ลัทธิเอกเทวนิยม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

Monotheismคือความเชื่อที่ว่ามีเพียงเทพองค์ เดียวเท่านั้น สิ่งมีชีวิตสูงสุดที่ทั่ว โลกเรียกว่าพระเจ้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]อาจมีการแยกความแตกต่างระหว่าง monotheism เฉพาะซึ่งพระเจ้าองค์เดียวคือการดำรงอยู่ของเอกพจน์และทั้ง monotheism แบบรวมและแบบพหุรูปซึ่งในหลายรูปแบบ พระเจ้าหรือรูปแบบที่เหมือนพระเจ้าเป็นที่ยอมรับ แต่แต่ละแบบได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นส่วนขยายของพระเจ้าองค์เดียวกัน [1]

Monotheism แตกต่างจากhenotheismซึ่งเป็นระบบศาสนาที่ผู้เชื่อบูชาพระเจ้าองค์เดียวโดยไม่ปฏิเสธว่าคนอื่นอาจบูชาเทพเจ้าที่แตกต่างกันด้วยความเท่าเทียมกันและmonolatrismการรับรู้ถึงการดำรงอยู่ของเทพเจ้าหลายองค์ แต่ด้วยการบูชาเทพเจ้าองค์เดียวเท่านั้น. [8]จูเลียส เวลเฮาเซน อาจใช้คำว่าmonolatry เป็น ครั้ง แรก [9]

monotheism แสดงถึงประเพณีของBábism , Bahá'í Faith , Cheondoism , Christianity , [10] Deism , Druzism , [11] Eckankar , Sikhism , บางนิกายของศาสนาฮินดู(เช่นShaivismและVaishnavism ) , อิสลาม , Judaism , Mandaeism , Rasta -no-Ie , Tenrikyo , YazidismและAtenism. องค์ประกอบของความคิดแบบเอกเทวนิยมพบได้ในศาสนายุคแรกๆ เช่นโซโรอัสเตอร์ศาสนาจีนโบราณและศาสนายิว [1] [12] [13]

นิรุกติศาสตร์

คำว่าmonotheismมาจากภาษากรีก μόνος ( monos ) [14]หมายถึง "โสด" และθεός ( theos ) [15]หมายถึง " พระเจ้า " [16]คำภาษาอังกฤษถูกใช้ครั้งแรกโดยHenry More (1614–1687) [17]

ประวัติ

คำกล่าวอ้างกึ่งเทวนิยมของการดำรงอยู่ของเทพสากลจนถึงยุคสำริดตอนปลายโดยมีเพลงสวดที่ยิ่งใหญ่ของ Akhenaten ถึง Atenตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ก่อนคริสตศักราช

ในยุค เวทเอเชียใต้-ยุคเหล็ก[ 18]มีความโน้มเอียงไปทาง monotheism โผล่ออกมา ฤคเวทแสดงแนวคิดเกี่ยวกับลัทธิพรหมจารีของพราหมณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน หนังสือเล่มที่สิบเมื่อเปรียบเทียบกัน[19]ซึ่งลงวันที่จนถึงยุคเหล็ก ตอนต้น เช่น ในนาซาดียะสุกะ ต่อมา เทววิทยาฮินดูโบราณเป็นพระสงฆ์แต่ไม่ได้นับถือพระเจ้าองค์เดียวอย่างเคร่งครัด เพราะยังคงดำรงการดำรงอยู่ของเทพเจ้าหลายองค์ ซึ่งถูกมองว่าเป็นแง่มุมของพระเจ้าสูงสุดองค์เดียวพราหมณ์ (20)

ในประเทศจีน ระบบความเชื่อดั้งเดิมที่ถือครองโดยราชวงศ์ส่วนใหญ่ตั้งแต่อย่างน้อยราชวงศ์ซาง (1766 ก่อนคริสตศักราช) จนถึงยุคสมัยใหม่ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่การบูชาShangdi (ตัวอักษร "เหนืออธิปไตย" โดยทั่วไปแปลว่า "พระเจ้า") หรือสวรรค์เป็นผู้มีอำนาจทุกอย่าง บังคับ. [21]อย่างไรก็ตาม ระบบศรัทธานี้ไม่ได้นับถือพระเจ้าองค์เดียวอย่างแท้จริง เนื่องจากมีเทพเจ้าและวิญญาณอื่นๆ ที่น้อยกว่า ซึ่งแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น ถึงกระนั้น ตัวแปรในภายหลังเช่นMohism (470 BCE–c.391 BCE) เข้าหา monotheism ที่แท้จริง โดยสอนว่าหน้าที่ของเทพเจ้าน้อยและวิญญาณบรรพบุรุษเป็นเพียงการทำตามพระประสงค์ของShangdiคล้ายกับเทวดาในศาสนาอับราฮัมซึ่งนับเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียว

ตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราชชาวโซโรอัสเตอร์เชื่อในอำนาจสูงสุดของพระเจ้าองค์เดียวเหนือสิ่งอื่นใด: Ahura Mazdaเป็น "ผู้สร้างทุกสิ่ง" [22]และเป็นคนแรกที่อยู่ต่อหน้าคนอื่นทั้งหมด [23] [24] [25] [26]แม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นความจริง ลัทธิโซโรอัสเตอร์ไม่ถือว่ามี พระเจ้าองค์เดียว เนื่องจากมี จักรวาลวิทยาแบบคู่โดยมีแพนธีออนของ "เทพเจ้า" หรือYazats ที่น้อยกว่า เช่นMithraซึ่งได้รับการบูชาในฐานะเทพเจ้าที่น้อยกว่า ควบคู่ไปกับ Ahura Mazda นอกจากนี้ Ahura Mazda ยังไม่ใช่ผู้มีอำนาจเต็มในการต่อสู้กับAngra Mainyuพลังแห่งความชั่วร้าย ถึงแม้ว่าความดีจะเอาชนะความชั่วได้ในที่สุด [27]

หลังการเนรเทศ[28]ศาสนายิวหลังจากปลายศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราชเป็นศาสนาแรกที่ให้กำเนิดแนวคิดเกี่ยวกับพระเจ้า monotheistic ส่วนบุคคลภายในบริบทที่นับถือศาสนาเดียวกัน [20]แนวคิดเรื่องmonotheism ทางจริยธรรมซึ่งถือได้ว่าศีลธรรมนั้นเกิดจากพระเจ้าเพียงผู้เดียวและกฎหมายของมันไม่มีการเปลี่ยนแปลง[29]เกิดขึ้นครั้งแรกในศาสนายิว[30]แต่ปัจจุบันเป็นหลักการสำคัญของศาสนา monotheistic สมัยใหม่ส่วนใหญ่ รวมทั้งศาสนาคริสต์ อิสลาม ซิกข์ และศาสนาบาไฮ [31]

นอกจากนี้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราชThales (ตามด้วย Monists อื่น ๆ เช่นAnaximander , Anaximenes , Heraclitus , Parmenides ) เสนอว่าธรรมชาติสามารถอธิบายได้โดยอ้างอิงถึงหลักการรวมกันเดียวที่แผ่ซ่านไปทั่วทุกสิ่ง [28]นักปรัชญาชาวกรีกโบราณจำนวนมาก รวมทั้งXenophanes แห่ง ColophonและAntisthenesเชื่อในลัทธิ monotheistic ที่คล้ายคลึงกันซึ่งมีความคล้ายคลึงกันบางอย่างกับ monotheism (20)การอ้างอิงถึงพระเจ้าที่รวมกันเป็นหนึ่งแรกที่รู้จักคือDemiurgeของเพลโต (ช่างฝีมือแห่งสวรรค์) ตามด้วยของอริสโตเติลผู้เสนอญัตติ ที่ไม่เคลื่อนไหว ซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อเทววิทยาของชาวยิวและคริสเตียน (28)

ตามประเพณีของชาวยิว คริสเตียน และอิสลาม ลัทธิเทวนิยมองค์เดียวเป็นศาสนาดั้งเดิมของมนุษยชาติ ศาสนาดั้งเดิมนี้บางครั้งเรียกว่า "ศาสนาอาดัม" หรือในแง่ของแอนดรูว์แลง " Urreligion " นักวิชาการด้านศาสนาส่วนใหญ่ละทิ้งทัศนะดังกล่าวในศตวรรษที่ 19 เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของวิวัฒนาการจาก ลัทธิ ผีนิยมผ่านลัทธิพระเจ้าหลายพระองค์ไปจนถึงพระเจ้าองค์เดียว แต่ในปี 1974 ทฤษฎีนี้ไม่แพร่หลายมากนัก และทัศนะที่ปรับเปลี่ยนคล้ายกับของ Lang ก็มีความโดดเด่นมากขึ้น [6] [ ต้องการใบเสนอราคาเพื่อตรวจสอบ ]นักมานุษยวิทยาชาวออสเตรียWilhelm Schmidtได้ตั้งสมมติฐานว่าUrmonotheismus, "ดั้งเดิม" หรือ "เอกเทวนิยมดั้งเดิม" ในทศวรรษที่ 1910 (32)ถูกคัดค้าน[ โดยใคร? ]ที่ ศาสนา ยูดายคริสต์ศาสนาและอิสลามได้เติบโตขึ้นในการต่อต้านพระเจ้าหลายองค์ เช่นเดียวกับลัทธิเทวนิยมแบบกรีกเดียว อีกไม่นานชาวกะเหรี่ยงอาร์มสตรอง[ 33]และผู้เขียนคนอื่นๆ ได้หวนคืนสู่แนวความคิดของความก้าวหน้าทางวิวัฒนาการที่เริ่มต้นด้วย ลัทธิ ผีนิยม ซึ่งพัฒนาไปสู่ลัทธิพระเจ้าหลายองค์ซึ่งพัฒนาไป สู่ลัทธิ เทววิทยาซึ่งพัฒนาเป็นเทวรูปเดียว ซึ่งพัฒนาเป็นเทวรูปองค์เดียวที่แท้จริง [34]

แอฟริกา

ศาสนาพื้นเมืองของแอฟริกา

ชาวฮิ มบา ในนามิเบียฝึกฝนรูปแบบการนับถือพระเจ้า แบบองค์ เดียวและบูชาเทพเจ้ามุคุรุ บรรพบุรุษผู้ล่วงลับของ Himba และ Herero นั้นยอมจำนนต่อเขาโดยทำหน้าที่เป็นคนกลาง [35]

ชาวอิกโบนับถือพระเจ้าองค์เดียวที่เรียกว่าโอดินานี [36] Odinani มีลักษณะ monotheistic และ panentheistic โดยมีพระเจ้าองค์เดียวเป็นแหล่งกำเนิดของทุกสิ่ง แม้ว่าวิหารแห่งวิญญาณจะมีอยู่จริง แต่วิญญาณเหล่านี้เป็นวิญญาณที่น้อยกว่าที่แพร่หลายใน Odinani ซึ่งทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบของ Chineke (หรือChukwu ) ซึ่งเป็นผู้สูงสุดหรือพระเจ้าชั้นสูง

Waaqเป็นชื่อของพระเจ้า เอกพจน์ ในศาสนาดั้งเดิมของชาวCushitic จำนวนมาก ในHorn of Africaซึ่งแสดงถึงศาสนา monotheistic ในยุคแรก อย่างไรก็ตาม ศาสนานี้ส่วนใหญ่ถูกแทนที่ด้วยศาสนาอับราฮัม Oromoบางคน (ประมาณ 3%) ยังคงนับถือศาสนา monotheistic แบบดั้งเดิมที่เรียกว่า WaaqeffannaในOromo

อเมริกา

ศาสนาของชนพื้นเมืองอเมริกัน

ศาสนาของชนพื้นเมืองอเมริกันอาจเป็นศาสนาเอกเทวนิยม พหุเทวนิยม อเทวนิยม เทวนิยม หรือผสมผสานกัน ตัวอย่างเช่น ศาสนาเชอโรกีเป็นแบบ monotheist และ pantheist [ ต้องการการอ้างอิง ]

The Great Spiritเรียกว่าWakan Tankaท่ามกลางSioux [ 37]และGitche ManitouในAlgonquianเป็นแนวคิดของพลังทางจิตวิญญาณสากลหรือเป็นที่แพร่หลายในหมู่ชนพื้นเมืองอเมริกันและวัฒนธรรมประเทศแรก [38]ตามรัสเซลนักเคลื่อนไหวLakota หมายถึง การแปลที่ดีกว่าของWakan Tankaคือความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ [39]

นักวิจัยบางคนตีความปรัชญาของชาวแอซเท็กว่าเป็นเอกเทวนิยมหรือเทวนิยมแบบพื้นฐาน ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อในวิหารพระเจ้าหลายองค์ นักบวชและขุนนางชาวแอซเท็กอาจตีความTeotlว่าเป็นพลังสากลเดียวที่มีหลายแง่มุม [40]มีการวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดนี้ อย่างไร ที่สะดุดตาที่สุดก็คือการยืนยันหลายครั้งว่าลัทธิ monotheism นี้น่าจะมาจากอคติหลังการพิชิต [41]

เอเชียตะวันออก

ศาสนาจีน

อักขระ ทองแดง ใน สมัยราชวงศ์ซางสำหรับtian (天) ซึ่งแปลว่าสวรรค์และท้องฟ้า

ระบบศรัทธาดั้งเดิมที่ถือครองโดยราชวงศ์ส่วนใหญ่ของจีนตั้งแต่อย่างน้อยราชวงศ์ซาง (1766 ก่อนคริสตศักราช) จนถึงยุคสมัยใหม่ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่การบูชาShangdi (ตัวอักษร "เหนืออธิปไตย" โดยทั่วไปแปลว่า "พระเจ้าสูง") หรือสวรรค์ในฐานะ เป็นผู้สูงสุด ยืนอยู่เหนือเทพอื่น [42]ระบบศรัทธานี้มาก่อนการพัฒนาของลัทธิขงจื๊อและลัทธิเต๋าและการแนะนำของพระพุทธศาสนาและศาสนาคริสต์ มีคุณลักษณะบางอย่างของ monotheism โดยที่สวรรค์ถูกมองว่าเป็นเอนทิตีที่มีอำนาจทุกอย่างซึ่งเป็นพลังที่ไม่มีตัวตนที่มีบุคลิกภาพ เหนือกว่าโลก. อย่างไรก็ตาม ระบบศรัทธานี้ไม่ใช่ลัทธิเทวนิยมอย่างแท้จริง เนื่องจากมีการบูชาเทพเจ้าและวิญญาณอื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามท้องที่ ร่วมกับShangdi [42] ถึงกระนั้น ตัวแปรในภายหลังเช่นMohism (470 ก่อนคริสตศักราช–ค.391 ก่อนคริสตศักราช) เข้าหา monotheism ที่แท้จริง โดยสอนว่าหน้าที่ของเทพเจ้าและวิญญาณบรรพบุรุษที่น้อยกว่าเป็นเพียงการทำตามความประสงค์ของShangdi ในWill of Heaven (天志) ของMozi เขาเขียนว่า:

ฉันรู้ว่าสวรรค์รักผู้ชายอย่างสุดซึ้งไม่ใช่โดยไม่มีเหตุผล สวรรค์สั่งให้ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวให้ความสว่างและนำทางพวกเขา สวรรค์ได้กำหนดสี่ฤดู ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว และฤดูร้อน เพื่อควบคุมพวกเขา สวรรค์ส่งหิมะ น้ำค้างแข็ง ฝน และน้ำค้างลงมาเพื่อปลูกธัญพืชห้าชนิด แฟลกซ์ และไหม เพื่อให้ผู้คนสามารถใช้และเพลิดเพลินได้ สวรรค์สถาปนาเนินเขาและแม่น้ำ หุบเหว และหุบเขา และจัดหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อปรนนิบัติมนุษย์หรือนำความชั่วมาให้เขา พระองค์ทรงแต่งตั้งขุนนางและขุนนางให้บำเหน็จแก่ผู้มีคุณธรรมและลงโทษคนชั่ว รวบรวมโลหะ ไม้ นก และสัตว์ป่า และให้บำเพ็ญกุศลเมล็ดพืช ผ้าลินิน และผ้าไหมทั้งห้าเพื่อเสบียงอาหารและเครื่องนุ่งห่มของประชาชน เป็นอย่างนี้ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน

且吾所以知天之愛民之厚者有矣,曰以磨為日月星辰,以昭道之;制為四時春秋冬夏,以紀綱之;雷降雪霜雨露,以長遂五穀麻絲,使民得而財利之;列為山川谿谷,播賦百事,以臨司民之善否;為王公侯伯,使之賞賢而罰暴;賊金木鳥獸,從事乎五穀麻絲,以為民。自古及今,未嘗不有此也。

