ลัทธิมาร์กซ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

มาร์กซ์เป็นวิธีการของสังคมและเศรษฐกิจการวิเคราะห์ที่ใช้วัตถุนิยมการตีความของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันดีวัตถุนิยมประวัติศาสตร์เพื่อให้เข้าใจระดับความสัมพันธ์และความขัดแย้งทางสังคมเช่นเดียวกับวิภาษมุมมองเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมันมาจากผลงานของศตวรรษที่ 19 นักปรัชญาเยอรมันคาร์ลมาร์กซ์และฟรีดริชเองเงิลส์เนื่องจากลัทธิมาร์กซ์ได้พัฒนาไปตามกาลเวลาในสาขาและสำนักแห่งความคิดต่างๆ ในปัจจุบันจึงไม่มีทฤษฎีมาร์กซิสต์ที่สรุปได้เพียงทฤษฎีเดียว[1]

สำนักคิดของลัทธิมาร์กซ์บางแห่งให้ความสำคัญกับบางแง่มุมของลัทธิมาร์กซ์แบบดั้งเดิมมากขึ้นในขณะที่ปฏิเสธหรือปรับเปลี่ยนแง่มุมอื่น ๆ โรงเรียนบางแห่งพยายามผสมผสานแนวคิดแบบมาร์กเซียนและแนวคิดที่ไม่ใช่แบบมาร์กเซียน ซึ่งทำให้ได้ข้อสรุปที่ขัดแย้งกัน[2]มันได้รับการถกเถียงกันอยู่ว่ามีการเคลื่อนไหวไปสู่การรับรู้ของประวัติศาสตร์และวัตถุนิยมวิภาษเป็นแนวความคิดพื้นฐานของโรงเรียนมาร์กซ์ทั้งหมดของความคิด[3]มุมมองนี้ถูกปฏิเสธโดยลัทธิหลังมาร์กซิสต์บางคนเช่นErnesto LaclauและChantal Mouffeซึ่งอ้างว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้ถูกกำหนดโดยแบบวิธีการผลิตแต่ด้วยจิตสำนึกและเจตจำนงด้วย[4]

มาร์กซ์ได้มีผลกระทบต่อภาคการศึกษาทั่วโลกมีอิทธิพลต่อหลายสาขารวมทั้งมานุษยวิทยา , [5] [6] โบราณคดี , ทฤษฎีศิลปะ , อาชญาวิทยา , การศึกษาวัฒนธรรม , เศรษฐศาสตร์ , การศึกษา , [7] จริยธรรม , ทฤษฎีภาพยนตร์ , ภูมิศาสตร์ , [8 ] ประวัติศาสตร์ , วิจารณ์วรรณกรรม , สื่อศึกษา , [9] [10] ปรัชญา , รัฐศาสตร์ , จิตวิทยา ,การศึกษาวิทยาศาสตร์ , [11] สังคมวิทยา , การวางผังเมืองและโรงละคร

ภาพรวม

ลัทธิมาร์กซ์พยายามที่จะอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมภายในสังคมใดๆ โดยการวิเคราะห์สภาพทางวัตถุและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จำเป็นต่อการตอบสนองความต้องการด้านวัตถุของมนุษย์ สันนิษฐานว่ารูปแบบขององค์กรทางเศรษฐกิจหรือรูปแบบการผลิตมีอิทธิพลต่อปรากฏการณ์ทางสังคมอื่นๆ ทั้งหมด รวมทั้งความสัมพันธ์ทางสังคมในวงกว้าง สถาบันทางการเมือง ระบบกฎหมาย ระบบวัฒนธรรม สุนทรียศาสตร์และอุดมการณ์ ความสัมพันธ์ทางสังคมเหล่านี้ ร่วมกับระบบเศรษฐกิจ ก่อตัวเป็นฐานและโครงสร้างขั้นสูง เมื่อกองกำลังการผลิต (เช่นเทคโนโลยี ) พัฒนาขึ้น รูปแบบการจัดการการผลิตที่มีอยู่จะล้าสมัยและขัดขวางความก้าวหน้าต่อไปคาร์ล มาร์กซ์เขียนว่า: "ในขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนา พลังการผลิตทางวัตถุของสังคมขัดแย้งกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ของการผลิต หรือ—นี่เป็นเพียงการแสดงออกถึงสิ่งเดียวกันในเงื่อนไขทางกฎหมาย—กับความสัมพันธ์ด้านทรัพย์สินภายในกรอบที่พวกเขาได้ดำเนินการมาจนถึงตอนนี้ . จากรูปแบบการพัฒนาของพลังการผลิต ความสัมพันธ์เหล่านี้กลายเป็นโซ่ตรวน จากนั้น ยุคแห่งการปฏิวัติทางสังคมก็เริ่มต้นขึ้น" (12)

ความไร้ประสิทธิภาพเหล่านี้อย่างชัดแจ้งว่าตัวเองเป็นความขัดแย้งทางสังคมในสังคมซึ่งมีในทางกลับกันการต่อสู้ในระดับของการต่อสู้ทางชนชั้น [13]ภายใต้โหมดการผลิตแบบทุนนิยม การต่อสู้นี้เกิดขึ้นระหว่างชนกลุ่มน้อยที่เป็นเจ้าของวิธีการผลิต ( ชนชั้นนายทุน ) และประชากรส่วนใหญ่ที่ผลิตสินค้าและบริการ ( ชนชั้นกรรมาชีพ ) เริ่มต้นด้วยสมมติฐานสมมุติฐานที่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นจากการต่อสู้ระหว่างชนชั้นต่างๆในสังคมที่ขัดแย้งกันเอง ลัทธิมาร์กซ์จะสรุปว่าทุนนิยมขูดรีดและกดขี่ชนชั้นกรรมาชีพ ดังนั้น ระบบทุนนิยมจะนำไปสู่การปฏิวัติชนชั้นกรรมาชีพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในสังคมสังคมนิยมทรัพย์สินส่วนตัว —ในฐานะวิธีการผลิต—จะถูกแทนที่ด้วยความเป็นเจ้าของสหกรณ์ . เศรษฐกิจสังคมนิยมจะไม่ฐานการผลิตในการสร้างผลกำไรส่วนตัว แต่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจของมนุษย์ความต้องการที่อยู่, การผลิตสำหรับการใช้งาน ฟรีดริช เองเงิลส์อธิบายว่า "รูปแบบการจัดสรรทุนนิยมซึ่งผลิตภัณฑ์กดขี่ผู้ผลิตก่อนและจากนั้นผู้จัดสรรจะถูกแทนที่ด้วยรูปแบบการจัดสรรของผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของวิธีการผลิตที่ทันสมัย ​​ในมือข้างหนึ่ง การจัดสรรทางสังคมโดยตรง เป็นวิธีการบำรุงรักษาและการขยายการผลิต ในทางกลับกัน การจัดสรรโดยตรงของปัจเจก เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและความเพลิดเพลิน" [14]

เศรษฐศาสตร์มาร์กเซียนและผู้เสนอแนวคิดมองว่าทุนนิยมไม่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจและไม่สามารถปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของประชากรได้ เนื่องจากจำเป็นต้องชดเชยอัตรากำไรที่ลดลงด้วยการตัดค่าจ้างพนักงานและผลประโยชน์ทางสังคมในขณะที่ดำเนินตามการรุกรานทางทหาร โหมดสังคมนิยมของการผลิตจะประสบความสำเร็จทุนนิยมเป็นมนุษย์โหมดของการผลิตผ่านการปฏิวัติโดยคนงาน ตามทฤษฎีวิกฤตมาร์กเซียนลัทธิสังคมนิยมไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เป็นความจำเป็นทางเศรษฐกิจ [15]

นิรุกติศาสตร์

คำว่าMarxismเป็นที่นิยมโดยKarl Kautskyซึ่งถือว่าตัวเองเป็นMarxist ดั้งเดิมระหว่างข้อพิพาทระหว่างผู้นับถือลัทธิOrthodox และผู้ติดตามผู้ทบทวนของ Marx [16] :  18-19คู่แข่งใหม่ของ Kautsky Eduard Bernsteinก็นำคำนี้ไปใช้เช่นกัน[16] :  18–19

Engels ไม่สนับสนุนการใช้คำว่าMarxismเพื่ออธิบายความคิดเห็นของ Marx หรือของเขาเอง [16] :  12เขาอ้างว่าเป็นคำที่ถูกนำมาใช้ที่ถูกปรามาสว่าเป็นวาทศิลป์คัดเลือกโดยผู้ที่พยายามที่จะโยนตัวเองว่าเป็นสาวกที่แท้จริงของมาร์กซ์ในขณะที่คนอื่น ๆ หล่อในแง่ที่แตกต่างกันเช่นLassallians [16] :  12ในปี พ.ศ. 2425 Engels อ้างว่ามาร์กซ์ได้วิพากษ์วิจารณ์มาร์กซ์พอลลาฟาร์กที่ประกาศตัวเองโดยกล่าวว่าหากมุมมองของลาฟาร์ถือเป็นลัทธิมาร์กซ์ "สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือฉันไม่ใช่ลัทธิมาร์กซ์" [16] :  12

วัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์

การค้นพบแนวความคิดเชิงวัตถุนิยมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ หรือมากกว่านั้น ความต่อเนื่องสม่ำเสมอและการขยายขอบเขตของลัทธิวัตถุนิยมไปสู่ขอบเขตของปรากฏการณ์ทางสังคม ได้ขจัดข้อบกพร่องหลักสองประการของทฤษฎีประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้ ประการแรก พวกเขาจะตรวจสอบเฉพาะแรงจูงใจทางอุดมการณ์ของกิจกรรมทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์เท่านั้น โดยไม่ได้เข้าใจกฎวัตถุประสงค์ที่ควบคุมการพัฒนาระบบความสัมพันธ์ทางสังคม ... ประการที่สอง ทฤษฎีก่อนหน้านี้ไม่ครอบคลุมกิจกรรมของมวลชนในขณะที่วัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์ทำให้เป็นไปได้เป็นครั้งแรกในการศึกษาเงื่อนไขทางสังคมของชีวิตมวลชนและการเปลี่ยนแปลงด้วยความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ ในเงื่อนไขเหล่านี้

— นักทฤษฎีมาร์กซิสต์ชาวรัสเซียและนักปฏิวัติวลาดีมีร์ เลนิน , 1913 [17]

สังคมไม่ได้ประกอบด้วยปัจเจก แต่เป็นการแสดงออกถึงผลรวมของความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ภายในที่บุคคลเหล่านี้ยืนอยู่

—  คาร์ล มาร์กซ์ , กรุนด์ริสส์ , 1858 [18]

ลัทธิมาร์กซ์ใช้ระเบียบวิธีวัตถุนิยมที่มาร์กซ์และเองเงิลส์เรียกกันว่าแนวคิดเชิงวัตถุนิยมของประวัติศาสตร์ และต่อมารู้จักกันดีในชื่อลัทธิวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุพื้นฐานของการพัฒนาสังคมและการเปลี่ยนแปลงจากมุมมองของวิธีการร่วมกันในการดำรงชีวิตของมนุษย์[19]เรื่องราวเกี่ยวกับทฤษฎีของมาร์กซ์อยู่ในThe German Ideology (1845) [20]และในคำนำA Contribution to the Critique of Political Economy (1859) [21]องค์ประกอบทั้งหมดของสังคม ( ชนชั้นทางสังคมปิรามิดทางการเมือง และอุดมการณ์ ) ถูกสันนิษฐานว่าเกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดสิ่งที่ถือว่าเป็นฐานและโครงสร้างส่วนบน คำอุปมาฐานและโครงสร้างเสริมอธิบายความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งหมดโดยที่มนุษย์ผลิตและทำซ้ำการดำรงอยู่ทางสังคมของพวกเขา ตามคำกล่าวของมาร์กซ์ "ผลรวมของพลังการผลิตที่ผู้ชายเข้าถึงได้เป็นตัวกำหนดสภาพของสังคม" และก่อให้เกิดฐานเศรษฐกิจของสังคม[22]

ฐานรวมถึงวัสดุที่กองกำลังของการผลิตเช่นแรงงาน , วิธีการผลิตและความสัมพันธ์ของการผลิตเช่นการเตรียมการทางสังคมและการเมืองที่ควบคุมการผลิตและการจัดจำหน่าย จากฐานนี้ทำให้เกิด "รูปแบบของจิตสำนึกทางสังคม " ทางกฎหมายและการเมืองที่เกิดขึ้นจากฐานเศรษฐกิจที่กำหนดเงื่อนไขทั้งโครงสร้างพื้นฐานและอุดมการณ์ที่โดดเด่นของสังคม ความขัดแย้งระหว่างการพัฒนากำลังการผลิตทางวัตถุและความสัมพันธ์ของการผลิตทำให้เกิดการปฏิวัติทางสังคมโดยการเปลี่ยนแปลงฐานเศรษฐกิจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของโครงสร้างบนสุด[23] [24]

ความสัมพันธ์นี้จะสะท้อนในการที่ฐานแรกให้สูงขึ้นเพื่อเสริมสร้างและยังคงเป็นรากฐานของรูปแบบขององค์กรทางสังคม องค์กรทางสังคมที่ตั้งขึ้นใหม่เหล่านั้นสามารถดำเนินการอีกครั้งกับทั้งสองส่วนของฐานและโครงสร้างเสริม เพื่อให้ความสัมพันธ์เป็นแบบวิภาษแสดงออกและขับเคลื่อนด้วยความขัดแย้งและความขัดแย้ง Engels ชี้แจง: "ประวัติศาสตร์ของสังคมที่มีอยู่มาจนบัดนี้เป็นประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ในชั้นเรียน. ฟรีแมนและทาส , ขุนนางและสามัญชน , เจ้านายและทาส , สมาคมปริญญาโทและชำนาญพูดได้คำเดียวว่าผู้กดขี่และผู้ถูกกดขี่ยืนหยัดต่อสู้กันอย่างไม่ขาดสาย ดำเนินไปอย่างไม่ขาดสาย บัดนี้ถูกซ่อนเร้น บัดนี้เป็นการสู้แบบเปิด การต่อสู้ที่แต่ละครั้งสิ้นสุดลง ไม่ว่าจะในการฟื้นฟูสังคมส่วนรวมหรือในความพินาศทั่วไป ของชั้นเรียนแข่งขัน” [25]

มาร์กซ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นความขัดแย้งในระดับที่เป็นแรงผลักดันของประวัติศาสตร์ของมนุษย์เป็นความขัดแย้งดังกล่าวได้ประจักษ์ว่าตัวเองเป็นที่แตกต่างกันการเปลี่ยนผ่านขั้นตอนของการพัฒนาในยุโรปตะวันตก ดังนั้น มาร์กซ์จึงกำหนดให้ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ครอบคลุมสี่ขั้นตอนของการพัฒนาในความสัมพันธ์ของการผลิต:

 1. ลัทธิคอมมิวนิสต์ดั้งเดิม : สมาคมชนเผ่าสหกรณ์.
 2. สังคมทาส : การพัฒนาของชนเผ่าสู่เมืองที่มีชนชั้นสูงเกิดขึ้น
 3. ศักดินา : ขุนนางเป็นชนชั้นปกครองในขณะที่พ่อค้าพัฒนาสู่สังคม
 4. ทุนนิยม : นายทุนเป็นชนชั้นปกครองที่สร้างและจ้างกรรมกร

