ความทันสมัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

ความทันสมัยหัวข้อในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นทั้งยุคประวัติศาสตร์ ( ยุคสมัยใหม่ ) และกลุ่มของบรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรมทัศนคติ และการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา - ใน " ยุคแห่งเหตุผล " แห่งความคิดในศตวรรษที่ 17 และ "การตรัสรู้ " ในศตวรรษที่ 18 นักวิจารณ์บางคนคิดว่ายุคของความทันสมัยจะสิ้นสุดลงในปี 2473 โดยมีสงครามโลกครั้งที่สองในปี 2488 หรือทศวรรษ 1980 หรือ 1990 ยุคต่อไปนี้จะเรียกว่าเป็นหลังสมัยใหม่คำว่า " ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย" ยังใช้เพื่ออ้างถึงกรอบเวลาหลัง พ.ศ. 2488 โดยไม่กำหนดให้เป็นยุคสมัยใหม่หรือหลังสมัยใหม่ (ดังนั้น "สมัยใหม่" อาจใช้เป็นชื่อของยุคใดยุคหนึ่งในอดีตได้ ตรงข้ามกับความหมาย "ปัจจุบัน" ยุค".)

"ความทันสมัย" อาจหมายถึงช่วงเวลาหรือคุณภาพที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาขา ในวิชาประวัติศาสตร์ ศตวรรษที่ 17 และ 18 มักจะถูกอธิบายว่าเป็นสมัยใหม่ตอนต้นในขณะที่ศตวรรษที่ 19 ที่ยาวนานนั้นสอดคล้องกับ " ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ " ที่เหมาะสม แม้ว่าจะมีกระบวนการทางประวัติศาสตร์และปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกันมากมาย (ตั้งแต่แฟชั่นจนถึงสงครามสมัยใหม่ ) แต่ก็สามารถอ้างถึงประสบการณ์ส่วนตัวหรือประสบการณ์ที่มีอยู่ของเงื่อนไขที่พวกเขาสร้างขึ้น และผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อวัฒนธรรม สถาบัน และการเมืองของมนุษย์[1]

ในฐานะที่เป็นแนวความคิดการวิเคราะห์และกฎเกณฑ์ความคิดที่ทันสมัยมีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับร๊อคของปรัชญาและความงามสมัยใหม่ ; กระแสทางการเมืองและทางปัญญาที่ตัดกับการตรัสรู้; และการพัฒนาที่ตามมาเช่นอัตถิภาวนิยม , ศิลปะสมัยใหม่ที่สถานประกอบการอย่างเป็นทางการของทางสังคมศาสตร์และการพัฒนาถือสมัยเช่นมาร์กซ์ นอกจากนี้ยังครอบคลุมความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของระบบทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับsecularisation , การเปิดเสรี , ความทันสมัยและการโพสต์อุตสาหกรรมชีวิต. [1]

โดยสาย 19 ศตวรรษที่ 20 และสมัยศิลปะการเมืองวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมได้มาครองไม่เพียง แต่ยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือแต่เกือบทุกพื้นที่อารยะในโลกรวมทั้งการเคลื่อนไหวคิดว่าเป็นศัตรูกับเวสต์และโลกาภิวัตน์ในยุคปัจจุบันมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการพัฒนาของปัจเจก , [2]ทุนนิยม , [3]กลายเป็นเมือง[2]และความเชื่อในความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีและทางการเมืองที่มีความคืบหน้า [4] [5] สงครามและปัญหาที่รับรู้อื่นๆ ในยุคนี้ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการสูญเสียความแข็งแกร่งของบรรทัดฐานทางศาสนาและจริยธรรมแบบดั้งเดิม ทำให้เกิดปฏิกิริยามากมายต่อการพัฒนาสมัยใหม่[6] [7]มองในแง่ดีและความเชื่อในความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดเมื่อเร็ว ๆ นี้โดยลัทธิหลังสมัยใหม่ในขณะที่การปกครองของยุโรปตะวันตกและแองโกลอเมริกามากกว่าทวีปอื่น ๆ ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากทฤษฎีวรรณคดี

ในบริบทของประวัติศาสตร์ศิลปะ "ความทันสมัย" ( modernité ) มีความรู้สึกที่จำกัดมากกว่า " ศิลปะสมัยใหม่ " ที่ครอบคลุมช่วงเวลาของค.  พ.ศ. 2403-2513 การใช้คำในความหมายนี้เกิดจากCharles Baudelaireซึ่งในบทความของเขาในปี 2407 เรื่อง "จิตรกรแห่งชีวิตสมัยใหม่" ได้กำหนดให้เป็น "ประสบการณ์ชีวิตชั่วครู่ชั่วคราวในมหานคร" และศิลปะต้องรับผิดชอบในการจับภาพประสบการณ์นั้น . ในแง่นี้ คำนี้หมายถึง "ความสัมพันธ์เฉพาะกับเวลา ความสัมพันธ์หนึ่งมีลักษณะไม่ต่อเนื่องหรือแตกแยกอย่างรุนแรง การเปิดกว้างต่อความแปลกใหม่ของอนาคต และความอ่อนไหวที่เพิ่มขึ้นต่อสิ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเกี่ยวกับปัจจุบัน" [8]

นิรุกติศาสตร์

ปลายภาษาละตินคำคุณศัพท์modernusมีรากศัพท์มาจากคำวิเศษณ์Modo "ปัจจุบันเพียงแค่ตอนนี้" ที่มีส่วนร่วมจากศตวรรษที่ 5 ที่แรกในบริบทของความแตกต่างที่คริสตศักราชจากยุคป่าเถื่อนในศตวรรษที่ 6 Cassiodorusดูเหมือนจะเป็นนักเขียนคนแรกที่ใช้modernus "modern" เป็นประจำเพื่ออ้างถึงอายุของเขาเอง[9] เงื่อนไขantiquusและmodernusถูกนำมาใช้ในความหมายตามลำดับเหตุการณ์ในยุค Carolingianตัวอย่างเช่น มาจิสเตอร์สมัยใหม่เรียกว่าเป็นนักวิชาการที่ร่วมสมัยเมื่อเทียบกับหน่วยงานเก่า ๆ เช่นเบเนดิกต์แห่งเนอร์เซี ย ในการใช้งานยุคกลางตอนต้นmodernusอ้างถึงเจ้าหน้าที่ที่อายุน้อยกว่าสมัยโบราณของศาสนาอิสลามและบรรพบุรุษของคริสตจักรยุคแรก แต่ไม่จำเป็นต้องถึงยุคปัจจุบันและอาจรวมถึงผู้เขียนที่มีอายุหลายศตวรรษตั้งแต่สมัยของBedeกล่าวคือหมายถึงเวลาหลังการก่อตั้ง ของคณะเบเนดิกตินและ / หรือการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตก [10]

คำคุณศัพท์ละตินถูกนำมาใช้ใน กลางฝรั่งเศสขณะที่ทันสมัยโดยศตวรรษที่ 15 และด้วยเหตุนี้ในช่วงต้นระยะเวลาทิวดอร์ลงไปในภาษาสมัยใหม่ยุคแรกคำสมัยใหม่ในยุคแรกหมายถึง "มีอยู่ในขณะนี้" หรือ "เกี่ยวกับยุคปัจจุบัน" ไม่จำเป็นต้องมีความหมายเชิงบวก เช็คสเปียร์ใช้ความทันสมัยในความหมายของ "ทุกวัน ธรรมดา ธรรมดา"

