กุรอาน68:4และ33:21 ) คัมภีร์อัลกุรอานปฏิเสธคุณลักษณะเหนือมนุษย์ใดๆ สำหรับมูฮัมหมัด[25]แต่อธิบายเขาในแง่ของคุณสมบัติที่เป็นบวกของมนุษย์ ในหลายโองการ อัลกุรอานได้ทำให้ความสัมพันธ์ของมูฮัมหมัดตกผลึกกับมนุษยชาติ ตามคัมภีร์อัลกุรอาน พระเจ้าส่งมูฮัมหมัดด้วยความจริง (ข้อความของพระเจ้าถึงมนุษยชาติ) และเป็นพระพรแก่คนทั้งโลก (คัมภีร์กุรอาน39:33และ21:107 ) ตามประเพณีของศาสนาอิสลาม หมายความว่า พระเจ้าได้ส่งมูฮัมหมัดพร้อมข้อความของเขาถึงมนุษยชาติ ต่อไปนี้จะทำให้ผู้คนได้รับความรอดในชีวิตหลังความตายและมันเป็นคำสอนของมูฮัมหมัดและความบริสุทธิ์ของชีวิตส่วนตัวของเขาเพียงอย่างเดียวซึ่งทำให้การนมัสการพระเจ้าบนโลกนี้มีชีวิตอยู่ (26)

ตามอัลกุรอานพระเยซูทำนายการเสด็จมาของมูฮัมหมัด : "และจำไว้ พระเยซู บุตรของมารีย์ กล่าวว่า 'โอ้ ลูกหลานของอิสราเอล! และแจ้งข่าวอันน่ายินดีของผู้ส่งสารที่จะมาภายหลังฉัน ผู้ซึ่งชื่อของเขาคือ อะหมัด" (กุรอาน 61:6) ผ่านข้อนี้ ชาวมุสลิมอาหรับในยุคแรกอ้างความชอบธรรมสำหรับความเชื่อใหม่ของพวกเขาในประเพณีทางศาสนาที่มีอยู่และการทำนายที่ถูกกล่าวหาของพระเยซู [27]

บัญชีมุสลิมดั้งเดิม

บ้านเกิดของมูฮัมหมัด หลังจากการย้ายถิ่นของบ้านที่ถูกนำมาและจำหน่ายโดยAqil อิบันซาลิบ ในยุคปัจจุบัน บ้านถูกรื้อถอนและดัดแปลงเป็นห้องสมุดในปี พ.ศ. 2494

ปีแรก

มูฮัมหมัดบุตรชายของอับดุลลาห์ อิบัน ' อับดุลอัลอิบัน Muttalib ฮิมและภรรยาของเขาAminahเกิดใน570 CE, ประมาณ , n [1]ในเมืองเมกกะในที่คาบสมุทรอาหรับ เขาเป็นสมาชิกในครอบครัวของBanu Hashimซึ่งเป็นสาขาที่น่านับถือของชนเผ่า Quraysh อันทรงเกียรติและมีอิทธิพล โดยทั่วไปจะมีการกล่าวว่า 'Abd al-Muttalib ตั้งชื่อเด็กว่า " Muhammad " ( อาหรับ : مُحَمَّد ‎) (28)

ความเป็นเด็กกำพร้า

มูฮัมหมัดเป็นกำพร้าเมื่อยังเด็ก หลายเดือนก่อนการประสูติของมูฮัมหมัด บิดาของเขาเสียชีวิตใกล้เมืองมะดีนะฮ์ในการเดินทางไปค้าขายในซีเรีย ( อาหรับ : اَلشَّام ‎, "Ash-Sham") [29] [30] [31]เมื่อมูฮัมหมัดอายุได้ 6 ขวบ เขาได้เดินทางไปกับอามีนามารดาของเขาในการไปเยือนเมดินา ซึ่งอาจจะไปเยี่ยมหลุมฝังศพของสามีผู้ล่วงลับของเธอ ขณะกลับมายังมักกะฮ์ อามีนาเสียชีวิตในที่เปลี่ยวที่เรียกว่าอับวา ประมาณครึ่งทางถึงเมกกะ และถูกฝังไว้ที่นั่น ตอนนี้มูฮัมหมัดถูกนำตัวโดยปู่ของเขาอับดุลมุตตาลิบซึ่งตัวเขาเองเสียชีวิตเมื่อมูฮัมหมัดอายุได้แปดขวบ ปล่อยให้เขาอยู่ในความดูแลของอาบูตอลิบ. ตามประเพณีของศาสนาอิสลาม การที่มูฮัมหมัดกำพร้าตั้งแต่อายุยังน้อยถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของพระเจ้าที่จะช่วยให้เขาสามารถ "พัฒนาคุณลักษณะของการพึ่งพาตนเอง การไตร่ตรอง และความมั่นคงในช่วงต้น[32]นักวิชาการมุสลิมมูฮัมหมัด อาลีเห็นเรื่องราวของมูฮัมหมัดเป็นจิตวิญญาณคู่ขนานกับชีวิตของโมเสส โดยพิจารณาจากแง่มุมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาที่จะแบ่งปัน[33]อัลกุรอานกล่าวเกี่ยวกับมูซาว่า : "ฉันโยน (อาภรณ์แห่งความรัก) เหนือเธอจากฉันเพื่อที่เจ้าจะได้รับการเลี้ยงดูภายใต้สายตาของฉัน ... เราช่วยเจ้าให้พ้นจากความเศร้าโศกทั้งหมดแม้ว่าเราได้ทดลองเจ้าด้วยการทดลองต่างๆ . ... โอ โมเสส ข้าพระองค์ได้เลือกเจ้าเพื่อรับใช้ของข้าพระองค์เอง" ( 20:39-41). เมื่อพิจารณาถึงแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมกันทางจิตวิญญาณนี้ ร่วมกับแง่มุมอื่น ๆ ของชีวิตในวัยเด็กของมูฮัมหมัด มีผู้แนะนำว่าพระเจ้าคือพระเจ้าที่มูฮัมหมัดได้รับการเลี้ยงดูโดยตรงและเตรียมพร้อมสำหรับความรับผิดชอบที่จะมอบให้กับเขา [32]นักวิชาการอิสลามTariq Ramadanแย้งว่ารัฐกำพร้าของ Muhammad ทำให้เขาต้องพึ่งพาพระเจ้าและใกล้ชิดกับผู้ยากไร้ – เป็น "สถานะเริ่มต้นสำหรับผู้ส่งสารแห่งพระเจ้าในอนาคต" [34]

ชีวิตในวัยเด็ก

ตามธรรมเนียมอาหรับ หลังจากที่เขาเกิด มูฮัมหมัดทารกถูกส่งไปยังกลุ่มBanu Sa'adซึ่งเป็นชนเผ่าเบดูอินที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อที่เขาจะได้มีวาจาที่บริสุทธิ์และมารยาทอันเสรีของทะเลทราย[35]มีมูฮัมหมัดใช้เวลาห้าปีแรกของชีวิตของเขากับของเขาแม่บุญธรรมHalimaประเพณีอิสลามถือกันว่าในช่วงเวลานี้ พระเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์สององค์มาเปิดอก นำหัวใจออก และนำก้อนเลือดออกจากอก แล้วล้างด้วยน้ำซัมซัมตามประเพณีของอิสลาม เหตุการณ์นี้แสดงถึงแนวคิดที่ว่าพระเจ้าได้ทรงชำระผู้เผยพระวจนะของพระองค์ให้บริสุทธิ์และปกป้องเขาจากความบาป[36] [37]

ความเชื่อของอิสลามถือได้ว่าพระเจ้าทรงปกป้องมูฮัมหมัดไม่ให้เข้าไปพัวพันกับการปฏิบัติที่ไม่สุภาพและหยาบคาย แม้แต่เมื่อเขาหมกมุ่นอยู่กับกิจกรรมดังกล่าว พระเจ้าก็เข้าแทรกแซงประเพณีเผยพระวจนะเล่าเหตุการณ์หนึ่งที่กล่าวถึงอำนาจของอิบนุลอาเธร์ว่าในขณะที่ทำงานเป็นคนเลี้ยงสัตว์ในช่วงเริ่มต้นของชีวิต มูฮัมหมัดหนุ่มเคยบอกเพื่อนเลี้ยงแกะของเขาให้ดูแลแกะของเขาเพื่อที่อดีตจะสามารถทำได้ ไปพักผ่อนในเมืองเหมือนที่เยาวชนคนอื่นๆ เคยทำ แต่ระหว่างทาง ความสนใจของเขาถูกเพิกเฉยไปที่งานแต่งงาน และเขานั่งลงเพื่อฟังเสียงเพลงเพียงไม่นานก็ผล็อยหลับไป เขาตื่นขึ้นด้วยความร้อนของดวงอาทิตย์ มูฮัมหมัดรายงานว่าเขาไม่เคยลองทำสิ่งเหล่านี้อีกเลย[38] [39] [40]

เมื่ออายุได้สิบสองปี มูฮัมหมัดได้เดินทางไปกับอาบู ตอลิบลุงของเขาในการเดินทางค้าขายไปยังซีเรียและได้รับประสบการณ์ในธุรกิจการค้า [41]ในการเดินทางครั้งนี้มูฮัมหมัดบอกว่าจะได้รับการยอมรับโดยพระภิกษุสงฆ์คริสเตียนBahiraที่ทำนายเกี่ยวกับอนาคตของมูฮัมหมัดเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า [9] [42]

เมื่ออายุได้ยี่สิบห้าปี มูฮัมหมัดก็ได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้ดูแลกิจกรรมการค้าของKhadijahซึ่งเป็นสตรีชาว Qurayshi ที่มีชื่อเสียง

ด้วยจรรยาบรรณอันสูงส่ง ความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือของเขา เธอจึงส่งข้อเสนอการแต่งงานไปยังมูฮัมหมัดผ่านเมอิซาราสาวใช้ของเธอ เมื่อมูฮัมหมัดยินยอม การแต่งงานก็ได้รับเกียรติต่อหน้าลุงของเขา

สวัสดิการสังคม

ระหว่าง 580 CE และ 590 CE เมกกะประสบความบาดหมางนองเลือดระหว่าง Quraysh และBani Hawazinที่กินเวลานานสี่ปีก่อนที่จะมีการสู้รบ หลังจากการสงบศึก พันธมิตรชื่อHilf al-Fudul (The Pact of the Virtuous) [43]ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบความรุนแรงและความอยุติธรรมเพิ่มเติม และเพื่อยืนอยู่ข้างผู้ถูกกดขี่ลูกหลานของ Hashimและครอบครัวเครือญาติได้สาบานด้วยคำสาบานซึ่งมูฮัมหมัดเป็นสมาชิกด้วย [41]ในช่วงหลังของชีวิต มีรายงานว่ามูฮัมหมัดได้กล่าวถึงสนธิสัญญานี้ว่า "ฉันได้เห็นการสมาพันธ์ในบ้านของอับดุลเลาะห์ บิน จาดาอัน มันน่าดึงดูดสำหรับฉันมากกว่าฝูงวัว แม้กระทั่งตอนนี้ในช่วงที่ อิสลาม ฉันจะตอบรับอย่างดีต่อการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวหากฉันได้รับเชิญ” [44]

ประเพณีอิสลามให้เครดิตมูฮัมหมัดในการระงับข้อพิพาทอย่างสันติเกี่ยวกับการตั้งหินดำศักดิ์สิทธิ์บนผนังของกะอบะหที่ซึ่งผู้นำกลุ่มไม่สามารถตัดสินใจได้ว่ากลุ่มใดควรได้รับเกียรติในการทำเช่นนั้น นำหินสีดำออกเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างกะอบะหใหม่เนื่องจากสภาพทรุดโทรม ความขัดแย้งเริ่มตึงเครียด และการนองเลือดก็มีแนวโน้ม หัวหน้าเผ่าตกลงที่จะรอให้ชายคนต่อไปผ่านประตูกะอบะหและขอให้เขาเลือก มูฮัมหมัดวัย 35 ปีเข้าไปทางประตูนั้นก่อน ขอเสื้อคลุมที่เขาปูไว้บนพื้น แล้ววางศิลาไว้ตรงกลางประตู มูฮัมหมัดให้หัวหน้าเผ่ายกมุมหนึ่งจนเสื้อคลุมถึงความสูงที่เหมาะสม จากนั้นตัวเขาเองวางศิลาให้ถูกที่ ดังนั้น การนองเลือดที่ตามมาจึงถูกหลีกเลี่ยงโดยภูมิปัญญาของมูฮัมหมัด [9] [45] [46]

ศาสดาพยากรณ์

ชาวมุสลิมเชื่อว่ามูฮัมหมัดเป็นผู้ส่งสารและผู้เผยพระวจนะคนสุดท้ายและคนสุดท้ายของพระเจ้าซึ่งเริ่มได้รับการเปิดเผยด้วยวาจาโดยตรงใน 610 ซีอี โองการแรกเผยให้เห็นเป็นครั้งแรกห้าโองการของสุระ อัล Alaqว่าเทวทูตJibrilนำมาจากพระเจ้ามูฮัมหมัดในถ้ำภูเขา Hira [47] [48]

หลังจากแต่งงานกับ Khadijah และในอาชีพพ่อค้า แม้จะประกอบอาชีพเชิงพาณิชย์และกิจการครอบครัว มูฮัมหมัดก็ค่อย ๆ หมกมุ่นอยู่กับการไตร่ตรองและการไตร่ตรอง[9] [49]และเริ่มที่จะถอนตัวเป็นระยะ ๆ เพื่อถ้ำที่ชื่อว่าเมา Hira สามไมล์ทางเหนือของนครเมกกะ [50]ตามประเพณีของศาสนาอิสลาม ในปี ค.ศ. 610 ญิบรีลปรากฏตัวต่อหน้าเขาและกล่าวว่า 'ท่อง' ในช่วงเวลาดังกล่าวในขณะที่เขากำลังไตร่ตรองอยู่ จากนั้นทูตสวรรค์ก็จับเขาและกอดเขาไว้แน่น สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกสองครั้งหลังจากที่ทูตสวรรค์ได้สั่งให้มูฮัมหมัดอ่านโองการต่อไปนี้: [47] [48]

ประกาศ! (หรืออ่าน!) ในพระนามของพระเจ้าและหวงแหนของเจ้าผู้ทรง
สร้างมนุษย์จากก้อนเลือดที่สะสม (เพียง)
จงประกาศ! และพระเจ้าของเจ้าเป็นผู้ทรงอุดมการณ์
ผู้ทรงสอนปากกา ทรงสั่งสอน
มนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้

—  อัลกุรอาน บทที่ 96 ( Al-Alaq ) ข้อ 1-5 [51]

นี่เป็นการเปิดเผยด้วยวาจาครั้งแรก งงจากประสบการณ์ใหม่นี้มูฮัมหมัดทำทางของเขาไปที่บ้านซึ่งเขาได้รับการปลอบโยนจากภรรยาของเขา Khadijah ที่ยังพาเขาไปลูกพี่ลูกน้องของเธอคริสเตียนWaraqah อิบัน Nawfal Waraqah ก็คุ้นเคยกับพระคัมภีร์ของโตราห์และพระวรสารประเพณีอิสลามถือได้ว่า Waraka เมื่อได้ฟังคำอธิบายดังกล่าว ก็เป็นพยานถึงการเผยพระวจนะของมูฮัมหมัด[9] [52]มีรายงานโดยไอชาว่าWaraqah ibn Nawfalภายหลังบอกมูฮัมหมัดว่าคนของมูฮัมหมัดเองจะปฏิเสธเขา ซึ่งมูฮัมหมัดถามว่า "พวกเขาจะขับไล่ฉันออกไปจริงหรือ" วารากะตอบตกลงว่า “ใครก็ตามที่มาด้วยของที่คล้ายกับของที่เจ้านำมานั้นถูกปฏิบัติด้วยความเกลียดชัง และหากข้ามีชีวิตอยู่จนถึงวันนั้น ข้าจะสนับสนุนท่านอย่างสุดกำลัง” [53] [54]นักวิชาการอิสลามบางคนโต้แย้งว่ามูฮัมหมัดถูกทำนายไว้ในพระคัมภีร์ [55] [56] [57]

การเปิดเผยของพระเจ้า

ในความเชื่อของอิสลาม การเปิดเผยคือพระวจนะของพระเจ้าที่ส่งโดยบุคคลที่พระองค์ทรงเลือก – เรียกว่าผู้ส่งสาร—สู่มนุษยชาติ[58]ตามที่อิสลามนักวิชาการ มูฮัมหมัด Shafi Usmaniพระเจ้าทรงสร้างสามสื่อผ่านที่มนุษย์ได้รับความรู้: ความรู้สึกของผู้ชาย , คณะของเหตุผลและศักดิ์สิทธิ์อภินิหาร; และเป็นครั้งที่สามที่กล่าวถึงประเด็นด้านพิธีกรรมและพิธีกรรม ตอบคำถามเกี่ยวกับพระประสงค์ของพระเจ้าที่อยู่เบื้องหลังการสร้างมนุษย์ และทำหน้าที่เป็นแนวทางสำหรับมนุษยชาติในการเลือกวิธีที่ถูกต้อง[59]ในความเชื่อของศาสนาอิสลาม ลำดับการเปิดเผยจากสวรรค์สิ้นสุดลงด้วยมูฮัมหมัด[59]ชาวมุสลิมเชื่อว่าการเปิดเผยเหล่านี้เป็นพระวจนะต่อคำของพระเจ้า ซึ่งรวบรวมไว้ด้วยกันในเวลาต่อมา และกลายเป็นที่รู้จักในชื่ออัลกุรอานซึ่งเป็นข้อความทางศาสนาที่สำคัญของศาสนาอิสลาม [60] [61] [62] [63]

