ประวัติศาสตร์มนุษย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

ประชากรโลก 10,000 ปีก่อนคริสตศักราช – 2,000 ซีอี (ขนาดประชากรแนวตั้งเป็นลอการิทึม) [1]

ประวัติศาสตร์มนุษย์ (หรือประวัติศาสตร์โลก ) เป็นการเล่าเรื่องในอดีต ของ มนุษยชาติ เป็นที่เข้าใจผ่านโบราณคดีมานุษยวิทยาพันธุศาสตร์และภาษาศาสตร์และตั้งแต่กำเนิดของการเขียนจาก แหล่ง ข้อมูล หลักและรอง

ประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรของมนุษยชาตินำหน้าด้วยยุคก่อนประวัติศาสตร์เริ่มต้นด้วยยุคหินเก่า ("ยุคหินเก่า") ตามด้วยยุคหินใหม่ ("ยุคหินใหม่") ยุคหินใหม่เห็นว่าการปฏิวัติเกษตรกรรมเริ่มต้นขึ้นระหว่าง 10,000 ถึง 5,000 ปี ก่อนคริสตศักราชในวงเดือนที่อุดมสมบูรณ์ของตะวันออกใกล้ ในช่วงเวลานี้ มนุษย์เริ่มเลี้ยงพืชและสัตว์ อย่างเป็นระบบ [2]เมื่อเกษตรกรรมก้าวหน้า มนุษย์ส่วนใหญ่เปลี่ยนจากคนเร่ร่อนไปเป็นวิถีชีวิตแบบชาวนาในการตั้งถิ่นฐานถาวร. ความปลอดภัยที่สัมพันธ์กันและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการทำฟาร์มทำให้ชุมชนสามารถขยายไปสู่หน่วยที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความก้าวหน้าในการ ขนส่ง

ไม่ว่าจะเป็นในสมัยก่อนประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ ผู้คนจำเป็นต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ำดื่ม ที่เชื่อถือได้ เสมอ การตั้งถิ่นฐานพัฒนาตั้งแต่ 4,000 ปีก่อนคริสตศักราชในอิหร่าน [ 3] [4] [5] [6] [7]ในเมโสโปเตเมีย [ 8]ในหุบเขาแม่น้ำสินธุในอนุทวีปอินเดีย[9]บนฝั่งอียิปต์ ' ของแม่น้ำไนล์ [ 10] [11]และตามแม่น้ำของจีน [12] [13]เมื่อเกษตรกรรมพัฒนาขึ้น เกษตรกรรมด้วยเมล็ดพืชมีความซับซ้อนมากขึ้นและกระตุ้น aการแบ่งงานเก็บอาหารระหว่างฤดูปลูก การแบ่งแยกแรงงานนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของชนชั้นสูงและการพัฒนาเมืองซึ่งเป็นรากฐานสำหรับอารยธรรม ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของสังคมมนุษย์จำเป็นต้องมีระบบการบัญชีและการเขียน ศาสนาฮินดูพัฒนาขึ้นในช่วงปลายยุคสำริดในอนุทวีปอินเดีย ยุคAxial Age เป็นพยาน ถึง การนำ ศาสนาต่างๆเช่นพุทธเต๋าขงจื๊อและเชน

ด้วยอารยธรรมที่เฟื่องฟูประวัติศาสตร์สมัยโบราณ (" สมัยโบราณ " รวมทั้งยุคคลาสสิกและ ยุคทอง ของอินเดีย[14]ถึงประมาณ 500 ซีอี[15] ) เห็นการขึ้นและลงของจักรวรรดิ ประวัติศาสตร์ยุคหลังคลาสสิก (" ยุคกลาง " ค. 500-1500 ซีอี[16] ) ได้เห็นการเพิ่มขึ้นของศาสนาคริสต์ยุคทองของอิสลาม (ค. 750 ซีอี - ค. 1258 ซีอี) และยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาTimuridและอิตาลี(ตั้งแต่ประมาณ ค.ศ. 1300) การแนะนำการ พิมพ์แบบเคลื่อนย้ายได้ในยุโรปช่วงกลางศตวรรษที่ 15 [17]ปฏิวัติการสื่อสาร และอำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ ข้อมูลในวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ เร่งการสิ้นสุดของยุคกลางและนำไปสู่การทางวิทยาศาสตร์ [18]ยุคสมัยใหม่ตอนต้นซึ่งบางครั้งเรียกว่า "ยุคยุโรปและยุคของดินปืนอิสลาม " [19]จากประมาณ ค.ศ. 1500 ถึง ค.ศ. 1800 [20]รวมถึงยุคแห่งการค้นพบและการตรัสรู้ เมื่อถึงศตวรรษที่ 18 การสะสมของความรู้และเทคโนโลยีได้มาถึงมวลวิกฤตที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม[21]และเริ่มยุคสมัยใหม่ตอนปลายซึ่งเริ่มเมื่อราวปี ค.ศ. 1800 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน [16]

รูปแบบของการกำหนดช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์นี้(แบ่งประวัติศาสตร์ออกเป็นยุคโบราณ ยุคหลังคลาสสิก ยุคสมัยใหม่ตอนต้น และยุคปลาย) ได้รับการพัฒนาและปรับใช้ได้ดีที่สุดกับประวัติศาสตร์ของโลกเก่าโดยเฉพาะยุโรปและเมดิเตอร์เรเนียน นอกภูมิภาคนี้ รวมทั้งจีน โบราณ และอินเดียโบราณไทม์ไลน์ทางประวัติศาสตร์แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม ในศตวรรษที่ 18 เนื่องจากการค้าโลก ที่กว้างขวาง และการล่าอาณานิคมประวัติศาสตร์ของอารยธรรมส่วนใหญ่จึงมีความเกี่ยวพันกันอย่างมาก กระบวนการที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของสหัสวรรษ อัตราการเติบโตของประชากรความรู้ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพาณิชย์ การทำลายอาวุธ และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมได้เร่งตัวขึ้นอย่างมาก ทำให้เกิดโอกาสและอันตรายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งขณะนี้กำลังเผชิญกับชุมชนมนุษย์ของโลก [22]

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ( ประมาณ 3.3 ล้านปีก่อน ถึง5,000ปีก่อน)

มนุษย์ยุคแรก

การวัด ทางพันธุกรรมบ่งชี้ว่าวงศ์วานลิงซึ่งจะนำไปสู่Homo sapiensแยกออกจากเชื้อสายที่จะนำไปสู่ลิงชิมแปนซีและโบโนโบซึ่งเป็นญาติสนิทที่สุดของมนุษย์สมัยใหม่เมื่อประมาณ 4.6 ถึง 6.2 ล้านปีก่อน [23] มนุษย์สมัยใหม่ทางกายวิภาคเกิดขึ้นในแอฟริกาเมื่อประมาณ 300,000 ปีก่อน[24]และบรรลุความทันสมัยทางพฤติกรรมเมื่อประมาณ 50,000 ปีก่อน [25]

ภาพวาดในถ้ำLascaux ฝรั่งเศสค. 15,000 ปีก่อนคริสตศักราช

ยุคPaleolithicเริ่มต้นด้วยการใช้เครื่องมือแบบHominid [26] Hominids เช่นHomo erectusใช้เครื่องมือไม้และหินธรรมดามานับพันปีแต่เมื่อเวลาผ่านไป เครื่องมือก็ละเอียดและซับซ้อนมากขึ้น [27]บางทีอาจจะเร็วเท่า 1.8 ล้านปีก่อน แต่เมื่อ 500,000 ปีก่อน มนุษย์เริ่มใช้ไฟเพื่อให้ความร้อนและทำอาหาร [28]ยุคหินเก่ายังเห็นมนุษย์พัฒนาภาษา , [29]เช่นเดียวกับละครแนวความคิดที่รวมเอาทั้งการฝังศพผู้ตายอย่างเป็นระบบและการประดับประดาคนเป็น สัญญาณของการแสดงออกทางศิลปะในยุคแรกพบได้ในรูปของภาพวาดในถ้ำและประติมากรรมที่ทำจากงาช้าง หิน และกระดูก ซึ่งแสดงถึงรูปแบบของจิตวิญญาณ โดย ทั่วไปตีความว่าเป็นผีหรือหมอผี [30]มนุษย์ยุคหินเพลิโอลิธิกใช้ชีวิตแบบนักล่า-รวบรวมและโดยทั่วไปมักเป็นคนเร่ร่อน [31]ข้อมูลทางโบราณคดีและพันธุกรรมชี้ให้เห็นว่ากลุ่มประชากรต้นทางของนักล่า-รวบรวมสัตว์ในยุคหินใหม่นั้นอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าโปร่งและกระจัดกระจายไปตามพื้นที่ที่มีการผลิตขั้นต้น สูงโดยหลีกเลี่ยงพื้นที่ป่าทึบ (32)

มนุษย์สมัยใหม่ทางกายวิภาคศาสตร์ปรากฏตัวครั้งแรกในแอฟริกาเมื่อประมาณ 300,000 ปีก่อน และแพร่กระจายอย่างรวดเร็วจากแอฟริกาไปยังเขตปลอดน้ำแข็งของยุโรปและเอเชียเมื่อประมาณ 60,000 ปีก่อน [33]การขยายตัวอย่างรวดเร็วของมนุษยชาติไปยังอเมริกาเหนือและโอเชียเนียเกิดขึ้นที่จุดไคลแม็กซ์ของยุคน้ำแข็งล่าสุด เมื่อ ประมาณ 25,000 ปีก่อน ในเวลานั้น บริเวณที่มีอากาศอบอุ่นในทุกวันนี้ไม่เอื้ออำนวยอย่างยิ่ง ทว่า เมื่อสิ้นสุดยุคน้ำแข็ง เมื่อราว 12,000 ปีก่อน มนุษย์ได้ตั้งอาณานิคมขึ้นเกือบทั้งหมดในส่วนที่ปราศจากน้ำแข็งของโลก [34]

อารยธรรมที่เพิ่มขึ้น

การ ปฏิวัติยุคหินใหม่เริ่มต้นขึ้นราว 10,000 ปีก่อนคริสตศักราช เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเกษตรกรรมซึ่งเปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย์โดยพื้นฐาน การเพาะปลูกธัญพืชและ การ เลี้ยงสัตว์เกิดขึ้นในตะวันออกกลางอย่างน้อย 8500 ปีก่อนคริสตศักราช ในรูปแบบของข้าวสาลีข้าวบาร์เลย์แกะและแพะ [35]ในหุบเขาสินธุพืชผลได้รับการปลูกฝังและปศุสัตว์ถูกเลี้ยงโดย 6000 ปีก่อนคริสตศักราช หุบเขา แม่น้ำเหลืองในประเทศจีนปลูกข้าวฟ่างและพืชธัญพืชอื่นๆ ประมาณ 7000 ปีก่อนคริสตศักราช ที่ลุ่มแม่น้ำแยงซี ที่ ปลูกข้าวก่อนหน้านี้อย่างน้อย 8000 ปีก่อนคริสตศักราช ในอเมริกาดอกทานตะวันได้รับการปลูกฝังประมาณ 4000 ปีก่อนคริสตศักราช และข้าวโพดและถั่วถูกเลี้ยงในอเมริกากลางภายใน 3500 ปีก่อนคริสตศักราช มันฝรั่งถูกปลูกครั้งแรกในเทือกเขาแอนดีสของอเมริกาใต้ ซึ่งลามะก็ถูกเลี้ยงไว้ด้วยเช่นกัน [36] โลหะถูกนำมาใช้ครั้งแรกในการสร้างเครื่องมือและเครื่องประดับทองแดง ประมาณ 6000 ปีก่อนคริสตศักราช ทองตามมาในไม่ช้า ส่วนใหญ่ใช้สำหรับเครื่องประดับ ความต้องการแร่โลหะกระตุ้นให้เกิดการค้าขาย เนื่องจากหลายพื้นที่ของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในยุคแรกนั้นขาดแร่ที่จำเป็น สัญญาณแรกของบรอนซ์ซึ่งเป็นโลหะผสมของทองแดงและดีบุกมีอายุประมาณ 2500 ปีก่อนคริสตศักราช แต่โลหะผสมนี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายจนกระทั่งในเวลาต่อมา [37]

เกษตรกรรมสร้างส่วนเกินของอาหารที่สามารถสนับสนุนคนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการผลิตอาหาร[38]อนุญาตให้มีประชากรหนาแน่นขึ้นและการสร้างเมืองและรัฐ แรก ๆ เมืองเป็นศูนย์กลางการค้า การผลิตและอำนาจทางการเมือง [39]เมืองต่าง ๆ ได้ก่อตั้งsymbiosisกับชนบท โดยรอบ ดูดซับผลผลิตทางการเกษตรและจัดหาสินค้าที่ผลิตขึ้นและการควบคุมและการป้องกันทางทหารในระดับต่างๆ เมืองต้นแบบ ในยุคแรกปรากฏขึ้นที่ เมือง JerichoและÇatalhöyükประมาณ 6000 ปีก่อนคริสตศักราช[40]

จารึกอักษรคูไน อนุสาวรีย์, สุเมเรียน , เมโสโปเตเมีย , ศตวรรษที่ 26 ก่อนคริสตศักราช

การพัฒนาเมืองมีความหมายเหมือนกันกับการเพิ่มขึ้นของอารยธรรม [a]อารยธรรมยุคแรกเกิดขึ้นครั้งแรกในเมโสโปเตเมีย ตอนล่าง (3000 ปีก่อนคริสตศักราช), [42] [43] [44]ตามด้วยอารยธรรมอียิปต์ตามแม่น้ำไนล์ (3000 ปีก่อนคริสตศักราช), [11] [45]อารยธรรมฮารั ปปา ในแม่น้ำสินธุ หุบเขา (ในอินเดียและปากีสถานในปัจจุบัน 2500 ก่อนคริสตศักราช), [46] [47]และอารยธรรมจีนตามแม่น้ำเหลืองและแยงซี (2200 ปีก่อนคริสตศักราช) [12] [13]

สังคมเหล่านี้ได้พัฒนาลักษณะเฉพาะหลายประการ รวมทั้งรัฐบาลกลาง เศรษฐกิจที่ซับซ้อนและโครงสร้างทางสังคม ระบบภาษาและการเขียนที่ซับซ้อน รวมถึงวัฒนธรรมและศาสนาที่แตกต่างกัน วัฒนธรรมเหล่านี้ประดิษฐ์วงล้อ ขึ้นมา อย่าง หลากหลาย [48] คณิตศาสตร์ [ 49]งานทองสัมฤทธิ์เรือใบล้อช่างหม้อผ้าทอ การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่[50]และงานเขียน [51]การเขียนช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารเมือง การแสดงความคิด และการเก็บรักษาข้อมูล [52]นักวิชาการตระหนักดีว่างานเขียนอาจมีการพัฒนาอย่างอิสระในอารยธรรมโบราณอย่างน้อยสี่อารยธรรม: เมโสโปเตเมีย (ระหว่าง 3400 ถึง 3100 ปีก่อนคริสตศักราช), อียิปต์ (ประมาณ 3250 ก่อนคริสตศักราช), [53] [54]ประเทศจีน (2000 ปีก่อนคริสตศักราช), [55]และ Mesoamerica ที่ลุ่ม (ภายใน 650 ปีก่อนคริสตศักราช) [56]

แบบฉบับของยุคหินใหม่มีแนวโน้มที่จะบูชาเทพมนุษย์ วัตถุเช่นดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ โลก ท้องฟ้า และทะเล มักจะถูกทำให้เป็นเทวดา [57]ศาลเจ้าพัฒนา ซึ่งพัฒนาเป็น สถานประกอบการของ วัดพร้อมด้วยลำดับชั้นที่ซับซ้อนของนักบวชและนักบวชหญิงและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ในบรรดาพระคัมภีร์ทางศาสนาที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ ได้แก่ตำราพีระมิด อียิปต์ ซึ่งเก่าแก่ที่สุดมีอายุระหว่าง 2400 ถึง 2300 ปีก่อนคริสตศักราช [58]

ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ (3000 ก่อนคริสตศักราชถึง 500 ซีอี)

แหล่งกำเนิดของอารยธรรม

ยุคสำริดเป็นส่วนหนึ่งของระบบสามยุค ( ยุคหิน ยุคสำริด ยุคเหล็ก ) ซึ่งเป็นระบบที่อธิบายประวัติศาสตร์ยุคแรกๆ ของอารยธรรมสำหรับบางส่วนของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยุคสำริดเห็นการพัฒนาของรัฐในเมืองและการเกิดขึ้นของอารยธรรมแรก การตั้งถิ่นฐานเหล่านี้กระจุกตัวอยู่ในหุบเขาแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์: แม่น้ำไทกริสและยูเฟร ตีส์ ในเมโสโปเตเมียแม่น้ำไนล์ในอียิปต์ [ 59]สินธุใน อนุ ทวีปอินเดีย [ 46]และแม่น้ำแยงซีและแม่น้ำเหลืองในประเทศจีน

สุเมเรียนซึ่งตั้งอยู่ในเมโสโปเตเมียเป็นอารยธรรมที่ซับซ้อนแห่งแรกที่รู้จัก โดยได้พัฒนานครรัฐแห่ง แรก ในสหัสวรรษที่ 4 ก่อนคริสตศักราช [43]ในเมืองเหล่านี้เองที่รูปแบบการเขียนที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักสคริปต์รูปลิ่มปรากฏขึ้นเมื่อประมาณ 3000 ปีก่อนคริสตศักราช [60] [61]การเขียนแบบฟอร์มเริ่มเป็นระบบของpictographsซึ่งในที่สุดการแสดงภาพก็กลายเป็นเรื่องง่ายและเป็นนามธรรมมากขึ้น [61]ตำราอักษรคูไนถูกเขียนขึ้นโดยใช้ไม้ ทึบ เป็นปากกาสไตลัสเพื่อวาดสัญลักษณ์บนเม็ดดินเหนียว [60]การเขียนทำให้การบริหารงานของรัฐขนาดใหญ่ง่ายขึ้นมาก

การคมนาคมสะดวกทางน้ำ—โดยแม่น้ำและทะเล ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนณ จุดเชื่อมต่อของสามทวีป ส่งเสริมการฉายภาพอำนาจทางทหารและการแลกเปลี่ยนสินค้า ความคิด และสิ่งประดิษฐ์ ยุคนี้ยังได้เห็นเทคโนโลยีภาคพื้นดินใหม่ๆ เช่น ทหารม้าและรถรบ ที่ช่วยให้กองทัพเคลื่อนตัวเร็วขึ้น

การพัฒนาเหล่านี้นำไปสู่การเพิ่มขึ้น ของรัฐอาณาเขตและอาณาจักร ในเมโสโปเตเมียมีรูปแบบของนครรัฐที่ต่อสู้กันอย่างอิสระและอำนาจอธิปไตยอย่างหลวม ๆ เปลี่ยนจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่ง [62]ในอียิปต์ ในทางตรงกันข้าม ครั้งแรกมีการแบ่งสองส่วนในอียิปต์ตอนบนและตอนล่างซึ่งตามมาด้วยการรวมหุบเขาทั้งหมดประมาณ 3100 ปีก่อนคริสตศักราช ตามด้วยการสงบอย่างถาวร [63]ในครีตอารยธรรมมิโนอันได้เข้าสู่ยุคสำริดโดย 2700 ปีก่อนคริสตศักราชและถือเป็นอารยธรรมแรกในยุโรป [64]ในอีกนับพันปี หุบเขาแม่น้ำอื่น ๆ ได้เห็นอาณาจักรราชาธิปไตยขึ้นสู่อำนาจ [65]ในศตวรรษที่ 25-21 ก่อนคริสตศักราช อาณาจักรอัค กัด และสุเมเรียนเกิดขึ้นในเมโสโปเตเมีย [66]