ในขณะที่ลัทธิวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์ถูกเรียกว่าเป็นทฤษฎีวัตถุนิยมของประวัติศาสตร์ มาร์กซ์ไม่ได้อ้างว่าได้สร้างกุญแจสำคัญในประวัติศาสตร์ และแนวคิดเชิงวัตถุนิยมของประวัติศาสตร์ไม่ใช่ "ทฤษฎีประวัติศาสตร์-ปรัชญาของมาร์เช่เจเนราเล่ซึ่งกำหนดโดยโชคชะตา กับทุกคน ไม่ว่าสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์จะเป็นอย่างไร" ในจดหมายถึงบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์รัสเซียOtetchestvennye Zapiskym (1877) [26]เขาอธิบายว่าความคิดของเขามีพื้นฐานมาจากการศึกษาสภาพจริงในยุโรปอย่างเป็นรูปธรรม [27]

คำติชมของทุนนิยม

ตามที่นักทฤษฎีมาร์กซิสต์และนักปฏิวัติสังคมนิยมวลาดีมีร์ เลนิน "เนื้อหาหลักของลัทธิมาร์กซ์" คือ "หลักคำสอนทางเศรษฐกิจของมาร์กซ์" [28]มาร์กซ์เชื่อว่าชนชั้นนายทุนทุนนิยมและนักเศรษฐศาสตร์ของพวกเขากำลังส่งเสริมสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นเรื่องโกหกว่า "ผลประโยชน์ของนายทุนและของกรรมกร... เขาเชื่อว่าพวกเขาทำสิ่งนี้โดยอ้างว่าแนวคิดที่ว่า "การเติบโตอย่างรวดเร็วของทุนที่มีประสิทธิผล" นั้นดีที่สุด ไม่เพียงแต่สำหรับนายทุนที่ร่ำรวยเท่านั้น แต่ยังสำหรับคนงานด้วยเพราะมันทำให้พวกเขามีงานทำ[29]

การแสวงประโยชน์เป็นเรื่องของแรงงานส่วนเกิน —จำนวนแรงงานที่กระทำเกินกว่าที่รับในสินค้า. การเอารัดเอาเปรียบเป็นคุณลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของทุกสังคมชนชั้นและเป็นหนึ่งในลักษณะสำคัญที่ทำให้ชนชั้นทางสังคมแตกต่างออกไป อำนาจของชนชั้นทางสังคมหนึ่งในการควบคุมวิธีการผลิตทำให้สามารถหาประโยชน์จากชนชั้นอื่นได้ ภายใต้ระบบทุนนิยมทฤษฎีแรงงานเกี่ยวกับมูลค่าเป็นข้อกังวลในการปฏิบัติงาน โดยที่มูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์เท่ากับเวลาแรงงานที่จำเป็นทางสังคมซึ่งจำเป็นในการผลิต ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวมูลค่าส่วนเกิน—ความแตกต่างระหว่างมูลค่าที่ผลิตกับมูลค่าที่คนงานได้รับ—มีความหมายเหมือนกันกับคำว่าแรงงานส่วนเกินและการแสวงประโยชน์จากทุนนิยมจึงถูกรับรู้ว่าเป็นมูลค่าส่วนเกินที่มาจากคนงาน[ ต้องการการอ้างอิง ]

ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมก่อนการแสวงหาผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จผ่านทางกายภาพการบังคับขู่เข็ญภายใต้โหมดการผลิตแบบทุนนิยม ผลลัพธ์เหล่านั้นจะสำเร็จได้ละเอียดกว่าเพราะคนงานไม่ได้เป็นเจ้าของวิธีการผลิต และต้อง "สมัครใจ" เข้าสู่ความสัมพันธ์ในการทำงานที่เอารัดเอาเปรียบกับนายทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งความจำเป็นของชีวิต การเข้าสู่การจ้างงานของคนงานนั้นเป็นไปโดยสมัครใจ โดยที่พวกเขาเลือกว่าจะทำงานให้นายทุนคนใด อย่างไรก็ตาม คนงานต้องทำงานหรืออดตาย ดังนั้น การแสวงประโยชน์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และลักษณะโดยสมัครใจของคนงานที่เข้าร่วมในสังคมทุนนิยมนั้นเป็นเรื่องลวงตา มันคือการผลิต ไม่ใช่การหมุนเวียน ที่ทำให้เกิดการแสวงประโยชน์ มาร์กซ์เน้นย้ำว่าทุนนิยมต่อ seไม่โกงคนงาน[ต้องการการอ้างอิง ]

Alienation (เยอรมัน: Entfremdung ) เป็นการเหินห่างของผู้คนจากมนุษยชาติของพวกเขา และเป็นผลของระบบทุนนิยมอย่างเป็นระบบ ภายใต้ระบบทุนนิยม ผลของการผลิตตกเป็นของนายจ้าง ซึ่งเวนคืนส่วนเกินที่สร้างโดยผู้อื่น และสร้างแรงงานแปลกแยก ในทัศนะของมาร์กซ์ ความแปลกแยกเป็นลักษณะวัตถุประสงค์ของสถานการณ์ของคนงานในระบบทุนนิยม—การตระหนักรู้ในตนเองของเขาหรือเธอเกี่ยวกับเงื่อนไขนี้ไม่ใช่ข้อกำหนดเบื้องต้น [30]

ชนชั้นทางสังคม

มาร์กซ์แยกแยะชนชั้นทางสังคมบนพื้นฐานของเกณฑ์สองประการ กล่าวคือ ความเป็นเจ้าของวิธีการผลิตและการควบคุมอำนาจแรงงานของผู้อื่น ตามเกณฑ์ของชนชั้นตามความสัมพันธ์ด้านทรัพย์สิน มาร์กซ์ระบุการแบ่งชั้นทางสังคมของโหมดการผลิตทุนนิยมกับกลุ่มสังคมต่อไปนี้:

 • ชนชั้นกรรมาชีพ : "[T] ชนชั้นกรรมกรสมัยใหม่ซึ่งไม่มีวิธีการผลิตของตนเอง ถูกลดหย่อนให้ขายกำลังแรงงานของตนเพื่อดำรงชีวิตอยู่" [31]โหมดของการผลิตทุนนิยมกำหนดเงื่อนไขที่ช่วยให้สังคมที่จะใช้ประโยชน์จากชนชั้นแรงงานเป็นแรงงานของคนงานสร้างมูลค่าส่วนเกินมากกว่าคนงานค่าจ้าง
  • Lumpenproletariat : จัณฑาลของสังคมเช่นอาชญากรพเนจร , ขอทานหรือโสเภณีโดยไม่ต้องใด ๆทางการเมืองหรือระดับจิตสำนึก มาร์กซ์ไม่มีความสนใจในเรื่องชาติ นับประสาเรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มาร์กซ์อ้างว่าการแบ่งแยกชนชั้นกรรมาชีพเฉพาะกลุ่มนี้จะไม่มีส่วนในการปฏิวัติสังคมในท้ายที่สุด
 • ชนชั้นนายทุน: บรรดาผู้ที่ "เป็นเจ้าของวิธีการผลิต" และซื้อกำลังแรงงานจากชนชั้นกรรมาชีพ จึงเอาเปรียบชนชั้นกรรมาชีพ พวกเขาแบ่งย่อยเป็นชนชั้นนายทุนและชนชั้นนายทุนน้อย
  • สังคม Petite : ผู้ที่ทำงานและสามารถที่จะซื้อพลังงานแรงงานน้อย (เช่นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก , ชาวนา เจ้าของบ้านและคนงานการค้า) ลัทธิมาร์กซิสต์ทำนายว่าการคิดค้นวิธีการผลิตขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องในท้ายที่สุดจะทำลายชนชั้นนายทุนเล็กกระทัดรัด ทำให้พวกเขาเสื่อมเสียจากชนชั้นกลางไปสู่ชนชั้นกรรมาชีพ
 • เจ้าของบ้าน : ชนชั้นทางสังคมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งรักษาความมั่งคั่งและอำนาจไว้บ้าง
 • ชาวนาและชาวนา: ชนชั้นกระจัดกระจายที่ไม่สามารถจัดระเบียบและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมคนส่วนใหญ่จะเข้าสู่ชนชั้นกรรมาชีพในขณะที่บางคนจะกลายเป็นเจ้าของบ้าน

จิตสำนึกในชั้นเรียนหมายถึงการตระหนักรู้—ของตัวเองและโลกสังคม—ที่ชนชั้นทางสังคมมีอยู่ตลอดจนความสามารถในการดำเนินการอย่างมีเหตุผลเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของพวกเขา ระดับจิตสำนึกจำเป็นต้องมีก่อนสังคมชั้นสามารถมีผลกระทบต่อการปฏิวัติที่ประสบความสำเร็จและทำให้การปกครองแบบเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพ

โดยไม่ต้องกำหนดอุดมการณ์ , [32]มาร์กซ์ใช้คำเพื่ออธิบายการผลิตภาพของความเป็นจริงทางสังคม ตามคำกล่าวของเองเกลส์ "อุดมการณ์เป็นกระบวนการที่สำเร็จโดยสิ่งที่เรียกว่านักคิดอย่างมีสติ มันเป็นเรื่องจริง แต่มีจิตสำนึกผิดๆ แรงกระตุ้นที่แท้จริงที่ผลักดันเขายังไม่เป็นที่รู้จักสำหรับเขา ไม่เช่นนั้น มันก็จะไม่ใช่กระบวนการทางอุดมการณ์ ดังนั้น เขาจินตนาการถึงแรงจูงใจที่ผิด ๆ หรือดูเหมือนเป็นแรงจูงใจ” [33]

เนื่องจากชนชั้นปกครองควบคุมวิธีการผลิตของสังคม โครงสร้างสูงสุดของสังคม (เช่น แนวคิดทางสังคมที่ปกครอง) ถูกกำหนดโดยผลประโยชน์สูงสุดของชนชั้นปกครอง ในThe German Ideologyมาร์กซ์กล่าวว่า "[t]เขาความคิดของชนชั้นปกครองนั้นอยู่ในทุกยุคสมัยของแนวคิดการปกครอง นั่นคือ ชนชั้นซึ่งเป็นพลังทางวัตถุของสังคม ในขณะเดียวกันก็เป็นพลังทางปัญญาที่ปกครองด้วย " [34]คำว่าเศรษฐกิจการเมืองในขั้นต้นหมายถึงการศึกษาเงื่อนไขทางวัตถุของการผลิตทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยม ในลัทธิมาร์กซ เศรษฐศาสตร์การเมืองคือการศึกษาวิธีการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนและวิธีการที่แสดงออกว่าเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ[ ต้องการการอ้างอิง ]

ลัทธิมาร์กซ์สอนฉันว่าสังคมคืออะไร ฉันเป็นเหมือนชายผ้าปิดตาในป่าที่ไม่รู้ว่าทิศเหนือหรือทิศใต้อยู่ที่ไหน ถ้าคุณไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ทางชนชั้นอย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยก็มีความคิดที่ชัดเจนว่าสังคมถูกแบ่งแยกระหว่างคนรวยกับคนจน และคนบางคนปราบและเอารัดเอาเปรียบคนอื่น คุณก็หลงทาง ป่าที่ไม่รู้อะไรเลย

— นักปฏิวัติชาวคิวบาและนักการเมืองมาร์กซิสต์–เลนินนิสต์ฟิเดล คาสโตรเกี่ยวกับการค้นพบลัทธิมาร์กซ์, 2009 [35]

วิธีคิดแบบใหม่นี้ถูกคิดค้นขึ้นเนื่องจากนักสังคมนิยมเชื่อว่าการเป็นเจ้าของวิธีการผลิตร่วมกัน (เช่นอุตสาหกรรมที่ดิน ความมั่งคั่งของธรรมชาติ เครื่องมือทางการค้า และความมั่งคั่งของสังคม) จะยกเลิกสภาพการทำงานที่เอารัดเอาเปรียบซึ่งประสบภายใต้ระบบทุนนิยม โดยการปฏิวัติชนชั้นกรรมกรรัฐ (ซึ่งมาร์กซิสต์มองว่าเป็นอาวุธในการปราบปรามชนชั้นหนึ่งโดยอีกชนชั้นหนึ่ง) ถูกยึดและใช้เพื่อปราบปรามชนชั้นนายทุนที่ปกครองจนบัดนี้และ (โดยการใช้สถานที่ทำงานที่มีการควบคุมตามระบอบประชาธิปไตยโดยทั่วไป) สร้างสังคม ของลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งมาร์กซิสต์มองว่าเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง เศรษฐกิจที่อาศัยความร่วมมือด้านความต้องการของมนุษย์และการปรับปรุงสังคม แทนที่จะเป็นการแข่งขันเพื่อผลกำไรของผู้แสวงหาผลกำไรที่กระทำการอย่างอิสระ จะเป็นจุดจบของสังคมชนชั้น ซึ่งมาร์กซ์มองว่าเป็นการแบ่งแยกขั้นพื้นฐานของประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่มีมาแต่ก่อนนี้ [ ต้องการการอ้างอิง ]

มาร์กซ์เห็นการทำงาน ความพยายามของมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมสำหรับความต้องการของพวกเขา เป็นลักษณะพื้นฐานของมนุษย์ ทุนนิยมซึ่งผลิตภัณฑ์ของคนงานถูกนำออกจากพวกเขาและขายที่ตลาดมากกว่าที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนงาน จึงเป็นเหตุให้แปลกแยกกับคนงาน นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานยังถูกบังคับด้วยวิธีต่างๆ (บางอย่างดีกว่าวิธีอื่น) ให้ทำงานหนักขึ้น เร็วขึ้น และนานขึ้นหลายชั่วโมง ในขณะที่สิ่งนี้กำลังเกิดขึ้น นายจ้างพยายามที่จะประหยัดค่าแรงอย่างต่อเนื่องโดยจ่ายเงินให้คนงานน้อยลงและหาวิธีใช้อุปกรณ์ที่ถูกกว่า สิ่งนี้ทำให้นายจ้างสามารถดึงงานจำนวนมากที่สุดและความมั่งคั่งที่อาจเกิดขึ้นจากคนงานของพวกเขา ธรรมชาติพื้นฐานของสังคมทุนนิยมก็ไม่ต่างจากสังคมทาส โดยที่สังคมกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่งใช้ประโยชน์จากกลุ่มที่ใหญ่กว่า[ ต้องการการอ้างอิง ]

โดยความเป็นเจ้าของร่วมกันของวิธีการผลิตแรงจูงใจในการแสวงหากำไรจะถูกขจัดออกไป และแรงจูงใจในการเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ก็ถูกนำมาใช้ เนื่องจากส่วนเกินที่เกิดจากคนงานเป็นทรัพย์สินของสังคมโดยรวม จึงไม่มีการแบ่งชนชั้นของผู้ผลิตและผู้จัดสรร นอกจากนี้ เนื่องจากรัฐมีต้นกำเนิดมาจากกลุ่มผู้ยึดถือที่ได้รับการว่าจ้างจากชนชั้นผู้ปกครองกลุ่มแรกเพื่อปกป้องเอกสิทธิ์ทางเศรษฐกิจของรัฐ รัฐก็จะเหี่ยวเฉาเมื่อสภาพการดำรงอยู่ได้หายไป [36] [37] [38]