พระธรรมเทศนาและพระธรรมเทศนา

ในช่วงสามปีแรกของการปฏิบัติศาสนกิจ มูฮัมหมัดประกาศศาสนาอิสลามเป็นการส่วนตัว ส่วนใหญ่เป็นญาติสนิทและคนรู้จักที่ใกล้ชิด ก่อนที่จะเชื่อว่าเขาเป็นภรรยาของเขาKhadijahที่ตามมาด้วยอาลีลูกพี่ลูกน้องของเขาและเซย์ดไอบีเอ็นฮาริ ธาห ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสในยุคแรกๆ ได้แก่Abu Bakr , Uthman ibn Affan , Hamza ibn Abdul Muttalib , Sa'ad ibn Abi Waqqas , Abdullah ibn Masud , Arqam , Abu Dharr al-Ghifari , Ammar ibn YasirและBilal ibn Rabah. ในปีที่สี่ของการเผยพระวจนะของเขา ตามความเชื่อของศาสนาอิสลาม เขาได้รับคำสั่งจากพระเจ้าให้เผยแพร่การเผยแผ่ศาสนาของเขาต่อพระเจ้า (กุรอาน15:94 )

คำสอนที่เก่าแก่ที่สุดของมูฮัมหมัดถูกทำเครื่องหมายด้วยการยืนกรานในความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระเจ้า (Quran 112: 1 ) การบอกเลิกพระเจ้าหลายองค์ (Quran 6:19 ) ความเชื่อในการพิพากษาครั้งสุดท้ายและการตอบแทน (Quran 84:1–15 ) และสังคม และความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ (Quran 89:17–20 ) [5]ในความหมายที่กว้างขึ้น มูฮัมหมัดเทศนาว่าเขาถูกส่งมาเป็นผู้ส่งสารของพระเจ้า[64]ว่าพระเจ้าทรงเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ทั้งหมดที่มีประสิทธิภาพสร้างและควบคุมจักรวาลนี้ (กุรอาน85: 8-9 , คัมภีร์กุรอานที่ 6: 2 ) และความเมตตาที่มีต่อการสร้างสรรค์ของเขา (กุรอาน85:14 ); [65]การนมัสการนั้นควรทำเพื่อพระเจ้าเท่านั้น [64]ว่าการเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าเป็นบาปใหญ่ (Quran 4:48 ); ว่าผู้ชายจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของพวกเขาต่อพระเจ้าในวันพิพากษาครั้งสุดท้ายและจะถูกส่งไปยังสวรรค์หรือนรก (Quran 85:10–13 ); และพระเจ้าคาดหวังให้มนุษย์เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับทรัพย์สมบัติของพวกเขาและไม่ตระหนี่ (Quran 107:1–7 ) [65]

การต่อต้านและการประหัตประหาร

คำสอนในยุคแรกๆ ของมูฮัมหมัดเชื้อเชิญการต่อต้านอย่างรุนแรงจากกลุ่มผู้มั่งคั่งและเป็นผู้นำของนครมักกะฮ์ผู้กลัวความสูญเสียไม่เพียงแต่ลัทธินอกรีตของบรรพบุรุษเท่านั้น แต่ยังรวมถึงธุรกิจแสวงบุญที่ร่ำรวยด้วย[66]ในตอนแรก ฝ่ายค้านถูกกักขังไว้เพียงการเยาะเย้ยและการเสียดสีซึ่งพิสูจน์แล้วว่าไม่เพียงพอที่จะจับกุมความศรัทธาของมูฮัมหมัดจากการเฟื่องฟู และในไม่ช้าพวกเขาก็หันไปใช้การประหัตประหารอย่างแข็งขัน[67] สิ่งเหล่านี้รวมถึงการโจมตีด้วยวาจา การกีดกัน การคว่ำบาตรที่ไม่ประสบผลสำเร็จ และการกดขี่ข่มเหงทางกายภาพ[66] [68]นักเขียนชีวประวัติได้นำเสนอเรื่องราวการประหัตประหารในรูปแบบต่างๆ ต่อชาวมุสลิมที่เพิ่งกลับใจใหม่โดยQuraysh. ทาสที่กลับใจใหม่ซึ่งไม่ได้รับการปกป้องถูกคุมขังและมักเผชิญกับแสงแดดที่แผดเผา ด้วยความตื่นตระหนกจากการกดขี่ข่มเหงผู้กลับใจใหม่ มูฮัมหมัดในปี ค.ศ. 615 ได้สั่งให้ผู้ติดตามของเขาบางส่วนอพยพไปยังเมืองอบิสซิเนีย (ปัจจุบันคือเอธิโอเปีย ) ซึ่งเป็นดินแดนที่ปกครองโดยกษัตริย์Aṣḥama ibn Abjar ที่มีชื่อเสียงด้านความยุติธรรมและสติปัญญาของเขา[69]ดังนั้น ชายสิบเอ็ดคนและผู้หญิงสี่คนจึงได้หลบหนี และตามมาด้วยอีกหลายคนในเวลาต่อมา[69] [70]

ย้อนกลับไปที่นครมักกะฮ์มูฮัมหมัดได้ผู้ติดตามใหม่ๆ รวมทั้งบุคคลสำคัญๆ เช่นอุมาร์บิน อัล-คัตตาบ ตำแหน่งของมูฮัมหมัดแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากจากการยอมรับอิสลามและชาวกุเรชก็ถูกรบกวนอย่างมาก อารมณ์เสียด้วยความกลัวที่จะสูญเสียตำแหน่งผู้นำและตกใจกับการประณามการบูชารูปเคารพในคัมภีร์กุรอานอย่างต่อเนื่อง พ่อค้าและผู้นำกลุ่มพยายามที่จะทำข้อตกลงกับมูฮัมหมัด พวกเขาเสนอให้มูฮัมหมัดมีสถานะทางสังคมที่สูงขึ้นและข้อเสนอการแต่งงานที่ได้เปรียบเพื่อแลกกับการละทิ้งคำเทศนาของเขา มูฮัมหมัดปฏิเสธทั้งสองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการแต่งตั้งเป็นผู้ส่งสารจากพระเจ้า [71] [72] [73]เมื่อไม่สามารถจัดการกับสภาพที่เป็นอยู่นี้ได้Qurayshจึงเสนอให้ใช้รูปแบบการบูชาร่วมกันซึ่งถูกประณามโดยอัลกุรอาน : 'จงกล่าวเถิดว่า: โอ้ท่านผู้ปฏิเสธศรัทธา ฉันไม่เคารพสักการะสิ่งที่พวกเจ้าเคารพสักการะ และพวกเจ้าก็จะไม่เคารพสักการะที่ฉัน สักการะ. และฉันจะไม่เคารพสักการะซึ่งพวกเจ้าเคยชินแก่การสักการะ และพวกเจ้าก็จะไม่เคารพสักการะสิ่งที่เราเคารพสักการะด้วย ให้คุณเป็นทางของคุณ และสำหรับฉันของฉัน' ( 109:1 )

การคว่ำบาตรทางสังคม

ผู้นำของกลุ่มQurayshต่างๆใน 617 CE รู้สึกผิดหวังกับทุกฝ่าย จึงประกาศคว่ำบาตรครอบครัวBanu Hashimอย่างสมบูรณ์เพื่อกดดันให้ยกเลิกการปกป้อง Muhammad ชาวฮัชไมต์ถูกสั่งให้เกษียณอายุในหนึ่งในสี่ของอาบูตอลิบและถูกตัดขาดจากกิจกรรมภายนอก[9] [74]ในช่วงเวลานี้ ชาวฮัชไมต์ได้รับความเดือดร้อนจากความขาดแคลนต่างๆ และการเทศนาของมูฮัมหมัดจำกัดอยู่เฉพาะช่วงแสวงบุญเท่านั้น[75] [76]การคว่ำบาตรสิ้นสุดลงหลังจากสามปีเนื่องจากล้มเหลวในการสิ้นสุด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้รับตามมาด้วยการตายของมูฮัมหมัดของลุงและป้องกันอาบูลิบและภรรยาของเขาKhadijah [9][77]สาเหตุส่วนใหญ่มาจากชะตากรรมที่ชาวฮัชไมต์ถูกเปิดเผยระหว่างการคว่ำบาตร [78] [79]

ปีที่แล้วในเมกกะ

การตายของลุงอาบูลิบซ้ายมูฮัมหมัดที่ไม่มีการป้องกันและสัมผัสเขาที่จะก่อความเสียหายบางส่วนของQurayshซึ่งเขาต้องทนกับความมั่นคงที่ดีอาบูลาฮับเป็นอาและศัตรูที่ขมขื่นของมูฮัมหมัดสืบทอดตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอาบูตอลิบและในไม่ช้าก็ถอนการคุ้มครองของกลุ่มจากมูฮัมหมัด[80]ในช่วงเวลานี้มูฮัมหมัดไปเยี่ยม Ta'ifเมืองที่อยู่ห่างจากเมกกะไปทางตะวันออกราวหกสิบกิโลเมตร เพื่อสั่งสอนศาสนาอิสลาม แต่พบกับความเกลียดชังอย่างรุนแรงจากชาวเมืองที่ปาหินใส่เขาจนทำให้เลือดออก ว่ากันว่าพระเจ้าส่งทูตสวรรค์แห่งภูเขาไปยังมูฮัมหมัดซึ่งขออนุญาตจากมูฮัมหมัดเพื่อบดขยี้ชาวตาอิฟในระหว่างภูเขา แต่มูฮัมหมัดกล่าวว่า 'ไม่'[81] [82]ในฤดูกาลแสวงบุญ 620, มูฮัมหมัดได้พบกับชายหกคนของ Khazrajนินจาจาก Yathrib (ต่อมาชื่อ Medina ) propounded กับพวกเขาคำสอนของศาสนาอิสลามและบางส่วนของท่องคัมภีร์กุรอาน [80] [83]ประทับใจนี้หกกอดอิสลาม , [9]และในแสวงบุญ 621, ห้าของพวกเขานำเจ็ดคนอื่น ๆ กับพวกเขา สิบสองแจ้งมูฮัมหมัดของการเริ่มต้นของการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปของศาสนาอิสลามในเมดินาและเอาจำนำอย่างเป็นทางการของความจงรักภักดีที่อยู่ในมือของมูฮัมหมัดที่มีแนวโน้มที่จะยอมรับว่าเขาเป็นผู้เผยพระวจนะที่จะไม่มีการเคารพบูชา แต่พระเจ้าองค์เดียวและละทิ้งบาปบางอย่าง เช่น การลักขโมย การล่วงประเวณี การฆาตกรรม และอื่นๆ สิ่งนี้เรียกว่า "คำปฏิญาณครั้งแรกของอัล-อควาบา" [84] [85]ตามคำขอของพวกเขา, มูฮัมหมัดส่งไปพร้อมกับพวกเขาMus'ab อิบัน 'Umairจะสอนพวกเขาคำแนะนำของศาสนาอิสลามนักชีวประวัติได้บันทึกความสำเร็จของ Mus'ab ibn 'Umair ในการเทศนาข้อความของศาสนาอิสลามและนำผู้คนมาอยู่ภายใต้ร่มเงาของศาสนาอิสลามในเมืองเมดินา[86] [87]

ในปีถัดมา ในการจาริกแสวงบุญในวันที่ 622 มิถุนายน คณะผู้แทนของชาวมุสลิมที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสประมาณ 75 คนจากเผ่าAwsและKhazrajจากYathribได้เดินทางมา พวกเขาเชิญเขามาที่เมดินาในฐานะอนุญาโตตุลาการเพื่อคืนดีกับชนเผ่าที่เป็นศัตรู[10]นี้เป็นที่รู้จักในฐานะ"สองจำนำของอัล'Aqabah" , [84] [88]และเป็น 'การเมืองศาสนาความสำเร็จที่ปูทางสำหรับเขาและลูกน้องของเขาอพยพไปยังเมดินา [89]หลังจากโค่นล้มมูฮัมหมัดได้รับคำสั่งให้ลูกน้องของเขาที่จะโยกย้ายไป Yathrib ในกลุ่มเล็ก ๆ และภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุดของชาวมุสลิมของเมกกะอพยพอยู่ที่นั่น [90]

การอพยพไปยังเมดินา

มุมมองภายในของมัสยิด Quba

เนื่องจากความพยายามลอบสังหารจาก Quraysh และโอกาสที่จะประสบความสำเร็จใน Yathrib เมืองทางเหนือของเมกกะ 320 กม. (200 ไมล์) มูฮัมหมัดจึงอพยพไปที่นั่นใน 622 ซีอี[91]ตามประเพณีของชาวมุสลิม หลังจากได้รับคำแนะนำจากพระเจ้าที่จะออกจากเมกกะ มูฮัมหมัดก็เริ่มเตรียมการและแจ้งAbu Bakrเกี่ยวกับแผนของเขา ในคืนที่เขาจากไป บ้านของมูฮัมหมัดถูกล้อมโดยชาวคูเรซที่วางแผนจะฆ่าเขาในตอนเช้า ในขณะนั้น มูฮัมหมัดได้ครอบครองคุณสมบัติต่างๆ ของ Quraysh ที่มอบให้แก่เขาด้วยความไว้วางใจ ดังนั้นเขาจึงมอบมันให้กับ ' อาลีและสั่งให้เขาส่งคืนให้กับเจ้าของของพวกเขา ว่ากันว่าเมื่อมูฮัมหมัดออกมาจากบ้านของเขา เขาท่องบทที่เก้าของSurah Ya Sinของอัลกุรอานและโยนฝุ่นเล็กน้อยไปยังทิศทางของผู้ปิดล้อม ทำให้ผู้ปิดล้อมไม่สามารถมองเห็นเขาได้[92] [93]หลังจากแปดวันเดินทาง มูฮัมหมัดเข้าไปในเขตชานเมืองเมดินาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 622 [94]แต่ไม่ได้เข้าเมืองโดยตรง เขาแวะที่สถานที่ที่เรียกว่าQubaซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลักไม่กี่ไมล์ และได้ก่อตั้งมัสยิดขึ้นที่นั่น วันที่ 2 กรกฎาคม 622 ทรงเข้าเมือง[94]ในไม่ช้า Yathrib ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นMadinat an-Nabi ( อาหรับ : مَدينة النّبي ‎, ตามตัวอักษรว่า "เมืองของท่านศาสดา") แต่ในไม่ช้า อัน-นบีก็ถูกละทิ้ง ดังนั้นชื่อของมันคือ "เมดินา" ซึ่งหมายถึง "เมือง" [95]

ในเมดินา

สถานที่ที่ชาวเมดินาต้อนรับมูฮัมหมัดเมื่อมาจากมักกะฮ์

ในมะดีนะฮ์ จุดสนใจแรกของมูฮัมหมัดคือการสร้างมัสยิด ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็มีลักษณะที่เคร่งครัด[96]นอกเหนือจากการเป็นศูนย์กลางของการละหมาด มัสยิดยังทำหน้าที่เป็นสำนักงานใหญ่ของกิจกรรมการบริหาร ติดกับมัสยิดสร้างที่พักสำหรับครอบครัวของมูฮัมหมัด เนื่องจากไม่มีการเตรียมการที่แน่นอนในการเรียกผู้คนมาละหมาดบิลาล อิบน์ ริบาห์จึงได้รับมอบหมายให้โทรหาผู้คนด้วยเสียงอันดังในแต่ละเวลาละหมาด ภายหลังระบบถูกแทนที่โดยAdhan ซึ่งเชื่อว่าได้รับแจ้งแก่อับดุลลาห์ บิน ไซด ในความฝันของเขา และชอบและ นำเสนอโดยมูฮัมหมัด

ผู้อพยพจากนครมักกะฮ์หรือที่รู้จักในชื่อมูหะจิรุนได้ละทิ้งเกือบทุกอย่างไว้ที่นั่น และมายังเมดินามือเปล่า พวกเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้รับความช่วยเหลือจากชาวมุสลิมในมะดีนะฮ์หรือที่รู้จักในนาม อันซาร์ (ผู้ช่วยเหลือ) มูฮัมหมัดทำพันธบัตรอย่างเป็นทางการของพี่น้องในหมู่พวกเขา[97]ที่ไปเป็นทางยาวในการกำจัดเป็นปฏิปักษ์ต่อกันมายาวนานในหมู่ชนเผ่าต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งAwsและKhazraj [98]

การก่อตั้งพรรคการเมืองใหม่

หลังจากการมาถึงของมูฮัมหมัดในเมดินา ผู้คนสามารถแบ่งออกเป็นสี่กลุ่ม: [99] [100]

 1. มุสลิม: ผู้อพยพจากเมกกะและอันซาร์แห่งเมดินา
 2. หน้าซื่อใจคด ; พวกเขาเข้ารับอิสลามในนาม แต่จริงๆ แล้วต่อต้านมัน
 3. ผู้ที่มาจากAwsและKhazrajซึ่งยังคงเป็นพวกนอกศาสนา แต่มีแนวโน้มจะรับอิสลาม
 4. ชาวยิว; พวกมันมีจำนวนมากและสร้างชุมชนที่สำคัญที่นั่น

เพื่อสร้างความสงบสุขในหมู่ประชาชนที่แตกต่างกันนี้มูฮัมหมัดเชิญบุคคลชั้นนำของทุกชุมชนที่จะบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการที่จะให้ความสามัคคีในหมู่ชุมชนและการรักษาความปลอดภัยไปยังเมืองเมดินาและในที่สุดก็ดึงขึ้นรัฐธรรมนูญของเมดินา , ยังเป็นที่รู้จักกันในนามกฎบัตรเมดินาซึ่งก่อให้เกิด "พันธมิตรหรือสหพันธ์" ในหมู่ชุมชนที่แพร่หลาย [91]ระบุสิทธิและหน้าที่ร่วมกันของชาวมุสลิมและยิวแห่งเมดินา และห้ามไม่ให้เป็นพันธมิตรกับศัตรูภายนอก นอกจากนี้ยังประกาศว่าข้อพิพาทใดๆ จะถูกส่งต่อไปยังมูฮัมหมัดเพื่อยุติข้อพิพาท [11]