คำนี้ถูกใช้อย่างกว้างขวางในบริบทของการทะเลาะวิวาทกันของ Ancients และ Modernsในช่วงปลายศตวรรษที่ 17 ภายในAcadémie françaiseโดยกล่าวถึงคำถามว่า "วัฒนธรรมสมัยใหม่เหนือกว่าวัฒนธรรมคลาสสิก (Græco–Roman) หรือไม่" ในบริบทของการอภิปรายครั้งนี้ว่า "สมัย" (ความที่Anciens ) และ "moderns" ( Modernes ) ได้รับการเสนอมุมมองของฝ่ายตรงข้ามในอดีตเชื่อว่านักเขียนร่วมสมัยที่จะทำไม่ดีกว่าเลียนแบบอัจฉริยะของสมัยโบราณคลาสสิกในขณะที่หลังแรก กับCharles Perrault (1687) เสนอว่ามากกว่า " ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา " ของความสำเร็จในสมัยโบราณเท่านั้น " อายุแห่งเหตุผล" ได้ก้าวข้ามสิ่งที่เป็นไปได้ในยุคคลาสสิก คำว่าความทันสมัย ​​สร้างขึ้นครั้งแรกในทศวรรษ 1620 ในบริบทนี้ สันนิษฐานว่ามีความหมายของยุคประวัติศาสตร์หลังยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ซึ่งความสำเร็จของสมัยโบราณถูกมองข้าม[11]

เฟส

ความทันสมัยมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการทางวัฒนธรรมและทางปัญญาในปี ค.ศ. 1436–1789 และขยายไปถึงทศวรรษ 1970 หรือหลังจากนั้น (12)

ตามที่มาร์แชลเบอร์แมน , [13]ความทันสมัยเป็น periodized เป็นสามขั้นตอนทั่วไปขนานนามว่า "ต้น", "คลาสสิก" และ "สาย" โดยปีเตอร์ออสบอร์: [14]

 • ความทันสมัยตอนต้น : 1500–1789 (หรือ 1453–1789 ในวิชาประวัติศาสตร์ดั้งเดิม)
  • ผู้คนเริ่มสัมผัสชีวิตที่ทันสมัยมากขึ้น (ลาฟฟี่, 31)
 • ความทันสมัยแบบคลาสสิก: 1789–1900 (สอดคล้องกับศตวรรษที่ 19 ที่ยาวนาน (1789–1914) ในแผนของHobsbawm )
  • ประกอบด้วยการใช้หนังสือพิมพ์รายวัน โทรเลข โทรศัพท์ และสื่อมวลชนรูปแบบอื่นๆ เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเติบโตของการสื่อสารในวงกว้าง (Laughey, 31)
 • ความทันสมัยตอนปลาย: 1900–1989
  • ประกอบด้วยโลกาภิวัตน์ของชีวิตสมัยใหม่ (Laughey, 31)

ในระยะที่สอง Berman ดึงเอาการเติบโตของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรเลข และสื่อรูปแบบอื่นๆ มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในความทันสมัยในนามของทุนนิยมอุตสาหกรรม ในที่สุด ในระยะที่สาม ศิลปะสมัยใหม่และความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ต่อสู้กับการเมืองที่กดขี่ เศรษฐกิจ และกองกำลังทางสังคมอื่นๆ รวมทั้งสื่อมวลชน[15] [ ต้องการการอ้างอิง ]

นักเขียนบางคนเช่นLyotardและBaudrillard , [ ต้องการอ้างอิง ]เชื่อทันสมัยที่สิ้นสุดในช่วงกลางหรือปลายศตวรรษที่ 20 จึงได้กำหนดระยะเวลาที่ตามมาให้ทันสมัยคือPostmodernity (1930/1950/1990 ปัจจุบัน) อย่างไรก็ตาม นักทฤษฎีคนอื่นๆ มองว่าช่วงเวลาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบันเป็นเพียงอีกช่วงหนึ่งของความทันสมัย Zygmunt Bauman [16]เรียกช่วงนี้ว่า "ของเหลว" ความทันสมัย Giddens ระบุว่า "ความทันสมัย" สูง (ดูHigh modernism ) [17]

คำจำกัดความ

การเมือง

ในทางการเมือง ช่วงแรกสุดของความทันสมัยเริ่มต้นด้วยผลงานของNiccolò Machiavelliซึ่งปฏิเสธรูปแบบการวิเคราะห์การเมืองในยุคกลางและแบบอริสโตเติลอย่างเปิดเผยโดยเปรียบเทียบกับแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ควรจะเป็น เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ตามความเป็นจริงว่าสิ่งต่างๆ เป็นอย่างไร เขายังเสนอว่าเป้าหมายของการเมืองคือการควบคุมโอกาสหรือโชคลาภของตนเอง และการอาศัยความรอบคอบจะนำไปสู่ความชั่วร้าย ยกตัวอย่างเช่น Machiavelli แย้งว่าการแบ่งแยกที่รุนแรงภายในชุมชนการเมืองเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ก็สามารถเป็นแหล่งของความเข้มแข็งที่ฝ่ายนิติบัญญัติและผู้นำควรคำนึงถึงและแม้กระทั่งสนับสนุนในบางวิธี[18]

คำแนะนำของ Machiavelli บางครั้งมีอิทธิพลต่อกษัตริย์และเจ้าชาย แต่ในที่สุดก็ถูกมองว่าเป็นสาธารณรัฐที่เสรีมากกว่าระบอบราชาธิปไตย[19]ในทางกลับกัน Machiavelli มีอิทธิพลต่อฟรานซิส เบคอน , [20] Marchamont Needham , [21] James Harrington , [21] John Milton , [22] David Hume ., [23]และอื่น ๆ อีกมากมาย[24]

หลักคำสอนทางการเมืองสมัยใหม่ที่สำคัญซึ่งเกิดจากความสมจริงของ Machiavellian ใหม่ ได้แก่ข้อเสนอที่มีอิทธิพลของMandevilleว่า " Private Vices โดยการจัดการที่คล่องแคล่วของนักการเมืองที่เก่งกาจอาจกลายเป็นประโยชน์สาธารณะ " (ประโยคสุดท้ายของFable of the Beesของเขา) และยัง หลักคำสอนของ "รัฐธรรมนูญแยกอำนาจ " ในรัฐบาลคนแรกที่เสนออย่างชัดเจนโดยเตสกิเออหลักการทั้งสองนี้ประดิษฐานอยู่ในรัฐธรรมนูญของระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ส่วนใหญ่. มีการตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่ความสมจริงของ Machiavelli มองเห็นคุณค่าของสงครามและความรุนแรงทางการเมือง อิทธิพลที่ยั่งยืนของเขาได้รับการ "ทำให้เชื่อง" เพื่อให้ความขัดแย้งที่เป็นประโยชน์ถูกเปลี่ยนโดยเจตนาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อการต่อสู้ทางการเมืองที่เป็นทางการและ "ความขัดแย้ง" ทางเศรษฐกิจที่ได้รับการสนับสนุนระหว่างเสรี องค์กรเอกชน[25] [26] )

เริ่มต้นด้วยThomas Hobbesมีความพยายามในการใช้วิธีการของวิทยาศาสตร์กายภาพสมัยใหม่ตามที่เสนอโดยBaconและDescartesนำไปใช้กับมนุษยชาติและการเมือง[27]โดดเด่นในความพยายามปรับปรุงวิธีการของ Hobbes รวมถึงJohn Locke , [28] Spinoza , [29] Giambattista Vico , [30]และ Rousseau [31] เดวิด ฮูมทำสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นความพยายามครั้งแรกที่เหมาะสมในการพยายามใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ของเบคอนกับวิชาทางการเมือง[32]ปฏิเสธบางแง่มุมของแนวทางของฮอบส์

ลัทธิสาธารณรัฐสมัยใหม่มีอิทธิพลอย่างเปิดเผยต่อรากฐานของสาธารณรัฐในช่วงกบฏดัตช์ (1568–1609), [33] สงครามกลางเมืองอังกฤษ (1642–1651), [21] การ ปฏิวัติอเมริกา (1775–1783), [34]การปฏิวัติฝรั่งเศส (1789– พ.ศ. 2342) และการปฏิวัติเฮติ (พ.ศ. 2334–1804) [35]