—  เจตจำนงแห่งสวรรค์บทที่ 27 วรรค 6 แคลิฟอร์เนีย ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตศักราช

การบูชาซ่างตี้ และสวรรค์ในประเทศจีนโบราณรวมถึงการสร้างศาลเจ้า วัดแห่งสวรรค์สุดท้ายและยิ่งใหญ่ที่สุดในปักกิ่ง และการสวดมนต์ ผู้ปกครองของจีนในทุกราชวงศ์ของจีนจะทำพิธีบูชายัญประจำปีให้กับShangdiโดยปกติแล้วจะฆ่าวัวที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นเครื่องสังเวย แม้ว่าความนิยมจะค่อย ๆ ลดลงหลังจากการถือกำเนิดของลัทธิเต๋าและศาสนาพุทธ ท่ามกลางศาสนาอื่น ๆ แนวความคิดนี้ยังคงใช้อยู่ตลอดช่วงก่อนสมัยใหม่และได้รวมอยู่ในศาสนาในภายหลังในประเทศจีน รวมถึงคำศัพท์ที่ใช้โดยคริสเตียนยุคแรกในประเทศจีน แม้จะมีการเพิ่มขึ้นของจิตวิญญาณที่ไม่ใช่เทวนิยมและเทวนิยมซึ่งสนับสนุนโดยลัทธิเต๋าและพุทธศาสนา Shangdi ยังคงได้รับการยกย่องจนถึงจุดสิ้นสุดของราชวงศ์ชิงในฐานะผู้ปกครองคนสุดท้ายของราชวงศ์ชิงประกาศตนเป็นบุตรแห่งสวรรค์

เทนกริช

Tengriism หรือ Tangrism (บางครั้งเก๋ไก๋เป็น Tengriism) บางครั้งเรียกว่า Tengrianism เป็นคำศัพท์สมัยใหม่[ 43]สำหรับศาสนาในเอเชียกลาง ที่ โดดเด่นด้วยคุณสมบัติของชามาน , ผี , โทเท็ ม , ทั้งพระเจ้าหลายพระองค์และ monotheism [44] [45] [ 46) [47]และบูชาบรรพบุรุษ ตามประวัติศาสตร์ ศาสนานี้เป็นศาสนาที่แพร่หลายของชาวบัลการ์เติร์กมองโกลและฮัง กาเรียน เช่นเดียวกับซงนูและฮั่น [48][49]เป็นศาสนาประจำชาติของรัฐเตอร์กโบราณทั้งหก: Avar Khaganate , Old Great Bulgaria , First Bulgarian Empire , Göktürks Khaganate , Eastern TourkiaและTurkic Khaganate ใน Irk Bitigนั้น Tengri ถูกกล่าวถึงว่าเป็น Türük Tängrisi (เทพเจ้าแห่งเติร์ก) [50]คำนี้ถูกมองว่าเป็นศาสนา ประจำชาติ ของ ชาวเตอร์ก

ใน ประเพณี จีนและตูร์โก-มองโกลพระเจ้าสูงสุดมักเรียกกันว่าผู้ปกครองสวรรค์ หรือพระเจ้าฟ้าที่ประทานด้วยพลังอำนาจทุกอย่าง แต่ได้ลดน้อยลงอย่างมากในภูมิภาคเหล่านั้นเนื่องจากการบูชาบรรพบุรุษ ทัศนะแบบ เทวนิยมของลัทธิเต๋าและพุทธศาสนาการปฏิเสธพระเจ้าผู้สร้าง ในบางโอกาสในตำนาน พระเจ้าฟ้าซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้ชายมีความเกี่ยวข้องกับการแต่งงานกับแม่ธรณี ในขณะที่ประเพณีบางอย่างยังคงรักษาอำนาจสูงสุดของพระเจ้าฟ้าไว้ไม่เปิดเผย

ยุโรป

ศาสนาโปรโต-อินโด-ยูโรเปียนโบราณ

เทพประมุขของศาสนาโปรโต-อินโด-ยูโรเปียนคือพระเจ้า* Dyḗus Pḥ a tḗr . คำจำนวนหนึ่งที่ได้มาจากชื่อของเทพเจ้าที่โดดเด่นนี้ถูกใช้ในภาษาต่างๆของอินโด-ยูโรเปียนเพื่อแสดงถึงพระเจ้าองค์เดียว อย่างไรก็ตาม ศาสนาอินโด-ยูโรเปียนโปรโต-อินโด-ยูโรเปียนเองก็ไม่ได้นับถือพระเจ้าองค์เดียว [51]

ในยุโรปตะวันออกประเพณีโบราณของศาสนาสลาฟมีองค์ประกอบของ monotheism ในศตวรรษที่ 6 นักประวัติศาสตร์ชาวไบแซนไทน์Procopiusบันทึกว่าชาวสลาฟ "ยอมรับว่าพระเจ้าองค์เดียวผู้สร้างฟ้าผ่าเป็นเจ้านายเพียงคนเดียวของทั้งหมด: พวกเขาเสียสละวัวและสัตว์บูชายัญทั้งหมดสำหรับเขา" [52]เทพที่ Procopius อ้างถึงคือเทพพายุPerunซึ่งมีชื่อมาจาก* Perk w unosเทพเจ้าสายฟ้าโปรโต - อินโด - ยูโรเปียน ชาวสลาฟโบราณประสานเขากับเทพเจ้าดั้งเดิมThorและผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์ไบเบิล เอลี ยาห์ [53]

ศาสนากรีกโบราณ

กรีกโบราณ

ภาพเหมือนในจินตนาการของXenophanesจากการแกะสลักในศตวรรษที่ 17

เศษเสี้ยวของบทกวีที่ยังหลงเหลืออยู่ของXenophanes ปราชญ์ชาวกรีกคลาสสิกแห่ง Colophonชี้ให้เห็นว่าเขามีทัศนะที่คล้ายคลึงกับพวก monotheists สมัยใหม่มาก [54]บทกวีของเขาวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดดั้งเดิมของเทพมานุษยวิทยาอย่างรุนแรง โดยให้ความเห็นว่า "...ถ้าวัว ม้า และสิงโตมีมือหรือสามารถวาดภาพด้วยมือของพวกเขาและสร้างงานเหมือนที่มนุษย์ทำ... [พวกเขา] ก็จะทำเช่นกัน พรรณนาถึงรูปร่างของเทพเจ้าและทำให้ร่างกายของพวกเขาเป็นแบบที่พวกเขามีอยู่” [55]ในทางกลับกัน เซโนฟาเนสประกาศว่ามี "...พระเจ้าองค์เดียว ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาเทพและมนุษย์ เหมือนมนุษย์ทั้งในรูปแบบและในความคิด" [56]เทววิทยาของ Xenophanes ดูเหมือนจะเป็นศาสนาเดียวกัน แต่ก็ไม่ใช่ลัทธิ monotheistic อย่างแท้จริงในแง่ที่เข้มงวดที่สุด[20]แม้ว่านักปรัชญาบางคนในภายหลัง เช่น Antisthenesเชื่อในหลักคำสอนที่คล้ายกับที่ Xenophanes อธิบาย ความคิดของเขาดูเหมือนจะไม่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง (20)

แม้ว่า ตัว เพลโตจะเป็นผู้นับถือพระเจ้าหลายองค์ แต่ในงานเขียนของเขา เขามักจะนำเสนอโสกราตีสว่ากล่าวถึง "พระเจ้า" ในรูปแบบเอกพจน์ อย่างไรก็ตาม เขามักจะพูดถึงเทพเจ้าในรูปพหูพจน์เช่นกัน ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของ Euthyphroถูกกำหนดให้เป็น "สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหล่าทวยเทพรักเพราะศักดิ์สิทธิ์หรือศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นที่รักของเหล่าทวยเทพ?" [57]

ศาสนาขนมผสมน้ำยา

การพัฒนา monotheism บริสุทธิ์ (ปรัชญา) เป็นผลิตภัณฑ์ของสมัยโบราณตอนปลาย . ในช่วงศตวรรษที่ 2 ถึง 3 ศาสนาคริสต์ในยุคแรกเป็นเพียงหนึ่งในขบวนการทางศาสนาที่แข่งขันกันซึ่งสนับสนุนลัทธิเทวนิยมองค์เดียว

" The One " (Τὸ Ἕν) เป็นแนวคิดที่โดดเด่นในงานเขียนของNeoplatonistsโดยเฉพาะอย่างยิ่งของปราชญ์Plotinus [58]ในงานเขียนของ Plotinus "The One" ถูกอธิบายว่าเป็นสิ่งที่นึกไม่ถึง เหนือธรรมชาติ เป็นตัวเป็นตนทั้งหมด ถาวร ชั่วนิรันดร์ เหตุที่เป็นเหตุซึ่งแทรกซึมอยู่ตลอดการดำรงอยู่ [59]

ซากวิหารอพอลโลที่เดลฟี ประเทศกรีซ

นักพยากรณ์ของอพอลโล จำนวนหนึ่ง จากDidymaและClarusหรือที่เรียกว่า "นักพยากรณ์เชิงเทววิทยา" ซึ่งมีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่ 2 และ 3 CE อ้างว่ามีพระเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียวซึ่งเทพเจ้าแห่งศาสนาหลายองค์เป็นเพียงการสำแดงหรือผู้รับใช้ . [60] ซีอีศตวรรษที่ 4 ซีอีมี นอกเหนือจากศาสนาคริสต์ [61]

พวกHypsistariansเป็นกลุ่มศาสนาที่เชื่อในพระเจ้าสูงสุด ตามเอกสารกรีก การแก้ไขภายหลังของศาสนากรีกนี้ได้รับการปรับไปสู่ลัทธิเทวรูปองค์เดียวเมื่อได้รับการพิจารณาจากประชาชนในวงกว้าง การบูชา Zeus ในฐานะหัวหน้าเทพเจ้าส่งสัญญาณถึงแนวโน้มไปในทิศทางของ monotheism โดยมีเกียรติน้อยกว่าจ่ายให้กับพลังที่กระจัดกระจายของเทพเจ้าที่น้อยกว่า

เอเชียตะวันตก

ศาสนาอับราฮัม

ศาสนายิว

เททรากรัมมาทอนในภาษา Paleo-Hebrew (ศตวรรษที่ 10 ก่อนคริสตศักราชถึง 135 ซีอี ) สคริปต์ อาราเมอิก เก่า (ศตวรรษที่ 10 ก่อนคริสตศักราชถึงซีอีศตวรรษที่ 4) และอักษรฮีบรู สี่เหลี่ยม (ศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตศักราชถึงปัจจุบัน)

ศาสนา ยู ดาย ถือเป็นหนึ่ง ในศาสนา monotheistic ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก[ 62 ] แม้ว่าในศตวรรษที่ 8 ก่อน. [63] [64]เดิมพระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าประจำชาติของอาณาจักรอิสราเอลและอาณาจักรยูดาห์ [65]ในช่วงศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตศักราช การบูชาพระยาห์เวห์ในอิสราเอลเป็นการแข่งขันกับลัทธิอื่น ๆ มากมาย ซึ่งกลุ่ม Yahwist เรียกรวมกันว่าBaals. หนังสือพระคัมภีร์ฮีบรู ที่เก่าแก่ที่สุด สะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันนี้ เช่นเดียวกับในหนังสือโฮเชยาและนาฮูมซึ่งผู้เขียนคร่ำครวญถึง " การละทิ้งความเชื่อ " ของชาวอิสราเอล คุกคามพวกเขาด้วยพระพิโรธของพระเจ้าหากพวกเขาไม่ละทิ้งลัทธิที่มีพระเจ้าหลายองค์ [66] [67]

เมื่อเวลาผ่านไป ลัทธิ นอกรีตของพระยาห์เวห์เริ่มมีความเข้มแข็งมากขึ้นในการต่อต้านการบูชาเทพเจ้าอื่น [63]ต่อมา การปฏิรูปของกษัตริย์ Josiahได้กำหนดรูปแบบของmonolatrism ที่ เข้มงวด หลังจากการล่มสลายของยูดาห์และการเริ่มต้นของการตกเป็นเชลยของชาวบาบิโลนกลุ่มนักบวชและธรรมาจารย์กลุ่มเล็กๆ ได้รวมตัวกันรอบราชสำนักที่ถูกเนรเทศ ที่ซึ่งพวกเขาได้พัฒนาแนวคิดเรื่องพระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าองค์เดียวของโลกเป็นครั้งแรก (20)

วัดที่สองของศาสนายูดายและต่อมาRabbinic Judaismกลายเป็น monotheistic อย่างเคร่งครัด [68] บา บิโลนทัลมุดอ้างอิงถึง "เทพเจ้าต่างชาติ" อื่น ๆ ว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงซึ่งมนุษย์เข้าใจผิดว่าความเป็นจริงและอำนาจ [69]หนึ่งในข้อความที่รู้จักกันดีที่สุดของRabbinic Judaismเกี่ยวกับ monotheism คือหลักการแห่งศรัทธา ที่สอง ของMaimonides '13 :

พระเจ้า สาเหตุทั้งหมด ทรงเป็นหนึ่งเดียว นี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นหนึ่งเดียวในหนึ่งคู่ หรือสิ่งใดที่เหมือนสปีชีส์ (ซึ่งรวมถึงบุคคลจำนวนมาก) หรืออย่างใดอย่างหนึ่งในวัตถุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง หรือเป็นวัตถุธรรมดาเพียงชิ้นเดียวที่แบ่งได้ไม่สิ้นสุด ตรงกันข้าม พระเจ้าเป็นเอกภาพ ไม่เหมือนเอกภาพอื่นใดที่เป็นไปได้ [70]

บางคนในศาสนายิวและศาสนาอิสลามปฏิเสธแนวคิดของศาสนาคริสต์เรื่อง monotheism [71]ยูดายสมัยใหม่ใช้คำว่าshitufเพื่ออ้างถึงการบูชาพระเจ้าในลักษณะที่ศาสนายิวถือว่าไม่ใช่ monotheistic อย่างหมดจด (แม้ว่าจะยังอนุญาตสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิว) หรือ polytheistic (ซึ่งจะเป็นสิ่งต้องห้าม) [72]

ศาสนาคริสต์

ตรีเอกานุภาพ เป็น ความเชื่อในศาสนาคริสต์ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดียวในสาระสำคัญ แต่มีสามบุคคล: พระเจ้า พระบิดาพระเจ้าพระบุตร ( พระเยซู ) และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ [73]

ในบรรดาคริสเตียนยุคแรกมีการถกเถียงกันอย่างมากเกี่ยวกับธรรมชาติของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ โดยที่บางคนปฏิเสธการมาจุติแต่ไม่ยอมรับความเป็นพระเจ้าของพระเยซู ( ลัทธิโดเชติส ) และคนอื่นๆ ในเวลาต่อมาเรียกร้องให้มีแนวคิดเกี่ยวกับพระเจ้าอาเรียน แม้จะมี สภาท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งแห่งก่อนหน้านี้ที่ปฏิเสธการอ้างสิทธิ์ของ Arius ประเด็นเกี่ยวกับ ศาสนาคริสต์นี้จะต้องเป็นหนึ่งในประเด็นที่กล่าวถึงในสภาที่หนึ่งของไนซีอา

สภาแห่งแรกของไนซีอา ซึ่งจัดขึ้นที่ไนซีอา (ในตุรกี ปัจจุบัน ) เรียกประชุมโดยจักรพรรดิ คอนสแตนตินที่ 1 แห่งโรมัน ในปี ค.ศ. 325 เป็นสภาผู้แทนราษฎรแห่งแรกของโลก[74]สภาบิชอปแห่งจักรวรรดิโรมันและที่สำคัญที่สุดคือส่งผลให้มีเครื่องแบบชุดแรกหลักคำสอน ของ คริสเตียนที่เรียกว่าNicene Creed ด้วยการสร้างลัทธิ ได้มีการกำหนดแบบอย่างสำหรับสภาสังฆมณฑลทั่วไปในสมัยต่อมาของพระสังฆราช (สมัชชา)เพื่อสร้างข้อความเกี่ยวกับความเชื่อและหลักการของ ลัทธิ ออร์โธดอกซ์ - เจตนาที่จะกำหนดลัทธิร่วมกันสำหรับคริสตจักรและที่อยู่ความคิด นอกรีต

