โมดูล:แซนด์บ็อกซ์

--[[ 
กรุณาอย่าแก้ไขหน้านี้ หน้านี้ทำหน้าที่เป็นรากสำหรับแซนด์บ็อกซ์
ต่อไปนี้คือโค้ดเริ่มต้นบางส่วนที่คุณอาจใช้เพื่อเริ่มต้นการเขียนและทดสอบโมดูล โปรดอย่าลังเลที่จะเริ่มต้นโมดูลของคุณอย่าลืมลบประกาศสำคัญนี้เมื่อคัดลอกและวางจากที่นี่ไปยังแซนด์บ็อกซ์โมดูลของคุณ]] -- ท้องถิ่นp = { } p main = function ( frame ) args ท้องถิ่น= frameargs local out = '' -- โค้ดบางส่วนที่นี่return out end return p

   
  
	   
	   
	
	
	 

 
ดึงข้อมูลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Sandbox&oldid=1145976527"