ระยะที่สองของการคิดทางการเมืองสมัยใหม่เริ่มต้นด้วยรุสโซ ซึ่งตั้งคำถามเกี่ยวกับเหตุผลทางธรรมชาติและความเป็นสังคมของมนุษยชาติ และเสนอว่าธรรมชาติของมนุษย์มีความอ่อนไหวมากกว่าที่เคยคิดไว้มาก ด้วยตรรกะนี้ สิ่งที่ทำให้ระบบการเมืองที่ดีหรือคนดีขึ้นอยู่กับเส้นทางแห่งโอกาสที่คนทั้งมวลได้เข้ามาแทนที่ประวัติศาสตร์โดยสิ้นเชิง ความคิดนี้มีอิทธิพลต่อความคิดทางการเมือง (และสุนทรียศาสตร์) ของImmanuel Kant , Edmund Burkeและคนอื่น ๆ และนำไปสู่การทบทวนที่สำคัญของการเมืองสมัยใหม่ ในด้านอนุรักษ์นิยม เบิร์คแย้งว่าความเข้าใจนี้กระตุ้นให้เกิดความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวที่ทะเยอทะยานมากขึ้นก็พัฒนาจากความเข้าใจนี้ในวัฒนธรรมมนุษย์เริ่มต้นแนวจินตนิยมและประวัติศาสตร์นิยม และในที่สุดทั้งลัทธิคอมมิวนิสต์ของคาร์ล มาร์กซ์และรูปแบบใหม่ของลัทธิชาตินิยมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการปฏิวัติฝรั่งเศสรวมถึงขบวนการนาซีของเยอรมันอย่างสุดขั้ว (36)

ในทางกลับกัน แนวคิดเรื่องความทันสมัยยังถูกโต้แย้งเนื่องจากการสนับสนุนที่เน้นยูโรเป็นหลัก สิ่งนี้ยิ่งแย่ลงไปอีกจากการเกิดขึ้นใหม่ของมหาอำนาจที่ไม่ใช่ตะวันตก กระนั้น การโต้แย้งเกี่ยวกับความทันสมัยยังเชื่อมโยงกับแนวคิดตะวันตกเกี่ยวกับประชาธิปไตย ระเบียบวินัยทางสังคม และการพัฒนาอีกด้วย [37]

สังคมวิทยา

Cover of the original German edition of Max Weber's The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism

In sociology, a discipline that arose in direct response to the social problems of "modernity",[38] the term most generally refers to the social conditions, processes, and discourses consequent to the Age of Enlightenment. In the most basic terms, Anthony Giddens describes modernity as

...คำชวเลขสำหรับสังคมสมัยใหม่ หรืออารยธรรมอุตสาหกรรม เมื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม มีความเกี่ยวข้องกับ (1) ชุดทัศนคติต่อโลก แนวคิดของโลกที่เปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลง โดยการแทรกแซงของมนุษย์ (๒) สถาบันทางเศรษฐกิจที่สลับซับซ้อน โดยเฉพาะการผลิตภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจตลาด (3) สถาบันทางการเมืองบางช่วง รวมทั้งรัฐชาติและประชาธิปไตยมวลชน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากคุณลักษณะเหล่านี้ ความทันสมัยจึงมีพลวัตมากกว่าระเบียบทางสังคมแบบเดิมอย่างมากมาย มันคือสังคม—ในเชิงเทคนิคมากขึ้น ความซับซ้อนของสถาบัน —ซึ่งแตกต่างจากวัฒนธรรมก่อนหน้านี้ มีชีวิตอยู่ในอนาคตมากกว่าอดีต[39]

นักเขียนคนอื่นวิจารณ์คำจำกัดความดังกล่าวว่าเป็นเพียงรายการปัจจัย พวกเขาโต้แย้งว่าความทันสมัยซึ่งเข้าใจโดยบังเอิญว่าถูกทำเครื่องหมายโดยรูปแบบออนโทโลยีในการครอบงำจำเป็นต้องกำหนดโดยพื้นฐานมากขึ้นในแง่ของวิธีการที่แตกต่างกัน

ความทันสมัยจึงถูกกำหนดโดยวิธีการซึ่งคุณค่าก่อนหน้าของชีวิตทางสังคม ... ถูกสร้างขึ้นใหม่ผ่านคอนสตรัคติวิสต์ที่ตีกรอบการปฏิบัติทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่พื้นฐานของการดำรงอยู่ร่วมกันของมนุษย์ทุกคน: เวลา พื้นที่ ศูนย์รวม ประสิทธิภาพ และความรู้ คำว่า 'สร้างใหม่' ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะถูกแทนที่อย่างชัดเจน [40]

ซึ่งหมายความว่าความทันสมัยจะซ้อนทับรูปแบบชีวิตดั้งเดิมและประเพณีก่อนหน้านี้โดยไม่จำเป็นต้องแทนที่พวกเขา

วัฒนธรรมและปรัชญา

ยุคของความทันสมัยมีลักษณะทางสังคมโดยการทำให้เป็นอุตสาหกรรมและการแบ่งงานและในเชิงปรัชญาโดย "การสูญเสียความแน่นอนและการตระหนักว่าความแน่นอนไม่สามารถสร้างได้ในครั้งเดียวและสำหรับทั้งหมด" [11]ด้วยเงื่อนไขทางสังคมและปรัชญาใหม่ ๆ ได้ก่อให้เกิดความท้าทายใหม่ขั้นพื้นฐาน ปัญญาชนในศตวรรษที่ 19 หลายคน ตั้งแต่ออกุสต์ กอมเตถึงคาร์ล มาร์กซ์ถึงซิกมุนด์ ฟรอยด์พยายามเสนอแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และ/หรือทางการเมืองเพื่อปลุกกระแสนิยมทางโลก ความทันสมัยอาจเรียกได้ว่าเป็น "ยุคแห่งอุดมการณ์" [41]

สำหรับมาร์กซ์ สิ่งที่เป็นพื้นฐานของความทันสมัยคือการเกิดขึ้นของระบบทุนนิยมและชนชั้นนายทุนปฏิวัติ ซึ่งนำไปสู่การขยายตัวอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนของพลังการผลิตและการสร้างตลาดโลกDurkheimจัดการกับความทันสมัยจากมุมที่แตกต่างโดยทำตามแนวคิดของ Saint-Simon เกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรม แม้ว่าจุดเริ่มต้นจะเหมือนกับมาร์กซ์ซึ่งเป็นสังคมศักดินา แต่ Durkheim เน้นย้ำถึงการลุกขึ้นของชนชั้นนายทุนน้อยกว่ามากในฐานะชนชั้นปฏิวัติใหม่ และแทบไม่ได้กล่าวถึงระบบทุนนิยมว่าเป็นแบบวิธีการผลิตแบบใหม่ที่ใช้โดยชนชั้นนี้ แรงกระตุ้นพื้นฐานสู่ความทันสมัยนั้นค่อนข้างจะเป็นอุตสาหกรรมที่มาพร้อมกับพลังทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ในผลงานของแม็กซ์ เวเบอร์, modernity is closely associated with the processes of rationalization and disenchantment of the world.[42]

Critical theorists such as Theodor Adorno and Zygmunt Bauman propose that modernity or industrialization represents a departure from the central tenets of the Enlightenment and towards nefarious processes of alienation, such as commodity fetishism and the Holocaust.[43][page needed][44] Contemporary sociological critical theory presents the concept of "rationalizationในแง่ลบมากกว่าที่กำหนดไว้ในตอนแรกของเวเบอร์ กระบวนการของการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง—เป็นความคืบหน้าเพื่อประโยชน์ของความก้าวหน้า—ในหลายกรณีอาจมีสิ่งที่ทฤษฎีวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นผลด้านลบและลดทอนความเป็นมนุษย์ในสังคมสมัยใหม่[43] [ ต้องการหน้า ] [45]

การตรัสรู้ที่เข้าใจในความหมายที่กว้างที่สุดว่าเป็นความก้าวหน้าของความคิด มุ่งเป้าไปที่การปลดปล่อยมนุษย์จากความกลัวมาโดยตลอดและตั้งพวกเขาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ ทว่าแผ่นดินโลกที่รู้แจ้งทั้งหมดกลับฉายแสงภายใต้สัญลักษณ์แห่งภัยพิบัติที่มีชัย [46]

