พระเมสสิยาห์ในศาสนายิว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

พระเมสสิยาห์ในศาสนายิว ( ฮีบรู : מָשִׁיחַ , โรมันmāšīyaḥ ) เป็นผู้กอบกู้และผู้ปลดปล่อยใน วิชายุทโธปกรณ์ ของชาวยิวซึ่งเชื่อกันว่า เป็นผู้กอบกู้ชาว ยิว ใน อนาคต แนวคิดเรื่อง ลัทธิมา ซีมีต้นกำเนิดในศาสนายิว[ 1] [2]และในพระคัมภีร์ฮีบรู พระ เม สสิยาห์คือกษัตริย์หรือมหาปุโรหิต ที่เจิม ด้วยน้ำมันเจิมศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมเนียม [3]อย่างไรก็ตาม พระเมสสิยาห์ไม่ได้เป็นเพียงชาวยิวเท่านั้น ดังที่พระคัมภีร์ฮีบรูกล่าวถึงไซรัสมหาราชกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย เป็นพระเมสสิยาห์[4]สำหรับพระราชกฤษฎีกาให้สร้างวิหารเยรูซาเล็มขึ้นใหม่

ในทางสุนทรียศาสตร์ของชาวยิว พระเมสสิยาห์เป็นกษัตริย์ ของชาวยิวในอนาคต จากสายเลือด Davidicซึ่งคาดว่าจะได้รับการเจิมด้วยน้ำมันเจิมอันศักดิ์สิทธิ์และปกครองชาวยิวในยุค เมสสิยานิก และโลกหน้า [1] [2] [5]พระเมสสิยาห์มักถูกเรียกว่า "พระมหากษัตริย์พระเมสสิยาห์" ( ฮีบรู : מלך משיח , โรมันmelekh mashiach ) หรือmalka meshiḥaใน ภาษาอา ราเมอิก [6]

ลัทธิความเชื่อ ของชาวยิวทำให้เกิดศาสนาคริสต์ซึ่งเริ่มเป็นวัดที่สองในสมัยพระเมสสิยาห์นิกายยิว [7] [8]

นิรุกติศาสตร์

ในสุนทรียศาสตร์ของชาวยิว คำว่าmashiachหรือ "พระเมสสิยาห์" หมายถึงกษัตริย์ ชาวยิวในอนาคต จากสาย Davidicซึ่งคาดว่าจะช่วยชาติชาวยิว และจะได้รับการเจิมด้วยน้ำมันเจิมอันศักดิ์สิทธิ์และปกครองชาวยิวในช่วงเมสสิยาห์ อายุ . [1] [2] [5] [เว็บ 1]พระเมสสิยาห์มักถูกเรียกว่า "กษัตริย์พระเมสสิยาห์" หรือในภาษาฮีบรูמלך משיח ( melekh mashiach ) และในภาษาอาราเมอิกmalka meshiḥa [6]ในความหมายทั่วไปพระเมสสิยาห์มี "ความหมายแฝงของผู้ช่วยให้รอดหรือผู้ไถ่ที่จะปรากฏตัวในตอนท้ายของวันและนำเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า การฟื้นฟูอิสราเอล หรือสมัยการประทานใดก็ตามที่ถือว่าเป็นสภาวะในอุดมคติของโลก" [เว็บ 1]

Messianism "หมายถึงการเคลื่อนไหวหรือระบบของความเชื่อและความคิดที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ความคาดหวังของการมาถึงของพระผู้มาโปรด" [เว็บ 1] มุมมองแบบ ออร์โธดอกซ์ถือได้ว่าพระเมสสิยาห์จะสืบเชื้อสายมาจากบิดาของเขาผ่านทางสายเลือดของกษัตริย์ดาวิด [ 9]และจะรวบรวมชาวยิวกลับเข้ามาในดินแดนอิสราเอลนำเข้าสู่ยุคแห่งสันติภาพ สร้างวิหารที่สาม บิดาเป็นทายาทชาย[ ต้องการการอ้างอิง ]ก่อตั้งสภาแซนเฮดรินขึ้นใหม่ และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม คำว่าmashiachมักไม่ค่อยใช้ในวรรณคดีชาวยิวในศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตศักราช และ CE ศตวรรษที่ 1 [10]

ประเพณีของชาวยิวในสมัยวัดปลายหรือต้นหลังช่วงหลังที่สองหมายถึงผู้ไถ่สองคน คนหนึ่งทนทุกข์และครั้งที่สองทำหน้าที่ตามประเพณีของพระเมสสิยาห์ คือMashiach ben YosefและMashiach ben David [11] [12] [13] [14] [เว็บ 2] [เว็บ 3]โดยทั่วไป คำว่า "พระเมสสิยาห์" หมายถึง "มาชิอัก เบน เดวิด" (เมสสิยาห์ บุตรของดาวิด) [เว็บ 2] [เว็บ 3]

ความเชื่อในการเสด็จมาในอนาคตของพระเมสสิยาห์เป็นหนึ่งในข้อกำหนดพื้นฐานของความเชื่อของชาวยิว ซึ่งMaimonidesได้เขียนไว้ว่า “ใครก็ตามที่ไม่เชื่อในพระองค์ หรือไม่รอการมาถึงของพระองค์ ไม่เพียงแต่ปฏิเสธผู้เผยพระวจนะคนอื่นๆ แต่ยังได้ปฏิเสธโทราห์และโมเสส รับบีของเรา" [15]

ที่มาและประวัติ

โสโครกชาวยิวก่อนเนรเทศ (ศตวรรษที่ 8-6 ก่อนคริสตศักราช)

รากเหง้าของสุนทรียศาสตร์ของชาวยิวจะพบได้ในผู้เผยพระวจนะก่อนเนรเทศ รวมทั้งอิสยาห์และเยเรมีย์และผู้เผยพระวจนะพลัดถิ่นเอเสเคียลและดิวเทอโร-อิสยาห์ [เว็บ 4]หลักการสำคัญของการใช้สุนทรียศาสตร์ของชาวยิวมีดังต่อไปนี้ ไม่ได้เรียงลำดับเฉพาะเจาะจงในหนังสืออิสยาห์เยเรมีย์และเอเสเคียล : [เว็บ 5]

ช่วงวัดที่สอง (516 ปีก่อนคริสตศักราช - 70 ซีอี)

ในช่วงต้นของช่วงพระวิหารที่สอง ความหวังสำหรับอนาคตที่ดีกว่ามีอธิบายไว้ในพระคัมภีร์ของชาวยิว [เว็บ 1]หลังจากการกลับจากการลี้ภัยของบาบิโลน กษัตริย์เปอร์เซียไซรัสมหาราชถูกเรียกว่า "พระเมสสิยาห์" ในอิสยาห์ เนื่องจากบทบาทของเขาในการกลับมาของชาวยิวที่ถูกเนรเทศ [เว็บ 1]

แนวคิดเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์จำนวนหนึ่งพัฒนาขึ้นในช่วงหลังของวัดที่สอง ตั้งแต่ความคาดหวังทางการเมืองทางโลกนี้ ไปจนถึงการคาดการณ์วันสิ้นโลกที่คนตายจะฟื้นคืนชีวิตและอาณาจักรแห่งสวรรค์จะได้รับการสถาปนาบนแผ่นดินโลก [เว็บ 1]พระเมสสิยาห์อาจเป็น "บุตรของดาวิด" ที่เป็นราชา หรือ " บุตรมนุษย์ " ที่สรวงสวรรค์มากกว่า แต่ "ลัทธิมาซีอาสเริ่มมีความเหลื่อมล้ำมากขึ้นเรื่อยๆ และศาสตร์แห่งการหลุดพ้นก็ได้รับอิทธิพลอย่างเด็ดขาดจากการล่มสลาย" ในขณะที่ "ความคาดหวังของพระเมสสิยาห์ก็ยิ่งเน้นไปที่ ร่างของผู้กอบกู้รายบุคคล" [เว็บ 1]ตามZwi Werblowsky, "พระเมสสิยาห์ไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของยุคใหม่อีกต่อไป แต่เขาควรจะทำให้มันเกิดขึ้น" "ผู้ที่ได้รับการเจิมจากพระเจ้า" จึงกลายเป็น "พระผู้ช่วยให้รอดและผู้ไถ่" และเป็นจุดสนใจของความคาดหวังและหลักคำสอนที่เข้มข้นยิ่งขึ้น" [เว็บ 1]แนวคิดเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ได้รับการพัฒนาทั้งโดยการตีความใหม่ ( เพเชอร์มิด แรช ) ของพระคัมภีร์ชาวยิว แต่ยังเกิดจากการเปิดเผยทางนิมิตด้วย . [เว็บ 1]

คตินิยม

พระเมสสิยาห์ในการเปิดเผย

มุมมองทางศาสนาว่า ข้อ พระคัมภีร์ภาษาฮีบรูที่อ้างถึงพระเมสสิยาห์หรือไม่นั้นอาจแตกต่างกันไปตามนักวิชาการของอิสราเอลโบราณ การดูความหมายในบริบทดั้งเดิม และในหมู่นักวิชาการที่ นับถือศาสนายิว [เว็บ 6]การอ่านคำรับรองจากพระเมสสิยาห์ในข้อความจากอิสยาห์ เยเรมีย์ และเอเสเคียลนั้น ผิดไปจาก ยุคสมัยเนื่องจากลัทธิมาซีอานพัฒนาช้ากว่าตำราเหล่านี้ [เว็บ 6] [เว็บ 1]จากคำกล่าวของ James C. VanderKam ไม่มีข้อความของชาวยิวก่อนคริสตศักราชศตวรรษที่ 2 ที่กล่าวถึงผู้นำที่นับถือศาสนาเมสสิยาห์ แม้ว่าบางคำจะชี้ไปในทิศทางนี้ และคำศัพท์บางคำ เช่นผู้รับใช้ที่ทนทุกข์จากอิสยาห์ ถูกตีความในภายหลังว่า [16]