ความเป็นปรปักษ์ถาวรของ Quraysh

ก่อนการมาถึงของมูฮัมหมัด ชนเผ่าเมดินาได้รับความเดือดร้อนจากความบาดหมางภายในและวางแผนที่จะเสนอชื่ออับดุลลอฮ์ อิบน์ อุบายเป็นผู้นำร่วมกันเพื่อฟื้นฟูสันติภาพ การมาถึงของมูฮัมหมัดทำให้การออกแบบนี้ไม่น่าเป็นไปได้ และจากนั้นอับดุลลอฮ์ บิน อูไบย์ก็เริ่มสร้างความบันเทิงให้เป็นปรปักษ์ต่อมูฮัมหมัด ไม่นานหลังจากการตั้งถิ่นฐานของมูฮัมหมัดในเมดินา อับดุลลอฮ์ อิบน์ อุบายได้รับคำขาดจาก Quraysh ที่สั่งให้เขาต่อสู้หรือขับไล่ชาวมุสลิมออกจากเมดินา แต่มูฮัมหมัดเชื่อมั่นว่าจะไม่ทำเช่นนั้น[9] [102] [103]ในช่วงเวลานี้Sa'ad ibn Mua'dhหัวหน้าของAwsไปเมกกะเพื่อทำการอุมเราะห์. เนื่องจากมิตรภาพซึ่งกันและกัน เขาจึงเป็นเจ้าภาพและคุ้มกันโดยผู้นำชาวมักกะฮ์ Umayyah ibn Khalafแต่ทั้งสองไม่สามารถหลบหนีจากการสังเกตของAbu Jahlซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจของศาสนาอิสลาม เมื่อเห็น Sa'ad Abu Jahl โกรธและขู่ว่าจะหยุดการเยือนKaabaเนื่องจากกลุ่มของเขาได้ปกป้องมูฮัมหมัด Sa'ad อิบัน Mua'dh ยังขู่ว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการค้าของพวกเขาคาราวาน [9] [103]

ดังนั้น ยังคงมีความเป็นปฏิปักษ์อย่างต่อเนื่องระหว่างชาวมุสลิมและเผ่า Quraysh [104]มุสลิมยังมีน้อยและไม่มีทรัพยากรมากมาย และกลัวการโจมตี [9] [105]

สาเหตุและการเตรียมตัวต่อสู้

หลังจากการอพยพ ชาวเมกกะได้ยึดทรัพย์สินของผู้อพยพชาวมุสลิมในมักกะฮ์[106]ผู้นำ Quraysh แห่งนครมักกะฮ์ได้ข่มเหงชาวมุสลิมที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ที่นั่น และพวกเขาอพยพไปยังเมดินาเพื่อหลีกเลี่ยงการกดขี่ข่มเหง ละทิ้งทรัพย์สินของพวกเขา มูฮัมหมัดและชาวมุสลิมพบว่าตนเองอยู่ในสถานการณ์ที่ล่อแหลมในมะดีนะฮ์มากกว่าในมักกะฮ์[9] [107]นอกจากคำขาดของ Quraysh พวกเขายังต้องเผชิญหน้ากับการออกแบบของคนหน้าซื่อใจคดและต้องระวังพวกนอกรีตและชาวยิวด้วย[108]กองคาราวานค้าขายของ Quraysh ซึ่งมีเส้นทางปกติจากมักกะฮ์ไปยังซีเรียใช้ในการตั้งเผ่าเมดินาที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อต่อต้านชาวมุสลิม ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อความมั่นคงของชาวมุสลิมในมะดีนะฮ์[109]เนื่องจากสงครามนั้นเกิดขึ้นบ่อยในขณะนั้น ในแง่ทั้งหมดนี้ อัลกุรอานได้อนุญาตให้ชาวมุสลิมที่ถูกข่มเหงป้องกันตัวเอง: "อนุญาตให้ต่อสู้สำหรับผู้ที่ทำสงครามเพราะพวกเขาได้รับอธรรมและพระเจ้ามีอำนาจที่จะช่วยพวกเขาได้อย่างแท้จริง พวกเขาคือ ผู้ที่ถูกขับไล่ออกจากบ้านอย่างไม่ยุติธรรมเพียงเพราะพวกเขายืนยันว่า: "พระเจ้าของเราคือพระเจ้า"" (Quran 22:39-40 ) คัมภีร์อัลกุรอานให้เหตุผลเพิ่มเติมในการใช้มาตรการป้องกันโดยกล่าวว่า "และหากพระเจ้าไม่ได้ขับไล่มนุษย์บางคนโดยคนอื่น แผ่นดินก็จะได้รับความเสียหาย แต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตาต่อสิ่งมีชีวิต (ของเขา)" (กุรอาน2:251). ตามคำอธิบายของอัลกุรอาน สงครามเป็นวิธีที่ผิดปกติและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ควรจำกัดผู้บาดเจ็บให้น้อยที่สุด และปราศจากการล่วงละเมิดใดๆ ในส่วนของผู้ศรัทธา [110]ในเรื่องนี้ อัลกุรอานกล่าวว่า "จงต่อสู้ในอุดมการณ์ของพระเจ้ากับบรรดาผู้ที่ต่อสู้กับคุณ แต่อย่าละเมิดขอบเขต เพราะพระเจ้าไม่ทรงรักผู้ละเมิด" ( 2:190 ) และ "และต่อสู้พวกเขาจนกว่าจะถึงที่นั่น ไม่มีการโกลาหลหรือการกดขี่อีกต่อไป และความยุติธรรมและศรัทธาก็มีชัยในพระเจ้า แต่ถ้าพวกเขาหยุดลง ก็อย่าให้มีความเกลียดชังเว้นแต่ผู้ที่บีบบังคับ” ( 2:193 )

ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าการรักษาความปลอดภัยของAnsarsและMuhajirunเมดินามูฮัมหมัด resorted มาตรการต่อไปนี้:

 1. เยี่ยมชนเผ่าใกล้เคียงเพื่อทำสนธิสัญญาไม่รุกรานกับพวกเขา เพื่อปกป้องเมืองมะดีนะฮ์จากการถูกโจมตี [111] [112]
 2. การปิดกั้นหรือสกัดกั้นขบวนคาราวานการค้าของ Quraysh เพื่อบังคับให้พวกเขาประนีประนอมกับชาวมุสลิม เนื่องจากบริษัทการค้าเหล่านี้เป็นจุดแข็งหลักของ Quraysh มูฮัมหมัดจึงใช้กลยุทธ์นี้เพื่อลดความแข็งแกร่งของพวกเขา [9]
 3. ส่งหน่วยสอดแนมขนาดเล็กเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการ Quraysh และเพื่ออำนวยความสะดวกในการอพยพของชาวมุสลิมที่ยังคงทุกข์ทรมานในมักกะฮ์และไม่สามารถอพยพไปยังเมดินาได้เนื่องจากความยากจนหรือเหตุผลอื่นใด [109]ในการเชื่อมต่อนี้เองที่โองการต่อไปนี้ของอัลกุรอานถูกเปิดเผย: "และทำไมคุณไม่ควรต่อสู้ในอุดมการณ์ของพระเจ้าและสำหรับผู้ที่อ่อนแอได้รับการปฏิบัติอย่างโหดร้าย (และถูกกดขี่)? ผู้ชาย, ผู้หญิง และลูกๆ ที่ร้องว่า "พระเจ้าของเรา! ช่วยเราให้พ้นจากเมืองนี้ซึ่งผู้คนถูกกดขี่ และเลี้ยงดูเราจากพระองค์ผู้ที่จะปกป้อง; และทรงเลี้ยงดูเราจากพระองค์ผู้ที่จะช่วยเหลือ!"" (คัมภีร์กุรอาน4:75 )

การต่อสู้ของ Badr

แผนที่แคมเปญ Badr

การต่อสู้ครั้งสำคัญในยุคแรกๆ ของศาสนาอิสลามยุทธการบาดร์เป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่ครั้งแรกระหว่างชุมชนอิสลามแห่งเมดินาที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่กับคูเรชแห่งเมกกะที่เป็นศัตรูกัน ซึ่งชาวมุสลิมได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาด การต่อสู้มีภูมิหลังบางอย่าง ใน 2 AH (623 CE) ในเดือนRajabกลุ่มลาดตระเวนของชาวมุสลิมโจมตีกองคาราวานค้าขาย Quraysh ที่สังหาร Amr ibn Hazrami ผู้นำระดับสูง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนศักดิ์สิทธิ์ทำให้มูฮัมหมัดไม่พอใจ และทำให้ Quraysh โกรธแค้นมากขึ้น [9] [113]อย่างไรก็ตาม คัมภีร์อัลกุรอานทำให้ผลเป็นกลางโดยกล่าวว่าการนองเลือดในเดือนศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเห็นได้ชัด แต่ลัทธินอกศาสนาของ Quraysh การกดขี่ข่มเหงชาวมักกะฮ์กลับใจใหม่และการป้องกันผู้คนจากมัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่กว่า (คัมภีร์กุรอาน2:217 ). แหล่งข่าวดั้งเดิมกล่าวว่าเมื่อได้รับข่าวกรองจากกองคาราวานค้าขายบรรทุกมั่งคั่งของ Quraysh ที่เดินทางกลับจากซีเรียไปยังนครมักกะฮ์ มูฮัมหมัดถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะโจมตีอำนาจของชาวมักกะฮ์อย่างหนักด้วยการทำลายกองคาราวานที่ชาวมักกะฮ์เกือบทั้งหมดมี ลงทุน[114] [115]ด้วยเสรีภาพอย่างเต็มที่ที่จะเข้าร่วมหรืออยู่ข้างหลัง มูฮัมหมัดได้รวบรวมชาย 313 คนที่เตรียมพร้อมไม่เพียงพอซึ่งตกแต่งด้วยม้าเพียงสองตัวและอูฐเจ็ดสิบตัวและมุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่เรียกว่าบาดร์ ในขณะเดียวกันAbu Sufyanหัวหน้ากองคาราวานได้รับข้อมูลการเดินขบวนของชาวมุสลิมเปลี่ยนเส้นทางไปทางตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทะเลแดงและส่งร่อซู้ลชื่อ Damdam ibn Umar ไปยังเมกกะเพื่อขอความช่วยเหลือทันที ผู้ส่งสารกล่าวเกินจริงในข่าวในลักษณะคลั่งไคล้ของประเพณีอาหรับแบบเก่า และตีความการเรียกร้องให้ปกป้องกองคาราวานอย่างผิด ๆ ว่าเป็นการเรียกร้องให้ทำสงคราม[116] [117]

Quraysh ที่มีบุคลิกชั้นนำทั้งหมดยกเว้นอาบูลาฮับเดินทัพด้วยกองทัพที่มีอุปกรณ์ครบครันซึ่งมีทหารมากกว่าหนึ่งพันคนพร้อมด้วยเสบียงอาหารและวัสดุสงครามมากมาย[116] [118]ข้อความที่สองของ Abu ​​Sufyan ว่ากองคาราวานค้าขายประสบความสำเร็จในการหลบหนีการสกัดกั้นของชาวมุสลิมเมื่อไปถึงกองกำลัง Quraish ไม่ได้หยุดพวกเขาจากการเข้าสู่การรุกรานครั้งสำคัญกับกองกำลังมุสลิม ส่วนใหญ่เป็นเพราะผู้นำของสงคราม Quraysh Abu จาห์ล . [9] [119]ข่าวของกองทัพQuraysh ที่แข็งแกร่งและความตั้งใจที่จะเข้าถึงศาสดาของศาสนาอิสลามมูฮัมหมัดเขาได้จัดสภาสงครามที่เหล่าสาวกแนะนำให้เขาก้าวไปข้างหน้า การสู้รบเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 624 ซีอี (17 เดือนรอมฎอน 2 AH) และส่งผลให้เกิดการสูญเสียอย่างหนักในด้าน Quraysh: ประมาณเจ็ดสิบคนรวมทั้งหัวหน้าผู้นำถูกสังหารและจำนวนที่คล้ายกันถูกจับเข้าคุก ประเพณีของอิสลามถือว่าชัยชนะของชาวมุสลิมมาจากการแทรกแซงโดยตรงของพระเจ้า: เขาส่งทูตสวรรค์ที่ทำให้ชาวมุสลิมมีความกล้าและทำลายล้างกองกำลังศัตรู [120]

กบฏ โจมตี และปิดล้อม

ความพ่ายแพ้ในการต่อสู้ของ Badr กระตุ้น Quraysh เพื่อแก้แค้นชาวมุสลิม ในขณะเดียวกัน ชายชาวคูเรชีสองคน - Umayr ibn WahbและSafwan ibn Umayya  - สมคบคิดที่จะสังหารมูฮัมหมัด อดีตเดินทางไปเมดินาด้วยดาบอาบยาพิษเพื่อดำเนินการตามแผน แต่ถูกตรวจพบและถูกนำตัวไปยังมูฮัมหมัด ว่ากันว่ามูฮัมหมัดเองได้เปิดเผยแผนการลับของเขาแก่อุไมร์ และเมื่อรับอิสลามแล้ว อุเมเยอร์ก็เริ่มเทศนาศาสนาอิสลามในมักกะฮ์[121] [122]ในไม่ช้า Quraysh ได้นำกองทัพ 3,000 คนและต่อสู้กับกองกำลังมุสลิมซึ่งประกอบด้วย 700 คนในยุทธการอูฮุด. แม้จะประสบความสำเร็จในการต่อสู้ครั้งแรก แต่ชาวมุสลิมก็ล้มเหลวในการบรรลุชัยชนะอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของนักธนูที่ติดอาวุธอย่างมีกลยุทธ์ สถานการณ์ของชาวมุสลิมในการต่อสู้ครั้งนี้ได้รับการเห็นโดยนักวิชาการอิสลามอันเป็นผลมาจากการไม่เชื่อฟังคำสั่งของมูฮัมหมัด: มุสลิมตระหนักว่าพวกเขาไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำจากเขา[123]

การต่อสู้ของ Uhud ตามมาด้วยกิจกรรมที่ก้าวร้าวและทรยศต่อชาวมุสลิมในเมดินา Tulaiha ibn Khuweiled หัวหน้าของ Banu Asad และ Sufyan ibn Khalid หัวหน้าของBanu Lahyanพยายามที่จะเดินทัพต่อต้าน Medina แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ชาวมุสลิม 10 คน คัดเลือกจากชนเผ่าในท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้หลักคำสอนของศาสนาอิสลามถูกฆาตกรรมอย่างทรยศแปดคนถูกสังหารที่สถานที่ที่เรียกว่าราจี และอีกสองคนที่เหลือถูกนำตัวไปยังนครมักกะฮ์ในฐานะเชลยและถูกกูเรชสังหาร[9] [124]ในเวลาเดียวกันกลุ่มเจ็ดสิบมุสลิมส่งไปเผยแพร่ศาสนาอิสลามกับคนของNejd , ถูกนำไปสังหารหมู่โดย Banu Amir ของ Amir ibn Tufail และเผ่าอื่น ๆ มีเพียงสองคนเท่านั้นที่หลบหนี กลับไปยังเมดินา และแจ้งมูฮัมหมัดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น[9] [125] ประมาณวันที่ 5 AH (627 ซีอี) กองกำลังรวมขนาดใหญ่อย่างน้อย 10,000 คนจาก Quraysh, Ghatafan , Banu Asad และชนเผ่านอกรีตอื่น ๆ ที่รู้จักกันในชื่อสมาพันธ์ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อโจมตีชาวมุสลิมส่วนใหญ่ที่ยุยงและ ความพยายามของผู้นำชาวยิวHuyayy ibn Akhtabและเดินทัพไปยังเมดินา คูน้ำที่ขุดโดยชาวมุสลิมและสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยได้ขัดขวางการล้อมเมืองมะดีนะฮ์และสมาพันธ์ก็สูญเสียอย่างหนัก อัลกุรอานกล่าวว่าพระเจ้าทำให้ผู้ปฏิเสธศรัทธากระจัดกระจายและขัดขวางแผนการของพวกเขา ( 33:5 ) ชนเผ่ายิวแห่งBanu Qurayzaซึ่งเป็นพันธมิตรกับมูฮัมหมัดก่อนที่การต่อสู้ของ Trench , ถูกตั้งข้อหากบฏและถูกปิดล้อมโดยชาวมุสลิมได้รับคำสั่งจากมูฮัมหมัด [126] [127]หลังจากที่ Banu Qurayza ตกลงที่จะยอมรับการตัดสินใจใดๆ ก็ตามที่Sa'ad ibn Mua'dhจะดำเนินการเกี่ยวกับพวกเขา Sa'ad ประกาศว่าสมาชิกชายจะถูกประหารชีวิต ผู้หญิงและเด็กจะถูกพิจารณาว่าเป็นเชลยศึก [128] [129] [130] [131]