สิ่งที่กระตุ้นให้นักวิจารณ์หลายคนพูดถึง 'การสิ้นสุดของประวัติศาสตร์' ของยุคหลังสมัยใหม่ 'ความทันสมัยที่สอง' และ 'ความเหนือล้ำ' หรืออย่างอื่นที่บ่งบอกถึงสัญชาตญาณของการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในการจัดการการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และในสภาพสังคมภายใต้ ที่ชีวิต-การเมืองในปัจจุบันดำเนินการอยู่ คือความจริงที่ว่าความพยายามอันยาวนานในการเร่งความเร็วของการเคลื่อนไหวได้มาถึง 'ขีดจำกัดตามธรรมชาติ' แล้ว พลังสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นเวลาที่จำเป็นสำหรับการเคลื่อนที่ของส่วนผสมที่จำเป็นจึงลดลงเหลือเพียงชั่วพริบตา สำหรับวัตถุประสงค์ในทางปฏิบัติทั้งหมด อำนาจได้กลายเป็นสิ่งนอกรีตอย่างแท้จริง ไม่ถูกผูกมัด หรือแม้กระทั่งช้าลง โดยความต้านทานของพื้นที่ (การถือกำเนิดของโทรศัพท์มือถืออาจเป็นสัญลักษณ์ 'ระเบิดครั้งสุดท้าย'ส่งไปยังการพึ่งพาพื้นที่: แม้แต่การเข้าถึงตลาดโทรศัพท์ก็ไม่จำเป็นสำหรับคำสั่งที่จะให้และเห็นผลของมัน[47]

สืบเนื่องมาจากการอภิปรายเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจการวิเคราะห์เปรียบเทียบอารยธรรม และมุมมองหลังอาณานิคมของ "ความทันสมัยทางเลือก" ชมูเอล ไอเซนชตัดท์ ได้แนะนำแนวคิดของ "ความทันสมัยหลายแบบ" [48] [11]ความทันสมัยในฐานะ "เงื่อนไขพหูพจน์" เป็นแนวคิดหลักของแนวทางและมุมมองทางสังคมวิทยานี้ ซึ่งขยายคำจำกัดความของ "ความทันสมัย" จากการแสดงเฉพาะวัฒนธรรมยุโรปตะวันตกไปจนถึงคำจำกัดความเชิงสัมพัทธภาพทางวัฒนธรรมด้วยเหตุนี้: "ความทันสมัยไม่ใช่ ความเป็นตะวันตก กระบวนการหลักและพลวัตสามารถพบได้ในทุกสังคม" (11)

ฆราวาส

Modernity, or the Modern Age, is typically defined as a post-traditional,[citation needed] and post-medieval historical period,[49] 66–67). Central to modernity is emancipation from religion, specifically the hegemony of Christianity (mainly Roman Catholicism), and the consequent secularization. According to writers like Fackenheim and Husserl, modern thought repudiates the Judeo-Christian belief in the Biblical God as a mere relic of superstitious ages.[50][51][note 1] It all started with Descartes' revolutionary methodic doubtซึ่งเปลี่ยนแนวความคิดของความจริงในแนวคิดเรื่องความแน่นอน ซึ่งผู้ค้ำประกันเพียงคนเดียวไม่ใช่พระเจ้าหรือพระศาสนจักรอีกต่อไป แต่เป็นการตัดสินตามอัตวิสัยของมนุษย์[52] [53] [หมายเหตุ 2]

นักศาสนศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการต่าง ๆ ให้เข้ากับความท้าทายของความทันสมัยธรรมเสรีนิยมมากกว่าบางทีที่ผ่านมา 200 ปีหรือมากกว่านั้นได้พยายามในการทำซ้ำต่างๆเพื่อรองรับหรืออย่างน้อยทนต่อข้อสงสัยที่ทันสมัยในลูกศิษย์เปิดเผยคริสเตียนขณะที่อนุรักษนิยมคาทอลิก , อีสเทิร์นออร์โธดอกและหวุดหวิด โปรเตสแตนต์นักคิดและบวชได้พยายามที่จะต่อสู้ กลับประณามความสงสัยทุกชนิด[54] [55] [56] [57] [หมายเหตุ 3]ความทันสมัยมุ่งสู่ "พลังก้าวหน้าที่สัญญาว่าจะปลดปล่อยมนุษยชาติจากความเขลาและความไร้เหตุผล" [58]แต่ในปี พ.ศ. 2564 ลัทธิยึดถือศาสนาฮินดูในอินเดียและลัทธินิกายฟันดาเมนทัลลิสม์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัญหา หมายความว่าความขัดแย้งด้านคุณค่าภายในสังคมไม่ใช่ปรากฏการณ์คริสเตียนโดยเนื้อแท้

ทางวิทยาศาสตร์

ในศตวรรษที่ 16 และ 17 Copernicus , Kepler , Galileoและคนอื่น ๆ ได้พัฒนาแนวทางใหม่ในฟิสิกส์และดาราศาสตร์ซึ่งเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนคิดเกี่ยวกับหลาย ๆ อย่าง โคเปอร์นิคัสนำเสนอแบบจำลองใหม่ของระบบสุริยะซึ่งไม่ได้วางบ้านของมนุษย์ไว้บนโลกอีกต่อไปแล้วตรงกลาง เคปเลอร์ใช้คณิตศาสตร์เพื่อหารือเกี่ยวกับฟิสิกส์และอธิบายความสม่ำเสมอของธรรมชาติในลักษณะนี้ กาลิเลโอได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเร่งสม่ำเสมอในการตกอย่างอิสระโดยใช้คณิตศาสตร์[59]

ฟรานซิส เบคอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในNovum Organumของเขาโต้เถียงกันเรื่องวิธีการใหม่ มันเป็นวิธีการตามการทดลองวิทยาศาสตร์ซึ่งขอความรู้จากการไม่มีสาเหตุที่เป็นทางการหรือสุดท้าย [ ต้องการอ้างอิง ]ถึงกระนั้น เขาก็ไม่ใช่นักวัตถุนิยม เขายังพูดถึงหนังสือสองเล่มของพระเจ้า พระวจนะของพระเจ้า (พระคัมภีร์) และงานของพระเจ้า (ธรรมชาติ) [60]แต่เขายังเสริมด้วยหัวข้อที่ว่าวิทยาศาสตร์ควรพยายามควบคุมธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ และไม่พยายามทำความเข้าใจเพียงเพื่อเห็นแก่ความเข้าใจ ในทั้งสองสิ่งนี้ เขาได้รับอิทธิพลจากการวิพากษ์วิจารณ์Scholasticismยุคกลางของ Machiavelli ก่อนหน้านี้และข้อเสนอของเขาที่ผู้นำควรตั้งเป้าที่จะควบคุมโชคลาภของตนเอง[59]

ได้รับอิทธิพลจากทั้งฟิสิกส์และเบคอนใหม่ของกาลิเลโอRené Descartesโต้เถียงหลังจากนั้นไม่นานว่าคณิตศาสตร์และเรขาคณิตให้แบบจำลองว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถสร้างขึ้นในขั้นตอนเล็ก ๆ ได้อย่างไร เขายังโต้เถียงอย่างเปิดเผยว่ามนุษย์สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นเครื่องจักรที่ซับซ้อน[61]

Isaac Newton, influenced by Descartes, but also, like Bacon, a proponent of experimentation, provided the archetypal example of how both Cartesian mathematics, geometry and theoretical deduction on the one hand, and Baconian experimental observation and induction on the other hand, together could lead to great advances in the practical understanding of regularities in nature.[62][63]

Technological

One common conception of modernity is the condition of Western history since the mid-15th century, or roughly the European development of movable type[64] and the printing press.[65] In this context the "modern" society is said to develop over many periods, and to be influenced by important events that represent breaks in the continuity.[66][67][68]

Artistic

หลังจากที่ความคิดทางการเมืองสมัยใหม่กลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฝรั่งเศสการตรวจสอบธรรมชาติของมนุษย์ของรุสโซทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ครั้งใหม่เกี่ยวกับคุณค่าของการให้เหตุผลซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับกิจกรรมของมนุษย์ที่ไม่ค่อยมีเหตุผล โดยเฉพาะศิลปะ อิทธิพลเริ่มต้นมีต่อการเคลื่อนไหวที่เรียกว่าอุดมคตินิยมเยอรมันและแนวจินตนิยมในศตวรรษที่ 18 และ 19 ศิลปะสมัยใหม่จึงเป็นของความทันสมัยในระยะต่อมาเท่านั้น[69]