คอมมิวนิสต์ การปฏิวัติ และสังคมนิยม

ปีกซ้ายประท้วงกวัดแกว่งธงสีแดงกับกำปั้นยกทั้งสัญลักษณ์ของการปฏิวัติสังคมนิยม

อ้างอิงจากThe Oxford Handbook of Karl Marx "มาร์กซ์ใช้คำศัพท์หลายคำเพื่ออ้างถึงสังคมหลังทุนนิยม—มนุษยนิยมเชิงบวก, สังคมนิยม, ลัทธิคอมมิวนิสต์, ขอบเขตของปัจเจกอิสระ, สมาคมผู้ผลิตอิสระ ฯลฯ เขาใช้คำเหล่านี้สลับกันได้อย่างสมบูรณ์ ความคิดที่ว่า 'สังคมนิยม' และ 'ลัทธิคอมมิวนิสต์' เป็นขั้นตอนทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจน ต่างจากงานของเขา และเข้าสู่ศัพท์เฉพาะของลัทธิมาร์กซเท่านั้นหลังจากการตายของเขา" [39]

ตามทฤษฎีมาร์กซิสต์ดั้งเดิมการล้มล้างทุนนิยมโดยการปฏิวัติสังคมนิยมในสังคมร่วมสมัยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะที่ความหลีกเลี่ยงไม่ได้ของการปฏิวัติสังคมนิยมในท้ายที่สุดเป็นการโต้เถียงกันในหมู่สำนักความคิดของมาร์กซิสต์ต่างๆ ลัทธิมาร์กซิสต์ทุกคนเชื่อว่าลัทธิสังคมนิยมเป็นสิ่งจำเป็น พวกมาร์กซิสต์ให้เหตุผลว่าสังคมสังคมนิยมดีกว่าสำหรับประชาชนส่วนใหญ่มากกว่าสังคมทุนนิยม ก่อนที่จะมีการปฏิวัติรัสเซีย , วลาดิมีร์เลนินเขียน: "การขัดเกลาทางสังคมของการผลิตผูกพันที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนวิธีการผลิตให้เป็นสมบัติของสังคม ... การกลับใจครั้งนี้จะส่งผลโดยตรงในการเพิ่มผลิตผลอย่างมากของแรงงาน ลดชั่วโมงการทำงาน และการทดแทนเศษซาก ซากปรักหักพังของการผลิตขนาดเล็ก ดั้งเดิม ที่แตกแยกโดยแรงงานส่วนรวมและปรับปรุงให้ดีขึ้น" [40 ]ความล้มเหลวของการปฏิวัติรัสเซียในปี ค.ศ. 1905พร้อมกับความล้มเหลวของขบวนการสังคมนิยมในการต่อต้านการระบาดของสงครามโลกครั้งที่ 1นำไปสู่ความพยายามทางทฤษฎีและการสนับสนุนอันมีค่าจากเลนินและโรซา ลักเซมเบิร์กต่อการชื่นชมทฤษฎีวิกฤตของมาร์กซ์และความพยายามในการจัดทำทฤษฎีจักรวรรดินิยม . [41]

โรงเรียนแห่งความคิด

คลาสสิก

ลัทธิมาร์กซ์แบบคลาสสิกหมายถึงการรวบรวมทฤษฎีทางสังคม-เศรษฐกิจ-การเมืองที่คาร์ล มาร์กซ์และฟรีดริช เองเงิลส์อธิบาย ดังที่เออร์เนสต์ แมนเดลกล่าวไว้ว่า "ลัทธิมาร์กซมักเปิดกว้าง วิจารณ์เสมอ วิจารณ์ตนเองเสมอ" ลัทธิมาร์กซ์แบบคลาสสิกแยกความแตกต่างของลัทธิมาร์กซ์ว่าเป็นสิ่งที่รับรู้ในวงกว้างจาก "สิ่งที่มาร์กซ์เชื่อ" ในปี พ.ศ. 2426 มาร์กซ์ได้เขียนจดหมายถึงพอล ลาฟาร์กบุตรเขยและผู้นำแรงงานชาวฝรั่งเศสจูลส์ เกสเด—ทั้งคู่อ้างว่าเป็นตัวแทนของหลักการมาร์กซิสต์—กล่าวหาพวกเขาว่าเป็น "การโกงวลีปฏิวัติ" และปฏิเสธคุณค่าของการต่อสู้เพื่อการปฏิรูป จากจดหมายของมาร์กซ์ได้ถอดความว่า "ถ้านั่นคือลัทธิมาร์กซ ฉันก็ไม่ใช่ลัทธิมาร์กซ์" การกล่าวหา Guesde และ Lafargue ในเรื่อง "การใช้ถ้อยคำปฏิวัติ" และ "การปฏิเสธคุณค่าของการต่อสู้เพื่อการปฏิรูป มาร์กซ์ได้ให้ข้อสังเกตที่มีชื่อเสียงของเขาว่า หากการเมืองของพวกเขาเป็นตัวแทนของลัทธิมาร์กซ 'ce qu'il ya de sure c'est que moi, je ne suis pas Marxiste' ('สิ่งที่แน่นอนคือตัวฉันเองไม่ใช่ Marxist')" [42] [43]

นักวิชาการลัทธิมาร์กซ์ชาวอเมริกันฮัล เดรเปอร์ตอบความคิดเห็นนี้โดยกล่าวว่า "มีนักคิดเพียงไม่กี่คนในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ที่ความคิดถูกบิดเบือนอย่างผิดๆ ทั้งโดยมาร์กซิสต์และพวกต่อต้านมาร์กซิสต์" [44]

เสรีนิยม

ลัทธิมาร์กซ์เสรีนิยมเน้นย้ำถึงแง่มุมที่ต่อต้านเผด็จการและเสรีนิยมของลัทธิมาร์กซ์ กระแสแรกของมาร์กซ์เสรีนิยมเช่นคอมมิวนิสต์ซ้ายโผล่ออกมาในการต่อสู้กับมาร์กซ์เลนิน [45]

เสรีนิยมมาร์กซ์มักจะเป็นที่สำคัญของการปฏิรูปตำแหน่งดังกล่าวเป็นผู้ที่จัดโดยพรรคสังคมประชาธิปไตยมาร์กซ์กระแสเสรีนิยมมักจะวาดจากคาร์ลมาร์กซ์และFriedrich Engelsภายหลังงาน 'โดยเฉพาะGrundrisseและสงครามกลางเมืองในประเทศฝรั่งเศส ; [46]เน้นย้ำความเชื่อของลัทธิมาร์กซ์ในความสามารถของชนชั้นกรรมกรในการปลอมแปลงชะตากรรมของตนเองโดยไม่จำเป็นต้องให้พรรคแนวหน้าเข้ามาไกล่เกลี่ยหรือช่วยเหลือการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ[47]พร้อมกับอนาธิปไตยเสรีนิยมลัทธิมาร์กเป็นหนึ่งในกระแสหลักของสังคมนิยมเสรีนิยม [48]

เสรีนิยมมาร์กซ์รวมถึงกระแสเช่นAutonomism , สภาคอมมิวนิสต์ , De Leonism , Lettrismชิ้นส่วนของซ้ายใหม่ , situationism , Socialisme อู Barbarieและworkerism [49]เสรีนิยมมาร์กซ์ได้มักจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อทั้งหลังซ้ายและอนาธิปไตยสังคมนักทฤษฎีที่มีชื่อเสียงของลัทธิมาร์กซ์เสรีนิยม ได้แก่Maurice Brinton , Cornelius Castoriadis , Guy Debord , Raya Dunayevskaya , Daniel Guérin ,CLR เจมส์ , โรซาลักเซมเบิร์ก , อันโตนิโอ Negri , แอนตัน Pannekoek , Fredy Perlman , เอิร์นเนสโตสค รพานติ , อี ธ อมป์สัน , เรลวาเนเกมและยานิสวาโรฟากิส , [50]หลังอ้างว่ามาร์กซ์เองก็เสรีนิยมมาร์กซ์ [51]

วิชาการ

V. Gordon Childeนักโบราณคดีชาวออสเตรเลียและนักวิชาการมาร์กซิสต์ที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของศตวรรษที่ 20

จากการสำรวจของอาจารย์ชาวอเมริกันในปี 2550 โดยนีล กรอสและโซลอน ซิมมอนส์ พบว่า 17.6% ของอาจารย์ด้านสังคมศาสตร์และ 5.0% ของอาจารย์ด้านมนุษยศาสตร์ระบุว่าเป็นลัทธิมาร์กซ์ ในขณะที่ระหว่าง 0 ถึง 2% ของอาจารย์ในสาขาอื่นๆ ทั้งหมดระบุว่าเป็นลัทธิมาร์กซ์ [52]

โบราณคดี

การพัฒนาทางทฤษฎีของโบราณคดีมาร์กซิสต์ได้รับการพัฒนาขึ้นครั้งแรกในสหภาพโซเวียตในปี พ.ศ. 2472 เมื่อนักโบราณคดีรุ่นเยาว์ชื่อวลาดิสลาฟที่ 1 ราฟโดนิกาสตีพิมพ์รายงานเรื่อง "สำหรับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวัตถุของสหภาพโซเวียต"; ภายในงานนี้ ระเบียบวินัยของโบราณคดีในขณะนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นชนชั้นนายทุนโดยเนื้อแท้ จึงต่อต้านสังคมนิยม และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปวิชาการที่จัดตั้งขึ้นในสหภาพโซเวียตภายใต้การบริหารงานของเลขาธิการโจเซฟ สตาลินผู้ยิ่งใหญ่ เน้นไปที่การนำโบราณคดีมาร์กซิสต์ไปปรับใช้ทั่วประเทศ[53]

พัฒนาการทางทฤษฎีเหล่านี้ถูกนำมาใช้โดยนักโบราณคดีที่ทำงานในรัฐทุนนิยมนอกกลุ่มเลนินนิสต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการชาวออสเตรเลียV. Gordon Childeซึ่งใช้ทฤษฎีมาร์กซิสต์ในการทำความเข้าใจพัฒนาการของสังคมมนุษย์ [54]

สังคมวิทยา

สังคมวิทยาลัทธิมาร์กซ์ในฐานะการศึกษาสังคมวิทยาจากมุมมองของมาร์กซิสต์[55]คือ "รูปแบบของทฤษฎีความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับ ... วัตถุประสงค์ของลัทธิมาร์กซ์ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เชิงบวก ( เชิงประจักษ์ ) ของสังคมทุนนิยม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการระดมการทำงานปฏิวัติชั้น " [56]อเมริกันสมาคมสังคมวิทยามีส่วนที่ทุ่มเทให้กับปัญหาของมาร์กซ์สังคมวิทยาที่ "สนใจในการตรวจสอบว่าข้อมูลเชิงลึกจากมาร์กซ์วิธีการและการวิเคราะห์มาร์กซ์สามารถช่วยอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนของสังคมสมัยใหม่." [57]

โดยได้รับอิทธิพลจากความคิดของคาร์ล มาร์กซ์ สังคมวิทยาลัทธิมาร์กซ์จึงเกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 เช่นเดียวกับมาร์กซ์, แม็กซ์เวเบอร์และÉmile Durkheimจะถือว่ามีอิทธิพลต่อน้ำเชื้อในสังคมวิทยาต้นโรงเรียนสังคมวิทยามาร์กซิสต์แห่งแรกเป็นที่รู้จักในชื่อAustro-Marxismซึ่งCarl GrünbergและAntonio Labriolaเป็นสมาชิกที่โดดเด่นที่สุด ในช่วงทศวรรษที่ 1940 โรงเรียนลัทธิมาร์กซตะวันตกได้รับการยอมรับในสถาบันการศึกษาของตะวันตก ต่อมาได้แตกแยกออกเป็นหลายมุมมอง เช่นโรงเรียนแฟรงค์เฟิร์ตหรือทฤษฎีวิพากษ์วิจารณ์. เนื่องจากตำแหน่งที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐในอดีต จึงมีการฟันเฟืองต่อต้านความคิดของลัทธิมาร์กซ์ในรัฐหลังคอมมิวนิสต์ (ดูสังคมวิทยาในโปแลนด์ ) แต่ยังคงมีความโดดเด่นในการวิจัยทางสังคมวิทยาที่ได้รับการสนับสนุนและสนับสนุนโดยรัฐคอมมิวนิสต์เหล่านั้นที่ยังคงอยู่ (ดูสังคมวิทยาในประเทศจีน ). [ ต้องการการอ้างอิง ]

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์มาร์กซ์เป็นโรงเรียนของความคิดทางเศรษฐกิจติดตามรากฐานของการวิจารณ์ของคลาสสิกการเมืองเศรษฐกิจภายในบ้านครั้งแรกโดยคาร์ลมาร์กซ์และฟรีดริชเองเงิลส์ [58]เศรษฐศาสตร์มาร์กเซียนเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์วิกฤตในระบบทุนนิยมบทบาทและการกระจายของผลิตภัณฑ์ส่วนเกินและมูลค่าส่วนเกินในระบบเศรษฐกิจประเภทต่างๆธรรมชาติและที่มาของมูลค่าทางเศรษฐกิจผลกระทบของการต่อสู้ทางชนชั้นและทางชนชั้นที่มีต่อเศรษฐกิจ และกระบวนการทางการเมืองและขั้นตอนของวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจแม้ว่าโรงเรียนมาร์กเซียนจะถือว่าเป็นheterodoxความคิดที่ออกมาจากเศรษฐศาสตร์มาร์กเซียนมีส่วนทำให้เกิดความเข้าใจหลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก แนวความคิดบางประการของเศรษฐศาสตร์มาร์กเซียน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสะสมทุนและวัฏจักรธุรกิจเช่นการทำลายอย่างสร้างสรรค์ได้ถูกนำมาใช้ในระบบทุนนิยม [ ต้องการการอ้างอิง ]

การศึกษา

การศึกษาลัทธิมาร์กซ์พัฒนางานของมาร์กซ์และขบวนการที่เขาได้รับอิทธิพลในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากจิตวิทยาการศึกษาของLev Vygotsky [59]และการสอนของPaulo Freireแล้วการศึกษาของSamuel Bowles และ Herbert Gintis ใน Capitalist Americaเป็นการศึกษาการปฏิรูปการศึกษาในสหรัฐอเมริกาและความสัมพันธ์กับการแพร่พันธุ์ของระบบทุนนิยมและความเป็นไปได้ของ ใช้ความขัดแย้งในขบวนการปฏิวัติ ผลงานของปีเตอร์ แม็คลาเรนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ช่วงเปลี่ยนศตวรรษที่ 21 ได้พัฒนาทฤษฎีการศึกษาลัทธิมาร์กซ์ต่อไปโดยการพัฒนาการสอนเชิงวิพากษ์เชิงปฏิวัติ[60]เช่นเดียวกับผลงานของเกล็นน์ ริคอฟสกี[61]เดฟ ฮิลล์[62]และพอลล่า ออลแมน [63]ลัทธิมาร์กซ์คนอื่นๆ ได้วิเคราะห์รูปแบบและกระบวนการสอนของทุนนิยมและการศึกษาคอมมิวนิสต์ เช่น ไทสัน อี. ลูอิส, [64]โนอาห์ เดอ ลิสโซวอย, [65]เกรกอรี บูรัสซา, [66]และดีเร็ก อาร์. ฟอร์ด [67] Curry Malott ได้พัฒนาประวัติศาสตร์การศึกษาของลัทธิมาร์กซ์ในสหรัฐอเมริกา [68]และ Marvin Gettleman ได้ตรวจสอบประวัติการศึกษาคอมมิวนิสต์ [69]แซนดี้ แกรนเดสังเคราะห์ทฤษฎีการศึกษาลัทธิมาร์กซ์กับการสอนของชนพื้นเมือง [70]ในขณะที่คนอื่นๆ คล้ายกับจอห์น โฮลท์ วิเคราะห์การศึกษาผู้ใหญ่จากมุมมองของมาร์กซิสต์ [71]พัฒนาการอื่นๆ ได้แก่ สุนทรียศาสตร์ทางการศึกษาของการศึกษาแบบมาร์กซิสต์[72] การวิเคราะห์มาร์กซิสต์เกี่ยวกับบทบาทของทุนถาวรในการศึกษาแบบทุนนิยม[73]จิตวิทยาการศึกษาของทุน[74]ทฤษฎีการศึกษาของเลนิน[75] [76]และ หน้าที่การสอนของพรรคคอมมิวนิสต์ [77] [78]สาขาการวิจัยล่าสุดตรวจสอบและพัฒนาการสอนลัทธิมาร์กซ์ในยุคหลังยุคดิจิทัล [79] [80] [81]