กว่าพันปีที่อารยธรรมได้พัฒนาไปทั่วโลก การค้ากลายเป็นแหล่งอำนาจเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากรัฐที่เข้าถึงทรัพยากรที่สำคัญหรือควบคุมเส้นทางการค้าที่สำคัญได้เข้ามามีอำนาจเหนือกว่า [67]ภายในปี ค.ศ. 1600 ก่อนคริสตศักราชไมซีเนียนกรีซเริ่มพัฒนา[68]และจบลงด้วยการล่มสลายของยุคสำริดตอนปลายซึ่งเริ่มส่งผลกระทบต่ออารยธรรมเมดิเตอร์เรเนียนจำนวนมากระหว่าง 1200 ถึง 1150 ปีก่อนคริสตศักราช ในอินเดีย ยุคนี้เป็นยุคเวท (1750-600 ก่อนคริสตศักราช) ซึ่งวางรากฐานของศาสนาฮินดูและแง่มุมทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ของสังคมอินเดียตอนต้นและสิ้นสุดในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราช [69]ตั้งแต่ราว 550 ปีก่อนคริสตศักราช มีการจัดตั้งอาณาจักรและสาธารณรัฐอิสระหลายแห่งที่รู้จักกันในชื่อว่ามหายานปาทสทั่วทั้งอนุทวีป [70]

เมื่ออารยธรรมที่ซับซ้อนเกิดขึ้นในซีกโลกตะวันออก สังคมของชนพื้นเมืองในอเมริกายังคงค่อนข้างเรียบง่ายและกระจัดกระจายเป็นวัฒนธรรมระดับภูมิภาคที่หลากหลาย ในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างในMesoamerica (ประมาณ 1500 ก่อนคริสตศักราชถึง 500 ซีอี) อารยธรรมที่ซับซ้อนและรวมศูนย์เริ่มพัฒนาขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเม็กซิโก อเมริกากลาง และเปรู รวมถึงอารยธรรม ต่างๆเช่นOlmecs , Maya , Zapotecs , MocheและNazca พวก เขาพัฒนาการเกษตรปลูกข้าวโพดพริกโกโก้มะเขือเทศและมันฝรั่งพืชผลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในอเมริกา และสร้างวัฒนธรรมและศาสนาที่แตกต่าง สังคมพื้นเมืองโบราณเหล่านี้จะได้รับผลกระทบอย่างมากทั้งด้านดีและร้ายจากการติดต่อของชาวยุโรปในช่วงสมัยใหม่ตอนต้น

Axial Age

เริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตศักราช " ยุค Axial " ได้เห็นการพัฒนาชุดของแนวคิดทางปรัชญาและศาสนาที่เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอิสระจากกันในหลายที่ [71]ลัทธิขงจื๊อจีนพุทธศาสนาในอินเดียและศาสนาเชนและ ลัทธิเทวพระเจ้า ของชาวยิว ล้วนอ้างว่ามีนักวิชาการบางคนอ้างว่าได้พัฒนาขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราช ( ทฤษฎี Axial-Age ของ Karl JaspersยังรวมถึงPersian Zoroastrianismด้วยเช่นกัน แต่นักวิชาการคนอื่นโต้แย้งไทม์ไลน์ของเขาสำหรับลัทธิโซโรอัสเตอร์) ในศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตศักราชโสกราตีสและเพลโตก้าวหน้าอย่างมากในการพัฒนาปรัชญากรีกโบราณ .

ทางตะวันออก สำนักคิดสามแห่งจะครอบงำความคิดของจีนในศตวรรษที่ 20 เหล่านี้คือลัทธิเต๋าลัทธิกฎหมายและลัทธิขงจื๊อ ประเพณีขงจื๊อซึ่งจะกลายเป็นสิ่งที่ครอบงำโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มองหาศีลธรรมทางการเมือง ไม่ใช่เพื่อบังคับของกฎหมาย แต่เพื่ออำนาจและแบบอย่างของประเพณี ลัทธิขงจื๊อได้แพร่กระจายไปยังเกาหลีและญี่ปุ่น ในเวลาต่อ มา

ทางตะวันตกประเพณีทางปรัชญา ของ กรีก เป็นตัวแทนของ โสกราตีสเพลโตอริสโตเติลและนักปรัชญาอื่นๆ[72]พร้อมกับสั่งสมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม กระจายไปทั่วยุโรปอียิปต์ตะวันออกกลางและอินเดียตะวันตกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่ ศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตศักราช หลังจากการพิชิตของอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งมาซิโดเนีย [73]

อาณาจักรภูมิภาค

สหัสวรรษจาก 500 ปีก่อนคริสตศักราชถึง 500 ซีอีเห็นชุดของอาณาจักรที่มีขนาดเป็นประวัติการณ์พัฒนา กองทัพมืออาชีพที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี การรวมอุดมการณ์ และระบบราชการขั้นสูงทำให้เกิดความเป็นไปได้ที่จักรพรรดิจะปกครองดินแดนขนาดใหญ่ซึ่งมีประชากรมากถึงหลายสิบล้านอาสาสมัคร จักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ขึ้นอยู่กับ การ ผนวก ดินแดน ทางทหาร และการก่อตัวของการตั้งถิ่นฐานที่ได้รับการปกป้องเพื่อเป็นศูนย์กลางทางการเกษตร สันติภาพสัมพัทธ์ที่จักรวรรดินำมาสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะเส้นทางการค้าขนาดใหญ่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเว็บการค้าทางทะเลในมหาสมุทรอินเดีย และเส้นทางสายไหม ในยุโรปตอนใต้ชาวกรีก(และต่อมาคือชาวโรมัน ) ในยุคที่เรียกว่า " ยุคโบราณคลาสสิก " วัฒนธรรมที่จัดตั้งขึ้นซึ่งการปฏิบัติ กฎหมาย และขนบธรรมเนียมถือเป็นรากฐานของวัฒนธรรมตะวันตก ร่วม สมัย

เพอร์เซโพลิสจักรวรรดิอาคี เมนิด ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราช
เสาที่สร้างขึ้นโดย Maurya Emperor Ashoka . ของอินเดีย

มีอาณาจักรในภูมิภาคหลายแห่งในช่วงเวลานี้ อาณาจักรแห่งมีเดียช่วยทำลายจักรวรรดิอัสซีเรียควบคู่ไปกับไซเธียนส์ เร่ร่อน และ ชาว บาบิโลน นีนะเวห์เมืองหลวงของอัสซีเรีย ถูกพวกมีเดียไล่ออกในปี 612 ก่อนคริสตศักราช [74]จักรวรรดิมีเดีย น ได้หลีกทางให้ จักรวรรดิ อิหร่าน ที่สืบเนื่องมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจักรวรรดิอาคี เมนิด (550–330 ก่อนคริสตศักราช) จักรวรรดิพาร์เธีย น (247 ปีก่อนคริสตกาล–224 ซีอี) และจักรวรรดิซาซาเนียน (224–651 ซีอี)

อาณาจักรหลายแห่งเริ่มขึ้นในกรีซสมัยใหม่ อันดับแรกคือสันนิบาต เดเลียน (ตั้งแต่ 477 ปีก่อนคริสตศักราช) [75] และ จักรวรรดิเอเธนส์ที่ประสบความสำเร็จ(454–404 ก่อนคริสตศักราช) ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่กรีซ ใน ปัจจุบัน ต่อมาอเล็กซานเดอร์มหาราช (356-323 ก่อนคริสตศักราช) แห่งมาซิโดเนียได้ก่อตั้งอาณาจักรแห่งชัยชนะ ขยายจากกรีซในปัจจุบันไปสู่อินเดียในปัจจุบัน [76] [77]จักรวรรดิถูกแบ่งออกไม่นานหลังจากการตายของเขา แต่อิทธิพลของผู้สืบทอดขนมผสมน้ำยา ของเขาทำให้ ช่วงเวลาขนมผสมน้ำยายืดเยื้อ (323–31 ก่อนคริสตศักราช) [78]ทั่วทั้งภูมิภาค

ในเอเชียจักรวรรดิ Maurya (322–185 ปีก่อนคริสตศักราช) มี อยู่ ใน อินเดียในปัจจุบัน [79]ในศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตศักราชเอเชียใต้ ส่วนใหญ่ รวมกันเป็นจักรวรรดิ Maurya โดยChandragupta Mauryaและเจริญรุ่งเรืองภายใต้ พระเจ้า อโศกมหาราช ตั้งแต่ศตวรรษที่ 3 CE ราชวงศ์ Guptaดูแลช่วงเวลาที่เรียกว่ายุคทองของอินเดียโบราณ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ถึง 6 ทางตอนเหนือของอินเดียถูกปกครองโดยจักรวรรดิคุปตะ ทางตอนใต้ของอินเดียอาณาจักรดราวิเดียนที่โดดเด่นสามแห่งได้ถือกำเนิดขึ้น: เฌอราส, [80] โค ลาส, [81]และปาน ดยา. ความมั่นคงที่ตามมามีส่วนทำให้เกิดการประกาศในยุคทองของ วัฒนธรรม ฮินดูในศตวรรษที่ 4 และ 5

ในยุโรปจักรวรรดิโรมันซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่อิตาลี ในปัจจุบัน เริ่มต้นขึ้นในศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสตศักราช [82]ในศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตศักราชสาธารณรัฐโรมันเริ่มขยายอาณาเขตของตนผ่านการพิชิตและพันธมิตร [83]เมื่อถึงเวลาของออกุสตุส (63 ก่อนคริสตศักราช - 14 ซีอี) จักรพรรดิโรมันองค์แรก กรุงโรมได้จัดตั้งการปกครองเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนส่วนใหญ่แล้ว จักรวรรดิจะเติบโตต่อไป ควบคุมดินแดนส่วนใหญ่ตั้งแต่อังกฤษจนถึงเมโสโปเตเมียจนถึงขอบเขตสูงสุดภายใต้จักรพรรดิทราจัน(เสียชีวิต 117 ซีอี) ในศตวรรษที่ 3 ซีอี จักรวรรดิแบ่งออกเป็นภูมิภาคตะวันตกและตะวันออก โดย (โดยปกติ) จักรพรรดิแยกจากกัน จักรวรรดิตะวันตกจะล่มสลายในปี ค.ศ. 476 ต่ออิทธิพลของเยอรมันภายใต้ โอด เซอร์ จักรวรรดิตะวันออก ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อจักรวรรดิไบแซนไทน์ซึ่งมีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลจะดำเนินต่อไปอีกพันปี จนกระทั่งกรุงคอนสแตนติโนเปิลถูกพิชิตโดยจักรวรรดิออตโตมันในปี ค.ศ. 1453 ในช่วงเวลาส่วนใหญ่จักรวรรดิไบแซนไทน์เป็นหนึ่งในอาณาจักรที่มีอำนาจมากที่สุด กองกำลังทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการทหารในยุโรป [84]และคอนสแตนติโนเปิลโดยทั่วไปถือว่าเป็นศูนย์กลางของ "อารยธรรมอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ ". [85] [86]

ในประเทศจีนราชวงศ์ฉิน (221–206 ปีก่อนคริสตศักราช) ซึ่งเป็นราชวงศ์แรกของจีน ตามด้วยจักรวรรดิฮั่น (206 ปีก่อนคริสตศักราช – 220 ซีอี) ราชวงศ์ฮั่นเปรียบได้กับอำนาจและอิทธิพลกับจักรวรรดิโรมันที่อยู่ปลายอีกด้านของเส้นทางสายไหม Han China พัฒนาการทำแผนที่ การต่อเรือ และการนำทางขั้นสูง ชาวจีนเป็นผู้คิดค้นเตาหลอมและสร้างเครื่องมือทองแดงที่ปรับแต่งอย่างประณีต เช่นเดียวกับอาณาจักรอื่นๆ ในช่วงยุคคลาสสิก Han China ก้าวหน้าอย่างมากในด้านของรัฐบาล การศึกษา คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ เทคโนโลยี และอื่นๆ อีกมากมาย [87]

ในแอฟริกาอาณาจักร Aksumซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เอธิโอเปียในปัจจุบัน ก่อตั้งตัวเองโดย CE ศตวรรษที่ 1 เป็นอาณาจักรการค้าที่สำคัญ ครอบครองประเทศเพื่อนบ้านใน South ArabiaและKushและควบคุมการค้าทะเลแดง มันสร้างสกุลเงินของตัวเองและแกะสลักsteles เสาหินขนาดมหึมา เช่นObelisk of Axumเพื่อทำเครื่องหมายหลุมศพของจักรพรรดิ

อาณาจักรระดับภูมิภาคที่ประสบความสำเร็จยังได้รับการสถาปนาขึ้นในอเมริกาด้วย เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมที่ก่อตั้งตั้งแต่ช่วง 2500 ก่อนคริสตศักราช [88]ในเมโซอเมริกาสังคมยุคพรีโคลัมเบียนขนาดมหึมาถูกสร้างขึ้น ที่โดดเด่นที่สุดคือจักรวรรดิ ซาโปเตก (700 ก่อนคริสตศักราช – 1521 ซีอี) [89]และอารยธรรมมายาซึ่งถึงขั้นสูงสุดของการพัฒนาในช่วงยุคคลาสสิกเมโซอเมริกา ( ค. 250–900 ซีอี), [90]แต่ต่อเนื่องตลอดยุคโพสต์คลาสสิกจนกระทั่งการมาถึงของชาวสเปนในศตวรรษที่ 16 ซีอี อารยธรรมมายาเกิดขึ้นในขณะที่วัฒนธรรมแม่ของOlmec ค่อยๆ ลดลง มหานครรัฐมายาจำนวนและความโดดเด่นเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ และวัฒนธรรมมายาแพร่กระจายไปทั่วYucatánและพื้นที่โดยรอบ อาณาจักรต่อมาของชาวแอซเท็ก ถูกสร้างขึ้นจากวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน และได้รับอิทธิพลจากชนชาติที่ ถูก ยึดครอง เช่นToltecs

บางพื้นที่ประสบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ช้าแต่มั่นคง โดยมีการพัฒนาที่สำคัญเช่นโกลนและคันไถ ที่ มาถึงทุกสองสามศตวรรษ อย่างไรก็ตาม มีช่วงเวลาของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วในบางภูมิภาค ที่สำคัญที่สุด บางที อาจเป็นยุคขนมผสมน้ำยาในภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนในระหว่างที่มีการประดิษฐ์เทคโนโลยีนับร้อย [91]ช่วงเวลาดังกล่าวตามมาด้วยช่วงเวลาแห่งความเสื่อมโทรมของเทคโนโลยี เช่นเดียวกับในช่วงการ ล่มสลาย และ การ ล่มสลาย ของ จักรวรรดิโรมันและช่วงต้นยุคกลาง ที่ตาม มา

ลดลง ล้มลง และเกิดใหม่

จักรวรรดิโบราณประสบปัญหาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการรักษากองทัพขนาดใหญ่และสนับสนุนระบบราชการส่วนกลาง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ลดลงอย่างมากสำหรับชาวนา ในขณะที่ เจ้าสัวที่ครอบครองที่ดินได้หลบเลี่ยงการควบคุมจากส่วนกลางและต้นทุนมากขึ้น แรงกดดันของ อนารยชนที่ชายแดนเร่งการสลายตัวภายใน ราชวงศ์ฮั่นของจีนเข้าสู่สงครามกลางเมืองในปี ค.ศ. 220 ซีอี เริ่มต้นยุคสามก๊กขณะที่ราชวงศ์โรมันมีการกระจายอำนาจมากขึ้นและแบ่งแยกในเวลาเดียวกันในสิ่งที่เรียกว่าวิกฤตแห่งศตวรรษที่ 3. อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของยูเรเซียล้วนตั้งอยู่บนที่ราบชายฝั่งทะเลที่ค่อนข้างอบอุ่นและกึ่งเขตร้อน จาก ทุ่งหญ้าสเตปป์ เอเชียกลาง ชน เผ่าเร่ร่อนที่ใช้ม้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมองโกลและเติร์ก ครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีป การพัฒนาโกลนและการผสมพันธุ์ของม้าที่แข็งแรงพอที่จะบรรทุกนักธนูติดอาวุธได้อย่างเต็มที่ทำให้ชนเผ่าเร่ร่อนเป็นภัยคุกคามต่ออารยธรรมที่สงบสุข

วิหารแพนธีออนในกรุงโรม ประเทศอิตาลี เดิมเป็นวิหารโรมัน ปัจจุบันเป็นโบสถ์คาทอลิก

การล่มสลายของจักรวรรดิโรมัน อย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งกินเวลาหลายศตวรรษหลังจากซีอีศตวรรษที่ 2 ใกล้เคียงกับการแพร่กระจายของศาสนาคริสต์ออกจากตะวันออกกลาง [92]จักรวรรดิโรมันตะวันตกตกอยู่ภายใต้การปกครองของชนเผ่าดั้งเดิมในศตวรรษที่ 5, [93]และการเมือง เหล่านี้ ค่อย ๆ พัฒนาเป็นรัฐสงครามจำนวนหนึ่ง ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับคริสตจักรคาทอลิกไม่ ทางใดก็ทางหนึ่ง [94]ส่วนที่เหลือของจักรวรรดิโรมัน ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก ยังคงดำเนินต่อไปจนเรียกว่าจักรวรรดิไบแซนไทน์ [95]หลายศตวรรษต่อมา ความเป็นเอกภาพอย่างจำกัดจะได้รับการฟื้นฟูสู่ยุโรปตะวันตกผ่านการก่อตั้งในปี 962 ของ "จักรวรรดิโรมัน" ที่ฟื้นคืนชีพ[96]ภายหลังเรียกว่าจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ [ 97]ประกอบด้วยหลายรัฐในเยอรมนี ออสเตรีย , สวิตเซอร์แลนด์, สาธารณรัฐเช็ก, เบลเยียม, อิตาลี และบางส่วนของฝรั่งเศส [98] [99]

ในประเทศจีนราชวงศ์จะขึ้นๆ ลงๆ แต่ตรงกันข้ามกับโลกเมดิเตอร์เรเนียน-ยุโรป ความสามัคคีของราชวงศ์จะได้รับการฟื้นฟู หลังจากการล่มสลายของราชวงศ์ฮั่นตะวันออก[100]และการล่มสลายของสามก๊ก ชนเผ่า เร่ร่อนจากทางเหนือเริ่มรุกรานในศตวรรษที่ 4 ในที่สุดก็พิชิตพื้นที่ทางตอนเหนือของจีนและก่อตั้งอาณาจักรเล็กๆ ขึ้นมากมาย [101]ราชวงศ์สุยได้รวมประเทศจีนทั้งหมดได้สำเร็จ[102]ในปี 581 [103]และวางรากฐานสำหรับยุคทองของจีนภายใต้ราชวงศ์ถัง (618–907)

ประวัติศาสตร์หลังคลาสสิก (500 CE ถึง 1500 CE)

มหาวิทยาลัยทิมบักตู มาลี

คำว่า "ยุคหลังคลาสสิก" แม้จะได้มาจากชื่อในยุคของ " ยุคโบราณคลาสสิก " ที่มียูโรเซนทริก แต่ก็ครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่า ยุคนี้มักเกิดขึ้นตั้งแต่การ ล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 5 ซึ่งแยกส่วนออกเป็นอาณาจักรต่างๆ หลายแห่ง ซึ่งบางอาณาจักรภายหลังรวมกลุ่มกันภายใต้จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ จักรวรรดิไบแซนไทน์ดำรงอยู่ได้จนถึงช่วงหลังยุคคลาสสิกหรือยุคกลาง

