คู่มินิมอล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

ในทางสัทวิทยาคู่ ที่ น้อยที่สุดคือคู่ของคำหรือวลีในภาษาใดภาษาหนึ่ง พูดหรือลงนามซึ่งแตกต่างกันในองค์ประกอบทางเสียงเพียงองค์ประกอบเดียว เช่นฟอนิมโทนเสียงหรือโครเน[1]และมีความหมายที่แตกต่างกัน ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าโทรศัพท์ สองเครื่อง เป็นหน่วยเสียงแยกกันในภาษา

นักสัทศาสตร์หลายคนในช่วงกลางของศตวรรษที่ 20 มีความสนใจอย่างมากในการพัฒนาเทคนิคในการค้นหาหน่วยเสียงของภาษาที่ไม่รู้จัก และในบางกรณี พวกเขาตั้งระบบการเขียนสำหรับภาษานั้น งานหลักของKenneth Pikeในหัวข้อนี้คือPhonemics: เทคนิคในการลดภาษาในการเขียน[2]คู่ที่น้อยที่สุดเป็นเครื่องมือสำคัญในกระบวนการค้นพบและพบได้โดยการทดสอบการทดแทนหรือ การ เปลี่ยน[3]

เป็นตัวอย่างสำหรับสระภาษาอังกฤษ คู่ "l e t" + "l i t" สามารถใช้เพื่อแสดงว่าโทรศัพท์[ɛ] (ใน l e t) และ[ɪ] (ใน l i t) เป็นตัวแทนของความแตกต่าง หน่วยเสียง/ɛ/และ / ตัวอย่างพยัญชนะ ภาษาอังกฤษ คือคู่ที่น้อยที่สุดของ " p at" + " b at" ตารางต่อไปนี้แสดงคู่อื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของหน่วยเสียงที่แตกต่างกันในภาษาอังกฤษ คู่ขั้นต่ำที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับภาษาใด ๆ อาจถูกกำหนดในลักษณะเดียวกัน

คำ 1 คำ2 IPA 1 ไอพีเอ2 บันทึก
เข็มหมุด บิน /พีน/ /บีน/ พยัญชนะต้น
เน่า มาก /rɒt/ /lɒt/
ต้นขา คุณ /θaɪ/ /ðaɪ/
ผนึก ความกระตือรือร้น /siːl/ /ziːl/
บิน ถั่ว /บีน/ /biːn/ สระ
ปากกา กระทะ /pɛn/ /แป้น/
ทำอาหาร กุ๊ก /kʊk/ /kuːk/
หมวก มี /เฮท/ /เฮด/ พยัญชนะตัวสุดท้าย
หมายถึง มีม /นาที/ /miːm/

ความแตกต่างของ สัทศาสตร์อาจแตกต่างกันไปตามภาษาถิ่นที่แตกต่างกัน ดังนั้นคู่ที่น้อยที่สุดในสำเนียง หนึ่ง อาจเป็นคู่ของพหูพจน์ในอีกภาษาหนึ่ง นั่นหมายถึงไม่ใช่ว่าหน่วยเสียงหนึ่งไม่มีอยู่ในสำเนียงพ้องเสียง แต่เพียงว่าไม่แตกต่างกันในช่วงบริบทเดียวกัน

ประเภท

นอกเหนือจากคู่เสียงสระและพยัญชนะขั้นต่ำที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว อาจพบคำอื่นๆ:

จำนวน

หลายภาษาแสดงความแตกต่างระหว่างสระเสียงยาวและสระสั้นและพยัญชนะ ความแตกต่างที่โดดเด่นของความยาวนั้นมาจากนักสัทศาสตร์บางคนในหน่วยที่เรียกว่าโครเนดังนั้นภาษาอิตาลีจึงมีคู่ค่าต่ำสุดที่อ้างอิงจาก long และ short /l/ :

การสะกดคำ IPA ความหมาย
pala /ˈpala/ พลั่ว
ปัลลา /ˈpalla/ ลูกบอล

อย่างไรก็ตาม ในกรณีเช่นนี้ มันไม่ง่ายเลยที่จะตัดสินใจว่าสระยาวหรือพยัญชนะควรได้รับการปฏิบัติเหมือนมีโครเนมเพิ่มเติมหรือเพียงแค่เป็น เสียง อัญมณีกับหน่วยเสียง