ประวัติศาสตร์

Marxist historiography เป็นโรงเรียนของhistoriography ที่ได้รับอิทธิพลจากลัทธิมาร์กซ์ หลักการสำคัญที่เป็นจุดศูนย์กลางของชนชั้นทางสังคมและข้อจำกัดทางเศรษฐกิจในการกำหนดผลลัพธ์ทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์มาร์กซ์ได้ทำผลงานให้กับประวัติศาสตร์ของชนชั้นแรงงาน , ถูกกดขี่เชื้อชาติและวิธีการของประวัติศาสตร์จากด้านล่างผลงานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของฟรีดริช เองเงิลส์คือDer deutsche Bauernkriegเกี่ยวกับสงครามชาวนาเยอรมันซึ่งวิเคราะห์สงครามทางสังคมในเยอรมนีโปรเตสแตนต์ยุคแรกในแง่ของชนชั้นนายทุนที่เกิดขึ้นใหม่สงครามชาวนาเยอรมันบ่งบอกถึงความสนใจของมาร์กซิสต์ในประวัติศาสตร์จากด้านล่างและการวิเคราะห์ระดับ และพยายามวิเคราะห์วิภาษ[ ต้องการการอ้างอิง ]

บทความสั้น ๆ ของเองเกลส์เรื่องThe Condition of the Working Class in England ในปี ค.ศ. 1844มีส่วนสำคัญในการสร้างแรงกระตุ้นทางสังคมนิยมในการเมืองของอังกฤษ ผลงานที่สำคัญที่สุดของมาร์กซ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคมและการเมือง ได้แก่The Eighteenth Brumaire of Louis Napoleon , The Communist Manifesto , The German IdeologyและบทของDas Kapital ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นทางประวัติศาสตร์ของนายทุนและชนชั้นกรรมาชีพจากสังคมอังกฤษก่อนยุคอุตสาหกรรมประวัติศาสตร์มาร์กซิสต์ประสบในสหภาพโซเวียตเนื่องจากรัฐบาลขอเขียนประวัติศาสตร์เกินจริง ประวัติศาสตร์เด่น ได้แก่ประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียต (บอลเชวิค)ที่ตีพิมพ์ในช่วงทศวรรษที่ 1930 เพื่อแสดงให้เห็นธรรมชาติของชีวิตพรรคคอมมิวนิสต์ภายใต้โจเซฟสตาลินกลุ่มนักประวัติศาสตร์ภายในพรรคคอมมิวนิสต์แห่งบริเตนใหญ่ (CPGB) ก่อตั้งขึ้นในปี 2489 [ ต้องการการอ้างอิง ]

ในขณะที่สมาชิกบางคนของกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสโตเฟอร์ ฮิลล์และส.อ. ทอมป์สันออกจาก CPGB หลังจากการปฏิวัติฮังการีปี 1956ประเด็นทั่วไปของประวัติศาสตร์มาร์กซิสต์ของอังกฤษยังคงดำเนินต่อไปในผลงานของพวกเขา Thompson's The Making of the English Working Classเป็นหนึ่งในงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้BanditsของEric Hobsbawmเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของผลงานของกลุ่มนี้CLR Jamesยังเป็นผู้บุกเบิกแนวทาง 'ประวัติศาสตร์จากเบื้องล่าง' ที่ยิ่งใหญ่อีกด้วย อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรเมื่อเขาเขียนผลงานที่โดดเด่นที่สุดของเขาThe Black Jacobins (1938) เขาเป็นพวกต่อต้านสตาลินลัทธิมาร์กซ์และอื่น ๆ นอก CPGB ในอินเดีย BN Datta และDD Kosambiถือเป็นบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งประวัติศาสตร์ลัทธิมาร์กซ์ ทุกวันนี้ นักวิชาการอาวุโสด้านประวัติศาสตร์มาร์กซิสต์ส่วนใหญ่ ได้แก่RS Sharma , Irfan Habib , Romila Thapar , DN JhaและKN Panikkarซึ่งส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 75 ปีแล้ว [82]

วิจารณ์วรรณกรรม

การวิจารณ์วรรณกรรมมาร์กซิสต์เป็นคำที่อธิบายการวิจารณ์วรรณกรรมโดยอิงจากทฤษฎีสังคมนิยมและวิภาษวิธี การวิพากษ์วิจารณ์ลัทธิมาร์กซิสต์มองว่างานวรรณกรรมเป็นภาพสะท้อนของสถาบันทางสังคมที่เป็นแหล่งกำเนิด ตามคำกล่าวของลัทธิมาร์กซิสต์ แม้แต่วรรณกรรมเองก็เป็นสถาบันทางสังคมและมีหน้าที่ทางอุดมการณ์เฉพาะ โดยอิงจากภูมิหลังและอุดมการณ์ของผู้แต่ง เด่นมาร์กซ์นักวิจารณ์วรรณกรรม ได้แก่มิคาอิล Bakhtin , วอลเตอร์เบนจามิน , เทอร์รี่ Eagletonและเฟรดริกเจมสัน [ ต้องการการอ้างอิง ]

สุนทรียศาสตร์

ความงามที่มาร์กซ์เป็นทฤษฎีของความงามที่อยู่บนพื้นฐานของหรือมาจากทฤษฎีของคาร์ลมาร์กซ์มันเกี่ยวข้องกับวิภาษและวัตถุนิยมหรือนักวัตถุนิยมวิภาษวิธีเพื่อประยุกต์ใช้ลัทธิมาร์กซ์กับทรงกลมทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับรสนิยม เช่น ศิลปะและความงาม เป็นต้น. นักมาร์กซ์เชื่อว่าสภาพเศรษฐกิจและสังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ทางชนชั้นที่เกิดจากเงื่อนไขเหล่านี้ ส่งผลต่อทุกแง่มุมของชีวิตบุคคล ตั้งแต่ความเชื่อทางศาสนาไปจนถึงระบบกฎหมายไปจนถึงกรอบวัฒนธรรม นักสุนทรียศาสตร์ลัทธิมาร์กซ์ที่มีชื่อเสียงบางคน ได้แก่Anatoly Lunacharsky , Mikhail Lifshitz , William Morris ,เทโอดอร์ดับบลิวอร์โน่ , ลท์เบรชต์ , เฮอร์เบิร์ตมาร์คัส , วอลเตอร์เบนจามิน , อันโตนิโอกรัมชี่ , เฟรดLukács , เอิร์นส์ฟิชเชอร์ , หลุยส์แซร์ , จาคส์แรานเซียร์ , มอริสเมอร์โลพอ นตี้ และเรย์มอนด์วิลเลียมส์ [ ต้องการการอ้างอิง ]

ประวัติ

คาร์ล มาร์กซ์ และ ฟรีดริช เองเกลส์

มาร์กซ์กล่าวถึงเรื่องความแปลกแยกและการเอารัดเอาเปรียบของกรรมกรโหมดการผลิตแบบทุนนิยมและวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์ เขามีชื่อเสียงในด้านการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ในแง่ของการต่อสู้ทางชนชั้น สรุปไว้ในบรรทัดแรกซึ่งแนะนำThe Communist Manifesto (1848): "ประวัติศาสตร์ของสังคมที่มีอยู่ทั้งหมดจนถึงตอนนี้คือประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ทางชนชั้น" [83]

Engels ร่วมกับ Marx ร่วมกันพัฒนาทฤษฎีคอมมิวนิสต์ Marx และ Engels พบกันครั้งแรกในเดือนกันยายน ค.ศ. 1844 โดยพบว่าพวกเขามีมุมมองที่คล้ายคลึงกันในด้านปรัชญาและลัทธิสังคมนิยม พวกเขาจึงร่วมมือกันและเขียนผลงานเช่นDie heilige Familie ( The Holy Family ) หลังจากมาร์กซ์ถูกเนรเทศออกจากฝรั่งเศสในเดือนมกราคม ค.ศ. 1845 พวกเขาย้ายไปเบลเยียม ซึ่งทำให้มีเสรีภาพในการแสดงออกมากกว่าประเทศอื่นๆ ในยุโรป ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1846 พวกเขากลับไปบรัสเซลส์เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการโต้ตอบคอมมิวนิสต์[ ต้องการการอ้างอิง ]

ในปี 1847 พวกเขาเริ่มเขียนคอมมิวนิสต์ประกาศ (1848) บนพื้นฐานของเองเงิลส์หลักการของลัทธิคอมมิวนิสต์หกสัปดาห์ต่อมา พวกเขาได้ตีพิมพ์จุลสาร 12,000 คำในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2391 ในเดือนมีนาคม เบลเยียมขับไล่พวกเขาออกและย้ายไปที่โคโลญซึ่งพวกเขาได้ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์Neue Rheinische Zeitungซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์หัวรุนแรงทางการเมืองในปี ค.ศ. 1849 พวกเขาต้องออกจากโคโลญจน์ไปลอนดอน ทางการปรัสเซียนกดดันรัฐบาลอังกฤษให้ขับไล่มาร์กซ์และเองเกลส์ แต่ลอร์ดจอห์น รัสเซลล์นายกรัฐมนตรีปฏิเสธ[ ต้องการการอ้างอิง ]

หลังจากมาร์กซ์เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2426 เองเกลส์ก็กลายเป็นบรรณาธิการและนักแปลงานเขียนของมาร์กซ์ ด้วยเขาต้นกำเนิดของครอบครัว, เอกชนทรัพย์สิน, และรัฐ (1884) -analysing คู่สมรส แต่งงานเป็นหลักประกันการปกครองชายทางสังคมของผู้หญิงคล้ายแนวคิดในทฤษฎีคอมมิวนิสต์การปกครองเศรษฐกิจชนชั้นนายทุนของการทำงานระดับ Engels ทำสติปัญญาส่วนสำคัญในการสตรีทฤษฎีและสตรีมาร์กซ์ [ ต้องการการอ้างอิง ]

การปฏิวัติรัสเซียและสหภาพโซเวียต

ด้วยการปฏิวัติเดือนตุลาคมในปี 1917 บอลเชวิคเข้ามากุมอำนาจจากรัสเซียรัฐบาลเฉพาะกาลบอลเชวิคก่อตั้งขึ้นครั้งแรกที่รัฐสังคมนิยมบนพื้นฐานความคิดของการปกครองระบอบประชาธิปไตยของสหภาพโซเวียตและเลนินสหพันธรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่ของพวกเขาสัญญาว่าจะยุติการมีส่วนร่วมของรัสเซียในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและจัดตั้งรัฐคนงานปฏิวัติ หลังการปฏิวัติเดือนตุลาคม รัฐบาลโซเวียตได้เข้าไปพัวพันกับขบวนการสีขาวและขบวนการเอกราชหลายครั้งในสงครามกลางเมืองรัสเซีย. ช่วงนี้มีการทำเครื่องหมายโดยการจัดตั้งนโยบายสังคมนิยมจำนวนมากและการพัฒนาความคิดสังคมนิยมใหม่ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของมาร์กซ์เลนิน [ ต้องการการอ้างอิง ]

ในปีพ.ศ. 2462 รัฐบาลโซเวียตที่ตั้งขึ้นใหม่ได้ก่อตั้งสถาบันคอมมิวนิสต์และสถาบันมาร์กซ์-เองเกลส์-เลนินเพื่อการศึกษาลัทธิมาร์กซ์ตามหลักคำสอน ตลอดจนเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับอุดมการณ์และการวิจัยอย่างเป็นทางการสำหรับพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซีย เมื่อเลนินเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2467 มีการต่อสู้ภายในในขบวนการคอมมิวนิสต์โซเวียต ส่วนใหญ่ระหว่างโจเซฟ สตาลินและลีออน ทร็อตสกี้ในรูปแบบของฝ่ายค้านฝ่ายขวาและฝ่ายค้านฝ่ายซ้ายตามลำดับ การต่อสู้เหล่านี้ขึ้นอยู่กับการตีความที่แตกต่างกันของทฤษฎีมาร์กซิสต์และเลนินนิสต์ตามสถานการณ์ของสหภาพโซเวียตในขณะนั้น[84] [85]

การปฏิวัติจีน

ทฤษฎีของมาร์กซ์ เองเงิล เลนินและสตาลินนั้นใช้ได้ในระดับสากล เราควรมองว่าไม่ใช่เป็นความเชื่อ แต่เป็นแนวทางปฏิบัติ การศึกษาไม่เพียงแต่เป็นการเรียนรู้คำศัพท์และวลีเท่านั้น แต่ยังเป็นการเรียนรู้ลัทธิมาร์กซ์-เลนินในฐานะศาสตร์แห่งการปฏิวัติอีกด้วย ไม่ใช่เรื่องของการทำความเข้าใจกฎทั่วไปที่มาร์กซ์ เองเงิลส์ เลนิน และสตาลินได้รับจากการศึกษาชีวิตจริงและประสบการณ์การปฏิวัติอย่างกว้างขวาง แต่ยังศึกษาจุดยืนและวิธีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาด้วย

- เหมาเจ๋อตง , Little Red หนังสือ[86]

ในตอนท้ายของสงครามโลกครั้งที่สองชิโนญี่ปุ่นและกว้างขวางมากขึ้นสงครามโลกครั้งที่สองการปฏิวัติคอมมิวนิสต์จีนที่เกิดขึ้นในบริบทของสงครามกลางเมืองจีน พรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1921 อยู่ในความขัดแย้งกับก๊กมินตั๋มากกว่าในอนาคตของประเทศ ตลอดช่วงสงครามกลางเมืองเหมา เจ๋อตง ได้พัฒนาทฤษฎีลัทธิมาร์กซ์สำหรับบริบททางประวัติศาสตร์ของจีน เหมาพบฐานการสนับสนุนขนาดใหญ่ในชาวนาเมื่อเทียบกับการปฏิวัติรัสเซียซึ่งพบการสนับสนุนหลักในใจกลางเมืองของจักรวรรดิรัสเซีย บางความคิดที่สำคัญสนับสนุนโดยเหมาเป็นความคิดของประชาธิปไตยใหม่ , สายมวลและสงครามประชาชน . สาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC) ประกาศในปี 1949 รัฐสังคมนิยมใหม่จะได้รับการก่อตั้งขึ้นในความคิดของมาร์กซ์เองเงิลส์, เลนินและสตาลิน [87] [88]

ตั้งแต่การตายของสตาลินจนถึงปลายทศวรรษ 1960 มีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นระหว่างจีนและสหภาพโซเวียต De-Stalinizationซึ่งเริ่มแรกภายใต้Nikita Khrushchevและนโยบายของdetenteถูกมองว่าเป็นผู้ทบทวนและลัทธิมาร์กซ์ไม่เพียงพอ การเผชิญหน้าเชิงอุดมการณ์นี้ขยายวงกว้างไปสู่วิกฤตระดับโลกในวงกว้างซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศที่จะเป็นผู้นำขบวนการสังคมนิยมระหว่างประเทศ [89]