สนธิสัญญา Quraysh

ราวๆ 6 AH (628 CE) รัฐอิสลามที่เพิ่งตั้งขึ้นค่อนข้างจะรวมตัวกันเมื่อมูฮัมหมัดออกจากเมดินาเพื่อแสวงบุญที่มักกะฮ์ แต่ถูกสกัดระหว่างทางโดย Quraysh ซึ่งจบลงด้วยสนธิสัญญากับชาวมุสลิมที่เรียกว่าสนธิสัญญา Hudaybiyyah . [132]แม้ว่าเงื่อนไขของสนธิสัญญา Hudaybiyyah ดูเหมือนจะไม่เอื้ออำนวยต่อชาวมุสลิมในเมดินา แต่อัลกุรอานก็ประกาศว่าเป็นชัยชนะที่ชัดเจน ( 48:1 ) นักประวัติศาสตร์มุสลิมกล่าวว่าผ่านสนธิสัญญา Quraysh ยอมรับว่ามูฮัมหมัดเป็นคู่หูที่เท่าเทียมกันและอิสลามเป็นอำนาจที่เพิ่มขึ้น[133]และสนธิสัญญาดังกล่าวได้ระดมการติดต่อระหว่างคนนอกศาสนาของชาวมักกะฮ์และชาวมุสลิมในมะดีนะฮ์ ส่งผลให้ชาว Quraysh เข้ารับอิสลามเป็นจำนวนมากหลังจากถูกดึงดูดโดยบรรทัดฐานของอิสลาม [9]

ชัยชนะ

สิ่งประดิษฐ์ของจดหมายของมูฮัมหมัดถึงMuqawqisผู้ปกครองอียิปต์ - เอกสารจริงทางด้านขวาพร้อมการถอดความทางด้านซ้าย - พิพิธภัณฑ์พระราชวัง Topkapiอิสตันบูล

ประมาณปลายคริสต์ศักราชที่ 6 และต้นคริสต์ศักราชที่ 7 (628 ซีอี) มูฮัมหมัดส่งจดหมายไปยังประมุขแห่งรัฐต่างๆ เพื่อขอให้พวกเขารับอิสลามและสักการะพระเจ้าเพียงองค์เดียว[134]โดดเด่นในหมู่พวกเขาคือHeracliusจักรพรรดิแห่งไบแซนเทียม ; Khosrau IIจักรพรรดิแห่งเปอร์เซีย ; เนกัสแห่งเอธิโอเปีย ; Muqawqisผู้ปกครองอียิปต์ ; Harith Gassaniผู้ว่าราชการซีเรีย ; และMunzir อิบัน Sawa , ผู้ปกครองของบาห์เรนใน 6 AH Khalid ibn al-Walidยอมรับอิสลามซึ่งต่อมามีบทบาทชี้ขาดในการขยายอาณาจักรอิสลาม ใน 7 AH ผู้นำชาวยิวของKhaybar  ซึ่งอยู่ห่างจากเมดินาประมาณ 200 ไมล์เริ่มยุยงชนเผ่ายิวและGhatafan ให้ต่อต้านเมดินา[9] [135]เมื่อการเจรจาล้มเหลว มูฮัมหมัดสั่งปิดล้อมป้อมเคย์บาร์ และชาวเมืองก็ยอมจำนนหลังจากนั้นบางวัน ดินแดนของเคย์บาร์อยู่ภายใต้การควบคุมของชาวมุสลิม อย่างไรก็ตาม มูฮัมหมัดได้รับการร้องขอให้ชาวยิวรักษาดินแดนไว้ภายใต้การควบคุมของพวกเขา[9]ในปี 629 ซีอี (7 AH) ตามเงื่อนไขของสนธิสัญญา Hudaybiyyah มูฮัมหมัดและชาวมุสลิมได้ดำเนินการแสวงบุญที่น้อยกว่า ( อุมเราะห์ )ไปเมกกะและออกจากเมืองหลังจากสามวัน [136] [137]

การพิชิตนครเมกกะ

ในปี ค.ศ. 629 ชนเผ่าBanu Bakrซึ่งเป็นพันธมิตรของ Quraysh ได้โจมตีชนเผ่าBanu Khuza'aซึ่งเป็นพันธมิตรของมุสลิมและสังหารพวกเขาไปหลายคน[138] Quraysh เปิดเผยช่วยนูบาการ์ในการโจมตีของพวกเขาซึ่งในทางกลับละเมิดข้อกำหนดของสนธิสัญญา Hudaybiyyah ในบรรดาทางเลือกสามทางที่มูฮัมหมัดก้าวหน้าในตอนนี้ พวกเขาตัดสินใจยกเลิกสนธิสัญญาฮูทัยบิยาห์[139]มูฮัมหมัดเริ่มเตรียมการสำหรับแคมเปญเมกกะ วันที่ 29 พฤศจิกายน 629 (วันที่ 6 รอมฎอน 8 AH) [140]มูฮัมหมัดออกเดินทางพร้อมกับสหาย 10,000 และแวะที่สถานที่ใกล้เคียงจากมักกะฮ์ที่เรียกว่า Marr-uz-Zahran เมื่อผู้นำมักกะฮ์ Abu Sufyanมารวบรวมข่าวกรองเขาถูกตรวจพบและจับกุมโดยผู้คุมUmar ibn al-Khattabต้องการประหารชีวิต Abu Sufyan สำหรับความผิดในอดีตของเขา แต่มูฮัมหมัดไว้ชีวิตหลังจากที่เขาเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม[141]เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 629 (วันที่ 18 รอมฎอน 8 AH) เขาเข้าสู่มักกะฮ์โดยแทบไม่มีการต่อต้าน และประกาศการนิรโทษกรรมทั่วไปสำหรับผู้ที่กระทำความผิดต่อศาสนาอิสลามและตัวเขาเอง[13] [14]จากนั้นเขาก็ทำลายรูปเคารพ - วางไว้ในและรอบ ๆ กะอบะห - อ่านโองการอัลกุรอาน: " กล่าวเถิดว่าความจริงมาถึงแล้วและความเท็จก็พินาศ แท้จริงความเท็จนั้นต้องพินาศ " (กุรอาน17:81 ). [15] [16] วิลเลียม มูเยอร์แสดงความคิดเห็นว่า "ความเอื้อเฟื้อที่มูฮัมหมัดปฏิบัติต่อผู้คนที่เกลียดชังและปฏิเสธเขามาช้านานนั้นควรค่าแก่การชื่นชมทั้งหมด" [142]

การพิชิตอาระเบีย

ไม่นานหลังจากพิชิตเมกกะนูHawazinเผ่าร่วมกับนู Thaqifเผ่ารวบรวมกองทัพขนาดใหญ่ภายใต้การนำของมาลิกอิบัน 'Awf เพื่อโจมตีชาวมุสลิม[143] [144]ในตอนนี้แรงมุสลิมซึ่งรวมถึงการแปลงใหม่เมกกะเดินไปข้างหน้าภายใต้การนำของมูฮัมหมัดและกองทัพทั้งสองฝ่ายพบกันที่หุบเขาของเนย์นแม้ว่าในตอนแรกจะสับสนกับการโจมตีอย่างกะทันหันของ Hawazin กองกำลังมุสลิมก็จำได้ถึงความพยายามของมูฮัมหมัดเป็นหลัก และท้ายที่สุดก็เอาชนะ Hawazin หลังถูกติดตามไปในทิศทางต่างๆ[145] [146]หลังจากมาลิก บินเอาฟ์ พร้อมด้วยคนของเขา ได้หลบภัยในป้อมปราการของตออิกองทัพมุสลิมได้ล้อมมันไว้แต่ไม่มีผลสำคัญใดๆ ทำให้พวกเขาต้องส่งเมดินากลับคืนมา ในขณะเดียวกัน ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่บางคนจากเผ่า Hawazin มาที่มูฮัมหมัดและอ้อนวอนให้ปล่อยผู้หญิงและลูก ๆ ของพวกเขาที่หลงใหลในสนามรบของ Hunayn คำขอของพวกเขาได้รับจากชาวมุสลิม[147] [148]

หลังจากการพิชิตนครเมกกะและชัยชนะในยุทธการ Hunaynอำนาจสูงสุดของชาวมุสลิมได้รับการสถาปนาขึ้นบ้างทั่วคาบสมุทรอาหรับ [149] [150]ชนเผ่าต่าง ๆ เริ่มส่งผู้แทนเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อมูฮัมหมัด ในปีที่ 9 AH (630 CE) ซะกาตซึ่งเป็นองค์กรการกุศลตามหลักศาสนาอิสลามได้รับการแนะนำและได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่ ในขั้นต้น ชนเผ่าบางเผ่าปฏิเสธที่จะจ่ายเงิน แต่ค่อยๆ ยอมรับ [151]

ตะบูก ซาอุดีอาระเบีย

ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 630 เมื่อได้รับข่าวว่าไบแซนไทน์กำลังรวบรวมกองทัพขนาดใหญ่ในพื้นที่ซีเรียเพื่อโจมตีเมดินา และเนื่องจากรายงานเกี่ยวกับความเป็นปรปักษ์ต่อชาวมุสลิม[152]มูฮัมหมัดจึงจัดกองทัพมุสลิมของเขา และออกมาเผชิญหน้าพวกเขา เกี่ยวกับวิธีการที่พวกเขามาถึงสถานที่ที่เรียกว่าฮิจร์ที่เศษซากษะมูดประเทศกระจัดกระจาย มูฮัมหมัดเตือนพวกเขาถึงพายุทรายที่เกิดขึ้นตามปกติ และห้ามไม่ให้พวกเขาใช้บ่อน้ำที่นั่น[9]เมื่อถึงตะบูก พวกเขาก็ได้ข่าวการล่าถอยของไบแซนไทน์[153]หรือบางแหล่งทราบมาว่าข่าวการรวมตัวของไบแซนไทน์ผิด[154]มูฮัมหมัดลงนามในสนธิสัญญากับชนเผ่าที่มีพรมแดนติดกับซึ่งตกลงที่จะจ่ายส่วยเพื่อแลกกับการรักษาความปลอดภัย ว่ากันว่าเมื่อชนเผ่าเหล่านี้อยู่ที่บริเวณชายแดนระหว่างซีเรีย (จากนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของไบแซนไทน์) และอาระเบีย (จากนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของชาวมุสลิม) การลงนามในสนธิสัญญากับพวกเขาทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของพื้นที่ทั้งหมด[155]หลายเดือนหลังจากกลับจากตะบูก อิบราฮิม ลูกชายวัยทารกของมูฮัมหมัดเสียชีวิต ซึ่งในที่สุดก็เกิดประจวบกับสุริยุปราคา. เมื่อผู้คนกล่าวว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นเพื่อไว้อาลัยให้กับการตายของอิบราฮิม มูฮัมหมัดกล่าวว่า: "ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มาจากสัญญาณแห่งพระเจ้า[156] [157]หลังจากการสำรวจตะบูก เผ่าบานูทากิฟแห่งทาอิฟได้ส่งทีมตัวแทนไปยังมูฮัมหมัดเพื่อแจ้งความตั้งใจที่จะรับอิสลามโดยมีเงื่อนไขว่าพวกเขาจะได้รับอนุญาตให้เก็บรูปเคารพลัตไว้กับพวกเขาและได้รับการยกเว้นจากการละหมาด . เนื่องจากมีความไม่สอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลาม มูฮัมหมัดจึงปฏิเสธข้อเรียกร้องของพวกเขาและกล่าวว่า "ไม่มีความดีใดในศาสนาที่ละเว้นละหมาด" [158] [159] [160]หลังจากที่เผ่า Banu Thaqif ของ Taif ยอมรับอิสลามแล้วHejazอีกหลายเผ่าตามพวกเขาและประกาศความจงรักภักดีต่อศาสนาอิสลาม [161] [162]

วันสุดท้าย

อำลาจาริกแสวงบุญ

ในปี ค.ศ. 631 ระหว่างเทศกาลฮัจญ์Abu Bakr ได้นำชาวมุสลิม 300 คนไปแสวงบุญที่นครเมกกะ ตามธรรมเนียมเก่า คนนอกศาสนาจำนวนมากจากส่วนอื่น ๆ ของอาระเบียมาที่นครเมกกะเพื่อแสวงบุญในลักษณะก่อนอิสลามอาลีไปในทิศทางของมูฮัมหมัด เทศน์กำหนดพิธีฮัจญ์ใหม่ และยกเลิกพิธีกรรมนอกรีต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขาประกาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าจะไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เชื่อ คนนอกศาสนา และชายที่เปลือยเปล่าได้รับอนุญาตให้เข้ารอบกะอบะหจากปีหน้า[163] [164]หลังจากการประกาศนี้ ผู้คนจำนวนมากของบาห์เรน เยเมน และยามามา ซึ่งรวมถึงทั้งคนนอกศาสนาและผู้คนในหนังสือ ค่อยๆ เข้ารับอิสลาม ปีหน้า ในปีค.ศ. 632 มูฮัมหมัดทำฮัจญ์และสอนชาวมุสลิมโดยตรงถึงพิธีต่างๆ ของฮัจญ์[165][166]ในวันที่ 9 ของ Dhu al-Hijjahจากภูเขา Arafatเขาได้แสดงคำเทศนาอำลาซึ่งเขาได้ยกเลิกความบาดหมางและข้อพิพาทเลือดเก่าตามระบบของชนเผ่าในอดีต ปฏิเสธการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและแนะนำให้ประชาชน "ทำดีกับผู้หญิง ". ตามรายงานของซุนนี ตัฟซีร์ โองการอัลกุรอานต่อไปนี้ถูกส่งในระหว่างกิจกรรมนี้: "วันนี้ฉันได้ทำให้ศาสนาของคุณสมบูรณ์ และทำความโปรดปรานของฉันเพื่อคุณ และเลือกอิสลามเป็นศาสนาสำหรับคุณ" (คัมภีร์กุรอ่าน 5:3 ) [165] [166] [167]

ความตาย

ไม่นานหลังจากที่เขากลับจากการจาริกแสวงบุญ มูฮัมหมัดล้มป่วยและป่วยเป็นเวลาหลายวันด้วยไข้ ปวดหัว และอ่อนแรง ในระหว่างที่เขาป่วย เขาได้แต่งตั้ง Abu ​​Bakr ให้เป็นผู้นำละหมาดในมัสยิด [168] [169]เขาสั่งให้บริจาคเหรียญสุดท้ายที่เหลืออยู่ในบ้านของเขาเพื่อการกุศล มีรายงานในซาฮิอัลบุคอรีว่าในช่วงเวลาแห่งความตาย มูฮัมหมัดกำลังจุ่มมือลงในน้ำและกำลังเช็ดใบหน้ากับพวกเขาโดยกล่าวว่า "ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระเจ้า แท้จริงความตายย่อมมีความเจ็บปวด" [170]เขาเสียชีวิตเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 632 ในเมดินาตอนอายุ 62 หรือ 63 ในบ้านของ Aisha ภรรยาของเขา [171] [172]

ในความคิดของอิสลาม

ผู้เผยพระวจนะคนสุดท้าย

มูฮัมหมัดถือเป็นผู้ส่งสารและผู้เผยพระวจนะคนสุดท้ายโดยสาขาหลักทั้งหมดของศาสนาอิสลามที่พระเจ้าส่งมาเพื่อนำทางมนุษยชาติไปสู่หนทางที่ถูกต้อง ( คัมภีร์กุรอ่าน 7:157 ) [1] [25] [166] [173] [174]คัมภีร์กุรอานใช้กำหนดKhatam ใช้ Nabiyyin 33:40 ( อาหรับ: خاتمالنبين )ซึ่งแปลว่าตราประทับของพระศาสดาชื่อได้รับการยกย่องโดยทั่วไปชาวมุสลิมเป็นความหมายว่ามูฮัมหมัดเป็นครั้งสุดท้ายในชุดของผู้เผยพระวจนะที่ขึ้นต้นด้วยอดัม [175] [176] [177]ความเชื่อที่ว่าผู้เผยพระวจนะใหม่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หลังจากมูฮัมหมัดถูกแบ่งปันโดยทั้งสองชาวมุสลิมสุหนี่และชีอี [178] [179] การเชื่อว่ามูฮัมหมัดเป็นผู้เผยพระวจนะคนสุดท้ายเป็นความเชื่อพื้นฐานในศาสนศาสตร์อิสลาม [180] [181]

ศีลธรรม

ชาวมุสลิมเชื่อว่ามูฮัมหมัดเป็นผู้ครอบครองคุณธรรมในระดับสูงสุดและเป็นชายที่มีคุณธรรม[23] [166]เขาเป็นตัวแทนของ 'ต้นแบบแห่งความสมบูรณ์แบบของมนุษย์' และเป็นผู้ที่ดีที่สุดในบรรดาการสร้างสรรค์ของพระเจ้า[23] [182] 68: 4บทกวีของคัมภีร์กุรอานกล่าวว่า: 'และคุณ [มูฮัมหมัด] แน่นอนเกี่ยวกับคุณภาพที่ยกย่องของตัวละคร' ดังนั้น สำหรับชาวมุสลิม ชีวิตและอุปนิสัยของเขาจึงเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่จะถูกเลียนแบบทั้งในระดับสังคมและจิตวิญญาณ[166] [182] [183]คุณธรรมที่เป็นลักษณะเขามีความพอประมาณและความอ่อนน้อมถ่อมตน , การให้อภัยและความเอื้ออาทร, ความซื่อสัตย์สุจริต, ความยุติธรรม , ความอดทนและการหักห้ามใจ[23] [184]นักเขียนชีวประวัติชาวมุสลิมของมูฮัมหมัดในหนังสือของพวกเขาได้ให้ความกระจ่างอย่างมากเกี่ยวกับลักษณะทางศีลธรรมของมูฮัมหมัด นอกจากนี้ยังมีชีวประวัติประเภทหนึ่งที่เข้าใกล้ชีวิตของเขาโดยเน้นที่คุณสมบัติทางศีลธรรมของเขามากกว่าที่จะพูดถึงเรื่องภายนอกในชีวิตของเขา[23] [166]