จุดประสงค์หนึ่งของสภาคือเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งในอเล็กซานเดรียเกี่ยวกับธรรมชาติของพระเยซูในความสัมพันธ์กับพระบิดา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ว่าพระเยซูจะทรงเป็นองค์เดียวกันกับพระเจ้าพระบิดาหรือเป็นเพียง พระ สารที่คล้ายคลึงกัน ทั้งหมดยกเว้นอธิการสองคนรับตำแหน่งแรก ในขณะที่อาร์กิวเมนต์ของ Arius ล้มเหลว

พระเจ้าในการสร้างอาดัมปูนเปียกโดยMichelangelo (ค. 1508–1512)

ประเพณีดั้งเดิมของคริสต์ศาสนา (Eastern Orthodox, Oriental Orthodox, Roman Catholic และ Protestants ส่วนใหญ่) เป็นไปตามการตัดสินใจนี้ ซึ่งได้รับการยืนยันอีกครั้งในปี 381 ที่สภาที่ 1 แห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิลและได้พัฒนาเต็มที่ผ่านงานของบรรพบุรุษCappadocian พวกเขาถือว่าพระเจ้าเป็นเอนทิตีตรีเอกานุภาพที่เรียกว่าตรีเอกานุภาพ ซึ่งประกอบด้วย " บุคคล " สามคน พระเจ้าพระบิดา พระเจ้า พระบุตรและพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทั้งสามนี้อธิบายว่าเป็น "สารเดียวกัน" ( ὁμοούσιος )

คริสเตียนยืนยันอย่างท่วมท้นว่า monotheism เป็นศูนย์กลางของความเชื่อของคริสเตียน ดังที่ Nicene Creed (และอื่น ๆ ) ซึ่งให้คำจำกัดความของคริสเตียนออร์โธดอกซ์เกี่ยวกับตรีเอกานุภาพเริ่มต้นขึ้น: "ฉันเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว" ตั้งแต่ก่อนคริสต์ศักราช 325 ซีอี บุคคลคริสเตียนหลายคนสนับสนุน[75]ความลึกลับของตรีเอกานุภาพ -ธรรมชาติของพระเจ้าในฐานะวิชาชีพด้านกฎเกณฑ์แห่งศรัทธา ตามที่โรเจอร์ อี. โอลสันและคริสโตเฟอร์ ฮอลล์กล่าว ผ่านการอธิษฐาน การทำสมาธิ การศึกษาและการปฏิบัติ ชุมชนคริสเตียนสรุปว่า "พระเจ้าจะต้องดำรงอยู่เป็นทั้งเอกภาพและตรีเอกานุภาพ" โดยประมวลสิ่งนี้ในสภาสากลเมื่อปลายศตวรรษที่ 4 [76]

คริสเตียนสมัยใหม่ส่วนใหญ่เชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์คือตรีเอกานุภาพ ซึ่งหมายความว่าบุคคลทั้งสามของตรีเอกานุภาพอยู่ในความสามัคคีซึ่งแต่ละคนก็เป็นพระเจ้าทั้งหมดเช่นกัน พวกเขายังยึดหลักคำสอนของพระเยซูคริสต์ ที่ มนุษย์ เป็นพระเจ้า ในฐานะพระเจ้าที่จุติมา คริสเตียนเหล่านี้ยังไม่เชื่อว่าหนึ่งในสามร่างศักดิ์สิทธิ์คือพระเจ้าองค์เดียว และอีกสองคนไม่ใช่ แต่ทั้งสามเป็นพระเจ้าที่ลึกลับและเป็นหนึ่งเดียว ศาสนาคริสต์อื่นๆ รวมทั้งUnitarian Universalism , พยานพระยะโฮวา , มอร์มอนและอื่น ๆไม่แบ่งปันความคิดเห็นเหล่านั้นเกี่ยวกับตรีเอกานุภาพ

ศาสนาคริสต์บางศาสนา เช่นลัทธิมอร์มอนโต้แย้งว่าความจริงแล้วพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์นั้นแยกจากกัน ซึ่งรวมถึงพระเจ้าพระบิดา พระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ [77]แต่ละคนมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนในการดำรงอยู่ที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ [78]ยิ่งไปกว่านั้น มอร์มอนเชื่อว่าต่อหน้าสภาไนซีอา ความเชื่อที่โดดเด่นในหมู่คริสเตียนยุคแรกๆ หลายคนคือพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์เป็นบุคคลสามคนแยกกัน เพื่อสนับสนุนมุมมองนี้ พวกเขาอ้างถึงตัวอย่างคริสเตียนยุคแรกเกี่ยวกับความเชื่อในการ อยู่ ใต้บังคับบัญชา [79]

Unitarianismเป็นขบวนการเทววิทยาที่ได้รับการตั้งชื่อตามความเข้าใจของพระเจ้าในฐานะบุคคลหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับ Trinitarianism [80]

บางคนในศาสนายิวและบางคนในศาสนาอิสลามไม่ถือว่าคริสต์ศาสนาแบบตรีเอกานุภาพเป็นรูปแบบที่บริสุทธิ์ของเทวนิยมองค์เดียว เนื่องมาจากหลักคำสอนของคริสเตียนที่ มีเทวรูปพหุรูปพหูพจน์ของ ตรีเอกานุภาพจำแนกเป็นshitufในศาสนายิวและหลีกเลี่ยงในศาสนาอิสลาม [81] [72] [82]คริสเตียนตรีเอกานุภาพโต้แย้งว่าหลักคำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพเป็นนิพจน์ที่ถูกต้องของ monotheism โดยอ้างว่าตรีเอกานุภาพไม่ได้ประกอบด้วยเทพ สามองค์ที่แยกจากกัน แต่มีสามคนซึ่ง ดำรงอยู่อย่างคงเส้นคงวา (เป็นหนึ่ง ส สาร ) ภายในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์เดียว [83] [84]

อิสลาม

อักษรอาหรับอ่านว่า "อัลลอฮ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

ในศาสนาอิสลามพระเจ้า ( อั ลลอฮ์) ทรง เป็นผู้ทรงอานุภาพและรอบรู้ ทรงเป็นผู้สร้าง ผู้ค้ำจุน ผู้กำหนด และผู้พิพากษาของจักรวาล [85] [86] พระเจ้าในศาสนาอิสลามเป็นเอกพจน์อย่างเคร่งครัด ( tawhid ) [87]เฉพาะ ( wahid ) และโดยเนื้อแท้เป็นหนึ่ง ( ahad ) ผู้ทรงเมตตาและมีอำนาจทุกอย่าง [88]อัลลอฮ์มีอยู่บนอัลอาร์ช [คัมภีร์กุรอาน 7:54] แต่อัลกุรอานกล่าวว่า "ไม่มีนิมิตใดสามารถจับพระองค์ได้ ทว่าการเข้าใจของพระองค์อยู่เหนือนิมิตทั้งหมด พระเจ้าอยู่เหนือความเข้าใจทั้งหมด แต่ยังคุ้นเคยกับทุกสิ่ง " [คัมภีร์กุรอาน 6:103] [86]อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวและเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันที่บูชาในศาสนาคริสต์และยูดาย ( 29:46 ) [89]

ศาสนาอิสลามถือกำเนิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 7 ในบริบทของทั้งศาสนาคริสต์และศาสนายิว โดยมีองค์ประกอบเฉพาะเรื่องคล้ายกับลัทธิไญยนิยม [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97]ความเชื่อของอิสลามระบุว่ามูฮัมหมัดไม่ได้นำศาสนาใหม่มาจากพระเจ้า แต่เป็นศาสนาเดียวกันกับที่อับราฮัมโมเสส , ดาวิดพระเยซูและผู้เผยพระวจนะ คนอื่นๆ ทั้งหมด ของพระเจ้า [98]การยืนยันของศาสนาอิสลามคือข้อความของพระเจ้าได้รับความเสียหาย บิดเบือน หรือสูญหายไปตามกาลเวลา และอัลกุรอานถูกส่งไปยังมูฮัมหมัดเพื่อแก้ไขข้อความที่หายไปของTawrat (โตราห์), Injil (Gospel) และZabur [99] [100] [101] [102] [103] [104]

คัมภีร์อัลกุรอานยืนยันการมีอยู่ของสัจธรรมเดียวและสมบูรณ์ที่อยู่เหนือโลก สิ่งมีชีวิตที่มีเอกลักษณ์และแบ่งแยกไม่ได้ซึ่งเป็นอิสระจากการสร้าง [105]อัลกุรอานปฏิเสธรูปแบบการคิดแบบเลขฐานสอง เช่น ความคิดเรื่องความเป็นคู่ของพระเจ้า โดยโต้แย้งว่าทั้งความดีและความชั่วเกิดจากการกระทำที่สร้างสรรค์ของพระเจ้า พระเจ้าเป็นพระเจ้าสากลมากกว่าพระเจ้าท้องถิ่น เผ่า หรือตำบล; ผู้ที่รวมเอาค่านิยมที่ยืนยันทั้งหมดและลำธารไม่มีความชั่วร้าย [16] อัชอารีเทววิทยาซึ่งครอบงำอิสลามสุหนี่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 ถึงศตวรรษที่สิบเก้า ยืนกรานที่จะอยู่เหนือพระเจ้าขั้นสูงสุด และถือได้ว่าเอกภาพของพระเจ้าไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยเหตุผลของมนุษย์ Ash'arism สอนว่าความรู้ของมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องนี้จำกัดเฉพาะสิ่งที่เปิดเผยผ่านศาสดาพยากรณ์ และในความขัดแย้งเช่นการสร้างความชั่วร้ายของพระเจ้า การเปิดเผยต้องยอมรับbila kayfa (โดยไม่ต้องถาม) [107]

เตาฮีดถือเป็นบทความที่สำคัญที่สุดของอาชีพศรัทธาของ ชาวมุสลิม "ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระเจ้ามูฮัมหมัดเป็นผู้ส่งสารของพระเจ้า [18 ]การระบุถึงความเป็นพระเจ้าต่อสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นบาปเพียงอย่างเดียวที่ยกโทษให้ไม่ได้ที่กล่าวถึงในอัลกุรอาน[106]คำสอนของอิสลามทั้งหมดตั้งอยู่บนหลักการของเตาฮี[109]

ปราชญ์อิสลามยุคกลางAl-Ghazaliเสนอข้อพิสูจน์ของ monotheism จากอำนาจทุกอย่างโดยยืนยันว่ามีเพียงสิ่งมีชีวิตที่มีอำนาจทุกอย่างเท่านั้น เพราะถ้ามีสองสิ่งมีชีวิตที่มีอำนาจทุกอย่างที่หนึ่งจะมีอำนาจเหนือคนที่สอง ดังนั้นจึงเป็นนัยว่ามีเพียงสิ่งมีชีวิตที่มีอำนาจทุกอย่างเท่านั้น [110]

ตามธรรมเนียมที่พวกเขายอมรับแนวคิดเรื่อง monotheism โดยมีเอกสิทธิ์เป็นพระเจ้า ยูดาย[71]และศาสนาอิสลามปฏิเสธแนวคิดคริสเตียนเรื่อง monotheism ศาสนายิวใช้คำว่าShitufเพื่ออ้างถึงวิธีการนมัสการพระเจ้าที่ไม่ใช่ monotheistic แม้ว่าชาวมุสลิมจะนับถือพระเยซู ( อีซาในภาษาอาหรับ) ในฐานะผู้เผยพระวจนะ แต่พวกเขาไม่ยอมรับหลักคำสอนที่ว่าเขาเป็นบุตรที่ถือกำเนิดมาจากพระเจ้า

ลัทธิมณเฑียร

จี้มันดา

Mandaeism หรือ Mandaeanism ( อาหรับ : مندائية Mandā'īyah ) ซึ่งบางครั้งเรียกว่า Sabianism เป็นศาสนา monotheistic , Gnosticและชาติพันธุ์ [111] [112] : 1  Mandaeans ถือว่าอาดัมเซโนอาห์เชและยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเป็นผู้เผยพระวจนะ โดยที่อาดัมเป็นผู้ก่อตั้งศาสนา และยอห์นเป็นผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสุดท้าย [113] : 45 ชาว Mandaean เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวที่ชื่อHayyi Rabbiหมายถึง 'The Great Life' หรือ 'The Great Living God'[114]ชาว Mandaeans พูดภาษาอาราเมอิกตะวันออกที่เรียกว่า Mandaic ชื่อ 'Mandaean' มาจากภาษาอราเมอิกซึ่งแปลว่า "ความรู้" เช่นเดียวกับคำพังเพย ในภาษา กรีก [115] [116]คำว่า 'Sabianism' มาจากชาว Sabians (อาหรับ: الصابئة , al-Ṣābiʾa ) กลุ่มศาสนาลึกลับที่กล่าวถึงสามครั้งในคัมภีร์กุรอานควบคู่ไปกับชาวยิว คริสเตียน และโซโรอัสเตอร์ในฐานะ 'ผู้คนใน หนังสือ' และชื่อที่ชาว Mandaeans และกลุ่มศาสนาอื่น ๆ อ้างชื่อในอดีต เพื่อให้ได้มาซึ่งการคุ้มครองทางกฎหมาย ( ธรรมะ ) ที่เสนอโดยกฎหมายอิสลาม [117] Mandaeans ยอมรับว่าพระเจ้าเป็นนิรันดร์ ผู้สร้างทั้งหมด หนึ่งเดียวในการปกครองที่ไม่มีหุ้นส่วน [118]

ศาสนาบาไฮ

Bahá'í House of Worship, Langenhainประเทศเยอรมนี

พระเจ้าในศาสนาบาไฮได้รับการสอนให้เป็นผู้ดำรงอยู่ที่ไม่เสื่อมสลายและไม่ได้สร้างมา ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของการดำรงอยู่ ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจได้อย่างเต็มที่ ความเข้าใจดั้งเดิมของมนุษย์เกี่ยวกับพระเจ้าเกิดขึ้นได้จากการสำแดงของพระองค์ผ่านการสำแดง ตัวกลางอันศักดิ์สิทธิ์ของ พระองค์ [119] [120]ในศรัทธาของบาไฮ หลักคำสอนของคริสเตียนเช่นตรีเอกานุภาพถูกมองว่าเป็นการประนีประนอมกับทัศนะของบาไฮว่าพระเจ้าเป็นโสดและไม่มีความเท่าเทียมกัน[121] และการมีอยู่จริงของศาสนาบาไฮเป็นการท้าทายต่อศาสนาอิสลาม หลักคำสอนสุดท้ายของการเปิดเผยของมูฮัมหมัด [122]

พระเจ้าในศาสนาบาไฮสื่อสารกับมนุษยชาติผ่านสื่อกลางอันศักดิ์สิทธิ์ ที่รู้จักกันในนามการสำแดงของพระเจ้า [123]การสำแดงเหล่านี้สร้างศาสนาในโลก [120]โดยผ่านตัวกลางอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ที่มนุษย์สามารถเข้าหาพระเจ้าได้ และโดยทางพวกเขา พระเจ้านำการเปิดเผยและกฎหมายจากสวรรค์มา [124]

ความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้าเป็นหนึ่งในคำสอนหลักของศาสนาบา ไฮ คำอธิษฐานบังคับในศาสนาบาไฮเกี่ยวข้องกับคำให้การแบบเอกเทวนิยมอย่างชัดแจ้ง [125] [126]พระเจ้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เสื่อมสลายและไม่ได้ถูกสร้างซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด [127]เขาถูกอธิบายว่าเป็น "พระเจ้าส่วนตัว ที่ไม่มีใครรู้ ไม่สามารถเข้าถึงได้ แหล่งที่มาของการเปิดเผยทั้งหมด ชั่วนิรันดร์ทุกหนทุกแห่งอยู่ทุกหนทุกแห่งและ ทรง ฤทธานุภาพ " [128] [129]แม้ว่าจะอยู่เหนือธรรมชาติและไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง แต่ภาพของเขาก็สะท้อนให้เห็นในการสร้างของเขา จุดประสงค์ของการสร้างสรรค์คือเพื่อให้ผู้ที่ถูกสร้างมีความสามารถที่จะรู้จักและรักผู้สร้าง [130]พระเจ้าสื่อสารเจตจำนงและจุดประสงค์ของพระองค์แก่มนุษยชาติผ่านสื่อกลางที่เรียกว่าManifestations of Godซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะและผู้ส่งสารที่ก่อตั้งศาสนาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน [123]