ยุคหลังคลาสสิกยังครอบคลุมการพิชิตของชาวมุสลิมในยุคแรกยุคทองของอิสลามที่ตามมาและการเริ่มต้นและการขยายตัวของการค้าทาสอาหรับตามมาด้วยการรุกรานของมองโกลในตะวันออกกลางเอเชียกลางและยุโรปตะวันออกและการก่อตั้งประมาณปี ค.ศ. 1280 ของจักรวรรดิออตโตมัน [104] เอเชียใต้เห็นชุดของอาณาจักรกลางของอินเดียตามด้วยการสถาปนาอาณาจักรอิสลามในอินเดีย

ในแอฟริกาตะวันตกจักรวรรดิมาลีและ จักรวรรดิซ่ง ไห่ได้พัฒนาขึ้น บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของแอฟริกา มีการจัดตั้งท่าเรืออาหรับเพื่อซื้อขายทองคำเครื่องเทศและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ สิ่งนี้ทำให้แอฟริกาสามารถเข้าร่วม ระบบการค้าใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นำมาซึ่งการติดต่อกับเอเชีย ควบคู่ไปกับวัฒนธรรมมุสลิม ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมสวาฮิลี

ประเทศจีนประสบกับราชวงศ์สุย , ถัง , ซ่ง , หยวนและราชวงศ์หมิง ตอนต้น เส้นทางการค้าในตะวันออกกลางตามมหาสมุทรอินเดียและเส้นทางสายไหมผ่านทะเลทรายโกบี ทำให้เกิดการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอย่างจำกัดระหว่างอารยธรรมเอเชียและยุโรป

ในช่วงเวลาเดียวกัน อารยธรรมในอเมริกาเช่นวัฒนธรรม Mississippian บรรพบุรุษ Puebloans , WariและInca , MayaและAztecsถึงจุดสุดยอด ทั้งหมดจะถูกประนีประนอมโดยการติดต่อกับอาณานิคมของยุโรปในตอนต้นของยุค สมัยใหม่

มหานครตะวันออกกลาง

ก่อนการถือกำเนิดของศาสนาอิสลามในศตวรรษที่ 7 ตะวันออกกลางถูกครอบงำโดยจักรวรรดิไบแซนไทน์และจักรวรรดิซาซาเนียนซึ่งต่อสู้กันเองบ่อยครั้งเพื่อควบคุมพื้นที่พิพาทหลายแห่ง นี่เป็นการต่อสู้ทางวัฒนธรรมด้วย โดยที่วัฒนธรรมคริสเตียนไบแซนไทน์ กำลังแข่งขันกับประเพณีของ ชาวเปอร์เซีย โซโรอัสเตอร์ การกำเนิดของศาสนาอิสลามสร้างผู้แข่งขันรายใหม่ซึ่งแซงหน้าทั้งสองอาณาจักรอย่างรวดเร็ว ศาสนาใหม่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อประวัติศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจและการทหารของโลกเก่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตะวันออกกลาง

มัสยิดใหญ่แห่ง Kairouan ตูนิเซียก่อตั้ง 670 CE

จากศูนย์กลางของพวกเขาบนคาบสมุทรอาหรับชาวมุสลิมเริ่มขยายตัวในช่วงยุคหลังคลาสสิกตอนต้น ภายในปี ค.ศ. 750 พวกเขามาเพื่อยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ในตะวันออกใกล้ แอฟริกาเหนือ และบางส่วนของยุโรป โดยนำเข้าสู่ยุคแห่งการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และการประดิษฐ์ที่รู้จักกันในชื่อยุคทองของอิสลาม ความรู้และทักษะของตะวันออกใกล้ในสมัยโบราณ กรีซ และเปอร์เซียได้รับการเก็บรักษาไว้ในยุคหลังคลาสสิกโดยชาวมุสลิม ซึ่งยังได้เพิ่มนวัตกรรมใหม่และที่สำคัญจากภายนอกด้วย เช่น การผลิตกระดาษจากประเทศจีน และการนับตำแหน่งทศนิยมจากอินเดีย

การเรียนรู้และการพัฒนาส่วนใหญ่สามารถเชื่อมโยงกับภูมิศาสตร์ได้ ก่อนที่ศาสนาอิสลามจะปรากฏตัว เมืองเมกกะเคยเป็นศูนย์กลางการค้าในอาระเบีย และผู้เผยพระวจนะอิสลามมูฮัมหมัดเองก็เป็นพ่อค้า ด้วยประเพณีอิสลามใหม่ของฮัจญ์การแสวงบุญไปยังนครเมกกะ เมืองนี้จึงกลายเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและความคิดมากยิ่งขึ้น อิทธิพลของพ่อค้ามุสลิมที่มีต่อเส้นทางการค้าแอฟริกัน-อาหรับ และอาหรับ-เอเชียมีอิทธิพลอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ อารยธรรมอิสลามจึงเติบโตและขยายตัวบนพื้นฐานของเศรษฐกิจการค้า ตรงกันข้ามกับชาวยุโรป อินเดีย และจีน ซึ่งใช้สังคมของตนบนที่ดินที่มีที่ดินสูงส่งทางการเกษตร พ่อค้านำสินค้าและความเชื่อของอิสลามมาที่ประเทศจีนอินเดียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาณาจักรแห่งแอฟริกา ตะวันตก และกลับมาพร้อมกับการค้นพบและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ

ขบวนการครูเสดเริ่มพัฒนาแรงจูงใจทางศาสนาและการขยายตัวของยุโรปเพื่อย้อนกลับอาณาเขตของชาวมุสลิมและควบคุมดินแดนศักดิ์สิทธิ์ กลับคืน มา ในที่สุดมันก็ไม่ประสบความสำเร็จและทำหน้าที่มากกว่าเพื่อทำให้จักรวรรดิไบแซนไทน์อ่อนแอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ 1204 กระสอบแห่งคอนสแตนติโนเปิจักรวรรดิไบแซนไทน์เริ่มสูญเสียอาณาเขตที่เพิ่มขึ้นให้แก่พวกเติร์กออตโตมัน การปกครองของอาหรับในภูมิภาคสิ้นสุดลงในช่วงกลางศตวรรษที่ 11 ด้วยการมาถึงของเซลจุค เติร์กโดยอพยพลงใต้จากบ้านเกิดของเตอร์กในเอเชียกลาง ในช่วงต้นศตวรรษที่ 13 คลื่นลูกใหม่ของผู้รุกรานคือจักรวรรดิมองโกลกวาดไปทั่วภูมิภาค แต่ในที่สุดก็ถูกบดบังโดยพวกเติร์กและการก่อตั้งของจักรวรรดิออตโตมัน ใน ตุรกียุคปัจจุบันราวปี ค.ศ. 1280 [104]

แอฟริกาเหนือมองเห็นการเพิ่มขึ้นของการเมืองที่เกิดจากชาวเบอร์เบอร์เช่นราชวงศ์ Marinidในโมร็อกโกราชวงศ์Zayyanidในแอลจีเรียและราชวงศ์ Hafsidในตูนิเซีย ภูมิภาคชายฝั่งทะเลเป็นที่รู้จักในฐานะชายฝั่งบาร์บารี โจรสลัดที่อยู่ในท่าเรือของแอฟริกาเหนือได้ดำเนินการซึ่งรวมถึงการจับเรือสินค้าและการบุกรุกการตั้งถิ่นฐานชายฝั่ง เชลยชาวยุโรปจำนวนมากถูกขายในตลาดแอฟริกาเหนือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการค้าทาสของบาร์บารี

เริ่มจากราชวงศ์สุย (581–618) ชาวจีนเริ่มขยายไปสู่เอเชียกลาง ตะวันออก และเผชิญหน้ากับ ชนเผ่าเร่ร่อน เตอร์กซึ่งกำลังกลายเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเอเชียกลาง [105] [106]เดิมทีความสัมพันธ์ส่วนใหญ่เป็นความร่วมมือ แต่ในปี 630 ราชวงศ์ถังเริ่มรุกรานพวกเติร์ก[107]ยึดพื้นที่ของทะเลทรายมองโกเลียออร์ดอส ในศตวรรษที่ 8 ศาสนาอิสลามเริ่มเข้ามาในภูมิภาคนี้และในไม่ช้าก็กลายเป็นความศรัทธาเพียงผู้เดียวของประชากรส่วนใหญ่ แม้ว่าศาสนาพุทธจะยังคงเข้มแข็งในภาคตะวันออก [108]ชนเผ่าเร่ร่อนในทะเลทรายของอาระเบียสามารถจับคู่ทหารเร่ร่อนในที่ราบกว้างใหญ่ได้ และจักรวรรดิอาหรับ ตอนต้นก็เข้า ควบคุมส่วนต่างๆ ของเอเชียกลางได้ [105]ชาวเฮฟทาไลต์เป็นกลุ่มชนเผ่าเร่ร่อนที่มีอำนาจมากที่สุดในศตวรรษที่ 6 และ 7 และควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ ในศตวรรษที่ 9 ถึง 13 ภูมิภาคนี้ถูกแบ่งออกเป็นรัฐที่มีอำนาจหลายแห่ง รวมทั้งจักรวรรดิซามา นิด [109]จักรวรรดิเซลจุก [ 110]และจักรวรรดิควาเร ซมิด อาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดที่จะลุกขึ้นจากเอเชียกลางพัฒนาขึ้นเมื่อเจงกีสข่านรวมเผ่ามองโกเลียเข้าด้วยกัน จักรวรรดิมองโกลกระจายไปทั่วเอเชียกลางและจีนตลอดจนส่วนใหญ่ของรัสเซียและตะวันออกกลาง [111] } หลังจากที่เจงกีสข่านเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1227, [112]ส่วนใหญ่ของเอเชียกลางยังคงถูกครอบงำโดยรัฐผู้สืบสกุลChagatai Khanate ในปี 1369 Timurผู้นำเตอร์กในประเพณีทหารมองโกล พิชิตพื้นที่ส่วนใหญ่และก่อตั้งอาณาจักรTimurid อาณาจักรขนาดใหญ่ของ Timur ล่มสลายไม่นานหลังจากที่เขาเสียชีวิต ภูมิภาคนี้จึงถูกแบ่งออกเป็นคานาเตะขนาดเล็กที่ก่อตั้งโดยอุซเบกรวมถึงคานาเตะแห่งบูคาราและคานาเตะแห่งคิวา

ผลพวงของสงครามไบแซนไทน์–ซาซาเนียน คอ เคซัสเห็นว่าอาร์เมเนียและจอร์เจียเจริญรุ่งเรืองในฐานะอาณาจักรอิสระที่ปราศจากอำนาจเหนือกว่าจากต่างประเทศ เมื่อชาวไบแซนไทน์และซาซาเนียนหมดแรงในสงครามต่อเนื่องหัวหน้าศาสนาอิสลามราชิ ดูนจึง ใช้โอกาสนี้เพื่อขยายไปยังคอเคซัสในช่วงการ พิชิต ของชาวมุสลิม ในยุคแรก ในศตวรรษที่ 13 การมาถึงของชาวมองโกลทำให้ภูมิภาคนี้ถูกรุกรานอีกครั้ง

ยุโรป

อย่างน้อยตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ศาสนาคริสต์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนิกายโรมันคาธอลิ[113] [114] [115] [116]และต่อมาโปรเตสแตนต์[ 117] [118]มีบทบาทสำคัญในการสร้างอารยธรรมตะวันตก [119] [120] [121] [122] ยุโรปในยุคกลางตอนต้นมีลักษณะเฉพาะโดยการลดจำนวนประชากร การแปรสภาพเมือง และ การรุกรานของ อนารยชนซึ่งทั้งหมดได้เริ่มต้นขึ้นในสมัยโบราณตอนปลาย ผู้บุกรุกป่าเถื่อนได้ก่อตั้งอาณาจักรใหม่ของตนเองขึ้นในซากของจักรวรรดิโรมันตะวันตก . ในศตวรรษที่ 7 แอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันตะวันออกกลายเป็นส่วนหนึ่งของหัวหน้าศาสนาอิสลามหลังจากพิชิตโดยผู้สืบทอดของมูฮัมหมัด แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในสังคมและโครงสร้างทางการเมือง แต่อาณาจักรใหม่ส่วนใหญ่ได้รวมสถาบันโรมันที่มีอยู่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ศาสนาคริสต์ขยายตัวในยุโรปตะวันตกและมีการก่อตั้งอาราม ในศตวรรษที่ 7 และ 8 ชาวแฟรงค์ซึ่งอยู่ภายใต้ราชวงศ์ การ อแล็งเฌียง ได้ก่อตั้งอาณาจักรที่ครอบคลุมยุโรปตะวันตกส่วนใหญ่ [123]ดำรงอยู่จนถึงศตวรรษที่ 9 เมื่อยอมจำนนต่อแรงกดดันจากผู้บุกรุกรายใหม่— พวกไวกิ้ง, [124] MagyarsและSaracens .

ในช่วงยุคกลางสูงซึ่งเริ่มขึ้นหลังจาก 1,000 ประชากรของยุโรปเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการเกษตรทำให้การค้าเจริญรุ่งเรืองและผลผลิตพืชผลเพิ่มขึ้น Manorialismการจัดระเบียบของชาวนาในหมู่บ้านที่เป็นหนี้ค่าเช่าและบริการแรงงานแก่ขุนนางและfeudalismโครงสร้างทางการเมืองที่อัศวินและขุนนางที่มีสถานะต่ำกว่าเป็นหนี้การรับราชการทหารให้กับเจ้านายของตนเพื่อแลกกับสิทธิเช่าจากที่ดินและคฤหาสน์เป็นสอง ของวิธีการจัดระเบียบสังคมยุคกลางที่พัฒนาในยุคกลางสูง อาณาจักรมีการรวมศูนย์มากขึ้นหลังจากผลกระทบของการกระจายอำนาจจากการล่มสลายของจักรวรรดิการอแล็งเฌียง. ในปี ค.ศ. 1054 การแตกแยกครั้งใหญ่ระหว่างนิกายโรมันคาธอลิกและนิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ทำให้เกิดความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นระหว่าง ยุโรป ตะวันตกและยุโรปตะวันออก [125]ขบวนการครูเสดพยายามที่จะได้รับการควบคุมของโรมันคาทอลิค ใน ดินแดนศักดิ์สิทธิ์จากชาวมุสลิมและประสบความสำเร็จเป็นเวลานานพอที่จะสถาปนารัฐคริสเตียนบางแห่งในตะวันออกใกล้ พ่อค้าชาวอิตาลีนำเข้าทาสมาทำงานในครัวเรือนหรือแปรรูปน้ำตาล [126]ชีวิตทางปัญญาถูกทำเครื่องหมายโดยนักวิชาการและการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ในขณะที่การสร้างวิหารและโบสถ์แบบโกธิกถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จทางศิลปะที่โดดเด่นในยุคนั้น

Notre-Dame de Parisในปารีสประเทศฝรั่งเศส : เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของอารยธรรมแห่งคริสต์ศาสนจักร

ยุคกลางตอนปลายถูกทำเครื่องหมายด้วยความยากลำบากและภัยพิบัติ ความอดอยาก โรคระบาด และสงครามทำลายล้างประชากรของยุโรปตะวันตก [127]กาฬโรค เพียงอย่างเดียวคร่าชีวิต ผู้คนไปประมาณ 75 ถึง 200 ล้านคนระหว่างปี 1347 ถึง 1350 [128] [129]มันเป็นหนึ่งในโรคระบาดที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เริ่มต้นในเอเชีย โรคนี้ไปถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและยุโรปตะวันตกในช่วงปลายทศวรรษ 1340 [130]และคร่าชีวิตชาวยุโรปไปหลายสิบล้านคนในหกปี ระหว่างหนึ่งในสามและครึ่งหนึ่งของประชากรเสียชีวิต

ยุคกลางได้เห็นการ ขยายตัวของ เมือง ที่ยั่งยืนครั้งแรก ของยุโรปเหนือและตะวันตกและมันกินเวลาจนถึงต้นยุคสมัยใหม่ต้นศตวรรษที่ 16 [20]ทำเครื่องหมายโดยการเพิ่มขึ้นของประเทศชาติ[131]การ แบ่งแยก ศาสนาคริสต์ตะวันตกในการปฏิรูป[132]การเกิดขึ้นของมนุษยนิยมในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของอิตาลี [ 133]และจุดเริ่มต้นของการขยายตัวในต่างประเทศของยุโรปซึ่งอนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนแบบโคลัมเบีย

ในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกในปี ค.ศ. 1386 ราชอาณาจักรโปแลนด์และแกรนด์ดัชชีแห่งลิทัวเนีย (ซึ่งภายหลังรวมถึงดินแดนของเบลารุสและยูเครน สมัยใหม่ ) เผชิญกับการกีดกันจาก ลัทธิ เต็มตัวและในเวลาต่อมาก็ถูกคุกคามจากมัสโกวี ตาตา ร์ไครเมียและจักรวรรดิออตโตมันก่อตั้งสหภาพส่วนตัวผ่านการเสกสมรสของราชินีJadwiga แห่งโปแลนด์ กับGrand Duke Jogaila แห่งลิทัวเนีย ซึ่งเป็นกษัตริย์Władysław II Jagiełłoของประเทศโปแลนด์ เป็นเวลาสี่ศตวรรษถัดไป จนกระทั่งการแบ่งเครือจักรภพโปแลนด์-ลิทัวเนีย ในศตวรรษที่ 18 โดยรัสเซียรัสเซียและออสเตรีย ทั้งสองรัฐได้จัดตั้ง อาคารชุดแบบสหพันธรัฐซึ่งเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปที่มีมายาวนาน ซึ่งยินดีต้อนรับเชื้อชาติและศาสนาที่หลากหลาย รวมทั้งส่วนใหญ่ของชาวยิวของโลก ได้ส่งเสริมความคิดทางวิทยาศาสตร์ (เช่นทฤษฎี heliocentricของNicolaus Copernicus )

Sub-Saharan แอฟริกา

แอฟริกาใต้สะฮาราในยุคกลางเป็นที่ตั้งของอารยธรรมต่างๆ มากมาย อาณาจักร Aksum เสื่อมถอยในศตวรรษที่ 7 เนื่องจากศาสนาอิสลามได้ตัดขาดจากพันธมิตรที่เป็นคริสเตียน และผู้คนของอาณาจักรได้ย้ายไปยังที่ราบสูงเอธิโอเปียเพื่อความคุ้มครอง ในที่สุดพวกเขาก็หลีกทางให้ราชวงศ์ Zagweที่มีชื่อเสียงด้านสถาปัตยกรรมหินของพวกเขาที่Lalibela จากนั้น Zagwe จะตกสู่ราชวงศ์โซโลมอนซึ่งอ้างว่าสืบเชื้อสายมาจากจักรพรรดิอัคซู มิเต [134]และจะปกครองประเทศอย่างดีในศตวรรษที่ 20 ในภูมิภาค ซาเฮ ล ของแอฟริกาตะวันตกอาณาจักรอิสลามจำนวนมากได้เพิ่มขึ้น เช่นจักรวรรดิกานาจักรวรรดิมาลี จักรวรรดิซ่ งไห่ และ จักรวรรดิคาเน ม-บอร์นู พวกเขาควบคุมการค้าข้ามทะเลทรายซาฮาราในทองคำ งาช้าง เกลือและทาส