ด้วยเหตุนี้ประวัติศาสตร์ศิลปะจึงทำให้คำว่า "สมัยใหม่" แตกต่างไปจากคำว่าModern AgeและModernism - เป็นคำที่แยกจากกันซึ่งใช้กับสภาพทางวัฒนธรรม ซึ่งดูเหมือนความจำเป็นอย่างแท้จริงของนวัตกรรมจะกลายเป็นความจริงเบื้องต้นของชีวิต การงาน และความคิด" . และความทันสมัยในงานศิลปะ "เป็นมากกว่าแค่ความทันสมัย ​​หรือความขัดแย้งระหว่างความเก่ากับความใหม่" [70]

ในบทความ "จิตรกรแห่งชีวิตสมัยใหม่" (1864) Charles Baudelaire ให้คำจำกัดความทางวรรณกรรม: "โดยความทันสมัยฉันหมายถึงความชั่วคราว ผู้หลบหนี เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น" [71]

การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ซึ่งส่งผลต่อเทคนิคทางศิลปะและวิธีการในการผลิต ได้เปลี่ยนความเป็นไปได้ของศิลปะและสถานะในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปอย่างรวดเร็ว การถ่ายภาพท้าทายสถานที่ของจิตรกรและภาพวาด สถาปัตยกรรมถูกเปลี่ยนโดยความพร้อมของเหล็กสำหรับโครงสร้าง

เทววิทยา

จากมุมมองของนักศาสนศาสตร์โปรเตสแตนต์หัวโบราณThomas C. Oden "ความทันสมัย" ถูกทำเครื่องหมายด้วย "ค่าพื้นฐานสี่ประการ": [72]

 • “สัมพัทธภาพทางศีลธรรม (ซึ่งกล่าวว่าสิ่งที่ถูกต้องถูกกำหนดโดยวัฒนธรรม ที่ตั้งทางสังคม และสถานการณ์)”
 • "ปัจเจกนิยมอิสระ (ซึ่งถือว่าอำนาจทางศีลธรรมมาจากภายในเป็นหลัก)"
 • "ความหลงตัวเองแบบหลงตัวเอง (ซึ่งเน้นที่ความสุขส่วนตัวที่มีอัตตาเป็นศูนย์กลาง)"
 • "ธรรมชาตินิยมแบบลดทอน (ซึ่งลดสิ่งที่รู้ได้อย่างน่าเชื่อถือต่อสิ่งที่มองเห็น ได้ยิน และตรวจสอบเชิงประจักษ์)"

ความทันสมัยปฏิเสธทุกสิ่งที่ "เก่า" และทำให้ "ความแปลกใหม่ ... เป็นเกณฑ์สำหรับความจริง" ส่งผลให้เกิด "การตอบสนองแบบโฟบิกต่อวัตถุโบราณวัตถุ" ที่ยอดเยี่ยม ในทางตรงกันข้าม "จิตสำนึกของคริสเตียนแบบคลาสสิก" ต่อต้าน "ความแปลกใหม่" [72]

ภายในนิกายโรมันคาธอลิก พระสันตะปาปาปีโอที่ 9 และพระสันตะปาปาปีโอที่ 10 อ้างว่าลัทธิสมัยใหม่ (ในคำจำกัดความเฉพาะของคริสตจักรคาทอลิก) เป็นอันตรายต่อความเชื่อของคริสเตียน สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 9 ทรงรวบรวมหลักสูตรข้อผิดพลาดที่ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2407 เพื่ออธิบายการคัดค้านของพระองค์ที่มีต่อลัทธิสมัยใหม่[73]สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 10 ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะและผลที่ตามมาของลัทธิสมัยใหม่จากมุมมองของเขาในสารานุกรมชื่อ " Pascendi dominici gregis " (การให้อาหารฝูงของพระเจ้า) เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2450 [74]Pascendi Dominici Gregis ระบุว่าหลักการของลัทธิสมัยใหม่ซึ่งนำมาสู่ข้อสรุปเชิงตรรกะนั้นนำไปสู่ลัทธิอเทวนิยม นิกายโรมันคาธอลิกจริงจังกับการคุกคามของลัทธิสมัยใหม่จนกำหนดให้นักบวชนิกายโรมันคาธอลิก ศิษยาภิบาล ผู้สารภาพ นักเทศน์ ผู้บังคับบัญชาทางศาสนา และอาจารย์ในเซมินารีทั้งหมดต้องสาบานตนต่อคำสาบานต่อลัทธิสมัยใหม่[75]ตั้งแต่ปี 1910 จนกระทั่งคำสั่งนี้ถูกยกเลิกในปี 1967 ในการรักษาด้วยคำสั่งของสองสภาวาติกัน [ ต้องการการอ้างอิง ]

กำหนด

จากคำจำกัดความของแนวคิดที่มีอยู่ในสังคมวิทยาความทันสมัย ​​"ถูกทำเครื่องหมายและกำหนดโดยความหลงใหลใน ' หลักฐาน '" วัฒนธรรมการมองเห็น และการมองเห็นส่วนบุคคล [76]โดยทั่วไป การรวมกลุ่มทางสังคมขนาดใหญ่ที่ประกอบขึ้นเป็นความทันสมัย ​​เกี่ยวข้องกับ: [ ต้องการการอ้างอิง ]

 • เพิ่มการเคลื่อนย้ายสินค้าทุนประชาชน และข้อมูลในหมู่ประชากรที่ไม่ต่อเนื่องกันก่อนหน้านี้ และอิทธิพลที่ตามมานอกพื้นที่
 • เพิ่มการจัดระเบียบทางสังคมอย่างเป็นทางการของประชากรเคลื่อนที่ การพัฒนา "วงจร" ที่พวกเขาและอิทธิพลของพวกเขาเดินทาง และมาตรฐานทางสังคมที่เอื้อต่อการเคลื่อนย้ายทางเศรษฐกิจและสังคม
 • ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เพิ่มขึ้นของภาคส่วนต่างๆ ของสังคม ได้แก่ การแบ่งงานและการพึ่งพาอาศัยกันในพื้นที่
 • เพิ่มระดับของการแบ่งชั้นที่มากเกินไปในแง่ของชีวิตทางสังคมของคนสมัยใหม่
 • ภาวะลดทอนความเป็นมนุษย์ การลดทอนความเป็นมนุษย์ การรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกัน เมื่อมนุษย์เริ่มรู้สึกขมขื่นกับเหตุการณ์เชิงลบที่ก่อให้เกิดความกลัวเพิ่มขึ้น
 • มนุษย์ตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์แวดล้อมที่นำเสนอโดยโลกสมัยใหม่
 • เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในหมู่ผู้คนในสังคม (การเอาตัวรอดของผู้ที่เหมาะสมที่สุด) ตามกฎของป่า

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 1. ^ ใบเสนอราคาจาก Fackenheim 1957 , 272-73:

  แต่ดูเหมือนว่าจะมีความขัดแย้งที่จำเป็นระหว่างความคิดสมัยใหม่กับความเชื่อในพระคัมภีร์ไบเบิลในการทรงเปิดเผย การกล่าวอ้างของการเปิดเผย วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ และปรัชญาดูเหมือนจะเห็นด้วย ต้องถูกปฏิเสธ เพราะเป็นเพียงวัตถุโบราณแห่งยุคโชคลาง ... [สำหรับนักปรัชญาสมัยใหม่] The Biblical God...เป็นเพียงตำนานของอดีตกาล

  ใบเสนอราคาจากHusserl 1931 , [ หน้าที่จำเป็น ] :

  เมื่อเริ่มยุคปัจจุบัน ความเชื่อทางศาสนาเริ่มแพร่ขยายออกไปมากขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะอนุสัญญาที่ไร้ชีวิต ผู้มีสติปัญญาถูกยกขึ้นโดยความเชื่อใหม่ ความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาในปรัชญาอิสระและวิทยาศาสตร์

 2. ^ ใบเสนอราคาจาก Heidegger 1938 [ หน้าที่จำเป็น ] :