หลังจากการสิ้นพระชนม์ของเหมาและการปกครองของเติ้งเสี่ยวผิงลัทธิเหมาและลัทธิมาร์กซอย่างเป็นทางการในจีนก็ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ โมเดลใหม่นี้จะเป็นรูปแบบไดนามิกที่ใหม่กว่าของลัทธิมาร์กซ์–เลนินและลัทธิเหมาในประเทศจีน โดยทั่วไปเรียกว่าสังคมนิยมที่มีลักษณะจีน เส้นทางใหม่นี้มีศูนย์กลางอยู่ที่หลักการสี่ประการของเติ้งซึ่งพยายามรักษาบทบาทสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรักษาหลักการที่ว่าจีนอยู่ในขั้นเริ่มต้นของลัทธิสังคมนิยมและยังคงทำงานเพื่อ สร้างสังคมคอมมิวนิสต์ตามหลักการมาร์กซิสต์ [90] [91]

ปลายศตวรรษที่ 20

ในปี 1959 การปฏิวัติคิวบานำไปสู่ชัยชนะของฟิเดลคาสโตรของเขาและ26 กรกฎาคมเคลื่อนไหวแม้ว่าการปฏิวัติจะไม่ใช่สังคมนิยมอย่างชัดแจ้ง แต่เมื่อได้รับชัยชนะ Castro ก็ขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและนำรูปแบบการพัฒนาสังคมนิยมของเลนินนิสต์มาใช้โดยสร้างพันธมิตรกับสหภาพโซเวียต[92] [93]หนึ่งในผู้นำของการปฏิวัติเช เกบารานักปฏิวัติชาวอาร์เจนตินาต่อมาได้ไปช่วยเหลือขบวนการสังคมนิยมปฏิวัติในคองโก-กินชาซาและโบลิเวีย ในที่สุดถูกรัฐบาลโบลิเวียสังหาร อาจเป็นไปได้ตามคำสั่งของสำนักข่าวกรองกลาง(ซีไอเอ) แม้ว่าเจ้าหน้าที่ซีไอเอจะส่งไปค้นหาเกวารา เฟลิกซ์ โรดริเกซ แสดงความปรารถนาที่จะให้เขามีชีวิตอยู่ในฐานะเครื่องมือต่อรองที่เป็นไปได้กับรัฐบาลคิวบา เขามรณกรรมกลายเป็นไอคอนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล[ ต้องการการอ้างอิง ]

ในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ชาวเมารีรัฐบาลมารับการปฏิวัติทางวัฒนธรรมจาก 1966 ผ่าน 1976 เพื่อล้างสังคมจีนขององค์ประกอบทุนนิยมสังคมนิยมและประสบความสำเร็จ เมื่อเหมา เจ๋อตงเสียชีวิต คู่แข่งของเขาก็ยึดอำนาจทางการเมืองและภายใต้การนำของเติ้งเสี่ยวผิงนโยบายในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมของเหมาจำนวนมากได้รับการแก้ไขหรือละทิ้ง และภาครัฐส่วนใหญ่ถูกแปรรูป[ ต้องการการอ้างอิง ]

ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 และต้นปี 1990 เห็นการล่มสลายของส่วนใหญ่ของผู้รัฐสังคมนิยมที่ได้รับรู้ความเป็นมาร์กซ์-นิสต์อุดมการณ์ ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 และต้นทศวรรษ 1980 การเกิดขึ้นของลัทธินิวไรท์และทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ในฐานะแนวโน้มทางอุดมการณ์ที่โดดเด่นในการเมืองตะวันตกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกนของสหรัฐฯและนายกรัฐมนตรีมาร์กาเร็ต แทตเชอร์ของอังกฤษ ได้นำพาตะวันตกให้มีจุดยืนที่ก้าวร้าวมากขึ้นต่อโซเวียต ยูเนี่ยนและพันธมิตรเลนินนิสต์ ในขณะเดียวกัน มิคาเอล กอร์บาชอฟนักปฏิรูปได้กลายเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียตในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2528 และพยายามที่จะละทิ้งรูปแบบการพัฒนาของเลนินนิสต์สังคม ประชาธิปไตย . ในท้ายที่สุด การปฏิรูปของกอร์บาชอฟ ประกอบกับระดับลัทธิชาตินิยมที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนำไปสู่การล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปลายปี 2534 เป็นกลุ่มประเทศที่เป็นส่วนประกอบ ซึ่งทั้งหมดละทิ้งรูปแบบลัทธิมาร์กซิสต์–เลนินนิสต์สำหรับสังคมนิยม โดยส่วนใหญ่เปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจแบบทุนนิยม [94] [95]

ศตวรรษที่ 21

Hugo Chavezลงคะแนนเสียงในปี 2550

ในช่วงเปลี่ยนผ่านของศตวรรษที่ 21 จีน คิวบา ลาว เกาหลีเหนือ และเวียดนามยังคงเป็นรัฐมาร์กซิสต์-เลนินนิสต์ที่เป็นทางการเพียงรัฐเดียวที่เหลืออยู่ แม้ว่ารัฐบาลลัทธิเหมาที่นำโดยปราจันดาจะได้รับเลือกเข้าสู่อำนาจในเนปาลในปี 2551 หลังจากการต่อสู้แบบกองโจรที่ยาวนาน [96] [97]

ต้นศตวรรษที่ 21 ยังเห็นการเลือกตั้งรัฐบาลสังคมนิยมในหลายประเทศในละตินอเมริกา ในสิ่งที่เป็นที่รู้จักกันในนาม " กระแสน้ำสีชมพู "; ปกครองโดยรัฐบาลเวเนซุเอลาของHugo Chávezแนวโน้มนี้ยังเห็นการเลือกตั้งEvo MoralesในโบลิเวียRafael Correaในเอกวาดอร์และDaniel Ortegaในนิการากัว การสร้างพันธมิตรทางการเมืองและเศรษฐกิจผ่านองค์กรระหว่างประเทศ เช่นBolivarian Alliance for the Americasรัฐบาลสังคมนิยมเหล่านี้ได้เป็นพันธมิตรกับ Marxist–Leninist Cuba และถึงแม้จะไม่มีใครสนับสนุนทางสตาลินโดยตรง แต่ส่วนใหญ่ยอมรับว่าได้รับอิทธิพลอย่างมากจากทฤษฎี Marxist ประธานาธิบดีเวเนซุเอลาHugo Chávezประกาศตัวเองว่าเป็นTrotskyistในระหว่างการสาบานตนในคณะรัฐมนตรีของเขา สองวันก่อนการริเริ่มของเขาเองในวันที่ 10 มกราคม 2007 [98]องค์กร Trotskyist ของเวเนซุเอลาไม่ถือว่า Chávez เป็น Trotskyist โดยมีบางคนอธิบายว่าเขาเป็นชาตินิยมชนชั้นกลาง , [99]ในขณะที่คนอื่นๆ ถือว่าเขาเป็นผู้นำการปฏิวัติที่ซื่อสัตย์ซึ่งทำผิดพลาดครั้งใหญ่เพราะเขาขาดการวิเคราะห์แบบมาร์กซิสต์[100]

สำหรับนักมาร์กซิสต์ชาวอิตาลีGianni VattimoและSantiago ZabalaในหนังสือHermeneutic Communismปี 2011 ของพวกเขา"ลัทธิคอมมิวนิสต์ที่อ่อนแอใหม่นี้แตกต่างอย่างมากจากการรับรู้ของสหภาพโซเวียตก่อนหน้านี้ (และจีนในปัจจุบัน) เนื่องจากประเทศในอเมริกาใต้ปฏิบัติตามขั้นตอนการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยและยังจัดการกระจายอำนาจของระบบราชการของรัฐ ระบบผ่านภารกิจโบลิเวียร์โดยสรุป หากลัทธิคอมมิวนิสต์อ่อนแอถูกมองว่าเป็นปีศาจในตะวันตก ไม่เพียงเพราะการบิดเบือนของสื่อเท่านั้น ลังเลที่จะสมัคร" [11]

สี จิ้นผิงเลขาธิการ พรรคคอมมิวนิสต์จีนประกาศความมุ่งมั่นที่ลึกซึ้งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีต่อแนวคิดของมาร์กซ์ ในงานฉลองครบรอบ 200 ปีการเกิดของมาร์กซ์ Xi กล่าวว่า "เราต้องชนะข้อได้เปรียบ ชนะความคิดริเริ่ม และชนะในอนาคต เราต้องปรับปรุงความสามารถในการใช้ลัทธิมาร์กซ์ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง" และเสริมว่าลัทธิมาร์กซ์เป็น "อาวุธทางอุดมการณ์ที่ทรงพลังเพื่อให้เราเข้าใจโลก เข้าใจกฎหมาย แสวงหาความจริง และเปลี่ยนแปลงโลก" สีได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจสอบและสืบสานประเพณีของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และยอมรับอดีตที่ปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์จีน[102] [103] [104]

ความเที่ยงตรงของนักปฏิวัติ ผู้นำ และพรรคการเมืองต่างๆ ที่มีต่องานของคาร์ล มาร์กซ์นั้นขัดแย้งกันอย่างมาก และถูกปฏิเสธโดยลัทธิมาร์กซ์และนักสังคมนิยมคนอื่นๆ [105] [106] นักสังคมนิยมทั่วไปและนักเขียนสังคมนิยม รวมทั้งDimitri Volkogonovยอมรับว่าการกระทำของผู้นำสังคมนิยมแบบเผด็จการได้ทำลาย "การอุทธรณ์อย่างใหญ่หลวงของลัทธิสังคมนิยมที่เกิดจากการปฏิวัติเดือนตุลาคม" [107]

คำวิจารณ์

คำติชมของลัทธิมาร์กซ์มาจากอุดมการณ์ทางการเมืองและสาขาวิชาต่างๆ[108] [109]รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ทั่วไปเกี่ยวกับการขาดความสอดคล้องภายใน การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์ ว่าเป็นประเภทของการกำหนดประวัติศาสตร์ ความจำเป็นในการปราบปรามสิทธิส่วนบุคคล ประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามลัทธิคอมมิวนิสต์และประเด็นทางเศรษฐกิจ เช่น การบิดเบือนหรือไม่มีสัญญาณราคาและแรงจูงใจที่ลดลง นอกจากนี้ยังมีการระบุปัญหาเชิงประจักษ์และญาณวิทยาบ่อยครั้ง[110] [111] [112]

ลัทธิมาร์กซ์บางคนวิพากษ์วิจารณ์สถาบันทางวิชาการของลัทธิมาร์กซว่าตื้นเกินไปและแยกออกจากการกระทำทางการเมือง ซิมบับเวTrotskyist Alex Callinicosนักวิชาการมืออาชีพกล่าวว่า "ผู้ฝึกหัดเตือนNarcissusคนหนึ่งซึ่งในตำนานกรีกตกหลุมรักการสะท้อนของตัวเอง ... บางครั้งจำเป็นต้องอุทิศเวลาเพื่อชี้แจงและพัฒนาแนวความคิดที่ เราใช้ แต่แท้จริงแล้วสำหรับลัทธิมาร์กซตะวันตก เรื่องนี้กลายเป็นจุดจบในตัวเอง ผลที่ได้คือ เนื้อหาของงานเขียนที่ทุกคนเข้าใจยาก ยกเว้นนักวิชาการที่มีคุณวุฒิสูงส่วนน้อย" [113]

นอกจากนี้ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์ทางปัญญาของลัทธิมาร์กซ์ที่โต้แย้งสมมติฐานบางอย่างที่แพร่หลายในความคิดของมาร์กซ์และลัทธิมาร์กซ์หลังจากเขา โดยไม่ปฏิเสธการเมืองมาร์กซิสต์อย่างแน่นอน [114]ผู้สนับสนุนร่วมสมัยอื่น ๆ ของมาร์กซ์ยืนยันว่าหลาย ๆ ด้านของความคิดมาร์กซ์จะทำงานได้ แต่ที่คลังไม่สมบูรณ์หรือล้าสมัยในการไปถึงลักษณะบางอย่างของเศรษฐกิจการเมืองหรือสังคมทฤษฎี พวก เขา อาจ รวม แนว คิด ของ มาร์กซิสต์ บาง อย่าง กับ แนว คิด ของ นัก ทฤษฎี อื่น ๆ เช่นแม็กซ์ เวเบอร์โรงเรียน แฟรงก์เฟิร์ตเป็น ตัว อย่าง หนึ่ง. [115] [116]

ทั่วไป

นักปรัชญาและนักประวัติศาสตร์แห่งแนวคิดLeszek Kołakowskiชี้ให้เห็นว่า "ทฤษฎีของมาร์กซ์ยังไม่สมบูรณ์หรือคลุมเครือในหลาย ๆ ที่ และสามารถ 'นำไปใช้' ในรูปแบบที่ขัดแย้งกันได้มากมายโดยไม่ละเมิดหลักการอย่างชัดแจ้ง" โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขาถือว่า "กฎแห่งวิภาษ" เป็นพื้นฐานที่ผิดพลาด โดยระบุว่าบางส่วนเป็น "ความจริงที่ไม่มีเนื้อหาเฉพาะของลัทธิมาร์กซ์" บางส่วนเป็น "หลักปรัชญาที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์" และบางส่วนเป็นเพียง "เรื่องไร้สาระ"; เขาเชื่อว่ากฎหมายมาร์กซิสต์บางกฎสามารถตีความได้แตกต่างกัน แต่การตีความเหล่านี้โดยทั่วไปยังจัดเป็นข้อผิดพลาดประเภทใดประเภทหนึ่งจากสองประเภท[117]

ทฤษฎีบทของ Okishioแสดงให้เห็นว่าหากนายทุนใช้เทคนิคการลดต้นทุนและค่าแรงที่แท้จริงไม่เพิ่มขึ้น อัตรากำไรจะต้องเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยในมุมมองของมาร์กซ์ว่าอัตรากำไรมีแนวโน้มที่จะลดลง [118]

ข้อกล่าวหาเรื่องความไม่ลงรอยกันเป็นส่วนใหญ่ของเศรษฐศาสตร์มาร์กเซียนและการโต้เถียงรอบด้านมาตั้งแต่ปี 1970 [119] แอนดรูว์ คลิมัน ให้เหตุผลว่าสิ่งนี้บ่อนทำลายการวิพากษ์วิจารณ์ของมาร์กซ์และการแก้ไขข้อกล่าวหาที่ไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากทฤษฎีที่ไม่สอดคล้องกันภายในไม่สามารถให้คำจำกัดความที่ถูกต้องได้ [120]

ญาณวิทยาและเชิงประจักษ์

การคาดการณ์ของมาร์กซ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะถูกกล่าวหาว่าล้มเหลว โดยบางส่วนชี้ไปที่จีดีพีต่อหัวที่เพิ่มขึ้นโดยทั่วไปในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเมื่อเทียบกับเศรษฐศาสตร์ที่เน้นตลาดน้อยกว่า เศรษฐกิจทุนนิยมไม่ประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจที่เลวร้ายลงซึ่งนำไปสู่การโค่นล้มระบบทุนนิยมและการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศทุนนิยมที่ก้าวหน้าที่สุด แต่เกิดขึ้นในภูมิภาคที่ยังไม่พัฒนา[121] [122]

