คอร์ดไมเนอร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา
ไมเนอร์ ไทรแอด
ช่วงส่วนประกอบจากรูท
สมบูรณ์แบบห้า
ผู้เยาว์ที่สาม
ราก
จูน
10:12:15 [1]
มือขวาหมายเลข  / เสริม
3-11 / 9-11

ในทฤษฎีดนตรีคอร์ดรองคือคอร์ดที่มีรากตัวที่สามและเส้นที่ห้าที่สมบูรณ์แบบ [2]เมื่อคอร์ดมีโน้ตสามตัวนี้เพียงอย่างเดียว จะเรียกว่าminor triad ตัวอย่างเช่น minor triad ที่สร้างจาก C เรียกว่า C minor triad มีระดับเสียง C–E –G:


{ \override Score.TimeSignature #'stencil = ##f \relative c' { \clef treble \time 4/4 \key c \major <c es g>1 } }
กลุ่มย่อยที่สามมีสามรองลงมา (m3) ที่ด้านล่าง หนึ่งในสามที่สำคัญ (M3) อยู่ด้านบน และหนึ่งในห้าที่สมบูรณ์แบบ (P5) ระหว่างบันทึกภายนอก

สามกลุ่มย่อยสามารถแสดงด้วยสัญกรณ์จำนวนเต็ม {0, 3, 7}

นอกจากนี้ยังสามารถอธิบายกลุ่มย่อยสามกลุ่มตามช่วงเวลา : มีช่วงย่อยที่สามที่ด้านล่างและที่สามที่สำคัญอยู่ด้านบนหรือเป็นบันทึกย่อรูท ในทางตรงกันข้าม กลุ่มใหญ่มีกลุ่มใหญ่ที่สามอยู่ด้านล่าง และรองลงมาที่สามอยู่ด้านบน ทั้งคู่มีเสียงที่ห้า เนื่องจากเสียงรองที่สาม (สามเสียง) บวกที่สามที่สำคัญ (สี่ครึ่งเสียง) เท่ากับหนึ่งในห้าที่สมบูรณ์แบบ (เจ็ดเสียงครึ่ง)

ใน ดนตรีคลาสสิกตะวันตกระหว่างปี ค.ศ. 1600 ถึง ค.ศ. 1820 และในดนตรีป็อป โฟล์ค และร็อค แบบตะวันตกคอร์ดหลักมักจะเล่นเป็นกลุ่มสาม ร่วมกับกลุ่มหลักสาม กลุ่มรองยังเป็นหนึ่งในองค์ประกอบพื้นฐานของดนตรีวรรณยุกต์ และ ระยะเวลาปฏิบัติทั่วไป ในดนตรีตะวันตก คอร์ดรอง ในการเปรียบเทียบ "ฟังดูเข้มกว่าคอร์ดหลัก" [3]แต่ก็ยังถือว่ามีพยัญชนะ สูง เสถียร หรือไม่ต้องการความ ละเอียด

คอร์ดย่อยบางคอร์ดที่มีโน้ตเพิ่มเติม เช่นคอร์ดรองที่เจ็ดอาจเรียกว่าคอร์ดรอง

ความสอดคล้องของเสียงของคอร์ดไมเนอร์

ลักษณะเฉพาะของคอร์ดไมเนอร์คือคอร์ดเดียวในสามโน้ตที่โน้ตทั้งสามมีฮาร์โมนิกหนึ่งอัน - ฟังได้และมีแถวไม่สูงเกินไป - เหมือนกัน (มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระบบการปรับจูนที่ใช้) . ฮาร์โมนิกนี้ มีอยู่ทั่วไปในโน้ตทั้งสาม โดยจะอยู่เหนือโน๊ตสูงของคอร์ด 2 อ็อกเทฟ นี่คือฮาร์โมนิกที่หกของโคนคอร์ด อันที่ห้าของโน้ตกลาง และอันที่สี่ของโน้ตสูง:

ในตัวอย่าง C, E , G ฮาร์มอนิกทั่วไปคือ G 2 อ็อกเทฟด้านบน

สาธิต:

 • รองลงมา = 6:5 = 12:10
 • หลักสาม = 5:4 = 15:12
 • ดังนั้นอัตราส่วนของคอร์ดรองคือ 10:12:15
 • และคำอธิบายของฮาร์โมนิกที่มีเอกลักษณ์ร่วมกันระหว่างโน้ตทั้งสามนั้นได้รับการยืนยันโดย : 10 × 6 = 12 × 5 = 15 × 4

แค่น้ำเสียง

ภาพประกอบของชุดฮาร์มอนิกเป็นโน้ตดนตรี ตัวเลขที่อยู่เหนือฮาร์โมนิกระบุจำนวนเซ็นต์ที่เบี่ยงเบนไปจากอารมณ์ที่เท่าเทียมกัน โน้ตสีแดงมีความคม โน้ตสีน้ำเงินจะแบน

ในการออกเสียงสูงต่ำคอร์ดรองมักจะถูกปรับ (แต่ไม่เฉพาะ) ในอัตราส่วนความถี่ 10:12:15 ( เล่น ) [4]นี่เป็นการเกิดขึ้นครั้งแรกของ minor triad ในอนุกรมฮาร์มอนิก (ถ้าอยู่ใน C: E–G–B) [5]สามารถพบได้ใน iii, vi, vi, iii และ vii [6] 

ใน 12-TET หรืออารมณ์ที่เท่ากัน สิบสองโทน (ปัจจุบันเป็นระบบการจูนที่พบมากที่สุดในตะวันตก) คอร์ดรองมี 3 เซมิ โทนระหว่างรูทและสาม 4 ระหว่างสามและห้าและ 7 ระหว่างรูทและห้า มันถูกแทนด้วยสัญกรณ์จำนวนเต็ม 0,3,7 12-TET ที่ห้า (700 เซ็นต์ ) นั้นแคบกว่าอันดับที่ห้าที่สมบูรณ์แบบเพียงสองเซ็นต์ (3:2, 701.9 เซ็นต์) แต่ 12-TET รองลงมาที่สาม (300 เซ็นต์) นั้นแคบกว่าอย่างเห็นได้ชัด (ประมาณ 16 เซ็นต์) ที่แคบกว่าเพียงแค่ รองลงมาคือ (6:5, 315.6 เซนต์) ผู้เยาว์ 12-TET ที่สาม (300 เซ็นต์) ใกล้เคียงกับขีด จำกัด 19 มากขึ้น ( จำกัด (เพลง) ) ผู้เยาว์ที่สาม 16:19 เล่น  (297.5 เซ็นต์ฮาร์โมนิก ที่สิบเก้า ) มีข้อผิดพลาดเพียง 2 เซ็นต์ [7]

เอลลิสเสนอว่าความขัดแย้งระหว่างนักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์ในด้านหนึ่งและการฝึกฝนนักดนตรีในด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับความด้อยกว่าที่ควรจะเป็นของคอร์ดรองและสเกลถึงเอก อาจอธิบายได้เนื่องจากการเปรียบเทียบของนักฟิสิกส์ระหว่างกลุ่มย่อยและกลุ่มหลักสามกลุ่ม ซึ่งในกรณีนี้ ผู้เยาว์ ออกมาเป็นฝ่ายแพ้ เทียบกับการเปรียบเทียบของนักดนตรีกับกลุ่มสามกลุ่มที่มีอารมณ์เท่ากัน ซึ่งในกรณีนี้ ผู้เยาว์จะเป็นผู้ชนะเนื่องจาก ET หลักที่สามมีค่า 14 เซ็นต์จากกลุ่มที่สามในขณะที่ ET รองลงมาที่สามใกล้เคียงกับพยัญชนะ 19:16 รองลงมาสาม ซึ่งหลายคนพบว่าน่าพอใจ [8] [ ต้องการการอ้างอิงแบบเต็ม ]

ในศตวรรษที่ 16 ถึง 18 ก่อน 12-TET ผู้เยาว์ที่สามในอารมณ์ เดียวกัน คือ 310 เซ็นต์Playและรุนแรงกว่า 300 cent ET minor third การปรับแต่งคอร์ดแบบไมเนอร์อื่น ๆ รวมถึง supertonic triad ด้วยน้ำเสียงธรรมดา (27:32:40) [4] the false minor triad , [9] Play , 16:19:24 [10] Play , 12:14:18 (6:7:9) [11] [12] เล่น        ( septimal minor third ) และ Pythagorean minor triad [10] (54:64:81)เล่นการปรับแต่งคอร์ดย่อยเพิ่มเติมยังมีอยู่ในอารมณ์ที่เท่าเทียมกันต่างๆ ที่ไม่ใช่ 12-TET  

แทนที่จะโดยตรงจากชุดฮาร์มอนิก Sorge ได้คอร์ดรองจากการรวมกลุ่มหลักสองกลุ่ม; ตัวอย่างเช่น กลุ่มย่อย A minor เป็นการบรรจบกันของ F และ C major triads [13] A–C–E = F –A–C–E– G . เมื่อพิจารณาชุดใหญ่สามชุดที่ปรับแต่งมาอย่างเหมาะสม สิ่งนี้จะสร้างชุดย่อยย่อยที่ปรับแต่งอย่างยุติธรรม: 10:12:15 น. ใน 8:5 น.

ตารางคอร์ดย่อย

คอร์ด ราก ผู้เยาว์ที่สาม ห้าที่สมบูรณ์แบบ
ซม อี จี
C m ซี อี จี
ดี เอ ฟ (E) เอ
Dm ดี F อา
ดี เอ ฟ เอ
อี อี จี บี
เอม อี จี บี
เอฟเอ็ม F เอ
เอ ฟ อา ซี
จี จี บีแบนคู่(เอ) ดี
Gm จี บี ดี
จี จี บี ดี
เอ เอ ซี (B) อี
เป็น อา อี
เอ เอ ซี อี (F)
บี บี ดี F
Bm บี ดี เอ ฟ

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. ^ เชอร์ลอว์, แมทธิว (16 มิถุนายน 2558). ทฤษฎีความสามัคคี . หน้า 81. ISBN 978-1-4510-1534-8. 20:24:30 น.
 2. ^ มิลเลอร์, ไมเคิล (2005). The Complete Idiot's Guide to Music Theory (ฉบับที่ 2) อินเดียแนโพลิส: อัลฟ่า หน้า 114. ISBN 1-59257-437-8.
 3. คาเมียน, โรเจอร์ (2008). ดนตรี: ความกตัญญู (ฉบับสรุปครั้งที่ 6) หน้า 46 . ISBN 978-0-07-340134-8.
 4. ^ จอห์นสตัน เบน; กิลมอร์, บ๊อบ (2006) [2003]. "ระบบสัญกรณ์สำหรับการขยายเสียงสูงต่ำเพียงอย่างเดียว". "ความคมชัดสูงสุด" และงานเขียนอื่น ๆ เกี่ยวกับดนตรี หน้า 78. ISBN 978-0-252-03098-7. D−, F, A (10/9–4/3–5/3)
 5. เฮาพท์มันน์, มอริตซ์ (1888). ธรรมชาติ ของความสามัคคีและมิเตอร์ สวอน ซอนเนนไชน์ หน้า 15 .
 6. ^ ไรท์, เดวิด (2009). คณิตศาสตร์และดนตรี . น. 140–141. ISBN 978-0-8218-4873-9.
 7. เฮล์มโฮลทซ์, แฮร์มันน์ (1954). เกี่ยวกับความรู้สึกของโทนที่เป็นพื้นฐานทางสรีรวิทยาสำหรับทฤษฎีดนตรี แปลโดย Ellis, Alexander J. New York: สิ่งพิมพ์โดเวอร์ หน้า 455.
 8. ^ เอลลิส (1954), หน้า 298.
 9. ^ เชอร์ลอว์, แมทธิว (16 มิถุนายน 2558). ทฤษฎีความสามัคคี . หน้า 375. ISBN 978-1-4510-1534-8.
 10. อรรถเป็น รูแลนด์, ไฮเนอร์ (1992). การขยาย การรับรู้วรรณยุกต์ หน้า 39. ISBN 978-1-85584-170-3.
 11. เฮล์มโฮลทซ์, แฮร์มันน์ (1885). เกี่ยวกับความรู้สึกของโทนที่เป็นพื้นฐานทางสรีรวิทยาสำหรับทฤษฎีดนตรี ลองแมนส์, กรีน. หน้า 468 .
 12. แมทธิวส์, วิลเลียม สมีธ แบ็บค็อก (1805) ดนตรี: นิตยสารรายเดือนที่อุทิศให้กับศิลปะ วิทยาศาสตร์ เทคนิค และวรรณกรรมของดนตรี 7 : 608. โทนเสียง re, fa และ la ตามที่กำหนดบนหีบเพลง มีความสั่นสะเทือน 6:7:9. นี่ไม่ใช่กลุ่มย่อยและกลุ่มย่อยหรือใกล้เคียง แม้ว่ากลุ่มที่ห้าจะเหมือนกับในกลุ่มรองและกลุ่มหลัก และอัตราส่วน 6:9 เป็นเพียง 2:3 {{cite journal}}: หายไปหรือว่างเปล่า|title=( ช่วยด้วย )
 13. ^ เลสเตอร์, โจเอล (1994). ทฤษฎีองค์ประกอบในศตวรรษที่สิบแปด . หน้า 194. ISBN 978-0-674-15523-7.

ลิงค์ภายนอก

0.059189081192017