ราสตาฟารี

Rastafariซึ่งบางครั้งเรียกว่า Rastafarianism จัดเป็นทั้งขบวนการทางศาสนาใหม่และ การเคลื่อนไหว ทางสังคม พัฒนาขึ้นในจาเมกาในช่วงทศวรรษที่ 1930 มันขาดอำนาจจากส่วนกลางใด ๆ และมีความแตกต่างกันมากในหมู่ผู้ปฏิบัติงานที่เรียกว่า Rastafari, Rastafarians หรือ Rastas

Rastafari อ้างถึงความเชื่อของพวกเขาซึ่งมีพื้นฐานมาจากการตีความพระคัมภีร์โดยเฉพาะว่า "Rastalogy" ศูนย์กลางคือความเชื่อแบบ monotheistic ในพระเจ้าองค์เดียว—เรียกว่าJah— ซึ่งสถิต อยู่ภายในแต่ละบุคคลเพียงบางส่วน. อดีตจักรพรรดิแห่งเอธิโอเปียHaile Selassieได้รับความสำคัญจากศูนย์กลาง Rastas หลายคนถือว่าเขาเป็นร่างจุติของ Jah บนโลกและเป็นการ เสด็จมาครั้งที่สอง ของพระคริสต์ คนอื่นๆ ถือว่าเขาเป็นผู้เผยพระวจนะที่เป็นมนุษย์ซึ่งรับรู้ถึงความเป็นพระเจ้าภายในอย่างครบถ้วนภายในทุกคน

อียิปต์โบราณ

เอเทนนิสม์

ฟาโรห์อาเคนาเตนและครอบครัวของเขาบูชาเอเทน

Amenhotep IVเริ่มแนะนำAtenismในปีที่ 5 ของรัชกาลของพระองค์ (1348/1346 ก่อนคริสตศักราช) ในช่วงราชวงศ์ที่ 18ของอาณาจักรใหม่ เขายกAten ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็น เทพสุริยะของอียิปต์ที่ค่อนข้างคลุมเครือซึ่งเป็นตัวแทนของจานของดวงอาทิตย์ ให้อยู่ในสถานะของพระเจ้าสูงสุดในวิหารแพนธีออนของอียิปต์ [131]เพื่อเน้นการเปลี่ยนแปลง ชื่อของเอเทนถูกเขียนใน รูปแบบ cartouche ที่ ปกติสงวนไว้สำหรับฟาโรห์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมของ Atenism การปฏิรูปศาสนานี้ดูเหมือนจะตรงกับการประกาศเทศกาลเส็ ดเป็นการฉลองกาญจนาภิเษกที่มุ่งเสริมอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของฟาโรห์ ประเพณีนี้จัดขึ้นในปีที่สามสิบของรัชกาลฟาโรห์ อาจเป็นเทศกาลเพื่อเป็นเกียรติแก่อาเมนโฮเทปที่ 3ซึ่งนักอียิปต์วิทยาบางคน[ ใคร? ]คิดว่ามีความ เกี่ยวข้องกับ Amenhotep IV ลูกชายของเขาตั้งแต่สองถึงสิบสองปี

ปีที่ 5 เชื่อกันว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อสร้างเมืองหลวงใหม่ของ Amenhotep IV ที่ชื่อว่าAkhetaten ( Horizon of the Aten ) ในบริเวณที่รู้จักกันในชื่อAmarna ใน ปัจจุบัน [132]หลักฐานนี้ปรากฏอยู่บนสามของเขตแดนstelaeที่ใช้ในการทำเครื่องหมายเขตแดนของเมืองหลวงใหม่นี้ [ ต้องการอ้างอิง ]ในเวลานี้ Amenhotep IV ได้เปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการเป็น Akhenaten ( เห็นด้วย กับ Aten ) เพื่อเป็นหลักฐานของการนมัสการครั้งใหม่ของเขา [132]วันที่กำหนดสำหรับเหตุการณ์คาดว่าจะลดลงประมาณ 2 มกราคมของปีนั้น [ ต้องการการอ้างอิง ]ในปีที่ 7 ของรัชกาลของพระองค์ (1346/1344 ก่อนคริสตศักราช) เมืองหลวงถูกย้ายจากธีบส์ไปยังอาเคทาเตน (ใกล้กับเมืองอามาร์นาสมัยใหม่) แม้ว่าการก่อสร้างเมืองนี้ดูเหมือนจะดำเนินต่อไปอีกสองปี [133]ในการย้ายศาลของเขาจากศูนย์พิธีดั้งเดิม Akhenaten กำลังส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งในจุดสนใจของอำนาจทางศาสนาและการเมือง [ ต้องการการอ้างอิง ]

การเคลื่อนไหวดังกล่าวแยกฟาโรห์และราชสำนักออกจากอิทธิพลของฐานะปุโรหิตและจากศูนย์กลางการสักการะตามประเพณี แต่พระราชกฤษฎีกาของพระองค์ก็มีความสำคัญทางศาสนาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเช่นกัน เมื่อรวมกับการเปลี่ยนชื่อแล้ว เป็นไปได้ว่าการย้ายไปยังอามาร์นาก็มีความหมายเช่นกัน เป็นสัญญาณของการตายและการเกิดใหม่เชิงสัญลักษณ์ของ Akhenaten [ อ้างจำเป็น ]มันอาจจะใกล้เคียงกับการตายของพ่อของเขาและการสิ้นสุดของ coregency [ ต้องการการอ้างอิง ]นอกเหนือจากการสร้างเมืองหลวงใหม่เพื่อเป็นเกียรติแก่ Aten แล้ว Akhenaten ยังดูแลการก่อสร้างอาคารวัด ที่ใหญ่โตที่สุด ในอียิปต์โบราณ รวมถึงที่Karnakและอีกแห่งที่ Thebes ใกล้กับวัดเก่าของอามุน . [ ต้องการการอ้างอิง ]

ในปีที่ 9 (1344/1342 ก่อนคริสตศักราช) Akhenaten ได้ประกาศศาสนาใหม่ของเขาในรูปแบบที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง โดยประกาศว่า Aten ไม่เพียง แต่เป็นเทพเจ้าสูงสุดแห่งวิหารแพนธีออนของอียิปต์เท่านั้น แต่ยังเป็นพระเจ้าองค์เดียวของอียิปต์ โดยมีตัวเขาเองเป็นผู้กลางระหว่าง Aten และ ชาวอียิปต์ [ ต้องการการอ้างอิง ]ลักษณะสำคัญของ Atenism รวมถึงการห้ามรูปเคารพและภาพอื่น ๆ ของ Aten ยกเว้นแผ่นสุริยะที่ฉายรังสีซึ่งรังสี (โดยทั่วไปจะปรากฎในมือ) ดูเหมือนจะเป็นตัวแทนของวิญญาณที่มองไม่เห็นของ Aten [ ต้องการการอ้างอิง ] Akhenaten ทำให้ชัดเจนว่ารูปของ Aten เป็นตัวแทนของพระเจ้าเท่านั้น แต่พระเจ้าอยู่เหนือการสร้างและไม่สามารถเข้าใจหรือเป็นตัวแทนได้อย่างเต็มที่ [134]Aten ถูกกล่าวถึงโดย Akhenaten ในคำอธิษฐาน เช่นGreat Hymn to the Aten : "โอ้ พระเจ้าองค์เดียวที่ไม่มีใครอยู่เคียงข้าง"

รายละเอียดของเทววิทยา Atenist ยังไม่ชัดเจน การกีดกันพระเจ้าองค์เดียวและการห้ามรูปเคารพเป็นการออกจากประเพณีของอียิปต์อย่างสิ้นเชิง แต่นักวิชาการ[ ใคร? ]เห็น Akhenaten เป็นผู้ปฏิบัติ monolatry มากกว่า monotheism ในขณะที่เขาไม่ได้ปฏิเสธการดำรงอยู่ของพระเจ้าอื่น ๆ อย่างแข็งขัน; เขาเพียงแค่ละเว้นจากการบูชาใด ๆ ยกเว้น Aten [ ต้องการการอ้างอิง ] Akhenaten เกี่ยวข้องกับ Aten กับ Ra และหยิบยกความโดดเด่นของ Aten ขึ้นมาใหม่ในขณะที่การต่ออายุความเป็นราชาของ Ra [135]

ภายใต้ผู้สืบทอดของอาเคนาเตน อียิปต์หวนกลับไปสู่ศาสนาดั้งเดิม และอาเคนาเตนเองก็ถูกประณามว่าเป็นพวกนอกรีต [ ต้องการการอ้างอิง ]

โซโรอัสเตอร์

Faravahar (หรือ Ferohar) หนึ่งในสัญลักษณ์หลักของลัทธิโซโรอัสเตอร์ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการพรรณนาถึง Fravashi (วิญญาณผู้พิทักษ์)

ลัทธิ โซโรอัสเตอร์เป็นการผสมผสานระหว่าง ลัทธิ จักรวาลคู่และ เอก เทวนิยมแบบเอกเทวนิยม ซึ่งทำให้ศาสนาต่าง ๆ ในโลกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการโต้แย้งกันว่าพวกเขาเป็นแบบ monotheistic หรือไม่เนื่องจากการมีอยู่ของ Ahura Mainyu และการดำรงอยู่ของเทพเจ้าที่น้อย กว่าเช่นAharaniyita [136] [137] [ε]

โดยลัทธิโซโรอัสเตอร์บางคนถือเป็นศาสนาที่มีพระเจ้าองค์เดียว[138]แต่สิ่งนี้ถูกโต้แย้งว่าเป็นทั้งความจริงและเท็จโดยนักวิชาการทั้งสอง และโซโรอัสเตอร์เอง แม้ว่าลัทธิโซโรอัสเตอร์มักถูกมองว่า[139]เป็นลัทธิทวินิยม ทวิเทวนิยม หรือไบเทวนิยม เพราะเชื่อในการสะกดจิตของอาฮูรามาสด้า (เจ้าปราชญ์) ที่ ดี ในท้ายที่สุด และ อัง กรา มายยู (วิญญาณแห่งการทำลายล้าง) ที่ชั่ว ร้ายในที่สุด โซโรอัสเตอร์เคยเป็นหนึ่งในศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในฐานะศาสนาที่เป็นทางการของจักรวรรดิเปอร์เซีย โดยนักวิชาการบางคน[ ใคร? ]ชาวโซโรอัสเตอร์ ("Parsis" หรือ "Zartoshtis") บางครั้งได้รับการยกย่องว่าเป็นพวก monotheists คนแรกและมีอิทธิพลต่อศาสนาอื่นของโลก สถิติที่รวบรวมได้ประเมินจำนวนสมัครพรรคพวกระหว่าง 100,000 ถึง 200,000 [140]โดยมีสมัครพรรคพวกที่อาศัยอยู่ในหลายภูมิภาครวมถึงเอเชียใต้

โอเชียเนีย

ศาสนาอะบอริจินของออสเตรเลีย

โดยทั่วไปแล้วชาวอะบอริจินชาวออสเตรเลียมักถูกอธิบายว่าเป็นพหุเทวนิยมในธรรมชาติ [141]แม้ว่านักวิจัยบางคนอายที่จะอ้างถึงตัวเลขของ Dreamtimeว่า "เทพเจ้า" หรือ "เทพ" พวกเขาได้รับการอธิบายอย่างกว้าง ๆ เช่นนี้เพื่อความเรียบง่าย [142]

ในวัฒนธรรมของออสเตรเลียตะวันออกเฉียงใต้ บิดาแห่งท้องฟ้าBaiame ถูกมองว่าเป็นผู้สร้างจักรวาล (แม้ว่าบางครั้งพระเจ้าอื่น ๆ เช่น YhiหรือBunjilจะใช้บทบาทนี้) และอย่างน้อยในหมู่Gamilaraayที่เคารพนับถือเหนือบุคคลในตำนานอื่น ๆ [143]สมการระหว่างเขากับพระเจ้าของคริสเตียนเป็นเรื่องธรรมดาในหมู่มิชชันนารีและชาวอะบอริจินคริสเตียนสมัยใหม่ [144]

Yolngu มี การติดต่อกับ Makassans อย่างกว้างขวางและยอมรับการปฏิบัติทางศาสนาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศาสนาอิสลาม พระเจ้า Walitha'walitha มีพื้นฐานมาจากอัลลอฮ์ (โดยเฉพาะกับ คำต่อท้าย wa-Ta'ala ) แต่ในขณะที่เทพองค์นี้มีบทบาทในพิธีศพก็ไม่มีความชัดเจนว่า "เหมือนอัลลอฮ์" ในแง่ของหน้าที่หรือไม่ [145]

หมู่เกาะอันดามัน

ศาสนาของชาวอันดามันบางครั้งได้รับการอธิบายว่าเป็น "ลัทธิเทวนิยมเทวนิยม" ซึ่งเชื่อในเทพเจ้าองค์เดียว ปาลูกา ผู้สร้างจักรวาล [146]อย่างไรก็ตาม ปาลูกาไม่ได้รับการบูชา และยังเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นตัวตนของมนุษย์ในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ [147]

เอเชียใต้

ศาสนาฮินดู

พระกฤษณะทรงแสดงพระวิษณุปา (รูปแบบสากล) ต่อ พระ อรชุนในสนามรบคุรุ กเศตรา

ในฐานะที่เป็นศาสนาเก่าแก่ ศาสนาฮินดูสืบทอดแนวความคิดทางศาสนาตั้งแต่ พระเจ้าองค์เดียว, พระเจ้าหลายองค์ , ลัทธิปาน เทวนิยม , ลัทธิบูชา พระเจ้า , ลัทธิmonismและ ลัทธิอ เทวนิยมเป็นต้น; [148] [149] [150] [151]และแนวความคิดของพระเจ้ามีความซับซ้อนและขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลและประเพณีและปรัชญาที่ปฏิบัติตาม

ทัศนะของชาวฮินดูกว้างและหลากหลายตั้งแต่ลัทธิเทวนิยม ผ่านลัทธิเทวนิยมและเทวนิยม (หรือเรียกว่าเทวนิยมแบบเทวนิยมโดยนักวิชาการบางคน) ไปจนถึงเทวเทวนิยมและแม้แต่ลัทธิอเทวนิยม ศาสนาฮินดูไม่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นเพียงพระเจ้าหลายองค์เท่านั้น ผู้นำศาสนาฮินดูมักเน้นย้ำว่าถึงแม้รูปแบบของพระเจ้ามีมากมายและวิธีการสื่อสารกับพระองค์นั้นมีมากมาย พระเจ้าก็ทรงเป็นหนึ่งเดียว บูชาของมูรติเป็นวิธีสื่อสารกับพระเจ้าองค์เดียวที่เป็นนามธรรม ( พราหมณ์ ) ซึ่งสร้าง ค้ำจุน และละลายการสร้าง [152]

ฤคเวท 1.164.46,

พระอินทร์ มิตรา วรุฏัมฆนิมาหุรโธ ดิวิยัง ส สุปะรฺโฺฆะรุตมัน,
เอก สัต วิปรา พะหุฑา วตันตยฆนิญ ยะมะง มาตาริศวานามาหุง
เรียกท่านว่า อินทร์ มิตรา วรุณ อัคนี ท่านเป็นครุฑมีปีกมีปีกสูงส่ง
สำหรับสิ่งที่เป็นหนึ่ง ปราชญ์ให้ตำแหน่งมากมายที่พวกเขาเรียกว่า Agni, Yama, Mātariśvan" (trans. Griffith )

ประเพณีของ Gaudiya Vaishnavas, Nimbarka SampradayaและสาวกของSwaminarayanและVallabhaถือว่ากฤษณะเป็นแหล่งกำเนิดของอวตารทั้งหมด[153]และที่มาของพระวิษณุเองหรือจะเหมือนกับพระนารายณ์ ดังนั้น พระองค์จึงถือเป็น สวายัม ภะคะวัน. [154] [155] [156]

เมื่อกฤษณะได้รับการยอมรับว่าเป็นSvayam Bhagavanก็สามารถเข้าใจได้ว่านี่เป็นความเชื่อของGaudiya Vaishnavism [ 157] Vallabha Sampradaya [ 158]และNimbarka Sampradayaซึ่งกฤษณะได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งกำเนิดของอวตารอื่น ๆ ทั้งหมด และที่มาของพระวิษณุเอง ความเชื่อนี้มีพื้นฐานมาจาก "จากคำกล่าวที่มีชื่อเสียงของ Bhagavatam" [159] (1.3.28) [160]ทัศนะที่แตกต่างจากแนวคิดทางเทววิทยานี้คือแนวคิดของพระกฤษณะเป็นอวตารของพระนารายณ์หรือพระวิษณุ. อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าถึงแม้จะเป็นเรื่องปกติที่จะพูดถึงพระวิษณุว่าเป็นที่มาของอวตาร แต่นี่เป็นเพียงหนึ่งในชื่อของพระเจ้าแห่งไวษณพที่รู้จักกันในนามพระนารายณ์วสุเทวะและกฤษณะ และอยู่เบื้องหลังแต่ละชื่อเหล่านั้น มีร่างอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจสูงสุดในลัทธิไวษณพ [161]