ภาษาละตินคลาสสิก ภาษาเยอรมันภาษาอิตาลีบาง ภาษา ภาษา อูราลิกเกือบทั้งหมดไทยและภาษาอื่นๆ อีกหลายภาษา มีความยาวที่โดดเด่นในสระ ตัวอย่างคือ คู่ขั้นต่ำ cŭ/cūในภาษาถิ่นที่พูดใกล้Palmi (Calabria, Italy):

ภาษาพูดในภาษาปาลมี IPA คุณภาพ นิรุกติศาสตร์ ละติน ภาษาอิตาลี ภาษาอังกฤษ
Cŭ voli? /kuˈvɔːli/ สั้น คŭ < lat. qu (คือ) ("ใคร") ควิส vult? ชิ วูเล่? ใครต้องการ?
คูโวลี่? /kuːˈvɔːli/ ยาว คู < lat. qu(o) (ป่วย)ŭ(m) ("เพื่ออะไรเขา?") Quō illum/illud vult? ต่อ che cosa lo vuole? เขาต้องการเขาเพราะอะไร (เหตุผล)

การเพิ่มวากยสัมพันธ์

ในบางภาษา เช่น ภาษาอิตาลี คำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะจะถูกเจมิเนทหลังจากคำที่ลงท้ายด้วยสระในหน่วยฉันทลักษณ์เดียวกัน บางครั้ง ปรากฏการณ์นี้สามารถสร้างsyntax- gemination -minimal-pairs ได้:

แซนดีอิตาลี IPA ความหมาย ประโยคตัวอย่าง ความหมายของประโยคตัวอย่าง
da casa /ดัคคาซ่า/ (เขา/เธอ) ให้ (เขา/เธอ) บ้าน คาร์โล ชิ ดา คาซ่า. คาร์โลให้บ้านของเขาแก่เรา
ดาคาซ่า /daˈkaza/ จากบ้าน คาร์โล อุซซี ดา คาซ่า. คาร์โลออกจากบ้าน

ในตัวอย่าง การเน้นเสียง แบบกราฟิก บนดาเป็นเพียงเครื่องหมายกำกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนการออกเสียงของคำเอง อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจง เช่นTuscanyทั้งสองวลีนั้นออกเสียง/daˈkkaːza/และสามารถแยกความแตกต่างได้จากบริบทเท่านั้น

โทน

สามารถสร้าง คู่ที่น้อยที่สุดสำหรับคอนทราสต์ของโทนในภาษาโทนได้ นักเขียนบางคนอ้างว่าเป็นการเปรียบเทียบที่เกี่ยวข้องกับโทนเสียง ตัวอย่างเช่นKonoแยกแยะเสียงสูงและเสียงต่ำในพยางค์: [4] [5]

โทน คำ ความหมาย
สูง /kɔ́ɔ́/ 'เป็นผู้ใหญ่'
ต่ำ /kɔ̀ɔ̀/ 'ข้าว'

ความเครียด

ภาษาที่ความเครียดอาจเกิดขึ้นในตำแหน่งที่ต่างกันภายในคำนั้น มักจะมีความเปรียบต่างที่สามารถแสดงเป็นคู่น้อยที่สุด เช่น ในภาษากรีกและสเปน :

ภาษา คำ IPA ความหมาย
กรีก ก่อนหน้า /poˈte/ เคย
กรีก พาย /ˈpote/ เมื่อไร
สเปน เอสตา /ˈesta/ นี้
สเปน เอสตา /esta/ (เขา/เธอ/มัน) คือ

ในภาษาอังกฤษ ความเครียดสามารถกำหนดส่วนของคำพูดของคำได้: ดูถูกเป็นคำนามคือ/ˈɪnsʌlt/ในขณะที่เป็นกริยา it is /ɪnˈsʌlt/ . ในบางกรณี ยังสามารถแยกความแตกต่างของคำสองคำ: below /bɪˈloʊ/ vs billow / ˈbɪloʊ /