ในหนังสือของเขาThe Poverty of Historicism and Conjectures and Refutations , ปราชญ์แห่งวิทยาศาสตร์Karl Popperวิพากษ์วิจารณ์อำนาจการอธิบายและความถูกต้องของวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์[123] Popper เชื่อว่าลัทธิมาร์กซ์เป็นวิทยาศาสตร์ในขั้นต้น โดยมาร์กซ์ได้ตั้งสมมติฐานทฤษฎีการทำนายอย่างแท้จริง เมื่อการคาดการณ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริง Popper ให้เหตุผลว่าทฤษฎีนี้หลีกเลี่ยงการปลอมแปลงด้วยการเพิ่มสมมติฐานเฉพาะกิจที่ทำให้เข้ากันได้กับข้อเท็จจริง ด้วยเหตุนี้ Popper จึงยืนยันว่าทฤษฎีที่เริ่มแรกเป็นวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงเสื่อมลงไปสู่ความเชื่อทางวิทยาศาสตร์เทียม[124]

สังคมนิยม

นักสังคมนิยมประชาธิปไตยและนักสังคมนิยมประชาธิปไตยปฏิเสธแนวคิดที่ว่าลัทธิสังคมนิยมสามารถทำได้โดยผ่านความขัดแย้งทางชนชั้นนอกกฎหมายและการปฏิวัติชนชั้นกรรมาชีพเท่านั้น ความสัมพันธ์ระหว่างมาร์กซ์กับนักคิดและองค์กรสังคมนิยมอื่น ๆ ที่มีรากฐานมาจาก "วิทยาศาสตร์" ของลัทธิมาร์กซ์และลัทธิสังคมนิยมที่ต่อต้านยูโทเปีย ท่ามกลางปัจจัยอื่นๆ ได้แบ่งแยกลัทธิมาร์กซ์ออกจากสังคมนิยมอื่น ๆ ตั้งแต่ชีวิตของมาร์กซ์ [ ต้องการการอ้างอิง ]

หลังจากการตายของมาร์กซ์และมีการเกิดขึ้นของมาร์กซ์ที่มียังได้รับการแตกร้าวภายในมาร์กซ์เอง-เป็นตัวอย่างที่น่าสังเกตคือการแยกของสังคมประชาธิปไตยรัสเซียพรรคแรงงานเข้าบอลเชวิคและMensheviks ออร์โธดอก Marxistsกลายเป็นตรงข้ามกับการดันทุรังน้อยนวัตกรรมมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเสียใหม่มาร์กซ์ [ ต้องการการอ้างอิง ]

อนาธิปไตยและเสรีนิยม

อนาธิปไตยมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับลัทธิมาร์กซ์ตั้งแต่ชีวิตของมาร์กซ์ ผู้นิยมอนาธิปไตยและนักสังคมนิยมเสรีนิยมที่ไม่ใช่มาร์กซิสต์จำนวนมากปฏิเสธความจำเป็นในสถานะชั่วคราวโดยอ้างว่าสังคมนิยมสามารถสร้างขึ้นได้ผ่านองค์กรที่กระจายอำนาจและไม่บีบบังคับเท่านั้น ผู้นิยมอนาธิปไตยMikhail Bakuninวิพากษ์วิจารณ์มาร์กซ์เรื่องเผด็จการของเขา[125]วลี "ค่ายสังคมนิยม" หรือ " ค่ายคอมมิวนิสต์ " กลายเป็นชวเลขวิจารณ์นี้ความรู้สึกภาพของชีวิตของประชาชนการเป็นที่ตกตะกอนเป็นชีวิตของทหารเกณฑ์ในค่ายทหาร [126]

โนม ชอมสกี้วิจารณ์แนวความคิดของลัทธิมาร์กซ์และแนวคิดของลัทธิมาร์กซ์เอง แต่ยังคงซาบซึ้งในการมีส่วนร่วมของมาร์กซ์ต่อความคิดทางการเมือง ไม่เหมือนกับผู้นิยมอนาธิปไตยบางคน ชอมสกีไม่ถือว่าพวกบอลเชวิสเป็น "ลัทธิมาร์กซในทางปฏิบัติ" แต่เขาตระหนักดีว่ามาร์กซ์เป็นบุคคลที่ซับซ้อนซึ่งมีความคิดที่ขัดแย้งกัน ในขณะที่ยอมรับลัทธิอำนาจนิยมที่แฝงอยู่ในมาร์กซ์ ชอมสกียังชี้ไปที่สายพันธุ์เสรีนิยมที่พัฒนาเป็นคอมมิวนิสต์ของสภาโรซา ลักเซมเบิร์กและแอนทอน แพนเนเคอก ความมุ่งมั่นของเขาที่มีต่อลัทธิสังคมนิยมแบบเสรีนิยมได้นำเขาไปสู่ลักษณะเฉพาะตัวของเขาในฐานะผู้นิยมอนาธิปไตยโดยมีแนวคิดแบบมาร์กซิสต์ที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง[ ต้องการการอ้างอิง ]

เศรษฐกิจ

คำติชมอื่นๆ มาจากมุมมองทางเศรษฐกิจ Vladimir Karpovich Dmitrievเขียนในปี 1898, [127] Ladislaus von Bortkiewiczเขียนในปี 1906–1907 [128]และนักวิจารณ์ที่ตามมากล่าวหาว่าทฤษฎีคุณค่าของมาร์กซ์และกฎว่าด้วยแนวโน้มของอัตรากำไรที่จะลดลงนั้นไม่สอดคล้องกันภายใน กล่าวอีกนัยหนึ่ง นักวิจารณ์กล่าวหาว่ามาร์กซ์ได้ข้อสรุปที่ไม่เป็นไปตามทฤษฎีของเขา เมื่อข้อผิดพลาดที่ถูกกล่าวหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขแล้ว ข้อสรุปของเขาว่าราคารวมและกำไรจะถูกกำหนดโดยและเท่ากับมูลค่ารวมและมูลค่าส่วนเกินจะไม่เป็นจริงอีกต่อไป ผลลัพธ์นี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับทฤษฎีของเขาว่าการแสวงประโยชน์จากคนงานเป็นแหล่งกำไรเพียงแหล่งเดียว[129]

ทั้งลัทธิมาร์กซ์และลัทธิสังคมนิยมได้รับการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์อย่างมากจากนักเศรษฐศาสตร์ชาวออสเตรียหลายชั่วอายุคนในแง่ของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และนัยทางการเมือง[130] [131]ระหว่างการปฏิวัติขอบทฤษฎีค่านิยมส่วนตัวถูกค้นพบโดยCarl Mengerการพัฒนาที่บ่อนทำลายโดยพื้นฐาน[ ตามใคร? ]ทฤษฎีมูลค่าต้นทุนของอังกฤษ[ ต้องการอ้างอิง ]การฟื้นฟูและ subjectivism praxeologicalวิธีการใช้ก่อนหน้านี้โดยนักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกรวมทั้งริชาร์ด Cantillon ,Anne-Robert-Jacques Turgot , Jean-Baptiste SayและFrédéric Bastiat ได้นำ Menger ให้วิพากษ์วิจารณ์วิธีการเชิงประวัติศาสตร์โดยทั่วไป นักเศรษฐศาสตร์ชาวออสเตรียรุ่นที่สองEugen Böhm von Bawerkใช้วิธีการทาง Praxeological และ subjectivist เพื่อโจมตีกฎแห่งคุณค่าโดยพื้นฐานGottfried Haberlerมองว่าคำวิจารณ์ของเขาเป็น "บทสรุป" โดยโต้แย้งว่าคำวิจารณ์ของ Böhm-Bawerk เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ของ Marx นั้น "ละเอียดถี่ถ้วนและทำลายล้าง" มากจนเขาเชื่อว่าในช่วงทศวรรษ 1960 ไม่มีนักวิชาการของ Marxian คนไหนปฏิเสธโดยเด็ดขาด[132]รุ่นที่สามของออสเตรียLudwig von Mises ได้จุดประกายการอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาการคำนวณทางเศรษฐกิจโดยการโต้แย้งว่าหากไม่มีสัญญาณราคาในสินค้าทุน ในความเห็นของเขาในด้านอื่นๆ ของเศรษฐกิจตลาดนั้นไม่สมเหตุสมผล สิ่งนี้ทำให้เขาประกาศว่า "กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีเหตุผลเป็นไปไม่ได้ในเครือจักรภพสังคมนิยม" [133]

ดารอน อะเซโมกลูและเจมส์ เอ. โรบินสันให้เหตุผลว่าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของมาร์กซ์มีข้อบกพร่องโดยพื้นฐานแล้ว เพราะมันพยายามทำให้เศรษฐกิจง่ายขึ้นเป็นกฎหมายทั่วไปสองสามข้อที่เพิกเฉยต่อผลกระทบของสถาบันที่มีต่อเศรษฐกิจ [134]