ฤคเวทกล่าวถึงความคิดแบบองค์เดียว เช่นเดียวกับAtharva VedaและYajur Veda : "เทวดามักจะมองหาที่พำนักสูงสุดของพระวิษณุ" ( ตาด viṣṇoḥ paramaṁ padaṁ sada paśyanti sṻrayaḥ Rig Veda 1.22.20)

“ความจริงเดียว นักปราชญ์รู้ชื่อมากมาย” ( ฤคเวท๑.๑๖๔.๔๖) [162]

“เมื่อแรกเกิดในครรภ์ผุดขึ้น พระองค์ทรงได้รับอำนาจเหนือกว่าซึ่งไม่มีอยู่สูงกว่านี้” ( Atharva Veda 10.7.31) [163]

“ไม่มีใครเทียบได้กับพระองค์ ไม่มีสิ่งใดเทียบได้กับพระองค์ ซึ่งพระสิรินั้นยิ่งใหญ่จริงๆ” ( ยาชุรเวท 32.3) [164]

คุณสมบัติอันเป็นมงคลของพระเจ้ามีมากมายนับไม่ถ้วน โดยมีคุณสมบัติ 6 ประการต่อไปนี้ ( ภค ) ที่สำคัญที่สุด:

 • ฌาน (สัจธรรม) หมายถึง อำนาจที่จะรู้เกี่ยวกับสรรพสัตว์ทั้งหลายพร้อมๆ กัน
 • Aishvarya (อำนาจอธิปไตยมาจากคำว่า Ishvara ) ซึ่งประกอบด้วยการปกครองที่ไม่มีใครทักท้วง
 • ศากติ (พลังงาน) หรือ พลัง ซึ่งเป็นความสามารถที่จะทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้
 • บาลา (พละกำลัง) คือ ความสามารถที่จะพยุงทุกสิ่งตามความประสงค์และไม่เมื่อยล้าใด ๆ
 • วีรยะ (กำลัง) ซึ่งแสดงถึงอำนาจที่จะคงไว้ซึ่งความไม่เป็นรูปธรรมเป็นสูงสุดทั้งๆ ที่เป็นเหตุทางวัตถุของการสร้างสรรค์ที่เปลี่ยนแปลงได้
 • Tejas (ความรุ่งโรจน์) ซึ่งแสดงถึงความพอเพียงของพระองค์และความสามารถที่จะเอาชนะทุกสิ่งด้วยประสิทธิภาพทางวิญญาณของพระองค์[165]

ในประเพณีShaivite Shri Rudram ( ภาษาสันสกฤต श्रि रुद्रम्) ซึ่ง Chamakam (चमकम्) ถูกเพิ่มเข้ามาตามประเพณีในพระคัมภีร์ เป็นสโตตราฮินดูที่อุทิศให้กับRudra (ฉายาของพระอิศวร ) ซึ่งนำมาจากYajurveda (TS 4.5, 4.7) ). [166] [167] Shri Rudram เรียกอีกอย่างว่าSri Rudraprasna , ŚatarudrīyaและRudradhyaya ข้อความมีความสำคัญในVedantaที่พระอิศวรเทียบเท่ากับพระเจ้าสูงสุดสากล เพลงสวดเป็นตัวอย่างเบื้องต้นของการแจกแจงชื่อเทพ[168]ประเพณีที่พัฒนาอย่างกว้างขวางในวรรณคดีสหัสรา นามะของ ศาสนา ฮินดู

สำนักศาสนาฮินดูNyaya ได้โต้แย้งหลายครั้งเกี่ยวกับทัศนะแบบเอกเทวนิยม พวกไนยนิกาได้โต้แย้งว่าเทพเจ้าองค์นั้นสามารถเป็นได้เพียงองค์เดียวเท่านั้น ในNyaya Kusumanjaliสิ่งนี้ถูกกล่าวถึงกับข้อเสนอของ โรงเรียน Mimamsaที่ให้เราถือว่ามี เทวดา ( เทวดา ) และปราชญ์ ( ฤๅษี ) มากมายในตอนเริ่มต้นผู้เขียนพระเวทและสร้างโลก ญาญ่า พูดว่า:

[ถ้าพวกเขาถือว่า] สัจธรรมผู้รอบรู้, ผู้กอปรด้วยความสามารถเหนือมนุษย์ต่าง ๆ ของขนาดที่เล็กที่สุด, และอื่น ๆ, และสามารถสร้างทุกสิ่งได้, เราตอบกลับว่ากฎของ parsimonyเสนอให้เราถือว่ามีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นคือพระองค์, พระเจ้าผู้น่ารัก ไม่สามารถมีความมั่นใจในสิ่งมีชีวิตที่ไม่เป็นนิรันดร์และไม่รอบรู้ และด้วยเหตุนี้ตามระบบที่ปฏิเสธพระเจ้า ประเพณีของพระเวทก็ถูกล้มล้างไปพร้อม ๆ กัน ไม่มีทางอื่นเปิดได้ [ ต้องการการอ้างอิง ]

กล่าวอีกนัยหนึ่ง Nyaya กล่าวว่าผู้นับถือพระเจ้าหลายองค์จะต้องให้การพิสูจน์อย่างละเอียดถึงการมีอยู่และที่มาของจิตวิญญาณแห่งสวรรค์หลายดวงของเขา ซึ่งไม่มีสิ่งใดที่สมเหตุสมผล และมีเหตุผลมากกว่าที่จะถือว่าพระเจ้าผู้รอบรู้องค์เดียวนิรันดร์องค์เดียว [169]

อย่างไรก็ตาม ชาวฮินดูอื่น ๆ อีกหลายคนมองว่าการนับถือพระเจ้าหลายองค์ดีกว่าลัทธิเทวรูปองค์เดียว ผู้นำการฟื้นฟูศาสนาฮินดูที่มีชื่อเสียงราม สวารุป ได้ชี้ไปที่พระเวทว่าเป็นพระเจ้าหลายองค์โดยเฉพาะ[170]และกล่าวว่า "มีเพียงรูปแบบของพระเจ้าที่นับถือพระเจ้าหลายองค์เท่านั้นที่จะสามารถให้ความยุติธรรมต่อความหลากหลายและความร่ำรวยนี้ได้" [171]

สิตา ราม โกเอล นักประวัติศาสตร์ชาวฮินดูอีกคนหนึ่งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 เขียนว่า:

“ฉันมีโอกาสได้อ่านหนังสือที่ [Ram Swarup] เขียนเสร็จในปี 1973 เป็นการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับลัทธิเอกเทวนิยม ซึ่งเป็นความเชื่อหลักของทั้งศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ ตลอดจนการนำเสนอที่ทรงพลังของสิ่งที่พวก monotheists ประณาม เป็นฮินดูพหุเทวนิยม ฉันไม่เคยอ่านอะไรแบบนี้เลย เป็นการสำแดงแก่ฉันว่า ลัทธิเทวนิยมไม่ใช่แนวคิดทางศาสนา แต่เป็นแนวคิดแบบจักรวรรดินิยม ฉันต้องสารภาพว่าตัวเองเคยเอนเอียงไปทางเอกเทวนิยมมาจนถึงขณะนี้ ฉันไม่เคยคิดเลยว่า ความหลากหลายของเทพเจ้าคือการแสดงออกตามธรรมชาติและเป็นธรรมชาติของจิตสำนึกที่มีวิวัฒนาการ” [172]

ศาสนาซิกข์

วัดซิกข์ที่เรียกว่าNanaksar Gurudwaraในอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดา
Ik Onkārสัญลักษณ์ซิกข์ ที่ แสดงถึง "ความจริงอันสูงสุด"

สีขีเป็น monotheistic [173] [174]และ ศาสนา ที่เปิดเผย [175] พระเจ้าในสิขีเรียกว่าAkal Purakh (ซึ่งหมายถึง "อมตะที่แท้จริง") หรือVāhigurū the Primal อย่างไรก็ตาม ชื่ออื่นๆ เช่นราม อัลล อฮ์ฯลฯ ยังใช้เพื่ออ้างถึงพระเจ้าองค์เดียวกัน ซึ่งไม่มีรูปร่างไร้กาลเวลาและไร้สายตา : นิรักการ์อะคาล และอาลาสีขีนำเสนอมุมมองพิเศษที่พระเจ้าสถิตอยู่ ( sarav viāpak) ในการสร้างสรรค์ทั้งหมดและไม่มีอยู่นอกการสร้าง ต้องเห็นพระเจ้าจาก "ตาภายใน" หรือ "หัวใจ" ชาวซิกข์ปฏิบัติตาม Aad Guru Granth Sahib และได้รับคำสั่งให้นั่งสมาธิเกี่ยวกับ Naam (ชื่อของพระเจ้า - Vāhigurū ) เพื่อก้าวไปสู่การตรัสรู้ เนื่องจากการประยุกต์ใช้อย่างเข้มงวดช่วยให้มีการสื่อสารระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ [176]

ศาสนาซิกข์เป็นศาสนาแบบองค์เดียว[177] [178] ที่เกิดขึ้นใน อินเดียตอนเหนือในช่วงศตวรรษที่ 16 และ 17 ชาวซิกข์เชื่อในผู้สร้างผู้สูงสุดคนเดียว เหนือกาลเวลา อยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง โองการเริ่มต้นของGuru Granth Sahibหรือที่เรียกว่าMul Mantraมีความหมายดังนี้:

ปัญจาบ : ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
การ ทับศัพท์ : ikk ōankār sat(i)-nām(u) karatā purakh(u) nirabha'u niravair(u) akāla mūrat(i) ajūnī saibhan (g) gur(a) prasād(i)
พระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาลองค์เดียว ความจริงสูงสุดที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ผู้สร้างจักรวาล เหนือความกลัว เหนือความเกลียดชัง เหนือความตาย เหนือการกำเนิด ดำรงอยู่ในตัวเอง โดยพระคุณของคุรุ

คำว่า "ੴ" ("Ik ōaṅkār") มีสององค์ประกอบ ตัวแรกคือ ੧ ตัวเลข "1" ในGurmukhiแสดงถึงความเป็นเอกพจน์ของผู้สร้าง รวมคำหมายถึง: "หนึ่งผู้สร้างสากลพระเจ้า".

มักกล่าวกันว่าหน้า 1430 ของGuru Granth Sahibเป็นส่วนขยายทั้งหมดใน Mul Mantra แม้ว่าชาวซิกข์จะมีชื่อเรียกพระเจ้ามากมาย แต่บางชื่อก็มาจากศาสนาอิสลามและฮินดูพวกเขาทั้งหมดอ้างถึงสิ่งมีชีวิตสูงสุดเดียวกัน

พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของซิกข์อ้างถึงพระเจ้าองค์เดียวที่แผ่ซ่านไปทั่วอวกาศและเป็นผู้สร้างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในจักรวาล คำพูดต่อไปนี้จาก Guru Granth Sahib เน้นประเด็นนี้:

"สวดมนต์และรำพึงถึงพระเจ้าองค์เดียวที่แทรกซึมและแผ่ซ่านไปทั่วสิ่งมีชีวิตมากมายของจักรวาล พระเจ้าสร้างมันและพระเจ้าก็แผ่ไปทั่วทุกหนทุกแห่ง ทุกแห่งที่ฉันมองฉันเห็นพระเจ้า พระเจ้าผู้สมบูรณ์จะแผ่ซ่านไปทั่วและแทรกซึม ผืนน้ำ ผืนดิน และท้องฟ้า ไม่มีที่ใดหากปราศจากพระองค์”

—  Guru Granth Sahib, หน้า 782

อย่างไรก็ตาม มีกรณีที่ชัดเจนในการโต้เถียงว่า Guru Granth Sahib สอนเกี่ยว กับ ลัทธิ Monismเนื่องจากแนวโน้มที่ไม่ใช่แบบสองทาง:

ปัญจาบ : ਸਹਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨੁ ਸਹਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ॥੨॥

“คุณมีตีนบัวนับพัน แต่คุณไม่มีแม้แต่เท้าเดียว คุณไม่มีจมูก แต่มีจมูกเป็นพัน การเล่นของคุณนี้เข้ามาหาฉัน”

—  Guru Granth Sahib , หน้า 13

ชาวซิกข์เชื่อว่าพระเจ้าได้รับหลายชื่อ แต่พวกเขาทั้งหมดอ้างถึงพระเจ้าองค์เดียวVāhiGurū คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของซิกข์ (คุรุแกรนธ์ซาฮิบ) พูดกับทุกศาสนาและชาวซิกข์เชื่อว่าสมาชิกของศาสนาอื่น ๆ เช่นอิสลาม, ฮินดูและคริสต์ล้วนนับถือพระเจ้าองค์เดียวกันและชื่ออัลลอฮ์ , Rahim , Karim , Hari , RaamและPaarbrahmจึงเป็น มักกล่าวถึงในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของซิกข์ (Guru Granth Sahib) พระเจ้าในศาสนาซิกข์มักเรียกกันว่าAkal Purakh (ซึ่งหมายถึง "อมตะที่แท้จริง") หรือWaheguruซึ่งเป็น Primal Being