ตามที่นักชีวประวัติกล่าวว่ามูฮัมหมัดใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและเคร่งครัดซึ่งมักมีลักษณะเฉพาะด้วยความยากจน[185] [186]เขาเขินอายมากกว่าหญิงสาว และยากที่จะหัวเราะออกมาดังๆ ค่อนข้างจะชอบยิ้มอ่อนๆ[187] Ja'far al-Sadiqลูกหลานของมูฮัมหมัดและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงเล่าว่าไม่เคยมีใครเห็นมูฮัมหมัดเหยียดขาของเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนของเขาและเมื่อเขาจับมือเขาจะไม่ดึงมือออกไปก่อน[188]ว่ากันว่าในระหว่างการพิชิตนครเมกกะ เมื่อมูฮัมหมัดกำลังเข้าไปในเมืองโดยขี่อูฐศีรษะของเขาก้มลงด้วยความกตัญญูต่อพระเจ้า จนถึงขนาดที่เกือบจะแตะหลังอูฐ[16] [187] [189]เขาไม่เคยแก้แค้นใครด้วยเหตุส่วนตัวของเขา[187] [190]เขารักษาความซื่อสัตย์และความยุติธรรมในการกระทำของเขา[191] [192]เมื่อสตรีชั้นสูงคนหนึ่งในมะดีนะฮ์ถูกกล่าวหาว่าลักขโมย และคนอื่น ๆ อ้อนวอนให้ลดโทษ มูฮัมหมัดกล่าวว่า: "แม้ว่าฟาติมาลูกสาวของฉันจะถูกกล่าวหาว่าลักขโมย ฉันก็ประกาศคำตัดสินแบบเดียวกัน" เขาชอบความอ่อนโยนและความผ่อนปรนในพฤติกรรมและในการจัดการกิจการ[185] [193]และมีรายงานว่ากล่าวว่า: "ผู้ที่ไม่เมตตาต่อผู้อื่นจะไม่ได้รับการปฏิบัติด้วยความเมตตา (โดยพระเจ้า)" ( Sahih al-Bukhari , 8:73:42 ). เขาให้อภัยศัตรูมากมายในชีวิตของเขา[194]นักเขียนชีวประวัติกล่าวถึงการให้อภัยชาวมักกะฮ์ของเขาโดยเฉพาะหลังจากการพิชิตนครมักกะฮ์ซึ่งในช่วงเริ่มต้นของศาสนาอิสลามได้ทรมานชาวมุสลิมมาเป็นเวลานานและต่อมาได้ต่อสู้กับชาวมุสลิมหลายครั้ง [13] [14]

ความนับถือของชาวมุสลิม

มูฮัมหมัดเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงจากชาวมุสลิม[195]และบางครั้งก็ถือว่าพวกเขาเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาผู้เผยพระวจนะทั้งหมด[1] [20] [21]แต่ชาวมุสลิมไม่เคารพบูชามูฮัมหมัดเนื่องจากการบูชาในศาสนาอิสลามมีไว้เพื่อพระเจ้าเท่านั้น[21] [196] [197]ความเข้าใจของชาวมุสลิมและความเคารพต่อมูฮัมหมัดส่วนใหญ่สามารถโยงไปถึงคำสอนของอัลกุรอานที่เน้นย้ำถึงสถานะอันสูงส่งของมูฮัมหมัด ในการเริ่มต้น อัลกุรอานอธิบายว่ามูฮัมหมัดเป็นอัล-นาบี อัล-อุมมีหรือผู้เผยพระวจนะที่ไม่มีตัวอักษร (คัมภีร์กุรอาน7:158 ) หมายความว่าเขา "ได้รับความรู้ทางศาสนาจากพระเจ้าเท่านั้น" (198]ด้วยเหตุนี้ ชาวมุสลิมจึงเข้าใจตัวอย่างของมูฮัมหมัดเพื่อแสดงถึงอุดมคติสูงสุดสำหรับพฤติกรรมของมนุษย์ และเพื่อสะท้อนถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์ทำ อัลกุรอานจัดอันดับมูฮัมหมัดเหนือผู้เผยพระวจนะก่อนหน้านี้ในแง่ของความเป็นเลิศทางศีลธรรมของเขาและข้อความสากลที่เขานำมาจากพระเจ้าเพื่อมนุษยชาติ อัลกุรอานเรียกเขาว่า "โมเดลที่สวยงาม" ( al-uswa al-hasana ) สำหรับผู้ที่หวังในพระเจ้าและวันสุดท้าย (Quran 33:21 ) ชาวมุสลิมเชื่อว่ามูฮัมหมัดไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อคนหรือภูมิภาคใดโดยเฉพาะ แต่เพื่อมนุษยชาติทั้งหมด [19]

ชาวมุสลิมเคารพมูฮัมหมัดในรูปแบบต่างๆ:

ซุนนะฮฺ: แบบอย่างสำหรับมุสลิม

กว่าสิบสามร้อยปีที่ชาวมุสลิมได้จำลองชีวิตของพวกเขาตามศาสดามูฮัมหมัดของพวกเขา พวกเขาตื่นขึ้นทุกเช้าขณะที่พระองค์ทรงตื่น พวกเขากินตามที่เขากิน พวกเขาล้างในขณะที่เขาล้าง; และพวกเขาประพฤติแม้ในการกระทำที่เล็กที่สุดของชีวิตประจำวันในขณะที่เขาประพฤติ

—  SA Nigosian

ในความคิดทางกฎหมายและศาสนาของชาวมุสลิมมูฮัมหมัดซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระเจ้าให้ดำเนินการอย่างชาญฉลาดและสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์ ได้ให้ตัวอย่างที่เสริมการเปิดเผยของพระเจ้าตามที่แสดงไว้ในอัลกุรอาน และการกระทำและคำพูดของเขา - ที่รู้จักกันในชื่อซุนนะฮ์  - เป็นแบบอย่างสำหรับความประพฤติของชาวมุสลิม[22]ซุนนะฮฺสามารถกำหนดได้ว่าเป็น "การกระทำ การตัดสินใจ และการปฏิบัติที่มูฮัมหมัดอนุมัติ อนุญาต หรือยอมจำนน" [203]นอกจากนี้ยังรวมถึงการยืนยันของมูฮัมหมัดต่อการกระทำหรือลักษณะเฉพาะของใครบางคน (ในช่วงชีวิตของมูฮัมหมัด) ซึ่งเมื่อสื่อสารกับมูฮัมหมัดโดยทั่วไปได้รับการอนุมัติจากเขา[204]ซุนนะฮฺ ตามที่บันทึกไว้ในหะดีษวรรณคดีครอบคลุมกิจกรรมประจำวันที่เกี่ยวข้องกับชีวิตในบ้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของผู้ชาย[203]มันกล่าวถึงกิจกรรมมากมายและความเชื่อของอิสลามตั้งแต่การปฏิบัติง่ายๆ เช่น การเข้าไปในมัสยิดอย่างเหมาะสม และความสะอาดเป็นส่วนตัว ไปจนถึงคำถามอันสูงส่งที่สุดเกี่ยวกับความรักระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์[205]ซุนนะฮฺของมูฮัมหมัดทำหน้าที่เป็นแบบอย่างสำหรับชาวมุสลิมในการกำหนดชีวิตของพวกเขาในแง่นั้น อัลกุรอานบอกผู้ศรัทธาให้ทำการละหมาด อดอาหาร แสวงบุญ จ่ายซะกาต แต่มูฮัมหมัดเป็นผู้ที่สอนผู้ศรัทธาถึงวิธีการปฏิบัติทั้งหมดนี้[205]ในเทววิทยาอิสลาม ความจำเป็นในการปฏิบัติตามตัวอย่าง (ซุนนะห์) ของมูฮัมหมัดมาจากการปกครองของอัลกุรอานซึ่งอธิบายไว้ในโองการต่างๆ มากมาย กลอนทั่วไปอย่างหนึ่งคือ "และเชื่อฟังพระเจ้าและร่อซู้ลเพื่อที่คุณจะได้รับพร" (Quran 3:132 ) คัมภีร์กุรอานใช้คำสองคำที่แตกต่างกันเพื่อแสดงถึงนี้: ita'ah (เชื่อฟัง) และittiba (จะปฏิบัติตาม) อดีตหมายถึงคำสั่งของมูฮัมหมัดและหลังหมายถึงการกระทำและการปฏิบัติของเขา[26]มูฮัมหมัดมักจะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาและสติปัญญาในอุมมะฮ์มุสลิมเพราะมันขจัดความไม่รู้และส่งเสริมการยอมรับและความอดทน สิ่งนี้สามารถแสดงให้เห็นได้เมื่อมูฮัมหมัดแนะนำอาลีลูกพี่ลูกน้องของเขาว่า "ไม่มีความยากจนใดที่เลวร้ายไปกว่าความเขลา และไม่มีทรัพย์สินใดมีค่ามากกว่าสติปัญญา" [188]

มีอยู่ก่อน

ชาวมุสลิมยังเคารพมูฮัมหมัดเป็นการรวมตัวกันของแสงอิสลาม [207]ดังนั้นวิญญาณของมูฮัมหมัดจึงมีอยู่แล้วก่อนการสร้างโลก และแท้จริงเขาคือศาสดาคนแรกที่ถูกสร้าง แต่เป็นคนสุดท้ายที่ถูกส่งมา(208]หะดีษหนึ่งจากอัล-ติรมีซี ว่าครั้งหนึ่งมูฮัมหมัดถูกถาม เมื่อศาสดาของเขาถูกกำหนดและเขาตอบว่า: "เมื่ออาดัมอยู่ระหว่างวิญญาณกับร่างกาย" ฉบับที่ได้รับความนิยมมากกว่าแต่มีการตรวจสอบน้อยกว่าระบุว่า[208]ที่มูฮัมหมัดตอบว่า: "เมื่ออดัมอยู่ระหว่างน้ำกับโคลน" [209]ทั้งสุหนี่และชิแหล่งภายหลัง elaborated cosmogonicสถานการณ์ที่โลกเล็ดลอดออกมาจากแสงของมูฮัมหมัด[208]ตามประเพณีซุนนี เมื่ออาดัมอยู่บนสวรรค์ เขาอ่านจารึกบนบัลลังก์ของพระเจ้าชาฮาดา มูฮัมหมัดได้กล่าวไว้แล้ว นอกจากนี้ยังมีเวอร์ชันเพิ่มเติมในประเพณีของชาวชีอะ ดังนั้นShahadaจึงไม่เพียงแค่กล่าวถึงมูฮัมหมัดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอาลีด้วย[210]

อย่างไรก็ตาม แนวความคิดเกี่ยวกับการดำรงอยู่ก่อนของมูฮัมหมัดก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่และนักวิชาการบางคนเช่นอัล-ฆอซาลีและอิบนุ ตัยมียะฮ์ ก็โต้แย้งกัน [211]แม้ว่าแนวคิดของพระมูฮัมหมัดที่มีอยู่ก่อนจะมีความคล้ายคลึงกับหลักคำสอนของคริสเตียนเกี่ยวกับการดำรงอยู่ก่อนของพระคริสต์ในศาสนาอิสลาม ไม่พบร่องรอยใดๆ ของมูฮัมหมัดในฐานะบุคคลที่สองในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ [212]

มูฮัมหมัดในฐานะผู้บัญญัติกฎหมาย

ในอิสลามอิสลามที่ซุนนะฮฺของมูฮัมหมัดได้รับการยกย่องเป็นแหล่งสำคัญสำหรับกฎหมายอิสลามต่อไปในความสำคัญเฉพาะกับคัมภีร์อัลกุรอาน[213] [214]นอกจากนี้ อัลกุรอานในหลายโองการอนุญาตให้มูฮัมหมัดในฐานะผู้เผยพระวจนะ ในการประกาศกฎหมายใหม่7: 157โองการของอัลกุรอานกล่าวว่า "บรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามร่อซูล, ศาสดาที่ไม่มีตัวอักษรซึ่งพวกเขาพบว่ามีการเขียนไว้ในโตราห์และอินญิล, และใคร (มูฮัมหมัด) เสนอราคาพวกเขาไปที่งานและห้ามพวกเขาไม่เป็นธรรม, และทำให้พวกเขาชอบด้วยกฎหมายสำหรับพวกเขา สิ่งดี ๆ และทำให้สิ่งไม่สะอาดสำหรับพวกเขา ... ดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาในพระองค์และให้เกียรติเขาและช่วยเหลือเขาและปฏิบัติตามความสว่างที่ส่งลงมาพร้อมกับเขา (มูฮัมหมัด) พวกเขาเป็นพวก ที่ได้รับความสำเร็จ" ความเห็นเกี่ยวกับโองการนี้นักวิชาการอิสลาม Muhammad Taqi Usmaniกล่าวว่า "หน้าที่อย่างหนึ่งของท่านศาสดาพยากรณ์ (ซอว์) คือการทำให้สิ่งที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายหน้าที่นี้ถูกแยกออกจากการเสนอราคายุติธรรมและห้ามไม่ให้ ไม่ยุติธรรมเพราะอย่างหลังเกี่ยวข้องกับการเทศนาถึงสิ่งที่ได้ถูกกำหนดไว้แล้วว่ายุติธรรม และคำเตือนเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกจัดว่าไม่ยุติธรรม ในขณะที่อดีตนั้นแสดงถึงการทำสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมาย" [215]Taqi Usmani ตระหนักถึงการเปิดเผยสองประเภท – หนึ่ง "อ่าน" ซึ่งเรียกรวมกันว่าอัลกุรอาน และ "ที่ไม่ได้อ่าน" ที่มูฮัมหมัดได้รับเป็นครั้งคราวเพื่อแจ้งให้เขาทราบถึงพระประสงค์ของพระเจ้าเกี่ยวกับกิจการของมนุษย์ที่ควรจะเป็น - และสรุปว่าของมูฮัมหมัด อำนาจพยากรณ์ในการประกาศใช้กฎหมายใหม่มีพื้นฐานอยู่บนประเภทต่อมา ดังนั้นในเทววิทยาอิสลาม ความแตกต่างระหว่างอำนาจของพระเจ้าและของผู้ส่งสารของพระองค์มีความสำคัญอย่างยิ่ง: อำนาจแรกนั้นเป็นอิสระโดยสมบูรณ์ โดยแท้จริง และมีอยู่ในตนเอง ในขณะที่อำนาจของอำนาจหลังมาจากและขึ้นอยู่กับการเปิดเผยจากพระเจ้า [216] [217]

มูฮัมหมัดเป็นผู้ช่วย

ชาวมุสลิมมองว่ามูฮัมหมัดเป็นผู้ขอร้องเบื้องต้นและเชื่อว่าเขาจะวิงวอนแทนผู้เชื่อในวันพิพากษาครั้งสุดท้าย[218]นิมิตที่ไม่ใช่อัลกุรอ่านเกี่ยวกับบทบาท eschatological ของมูฮัมหมัดนี้ปรากฏเป็นครั้งแรกในจารึกโดมแห่งศิลาในกรุงเยรูซาเลมเสร็จสมบูรณ์ในปี 72/691-692 [219]ประเพณีอิสลามเล่าว่าหลังจากการฟื้นคืนชีพเมื่อมนุษยชาติจะรวมตัวกันและพวกเขาจะเผชิญความทุกข์ร้อนเนื่องจากความร้อนและความกลัวพวกเขาจะมาที่มูฮัมหมัด จากนั้นเขาจะวิงวอนแทนพวกเขาด้วยพระเจ้าและการพิพากษาจะเริ่มขึ้น[220] หะดีษเล่าว่ามูฮัมหมัดจะวิงวอนแทนบรรดาผู้ศรัทธาที่ถูกรับไปนรกเพราะบาปของพวกเขา. การขอร้องของมูฮัมหมัดจะได้รับอนุญาตและผู้ศรัทธาจำนวนมากจะออกมาจากนรก [221] ตามความเชื่อของศาสนาอิสลาม การวิงวอนจะได้รับตามเงื่อนไข: การอนุญาตจากพระเจ้า พระเจ้าพอพระทัยต่อผู้วิงวอน และความพึงพอใจของเขาต่อบุคคลที่ได้รับการขอร้อง [222]ในประเพณีอิสลาม สิ่งอำนวยความสะดวกในการรับคำวิงวอนของมูฮัมหมัดนั้นเชื่อมโยงกับดารูด ในระดับหนึ่ง  – ส่งพรถึงมูฮัมหมัดซึ่งโดยทั่วไปจะอ่านว่า "ขอพระเจ้าประทานพรและสันติสุขแก่เขา" [218]

มูฮัมหมัดและอัลกุรอาน

สำหรับชาวมุสลิม อัลกุรอานเป็นพระวจนะของพระเจ้าซึ่งถูกเปิดเผยผ่านกาเบรียลถึงมูฮัมหมัด[223]ผู้ทรงมอบมันให้กับผู้คนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ( Q53:2-5 , [224] 26:192-195 ), [225 ]ดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างมูฮัมหมัดและคัมภีร์กุรอาน ชาวมุสลิมเชื่อว่าในฐานะผู้รับอัลกุรอาน มูฮัมหมัดเป็นคนที่เข้าใจความหมายของอัลกุรอานได้ดีที่สุด เป็นหัวหน้าล่าม และพระเจ้าประทานให้ "เข้าใจความหมายของอัลกุรอานทุกระดับ" [226]ในเทววิทยาอิสลาม ถ้ารายงานการตีความอัลกุรอานของมูฮัมหมัดถือเป็นเรื่องจริง ก็ไม่มีข้อความอื่นใดที่มีความหมายหรือความสำคัญทางทฤษฎีที่สูงกว่านั้น[214]