ตามคำกล่าวของZwi Werblowskyระบอบการปกครองที่โหดเหี้ยมของกษัตริย์กรีกเซ เลอซิดแห่งกรีกโบราณ อันทิโอคุสที่ 4 (ร. 175–163 ก่อนคริสตศักราช) ทำให้เกิดความคาดหวังเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ขึ้นใหม่ ดังที่สะท้อนให้เห็นใน พระ ธรรมดาเนียล [เว็บ 1]การปกครองของเขาสิ้นสุดลงด้วยการประท้วง Maccabean (167-160 ก่อนคริสตศักราช) และงวดของราชวงศ์ Hasmonean (167-37 ก่อนคริสตศักราช) Maccabeesปกครอง Judea กึ่งอิสระจากจักรวรรดิSeleucidตั้งแต่ 167-110 ก่อนคริสตศักราชโดยเป็นอิสระจาก 110-63 ก่อนคริสตศักราชและในฐานะลูกค้าชาวโรมันตั้งแต่ 63-37 ก่อนคริสตศักราชเมื่อเฮโรดมหาราชมาสู่อำนาจ เมื่อราชวงศ์ฮัสโมเนียนสิ้นพระชนม์ ความเชื่อในผู้นำศาสนาก็พัฒนาขึ้นไปอีก [เว็บ 6]อ้างอิงจากส James C. VanderKam ประเภทสันทรายแสดงทัศนคติเชิงลบต่อมหาอำนาจจากต่างประเทศที่ปกครองแคว้นยูเดีย แต่การปฏิเสธอำนาจเหล่านี้ไม่ใช่สาเหตุเดียวของการพัฒนาแนวสันทราย [17]

ตาม VanderKam "ตำราของ Second Temple ส่วนใหญ่ไม่มีการอ้างอิงถึงผู้นำที่ชั่วร้ายในยุคสุดท้าย" [18] The Animal Apocalypse (ค.ศ. 160 ก่อนคริสตศักราช) เป็นคนแรกที่ทำเช่นนั้น แต่หลังจากนั้น มีเพียงคัมภีร์ของศาสนาคริสต์บางส่วนเท่านั้น และบางตำราที่ไม่ใช่คัมภีร์ของศาสนาคริสต์ แต่มีคำสอนเกี่ยวกับคัมภีร์ของศาสนาคริสต์หรือนิกายเมสสิกาโลจี [19]อ้างอิงจากส VanderKam การขาดคำพาดพิงเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์อาจอธิบายได้ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าแคว้นยูเดียถูกปกครองโดยมหาอำนาจจากต่างประเทศมาหลายศตวรรษ มักจะไม่มีปัญหาใหญ่โต หรือท่าทีเชิงลบของชาวยิวที่มีต่ออำนาจของคนต่างชาติเหล่านี้ [17]

ในสหัสวรรษแรกก่อนคริสตศักราช ในตำรา Qumran เพลงสดุดีของโซโลมอนและอุปมาอุปมัยของเอโนค "ผู้ปกครองทั้งชาวต่างประเทศและชาวพื้นเมืองต่างถูกวิพากษ์วิจารณ์และมีความหวังอยู่บนพระเมสสิยาห์ (หรือพระเมสสิยาห์) ที่จะยุติยุคแห่งความอยุติธรรมในปัจจุบัน [ 17]หลังจากสงครามยิว-โรมันครั้งแรก (ค.ศ. 66-70) ข้อความอย่าง2 บารุคและ4 เอซราสะท้อนถึงความสิ้นหวังของเวลา[17]ภาพและสถานะของพระผู้มาโปรดในข้อความต่าง ๆ ค่อนข้างแตกต่างกัน แต่พระเมสสิยาห์สันทรายเป็นเพียงบางส่วนที่ยกย่องมากกว่าผู้นำที่แสดงไว้ในตำราที่ไม่ใช่สันทราย[20]

Charleswoth ตั้งข้อสังเกตว่าแนวคิดเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์มีอยู่ในพันธสัญญาเดิม pseudepigraphaซึ่งรวมถึงคัมภีร์ของศาสนาคริสต์จำนวนมาก [หมายเหตุ 1]

หนังสือดาเนียล

พระธรรมดาเนียล (กลางคริสต์ศักราชที่ 2 ก่อนคริสตศักราช) ได้รับการอ้างอิงและอ้างอิงโดยทั้งชาวยิวและคริสเตียนในซีอีศตวรรษที่ 1 ว่าเป็นการทำนายเวลาสิ้นสุดที่ใกล้จะมาถึง (21 ) แนวความคิดเรื่องความเป็นอมตะและ การ ฟื้นคืนพระชนม์ที่มีรางวัลสำหรับคนชอบธรรมและการลงโทษสำหรับคนชั่วร้าย มีรากที่ลึกกว่าดาเนียลมาก แต่ข้อความแรกที่ชัดเจนมีอยู่ในบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนั้น: "หลายคนที่หลับใหลใน ผงคลีแห่งแผ่นดินโลกจะตื่นขึ้น บ้างก็ไปสู่ชีวิตนิรันดร์ บ้างก็ให้เกิดความอับอายและการดูถูกเหยียดหยามนิรันดร" (22)หากปราศจากความเชื่อนี้ศาสนาคริสต์ซึ่งการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูมีบทบาทสำคัญ จะหายไป เช่นเดียวกับการเคลื่อนไหวตามบุคคลยิวที่มีเสน่ห์อื่น ๆ ของศตวรรษที่ 1 [23]

1 เอโนช

หนังสือของเอนอ็อค (1 Enoch, [หมายเหตุ 2] 3rd-1st c. ก่อนคริสตศักราช) เป็นงานทางศาสนาสันทราย ใน สมัยโบราณของชาวยิว ซึ่งกำหนดโดยประเพณีของ เอโนคปู่ทวดของโนอาห์ [24] [25]เอโนคมีคำพยากรณ์เกี่ยวกับการครองราชย์พันปีของพระเมสสิยาห์ ส่วนที่เก่ากว่า (ส่วนใหญ่อยู่ใน Book of the Watchers) ของข้อความนี้คาดว่าจะมีตั้งแต่ประมาณ 300 ปีก่อนคริสตศักราช ในขณะที่ส่วนล่าสุด (Book of Parables) น่าจะเป็นศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตศักราช (26)

1 เอโนคเป็นข้อความแรกที่มีแนวคิดเรื่องพระเมสสิยาห์จากสวรรค์ที่มีอยู่ก่อนแล้วซึ่งเรียกว่า "บุตรมนุษย์" [เว็บ 6] 1 เอโนค และ 4 เอซราด้วย เปลี่ยนความคาดหวังของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของดาเนียล 7 ให้กลายเป็น "พระผู้มาโปรดในสวรรค์ผู้สูงส่ง ซึ่งมีบทบาทในการพิพากษาและเปิดศักราชใหม่แห่งสันติภาพและความชื่นชมยินดี" [27]เขาถูกอธิบายว่าเป็นเทวดา[เว็บ 6] [28]ผู้ซึ่ง "ได้รับเลือกและซ่อนไว้กับพระเจ้าก่อนที่โลกจะถูกสร้างขึ้นและจะคงอยู่ในที่ประทับของพระองค์ตลอดไป" [เว็บ 6]พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมของความยุติธรรมและปัญญา ประทับบนบัลลังก์ในสวรรค์ ผู้ซึ่งจะถูกเปิดเผยให้โลกเห็นในวาระสุดท้าย เมื่อพระองค์จะทรงพิพากษาสรรพสัตว์ทั้งหลาย [เว็บ 6] [28]

1 เอโนคมีอิทธิพลในการหล่อหลอมหลักคำสอน ใน พันธสัญญาใหม่ เกี่ยวกับ พระเมสสิยาห์บุตรมนุษย์อาณาจักรแห่งพระ เมสสิ ยาห์คริสเตียนอสูรการฟื้นคืนพระชนม์ [25] [29]

ชื่อ Messianic ของ Dead Sea Scrolls

VanderKam ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่ามีการใช้ชื่อที่หลากหลายสำหรับพระเมสสิยาห์ในDead Sea Scrolls : [30]

พาดพิงเมสสิยานิก

การพาดพิงถึงพระเมสสิยาห์ต่อร่างบางบุคคลรวมถึงเมนาเฮม เบน เฮเซคียาห์ซึ่งตามธรรมเนียมแล้วเกิดในวันเดียวกับที่วิหารที่สองถูกทำลาย [31]

พระเยซู

คริสต์ศาสนายิว

ศาสนาคริสต์เริ่มเป็นนิกายยิวที่นับถือศาสนาคริสต์ คำสอนของพระเยซูส่วนใหญ่เข้าใจได้ง่ายและเป็นที่ยอมรับในแง่ของศาสนายิวในวิหารที่สอง สิ่งที่ทำให้ผู้ติดตามพระเยซูแตกต่างจากชาวยิวคนอื่นๆ คือความเชื่อของพวกเขาในพระเยซูในฐานะพระผู้มาโปรดที่ฟื้นคืนพระชนม์ [32]ในขณะที่ศาสนายูดายโบราณยอมรับพระผู้มาโปรดหลายองค์ สององค์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดคือพระผู้มาโปรดเบนโจเซฟและพระเมสสิยาห์เบนเดวิด ตามประเพณี ศาสนาคริสต์ยอมรับพระเมสสิยาห์สุดท้ายเพียงองค์เดียว หลายคนคงมองว่าพระเยซูเป็นคนเดียวหรือทั้งสองอย่าง [11] [12] [13] [14]ตามคำกล่าวของแลร์รี ฮูร์ทาโด "หลักคริสตวิทยาและการให้ข้อคิดทางวิญญาณที่เปาโลยืนยัน (และร่วมกับคนอื่นๆ ในขบวนการของพระเยซูช่วงแรก) ไม่ใช่การจากไปหรือการก้าวข้ามของลัทธิมาซีฮาของชาวยิวที่อ้างว่าเป็นเอกรงค์ แต่เป็นการแสดงออกที่โดดเด่นภายใน ความหวังของพระเมสสิยาห์ของชาวยิวที่แตกต่างกัน” [33]

การปฏิเสธพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์

ตามคำกล่าวของ ไม โมนิเดสพระเยซูทรงเป็นผู้มีอิทธิพลมากที่สุด และทำให้เกิดความเสียหายมากที่สุดในบรรดา พระผู้มาโปรด จอมปลอมทั้งหมด [34]อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความเชื่อดั้งเดิมของชาวยิวคือพระผู้มาโปรดยังไม่มาและยังไม่ถึงยุค พระเมสสิยาห์ การปฏิเสธพระเยซูโดยสิ้นเชิงในฐานะพระผู้มาโปรดหรือเทพเจ้าไม่เคยเป็นปัญหาสำคัญสำหรับศาสนายิว

ศาสนายิวไม่เคยยอมรับการปฏิบัติตามคำพยากรณ์ที่อ้างว่าศาสนาคริสต์เป็นคุณลักษณะของพระเยซู ศาสนายูดายห้ามการบูชาบุคคลในรูปแบบของการบูชารูปเคารพเนื่องจากความเชื่อหลักของศาสนายูดายเป็นเอกภาพและความเป็นเอกภาพโดยสมบูรณ์ของพระเจ้า [35] [หมายเหตุ 3] อุบายของชาวยิวถือได้ว่าการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์จะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เฉพาะที่ยังไม่เกิดขึ้น รวมถึงการกลับมาของชาวยิวในบ้านเกิดและการสร้างพระวิหารขึ้นใหม่ ยุคเมสสิยาห์ของ สันติสุข[36]และความเข้าใจในระหว่างที่ "ความรู้เกี่ยวกับพระเจ้า" เติมเต็มแผ่นดินโลก" [37]และเนื่องจากชาวยิวเชื่อว่าไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงที่พระเยซูทรงพระชนม์อยู่ (และไม่เคยเกิดขึ้นภายหลัง) เขาจึงไม่ใช่พระเมสสิยาห์

ทัศนะตามประเพณีของพระเยซูเป็นไปในทางลบเป็นส่วนใหญ่ (ดู: โทเลดอต เยชู เรื่องราวที่พรรณนาพระเยซูว่าเป็นผู้หลอกลวง) แม้ว่าในยุคกลางยูดาห์ ฮาเลวีและไมโมนิเดสมองว่าพระเยซูทรงเป็นผู้เตรียมการที่สำคัญสำหรับลัทธิเทวนิยม องค์เดียวแบบสากลในอนาคต ของยุคเมสสิยาห์ . นักคิดชาวยิวสมัยใหม่บางคนซึ่งเริ่มต้นในศตวรรษที่ 18 ร่วมกับจาค็อบ เอ็มเดนและนักปฏิรูปโมเสส เมนเด ลโซห์ น ได้โต้แย้งอย่างเห็นอกเห็นใจว่าประวัติศาสตร์พระเยซูอาจใกล้ชิดกับศาสนายิวมากกว่าที่พระวรสารหรือเรื่องราวตามประเพณีของชาวยิวจะระบุ

มุมมองหลังพระวิหารและยุคกลาง

ทัลมุด

คัมภีร์ ลมุดกล่าวถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์อย่างกว้างขวาง (Sanhedrin 98a–99a, et al.) และอธิบายถึงช่วงเวลาแห่งอิสรภาพและสันติภาพ ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาแห่งความดีงามสูงสุดสำหรับชาวยิว Tractate Sanhedrin มีการอภิปรายยาวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่นำไปสู่การเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ [หมายเหตุ 4]ลมุดเล่าเรื่องมากมายเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ ซึ่งบางเรื่องเป็นตัวแทนของรับบีลมุดที่มีชื่อเสียงเมื่อได้รับการมาเยือนส่วนตัวจากศาสดาเอลียาห์และพระเมสสิยาห์ [หมายเหตุ 5]

ไมโมนิเดส

ไม โมนิเดสนักปราชญ์ชาวยิวผู้มีอิทธิพลได้กล่าวถึงพระผู้มาโปรดในMishneh Torahของเขา ซึ่งเป็นบทสรุป 14 เล่มเกี่ยวกับกฎหมายของชาวยิวในส่วน ฮิลคอต เมลาคิม อู มิลชาโมเตเฮ ม บทที่ 11 & 12 [หมายเหตุ 6]ตามคำกล่าวของไมโมนิเดสพระเยซูแห่งนาซาเร็ธไม่ใช่พระเมสสิยาห์ตามที่คริสเตียนอ้าง [หมายเหตุ 7]

การสืบสวนของสเปน

หลังจากการขับไล่ชาวยิวออกจากสเปนในปี ค.ศ. 1492 พระรับบีชาวสเปนจำนวนมาก เช่นอับราฮัม เบน เอลิเอเซอร์ ฮาเลวีเชื่อว่าปี ค.ศ. 1524 จะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคเมสสิยาห์และพระเมสสิยาห์เองจะปรากฏในปี ค.ศ. 1530–31 [39]

มุมมองชาวยิวร่วมสมัย

ศาสนายิวออร์โธดอกซ์

ศาสนายิวออร์โธดอกซ์รักษาหลักศรัทธา 13 ประการ ตามที่ไม โมไนเดสกำหนดไว้ในบทนำของบทเฮเลคแห่งมิชนาโตราห์ [ ต้องการอ้างอิง ]หลักการแต่ละข้อเริ่มต้นด้วยคำว่าAni Maamin (ฉันเชื่อ) หมายเลข 12 เป็นหลักการหลักที่เกี่ยวข้องกับMashiach ชาวยิวออร์โธดอกซ์เชื่ออย่างเคร่งครัดในพระเมสสิยาห์ ชีวิตหลังความตาย และการฟื้นฟูดินแดนแห่งพันธสัญญา : [40] [41]

ฉันเชื่อด้วยศรัทธาอย่างเต็มที่ในการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ และถึงแม้เขาจะรอ ฉันก็รอการมาของเขาทุกวัน [หมายเหตุ 8]

ฮาซิดิก ยูดาย

ชาวยิว Hasidicมักจะมีความเชื่อที่แข็งแกร่งและหลงใหลเป็นพิเศษในความรวดเร็วของการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ และในความสามารถของการกระทำของพวกเขาเพื่อเร่งการมาถึงของพระองค์ เนื่องจากความเคร่งศาสนา สติปัญญา และความสามารถในการเป็นผู้นำของ Hasidic Masters บางครั้งสมาชิกของชุมชน Hasidic มักจะถือว่ากลุ่มราชวงศ์ของพวกเขาเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับพระเมสสิยาห์ ชาวยิวหลายคน (ดู คำอธิบาย ของ Bartenuraเกี่ยวกับMegillat Rutและการ ตอบสนอง Halakhicของ The Ch'sam SoferบนChoshen Mishpat[ฉบับที่ 6] บทที่ 98 ซึ่งมุมมองนี้ชัดเจน) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Hasidim ยึดมั่นในความเชื่อที่ว่ามีคนเกิดแต่ละรุ่นที่มีศักยภาพที่จะกลายเป็นพระเมสสิยาห์หากชาวยิวรับประกันการมาของเขา ผู้สมัครนี้เป็นที่รู้จักในนามTzadik Ha-Dorซึ่งหมายถึงTzaddik of the Generation อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มที่จะระบุชื่อผู้สมัครน้อยลง

ลัทธิเมสเสนียดชบา

รับบีMenachem Mendel Schneerson , Rebbe คนสุดท้ายของChabad-Lubavitchประกาศบ่อยครั้งว่าพระเมสสิยาห์อยู่ใกล้มาก กระตุ้นให้ทุกคนสวดอ้อนวอนเพื่อการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์และทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อเร่งการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ด้วยการกระทำที่เมตตามากขึ้น เริ่มต้นในช่วงปลายยุค 60 Rebbe เรียกสาวกของเขาให้เข้าไปพัวพันกับกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำยุคเมสสิยาห์ของชาวยิว [ 43 ]ซึ่งนำไปสู่การโต้เถียงกันเกี่ยวกับความเชื่อของเมสสิอานิคของ Chabad [44] Chabad Hasidim บางคนเรียกว่าmashichists "ยังไม่ยอมรับการจากไปของ Rebbe" [45]และแม้หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว ก็ถือว่าพระองค์เป็น 'พระมหากษัตริย์พระเมสสิยาห์' และ 'โมเสสแห่งยุค' ซึ่งทรงรอคอยการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์

"คำถาม Chabad-Messianic", [46]เกี่ยวกับ Moshiach ที่ตายแล้วได้รับการปราศรัยคัดค้านจาก มุมมองของ halachic โดยเจ้าหน้าที่ ออร์โธดอกซ์ที่มีชื่อเสียงหลายคนรวมถึงผู้นำจากสถาบันAshkenaziที่ไม่ใช่ Hasidic ลิทัวเนีย ( Litvak ) Ponevezh yeshivaในBnei Brakประเทศอิสราเอลและถูกต่อต้านอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งของ เยชิวาส โชเฟต ซ์ ไชม์ (RSA) ในนิวยอร์กและของRabbinical Council of America

ยูดายอนุรักษ์นิยม

Emet Ve-Emunahคำแถลงหลักการของขบวนการอนุรักษ์นิยมกล่าวต่อไป นี้:

เนื่องจากไม่มีใครสามารถพูดได้อย่างแน่นอนว่าจะเกิดอะไรขึ้น "ในวันข้างหน้า" เราแต่ละคนมีอิสระที่จะจินตนาการถึงนิมิตส่วนตัว ... แม้ว่าพวกเราบางคนยอมรับว่าการคาดเดาเหล่านี้เป็นความจริงอย่างแท้จริง แต่พวกเราหลายคนเข้าใจว่าเป็นการอุปมาอย่างประณีต .. สำหรับประชาคมโลก เราฝันถึงยุคที่สงครามจะถูกยกเลิก เมื่อความยุติธรรมและความเมตตาคือสัจธรรมของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและระหว่างประเทศ และเมื่อใด ในคำพูดของอิสยาห์ (11:9) "...แผ่นดินจะเต็ม โดยทรงรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนน้ำที่ท่วมทะเล" สำหรับคนของเรา เราฝันถึงการรวมตัวของชาวยิวทั้งหมดไปยังไซอันซึ่งเราสามารถเป็นเจ้าแห่งโชคชะตาของเราอีกครั้งและแสดงความเป็นอัจฉริยะที่โดดเด่นของเราในทุกด้านของชีวิตชาติของเรา.... เรายืนยันคำพยากรณ์ของอิสยาห์ (2:3) ว่า " ...โทราห์จะออกมาจากศิโยน พระวจนะของพระเจ้าจากกรุงเยรูซาเล็ม ... เราไม่รู้ว่าพระเมสสิยาห์จะเสด็จมาเมื่อใด ไม่ว่าพระองค์จะทรงเป็นมนุษย์ที่มีเสน่ห์ดึงดูด หรือเป็นสัญลักษณ์ของการไถ่มนุษยชาติจากความชั่วร้ายของโลก ศาสนายิวสอนเราว่ามนุษย์ทุกคนต้องดำเนินชีวิตราวกับว่าเขาหรือเธอแต่ละคนมีความรับผิดชอบในการทำให้เกิดยุคแห่งพระเมสสิยาห์ ยิ่งไปกว่านั้น เราสะท้อนคำพูดของไมโมนิเดสตามผู้เผยพระวจนะฮาบากุก (2:3) ว่าถึงแม้เขาอาจจะรอ แต่เรารอเขาทุกวัน แต่ละคนมีหน้าที่ทำให้เกิดยุคพระเมสสิยาห์ ยิ่งไปกว่านั้น เราสะท้อนคำพูดของไมโมนิเดสตามผู้เผยพระวจนะฮาบากุก (2:3) ว่าถึงแม้เขาอาจจะรอ แต่เรารอเขาทุกวัน แต่ละคนมีหน้าที่ทำให้เกิดยุคพระเมสสิยาห์ ยิ่งไปกว่านั้น เราสะท้อนคำพูดของไมโมนิเดสตามผู้เผยพระวจนะฮาบากุก (2:3) ว่าถึงแม้เขาอาจจะรอ แต่เรารอเขาทุกวัน[47]

นักปฏิรูปและปฏิรูปศาสนายิว

ปฏิรูปศาสนายูดายและ นิกาย ฟื้นฟูศาสนายูดายโดยทั่วไปไม่ยอมรับความคิดที่ว่าจะมีพระเมสสิยาห์ บางคนเชื่อว่าอาจมีบางประเภทของยุคพระเมสสิยาห์ ( โลกที่จะมาถึง ) ในแง่ของยูโทเปียซึ่งชาวยิวทุกคนมีหน้าที่ต้องดำเนินการ (ตามประเพณีของTikkun olam ) ในปี พ.ศ. 2542 การประชุมกลางของแรบไบอเมริกันซึ่งเป็นหน่วยงานอย่างเป็นทางการของแรบไบอเมริกันปฏิรูป ได้ประพันธ์ "คำชี้แจงของหลักการเพื่อการปฏิรูปศาสนายิว" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายและกำหนดสถานะทางจิตวิญญาณของศาสนายิวปฏิรูปสมัยใหม่ [หมายเหตุ 9]

การคำนวณลักษณะที่ปรากฏ

ตามคัมภีร์มุด[ 49] Midrash [ 50]และZohar [ 51] 'เส้นตาย' ที่พระเมสสิยาห์ต้องปรากฏคือ6000 ปีนับจากการสร้าง (ประมาณปี 2240 ในปฏิทินเกรกอเรียนแม้ว่าการคำนวณจะแตกต่างกันไป) . [หมายเหตุ 10]การอธิบายอย่างละเอียดในหัวข้อนี้มีนักวิชาการชาวยิวทั้งต้นและปลายจำนวนมาก รวมทั้งRamban , [55] Isaac Abrabanel , [56] Abraham Ibn Ezra , [57] Rabbeinu Bachya , [58] the Vilna Gaon, [59] Lubavitcher Rebbe , [60] the Ramchal , [61] Aryeh Kaplan , [62]และRebbetzin Esther Jungreis [63]

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 1. The Old Testament pseudepigrapha and the New Testament: หน้า 111 James H. Charlesworth – 1985 "การสัมมนามุ่งเน้นไปที่การประเมินความสำคัญของชื่อพระเมสสิยาห์ต่างๆ และแนวคิดในพันธสัญญาเดิม Pseudepigrapha และความสำคัญของการสัมมนานี้เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นของ ต้นกำเนิดของคริสต์ศาสนา"
 2. มีหนังสืออีกสองเล่มชื่อ "Enoch": 2 Enoch , รอดตายเฉพาะใน Old Slavonic (อังกฤษ. trans. โดย RH Charles 1896) และ 3 Enoch (รอดตายในภาษาฮีบรู , c. 5 ถึง 6 CE)
 3. ความเชื่อในความเป็นพระเจ้าของพระเยซูไม่สอดคล้องกับศาสนายิว:
  • "ประเด็นคือสิ่งนี้: คริสต์วิทยาทั้งมวลของคริสตจักร - ความซับซ้อนทั้งหมดของหลักคำสอนเกี่ยวกับพระบุตรของพระเจ้าที่สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อช่วยมนุษยชาติจากบาปและความตาย - เข้ากันไม่ได้กับศาสนายูดาย และไม่ต่อเนื่องกับศาสนาฮีบรูที่ มาก่อน" Rayner, John D. ความเข้าใจของชาวยิวในโลก , Berghahn Books, 1998, p. 187. ISBN  1-57181-974-6
  • "นอกเหนือจากความเชื่อในพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ ศาสนาคริสต์ได้เปลี่ยนแปลงแนวความคิดพื้นฐานที่สุดมากมายของศาสนายิว" แคปแลน, อารี . กวีนิพนธ์ Aryeh Kaplan: เล่มที่ 1, การอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับความคิดและการปฏิบัติของชาวยิว , Mesorah Publication, 1991, p. 264. ISBN 0-89906-866-9 
  • "... หลักคำสอนของพระคริสต์เคยเป็นและจะยังคงแปลกไปจากความคิดทางศาสนาของชาวยิว" Wylen, Stephen M. Settings of Silver: An Introduction to Judaism , Paulist Press, 2000, หน้า. 75. ISBN 0-8091-3960-X 
  • “อย่างไรก็ตาม สำหรับชาวยิว รูปแบบใดก็ตามของshitufเท่ากับการบูชารูปเคารพในความหมายที่สมบูรณ์ที่สุดของคำ ไม่มีทางที่ชาวยิวจะยอมรับพระเยซูเป็นเทพ ผู้ไกล่เกลี่ย หรือผู้ช่วยให้รอด (พระเมสสิยาห์) หรือแม้แต่ในฐานะที่เป็น ผู้เผยพระวจนะโดยไม่ทรยศต่อศาสนายิว" Schochet, รับบีเจ. เอ็มมานูเอล (29 กรกฎาคม 2542) “ศาสนายูดายไม่มีที่สำหรับคนทรยศรากเหง้า” . ข่าวยิวของแคนาดา เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 20 มีนาคม 2544 . สืบค้นเมื่อ11 มีนาคม 2558 .
  ยูดายและพระเยซูไม่ผสม (foundationstone.com)
  • “ถ้าคุณเชื่อว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาห์ ตายเพราะบาปของคนอื่น เป็นบุตรที่พระเจ้าเลือก หรือหลักความเชื่อของคริสเตียน คุณไม่ใช่ชาวยิว คุณเป็นคริสเตียน ระยะเวลา” ( Jews for Jesus: Who's Who & What's What Archived 2006-11-23 ที่Wayback Machineโดย รับบีซูซานกรอสแมน (beliefnet - virtualtalmud) 28 สิงหาคม 2549)
  • “เป็นเวลาสองพันปีที่ชาวยิวปฏิเสธคำกล่าวอ้างที่ว่าพระเยซูทรงทำตามคำพยากรณ์ของพระเมสสิยาห์ของพระคัมภีร์ฮีบรู เช่นเดียวกับข้ออ้างที่เคร่งครัดเกี่ยวกับพระองค์โดยบรรพบุรุษของคริสตจักร - ว่าเขาเกิดจากพรหมจารี บุตรของพระเจ้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ พระตรีเอกภาพของพระเจ้าและฟื้นคืนพระชนม์หลังจากการสิ้นพระชนม์ ... เป็นเวลาสองพันปีที่ความปรารถนาสำคัญของศาสนาคริสต์คือการเป็นเป้าหมายของชาวยิวซึ่งการเปลี่ยนใจเลื่อมใสจะแสดงให้เห็นว่าพวกเขายอมรับว่าพระเยซูได้ปฏิบัติตามคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ของพวกเขาเอง " ( Jewish Views of Jesusโดย Susannah Heschel ในJesus In The World's Faiths: Leading Thinkers From Five Faiths Reflect On His Meaningโดย Gregory A. Barker บรรณาธิการ (Orbis Books, 2005) ISBN 1-57075-573-6 . p. 149) 
  • “ไม่มีชาวยิวคนใดที่ยอมรับพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ เมื่อมีคนให้คำมั่นในความเชื่อนั้น พวกเขาจะกลายเป็นคริสเตียน มันเป็นไปไม่ได้ที่คนๆ หนึ่งจะเป็นทั้งคริสเตียนและยิว” ( ทำไมชาวยิวไม่ยอมรับพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์?โดย รับบี แบร์รี ดอฟ เลอร์เนอร์)
 4. ^ " R. Johananกล่าวว่า: เมื่อคุณเห็นคนรุ่นหลังลดน้อยลงไป จงหวังสำหรับเขา [พระเมสสิยาห์] ตามที่เขียนไว้ว่า "และเจ้าจะทรงช่วยคนที่ทุกข์ยากให้รอดได้"[II ซามูเอล 22:28] R. Johanan กล่าวว่า: เมื่อท่านเห็นคนรุ่นหนึ่งที่ประสบปัญหามากมายเหมือนริมแม่น้ำ จงรอคอยเขาตามที่เขียนไว้ว่า "เมื่อศัตรูเข้ามาอย่างน้ำท่วม พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะยกธงขึ้นต่อสู้เขา" ซึ่งตามมา โดย "และพระผู้ไถ่จะเสด็จมาที่ศิโยน"

  อาร์ โยฮานันยังกล่าวอีกว่า: บุตรของดาวิดจะมาในชั่วอายุที่ทั้งชอบธรรมหรือชั่วร้ายทั้งสิ้นเท่านั้นในชั่วอายุที่ชอบธรรมโดยสิ้นเชิงตามที่เขียนไว้ว่า “ชนชาติของเจ้าจะเป็นคนชอบธรรมทุกคนเช่นกัน พวกเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดกเป็นนิตย์”หรือชั่วร้ายโดยสิ้นเชิง- ตามที่เขียนไว้ว่า "และเขาเห็นว่าไม่มีมนุษย์และสงสัยว่าไม่มีผู้วิงวอน"; และมีคำเขียนไว้ [ในที่อื่น] ว่า "เพื่อตัวฉันเอง แม้เพื่อประโยชน์ของตัวฉันเอง ฉันก็จะทำ" [38]
 5. ^ ร. โจชัว ข. เลวีพบเอลียาห์ยืนอยู่ตรงทางเข้าของร. สิเมโอน ข. สุสานของโยไฮ เขาถามเขาว่า: "ฉันมีส่วนในโลกหน้าหรือไม่" เขาตอบว่า "ถ้าอาจารย์ท่านนี้ต้องการ" ร. โจชัว ข. เลวีกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเห็นสอง แต่ได้ยินเสียงหนึ่งในสาม” พระองค์ตรัสถามเขาว่า "เมื่อไรพระเมสสิยาห์จะเสด็จมา" — “ไปถามเขาเอง” คือคำตอบของเขา “เขานั่งอยู่ที่ไหน” - "ที่ทางเข้า." — “และฉันจะจำเขาได้ด้วยเครื่องหมายอะไร” - เขานั่งในหมู่คนโรคเรื้อนที่ยากจน: ทุกคนแก้ [พวกเขา] ทั้งหมดทันทีและรวมเข้าด้วยกันในขณะที่เขาแก้และ rebandages แยกกัน [ก่อนที่จะปฏิบัติต่อ] คิด ฉันควรจะต้องการ [มัน เป็นเวลาสำหรับการปรากฏตัวของฉันในฐานะพระเมสสิยาห์ ฉันต้องไม่ล่าช้า [โดยต้องพันแผลเป็นจำนวน]" พระองค์จึงเสด็จเข้าไปกราบทูลว่า “สวัสดี อาจารย์และอาจารย์” “สันติสุขจงมีแด่ท่าน โอ บุตรของเลวี” เขาตอบ “จะมาเมื่อไหร่ครับอาจารย์” เขาถาม "วันนี้" คือคำตอบของเขา เมื่อกลับไปหาเอลียาห์ คนหลังก็ถามว่า “เขาพูดอะไรกับเจ้า?” — “สันติสุขจงมีแด่เจ้า โอ บุตรของเลวี” เขาตอบ จากนั้นเขา [เอลียาห์] ตั้งข้อสังเกตว่า "ด้วยเหตุนี้เขาจึงรับรองกับเจ้าและบิดาของเจ้าในเรื่อง [ส่วนหนึ่งในโลก]" “เขาพูดเท็จกับฉัน” เขาพูดต่อ “ระบุว่าเขาจะมาวันนี้ แต่ไม่ได้มา” เขา [เอลียาห์] ตอบเขาว่า "นี่คือสิ่งที่เขาพูดกับคุณว่าวันนี้ถ้าพวกคุณจะฟังเสียงของเขา" “จะมาเมื่อไหร่ครับอาจารย์” เขาถาม "วันนี้" คือคำตอบของเขา เมื่อกลับไปหาเอลียาห์ คนหลังก็ถามว่า “เขาพูดอะไรกับเจ้า?” — “สันติสุขจงมีแด่เจ้า โอ บุตรของเลวี” เขาตอบ จากนั้นเขา [เอลียาห์] ตั้งข้อสังเกตว่า "ด้วยเหตุนี้เขาจึงรับรองกับเจ้าและบิดาของเจ้าในเรื่อง [ส่วนหนึ่งในโลก]" “เขาพูดเท็จกับฉัน” เขาพูดต่อ “ระบุว่าเขาจะมาวันนี้ แต่ไม่ได้มา” เขา [เอลียาห์] ตอบเขาว่า "นี่คือสิ่งที่เขาพูดกับคุณว่าวันนี้ถ้าพวกคุณจะฟังเสียงของเขา" “จะมาเมื่อไหร่ครับอาจารย์” เขาถาม "วันนี้" คือคำตอบของเขา เมื่อกลับไปหาเอลียาห์ คนหลังก็ถามว่า “เขาพูดอะไรกับเจ้า?” — “สันติสุขจงมีแด่เจ้า โอ บุตรของเลวี” เขาตอบ จากนั้นเขา [เอลียาห์] ตั้งข้อสังเกตว่า "ด้วยเหตุนี้เขาจึงรับรองกับเจ้าและบิดาของเจ้าในเรื่อง [ส่วนหนึ่งในโลก]" “เขาพูดเท็จกับฉัน” เขาพูดต่อ “ระบุว่าเขาจะมาวันนี้ แต่ไม่ได้มา” เขา [เอลียาห์] ตอบเขาว่า "นี่คือสิ่งที่เขาพูดกับคุณว่าวันนี้ถ้าพวกคุณจะฟังเสียงของเขา"[38]
 6. ^ ไมโมนิเดส เขียน:
  • “กษัตริย์ผู้ถูกเจิมถูกกำหนดให้ลุกขึ้นและฟื้นฟูอาณาจักร Davidic ให้กลับคืน มาสู่อำนาจอธิปไตยครั้งแรก พระองค์จะทรงสร้างพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มและรวบรวมชาวอิสราเอลที่หลงผิด มารวมกัน กฎหมายทั้งหมดจะกลับมาในสมัยของพระองค์เหมือนเมื่อก่อน : มีการ ถวายเครื่องบูชาและปีสะบาโตและ ปี กาญจนาภิเษกตามศีลทั้งหมดที่กล่าวถึงในโตราห์ . ใครก็ตามที่ไม่เชื่อในเขาหรือใครก็ตามที่ไม่รอการมาของเขาไม่เพียง แต่เขาจะท้าทายผู้เผยพระวจนะคนอื่น ๆ แต่โตราห์และโมเสส ด้วยคุณครูของเรา. สำหรับโทราห์เป็นพยานเกี่ยวกับเขาดังนี้: "และพระยา ห์เว ห์พระเจ้า ของคุณ จะส่งคืนผู้ที่กลับมาของคุณและจะแสดงความเมตตาและจะกลับไปรวบรวมคุณ ... หากผู้หลงทางของคุณจะอยู่ที่ขอบฟ้า ... และพระองค์ จะนำท่าน" เป็นต้น ( เฉลยธรรมบัญญัติ 30:3–5)"
  • “คำเหล่านี้ซึ่งระบุไว้อย่างชัดแจ้งในโตราห์ ครอบคลุมและรวมถึงคำทั้งหมดที่พูดโดยผู้เผยพระวจนะทั้งหมด ในส่วนของโตราห์ที่อ้างถึงบาลาอัมก็มีการระบุไว้เช่นกัน และเขาได้พยากรณ์เกี่ยวกับผู้ถูกเจิมทั้งสองที่นั่น: ผู้ถูกเจิมคนแรกคือดาวิดผู้ทรงช่วยอิสราเอลให้พ้นจากการกดขี่ของพวกเขา และผู้ถูกเจิมคนสุดท้ายจะลุกขึ้นยืนจากบรรดาวงศ์วานของเขา และช่วยอิสราเอลในที่สุด นี่คือสิ่งที่เขาพูด ( กันดารวิถี 24:17–18 ): "เรา เห็นเขาแต่ไม่ใช่ตอนนี้" - นี่คือดาวิด "ฉันเห็นเขา แต่ไม่ใกล้" - นี่คือกษัตริย์ผู้ถูกเจิม "ดาวดวงหนึ่งพุ่งออกมาจากยาโคบ " - นี่คือเดวิด "และตราสินค้าจะลุกขึ้นจากอิสราเอล" – นี่คือกษัตริย์ผู้ถูกเจิม "และพระองค์จะทรงทุบขอบ โมอับ" – นี่คือดาวิด ตามที่กล่าวว่า: "... และเขาได้ตีโมอับและวัดพวกเขาด้วยเชือก" ( 2 ซามูเอล 8:2) "และเขาจะถอนรากถอนโคนลูกหลานของSeth ทั้งหมด " – นี่คือกษัตริย์ผู้ถูกเจิมของ ซึ่งถูกกล่าวว่า: "และการปกครองของเขาจะมาจากทะเลถึงทะเล" ( เศคาริยาห์ 9:10) "และเอโดมจะถูกครอบครอง" - นี่คือดาวิดดังนั้น: "และเอโดมก็กลายเป็นทาสของดาวิด ฯลฯ " (2 ซามูเอล 8:6); "และ Seir จะถูกศัตรูเข้าครอบงำ" - นี่คือกษัตริย์ผู้ถูกเจิมดังนั้น: "และผู้ช่วยให้รอดจะขึ้นไปบนภูเขาศิโยนเพื่อตัดสินภูเขาเอซาวและราชอาณาจักรจะเป็นของพระเจ้า " ( โอบาดีห์ 1:21)"
  • "และโดยเมืองลี้ภัย กล่าวว่า: "และหากพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะขยายอาณาเขตของคุณให้กว้างขึ้น ... เจ้าจะเพิ่มอีกสามเมืองสำหรับเจ้า" เป็นต้น ( เฉลยธรรมบัญญัติ 19:8–9) บัดนี้สิ่งนี้ไม่เคย ได้เกิดขึ้นแล้ว และพระผู้บริสุทธิ์มิได้ทรงสั่งเสียเปล่า ๆ แต่ถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะ เรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องมีหลักฐาน เพราะหนังสือของเขามีประเด็นนี้เต็มไปหมด”
  • “อย่าคิดว่ากษัตริย์ผู้ถูกเจิมจะต้องทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญและสร้างสิ่งใหม่ ๆ ในโลกหรือชุบชีวิตคนตายและอื่น ๆ เรื่องนี้ไม่เป็นเช่นนั้น: สำหรับรับบีอากิวาเป็นปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ของปราชญ์ของมิชนาห์และเขา เป็นผู้ช่วยนักรบของกษัตริย์บาร์ กอกบา และอ้างว่าตนเป็นกษัตริย์ผู้ถูกเจิม เขาและปราชญ์ ทั้งหลาย ในรุ่นของเขาถือว่าเขาเป็นกษัตริย์ผู้ถูกเจิม จนกระทั่งเขาถูกฆ่าตายด้วยบาป เพียงแต่เมื่อเขาถูกฆ่า พวกเขารู้ดีว่า เขาไม่ได้ ปราชญ์ถามเขาไม่ปาฏิหาริย์หรือสัญญาณ ... "
  • “และหากกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งขึ้นมาจากวงศ์วานของดาวิดศึกษาโทราห์และ ปฏิบัติ ตามพระบัญญัติเหมือนอย่างดาวิด บิดาของเขา ตามหนังสือโทราห์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจาและเขาจะกระตุ้นให้คนอิสราเอลทั้งหมดปฏิบัติตามนั้นและเสริมกำลังการละเมิดในการถือปฏิบัติ และจะสู้รบในสงคราม [ของพระเจ้า] ของ Hashem อันนี้ต้องได้รับการปฏิบัติประหนึ่งว่าเป็นผู้ได้รับการเจิม หากเขาประสบความสำเร็จและสร้างวิหารศักดิ์สิทธิ์ในที่ที่เหมาะสมและรวบรวมชาวอิสราเอลที่กระจัดกระจายไปพร้อมกัน ผู้นี้เป็นผู้ถูกเจิมอย่างแท้จริง อย่างหนึ่งอย่างแน่นอน แล้วพระองค์จะทรงซ่อมโลกทั้งโลกเพื่อบูชาองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกัน ดังที่ตรัสว่า “เพราะฉะนั้นเราจะหันลิ้นอันแจ่มแจ้งแก่บรรดาประชาชาติ ให้เรียกคนทั้งปวงในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าและนมัสการพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไหล่ ( เศฟันยาห์3:9)"