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. ^ a b c "ลัทธิเทวนิยม" . สารานุกรมบริแทนนิกา .
 2. ^ "เอกเทวนิยม" . พจนานุกรมออกซ์ฟอร์ด . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 9 มกราคม 2017
 3. ^ "เอกเทวนิยม" . เมอร์เรียม-เว็บสเตอร์
 4. ^ "เอกเทวนิยม" . พจนานุกรมเคมบริดจ์
 5. ^ เอกเทวนิยม . หน้า 644.
 6. อรรถเป็น c ข้าม ฟลอริดา ; ลิฟวิงสโตน, EA, สหพันธ์ (1974). "ลัทธิเทวนิยม". Oxford Dictionary of the Christian Church (2 ฉบับ) อ็อกซ์ฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด .
 7. ^ วิลเลียม เวนไรท์ (2018) "ลัทธิเทวนิยม" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด . ห้องปฏิบัติการวิจัยอภิปรัชญา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
 8. Frank E. Eakin, Jr. The Religion and Culture of Israel (Boston: Allyn and Bacon, 1971), 70.
 9. แมคอินทอช, โรเบิร์ต (1916). "เอกเทวนิยมและเทววิทยา" . สารานุกรมศาสนาและจริยธรรม . ฉบับที่ แปด. หน้า 810 . สืบค้นเมื่อ21 มกราคม 2016 .
 10. สถานะของศาสนาคริสต์ในฐานะ monotheistic ได้รับการยืนยันใน ท่ามกลางแหล่งอื่น ๆสารานุกรมคาทอลิก (บทความ " Monotheism "); William F. Albright จากยุคหินสู่ศาสนาคริสต์; H. Richard Niebuhr ; About.comทรัพยากรศาสนา แบบองค์ เดียว ; Kirschพระเจ้าต่อต้านเหล่าทวยเทพ ; วูดเฮดบทนำสู่ศาสนาคริสต์ ; สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ของโคลัมเบีย Monotheism ; พจนานุกรม ใหม่แห่ง การ รู้ รู้ วัฒนธรรม , monotheism ; พจนานุกรมเทววิทยาใหม่ Paul, หน้า 496–499; เมโคนี "ลัทธินอกรีตในสมัยโบราณตอนปลาย". หน้า 111ff.
 11. ^ โอบีด, อานิส (2006). Druze และศรัทธาของพวกเขาในเตาฮีสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยซีราคิวส์. หน้า 1. ISBN 978-0-8156-5257-1. สืบค้นเมื่อ27 พฤษภาคม 2560 .
 12. ^ เฮย์ส, คริสติน (2012). "การเข้าใจเอกเทวนิยมในพระคัมภีร์ไบเบิล". บทนำสู่พระคัมภีร์ . ซีรี่ส์ Open Yale Courses New Haven and London : สำนัก พิมพ์มหาวิทยาลัยเยล น. 15–28. ISBN 9780300181791. JSTOR  j.ctt32bxpm.6 .
 13. ^ อ้างอิง:
  • Monotheism ฮินดูสมัยใหม่: ชาวฮินดูชาวอินโดนีเซียเป็น 'ผู้คนในหนังสือ' The Journal of Hindu Studies , Oxford University Press, June McDaniel – 2013, ดอย : 10.1093/jhs/hit030
  • Zoroastrian Studies: The Iranian Religion and Various Monographs, 1928 – Page 31, AV Williams Jackson  – 2003
  • สถาบันศาสนาระดับโลก: นักเคลื่อนไหวโบราณ ผู้เขย่าสมัยใหม่ – หน้า 88, แคทเธอรีน มาร์แชล – 2013
  • กลุ่มชาติพันธุ์ของเอเชียใต้และแปซิฟิก: สารานุกรม – หน้า 348, James B. Minahan – 2012
  • Introduction To Sikhism – หน้า 15, Gobind Singh Mansukhani – 1993
  • สารานุกรมยอดนิยมของศาสนาโลก – หน้า 95, Richard Wolff – 2007
  • โฟกัส: ความเย่อหยิ่งและความโลภ, มะเร็งของอเมริกา – หน้า 102, จิม เกรย์ – 2012
 14. โมโนส , Henry George Liddell , Robert Scott , A Greek–English Lexicon , ที่ Perseus
 15. ธีออส, เฮนรี จอร์จ ลิดเดลล์, โรเบิร์ต สก็อตต์,พจนานุกรมภาษากรีก-อังกฤษที่ Perseus
 16. สารประกอบ μονοθεισμόςปัจจุบันเป็นภาษากรีกสมัยใหม่เท่านั้น มีการรับรอง μονόθεον เดียวในเพลงสวดไบแซนไทน์ ( Canones Junii 20.6.43; A. Acconcia Longo และ G. Schirò, Analecta hymnica graeca, vol. 11 e codicibus eruta Italiae inferioris . โรม: Istituto di Studi Neo Bizantini . ดิ โรมา , 1978)
 17. ^ เพิ่มเติม เฮนรี่ (1660) คำอธิบายความลึกลับอันยิ่งใหญ่ของความเป็นพระเจ้า ลอนดอน: เฟลเชอร์และมอร์เดน หน้า 62.
 18. ^ ชาร์มา จันทราธาร์ (1962) "สรุปประวัติศาสตร์ปรัชญาอินเดียตามลำดับเวลา". ปรัชญาอินเดีย: การสำรวจที่สำคัญ . นิวยอร์ก: Barnes & Noble หน้า vi.
 19. "Rig Veda: Rig-Veda, เล่ม 10: HYMN CXC. Creation" . www.sacred-texts.comครับ
 20. ↑ a b c d e f Gnuse , Robert Karl (1 พฤษภาคม 1997) No Other Gods: Monotheism ฉุกเฉินในอิสราเอล สำนักพิมพ์วิชาการเชฟฟิลด์ หน้า 225. ISBN 1-85075-657-0.
 21. โฮเมอร์ เอช. ดับส์, "เทวนิยมและลัทธินิยมนิยมในปรัชญาจีนโบราณ"ปรัชญาตะวันออกและตะวันตกเล่ม 1 9, ฉบับที่ 3/4, 2502
 22. ^ ยัสนา XLIV.7
 23. ^ "แรกและสุดท้ายชั่วนิจนิรันดร์ ในฐานะบิดาแห่งจิตใจดี ผู้ทรงสร้างสัจธรรมและพระเจ้าผู้ทรงอยู่เหนือการกระทำของชีวิต" (ยัสนา 31.8)
 24. "วิสปานัม ดาเตเร็ม"ผู้สร้างทั้งหมด (ยัสนา 44.7)
 25. ^ "Data Angheush"ผู้สร้างชีวิต (Yasna 50.11)
 26. ↑ "The Zend Avesta, Part II ( SBE23 ): Nyâyis: I. Khôrshêd Nyâyis" . www.sacred-texts.comครับ
 27. Duchesne-Guillemin, Jacques (13 พฤศจิกายน 2020). "โซโรอัสเตอร์ (ศาสนา)" . สารานุกรมบริแทนนิกา . สารานุกรมบริแทนนิกา. สืบค้นเมื่อ24 ธันวาคม 2021 . แม้ว่าลัทธิโซโรอัสเตอร์จะไม่เคยมีมาก่อน แม้แต่ในความคิดของผู้ก่อตั้งศาสนาโซโรอัสเตอร์ แม้ว่าลัทธิโซโรอัสเตอร์จะนับถือพระเจ้าองค์เดียวอย่างยืนกราน เช่น ศาสนายิวหรือศาสนาอิสลาม ลัทธิโซโรอัสเตอร์ก็แสดงถึงความพยายามดั้งเดิมในการรวมเป็นหนึ่งภายใต้การบูชาเทพเจ้าสูงสุดองค์เดียวซึ่งเป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้าหลายองค์
 28. อรรถเป็น c เวลส์, โคลิน (2010). “พระเจ้าเริ่มต้นอย่างไร” . อาเรียน . 18.2 (ฤดูใบไม้ร่วง) ...ดังที่นักปรัชญาโบราณคนใดสามารถบอกคุณได้ เราเห็นการปรากฏครั้งแรกของพระเจ้าที่รวมกันเป็นหนึ่ง ไม่ใช่ในพระคัมภีร์ของชาวยิว แต่ในความคิดของเพลโต นักปราชญ์ชาวกรีก...
 29. ^ " monotheism จริยธรรม" . britannica.com . สารานุกรมบริแทนนิกา, Inc. สืบค้นเมื่อ25 ธันวาคม 2557 .
 30. ^ ฟิชเชอร์, พอล. "ศาสนายูดายและลัทธิเทวนิยมองค์เดียว" . platophilosophy . บล็อกมหาวิทยาลัยเวอร์มอนต์ เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 30 กรกฎาคม 2017 . สืบค้นเมื่อ16 กรกฎาคม 2017 .
 31. ↑ Nikiprowetzky , V. (1975). monotheism จริยธรรม (2 ed., Vol. 104, pp. 69-89). นิวยอร์ก: The MIT Press Article Stable JSTOR  20024331
 32. ^ อาร์มสตรอง, กะเหรี่ยง (1994). ประวัติศาสตร์ของพระเจ้า: ภารกิจ 4,000 ปีของศาสนายิว คริสต์ และอิสลาม มหานครนิวยอร์ก นิวยอร์ก: หนังสือบัลแลนไทน์. หน้า 3. ISBN 978-0345384560.
 33. ^ อาร์มสตรอง, กะเหรี่ยง (1994). ประวัติศาสตร์ของพระเจ้า: ภารกิจ 4,000 ปีของศาสนายิว คริสต์ และอิสลาม มหานครนิวยอร์ก นิวยอร์ก: หนังสือบัลแลนไทน์. ISBN 978-0345384560.
 34. ^ เปรียบเทียบ: Theissen, Gerd (1985) "III: Monotheism พระคัมภีร์ไบเบิลในมุมมองวิวัฒนาการ" . ศรัทธาในพระคัมภีร์: แนวทางวิวัฒนาการ แปลโดยโบว์เดน, จอห์น . Minneapolis: Fortress Press (เผยแพร่ในปี 2550) หน้า 64 . ISBN 9781451408614. สืบค้นเมื่อ2017-01-13 . การตีความวิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศาสนามักจะเข้าใจว่าเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ของศาสนาอันเป็นผลมาจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แบบอย่างของการพัฒนาดังกล่าวคือการเติบโตของสิ่งมีชีวิตซึ่งนำไปสู่การสร้างความแตกต่างและการบูรณาการที่ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้น ภายในกรอบความคิดดังกล่าว ลัทธิเทวนิยมองค์เดียวจะถูกตีความว่าเป็นผลจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ลัทธิผีนิยม ลัทธิพระเจ้าหลายพระองค์ เทวเทวนิยม และเทวรูปองค์เดียวจนถึงความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวและองค์เดียว การพัฒนาดังกล่าวไม่สามารถพิสูจน์ได้ Monotheism ปรากฏขึ้นทันทีแม้ว่าจะไม่ได้เตรียมการไว้ก็ตาม
 35. ^ *แครนดอลล์, เดวิด พี. (2000). ที่ของต้นไอรอนวูดแคระแกรน: หนึ่งปีในชีวิตของฮิมบาผู้เลี้ยงปศุสัตว์แห่งนามิเบีนิวยอร์ก: Continuum International Publishing Group Inc.  หน้า47 ISBN 0-8264-1270-X.
 36. ↑ Ikenga International Journal of African Studies . สถาบันแอฟริกันศึกษา มหาวิทยาลัยไนจีเรีย พ.ศ. 2515 น. 103 . สืบค้นเมื่อ26 กรกฎาคม 2556 .
 37. ออสเลอร์, เจฟฟรี. ที่ราบซูและลัทธิล่าอาณานิคมของสหรัฐฯ จาก Lewis และ Clark ไปจนถึง Wounded Knee สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 5 ก.ค. 2547 ISBN 0521605903หน้า 26 
 38. โธมัส, โรเบิร์ต เมอร์เรย์. Manitou and God: ศาสนาอินเดียนอเมริกาเหนือและวัฒนธรรมคริสเตียน Greenwood Publishing Group, 2007. ISBN 0313347794หน้า 35 
 39. ^ หมายถึง โรเบิร์ต ที่คนขาวกลัวที่จะเหยียบ: อัตชีวประวัติของรัสเซลหมายถึง Macmillan, 1995. ISBN 0312147619หน้า 241 
 40. เจมส์ แมฟฟี่ (2005). "ปรัชญาแอซเท็ก" . สารานุกรมอินเทอร์เน็ตของปรัชญา .
 41. ↑ James Maffie , Aztec Philosophy: Understanding a World in Motion, University Press of Colorado, 15/03/2014
 42. ^ a b Dubs, โฮเมอร์ เอช. (1959). "เทวนิยมและลัทธินิยมนิยมในปรัชญาจีนโบราณ" . ปรัชญาตะวันออกและตะวันตก . 9 (3/4): 163–172. ดอย : 10.2307/1397096 . ISSN 0031-8221 . จ สท. 1397096 . มันไม่ได้หมายความถึง monotheism แต่เนื่องจากนอกเหนือจากพระเจ้าสูงสุดหรือสวรรค์แล้วยังมีเทพเจ้าธรรมดา (เชน) และวิญญาณบรรพบุรุษ (guei) ซึ่งทุกคนได้รับการบูชาในลัทธิราชวงศ์จู  
 43. การสะกดคำว่า Tengrimมีอยู่ในทศวรรษ 1960 เช่น Bergounioux (ed.), Primitive and prehistoric crimes , Volume 140, Hawthorn Books, 1966, p. 80. Tengrianismเป็นภาพสะท้อนของคำศัพท์ภาษารัสเซีย Тенгрианство . มีรายงานในปี 1996 (“สิ่งที่เรียกว่า Tengrianism”) ใน Shnirelʹman (เอ็ด)ใครคืออดีต: การแข่งขันเพื่อบรรพบุรุษในหมู่ปัญญาชนที่ไม่ใช่ชาวรัสเซียในรัสเซีย , Woodrow Wilson Center Press, 1996, ISBN 978-0-8018 -5221-3 ,น. 31ในบริบทของการแข่งขันชาตินิยมเหนือมรดกของบัลแกเรีย การสะกด Tengriismและ Tengrianity มีรายงานในภายหลัง (เลิกใช้แล้วใน scare quotes) ในปี 2547 ในวารสาร Central Asiaticฉบับที่ 1 48-49 (2004), น. 238 . คำศัพท์ภาษาตุรกีTengricilikยังพบตั้งแต่ทศวรรษ 1990 มองโกเลียТэнгэр шүтлэгใช้ในชีวประวัติของเจงกีสข่าน ในปี 1999 (Boldbaatar et al., Чингис хаан, 1162-1227 , Хаадын сан , 1999, p. 18 )
 44. ^ R. Meserve ศาสนาในสภาพแวดล้อมเอเชียกลาง ใน: History of Civilizations of Central Asia, Volume IV , The age of Achievement: AD 750 to the end of the 15th century, Part Two: The Achieves, p. 68:
  • " [... ] ศาสนา 'จักรวรรดิ' เป็นแบบ monotheistic มากขึ้นโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ Tengri เทพเจ้าผู้ทรงพลังซึ่งเป็นเทพแห่งท้องฟ้า "
 45. ไมเคิล เฟอร์กัส, ยานาร์ ยานโดโซวา,คาซัคสถาน: Coming of Age , Stacey International, 2003, p.91:
  • " [...] การผสมผสานที่ลึกซึ้งของ monotheism และ polytheism ที่รู้จักกันในนาม Tengrim "
 46. ^ HB Paksoy, Tengri ใน Eurasia Archived 2017-09-11 ที่ Wayback Machine , 2008
 47. ↑ Napil Bazylkhan, Kenje Torlanbaeva ใน: Central Eurasian Studies Society , Central Eurasian Studies Society, 2004, p.40
 48. ^ "ไม่ต้องสงสัยเลยว่าระหว่างศตวรรษที่ 6 ถึง 9 Tengris เป็นศาสนาในหมู่ชนเผ่าเร่ร่อนแห่งสเตปป์" Yazar András Róna-Tasชาวฮังการีและยุโรปในยุคกลางตอนต้น: บทนำสู่ประวัติศาสตร์ฮังการีตอนต้น , Yayıncı Central European University กด, 1999, ISBN 978-963-9116-48-1 , p. 151 . 
 49. โรนา-ทัส, อันดราส; András, Róna-Tas (มีนาคม 2542) ชาวฮั งกาเรียนและยุโรปในยุคกลางตอนต้น: An Introduction to Early ... - András Róna-Tas - Google Kitaplar ISBN 9789639116481. ดึงข้อมูลเมื่อ2013-02-19 .
 50. ↑ ฌอง-ปอล รูซ์, Die alttürkische Mythologie, p. 255
 51. ^ มัลลอรี่ เจพี; อดัมส์, DQ (2006). Oxford Introduction to Proto-Indo-European และ Proto-Indo-European World . อ็อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หน้า 408–411 และ 423–434 ISBN 978-0-19-929668-2.
 52. กาติชิช, ราโดสลาฟ (2008) Božanski boj: Tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine (PDF) . ซาเกร็บ: IBIS GRAFIKA. ISBN  978-953-6927-41-8. เก็บถาวรจากต้นฉบับ (PDF)เมื่อ 2015-10-18
 53. ↑ Puhvel , Jaan (1987), Comparative Mythology , Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press, pp. 234–235, ISBN 0-8018-3938-6
 54. ↑ McKirahan , Richard D. "Xenophanes of Colophon. Philosophy Before Socrates . Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1994. 61. พิมพ์
 55. Diels-Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker , เซโนฟาเนส frr. 15-16.
 56. ออสบอร์น, แคทเธอรีน. "บทที่ 4" ปรัชญายุคก่อนโสกราตีส: บทนำสั้นมาก . อ็อกซ์ฟอร์ด อัพ 62. พิมพ์
 57. ^ แกะ WRM "Euthyphro" . เพอร์ซิ อุส. มหาวิทยาลัยทั ฟส์ . สืบค้นเมื่อ25 มีนาคม 2017 .
 58. ^ วิลเลอร์ เอจิล เอ. (1997). Henologische Perspektiven II: zu Ehren Egil A. Wyller, Internales Henologie-Symposium . อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์: Rodopi น. 5–6. ISBN 90-420-0357-X. สืบค้นเมื่อ25 มีนาคม 2017 .
 59. เชอร์มันน์, ไรเนอร์; ลิลี่, เรจินัลด์ (2003). Hegemonies หัก . Bloomington, Indiana: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอินเดียน่า. หน้า 143–144. ISBN 0-253-34144-2. สืบค้นเมื่อ25 มีนาคม 2017 .
 60. ^ พจนานุกรมเทพและปีศาจในพระคัมภีร์ , sv "Apollo"
 61. อี. เคสเลอร์, Dionysian Monotheism ใน Nea Paphos, Cyprus : "สองศาสนา monotheistic, Dionysian และ Christian, ดำรงอยู่พร้อม ๆ กันใน Nea Paphos ในช่วงศตวรรษที่ 4 CE [... ] การยึดถือเฉพาะของ Hermes และ Dionysos ในแผงของ Epiphany ของ Dionysos [... ] แสดงถึงจุดสุดยอดของประเพณีการยึดถือศาสนานอกรีตที่เทพบุตรนั่งอยู่บนตักของร่างศักดิ์สิทธิ์อื่น แนวคิดนอกรีตนี้เหมาะสมกับศิลปินคริสเตียนยุคแรกและพัฒนาเป็นไอคอนมาตรฐานของพระแม่มารีและพระบุตร ดังนั้น โมเสกจึงช่วยยืนยันการมีอยู่ของลัทธิเทวนิยมนอกรีต" [(บทคัดย่อ Archived 2008-04-21 ที่ Wayback Machine )
 62. ^ "บีบีซี - ศาสนา: ยูดาย" . www.bbc.co.ukครับ
 63. อรรถเป็น Albertz, Rainer (1994). ประวัติศาสตร์ศาสนาของอิสราเอล เล่มที่ 1: ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดของราชาธิปไตเวสต์มินสเตอร์ จอห์น น็อกซ์ หน้า 61. ISBN 9780664227197.
 64. อิสราเอล ดราซิน. "ชาวยิวโบราณเชื่อในการดำรงอยู่ของเทพเจ้ามากมาย" .
 65. Monotheism , My Jewish Learning , "นักวิชาการวิพากษ์วิจารณ์หลายคนคิดว่าระยะห่างระหว่าง Exodus กับการประกาศ monotheism นั้นยาวนานกว่ามาก นอก Deuteronomy ข้อความแรกสุดที่กล่าวว่าไม่มีพระเจ้าแต่พระเจ้าอยู่ในบทกวีและคำอธิษฐานที่อ้างถึง ฮันนาห์และดาวิด หนึ่งและครึ่งถึงสองศตวรรษครึ่งหลังการอพยพอย่างเร็วที่สุด ข้อความดังกล่าวไม่กลายเป็นเรื่องธรรมดาจนกระทั่งศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสตศักราช ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เฉลยธรรมบัญญัติถูกกำหนดโดยมุมมองที่สำคัญ"
 66. ^ 1 พงศ์กษัตริย์ 18, เยเรมีย์ 2; Othmar Keel, Christoph Uehlinger, ทวยเทพ, เทพธิดา, และรูปเคารพของพระเจ้าในอิสราเอลโบราณ, Fortress Press (1998); Mark S. Smith ต้นกำเนิดของลัทธิเทวนิยมในพระคัมภีร์ไบเบิล: ภูมิหลังที่นับถือพระเจ้าหลายองค์ของอิสราเอลและตำรา Ugaritic สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด (2001)
 67. ^ Othmar Keel, Christoph Uehlinger, ทวยเทพ, เทพธิดา, และรูปเคารพของพระเจ้าในอิสราเอลโบราณ, Fortress Press (1998); Mark S. Smith ต้นกำเนิดของลัทธิเทวนิยมในพระคัมภีร์ไบเบิล: ภูมิหลังที่นับถือพระเจ้าหลายองค์ของอิสราเอลและตำรา Ugaritic สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด (2001)
 68. ^ ไม โมนิเดส ,หลักศรัทธา 13 ประการ , หลักการที่สอง
 69. ^ เช่น Babylonian Talmud, Megilla 7b-17a
 70. เยโซเด ฮาโตราห์ 1:7
 71. ^ a be Boteach , Shmuley (2012) [5772]. โคเชอร์ พระเยซู . สปริงฟิลด์, นิวเจอร์ซี: หนังสือ Gefen น. 47 อ., 111 อ., 152 อ. ISBN 9789652295781.
 72. อรรถเป็น เจคอบส์ หลุยส์ เอ็ด (1995). ศาสนายิว: สหายฉบับที่ 1 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. หน้า 79–80. ISBN 978-0198264637.
 73. คำจำกัดความของสภาลาเตรันที่สี่ที่ยกมาในคำสอนของคริสตจักร คาทอลิก §253
 74. ^ Ecumenicalจากภาษากรีก Koine oikoumenikosความหมายตามตัวอักษรทั่วโลกว่าการใช้คำว่าสภาที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ใน Eusebius's Life of Constantine 3.6 [1]ประมาณ 338 " σύνοδον οἰκουμενικὴν συνεκρότει " (เขาเรียกประชุมสภาอัฟโฟลา) Synodica ใน 369 [2]และจดหมายในปี 382 ถึง Pope Damasus Iและบาทหลวงละตินจากสภาที่หนึ่งของกรุงคอนสแตนติโนเปิล [3] ถูก เก็บถาวรในปี 2549-2556 ที่ Wayback Machine
 75. ^ ตัวอย่างของคำสั่ง ante-Nicene :