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

การอ้างอิง

 1. ^ วูลฟ์ริชาร์ดและสตีเฟนเรสนิค (สิงหาคม 1987) เศรษฐศาสตร์: มาร์กซ์กับนีโอคลาสสิค สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ NS. 130 . ISBN 978-0-8018-3480-6. พวกมาร์กซ์ชาวเยอรมันขยายทฤษฎีไปยังกลุ่มและประเด็นที่มาร์กซ์แทบไม่ได้สัมผัส การวิเคราะห์แบบมาร์กเซียนเกี่ยวกับระบบกฎหมาย บทบาททางสังคมของสตรี การค้าต่างประเทศ การแข่งขันระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศทุนนิยม และบทบาทของระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมนิยมทำให้เกิดการโต้วาทีอย่างมีชีวิตชีวา ... ทฤษฎีมาร์กเซียน (เอกพจน์) ได้เปิดทางให้ ทฤษฎีมาร์กเซียน (พหูพจน์)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 2. ^ ร่าฟิลลิป (กันยายน 2003) สารานุกรมเศรษฐกิจการเมือง เล่ม 2 . เลดจ์ . NS. 107. ISBN 978-0-415-24187-8. นักเศรษฐศาสตร์การเมืองมาร์กซิสต์ต่างจากคำจำกัดความของทุนนิยม สังคมนิยม และลัทธิคอมมิวนิสต์ ความแตกต่างเหล่านี้เป็นพื้นฐานอย่างยิ่ง การโต้เถียงในหมู่นักเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบมาร์กซิสต์ที่ได้รับการเกลี้ยกล่อมต่างกัน บางครั้งก็รุนแรงพอๆ กับการต่อต้านเศรษฐกิจการเมืองที่ยกย่องลัทธิทุนนิยม
 3. ^ เออร์มัก, เกนนาดี (2019). ลัทธิคอมมิวนิสต์: ความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ . ISBN 978-1797957388.
 4. ^ ซิม, สจวร์ต (2001). Post-marxism: ประวัติศาสตร์ทางปัญญา . เลดจ์ NS. 15. ISBN 978-0415218146.
 5. ^ O'Laughlin, B (ตุลาคม 1975) "แนวทางมาร์กซิสต์ในมานุษยวิทยา" (PDF) . การทบทวนมานุษยวิทยาประจำปี . 4 (1): 341–370. ดอย : 10.1146/annurev.an.04.100175.002013 . S2CID 2730688 . เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2019  
 6. ^ Roseberry, William (21 ตุลาคม 1997) "มาร์กซ์และมานุษยวิทยา". การทบทวนมานุษยวิทยาประจำปี . 26 (1): 25–46. ดอย : 10.1146/anurev.anthro.26.1.25 .
 7. ^ Malott, แกงกะหรี่ (2015). มาร์กซ์, เงินทุนและการศึกษา: สู่การเรียนการสอนที่สำคัญของการเป็น ดีเร็ก ฟอร์ด. นิวยอร์ก. ISBN 978-1-4539-1602-5. OCLC  913956545 .
 8. ^ มิทเชลล์, ดอน (2020). ถนนค่าเฉลี่ย: เร่ร่อนพื้นที่สาธารณะและข้อ จำกัด ของเงินทุน เอเธนส์. ISBN 978-0-8203-5691-4. OCLC  1151767935
 9. เบกเกอร์, ซามูเอล แอล. (18 พฤษภาคม 2552). "ลัทธิมาร์กซ์เข้าสู่การศึกษาสื่อ: ประสบการณ์ของอังกฤษ". การศึกษาเชิงวิพากษ์ในการสื่อสารมวลชน . 1 (1): 66–80. ดอย : 10.1080/15295038409360014 .
 10. มานูเอล อัลวาราโด , โรบิน กุทช์ และทาน่า วอลเลน (1987) Learning the Media: Introduction to Media Teaching , Palgrave Macmillan, หน้า 62, 76.
 11. ^ ชีแฮน เฮเลนา (กรกฎาคม 2550) "ลัทธิมาร์กซ์และวิทยาศาสตร์ศึกษา: กวาดล้างตลอดทศวรรษ" . การศึกษานานาชาติในปรัชญาวิทยาศาสตร์ . 21 (2): 197–210. ดอย : 10.1080/02698590701498126 . S2CID 143737257 . 
 12. ^ มาร์กซ์, คาร์ล . พ.ศ. 2402 "บทนำ" การมีส่วนสนับสนุนในการวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐกิจการเมือง .
 13. เกรกอรี, พอล อาร์. และโรเบิร์ต ซี. สจวร์ต 2546. "ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของมาร์กซ์" ในการเปรียบเทียบระบบเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 (ฉบับที่ 7) ไอเอสบีเอ็น0-618-26181-8 . NS. 62. 
 14. ^ เองเงิลส์ฟรีดริช (1882) "วัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์" . ส่วนที่ 3 ในสังคมนิยม: ยูโทเปียและวิทยาศาสตร์ .
 15. ^ Brumaire แปดของหลุยส์นโปเลียน (1852) เจตจำนงเสรี การไม่กำหนดอนาคตและไม่กำหนดขึ้น ได้รับการเน้นย้ำในคำพูดที่มีชื่อเสียงของมาร์กซ์ที่ว่า "ผู้ชายสร้างประวัติศาสตร์ของตัวเอง"
 16. ^ d e Haupt จอร์ช , ปีเตอร์ Fawcett และเอริค Hobsbawm 2010. แง่มุมของลัทธิสังคมนิยมนานาชาติ, 1871–1914: บทความโดย Georges Haupt (ปกอ่อนฉบับปรับปรุง). เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ .
 17. ^ เลนิน 2510 (1913) . NS. 15.
 18. ^ มาร์กซ์, คาร์ล. [1858] 1993. Grundrisse: รากฐานของการวิจารณ์เศรษฐกิจการเมืองแปลโดย M. Nicolaus. เพนกวินคลาสสิก ไอเอสบีเอ็น0-14-044575-7 . NS. 265 
 19. ^ อีแวนส์ พี. 53.
 20. ^ มาร์กซ์ คาร์ล; เองเกลส์ ฟรีดริช (1932) [1845] อุดมการณ์เยอรมัน . มาร์กซ์ / Engels รวบรวมผลงาน 5 . มอสโก: สำนักพิมพ์ก้าวหน้า สืบค้นเมื่อ 11 กรกฎาคม 2020 – ผ่าน Marxists Internet Archive.
 21. ^ มาร์กซ์, คาร์ล (1993) [1859]. การมีส่วนสนับสนุนในการวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐกิจการเมือง . มอสโก: สำนักพิมพ์ก้าวหน้า สืบค้นเมื่อ 11 กรกฎาคม 2020 – ผ่าน Marxists Internet Archive.
 22. ^ ห้อง อองรี; McLellan, David T. (2020) [1998]. "ลัทธิมาร์กซ์". "วัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์" . สารานุกรมบริแทนนิกา . สืบค้นเมื่อ 11 กรกฎาคม 2020.
 23. ^ มาร์กซ์, คาร์ล. [1859] 1977. "คำนำ ." การมีส่วนสนับสนุนในการวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐกิจการเมือง . มอสโก:สำนักพิมพ์ก้าวหน้า .
 24. ^ เองเงิลส์, ฟรีดริช . [1877] 2490 "บทนำ ." ในการต่อต้านการDühring: Herr Eugen Dühringของการปฏิวัติในวิทยาศาสตร์ มอสโก: สำนักพิมพ์ก้าวหน้า
 25. ^ มาร์กซ์, คาร์ลและเองเงิลส์ฟรีดริช [1847] 2431. "ชนชั้นนายทุนและชนชั้นกรรมาชีพ ." ช. 1 ใน The Communist Manifestoแก้ไขโดย F. Engels
 26. ^ มาร์กซ์ คาร์ล; Engels, ฟรีดริช (1968) [1877]. "จดหมายจากมาร์กซ์ถึงบรรณาธิการ Otecestvenniye Zapisky" . จดหมายโต้ตอบของมาร์กซ์และเองเงิลส์ . นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์นานาชาติ สืบค้นเมื่อ 11 กรกฎาคม 2020 – ผ่าน Marxists Internet Archive.
 27. ^ Wittfogel คาร์ลเอ (กรกฎาคม 1960) "ทัศนะลัทธิมาร์กซ์ของสังคมรัสเซียและการปฏิวัติ". การเมืองโลก . เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. 12 (4): 487–508. ดอย : 10.2307/2009334 . JSTOR 2009334 . อ้างที่หน้า 493. CS1 maint: postscript (link)
 28. ^ เลนิน 2510 (1913) . NS. 7.
 29. ^ มาร์กซ์ 1849 .
 30. ^ "เอเลี่ยน". พจนานุกรมสังคมวิทยา .
 31. ^ เองเงิลส์ฟรีดริช (1888) แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์ . ลอนดอน. น. เชิงอรรถ. สืบค้นเมื่อ15 มีนาคม 2558 .
 32. ^ McCarney โจเซฟ 2548. "อุดมการณ์และสติสัมปชัญญะ ." ช. 16 ใน Marx Myths and Legendsแก้ไขโดย R. Lucas และ A. Blunden เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 9 พฤษภาคม 2556
 33. ^ เองเงิลส์, ฟรีดริช. [14 กรกฎาคม พ.ศ. 2493] 2511 "จดหมายถึง Franz Mehring" . มาร์กซ์และเองเงิลส์สารบรรณแปลโดย D. Torr ลอนดอน:สำนักพิมพ์นานาชาติ .
 34. ^ "อุดมการณ์เยอรมัน คาร์ล มาร์กซ์ 1845" . มาร์กซิสต์ . org
 35. ^ คาสโตร และ ราโมเน็ต 2009 . NS. 100.
 36. เฟรเดอริค เองเงิลส์. "ต้นกำเนิดของครอบครัว- บทที่ IX" . มาร์กซิสต์. org สืบค้นเมื่อ26 ธันวาคม 2555 .
 37. ^ เจี้ยนหมินจ้าว; บรูซ เจ. ดิกสัน (2001). Remaking รัฐจีน: กลยุทธ์สังคมและความมั่นคงของ เทย์เลอร์ แอนด์ ฟรานซิส กรุ๊ป NS. 2. ISBN 978-0-415-25583-7. สืบค้นเมื่อ26 ธันวาคม 2555 .
 38. ^ Kurian จอร์จโทมัส 2554. "เหี่ยวแห้งไปของรัฐ" หน้า 1776 ในสารานุกรมรัฐศาสตร์ . วอชิงตัน ดี.ซี.: CQ Press . ดอย : 10.4135/9781608712434.n1646 .
 39. ^ ฮูดิส ปีเตอร์; วิดัล, แมตต์, สมิธ, โทนี่; ร็อตต้า, โทมัส; แพรว, พอล, สหพันธ์. (กันยายน 2018–มิถุนายน 2019). ฟอร์ดคู่มือของ Karl Marx "แนวคิดสังคมนิยมของมาร์กซ์" . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. ISBN 978-0190695545 ดอย : 10.1093/oxfordhb/9780190695545.001.0001 . 
 40. ^ เลนิน 2510 (1913) . น. 35–36.
 41. ^ Kuruma, Samezo พ.ศ. 2472 "บทนำสู่ทฤษฎีวิกฤตการณ์ " แปลโดย M. Schauerte วารสารสถาบันโอฮาระเพื่อการวิจัยทางสังคม 4(1).
 42. ^ มาร์กซ์ คาร์ล; Guesde, จูลส์ (1880). "โปรแกรมของภาคี Ouvrier" . สืบค้นเมื่อ 11 กรกฎาคม 2020 – ผ่าน Marxists Internet Archive.
 43. ^ ฮอลล์ สจวร์ต; เดฟ Morely; กวนซิงเฉิน (1996). Stuart Hall: บทสนทนาที่สำคัญในการศึกษาวัฒนธรรม . ลอนดอน: เลดจ์. NS. 418. ISBN 978-0-415-08803-9. สืบค้นเมื่อ4 มีนาคม 2556 . ฉันไม่ลังเลเลยที่จะบอกว่าสิ่งนี้แสดงถึงการตรึงกางเขนขนาดมหึมาและการทำให้งานของมาร์กซ์เข้าใจง่ายขึ้น - ประเภทของการทำให้เข้าใจง่ายและการลดทอนซึ่งครั้งหนึ่งเคยทำให้เขาสิ้นหวังที่จะพูดว่า "ถ้านั่นคือลัทธิมาร์กซ์ ฉันก็ไม่ใช่ลัทธิมาร์กซ์
 44. ^ ไม่พบในฟังก์ชั่นการค้นหาที่ผัก Arkiv
 45. ^ Gorter เฮอร์แมน ,แอนตัน Pannekoek ,ซิลเวียเรือนเบี้ยและออทโทรูเ์ิล 2550.ลัทธิมาร์กซ์ที่ไม่ใช่เลนิน: งานเขียนเกี่ยวกับสภาแรงงาน . แดงและดำ.
 46. ^ สเคร ปันติ, เออร์เนสโต . 2550.ลัทธิคอมมิวนิสต์เสรี: Marx Engels และเศรษฐกิจการเมืองแห่งเสรีภาพ . ลอนดอน: Palgrave Macmillan .
 47. ^ เดรเปอร์, ฮาล . 2514. "หลักการปลดปล่อยตนเองในมาร์กซ์และเองเงิลส์ ." ทะเบียนสังคมนิยม 4:81–104 เก็บถาวร 2011/07/23 ที่เครื่อง Wayback
 48. ^ ช อมสกี้, โนม . 16 กุมภาพันธ์ 2513 "รัฐบาลในอนาคต " (บรรยาย). ศูนย์กวีนิพนธ์ในนิวยอร์ก . เก็บถาวร 2010/11/21 ที่เครื่อง Wayback
 49. ^ "แผนที่แนวโน้มลัทธิมาร์กซ์เสรีนิยม" . Libcom.org สืบค้นเมื่อ11 ตุลาคม 2556 .
 50. ^ Varoufakis, Yanis "ยานิส วารูฟากิส คิดว่าเราต้องการวิธีคิดใหม่อย่างสิ้นเชิงเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน และทุนนิยม" . เท็ด. สืบค้นเมื่อ14 เมษายน 2019 . Yanis Varoufakis อธิบายตัวเองว่าเป็น "ลัทธิมาร์กซ์อิสระ"
 51. ^ โลว์รี, เบ็น (11 มีนาคม 2017). "ยานิสวาโรฟากิส: ฝ่ายซ้ายเราไม่จำเป็นต้องมีโปรภาครัฐ - มาร์กซ์เป็นรัฐต่อต้าน" WEWS จดหมาย สืบค้นเมื่อ14 เมษายน 2019 .
 52. ^ กรอส, นีล ; ซิมมอนส์, โซลอน (2014). "มุมมองทางสังคมและการเมืองของอาจารย์วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอเมริกัน" . ในกรอส นีล; ซิมมอนส์, โซลอน (สหพันธ์). อาจารย์และการเมืองของพวกเขา . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์. น. 19–50. ดอย : 10.1353/book.31449 . ISBN 978-1-4214-1335-8.
 53. ^ ทริกเกอร์ 2007 . น. 326–40.
 54. ^ กรีน 1981 . NS. 79.
 55. ^ Johnson, Allan G. 2000.พจนานุกรมสังคมวิทยา Blackwell: คู่มือผู้ใช้ภาษาสังคมวิทยา , Wiley-Blackwell. ISBN 0-631-21681-2 ,หน้า 183-84 . 
 56. ^ "สังคมวิทยามาร์กซิสต์ ." สารานุกรมสังคมวิทยา . Macmillan อ้างอิง 2549.
 57. ^ เกี่ยวกับหมวดสังคมวิทยามาร์กซิสต์ที่ เก็บถาวร 2009-01-09 ที่ Wayback Machine
 58. ^ วูล์ฟและเรสนิค, ริชาร์ดและสตีเฟน (สิงหาคม 1987) เศรษฐศาสตร์: มาร์กซ์กับนีโอคลาสสิค สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ NS. 130 . ISBN 978-0801834806. ทฤษฎี Marxian (เอกพจน์) ได้หลีกทางให้ทฤษฎี Marxian (พหูพจน์)
 59. ^ Malott แกง (16 กรกฎาคม 2021) "จิตวิทยาการศึกษาปฏิวัติของ Vygotsky" . รายเดือนรีวิวออนไลน์ สืบค้นเมื่อ29 กรกฎาคม 2021 .
 60. แม็คลาเรน, ปีเตอร์ (2016). กำปั้นนี้เรียกว่าหัวใจของฉัน มาร์ค พรวน, หลุยส์ ฮูเอร์ตา-ชาร์ลส์. ชาร์ลอตต์ นอร์ทแคโรไลนา ISBN 978-1-68123-454-0.  สม . 945552771 .
 61. ^ Rikowski เกล็น (1997) "ดินไหม้เกรียม: โหมโรงสร้างทฤษฎีการศึกษาลัทธิมาร์กซ์ขึ้นใหม่" . วารสารสังคมวิทยาการศึกษาอังกฤษ. 18 (4): 551–574. ดอย : 10.1080/0142569970180405 .
 62. ^ Rasinski, Lotar; ฮิลล์ เดฟ; สกอร์ดูลิส, คอสตาส (2019). ลัทธิมาร์กซ์และการศึกษา: มุมมองระหว่างประเทศเกี่ยวกับทฤษฎีและการกระทำ . นิวยอร์ก: เลดจ์. ISBN 978-0-367-89169-5. OCLC  1129932782 .CS1 maint: date and year (link)
 63. ^ ออล แมน, พอลล่า (2007). ในวันที่มาร์กซ์: แนะนำให้รู้จักกับสติปัญญาปฏิวัติของ Karl Marx ร็อตเตอร์ดัม: รู้สึก ISBN 978-90-8790-192-9. OCLC  191900765 .
 64. ^ ลูอิส ไทสัน อี. (2012). "การทำแผนที่กลุ่มดาวมาร์กซเพื่อการศึกษา" . ปรัชญาและทฤษฎีการศึกษา . 44 (sup1): 98–114. ดอย : 10.1111/j.1469-5812.2009.00563.x . ISSN 0013-1857 . S2CID 144595936 .  
 65. ^ De Lissovoy โนอาห์ (2011) "การสอนร่วมกัน : การศึกษาประชาธิปไตยในยุคโลกาภิวัตน์" . ปรัชญาและทฤษฎีการศึกษา . 43 (10): 1119–1134. ดอย : 10.1111/j.1469-5812.2009.00630.x . ISSN 0013-1857 . 
 66. ^ Bourassa, Gregory N. (2019). "ชีวประวัติทางการเมืองของ Autonomist: การสืบพันธุ์ การต่อต้าน และอสุรกายขององค์ประกอบ Bios" . ทฤษฎีการศึกษา . 69 (3): 305–325. ดอย : 10.1111/edth.12370 . ISSN 1741-5446 . 
 67. ^ ฟอร์ด ดีเร็ก อาร์ (2016). การศึกษาคอมมิวนิสต์: ศึกษาสำหรับคอมมอนส์ แลนแฮม, แมริแลนด์ ISBN 978-1-4985-3245-7. OCLC  957740361 .