ทางแยก

แองโกลโฟนสามารถแยกความแตกต่างระหว่าง ตัวอย่างเช่น "great ape" และ "grey tape" แต่ในทางสัทศาสตร์ วลีทั้งสองเหมือนกัน: / ɡreɪteɪp/ [6]ความแตกต่างระหว่างสองวลี ซึ่งเป็นคู่ขั้นต่ำ กล่าวกันว่าเป็นหนึ่งในจุดเชื่อมต่อ ที่คำว่า boundary มีการจัดตำแหน่ง "plus juncture" /+/ และกล่าวว่าเป็นปัจจัยที่ปรับสภาพ allophones เพื่อให้เกิดความแตกต่าง: [7]ในตัวอย่างนี้ วลี "great ape" มี/eɪ/คำควบกล้ำสั้นลงด้วยpre -fortis clippingและเนื่องจากไม่ใช่พยางค์เริ่มต้น a /t/มีความทะเยอทะยาน เล็กน้อย (ต่างๆ[t˭] , [ɾ] ,, [ ʔ ]ฯลฯ ขึ้นอยู่กับภาษาถิ่น); ในขณะเดียวกันใน "เทปสีเทา" /eɪ/มีความยาวเต็มที่และ/t/ถูกสำลัก[tʰ ]

เฉพาะภาษาที่มีความแตกต่างแบบ allophonic ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตทางไวยากรณ์เท่านั้นที่อาจมีจุดเชื่อมต่อเป็นองค์ประกอบทางเสียง มีความไม่เห็นด้วยว่าภาษาฝรั่งเศสมีจุดเชื่อมต่อเสียงหรือไม่: ดูเหมือนว่าความแตกต่างระหว่าง ตัวอย่างเช่น " des petits trous " (รูเล็กๆ บางแห่ง) และ " des petites roues " (ล้อเล็กบางอัน) ออกเสียงทั้งสองอย่าง/depətitʁu/จะเห็นได้เฉพาะในคำพูดที่ช้าและระมัดระวัง [8] [9]

ชุดมินิมอล

หลักการของความขัดแย้งแบบไบนารีอย่างง่ายระหว่างสมาชิกทั้งสองของคู่ขั้นต่ำอาจขยายออกไปเพื่อให้ครอบคลุมชุดขั้นต่ำซึ่งจำนวนคำต่างกันในแง่ของโทรศัพท์เครื่องหนึ่งในตำแหน่งเฉพาะในคำ [10]ตัวอย่างเช่น สระ/a/ , /e/ , /i/ , /o/ , /u/ของภาษาสวาฮิลีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนโดยชุดของคำต่อไปนี้: pata 'hinge', peta 'bend' , pita 'pass', pota 'twist', puta 'thrash' (11)อย่างไรก็ตาม การสร้างฉากดังกล่าวไม่ได้ตรงไปตรงมาเสมอไป  [12] และอาจต้องมีการศึกษาที่ซับซ้อนมากเกี่ยวกับความขัดแย้งหลายๆ อย่างดัง ที่อธิบายโดยNikolai Trubetzkoy [13]