  ดังนั้นพลังเวทย์มนตร์ทั้งหมดจึงละลาย และความชั่วร้ายทุกอย่างถูกทำลาย ความไม่รู้ของมนุษย์ถูกนำออกไป และอาณาจักรเก่าได้ยกเลิกพระเจ้าเองที่ปรากฏตัวในร่างของมนุษย์ เพื่อการฟื้นคืนชีวิตนิรันดร์

  —  St. Ignatius of Antioch ในLetter to the Ephesians , ch.4 ฉบับที่สั้นกว่า การแปลของ Roberts-Donaldson

  เรายังมีฐานะแพทย์คือพระเจ้าพระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดียวและพระวจนะ ก่อนเวลาจะเริ่มต้น แต่ภายหลังได้เป็นมนุษย์ของพระนางมารีย์พรหมจารีด้วย เพราะ 'พระวาทะถูกสร้างให้เป็นเนื้อหนัง' เมื่อไม่มีรูปร่าง เขาอยู่ในร่างกาย; เป็นไปไม่ได้ พระองค์ทรงอยู่ในพระวรกายที่พอรับได้ พระองค์เป็นอมตะอยู่ในร่างมนุษย์ อันเป็นชีวิต พระองค์จึงทรงอยู่ภายใต้ความเสื่อม เพื่อจะทรงทำให้จิตวิญญาณของเราหลุดพ้นจากความตายและความเสื่อมทราม ทรงรักษาให้หาย และทรงฟื้นคืนพระชนม์ชีพเมื่อถูกโรคด้วยอกุศลและราคะตัณหา

  —  St. Ignatius of Antioch ในLetter to the Ephesians , ch.7, ฉบับที่สั้นกว่า, การแปลของ Roberts-Donaldson

  คริสตจักรแม้จะกระจัดกระจายไปทั่วโลก แม้กระทั่งจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก ได้รับความเชื่อนี้จากอัครสาวกและสาวกของพวกเขา: ...พระเจ้าองค์เดียว พระบิดาผู้ทรงฤทธานุภาพ ผู้ทรงสร้างสวรรค์ โลก และทะเล และทุกสิ่งที่อยู่ในนั้น และในพระเยซูคริสต์องค์เดียว พระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรงบังเกิดเป็นร่างใหม่เพื่อความรอดของเรา และในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งประกาศผ่านศาสดาพยากรณ์ถึงแผนการของพระเจ้าและการจุติและการบังเกิดจากหญิงพรหมจารีและกิเลสตัณหาและการฟื้นคืนพระชนม์จากความตายและการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ในเนื้อหนังของพระคริสต์ผู้เป็นที่รัก พระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และการสำแดงของพระองค์จากสวรรค์ในสง่าราศีของพระบิดา 'รวบรวมทุกสิ่งเป็นหนึ่งเดียว' และเพื่อให้เนื้อหนังของมนุษยชาติทั้งมวลเป็นขึ้นมาใหม่ เพื่อที่พระเยซูคริสต์ พระเจ้าของเรา และพระเจ้า และพระผู้ช่วยให้รอดและพระมหากษัตริย์ ตามพระประสงค์ของพระบิดาผู้ไม่ประจักษ์แก่ตาว่า 'ทุกเข่าควรก้มลง สิ่งของในสวรรค์ สิ่งของในแผ่นดินโลก และสิ่งที่อยู่ใต้แผ่นดินโลก และทุกลิ้นควรสารภาพ แก่เขา และว่าพระองค์ควรจะพิพากษาลงโทษทุกคนอย่างยุติธรรม...'

  —  St. Irenaeus in Against Heresies , ch.X, vi, Donaldson, Sir James (1950), Ante Nicene Fathers, Volume 1: Apostolic Fathers, Justin Martyr, Irenaeus , William B. Eerdmans Publishing Co. , ISBN 978-0802880871

  เพราะในพระนามของพระเจ้า พระบิดาและพระเจ้าแห่งจักรวาล และพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา และพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเขาจึงได้รับการชำระด้วยน้ำ