ในความเชื่อของอิสลาม แม้ว่าข้อความภายในของการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดที่มอบให้กับมูฮัมหมัดจะเหมือนกัน แต่ก็มี "วิวัฒนาการทีละน้อยไปสู่การเปิดเผยขั้นสุดท้ายที่สมบูรณ์แบบ" [227]ในกรณีนี้คือว่าการเปิดเผยของมูฮัมหมัดนั้นเหนือกว่าการเปิดเผยก่อนหน้านี้ เนื่องจากการเปิดเผยของมูฮัมหมัดได้รับการพิจารณาโดยชาวมุสลิมว่าเป็น "ความสมบูรณ์ จุดสูงสุด และความสมบูรณ์แบบของการเปิดเผยก่อนหน้านี้ทั้งหมด" [227]ดังนั้น เมื่ออัลกุรอานประกาศว่ามูฮัมหมัดเป็นผู้เผยพระวจนะคนสุดท้าย หลังจากนั้นจะไม่มีผู้เผยพระวจนะในอนาคต ( Q33:40 ) [228]ก็หมายความว่าอัลกุรอานเป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ที่เปิดเผยครั้งสุดท้าย

ชื่อและคำสรรเสริญ

มูฮัมหมัดมักถูกอ้างถึงด้วยชื่อสรรเสริญหรือฉายาเหล่านี้:

เขายังมีชื่อเหล่านี้:

ปาฏิหาริย์

มัสยิด Al-Aqsaในเมืองเก่าของเยรูซาเลม กล่าวกันว่าเป็นสถานที่ที่มูฮัมหมัดเดินทางไปในยามค่ำคืน สถานที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สามสำหรับชาวมุสลิม [230]

มีการกล่าวปาฏิหาริย์หลายอย่างโดยมูฮัมหมัด [231]นักวิชาการมุสลิมJalaluddin Al-SuyutiในหนังสือของเขาAl Khasais-ul-Kubraกล่าวถึงปาฏิหาริย์และเหตุการณ์พิเศษต่างๆ ของมูฮัมหมัดอย่างกว้างขวาง แหล่งข้อมูลดั้งเดิมระบุว่าSura 54:1-2หมายถึงมูฮัมหมัดแยกดวงจันทร์ในมุมมองของ Quraysh [232] [233]

Isra และ Mi'raj

อิศและผู้ปกครองเป็นสองส่วนของ "คืนเดินทาง" ที่ตามประเพณีของศาสนาอิสลามมูฮัมหมัดเข้ามาในช่วงคืนเดียวราว ๆ ปี 621. มันได้รับการอธิบายเป็นทั้งการเดินทางทางกายภาพและทางจิตวิญญาณ[234]ร่างสั้น ๆ ของเรื่องอยู่ในสุระ (บท) 17 อัล-อิสเราะฮ์แห่งอัลกุรอาน[235]และรายละเอียดอื่น ๆ มาจากฮะดี[236]ในการเดินทาง มูฮัมหมัดขี่Buraqเดินทางไปยังมัสยิด Al-Aqsa ( มัสยิดที่ไกลที่สุด) ในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งเขาเป็นผู้นำศาสดาพยากรณ์คนอื่น ๆ ในการละหมาด แล้วเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์และได้พบกับบางส่วนของผู้เผยพระวจนะก่อนหน้านี้เช่นอับราฮัม , โจเซฟ , โมเสส , John the Baptistและพระเยซู [236]ในระหว่างการเดินทางยามค่ำคืนนี้พระเจ้าเสนอคำอธิษฐานประจำวันของมูฮัมหมัดห้าครั้งสำหรับผู้ศรัทธา [237] [238] [236]ตามประเพณี, การเดินทางมีความเกี่ยวข้องกับLailaṫอัลอิศ' Wal-Mi'raj ( อาหรับ : ليلةالإسراءوالمعراج ) เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในปฏิทินอิสลาม [239]

การแตกของดวงจันทร์

ประเพณีอิสลามสินเชื่อมูฮัมหมัดกับความมหัศจรรย์ของการแยกของที่ดวงจันทร์ [240] [241]ตามบัญชีของอิสลาม ครั้งหนึ่งเมื่อมูฮัมหมัดอยู่ในมักกะฮ์ พวกนอกศาสนาขอให้เขาแสดงปาฏิหาริย์เพื่อเป็นข้อพิสูจน์ถึงการเป็นศาสดาของเขา เป็นเวลากลางคืนและมูฮัมหมัดอธิษฐานต่อพระเจ้า ดวงจันทร์แยกออกเป็นสองส่วนและโคจรลงมาบนภูเขาสองฟาก พวกนอกรีตยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของงาน แต่ภายหลังได้ยินจากนักเดินทางที่อยู่ห่างไกลว่าพวกเขาได้เห็นการแตกของดวงจันทร์ด้วย [240] [241]ประเพณีอิสลามยังมีแนวโน้มที่จะหักล้างข้อโต้แย้งเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจากบางไตรมาส [242]

ระหว่างยุทธการที่สนามเพลาะ

ก่อนสงครามร่องลึกที่ชาวมุสลิมกำลังขุดคู พวกเขาพบหินที่ฝังแน่นซึ่งไม่สามารถถอดออกได้ ว่ากันว่ามูฮัมหมัดเมื่อทราบเรื่องนี้ ได้มาและหยิบขวานตีหินที่ก่อให้เกิดประกายไฟซึ่งเขาถวายเกียรติแด่พระเจ้าและกล่าวว่าเขาได้รับกุญแจแห่งอาณาจักรซีเรียแล้ว เขาตีหินเป็นครั้งที่สองในลักษณะเดียวกันและบอกว่าเขาได้รับกุญแจของเปอร์เซียแล้วและเขาสามารถมองเห็นพระราชวังสีขาวของมันได้ การโจมตีครั้งที่สามทำให้หินแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย จากนั้นเขาได้สรรเสริญพระเจ้าอีกครั้งและกล่าวว่าเขาได้รับกุญแจของเยเมนแล้ว และเขาสามารถมองเห็นประตูเมืองซานาได้ นักประวัติศาสตร์มุสลิมกล่าวว่าคำทำนายเหล่านี้สำเร็จในเวลาต่อมา [243][244]

แมงมุมและนกพิราบ

เมื่อมูฮัมหมัดและอาบู บักร์สหายของเขาถูกพวกกูเรชข่มเหง ระหว่างทางไปเมดินา พวกเขาซ่อนตัวอยู่ในถ้ำ ถ้ำถูกซ่อนโดยแมงมุมสร้างใยและนกพิราบสร้างรังที่ทางเข้าหลังจากที่พวกเขาเข้าไปในถ้ำ[245]ดังนั้นการฆ่าแมงมุมจึงเกี่ยวข้องกับบาป [246]

การแสดงภาพ

แม้ว่าศาสนาอิสลามจะประณามอย่างชัดแจ้งเท่านั้นที่แสดงถึงความเป็นพระเจ้า แต่ข้อห้ามดังกล่าวยังขยายไปถึงผู้เผยพระวจนะและนักบุญ และในหมู่นิกายอาหรับสุหนี่ย์ ไปจนถึงสิ่งมีชีวิตใดๆ[247]แม้ว่าสำนักกฎหมายซุนนีและนิติศาสตร์ชีอะจะห้ามการพรรณนาโดยนัยของมูฮัมหมัด[248]การแสดงภาพของมูฮัมหมัดมีอยู่ในตำราภาษาอาหรับและออตโตมันตุรกีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงIlkhanate (1256-1353), Timurid ( ค.ศ. 1370-1506) และสมัยซาฟาวิด (ค.ศ. 1501-1722) แต่นอกเหนือจากข้อยกเว้นที่โดดเด่นเหล่านี้และอิหร่านสมัยใหม่[249]ภาพของมูฮัมหมัดนั้นหายาก และหากได้รับ มักจะปิดหน้าของเขา[250] [251]

ชาวมุสลิมสมัยใหม่ส่วนใหญ่เชื่อว่าการพรรณนาภาพของศาสดาพยากรณ์ของศาสนาอิสลามทั้งหมดควรเป็นสิ่งต้องห้าม[252]และโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ชอบการแสดงภาพของมูฮัมหมัด [253]ความกังวลประการหนึ่งคือ การใช้ภาพสามารถส่งเสริมการบูชารูปเคารพแต่การสร้างภาพอาจทำให้ศิลปินอ้างความสามารถในการสร้าง ซึ่งเป็นความสามารถที่กำหนดให้พระเจ้าเท่านั้น [254]