  แก่นแท้ของความทันสมัยสามารถเห็นได้จากการปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของยุคกลาง... แน่นอนว่ายุคสมัยใหม่มีผลสืบเนื่องของการปลดปล่อยของมนุษยชาติ ได้นำอัตวิสัยนิยมและปัจเจกนิยมมาใช้ ... สำหรับเดส์การต... การเรียกร้อง [ของรากฐานความจริงที่สนับสนุนตนเองและไม่สั่นคลอนในแง่ของความแน่นอน] เกิดขึ้นจากการปลดปล่อยของมนุษย์ซึ่งเขาปลดปล่อยตัวเองจากภาระผูกพันต่อความจริงการเปิดเผยของคริสเตียนและหลักคำสอนของคริสตจักร เพื่อออกกฎหมายสำหรับตัวเองที่ยืนหยัดด้วยตัวเอง

 3. ^ ใบเสนอราคาจาก Kilby 2004 , 262:

  ... กลุ่มประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความทันสมัยและงานการขอโทษของเทววิทยาในความทันสมัย ชายทั้งสอง [ราห์เนอร์และบัลธาซาร์] กังวลอย่างมากกับการขอโทษ ด้วยคำถามว่าจะนำเสนอศาสนาคริสต์ในโลกที่ไม่ได้มีทัศนคติที่ดีต่อศาสนานี้อีกต่อไป ... ทั้งสองคิดว่าความทันสมัยทำให้เกิดปัญหาเฉพาะสำหรับการเป็นคริสเตียนที่เชื่อ และด้วยเหตุนี้สำหรับการขอโทษ

อ้างอิง

 1. ^ Berman 2010 , 15-36
 2. ^ a b Hroch & Hollan 1998 .
 3. ^ กู๊ดดี้ 2013 .
 4. ^ อัลมอนด์ Chodorow และเพียร์ซ 1982
 5. ^ Ihde 2009 , หน้า. 51.
 6. มาร์กซ์ เดิร์กไฮม์ เวเบอร์: การก่อตัวของความคิดทางสังคมสมัยใหม่โดย เคนเนธ แอล. มอร์ริสัน NS. 294.
 7. ^ วิลเลียม Schweiker, Blackwell Companion เพื่อศาสนาจริยธรรม 2548 น. 454. (เปรียบเทียบ "อย่างไรก็ตาม ในความทันสมัย ​​กิจกรรมและทฤษฎีทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ดูเหมือนจะถูกตัดขาดจากบรรทัดฐานทางศาสนาและจริยธรรมทั้งหมด อย่างน้อยก็ในแง่ดั้งเดิม หลายคนมองว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจสมัยใหม่เป็นเรื่องฆราวาสโดยสิ้นเชิง")
 8. ^ Kompridis 2006 , 32-59
 9. ^ ดอนเนลล์ 1979 , 235 N9
 10. ^ อาร์ตมันน์ 1974 , passim
 11. ^ a b c d Delanty 2007 .
 12. ^ ตูลมิน 1992 , 3–5.
 13. ^ Berman 1982 , 16-17
 14. ^ ออสบอร์น 1992 , 25.
 15. ^ ลาฟฟี่ 2007 , 30.
 16. ^ บาว 1989 , ? [ ต้องการ หน้า ] .
 17. ^ กิด เดนส์ 1998 , ? [ ต้องการ หน้า ] .
 18. ^ สเตราส์ 1987 .
 19. ^ ราเฮ 2006 , 1.
 20. ^ เคนซิงตัน 2004 , Chapt 4 [ ต้องการ หน้า ] .
 21. a b c Rahe 2006 , บทที่. 1 [ ต้องการ หน้า ] .
 22. ^ Bock หนังและ Viroli 1990 , Chapt 11 [ ต้องการ หน้า ] .
 23. ^ Rahe 2006 , บทที่. 4 [ ต้องการ หน้า ] .
 24. ^ สเตราส์ 1958 .
 25. ^ Rahe 2006 , บทที่. 5 [ ต้องการ หน้า ] .
 26. ^ แมนส์ฟิลด์ 1989 .
 27. ^ เบิร์นส์ 1987 .
 28. ^ โกลด์วิน 1987 .
 29. ^ โรเซน 1987 .
 30. ^ Vico 1984 , xli
 31. ^ รุสโซ 1997 , ตอนที่ 1
 32. ^ ฮูม & 1896 [1739] ,บทนำ. .
 33. ^ Bock หนังและ Viroli 1990 , Chapt 10,12 [ ต้องการ หน้า ] .
 34. ^ Rahe 2006 , บทที่. 6–11 [ ต้องการหน้า ] .
 35. ^ Orwin และ Tarcov 1997 , Chapt 8 [ ต้องการ หน้า ] .
 36. ^ Orwin และ Tarcov 1997 , Chapt 4 [ ต้องการ หน้า ] .
 37. ^ Regilme 2012 , 96
 38. ^ Harriss 2000 , 325
 39. ^ กิด เดนส์ 1998 , 94.
 40. ^ เจมส์ 2015 , 51–52.
 41. ^ Calinescu 1987 2006
 42. ^ ลาร์ เรน 2000 , 13
 43. อรรถเป็น Adorno 1973 .
 44. ^ บาวมัน 1989 .
 45. ^ บาวแมน 2000 .
 46. ^ Adorno 1973 210
 47. ^ บาวแมน 2000 , 10.
 48. ^ ไอเซนชตัดท์ 2003 .
 49. ^ ไฮเดกเกอร์ 1938 , 66-67
 50. ^ Fackenheim 1957 , 272-73
 51. ^ Husserl 1931 , [ หน้าจำเป็น ]
 52. ^ อเล็กซานเด 1931 , 484-85
 53. ^ ไฮเดกเกอร์ 1938 , [ หน้าจำเป็น ]
 54. ^ เดวีส์ 2004 , 133.
 55. ^ 133 [ ต้องการการอ้างอิงแบบเต็ม ]
 56. ^ Cassirer 1944 , 13-14
 57. ^ 13–14 [ ต้องการการอ้างอิงแบบเต็ม ]
 58. ^ โรเซเนา 1992 , 5.
 59. a b Kennington 2004 , บทที่. 1,4 [ ต้องการหน้า ] .
 60. ^ เบคอน 1828 , 53.
 61. ^ เคนซิงตัน 2004 , Chapt 6 [ ต้องการ หน้า ] .
 62. ^ d'Alembert & 2009 [1751] .
 63. ^ เฮนรี่ 2004 .
 64. ^ เว็บสเตอร์ 2008 , [ หน้าจำเป็น ]
 65. การปฏิรูปยุโรปโดย Carter Lindberg
 66. ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของเคมบริดจ์: Companion volume by Peter Burke
 67. ^ Plains Indian History and Culture: บทความเกี่ยวกับความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงโดย John C. Ewers
 68. เวเบอร์ ความไร้เหตุผล และระเบียบสังคมโดย อลัน ซิก้า
 69. ^ Orwin และ Tarcov 1997 , Chapt 2,4 [ ต้องการหน้า ] .
 70. ^ สมิธ 2003 .
 71. ^ Baudelaire 1964 , 13
 72. ^ a b ฮอลล์ 1990 .
 73. ^ ปี อุสทรงเครื่อง 2407 .
 74. ^ ปี อุส X 1907 .
 75. ^ ปี อุส X 1910 .
 76. ^ Leppert 2004 , 19.