  • “แต่หากเขาไม่ประสบความสำเร็จถึงระดับนี้ หรือหากเขาถูกฆ่าตาย ก็จะรู้ว่าเขาไม่ใช่คนนี้ที่โตราห์สัญญากับเรา และแท้จริงเขาเป็นเหมือนกษัตริย์ที่เหมาะสมและดีงามทั้งปวงของราชวงศ์ดาวิด ได้สิ้นพระชนม์แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตั้งพระองค์ขึ้นเพื่อประลองประชาราษฎร์ด้วยพระองค์เองดังนี้ว่า “นักปราชญ์บางคนจะสะดุดล้มในการอธิบายถ้อยคำเหล่านี้ และในการอธิบายและตีความว่าเมื่อไรอวสานจะมาถึง เพราะยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดไว้” ( ดาเนียล 11:35)”
 7. "ส่วนพระเยซูชาวนาซาเร็ธ ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ถูกเจิมและถูกศาลซันเฮดรินประณาม ดาเนียลได้พยากรณ์เกี่ยวกับเขาไว้แล้วดังนี้ว่า 'และลูกหลานของพวกกบฏของประชาชนของคุณจะตั้งตัวขึ้นเพื่อพยากรณ์และจะสะดุด ' Maimonides Mishneh Torah , Sefer Shofetim, Melachim uMilchamot, Chapter 11, Halacha 4. Chabad แปลโดย Eliyahu Touge จะมีสิ่งกีดขวางที่ใหญ่กว่านี้หรือไม่? ผู้เผยพระวจนะทั้งหมดกล่าวว่าผู้ถูกเจิมช่วยอิสราเอลและช่วยชีวิตพวกเขารวบรวมผู้หลงทางของพวกเขา คนและเสริมสร้าง mitzvot ของพวกเขาในขณะที่สิ่งนี้ทำให้อิสราเอลสูญเสียดาบและกระจายส่วนที่เหลือของพวกเขาและทำให้อับอายขายหน้าและเปลี่ยนอัตเตารอตและทำให้โลกส่วนใหญ่หลงผิดบูชาพระเจ้าอื่นนอกเหนือจากพระเจ้า แต่จิตใจของมนุษย์ไม่มีอำนาจที่จะเข้าถึงความคิดของพระผู้สร้าง เพราะความคิดและวิถีทางของพระองค์ไม่เหมือนกับความคิดของเรา เรื่องทั้งหมดนี้ของเยชูชาวนาซาเร็ธและของมูฮัมหมัดที่ยืนขึ้นหลังจากเขา มีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อปูทางให้กษัตริย์ผู้ถูกเจิมเท่านั้น และเพื่อซ่อมแซมโลกทั้งโลกเพื่อนมัสการพระเจ้าด้วยกันดังนี้: 'เพราะฉะนั้นฉันจะหันลิ้นที่ชัดเจนไป บรรดาประชาชาติให้เรียกคนทั้งปวงในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าและนมัสการพระองค์ด้วยไหล่ข้างเดียว'" "เป็นอย่างไรบ้าง? โลกทั้งโลกเต็มไปด้วยประเด็นของผู้ถูกเจิม โตราห์และธรรมบัญญัติ และประเด็นเหล่านี้ได้แพร่กระจายไปยังเกาะที่ห่างไกลและในหลายประเทศที่ยังไม่ได้เข้าสุหนัตในใจ และพวกเขาอภิปรายประเด็นเหล่านี้และกฎหมายของโตราห์ เหล่านี้กล่าวว่า: กฎเหล่านี้เป็นความจริง แต่หมดอายุแล้วในทุกวันนี้ และไม่ได้ปกครองเพื่อคนรุ่นต่อ ๆ ไป; ในขณะที่คนอื่นพูดว่า: มีชั้นความลับอยู่ในนั้นและพวกเขาไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างแท้จริงและพระเมสสิยาห์เสด็จมาและเปิดเผยความหมายที่เป็นความลับของพวกเขา แต่เมื่อกษัตริย์ผู้ถูกเจิมจะลุกขึ้นและประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง และจะถูกยกขึ้นและยกขึ้น พวกเขาทั้งหมดหันกลับมาและรู้ว่าบรรพบุรุษของพวกเขาได้รับความเท็จเป็นมรดก และศาสดาพยากรณ์และบรรพบุรุษของพวกเขาได้ทำให้พวกเขาหลงทาง” ในขณะที่คนอื่นพูดว่า: มีชั้นความลับอยู่ในนั้นและพวกเขาไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างแท้จริงและพระเมสสิยาห์เสด็จมาและเปิดเผยความหมายที่เป็นความลับของพวกเขา แต่เมื่อกษัตริย์ผู้ถูกเจิมจะลุกขึ้นและประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง และจะถูกยกขึ้นและยกขึ้น พวกเขาทั้งหมดหันกลับมาและรู้ว่าบรรพบุรุษของพวกเขาได้รับความเท็จเป็นมรดก และศาสดาพยากรณ์และบรรพบุรุษของพวกเขาได้ทำให้พวกเขาหลงทาง” ในขณะที่คนอื่นพูดว่า: มีชั้นความลับอยู่ในนั้นและพวกเขาไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างแท้จริงและพระเมสสิยาห์เสด็จมาและเปิดเผยความหมายที่เป็นความลับของพวกเขา แต่เมื่อกษัตริย์ผู้ถูกเจิมจะลุกขึ้นและประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง และจะถูกยกขึ้นและยกขึ้น พวกเขาทั้งหมดหันกลับมาและรู้ว่าบรรพบุรุษของพวกเขาได้รับความเท็จเป็นมรดก และศาสดาพยากรณ์และบรรพบุรุษของพวกเขาได้ทำให้พวกเขาหลงทาง”
 8. ^ אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמה מה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא ‎ Ani
  Maamin'lemunah B'emunah' V'af al pi sheyitmahmehah im kol zeh achake lo b'chol ยม เชยาโว
 9. ในคำอธิบายที่ต่อท้ายแท่นนั้น กล่าวว่า "แท่นบูชาปี 1885 Pittsburgh Platform ปฏิเสธความหวังดั้งเดิมของชาวยิวในการที่รัชทายาทของกษัตริย์ David จะเกิดขึ้นเมื่อโลกพร้อมที่จะยอมรับว่าทายาทเป็นผู้ถูกเจิม (ความหมายดั้งเดิมของ mashiach, anglicized เป็น "พระเมสสิยาห์") ตัวเลขนี้จะปกครองในพระนามของพระเจ้าเหนือทุกคนและนำไปสู่ช่วงเวลาแห่งความยุติธรรม ความจริง และสันติในที่สุด ใน Avot คำอธิษฐานแรกของ Amidah นักปฏิรูปได้เปลี่ยนความหวังของหนังสือสวดมนต์สำหรับการไป- el, ผู้ไถ่, เพื่อ geulah, การไถ่ถอน เดิมความคิดนี้สะท้อนมุมมองของ Georg Wilhelm Friedrich Hegelและนักปรัชญาโพซิติวิสต์ชาวฝรั่งเศสที่สังคมเจริญสติปัฏฐานมากขึ้น เหตุการณ์หายนะในครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 ทำลายความเชื่อนั้น และชาวยิวที่ปฏิรูปส่วนใหญ่มองว่ายุคเมสสิยาห์เป็นช่วงเวลาที่อาจจะห่างไกลออกไป กระนั้น เราตั้งความหวังขึ้นใหม่เมื่อเราแสดงความเชื่อที่ว่า Shabbat คือ mey-eyn olam ha-ba ตัวอย่างของโลกที่จะมาถึง เมื่อเราร้องเพลงเกี่ยวกับ Elijah ผู้ประกาศข่าวของพระผู้มาโปรด เมื่อ Havdalah นำ Shabbat มาปิด เมื่อเราเปิดประตูรับเอลียาห์ในช่วงเทศกาลปัสกา และเมื่อเราแสดงความหวังในวรรคแรกของชาวคัดดิชว่าอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าจะได้รับการสถาปนาในสมัยของเรา" [48]
 10. ^ 6000 ปี:
  • คัมภีร์ ลมุดกล่าวว่า “ร. กตินากล่าวว่า “หกพันปีโลกจะดำรงอยู่ และหนึ่ง [พัน ที่เจ็ด] มันจะเป็นที่ร้างเปล่า (ฮารูฟ) ตามที่เขียนไว้ว่า 'และพระเจ้าผู้เดียวจะทรงเป็นที่เทิดทูนในสิ่งนั้น วัน' (อสย. 2:11)... ร. กาตินายังสอนด้วยว่า “ปีที่เจ็ดเป็น ปี มิตาฉันใด โลกก็มีหนึ่งพันปีในเจ็ดปีที่รกร้าง (เห็ด) เช่นกัน มีเขียนไว้ว่า 'และพระเจ้าผู้เดียวจะทรงเป็นที่ยกย่องในวันนั้น' (อสย. 2:11) และยังมีเขียนอีกว่า 'บทเพลงสดุดีและบทเพลงสำหรับวันสะบาโต' (สดุดี 92:1) – หมายถึงวันนั้น นั่นคือทั้งหมดในวันสะบาโต และยังมีคำกล่าวอีกว่า 'สำหรับพันปีในสายพระเนตรของพระองค์ก็เป็นเหมือนเมื่อวานที่มันผ่านพ้นไป'" [52]
  • ความ คิดเห็นของ Midrash : "หกชั่วอายุคนสำหรับการเข้าและออก เพื่อสงครามและสันติภาพ มหายุคที่เจ็ดเป็นวันถือบวช ทั้งหมด และพักผ่อนเพื่อชีวิตนิรันดร์" [50]
  • Zoharอธิบายว่า: "การไถ่ของอิสราเอลจะเกิดขึ้นผ่านพลังลึกลับของตัวอักษร "Vav" [ซึ่งมีค่าเป็นตัวเลขหก] กล่าวคือในสหัสวรรษที่หก.... ผู้ที่จะมีชีวิตอยู่ก็มีความสุข เมื่อสิ้นสหัสวรรษที่ 6 เพื่อเข้าสู่แชบแบทซึ่งเป็นสหัสวรรษที่เจ็ด เพราะนั่นเป็นวันที่กำหนดไว้สำหรับพระผู้บริสุทธิ์ ซึ่งจะทำให้เกิดการรวมตัวของวิญญาณใหม่กับวิญญาณเก่าในโลก” [53]
  • ประเพณีแบบคาบาลิสติ ก [54]ยืนยันว่าเจ็ดวันแห่งการทรงสร้างในปฐมกาล 1 สอดคล้องกับเจ็ดพันปีของการมีอยู่ของการทรงสร้างตามธรรมชาติ ประเพณีสอนว่าวันที่เจ็ดของสัปดาห์ถือบวชหรือวันพักผ่อน สอดคล้องกับสหัสวรรษที่เจ็ด (ปีฮิบรู 6000 - 7000) อายุของ 'การพักผ่อน' สากล - ยุคเมสสิยาห์