แกลลอรี่

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดที่แน่นอนของมูฮัมหมัดแตกต่างกันเล็กน้อย Shibli Nomaniและ Philip Khuri Hittiกำหนดวันที่เป็น 571 CE แต่โดยทั่วไปแล้ว 20 สิงหาคม 570 CE เป็นที่ยอมรับ ดู Muir ฉบับที่ ii, หน้า 13–14 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. อรรถa b c d Esposito จอห์น (1998). อิสลาม: ทางที่เที่ยงตรง . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. NS. 12 . ISBN 978-0-19-511233-7.
 2. ^ Esposito (2002b), pp. 4–5.
 3. ^ ปีเตอร์ส FE (2003). อิสลาม: คู่มือสำหรับชาวยิวและชาวคริสต์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน. NS. 9 . ISBN 978-0-691-11553-5.
 4. ^ Esposito จอห์น (1998) อิสลาม: ทางตรง (ฉบับที่ 3) . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. หน้า 9, 12. ISBN 978-0-19-511234-4.
 5. ^ a b "Muhammad (prophet)". Microsoft® Student 2008 [DVD] (Encarta Encyclopedia). Redmond, WA: Microsoft Corporation. 2007.
 6. ^ Khan, Majid Ali (1998). Muhammad the final messenger (1998 ed.). India: Islamic Book Service. p. 332. ISBN 978-81-85738-25-3.
 7. ^ Khan, Muhammad Zafrullah (1980). Muhammad: Seal of the Prophets. Routledge & Kegan Paul. p. 17. ISBN 978-0-7100-0610-3.
 8. ^ Muir, William (1861). Life of Mahomet. 2. London: Smith, Elder, & Co. p. 55.
 9. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Shibli Nomani. Sirat-un-Nabi. Vol 1 Lahore.
 10. ^ a b Hitti, Philip Khuri (1946). History of the Arabs. London: Macmillan and Co. p. 116.
 11. ^ "Muhammad". Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica, Inc. 2013. Archived from the original on 27 January 2013. Retrieved 27 January 2013.
 12. ^ Ghali, Muhammad M (2004). The History of Muhammad: The Prophet and Messenger. Cairo: Al-Falah Foundation. p. 5. Archived from the original on 7 July 2014. Retrieved 25 January 2013.
 13. ^ a b c Ramadan, Tariq (2007). In the Footsteps of the Prophet: Lessons from the Life of Muhammad. New York City: Oxford University Press. p. 178. ISBN 978-0-19-530880-8.
 14. ^ a b c Husayn Haykal, Muhammad (2008). The Life of Muhammad. Selangor: Islamic Book Trust. pp. 438–9 & 441. ISBN 978-983-9154-17-7.
 15. ^ a b Hitti, Philip Khuri (1946). History of the Arabs. London: Macmillan and Co. p. 118.
 16. ^ a b c Ramadan, Tariq (2007). In the Footsteps of the Prophet: Lessons from the Life of Muhammad. New York City: Oxford University Press. p. 177. ISBN 978-0-19-530880-8.
 17. ^ Campo (2009), "Muhammad", Encyclopedia of Islam, p. 494
 18. ^ See:
 19. ^ Richard Foltz, "Internationalization of Islam", Encarta Historical Essays.
 20. ^ a b Morgan, Garry R (2012). Understanding World Religions in 15 Minutes a Day. Baker Books. p. 77. ISBN 978-1-4412-5988-2. Archived from the original on 24 June 2016. Retrieved 29 September 2015.
 21. ^ a b c Mead, Jean (2008). Why Is Muhammad Important to Muslims. Evans Brothers. p. 5. ISBN 978-0-237-53409-7. Archived from the original on 23 June 2016. Retrieved 29 September 2015.
 22. ^ Riedling, Ann Marlow (2014). Is Your God My God. WestBow Press. p. 38. ISBN 978-1-4908-4038-3. Archived from the original on 14 May 2016. Retrieved 29 September 2015.
 23. ^ a b c d e Matt Stefon, ed. (2010). Islamic Beliefs and Practices. New York City: Britannica Educational Publishing. p. 58. ISBN 978-1-61530-060-0.
 24. ^ a b c d Matt Stefon (2010). Islamic Beliefs and Practices, p. 18
 25. ^ a b Nigosian, S. A. (2004). Islam: Its History, Teaching, and Practices. Indiana: Indiana University Press. p. 17. ISBN 978-0-253-21627-4.
 26. ^ Muhammad Shafi Usmani. Tafsir Maariful Quran (PDF). 6. p. 236. Archived (PDF) from the original on 2012-02-19.
 27. ^ Virani, Shafique N. (2011). "Taqiyya and Identity in a South Asian Community". The Journal of Asian Studies. 70 (1): 99–139. doi:10.1017/S0021911810002974. ISSN 0021-9118. S2CID 143431047. p. 128.
 28. ^ Sell, Edward (1913). The Life of Muhammad (PDF). Madras. p. 7. Archived from the original (PDF) on 31 October 2013. Retrieved 19 January 2013.
 29. ^ Khan, Muhammad Zafrullah (1980). Muhammad: Seal of the Prophets. Routledge & Kegan Paul. p. 12. ISBN 978-0-7100-0610-3.
 30. ^ Article "AL-SHĀM" by C.E. Bosworth, Encyclopaedia of Islam, Volume 9 (1997), page 261.
 31. ^ Kamal S. Salibi (2003). A House of Many Mansions: The History of Lebanon Reconsidered. I.B.Tauris. pp. 61–62. ISBN 978-1-86064-912-7. Archived from the original on 2016-05-16. To the Arabs, this same territory, which the Romans considered Arabian, formed part of what they called Bilad al-Sham, which was their own name for Syria. From the classical perspective however Syria, including Palestine, formed no more than the western fringes of what was reckoned to be Arabia between the first line of cities and the coast. Since there is no clear dividing line between what are called today the Syrian and Arabian deserts, which actually form one stretch of arid tableland, the classical concept of what actually constituted Syria had more to its credit geographically than the vaguer Arab concept of Syria as Bilad al-Sham. Under the Romans, there was actually a province of Syria, with its capital at Antioch, which carried the name of the territory. Otherwise, down the centuries, Syria like Arabia and Mesopotamia was no more than a geographic expression. In Islamic times, the Arab geographers used the name arabicized as Suriyah, to denote one special region of Bilad al-Sham, which was the middle section of the valley of the Orontes river, in the vicinity of the towns of Homs and Hama. They also noted that it was an old name for the whole of Bilad al-Sham which had gone out of use. As a geographic expression, however, the name Syria survived in its original classical sense in Byzantine and Western European usage, and also in the Syriac literature of some of the Eastern Christian churches, from which it occasionally found its way into Christian Arabic usage. It was only in the nineteenth century that the use of the name was revived in its modern Arabic form, frequently as Suriyya rather than the older Suriyah, to denote the whole of Bilad al-Sham: first of all in the Christian Arabic literature of the period, and under the influence of Western Europe. By the end of that century it had already replaced the name of Bilad al-Sham even in Muslim Arabic usage.
 32. ^ a b Khan, Muhammad Zafrullah (1980). Muhammad: Seal of the Prophets. Routledge & Kegan Paul. p. 15. ISBN 978-0-7100-0610-3.
 33. ^ Ali, Muhammad (2011). Introduction to the Study of The Holy Qur'an. p. 113. ISBN 978-1-934271-21-6. Archived from the original on 2015-10-29.
 34. ^ Ramadan, Tariq (2007). In the Footsteps of the Prophet: Lessons from the Life of Muhammad. New York City: Oxford University Press. p. 11. ISBN 978-0-19-530880-8.
 35. ^ Muir, William (1861). Life of Mahomet. 2. London: Smith, Elder, & Co. p. xvii-xviii. Retrieved 18 January 2013.
 36. ^ Stefon, Islamic Beliefs and Practices, pp. 22–23
 37. ^ Al Mubarakpuri, Safi ur Rahman (2002). Ar-Raheeq Al-Makhtum (The Sealed Nectar). Darussalam. p. 74. ISBN 978-9960-899-55-8. Archived from the original on 2015-10-31.
 38. ^ Ramadan (2007), p. 16
 39. ^ Khan, Muhammad Zafrullah (1980). Muhammad: Seal of the Prophets. Routledge & Kegan Paul. p. 17. ISBN 978-0-7100-0610-3.
 40. ^ Al Mubarakpuri (2002); Ar-Raheeq Al-Makhtum (The Sealed Nectar) pp. 81–3
 41. ^ a b Khan, Muhammad Zafrullah (1980). Muhammad: Seal of the Prophets. Routledge & Kegan Paul. p. 16. ISBN 978-0-7100-0610-3.
 42. ^ Sell (1913), p. 12
 43. ^ Ramadan, Tariq (2007). In the Footsteps of the Prophet: Lessons from the Life of Muhammad. Oxford University Press. p. 21. ISBN 978-0-19-530880-8.
 44. ^ Al Mubarakpuri (2002). Al-Fudoul Confederacy. p. 77. ISBN 9789960899558. Archived from the original on 2015-10-31.
 45. ^ Stefon, Islamic Beliefs and Practices, p. 24
 46. ^ Al Mubarakpuri (2002); p. 80
 47. ^ a b Brown, Daniel (2003). A New Introduction to Islam. Blackwell Publishing Professional. pp. 72–73. ISBN 978-0-631-21604-9.
 48. ^ a b Sell, Edward (1913). The Life of Muhammad. Madras: Smith, Elder, & Co. p. 29.
 49. ^ Haykal, Muhammad Husayn (2008). The Life of Muhammad. p. 77. ISBN 9789839154177.
 50. ^ Bogle, Emory C. (1998). Islam: Origin and Belief. Texas University Press. p. 6. ISBN 978-0-292-70862-4.
 51. ^ Quran 96:1–5
 52. ^ Sell (1913), p. 30
 53. ^ Ramadan (2007), p. 30
 54. ^ Al Mubarakpuri (2002); "Gabriel brings down the Revelation", pp. 86-7
 55. ^ Richard S. Hess; Gordon J. Wenham (1998). Make the Old Testament Live: From Curriculum to Classroom. Wm. B. Eerdmans Publishing. ISBN 978-0-8028-4427-9. Archived from the original on 12 October 2013. Retrieved 4 April 2013.
 56. ^ "The Absolute Truth About Muhammad in the Bible With Arabic Titles". Truth Will Prevail Productions. Archived from the original on 2016-09-09. Retrieved 2016-10-07.
 57. ^ Muhammad foretold in the Bible: An Introduction Archived 2007-09-27 at the Wayback Machine, by Abdus Sattar Ghauri, retrieved July 3, 2010
 58. ^ Campo (2009), "Revelation", Encyclopedia of Islam, p. 589
 59. ^ a b "Introduction" (PDF). Tafsir Maariful Quran. Archived (PDF) from the original on 2012-09-15.
 60. ^ Juan E. Campo, ed. (2009). Encyclopedia of Islam. Facts on File. pp. 570–573. ISBN 978-0-8160-5454-1 https://books.google.com/books?id=OZbyz_Hr-eIC&pg=PA570. The Quran is the sacred scripture of Islam. Muslims believe it contains the infallible word of God as revealed to Muhammad the Prophet in the Arabic language during the latter part of his life, between the years 610 and 632… (p. 570). Quran was revealed piecemeal during Muhammad’s life, between 610 C.E. and 632 C.E., and that it was collected into a physical book (mushaf) only after his death. Early commentaries and Islamic historical sources support this understanding of the Quran’s early development, although they are unclear in other respects. They report that the third caliph, Uthman ibn Affan (r. 644–656) ordered a committee headed by Zayd ibn Thabit (d. ca. 655), Muhammad’s scribe, to establish a single authoritative recension of the Quran… (p. 572-3). Missing or empty |title= (help)
 61. ^ Oliver Leaman, ed. (2006). The Qur'an: An Encyclopedia. Routledge. p. 520. ISBN 9-78-0-415-32639-1 https://books.google.com/books?id=isDgI0-0Ip4C&pg=PA520. Missing or empty |title= (help)
 62. ^ Matt Stefon, ed. (2010). Islamic Beliefs and Practices. New York City: Britannica Educational Publishing. pp. 39–40. ISBN 978-1-61530-060-0.
 63. ^ Nigosian, S. A. (2004). Islam: Its History, Teaching, and Practices. Indiana: Indiana University Press. pp. 65–68. ISBN 978-0-253-21627-4.
 64. ^ a b Campo (2009), "Muhammad", Encyclopedia of Islam, p. 492.
 65. ^ a b Holt, P. M.; Ann K. S. Lambton; Bernard Lewis, eds. (1977). The Cambridge History of Islam. IA. Cambridge University Press. p. 32. ISBN 978-0-521-29135-4.
 66. ^ a b Juan E. Campo, ed. (2009). "Muhammad". Encyclopedia of Islam. Facts on File. p. 493. ISBN 978-0-8160-5454-1.
 67. ^ Hitti, Philip Khuri (1946). History of the Arabs. Macmillan and Co. pp. 113–4.
 68. ^ Holt, P. M.; Ann K. S. Lambton; Bernard Lewis, eds. (1977). The Cambridge History of Islam. IA. Cambridge University Press. p. 38. ISBN 978-0-521-29135-4.
 69. ^ a b Khan, Muhammad Zafrullah (1980). Muhammad: Seal of the Prophets. Routledge & Kegan Paul. p. 42. ISBN 978-0-7100-0610-3.
 70. ^ Hitti, Philip Khuri (1946). History of the Arabs. Macmillan and Co. p. 114.
 71. ^ Holt, P. M.; Ann K. S. Lambton; Bernard Lewis, eds. (1977). The Cambridge History of Islam. IA. pp. 36–37. ISBN 978-0-521-29135-4.
 72. ^ Khan, Muhammad Zafrullah (1980). Muhammad: Seal of the Prophets. Routledge & Kegan Paul. pp. 36–37. ISBN 978-0-7100-0610-3.
 73. ^ Haykal, Muhammad Husayn (2008). The Life of Muhammad. pp. 98 & 105–6. ISBN 9789839154177.
 74. ^ Al-Mubarakpuri (2002). The Sealed Nectar: Biography of the Noble Prophet. Darussalam. p. 141. ISBN 978-9960-899-55-8.
 75. ^ Haykal, Muhammad Husayn (2008). The Life of Muhammad. pp. 144–5. ISBN 9789839154177.
 76. ^ William Muir (1861). Life of Mahomet. vol. vol. 2, p.181
 77. ^ Al-Mubarakpuri (2002). The Sealed Nectar: Biography of the Noble Prophet. Darussalam. pp. 148–150. ISBN 978-9960-899-55-8.
 78. ^ Armstrong, Karen (2002). Islam: A Short History. New York City: Modern Library. p. 13. ISBN 978-0-8129-6618-3.
 79. ^ Khan, Muhammad Zafrullah (1980). Muhammad: Seal of the Prophets. Routledge & Kegan Paul. pp. 54–55. ISBN 978-0-7100-0610-3.
 80. ^ a b Holt, P. M.; Ann K. S. Lambton; Bernard Lewis, eds. (1977). The Cambridge History of Islam. IA. Cambridge University Press. p. 39. ISBN 978-0-521-29135-4.
 81. ^ Brown, Jonathan A.C. (2011). Muhammad: A Very Short Introduction. Oxford University Press. p. 22. ISBN 978-0-19-955928-2. Archived from the original on 2017-02-16.
 82. ^ Al-Mubarakpuri (2002). The Sealed Nectar: Biography of the Noble Prophet. Darussalam. p. 165. ISBN 978-9960-899-55-8.
 83. ^ Sell, Edward (1913). The Life of Muhammad. Madras: Smith, Elder, & Co. p. 70.
 84. ^ a b Holt, P. M.; Ann K. S. Lambton; Bernard Lewis, eds. (1977). The Cambridge History of Islam. IA. p. 40. ISBN 978-0-521-29135-4.
 85. ^ Sell, Edward (1913). The Life of Muhammad. Madras: Smith, Elder, & Co. p. 71.
 86. ^ Husayn Haykal, Muhammad (2008). The Life of Muhammad. Selangor: Islamic Book Trust. pp. 169–70. ISBN 978-983-9154-17-7. Archived from the original on 2016-05-01.
 87. ^ Khan, Muhammad Zafrullah (1980). Muhammad: Seal of the Prophets. Routledge & Kegan Paul. pp. 70–1. ISBN 978-0-7100-0610-3.
 88. ^ Khan, Muhammad Zafrullah (1980). Muhammad: Seal of the Prophets. Routledge & Kegan Paul. p. 73. ISBN 978-0-7100-0610-3.
 89. ^ Sell, Edward (1913). The Life of Muhammad. Madras: Smith, Elder, & Co. p. 76.
 90. ^ Khan, Muhammad Zafrullah (1980). Muhammad: Seal of the Prophets. London: Routledge & Kegan Paul. p. 75. ISBN 978-0-7100-0610-3. Accordingly, within a very short period, despite the opposition of the Quraysh, most of the Muslims in Mecca managed to migrate to Yathrib.
 91. ^ a b Holt, P. M.; Ann K. S. Lambton; Bernard Lewis, eds. (1977). The Cambridge History of Islam. IA. p. 41. ISBN 978-0-521-29135-4.
 92. ^ Ibn Kathir (2001). Stories of the Prophet: From Adam to Muhammad. Mansoura, Egypt: Dar Al-Manarah. p. 389. ISBN 978-977-6005-17-4.
 93. ^ "Ya-Seen Ninth Verse". Archived from the original on 6 March 2014. Retrieved 4 February 2014. Quran Surah Yaseen ( Verse 9 )
 94. ^ a b Shaikh, Fazlur Rehman (2001). Chronology of Prophetic Events. London: Ta-Ha Publishers Ltd. pp. 51–52.
 95. ^ F. A. Shamsi, "The Date of Hijrah", Islamic Studies 23 (1984): 189-224, 289-323 (JSTOR link 1 Archived 2016-03-04 at the Wayback Machine + JSTOR link 2 Archived 2016-12-26 at the Wayback Machine).
 96. ^ Armstrong (2002), p. 14
 97. ^ Muir (1861), vol. 3, p. 17
 98. ^ Ibn Kathir (2001), Translated by Sayed Gad, p. 396
 99. ^ Khan, Muhammad Zafrullah (1980). Muhammad: Seal of the Prophets. Routledge & Kegan Paul. p. 88. ISBN 978-0-7100-0610-3.
 100. ^ Sell (1913), pp. 86-87.
 101. ^ Campo (2009), Muhammad, Encyclopedia of Islam, p. 493
 102. ^ Al Mubarakpuri, Safi ur Rahman (2002). "The attempts of the Quraysh to provoke the Muslims". The Sealed Nectar: Biography of the Noble Prophet. Darussalam. ISBN 978-9960-899-55-8. Archived from the original on 2013-05-27. Retrieved 2011-11-11.
 103. ^ a b Khan, Muhammad Zafrullah (1980). Muhammad: Seal of the Prophets, p. 90
 104. ^ "Muhammad". Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica, Inc. 2013. Archived from the original on 16 May 2013. Retrieved 19 February 2013.
 105. ^ Khan, Muhammad Zafrullah (1980). Muhammad: Seal of the Prophets. Routledge & Kegan Paul. p. 91. ISBN 978-0-7100-0610-3.
 106. ^ Rahman, Fazlur (1979). Islam. University of Chicago Press. p. 21. ISBN 978-0-226-70281-0.
 107. ^ Khan, Muhammad Zafrullah (1980). Muhammad: Seal of the Prophets. Routledge & Kegan Paul. p. 93. ISBN 978-0-7100-0610-3.
 108. ^ Armstrong (2002), p. 19
 109. ^ a b Khan, Muhammad Zafrullah (1980). Muhammad: Seal of the Prophets. Routledge & Kegan Paul. p. 96. ISBN 978-0-7100-0610-3.
 110. ^ Khan, Muhammad Zafrullah (1980). Muhammad: Seal of the Prophets. Routledge & Kegan Paul. p. 94. ISBN 978-0-7100-0610-3.
 111. ^ Al Mubarakpuri (2002), "Permission to fight"
 112. ^ Khan, Muhammad Zafrullah (1980). Muhammad: Seal of the Prophets. Routledge & Kegan Paul. p. 95. ISBN 978-0-7100-0610-3.
 113. ^ Haykal (2008), pp. 225–26
 114. ^ Muhammad Shafi Usmani (1986). Tafsir Maariful Quran. 4. English Translation by Muhammad Shameem. Lahore. pp. 160–1.
 115. ^ Watt, W. Montgomery (1956). Muhammad at Medina. Oxford University Press. p. 10. ISBN 978-0-19-577307-1.
 116. ^ a b Muhammad Shafi Usmani (1986). Tafsir Maariful Quran. 4. Lahore. p. 163.
 117. ^ Al-Mubarakpuri (2002). The Sealed Nectar: Biography of the Noble Prophet. Darussalam. p. 252. ISBN 978-9960-899-55-8.
 118. ^ Al-Mubarakpuri (2002). The Sealed Nectar: Biography of the Noble Prophet. Darussalam. p. 253. ISBN 978-9960-899-55-8.
 119. ^ Watt, W. Montgomery (1956). Muhammad at Medina. Oxford University Press. p. 11.
 120. ^ Muhammad Shafi Usmani (1986). Tafsir Maariful Quran. 4. Lahore. pp. 169–70.
 121. ^ Khan, Muhammad Zafrullah (1980). Muhammad: Seal of the Prophets. Routledge & Kegan Paul. pp. 127–28. ISBN 978-0-7100-0610-3.
 122. ^ Al Mubarakpuri (2002). "An Attempt on the Life of the Prophet". The Sealed Nectar. ISBN 9789960899558. Archived from the original on 2013-05-27.
 123. ^ Khan, Muhammad Zafrullah (1980). Muhammad: Seal of the Prophets. Routledge & Kegan Paul. p. 151. ISBN 978-0-7100-0610-3.
 124. ^ Al Mubarakpuri (2002). "Ar-Raji Mobilization". The Sealed Nectar. ISBN 9789960899558. Archived from the original on 2013-05-27.
 125. ^ Muhammad Husayn Haykal (2008). The Life of Muhammad. p. 297. ISBN 9789839154177. Archived from the original on 2015-10-25.
 126. ^ Peterson, Muhammad: the prophet of God, p. 125-127.
 127. ^ Ramadan, In the Footsteps of the Prophet, p. 140.
 128. ^ Ramadan, Tariq (2007). In the Footsteps of the Prophet: Lessons from the Life of Muhammad. New York, NY : Oxford University Press. pp. 146. ISBN 978-0-19-530880-8.
 129. ^ Hodgson, The Venture of Islam, vol. 1, p. 191.
