โมดูล:กล่องข้อความ

ต้องการ('เข้มงวด')
ท้องถิ่น getArgs
ท้องถิ่น ใช่ = ต้องการ('Module:Yesno')
ท้องถิ่น lang = mw.ภาษา.getContentLanguage()
ท้องถิ่นCONFIG_MODULE='Module:กล่องข้อความ/การกำหนดค่า'local< a i=27>พัฒนาพื้นที่={พูดคุย=< a i=32>'tmbox',รูปภาพ='imbox',ไฟล์=