ทางตอนใต้ของ Sahel อารยธรรมเพิ่มขึ้นในป่าชายฝั่ง เหล่านี้รวมถึงเมืองIfẹ ของ Yorubaซึ่งมีชื่อเสียงด้านศิลปะ[135]และOyo Empire อาณาจักรแห่งเบนินของชาวเอโดะ ที่ มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเบนินอาณาจักรIgbo แห่ง Nriซึ่งผลิตงานศิลปะบรอนซ์ขั้นสูงที่Igbo-Ukwuและ ชาวAkanที่ขึ้นชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมอันวิจิตรบรรจง [136] [137]

แอฟริกากลางเห็นการก่อตัวของหลายรัฐ รวมทั้ง ราช อาณาจักรคองโก ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันใน แอฟริกาใต้สมัยใหม่ชาวแอฟริกันพื้นเมืองได้สร้างอาณาจักรต่างๆ เช่นอาณาจักรมูตาปา พวกเขาเจริญรุ่งเรืองด้วยการค้าขายกับชาวสวาฮิลีบนชายฝั่งแอฟริกาตะวันออก พวกเขาสร้างโครงสร้างหินป้องกันขนาดใหญ่โดยไม่มีครก เช่นGreat ZimbabweเมืองหลวงของราชอาณาจักรซิมบับเวKhamiเมืองหลวงของอาณาจักรButuaและDanangombe (Dhlo-Dhlo) เมืองหลวงของอาณาจักร Rozvi. ชาวสวาฮิลีเองเป็นชาวชายฝั่งแอฟริกาตะวันออกตั้งแต่เคนยาจนถึงโมซัมบิก ซึ่งค้าขายกับชาวเอเชียและชาวอาหรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งแนะนำพวกเขาให้รู้จักอิสลาม พวกเขาสร้างเมืองท่ามากมาย เช่นมอมบาซาแซนซิบาร์และคิลวา ซึ่งเป็นที่รู้จักของลูกเรือชาวจีนภายใต้เจิ้งเหอและนักภูมิศาสตร์อิสลาม

เอเชียใต้

ในภาคเหนือของอินเดียหลังจากการล่มสลาย (ค.ศ. 550) ของจักรวรรดิคุปตะภูมิภาคนี้ถูกแบ่งออกเป็นเครือข่ายที่ซับซ้อนและราบรื่นของรัฐที่มีกษัตริย์ขนาดเล็กกว่า [138]

การรุกรานของชาวมุสลิมในช่วงต้นเริ่มต้นขึ้นทางทิศตะวันตกในปี ค.ศ. 712 เมื่อหัวหน้าศาสนาอิสลามอาหรับเมยยาดเข้ายึดครองปากีสถาน ในปัจจุบันเป็น จำนวนมาก การรุกทางทหารของอาหรับส่วนใหญ่หยุดลง ณ จุดนั้น แต่ศาสนาอิสลามยังคงแพร่กระจายในอินเดีย สาเหตุหลักมาจากอิทธิพลของพ่อค้าชาวอาหรับตามแนวชายฝั่งตะวันตก

ศตวรรษที่สิบเก้าเห็นการต่อสู้ไตรภาคี เพื่อควบคุมภาคเหนือ ของอินเดีย ท่ามกลางจักรวรรดิ Pratihara , จักรวรรดิ Palaและจักรวรรดิ Rashtrakuta รัฐสำคัญบางรัฐที่ปรากฏในอินเดียในเวลานี้ ได้แก่รัฐสุลต่าน บาห์มานี และจักรวรรดิวิชัยนคร

ราชวงศ์หลังคลาสสิกในอินเดียใต้รวมถึงราชวงศ์ ชา ลุก ยะ ฮอย ซา ลา โชลามุกัลมาราธัสและไมซอร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ วรรณกรรม ดาราศาสตร์ และปรัชญาเจริญรุ่งเรืองภายใต้การอุปถัมภ์ของกษัตริย์เหล่านี้ [139]

เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

หลังจากช่วงเวลาแห่งความแตกแยกทางญาติประเทศจีนได้รับการรวมตัวอีกครั้งโดยราชวงศ์สุยในปี 589 [140]และภายใต้ราชวงศ์ถัง ที่ประสบความสำเร็จ (618–907) ประเทศจีนเข้าสู่ยุคทอง [141]จักรวรรดิถังแข่งขันกับจักรวรรดิทิเบต (618–842) เพื่อควบคุมพื้นที่ในเอเชียกลางและเอเชียกลาง [142]ราชวงศ์ถังแตกในที่สุด อย่างไรก็ตาม และหลังจากความโกลาหลครึ่งศตวรรษราชวงศ์ซ่งก็ได้รวมประเทศจีนอีกครั้ง[ ต้องการอ้างอิง ]เมื่อถึงเวลานั้น ตามคำกล่าวของวิลเลียม แมคนีล, "ประเทศที่ร่ำรวยที่สุด เก่งที่สุด และมีประชากรมากที่สุดในโลก" [143]แรงกดดันจากอาณาจักรเร่ร่อนไปทางเหนือเริ่มเร่งด่วนมากขึ้น เมื่อถึงปี ค.ศ. 1142 ภาคเหนือของจีนได้สูญเสียJurchensในสงครามJin-Songและจักรวรรดิมองโกล[144] พิชิตประเทศจีนทั้งหมดในปี 1279 พร้อมกับเกือบครึ่งหนึ่งของแผ่นดินยูเรเซีย หลังจากปกครอง ราชวงศ์มองโกลหยวนไปราวๆ หนึ่งศตวรรษ ชนชาติจีนได้ยืนยันอีกครั้งว่ามีอำนาจควบคุมด้วยการก่อตั้งราชวงศ์หมิง (1368)

การต่อสู้ระหว่าง1281 มองโกลบุกญี่ปุ่น

ในญี่ปุ่นราชวงศ์ได้รับการสถาปนาขึ้นในเวลานี้ และในสมัย อาสุ กะ (538–710) จังหวัดยามาโตะได้พัฒนาเป็นรัฐที่มีการรวมศูนย์อย่างชัดเจน [145] พุทธศาสนาได้รับการแนะนำและมีการเน้นที่การนำองค์ประกอบของวัฒนธรรมจีนและลัทธิขงจื๊อมาใช้ สมัยนาราของศตวรรษที่ 8 [146]เป็นเครื่องหมายของการเกิดขึ้นของรัฐญี่ปุ่นที่เข้มแข็งและมักถูกมองว่าเป็นยุคทอง [ ต้องการอ้างอิง ]ในช่วงเวลานี้ รัฐบาลของจักรวรรดิได้ดำเนินการงานสาธารณะมากมาย รวมทั้งหน่วยงานราชการ วัด ถนน และระบบชลประทาน [จำเป็นต้องมีการอ้างอิง ]สมัยเฮ(794 ถึง 1185) เห็นจุดสูงสุดของอำนาจจักรวรรดิ ตามด้วยการเพิ่มขึ้นของกลุ่มทหาร และจุดเริ่มต้นของระบบศักดินาญี่ปุ่น ยุคศักดินาของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ปกครองโดยขุนนางที่มีอำนาจในภูมิภาค (เมียว) และการปกครองของขุนศึก (โชกุน) เช่นโชกุนอะชิคางะและโชกุนโทคุงาวะขยายจาก 1185 ถึง 2411 จักรพรรดิยังคงอยู่ แต่ส่วนใหญ่เป็นรูปปั้นและ พลังของพ่อค้าอ่อนแอ

Postclassical เกาหลีเห็นจุดสิ้นสุดของยุคสามก๊กสามก๊กคือGoguryeo , BaekjeและSilla ซิลลาพิชิตแพ็กเจในปี 660 และโกกูรยอในปี 668 [147]เป็นจุดเริ่มต้นของยุครัฐทางเหนือและใต้ (남북국시대) โดยมีซิลลารวมเป็นหนึ่งทางทิศใต้และบัลแฮซึ่งเป็นรัฐสืบต่อจากโกกูรยอทางตอนเหนือ [148]ในปี ค.ศ. 892 ข้อตกลงนี้เปลี่ยนกลับไปเป็นสามก๊กในภายหลังโดยมีโกกูรยอ (จากนั้นเรียกแทบงและในที่สุดก็ตั้งชื่อว่า โครย ) โผล่ออกมาอย่างโดดเด่น รวมคาบสมุทรทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวโดย 936 [149]การก่อตั้งราชวงศ์โครยอปกครองจนถึงปี 1392 สืบทอดต่อโดย ราชวงศ์ โชซอนซึ่งปกครองมาประมาณ 500 ปี

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นครวัดกัมพูชาต้นศตวรรษที่ 12

จุดเริ่มต้นของยุคกลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ ราชอาณาจักรฟูนันตกต่ำ (ค.ศ. 550) ไปสู่จักรวรรดิเจนละซึ่งต่อมาถูกแทนที่ด้วยจักรวรรดิเขมร (ค.ศ. 802) เมืองหลวงของชาวเขมรนครวัดเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกก่อนยุคอุตสาหกรรมและมีวัดมากกว่าหนึ่งพันแห่ง โดยที่มีชื่อเสียงที่สุดคือนคร วัด

อาณาจักรสุโขทัย (ค.ศ. 1238) และอยุธยา (ค.ศ. 1351) เป็นมหาอำนาจของคนไทยที่ได้รับอิทธิพลจากเขมร

เริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 อาณาจักรพุกาม เริ่ม มีความโดดเด่นในเมียนมาร์ สมัยใหม่ การล่มสลายทำให้เกิดความแตกแยกทางการเมืองที่จบลงด้วยการขึ้นของอาณาจักรตองอูในศตวรรษที่ 16

อาณาจักรที่มีชื่อเสียงอื่นๆ ในยุคนั้น ได้แก่อาณาจักรศรีวิชัยและอาณาจักรลาโว่ (ซึ่งต่างก็มีชื่อเสียงในศตวรรษที่ 7) จำปาและหริภุญชัย (ราว 750 ทั้งคู่) ไดเวียด (968) ล้านนา (ศตวรรษที่ 13) มาชป หิต (1293) ล้านช้าง (1354) และอาณาจักรเอวา (1364)

ช่วงเวลานี้ได้เห็นการแพร่กระจายของศาสนาอิสลามไปยังประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบัน (เริ่มในศตวรรษที่ 13) และการเกิดขึ้นของรัฐมาเลย์รวม ทั้งรัฐสุลต่านมะละกาและจักรวรรดิบรูไน

ในฟิลิปปินส์ มีการจัดตั้งการเมืองหลาย แห่ง เช่นRajahnate of Maynila , Rajahnate of CebuและRajahnate of Butuan

โอเชียเนีย

โมอาย , ราปานุ้ย (เกาะอีสเตอร์)

ในโอเชียเนียจักรวรรดิTuʻi Tongaก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 10 CE และขยายระหว่าง 1200 ถึง 1500 วัฒนธรรม ภาษา และอำนาจของตองกาแพร่กระจายอย่างกว้างขวางทั่วเมลานีเซียตะวันออกไมโครนีเซียและโปลินีเซีย ตอนกลาง ในช่วงเวลานี้[150]มีอิทธิพลต่อ Uvea ตะวันออก , โรทูมา, ฟุตูนา, ซามัว และนีอูเอ ตลอดจนเกาะเฉพาะและบางส่วนของไมโครนีเซีย (คิริบาตี โปนเป และส่วนผิดปกติอื่นๆ) วานูอาตู และนิวแคลิโดเนีย (โดยเฉพาะ หมู่เกาะลอ ยัลตี โดยเกาะหลักมีประชากรอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่โดย ชาว Melanesian Kanakและวัฒนธรรมของพวกเขา) [151]

ในภาคเหนือของออสเตรเลียมีหลักฐานว่ากลุ่มอะบอริจินบางกลุ่มค้าขายกับ ชาวประมง มากั สซารีสจากอินโดนีเซียเป็น ประจำก่อนการมาถึงของชาวยุโรป [152] [153]

ในเวลาเดียวกัน ธาลัสโซเครซีอันทรงพลังก็ปรากฏตัวขึ้นในอีสเทิร์นโปลินีเซีย ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่หมู่เกาะ โซไซตี้ โดยเฉพาะที่ Taputapuatea maraeอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งดึงดูดชาวอาณานิคมโพลินีเซียตะวันออกจากที่ไกลถึงฮาวาย นิวซีแลนด์ ( Aotearoa ) และทูอาโมตู หมู่เกาะด้วยเหตุผลทางการเมือง จิตวิญญาณ และเศรษฐกิจ จนกระทั่งการล่มสลายของการเดินทางระยะไกลตามปกติในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกโดยไม่ทราบสาเหตุเมื่อสองสามศตวรรษก่อนชาวยุโรปจะเริ่มสำรวจพื้นที่

บันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรของชนพื้นเมืองในช่วงเวลานี้แทบไม่มีเลย เนื่องจากดูเหมือนว่าชาวเกาะแปซิฟิกทั้งหมด ยกเว้นRapa Nui ที่ลึกลับ และ สคริปต์ Rongorongo ที่ อ่านไม่ได้ในขณะนี้ ไม่มีระบบการเขียนใดๆ จนกว่าจะได้รับการแนะนำโดยอาณานิคมของยุโรป อย่างไรก็ตาม ยุคก่อนประวัติศาสตร์ของชนพื้นเมืองบางประเภทสามารถประมาณและสร้างใหม่ทางวิชาการได้ผ่านการวิเคราะห์อย่างรอบคอบและรอบคอบของประเพณีปากเปล่าพื้นเมือง ชาติพันธุ์วรรณนาในยุคอาณานิคม โบราณคดี มานุษยวิทยากายภาพ และการวิจัยทางภาษาศาสตร์

อเมริกา

ในอเมริกาเหนือช่วงเวลานี้ได้เห็นการเพิ่มขึ้นของวัฒนธรรมมิสซิสซิปปี้ในสหรัฐอเมริกา ในปัจจุบัน ค. ค.ศ. 800 มีอาคารในเมืองขนาดใหญ่สมัยศตวรรษที่ 12 ที่Cahokia บรรพบุรุษของชาว ปวยโบล และบรรพบุรุษของพวกเขา (ศตวรรษที่ 9-13) ได้สร้างการตั้งถิ่นฐานถาวรอย่างกว้างขวาง รวมถึงโครงสร้างหินที่จะยังคงเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือจนถึงศตวรรษที่ 19 [154]

ในMesoamericaอารยธรรมTeotihuacan ล่มสลาย และการล่มสลายของ Classic Mayaเกิดขึ้น จักรวรรดิAztecเข้ามาครอบงำ Mesoamerica ส่วนใหญ่ในศตวรรษที่ 14 และ 15

ในอเมริกาใต้ศตวรรษที่ 14 และ 15 เห็นการเพิ่มขึ้นของอินคา อาณาจักรอินคาแห่ง Tawantinsuyu ซึ่งมีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองกุสโกแผ่ขยายไปทั่วเทือกเขาแอนดีสทำให้เป็นอารยธรรมยุคพรีโคลัมเบีย นที่กว้างขวางที่สุด ชาวอินคามีความเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้า เป็นที่รู้จักจากระบบถนน ที่ ยอดเยี่ยมและ การ ก่ออิฐ ที่ไม่มีใครเทียบ ได้

ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ (1500 ถึงปัจจุบัน)

ในแนวทางเชิงเส้น สากล เชิงประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ("สมัยปัจจุบัน" "ยุคปัจจุบัน" "ยุคปัจจุบัน") เป็นประวัติศาสตร์ของยุคหลังประวัติศาสตร์หลังคลาสสิก (ในยุโรปเรียกว่า " ยุคกลาง " ) ตั้งแต่ประมาณ 1500 จนถึงปัจจุบัน " ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย " รวมเหตุการณ์ตั้งแต่ราว พ.ศ. 2488 จนถึงปัจจุบัน (คำจำกัดความของคำศัพท์ทั้งสองคำว่า "ประวัติศาสตร์สมัยใหม่" และ "ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย" ได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลา เมื่อมีประวัติศาสตร์เกิดขึ้นมากขึ้น และวันที่เริ่มต้นของทั้งสองคำก็เช่นกัน) [155] [156]ประวัติศาสตร์สมัยใหม่สามารถแบ่งออกเป็น ช่วงเวลา:

ลักษณะเฉพาะของยุคสมัยใหม่ที่พัฒนาขึ้นอย่างเด่นชัดในยุโรป ดังนั้นการกำหนดเวลาที่แตกต่างกันจึงถูกนำไปใช้กับส่วนอื่นๆ ของโลกในบางครั้ง เมื่อใช้ช่วงเวลาของยุโรปทั่วโลก มักอยู่ในบริบทของการติดต่อกับวัฒนธรรมยุโรปในยุคแห่งการค้นพบ [161]

ในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรทัดฐาน ทัศนคติ และการปฏิบัติที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเรียกว่าความทันสมัย คำศัพท์ที่สอดคล้องกันสำหรับวัฒนธรรม หลัง สงครามโลกครั้งที่ 2 คือ ยุคหลังสมัยใหม่หรือ สมัยใหม่ ตอน ปลาย

ยุคสมัยใหม่ตอนต้น (1500 ถึง 1800)

" ยุคสมัยใหม่ตอนต้น " [c]เป็นช่วงเวลาระหว่างยุคกลางและการปฏิวัติอุตสาหกรรม - ประมาณ พ.ศ. 1500 ถึง พ.ศ. 2343 [20]ยุคสมัยใหม่ตอนต้นมีลักษณะของวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นและด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ รวดเร็วยิ่งขึ้น , ฆราวาสพลเมืองการเมืองและรัฐชาติ เศรษฐกิจทุนนิยมเริ่มขึ้นในตอนแรกในสาธารณรัฐอิตาลี ตอน เหนือเช่นเจนัว ยุคสมัยใหม่ตอนต้นเห็นการเพิ่มขึ้นและการครอบงำของนักค้าขายทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ การเสื่อมถอยและการหายตัวไปในที่สุด ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรป เกี่ยวกับระบบศักดินาความเป็นทาส และอำนาจของคริสตจักรคาทอลิก ช่วงเวลาดังกล่าวรวมถึงการปฏิรูปสงครามสามสิบปีที่หายนะยุคแห่งการค้นพบการขยายอาณานิคม ของ ยุโรปการล่าแม่มดที่สูงสุดในยุโรปการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และ ยุคแห่ง การตรัสรู้ [d]ระหว่างช่วงต้นยุคปัจจุบันลัทธิโปรเตสแตนต์ในที่สุดก็กลายเป็นความเชื่อส่วนใหญ่ทั่วยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือและในอังกฤษและอเมริกาที่พูดภาษาอังกฤษ [ 162]และได้พัฒนาวัฒนธรรมของตนเองโดยมีส่วนสำคัญในการศึกษา มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระเบียบทางการเมืองและสังคม เศรษฐกิจและศิลปะ และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย [163]

เรเนซองส์

ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของยุโรป – "การเกิดใหม่" ของวัฒนธรรมคลาสสิก เริ่มต้นในศตวรรษที่ 14 และขยายไปสู่ศตวรรษที่ 16 ประกอบด้วยการค้นพบความสำเร็จทางวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของโลกคลาสสิก อีกครั้ง และการเพิ่มขึ้น ทางเศรษฐกิจและสังคมของยุโรป

ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งความอยากรู้อยากเห็นซึ่งท้ายที่สุดก็นำไปสู่มนุษยนิยม[164]และการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ [165]

ช่วงเวลานี้ซึ่งเห็นความโกลาหลทางสังคมและการเมือง และการปฏิวัติในการแสวงหาทางปัญญา หลายอย่าง ยังได้รับการเฉลิมฉลองสำหรับการพัฒนา ทางศิลปะและการบรรลุผลแห่งพหูพจน์เช่นLeonardo da VinciและMichelangeloผู้เป็นแรงบันดาลใจให้คำว่า " ชายยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา "

การขยายตัวของยุโรป

ในช่วงเวลานี้ มหาอำนาจยุโรปเข้ามาครอบงำส่วนใหญ่ของโลก แม้ว่าภูมิภาคที่พัฒนาแล้วมากที่สุดของอารยธรรมคลาสสิกของยุโรปจะมีลักษณะเป็นเมืองมากกว่าภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก แต่อารยธรรมยุโรปได้ผ่านช่วงเวลาแห่งความเสื่อมโทรมและการล่มสลายเป็นเวลานาน ในช่วงต้นของยุคปัจจุบัน ยุโรปสามารถฟื้นคืนอำนาจเหนือ; นักประวัติศาสตร์ยังคงถกเถียงถึงสาเหตุ

ความสำเร็จของยุโรปในช่วงเวลานี้แตกต่างไปจากภูมิภาคอื่นๆ ตัวอย่างเช่น หนึ่งในอารยธรรมที่ก้าวหน้าที่สุดในยุคกลางคือจีน ได้พัฒนาเศรษฐกิจการเงิน ขั้นสูง โดย 1000 ซีอี จีนมีชาวนา เสรี ซึ่งไม่ใช่เกษตรกรเพื่อการยังชีพอีกต่อไป และสามารถขายผลผลิตของตนและมีส่วนร่วมในตลาดอย่างแข็งขัน ตามที่อดัม สมิธเขียนไว้ในศตวรรษที่ 18 จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุด อุดมสมบูรณ์ที่สุด ได้รับการปลูกฝังดีที่สุด ขยันที่สุด เป็นเมืองที่สุด และเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในโลกมาช้านาน มีความได้เปรียบทางเทคโนโลยีและถูกผูกขาดใน การผลิต เหล็กหล่อ , เครื่องสูบลมลูกสูบ, การ ก่อสร้างสะพานแขวน , การพิมพ์และเข็มทิศ _ อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าจะหยุดพัฒนาไปนานแล้ว มาร์โคโปโลผู้ไปเยือนประเทศจีนในศตวรรษที่ 13 บรรยายถึงการเพาะปลูก อุตสาหกรรม และจำนวนประชากรเกือบในลักษณะเดียวกับที่นักเดินทางจะพบในศตวรรษที่ 18

ทฤษฎีหนึ่งของการเพิ่มขึ้นของยุโรปถือได้ว่าภูมิศาสตร์ ของยุโรป มีบทบาทสำคัญในความสำเร็จ ตะวันออกกลาง อินเดีย และจีนล้อมรอบไปด้วยภูเขาและมหาสมุทร แต่เมื่อผ่านกำแพงชั้นนอกเหล่านี้ไปก็เกือบจะราบเรียบ ในทางตรงกันข้ามเทือกเขาพิเรนีสเทือกเขาแอลป์ แอเพนนีเนส คา ร์พาเทียนและเทือกเขาอื่นๆ ที่ไหลผ่านยุโรป และทวีปยังถูกแบ่งด้วยทะเลหลายแห่ง สิ่งนี้ทำให้ยุโรปได้รับการปกป้องในระดับหนึ่งจากอันตรายของผู้บุกรุกในเอเชียกลาง ก่อนยุคอาวุธปืน ชนเผ่าเร่ร่อนเหล่านี้มีกำลังทหารเหนือกว่ารัฐเกษตรกรรมบริเวณรอบนอกของทวีปยูเรเซียน และเมื่อพวกเขาบุกทะลวงเข้าไปในที่ราบทางเหนือของอินเดียหรือหุบเขาของจีน ล้วนแต่ไม่มีใครหยุดยั้งได้ การบุกรุกเหล่านี้มักสร้างความเสียหายร้ายแรง ยุคทองของศาสนาอิสลามสิ้นสุดลงด้วยกระสอบมองโกล ในกรุงแบกแดด ในปี 1258 อินเดียและจีนอยู่ภายใต้การรุกราน เป็นระยะ และรัสเซียใช้เวลาสองศตวรรษภายใต้การ ปกครองของ มองโกล-ตาตาร์แอก. ยุโรปกลางและยุโรปตะวันตก ซึ่งห่างไกลจากใจกลางของเอเชียกลางในทางลอจิสติกส์ พิสูจน์แล้วว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าต่อภัยคุกคามเหล่านี้

ภูมิศาสตร์มีส่วนทำให้เกิดความแตกต่างทางภูมิรัฐศาสตร์ ที่สำคัญ สำหรับประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ จีน อินเดีย และตะวันออกกลางต่างก็รวมกันเป็นหนึ่งภายใต้อำนาจที่มีอำนาจเหนือกว่าเพียงแห่งเดียวที่ขยายไปถึงภูเขาและทะเลทรายโดยรอบ [ ต้องการอ้างอิง ]ในปี ค.ศ. 1600 จักรวรรดิออตโตมันควบคุมเกือบทั้งหมดในตะวันออกกลาง[166]ราชวงศ์หมิงปกครองจีน[167] [168]และจักรวรรดิโมกุลมีอิทธิพลเหนืออินเดีย ในทางตรงกันข้าม ยุโรปมักถูกแบ่งออกเป็นหลายรัฐที่ทำสงคราม จักรวรรดิแพนยุโรป ยกเว้นจักรวรรดิโรมัน ที่โดดเด่นมีแนวโน้มที่จะพังทลายลงทันทีที่ลุกขึ้น ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ไม่ต้องสงสัยในการเพิ่มขึ้นของยุโรปคือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งเป็นเวลานับพันปีมาแล้วที่ทำหน้าที่เป็นทางด่วนทางทะเลที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนสินค้า ผู้คน ความคิดและสิ่งประดิษฐ์

อารยธรรมเกษตรกรรมเกือบทั้งหมดถูกจำกัดอย่างหนักจากสภาพแวดล้อม ของพวก เขา ผลผลิตยังคงอยู่ในระดับต่ำ และ การเปลี่ยนแปลงของ สภาพอากาศ ทำให้เกิด วงจรการเฟื่องฟู และการล่มสลาย อย่างง่ายดาย ซึ่งก่อให้เกิด การ ขึ้นและลงของอารยธรรม อย่างไรก็ตาม ราวๆ ค.ศ. 1500 มีการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในประวัติศาสตร์โลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความ มั่งคั่ง ที่ เกิดจากการค้าค่อย ๆ นำมาซึ่งความเป็นไปได้ที่กว้างขึ้น [169]

แผนที่โลก 1570แสดงการค้นพบของชาวยุโรป

หลายคนยังโต้แย้งว่าสถาบันต่างๆ ของยุโรปอนุญาตให้ขยายตัวได้สิทธิในทรัพย์สินและ เศรษฐศาสตร์ ของตลาดเสรีแข็งแกร่งกว่าที่อื่นเนื่องจากอุดมคติของเสรีภาพ ที่มี ลักษณะเฉพาะสำหรับยุโรป อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นักวิชาการเช่นKenneth Pomeranzได้ท้าทายมุมมองนี้ การขยายตัวทางทะเลของยุโรปอย่างไม่น่าแปลกใจ เมื่อพิจารณาจากภูมิศาสตร์ของทวีป ส่วนใหญ่เป็นผลงานของรัฐแอตแลนติก ได้แก่ โปรตุเกส สเปน อังกฤษ ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ ในขั้นต้น จักรวรรดิ โปรตุเกสและสเปนเป็นผู้พิชิตและแหล่งที่มาของอิทธิพลที่โดดเด่น และการรวมตัวกันของจักรวรรดิเหล่านี้ส่งผลให้เกิดสหภาพไอบีเรียซึ่งเป็นอาณาจักรระดับโลกแห่งแรกที่ "พระอาทิตย์ไม่เคยตก " ในไม่ช้าภาษาอังกฤษทางเหนือของอังกฤษ ฝรั่งเศส และดัตช์ก็เริ่มครอบงำมหาสมุทรแอตแลนติก ในชุดของสงครามที่ต่อสู้กันในศตวรรษที่ 17 และ 18 ปิดท้ายด้วย สงคราม โปเลียนบริเตนกลายเป็นมหาอำนาจโลกใหม่

การพัฒนาภูมิภาค

มหานครตะวันออกกลาง

จักรวรรดิออตโตมันหลังจากพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลในปี ค.ศ. 1453 ก็กลายเป็นรัฐที่มีอำนาจมากที่สุดในตะวันออกกลางอย่างรวดเร็ว เปอร์เซียอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิซาฟาวิดในปี ค.ศ. 1501 สืบทอดต่อโดยจักรวรรดิอัฟชาริดในปี ค.ศ. 1736 จักรวรรดิแซ นด์ ในปี ค.ศ. 1751 และจักรวรรดิ คาจาร์ ในปี ค.ศ. 1794 ในแอฟริกาเหนือสุลต่านวัตทาซิด สุลต่านซัยยานิดและ ฮาฟซิ สุลต่านยังคงเป็นอิสระ รัฐ เบอร์เบอร์จนถึงศตวรรษที่ 16 พื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของเอเชียกลางจัดโดยอุซเบกและ ปั ตุน เมื่อต้นศตวรรษที่ 19 จักรวรรดิรัสเซียเริ่มพิชิต คอ เคซัส .

ยุโรป

ในรัสเซียIvan the Terribleได้รับการสวมมงกุฎในปี ค.ศ. 1547 ในฐานะซาร์องค์ แรก ของรัสเซีย และโดยการผนวก Turkic khanates ทางตะวันออกได้เปลี่ยนรัสเซียให้กลายเป็นมหาอำนาจระดับภูมิภาค ในขณะที่ประเทศต่างๆ ในยุโรปตะวันตกขยายตัวอย่างมหาศาลผ่านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพิชิตอาณานิคม แข่งขันกันเองทางเศรษฐกิจและการทหารในภาวะสงคราม ที่เกือบจะต่อเนื่อง กัน บ่อยครั้ง สงครามมีมิติทางศาสนาทั้งคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์ หรือ (ส่วนใหญ่ในยุโรปตะวันออก) คริสเตียนกับมุสลิม สงครามที่สำคัญ ได้แก่สงครามสามสิบปี สงครามสืบราชบัลลังก์สเปน สงครามเจ็ดปีและสงครามปฏิวัติฝรั่งเศส . นโปเลียน ขึ้นสู่อำนาจในฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1799 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่คาดการณ์ล่วงหน้าถึงสงครามนโปเลียนในต้นศตวรรษที่ 19

Sub-Saharan แอฟริกา

ในแอฟริกายุคนี้เห็นความเสื่อมโทรมในอารยธรรมหลายแห่งและความก้าวหน้าในอารยธรรมอื่นๆ ชายฝั่งสวาฮิลีเสื่อมโทรมหลังจากเข้ามาอยู่ใต้จักรวรรดิโปรตุเกสและต่อมาคือจักรวรรดิโอมาน ในแอฟริกาตะวันตกจักรวรรดิซงไห่ได้พ่ายแพ้ต่อชาวโมร็อกโกในปี ค.ศ. 1591 เมื่อพวกเขารุกรานด้วยปืน รัฐโบโนซึ่งให้กำเนิดรัฐอะคานหลายแห่งเพื่อค้นหาทองคำ เช่นAkwamu , Akyem , Fante , Adansiเป็นต้น[170]ราชอาณาจักรซิมบับเวแห่งแอฟริกาใต้ได้เปิดทางให้กับอาณาจักรเล็กๆ เช่นมูตาปา บูตูอาและรอวี เอธิโอเปียได้รับความทุกข์ทรมานจากการรุกรานในปี ค.ศ. 1531 จากสุลต่านสุลต่าน มุสลิมที่อยู่ใกล้เคียง และในปี ค.ศ. 1769 ก็ได้เข้าสู่เซเมเน เมซาฟินต์ (ยุคของเจ้าชาย) ในระหว่างที่จักรพรรดิกลายเป็นหุ่นเชิดและประเทศถูกปกครองโดยขุนศึก แม้ว่าราชวงศ์ในภายหลังจะฟื้นตัวภายใต้จักรพรรดิเทโวดรอสที่ 2 . สุลต่าน อา จูรันในเขาแอฟริกาเริ่มเสื่อมโทรมในศตวรรษที่ 17 สืบทอดต่อโดยสุลต่านเกเลดี อารยธรรมอื่นๆ ในแอฟริกาเจริญก้าวหน้าในช่วงเวลานี้ จักรวรรดิOyoประสบกับยุคทองของมัน เช่นเดียวกับที่ราชอาณาจักรเบนิน . จักรวรรดิAshantiขึ้นสู่อำนาจในยุคปัจจุบันของกานาในปี 1670 ราชอาณาจักรคองโกก็เจริญรุ่งเรืองในช่วงเวลานี้เช่นกัน

เอเชียใต้

ทัชมาฮาลจักรวรรดิโมกุลประเทศอินเดีย

ในอนุทวีปอินเดีย สุลต่าน เดลีและสุลต่าน เดคคันจะยอมหลีกทางให้จักรวรรดิ โมกุลตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 [ ต้องการอ้างอิง ]เริ่มต้นในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จักรวรรดิโมกุลในช่วงปลายศตวรรษที่ 17 จะเข้ามาปกครองอนุทวีปทั้งหมด[171]ยกเว้นจังหวัดทางใต้สุดของอินเดีย ซึ่งจะยังคงเป็นอิสระ ต่อต้านจักรวรรดิโม กุลมุสลิม จักรวรรดิฮินดูมาราธาก่อตั้งขึ้นบนชายฝั่งตะวันตกในปี 1674 ค่อยๆ ได้ดินแดนซึ่งส่วนใหญ่เป็นอินเดียในปัจจุบัน(1681–1701). จักรวรรดิมาราธาจะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทอินเดียตะวันออก ของอังกฤษในปี ค.ศ. 1818 โดยที่อดีตอำนาจของมาราธาและโมกุลทั้งหมดตกอยู่ภายใต้การปกครอง ของ ราชวงศ์อังกฤษในปี พ.ศ. 2401

เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

ในประเทศจีนราชวงศ์หมิง ได้หลีกทางให้ ราชวงศ์ชิงในปี ค.ศ. 1644 ซึ่งเป็น ราชวงศ์ สุดท้ายของราชวงศ์จีน ซึ่งจะปกครองจนถึงปี ค.ศ. 1912 ญี่ปุ่นมีประสบการณ์ในสมัยอะซุจิ–โมโมยามะ (ค.ศ. 1568–1603) ตามด้วยสมัยเอโดะ (1603–1868) ราชวงศ์โชซอนของเกาหลี (1392–1910) ปกครองตลอดช่วงเวลานี้ ประสบความสำเร็จในการขับไล่การรุกรานจากญี่ปุ่นและจีนในศตวรรษที่ 16 และ 17 การขยายการค้าทางทะเลกับยุโรปส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจีนและญี่ปุ่นในช่วงเวลานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยชาวโปรตุเกสซึ่งมีฐานอยู่ที่มาเก๊าและนางาซากิ. อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา จีนและญี่ปุ่นจะดำเนินตามนโยบายแยกตัวที่ออกแบบมาเพื่อขจัดอิทธิพลจากต่างประเทศ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในปี ค.ศ. 1511 ชาวโปรตุเกสได้โค่นล้มสุลต่านมะละกาในมาเลเซียและสุมาตรา อินโดนีเซียใน ปัจจุบัน ชาวโปรตุเกสถืออาณาเขตการค้าที่สำคัญนี้ (และช่องแคบการนำทางที่มีค่าที่เกี่ยวข้อง) จนกระทั่งถูกชาวดัตช์ล้มล้างในปี 1641 ยะโฮร์สุลต่านซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ปลายด้านใต้ของคาบสมุทรมาเลย์กลายเป็นอำนาจการค้าที่โดดเด่นในภูมิภาคนี้ อาณานิคมของยุโรปขยายออกไปพร้อมกับชาวดัตช์ในอินโดนีเซียโปรตุเกสในติมอร์ตะวันออกและสเปนในฟิลิปปินส์ ในศตวรรษที่ 19 การขยายตัวของยุโรปจะส่งผลกระทบต่อทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอังกฤษในเมีย นมาร์ และมาเลเซียและชาวฝรั่งเศสในอินโดจีน มีเพียงประเทศไทย เท่านั้น ที่สามารถต้านทานการล่าอาณานิคมได้สำเร็จ

โอเชียเนีย

หมู่เกาะแปซิฟิกของโอเชียเนียก็จะได้รับผลกระทบจากการติดต่อของยุโรปเช่นกัน โดยเริ่มจากการเดินทางรอบเรือเฟอร์ดินานด์ มาเจลลันซึ่งลงจอดที่หมู่เกาะมาเรียนาและเกาะอื่นๆ ในปี ค.ศ. 1521 ที่น่าสังเกตก็คือการเดินทาง (ค.ศ. 1642–44) ของอาเบล แทสมันจนถึงปัจจุบันออสเตรเลียนิวซีแลนด์ และ หมู่เกาะใกล้เคียง และการเดินทาง (1768–1779) ของกัปตันเจมส์ คุก ที่ได้ติดต่อกับ ฮาวายเป็นครั้งแรกในยุโรป อังกฤษจะก่อตั้งอาณานิคมแห่งแรกในออสเตรเลียในปี พ.ศ. 2331

อเมริกา

ในทวีปอเมริกามหาอำนาจยุโรปตะวันตกได้ตั้งอาณานิคมอย่างแข็งขันในทวีปที่ค้นพบใหม่ ส่วนใหญ่แทนที่ประชากรพื้นเมืองและทำลายอารยธรรมขั้นสูงของชาวแอซเท็กและอินคา สเปน โปรตุเกส อังกฤษ และฝรั่งเศส ต่างอ้างสิทธิ์ในอาณาเขตอย่างกว้างขวาง และดำเนินการตั้งถิ่นฐานขนาดใหญ่ รวมถึงการนำเข้าทาส แอฟริกันจำนวน มาก โปรตุเกสอ้างบราซิล สเปนอ้างสิทธิ์ในส่วนที่เหลือของอเมริกาใต้ , เมโสอเมริกา และ อเมริกาเหนือตอนใต้. บริเตนตกเป็นอาณานิคมทางชายฝั่งตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ และฝรั่งเศสตกเป็นอาณานิคมของภาคกลางของทวีปอเมริกาเหนือ รัสเซียได้รุกรานไปยังชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ โดยมีอาณานิคมแรกในอลาสก้าในปัจจุบันในปี พ.ศ. 2327 และด่านหน้าของฟอร์ตรอส ใน แคลิฟอร์เนีย ใน ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2355 [172]ในปี พ.ศ. 2305 ท่ามกลางเจ็ดปี ' สงครามฝรั่งเศสแอบยกให้การอ้างสิทธิ์ส่วนใหญ่ในอเมริกาเหนือกับสเปนในสนธิสัญญาฟองเตนโบอาณานิคมของอังกฤษ 13 แห่งประกาศเอกราชเป็นสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1776 ให้สัตยาบันโดยสนธิสัญญาปารีสในปี ค.ศ. 1783 ซึ่งยุติสงครามปฏิวัติอเมริกา. นโปเลียน โบนาปาร์ตชนะการเรียกร้องของฝรั่งเศสคืนจากสเปนในสงครามนโปเลียนในปี 1800 แต่ขายให้กับสหรัฐอเมริกาในปี 1803 เป็นการซื้อ ลุยเซียนา

ปลายสมัยปัจจุบัน (พ.ศ. 1800 ถึงปัจจุบัน)

ศตวรรษที่ 19

เครื่องจักรไอน้ำของWattขับเคลื่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม

การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนความเข้าใจของมนุษยชาติเกี่ยวกับโลกและนำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของเศรษฐกิจโลก การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 17 มีผลเพียงเล็กน้อยต่อเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 18 เท่านั้นที่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เริ่มถูกนำมาใช้อย่างมากกับการประดิษฐ์เชิง ปฏิบัติ การปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มขึ้นในบริเตนใหญ่และใช้รูปแบบการผลิตใหม่— โรงงานการผลิตจำนวนมากและ การ ใช้เครื่องจักร —เพื่อผลิตสินค้าจำนวนมากได้รวดเร็วขึ้นและใช้แรงงานน้อยลงกว่าที่เคย ดิยุคแห่งการตรัสรู้ ยังนำไปสู่จุดเริ่มต้นของ ระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 การปฏิวัติอเมริกาและฝรั่งเศส ประชาธิปไตยและลัทธิสาธารณรัฐจะส่งผลอย่างลึกซึ้งต่อเหตุการณ์ในโลกและคุณภาพชีวิต

อาณาจักรของโลกในปี พ.ศ. 2441
เครื่องบินลำแรกWright Flyerบินในปี 1903

หลังจากที่ชาวยุโรปได้รับอิทธิพลและการควบคุมทวีปอเมริกาแล้ว กิจกรรม ของจักรวรรดิก็เปลี่ยนไปที่ดินแดนเอเชียและโอเชียเนีย ในศตวรรษที่ 19 รัฐต่างๆ ในยุโรปมีความได้เปรียบทางสังคมและเทคโนโลยีเหนือดินแดนตะวันออก [ ต้องการ อ้างอิง ]บริเตน เข้า ควบคุม อนุทวีป อินเดีย อียิปต์ และคาบสมุทร มาเลย์ ; ฝรั่งเศสยึดอินโดจีน ขณะที่ชาวดัตช์ยึดอำนาจควบคุมดัตช์อีสต์อินดีอังกฤษยังตกเป็นอาณานิคมของออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแอฟริกาใต้ด้วยอาณานิคมของอังกฤษจำนวนมากอพยพไปยังอาณานิคมเหล่านี้ รัสเซียยึดครองพื้นที่ก่อนการเกษตรขนาดใหญ่ของไซบีเรีย ในปลายศตวรรษที่ 19 มหาอำนาจยุโรปแบ่งพื้นที่ที่เหลือของทวีปแอฟริกา ภายในยุโรป ความท้าทายทางเศรษฐกิจและการทหารได้สร้างระบบของรัฐชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ - ภาษาศาสตร์เริ่มระบุตัวเองว่าเป็นประเทศที่โดดเด่นโดยมีแรงบันดาลใจในการปกครองตนเองทางวัฒนธรรมและการเมือง ลัทธิชาตินิยมนี้จะมีความสำคัญต่อผู้คนทั่วโลกในศตวรรษที่ 20

ในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สองเศรษฐกิจโลกต้องพึ่งพาถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง เนื่องจากวิธีการขนส่ง แบบ ใหม่ เช่นทางรถไฟและเรือกลไฟทำให้โลกหดตัวลงอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน มลพิษทางอุตสาหกรรมและ ความเสียหาย ต่อสิ่งแวดล้อมนับตั้งแต่มีการค้นพบไฟและจุดเริ่มต้นของอารยธรรม เร่งตัวขึ้นอย่างมาก

ข้อได้เปรียบที่ยุโรปพัฒนาขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 คือสองประการ: วัฒนธรรมผู้ประกอบการ[173]และความมั่งคั่งที่เกิดจากการค้าในมหาสมุทรแอตแลนติก (รวมถึงการค้าทาสในแอฟริกา ) ในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 เงินจากอเมริกามีส่วนทำให้ความมั่งคั่งของจักรวรรดิสเปน [ ต้องการอ้างอิง ]ผลกำไรของการค้าทาสและ สวนป่า ทางตะวันตกของอินเดียมีจำนวนถึง 5% ของเศรษฐกิจอังกฤษในช่วงเวลาของการปฏิวัติอุตสาหกรรม [174]ในขณะที่นักประวัติศาสตร์บางคนสรุปว่า ในปี 1750 ประสิทธิภาพแรงงานในภูมิภาคที่พัฒนาแล้วมากที่สุดของจีนยังคงอยู่ในระดับเดียวกับเศรษฐกิจแอตแลนติกของยุโรป[175]นักประวัติศาสตร์อื่น ๆ เช่นAngus Maddisonเชื่อว่าผลิตภาพต่อหัวของยุโรปตะวันตกในยุคกลางตอน ปลาย นั้นแซงหน้าภูมิภาคอื่น ๆ ทั้งหมด . [176]

ศตวรรษที่ 20

ศตวรรษที่ 20 เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับยุโรปที่จุดสูงสุดของความมั่งคั่งและอำนาจ และโลกส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของอาณานิคมหรือการครอบงำทางอ้อม ส่วนที่เหลือของโลกส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากประเทศในยุโรปอย่างหนัก: สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตาม เมื่อศตวรรษคลี่คลายไป ระบบโลกที่ปกครองโดยอำนาจของคู่แข่งก็ต้องเผชิญกับความตึงเครียดที่รุนแรง และท้ายที่สุดก็ยอมจำนนต่อโครงสร้างที่ลื่นไหลมากขึ้นของประเทศเอกราชที่จัดระเบียบตามแบบจำลองของตะวันตก

การเปลี่ยนแปลงนี้ถูกกระตุ้นโดยสงครามที่มีขอบเขตและความหายนะที่ไม่มีใครเทียบได้ สงครามโลกครั้งที่ 1นำไปสู่การล่มสลายของอาณาจักรทั้งสี่ ได้แก่ออสเตรีย-ฮังการีจักรวรรดิเยอรมัน จักรวรรดิออตโตมันและจักรวรรดิรัสเซีย และทำให้ สหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสอ่อนแอลง การ ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาว อาร์เมเนียซีเรียและกรีกเป็นการทำลายล้างอย่างเป็นระบบ การสังหารหมู่ และการขับไล่ชาวอาร์เมเนียอัสซีเรียและกรีกในจักรวรรดิออตโตมันระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนำโดยคณะกรรมการปกครองสหภาพและความก้าวหน้า (CUP) [177] [178]

ผลพวงของสงคราม อุดมการณ์อันทรงพลังเริ่มโดดเด่น การปฏิวัติรัสเซียในปี 1917 ได้สร้าง รัฐ คอมมิวนิสต์ แห่งแรก ในขณะที่ทศวรรษ 1920 และ 1930 เห็นว่าเผด็จการฟาสซิสต์ทางทหาร เข้า ครอบงำในอิตาลีเยอรมนีสเปน และ ที่อื่นๆ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2461 ถึง พ.ศ. 2463 ไข้หวัดใหญ่ในสเปนทำให้มีผู้เสียชีวิต 17 ถึง 100 ล้านคน

การแข่งขันระดับชาติที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องซึ่งรุนแรงขึ้นจากความวุ่นวายทางเศรษฐกิจจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ช่วยเร่งให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สอง เผด็จการทหาร ของยุโรปและญี่ปุ่นได้ดำเนินตามแนวทางการขยายตัวของจักรวรรดินิยมในที่สุด ซึ่งนาซีเยอรมนีภายใต้การนำของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ได้เตรียมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวหกล้านคนในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในขณะที่จักรวรรดิญี่ปุ่นสังหารชาวจีนหลายล้านคน

ความพ่ายแพ้ ของฝ่ายอักษะในสงครามโลกครั้งที่สองโดยฝ่ายสัมพันธมิตรได้เปิด ทางให้ลัทธิคอมมิวนิสต์ก้าวหน้าในเยอรมนีตะวันออกโปแลนด์เชโกโลวะเกียฮังการียูโกสลาเวียแอลเบเนียบัลแกเรียโรมาเนียจีนเกาหลีเหนือและเวียดนามเหนือ

พลเรือน (ที่นี่หมีลายเวียดนามค.ศ. 1968) ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากในสงครามศตวรรษที่ 20

เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2488 องค์การสหประชาชาติได้ก่อตั้งขึ้นโดยหวังว่าจะป้องกันสงครามในอนาคต[179]เนื่องจากสันนิบาตแห่งชาติได้ก่อตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง [180]สงครามได้ละทิ้งสองประเทศ ได้แก่สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตโดยมีอำนาจหลักในการมีอิทธิพลต่อกิจการระหว่างประเทศ [181]แต่ละคนต่างก็สงสัยในอีกฝ่ายหนึ่งและกลัวว่ารูปแบบการเมืองและเศรษฐกิจ ของอีกฝ่ายจะแพร่กระจายไปทั่วโลกตามลำดับ ทุนนิยมและคอมมิวนิสต์ สิ่งนี้นำไปสู่สงครามเย็นเป็นการเผชิญหน้ากันและการแข่งขันทางอาวุธ เป็นเวลาสี่สิบห้าปี ระหว่างสหรัฐอเมริกาและพันธมิตร กับสหภาพโซเวียตและพันธมิตรในอีกทางหนึ่ง [182]

ด้วยการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และด้วยการเพิ่มจำนวน ที่ตามมา มนุษยชาติทั้งหมดมีความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์ระหว่างมหาอำนาจทั้งสอง ดังที่แสดงให้เห็นจากเหตุการณ์ต่างๆ มากมาย ซึ่งเด่นชัดที่สุดคือวิกฤตการณ์ ขีปนาวุธคิวบาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2505 สงครามดังกล่าวถูกมองว่าทำไม่ได้มหาอำนาจกลับทำสงครามตัวแทน ใน ประเทศโลกที่สามที่ไม่ใช่อาวุธนิวเคลียร์[183] [184]

ในประเทศจีนเหมา เจ๋อตงดำเนินการปฏิรูปอุตสาหกรรมและ การ รวมกลุ่ม โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Great Leap Forward (1958-1962) ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากความอดอยาก (1959-1961) ของผู้คนหลายสิบล้านคน

ระหว่างปี พ.ศ. 2512 ถึง พ.ศ. 2515 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ แข่งขันอวกาศสงครามเย็นนักบินอวกาศ สิบสอง คน ลงจอดบนดวงจันทร์และกลับสู่โลกอย่าง ปลอดภัย [จ]

สงครามเย็นสิ้นสุดลงอย่างสงบในปี 1991 หลังจากการปิคนิคทั่วยุโรปการล่มสลายของม่านเหล็กและกำแพงเบอร์ลิน ในเวลา ต่อมา และการล่มสลายของกลุ่มตะวันออกและสนธิสัญญาวอร์ซอ สหภาพโซเวียตล่มสลายส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตกได้ อย่างไรก็ตาม สหรัฐอเมริกาเองก็เริ่มแสดงสัญญาณของความคลาดเคลื่อนในอิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์ของตนเช่นกัน[186] [f]แม้ในขณะที่ภาคเอกชนซึ่งขณะนี้ถูกขัดขวางน้อยลงจากการอ้างสิทธิ์ของภาครัฐแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ต่ออคติของประชาชนร่ำรวย. [g] [h] [i]

ในช่วงต้นทศวรรษหลังสงคราม อาณานิคมในเอเชียและแอฟริกาของอาณาจักรเบลเยียม อังกฤษ ดัตช์ ฝรั่งเศส และยุโรปตะวันตกอื่นๆ ได้รับเอกราชอย่างเป็นทางการ [191]อย่างไรก็ตาม ประเทศอิสระใหม่เหล่านี้มักเผชิญกับความท้าทายในรูปแบบของneocolonialismความระส่ำระสายทางการเมือง ความยากจน การไม่รู้หนังสือ และ โรค เขตร้อนเฉพาะถิ่น [192] [j] [k]

ประเทศในยุโรปตะวันตกและยุโรปกลางส่วนใหญ่ค่อยๆ ก่อตัวเป็นประชาคมการเมืองและเศรษฐกิจสหภาพยุโรปซึ่งขยายไปทางตะวันออกเพื่อรวมอดีตชาติบริวารของสหภาพโซเวียตด้วย [195] [196] [197]ประสิทธิผลของสหภาพยุโรปถูกกีดกันจากความไม่บรรลุนิติภาวะของสถาบันทางเศรษฐกิจและการเมืองร่วมกัน[l]ค่อนข้างเทียบได้กับความไม่เพียงพอของสถาบันของสหรัฐอเมริกาภายใต้ข้อบังคับของสมาพันธ์ก่อนที่จะมีการนำรัฐธรรมนูญ ไปใช้ ของสหรัฐอเมริกาที่มีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ. 1789 ประเทศในเอเชีย แอฟริกา และอเมริกาใต้ได้ปฏิบัติตามและเริ่มดำเนินการขั้นตอนเบื้องต้นเพื่อสร้างประเทศของตนตามลำดับสมาคมคอนติเน นตั ล

การลงจอดบนดวงจันทร์ครั้งสุดท้าย: อพอลโล 17 (1972)

การเตรียมสงครามเย็นเพื่อขัดขวางหรือต่อสู้กับสงครามโลกครั้งที่สามเร่งให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่ถึงแม้จะคิดขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง แต่ก็ถูกนำมาใช้เพื่อความเร่งด่วน ของ สงคราม นั้นเช่นเครื่องบินไอพ่นจรวดและคอมพิวเตอร์ ในช่วงหลายทศวรรษหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ความก้าวหน้าเหล่านี้นำไปสู่การเดินทางด้วยเครื่องบินดาวเทียมประดิษฐ์ที่มีแอปพลิเคชันนับไม่ถ้วน ซึ่งรวมถึงGlobal Positioning System (GPS) และอินเทอร์เน็ต สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ได้ปฏิวัติการเคลื่อนไหวของผู้คน ความคิด และข้อมูล

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมดในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 จำเป็นต้องมีแรงผลักดันทางทหารในขั้นต้น ช่วงเวลานั้นยังเห็นการพัฒนาที่แปลกใหม่ เช่น การค้นพบโครงสร้างของดีเอ็นเอ[19]และการจัดลำดับดีเอ็นเอผลที่ตามมาของจีโนมมนุษย์ ( โครงการจีโนมมนุษย์ ) การ กำจัดไข้ทรพิษทั่วโลกการค้นพบเซลล์ต้นกำเนิด การแนะนำ โทรศัพท์มือถือแบบพกพาการค้นพบการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลกการสำรวจอวกาศ ทั้งแบบ มีลูกเรือและไร้ คนขับ และส่วนต่างๆ ของโลก ที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถเข้าถึงได้และการค้นพบพื้นฐานใน ปรากฏการณ์ ทางฟิสิกส์ตั้งแต่เอนทิตีที่เล็กที่สุด ( ฟิสิกส์อนุภาค ) ไปจนถึงเอนทิตีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ( ฟิสิกส์จักรวาลวิทยา )

ศตวรรษที่ 21
จีน กลายเป็นเมืองอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 (ใน ภาพ เซี่ยงไฮ้ )

ศตวรรษที่ 21 ถูกทำเครื่องหมายโดยโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจและการบูรณาการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงถึงกัน ดังที่เป็นตัวอย่างในภาวะถดถอยครั้งใหญ่ในช่วงปลายทศวรรษ 2000 และต้นทศวรรษ 2010 ช่วงเวลานี้ได้เห็นการขยายตัวของการสื่อสารด้วยโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตซึ่งทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลง ทางสังคม ขั้นพื้นฐาน ในด้านธุรกิจ การเมือง และชีวิตส่วนตัวของบุคคล

การแข่งขันระดับโลกสำหรับทรัพยากรธรรมชาติได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินเดีย จีน และบราซิล ความต้องการที่เพิ่มขึ้นมีส่วนทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ที่เพิ่มขึ้น และการ เปลี่ยนแปลง สภาพ ภูมิอากาศ

ในปี 2020 การระบาดใหญ่ของ COVID-19ส่งผลกระทบต่อการค้าโลกอย่างมาก และทำให้เศรษฐกิจโลกถดถอย [201] ในปี 2565 มีผู้เสียชีวิตจากCOVID-19มากกว่า5 ล้านคน [22]

ดูสิ่งนี้ด้วย

Klepsydra-pt.svg พอร์ทัลประวัติศาสตร์สมัยใหม่ พอร์ทัล โลกโลกที่มองเห็นได้จาก Apollo 17.jpg 