บรรณานุกรม

 • Adorno, Theodor W. 1973. ภาษาถิ่นเชิงลบแปลโดย EB Ashton นิวยอร์ก: Seabury Press; ลอนดอน: เลดจ์. (ตีพิมพ์ครั้งแรกในชื่อNegative Dialektik , Frankfurt aM: Suhrkamp, ​​1966.)
 • ดาล็องแบร์, ฌอง เลอ ร็อง. 2552 [1751]. " วาทกรรมเบื้องต้น " สารานุกรมของโครงการการแปลร่วมกันของ Diderot & d'Alembertแปลโดย Richard N. Schwab และ Walter Ann Arbor: Scholarly Publishing Office of the University of Michigan Library (เข้าถึง 19 ธันวาคม 2010)
 • อเล็กซานเดอร์, ฟรานซ์ . พ.ศ. 2474 "จิตวิเคราะห์และการแพทย์" (บรรยายต่อหน้า Harvey Society ในนิวยอร์กเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2474) วารสารสมาคมการแพทย์อเมริกัน 96, no. 17:1351–1358. พิมพ์ซ้ำในสุขภาพจิต 16 (1932): 63–84 พิมพ์ซ้ำใน Franz Alexander The Scope of Psychoanalysis, 1921–1961: Selected Papers , 483–500. นิวยอร์ก: หนังสือพื้นฐาน 2504
 • อัลมอนด์, กาเบรียล อับราฮัม ; โชโดโรว์, มาร์วิน ; เพียร์ซ, รอย ฮาร์วีย์ (1982) ความคืบหน้าและใช้ Discontents สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย. ISBN 9780520044784.[ ต้องการเพจ ]
 • เบคอน, ฟรานซิส. พ.ศ. 2371 จากความชำนาญและความก้าวหน้าของการเรียนรู้ พระเจ้า และมนุษย์ . ลอนดอน: เจเอฟ โดฟ
 • บาร์เกอร์, คริส. 2548. วัฒนธรรมศึกษา: ทฤษฎีและการปฏิบัติ . ลอนดอน: ปราชญ์. ไอเอสบีเอ็น0-7619-4156-8 . 
 • โบเดอแลร์, ชาร์ลส์. 2507 จิตรกรแห่งชีวิตสมัยใหม่และบทความอื่น ๆแก้ไขและแปลโดย Jonathan Mayne ลอนดอน: Phaidon Press.
 • บาวแมน, ซิกมุนท์. 1989. ความทันสมัยและความหายนะ . เคมบริดจ์: Polity Press.; Ithaca, NY: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ISBN 0-7456-0685-7 ( สุภาพ , ผ้า); ISBN 0-7456-0930-9 ( Polity , 1991 pbk), ISBN 0-8014-8719-6 (Cornell, cloth), ISBN 0-8014-2397-X (Cornell, pbk)    
 • บาวแมน, ซิกมุนท์. 2000. "ความทันสมัยของของเหลว". เคมบริดจ์: Polity Press. ISBN 0-7456-2409-X 
 • เบอร์แมน, มาร์แชล. พ.ศ. 2525 ทุกสิ่งที่หลอมละลายในอากาศ : ประสบการณ์แห่งความทันสมัย . นิวยอร์ก: ไซม่อนและชูสเตอร์ ISBN 0-671-24602-X ลอนดอน: Verso. ไอเอสบีเอ็น0-86091-785-1 . พิมพ์ปกอ่อน New York: Viking Penguin, 1988. ISBN 0-14-010962-5 .   
 • เบอร์แมน, มาร์แชล. 2010. ทุกสิ่งที่หลอมละลายในอากาศ : ประสบการณ์แห่งความทันสมัย . ลอนดอนและบรู๊คลิน: Verso ISBN 978-1-84467-644-6 
 • เบิร์นส์, ลอเรนซ์. พ.ศ. 2530 "โทมัส ฮอบส์" ในHistory of Political Philosophyฉบับที่สาม แก้ไขโดย Leo Strauss และ Joseph Cropsey, 369–420 ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก.
 • Bock, Gisela, Quentin Skinner และ Maurizio Viroli 1990. Machiavelli และสาธารณรัฐ . แนวคิดในบริบท เคมบริดจ์และนิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ไอเอสบีเอ็น0-521-38376-5 . 
 • แคสซิเรอร์, เอินส์ท . 1944. เรียงความเรื่องผู้ชาย: บทนำสู่ปรัชญาวัฒนธรรมมนุษย์ . บทที่ 1.3. นิวเฮเวน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล; ลอนดอน: H. Milford สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด พิมพ์ซ้ำ Garden City, NY: Doubleday, 1953; นิวเฮเวน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล 1962 1972 1992 ISBN 0-300-00034-0 
 • คาลิเนสคู, มาเทย์. 2530 "ห้าด้านของความทันสมัย: ความทันสมัย ​​เปรี้ยวจี๊ด Decadence Kitsch ลัทธิหลังสมัยใหม่" เดอแรม: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยดุ๊ก. ไอเอสบีเอ็น0822307677 . 
 • โทร, ลูอิส. 2546. อนาธิปไตยหลังสมัยใหม่ . Lanham, Boulder, New York และ Oxford: หนังสือเล็กซิงตัน ไอ978-0739105221 . 
 • ดีแลนที, เจอราร์ด . 2550 "ความทันสมัย" สารานุกรมสังคมวิทยาแบล็กเวลล์แก้ไขโดยจอร์จ ริตเซอร์ 11 ฉบับ Malden, Mass.: สำนักพิมพ์ Blackwell. ISBN 1-4051-2433-4 . 
 • ไอเซนชตัดท์, ชมูเอล โนอาห์. 2546. อารยธรรมเปรียบเทียบและความทันสมัยหลายอย่าง , 2 เล่ม. ไลเดนและบอสตัน: ยอดเยี่ยม
 • แฟคเค่นไฮม์, เอมิล แอล . 1957 คอนเซ็ปต์มาร์ตินบูเบอร์ของวิวรณ์ [แคนาดา]: sn
 • ฟูโกต์, มิเชล . 1975. Surveiller et punir: เรือนจำ naissance de la . [ปารีส]: กัลลิมาร์
 • ฟูโกต์, มิเชล. พ.ศ. 2520 วินัยและการลงโทษ: การกำเนิดของเรือนจำแปลโดย Alan Sheridan ลอนดอน: เพนกวินหนังสือ, Ltd. ISBN 978-0-14-013722-4 American edition, New York: Pantheon Books, 1978. ISBN 9780394499420 . ฉบับพิมพ์ซ้ำครั้งที่สอง นิวยอร์กและโตรอนโต: หนังสือวินเทจ พ.ศ. 2538 ISBN 0-679-75255-2   
 • ฟรอยด์, วอลเตอร์. 2500. Modernus und andere Zeitbegriffe des Mittelalters . Neue Münstersche Beiträge zur Geschichtsforschung 4, โคโลญและกราซ: Böhlau Verlag.
 • กิดเดนส์, แอนโธนี่. 1998. การสนทนากับ Anthony Giddens: การทำความเข้าใจความทันสมัย . สแตนฟอร์ด แคลิฟอร์เนีย: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด. ISBN 0-8047-3568-9 (ผ้า) ISBN 0-8047-3569-7 (pbk)  
 • โกลด์วิน, โรเบิร์ต. พ.ศ. 2530 "จอห์น ล็อค" ในHistory of Political Philosophyฉบับที่สาม แก้ไขโดย Leo Strauss และ Joseph Cropsey, 476–512 ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก. ISBN 0-226-77708-1 (ผ้า); 0226777103 (พีบีเค). 
 • กู๊ดดี้, แจ็ค (2013). ทุนนิยมและความทันสมัย: การอภิปรายครั้งยิ่งใหญ่ . ไวลีย์. ISBN 9780745637990.
 • Hall, Christopher A. 1990. “ Back to the Fathers ” (สัมภาษณ์กับ Thomas Oden) ศาสนาคริสต์วันนี้ (24 กันยายน ออกใหม่ออนไลน์ 21 ตุลาคม 2554) (เข้าถึงเมื่อ 03/27/2015)
 • แฮร์ริส, จอห์น. พ.ศ. 2543 "การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งที่สอง? ระบบทุนนิยมปลายศตวรรษที่ 20" In Poverty and Development into the 21st Centuryฉบับปรับปรุง แก้ไขโดย Tim Allen และ Alan Thomas, 325–42 อ็อกซ์ฟอร์ดและนิวยอร์ก: มหาวิทยาลัยเปิดร่วมกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ไอเอสบีเอ็น0-19-877626-8 . 
 • Hartmann, Wilfried. 1974. "'Modernus' und 'Antiquus': Zur Verbreitung und Bedeutung dieser Bezeichnungen in der wissenschaftlichen Literatur vom 9. bis zum 12. Jahrhundert". In Antiqui und Moderni: Traditionsbewußtsein und Fortschrittsbewußtsein im späten Mittelalter, edited by Albert Zimmermann, 21–39. Miscellanea Mediaevalia 9. Berlin and New York: Walter de Gruyter. ISBN 978-3-11-004538-3
 • Heidegger, Martin. 1938. "Die Zeit des Weltbildes".[full citation needed] Two English translations, both as "The Age of the World Picture", in Martin Heidegger, The Question Concerning Technology, and Other Essays, translated by William Lovitt, 115–54, Harper Colophon Books (New York: Harper & Row, 1977) ISBN 0-06-131969-4 (New York: Garland Publications, 1977) ISBN 0-8240-2427-3, and (this essay translated by Julian Young) in Martin Heidegger, Off the Beaten Track, edited and translated by Julian Young and Kenneth Haynes, 57–85 (Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2002). ISBN 0-521-80507-4.
 • Henry, John. 2004. "Science and the Coming of Enlightenment" in The Enlightenment World, edited by Martin Fitzpatrick et al.[full citation needed]