อ้างอิง

 1. อรรถเป็น c Schochet รับบี ศ. ดร. จาค็อบ อิมมานูเอล "โมชิอัค เบน ยอสเซฟ" . กวดวิชา moshiach.com เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 20 ธันวาคม2545 สืบค้นเมื่อ2 ธันวาคม 2555 .
 2. ↑ a b c Blidstein , Prof. Dr. Gerald J. "พระเมสสิยาห์ในความคิด ของRabbinic" พระเมส สิยาห์ . ห้องสมุดเสมือนของชาวยิวและสารานุกรม Judaica 2008 The Gale Group สืบค้นเมื่อ2 ธันวาคม 2555 .
 3. ^ อพยพ 30:22–25
 4. เมเยอร์, ​​เอดูอาร์ด (1901-1906). "ไซรัส "สารานุกรมยิว . ฉบับที่ 4 หน้า 404. "ผู้เผยพระวจนะคนนี้ ไซรัส ซึ่งจะต้องได้รับการไถ่ชนชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้ ซึ่งพระองค์จะทรงเชิดชูต่อหน้าคนทั้งโลกคือพระเมสสิยาห์ที่สัญญาไว้ 'ผู้เลี้ยงแกะของ Yhwh' (xliv. 28, xlv. 1)"
 5. อรรถเอ บี เทลุชกิน, โจเซฟ. "พระเมสสิยาห์" . ห้องสมุดเสมือนของชาวยิว การรู้หนังสือของชาวยิว นิวยอร์ก: William Morrow and Co., 1991. พิมพ์ซ้ำโดยได้รับอนุญาตจากผู้เขียน สืบค้นเมื่อ2 ธันวาคม 2555 .
 6. อรรถเป็น ฟลัสเซอร์, เดวิด. "สมัยวัดที่สอง" . พระเมสสิยาห์ . สารานุกรม Judaica 2008 กลุ่มเกล. สืบค้นเมื่อ2 ธันวาคม 2555 .
 7. ชิฟฟ์แมน, ลอว์เรนซ์ เอช. (2018) "คริสเตียนชาวยิวกลายเป็นคริสเตียนได้อย่างไร" . การเรียนรู้ ชาวยิวของฉัน
 8. ^ "ศาสนาคริสต์: การแยกออกจากศาสนายิว" . ห้องสมุดเสมือนของชาวยิว ไอซ์ . 2551 . สืบค้นเมื่อ17 ธันวาคม 2018 . ปัญหาหลักในการติดตามการเติบโตของศาสนาคริสต์ตั้งแต่เริ่มแรกในฐานะ นิกายเมสสิยาห์ของ ชาวยิวถึงแม้ว่าความสัมพันธ์กับกลุ่มบรรทัดฐานอื่นๆ ของชาวยิว นิกายนิกายยิว และคริสเตียน-ยิว ก็ถูกนำเสนอโดยข้อเท็จจริงที่ว่าสิ่งที่กลายมาเป็นบรรทัดฐานของศาสนาคริสต์ในท้ายที่สุดคือ แต่เดิมแต่เป็นหนึ่งในแนวโน้มของคริสเตียนที่ขัดแย้งกัน เมื่อกระแส "คริสเตียนต่างชาติ" ชนะ และคำสอนของเปาโลได้รับการยอมรับว่าเป็นการแสดงหลักคำสอนของพระศาสนจักรกลุ่มชาวยิวคริสเตียนถูกผลักไปที่ชายขอบและถูกกีดกันในที่สุดว่าเป็นคนนอกรีต การถูกปฏิเสธทั้งจากลัทธิยูดายเชิงบรรทัดฐานและศาสนจักร พวกเขาก็หายตัวไปในที่สุด อย่างไรก็ตาม นิกายยิวคริสเตียนหลายนิกาย (เช่นนาซารีนเอบิโอไนต์ เอลคาเซ และอื่น ๆ) ดำรงอยู่มาระยะหนึ่งแล้ว และบางนิกายก็ดูเหมือนจะทนมานานหลายศตวรรษ นิกายบางนิกายเห็นว่าพระเยซูเป็นผู้เผยพระวจนะ เป็นหลัก ไม่ใช่ "พระคริสต์" ดูเหมือนว่าคนอื่น ๆ จะเชื่อในพระองค์ในฐานะพระเมสสิยาห์ แต่ไม่ได้สรุปเกี่ยวกับศาสนาคริสต์และข้อสรุปอื่นๆ ที่ต่อมาได้กลายเป็นพื้นฐานในคำสอนของพระศาสนจักร (ความศักดิ์สิทธิ์ของ พระคริสต์, แนวคิดไตรลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ ,การยกเลิกกฎหมาย ). หลังจากการหายตัวไปของนิกายคริสเตียนยิวในยุคแรกและชัยชนะของศาสนาคริสต์ที่นับถือศาสนาคริสต์ การเป็นคริสเตียนที่มีความหมายสำหรับชาวยิว การละทิ้ง ความเชื่อ และออกจากชุมชนชาวยิว
 9. ดูรับบี Aryeh Kaplan : "พระเมสสิยาห์ที่แท้จริงการตอบสนองของชาวยิวต่อมิชชันนารี" (PDF ) เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 29 พฤษภาคม 2551 . สืบค้นเมื่อ2012-04-17 . {{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)
 10. ^ เคอร์แรน, จอห์น. “'จะเป็นหรือคิดว่าจะเป็น': คำรับรอง Flavianum (อีกครั้ง)” โน วุ ม เทสทาเมน ทัม , vol. 59 หมายเลข 1, Brill, 2017, น. 90.เว็บไซต์ JSTORสืบค้นเมื่อ 9 มกราคม พ.ศ. 2565
 11. ^ เป็ ขโบย รินทร์ 2555 .
 12. ^ โน ห์ล 2000 .
 13. อรรถเป็น Avery-Peck 2005 , p. 91–112.
 14. อรรถเป็น เชฟเฟอร์ 2012 , p. 235–238.
 15. ไมโมนิเดส, มิชเนห์ โตราห์ (ฮิล. เมลาฮิม , ตอนที่ 11)
 16. ^ VanderKam 2003 , p. 134.
 17. อรรถa b c d VanderKam 2003 , p. 136.
 18. ^ VanderKam 2003 , p. 135.
 19. ^ VanderKam 2003 , p. 134-135.
 20. ^ VanderKam 2003 , p. 137.
 21. ^ Grabbe 2002 , พี. 244.
 22. ^ Cohn 2002 , หน้า 86–87.
 23. ^ ชวาร์ตษ์ 1992 , p. 2.
 24. บาร์เกอร์, มาร์กาเร็ต. (2005) [1987]. "บทที่ 1: หนังสือของเอโนค" ในพันธสัญญาเดิม: การอยู่รอดของธีมจากลัทธิราชวงศ์โบราณในนิกายยูดายและศาสนาคริสต์ยุคแรก ลอนดอน: SPCK; สำนักพิมพ์เชฟฟิลด์ฟีนิกซ์ ไอ978-1905048199 
 25. อรรถเป็น บาร์เกอร์, มาร์กาเร็ต. (2005) [1998]. The Lost Prophet: หนังสือของเอโนคและอิทธิพลที่มีต่อศาสนาคริสต์ ลอนดอน: SPCK; สำนักพิมพ์เชฟฟิลด์ฟีนิกซ์ ISBN 978-1905048182 
 26. ^ ฟาห์ลบุช อี.; Bromiley, GWสารานุกรมศาสนาคริสต์: P–Shหน้า 411, ISBN 0-8028-2416-1 (2004) 
 27. คอลลินส์ แอนด์ คอลลินส์ 2008 , p. 148.
 28. อรรถเป็น คอลลินส์ & คอลลินส์ 2008 , พี. 207.
 29. เอฟราอิม ไอแซก 1 Enoch: A New Translation and Introduction in James Charlesworth (ed.) The Old Testament Pseudoepigrapha , vol. 1 หน้า 5-89 (New York, Doubleday, 1983, ISBN 0-385-09630-5 , หน้า 10 
 30. ^ VanderKam 2003 , p. 135-136.