บันทึกคำอธิบาย

 1. คำว่า " Civilization " มาจากภาษาละติน Civilisซึ่งหมายถึง "พลเมือง" ที่เกี่ยวข้องกับพลเมือง ("พลเมือง") และ civitas ("เมือง" หรือ "เมือง-รัฐ") [41]
 2. อย่างไรก็ตาม การปฏิวัติเขียวได้นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด: " เดิม อินเดีย มี ข้าวประมาณ110,000ไร่ที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายและมีคุณค่า ซึ่งรวมถึงการเพิ่มคุณค่าในสารอาหารที่จำเป็นและความสามารถในการทนต่อน้ำท่วม ความแห้งแล้ง ความเค็ม หรือการระบาดของศัตรูพืช การปฏิวัติเขียวครอบคลุม ทุ่งที่มีพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงไม่กี่ชนิด ดังนั้นประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของ landraces หายไปจากคอลเลกชันของเกษตรกร พันธุ์ที่ให้ผลตอบแทนสูงต้องใช้ปัจจัยการผลิตที่มีราคาแพง พวกเขาดำเนินการ abysmally ในฟาร์มชายขอบหรือในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย บังคับให้เกษตรกรที่ยากจนเป็นหนี้ " [160]
 3. "Early Modern" ที่พูดในเชิงประวัติศาสตร์ หมายถึงประวัติศาสตร์ยุโรปตะวันตกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1501 (หลังจากสิ้นสุด ยุคกลางตอนปลายที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านคือศตวรรษที่ 15) ถึง 1750 หรือประมาณปีค.ศ. ค.ศ. 1790–1800 ไม่ว่ายุค ใด จะเป็นที่ชื่นชอบของโรงเรียนของนักวิชาการที่กำหนดช่วงเวลา—ซึ่งในหลายกรณีของการกำหนดช่วงเวลา จะมีความแตกต่างกันภายในสาขาวิชา เช่น ศิลปะ ปรัชญา หรือประวัติศาสตร์
 4. ยุคแห่งการตรัสรู้ยังถูกเรียกว่ายุคแห่งเหตุผลอีกด้วย นักประวัติศาสตร์ยังรวมถึงปลายศตวรรษที่ 17 ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่ายุคแห่งเหตุผลหรือยุคแห่งเหตุผลนิยมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรัสรู้ อย่างไรก็ตาม นักประวัติศาสตร์ร่วมสมัยได้พิจารณาว่ายุคแห่งเหตุผลแตกต่างไปจากแนวคิดที่พัฒนาขึ้นในการตรัสรู้ การใช้คำในที่นี้รวมถึงทั้งสองยุคภายใต้กรอบเวลาเดียวที่รวมทุกอย่าง
 5. James Gleickเขียนไว้ใน The New York Review of Booksว่า "'ถ้าเราสามารถพามนุษย์ไปบนดวงจันทร์ได้ ทำไมเราถึง...' กลายเป็น ความคิดที่ ซ้ำซากจำเจก่อนที่ Apollo จะ ประสบความสำเร็จ.... ตอนนี้... เพรดิเคตที่หายไปคือเรื่องเร่งด่วน: ทำไมเราไม่หยุดทำลายสภาพอากาศของโลกของเราไม่ได้ล่ะ... ฉันบอกว่าปล่อยให้มัน [ดวงจันทร์] อยู่ตามลำพังเพื่อ สักพัก" [185]
 6. "หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต..."เกรแฮม อัลลิสัน เขียน "ชาวอเมริกัน... จมอยู่ในกระแสแห่งชัยชนะ" ฟรานซิส ฟุคุยามะในหนังสือขายดีปี 1992 ได้ประกาศจุดจบของประวัติศาสตร์ชัยชนะของเศรษฐกิจตลาดเสรีและการปกครองแบบถาวรของระบอบเสรีประชาธิปไตยแบบตะวันตก แต่ในไม่ช้ามันก็ปรากฏชัด Allison เขียนว่า "การสิ้นสุดของสงครามเย็น [ได้] ทำให้เกิดช่วงเวลา unipolar ไม่ใช่ยุค unipolar [T] เขาเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่ง [มี] คิดเป็นครึ่งหนึ่งของ GDP โลกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จีดีพีลดลงเหลือน้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจีดีพีโลกเมื่อสิ้นสุดสงครามเย็น และยืนอยู่ที่หนึ่งในเจ็ดของวันนี้ สำหรับประเทศที่มีกลยุทธ์หลักในการเอาชนะความท้าทายด้วยทรัพยากร การลดลงนี้ทำให้เกิดคำถามถึงเงื่อนไขในการเป็นผู้นำของสหรัฐฯ [187]
 7. "ในระบบเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าของตะวันตก ตั้งแต่ พ.ศ. 2488 ถึงราว พ.ศ. 2518" โรบิน วาร์เกเซ เขียนในการต่างประเทศ "ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่าการเมืองสามารถควบคุมตลาดได้อย่างไร โดยให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจซึ่งดำเนินตาม นโยบาย สังคมประชาธิปไตยแบบต่างๆ โดยไม่ทำลายเศรษฐกิจ ช่วงเวลานี้... ได้เห็นการผสมผสานที่ไม่ซ้ำใครในอดีตของการเติบโตสูง การเพิ่มผลผลิต ค่าแรงที่แท้จริงที่เพิ่มขึ้น นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการขยายระบบประกันสังคมในยุโรปตะวันตกอเมริกาเหนือและญี่ปุ่น .... ตั้งแต่ทศวรรษ 1970 ธุรกิจต่างๆ ทั่ว โลกที่พัฒนาแล้วได้ลดค่าจ้าง ลงการเรียกเก็บเงินไม่เพียงแต่ผ่าน นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดแรงงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและพัฒนารูปแบบการจ้างงานใหม่ ซึ่งรวมถึงสัญญาที่ทันท่วงทีซึ่งเปลี่ยนความเสี่ยงให้กับคนงาน noncompete clausesซึ่งลดอำนาจการต่อรอง; และ การจัดเตรียมงาน อิสระซึ่งยกเว้นธุรกิจไม่ให้สวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน เช่นประกันสุขภาพ ผลที่ได้คือตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 21 ส่วนแบ่งของแรงงานในGDPลดลงอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว.... ความท้าทายในวันนี้คือการระบุ... เศรษฐกิจแบบผสมผสานที่สามารถส่งมอบสิ่งที่ [1945] ได้สำเร็จ –75] วัยทองทำได้ คราวนี้มีเพศ มากขึ้นและความเท่าเทียมทางเชื้อชาติในการบูต" [188]
 8. นักประวัติศาสตร์คริสโตเฟอร์ อาร์. บราวนิ่งเขียนว่า: "ในช่วงสามทศวรรษแรกหลังสงคราม คนงานและผู้บริหารแบ่งปันความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากการเติบโตของผลิตภาพอย่างมีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่ทศวรรษ 1970 ที่สัญญาทางสังคมล่มสลาย การ เป็นสมาชิก สหภาพและอิทธิพลลดลง การเติบโตของค่าจ้างได้ลดลง ซบเซาและความไม่เท่าเทียมกันในความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว” [189]
 9. เศรษฐศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลโนเบล โจเซฟ อี. สติกลิตซ์เขียนใน Scientific American ว่า "[T]เขาสหรัฐฯ มี ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในระดับสูงสุดในบรรดาประเทศที่พัฒนาแล้ว.... ตั้งแต่กลางทศวรรษ 1970 กฎของเกมเศรษฐกิจได้ถูกเขียนใหม่ ... ทั่วโลกและระดับประเทศ [เพื่อ] ได้เปรียบคนรวย... ในระบบการเมืองที่ถูกควบคุมโดย gerrymanderingการปราบปรามผู้มีสิทธิเลือกตั้งและอิทธิพลของเงิน... [การบังคับใช้]กฎหมายต่อต้านการผูกขาดตราขึ้นครั้งแรก [ใน พ.ศ. 2433] ในสหรัฐอเมริกาเพื่อป้องกันการรวมตัวของอำนาจตลาดได้อ่อนแอ...การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้รวมอำนาจทางการตลาดไว้ในมือของผู้เล่นระดับโลกสองสามราย... ส่วนหนึ่ง[ly]เนื่องจาก " ผลกระทบจากเครือข่าย "... [E]บริษัทที่ก่อตั้งขึ้นด้วยหีบสงคราม ที่ลึกล้ำ มีอำนาจมหาศาลในการบดขยี้คู่แข่งและขึ้นราคาในที่สุด... การโจมตีร่วมกันในสหภาพแรงงานได้ทำให้เศษส่วนของคนงานสหภาพแรงงานใน [US] ลดลงเกือบครึ่งหนึ่งเหลือประมาณ 11 เปอร์เซ็นต์.... สนธิสัญญาการลงทุนของสหรัฐฯ เช่นNAFTAปกป้องนักลงทุนจาก กฎระเบียบ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เข้มงวดในต่างประเทศ [เช่น] บทบัญญัติ... เพิ่มความน่าเชื่อถือของภัยคุกคามของบริษัทที่จะย้ายไปต่างประเทศหากคนงานไม่ตอบสนองความต้องการของพวกเขา... [ฉัน] ยากที่จะจินตนาการถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายโดยไม่ต้องพยายามเอาเงินออกจากการเมือง ... [190]
 10. ประธานธนาคารโลก จิ มยอง คิมเรียกร้องให้รัฐบาลของ ประเทศ พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาให้ลงทุนในทุนมนุษย์ มากขึ้น "ซึ่งเป็นผลรวมของสุขภาพทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ และนิสัยของประชากร" ระดับ การศึกษาที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นทำให้รายได้ของบุคคลเพิ่มขึ้น "ทักษะทางสังคมและอารมณ์ เช่น ความขยันหมั่นเพียรมักให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงพอๆ กัน....สุขภาพ ก็ มีความสำคัญเช่นกัน [ฉัน]เคนยา [การบริหารยาถ่ายพยาธิ ราคาไม่แพง]ในวัยเด็ก [ได้] ลดการขาดเรียนและเพิ่มค่าจ้างในวัยผู้ใหญ่โดย... 20 เปอร์เซ็นต์... โภชนาการ ที่เหมาะสม และการกระตุ้นในครรภ์และในช่วงวัยเด็กช่วยเพิ่มความผาสุก ทางร่างกายและจิตใจ ในภายหลัง [F]การใช้ทุนมนุษย์ในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตเด็กเป็นหนึ่งในการลงทุน ที่คุ้มค่าที่สุดที่ รัฐบาลสามารถทำได้.... ทุนมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นเอง รัฐต้องหล่อเลี้ยง” [193]
 11. วิลเลียม ฮาร์ดี แมคนีลในหนังสือของเขาในปี 1963 เรื่อง The Rise of the Westดูเหมือนจะตีความความเสื่อมโทรมของจักรวรรดิยุโรปว่าขัดแย้งกันเนื่องจากการ ทำให้เป็น ตะวันตกเองเขียนว่า "แม้ว่าจักรวรรดิยุโรปจะเสื่อมสลายไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2488 และรัฐชาติของยุโรปที่แยกจากกันถูกบดบังให้เป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองโดยการหลอมรวมของผู้คนและชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้การอุปถัมภ์ของทั้งรัฐบาลอเมริกาและรัสเซีย จริงอยู่ว่าตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 การแย่งชิงเพื่อเลียนแบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และแง่มุมอื่น ๆ ของวัฒนธรรมตะวันตกได้เร่งรัดอย่างมากทั่วโลก ดังนั้น การกวาดล้างยุโรปตะวันตกจากความเชี่ยวชาญของโลกในช่วงสั้นๆ จึงเกิดขึ้นพร้อมกัน (และเกิดจาก) การทำให้เป็นตะวันตกอย่างรวดเร็วอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนของชนชาติทั้งหลายในโลกนี้” [194] : 566 แมคนีลกล่าวเพิ่มเติมว่า "การผงาดขึ้นของตะวันตกตามที่ตั้งใจไว้ตามชื่อและความหมายของหนังสือเล่มนี้ จะเร่งขึ้นก็ต่อเมื่อคนเอเชียหรือแอฟริกันคนหนึ่งหรืออีกคนหนึ่งละทิ้งการบริหารงานของยุโรปด้วยการใช้เทคนิค ทัศนคติ และแนวคิดของตะวันตกอย่างเพียงพอ อนุญาติให้ทำเช่นนั้นได้" [194] : 807 
 12. James McAuley เขียนใน The New York Review of Books , 15 สิงหาคม 2019, หน้า 47–48: "ไม่เคยมีช่วงเวลาใดที่ทำเครื่องหมายการสถาปนาขั้นสุดท้ายของสหภาพยุโรปซึ่ง... ได้กำหนดตัวเองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่โลก สงครามโลกครั้งที่สอง [T] จุดเปลี่ยนที่สำคัญของเขาเป็นขั้นตอนที่เงียบสงบในการบูรณาการทางเศรษฐกิจในขณะที่รักษาอธิปไตยของชาติปัจจุบัน มีเพียงสหภาพการเงิน ที่ไม่สมบูรณ์โดยปราศจากสัญญาทางการเมืองที่แท้จริงเพื่อจัดการ... [อย่างไรก็ตาม ผู้คนต่าง ๆ ของสหภาพแรงงานได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นอย่างน่าทึ่ง... ขณะนี้สหภาพยุโรปมีพรมแดนเปิด ตลาดเดียวจากโปรตุเกสไปยังบอลติก และการประชุมประจำเดือนของ ผู้นำประเทศสมาชิก [ สภายุโรป ] ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศสมาชิกเหล่านี้ใกล้ชิดกันมากขึ้นกว่าที่เป็นกับสหรัฐอเมริกา ... [T]การเปลี่ยนแปลงของเขาเกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการและแบบออร์แกนิก... [R]การเมืองนอกประเทศที่หยั่งรากลึกในยุโรป... van Middelaarเขียนว่า: '[W]hat รวมเราเป็นหนึ่งเดียวในฐานะชาวยุโรปในทวีปนี้ใหญ่กว่าและแข็งแกร่งกว่าสิ่งใด ๆ ที่แบ่งแยกเรา'" [198]