 130. ^ Brown, A New Introduction to Islam, p. 81.
 131. ^ Lings, Martin (1987). Muhammad: His Life Based on Earliest Sources. Inner Traditions International Limited. pp. 231–232. ISBN 978-0-89281-170-0.
 132. ^ Nigosian, S. A. (2004). Islam: Its History, Teaching, and Practices. Indiana: Indiana University Press. p. 11. ISBN 978-0-253-21627-4.
 133. ^ Haykal (2008). The Life of Muhammad. pp. 380–81. ISBN 9789839154177. Archived from the original on 2015-10-25.
 134. ^ Lings, Martin (1987). Muhammad: His Life Based on Earliest Sources. Inner Traditions International Limited. p. 260. ISBN 978-0-89281-170-0.
 135. ^ Muhammad Zafrullah Khan (1980). Muhammad: Seal of the Prophets. p. 225. ISBN 9780710006103. Archived from the original on 2015-10-25.
 136. ^ Nigosian, S. A. (2004). Islam: Its History, Teaching, and Practices. Indiana: Indiana University Press. p. 12. ISBN 978-0-253-21627-4.
 137. ^ Haykal, Muhammad Husayn (2008). The Life of Muhammad. Islamic Book Trust. pp. 408 & 411. ISBN 978-983-9154-17-7.
 138. ^ Khan, Majid Ali (1998), p. 274
 139. ^ Khan, Majid Ali (1998), p. 274-5
 140. ^ Fazlur Rehman Shaikh (2001). Chronology of Prophetic Events. London: Ta-Ha Publishers Ltd. p. 72.
 141. ^ Haykal (2008). The Life of Muhammad. pp. 388, 432–33. ISBN 9789839154177. Archived from the original on 2015-10-25.
 142. ^ "An Outline of the Life of Muhammad". Archived from the original on 3 January 2012. Retrieved 17 June 2013.
 143. ^ Haykal, Muhammad Husayn (2008). The Life of Muhammad. p. 445. ISBN 9789839154177.
 144. ^ Al-Mubarakpuri (2002). The Sealed Nectar: Biography of the Noble Prophet. Darussalam. p. 475. ISBN 978-9960-899-55-8.
 145. ^ Haykal, Muhammad Husayn (2008). The Life of Muhammad. p. 450. ISBN 9789839154177.
 146. ^ Al-Mubarakpuri (2002). The Sealed Nectar: Biography of the Noble Prophet. Darussalam. p. 480. ISBN 978-9960-899-55-8.
 147. ^ Haykal, Muhammad Husayn (2008). The Life of Muhammad. pp. 456–7. ISBN 9789839154177.
 148. ^ Al-Mubarakpuri (2002). The Sealed Nectar: Biography of the Noble Prophet. Darussalam. p. 487. ISBN 978-9960-899-55-8.
 149. ^ Haykal, Muhammad Husayn (2008). The Life of Muhammad. p. 461. ISBN 9789839154177.
 150. ^ Holt, P. M.; Ann K. S. Lambton; Bernard Lewis, eds. (1977). The Cambridge History of Islam. IA. p. 52. ISBN 978-0-521-29135-4.
 151. ^ Haykal, Muhammad Husayn (2008). The Life of Muhammad. p. 477. ISBN 9789839154177.
 152. ^ Al-Mubarakpuri (2002). The Sealed Nectar: Biography of the Noble Prophet. Darussalam. p. 495. ISBN 978-9960-899-55-8.
 153. ^ Haykal, Muhammad Husayn (2008). The Life of Muhammad. p. 482. ISBN 9789839154177.
 154. ^ Lings, Martin (1987). Muhammad: His Life Based on Earliest Sources. Inner Traditions International Limited. p. 319. ISBN 978-0-89281-170-0.
 155. ^ Haykal, Muhammad Husayn (2008). The Life of Muhammad. p. 484. ISBN 9789839154177.
 156. ^ Haykal, Muhammad Husayn (2008). The Life of Muhammad. pp. 488–9. ISBN 9789839154177.
 157. ^ Al-Huseini, Syed Farouq M. (2014). Islam and the Glorious Kaabah. United States: Trafford Publishing. pp. 103–4. ISBN 978-1-4907-2912-1.
 158. ^ Haykal, Muhammad Husayn (2008). The Life of Muhammad. pp. 493–4. ISBN 9789839154177.
 159. ^ Lings, Martin (1987). Muhammad: His Life Based on Earliest Sources. Inner Traditions International Limited. p. 321. ISBN 978-0-89281-170-0.
 160. ^ Al-Mubarakpuri (2014). The Sealed Nectar: Biography of the Noble Prophet. Darussalam. pp. 280–1.
 161. ^ Haykal, Muhammad Husayn (2008). The Life of Muhammad. Malaysia: Islamic Book Trust. p. 495. ISBN 9789839154177. With the destruction of al Lat and the conversion of al-Thaqif, the conversion of the Hijaz was complete. Muhammad's power expanded from the frontiers of Byzantium in the north to al Yaman and Hadramawt in the south. The territories of South Arabia were all preparing to join the new religion and integrate themselves into a system of defense. That is why delegations from all corners proceeded to Madinah to declare allegiance to the new order and to convert to the new faith.
 162. ^ Khan, Muhammad Zafrullah (1980). Muhammad: Seal of the Prophets. London: Routledge & Kegan Paul. p. 247. ISBN 978-0-7100-0610-3. The adhesion of Taif and the destruction of its famous idol had enhanced the Holy Prophet’s fame throughout the south and east of the peninsula. A stream of submissive embassies from all quarters now flowed uninterruptedly towards Medina.
 163. ^ Haykal, Muhammad Husayn (2008). The Life of Muhammad. p. 500. ISBN 9789839154177.
 164. ^ Peters, F. E. (1994). Muhammad and the origins of Islam. SUNY Press. p. 251. ISBN 978-0-7914-1875-8.
 165. ^ a b Haykal, Muhammad Husayn (2008). The Life of Muhammad. p. 522. ISBN 9789839154177.
 166. ^ a b c d e f Juan E. Campo, ed. (2009). Encyclopedia of Islam. Facts on File. p. 494. ISBN 978-0-8160-5454-1 https://books.google.com/books?id=OZbyz_Hr-eIC&pg=PA494. Archived from the original on 2015-09-30. Missing or empty |title= (help)
 167. ^ Muhammad Shafi Usmani (1986). Tafsir Maariful Quran. 3. English Translation by Muhammad Shamim. Lahore. p. 45.
 168. ^ Haykal, Muhammad Husayn (2008). The Life of Muhammad. p. 534. ISBN 9789839154177.
 169. ^ Lings, Martin (1987). Muhammad: His Life Based on Earliest Sources. Inner Traditions International Limited. p. 339. ISBN 978-0-89281-170-0.
 170. ^ Oliver Leaman, ed. (2006). The Qur'an: An Encyclopedia. Routledge. p. 171. ISBN 978-0-415-32639-1 https://books.google.com/books?id=isDgI0-0Ip4C&pg=PA171. Missing or empty |title= (help)
 171. ^ Nigosian, S. A. (2004). Islam: Its History, Teaching, and Practices. Indiana: Indiana University Press. p. 13. ISBN 978-0-253-21627-4.
 172. ^ Shaikh, Fazlur Rehman (2001). Chronology of Prophetic Events. London: Ta-Ha Publishers Ltd. pp. 78–79.
 173. ^ Clark, Malcolm (2003). Islam for Dummies. Indiana: Wiley Publishing Inc. p. 100. ISBN 9781118053966. Archived from the original on 2015-09-24.
 174. ^ "Muhammad". Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica, Inc. 2013. Archived from the original on 2 February 2013. Retrieved 27 January 2013.
 175. ^ Esposito, John L., ed. (2003). "Khatam al-Nabiyyin". The Oxford Dictionary of Islam. Oxford: Oxford University Press. p. 171. Khatam al-Nabiyyin: Seal of the prophets. Phrase occurs in Quran 33:40, referring to Muhammad, and is regarded by Muslims as meaning that he is the last of the series of prophets that began with Adam.
 176. ^ Mir, Mustansir (1987). "Seal of the Prophets, The". Dictionary of Qur'ānic Terms and Concepts. New York: Garland Publishing. p. 171. Muḥammad is called "the seal of the prophets" in 33:40. The expression means that Muḥammad is the final prophet, and that the institution of prophecy after him is "sealed."
 177. ^ Hughes, Thomas Patrick (1885). "K͟HĀTIMU 'N-NABĪYĪN". A Dictionary of Islam: Being a Cyclopædia of the Doctrines, Rites, Ceremonies, and Customs, Together with the Technical and Theological Terms, of the Muhammadan Religion. London: W. H. Allen. p. 270. Archived from the original on 2015-10-04. K͟HĀTIMU 'N-NABĪYĪN (خاتم النبيين). "The seal of the Prophets." A title assumed by Muhammad in the Qur'ān. Surah xxxiii. 40: "He is the Apostle of God and the 'seal of the Prophets'." By which is meant, that he is the last of the Prophets.
 178. ^ Goldziher, Ignác (1981). "Sects". Introduction to Islamic Theology and Law. Translated by Andras and Ruth Hamori from the German Vorlesungen über den Islam (1910). Princeton, New Jersey: Princeton University Press. pp. 220–21. ISBN 0691100993. Archived from the original on 2015-10-05. Sunnī and Shī'ī theology alike understood it to mean that Muhammad ended the series of Prophets, that he had accomplished for all eternity what his predecessors had prepared, that he was God's last messenger delivering God's last message to mankind.
 179. ^ Martin, Richard C., ed. (2004). "'Ali". Encyclopedia of Islam and the Muslim World. 1. New York: Macmillan. p. 37.
 180. ^ Coeli Fitzpatrick; Adam Hani Walker, eds. (2014). "Muhammad in History, Thought, and Culture: An Encyclopedia of the Prophet of God [2 volumes]". Muhammad in History, Thought, and Culture: An Encyclopedia of the Prophet of God. ABC-CLIO. p. 16. ISBN 978-1-61069-178-9. Archived from the original on 2016-04-27.
 181. ^ Bogle, Emory C. (1998). Islam: Origin and Belief. University of Texas Press. p. 135. ISBN 978-0-292-70862-4. Archived from the original on 24 June 2016. Retrieved 18 October 2015.
 182. ^ a b Nigosian, S. A. (2004). Islam: Its History, Teaching, and Practices. Indiana: Indiana University Press. p. 15. ISBN 978-0-253-21627-4.
 183. ^ Ramadan, Tariq (2007). In the Footsteps of the Prophet: Lessons from the Life of Muhammad. New York City: Oxford University Press. p. 48. ISBN 978-0-19-530880-8.
 184. ^ Khan, Muhammad Zafrullah (1980). Muhammad: Seal of the Prophets. Routledge & Kegan Paul. p. 264. ISBN 978-0-7100-0610-3.
 185. ^ a b Khan, Muhammad Zafrullah (1980). Muhammad: Seal of the Prophets. p. 266. ISBN 978-0-7100-0610-3.
 186. ^ Ramadan, Tariq (2007). In the Footsteps of the Prophet: Lessons from the Life of Muhammad. New York, NY : Oxford University Press. pp. 117–118. ISBN 978-0-19-530880-8.
 187. ^ a b c Shibli Nomani. Sirat-un-Nabi, vol 2. Lahore
 188. ^ a b al-Kulayni, Muhammad ibn Ya‘qub (2015). Al-Kafi (Volume 6 ed.). NY: Islamic Seminary Incorporated. ISBN 9780991430864.
 189. ^ Ibn Kathir (2001). Stories of the Prophets: From Adam to Muhammad. English Translation by Sayed Gad et all. Mansura: Dar Al-Manarah. p. 423. ISBN 978-977-6005-17-4.
 190. ^ Khan, Muhammad Zafrullah (1980). Muhammad: Seal of the Prophets. Routledge & Kegan Paul. p. 263. ISBN 978-0-7100-0610-3. He was most forgiving and forbearing in respect of personal wrongs suffered by him.
 191. ^ Ramadan, Tariq (2007). In the Footsteps of the Prophet: Lessons from the Life of Muhammad. New York, NY : Oxford University Press. pp. 77. ISBN 978-0-19-530880-8. He scrupulously applied the principles of honesty and justice that Islam had taught him, whomever he dealt with, be they Muslims or non-Muslims.
 192. ^ Khadduri, Majid (1984). The Islamic Conception of Justice. The Johns Hopkins University Press. p. 8. ISBN 978-0-8018-6974-7.
 193. ^ Ramadan, Tariq (2007). In the Footsteps of the Prophet: Lessons from the Life of Muhammad. Oxford University Press. pp. 111–13. ISBN 978-0-19-530880-8.
 194. ^ Ramadan, Tariq (2007). In the Footsteps of the Prophet: Lessons from the Life of Muhammad. Oxford University Press. pp. 194. ISBN 978-0-19-530880-8.
 195. ^ Rippin, Andrew (2005). Muslims: Their Religious Beliefs and Practices. Routledge. p. 200. ISBN 978-0-415-34888-1. Archived from the original on 2015-09-29.
 196. ^ Morgan, Diane (2010). Essential Islam: A Comprehensive Guide to Belief and Practice. ABC-CLIO. p. 101. ISBN 978-0-313-36025-1.
 197. ^ Khan, Arshad (2003). Islam, Muslims, and America: Understanding the Basis of Their Conflict. New York City: Algora Publishing. ISBN 978-0-87586-194-4. Archived from the original on 2016-05-27.
 198. ^ a b Campo (2009), p. 494
 199. ^ Zeki Saritoprak (2013). "The Universal Message of the Prophet". OnIslam. OnIslam.net. Retrieved 17 April 2013.
 200. ^ Clinton Bennett (1998). In search of Muhammad. Continuum International Publishing Group. pp. 182–83. ISBN 978-0-304-70401-9. Archived from the original on 2015-09-22.
 201. ^ Malcolm Clark (2011). Islam For Dummies. John Wiley & Sons. p. 165. ISBN 978-1-118-05396-6. Archived from the original on 2015-09-24.
 202. ^ "Sunnah." In The Islamic World: Past and Present. Ed. John L. Esposito. Oxford Islamic Studies Online. 22-Apr-2013. "Sunnah - Oxford Islamic Studies Online". Archived from the original on 2014-04-19. Retrieved 2013-04-22.
 203. ^ a b Nigosian (2004), p. 80
 204. ^ Muhammad Taqi Usmani (2004). The Authority of Sunnah. p. 6. Archived from the original on 2015-10-22.
 205. ^ a b Stefon, Islamic Beliefs and Practices, p. 59
 206. ^ ʻus̲Mānī, Muḥammad Taqī (2004). The Authority of Sunnah. p. 9. Archived from the original on 2015-12-04.
 207. ^ Josiane Cauquelin, Paul Lim, Birgit Mayer-Koenig Asian Values: Encounter with Diversity Routledge 2014 ISBN 978-1-136-84125-5
 208. ^ a b c Marion Holmes Katz The Birth of The Prophet Muhammad: Devotional Piety in Sunni Islam Routledge 2007 ISBN 978-1-135-98394-9 page 13
 209. ^ G. Widengren Historia Religionum, Volume 2 Religions of the Present, Band 2 Brill 1971 ISBN 978-9-004-02598-1 page 177
 210. ^ M.J. Kister Adam: A Study of Some Legends in Tafsir and Hadit Literature Approaches to the History of the Interpretation of The Qur'an, Oxford 1988 p.129
 211. ^ Marion Holmes Katz The Birth of The Prophet Muhammad: Devotional Piety in Sunni Islam Routledge 2007 ISBN 978-1-135-98394-9 page 14
 212. ^ Rom Landau The Philosophy of Ibn 'Arabi Routledge 2013 ISBN 978-1-135-02969-2
 213. ^ Muhammad Taqi Usmani (2004). The Authority of Sunnah. p. 5. Archived from the original on 2015-10-22.
 214. ^ a b Abdur Rahman (2006-06-22). "The Life & Significance of Muhammad". Retrieved 8 March 2013.
 215. ^ ʻus̲Mānī, Muḥammad Taqī (2004). The Authority of Sunnah. pp. 46–47. Archived from the original on 2015-10-22.
 216. ^ ʻus̲Mānī, Muḥammad Taqī (2004). The Authority of Sunnah. p. 48. Archived from the original on 2015-10-22.
 217. ^ Lassner, Jacob (2010). Islam in the Middle Ages: The Origins and Shaping of Classical Islamic Civilization. California: Greenwood Publishing Group. p. 238. ISBN 978-0-313-04709-1. Archived from the original on 2017-04-27.
 218. ^ a b Malcolm Clark (2011-03-10). Islam For Dummies. p. 103. ISBN 9781118053966. Archived from the original on 2015-10-29.
 219. ^ Tillier, Mathieu (3 April 2020), "'Abd al-Malik, Muḥammad et le Jugement dernier: le dôme du Rocher comme expression d'une orthodoxie islamique", Les vivants et les morts dans les sociétés médiévales : XLVIIIe Congrès de la SHMESP (Jérusalem, 2017), Histoire ancienne et médiévale, Paris: Éditions de la Sorbonne, p. 351, ISBN 979-10-351-0577-8
 220. ^ Muhammad Shafi Usmani (1986). Tafsir Maariful Quran. 5. English Translation by Muhammad Shameem. Lahore. pp. 538. See commentary on 17:79.
 221. ^ Sahih al-Bukhari, 9:93:507
 222. ^ "Intercession in the Hereafter". Islam Question & Answer. Islam QA. 2013. Archived from the original on 2012-06-15.
 223. ^ Bennett, Clinton (1998). In Search of Muhammad. London: Cassell. p. 2. ISBN 978-0-304-70401-9.
 224. ^ 53:2-5
 225. ^ 26:192-195
 226. ^ "Muhammad and the Quran". Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica, Inc. 2013. Archived from the original on 17 January 2013. Retrieved 7 March 2013.
 227. ^ a b Nigosian (2004), p. 17
 228. ^ 33:40
 229. ^ Ibn al-'Arabi, Muhyi al-Din (1164–1240), The 'perfect human' and the Muhammadan reality Archived 2011-09-21 at the Wayback Machine
 230. ^ Oleg Grabar (2006). The Dome of the Rock. Harvard University Press. p. 14. ISBN 978-0-674-02313-0. Archived from the original on 15 June 2013. Retrieved 26 December 2011.
 231. ^ A.J. Wensinck, Muʿd̲j̲iza, Encyclopedia of Islam
 232. ^ Denis Gril, Miracles, Encyclopedia of the Quran
 233. ^ Encyclopedia of the Qur'an, Moon
 234. ^ Richard C. Martin; Said Amir Arjomand; Marcia Hermansen; Abdulkader Tayob; Rochelle Davis; John Obert Voll, eds. (December 2, 2003). Encyclopedia of Islam and the Muslim World. Macmillan Reference USA. p. 482. ISBN 978-0-02-865603-8.
 235. ^ Quran 17:1 (Translated by Yusuf Ali)
 236. ^ a b c Juan E. Campo, ed. (2009). Encyclopedia of Islam. Facts on File. pp. 528–9. ISBN 978-0-8160-5454-1 https://books.google.com/books?id=OZbyz_Hr-eIC&pg=PA185. Missing or empty |title= (help)
 237. ^ Vuckovic, Brooke Olson (2004). Heavenly Journeys, Earthly Concerns: The Legacy of the Mi'raj in the Formation of Islam (Religion in History, Society and Culture). Routledge. p. 70. ISBN 978-0-415-96785-3.
 238. ^ Mahmoud, Omar (2008). "The Journey to Meet God Almighty by Muhammad—Al-Isra". Muhammad: an evolution of God. AuthorHouse. p. 56. ISBN 978-1-4343-5586-7. Retrieved 27 March 2011.
 239. ^ Bradlow, Khadija (August 18, 2007). "A night journey through Jerusalem". Times Online. Retrieved March 27, 2011.
 240. ^ a b Muhammad Shafi Usmani (1986). Tafsir Maariful Quran. 8. English Translation by Ahmed Khalil Aziz. Lahore. pp. 238–240.
 241. ^ a b Al-Suyuti, Jalal al-Din. Al-Khasais-ul-Kubra.
 242. ^ Muhammad Shafi Usmani (1986). Tafsir Maariful Quran. 8. Lahore. pp. 240–2.
 243. ^ Muhammad Zafrullah Khan (1980). Muhammad: Seal of the Prophets. p. 174. ISBN 9780710006103. Archived from the original on 2015-10-05.
 244. ^ Al-Suyuti, Al-Khasais-ul-Kubra. Vol 2
 245. ^ Jane Dammen McAuliffe Encyclopaedia of the Qurʾān Volume 1 Georgetown University, Washington DC p. 293
 246. ^ Gordon Newby (2013), A Concise Encyclopedia of Islam, Oneworld Publications, ISBN 978-1-780-74477-3
 247. ^ Titus Burckhardt The Void in Islamic Art Studies in Comparative Religion, Vol. 16, No. 1 & 2 (Winter-Spring, 1984 p. 2
 248. ^ Arnold, T. W. (June 1919). "An Indian Picture of Muhammad and His Companions". The Burlington Magazine for Connoisseurs. The Burlington Magazine for Connoisseurs, No. 195. 34 (195): 249–252. JSTOR 860736.
 249. ^ Christiane Gruber: Images of the Prophet In and Out of Modernity: The Curious Case of a 2008 Mural in Tehran, in Christiane Gruber; Sune Haugbolle (17 July 2013). Visual Culture in the Modern Middle East: Rhetoric of the Image. Indiana University Press. pp. 3–31. ISBN 978-0-253-00894-7. See also [1] and [2].
 250. ^ Arnold, Thomas W. (2002–2011) [First published in 1928]. Painting in Islam, a Study of the Place of Pictorial Art in Muslim Culture. Gorgias Press LLC. pp. 91–9. ISBN 978-1-931956-91-8.
 251. ^ Dirk van der Plas (1987). Effigies dei: essays on the history of religions. BRILL. p. 124. ISBN 978-90-04-08655-5. Retrieved 14 November 2011.
 252. ^ Larsson, Göran (2011). Muslims and the New Media. Ashgate. p. 51. ISBN 978-1-4094-2750-6.
 253. ^ Devotion in pictures: Muslim popular iconography – The prophet Muhammad, University of Bergen
 254. ^ Eaton, Charles Le Gai (1985). Islam and the destiny of man. State University of New York Press. p. 207. ISBN 978-0-88706-161-5.

Bibliography


0.13848185539246