 • Hroch, Jaroslav; Hollan, David (1998). National, Cultural, and Ethnic Identities: Harmony Beyond Conflict. Council for Research in Values and Philosophy. ISBN 9781565181137.[page needed]
 • Hume, David. 1896 [1739]. A Treatise of Human Nature, edited by Sir Amherst Selby Bigge, K.C.B. Oxford: Clarendon Press.
 • Husserl, Edmund. 1931. Méditations cartésiennes. Introduction á la phénoménologie, translated by Gabrielle Peiffer and Emmanuel Lévinas. Bibliothèque Société Francaise de Philosophie. Paris: A. Colin.
 • Ihde, Don (2009). "Technology and politics". In Olsen, Jan Kyrre Berg; Pedersen, Stig Andur; Hendricks, Vincent F. (eds.). A Companion to the Philosophy of Technology. Wiley. ISBN 9781405146012.
 • James, Paul. 2015. "They Have Never Been Modern? Then What Is the Problem with Those Persians?". In Making Modernity from the Mashriq to the Maghreb, edited by Stephen Pascoe, Virginie Rey, and Paul James, 31–54. Melbourne: Arena Publications..
 • Kennington, Richard. 2004. On Modern Origins: Essays in Early Modern Philosophy, edited by Pamela Kraus and Frank Hunt. Lanham, Md.: Lexington Books. ISBN 0-7391-0814-X (cloth); ISBN 0-7391-0815-8 (pbk).
 • Kilby, Karen. 2004. "Balthasar and Karl Rahner". In The Cambridge Companion to Hans Urs von Balthasar, edited by Edward T. Oakes and David Moss, 256–68. Cambridge and New York: Cambridge University Press. ISBN 0-521-89147-7.
 • Kompridis, Nikolas. 2006. "The Idea of a New Beginning: A Romantic Source of Normativity and Freedom". In Philosophical Romanticism, edited by Nikolas Kompridis, 32–59. Abingdon, UK and New York: Routledge. ISBN 0-415-25643-7 (hbk) ISBN 0-415-25644-5 (pbk) ISBN 0-203-50737-1 (ebk)
 • Larraín, Jorge. 2000. "Identity and Modernity in Latin America". Cambridge, UK: Polity; Malden, MA: Blackwell. ISBN 0-7456-2623-8 (cloth); ISBN 0-7456-2624-6 (pbk).
 • Laughey, Dan. 2007. Key Themes in Media Theory. New York: University Open Press.
 • Leppert, Richard. 2004. "The Social Discipline of Listening." In Aural Cultures, edited by Jim Drobnick, 19–35. Toronto: YYZ Books; Banff: Walter Phillips Gallery Editions. ISBN 0-920397-80-8.
 • Mandeville, Bernard. 1714. The Fable of the Bees, or, Private Vices, Publick Benefits. London: Printed for J. Roberts. Ninth edition, as The Fable of the Bees, or, Private Vices, Public Benefits ... with an Essay on Charity and Charity-Schools and a Search into the Nature of Society, to Which Is Added, a Vindication of the Book from the Aspersions Contained in a Presentment of the Grand Jury of Middlesex, and an Abusive Letter to the Lord C.. Edinburgh: Printed for W. Gray and W. Peter, 1755.
 • Mansfield, Harvey. 1989. Taming the Prince. The Johns Hopkins University Press.[full citation needed]
 • Norris, Christopher. 1995. "Modernism." In The Oxford Companion to Philosophy, edited by Ted Honderich, 583. Oxford and New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-866132-0.
 • O'Donnell, James J. 1979. Cassiodorus. Berkeley, California: University of California Press. ISBN 0-520036-46-8.
 • Orwin, Clifford, and Nathan Tarcov. 1997. The Legacy of Rousseau. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 0-226-63855-3 (cloth); ISBN 0-226-63856-1 (pbk).
 • Osborne, Peter. 1992. "Modernity Is a Qualitative, Not a Chronological, Category: Notes on the Dialectics of Differential Historical Time". In Postmodernism and the Re-reading of Modernity, edited by Francis Barker, Peter Hulme, and Margaret Iversen. Essex Symposia, Literature, Politics, Theory. Manchester: Manchester University Press. ISBN 0-7190-3745-X.
 • Pius IX (1864). "The Syllabus of Errors". Papal Encyclicals Online. Retrieved 25 September 2018.
 • Pius X. 1907. "Pascendi Dominici gregis" (Encyclical on the Doctrines of the Modernists). Vatican website (accessed 25 September 2018)
 • Pius X. 1910. "The Oath Against Modernism". Papal Encyclicals Online (accessed 25 September 2018).
 • Rahe, Paul A. 2006. Machiavelli's Liberal Republican Legacy. Cambridge and New York: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-85187-9.
 • Regilme, Salvador Santino F., Jr. 2012. "Social Discipline, Democracy, and Modernity: Are They All Uniquely 'European'?". Hamburg Review of Social Sciences 6, no. 3 / 7. no. 1:94–117. (Archive from 24 May 2013, accessed 6 December 2017.)
 • Rosen, Stanley. 1987. "Benedict Spinoza". In History of Political Philosophy, third edition, edited by Leo Strauss and Joseph Cropsey, 456–475. Chicago: University of Chicago Press.
 • Rosenau, Pauline Marie. 1992. Post-modernism and the Social Sciences: Insights, Inroads, and Intrusions. Princeton, N.J.: Princeton University Press. ISBN 0-691-08619-2 (cloth) ISBN 0-691-02347-6 (pbk).
 • Rousseau, Jean-Jacques. 1997. The Discourses and Other Political Writings, edited and translated by Victor Gourevitch. Cambridge Texts in the History of Political Thought. Cambridge and New York: Cambridge University Press. ISBN 0-521-41381-8 (cloth); ISBN 0-521-42445-3 (pbk).
 • Saul, John Ralston. 1992. Voltaire's Bastards: The Dictatorship of Reason in the West. New York: Free Press; Maxwell Macmillan International. ISBN 0-02-927725-6.
 • Smith, Terry. 2003. “Modernity”. Grove Art Online. Oxford Art Online. (Subscription access, accessed September 21, 2009).
 • Strauss, Leo. 1958. Thoughts on Machiavelli. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 0-226-77702-2.
 • Strauss, Leo. 1987. "Niccolò Machiavelli". In History of Political Philosophy, third edition, edited by Leo Strauss and Joseph Cropsey, 296–317. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 0-226-77708-1 (cloth); ISBN 0-226-77710-3 (pbk).
 • Toulmin, Stephen Edelston. 1990. Cosmopolis: The Hidden Agenda of Modernity. New York: Free Press. ISBN 0-02-932631-1. Paperback reprint 1992, Chicago: University of Chicago Press. ISBN 0-226-80838-6.
 • Vico, Giambattista. 1984. The New Science of Giambattista Vico: Unabridged Translation of the Third Edition (1744), with the Addition of "Practice of the New Science, edited by Thomas Goddard Bergin and Max Harold Fisch. Cornell Paperbacks. Ithaca: Cornell University Press. ISBN 0-8014-9265-3 (pbk).
 • Webster, Henry Kitchell (October 2008). Early European History. Forgotten Books. ISBN 978-1606209356.

Further reading

External links

0.096539974212646