 31. ตำราพระเมสสิยาห์ – หน้า 24 ราฟาเอล ปาไต – 1988 "รายชื่อพระผู้ไถ่ในตำนาน หรือบุคคลที่มีพรสวรรค์เสมือนผู้นับถือศาสนา รวมถึงโมเสส เอลียาห์ (ดูบทที่ 14) ... (วัดแรกถูกทำลาย) เมนาเฮม เบน เฮเซคียาห์ ( ซึ่งเกิดในวันที่วิหารที่สองถูกทำลาย)"
 32. โคเฮน 1987 , พี. 167–168.
 33. แลร์รี ฮูร์ทาโด,คริสต์ศาสนวิทยาของเปาโล
 34. ^ ไมโมนิเดส. Mishneh Torah , Sefer Shofetim, Melachim uMilchamot, บทที่ 11, Halacha 4.Chabadแปลโดย Eliyahu Touge
 35. ^ เทวาริม (เฉลยธรรมบัญญัติ) 6:4
 36. ^ อิสยาห์ 2:4
 37. ^ อิสยาห์ 11:9
 38. . ทัลมุด ซันเฮดริน 98a
 39. "อับราฮัม เบน เอลีเซอร์ ฮา-เลวี | Encyclopedia.com" . www . สารานุกรม.com สืบค้นเมื่อ2020-06-10 .
 40. ^ Parsons, John J. "หลักการที่ 12: Mashiach is Coming" . ภาษาฮิ บรูสำหรับคริสเตียน สืบค้นเมื่อ2011-09-19 .
 41. ↑ שליט"א (Shlit"a), הרב יהודה חיון (รับบี เยฮูดา ฮายอน) (2011).พระเยซูคริสต์[รากฐานของความศรัทธามาของพระผู้มาโปรดและการดูค่าใช้จ่าย]. אוצרות אחרית הימים (สมบัติแห่งยุคสุดท้าย) (ในภาษาฮีบรู). อิสราเอล: ניאל ענתי (แดเนียล Enti) . สืบค้นเมื่อ2011-09-19 .
 42. ^ ดู Toras Menachem
 43. The Encyclopedia of Hasidism , รายการ: Habad, Jonathan Sacks, pp. 161–164
 44. ^ "IDF พูดว่า 'ไม่' กับ Meshichist 'Yechi' Yarmulkes " พวกเขา ชีวาเวิล์ด. com The Yeshiva World News – 31 กรกฎาคม 2555. 2012-07-31 . สืบค้นเมื่อ16 ธันวาคม 2557 .
 45. ^ Posner, Zalman I. (รับบี) (ฤดูใบไม้ร่วง 2002) The Splintering of Chabad (PDF) (การกระทำของชาวยิว - นิตยสารของ Orthodox Union ed.) สหภาพออร์โธดอกซ์. สืบค้นเมื่อ16 ธันวาคม 2557 .
 46. เบอร์เกอร์, รับบีเดวิด. "บนสเปกตรัมของความเชื่อเมสสิยานิกใน Lubavitch Chassidism ร่วมสมัย" . www.chareidi.org . Dei'ah Vedibur – Information & Insight – Mordecai Plaut, Yated Ne'eman และหน่วยงานและบุคคลอื่นๆ สืบค้นเมื่อ24 กรกฎาคม 2557 .
 47. ↑ Emet Ve'Emunah : ถ้อยแถลงเกี่ยวกับหลักการของลัทธิยูดายอนุรักษ์นิยม . (1988). น. 25-27.
 48. ^ "บทความอรรถกถาเรื่องหลักการปฏิรูปศาสนายิว" .
 49. บาบิโลน ทัลมุด โรช ฮาชานา 31a และซันเฮดริน 97a
 50. อรรถเป็น Pirke De Rabbi Eliezer, Gerald Friedlander, Sepher-Hermon Press, New York, 1981, p. 141.
 51. ^ Zohar (1:117a) และ Zohar Vayera 119a
 52. ^ สด.90:4; ศาลสูงสุด 97a)
 53. ^ โซฮาร์, วาเยรา 119ก
 54. ^ Zohar, Vayera 119a, Ramban ในปฐมกาล 2:3
 55. ^ รัมบันในปฐมกาล (2:3)
 56. ^ Abarbanel ในปฐมกาล 2
 57. Ramban อ้างคำพูดของ Ibn Ezra ที่เลวีนิติ (25:2)
 58. ^ Bachya ในปฐมกาล 2:3
 59. ↑ Safra D'Tzniusa, Ch . 5
 60. เซเฟอร์ ฮาซิกอส 5750:254
 61. ^ เดเร็ค ฮาเชม 4:7:2
 62. แคปแลน, อารีห์ (1991). The Aryeh Kaplan - กวีนิพนธ์: นิทรรศการส่องสว่างเกี่ยวกับความคิดและการปฏิบัติของชาวยิว ISBN 9780899068664. สืบค้นเมื่อ4 มกราคม 2557 .
 63. ^ เฟลชเชอร์, มัลคาห์. "Rebbetzin Jungreis: ภายในปี 6,000 Mashiach ต้องอยู่ที่นี่" . อ รุตซ์ 7 . สืบค้นเมื่อ4 มกราคม 2557 .

ที่มา

แหล่งพิมพ์
แหล่งที่มาของเว็บ
 1. อรรถa b c d e f g h i j k R. J. Zwi Werblowsky (1987), Messianism: Jewish Messianism , Encyclopedia of Religion
 2. อรรถเป็น Schochet รับบี ศ. ดร. จาค็อบ อิมมานูเอล "โมชิอัค เบน ยอสเซฟ" . กวดวิชา moshiach.com เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 20 ธันวาคม2545 สืบค้นเมื่อ2 ธันวาคม 2555 .
 3. อรรถเป็น บลิดสไตน์ ศ.ดร.เจอรัลด์ เจ"พระเมสสิยาห์ในความคิด ของแรบบินิ ก " พระเมส สิยาห์ . ห้องสมุดเสมือนของชาวยิวและสารานุกรม Judaica 2008 The Gale Group สืบค้นเมื่อ2 ธันวาคม 2555 .
 4. ^ ห้องสมุดเสมือนชาวยิว Eschatology
 5. ^ "ยิว Eschatology" . สารานุกรมชาวยิว. สืบค้นเมื่อ1 พฤษภาคม 2555 .
 6. อรรถa b c d e f g โจเซฟ เจคอบส์, โมเสส บัตเทนวีเซอร์ (1906), พระเมสสิยาห์ , สารานุกรมยิว

อ่านเพิ่มเติม

 • Emet Ve-Emunah: Statement of Principles of Conservative Judaism , เอ็ด. โรเบิร์ต กอร์ดิส วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยิวแห่งอเมริกา พ.ศ. 2531
 • โคเฮน อับราฮัม (1995) [1949]. Everyman's Talmud: คำสอนหลักของ Rabbinic Sages (ปกอ่อน) นอยส์เนอร์, เจคอบ (ฉบับปกอ่อน). นิวยอร์ก: หนังสือ Schocken น.  405 . ISBN 978-0-8052-1032-3.
 • Mashiach Rabbi Jacob Immanuel Schochet จัดพิมพ์โดย SIE, Brooklyn, NY, 1992 ISBN 978-0-18-814000-2 ; LCCN 92090728 (มีให้บริการในภาษาสเปน โปรตุเกส อิตาลี ฝรั่งเศสเปอร์เซียฮีบรู และอักษรเบรลล์ด้วย) 
 • มิเรียม นาโอมิ มาชิอาห์
 • Mishneh Torah , Maimonides, บทที่เกี่ยวกับHilkhot Melakhim Umilchamoteihem (กฎหมายของกษัตริย์และสงคราม)
 • บทความเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพของโมเสส ไมโมนิเดส , ทรานส์. เฟร็ด รอสเนอร์
 • ปรัชญาของศาสนายิวโดย Julius Guttmann, ทรานส์. โดย เดวิด ซิลเวอร์แมน, เจพีเอส. พ.ศ. 2507
 • ปฏิรูปศาสนายิว: มุมมองศตวรรษ , การประชุมกลางของแรบไบอเมริกัน

ลิงค์ภายนอก