  —  จัสติน มรณสักขี ในFirst Apology , ch. LXI, Donaldson, Sir James (1950), Ante Nicene Fathers, Volume 1: Apostolic Fathers, Justin Martyr, Irenaeus , Wm. B. Eerdmans Publishing Company, ISBN 978-0802880871
 76. โอลสัน, โรเจอร์ อี. (2002). ทรินิตี้ . ว. ข. สำนักพิมพ์เอิร์ดแมน หน้า 15. ISBN 9780802848277.
 77. ^ "หลักแห่งความเชื่อ: 13 ความเชื่อ | ComeUntoChrist" . www.churchofjesuschrist.org .
 78. ^ "พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา | ComeUntoChrist" . www.churchofjesuschrist.org .
 79. ^ "ผู้กระทำความผิดด้วยถ้อยคำ" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2015-12-10 . ดึงข้อมูลเมื่อ2015-02-28 .
 80. ^ Unitariansที่ 'สารานุกรมคาทอลิก', ed. Kevin Knight ที่เว็บไซต์ New Advent
 81. โมฮัมเหม็ด อามิน. "ไตรลักษณ์ของศาสนาอับราฮัม - วัดความใกล้ชิดของศาสนายิว คริสต์ และอิสลาม" . คริสเตียนถูกมองว่าเป็นผู้มีพระเจ้าหลายองค์เนื่องจากหลักคำสอนของตรีเอกานุภาพ ในช่วงสองสามร้อยปีที่ผ่านมา พวกแรบไบได้กลั่นกรองความคิดเห็นนี้เล็กน้อย แต่พวกเขายังคงไม่ถือว่าคริสเตียนเป็นผู้นับถือพระเจ้าองค์เดียวในลักษณะเดียวกับชาวยิวหรือชาวมุสลิม ชาวมุสลิมได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นับถือพระเจ้าองค์เดียว
 82. ^ "การปฏิบัติของอิสลาม" . พันธกิจคริสตจักรชีวิตสากล เป็นความเชื่อของอิสลามที่ว่าคริสต์ศาสนาไม่ใช่พระเจ้าองค์เดียวตามที่กล่าวอ้าง แต่เป็นความเชื่อที่นับถือพระเจ้าตรีเอกานุภาพมากกว่า คือ บิดา บุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์
 83. ^ บทที่ 10: บุคคลสามคนเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน , International Catholic University: "ความเป็นพ่อประกอบด้วยบุคคลของพระบิดา ความเป็นบุตรประกอบเป็นบุคคลของพระบุตร และการดลบันดาลอย่างไม่โต้ตอบประกอบด้วยบุคคลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่ในพระเจ้า "ทุกสิ่งเป็นที่หนึ่งที่ไม่มีความแตกต่างโดยการต่อต้านญาติ" ดังนั้น ถึงแม้ว่าในพระเจ้าจะมีสามบุคคล แต่ก็มีจิตสำนึกเพียงหนึ่งเดียว หนึ่งความคิด และหนึ่งความรัก ทั้งสามบุคคลมีส่วนในกิจกรรมศักดิ์สิทธิ์ภายในเท่าๆ กัน เพราะทั้งหมดนั้นถูกระบุด้วยแก่นสารแห่งสวรรค์ เพราะหากบุคคลศักดิ์สิทธิ์แต่ละคนครอบครองของตน จิตสำนึกที่แตกต่างและแตกต่างของตัวเอง จะมีพระเจ้าสามองค์ ไม่ใช่พระเจ้าองค์เดียวแห่งการเปิดเผยของคริสเตียน ดังนั้น คุณจะเห็นว่าในเรื่องนี้มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างบุคคลศักดิ์สิทธิ์กับบุคคล”
 84. ทรินิตี้ริแทนนิกา : "สภาไนซีอาในปี 325 ระบุสูตรสำคัญสำหรับหลักคำสอนนั้นในการสารภาพว่าพระบุตรเป็น "เนื้อแท้ [homousios] เหมือนกับพระบิดา" แม้ว่าจะกล่าวถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์เพียงเล็กน้อยก็ตาม ครึ่งศตวรรษต่อมา Athanasius ได้ปกป้องและขัดเกลาสูตรของ Nicene และภายในปลายศตวรรษที่ 4 ภายใต้การนำของ Basil of Caesarea, Gregory of Nyssa และ Gregory of Nazianzus (the Cappadocian Fathers) หลักคำสอนของ ทรินิตี้ใช้รูปแบบที่รักษาไว้อย่างมากนับตั้งแต่นั้นมาเป็นที่ยอมรับในคำสารภาพทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดของศาสนาคริสต์แม้ว่าผลกระทบของการตรัสรู้จะลดความสำคัญของมันลง”
 85. ^ เกอร์ฮาร์ด โบเวอริงพระเจ้าและคุณลักษณะของเขาสารานุกรมแห่งคัมภีร์กุรอาน
 86. ^ a b Esposito, จอห์น แอล. (1998). อิสลาม: ทางที่เที่ยงตรง . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. หน้า 22.
 87. ^ Esposito 1998 , พี. 88.
 88. ^ "อัลลอฮ์" สารานุกรมบริแทนนิกา . 2550. สารานุกรมบริแทนนิกา
 89. ^ ปีเตอร์ส FE (2003). อิสลาม . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน. หน้า 4.
 90. ^ ลอว์สัน, ทอดด์ (2011). คติคตินิยมและศาสนาอิสลาม: คัมภีร์กุรอ่าน การอรรถาธิบาย ลัทธิมาซีอาน และต้นกำเนิดวรรณกรรมของศาสนาบาบี ลอนดอน: เลดจ์. ISBN 978-0415495394.
 91. ทิสดอลล์, วิลเลียม (1911). ที่มาของศาสนาอิสลาม: บทความเปอร์เซีย ลอนดอน: มอร์ริสันและกิบบ์ น. 46–74.
 92. ^ รูดอล์ฟ เคิร์ต (2001). Gnosis: ธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของ Gnosticism ลอนดอน: T&T Clark Int'l. หน้า 367–390 ISBN 978-0567086402.
 93. โฮลเลอร์, สเตฟาน เอ. (2002). ไญยนิยม: แสงใหม่เกี่ยวกับประเพณีโบราณของการรู้ภายใน Wheaton, อิลลินอยส์: หนังสือเควส หน้า 155–174. ISBN 978-0835608169.
 94. ^ สมิธ, แอนดรูว์ (2008a). The Gnostics: ประวัติศาสตร์ ประเพณี พระคัมภีร์อิทธิพล วัตกินส์. ISBN 978-1905857784.
 95. ^ สมิธ, แอนดรูว์ (2006). คำพูดที่หายไปของพระเยซู: คำสอนจากแหล่งที่มา ของคริสเตียนโบราณ ชาวยิว ผู้รู้ และอิสลาม - มีคำอธิบายประกอบและอธิบาย การเผยแพร่เส้นทางสกายไลท์ ISBN 978-1594731723.
 96. ^ ฟาน เดน บรอย, โรเอลอฟ (1998). Gnosis และ Hermeticism ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยใหม่ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก หน้า 87–108. ISBN 978-0791436110.
 97. ^ ทิลล์แมน, นาเกล (2000). ประวัติศาสนศาสตร์อิสลาม ตั้งแต่มูฮัมหมัดจนถึงปัจจุบัน พรินซ์ตัน, นิวเจอร์ซีย์: สำนักพิมพ์ Markus Wiener น. 215–234. ISBN 978-1558762039.
 98. ^ "คนในหนังสือ" . อิสลาม: อาณาจักรแห่งศรัทธา พีบีเอส. สืบค้นเมื่อ2010-12-18 .
 99. ↑ Accad (2003): ตามคำกล่าวของ Ibn Taymiya แม้ว่าจะมีเพียงชาวมุสลิมบางคนเท่านั้นที่ยอมรับความจริงที่เป็นข้อความของพระคัมภีร์ทั้งเล่ม มุสลิมส่วนใหญ่จะยอมให้ข้อเท็จจริงส่วนใหญ่นั้นเป็นจริง
 100. ^ Esposito 1998 , หน้า 6, 12.
 101. ^ Esposito 2002 , หน้า 4–5.
 102. ^ ปีเตอร์ส 2546 , p. 9.
 103. ^ เอฟ. บูห์ล; AT เวลช์. "มูฮัมหมัด". สารานุกรมอิสลามออนไลน์ .
 104. ^ ฮาวา ลาซารัส-ยาเฟห์ . "ทาห์รีฟ". สารานุกรมอิสลามออนไลน์ .
 105. Vincent J. Cornell, Encyclopedia of Religion , Vol 5, pp.3561-3562
 106. อรรถ อัส มา บาร์ลาส ผู้หญิงที่เชื่อในศาสนาอิสลาม หน้า 96
 107. ทามารา ซอนน์ (2009). "ตอวีด" . ใน John L. Esposito (ed.) สารานุกรมอ็อกซ์ฟอร์ดของโลกอิสลาม อ็อกซ์ฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ISBN 9780195305135.
 108. ^ D. Gimaret, Tawhid ,สารานุกรมอิสลาม
 109. ^ เดือนรอมฎอน 2005 , p. 230.
 110. Wainwright, William, " Monotheism ", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.)
 111. ^ Buckley, Jorunn Jacobsen (2002), The Mandaeans: ตำราโบราณและคนสมัยใหม่ (PDF) , สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด, พี. 4, ISBN  9780195153859
 112. ^ กินซ่า รับบะ . แปลโดย Al-Saadi, Qais; อัล-ซาดี, ฮาเหม็ด (ฉบับที่ 2) เยอรมนี: Drabsha. 2019.
 113. ^ Brikhah S. Nasoraia (2012). "ข้อความศักดิ์สิทธิ์และการปฏิบัติที่ลึกลับในศาสนา Sabian Mandaean" (PDF )
 114. ↑ Nashmi, Yuhana (24 เมษายน 2013), "Contemporary Issues for the Mandaean Faith" , Mandaean Associations Union , สืบค้นเมื่อ 8 ธันวาคม 2021
 115. ^ รูดอล์ฟ เคิร์ต (1978) ลัทธิมณเฑียร . บริล หน้า 15. ISBN 9789004052529.
 116. แสงสว่างและความมืด: ลัทธิคู่นิยมในอิหร่านโบราณ อินเดีย และจีน เปตรุส ฟรานซิส มาเรีย ฟองเตน – 1990
 117. เดอ บลัว, ฟรองซัวส์ (1960–2007). "ทาบิญ". ในBearman, P. ; บิอังควิส ธ. ; บอสเวิร์ธ, CE ; ฟาน ดอนเซล อี ; ไฮน์ริชส์, WP (สหพันธ์). สารานุกรมอิสลาม ฉบับที่สอง . ดอย : 10.1163/1573-3912_islam_COM_0952 . Van Bladel, เควิน (2017). จาก Sasanian Mandaeans ถึงṢābians of the Marshes ไลเดน: ยอดเยี่ยม ดอย : 10.1163/9789004339460 . ISBN 978-90-04-33943-9.หน้า 5.
 118. ^ ฮานิช ชัค (2019). Mandaeans ในอิรัก ใน Rowe, Paul S. (2019). คู่มือ Routledge ของชนกลุ่ม น้อยในตะวันออกกลาง ลอนดอนและนิวยอร์ก: เลดจ์ หน้า 163. ISBN 9781317233794.
 119. ^ แฮทเชอร์, จอห์น เอส. (2005). เปิดเผย Hurí แห่งความรัก วารสารบาไฮศึกษา . ฉบับที่ 15. หน้า 1–38.
 120. อรรถเป็น โคล ฮวน (1982) แนวความคิดของการสำแดงในงานเขียนของบา ไฮ บา ไฮศึกษา . ฉบับที่ เอกสาร 9. หน้า 1–38.
 121. สต็อกแมน, โรเบิร์ต. "พระเยซูคริสต์ในหนังสือบาไฮ" . บาไฮศึกษาทบทวน 2 (1).
 122. ^ *ลูอิส เบอร์นาร์ด (1984) ชาวยิวของศาสนาอิสลาม . พรินซ์ตัน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน. ISBN 0-691-00807-8.
 123. ^ มิธ 2008 , pp. 107–108
 124. ^ แฮทเชอร์ วิลเลียม (1985) ศรัทธา บาไฮ . ซานฟรานซิสโก: Harper & Row น.  115–123 . ISBN 0060654414.
 125. ^ สมิธ, พี. (1999). สารานุกรมโดยย่อของศาสนาบา ไฮ อ็อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร: Oneworld Publications. ISBN 1-85168-184-1.
 126. ^ โมเมน, เอ็ม. (1997). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาบา ไฮ อ็อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร: สิ่งพิมพ์วันเวิลด์. ISBN 1-85168-209-0.
 127. ^ แฮทเชอร์ 1985 , p. 74
 128. ^ สมิธ 2008 , p. 106
 129. 139
 130. ^ สมิธ 2008 , p. 111
 131. โรซาลี เดวิด, ผอ. อ้าง, หน้า 125. [ ต้องการการอ้างอิงแบบเต็ม ]
 132. a b McLaughlin, Elsie (22 กันยายน 2017). "ศิลปะแห่งยุคอมรนา" . สารานุกรมประวัติศาสตร์โลก . สืบค้นเมื่อ4 กรกฎาคม 2020 . ในปีรัชกาลที่ 5 ฟาโรห์เลิกเสแสร้งและประกาศให้อาเทนเป็นเทพประจำรัฐของอียิปต์ โดยชี้นำการโฟกัสและเงินทุนออกจากฐานะปุโรหิตของอามุนไปยังลัทธิสุริยะดิสก์ เขายังเปลี่ยนชื่อจาก Amenhotep ('Amun is Satisfied') เป็น Akhenaten ('Effective for the Aten') และสั่งให้สร้างเมืองหลวงใหม่ Akhetaten ('The Horizon of Aten') ในทะเลทราย Akhetaten ตั้งอยู่ที่เมือง Tell el-Amarna อันทันสมัย ​​โดยตั้งอยู่ระหว่างเมืองอียิปต์โบราณอย่าง Thebes และ Memphis บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำไนล์
 133. ^ "ยุคอมาร์นาแห่งอียิปต์" . สารานุกรมประวัติศาสตร์โลก. สืบค้นเมื่อ2022-02-10 .
 134. ^ "The Aten | อียิปต์โบราณออนไลน์" .
 135. ^ ฮาร์ต จอร์จ (2005). พจนานุกรม Routledge ของเทพเจ้าและเทพธิดาอียิปต์ (ฉบับที่ 2) เลดจ์ หน้า 39. ISBN 978-0-415-34495-1.
 136. ^ "พุทธศาสนาในประเทศจีน: ภาพร่างประวัติศาสตร์", วารสารศาสนา.
 137. ^ บอยซ์ 1975ก , พี. 155.
 138. ^ บอยซ์, แมรี่ (2007). โซโรอัสเตอร์: ความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนาของพวกเขา ลอนดอน: เลดจ์. น. 19–20. ISBN 978-0-415-23903-5.
 139. ^ สารานุกรมคาทอลิก - Eschatology "ความบกพร่องที่รุนแรงของศาสนาเปอร์เซียคือความคิดแบบทวินิยมของเทพ"
 140. ^ ริเวตนา, โรชาน. "โลกโซโรอัสเตอร์ A 2012 รูปภาพประชากร" (PDF) . เฟซาน่า . org
 141. ^ "วัฒนธรรมอะบอริจิน" .
 142. เจนนิเฟอร์ ไอแซคส์ (2005). Australian Dreaming: 40,000 ปีแห่งประวัติศาสตร์อะบอริจิน นิวเซาธ์เวลส์: นิวฮอลแลนด์
 143. กรีนเวย์, ชาร์ลส์ ซี. (1878). "ภาษากามิฬลอยและประเพณี". วารสารสถาบันมานุษยวิทยาแห่งบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ 7: 232–274. ดอย:10.2307/2841001. JSTOR 2841001.
 144. ^ "คริสเตียนอะบอริจินและคริสต์ศาสนา" . 14 สิงหาคม 2563
 145. ^ Rogers, Janak (24 มิถุนายน 2014). "เมื่ออิสลามมาถึงออสเตรเลีย" ข่าวจากบีบีซี. สืบค้นเมื่อ 25 มิถุนายน 2557.
 146. Radcliffe-Brown, AR (14 พฤศจิกายน 2013). ชาวเกาะอันดามัน. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 161. ไอ 978-1-107-62556-3.
 147. ^ "ชาวหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์" .
 148. ^ Rogers, Peter (2009), Ultimate Truth, เล่ม 1 , AuthorHouse, p. 109, ISBN 978-1-4389-7968-7
 149. ^ จักรวาติ, สีตันสุ (1991), ศาสนาฮินดู, วิถีชีวิต , Motilal Banarsidas Publ., p. 71, ISBN 978-81-208-0899-7
 150. ^ "พระเจ้าหลายองค์" . สารานุกรมบริแทนนิกา . สารานุกรมบริแทนนิกาออนไลน์. 2550 . สืบค้นเมื่อ2007-07-05 .
 151. ^ พัฒนนิก เดฟดุต (2545) ชายผู้เป็นหญิงและนิทานปรัมปราอื่นๆ ในตำนานฮินดู , เลดจ์, น. 38, ISBN 978-1-56023-181-3
 152. ^ "แนวคิดเรื่องพระเจ้าในศาสนาฮินดู โดย ดร.นัย" . อิสลาม 101.คอม สืบค้นเมื่อ2012-06-05 .
 153. ↑ เล่มฉลองครบรอบ 200 ปี สวามีนารายณ์, พ.ศ. 2324-2524 . หน้า 154: ...Shri Vallabhacharya [และ] Shri Swaminarayan... ทั้งคู่กำหนดความเป็นจริงสูงสุดเป็น Krishna ซึ่งเป็นทั้งอวตารสูงสุดและเป็นแหล่งที่มาของอวตารอื่น ๆ เพื่ออ้างถึง R. Kaladhar Bhatt ในบริบทนี้ "ในผู้เลื่อมใสทิพย์นี้ (นิพพานภักติ) พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น" คือกฤษณะ มิติใหม่แห่งปรัชญาพระเวท - หน้า 154 ,สหชานันทะ, อุปถัมภ์. 1981
 154. เดลโมนิโก, เอ็น. (2004). "ประวัติศาสตร์เอกเทวนิยมอินเดียและไชยธัญญไวษณพสมัยใหม่" . ขบวนการ Hare Krishna: ชะตากรรมของ Postcharisma ของการปลูกถ่ายทางศาสนา ISBN 978-0-231-12256-6. สืบค้นเมื่อ2008-04-12 .
 155. ^ เอลค์แมน เอสเอ็ม; Gosvami, J. (1986). Tattvasandarbha ของ Jiva Gosvamin: การศึกษาการพัฒนาปรัชญาและนิกาย ของขบวนการ Gaudiya Vaishnava Motilal Banarsidass ผับ
 156. ดิม็อค จูเนียร์ อีซี; ดิม็อค, อีซี (1989). สถานที่แห่งดวงจันทร์ที่ซ่อนอยู่: เวทย์มนต์เร้าอารมณ์ในลัทธิ Vaisnava-Sahajiya แห่งเบงกอล สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก. หน้า 132
 157. เคนเนดี, มอนแทนา (1925). ขบวนการ Chaitanya: การศึกษาลัทธิไวษณพแห่งเบงกอล เอช. มิลฟอร์ด สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด
 158. ^ น้ำท่วม กาวิน ดี. (1996). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ศาสนาฮินดู เคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หน้า 341 . ISBN 0-521-43878-0. ดึงข้อมูล2008-04-21 . ให้น้ำท่วม“การบูชาไวษณะในตอนต้นมุ่งเน้นไปที่เทพสามองค์ที่หลอมรวมเข้าด้วยกันคือ Vasudeva-Krishna, Krishna-Gopala และ Narayana ซึ่งทั้งหมดกลายเป็นพระวิษณุ พูดง่ายๆ Vasudeva-Krishna และ Krishna-Gopala ได้รับการบูชาโดยกลุ่มที่เรียกกันทั่วไปว่า เป็นพระภควต ขณะที่พระนารายณ์ได้รับการบูชาจากนิกายปัญจราตระ"
 159. ^ Gupta, Ravi M. (2007). ไจธัญญะ ไวสณ วะ เวทตันแห่งชีวา โกสวามี . เลดจ์ ISBN 978-0-415-40548-5.
 160. Essential Hinduism S. Rosen, 2006, Greenwood Publishing Group p.124 ISBN 0-275-99006-0 
 161. แมตเชตต์, เฟรดา (2000). กฤษณะ พระเจ้า หรือ อวตาร? ความสัมพันธ์ระหว่างกฤษณะและวิษณุ: ในบริบทของตำนานอวตารที่นำเสนอโดยหริวามสะ วิษณุปุรณะ และภคว ตปุรณะ เซอร์รีย์: เลดจ์ หน้า 4. ISBN  0-7007-1281-X.
 162. "Rig Veda: A Metrically Restored Text with an Introduction and Notes, HOS, 1994" . Vedavid.org . สืบค้นเมื่อ2012-06-05 .
 163. "Atharva Veda: Spiritual & Philosophical Hymns" . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 7 ตุลาคม 2551
 164. ^ "Sukla Yajur Veda: เหนือธรรมชาติ "นั่น"" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 11 ตุลาคม 2551.
 165. ^ ตปาสยานันทน์ (1991). โรงเรียนภักติของVedānta . ฝ้าย: ศรีรามกฤษณะคณิตศาสตร์ ISBN 81-7120-226-8.
 166. ^ สำหรับภาพรวมของ Śatarudriya ดู: Kramrisch, pp. 71-74.
 167. สำหรับคำแปลฉบับสมบูรณ์ของเพลงสรรเสริญ ดู: Sivaramamurti (1976)
 168. สำหรับ Śatarudrīyaเป็นตัวอย่างแรกๆ ของการแจกแจงพระนามของพระเจ้า ดู: Flood (1996), p. 152.
 169. เลวี, ชาร์ลส์ ดี., เอ็ด. (2010-08-30). หลักคำสอนของคริสเตียนอาเรียน: ต้นกำเนิดของศาสนาคริสต์ สถาบันอภิปรัชญา. หน้า 161. ISBN 9781453764619.
 170. โกเอล, สีดา ราม (1987). การป้องกัน ของสังคมฮินดู นิวเดลี อินเดีย: เสียงของอินเดีย เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2016-03-03 . สืบค้นเมื่อ2011-08-23 . "ในทางพระเวทไม่มีพระเจ้าองค์เดียว นี่ก็แย่พอแล้ว แต่ชาวฮินดูไม่มีแม้แต่พระเจ้าสูงสุด พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นประธานในพระเจ้าหลายหลาก" – ราม สวารุป
 171. โกเอล, สีดา ราม (1987). การป้องกัน ของสังคมฮินดู นิวเดลี อินเดีย: เสียงของอินเดีย เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2016-03-03 . สืบค้นเมื่อ2011-08-23 .
 172. โกเอล, สีดา ราม (1982). ฉันกลายเป็นชาวฮินดูได้อย่างไร นิวเดลี อินเดีย: เสียงของอินเดีย หน้า 92.
 173. มาร์ค เจอร์เกนส์เมเยอร์, ​​กูรินเดอร์ ซิงห์ มานน์ (2006). คู่มือออกซ์ฟอร์ดของศาสนาทั่วโลก สหรัฐอเมริกา: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หน้า 41. ISBN 978-0-19-513798-9.
 174. ^ อาร์ดิงเงอร์ บาร์บาร่า (2006). คนนอกศาสนาทุกวัน: ค้นหาสิ่งพิเศษในชีวิตธรรมดาของเรา ไวส์เฟอร์. หน้า 13. ISBN 978-1-57863-332-6.
 175. Nesbitt, Eleanor M. (15 พฤศจิกายน 2548) Sikhi: การแนะนำสั้น ๆ . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. หน้า 136. ISBN 978-0-19-280601-7. สืบค้นเมื่อ19 กรกฎาคม 2010 .
 176. พาร์รินเดอร์ เจฟฟรีย์ (1971) ศาสนาของโลก:ตั้งแต่ประวัติศาสตร์โบราณจนถึงปัจจุบัน สหรัฐอเมริกา: กลุ่มสำนักพิมพ์ Hamlyn หน้า 252 . ISBN 978-0-87196-129-7.
 177. ^ "ความเชื่อและหลักคำสอนของซิกข์" . ศาสนาข้อเท็จจริง. สืบค้นเมื่อ2012-06-05 .
 178. ^ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาซิกข์" . Multifaithcentre.org. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2011-07-27 สืบค้นเมื่อ2012-06-05 .

อ่านเพิ่มเติม

ลิงค์ภายนอก

0.11234903335571