การสอน

คู่ที่น้อยที่สุดเป็นส่วนสำคัญของทฤษฎีการสอนการออกเสียงในระหว่างการพัฒนาในช่วงเวลาของภาษาศาสตร์เชิงโครงสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทศวรรษที่ 1940 และ 1950 และการฝึกซ้อมคู่ขั้นต่ำนั้นใช้กันอย่างแพร่หลายในการฝึกนักเรียนให้แยกแยะหน่วยเสียงของภาษาเป้าหมาย[14] การฝึกซ้อมเหล่านี้อยู่ในรูปแบบการฝึกซ้อมคำคู่ขั้นต่ำและการฝึกซ้อมประโยคคู่ขั้นต่ำ ตัวอย่างเช่น หากบทเรียนเน้นที่ความแตกต่าง /ɪ/ กับ /ɛ/ ผู้เรียนอาจถูกขอให้ส่งสัญญาณเสียงที่พวกเขาได้ยินในขณะที่ครูออกเสียงรายการคำที่มีหน่วยเสียงเหล่านี้ เช่นlid/led , tin/ten , หรือลื่น/นอน. แบบฝึกหัดประโยคคู่ขั้นต่ำประกอบด้วยประโยคคู่เช่น "เขาลื่นบนพื้น / เขานอนบนพื้น" อีกครั้ง ผู้เรียนจะถูกขอให้แยกแยะประโยคที่พวกเขาได้ยินขณะที่ครูอ่านออกเสียง การใช้สว่านคู่ขั้นต่ำอีกอย่างคือการทำงานคู่ ในที่นี้ สมาชิกคนหนึ่งของทั้งคู่จะต้องรับผิดชอบในการฟังสมาชิกอีกคนอ่านออกเสียงคำหรือประโยคของคู่ที่น้อยที่สุด และจะได้รับมอบหมายให้ระบุว่าฟอนิมใดถูกผลิตขึ้น ในรูปแบบของการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนนี้ ได้ฝึกทั้งทักษะการรับรู้และการผลิต ต่อมา นักเขียนได้วิพากษ์วิจารณ์แนวทางดังกล่าวว่าเป็นวิธีการปลอมแปลงและขาดความเกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้เรียนภาษา [15] อย่างไรก็ตาม แม้ในปัจจุบันนี้ การฝึกซ้อมการฟังและการผลิตแบบคู่เพียงเล็กน้อยก็ยังคงเป็นเครื่องมือทั่วไปสำหรับการสอนความแตกต่างแบบแบ่งส่วน

นักเขียนบางคนอ้างว่าผู้เรียนมักจะไม่ได้ยินความแตกต่างระหว่างโทรศัพท์หากความแตกต่างนั้นไม่ใช่สัทศาสตร์ [16] [17]วัตถุประสงค์ประการหนึ่งของการวิเคราะห์เปรียบเทียบ[18]ของระบบเสียงของภาษาคือการระบุจุดที่น่าจะเป็นไปได้ยากสำหรับผู้เรียนภาษาที่จะเกิดขึ้นจากความแตกต่างในคลังเสียงระหว่างภาษาแม่และภาษาเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม หลักฐานการทดลองสำหรับการอ้างสิทธิ์นี้หายาก และการอ้างสิทธิ์ควรได้รับการปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง (19)

ในภาษามือ

ในอดีตสัญญาณถือเป็นรูปแบบองค์รวมที่ไม่มีโครงสร้างภายใน อย่างไรก็ตาม การค้นพบในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ที่มีคู่น้อยที่สุดในภาษามือแสดงให้เห็นว่าภาษามือมีโครงสร้างย่อย [20]ป้ายประกอบด้วยหน่วยเสียงซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับสถานที่ การเคลื่อนไหว รูปร่างมือ การวางแนว และองค์ประกอบที่ไม่ใช่แบบใช้มือ เมื่อสัญญาณแตกต่างกันในหนึ่งในข้อกำหนดเหล่านี้ จะทำให้เกิดคู่น้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น รองเท้าและถุงเท้า ที่มี สัญลักษณ์ภาษามือของเยอรมันมีรูปแบบเหมือนกันหมด ยกเว้นรูปทรงแฮนด์เชด