อ้างอิง

 1. ^ "โครงการระหว่างประเทศ - การประเมินทางประวัติศาสตร์ของประชากรโลก - สำนักงานสำมะโนสหรัฐ" . สำนักสำรวจสำมะโนประชากรสหรัฐ . สิงหาคม 2559. เก็บข้อมูลจากต้นฉบับเมื่อ 9 กรกฎาคม 2555 . สืบค้นเมื่อ15 พฤศจิกายน 2559 .
 2. ^ ทัดจ์ 1998 , หน้า 30–31.
 3. มัสคาเรลลา, ออสการ์ ไวท์ (1 มกราคม 2013) "จิรอฟต์กับจิรอฟต์-อรัตตา: บทความทบทวนของยูเซฟ มัดจิดซาเดห์, จิรอฟต์: อารยธรรมตะวันออกยุคแรกสุด" โบราณคดี สิ่งประดิษฐ์ และโบราณวัตถุของ โบราณตะวันออกใกล้ บริล น. 485–522. ดอย : 10.1163/9789004236691_016 . ISBN 978-90-04-23669-1.
 4. มัสคาเรลลา, ออสการ์ ไวท์. (2013). โบราณคดี สิ่งประดิษฐ์ และโบราณวัตถุของตะวันออกใกล้โบราณ : สถานที่ วัฒนธรรม และแหล่งที่มา ยอดเยี่ยม ISBN 978-90-04-23669-1. โอซีซี848917597  .
 5. ^ Maǧīdzāda, Y. (2003). Jiroft: อารยธรรมตะวันออกที่เก่าแก่ที่สุด เตหะราน: องค์การกระทรวงวัฒนธรรมและแนวทางอิสลาม
 6. บุคคล, "หลักฐานใหม่: อารยธรรมสมัยใหม่เริ่มต้นในอิหร่าน", 10 ส.ค. 2550 จัด เก็บถาวร 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่เครื่อง Wayback Machineสืบค้นเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 7. ซินหัว, "หลักฐานใหม่: อารยธรรมสมัยใหม่เริ่มต้นในอิหร่าน" จัด เก็บเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2559 ที่ Wayback Machine , xinhuanet.com, 10 สิงหาคม 2550
 8. ^ McNeill 1999 , หน้า 13–15.
 9. ^ จักรพรรดิ 2547 , p. 11.
 10. ^ Baines & Malek 2000 , พี. 8.
 11. อรรถเป็น กวี 2000 , pp. 64–65.
 12. ^ a b Lee 2002 , หน้า 15–42.
 13. a b Teeple 2006 , pp. 14–20.
 14. ^ Roberts & Westad 2013 , พี. 161.
 15. Stearns & Langer 2001 , พี. 12.
 16. a b Stearns & Langer 2001 , p. 14.
 17. ^ Hart-Davis 2012 , พี. 63.
 18. ^ แกรนท์ 2549 , พี. 53.
 19. ^ Roberts & Westad 2013 , พี. 535.
 20. a b c Bentley & Ziegler 2008 , p. 595.
 21. ^ Roberts & Westad 2013 , pp. 712–714.
 22. ^ Baten 2016 , หน้า 1–13.
 23. ^ เฉิน & หลี่ 2001 , pp. 444–456.
 24. ^ "โฮโมเซเปียนส์" . โครงการต้นกำเนิดมนุษย์ของสถาบันสมิธโซเนียน สถาบันสมิธโซเนียน . 8 กุมภาพันธ์ 2559 เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 26 มกราคม 2561 . สืบค้นเมื่อ21 พฤษภาคม 2560 .
 25. ^ ไคลน์ ริชาร์ด จี. (มิถุนายน 2538). "กายวิภาคศาสตร์ พฤติกรรม และต้นกำเนิดของมนุษย์สมัยใหม่". วารสาร ยุค ก่อน ประวัติศาสตร์ โลก . 9 (2): 167–98. ดอย : 10.1007/BF02221838 . ISSN 0892-7537 . S2CID 10402296 .  
 26. ^ คริสเตียน เดวิด (2014). ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่: ระหว่างความไม่มีอะไรกับทุกสิ่ง นิวยอร์ก: การศึกษา McGraw Hill หน้า 93.
 27. จอห์นสตัน, วิลเลียม (มีนาคม 1922) "วิวัฒนาการของเครื่องมือและการใช้งาน" . นักธรรมชาติวิทยาชาวอเมริกันมิดแลนด์ . 8 (2): 49–60. ดอย : 10.2307/2993010 . JSTOR 2993010 . 
 28. ^ Hart-Davis 2012 , พี. 17.
 29. Hart-Davis 2012 , pp. 20–21.
 30. Hart-Davis 2012 , pp. 32–33.
 31. Hart-Davis 2012 , หน้า 30–31.
 32. กาวาเชลิชวิลี, อเล็กซานเดอร์; Tarkhnishvili, เดวิด (2016). "ชีวมวลและการกระจายของมนุษย์ในยุคน้ำแข็งสุดท้าย" นิเวศวิทยาและชีวภูมิศาสตร์โลก. 25 (5): 563–574. ดอย : 10.1111/geb.12437 .
 33. ^ สตริงเกอร์, ซี. (2012). "วิวัฒนาการ: อะไรทำให้มนุษย์สมัยใหม่" . ธรรมชาติ . 485 (7396): 33–35. รหัส : 2012Natur.485 ...33S . ดอย : 10.1038/485033a . PMID 22552077 . S2CID 4420496 .  
 34. Hart-Davis 2012 , pp. 24–29.
 35. ^ McNeill 1999 , พี. 11.
 36. Hart-Davis 2012 , pp. 36–37.
 37. ^ Hart-Davis 2012 , หน้า 42–43.
 38. ^ Roberts & Westad 2013 , หน้า 34–35.
 39. Stearns & Langer 2001 , พี. 15.
 40. ^ McNeill 1999 , พี. 13.
 41. ^ ซัลลิแวน 2009 , p. 73.
 42. Stearns & Langer 2001 , พี. 21.
 43. a b Hart-Davis 2012 , pp. 54–55.
 44. ^ Roberts & Westad 2013 , พี. 53.
 45. ^ โรเบิร์ตส์ & เวสแทด 2013 .
 46. ^ a b Chakrabarti 2004 , pp. 10–13.
 47. ^ Allchin & Allchin 1997 , pp. 153–168.
 48. ^ Hart-Davis 2012 , พี. 44.
 49. ^ Roberts & Westad 2013 , พี. 59.
 50. ^ McNeill 1999 , พี. 16.
 51. ^ McNeill 1999 , พี. 18.
 52. ^ Roberts & Westad 2013 , หน้า 43–46.
 53. ↑ Regulski , Ilona (2 พฤษภาคม 2559). "ต้นกำเนิดและการพัฒนาในช่วงต้นของการเขียนในอียิปต์" . คู่มืออ็อกซ์ฟอร์ดออนไลน์ ดอย : 10.1093/oxfordhb/9780199935413.013.61 . ISBN 978-0-19-993541-3. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 31 ตุลาคม 2020 . สืบค้นเมื่อ19 เมษายน 2020 .
 54. ^ เวนโกรว์, เดวิด . "The Invention of Writing in Egypt" ใน Before the Pyramids: Origin of Egyptian Civilization , Oriental Institute, University of Chicago, 2011, pp. 99–103.
 55. James Legge, DD, ผู้แปล, "The Shoo King, or the Book of Historical Documents, Volume III, Part I, page 12]. Early Chinese Writing", in The World's Writing Systems , ed. ไบรท์และแดเนียลส์ หน้า 191
 56. ไบรอัน เอ็ม. ฟาแกน, ชาร์ล็อตต์ เบ็ค, เอ็ด. (1996). Oxford Companion กับโบราณคดี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. หน้า 762. ISBN 978-0-19-507618-9. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 3 สิงหาคม 2020 . สืบค้นเมื่อ19 เมษายน 2020 .
 57. เมอร์เซอร์ 1949 , p. 259.
 58. ^ อัลเลน 2007 , พี. 1.
 59. ^ บูคานัน 1979 , p. 23.
 60. a b Hart-Davis 2012 , pp. 62–63.
 61. ^ a b Roberts & Westad 2013 , หน้า 53–54.
 62. ^ "ประวัติศาสตร์เมโสโปเตเมีย: พื้นฐาน" . oracc.museum.upenn.edu . สืบค้นเมื่อ16 กันยายนพ.ศ. 2564 .
 63. ^ กวี 2000 , pp. 57–64.
 64. Hart-Davis 2012 , pp. 76–77.
 65. ^ เอลเชค, อีมาน; ชโรเดอร์, สตีเวน. "อารยธรรมยุคแรก" . khanacademy.comครับ ข่าน อะคาเดมี่. สืบค้นเมื่อ16 กันยายนพ.ศ. 2564 .
 66. McNeill 1999 , หน้า 36–37.
 67. วิปส์, เฮเธอร์ (18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008) "การค้าโบราณเปลี่ยนโลกได้อย่างไร" . livescience.com . วิทยาศาสตร์สด. สืบค้นเมื่อ16 กันยายนพ.ศ. 2564 .
 68. ^ ไพรซ์ & โทนมันน์ 2010 , p. 22.
 69. ^ Roberts & Westad 2013 , pp. 116–122.
 70. ^ สิงห์ 2008 , หน้า 260–264.
 71. ^ บาวมาร์ นิโคลัส; ไฮยาฟิล, อเล็กซานเดร; โบเยอร์, ​​ปาสกาล (25 กันยายน 2558). "อะไรเปลี่ยนแปลงไปในยุคแนวแกน: รูปแบบความรู้ความเข้าใจหรือระบบการให้รางวัล" . ชีววิทยาการสื่อสารและบูรณาการ . หอสมุดแพทยศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา . 8 (5): e1046657. ดอย : 10.1080/19420889.2015.1046657 . พี เอ็มซี 4802742 . PMID 27066164 .  
 72. Stearns & Langer 2001 , พี. 63.
 73. Stearns & Langer 2001 , pp. 70–71.
 74. ^ Roberts & Westad 2013 , พี. 110.
 75. ^ มาร์ติน 2000 , pp. 106–107.
 76. ^ โกลเด้น 2011 , หน้า. 25.
 77. ^ "อเล็กซานเดอร์มหาราช" . ตัวเลขทางประวัติศาสตร์ . บีบีซี. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 . สืบค้นเมื่อ18 พฤศจิกายน 2559 .
 78. เฮมิงเวย์, คอลเล็ตต์; เฮมิงเวย์, ฌอน (เมษายน 2550). "ศิลปะแห่งยุคขนมผสมน้ำยาและประเพณีขนมผสมน้ำยา" . เส้นเวลาของประวัติศาสตร์ศิลปะไฮล์บรุนน์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 4 ตุลาคม 2558 . สืบค้นเมื่อ18 พฤศจิกายน 2559 .
 79. ^ Kulke แฮร์มันน์; รอทเธอร์มุนด์, ดีทมาร์ (2004). ประวัติศาสตร์อินเดีย (ฉบับที่ 4) เลดจ์ ISBN 978-0-415-32920-0.
 80. เพลตเชอร์, เคนเนธ (8 พฤศจิกายน 2559). "ราชวงศ์เซร่า" . britannica.com . สารานุกรมบริแทนนิกา. สืบค้นเมื่อ17 กันยายนพ.ศ. 2564 .
 81. ↑ Nilakanta Sastri, KA A ประวัติศาสตร์อินเดียใต้ . หน้า 157.
 82. Hart-Davis 2012 , pp. 106–107.
 83. ^ Kelly 2007 , หน้า 4–6.
 84. ^ ลายอู & มอริสสัน 2007 , pp. 130–131; ปอนด์ 1979 , p. 124.
 85. ^ ปัดป้อง เคน (2009). ศาสนาคริสต์: ศาสนาของโลก . สำนักพิมพ์อินโฟเบส หน้า 139. ISBN 9781438106397.
 86. ^ ปัดป้อง เคน (2010). สหาย Blackwell สู่ศาสนาคริสต์ตะวันออก จอห์น ไวลีย์ แอนด์ ซันส์. หน้า 368. ISBN 9781444333619.
 87. ^ โจว จิงห่าว (2003). ปฏิรูปปรัชญาสาธารณะของจีนสำหรับศตวรรษที่ 21 เวสต์พอร์ต: กลุ่มสำนักพิมพ์กรีนวูด ISBN 978-0-275-97882-2.
 88. ^ เฟแกน 2005 , pp. 390, 396.
 89. อารยธรรม Zapotec มีจุดเริ่มต้นใน 700 ปีก่อนคริสตศักราช: ดู Flannery, Kent V.; มาร์คัส, จอยซ์ (1996). อารยธรรม Zapotec: สังคมเมืองมีวิวัฒนาการอย่างไรในหุบเขา โออาซากาของเม็กซิโก นิวยอร์ก: เทมส์แอนด์ฮัดสัน. หน้า 146. ISBN 978-0-500-05078-1.อารยธรรม Zapotec สิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1521 ตามขั้นตอนทางโบราณคดีห้าขั้นตอนที่นำเสนอในWhitecotton, Joseph W. (1977) Zapotecs: เจ้าชาย นักบวช และชาวนา นอร์แมน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา. 26, LI.1–3.
 90. ^ Coe 2011 , พี. 91.
 91. ^ แคมป์ จอห์น แมคเค.; ดินสมัวร์, วิลเลียม บี. (1984). วิธีการสร้างกรุงเอเธนส์โบราณ การขุดค้นของ Athenian Agora ฉบับที่ 21 พรินซ์ตัน นิวเจอร์ซี: American School of Classical Studies ที่เอเธนส์ ISBN 978-0-87661-626-0.
 92. ^ Stearns & Langer 2001 , หน้า 95, 99.
 93. ^ คอลลินส์ 1999 , หน้า 80–99.
 94. ^ คอลลินส์ 1999 , pp. 100–115.
 95. Stearns & Langer 2001 , pp. 97, 103.
 96. ^ คอลลินส์ 1999 , p. 404.
 97. ^ ลอยน์ 1991 , pp. 122–123.
 98. ^ เวลีย์, โจอาคิม (2012). เยอรมนีและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ . ฉบับที่ 1. หน้า 17–20.
 99. ^ จอห์นสัน 1996 , พี. 23.
 100. ^ "ราชวงศ์จีนตอนต้น: ราชวงศ์ฮั่น " มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมินนิโซตา. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 10 กรกฎาคม 2552 . สืบค้นเมื่อ18 เมษายน 2552 .
 101. มอนต์กอเมอรี แมคโกเวิร์น, วิลเลียม (1884) "อาณาจักรยุคแรกแห่งเอเชียกลาง" (PDF) . ia601601.us.archive.org _ มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาที่แชปเพิล ฮิลล์ สืบค้นเมื่อ17 กันยายนพ.ศ. 2564 .
 102. ^ Gascoigne 2003 , หน้า 90–92.
 103. ↑ เกอร์เน็ต 1996 , pp. 237–238 .
 104. อรรถเป็น ชอว์ 1976 , พี. 13.
 105. อรรถเป็น Ebrey, Walthall & Palais 2006 , p. 113.
 106. ^ Xue 1992 , pp. 149–152, 257–264.
 107. ^ Xue 1992 , pp. 226–227.
 108. ↑ Pillalamari , Akhilesh (29 ตุลาคม 2017). "พุทธศาสนากับอิสลามในเอเชีย: ประวัติศาสตร์อันยาวนานและซับซ้อน" . thediplomat.com . นักการทูต. สืบค้นเมื่อ17 กันยายนพ.ศ. 2564 .
 109. ^ ทอร์ เดโบราห์ (2009). "การทำให้เป็นอิสลามแห่งเอเชียกลางในยุคซามานิดและการเปลี่ยนแปลงของโลกมุสลิม" . แถลงการณ์ของ School of Oriental and African Studies, University of London . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ . 72 (2): 279–299. ดอย : 10.1017/S0041977X09000524 . JSTOR 40379005 . S2CID 153554938 . สืบค้นเมื่อ17 กันยายนพ.ศ. 2564 .  
 110. ^ Ṭabīb et al. 2544 , น. 9.
 111. ^ "จักรวรรดิมองโกล - ประวัติศาสตร์โลกไร้ขอบเขต" . หลักสูตร . lumenlearning.com สืบค้นเมื่อ17 กันยายนพ.ศ. 2564 .
 112. Stearns & Langer 2001 , พี. 153.
 113. นิกายโรมันคาธอลิก , "นิกายโรมันคาธอลิก, คริสตจักรคริสเตียนที่ได้รับพลังทางจิตวิญญาณที่เด็ดขาดในประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก". สารานุกรมบริแทนนิกา
 114. สปีลโวเกล, แจ็คสัน เจ. (2016). อารยธรรมตะวันตก: ประวัติโดยย่อ เล่มที่ 1: ถึงปี 1715 (Cengage Learning ed.) หน้า 156. ISBN 978-1-305-63347-6.
 115. นีล, โธมัส แพทริก (1957). การอ่านในประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก เล่ม 2 (Newman Press ed.) หน้า 224.
 116. โอคอลลินส์, เจอรัลด์ ; ฟาร์รูเจีย, มาเรีย (2003). นิกายโรมันคาทอลิก: เรื่องราวของคริสต์ศาสนาคาทอลิก . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. หน้า วี (คำนำ). ISBN 978-0-19-925995-3.
 117. แมคนีล, วิลเลียม เอช. (2010). ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก: คู่มือ (University of Chicago Press ed.) หน้า 204. ISBN 978-0-226-56162-2.
 118. ^ ฟัลติน ลูเซีย; เมลานี เจ. ไรท์ (2007). รากฐานทางศาสนาของอัตลักษณ์ยุโรปร่วมสมัย (A&C Black ed.) หน้า 83 . ISBN 978-0-8264-9482-5.
 119. ↑ Caltron JH Hayas,ศาสนาคริสต์และอารยธรรมตะวันตก (1953), สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด, พี. 2: ลักษณะเด่นบางประการของอารยธรรมตะวันตกของเรา—อารยธรรมของยุโรปตะวันตกและของอเมริกา— ได้รับการหล่อหลอมโดยยิว-คริสต์ศาสนา คาทอลิก และโปรเตสแตนต์เป็นส่วนใหญ่
 120. โฮเซ ออร์แลนดิส, 1993, "A Short History of the Catholic Church," 2nd edn. (Michael Adams, Trans.), Dublin:Four Courts Press, ISBN 1851821252 , preface, see [1] , accessed 8 December 2014. p. (คำนำ) 
 121. Thomas E. Woods and Antonio Canizares, 2012, "How the Catholic Church Built Western Civilization," Reprint edn., Washington, DC: Regnery History, ISBN 1596983280ดูเข้าถึงเมื่อ 8 ธันวาคม 2014 หน้า 1: "อารยธรรมตะวันตกเป็นหนี้คริสตจักรคาทอลิกมากกว่าคนส่วนใหญ่—รวมถึงชาวคาทอลิกด้วย—มักจะตระหนัก ในความเป็นจริงแล้วคริสตจักรได้สร้างอารยธรรมตะวันตก" 
 122. ^ มาร์วิน เพอร์รี (1 มกราคม 2555) อารยธรรมตะวันตก: ประวัติโดยย่อ เล่มที่ 1: ถึง 1789 การเรียนรู้ Cengage หน้า 33–. ISBN 978-1-111-83720-4.
 123. ดีเนสลี, มาร์กาเร็ต (2019). การพิชิตการอแล็งเฌียง . เทย์เลอร์ฟรานซิส. คอม เทย์เลอร์ & ฟรานซิส . หน้า 339–355 ดอย : 10.4324/9780429061530-18 . ISBN 9780429061530. S2CID  198789183 . สืบค้นเมื่อ17 กันยายนพ.ศ. 2564 .
 124. ^ โรสดาห์ล, เอลส์ (1998). ชาวไวกิ้ง . หนังสือเพนกวิน. ISBN 978-0-14-025282-8.
 125. บิเดเลอซ์, โรเบิร์ต; เจฟฟรีส์, เอียน (1998). ประวัติศาสตร์ยุโรปตะวันออก: วิกฤตและการเปลี่ยนแปลง เลดจ์ หน้า 48. ISBN 978-0-415-16112-1.
 126. ฟิลลิปส์, วิลเลียม (20 ธันวาคม 2017). การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับการเป็นทาสทั่วโลก สำนักพิมพ์ ที่ยอด เยี่ยม หน้า 665–698. ISBN 9789004346611.
 127. อาเบิร์ธ, จอห์น (1 มกราคม พ.ศ. 2544) "จากขอบเหว: เผชิญหน้ากับความอดอยาก สงคราม โรคระบาด และความตายในยุคกลางตอนหลัง" . hamilton.edu . สืบค้นเมื่อ17 กันยายนพ.ศ. 2564 .
 128. ดันแฮม, วิลล์ (29 มกราคม 2551). "คนดำตาย 'เลือกปฏิบัติ' ระหว่างเหยื่อ" . วิทยาศาสตร์เอบีซี . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 20 ธันวาคม 2559 . สืบค้นเมื่อ24 พฤศจิกายน 2559 .
 129. ^ "ถอดรหัสความตายสีดำ" . บีบีซี . 3 ตุลาคม 2544. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 7 กรกฎาคม 2017 . สืบค้นเมื่อ24 พฤศจิกายน 2559 .
 130. ^ "โรคระบาด: ความตายสีดำ" . เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 26 มิถุนายน 2556 . สืบค้นเมื่อ3 พฤศจิกายน 2551 .
 131. Stearns & Langer 2001 , พี. 280.
 132. ^ McNeill 1999 , pp. 319–323.
 133. ↑ McNeill 1999 , pp. 267–268 .
 134. ^ เฮลด์แมน แมรีลิน; เฮล, เกททิว (1987). "ใครเป็นใครในอดีตของเอธิโอเปีย ตอนที่ III: ผู้ก่อตั้งราชวงศ์โซโลโมนิกของเอธิโอเปีย" . แอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือศึกษา . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกน . 9 (1): 1–11. JSTOR 43661131 . 
 135. บลิเออร์, ซูซาน เพรสตัน (2012). "ศิลปะในสมัยโบราณ Ife บ้านเกิดของ Yoruba" (PDF) . ศิลปะแอฟริกัน . 45 (4): 70–85. ดอย : 10.1162/afar_a_00029 . S2CID 18837520 . เก็บถาวร(PDF)จากต้นฉบับเมื่อ 29 มีนาคม 2560 . สืบค้นเมื่อ24 พฤศจิกายน 2559 .  
 136. ^ "รูปปั้นทองสัมฤทธิ์อิกโบ-อุควู" . valpo.edu _ มหาวิทยาลัยบัลปาราอีโซ. สืบค้นเมื่อ17 กันยายนพ.ศ. 2564 .
 137. ^ "สถาปัตยกรรมของสังคมอักขัณฑ์" . tota .โลก สืบค้นเมื่อ17 กันยายนพ.ศ. 2564 .
 138. ^ "ความเสื่อมของอาณาจักรคุปตะ - อารยธรรมโลก" . หลักสูตร . lumenlearning.com การเรียนรู้ลูเมียสืบค้นเมื่อ2 ตุลาคมพ.ศ. 2564 .
 139. ^ "อินเดีย - อินเดียใต้" . britannica.com . สารานุกรมบริแทนนิกา. สืบค้นเมื่อ17 กันยายนพ.ศ. 2564 .
 140. ^ "ราชวงศ์สุย" . depts.washington.edu . มหาวิทยาลัยวอชิงตัน. สืบค้นเมื่อ2 ตุลาคมพ.ศ. 2564 .
 141. ^ ลูอิส 2009 , พี. 1.
 142. ^ วิท ฟิลด์ 2004 , p. 193.
 143. แมคนีล 1982 , พี. 50.
 144. ^ บูเอลล์, พอล ดี. (2003). พจนานุกรม ประวัติศาสตร์ จักรวรรดิ โลกมองโกล Lanham (แมริแลนด์): Scarecrow Press. ISBN 978-0-8108-4571-8.
 145. ^ เมสัน, อาร์เอชพี; ไคเกอร์, เจจี (2011). ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น (ฉบับปรับปรุง). นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์ Tuttle ISBN 978-1-4629-0097-8.
 146. โดแลน, โรนัลด์ อี.; วอร์เดน, โรเบิร์ต แอล., สหพันธ์ (1994). "สมัยนาราและเฮอัน ค.ศ. 710-1185" ญี่ปุ่น: การศึกษาในประเทศ . หอสมุดรัฐสภา กองวิจัยกลาง.
 147. แอคเคอร์แมน, มาร์ชา อี.; et al., สหพันธ์. (2551). "สามก๊ก เกาหลี". สารานุกรมประวัติศาสตร์โลก . นิวยอร์ก: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับไฟล์ หน้า 464. ISBN 978-0-8160-6386-4.
 148. ^ "남북국시대 (ยุครัฐเหนือ-ใต้)" . สารานุกรม . นาเวอร์ เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 10 มกราคม 2557 . สืบค้นเมื่อ24 พฤศจิกายน 2559 .
 149. สมาคมครูประวัติศาสตร์เกาหลี (2005). เกาหลีผ่านยุคสมัย; เล่มที่หนึ่ง:โบราณ Seongnam-si: ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมเกาหลี, สถาบันเกาหลีศึกษา. หน้า 113. ISBN 978-89-7105-545-8.
 150. เคิร์ช, แพทริค วินตัน; กรีน, โรเจอร์ ซี. (2001). ฮาวาย บรรพบุรุษโพลินีเซีย: เรียงความในมานุษยวิทยาประวัติศาสตร์ . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 87. ISBN 978-0-521-78879-3. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 31 มีนาคม 2021 . สืบค้นเมื่อ10 มกราคม 2021 .
 151. เจราห์ตี, พอล (1994). "หลักฐานทางภาษาสำหรับอาณาจักรตองกา" . ในดัตตัน ทอม (เอ็ด) การติดต่อและการเปลี่ยนแปลงทางภาษาในโลกของออสโตรนีเซียน แนวโน้มทางภาษาศาสตร์: การศึกษาและเอกสาร ฉบับที่ 77. เบอร์ลิน: กรอยเตอร์. น. 236–39. ISBN 978-3-11-012786-7. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 3 มกราคม 2017 . สืบค้นเมื่อ6 มิถุนายน 2559 .
 152. ^ แมคไนท์ ซีซี (1986). " Macassans และอดีตของชาวอะบอริจิน". โบราณคดีในโอเชียเนีย . 21 : 69–75. ดอย : 10.1002/j.1834-4453.1986.tb00126.x .
 153. พาสโค, บรูซ (2015). ดาร์กอีมู; เมล็ดสีดำ: เกษตรกรรมหรืออุบัติเหตุ . หนังสือมากาบาล. ISBN 978-191134478-0.
 154. ^ ฟากัน 2005 , p. 35.
 155. Intrinsic to the English , "สมัยใหม่" หมายถึง (ในการอ้างอิงถึงประวัติศาสตร์) ยุคสมัยที่ไม่เห็นด้วยกับยุคโบราณหรือยุคกลาง ประวัติศาสตร์สมัยใหม่เป็นประวัติศาสตร์ของโลกตั้งแต่ปลายยุคกลาง
 156. ^ "พจนานุกรมศตวรรษและไซโคลพีเดีย" . 2449. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 12 ธันวาคม 2559 . สืบค้นเมื่อ15 ตุลาคม 2019 .
 157. ดูแนน, มาร์เซล (1964). สารานุกรม Larousse แห่งประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ตั้งแต่ ค.ศ. 1500 จนถึงปัจจุบัน นิวยอร์ก: ฮาร์เปอร์แอนด์โรว์ โอซีซี395134 . 
 158. ^ "ทันสมัย" . พจนานุกรมมรดกอเมริกันแห่งภาษาอังกฤษ (ฉบับที่ 4) โฮตัน มิฟฟลิน. 2543. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 22 มิถุนายน 2551 . สืบค้นเมื่อ29 พฤศจิกายน 2019 .
 159. แบร์ด, FE, & Kaufmann, WA (2008) ปรัชญาคลาสสิก: จากเพลโตถึงเดอร์ริดา Upper Saddle River, นิวเจอร์ซี: Pearson/Prentice Hall
 160. ↑ Debal Deb, "การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของข้าว", Scientific American , vol. 321 ไม่ 4 (ตุลาคม 2019), หน้า 54–61. (น. 54.)
 161. ^ "วัฒนธรรมอิสลามและศิลปะการแพทย์: การแพทย์สมัยใหม่ตอนปลายและยุคกลางตอนต้น " หอสมุดแพทยศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา สถาบันสุขภาพแห่งชาติ. 15 ธันวาคม 2554. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 9 ตุลาคม 2562 . สืบค้นเมื่อ18 ตุลาคม 2019