 68. ^ Malott แกง (2021) ประวัติศาสตร์การศึกษาสำหรับหลาย ๆ คน ตั้งแต่การล่าอาณานิคมและการเป็นทาส ไปจนถึงความเสื่อมโทรมของลัทธิจักรวรรดินิยมสหรัฐฯ . ลอนดอน: บลูมส์บิวรี. ISBN 978-1-350-08571-8. OCLC  1100627401 .CS1 maint: date and year (link)
 69. ^ Gettleman, มาร์วิน (1 มกราคม 1999) "การสำรวจในประวัติศาสตร์ของการศึกษาซ้ายในยุโรปศตวรรษที่สิบเก้าและยี่สิบ" . Paedagogica Historica 35 (1): 11–14. ดอย : 10.1080/0030923990350101 . ISSN 0030-9230 . 
 70. ^ แกรนด์ แซนดี้ (2004). การเรียนการสอนสีแดง: ชาวอเมริกันพื้นเมืองทางสังคมและการเมืองความคิด Lanham, Md.: สำนักพิมพ์ Rowman & Littlefield ISBN 0-7425-1828-0. OCLC  54424848 .
 71. ^ โฮลสต์ จอห์น ดี. (2002). การเคลื่อนไหวทางสังคมประชาสังคมและการศึกษาผู้ใหญ่ที่รุนแรง Westport, Conn.: Bergin & Garvey. ISBN 0-89789-811-7. OCLC  47142191 .
 72. ฟอร์ด ดีเร็ก อาร์.; Lewis, Tyson E. (1 มีนาคม 2018) "บนเสรีภาพที่จะเป็นสัตว์ประหลาดทึบ: คอมมิวนิสต์สอน สุนทรียศาสตร์ และประเสริฐ" . การเมืองวัฒนธรรม . 14 (1): 95–108. ดอย : 10.1215/17432197-4312940 . ISSN 1743-2197 . 
 73. ^ Ford, Derek R. (1 สิงหาคม 2014). "การวางแนวทฤษฎีการศึกษามาร์กซิสต์: โรงเรียน สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ทุนถาวร และพื้นที่ (เชิงสัมพันธ์)" . อนาคตนโยบายในการศึกษา . 12 (6): 784–793. ดอย : 10.2304/pfie.2014.12.6.784 . ISSN 1478-2103 . S2CID 147636876 .  
 74. ^ Rikowski เกล็น (2020) สแตนโควิช, เวสนา; Matić, Pejnović (สหพันธ์). จิตวิทยาทุน . ความเข้าใจใหม่ของเงินทุนในยี่สิบศตวรรษแรก เบลเกรด: สถาบันการศึกษาการเมือง. น. 9–31. ISBN 978-86-7419-330-3.
 75. ^ Fitzsimmons, โรเบิร์ต; Suoranta, Juha (2020). "เลนินกับการเรียนรู้และการพัฒนาจิตสำนึกแห่งการปฏิวัติ" . วารสารศึกษานโยบายการศึกษาเชิงวิพากษ์ . 18 (1): 34–62.
 76. ^ Malott, แกงกะหรี่ (2015). "สิทธิในการทำงานและการสอนคอมมิวนิสต์ของเลนิน: บทนำ" . ทบทวนการศึกษาเท็กซัส 3 : 32–43. ดอย : 10.15781/T2ZW18X7W .
 77. ^ บาว ตัน, บ็อบ (2013). “การศึกษานิยมกับ 'แนวพรรค' . โลกาภิวัตน์สังคมและการศึกษา 11 (2): 239–257. ดอย : 10.1080/14767724.2013.782189 . ISSN 1476-7724 . S2CID 143914501 .  
 78. ^ Ford, Derek R. (16 เมษายน 2017). "เรียนอย่างคอมมิวนิสต์: กระทบ พรรค และจำกัดการศึกษาทุนนิยม" . ปรัชญาและทฤษฎีการศึกษา . 49 (5): 452–461. ดอย : 10.1080/00131857.2016.1237347 . ISSN 0013-1857 . S2CID 151616793 .  
 79. ฟอร์ด ดีเร็ก อาร์.; ยานดริช, เปตาร์ (19 พฤษภาคม ค.ศ. 2021). " Postdigital Marxism และการศึกษา" . ปรัชญาและทฤษฎีการศึกษา . 0 : 1–7. ดอย : 10.1080/00131857.22021.1930530 . ISSN 0013-1857 . S2CID 236356457 .  
 80. ^ คาร์ไมเคิแพทริค (1 เมษายน 2020) "ความเป็นไปได้ Postdigital: Operaismo, ผู้ร่วมวิจัยและการศึกษาสอบถาม" Postdigital วิทยาศาสตร์และการศึกษา . 2 (2): 380–396. ดอย : 10.1007/s42438-019-00089-0 . ISSN 2524-4868 . 
 81. ^ Ford, Derek R. (21 มิถุนายน 2021) "pedagogically อ้างสิทธิ์มาร์กซ์การเมืองในยุค Postdigital: ก่อสังคมและ Althuserrian น้ำท่วมทุ่งท่าทาง" Postdigital วิทยาศาสตร์และการศึกษา . ดอย : 10.1007/s42438-021-00238-4 . ISSN 2524-4868 . 
 82. ^ Bottomore วัณโรค 1983 พจนานุกรมของความคิดมาร์กซ์ เคมบริดจ์, แมสซาชูเซตส์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด.
 83. ^ คอมมิวนิสต์ประกาศ (1847) บทที่หนึ่ง.
 84. ^ เจ้าหน้าที่ History.com (2020) [2009]. "การปฏิวัติรัสเซีย" . ประวัติศาสตร์ .คอม เครือข่ายโทรทัศน์ A&E สืบค้นเมื่อ 11 กรกฎาคม 2020
 85. ^ แมคมีกิน , ฌอน (2017). การปฏิวัติรัสเซีย: ประวัติศาสตร์ใหม่ . หนังสือพื้นฐาน ไอ9780465039906 . 
 86. ^ "คำคมจากเหมาเจ๋อตุง" . มาร์กซิสต์ . org
 87. ^ Franke, โวล์ฟกัง A Century ของจีนปฏิวัติ 1851-1949 (Basil Blackwell, Oxford, 1970)
 88. ^ เอลลิสัน, เฮอร์เบิร์เจ, เอ็ด The Sino-Soviet Conflict: A Global Perspective (1982)ออนไลน์
 89. ^ "1964: ใน Khrushchov ของปลอมคอมมิวนิสต์และใช้บทเรียนประวัติศาสตร์โลก" www.marxists.org .
 90. ^ Schram, สจวร์ต (1989). ความคิดของเหมาเจ๋อตุง สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ . ISBN 9780521310628.
 91. ^ "สำเนาที่เก็บถาวร" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 27 สิงหาคม 2019 . สืบค้นเมื่อ27 มีนาคม 2020 .CS1 maint: archived copy as title (link)
 92. ^ บอร์น 1986 .
 93. ^ โคลท์แมน 2003 .
 94. ^ "คอลเลกชัน: คอลเลกชันการปฏิวัติคิวบา | หอจดหมายเหตุที่เยล" . คลังเก็บ . yale.edu
 95. ^ D'Encausse เอลีน Carrere 1993 "จุดจบของจักรวรรดิโซเวียต: ชัยชนะของชาติ" แปลโดย F. Philip นิวยอร์ก:สาธารณรัฐใหม่ . ไอ978-0-465-09812-5 . NS. 16. 
 96. ^ "รายชื่อประเทศคอมมิวนิสต์ในปัจจุบัน" . เวิลด์แอตลาส. ดึงมา2 เดือนพฤษภาคม 2021
 97. ^ "รัฐบาลใหม่ที่นำโดยลัทธิเหมาติดตั้งในเนปาล" . เว็บไซต์สังคมนิยมโลก. ดึงมา2 เดือนพฤษภาคม 2021
 98. ^ Nathalie Malinarich ข่าวบีบีซี,ชาเวซเร่งบนเส้นทางไปสู่สังคมนิยม สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2550.
 99. ^ DeclaraciónPolÃtica de la JIR, como FracciónPúblicaเด PRS, por una Independencia จริงเด clase (Extractos) - ตุดเดอ Izquierda Revolucionaria Replay.web.archive.org. สืบค้นเมื่อ 2013-07-26.
 100. ^ Sanabria วิลเลี่ยมLa Enmienda Constitucional, ออร์แลนโด Chirino Y ลา C-Cura เก็บถาวร 18 ธันวาคม 2009 ที่ Wayback Machine
 101. ^ เกียนนิวาตติโมและซันติอาโก Zabala ลัทธิคอมมิวนิสต์ Hermeneutic: จาก Heidegger ถึง Marx Columbia University Press 2554. พี. 122
 102. ^ เชพเพิร์ด, คริสเตียน (4 พฤษภาคม 2018). "ไม่เสียใจ: Xi มาร์กซ์กล่าวว่ายังคง 'ที่ถูกต้องโดยสิ้นเชิงสำหรับจีน" สำนักข่าวรอยเตอร์
 103. ^ เจียง สตีเวน (18 พฤษภาคม 2018) "ในความสูงของอำนาจของเขาของจีนคมในฝักย้ายไปโอบกอดมาร์กซ์"
 104. ^ "งานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ของจีนกับคาร์ล มาร์กซ์ ไม่ได้เกี่ยวกับลัทธิมาร์กซจริงๆ" . Qz.com .
 105. ^ ฟิลลิปส์, เบ็น (1981). "ล้าหลัง: ทุนนิยมหรือสังคมนิยม?" . โทร . 10 (8) . สืบค้นเมื่อ16 กรกฎาคม 2020 .
 106. ^ การ์เนอร์, ดไวต์ (18 สิงหาคม 2009) "ฟ็อกซ์ฮันเตอร์ สัตว์ปาร์ตี้ นักรบฝ่ายซ้าย" . เดอะนิวยอร์กไทม์ส. สืบค้นเมื่อ31 สิงหาคม 2020 .
 107. ^ Volkogonov ดิมิทรี (1991) สตาลิน: ชัยชนะและโศกนาฏกรรม . แปลโดย ฮาโรลด์ ชุกแมน ลอนดอน: Weidenfeld และ Nicolson NS. 173. ISBN 9780297810803 . 
 108. ^ เคอร์บี้, มาร์ค (2000). สังคมวิทยาในมุมมอง . ไฮเนมันน์ NS. 273. ISBN 978-0-435-33160-3.
 109. ^ Ollman, Bertell (1957) คำติชมของลัทธิมาร์กซ์ พ.ศ. 2423-2473 . มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน--แมดิสัน. หน้า 1, 6
 110. ^ Howard, MC และ JE King 1992. A History of Marxian Economics: Volume II, 1929–1990 . พรินซ์ตัน, นิวเจอร์ซีย์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน.
 111. ^ ป๊อปเปอร์, คาร์ล (2002). คาดเดาและ Refutations: การเจริญเติบโตของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เลดจ์ NS. 49. ISBN 978-0-415-28594-0.
 112. เคนส์, จอห์น เมย์นาร์ด . 1991.บทความในการชักชวน . ดับเบิลยู นอร์ตัน แอนด์ คอมพานี NS. 300. ISBN 978-0-393-00190-7 
 113. ^ คัลลินิคอส 2010 . NS. 12.
 114. ^ Baudrillard ฌอง (1975) [1973] กระจกแห่งการผลิต . แปลโดย มาร์ค โปสเตอร์ นิวยอร์ก: Telos Press. ISBN 9780914386063.
 115. ^ เฮล ด์, เดวิด (1980), พี. 16.
 116. ^ เจมสัน, เฟรดริก (2002) "ความลังเลตามทฤษฎี: บรรพบุรุษทางสังคมวิทยาของเบนจามิน" . ใน Nealon, Jeffrey T.; Irr, Caren (สหพันธ์). ทบทวนโรงเรียนแฟรงค์เฟิร์ต: มรดกทางเลือกของการวิพากษ์วัฒนธรรม ซันนี่ กด. น. 11–30. ISBN 978-0-7914-5492-3.
 117. ^ Kołakowski, Leszek (2005) กระแสหลักของลัทธิมาร์กซ์ . นิวยอร์ก: WW Norton and Company. หน้า 662, 909. ISBN 9780393329438.
 118. ^ เอ็มซี ฮาวเวิร์ด และ เจ คิง (1992) ประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์มาร์กเซียน: เล่มที่ 2, 2472–1990, บทที่ 7, นิกาย. II–IV พรินซ์ตัน นิวเจอร์ซี: มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน กด.
 119. ^ ดู MC ฮาวเวิร์ดและ JE King, 1992ประวัติศาสตร์ของมาร์กซ์เศรษฐศาสตร์: เล่มที่สอง 1929-1990 พรินซ์ตัน นิวเจอร์ซี: มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน กด.
 120. ^ Kliman กล่าวว่า "ตัวอักษรทฤษฎีมาร์กซ์จะจำเป็นต้องผิดถ้าภายในไม่สอดคล้องกัน ทฤษฎีที่ไม่สอดคล้องกันภายในอาจดูน่าดึงดูด มีเหตุผลและชัดเจน และสอดคล้องกับหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีอยู่ทั้งหมด แต่ก็ไม่ถูกต้อง จำเป็นต้องปฏิเสธหรือแก้ไข ดังนั้น ข้อพิสูจน์ข้อกล่าวหาที่ไม่สอดคล้องกันจึงสำคัญกว่าข้อพิจารณาอื่นๆ ทั้งหมด ทำให้ทฤษฎีของมาร์กซ์ขาดคุณสมบัติที่ประตูเริ่มต้น การทำเช่นนี้เป็นการให้เหตุผลหลักในการปราบปรามทฤษฎีนี้ เช่นเดียวกับการปราบปรามและการปฏิเสธทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินการวิจัยในปัจจุบันโดยอิงตามทฤษฎีนี้ สิ่งนี้ขัดขวางการพัฒนาต่อไปอย่างมาก ค่าความไม่ลงรอยกันก็เช่นกัน บุคคลที่มีคุณธรรมทางปัญญาคนใดที่ต้องการเข้าร่วมโครงการวิจัยที่ก่อตั้งขึ้นบน (สิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็น) ทฤษฎีที่ไม่สอดคล้องกันภายในและเป็นเท็จ"(แอนดรูว์ คลีมันการเรียกคืน "ทุน" ของมาร์กซ์: การหักล้างตำนานแห่งความไม่สอดคล้องกัน, Lanham, MD: Lexington Books, 2007, p. 3 เน้นในต้นฉบับ) อย่างไรก็ตาม ในหนังสือของเขา Kliman ได้นำเสนอการตีความที่สามารถขจัดความไม่สอดคล้องเหล่านี้ออกไปได้John Cassidy ("The Return of Karl Marx," The New Yorker , 20 & 27 Oct. 1997, p. 252) ได้โต้แย้งความเชื่อมโยงระหว่างข้อกล่าวหาที่ไม่สอดคล้องกันกับการขาดการศึกษาทฤษฎีของมาร์กซ์: "แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเขาของ เศรษฐกิจซึ่งขึ้นอยู่กับความคิดที่ว่าแรงงานเป็นแหล่งของมูลค่าทั้งหมด ถูกชุบด้วยความไม่สอดคล้องกันภายในและไม่ค่อยมีการศึกษาในทุกวันนี้”
 121. ^ แอนดรู Kliman,อ้างสิทธิ์มาร์กซ์ "ทุน" , แลนแมริแลนด์: เล็กซิงตันหนังสือพี 208 เน้นที่ต้นฉบับ
 122. ^ "การเติบโตของ GDP ต่อหัว (ต่อปี%)" . ธนาคารโลก. 2559 . สืบค้นเมื่อ22 พฤษภาคม 2559 .
 123. ^ ตกใจเซอร์คาร์ (1963) "วิทยาศาสตร์กับการปลอมแปลง" . Stephenjaygould.org สืบค้นเมื่อ22 พฤศจิกายน 2558 .
 124. ^ ตกใจคาร์ลมุนด์ (2002) คาดเดาและ Refutations: การเจริญเติบโตของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กดจิตวิทยา. NS. 449. ISBN 978-0-415-28594-0.
 125. ^ บาคูนิน, มิคาอิล (5 ตุลาคม 1872) "จดหมายถึงLa Libertéอ้างในบาคูนินในความโกลาหล , แปลและเรียบเรียงโดยซัมโดลกอฟฟ์ 1971" , Marxists.org
 126. ^ Sperber, Jonathan (2013), Karl Marx: A Nineteenth-Century Life , WW Norton & Co, ไอเอสบีเอ็น 9780871403544.
 127. ^ VK Dmitriev, 1974 (1898),เศรษฐกิจบทความเกี่ยวกับราคา, การแข่งขันและยูทิลิตี้ เคมบริดจ์: มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ กด
 128. ^ Ladislaus ฟอน Bortkiewicz, 1952 (1906-1907) "มูลค่าและราคาในระบบมาร์กซ์"เศรษฐกิจระหว่างประเทศเอกสาร 2, 5-60; Ladislaus von Bortkiewicz, 1984 (1907), "ในการแก้ไขการสร้างทฤษฎีพื้นฐานของมาร์กซ์ในทุนเล่มที่สาม" ใน Eugen von Böhm-Bawerk 1984 (1896), Karl Marx and the Close of his System , Philadelphia: Orion Editions
 129. ^ เอ็มซี ฮาวเวิร์ด และ เจ คิง (1992) A History of Marxian Economics: Volume II, 1929-1990, ตอนที่ 12, sect. สาม. พรินซ์ตัน นิวเจอร์ซี: มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน กด.
 130. ^ "สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับโลก" . Mises.org . 1 ธันวาคม 2552 . สืบค้นเมื่อ4 สิงหาคม 2019 .
 131. ^ ฟอนคะเนลุดวิก (2008) รัฐบาลผู้ทรงอำนาจ . อ่านหนังสือ. ISBN 978-1-4437-2646-7.[ ต้องการเพจ ]
 132. ^ Haberler, Gottfried (1966) Drachkovitch, Milorad M. (บรรณาธิการ). ลัทธิมาร์กซ์ในโลกร่วมสมัย: การอุทธรณ์และความขัดแย้ง . หนังสือสำหรับห้องสมุดกด. NS. 124. ISBN 978-0-8369-8154-4.
 133. ^ การคำนวณทางเศรษฐกิจในเครือจักรภพสังคมนิยม (PDF) . สถาบันลุดวิกฟอน Mises 18 สิงหาคม 2014 ISBN  978-1-61016-454-2.[ ต้องการเพจ ]
 134. ^ Acemoglu, Daron; โรบินสัน, เจมส์ เอ. (1 กุมภาพันธ์ 2558). "การเพิ่มขึ้นและลดลงของกฎทั่วไปของระบบทุนนิยม" . วารสาร มุมมอง เศรษฐกิจ . 29 (1): 3–28. ดอย : 10.1257/jep.29.1.3 . hdl : 1721.1/113636 . S2CID 14001669 . 

บรรณานุกรม

อ่านเพิ่มเติม

External links