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. โจนส์, แดเนียล (พ.ศ. 2487) "โครเนมและโทนเนอร์". {{cite journal}}: อ้างอิงวารสารต้องการ|journal=( ความช่วยเหลือ )
 2. ไพค์, เคนเนธ (1947). สัทศาสตร์ .
 3. ^ Swadesh, M. (1934). "หลักการสัทศาสตร์". {{cite journal}}: อ้างอิงวารสารต้องการ|journal=( ความช่วยเหลือ )
 4. ^ แมลงสาบ, ปีเตอร์ (2001). สัทศาสตร์ . อ็อกซ์ฟอร์ด หน้า 25. ISBN 978-0-19-437239-8.
 5. มันเยห์, โมรี คอมบะ (1983). แง่มุมของ Kono Phonology (ปริญญาเอก) มหาวิทยาลัยลีดส์. หน้า 152.
 6. O'Connor, JD and Tooley, O. (1964) "The perceptibility of some word-boundaries" ใน Abercrombie, D. et al In Honor of Daniel Jones , Longman, pp. 171-176
 7. ^ Trager, GL; สมิ ธ เอชแอล (1957) โครงร่างของโครงสร้างภาษาอังกฤษ สภาสังคมแห่งการเรียนรู้แห่งอเมริกา หน้า 37.
 8. โจนส์, ดี. (1931) 'The "word" as a phonetic entity', Le Maitre Phonetique , 36, pp. 60-65 JSTOR  44704471
 9. Passy, ​​P. (1913) Les Sons du Français , Didier, p. 61
 10. ^ Ladefoged, P. (2006). หลักสูตร สัทศาสตร์ . น.  35–6 .
 11. ^ Ladefoged, P. (2001). สระและพยัญชนะ . หน้า 26.
 12. ^ ฟรอมคินและร็อดแมน (1993). บทนำสู่ภาษา . น. 218–220.
 13. ^ Trubetzkoy, N. (1969). หลักการสัทวิทยา .
 14. เซลเซ-มูร์เซีย; และคณะ (1996). การสอน การออกเสียง หน้า 3-4.
 15. ^ บราวน์, กิลเลียน (1990). ฟังพูดภาษาอังกฤษ . หน้า 144–6.
 16. ^ Lado, R. (1961). การทดสอบภาษา หน้า 15.
 17. ^ เพนนิงตัน, เอ็ม. (1996). สัทวิทยาในการสอนภาษาอังกฤษ หน้า 24.
 18. ^ Lado, R. (1957). ภาษาศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม
 19. เซลเซ-มูร์เซีย; และคณะ (1996). การสอน การออกเสียง น. 19–20.
 20. ↑ สโตโค, WC (2005-01-01) . "โครงสร้างภาษามือ: โครงร่างของระบบการสื่อสารด้วยภาพของคนหูหนวกชาวอเมริกัน" . วารสารการศึกษาคนหูหนวกและการศึกษาคนหูหนวก . 10 (1): 3–37. ดอย : 10.1093/คนหูหนวก/eni001 . ISSN 1465-7325 . PMID 15585746 .  

บรรณานุกรม

 • Brown, G. (1990) ฟังการพูดภาษาอังกฤษ , Longman
 • Celce-Murcia, M., D. Brinton and J. Goodwin (1996) การสอนการออกเสียง , สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
 • Fromkin, V. และ Rodman, R. (1993) An Introduction to Language , Harcourt Brace Jovanovich
 • Jones, Daniel (1931) ' ðə " wəːd " əz ə fonetik entiti ' ['The "Word" as a phonetic entity'], Le Maître Phonétique, XXXVI, หน้า 60–65 JSTOR  44704471
 • Jones, Daniel (1944) 'Chronemes and Tonemes', Acta Linguistica , IV, โคเปนเฮเกน, หน้า 1–10.
 • Ladefoged, Peter (2001) สระและพยัญชนะ , Blackwell
 • Ladefoged, Peter (2006) หลักสูตรสัทศาสตร์ , Thomson
 • Lado, R. (1957) ภาษาศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม , สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมิชิแกน
 • Lado, R. (1961) การทดสอบภาษา , Longman
 • O'Connor, JD (1973) สัทศาสตร์ , Penguin
 • O'Connor, JD and Tooley, O. (1964) 'ความชัดเจนของขอบเขตคำบางคำ' ใน Abercrombie et al. (eds) In Honor of Daniel Jones , Longman, pp. 171–6.
 • Pennington, M. (1996) สัทวิทยาในการสอนภาษาอังกฤษ , Longman
 • Pike, Kenneth (1947) สัทศาสตร์ , สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมิชิแกน
 • Roach, Peter (2009) สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ , สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
 • Swadesh, M. (1934) 'The Phonemic Principle', ภาษาฉบับที่. 10, น. 117–29
 • Trubetzkoy, N. แปลโดย C. Baltaxe (1969) Principles of Phonologyสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย