การแต่งงาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

ArminiusและThusneldaคู่แต่งงาน ชาว เยอรมันโบราณกำลังเผชิญหน้ากันอย่างโรแมนติก สร้างขึ้นในปี 1884 โดยJohannes Gehrtsงานศิลปะชิ้นนี้แสดงภาพ Arminius กล่าวคำอำลากับภรรยาที่รักของเขาก่อนที่เขาจะออกไปรบ
ฉลองพระองค์อภิเษกสมรสของสวีเดนจากปี 1766 ที่Livrustkammarenในสตอกโฮล์ม
งานแต่งงานของชาวอินโดนีเซีย
งานแต่งงานของชาวเนปาล
งานแต่งงานอิสลาม

การแต่งงานหรือเรียกอีกอย่างว่าการแต่งงานหรือ การ สมรสคือการอยู่ร่วมกันตามวัฒนธรรมและมักจะได้รับการยอมรับทางกฎหมายระหว่างบุคคลที่เรียกว่าคู่สมรส มันกำหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างพวกเขา เช่นเดียวกับระหว่างพวกเขากับลูก ๆ ของพวกเขา และระหว่างพวกเขากับเขยของพวกเขา [1]ถือเป็นวัฒนธรรมสากล [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]แต่คำจำกัดความของการแต่งงานจะแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมและศาสนา และเมื่อเวลาผ่านไป โดยทั่วไปแล้วมันเป็นสถาบันที่มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งมักจะเป็นเรื่องทางเพศได้รับการยอมรับหรืออนุมัติ ในบางวัฒนธรรม การแต่งงานเป็นสิ่งที่แนะนำหรือถือเป็นการบังคับก่อนที่จะดำเนินกิจกรรมทางเพศใดพิธีแต่งงานเรียกว่างาน แต่งงาน

บุคคลอาจแต่งงานด้วยเหตุผลหลายประการ รวมถึงกฎหมาย สังคม ความรัก อารมณ์การเงินจิตวิญญาณและศาสนา ผู้ที่แต่งงานด้วยอาจได้รับอิทธิพลจากเพศกฎการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องที่สังคมกำหนด กฎการแต่งงานที่กำหนดการเลือกผู้ปกครอง และความปรารถนาของแต่ละคน ในบางพื้นที่ของโลกการแต่งงานแบบคลุมถุงชน การแต่งงานแบบเด็กการมีภรรยาหลายคนและการบังคับแต่งงานถือปฏิบัติกัน ในพื้นที่อื่นๆ การปฏิบัติดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิสตรีหรือสิทธิเด็ก (ทั้งหญิงและชาย) หรือเป็นผลจากกฎหมายระหว่างประเทศ [2]ในบางพื้นที่ของโลก ในอดีตการแต่งงานจำกัดสิทธิของผู้หญิง ซึ่ง (หรือเคย) ถือว่าเป็นทรัพย์สินของสามี ทั่วโลก ส่วนใหญ่ในประเทศ ประชาธิปไตยที่ พัฒนาแล้ว มีแนวโน้มทั่วไปในการประกันสิทธิที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้หญิงภายในการแต่งงาน (รวมถึงการยกเลิกการปกปิดการเปิดเสรี กฎหมาย การหย่าร้างและการปฏิรูป สิทธิในการ เจริญพันธุ์และทางเพศ ) และยอมรับการแต่งงานระหว่างศาสนาเชื้อชาติ / ต่างเชื้อชาติ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย / ต่างวรรณะ , และเพศเดียวกันคู่รัก การโต้เถียงยังคงดำเนินต่อไปเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของสตรีที่แต่งงานแล้ว การผ่อนปรนต่อความรุนแรงภายในการแต่งงาน ประเพณีต่างๆ เช่นสินสอดและราคาเจ้าสาวการบังคับแต่งงานอายุ ที่สามารถแต่งงานได้ และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสและการ มีเพศสัมพันธ์นอก สมรสใน ทางอาญา อายุของสตรีเมื่อแต่งงานได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนสำหรับความเป็นเอกเทศของ สตรี และถูกนำมาใช้อย่างต่อเนื่องโดยการวิจัยประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ [3]

การแต่งงานสามารถได้รับการยอมรับโดยรัฐองค์กร หน่วยงานทางศาสนากลุ่มชนเผ่าชุมชนท้องถิ่นหรือเพื่อน มักถูกมองว่าเป็นสัญญา การแต่งงานทางศาสนาดำเนินการโดยสถาบันทางศาสนาเพื่อรับรองและสร้างสิทธิและข้อผูกมัดที่แท้จริงของการแต่งงานในศาสนานั้น การแต่งงานทางศาสนาเป็นที่รู้จักกันในชื่อต่างๆ เช่นการแต่งงานแบบคริสต์ศาสนิกชนในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก , นิกะ ห์ ในศาสนาอิสลาม , นิสซูอินในศาสนายูดายและชื่ออื่น ๆ ในประเพณีความเชื่ออื่น ๆ โดยแต่ละชื่อมีข้อจำกัดของตนเองว่าอะไรคือองค์ประกอบและใครสามารถเข้าร่วมการแต่งงานทางศาสนาที่ถูกต้องได้

นิรุกติศาสตร์

คำว่า "การแต่งงาน" มาจากภาษาอังกฤษยุคกลาง mariageซึ่งปรากฏครั้งแรกในปีค.ศ. 1250–1300 ในทางกลับกัน คำนี้มาจากภาษาฝรั่งเศสเก่า marier (แต่งงาน) และสุดท้ายเป็นภาษาละตินmarītāreแปลว่าจัดหาสามีหรือภรรยา และmarītāriแปลว่าแต่งงาน คำคุณศัพท์marīt-us -a, -umหมายถึงการแต่งงานหรือการสมรสสามารถใช้ในรูปแบบผู้ชายเป็นคำนามสำหรับ "สามี" และในรูปแบบผู้หญิงสำหรับ "ภรรยา" [4]คำที่เกี่ยวข้อง "การแต่งงาน" มาจากคำภาษาฝรั่งเศสเก่าmatremoineซึ่งปรากฏประมาณ 1300 CEและท้ายสุดมาจากภาษาละตินmātrimōniumซึ่งรวมแนวคิดทั้งสองเข้าด้วยกัน: materหมายถึง " แม่ " และคำต่อท้าย - moniumซึ่งหมายถึง "การกระทำ สถานะ หรือเงื่อนไข" [5]

คำจำกัดความ

นักมานุษยวิทยาได้เสนอคำนิยามของการแต่งงานที่แข่งขันกันหลายคำโดยพยายามครอบคลุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งงานที่หลากหลายซึ่งสังเกตได้จากทุกวัฒนธรรม [6]แม้แต่ในวัฒนธรรมตะวันตก "คำจำกัดความของการแต่งงานก็แยกจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งและทุกที่ในระหว่างนั้น" (ดังที่ Evan Gerstmann ได้กล่าวไว้) [7]

ความสัมพันธ์ที่ได้รับการยอมรับโดยจารีตประเพณีหรือกฎหมาย

ในThe History of Human Marriage (1891) Edvard Westermarckนิยามการแต่งงานว่าเป็น [8]ในอนาคตของการแต่งงานในอารยธรรมตะวันตก (พ.ศ. 2479) เขาปฏิเสธคำนิยามเดิมของเขา แทนที่จะนิยามการแต่งงานเป็นการชั่วคราวว่า [9]

ความชอบธรรมของลูกหลาน

หนังสือคู่มือเกี่ยวกับมานุษยวิทยาNotes and Queries (1951) นิยามการแต่งงานว่าเป็น [10]ในการรับรู้ถึงการปฏิบัติของชาวNuerของซูดานที่อนุญาตให้ผู้หญิงทำหน้าที่เป็นสามีในบางสถานการณ์ (การแต่งงานแบบผี ) Kathleen Goughแนะนำให้แก้ไขสิ่งนี้เป็น "ผู้หญิงและบุคคลอื่นหนึ่งคนหรือมากกว่า" [11]

ในการวิเคราะห์การแต่งงานในหมู่ Nayar ซึ่งเป็นสังคมที่มีสามีหลายคนในอินเดีย Gough พบว่ากลุ่มนี้ขาดบทบาทของสามีในความหมายดั้งเดิม บทบาทของสามีซึ่งรวมกันเป็นหนึ่งทางตะวันตกกลับถูกแบ่งระหว่าง "พ่อทางสังคม" ของลูก ๆ ของผู้หญิงที่ไม่มีถิ่นที่อยู่และคนรักของเธอซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดที่แท้จริง ผู้ชายเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายในบุตรของผู้หญิง สิ่งนี้บังคับให้กอฟไม่สนใจการเข้าถึงทางเพศในฐานะองค์ประกอบหลักของการแต่งงานและให้นิยามในแง่ของความชอบธรรมของลูกหลานเท่านั้น: การแต่งงานคือ "ความสัมพันธ์ที่จัดตั้งขึ้นระหว่างผู้หญิงกับบุคคลหนึ่งคนหรือมากกว่า ซึ่งให้กำเนิดบุตรแก่ผู้หญิงภายใต้ สถานการณ์ที่กฎของความสัมพันธ์ไม่ได้ห้ามไว้ เป็นไปตามสิทธิในสถานะโดยกำเนิดของสมาชิกปกติในสังคมหรือชนชั้นทางสังคมของเขา" [12]

Duran Bellนักมานุษยวิทยาเศรษฐกิจได้วิจารณ์คำนิยามที่ถูกต้องตามกฎหมายบนพื้นฐานที่ว่าบางสังคมไม่ต้องการการแต่งงานเพื่อความถูกต้องตามกฎหมาย เขาแย้งว่าคำนิยามที่ถูกต้องตามกฎหมายของการแต่งงานนั้นเป็นวงกลมในสังคมที่การทำผิดกฏหมายไม่มีนัยทางกฎหมายหรือทางสังคมอื่นใดสำหรับเด็กนอกจากแม่ที่ไม่ได้แต่งงาน [6]

การเก็บสิทธิ์

Edmund Leachวิพากษ์วิจารณ์คำจำกัดความของกอฟว่าเข้มงวดเกินไปในแง่ของการสืบเชื้อสายที่ถูกต้องตามกฎหมายและแนะนำว่าการแต่งงานควรถูกมองในแง่ของสิทธิประเภทต่างๆ ในบทความเรื่องMan ในปี 1955 Leach แย้งว่าไม่มีนิยามการแต่งงานแบบใดแบบหนึ่งใช้ได้กับทุกวัฒนธรรม เขาเสนอรายการสิทธิ 10 ประการที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงาน รวมทั้งการผูกขาดทางเพศและสิทธิเกี่ยวกับเด็ก โดยสิทธิเฉพาะจะแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม สิทธิเหล่านั้นตาม Leach รวมถึง:

 1. “เพื่อสร้างบิดาตามกฎหมายของบุตรหญิง
 2. เพื่อสร้างมารดาตามกฎหมายของบุตรชาย
 3. เพื่อให้สามีผูกขาดในเรื่องเพศของภรรยา
 4. เพื่อให้ภรรยาผูกขาดในเรื่องเพศของสามี
 5. เพื่อให้สามีมีสิทธิบางส่วนหรือผูกขาดในการบริการงานบ้านและงานอื่นๆ ของภรรยา
 6. เพื่อให้ภรรยามีสิทธิบางส่วนหรือผูกขาดในการทำงานบ้านและแรงงานอื่นๆ ของสามี
 7. เพื่อให้สามีควบคุมบางส่วนหรือทั้งหมดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นหรืออาจสะสมของภรรยา
 8. เพื่อให้ภรรยามีอำนาจควบคุมทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดที่เป็นของสามี
 9. เพื่อจัดตั้งกองทุนทรัพย์สินร่วมกัน - ห้างหุ้นส่วน - เพื่อประโยชน์ของลูกในการแต่งงาน
 10. เพื่อสร้าง 'ความสัมพันธ์ฉันชู้สาว' ที่มีนัยสำคัญทางสังคมระหว่างสามีกับพี่น้องของภรรยา" [13]

สิทธิในการเข้าถึงทางเพศ

ในบทความปี 1997 ในมานุษยวิทยาปัจจุบัน Duran Bellอธิบายการแต่งงานว่าเป็น "ความสัมพันธ์ระหว่างชายหนึ่งคนหรือมากกว่า (ชายหรือหญิง) ต่อผู้หญิงหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น ซึ่งทำให้ผู้ชายเหล่านั้นมีสิทธิเรียกร้องในการเข้าถึงทางเพศภายในกลุ่มในประเทศและ ระบุผู้หญิงที่แบกรับภาระผูกพันในการยอมจำนนต่อความต้องการของผู้ชายที่เฉพาะเจาะจงเหล่านั้น" ในการอ้างถึง "ผู้ชายในหลายๆ คน" เบลล์หมายถึงกลุ่มเครือญาติ เช่น สายเลือด ซึ่งในการชำระราคาเจ้าสาวแล้ว จะรักษาสิทธิ์ในลูกหลานของผู้หญิงแม้ว่าสามีของเธอ (สมาชิกในสายเลือด) จะเสียชีวิต ( การแต่งงานแบบเลวีเรต ) ในการอ้างถึง "ผู้ชาย (ชายหรือหญิง)" เบลล์หมายถึงผู้หญิงที่อยู่ในสายเลือดซึ่งอาจเป็น "พ่อทางสังคม" ของภรรยา ' ลูกที่เกิดจากคนรักอื่น (ดู นูเออร์"ผีวิวาห์ ".) [6]

ประเภท

การมีคู่สมรสคนเดียว

การแต่งงานของ Inanna และ Dumuzid
ภาพ สุเมเรียนโบราณเกี่ยวกับการแต่งงานของInannaและDumuzid [14]

การมีคู่สมรสคนเดียวเป็นรูปแบบหนึ่งของการแต่งงานที่บุคคลหนึ่งมีคู่ครองเพียงคนเดียวในช่วงชีวิตของพวกเขาหรือในเวลาใดเวลาหนึ่ง (การมีคู่สมรสคนเดียวแบบอนุกรม)

การศึกษาเปรียบเทียบการแต่งงานทั่วโลกของJack Goodyนักมานุษยวิทยา โดยใช้ Ethnographic Atlasพบความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างเกษตรกรรมแบบไถนา สินสอดทองหมั้น และคู่สมรสคนเดียว รูปแบบนี้พบได้ในสังคมเอเชียตั้งแต่ญี่ปุ่นไปจนถึงไอร์แลนด์ สังคมส่วนใหญ่ในแถบ Sub-Saharan African ที่ปฏิบัติเกษตรกรรมแบบจอบอย่างกว้างขวาง ตรงกันข้าม แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง " ราคาเจ้าสาว " กับการมีภรรยาหลายคน ภาพวาดการศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Ethnographic Atlas แสดงความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างขนาดที่เพิ่มขึ้นของสังคม ความเชื่อใน "เทพเจ้าชั้นสูง" เพื่อสนับสนุนศีลธรรมของมนุษย์ และการมีคู่สมรสคนเดียว [16]

ในประเทศที่ไม่อนุญาตให้มีภรรยาหลายคน บุคคลที่แต่งงานในประเทศใดประเทศหนึ่งในขณะที่ยังคงแต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับอีกคนหนึ่งถือเป็นอาชญากรรมของการมีภรรยาหลายคน ในทุกกรณี การแต่งงานครั้งที่สองถือเป็นโมฆะตามกฎหมาย นอกจากการแต่งงานครั้งที่สองและครั้งต่อๆ ไปจะเป็นโมฆะแล้ว ผู้คลั่งไคล้ยังต้องรับโทษอื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล

การมีคู่สมรสคนเดียวแบบอนุกรม

รัฐบาลที่สนับสนุนการมีคู่สมรสคนเดียวอาจอนุญาตให้มีการหย่าร้างได้ง่าย ในหลายประเทศทางตะวันตก อัตราการหย่าร้างเข้าใกล้ 50% ผู้ที่แต่งงานใหม่มักจะทำไม่เกินสามครั้ง [17]การหย่าร้างและการแต่งงานใหม่อาจส่งผลให้เกิด "คู่สมรสแบบอนุกรม" คือมีการแต่งงานหลายครั้ง สิ่งนี้สามารถตีความได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการผสมพันธุ์แบบพหูพจน์ เช่นเดียวกับสังคมที่ปกครองโดยครอบครัวที่มีหัวหน้าเป็นผู้หญิงในทะเลแคริบเบียนมอริเชียสและบราซิลซึ่งมีการหมุนเวียนของคู่ที่ไม่ได้แต่งงานบ่อยครั้ง ทั้งหมดนี้คิดเป็น 16 ถึง 24% ของหมวดหมู่ "คู่สมรสคนเดียว" [18]

การมีคู่สมรสคนเดียวแบบอนุกรมสร้างญาติประเภทใหม่ "อดีต" ตัวอย่างเช่น "อดีตภรรยา" อาจยังคงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต "อดีตสามี" หรือ "อดีตภรรยา" ของเธอ เนื่องจากพวกเขาอาจเชื่อมโยงกันด้วยการโอนทรัพยากร (ค่าเลี้ยงดู ค่าเลี้ยงดูบุตร) หรือบุตรที่ใช้ร่วมกัน การดูแล บ็อบ ซิมป์สันตั้งข้อสังเกตว่า ในกรณีของอังกฤษ การมีคู่สมรสคนเดียวทำให้เกิด "ครอบครัวขยาย" ซึ่งมีหลายครัวเรือนที่ผูกติดกันด้วยวิธีนี้ รวมทั้งเด็กที่เดินทางด้วย (เป็นไปได้ว่าแฟนเก่าอาจรวมถึงอดีตภรรยา อดีตพี่เขย ฯลฯ แต่ไม่ใช่ "อดีตลูก") "ครอบครัวที่ไม่ชัดเจน" เหล่านี้ไม่เหมาะกับรูปแบบของครอบครัว เดี่ยวที่มีคู่สมรสคน เดียว ในฐานะที่เป็นชุดของครัวเรือนที่เชื่อมต่อกัน พวกเขาจึงมีลักษณะคล้ายกับครัวเรือนหลายครัวเรือนที่แยกจากกันซึ่งดูแลโดยแม่ที่มีลูก มัดโดยผู้ชายที่แต่งงานหรือหย่าร้าง [19]

การมีภรรยาหลายคน

การมีสามีหลายคนคือการแต่งงานที่มีคู่สมรสมากกว่าสองคน [20]เมื่อชายคนหนึ่งแต่งงานกับภรรยามากกว่าหนึ่งคนในแต่ละครั้ง ความสัมพันธ์นี้เรียกว่า การมี ภรรยาหลายคน และไม่มีความผูกพันระหว่างภรรยา และเมื่อผู้หญิงแต่งงานกับสามีมากกว่าหนึ่งคนในแต่ละครั้ง จะเรียกว่า การมี สามีหลายคน และไม่มีพันธะผูกพันระหว่างสามี หากการแต่งงานมีสามีหรือภรรยาหลายคน อาจเรียกว่าการแต่งงานหมู่ [20]

การศึกษาทางอณูพันธุศาสตร์ของความหลากหลายทางพันธุกรรมของมนุษย์ทั่วโลก แย้งว่าการมีภรรยาหลายคนทางเพศเป็นเรื่องปกติของรูปแบบการสืบพันธุ์ของมนุษย์ จนกระทั่งมีการเปลี่ยนไปสู่ชุมชนเกษตรกรรมที่อยู่นิ่งๆ เมื่อประมาณ 10,000 ถึง 5,000 ปีที่แล้วในยุโรปและเอเชีย และไม่นานมานี้ในแอฟริกาและอเมริกา [21] ตามที่ระบุไว้ข้างต้น การศึกษาเปรียบเทียบการแต่งงานทั่วโลกของนักมานุษยวิทยาแจ็ค กู๊ดดี้ โดยใช้ แผนที่ชาติพันธุ์วิทยาพบว่าสังคมส่วนใหญ่ในอนุภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราที่ปฏิบัติเกษตรกรรมแบบจอบอย่างกว้างขวาง แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง " ราคาเจ้าสาว " และการมีภรรยาหลายคน [15]การสำรวจตัวอย่างข้ามวัฒนธรรมอื่น ๆ ได้ยืนยันว่าการไม่มีคันไถเป็นเพียงตัวทำนายการมีภรรยาหลายคน แม้ว่าปัจจัยอื่น ๆ เช่น อัตราการเสียชีวิตของผู้ชายที่สูงในสงคราม (ในสังคมที่ไม่ใช่รัฐ) และความเครียดจากเชื้อโรค (ในสังคมของรัฐ) ก็มีอยู่บ้าง ผลกระทบ. [22]

การแต่งงานถูกจัดประเภทตามจำนวนคู่สมรสตามกฎหมายของแต่ละคน คำต่อท้าย "-gamy" หมายถึงจำนวนของคู่สมรสโดยเฉพาะ เช่น ในbi-gamy (คู่สมรสสองคน โดยทั่วไปผิดกฎหมายในประเทศส่วนใหญ่) และ poly-gamy (คู่สมรสมากกว่าหนึ่งคน)

สังคมแสดงการยอมรับที่หลากหลายของการมีภรรยาหลายคนเป็นอุดมคติและการปฏิบัติทางวัฒนธรรม ตามAtlas ชาติพันธุ์วิทยาจาก 1,231 สังคมระบุว่า 186 เป็นคู่สมรสคนเดียว 453 มีภรรยาหลายคนเป็นครั้งคราว; 588 คนมีภรรยาหลายคนบ่อยกว่า และ 4 คนมีภรรยาหลายคน [23]อย่างไรก็ตาม ดังที่ Miriam Zeitzen เขียนไว้ ความอดทนทางสังคมต่อการมีภรรยาหลายคนนั้นแตกต่างจากหลักปฏิบัติของการมีภรรยาหลายคน เนื่องจากต้องมีความมั่งคั่งในการสร้างครอบครัวหลายครอบครัวสำหรับภรรยาหลายคน การปฏิบัติจริงของการมีภรรยาหลายคนในสังคมที่ใจกว้างอาจต่ำจริง ๆ โดยผู้ปรารถนาการมีภรรยาหลายคนส่วนใหญ่ฝึกฝนการแต่งงานที่มีคู่สมรสคนเดียว การติดตามการเกิดขึ้นของการมีภรรยาหลายคนนั้นซับซ้อนมากขึ้นในเขตอำนาจศาลที่ถูกสั่งห้าม แต่ยังคงปฏิบัติอยู่ (การมีภรรยาหลายคนโดยพฤตินัย ) [24]

Zeitzen ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าการรับรู้ของชาวตะวันตกเกี่ยวกับสังคมแอฟริกันและรูปแบบการแต่งงานนั้นมีอคติโดย "ความกังวลที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับความคิดถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของแอฟริกากับการวิพากษ์วิจารณ์การมีภรรยาหลายคนว่าเป็นการกดขี่ผู้หญิงหรือเป็นอันตรายต่อการพัฒนา" [24]การมีภรรยาหลายคนถูกประณามว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนรูปแบบหนึ่ง โดยมีความกังวลเกี่ยวกับการล่วงละเมิดในครอบครัว การบังคับแต่งงาน และการละเลย ประเทศส่วนใหญ่ในโลก รวมทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วเกือบทั้งหมดของโลก ไม่อนุญาตให้มีภรรยาหลายคน มีการโทร[ โดยใคร? ]เพื่อยกเลิกการมีภรรยาหลายคนในประเทศกำลังพัฒนา [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

การมีภรรยาหลายคน

การมีภรรยาหลายคนมักให้สถานะเท่าเทียมกันแก่ภรรยา แม้ว่าสามีอาจมีความชอบส่วนตัวก็ตาม การมีภรรยาหลายคน โดยพฤตินัยประเภทหนึ่งคือนางบำเรอซึ่งผู้หญิงเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับสิทธิและสถานะของภรรยา ในขณะที่ผู้หญิงคนอื่นๆ ยังคงเป็นนายหญิงในบ้านตามกฎหมาย

แม้ว่าสังคมอาจถูกจัดประเภทว่าเป็นการมีภรรยาหลายคน แต่การแต่งงานทั้งหมดในสังคมนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น ในความเป็นจริงการแต่งงานที่มีคู่สมรสคนเดียวอาจมีอำนาจเหนือกว่า ความยืดหยุ่นนี้ทำให้นักมานุษยวิทยาโรบิน ฟ็อกซ์กล่าวถึงความสำเร็จว่าเป็นระบบสนับสนุนทางสังคม: "สิ่งนี้มักหมายถึง – เนื่องจากความไม่สมดุลของอัตราส่วนเพศ อัตราการตายของทารกเพศชายที่สูงขึ้น อายุขัยที่สั้นลงของเพศชาย การสูญเสียเพศชายใน ในยามสงคราม ฯลฯ – บ่อยครั้งผู้หญิงถูกทิ้งโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากสามี เพื่อแก้ไขสภาพนี้ ผู้หญิงต้องถูกฆ่าตั้งแต่แรกเกิด ยังคงเป็นโสด กลายเป็นโสเภณี หรือถูกชักจูงให้เข้าสู่การถือศีลอดทางศาสนา ระบบการมีภรรยาหลายคนมีข้อได้เปรียบตรงที่ พวกเขาสามารถสัญญาได้ เช่นเดียวกับพวกมอร์มอน ที่บ้านและครอบครัวสำหรับผู้หญิงทุกคน" [25]

อย่างไรก็ตาม การมีภรรยาหลายคนเป็นประเด็นทางเพศที่ให้ผลประโยชน์ที่ไม่สมส่วนกับผู้ชาย ในบางกรณี มีความคลาดเคลื่อนทางอายุมาก (เท่ากับคนรุ่นหนึ่ง) ระหว่างชายคนหนึ่งกับภรรยาคนสุดท้องของเขา ทำให้เกิดความแตกต่างด้านอำนาจระหว่างคนทั้งสอง ความตึงเครียดไม่เพียงแต่เกิดขึ้นระหว่างเพศเท่านั้น แต่ยัง เกิด ภายในเพศด้วย ผู้ชายรุ่นพี่และรุ่นน้องแย่งชิงภรรยากัน และภรรยารุ่นพี่รุ่นน้องในครัวเรือนเดียวกันอาจประสบกับสภาพชีวิตและลำดับชั้นภายในที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง งานวิจัยหลายชิ้นเสนอว่าความสัมพันธ์ของภรรยากับผู้หญิงคนอื่น รวมถึงภรรยาร่วมและเครือญาติของสามี เป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญกว่าความสัมพันธ์ระหว่างสามีของเธอเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเจริญพันธุ์ และความสำเร็จส่วนบุคคล [26]ในบางสังคม ภรรยาร่วมเป็นญาติซึ่งมักจะเป็นพี่สาวน้องสาว การปฏิบัติที่เรียกว่าการมีภรรยาหลายคน ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ก่อนแล้วระหว่างภรรยาร่วมถือเป็นการลดความตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นภายในการแต่งงาน [27]

ฟ็อกซ์ให้เหตุผลว่า "ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการมีภรรยาหลายคนและการมีคู่สมรสคนเดียวสามารถระบุได้ดังนี้: ในขณะที่การผสมพันธุ์พหูพจน์เกิดขึ้นในทั้งสองระบบ ภายใต้การมีภรรยาหลายคน การจดทะเบียนสมรสหลายคู่อาจได้รับการยอมรับว่าเป็นการแต่งงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในขณะที่มีคู่สมรสเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับ อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้ง เป็นการยากที่จะวาดเส้นแบ่งที่ยากและรวดเร็วระหว่างทั้งสอง" [28]

เนื่องจากการมีภรรยาหลายคนในแอฟริกาอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมายมากขึ้นเรื่อยๆ รูปแบบของการมีภรรยาหลายคนโดยพฤตินัย (ตรงข้ามกับทางกฎหมายหรือทางนิตินัย ) จึงถูกนำมาใช้ในใจกลางเมือง แม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานอย่างเป็นทางการหลายครั้ง รูปแบบของการมีภรรยาหลายคนโดยพฤตินัยนั้นพบได้ในส่วนอื่น ๆ ของโลกเช่นกัน (รวมถึงนิกายมอร์มอนบางนิกายและครอบครัวมุสลิมในสหรัฐอเมริกา) [29] ในบางสังคม เช่นLoveduแห่งแอฟริกาใต้ หรือNuerของซูดาน ผู้หญิงชนชั้นสูงอาจกลายเป็น 'สามี' ของผู้หญิงได้ ในกรณีของ Lovedu สามีหญิงคนนี้อาจมีภรรยาหลายคนที่มีภรรยาหลายคน นี่ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเลสเบี้ยน แต่เป็นวิธีการขยายสายเลือดของราชวงศ์โดยชอบด้วยกฎหมายโดยการแนบลูกของภรรยาเหล่านี้เข้ามาด้วย ความสัมพันธ์นี้ถือเป็นการมีภรรยาหลายคน ไม่ใช่การมีภรรยาหลายคน เพราะในความเป็นจริงแล้ว สามีของฝ่ายหญิงถือว่ามีบทบาททางการเมืองที่เป็นเพศชาย [27]

กลุ่มศาสนามีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับความชอบธรรมของการมีภรรยาหลายคน ได้รับอนุญาตในศาสนาอิสลามและลัทธิขงจื๊อ ศาสนายูดายและศาสนาคริสต์ได้กล่าวถึงหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการมีภรรยาหลายคนในอดีต อย่างไรก็ตาม การยอมรับทางศาสนาโดยสิ้นเชิงต่อการปฏิบัติดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขจนกว่าจะมีการปฏิเสธในข้อความต่อมา พวกเขาห้ามการมีภรรยาหลายคนอย่างชัดเจนในปัจจุบัน

โพลีแอนดรี

การมี ภรรยาหลายคนเป็นสิ่งที่หาได้ยากกว่าการมีภรรยาหลายคนแม้ว่าจะหายากน้อยกว่าตัวเลขที่อ้างถึงโดยทั่วไปในEthnographic Atlas (1980) ซึ่งระบุเฉพาะสังคมที่มีผู้ใช้หลายคนที่พบในเทือกเขาหิมาลัย การศึกษาล่าสุดพบ 53 สังคมนอก 28 สังคมที่พบในเทือกเขาหิมาลัยซึ่งปฏิบัติหลาย [30]พบได้บ่อยที่สุดในสังคมที่เสมอภาคซึ่งมีอัตราการตายของผู้ชายสูงหรือขาดผู้ชาย มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นพ่อบางส่วน ความเชื่อทางวัฒนธรรมที่ว่าเด็กสามารถมีพ่อได้มากกว่าหนึ่งคน [31]

คำอธิบายเรื่องการมีสามีหลายคนในเทือกเขาหิมาลัยนั้นเกี่ยวข้องกับการขาดแคลนที่ดิน การแต่งงานของพี่น้องทุกคนในครอบครัวกับภรรยาคนเดียวกัน ( ภราดรภาพหลายฝ่าย ) ช่วยให้ที่ดินของครอบครัวยังคงสมบูรณ์และไม่มีการแบ่งแยก หากพี่น้องทุกคนแต่งงานแยกกันและมีลูก ที่ดินของครอบครัวจะถูกแบ่งออกเป็นแปลงเล็ก ๆ ที่ไม่ยั่งยืน ในยุโรปสิ่งนี้ถูกขัดขวางโดยการปฏิบัติทางสังคมของมรดกที่แบ่งไม่ได้ [32]

การแต่งภรรยาหลายคน

การแต่งงานแบบกลุ่ม (หรือที่เรียกว่าการแต่งงานแบบพหุภาคี ) เป็นรูปแบบหนึ่งของการมีภรรยา หลายคนที่มีสมาชิก มากกว่าสองคนรวมตัวกันเป็น หน่วย ครอบครัวโดยถือว่าสมาชิกทุกคนในการแต่งงานแบบกลุ่มแต่งงานกับสมาชิกคนอื่นๆ ทั้งหมดในการแต่งงานแบบกลุ่ม และสมาชิกทุกคนในการแต่งงานมีส่วนรับผิดชอบต่อความเป็นพ่อแม่ ของเด็กที่เกิดจากการแต่งงาน [33]ไม่มีประเทศใดที่ยอมรับการแต่งงานแบบกลุ่มอย่างถูกกฎหมาย ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้กฎหมายหรือการแต่งงานแบบกฎหมายจารีตประเพณี แต่ในอดีต วัฒนธรรมบางแห่งของโพลินีเซีย เอเชีย ปาปัวนิวกินี และอเมริกาได้ปฏิบัติกันมาแล้ว เช่นเดียวกับในบางชุมชนที่จงใจและ วัฒนธรรมย่อยทางเลือกเช่นOneida Perfectionistsในรัฐนิวยอร์คตอนเหนือ จาก 250 สังคมที่รายงานโดยนักมานุษยวิทยาชาวอเมริกันGeorge Murdockในปี 1949 มีเพียงKaingangของบราซิลเท่านั้นที่มีการแต่งงานแบบกลุ่ม [34]

การแต่งงานของเด็ก

การแต่งงานของเด็กคือการแต่งงานที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีอายุต่ำกว่า 18 ปี[35] [36]ซึ่งเกี่ยวข้องกับการหมั้น หมายในเด็ก และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

การแต่งงานของเด็กเป็นเรื่องปกติตลอดประวัติศาสตร์ จนถึงช่วงปี 1900 ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปี 1880 CE ในรัฐเดลาแวร์อายุที่ยินยอมแต่งงานได้คือ 7 ปี [37] ถึงกระนั้น ในปี 2017 มากกว่าครึ่งหนึ่งของ 50 ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีอายุขั้นต่ำที่ชัดเจนในการสมรส และหลายรัฐกำหนดอายุขั้นต่ำไว้ที่ 14 ปี[38]ปัจจุบันองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศประณาม [39] [40]การแต่งงานในเด็กมักจะจัดขึ้นระหว่างครอบครัวของว่าที่เจ้าสาวและเจ้าบ่าวในอนาคต บางครั้งทันทีที่เด็กหญิงเกิด [39]อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายทศวรรษ 1800 ในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา นักสตรีนิยมนักเคลื่อนไหวเริ่มเรียกร้องให้มีการยกระดับกฎหมายอายุความยินยอม ซึ่งในที่สุดได้รับการจัดการในปี ค.ศ. 1920 โดยเพิ่มเป็น 16–18 ปี [41]

การแต่งงานของเด็กอาจเกิดขึ้นได้ในบริบทของการลักพาตัวเจ้าสาว [39]

ในปี 1552 ส.ศ. John Somerford และ Jane Somerford Brereton ทั้งคู่แต่งงานกันเมื่ออายุ 3 ขวบและ 2 ขวบตามลำดับ สิบสองปีต่อมา ในปี ค.ศ. 1564 จอห์นฟ้องหย่า [42]

ในขณะที่สังเกตการแต่งงานของเด็กสำหรับทั้งชายและหญิง แต่คู่สมรสที่เป็นเด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้หญิง [43]ในหลายกรณี คู่แต่งงานเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นเด็ก ซึ่งมักจะเป็นผู้หญิง เนื่องจากให้ความสำคัญกับความบริสุทธิ์ของ เพศหญิง [39]สาเหตุของการแต่งงานในเด็ก ได้แก่ความยากจนราคาเจ้าสาวสินสอดทองหมั้นกฎหมายที่อนุญาตการแต่งงานของเด็ก แรงกดดัน ทางศาสนาและสังคมขนบธรรมเนียมในภูมิภาค ความกลัวที่จะยังโสด และการรับรู้ว่าผู้หญิงไม่สามารถทำงานหาเงินได้

ทุกวันนี้ การแต่งงานของเด็กแพร่หลายในหลายส่วนของโลก พบได้บ่อยที่สุดในเอเชียใต้และอนุภูมิภาคทะเลทรายซาฮาราโดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของเด็กผู้หญิงในบางประเทศในภูมิภาคเหล่านั้นแต่งงานก่อนอายุ 18 ปี[39]อัตราการแต่งงานของเด็กลดลงในพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลก ในประเทศที่พัฒนาแล้ว การแต่งงานของเด็กเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือถูกจำกัด

เด็กผู้หญิงที่แต่งงานก่อนอายุ 18 ปีมีความเสี่ยงสูงที่จะตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวมากกว่าผู้หญิงที่แต่งงานช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาแต่งงานกับผู้ชายที่อายุมากกว่า [40]

การแต่งงานของเพศเดียวกันและเพศที่สาม

มีการบันทึกการแต่งงานเพศเดียวกันหลายประเภทในวัฒนธรรมพื้นเมืองและตามสายเลือด ในอเมริกาWe'wha ( Zuni ) เป็นลา มานา (ผู้ชายที่แต่งตัวและใช้ชีวิตในบทบาทที่ผู้หญิงในวัฒนธรรมนั้นแต่งขึ้นเป็นบางครั้ง); ศิลปินที่น่านับถือ We'wha ทำหน้าที่เป็นทูตของ Zuni ไปยังวอชิงตัน ซึ่งเขาได้พบกับประธานาธิบดีโกรเวอร์ คลีฟแลนด์ [44]เรามีสามีอย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป [45]

แม้ว่าจะเป็นวิธีปฏิบัติที่ค่อนข้างใหม่ในการอนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันมีการรับรองการสมรสตามกฎหมายในรูปแบบเดียวกับที่มอบให้กับคู่รักต่างเพศ แต่ก็มีประวัติศาสตร์บางประการของสหภาพเพศเดียวกันที่บันทึกไว้ทั่วโลก [46] ความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันของกรีกโบราณ ก็เหมือนกับการแต่งงานแบบเพื่อนสมัยใหม่ ไม่เหมือนการแต่งงานต่างเพศที่คู่สมรสมีความสัมพันธ์ทางอารมณ์เพียงเล็กน้อย และสามีมีอิสระที่จะมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ทางเพศภายนอก Codex Theodosianus ( C. Th. 9.7.3) ที่ออกในปี 438 CEกำหนดบทลงโทษที่รุนแรงหรือประหารชีวิตสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกัน[47]แต่เจตนาที่แท้จริงของกฎหมายและความสัมพันธ์กับการปฏิบัติทางสังคมนั้นไม่ชัดเจน เนื่องจากมีตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันเพียงไม่กี่ตัวอย่างในวัฒนธรรมนั้น [48] ​​สหภาพเพศเดียวกันมีการเฉลิมฉลองในบางภูมิภาคของจีน เช่นมณฑลฝูเจี้ย[49] อาจเป็นไปได้ว่างานแต่งงานของเพศเดียวกันในละตินคริสต์ ศาสนจักรที่เก่าแก่ที่สุดที่บันทึกไว้อาจ เกิดขึ้นที่กรุงโรม ประเทศอิตาลีที่ มหาวิหาร San Giovanni a Porta Latinaในปี ค.ศ. 1581

การแต่งงานชั่วคราว

หลายวัฒนธรรมมีการแต่งงานชั่วคราวและมีเงื่อนไข ตัวอย่าง ได้แก่ การถือศีลอด แบบ เซลติกและการแต่งงานแบบกำหนดระยะเวลาในชุมชนมุสลิม ชาวอาหรับยุคก่อนอิสลามฝึกฝนรูปแบบการแต่งงานชั่วคราวที่ดำเนินมาจนถึงทุกวันนี้ในการปฏิบัติNikah mut'ahซึ่งเป็นสัญญาการแต่งงานที่มีกำหนดระยะเวลา ผู้เผยพระวจนะอิสลามมูฮัมหมัดอนุมัติการแต่งงานชั่วคราว - ถอนหายใจ ในอิหร่านและ muta'a ในอิรัก-ซึ่งสามารถให้ความคุ้มครองที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับผู้ให้บริการทางเพศ [51]การแต่งงานชั่วคราวรูปแบบเดียวกันนี้ถูกนำมาใช้ในอียิปต์ เลบานอน และอิหร่าน เพื่อให้การบริจาคไข่ของมนุษย์ถูกกฎหมายสำหรับการปฏิสนธินอกร่างกาย; อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงไม่สามารถใช้การแต่งงานแบบนี้เพื่อรับบริจาคสเปิร์มได้ [52] การโต้เถียงของชาวมุสลิมที่เกี่ยวข้องกับ Nikah Mut'ahส่งผลให้การปฏิบัติถูกจำกัดไว้เฉพาะในชุมชนชีอะห์ เป็นส่วนใหญ่ Mosuoผู้เป็นมารดาของจีนปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า "การแต่งงานแบบเดิน"

การอยู่ร่วมกัน

ในบางเขตอำนาจศาล การ อยู่ร่วมกันในบางสถานการณ์ อาจถือเป็นการแต่งงานตามกฎหมาย ห้างหุ้นส่วน ที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือมอบสิทธิและความรับผิดชอบต่างๆ ให้กับคู่ที่ไม่ได้แต่งงาน และในบางประเทศ กฎหมายยอมรับการอยู่ร่วมกันแทนการแต่งงานในสถาบันเพื่อประโยชน์ทางภาษีและประกันสังคม ตัวอย่างเช่นในออสเตรเลีย [53]การอยู่กินร่วมกันอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้เป็นรูปแบบหนึ่งของการต่อต้านการแต่งงานในสถาบันตามประเพณี อย่างไรก็ตาม ในบริบทนี้ บางประเทศขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดความสัมพันธ์ว่าเป็นการสมรส หรือกำหนดความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นๆ แม้ว่าความสัมพันธ์จะไม่ได้จดทะเบียนกับรัฐหรือสถาบันศาสนาก็ตาม [54]

ตรงกันข้าม การแต่งงานในสถาบันอาจไม่เกี่ยวข้องกับการอยู่กินร่วมกัน ในบางกรณี คู่รักที่อาศัยอยู่ด้วยกันไม่ต้องการให้ได้รับการยอมรับว่าแต่งงานแล้ว สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเงินบำนาญหรือค่าเลี้ยงดูได้รับผลกระทบในทางลบ เนื่องจากการพิจารณาภาษี เนื่องจากปัญหาการย้ายถิ่นฐานหรือด้วยเหตุผลอื่นๆ การแต่งงานดังกล่าวมีมากขึ้นในกรุงปักกิ่ง Guo Jianmei ผู้อำนวยการศูนย์สตรีศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่งกล่าวกับ ผู้สื่อข่าว Newsdayว่า "การแต่งงานที่เดินได้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมจีน" "การแต่งงานแบบเดิน" หมายถึงการแต่งงานชั่วคราวประเภทหนึ่งที่ก่อตั้งโดยMosuoของจีน ซึ่งคู่ชายอาศัยอยู่ที่อื่นและมาเยี่ยมเยียนทุกคืน [55]การจัดเรียงที่คล้ายกันในซาอุดีอาระเบียเรียกว่าการแต่งงานแบบมิสยาร์ รวมถึงการที่สามีและภรรยาแยกกันอยู่แต่มีการพบปะกันเป็นประจำ [56]

การเลือกพันธมิตร

ในโฆษณา "Wife Wanted" ในปี พ.ศ. 2371 ชายชาวอังกฤษคนหนึ่งอ้างว่า "มีรสนิยมในการสร้างอาคารที่ดี" ให้คำมั่นว่าจะใช้สินสอดทองหมั้น ของภรรยาในอนาคต - เช่น 1,000 ปอนด์ขึ้นไปเพื่อสร้างทรัพย์สินที่จะ "ตัดสินเธอตลอดชีวิต" [57]

มีการเปลี่ยนแปลงข้ามวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางในกฎทางสังคมที่ควบคุมการเลือกคู่แต่งงาน มีการเปลี่ยนแปลงในระดับที่การเลือกพันธมิตรเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลโดยพันธมิตรหรือการตัดสินใจร่วมกันโดยกลุ่มเครือญาติของพันธมิตร และมีการเปลี่ยนแปลงในกฎที่ควบคุมว่าพันธมิตรใดเป็นตัวเลือกที่ถูกต้อง

รายงานภาวะเจริญพันธุ์โลกปี 2546 ของสหประชาชาติรายงานว่า 89% ของคนทั้งหมดแต่งงานก่อนอายุสี่สิบเก้า [58]เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงและผู้ชายที่แต่งงานก่อนอายุสี่สิบเก้าปีลดลงเหลือเกือบ 50% ในบางประเทศ และถึงเกือบ 100% ในบางประเทศ [59]

ในวัฒนธรรมอื่นๆ ที่มีกฎเกณฑ์เข้มงวดน้อยกว่าซึ่งควบคุมกลุ่มที่สามารถเลือกคู่ครองได้ การเลือกคู่แต่งงานอาจเกี่ยวข้องกับทั้งคู่ที่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกเกี้ยวพาราสีหรือการแต่งงานอาจจัดโดยพ่อแม่ของคู่สามีภรรยาหรือบุคคลภายนอกแม่สื่อ _ _

อายุต่างกัน

บางคนต้องการแต่งงานกับคนที่อายุมากกว่าหรือน้อยกว่าพวกเขา สิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในชีวิตสมรส[60]และคู่ครองที่มีอายุห่างกันมากกว่า 10 ปีมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับการไม่ยอมรับทางสังคม[61]นอกจากนี้ ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า (อายุมากกว่า 35 ปี) มีความเสี่ยงต่อสุขภาพเพิ่มขึ้นเมื่อตั้งครรภ์ (ซึ่งอาจเป็นเพียง ปัญหาหากทั้งคู่ตั้งใจที่จะมีลูก) [62] [63]

สถานะทางสังคมและความมั่งคั่ง

บางคนต้องการแต่งงานกับคนที่มีสถานะสูงหรือต่ำกว่าพวกเขา คนอื่นต้องการแต่งงานกับคนที่มีฐานะใกล้เคียงกัน ในหลายสังคม ผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชายที่มีสถานะทางสังคมสูงกว่า [64]มีการแต่งงานที่แต่ละฝ่ายแสวงหาคู่ครองที่มีสถานะคล้ายคลึงกัน มีการแต่งงานอื่น ๆ ที่ผู้ชายแก่กว่าผู้หญิง [65]

บางคนต้องการมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนเพื่อเงินมากกว่าความรัก คนเหล่านี้บางครั้งเรียกว่านักขุดทอง อย่างไรก็ตาม ระบบทรัพย์สินที่แยก จากกัน สามารถใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินถูกส่งต่อไปยังคู่ชีวิตหลังจากการหย่าร้างหรือการเสียชีวิต

ผู้ชายที่มีรายได้สูงมักจะแต่งงานมากกว่าและมีโอกาสหย่าร้างน้อยกว่า ผู้หญิงที่มีรายได้สูงมีแนวโน้มที่จะหย่าร้าง [66]

ข้อห้ามการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้อง การมีชู้ และการมีคู่ครอง

สังคมมักจะตั้งข้อจำกัดในการแต่งงานกับญาติ แม้ว่าระดับของความสัมพันธ์ต้องห้ามจะแตกต่างกันไปมาก การแต่งงานระหว่างพ่อแม่กับลูก หรือระหว่างพี่น้องทั้งหมด โดยมีข้อยกเว้นบางประการ[67] [68] [69] [70] [71] [72] [73]ถือเป็นการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องและเป็นสิ่งต้องห้าม อย่างไรก็ตามการแต่งงานระหว่างญาติห่างๆเป็นเรื่องปกติมากขึ้น โดยมีการประมาณว่า 80% ของการแต่งงานทั้งหมดในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นระหว่างลูกพี่ลูกน้องคนที่สองหรือใกล้เคียง [74]สัดส่วนนี้ลดลงอย่างมาก แต่ถึงกระนั้น กว่า 10% ของการแต่งงานทั้งหมดเชื่อว่าเป็นระหว่างคนที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันหรือมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด [75]ในสหรัฐอเมริกา การแต่งงานเช่นนี้ถูกตีตราอย่างมาก และกฎหมายห้ามการแต่งงานของลูกพี่ลูกน้องคนแรกหรือเกือบทั้งหมดใน 30 รัฐ ข้อมูลเฉพาะแตกต่างกันไป: ในเกาหลีใต้ ตามประวัติศาสตร์แล้ว การแต่งงานกับคนที่มีนามสกุลเดียวกันและมีสายเลือดเดียวกันเป็นเรื่องผิดกฎหมาย [76]

การแต่งงานแบบชู้สาวคือการแต่งงานที่เกิดขึ้นระหว่างลุงกับหลานสาวหรือระหว่างป้ากับหลานชายของเธอ การแต่งงานดังกล่าวผิดกฎหมายในประเทศส่วนใหญ่เนื่องจากข้อจำกัดการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้อง อย่างไรก็ตาม มีประเทศจำนวนน้อยที่รับรองกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งอาร์เจนตินา ออสเตรเลีย ออสเตรียมาเลเซีย [ 77 ] และรัสเซีย [78]

แผนภูมิครอบครัวแสดงญาติซึ่งในกฎหมายชารีอะห์ของอิสลามจะถือว่าเป็นมะห์ริม (หรือมะหะเร็ม ) : เครือญาติที่ไม่ได้สมรสกันซึ่งการร่วมประเวณีถือเป็นการร่วมประเวณีระหว่าง พี่น้อง

ในสังคมต่างๆ การเลือกคู่มักจำกัดเฉพาะบุคคลที่เหมาะสมจากกลุ่มสังคมเฉพาะ ในบางสังคม กฎคือให้คู่ครองถูกเลือกจากกลุ่มสังคมของแต่ละคน ซึ่งก็คือendogamyซึ่งมักจะเป็นกรณีนี้ในสังคมที่มีการแบ่งชนชั้นและวรรณะ แต่ในสังคมอื่น คู่ครองจะต้องถูกเลือกจากกลุ่มที่แตกต่างจากกลุ่มของตนเอง – การนอก ศาสนา นี่อาจเป็นกรณีในสังคม ที่นับถือศาสนา โทเท็ม ซึ่งสังคมแบ่งออกเป็นกลุ่มโทเท็มนอกกลุ่มหลายกลุ่ม เช่นสังคมอะบอริจินในออสเตรเลีย ส่วนใหญ่ ในสังคมอื่น ๆ บุคคลถูกคาดหวังให้แต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องของ ตนผู้หญิงต้องแต่งงานกับลูกชายของพี่สาวและน้องสาวของพ่อ และผู้ชายต้องแต่งงานกับลูกสาวของพี่ชายของแม่ ซึ่งมักจะเป็นเช่นนี้หากสังคมใดมีกฎของการสืบสายเลือดทางเครือญาติโดยเฉพาะผ่านกลุ่มผู้สืบเชื้อสายทางสายเลือดหรือทางสายเลือดเช่นเดียวกับชาวอะ คาน ในแอฟริกาตะวันตก การเลือกการแต่งงานอีกประเภทหนึ่งคือการแต่งงานแบบลอยนวลซึ่งแม่หม้ายมีหน้าที่ต้องแต่งงานกับพี่ชายของสามี ซึ่งส่วนใหญ่พบในสังคมที่เครือญาติอาศัยกลุ่มชนกลุ่มน้อย

ศาสนามักให้น้ำหนักในเรื่องที่ญาติ (ถ้ามี) ได้รับอนุญาตให้แต่งงานได้ ความสัมพันธ์อาจโดยทางสายเลือดหรือ สาย สัมพันธ์ซึ่งหมายถึงทางสายเลือดหรือทางการแต่งงาน เกี่ยวกับการแต่งงานของลูกพี่ลูกน้อง นโยบายของ คาทอลิกได้พัฒนาจากการยอมรับในเบื้องต้น ผ่านข้อห้ามทั่วไปเป็นระยะเวลานาน ไปจนถึงข้อกำหนดร่วมสมัยสำหรับการประทาน [79] อิสลามอนุญาตเสมอ ในขณะที่ตำราของฮินดูแตกต่างกันอย่างมาก [80] [81]

การแต่งงานตามใบสั่งแพทย์

ในสังคมที่มีสายเลือดหลากหลายซึ่งมีระบบเครือญาติแบบจำแนกประเภทคู่สมรสที่มีศักยภาพจะถูกแสวงหาจากกลุ่มญาติที่เฉพาะเจาะจงตามที่กำหนดโดยกฎการแต่งงานที่กำหนดไว้ กฎนี้อาจแสดงโดยนักมานุษยวิทยาโดยใช้ "คำอธิบาย" เครือญาติคำ เช่น "ลูกสาวของพี่ชายของแม่ของผู้ชาย" (หรือที่เรียกว่า "ลูกพี่ลูกน้อง") กฎเชิงพรรณนาดังกล่าวปกปิดมุมมองของผู้เข้าร่วม: ผู้ชายควรแต่งงานกับผู้หญิงจากสายเลือดแม่ของเขา ในศัพท์เฉพาะทางเครือญาติของสังคม ญาติดังกล่าวมักจะระบุด้วยคำเฉพาะที่แยกพวกเขาออกจากกันเนื่องจากอาจแต่งงานได้ ปิแอร์ บูร์ดิเยออย่างไรก็ตาม สังเกตว่ามีการแต่งงานน้อยมากที่ปฏิบัติตามกฎนี้ และเมื่อพวกเขาทำเช่นนั้น มันเป็นเพราะเหตุผล "เครือญาติเชิงปฏิบัติ" เช่น การรักษาทรัพย์สินของครอบครัว มากกว่าอุดมการณ์ "เครือญาติอย่างเป็นทางการ" [82]

ตราบเท่าที่มีการแต่งงานตามปกติตามกฎที่กำหนดไว้ สายเลือดจะเชื่อมโยงกันในความสัมพันธ์ที่แน่นอน ความสัมพันธ์ระหว่างสายเลือดเหล่านี้อาจก่อตัวเป็นพันธมิตรทางการเมืองในสังคมที่ปกครองโดยเครือญาติ [83]นักมานุษยวิทยาโครงสร้างชาวฝรั่งเศสClaude Lévi-Straussได้พัฒนาทฤษฎีพันธมิตรเพื่ออธิบายถึงโครงสร้างเครือญาติ "เบื้องต้น" ที่สร้างขึ้นโดยกฎการแต่งงานที่กำหนดไว้ในจำนวนจำกัดที่เป็นไปได้ [84]

การแต่งงานเชิงปฏิบัติ (หรือ 'คลุมถุงชน') ทำได้ง่ายขึ้นด้วยกระบวนการที่เป็นทางการของการเมืองในครอบครัวหรือกลุ่ม หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดตั้งหรือสนับสนุนการแต่งงาน พวกเขาอาจจ้างแม่สื่อ มืออาชีพ เพื่อหาคู่ครองที่เหมาะสมสำหรับคนที่ยังไม่ได้แต่งงาน ผู้มีอำนาจอาจเป็นผู้ปกครอง ครอบครัว เจ้าหน้าที่ทางศาสนา หรือฉันทามติของกลุ่ม ในบางกรณี ผู้มีอำนาจอาจเลือกคู่เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากความปรองดองในชีวิตสมรส [85]

การแต่งงานแบบคลุมถุงชน

คำติชมเกี่ยวกับ ประเพณีสังคม อาเซอร์ไบจานจากความรุนแรงในครอบครัวไปจนถึงการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมืองของผู้หญิงในชุมชน

การแต่งงานที่ถูกบังคับคือการแต่งงานที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายแต่งงานกันโดยไม่สมัครใจ การบังคับแต่งงานยังคงมีอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของโลก โดยเฉพาะในเอเชียใต้และแอฟริกา เส้นแบ่งระหว่างการบังคับแต่งงานและการสมรสโดยสมัครใจอาจเลือนลาง เนื่องจากบรรทัดฐานทางสังคมของวัฒนธรรมเหล่านี้กำหนดว่าไม่ควรต่อต้านความปรารถนาของพ่อแม่/ญาติในเรื่องการเลือกคู่ครอง ในวัฒนธรรมดังกล่าว ไม่จำเป็นสำหรับความรุนแรง การคุกคาม การข่มขู่ ฯลฯ ที่จะเกิดขึ้น บุคคลเพียง "ยินยอม" ให้การแต่งงานแม้ว่าพวกเขาจะไม่ต้องการก็ตาม จากแรงกดดันและหน้าที่ทางสังคมโดยนัย ธรรมเนียมของเจ้าสาวและสินสอดที่มีอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของโลก สามารถนำไปสู่การซื้อและขายผู้คนสู่การแต่งงาน [86] [87]

ในบางสังคม ตั้งแต่เอเชียกลางไปจนถึงคอเคซัสจนถึงแอฟริกา ธรรมเนียมการลักพาตัวเจ้าสาวยังคงมีอยู่ โดยผู้ชายและเพื่อนๆ ของเขาจะจับตัวผู้หญิงไป บางครั้งสิ่งนี้ครอบคลุมถึงการหลบหนีแต่บางครั้งก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงทางเพศ ในครั้งก่อนraptioเป็นรุ่นที่ใหญ่กว่านี้ โดยมีกลุ่มผู้หญิงถูกจับโดยกลุ่มผู้ชาย บางครั้งอยู่ในสงคราม ตัวอย่างที่โด่งดังที่สุดคือThe Rape of the Sabine Womenซึ่งให้พลเมืองคนแรกของกรุงโรมกับภรรยาของพวกเขา

คู่แต่งงานอื่น ๆ ถูกกำหนดให้กับแต่ละบุคคลไม่มากก็น้อย ตัวอย่างเช่นมรดกของหญิงม่ายทำให้หญิงม่ายมีชายอื่นจากพี่น้องของสามีผู้ล่วงลับไปแล้ว

ในพื้นที่ชนบทของอินเดียการแต่งงานของเด็กถือปฏิบัติกัน โดยพ่อแม่มักจะจัดงานแต่งงานให้ บางครั้งก่อนที่เด็กจะเกิดด้วยซ้ำ [88]การปฏิบัตินี้ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายห้ามการแต่งงานของเด็กปี 1929

การพิจารณาทางเศรษฐกิจ

แง่มุมทางการเงินของการแต่งงานแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ในบางวัฒนธรรม สินสอดทองหมั้นและความมั่งคั่งของเจ้าสาวยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นในปัจจุบัน ในทั้งสองกรณี การจัดการทางการเงินมักจะทำระหว่างเจ้าบ่าว (หรือครอบครัวของเขา) และครอบครัวของเจ้าสาว โดยฝ่ายเจ้าสาวมักไม่ได้มีส่วนในการเจรจาและมักไม่มีทางเลือกว่าจะเข้าร่วมในการแต่งงานหรือไม่

ในอังกฤษสมัยใหม่ตอนต้นสถานะทางสังคมของทั้งคู่ควรจะเท่าเทียมกัน หลังจากแต่งงาน ทรัพย์สินทั้งหมด (เรียกว่า "โชคลาภ") และมรดกที่คาดว่าจะได้รับจากภรรยาเป็นของสามี

สินสอด

สินสอดทองหมั้นคือ "กระบวนการที่ทรัพย์สินของผู้ปกครองถูกแจกจ่ายให้กับลูกสาวเมื่อการแต่งงานของเธอ (เช่นระหว่างชีวิต คู่ ) แทนที่จะเป็นเมื่อผู้ถือเสียชีวิต ( mortis causa )... สินสอดทองหมั้นสร้างกองทุนสมรสที่หลากหลาย ซึ่งอาจแตกต่างกันไปอย่างมาก กองทุนนี้รับประกันการสนับสนุน (หรือการบริจาค) ของเธอในการเป็นม่ายและในที่สุดก็จะนำไปเลี้ยงดูลูกชายและลูกสาวของเธอ” [89]

ในบางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ประเทศต่างๆ เช่นตุรกีอินเดียบังคลาเทศปากีสถานศรีลังกาโมร็อกโกเนปาลสินสอดยังคงเป็นสิ่งที่คาดหวัง ในอินเดีย การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสินสอดทองหมั้นนับพันรายเกิดขึ้นทุกปี[90] [91]เพื่อตอบโต้ปัญหานี้ เขตอำนาจศาลหลายแห่งได้ออกกฎหมายจำกัดหรือห้ามสินสอดทองหมั้น (ดูกฎหมายสินสอดทองหมั้นในอินเดีย ) ในเนปาล สินสอดถูกทำให้ผิดกฎหมายในปี 2552 [92]ผู้เขียนบางคนเชื่อว่าการให้และรับสินสอดทองหมั้นสะท้อนถึงสถานะและแม้แต่ความพยายามที่จะไต่ระดับสูงขึ้นไปในลำดับชั้นทางสังคม [93]

โดเวอร์

สินสอดทองหมั้นโดยตรงตรงกันข้ามกับความมั่งคั่งของเจ้าสาว ซึ่งเจ้าบ่าวหรือครอบครัวของเขาจ่ายให้กับพ่อแม่ของเจ้าสาว และกับสินสอดทางอ้อม (หรือdower ) ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เจ้าบ่าวมอบให้เจ้าสาวในเวลาแต่งงานและยังคงอยู่ภายใต้ ความเป็นเจ้าของและการควบคุมของเธอ [94]

ในประเพณีของชาวยิว พวกแรบไบในสมัยโบราณยืนกรานให้คู่แต่งงานทำสัญญาก่อนสมรสซึ่งเรียกว่า เคทูบาห์ นอกเหนือจากสิ่งอื่น ๆ แล้วketubah ยัง จัดเตรียมจำนวนเงินที่สามีจะจ่ายในกรณีการหย่าร้างหรือมรดกของเขาในกรณีที่เขาเสียชีวิต เงินจำนวนนี้เป็นการทดแทนค่าสินสอดตามพระคัมภีร์หรือราคาเจ้าสาวซึ่งเจ้าบ่าวจ่ายให้กับพ่อของเจ้าสาว ณ เวลาที่แต่งงาน [95]นวัตกรรมนี้เกิดขึ้นเนื่องจากราคาเจ้าสาวตามพระคัมภีร์สร้างปัญหาสังคมที่สำคัญ: สามีที่คาดหวังอายุน้อยหลายคนไม่สามารถขึ้นราคาเจ้าสาวในเวลาที่ปกติแล้วพวกเขาคาดว่าจะแต่งงาน ดังนั้น เพื่อให้ชายหนุ่มเหล่านี้สามารถแต่งงานได้ แรบไบจึงชะลอเวลาที่จะต้องจ่ายจำนวนเงิน ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะได้เงินจำนวนดังกล่าวมากขึ้น อาจสังเกตได้ว่าทั้งยอดดาวและเคทูบาห์มีจุดประสงค์เดียวกัน นั่นคือการคุ้มครองภรรยาหากการสนับสนุนของเธอยุติลง ไม่ว่าจะด้วยความตายหรือการหย่าร้าง ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างสองระบบคือระยะเวลาในการชำระเงิน เป็นบรรพบุรุษของสิทธิใน การบำรุงรักษาของภรรยาในปัจจุบันในกรณีการเลิกราและการอุปการะเลี้ยงดูครอบครัว ในกรณีสามี เลี้ยงดูภริยาตามพินัยกรรม ไม่ เพียงพอ หน้าที่อีกประการหนึ่งของ จำนวนเงิน ketubahคือการจัดเตรียมสิ่งจูงใจสำหรับสามีที่คิดจะหย่ากับภรรยาของเขา: เขาจะต้องมีจำนวนเงินที่จะสามารถจ่ายให้กับภรรยาได้

ของขวัญตอนเช้าซึ่งอาจจัดโดยพ่อของเจ้าสาวมากกว่าเจ้าสาว จะมอบให้เจ้าสาวเอง ชื่อนี้ได้มาจากประเพณีของชนเผ่าดั้งเดิมที่ให้พวกเขาในตอนเช้าหลังจากคืนวันแต่งงาน เธออาจควบคุมของขวัญเช้านี้ได้ตลอดชีวิตของสามี แต่มีสิทธิ์ได้เมื่อเป็นหม้าย หากจำนวนมรดกของเธอถูกตัดสินโดยกฎหมายมากกว่าข้อตกลง อาจเรียกว่าดาวน์ ขึ้นอยู่กับระบบกฎหมายและการจัดการที่แน่นอน เธออาจไม่มีสิทธิ์ที่จะกำจัดมันหลังจากที่เธอเสียชีวิต และอาจสูญเสียทรัพย์สินหากเธอแต่งงานใหม่ ของขวัญยามเช้าถูกเก็บรักษาไว้เป็นเวลาหลายศตวรรษในการแต่งงานแบบผิดศีลธรรมสหภาพแรงงานที่สถานะทางสังคมที่ด้อยกว่าของภรรยาจัดขึ้นเพื่อห้ามไม่ให้ลูกๆ ของเธอสืบทอดตำแหน่งหรือมรดกของขุนนาง ในกรณีนี้ของขวัญเช้าจะเลี้ยงดูภรรยาและลูก บทบัญญัติทางกฎหมายอีกประการหนึ่งสำหรับการเป็นหม้ายคือการอยู่ร่วมกัน ซึ่งทรัพย์สินซึ่งมักเป็นที่ดินจะถือเป็นการเช่าร่วมกัน เพื่อที่ว่ามันจะตกเป็นของหญิงม่ายโดยอัตโนมัติเมื่อสามีของเธอเสียชีวิต

ประเพณีของอิสลามก็มีแนวทางปฏิบัติที่คล้ายคลึงกัน อา' มะห์ร' ไม่ว่าทันทีหรือรอการตัดบัญชี คือส่วนของเจ้าบ่าว (การหย่าร้าง) หรือทรัพย์สิน (ความตาย) ของเจ้าบ่าว จำนวนเงินเหล่านี้มักจะถูกกำหนดโดยพิจารณาจากความมั่งคั่งและรายได้ของครอบครัวและของเจ้าบ่าวเอง แต่ในบางส่วน จำนวนเงินเหล่านี้ตั้งไว้สูงมากเพื่อไม่ให้เจ้าบ่าวใช้สิทธิหย่า หรือครอบครัวของสามี 'ได้รับมรดก' ส่วนใหญ่ ของกองมรดกโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่มีลูกหลานชายจากการสมรส ในบางประเทศ รวมทั้งอิหร่าน ค่าเลี้ยงดูหรือค่าเลี้ยงดูอาจมากเกินกว่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะหวังจะได้รับ บางครั้งสูงถึง 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (4,000 เหรียญทองอย่างเป็นทางการของอิหร่าน) หากสามีไม่สามารถจ่ายเงินมะห์รได้ ไม่ว่าในกรณีของการหย่าร้างหรือเมื่อทวงถาม ตามกฎหมายปัจจุบันในอิหร่าน สามีจะต้องผ่อนชำระ ความล้มเหลวในการจ่ายมะห์อาจถึงขั้นติดคุกได้ [96]

เจ้าสาว

พิธีมอบสินสอดอย่างเป็นทางการตามประเพณี (หรือที่เรียกว่า "สินสอด") ในพิธีหมั้นในประเทศไทย

Bridewealthเป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปในบางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( ไทยกัมพูชา) บางส่วนของเอเชียกลางและในส่วนใหญ่ของแอฟริกาตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา มันยังเป็นที่รู้จักกันในนามของเจ้าสาวแม้ว่าสิ่งนี้จะไม่เป็นที่พอใจเพราะมันหมายถึงการซื้อเจ้าสาว Bridewealth คือจำนวนเงินหรือทรัพย์สินหรือความมั่งคั่งที่เจ้าบ่าวหรือครอบครัวจ่ายให้กับพ่อแม่ของผู้หญิงเมื่อแต่งงานกับลูกสาวของเจ้าบ่าว ในทางมานุษยวิทยาวรรณคดี ราคาเจ้าสาวมักได้รับการอธิบายว่าเป็นการจ่ายเงินเพื่อชดเชยครอบครัวของเจ้าสาวสำหรับการสูญเสียแรงงานและภาวะเจริญพันธุ์ของเธอ ในบางกรณี สินสมรสเป็นวิธีการที่รับรู้ถึงความผูกพันในครอบครัวของเจ้าบ่าวกับลูกๆ ของสหภาพแรงงาน

การจัดเก็บภาษี

ในบางประเทศ บุคคลที่แต่งงานแล้วหรือคู่สามีภรรยาจะได้รับประโยชน์จากข้อได้เปรียบด้านภาษีต่างๆ ที่ไม่มีให้สำหรับคนคนเดียว ตัวอย่างเช่น คู่สมรสอาจได้รับอนุญาตให้เฉลี่ยรายได้ รวมกันของพวก เขา นี่เป็นข้อได้เปรียบสำหรับคู่สมรสที่มีรายได้ต่างกัน เพื่อชดเชยสิ่งนี้ ประเทศต่างๆ อาจกำหนดอัตราภาษี ที่สูงขึ้น สำหรับรายได้เฉลี่ยของคู่สมรส แม้ว่าการเฉลี่ยรายได้อาจยังเป็นประโยชน์ต่อคู่แต่งงานที่มีคู่สมรสอยู่ที่บ้าน แต่การเฉลี่ยดังกล่าวจะทำให้คู่แต่งงานที่มีรายได้ส่วนบุคคลพอๆ กันต้องจ่ายภาษีรวมมากกว่าที่พวกเขาจ่ายเป็นบุคคลโสดสองคน ในสหรัฐอเมริกา สิ่งนี้เรียกว่าการลงโทษการแต่งงาน [97]

เมื่ออัตราที่ใช้โดยรหัสภาษีไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้เฉลี่ย แต่ขึ้นอยู่กับผลรวมของรายได้ของแต่ละบุคคล โดยปกติอัตราที่สูงขึ้นจะใช้กับแต่ละบุคคลในครัวเรือนที่มีสองรายได้ในระบบภาษีแบบก้าวหน้า กรณีนี้มักเกิดขึ้นกับผู้เสียภาษีที่มีรายได้สูงและเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งที่เรียกว่าการลงโทษการแต่งงาน [98]

ในทางกลับกัน เมื่อมีการเก็บภาษีแบบก้าวหน้ากับบุคคลธรรมดาโดยไม่มีการพิจารณาเรื่องการเป็นหุ้นส่วน คู่สามีภรรยาที่มีรายได้สองทางย่อมดีกว่าคู่สามีภรรยาที่มีรายได้เดียวที่มีรายได้ครัวเรือนใกล้เคียงกัน ผลกระทบสามารถเพิ่มขึ้นได้เมื่อระบบสวัสดิการปฏิบัติต่อรายได้เดียวกันเป็นรายได้ที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งส่งผลให้คู่สมรสที่ไม่มีรายได้เข้าถึงสวัสดิการได้ ระบบดังกล่าวนำไปใช้ในออสเตรเลียและแคนาดา เป็นต้น [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

ที่อยู่อาศัยหลังการสมรส

ในหลายๆ วัฒนธรรมตะวันตก การแต่งงานมักจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวใหม่ที่ประกอบด้วยคู่แต่งงาน โดยที่คู่แต่งงานจะอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านเดียวกัน มักจะนอนร่วมเตียงเดียวกัน แต่ในบางวัฒนธรรม นี่ไม่ใช่ประเพณี [99]ในบรรดาMinangkabauของWest Sumatraการอยู่อาศัยหลังแต่งงานถือเป็นการสมรสโดยสามีจะย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของแม่ของภรรยา [100]การอยู่อาศัยหลังแต่งงานสามารถเป็นแบบ patrilocalหรือavunculocalก็ได้ ในกรณีเหล่านี้ คู่สมรสอาจไม่ได้จัดตั้งครัวเรือนอิสระ แต่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวขยาย

ทฤษฎีแรก ๆ ที่อธิบายถึงปัจจัยของการอยู่อาศัยหลังการสมรส[101]เชื่อมโยงกับการแบ่งงานทางเพศ อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบัน การทดสอบ ข้ามวัฒนธรรมของสมมติฐาน นี้ โดยใช้ตัวอย่างทั่วโลกไม่พบความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญระหว่างตัวแปรทั้งสองนี้ อย่างไรก็ตาม การทดสอบของ Korotayevแสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการยังชีพมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับการอยู่อาศัยของคู่สมรสโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์นี้ถูกปกปิดด้วยปัจจัยการมีภรรยาหลายคนทั่วไป

แม้ว่าในการแต่งงานต่างเพศ การเพิ่มขึ้นของการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการยังชีพมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การมีถิ่นที่อยู่ตามคู่ครอง แต่ก็มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การมีภรรยาหลายคนทั่วไปที่ไม่ใช่คู่นอนซึ่งทำลาย การมี คู่ครอง ร่วม กัน อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการควบคุมปัจจัยการมีภรรยาหลายคนนี้ (เช่น ผ่าน แบบจำลอง การถดถอยพหุคูณ ) การแบ่งงานจะกลายเป็นตัวทำนายที่สำคัญของการอยู่อาศัยหลังการสมรส ดังนั้น สมมติฐานของ Murdock เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแบ่งงานทางเพศและการอยู่อาศัยหลังการสมรสนั้นถูกต้องโดยพื้นฐาน แม้ว่า[102]ความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างตัวแปรทั้งสองกลุ่มนั้นซับซ้อนกว่าที่เขาคาดไว้ [103] [104]

มีแนวโน้มไปสู่ที่อยู่อาศัยแบบ neolocalในสังคมตะวันตก [105]

กฎ

กฎหมายการแต่งงานหมายถึงข้อกำหนดทางกฎหมายที่กำหนดความถูกต้องของการสมรส ซึ่งแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศ

ข้อ 16 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนประกาศว่า "ชายและหญิงที่บรรลุนิติภาวะโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนา มีสิทธิที่จะแต่งงานและก่อตั้งครอบครัว พวกเขามีสิทธิเท่าเทียมกันในการแต่งงาน ระหว่างการสมรสและการเลิกกิจการ การสมรสจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมอย่างบริบูรณ์และเป็นอิสระจากคู่สมรสที่ประสงค์จะแต่งงานเท่านั้น" [106]

สิทธิและหน้าที่

การแต่งงานเป็นการมอบสิทธิและข้อผูกมัดแก่ฝ่ายที่แต่งงานแล้ว และบางครั้งกับญาติด้วย โดยเป็นกลไกเดียวในการสร้างสายสัมพันธ์ ทางเครือญาติ (เขย) สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึง ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาล:

 • ให้คู่สมรสฝ่ายหนึ่งหรือครอบครัวของเขา/เธอควบคุมบริการทางเพศ แรงงาน และทรัพย์สินของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง
 • ให้คู่สมรสฝ่ายหนึ่งรับผิดชอบหนี้สินของอีกฝ่ายหนึ่ง
 • การให้สิทธิเยี่ยมคู่สมรสเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งติดคุกหรือเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ให้คู่สมรสฝ่ายหนึ่งควบคุมกิจการของอีกฝ่ายเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไร้ความสามารถ
 • การจัดตั้งผู้ปกครองตามกฎหมาย คนที่สอง ของผู้ปกครองเด็ก
 • จัดตั้งกองทุนทรัพย์สินร่วมกันเพื่อประโยชน์ของเด็ก
 • การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวของคู่สมรส

สิทธิและภาระผูกพันเหล่านี้แตกต่างกันอย่างมากระหว่างสังคม และระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสังคม [107]สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงการแต่งงานแบบคลุมถุงชน ภาระผูกพันในครอบครัว การก่อตั้ง หน่วย ครอบครัวเดี่ยวตามกฎหมาย การคุ้มครองทางกฎหมายของเด็ก และการประกาศคำมั่นต่อสาธารณะ [108] [109]

ระบอบทรัพย์สิน

ในหลายประเทศทุกวันนี้ คู่แต่งงานแต่ละคู่มีทางเลือกที่จะ แยกทรัพย์สินของตนหรือรวมทรัพย์สิน ในกรณีหลังเรียกว่าทรัพย์สินของชุมชนเมื่อการสมรสสิ้นสุดลงโดยการหย่าร้าง ต่างฝ่ายต่างเป็นเจ้าของคนละครึ่ง แทนที่จะเป็นพินัยกรรมหรือทรัสต์ทรัพย์สินที่เป็นของผู้ตายโดยทั่วไปจะได้รับมรดกจากคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่

ในระบบกฎหมายบางระบบ คู่ชีวิตสมรสต้อง "รับผิดร่วมกัน" สำหรับหนี้ที่เกิดจากการสมรส สิ่งนี้มีพื้นฐานมาจากแนวคิดทางกฎหมายดั้งเดิมที่เรียกว่า "หลักคำสอนเรื่องความจำเป็น" โดยในการสมรสต่างเพศ สามีมีหน้าที่จัดหาสิ่งที่จำเป็นสำหรับภรรยา ในกรณีนี้ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งอาจถูกฟ้องเรียกหนี้ที่ตนไม่ได้ทำสัญญาไว้โดยชัดแจ้งได้ นักวิจารณ์ของแนวปฏิบัตินี้ทราบว่าหน่วยงานจัดเก็บหนี้สามารถใช้สิ่งนี้ในทางที่ผิดโดยอ้างว่าหนี้จำนวนมากเกินสมควรเป็นค่าใช้จ่ายในการแต่งงาน จากนั้นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและภาระการพิสูจน์จะตกเป็นของฝ่ายที่ไม่ใช่คู่สัญญาเพื่อพิสูจน์ว่าค่าใช้จ่ายนั้นไม่ใช่หนี้สินของครอบครัว ภาระในการดูแลที่เกี่ยวข้องทั้งในระหว่างและหลังการแต่งงานค่าเลี้ยงดูเป็นวิธีหนึ่ง

ข้อ จำกัด

การแต่งงานเป็นสถาบันที่เต็มไปด้วยข้อจำกัดทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่อายุ เชื้อชาติ สถานะทางสังคม เครือญาติเพศ ข้อจำกัดในการแต่งงานถูกวางโดยสังคมด้วยเหตุผลเพื่อประโยชน์ของลูกหลาน การถ่ายทอดยีนที่ดี การรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรม หรือเพราะอคติและความกลัว เกือบทุกวัฒนธรรมที่ยอมรับการแต่งงานก็ยอมรับการล่วงประเวณีว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขการแต่งงาน [110]

อายุ

เขตอำนาจศาลส่วนใหญ่กำหนด อายุขั้นต่ำสำหรับ การแต่งงาน นั่นคือ บุคคลต้องมีอายุถึงเกณฑ์จึงจะได้รับอนุญาตให้แต่งงานได้ตามกฎหมาย อายุนี้อาจขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เช่น อาจมีการยกเว้นจากกฎทั่วไปหากผู้ปกครองของเยาวชนแสดงความยินยอม และ/หรือหากศาลตัดสินว่าการสมรสดังกล่าวเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเยาวชน กรณีที่เด็กหญิงตั้งครรภ์) แม้ว่าการจำกัดอายุส่วนใหญ่จะมีขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กถูกบังคับให้แต่งงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคู่ที่อายุมากกว่ามาก การแต่งงานซึ่งอาจส่งผลด้านลบต่อการศึกษาและสุขภาพ และนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศเด็กและความรุนแรงในรูปแบบอื่นๆ[111]การแต่งงานของเด็กดังกล่าวยังคงมีอยู่ทั่วไปในส่วนต่างๆ ของโลก จากข้อมูลของสหประชาชาติ การแต่งงานของเด็กเป็นเรื่องปกติมากที่สุดในชนบทแถบอนุภูมิภาคทะเลทรายซาฮาราและเอเชียใต้ สิบประเทศที่มีอัตราการแต่งงานของเด็กสูงที่สุด ได้แก่ไนเจอร์ (75%) ชาด สาธารณรัฐแอฟริกากลาง บังกลาเทศ กินี โมซัมบิก มาลี บูร์กินาฟาโซ ซูดานใต้ และมาลาวี [112]

เครือญาติ

เพื่อห้ามการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องและเหตุผลทางศีลธรรม กฎหมายการแต่งงานได้กำหนดข้อจำกัดสำหรับญาติที่จะแต่งงาน ญาติสายโลหิตมักไม่ได้รับอนุญาตให้แต่งงาน ในขณะที่ญาติทางสายเลือดมีกฎหมายให้ระวัง [113] [114]

ความสัมพันธ์ทางเครือญาติผ่านการแต่งงานเรียกอีกอย่างว่า "ความสัมพันธ์" ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในกลุ่มต้นกำเนิดอาจเรียกว่ากลุ่มเชื้อสายก็ได้ บางวัฒนธรรมในความสัมพันธ์ทางเครือญาติอาจพิจารณาขยายไปถึงผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจหรือการเมืองด้วย หรือการติดต่อทางสังคมในรูปแบบอื่นๆ ในบางวัฒนธรรมอาจนำคุณกลับไปหาเทพเจ้า[115]หรือบรรพบุรุษของสัตว์ (โทเท็ม) สิ่งนี้สามารถเข้าใจได้ตามตัวอักษรไม่มากก็น้อย

แข่ง

สหรัฐอเมริกา ณ วันที่ยกเลิกกฎหมายต่อต้านการเข้าใจผิด:
  ไม่มีกฎหมายผ่าน
  ยกเลิกก่อน พ.ศ. 2430
  ยกเลิกระหว่าง พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2510
  พลิกคว่ำเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2510

กฎหมายห้าม "การผสมเชื้อชาติ" ถูกบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของอเมริกาเหนือบางแห่งตั้งแต่ พ.ศ. 2234 [116]จนถึง พ.ศ. 2510 ในนาซีเยอรมนี ( กฎหมายนูเรมเบิร์ก ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2488 และในแอฟริกาใต้ในช่วงส่วนใหญ่ของ ยุค แบ่งแยกสีผิว (พ.ศ. 2492-2528) ). กฎหมายทั้งหมดเหล่านี้โดยหลักแล้วห้ามการแต่งงานระหว่างบุคคลที่มีกลุ่มเชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งเรียกว่า "การควบรวม" หรือ "การผสมเทียม" ในสหรัฐอเมริกา กฎหมายในนาซีเยอรมนีและหลายรัฐของสหรัฐฯ รวมทั้งแอฟริกาใต้ ยังห้ามการมีเพศสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดังกล่าว

ในสหรัฐอเมริกา กฎหมายในบางรัฐแต่ไม่ใช่ทั้งหมดห้ามการแต่งงานของคนผิวขาวและคนผิวดำ และในหลายรัฐยังมีการแต่งงานระหว่างคนผิวขาวกับชาวอเมริกันพื้นเมืองหรือชาวเอเชีย [117]ในสหรัฐอเมริกา กฎหมายดังกล่าวรู้จักกันในชื่อกฎหมายต่อต้านการเข้าใจผิด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2456 ถึง พ.ศ. 2491 30 รัฐจาก 48 รัฐบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว [118]แม้ว่าจะมีการเสนอ "การแก้ไขการต่อต้านการเข้าใจผิด" ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2414 ในปี พ.ศ. 2455-2456 และในปี พ.ศ. 2471 [119] [120]ไม่เคยมีการออกกฎหมายทั่วประเทศที่ต่อต้านการแต่งงานแบบผสมผสานทางเชื้อชาติ ในปี 1967 ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินอย่างเป็นเอกฉันท์รัก v. เวอร์จิเนียว่ากฎหมายต่อต้านการเข้าใจผิดนั้นต่อรัฐธรรมนูญ ด้วยคำตัดสินนี้ กฎหมายเหล่านี้จึงไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไปใน 16 รัฐที่เหลือที่ยังคงมีกฎหมายอยู่

การห้ามการแต่งงานระหว่างเชื้อชาติและการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติของนาซีมีขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2478 โดยเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายนูเรมเบิร์ก Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre (กฎหมายเพื่อการคุ้มครองเลือดเยอรมันและเกียรติยศของเยอรมัน) กฎหมายนูเรมเบิร์กจำแนกชาวยิวเป็นเชื้อชาติหนึ่ง และห้ามการแต่งงานและความสัมพันธ์ทางเพศนอกสมรสในตอนแรกกับผู้ที่มีเชื้อสายยิว แต่ต่อมาได้ยุติลงสำหรับ "พวกยิปซี พวกนิโกร หรือลูกหลานนอกสมรส" และชาว "เยอรมันหรือสายเลือดที่เกี่ยวข้อง" [121]ความสัมพันธ์ดังกล่าวถูกระบุว่าเป็นRassenschande (ซึ่งมีความหมายว่า "เชื้อชาติ-ความอัปยศอดสู") และอาจถูกลงโทษด้วยการจำคุก

แอฟริกาใต้ภายใต้การแบ่งแยกสีผิวยังห้ามการแต่งงานระหว่างเชื้อชาติ พระราชบัญญัติห้ามการแต่งงานแบบผสม พ.ศ. 2492ห้ามการแต่งงานระหว่างบุคคลต่างเชื้อชาติ และ พระราชบัญญัติการ ผิดศีลธรรม พ.ศ. 2493 ทำให้ความสัมพันธ์ทางเพศกับบุคคลต่างเชื้อชาติถือ เป็นอาชญากรรม

เพศ/เพศ

  การแต่งงานที่เปิดให้คู่รักเพศเดียวกัน (วงแหวน: แต่ละกรณี)
  กฎหมายหรือคำตัดสินของศาลภายในประเทศที่มีผลผูกพันกำหนดให้การแต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน แต่ยังไม่มีการบัญญัติไว้สำหรับการสมรส
  การแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันได้รับการยอมรับเมื่อดำเนินการในเขตอำนาจศาลอื่นบางแห่ง และให้สิทธิมากกว่าสหภาพแรงงานเพศเดียวกันในท้องถิ่น (ถ้ามี)
  สหภาพพลเรือนหรือห้างหุ้นส่วนในประเทศ
  การรับรู้ทางกฎหมายที่ จำกัด (การอยู่ร่วมกันที่ลงทะเบียน)
  การรับรองในท้องถิ่นโดยไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย
  การยอมรับอย่างจำกัดของการแต่งงานที่ดำเนินการในเขตอำนาจศาลอื่นบางแห่ง (สิทธิในการอยู่อาศัยสำหรับคู่สมรส)
  ประเทศที่อยู่ภายใต้คำตัดสินของศาลระหว่างประเทศเพื่อรับรองการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน
  สหภาพแรงงานเพศเดียวกันไม่ได้รับการยอมรับทางกฎหมาย

การแต่งงานระหว่างเพศ เดียวกันนั้นถูกต้องตามกฎหมายและเป็นที่ยอมรับ( ทั่วประเทศหรือในบางเขตอำนาจศาล)ในอาร์เจนตินาออสเตรเลียออสเตรียเบลเยียมบราซิลแคนาดาโคลอมเบียคอสตาริกาเดนมาร์กเอกวาดอร์ฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีไอซ์แลนด์ไอร์แลนด์ลักเซเบิร์กมอลตาเม็กซิโก [ a ] เนเธอร์แลนด์[ b ] นิวซีแลนด์ , [c] นอร์เวย์ , โปรตุเกส , แอฟริกาใต้ , สเปน , สวีเดน , ไต้หวัน , สหราชอาณาจักร , [d]สหรัฐอเมริกา , [e]และอุรุกวัย อิสราเอลยอมรับการแต่งงานเพศเดียวกันในต่างประเทศเป็นการแต่งงานเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ศาลสิทธิมนุษยชนระหว่างอเมริกาได้ออกคำตัดสินที่คาดว่าจะอำนวยความสะดวกในการยอมรับในหลายประเทศในอเมริกา [ฉ] [122]

การริเริ่มของการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันนั้นแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างหลากหลายผ่านการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายในกฎหมายการแต่งงานการพิจารณาคดีของศาลตามการรับรองความเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ หรือโดยการลงคะแนนเสียงโดยตรงจากประชาชน (ผ่านการลงคะแนนเสียงหรือการลงประชามติ ) การยอมรับการแต่งงานของเพศเดียวกันถือเป็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองเช่นเดียวกับประเด็นทางการเมือง สังคม และศาสนา [123]ผู้สนับสนุนการแต่งงานเพศเดียวกันที่โดดเด่นที่สุดคือองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง ตลอดจนชุมชนทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ในขณะที่กลุ่มต่อต้านที่โดดเด่นที่สุดคือกลุ่มศาสนา ชุมชนความเชื่อต่าง ๆ ทั่วโลกสนับสนุนการแต่งงานของเพศเดียวกัน ในขณะที่กลุ่มศาสนาหลายกลุ่มคัดค้าน การสำรวจความคิดเห็นแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับการยอมรับการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันในประเทศประชาธิปไตยที่พัฒนาแล้วทั้งหมดและในบางประเทศที่กำลังพัฒนา [124]

การจัดตั้งการรับรองทางกฎหมายสำหรับการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ที่โดดเด่นที่สุดของการเคลื่อนไหวเพื่อ สิทธิของ LGBT

จำนวนคู่สมรส

  การมีภรรยาหลายคนเป็นเรื่องถูกกฎหมาย
  การมีภรรยาหลายคนเป็นเรื่องถูกกฎหมายสำหรับชาวมุสลิมเท่านั้น
  การมีภรรยาหลายคนเป็นสิ่งถูกกฎหมายในบางภูมิภาค (อินโดนีเซีย)
  การมีภรรยาหลายคนเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่การปฏิบัติไม่ถือเป็นความผิดทางอาญา
  การมีภรรยาหลายคนเป็นสิ่งผิดกฎหมายและถือเป็นความผิดทางอาญา
  ไม่ทราบสถานะทางกฎหมาย
 • ในอินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ การมีภรรยาหลายคนเป็นสิ่งถูกกฎหมายสำหรับชาวมุสลิมเท่านั้น
 • ในไนจีเรียและแอฟริกาใต้ การแต่งงานที่มีภรรยาหลายคนภายใต้กฎหมายจารีตประเพณีและสำหรับชาวมุสลิมถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ในมอริเชียส สหภาพแรงงานที่มีภรรยาหลายคนไม่ได้รับการยอมรับทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ผู้ชายมุสลิมสามารถ "แต่งงาน" กับผู้หญิงได้ถึงสี่คน แต่พวกเขาไม่มีสถานะทางกฎหมายของภรรยา

การมีภรรยาหลายคนมีการปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในประเทศมุสลิมและแอฟริกา เป็นส่วนใหญ่ [125] [126]ในภูมิภาคตะวันออกกลาง อิสราเอล ตุรกี และตูนิเซียเป็นข้อยกเว้นที่โดดเด่น [127]

ในเขตอำนาจศาลอื่นๆ ส่วนใหญ่ การมีภรรยาหลายคนเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา การมีภรรยาหลายคนเป็นสิ่งผิดกฎหมายใน50รัฐ [128]

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 พลเมืองของดินแดนปกครองตนเองของยูทาห์ ในปัจจุบัน ถูกบังคับโดยรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาให้ละทิ้งหลักปฏิบัติของการมีภรรยาหลายคน ผ่านการบังคับใช้กฎหมาย ของสภาคองเกรสหลายฉบับอย่างจริงจังและในที่สุดก็ปฏิบัติตาม ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายยกเลิกการปฏิบัติอย่างเป็นทางการในปี 1890 ในเอกสารที่มีข้อความว่า ' The Manifesto ' (ดูการมีภรรยาหลายคนของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ) [129]ในบรรดาชาวอเมริกันมุสลิมชนกลุ่มน้อยประมาณ 50,000 ถึง 100,000 คนคาดว่าจะอาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีสามีซึ่งรักษาความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาที่ผิดกฎหมาย[128]

หลายประเทศ เช่น อินเดียและศรีลังกา[130]อนุญาตให้เฉพาะพลเมืองที่นับถือศาสนาอิสลามของตนเท่านั้นที่สามารถมีภรรยาหลายคนได้ ชาวอินเดียบางคนเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางกฎหมายดังกล่าว [131]ประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ส่วนใหญ่มักจะไม่อนุญาตให้มีสหภาพแรงงานที่มีภรรยาหลายคน โดยมีข้อยกเว้นอยู่ไม่กี่ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐคองโกยูกันดา และแซมเบีย

การรับรู้ของรัฐ

เมื่อการแต่งงานดำเนินการและดำเนินการโดยสถาบันของรัฐตามกฎหมายการแต่งงานของเขตอำนาจศาล โดยไม่มีเนื้อหาทางศาสนา ถือว่าเป็นการแต่งงานทางแพ่ง การแต่งงานของพลเมืองยอมรับและสร้างสิทธิและหน้าที่โดยเนื้อแท้ของการแต่งงานในสายตาของรัฐ บางประเทศไม่ยอมรับการแต่งงานทางศาสนาที่ดำเนินการในท้องถิ่นด้วยตัวเอง และกำหนดให้มีการแต่งงานทางแพ่งแยกต่างหากเพื่อวัตถุประสงค์ทางการ ในทางกลับกัน การแต่งงานทางแพ่งไม่มีอยู่ในบางประเทศที่ปกครองโดยระบบกฎหมายทางศาสนาเช่นซาอุดีอาระเบียซึ่งการแต่งงานที่ทำสัญญาในต่างประเทศอาจไม่ได้รับการยอมรับหากการทำสัญญานั้นขัดต่อการตีความกฎหมายศาสนาอิสลาม ของซาอุดีอาระเบีย. ในประเทศที่ปกครองโดยระบบกฎหมายที่ผสมผสานระหว่างศาสนาและฆราวาสเช่นเลบานอนและอิสราเอลการแต่งงานแบบพลเรือนในท้องถิ่นไม่มีอยู่ในประเทศนี้ ซึ่งขัดขวางการแต่งงานระหว่างศาสนาและการแต่งงานอื่นๆ ที่ขัดต่อกฎหมายศาสนาไม่ให้เข้ามาในประเทศ อย่างไรก็ตาม การแต่งงานของพลเมืองที่ดำเนินการในต่างประเทศอาจได้รับการยอมรับจากรัฐ แม้ว่าจะขัดแย้งกับกฎหมายศาสนาก็ตาม ตัวอย่างเช่น ในกรณีการรับรองการแต่งงานในอิสราเอลซึ่งรวมถึงการรับรองการแต่งงานระหว่างศาสนาในต่างประเทศที่ไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันในต่างประเทศด้วย

ในเขตอำนาจศาลต่างๆ การแต่งงานของพลเมืองอาจเกิดขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของพิธีแต่งงานทางศาสนา แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในทางทฤษฎีก็ตาม เขตอำนาจศาลบางแห่งอนุญาตให้มีการแต่งงานของพลเมืองในสถานการณ์ที่ศาสนาบางศาสนาไม่อนุญาตอย่างชัดเจน เช่น การ แต่งงานของเพศเดียวกันหรือ การ อยู่กินร่วมกัน

กรณีตรงข้ามอาจเกิดขึ้นเช่นกัน พันธมิตรอาจไม่มีความสามารถในการดำเนินการทางกฎหมายอย่างเต็มที่ และคริสตจักรอาจมีข้อจำกัดที่เข้มงวดน้อยกว่าเขตอำนาจศาลแพ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้กับอายุขั้นต่ำหรือความพิการทางร่างกาย [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

เป็นไปได้ที่คนสองคนจะได้รับการยอมรับว่าแต่งงานกันโดยศาสนาหรือสถาบันอื่น ๆ แต่ไม่ใช่โดยรัฐ ดังนั้นจึงไม่มีสิทธิตามกฎหมายและข้อผูกมัดในการแต่งงาน หรือมีการแต่งงานทางแพ่งที่ศาสนาถือว่าไม่ถูกต้องและเป็นบาป ในทำนองเดียวกัน คู่สามีภรรยาอาจยังคงแต่งงานกันในสายตาทางศาสนาหลังจากการหย่าร้างทางแพ่ง

รัฐอธิปไตยส่วนใหญ่และเขตอำนาจศาลอื่นๆ จำกัดการแต่งงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย กับคู่รัก เพศตรงข้ามและจำนวนที่ลดลงของการอนุญาตให้มีภรรยาหลายคนการแต่งงานในเด็กและการบังคับแต่งงาน ในยุคปัจจุบัน ประเทศต่างๆ จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งพัฒนาระบอบประชาธิปไตยเป็นหลัก ได้ยกเลิกการห้ามและได้กำหนดการรับรองทางกฎหมายสำหรับการแต่งงานของคู่รักต่างศาสนาต่างเชื้อชาติและเพศเดียวกัน ในบางพื้นที่ การแต่งงานของเด็กและการมีภรรยาหลายคนอาจเกิดขึ้นได้แม้ว่ากฎหมายในประเทศจะต่อต้านการปฏิบัติดังกล่าวก็ตาม

ทะเบียนสมรส พิธีการทางแพ่งและการจดทะเบียน

คู่รักแต่งงานในพิธีชินโต ที่เมืองทาคายามะ จังหวัดกิฟุ
คู่สามีภรรยาชาวอัส ซีเรียน ที่เพิ่งแต่งงาน

การแต่งงานมักจะเป็นพิธีการในงานแต่งงานหรือพิธีแต่งงาน พิธีนี้อาจกระทำโดยเจ้าหน้าที่ทางศาสนา เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือโดยผู้เฉลิมฉลองที่ได้รับอนุญาตจากรัฐ ในหลาย ๆ ประเทศในยุโรปและบางประเทศในละตินอเมริกา พิธีทางศาสนาใด ๆ จะต้องจัดแยกต่างหากจากพิธีทางแพ่งที่กำหนด บางประเทศ เช่น เบลเยียมบัลแกเรียฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์โรมาเนียและตุรกี[132]กำหนดให้มีพิธีทางแพ่งก่อนศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ในบางประเทศ – โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักรสาธารณรัฐไอร์แลนด์, นอร์เวย์และสเปน - ทั้งสองพิธีสามารถจัดร่วมกันได้ ผู้ประกอบพิธีทางศาสนาและทางแพ่งยังทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐในการประกอบพิธีทางแพ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวเป็นนัยว่ารัฐกำลัง "ยอมรับ" การแต่งงานทางศาสนา (ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามในบางประเทศ) - กล่าวกันว่าพิธี "ทางแพ่ง" จะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับพิธีทางศาสนา บ่อยครั้งเกี่ยวข้องกับการลงนามในทะเบียนระหว่างพิธีทางศาสนา หากละเว้นองค์ประกอบทางแพ่งของพิธีทางศาสนา พิธีแต่งงานจะไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นการแต่งงานโดยรัฐบาลภายใต้กฎหมาย

บางประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อนุญาตให้มีการแต่งงานเป็นการส่วนตัวและในสถานที่ใดก็ได้ ประเทศ อื่นๆ รวมทั้งอังกฤษและเวลส์กำหนดให้พิธีทางแพ่งต้องดำเนินการในสถานที่เปิดสาธารณะและได้รับอนุญาตเป็นพิเศษตามกฎหมายสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว ในอังกฤษ สถานที่แต่งงานเมื่อก่อนต้องเป็นโบสถ์หรือสำนักงานทะเบียนแต่ขยายไปถึงสถานที่สาธารณะด้วยใบอนุญาตที่จำเป็น ข้อยกเว้นสามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีของการแต่งงานโดยใบอนุญาตกรณีฉุกเฉินพิเศษ (อังกฤษ: licence) ซึ่งโดยปกติจะให้ได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งป่วยหนัก กฎเกี่ยวกับสถานที่และเวลาที่บุคคลสามารถแต่งงานได้นั้นแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ ข้อบังคับบางข้อกำหนดให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องอาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาลของสำนักทะเบียน (เดิมคือเขตปกครอง)

หน่วยงานทางศาสนาแต่ละแห่งมีกฎสำหรับวิธีการที่เจ้าหน้าที่และสมาชิกในการแต่งงานจะต้องดำเนินการ ในกรณีที่รัฐรับรองการแต่งงานทางศาสนา เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลด้วย

การแต่งงานตามกฎหมาย

ในเขตอำนาจศาลไม่กี่แห่ง ความสัมพันธ์ระหว่างการแต่งงานอาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการของกฎหมายเพียงอย่างเดียว [133] ซึ่งแตกต่างจากการ แต่งงานตามพิธีทั่วไปที่มีสัญญาทางกฎหมาย พิธีแต่งงาน และรายละเอียดอื่น ๆการแต่งงานตามกฎหมายอาจเรียกว่า "การแต่งงานตามนิสัยและชื่อเสียง (การอยู่ร่วมกัน)" การแต่งงานตามกฎหมายโดยพฤตินัยโดยไม่มีใบอนุญาตหรือพิธีมีผลผูกพันทางกฎหมายในบางเขตอำนาจศาล แต่ไม่มีผลทางกฎหมายในบางเขตอำนาจศาล [133]

สหภาพแรงงานพลเรือน

ผู้สนับสนุนการแต่งงานเพศเดียวกันหลายคน เช่น ผู้ประท้วงคนนี้ที่การเดินขบวนในนครนิวยอร์กเพื่อต่อต้านข้อเสนอที่ 8 ของแคลิฟอร์เนียถือว่าสหภาพแรงงานเป็นทางเลือกที่ด้อยกว่าในการรับรองการแต่งงานเพศเดียวกันตามกฎหมาย [134]

สหภาพแรงงาน หรือ ที่เรียกว่าหุ้นส่วนทางแพ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับการยอมรับทางกฎหมายซึ่งคล้ายกับการแต่งงาน เริ่มต้นที่ประเทศเดนมาร์กในปี 1989 สหภาพแรงงานภายใต้ชื่อใดชื่อหนึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายในหลายประเทศ เพื่อให้สิทธิผลประโยชน์ และความรับผิดชอบของคู่รักเพศเดียวกัน คล้ายกัน (ในบางประเทศเหมือนกัน) กับการแต่งงานของเพศตรงข้าม ในเขตอำนาจศาล บางแห่ง เช่นบราซิลนิวซีแลนด์อุรุกวัยเอกวาดอร์ฝรั่งเศสและรัฐฮาวายและอิลลินอยส์ของสหรัฐอเมริกาสหภาพแรงงานยังเปิดรับคู่รักเพศตรงข้าม

"การคลุมถุงชน"

บางครั้งผู้คนแต่งงานกันเพื่อใช้ประโยชน์จากสถานการณ์บางอย่าง บางครั้งเรียกว่าการแต่งงานเพื่อความสะดวกสบายหรือการแต่งงานหลอกๆ ในปี พ.ศ. 2546 มีผู้อพยพมากกว่า 180,000 คนเข้าสหรัฐฯ ในฐานะคู่สมรสของพลเมืองสหรัฐฯ [135]ได้รับการยอมรับว่าเป็นคู่หมั้นของพลเมืองสหรัฐฯ เพื่อจุดประสงค์ในการแต่งงานภายใน 90 วัน การแต่งงานเหล่านี้มีแรงจูงใจที่หลากหลาย รวมทั้งการได้รับถิ่นที่อยู่ถาวรการรักษามรดกที่มีเงื่อนไขการแต่งงานหรือการลงทะเบียนประกันสุขภาพและอื่น ๆ อีกมากมาย ในขณะที่การแต่งงานทั้งหมดมีการผสมผสานที่ซับซ้อนของความสะดวกสบายที่จูงใจให้ฝ่ายต่างๆ แต่งงานกัน การแต่งงานเพื่อความสะดวกสบายเป็นสิ่งที่ปราศจากเหตุผลปกติในการแต่งงาน ในบางประเทศ เช่น สิงคโปร์ การแต่งงานหลอกลวงมีโทษทางอาญา [136]

การวิพากษ์วิจารณ์ทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยเกี่ยวกับการแต่งงาน

" Esposas de Matrimonio " ("ข้อมือแต่งงาน") ประติมากรรม แหวนแต่งงานที่แสดงออกถึงการวิจารณ์ผลกระทบของการแต่งงานที่มีต่อเสรีภาพส่วนบุคคล Esposasเป็นบทละครในภาษาสเปน ซึ่งคำว่าesposa ในรูปเอกพจน์ หมายถึงคู่สมรส และพหูพจน์หมายถึงกุญแจมือ

ผู้คนเสนอข้อโต้แย้งต่อต้านการแต่งงานด้วยเหตุผลที่รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง ปรัชญา และศาสนา; ความกังวลเกี่ยวกับอัตราการหย่าร้าง ; เสรีภาพส่วนบุคคลและความเสมอภาคทางเพศ ตั้งคำถามถึงความจำเป็นของการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลหรือหน่วยงานทางศาสนา หรือการส่งเสริมพรหมจรรย์ด้วยเหตุผลทางศาสนาหรือปรัชญา

อำนาจและบทบาททางเพศ

ประเทศที่กฎหมายกำหนดให้ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วต้องเชื่อฟังสามี ณ ปี 2015 [137]

ในอดีต ในวัฒนธรรมส่วนใหญ่ ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมีสิทธิในตัวเองน้อยมาก โดยพิจารณาพร้อมกับลูกๆ ของครอบครัว ทรัพย์สินของสามี ; ด้วยเหตุ นี้ พวกเขาจึงไม่สามารถเป็นเจ้าของหรือสืบทอดทรัพย์สิน หรือเป็นตัวแทนตนเองตามกฎหมายได้ (ดูตัวอย่าง การปกปิด ) ตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ในบางประเทศ (ส่วนใหญ่เป็น ประเทศ ตะวันตก ) การแต่งงานได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงสิทธิของภรรยา การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้รวมถึงการให้สถานะทางกฎหมายแก่ภรรยาของตนเอง การยกเลิกสิทธิของสามีในการตีสอนภรรยาทางร่างกาย การให้สิทธิในทรัพย์สินแก่ภรรยา การเปิดเสรีกฎหมายการหย่าร้าง การให้ สิทธิในการเจริญพันธุ์ แก่ภรรยา และกำหนดให้ภรรยายินยอมเมื่อมีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้น ในศตวรรษที่ 21 ยังคงมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของสตรีที่แต่งงานแล้ว การยอมรับทางกฎหมายหรือการผ่อนผันต่อความรุนแรงภายในการแต่งงาน (โดยเฉพาะความรุนแรงทางเพศ) ประเพณีการแต่งงานแบบดั้งเดิม เช่นสินสอดและราคาเจ้าสาวการบังคับแต่งงาน อายุที่สามารถแต่งงานได้ และ การทำให้พฤติกรรมที่ยินยอมเป็นความผิดทางอาญา เช่น การมีเพศสัมพันธ์ ก่อนแต่งงานและ การ มีเพศสัมพันธ์นอกสมรส

ทฤษฎีสตรีนิยมมองว่าการแต่งงานระหว่างเพศตรงข้ามเป็นสถาบันที่มีรากฐานมาจากระบบปิตาธิปไตยที่ส่งเสริมอำนาจของผู้ชายและอำนาจเหนือผู้หญิง แนวคิดเชิง พลวัตของอำนาจนี้ ทำให้ ผู้ชายเป็น "ผู้ให้บริการที่ดำเนินการในพื้นที่สาธารณะ" และผู้หญิงเป็น "ผู้ดูแลที่ดำเนินการในพื้นที่ส่วนตัว" [138] "ในทางทฤษฎี ผู้หญิง ... [ถูก] กำหนดว่าเป็นทรัพย์สินของสามี .... การล่วงประเวณีของผู้หญิงมักได้รับการปฏิบัติด้วยความรุนแรงมากกว่าผู้ชายเสมอ" [139] "[F] สตรีนิยมเรียกร้องให้ภรรยาควบคุมทรัพย์สินของเธอเองไม่เป็นไปตาม [ในบางส่วนของอังกฤษ] จนกระทั่ง ... [กฎหมายผ่านในปลายศตวรรษที่ 19]" [140]

การแต่งงานต่างเพศตามประเพณีกำหนดข้อผูกมัดของภรรยาที่จะต้องมีเพศสัมพันธ์กับสามีของเธอ และหน้าที่ของสามีในการจัดหาวัสดุ/การสนับสนุนทางการเงินสำหรับภรรยา นักปรัชญา นักสตรีนิยม และนักวิชาการจำนวนมากได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ตลอดประวัติศาสตร์ โดยประณามความหน้าซื่อใจคดของผู้มีอำนาจทางกฎหมายและศาสนาเกี่ยวกับประเด็นทางเพศ ชี้ให้เห็นถึงการขาดทางเลือกของผู้หญิงในเรื่องการควบคุมเรื่องเพศของตนเอง และความคล้ายคลึงกันระหว่างการแต่งงาน สถาบันที่ได้รับการเชิดชูว่าศักดิ์สิทธิ์ และการค้าประเวณีซึ่งถูกประณามและกล่าวร้ายอย่างกว้างขวาง Mary Wollstonecraftในศตวรรษที่ 18 อธิบายการแต่งงานว่าเป็น "การค้าประเวณีตามกฎหมาย" [141] Emma Goldmanเขียนในปี 1910: "สำหรับโสเภณีผู้มีศีลธรรมไม่ได้ประกอบด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าผู้หญิงขายร่างกายของเธอมากนัก แต่เป็นการขายเธอนอกสมรส" Bertrand RussellในหนังสือMarriage and Moralsเขียนว่า: "การแต่งงานเป็นรูปแบบการดำรงชีวิตที่พบได้บ่อยที่สุดสำหรับผู้หญิง และจำนวนการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พึงประสงค์ทั้งหมดที่ผู้หญิงต้องทนในการแต่งงานมากกว่าการค้าประเวณี" Angela CarterในNights at the Circusเขียนว่า: "การแต่งงานคืออะไรนอกจากการค้าประเวณีกับผู้ชายคนเดียวแทนที่จะเป็นหลายคน" [144]

นักวิจารณ์บางคนคัดค้านสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับการแต่งงาน จากรัฐบาล องค์กรทางศาสนา สื่อต่างๆ ที่ส่งเสริมการแต่งงานอย่างแข็งกร้าวว่าเป็นทางออกสำหรับปัญหาสังคมทั้งหมด การโฆษณาชวนเชื่อดังกล่าวรวมถึง เช่นการส่งเสริมการแต่งงานในโรงเรียน ซึ่งเด็ก ๆ โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงถูกกระหน่ำด้วยข้อมูลเชิงบวกเกี่ยวกับการแต่งงาน โดยนำเสนอด้วยข้อมูลที่ทางการจัดเตรียมไว้เท่านั้น [145] [146]

การแสดงบทบาททางเพศที่โดดเด่นของผู้ชายและบทบาททางเพศที่ยอมจำนนของผู้หญิงมีอิทธิพลต่อพลังอำนาจของการแต่งงานต่างเพศ [147]ในครอบครัวอเมริกันบางครอบครัว ผู้หญิงมักฝังแบบแผนบทบาททางเพศและมักจะหลอมรวมเข้ากับบทบาทของ "ภรรยา" "แม่" และ "ผู้ดูแล" โดยสอดคล้องกับบรรทัดฐานทางสังคมและคู่ครองที่เป็นผู้ชาย ผู้เขียนbell hooksกล่าวว่า "ภายในโครงสร้างครอบครัว ปัจเจกบุคคลเรียนรู้ที่จะยอมรับการกดขี่ทางเพศว่าเป็น 'ธรรมชาติ' และถูกเตรียมให้สนับสนุนการกดขี่รูปแบบอื่นๆ รวมถึงการครอบงำของเพศตรงข้าม" [148] "[T] เขามีอำนาจสูงสุดทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมายของสามี" เป็น "[t]ดั้งเดิม ... ภายใต้กฎหมายอังกฤษ"การแต่งงาน ที่ เท่าเทียมหรือ เท่าเทียม ซึ่งอำนาจและแรงงานถูกแบ่งเท่าๆ กัน ไม่ใช่ตามบทบาททางเพศ [138]

ในสหรัฐอเมริกา การศึกษาแสดงให้เห็นว่า แม้ว่าอุดมคติของความเสมอภาคจะมีอยู่ทั่วไป แต่ผู้ตอบแบบสอบถามน้อยกว่าครึ่งมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพศตรงข้ามของพวกเขามีอำนาจเท่าเทียมกัน โดยความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมมักถูกครอบงำโดยคู่ชายมากกว่า การศึกษายังแสดงให้เห็นว่าคู่แต่งงานมีความพึงพอใจในระดับสูงสุดในความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมและความพึงพอใจในระดับต่ำสุดในความสัมพันธ์ที่ครอบงำโดยภรรยา [150]ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ การแต่งงานแบบเสมอภาคหรือแบบเดียวกันได้รับความสนใจและความสนใจมากขึ้นทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในหลายประเทศ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา

เพศนอกสมรส

การ ซักรีดของชาวมักดาลาเป็นสถาบันที่มีอยู่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ถึงปลายศตวรรษที่ 20 ทั่วยุโรปและอเมริกาเหนือ ซึ่งกักขัง "สตรีที่ล่วงลับ" รวมทั้ง มารดาที่ไม่ได้แต่งงาน ภาพถ่าย: “Magdalene laundry in Ireland , ca.” ต้นศตวรรษที่ 20 [151]

สังคมที่แตกต่างกันแสดงให้เห็นถึงความอดทนที่ผันแปรของการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส ตัวอย่างข้ามวัฒนธรรมมาตรฐานอธิบายการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสตามเพศในวัฒนธรรมก่อนยุคอุตสาหกรรมกว่า 50 วัฒนธรรม [152] [153]การมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสของผู้ชายถูกอธิบายว่าเป็น "สากล" ใน 6 วัฒนธรรม "ปานกลาง" ใน 29 วัฒนธรรม "เป็นครั้งคราว" ใน 6 วัฒนธรรม และ "ไม่ปกติ" ใน 10 วัฒนธรรม การมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสของผู้หญิงถูกอธิบายว่าเป็น "สากล" ใน 6 วัฒนธรรม "ปานกลาง" ใน 23 วัฒนธรรม "เป็นครั้งคราว" ใน 9 วัฒนธรรม และ "ไม่ธรรมดา" ใน 15 วัฒนธรรม การศึกษาสามเรื่องที่ใช้กลุ่มตัวอย่างระดับประเทศในสหรัฐอเมริกาพบว่าระหว่าง 10 ถึง 15% ของผู้หญิงและ 20–25% ของผู้ชายมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส

ศาสนาสำคัญของโลกหลายแห่งมองด้วยความไม่พอใจในเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศนอกการแต่งงาน [157]มีรัฐที่ไม่ใช่ รัฐ ฆราวาสที่ลงโทษทางอาญาสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน [ ต้องการอ้างอิง ]ความสัมพันธ์ทางเพศโดยบุคคลที่แต่งงานแล้วกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสของเขา/เธอเรียกว่าการล่วงประเวณี การล่วงประเวณีในหลายเขตอำนาจศาลถือเป็นอาชญากรรมและเป็นเหตุแห่งการหย่าร้าง

ในบางประเทศ เช่น ซาอุดีอาระเบีย ปากีสถาน[158]อัฟกานิสถาน[159] [160]อิหร่าน[160]คูเวต[161]มัลดีฟส์[162]โมร็อกโก[163]โอมาน[164]มอริเตเนีย[ 165]สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, [166] [167]ซูดาน, [168]เยเมน, [169]รูปแบบของกิจกรรมทางเพศนอกการแต่งงานเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

ในบางพื้นที่ของโลก ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่ถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์ทางเพศนอกการแต่งงานมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของการฆ่าเพื่อศักดิ์ศรี ที่ กระทำโดยครอบครัวของพวกเขา [170] [171]ในปี 2554 หลายคนถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการขว้าง ด้วยก้อนหิน หลังจากถูกกล่าวหาว่าล่วงประเวณีในอิหร่าน โซมาเลีย อัฟกานิสถาน ซูดาน มาลี และปากีสถาน [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180]การปฏิบัติเช่นการฆ่าเพื่อให้เกียรติและการขว้างก้อนหินยังคงได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองกระแสหลักและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ในบางประเทศ ในปากีสถานหลังจากการสังหารหมู่บา โลจิสถานในปี 2551ซึ่งผู้หญิงห้าคนถูกสังหารโดยชนเผ่าอุมรานีแห่งบาโลจิสถาน อิสราร์ อุลลาห์ เซห์รีรัฐมนตรีกระทรวงบริการไปรษณีย์แห่งสหพันธรัฐปากีสถานปกป้องการปฏิบัติที่ป่าเถื่อน เขากล่าวว่า: [181] "นี่เป็นประเพณีเก่าแก่หลายศตวรรษ และฉันจะปกป้องพวกเขาต่อไป เฉพาะผู้ที่หลงระเริงในการกระทำที่ผิดศีลธรรมเท่านั้นที่ควรกลัว" [182]

ความรุนแรงทางเพศ

ปัญหาที่เป็นข้อกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการแต่งงานและเป็นเป้าหมายของการตรวจสอบระหว่างประเทศคือ ความรุนแรงทางเพศ ภายในการแต่งงาน ตลอดประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ ในวัฒนธรรมส่วนใหญ่ การมีเพศสัมพันธ์ในการแต่งงานถือเป็น 'สิทธิ' ที่อาจถูกแย่งชิงไปได้ (มักเป็นผู้ชายจากผู้หญิง) หาก 'ถูกปฏิเสธ' เมื่อแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนเริ่มพัฒนาขึ้นในศตวรรษที่ 20 และด้วยการมาถึงของสตรีนิยมคลื่นลูกที่สองมุมมองและกฎหมายดังกล่าวจึงกลายเป็นสิ่งที่ยึดถือกันแพร่หลายน้อยลง [183]

แนวคิดทางกฎหมายและสังคมของการข่มขืนระหว่างสมรสได้พัฒนาขึ้นในประเทศอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 20; ในส่วนอื่นๆ ของโลกไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นการละเมิดรูปแบบหนึ่ง ทั้งทางสังคมและทางกฎหมาย หลายประเทศในยุโรปตะวันออกและสแกนดิเนเวียกำหนดให้การข่มขืนสมรสเป็นสิ่งผิดกฎหมายก่อนปี พ.ศ. 2513 และประเทศอื่นๆ ในยุโรปตะวันตก และ โลกตะวันตกที่พูดภาษาอังกฤษได้ออกกฎหมายห้ามการข่มขืนในช่วงทศวรรษที่ 1980 และ 1990 ในอังกฤษและเวลส์การข่มขืนโดยคู่สมรสถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายในปี 1991 แม้ว่าการข่มขืนโดยคู่สมรสจะถูกทำให้เป็นอาชญากรมากขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาเช่นกัน อุดมการณ์ทางวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีเกี่ยวกับ "สิทธิในการสมรส" ยังคงแข็งแกร่งมากในหลายส่วนของโลก และแม้แต่ในหลายประเทศที่มีกฎหมายต่อต้านการข่มขืนในการแต่งงานอย่างเพียงพอ กฎหมายเหล่านี้ก็ไม่ค่อยมีการบังคับใช้ [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

นอกเหนือจากปัญหาการข่มขืนที่กระทำต่อคู่สมรสแล้ว ในหลายส่วนของโลกยังเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความรุนแรงทางเพศในรูปแบบอื่นๆ ในบางพื้นที่ เช่นโมร็อกโกเด็กหญิงและผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานที่ถูกข่มขืนมักถูกบังคับโดยครอบครัว เพื่อแต่งงานกับผู้ข่มขืน เนื่องจากการตกเป็นเหยื่อของการข่มขืนและการสูญเสียพรหมจรรย์ทำให้เกิดความอัปยศทางสังคมอย่างมาก และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะถือว่า "ชื่อเสียง" ของพวกเขามัวหมอง การแต่งงานกับผู้ข่มขืนจึงถูกจัดการ สิ่งนี้อ้างว่าเป็นข้อได้เปรียบของทั้งเหยื่อซึ่งไม่ได้แต่งงานและไม่สูญเสียสถานะทางสังคม - และผู้ข่มขืนซึ่งหลีกเลี่ยงการลงโทษ ในปี 2555 หลังจากเด็กหญิงอายุ 16 ปีชาวโมร็อกโกฆ่าตัวตายหลังจากถูกครอบครัวของเธอบังคับให้แต่งงานกับผู้ข่มขืนเธอ และทนถูกผู้ข่มขืนข่มเหงต่อไปหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกัน มีการประท้วงจากนักเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านการกระทำเช่นนี้ซึ่งเป็นเรื่องปกติในโมร็อกโก [184]

ในบางสังคม ความสำคัญทางสังคมและศาสนาที่สูงมากของความซื่อสัตย์ในชีวิตสมรส โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจงรักภักดีของสตรี ส่งผลให้การล่วงประเวณีเป็นอาชญากร โดยมักมีบทลงโทษที่รุนแรง เช่น การขว้างด้วยหินหรือ การ เฆี่ยนตี ; เช่นเดียวกับการผ่อนปรนต่อการลงโทษความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการนอกใจ (เช่นการฆ่าเพื่อเกียรติ ) [185]ในศตวรรษที่ 21 กฎหมายอาญาต่อต้านการล่วงประเวณีได้กลายเป็นข้อขัดแย้งกับองค์กรระหว่างประเทศที่เรียกร้องให้มีการยกเลิก [186] [187]ฝ่ายตรงข้ามของกฎหมายการล่วงประเวณีโต้แย้งว่ากฎหมายเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงต่อผู้หญิง เนื่องจากกฎหมายเหล่านี้ถูกบังคับใช้โดยเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ ที่พวกเขาป้องกันไม่ให้ผู้หญิงรายงานความรุนแรงทางเพศ ; และพวกเขารักษาบรรทัดฐานทางสังคมที่แสดงให้เห็นถึงอาชญากรรมรุนแรงที่กระทำต่อผู้หญิงโดยสามี ครอบครัว และชุมชน แถลงการณ์ร่วมของคณะทำงานแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อสตรีตามกฎหมายและในทางปฏิบัติระบุว่า "การล่วงประเวณีเป็นความผิดทางอาญาละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง" [187]องค์กรสิทธิมนุษยชนบางแห่งโต้แย้งว่าการล่วงประเวณีเป็นความผิดทางอาญายังเป็นการละเมิดการคุ้มครองชีวิตส่วนตัวที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เนื่องจากเป็นการแทรกแซงโดยพลการต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคล ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ [188]

กฎหมาย สิทธิมนุษยชน และสถานะทางเพศ

กฎหมายเกี่ยวกับการแต่งงานต่างเพศในหลายประเทศอยู่ภายใต้การพิจารณาของนานาชาติ เนื่องจากขัดต่อมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชน สร้างความรุนแรงต่อสตรีการแต่งงานในเด็กและการบังคับแต่งงาน ต้องได้รับอนุญาตจากสามีสำหรับภรรยาของเขาในการทำงานที่ได้รับค่าจ้าง, ลงนามในเอกสารทางกฎหมาย, ฟ้องคดีอาญากับใครบางคน, ฟ้องในศาลแพ่ง ฯลฯ; อนุมัติการใช้ความรุนแรงโดยสามีเพื่อ "ตีสอน" ภรรยาของตน; และเลือกปฏิบัติต่อสตรีในการหย่าร้าง [189] [190] [191]

สิ่งเหล่านี้ถูกกฎหมายแม้แต่ในประเทศตะวันตกหลายแห่งจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ เช่น ในฝรั่งเศสสตรีที่แต่งงานแล้วได้รับสิทธิในการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสามีในปี 1965 [192] [193] [194]และในเยอรมนีตะวันตกสตรีได้รับสิทธินี้ใน พ.ศ. 2520 (โดยการเปรียบเทียบผู้หญิงในเยอรมนีตะวันออกมีสิทธิมากกว่า) [195] [196]ในสเปนในยุคของฟรังโก สตรีที่แต่งงานแล้วจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากสามี ซึ่งเรียกว่าใบอนุญาตสมรสสำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกือบทั้งหมด รวมถึงการจ้างงาน กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน และแม้แต่การเดินทางออกจากบ้าน ใบอนุญาตสมรสถูกยกเลิกในปี 2518[197]

การยอมจำนนต่อสามีโดยเด็ดขาดของภรรยาถือเป็นเรื่องปกติในหลายส่วนของโลก เช่น การสำรวจโดยองค์การยูนิเซฟแสดงให้เห็นว่า เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงอายุ 15-49 ปี ที่คิดว่าสามีเป็นคนชอบธรรมในการตีหรือทุบตีภรรยาภายใต้ สถานการณ์บางอย่างสูงถึง 90% ในอัฟกานิสถานและจอร์แดน 87% ในมาลี 86% ในกินีและติมอร์-เลสเต 81% ในลาว 80% ในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง [198]ผลลัพธ์โดยละเอียดจากอัฟกานิสถานแสดงให้เห็นว่าผู้หญิง 78% เห็นด้วยกับการทุบตีหากภรรยา "ออกไปข้างนอกโดยไม่บอก [สามี]" และ 76% เห็นด้วย "ถ้าเธอเถียงกับเขา" [199]

ตลอดประวัติศาสตร์และจนถึงทุกวันนี้ในหลายประเทศ กฎหมายได้จัดเตรียมเหตุบรรเทาเหตุการป้องกันบางส่วนหรือทั้งหมด สำหรับผู้ชายที่ฆ่าภรรยาของตนเนื่องจากการคบชู้ โดยการกระทำดังกล่าวมักถูกมองว่าเป็นอาชญากรรมที่เกิดจากความหลงใหลและถูกปกป้องด้วยการป้องกันทางกฎหมาย เช่น การ ยั่วยุหรือปกป้องเกียรติยศของ ครอบครัว [200]

สิทธิและความสามารถในการหย่าร้าง

ในขณะที่กฎหมายและอนุสัญญาระหว่างประเทศยอมรับความจำเป็นในการขอความยินยอมในการเข้าสู่การแต่งงาน – กล่าวคือบุคคลไม่สามารถถูกบังคับให้แต่งงานโดยไม่สมัครใจได้ – สิทธิในการหย่าร้างไม่เป็นที่ยอมรับ ดังนั้นการที่บุคคลหนึ่งสมรสโดยไม่สมัครใจ (หากบุคคลนั้นยินยอมให้แต่งงานด้วย) จึงไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยประเด็นการหย่าร้างนั้นถูกทิ้งไว้ที่ความชื่นชมของแต่ละรัฐ [201]

ในสหภาพยุโรป ประเทศสุดท้ายที่อนุญาตให้หย่าได้คือมอลตาในปี2554 ทั่วโลก ประเทศเดียวที่ห้ามการหย่าร้างคือฟิลิปปินส์และนครรัฐวาติกัน [ 202]แม้ว่าในทางปฏิบัติในหลายประเทศซึ่งใช้ระบบการหย่าร้างแบบผิดๆ ก็ตาม การได้รับการหย่าร้างจะเป็นเรื่องยากมาก ความสามารถในการหย่าร้างทั้งในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ และวาทกรรมสาธารณะก็เกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น สตรีนิยม อนุรักษนิยมทางสังคม การตีความทางศาสนา [203]

สินสอดและสินสอด

โปสเตอร์ต่อต้านสินสอดในเมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ธรรมเนียมของสินสอดทองหมั้นและราคาเจ้าสาวได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติว่าก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างตระกูลและตระกูล ก่อให้เกิดความรุนแรงต่อผู้หญิง ; ส่งเสริมวัตถุนิยม อาชญากรรมทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น (ที่ผู้ชายขโมยสินค้าเช่นวัวเพื่อให้สามารถจ่ายราคาเจ้าสาว); และทำให้คนจนแต่งงานได้ยาก นักรณรงค์เพื่อสิทธิสตรีในแอฟริกาสนับสนุนการยกเลิกราคาเจ้าสาว ซึ่งพวกเขาอ้างว่ามีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่าผู้หญิงเป็นทรัพย์สินรูปแบบหนึ่งที่สามารถซื้อได้ [204]ราคาเจ้าสาวยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีส่วนสนับสนุนการค้าเด็กเนื่องจากพ่อแม่ยากจนขายลูกสาวคนเล็กให้กับชายชราที่ร่ำรวย [205]เจ้าหน้าที่ตำรวจอาวุโสของปาปัวนิวกินีเรียกร้องให้ยกเลิกราคาเจ้าสาว โดยอ้างว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปฏิบัติต่อผู้หญิงอย่างทารุณในประเทศนั้น [206]การปฏิบัติตรงกันข้ามกับสินสอดเชื่อมโยงกับความรุนแรงระดับสูง (ดู การตายของ สินสอดทองหมั้น ) และอาชญากรรม เช่นการขู่กรรโชก [207]

เด็กที่เกิดนอกสมรส

The OutcastโดยRichard Redgraveปี 1851 ปรมาจารย์ไล่ลูกสาวและลูกนอกสมรสออกจากบ้านของครอบครัว
เปอร์เซ็นต์การเกิดของผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงาน ประเทศที่เลือก ปี 1980 และ 2007 [208]

ในอดีตและในหลายๆ ประเทศ เด็กที่เกิดนอกการแต่งงานต้องทนทุกข์ทรมานจากการถูกตีตราทางสังคมและการเลือกปฏิบัติอย่างรุนแรง ในอังกฤษและเวลส์ เด็กเหล่านี้ถูกเรียกว่าลูกครึ่งและโสเภณี

มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างภูมิภาคต่างๆ ของโลกในเรื่องตำแหน่งทางสังคมและกฎหมายของการเกิดนอกสมรส ตั้งแต่การได้รับการยอมรับอย่างสมบูรณ์และไม่เป็นที่ถกเถียง ไปจนถึงการถูกตีตราและเลือกปฏิบัติอย่างรุนแรง [209] [210]

อนุสัญญายุโรปปี 1975 ว่าด้วยสถานะทางกฎหมายของเด็กที่เกิดนอกสมรสคุ้มครองสิทธิของเด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่ไม่ได้แต่งงานกัน [211]อนุสัญญาระบุว่า: "บิดาและมารดาของเด็กที่เกิดนอกสมรสมีหน้าที่เลี้ยงดูเด็กเสมือนเกิดในสมรส" และ "เด็กที่เกิดนอกสมรส ย่อมมีสิทธิรับช่วงมรดกในกองมรดกของบิดาและมารดาและสมาชิกในครอบครัวของบิดาหรือมารดาเสมือนหนึ่งว่าได้เกิดโดยสมรส" [212]

ในขณะที่ประเทศทางตะวันตกส่วนใหญ่ ความไม่เท่าเทียมกันทางกฎหมายระหว่างเด็กที่เกิดในและนอกสมรสได้ถูกยกเลิกไปแล้ว แต่ในบางพื้นที่ของโลกกลับไม่เป็นเช่นนั้น

สถานะทางกฎหมายของบิดาที่ไม่ได้สมรสนั้นแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศ หากไม่มีการยอมรับเด็กอย่างเป็นทางการโดยบิดาโดยสมัครใจ ในกรณีส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีกระบวนการทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อ พิสูจน์ความ เป็นพ่อ อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศ การอยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรสของคู่รักในช่วงระยะเวลาหนึ่งทำให้เกิดข้อสันนิษฐานของความเป็นพ่อในลักษณะเดียวกับการแต่งงานอย่างเป็นทางการ นี่เป็นกรณีในออสเตรเลีย [213]ภายใต้สถานการณ์ใดบ้างที่การดำเนินการเพื่อความเป็นพ่อสามารถเริ่มต้นได้ สิทธิและความรับผิดชอบของบิดาเมื่อมีการกำหนดความเป็นพ่อแล้ว (ไม่ว่าเขาจะได้รับความรับผิดชอบของผู้ปกครองหรือไม่ และเขาสามารถถูกบังคับให้เลี้ยงดูบุตร ได้หรือไม่) เช่นเดียวกับตำแหน่งทางกฎหมายของบิดาที่ยอมรับบุตรโดยสมัครใจ ซึ่งแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล สถานการณ์พิเศษเกิดขึ้นเมื่อผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมีลูกโดยชายอื่นที่ไม่ใช่สามี บางประเทศ เช่นอิสราเอลปฏิเสธที่จะยอมรับการโต้แย้งทางกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นพ่อในสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงการตีตราเด็ก (ดูMamzerแนวคิดภายใต้กฎหมายของชาวยิว ) ในปี 2010 ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปตัดสินให้ชายชาวเยอรมันคนหนึ่งซึ่งมีลูกแฝดกับผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว โดยอนุญาตให้เขาติดต่อกับฝาแฝด แม้ว่าแม่และสามีจะห้ามไม่ให้เขาเห็นลูกก็ตาม . [214]

ขั้นตอนที่พ่อที่ไม่ได้แต่งงานต้องทำเพื่อให้ได้สิทธิ์ในบุตรแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ในบางประเทศ (เช่น สหราชอาณาจักร – ตั้งแต่ปี 2003 ในอังกฤษและเวลส์, 2006 ในสกอตแลนด์ และ 2002 ในไอร์แลนด์เหนือ) การระบุชื่อบิดาในสูติบัตรเพื่อให้เขามีสิทธิในการเป็นผู้ปกครองก็เพียงพอแล้ว [215]ในประเทศอื่นๆ เช่น ไอร์แลนด์ การมีชื่ออยู่ในสูติบัตรไม่ได้ให้สิทธิใดๆ เลย ต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพิ่มเติม (หากมารดายินยอม ผู้ปกครองสามารถลงนามใน "คำประกาศทางกฎหมาย" ได้ทั้งคู่ แต่ถ้า แม่ไม่ยินยอม พ่อต้องฟ้องศาล) [216]

เด็กที่เกิดนอกการแต่งงานกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้น และในบางประเทศ เด็กส่วนใหญ่ ข้อมูลล่าสุดจากละตินอเมริกาแสดงให้เห็นว่าตัวเลขการคลอดบุตรนอกสมรสอยู่ที่ 74% สำหรับโคลอมเบีย 69% สำหรับเปรู 68% สำหรับชิลี 66% สำหรับบราซิล 58% สำหรับอาร์เจนตินา 55% สำหรับเม็กซิโก [217] [218]ในปี 2012 ในสหภาพยุโรป 40% ของการเกิดนอกการแต่งงาน[219]และในสหรัฐอเมริกา ในปี 2013 ตัวเลขใกล้เคียงกันที่ 41% [220]ในสหราชอาณาจักร 48% ของการเกิดเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานในปี 2555; ในไอร์แลนด์ตัวเลขคือ 35% [219]

ในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 ผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานในประเทศตะวันตกบางประเทศถูกบีบบังคับโดยทางการให้ยกลูกของตนให้เป็นบุตรบุญธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีนี้ในออสเตรเลีย ผ่านการบังคับรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมในออสเตรเลียโดยการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างปี 1950 ถึง 1970 ในปี 2013 จูเลีย กิลลาร์ดซึ่งขณะนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลีย ได้ขอโทษระดับชาติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม [221] [222]

คู่แต่งงานบางคู่เลือกที่จะไม่มีลูก คนอื่นไม่สามารถมีบุตรได้เนื่องจากภาวะมีบุตรยากหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่ขัดขวาง การ ปฏิสนธิหรือการมีบุตร ในบางวัฒนธรรม การแต่งงานเป็นข้อผูกมัดให้ผู้หญิงต้องให้กำเนิดบุตร ตัวอย่างเช่น ในภาคเหนือของกานาการจ่ายเงินสินสอดเป็นสัญลักษณ์ว่าผู้หญิงต้องการมีบุตร และผู้หญิงที่ใช้การคุมกำเนิดต้องเผชิญกับการคุกคามอย่างมากจากการทำร้ายร่างกายและการตอบโต้ [223]

ศาสนา

ชายและหญิงแลกเปลี่ยนแหวน

ศาสนาพัฒนาขึ้นในสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และสังคมที่เฉพาะเจาะจง [224]ทัศนคติทางศาสนาและการปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งงานนั้นแตกต่างกันไป แต่ก็มีความคล้ายคลึงกันมาก [225]

ศาสนาอับราฮัม

ศรัทธาบาไฮ

ศาสนา บา ไฮส่งเสริมการแต่งงานและมองว่าการแต่งงานเป็นสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น การแต่งงานของ บาไฮ ขึ้นอยู่กับความยินยอมของพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ [226]

ศาสนาคริสต์

พระเจ้าทรงสร้างผู้หญิงคนหนึ่งจากกระดูกซี่โครงที่ทรงควักออกมาจากชายนั้น แล้วทรงนำนางมาให้ชายนั้น ชายนั้นทูลว่า "บัดนี้นี่เป็นกระดูกจากกระดูกของเรา และเนื้อจากเนื้อของเรา เธอจะถูกเรียกว่า 'ผู้หญิง' เพราะเธอถูกพรากจากผู้ชาย" เพราะเหตุนี้ ผู้ชายจะละบิดามารดาไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน[227]

" ...เขาจึงไม่เป็นสองอีกต่อไปแต่เป็นหนึ่งเดียวกัน เหตุฉะนั้น สิ่งที่พระเจ้าทรงผูกพันไว้ มนุษย์อย่าได้แยกจากกันเลย"

—  พระเยซู[228]
สวมมงกุฎระหว่าง การ แต่งงานศักดิ์สิทธิ์ในโบสถ์คาทอลิก Syro-Malabar โบสถ์คาทอลิกตะวันออกและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนคริสเตียน Saint Thomas ใน อินเดีย
งานแต่งงานของชาวคริสต์ในเกียวโตประเทศญี่ปุ่น
พิธีแต่งงานแบบรัสเซียออร์โธดอกซ์

ศาสนาคริสต์สมัยใหม่มีมุมมองเกี่ยวกับการแต่งงานตามคำสอนของพระเยซูและอัครสาวกเปาโล [229] นิกาย คริสเตียนที่ใหญ่ที่สุดหลายแห่งถือว่าการแต่งงานเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ สถาบันศักดิ์สิทธิ์ หรือพันธสัญญา [230]

พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการแต่งงานที่รู้จักกันเป็นครั้งแรกคือระหว่าง สภา นิกายโรมันคาธอลิก แห่งเทรนต์ (สมัยที่ 24 ของปี ค.ศ. 1563) พระราชกฤษฎีกาที่กำหนดความถูกต้องของการแต่งงานขึ้นอยู่กับการแต่งงานที่เกิดขึ้นต่อหน้านักบวชและพยานสองคน [231] [232]การไม่มีข้อกำหนดของความยินยอมของผู้ปกครองยุติการอภิปรายที่ดำเนินมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 [232] [233]ในกรณีของการหย่าร้าง ทางแพ่ง คู่สมรสที่บริสุทธิ์มีและไม่มีสิทธิ์ที่จะแต่งงานใหม่อีกจนกว่าคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายจะยุติการแต่งงานที่ยังมีผลอยู่ แม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะมีความผิดฐานล่วงประเวณีก็ตาม [232]

คริสตจักรในศาสนาคริสต์ดำเนินการแต่งงานในส่วนท้ายของโบสถ์ก่อนศตวรรษที่ 16 เมื่อเน้นที่สัญญาสมรสและการหมั้นหมาย ต่อจากนั้น พิธีได้เคลื่อนเข้าสู่ ห้องศักดิ์สิทธิ์ ของโบสถ์ [231] [234]

คริสเตียนมักจะ[ วัดจำนวน ]แต่งงานด้วยเหตุผลทางศาสนา ตั้งแต่การปฏิบัติตามคำสั่งห้ามในพระคัมภีร์ไบเบิลที่ให้ "ผู้ชายต้องจากบิดามารดาของเขาไปผูกพันกับภรรยา และทั้งสองจะเป็นหนึ่งเดียวกัน", [235] [236]ไปจนถึงการเข้าถึงพระเจ้า พระคุณของ คริสต์ ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิก [237]

ชาวคาทอลิกอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ตลอดจนผู้นับถือนิกายแองกลิกันและเมธอดิสต์จำนวนมาก ถือว่าการแต่งงานที่เรียกว่าการแต่งงานศักดิ์สิทธิ์เป็นการแสดงออกถึงพระคุณอันศักดิ์สิทธิ์ [ 238]เรียกว่าศีลศักดิ์สิทธิ์และความลึกลับในประเพณีคริสเตียนสองข้อแรก ในพิธีกรรมแบบตะวันตกผู้ปฏิบัติศาสนกิจของศีลระลึกคือคู่ครองเอง โดยมีพระสังฆราชนักบวชหรือมัคนายกเพียงเป็นพยานในสหภาพในนามของศาสนจักรและให้พร ในโบสถ์พิธีกรรมทางตะวันออกบิชอปหรือนักบวชทำหน้าที่เป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงของความลึกลับอันศักดิ์สิทธิ์ มัคนายกอีสเติร์นออร์โธดอกซ์ไม่สามารถทำการสมรสได้ คริสเตียนตะวันตกมักอ้างถึงการแต่งงานว่าเป็นกระแส เรียก ในขณะที่คริสเตียนตะวันออกถือว่ามันเป็นการอุปสมบทและการพลีชีพแม้ว่าการเน้นย้ำทางเทววิทยาที่ระบุโดยชื่อต่างๆ จะไม่ได้รับการยกเว้นจากคำสอนของประเพณีใดประเพณีหนึ่งก็ตาม [ น่าสงสัย ]การแต่งงานมักมีการเฉลิมฉลองในบริบทของพิธีศีลมหาสนิท ( พิธีมิสซาสมรสหรือพิธีสวดศักดิ์สิทธิ์ ) ศีลสมรสบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระคริสต์และคริสตจักร [239]

ประเพณีของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิกในศตวรรษที่ 12 และ 13 กำหนดให้การแต่งงานเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าทรงแต่งตั้ง[229]แสดงถึงการแต่งงานอันลึกลับของพระคริสต์กับศาสนจักรของพระองค์ [240]

พันธสัญญาเกี่ยวกับการแต่งงาน ซึ่งชายและหญิงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาทั้งสองเป็นหุ้นส่วนของชีวิตคู่ เป็นไปตามธรรมชาติที่บัญญัติไว้เพื่อประโยชน์ของคู่ครองและการให้กำเนิดและการศึกษาของลูกหลาน พันธสัญญาระหว่างผู้ที่รับบัพติศมานี้ได้รับการยกขึ้นโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าให้มีศักดิ์ศรีของศีลระลึก [241]

สำหรับคริสเตียนคาทอลิกและเมธอดิสต์ ความรักระหว่างสามีและภรรยากลายเป็นภาพลักษณ์ของความรักนิรันดร์ซึ่งพระเจ้าทรงรักมนุษยชาติ [242]ในUnited Methodist Churchการเฉลิมฉลองการแต่งงานศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นในบริบทของการนมัสการซึ่งรวมถึงการเฉลิมฉลองศีลมหาสนิท [238]ในทำนองเดียวกัน การเฉลิมฉลองการแต่งงานระหว่างชาวคาทอลิกสองคนมักจะเกิดขึ้นระหว่างพิธีเฉลิมฉลองพิธีมิสซาในที่สาธารณะ เนื่องจากความเกี่ยวพันทางศีลศักดิ์สิทธิ์กับเอกภาพของปาสคาล ความลี้ลับของพระคริสต์ (ศีลมหาสนิท) การแต่งงานแบบคริสต์ศาสนิกชนมอบสายสัมพันธ์ถาวรและพิเศษระหว่างคู่สมรส โดยธรรมชาติแล้ว สถาบันแห่งการแต่งงานและความรักในการสมรสได้รับคำสั่งให้กำเนิดและเลี้ยงดูลูกหลาน การแต่งงานก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ในศาสนจักรระหว่างคู่สมรสและต่อบุตรของตน: "[e] การแต่งงานโดยตั้งใจว่าจะไม่มีบุตรถือเป็นความผิดร้ายแรงและมีเหตุผลมากกว่าที่จะเป็นโมฆะ" [243]ตามกฎหมายของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิก ลูกหลานของความสัมพันธ์ที่เป็นโมฆะจะถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย บุคคลที่แต่งงานใหม่ในทางแพ่งและหย่าร้างกับคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่และถูกต้องตามกฎหมายจะไม่แยกจากศาสนจักร แต่พวกเขาไม่สามารถรับศีลมหาสนิทได้ [244]

การหย่าร้างและการแต่งงานใหม่แม้ว่าโดยทั่วไปจะไม่สนับสนุน แต่ศาสนาคริสต์แต่ละนิกายจะถือว่าแตกต่างกัน โดยมีประเพณีบางอย่าง เช่น คริสตจักรคาทอลิก สอนแนวคิดเรื่องการลบล้าง ตัวอย่างเช่นคริสตจักรที่กลับเนื้อกลับตัวในอเมริกาอนุญาตให้หย่าร้างและแต่งงานใหม่ได้[245]ขณะที่กลุ่มสัมพันธ์เช่นEvangelical Methodist Church Conferenceห้ามการหย่าร้างยกเว้นในกรณีของการผิดประเวณีและไม่อนุญาตให้มีการแต่งงานใหม่ในทุกกรณี [246]นิกายอีสเติร์นออร์โธดอกซ์อนุญาตให้มีการหย่าร้างได้ด้วยเหตุผลบางประการ และในทางทฤษฎี แต่โดยปกติแล้วจะไม่ปฏิบัติจริง กำหนดให้การแต่งงานหลังการหย่าร้างต้องเฉลิมฉลองด้วยเสียงสำนึกผิด ด้วยความเคารพต่อการแต่งงานระหว่างคริสเตียนและคนต่างศาสนา ศาสนจักรยุคแรก "บางครั้งใช้มุมมองที่ผ่อนปรนมากขึ้น โดยอ้างถึงสิ่งที่เรียกว่าสิทธิพิเศษของพอลลีนในการแยกทางที่อนุญาต (1 คร. 7) เป็นเหตุอันชอบธรรมในการอนุญาตให้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสหย่าร้างกับคู่สมรสนอกรีต แล้วแต่งงานกับคริสเตียน” [247]

พระศาสนจักรคาทอลิกยึดถือคำประกาศของพระเยซูในมัทธิว 19:6 ว่าคู่สมรสที่บรรลุนิติภาวะแล้ว "ไม่เป็นสองอีกต่อไป แต่เป็นเนื้ออันเดียวกัน ดังนั้น สิ่งที่พระเจ้าทรงผูกพันไว้ มนุษย์ไม่ต้องแยกจากกัน" [248]ดังนั้น คริสตจักรคาทอลิกจึงเข้าใจว่าไม่มีอำนาจที่จะยุติการแต่งงานที่ถูกต้องตามพิธีศีลและสมบูรณ์ และCodex Iuris Canonici ( 1983 Code of Canon Law ) ยืนยันเรื่องนี้ใน Canons 1055–7 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Canon 1056 ประกาศว่า "คุณสมบัติสำคัญของการแต่งงานคือความเป็นหนึ่งเดียวและความไม่ละลาย ในการแต่งงานของคริสเตียน [C] พวกเขาได้รับความหนักแน่น เป็นพิเศษด้วยเหตุผลของศีลระลึก" [249] Canon 1057, §2 ประกาศว่าการแต่งงานเป็น " พันธสัญญา ที่ เพิกถอนไม่ได้ " [250]ดังนั้น การหย่าร้างของการแต่งงานดังกล่าวจึงเป็นไปไม่ได้ในทางเลื่อนลอย ศีลธรรม และทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ศาสนจักรมี อำนาจที่จะเพิกถอนการสันนิษฐานว่า "การสมรส" โดยแจ้งว่าเป็นโมฆะตั้งแต่ต้น กล่าวคือ การแจ้งว่าไม่เป็นการและไม่เคยเป็นการสมรสในกระบวนการเพิกถอน[251]ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริง และความพยายามในการแถลงข้อเท็จจริง

สำหรับนิกายโปรเตสแตนต์จุดประสงค์ของการแต่งงานรวมถึงความเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิด การเลี้ยงดูบุตร และการสนับสนุนซึ่งกันและกันสำหรับคู่สมรสทั้งสองเพื่อเติมเต็มความต้องการในชีวิตของพวกเขา คริสเตียนที่กลับเนื้อกลับตัวส่วนใหญ่ไม่ถือว่าการแต่งงานเป็นสถานะของศีลศักดิ์สิทธิ์ "เพราะพวกเขาไม่ถือว่าการแต่งงานเป็นวิธีการที่จำเป็นสำหรับพระคุณเพื่อความรอด"; อย่างไรก็ตามถือเป็นพันธสัญญาระหว่างคู่สมรสต่อพระพักตร์พระเจ้า เปรียบเทียบ [252]นอกจากนี้ นิกายโปรเตสแตนต์บางนิกาย (เช่น นิกายเมธอดิสต์) ยืนยันว่าการแต่งงานศักดิ์สิทธิ์เป็น [253]

คู่สามีภรรยาหลังแต่งงานใน พระวิหารมัน ติ ยูทาห์

ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 นางแบบที่แข่งขันกัน 5 คนได้หล่อหลอมการแต่งงานในประเพณีตะวันตก ดังที่John Witte, Jr. บรรยายไว้ : [254]

 • การแต่งงานเป็นคริสต์ศาสนิกชนในประเพณีนิกายโรมันคาธอลิก
 • การแต่งงานเป็นมรดกทางสังคมในการปฏิรูปนิกายลูเธอรัน
 • การแต่งงานเป็นพันธสัญญาในประเพณี (และเมธอดิสต์) ที่กลับเนื้อกลับตัว[255]
 • การแต่งงานในเครือจักรภพในประเพณีแองกลิคัน
 • การแต่งงานเป็นสัญญาในประเพณีตรัสรู้

สมาชิกของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (โบสถ์แอลดีเอส) เชื่อว่า " การแต่งงานระหว่างชายและหญิงได้รับแต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้า และครอบครัวเป็นศูนย์กลางในแผนของพระผู้สร้างเพื่อจุดหมายนิรันดร์ของบุตรธิดาของพระองค์" [256]มุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับการแต่งงานคือความสัมพันธ์ในครอบครัวสามารถยืนยงได้หลังความตาย [257]สิ่งนี้เรียกว่า 'การแต่งงานนิรันดร์' ซึ่งสามารถเป็นนิรันดร์ได้ก็ต่อเมื่อผู้ดำรงฐานะปุโรหิตที่ได้รับมอบอำนาจประกอบศาสนพิธีการผนึกในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ [258]

ด้วยความเคารพต่อ ศาสนาความเชื่อของคริสเตียนในอดีตเน้นย้ำว่างานแต่งงานของคริสเตียนควรเกิดขึ้นในโบสถ์เนื่องจากการแต่งงานของคริสเตียนควรเริ่มต้นที่ซึ่งคนๆ หนึ่งจะเริ่มต้นการเดินทางด้วยความเชื่อของพวกเขาด้วย [259]งานแต่งงานของคริสเตียนคาทอลิกต้อง "จัดขึ้นในอาคารโบสถ์" เนื่องจากการแต่งงานศักดิ์สิทธิ์เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ พิธีศีลระลึกตามปกติจะเกิดขึ้นต่อหน้าพระคริสต์ในบ้านของพระเจ้า และ "สมาชิกของชุมชนความเชื่อ [ควร] เข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานในเหตุการณ์และให้การสนับสนุนและให้กำลังใจแก่ผู้ที่เฉลิมฉลองศีลระลึก" [259]พระสังฆราชไม่เคยอนุญาต "แก่ผู้ที่ขอแต่งงานในสวน บนชายหาด หรือสถานที่อื่นนอกโบสถ์" และการประทานจะอนุญาตเฉพาะ "ในสถานการณ์พิเศษเท่านั้น (เช่น หากเจ้าสาวหรือเจ้าบ่าวป่วยหรือ พิการมาโบสถ์ไม่ได้)" [259]การแต่งงานในโบสถ์ สำหรับคริสเตียน ถูกมองว่ามีส่วนทำให้คู่บ่าวสาวไปโบสถ์เป็นประจำทุกวันพระและเลี้ยงดูลูกด้วยความเชื่อ [259]

ทัศนคติของคริสเตียนต่อการแต่งงานกับเพศเดียวกัน

แม้ว่าปัจจุบันศาสนาคริสต์หลายนิกายจะไม่ดำเนินการสมรสเพศเดียวกัน แต่หลายนิกายก็ทำ เช่นนั้น เช่นโบสถ์เพรสไบทีเรียน (สหรัฐอเมริกา)โบสถ์สังฆมณฑลบางแห่งของโบสถ์เอพิสโกพัล โบสถ์ชุมชนเมโทรโพลิแทน เค วเกอร์โบสถ์สหแห่งแคนาดาและสหคริสตจักรของพระคริสต์ และบาง สังฆมณฑล แองกลิคัน เป็นต้น [260] [261]การแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันได้รับการยอมรับจากนิกายทางศาสนาต่างๆ [262] [263]

อิสลาม

วิดีโอวัฒนธรรมการแต่งงานของชาวปากีสถาน
เจ้าสาวชาวมุสลิมจากปากีสถานเซ็นชื่อนิกกะห์นามาหรือทะเบียนสมรส
คู่รักชาวมุสลิมกำลังแต่งงานกันริมฝั่งแม่น้ำตุงภั ทรา ที่เมืองฮัมปี ประเทศอินเดีย

อิสลามยังยกย่องการแต่งงานอีกด้วย โดยอายุของการแต่งงานคือเมื่อใดก็ตามที่บุคคลรู้สึกพร้อม ทั้งด้านการเงินและอารมณ์ [264]

ในศาสนาอิสลาม การ มี ภรรยา หลายคน ได้รับอนุญาตในขณะ ที่การมีภรรยา หลาย คน ไม่ได้ ด้วยข้อจำกัด เฉพาะ ที่ผู้ชายสามารถมีภรรยาตามกฎหมายได้ครั้งละไม่เกินสี่คน และทาสหญิง จำนวนไม่จำกัดใน ฐานะนางบำเรอที่อาจมีสิทธิเหมือนภรรยา ยกเว้น ไม่เป็นอิสระเว้นแต่ผู้ชายจะมีลูกกับพวกเขา ด้วยข้อกำหนดที่ว่าผู้ชายสามารถและเต็มใจที่จะแบ่งเวลาและทรัพย์สมบัติของเขาอย่างเท่าเทียมกันระหว่างภรรยาและนางสนมที่เกี่ยวข้อง และถูกนักวิชาการมองว่าเป็นโมฆะ เนื่องจากมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของทาสในโลกเปลี่ยนไป) [265]

สำหรับงานแต่งงานของชาวมุสลิมที่จะเกิดขึ้น เจ้าบ่าวและผู้ปกครองของเจ้าสาว ( วาลี ) จะต้องตกลงในการแต่งงานทั้งคู่ หากผู้ปกครองไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานก็อาจไม่เกิดขึ้นตามกฎหมาย หากวาลีของหญิงสาวเป็นพ่อหรือปู่ของเธอ เขามีสิทธิ์ที่จะบังคับให้เธอแต่งงานแม้ว่าจะขัดต่อเจตจำนงที่ประกาศไว้ก็ตาม หากเป็นการแต่งงานครั้งแรกของเธอ ผู้ปกครองที่ได้รับอนุญาตให้บังคับให้เจ้าสาวแต่งงานเรียกว่าวาลีมุจบีร์ [266]

จากมุมมองของกฎหมายอิสลาม ( ชะ รีอะฮ์ ) ข้อกำหนดและความรับผิดชอบขั้นต่ำในการแต่งงานของชาวมุสลิมคือ เจ้าบ่าวต้องจัดหาค่าครองชีพ (ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า อาหาร ค่าบำรุงรักษา) ให้แก่เจ้าสาว และในทางกลับกัน ความรับผิดชอบหลักของเจ้าสาวคือการเลี้ยงดูบุตร เป็นมุสลิมที่ถูกต้อง สิทธิและความรับผิดชอบอื่น ๆ ทั้งหมดจะต้องถูกตัดสินระหว่างสามีและภรรยา และอาจรวมอยู่ในข้อกำหนดในสัญญาการสมรสก่อนที่การแต่งงานจะเกิดขึ้นจริง ตราบใดที่ไม่ขัดต่อข้อกำหนดขั้นต่ำของการสมรส

ในศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่การแต่งงานจะต้องเกิดขึ้นต่อหน้าพยานที่เชื่อถือได้อย่างน้อยสองคน โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของเจ้าสาวและความยินยอมของเจ้าบ่าว หลังการแต่งงาน คู่สามีภรรยาอาจบรรลุผลสำเร็จในการสมรส ในการสร้าง ' การแต่งงานแบบ urfนั้นเพียงพอแล้วที่ชายและหญิงแสดงเจตนาที่จะแต่งงานกันและอ่านคำที่จำเป็นต่อหน้าชาวมุสลิมที่เหมาะสม งานแต่งงานมักจะตามมาแต่สามารถจัดได้หลายวันหรือหลายเดือนหลังจากนั้น เมื่อใดก็ตามที่คู่บ่าวสาวและครอบครัวของพวกเขาต้องการ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการปกปิดการแต่งงานเนื่องจากถือเป็นการแจ้งต่อสาธารณะเนื่องจากต้องมีพยาน [267] [268] [269] [270]

ในศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์การแต่งงานอาจเกิดขึ้นโดยไม่มีพยาน ดังที่มักจะเกิดขึ้นในกรณีนิกาห์มุต อาห์ชั่วคราว (ห้ามในอิสลามนิกายสุหนี่) แต่ต้องได้รับความยินยอมจากทั้งเจ้าสาวและเจ้าบ่าว หลังจากแต่งงานแล้วพวกเขาอาจเสร็จสิ้นการแต่งงาน [271]

ยูดาย

งานแต่งงานของชาวยิว ภาพวาดโดยJozef Israëls , 1903
Ketubah ใน ภาษาฮิบรู สัญญาการแต่งงานของชาวยิวสรุปหน้าที่ของคู่ชีวิตแต่ละฝ่าย

ในศาสนายูดายการแต่งงานขึ้นอยู่กับกฎหมายของโตราห์และเป็นการผูกมัดตามสัญญาระหว่างคู่สมรสซึ่งคู่สมรสอุทิศตนเป็นเอกสิทธิ์ของกันและกัน [272]สัญญานี้เรียกว่าKiddushin [273]แม้ว่าการให้กำเนิดจะไม่ใช่จุดประสงค์เพียงอย่างเดียว แต่การแต่งงานของชาวยิวก็คาดหวังให้ปฏิบัติตามบัญญัติในการมีลูกด้วย [274]จุดสนใจหลักอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส Kabbalisticallyการแต่งงานเป็นที่เข้าใจกันว่าคู่สมรสกำลังรวมเป็นดวงวิญญาณเดียว นี่คือเหตุผลที่ผู้ชายถูกมองว่า "ไม่สมบูรณ์" ถ้าเขาไม่ได้แต่งงาน เนื่องจากวิญญาณของเขาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของทั้งหมดที่มีขนาดใหญ่กว่าที่ยังคงรวมเป็นหนึ่ง [275]

พระคัมภีร์ภาษาฮีบรู ( พันธสัญญาเดิม ของคริสเตียน ) อธิบายถึงการแต่งงานจำนวนหนึ่ง รวมถึงการแต่งงานของอิสอัค [ 276] ยาโคบ[277]และแซมซั่[278] Polygynyหรือผู้ชายที่มีภรรยาหลายคนพร้อมกัน เป็นหนึ่งในข้อตกลงการสมรสที่พบได้บ่อยที่สุดในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู [279]อีกประการหนึ่งคือการเป็นนางบำเรอ ( Pilegesh ) ซึ่งมักถูกจัดเตรียมโดยชายและหญิงซึ่งโดยทั่วไปมีสิทธิเช่นเดียวกับภรรยาตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ (วิธีอื่นๆ ของการเป็นนางบำเรอสามารถเห็นได้ในผู้พิพากษา 19-20 ซึ่งการแต่งงานหมู่โดยการลักพาตัวเป็นการลงโทษผู้ละเมิด)[280]ทุกวันนี้ชาวยิวอาซเคนาซีถูกห้ามมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนเนื่องจากคำสั่งห้ามที่ก่อตั้งโดย Gershom ben Judah (เสียชีวิตในปี 1040)

ในบรรดาชาวฮีบรูโบราณ การแต่งงานเป็นเรื่องภายในครอบครัว ไม่ใช่พิธีทางศาสนา การมีส่วนร่วมของนักบวชหรือแรบไบไม่จำเป็น [281]

การ หมั้นหมาย ( erusin ) ซึ่งหมายถึงเวลาที่ทำสัญญาผูกพันนี้แตกต่างจากการแต่งงาน ( nissu'in ) โดยเวลาระหว่างเหตุการณ์เหล่านี้แตกต่างกันอย่างมาก [279] [282] ในสมัยพระคัมภีร์ ภรรยาถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวเป็นของสามี; [279] [282]คำอธิบายของพระคัมภีร์แนะนำว่าเธอจะต้องทำงานต่างๆ เช่น ปั่นด้าย เย็บผ้า ทอผ้า ผลิตเสื้อผ้า ตักน้ำ อบขนมปัง และเลี้ยงสัตว์ [283]อย่างไรก็ตาม ภรรยามักจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ และผู้ชายที่มีภรรยามากกว่าหนึ่งคนได้รับการคาดหวังให้ดูแลให้ภรรยาคนแรกยังคงให้อาหาร เสื้อผ้า และสิทธิในการสมรสแก่ภรรยาคนแรก [284]

เนื่องจากภรรยาถูกมองว่าเป็นทรัพย์สิน แต่เดิมสามีของเธอมีอิสระที่จะหย่าขาดจากเธอไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามเมื่อใดก็ได้ [282]การหย่าร้างกับผู้หญิงโดยไม่เต็มใจของเธอก็ถูกห้ามโดยGershom ben Judahสำหรับชาวยิว Ashkenazi คู่สมรสที่หย่าร้างได้รับอนุญาตให้กลับมาอยู่ด้วยกันได้ เว้นแต่ภรรยาจะแต่งงานกับคนอื่นหลังจากการหย่าร้าง [285]

ศาสนาฮินดู

พิธีแต่งงานของชาวฮินดูจากงานแต่งงาน ใน ราชบัท
คู่รักชาวฮินดูชาวเนปาลในพิธีแต่งงาน

ศาสนาฮินดูถือว่าการแต่งงานเป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งรวมถึงภาระหน้าที่ทางศาสนาและสังคม ศาสนาฮินดูได้บัญญัติปุรุสารทไว้ 4 ประการคือธรรมอารธนา ( ทรัพย์ ) กามารมณ์ (ความปรารถนา) และโมกษะ จุดประสงค์ของการแต่งงาน sanskar คือเพื่อเติมเต็ม Purushartha ของ 'Kama' และจากนั้นค่อย ๆ ก้าวไปสู่ ​​'Moksha' วรรณคดีฮินดูเก่าในภาษาสันสกฤตให้การแต่งงานหลายประเภทและการแบ่งประเภทตั้งแต่ "Gandharva Vivaha" (การแต่งงานทันทีโดยความยินยอมร่วมกันของผู้เข้าร่วมเท่านั้นโดยไม่ต้องมีบุคคลที่สามเป็นพยาน) การแต่งงานตามปกติ (ปัจจุบัน) ไปจนถึง "Rakshasa Vivaha" (การแต่งงานแบบ "ปิศาจ" ดำเนินการโดยการลักพาตัวผู้เข้าร่วมคนหนึ่งโดยผู้เข้าร่วมอีกคนหนึ่ง โดยปกติแล้วจะไม่เสมอไป ด้วยความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น) ในอนุทวีปอินเดียการแต่งงานแบบคลุมถุงชนพ่อแม่ของคู่สมรสหรือสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุมากกว่าเป็นผู้เลือกคู่ครอง ยังคงมีความสำคัญมากกว่าเมื่อเทียบกับการแต่งงานด้วยความรักจวบจนปัจจุบัน พระราชบัญญัติการแต่งงานใหม่ของแม่ม่าย ชาวฮินดู พ.ศ. 2399ให้อำนาจแก่แม่ม่ายชาวฮินดูในการแต่งงานใหม่ [286]

พระพุทธศาสนา

ทัศนะของชาวพุทธเกี่ยวกับการแต่งงานถือว่าการแต่งงานเป็นเรื่องทางโลก และด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่ศีลศักดิ์สิทธิ์ ชาวพุทธถูกคาดหวังให้ปฏิบัติตามกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับการแต่งงานที่ออกโดยรัฐบาลของตน พระพุทธเจ้าโคตม การเป็น คชาตรียะนั้น จารีตของ ศากยะกำหนดให้ผ่านการทดสอบหลายชุดเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นนักรบ ก่อนที่พระองค์จะได้รับอนุญาตให้แต่งงาน

ศาสนาซิกข์

ในการแต่งงานของชาวซิกข์ ทั้งคู่เดินรอบ หนังสือศักดิ์สิทธิ์ของ คุรุแกรนธ์ ซาฮิบสี่รอบ และบุรุษผู้ศักดิ์สิทธิ์จะท่องจากหนังสือในลักษณะกี ร์ตาน พิธีนี้เรียกว่า ' Anand Karaj ' และแสดงถึงการรวมกันศักดิ์สิทธิ์ของดวงวิญญาณสองดวงที่รวมเป็นหนึ่งเดียว

นิกาย

การแต่งงานของชาววิคคาเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าเป็นการถือศีลอดและเป็นการเฉลิมฉลองที่ชาววิคคาจัดขึ้น เดิมทีการถือ ศีลอดเป็นพิธีกรรมในยุคกลาง และได้รับการฟื้นฟูโดยชาวต่างศาสนาร่วมสมัย ในพิธีกรรมจะมีการผูกข้อมือของคู่รักไว้ด้วยกันเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการผูกมัดสองชีวิต โดยทั่วไปจะใช้ในพิธีของ Wicca และ Pagan แต่ได้กลายเป็นกระแสหลักมากขึ้นและมีการกล่าวคำสาบานและการอ่านทั้งทางศาสนาและทางโลก แม้ว่าการถือศีลอดจะแตกต่างกันไปในแต่ละวิคคา แต่ก็มักจะเกี่ยวข้องกับการเคารพเทพเจ้าของวิคคา [287]บางประเพณีของ Wiccan มีคำสาบานการแต่งงาน "ตราบเท่าที่ความรักยังคงอยู่" แทนที่จะเป็นคริสเตียนดั้งเดิม "จนกว่าความตายจะพรากเราจากกัน" งานแต่งงานของชาว Wiccan เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 1960 ระหว่างFrederic Lamondและภรรยาของเขา Gillian ประเพณีของชาววิคคาส่วนใหญ่จะฉลองการถือศีลอดของเพศเดียวกันและต่างเพศ [287]ระยะเวลาของคำมั่นสัญญาแตกต่างกันไปตั้งแต่หนึ่งปีกับหนึ่งวัน (หลังจากนั้นอาจมีการต่ออายุคำสัตย์สาบาน) "ตราบเท่าที่ความรักจะคงอยู่" ชั่วชีวิต หรือสำหรับชาติหน้า

การมีเพศสัมพันธ์โดยสมัครใจถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาววิคคา ประเพณีบางอย่างดำเนินพิธีกรรมอันยิ่งใหญ่ ซึ่งนักบวชชั้นสูงและนักบวชชั้นสูงจะวิงวอนพระเจ้าและเทพธิดาให้กันและกันก่อนที่จะแสดงความรัก สามารถใช้เพื่อเพิ่มพลังเวทย์มนตร์สำหรับการใช้คาถาได้ นอกจากนี้ยังสามารถแสดงเป็นสัญลักษณ์ได้โดยใช้ athame เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพลังงานของผู้ชายและถ้วยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพลังงานของผู้หญิง [288]

สุขภาพและรายได้

การแต่งงานมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับทั้งคู่และลูกๆ ของพวกเขา รวมถึงรายได้ที่สูงขึ้นสำหรับผู้ชาย สุขภาพที่ดีขึ้น และอัตราการตายที่ลดลง ส่วนหนึ่งของผลกระทบเหล่านี้เกิดจากการที่ผู้ที่มีความคาดหวังดีกว่าจะแต่งงานบ่อยขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรมวิจัยอย่างเป็นระบบ พบว่าส่วนสำคัญของผลกระทบน่าจะเป็นเพราะผลเชิงสาเหตุ อย่างแท้จริง เหตุผลอาจเป็นเพราะการแต่งงานทำให้ผู้ชายมีอนาคตมากขึ้นและมีความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ ของครอบครัว การศึกษาได้ขจัดผลกระทบของการคัดเลือกด้วยวิธีต่างๆ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยส่วนใหญ่มีคุณภาพต่ำในแง่นี้ ในทางกลับกัน ผลกระทบเชิงสาเหตุอาจสูงขึ้นหากเงิน ทักษะการทำงาน. ผู้ชายที่แต่งงานแล้วมีการใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์น้อยกว่าและมักจะอยู่บ้านในช่วงกลางคืน [289]

สุขภาพ

การแต่งงานเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ใกล้ชิดอื่นๆ มีอิทธิพลอย่างมากต่อสุขภาพ [290]คนที่แต่งงานแล้วจะมีอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตต่ำกว่าจากภัยคุกคามทางสุขภาพที่หลากหลาย เช่นมะเร็งหัวใจวายและการผ่าตัด [291]การวิจัยเกี่ยวกับการแต่งงานและสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในวงกว้างเกี่ยวกับประโยชน์ของความสัมพันธ์ทางสังคม

ความสัมพันธ์ทางสังคมทำให้ผู้คนมีความรู้สึกถึงตัวตน จุดประสงค์ ความเป็นเจ้าของ และการสนับสนุน [292]การแต่งงานเพียงอย่างเดียว เช่นเดียวกับคุณภาพของการแต่งงาน เชื่อมโยงกับมาตรการสุขภาพที่หลากหลาย [290] [ ต้องการคำชี้แจง ]

ผลในการปกป้องสุขภาพของการแต่งงานนั้นแข็งแกร่งสำหรับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง [291] [293]สถานภาพการสมรส - ข้อเท็จจริงง่ายๆ ของการสมรส - ให้ประโยชน์ด้านสุขภาพแก่ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง [291]

สุขภาพของผู้หญิงได้รับผลกระทบรุนแรงกว่าผู้ชายจากความขัดแย้งหรือความพึงพอใจในชีวิตสมรส เช่น ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วไม่มีความสุขจะไม่ได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับคู่ที่โสด [291] [293] [294]งานวิจัยส่วนใหญ่เกี่ยวกับการแต่งงานและสุขภาพมุ่งเน้นไปที่คู่รักต่างเพศ จำเป็นต้องมีการทำงานมากกว่านี้เพื่อชี้แจงผลกระทบด้านสุขภาพของการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน [290]

การหย่าร้างและการยกเลิก

ในสังคมส่วนใหญ่ การเสียชีวิตของคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นการยุติการแต่งงาน และในสังคมที่มีคู่สมรสคนเดียว สิ่งนี้ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งสามารถแต่งงานใหม่ได้ แม้ว่าบางครั้งหลังจากช่วงรอหรือช่วงไว้ทุกข์ก็ตาม

ในบางสังคม การแต่งงานสามารถเป็นโมฆะได้ เมื่อผู้มีอำนาจประกาศว่าการแต่งงานไม่เคยเกิดขึ้น เขตอำนาจศาลมักมีข้อกำหนดเกี่ยวกับ การแต่งงานที่ เป็นโมฆะหรือ การแต่งงาน ที่ เป็นโมฆียะ

การสมรสอาจสิ้นสุดลงด้วยการหย่าร้าง ประเทศที่มีการหย่าร้างค่อนข้างถูกกฎหมาย ได้แก่ อิตาลี (1970) โปรตุเกส (1975) บราซิล (1977) สเปน (1981) อาร์เจนตินา (1987) ปารากวัย (1991) โคลอมเบีย (1991) ไอร์แลนด์ (1996) ชิลี ( 2547) และมอลตา (2554) ในปี 2012 ฟิลิปปินส์และนครรัฐวาติกันเป็นเขตอำนาจศาลเดียวที่ไม่อนุญาตให้มีการหย่าร้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือในฟิลิปปินส์) [295]หลังจากการหย่าร้าง คู่สมรสฝ่ายหนึ่งอาจต้องจ่ายค่าเลี้ยงดู กฎหมายเกี่ยวกับการหย่าร้างและความสะดวกในการขอหย่านั้นแตกต่างกันไปทั่วโลก หลังจากการหย่าร้างหรือการเพิกถอน บุคคลที่เกี่ยวข้องมีอิสระที่จะแต่งงานใหม่ (หรือแต่งงาน)

สิทธิตามกฎหมายของคู่แต่งงานสองคนที่จะยินยอมร่วมกันในการหย่าร้างมีขึ้นในประเทศตะวันตกในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ในสหรัฐอเมริกาการหย่าร้างแบบไม่มีความผิดมีขึ้นครั้งแรกในแคลิฟอร์เนียในปี พ.ศ. 2512 และรัฐสุดท้ายที่ทำให้การหย่าร้างถูกต้องตามกฎหมายคือนิวยอร์กในปี พ.ศ. 2532 [296]

ประมาณ 45% ของการแต่งงานในอังกฤษ[297]และจากการศึกษาในปี 2552 พบว่า 46% ของการแต่งงานในสหรัฐอเมริกา[298]จบลงด้วยการหย่าร้าง

ประวัติศาสตร์

ประวัติการแต่งงานมักถูกพิจารณาภายใต้ประวัติครอบครัวหรือประวัติทางกฎหมาย [299]

โลกโบราณ

ตะวันออกใกล้โบราณ

หลายวัฒนธรรมมีตำนานเกี่ยวกับต้นกำเนิดของการแต่งงาน วิธีการดำเนินการแต่งงานและกฎและการแบ่งสาขามีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เช่นเดียวกับสถาบันเอง ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมหรือกลุ่มประชากรของเวลานั้น [300]

หลักฐานที่บันทึกไว้ครั้งแรกของพิธีการแต่งงานระหว่างชายและหญิงมีขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2350 ในเมโสโปเตเมียโบราณ [301]พิธีแต่งงาน ตลอดจนสินสอดทองหมั้นและการหย่าร้างสามารถย้อนกลับไปได้ถึงเมโสโปเตเมียและบาบิโลเนีย [302]

ตามประเพณีของชาวฮีบรูโบราณ ภรรยาถูกมองว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง ดังนั้นโดยปกติแล้ว มักจะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี [279] [282]ชุมชนเร่ร่อนในยุคแรก ๆ ในตะวันออกกลางมีรูปแบบการแต่งงานที่เรียกว่าbeaซึ่งภรรยาจะเป็นเจ้าของเต็นท์ของเธอเอง ซึ่งภายในนั้นเธอยังคงเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์จากสามีของเธอ [303]หลักการนี้ดูเหมือนจะอยู่รอดในบางส่วนของสังคมอิสราเอลยุคแรก เนื่องจากข้อความในพระคัมภีร์ตอนต้นบางตอนดูเหมือนจะพรรณนาถึงภรรยาบางคนว่าแต่ละคนมีเต็นท์เป็นสมบัติส่วนตัว[303] (โดยเฉพาะJael , [304] Sarah , [ 305]และภรรยาของยาโคบ[306] ).

สามีก็มีส่วนรับผิดชอบทางอ้อมต่อภรรยาเช่นกัน ประมวลกฎหมายกติกามีคำสั่งว่า "ถ้าเขารับคนอื่น อาหาร เสื้อผ้า และหน้าที่การแต่งงานของเขา เขาจะต้องไม่ลดน้อยลง (หรือน้อยลง)" [307]ถ้าสามีไม่ให้สิ่งเหล่านี้แก่ภรรยาคนแรก เธอต้องหย่าร้างโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ [308]มุดตีความสิ่งนี้ว่าเป็นข้อกำหนดสำหรับผู้ชายที่จะต้องจัดหาอาหารและเสื้อผ้าให้และมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาแต่ละคน [309] [ ต้องการคำชี้แจง ]อย่างไรก็ตาม "หน้าที่ของการแต่งงาน" ยังถูกตีความว่าเป็นสิ่งที่คู่สามีภรรยาทำกัน ซึ่งเป็นมากกว่าแค่กิจกรรมทางเพศ และคำว่า diminish ซึ่งหมายถึงการลดลง แสดงให้เห็นว่าผู้ชายต้องปฏิบัติต่อเธอราวกับว่าเขาไม่ได้แต่งงานกับคนอื่น

ในฐานะที่เป็น สังคมที่มีภรรยา หลายคน ชาวอิสราเอลไม่มีกฎหมายใด ๆ ที่บังคับให้ผู้ชายต้องซื่อสัตย์ต่อการสมรส [310] [311]อย่างไรก็ตาม ผู้เผยพระวจนะมาลาคีกล่าวว่าไม่ควรมีผู้ใดไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยาในวัยเยาว์ของเขา และพระเจ้าทรงเกลียดชังการหย่าร้าง [312] อย่างไรก็ตาม หญิงที่แต่งงานแล้วเป็นชู้ หญิงคู่หมั้นที่ล่วงประเวณี และชายที่ร่วมหลับนอนกับพวกเธอ จะต้องถูกลงโทษประหารชีวิตโดยกฎหมายในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการล่วงประเวณี[313] [314] [315]ตามรหัสนักบวชของหนังสือ ในจำนวนนั้น ถ้าหญิงตั้งครรภ์[316]ถูกสงสัยว่าเป็นชู้ เธอจะต้องถูกบททดสอบ แห่งน้ำขม[317]แบบหนึ่งแห่งการทดลองด้วยความเจ็บปวดแต่เป็นแบบที่ใช้ปาฏิหาริย์ตัดสินลงโทษ ผู้เผยพระวจนะทางวรรณกรรมระบุว่าการล่วงประเวณีเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แม้ว่าพวกเขาจะคัดค้านอย่างรุนแรงก็ตาม[318] [319] [320] [321]และความเข้มงวดทางกฎหมายเหล่านี้ [310]

กรีกคลาสสิกและโรม

ในสมัยกรีกโบราณการแต่งงานระหว่างเพศตรงข้ามไม่จำเป็นต้องมีพิธีทางแพ่งเป็นการเฉพาะ มีเพียงการตกลงร่วมกันและข้อเท็จจริงที่ว่าทั้งคู่ต้องถือว่ากันและกันเป็นสามีและภรรยาตามนั้น [322]ผู้ชายมักจะแต่งงานเมื่ออายุ 20 ปีและผู้หญิงในช่วงวัยรุ่น [323]มีการเสนอว่าวัยเหล่านี้เหมาะสมสำหรับชาวกรีกเพราะโดยทั่วไปแล้วผู้ชายมักจะผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีฐานะทางการเงินในช่วงอายุ 20 ปลายๆ และการแต่งงานกับเด็กสาววัยรุ่นก็ช่วยให้เธอมีเวลาเพียงพอในการให้กำเนิดบุตร เนื่องจากอายุขัยมีนัยสำคัญ ต่ำกว่า. [ ต้องการอ้างอิง ]ผู้หญิงกรีกที่แต่งงานแล้วมีสิทธิเพียงเล็กน้อยในสังคมกรีกโบราณ และถูกคาดหวังให้ดูแลบ้านและลูกๆเวลาเป็น ปัจจัยสำคัญ ในการแต่งงานของ ชาวกรีก ตัวอย่างเช่น มีความเชื่อโชคลางว่าการแต่งงานในช่วงพระจันทร์เต็มดวงถือเป็นความโชคดี และชาวกรีกจะแต่งงานกันในฤดูหนาวเพื่อเป็นเกียรติแก่เฮร่า [322]มรดกสำคัญกว่าความรู้สึก: ผู้หญิงที่บิดาเสียชีวิตโดยไม่มีทายาทชายอาจถูกบังคับให้แต่งงานกับญาติผู้ชายที่ใกล้ที่สุดของเธอ แม้ว่าเธอจะต้องหย่ากับสามีก่อนก็ตาม [324]

มีการแต่งงานหลายประเภทในสังคมโรมันโบราณ รูปแบบดั้งเดิม ("แบบแผน") ที่เรียกว่าconventio ใน manumจำเป็นต้องมีพิธีโดยมีสักขีพยานและก็สลายไปพร้อมกับพิธี [325]ในการแต่งงานแบบนี้ ผู้หญิงคนหนึ่งสูญเสียสิทธิในครอบครัวในการรับมรดกของครอบครัวเก่าและได้ครอบครัวใหม่มา ตอนนี้เธออยู่ภายใต้อำนาจของสามีของเธอ [326]มีการแต่งงานเสรีที่เรียกว่าไซน์มนู ในข้อตกลงนี้ ภรรยายังคงเป็นสมาชิกในครอบครัวเดิมของเธอ เธออยู่ภายใต้อำนาจของบิดาของเธอ รักษาสิทธิในครอบครัวในการรับมรดกร่วมกับครอบครัวเก่าของเธอ และไม่ได้รับผลประโยชน์ใด ๆ จากครอบครัวใหม่ [327]อายุขั้นต่ำของการแต่งงานสำหรับเด็กผู้หญิงคือ 12 ปี[328]

ชนเผ่าดั้งเดิม

Seuso และภรรยาของเขา

ในบรรดาชนเผ่าเยอมานิกโบราณ เจ้าสาวและเจ้าบ่าวมีอายุไล่เลี่ยกันและโดยทั่วไปแก่กว่าคู่หูชาวโรมัน อย่างน้อยก็อ้างอิงจากTacitus :

คนหนุ่มสาวมีส่วนร่วมในความสุขแห่งความรักช้า และด้วยเหตุนี้จึงผ่านวัยแรกรุ่นไปโดยไม่รู้จักหมดสิ้น และหญิงพรหมจารีก็ไม่รีบร้อนที่จะแต่งงาน วุฒิภาวะเท่าๆ กัน การเจริญเติบโตเต็มที่เท่ากันเป็นสิ่งที่จำเป็น เพศจะรวมกันเป็นหนึ่งและแข็งแรงพอๆ กัน และลูกๆ จะสืบทอดความแข็งแรงของพ่อแม่ [329]

เมื่อ อริสโตเติล กำหนดช่วงเวลาสำคัญของชีวิตไว้ ที่37 ปีสำหรับผู้ชาย และ 18 ปีสำหรับผู้หญิงประมวลกฎหมายวิซิกอทในศตวรรษที่ 7 ได้กำหนดให้ช่วงเวลาสำคัญของชีวิตอยู่ที่ 20 ปีสำหรับทั้งชายและหญิง หลังจากนั้นทั้งคู่ก็แต่งงานกัน ทาสิทัสระบุว่าเจ้าสาวชาวเยอรมันโบราณมีอายุเฉลี่ยประมาณ 20 ปี และมีอายุไล่เลี่ยกับสามี [330]ทาซิทัสไม่เคยไปเยือนดินแดนที่ใช้ภาษาเยอรมันและข้อมูลส่วนใหญ่ของเขาเกี่ยวกับเจอร์มาเนียมาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ นอกจากนี้ ผู้หญิง แองโกล-แซกซอนเช่นเดียวกับชนเผ่าดั้งเดิมอื่นๆ ถูกระบุว่าเป็นผู้หญิงตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป โดยอ้างอิงจากการค้นพบทางโบราณคดี บ่งบอกเป็นนัยว่าอายุของการแต่งงานใกล้เคียงกับวัยแรกรุ่น[331]

ยุโรป

แม่พิมพ์ไม้. เรย์มอนต์และเมลูซีนาถูกหมั้นหมายอย่างไร / และโดยอธิการได้รับพรบนเตียงของทั้งคู่นอกสมรส จากเมลูซีนศตวรรษที่ 15

ตั้งแต่คริสต์ศักราชตอนต้น (30 ถึง 325 CE) การแต่งงานถือเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นหลัก โดยไม่จำเป็นต้องมีพิธีทางศาสนาหรือพิธีอื่นใด [332]อย่างไรก็ตาม บาทหลวงอิกเนเชียสแห่งอันทิโอ ก เขียนราวปี ค.ศ. 110 ถึงพระสังฆราชโพ ลิคาร์ป แห่งสมีร์นา โดยเตือนสติว่า "[ข้าพเจ้า] จะเป็นทั้งชายและหญิงที่แต่งงานกัน เพื่อก่อตั้งสหภาพของตนโดยได้รับความเห็นชอบจากพระสังฆราช เพื่อให้การแต่งงานของพวกเขาเป็นไปตาม พระเจ้าและไม่ใช่ตามตัณหาของพวกเขาเอง” [333]

ในยุโรปในศตวรรษที่ 12 ผู้หญิงใช้นามสกุลของสามีและเริ่มในช่วงครึ่งหลังของผู้ปกครองในศตวรรษที่ 16 พร้อมกับความยินยอมของคริสตจักรที่จำเป็นสำหรับการแต่งงาน [334]

โดยมีข้อยกเว้นบางประการในท้องถิ่น จนกระทั่งปี ค.ศ. 1545 การแต่งงานของคริสเตียนในยุโรปต้องได้รับความยินยอมร่วมกัน การประกาศความตั้งใจที่จะแต่งงาน [335] [336]ทั้งคู่สัญญากันด้วยวาจาว่าจะแต่งงานกัน ไม่จำเป็นต้องมีนักบวชหรือพยาน [๓๓๗]สัญญานี้เรียกว่าวาทะ หากมอบให้โดยเสรีและทำในกาลปัจจุบัน (เช่น "ฉันแต่งงานกับคุณ") มันก็มีผลผูกพันอย่างไม่ต้องสงสัย [335]ถ้าทำในอนาคตกาล ("ฉันจะแต่งงานกับคุณ") ก็จะถือเป็นการหมั้นหมาย

ในปี ค.ศ. 1552 งานแต่งงานจัดขึ้นที่ Zufia, Navarreระหว่าง Diego de Zufia และ Mari-Miguel ตามประเพณีที่เป็นมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง " เธอ (" si te cabalgo, lo cual dixo de bascuence (...) balvin yo baneça are senar içateko ") ศาลของราชอาณาจักรปฏิเสธข้อเรียกร้องของสามี โดยรับรองการแต่งงาน แต่สามียื่นอุทธรณ์ต่อศาลในซาราโกซาและสถาบันแห่งนี้ได้ยกเลิกการสมรส [338]ตามกฎบัตรนาวาร์สหภาพแรงงานขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการแต่งงานของพลเมืองโดยไม่จำเป็นต้องมีนักบวชและมีพยานอย่างน้อยสองคน และสัญญาอาจถูกทำลายได้โดยใช้สูตรเดียวกัน [ ต้องการอ้างอิง ]ศาสนจักรกลับโบยตีผู้ที่แต่งงานสองครั้งหรือสามครั้งติดต่อกันในขณะที่อดีตคู่สมรสยังมีชีวิตอยู่ ในปี ค.ศ. 1563 สภาเมืองเทรนต์สมัยที่ 24 กำหนดให้นักบวชต้องทำพิธีแต่งงานที่ถูกต้องต่อหน้าพยานสองคน [338]

หน้าที่อย่างหนึ่งของคริสตจักรในยุคกลางคือการจดทะเบียนสมรส ซึ่งไม่ใช่ข้อบังคับ ไม่มีรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องในการแต่งงานและสถานะส่วนตัว โดยประเด็นเหล่านี้จะถูกตัดสินในศาลสงฆ์ ในช่วงยุคกลาง การแต่งงานถูกจัดขึ้น บางครั้งเร็วที่สุดเท่าที่เกิด และคำมั่นสัญญาว่าจะแต่งงานกันแต่เนิ่นๆ มักจะถูกนำมาใช้เพื่อรับรองสนธิสัญญาระหว่างราชวงศ์ต่างๆ ขุนนาง และทายาทของศักดินา คริสตจักรต่อต้านสหภาพแรงงานที่กำหนดเหล่านี้ และเพิ่มจำนวนสาเหตุที่ทำให้ข้อตกลงเหล่านี้เป็นโมฆะ [334]ขณะที่ศาสนาคริสต์เผยแพร่ในช่วงสมัยโรมันและยุคกลาง แนวคิดเรื่องการเลือกคู่แต่งงานอย่างเสรีก็เพิ่มขึ้นและแพร่กระจายไปด้วย [334]

ในยุโรปตะวันตกยุคกลางการแต่งงานในภายหลังและอัตราการ ครอง โสด ที่สูงขึ้น (ที่เรียกว่า "รูปแบบการแต่งงานแบบยุโรป") ช่วยจำกัดระบอบปิตาธิปไตยในระดับที่รุนแรงที่สุด ตัวอย่างเช่นอังกฤษในยุคกลางมองว่าอายุการแต่งงานเป็นตัวแปรตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ คู่สามีภรรยาชะลอการแต่งงานไปจนถึงวัยยี่สิบต้นๆ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายและตกสู่วัยรุ่นตอนปลายหลังกาฬโรคเมื่อมีการขาดแคลนแรงงาน [339]ตามที่ปรากฏ การแต่งงานของวัยรุ่นไม่ใช่บรรทัดฐานในอังกฤษ [340] [341]ที่ซึ่งได้รับอิทธิพลอย่างมากจากคลาสสิกเซลติกและเจอร์แมนิ กวัฒนธรรม (ซึ่งไม่ใช่ปิตาธิปไตยที่เคร่งครัด) [ 342 ] [ 343]ช่วยชดเชยอิทธิพลของปรมาจารย์ยูเดีย-โรมัน[344]ในยุโรปตะวันออก ประเพณีการแต่งงานในช่วงต้นและสากล ประเพณี รักชาติ สลาฟแบบ ดั้งเดิม [346]นำไปสู่สถานะที่ด้อยกว่าอย่างมากของผู้หญิงในทุกระดับของสังคม [347]

อายุเฉลี่ยของการแต่งงานในยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่ ระหว่างปี 1500 ถึง 1800 อยู่ที่ประมาณ25 ปี ; [348] [349] [350]ตามที่ศาสนจักรกำหนดว่าทั้งสองฝ่ายต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปีจึงจะแต่งงานได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ เจ้าสาวและเจ้าบ่าวมีอายุไล่เลี่ยกัน โดยเจ้าสาวส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรกรุ่น อายุยี่สิบและเจ้าบ่าวส่วนใหญ่มีอายุมากกว่าสองหรือสามปี[350]และมีผู้หญิงจำนวนมากที่แต่งงานครั้งแรกในวัยสามสิบและสี่สิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมือง[351]ด้วยอายุเฉลี่ยของการแต่งงานครั้งแรกที่เพิ่มขึ้นและลดลงตามสถานการณ์ ในช่วงเวลาที่ดีกว่า ผู้คนจำนวนมากสามารถแต่งงานเร็วขึ้นได้ ดังนั้น ภาวะเจริญพันธุ์จึงเพิ่มขึ้น ตรงกันข้าม การแต่งงานจึงล่าช้าหรือถูกลืมเลือนไปเมื่อเวลาเลวร้าย จึงจำกัดขนาดครอบครัว [352]หลังกาฬโรคการมีงานทำที่ทำกำไรได้มากขึ้นทำให้ผู้คนสามารถแต่งงานตั้งแต่ยังเด็กและมีลูกได้มากขึ้น[353]แต่ความคงที่ของประชากรในศตวรรษที่ 16 ทำให้โอกาสในการทำงานน้อยลง และทำให้ผู้คนชะลอการแต่งงานมากขึ้น [354]

อย่างไรก็ตาม อายุของการแต่งงานยังไม่แน่นอน เนื่องจากการแต่งงานตั้งแต่เด็กเกิดขึ้นตลอดยุคกลางและหลังจากนั้น มีเพียงบางช่วงเท่านั้น ได้แก่:

 • การแต่งงานระหว่างคริสตศักราช 1552 ระหว่าง John Somerford และ Jane Somerford Brereto เมื่ออายุได้ 3 ขวบและ 2 ขวบตามลำดับ [42]
 • ในช่วงต้นทศวรรษ 1900 Magnus Hirschfeldได้สำรวจอายุที่ยินยอมใน 50 ประเทศ ซึ่งเขาพบว่ามักจะอยู่ระหว่าง 12 ถึง 16 ปี ในวาติกันอายุที่ยินยอมคือ 12 ปี[355]

ในฐานะส่วนหนึ่งของการปฏิรูปนิกายโปรเตสแตนต์บทบาทของการบันทึกการแต่งงานและการตั้งกฎเกณฑ์สำหรับการสมรสได้ส่งต่อไปยังรัฐ ซึ่งสะท้อนถึง มุมมองของ Martin Lutherที่ว่าการแต่งงานเป็น "เรื่องทางโลก" [356]เมื่อถึงศตวรรษที่ 17 ประเทศในยุโรป โปรเตสแตนต์หลายประเทศมีรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องในการแต่งงาน

ในอังกฤษ ภายใต้นิกายแองกลิคัน การแต่งงานโดยความยินยอมและการอยู่กินร่วมกันมีผลใช้บังคับได้จนกระทั่งผ่านกฎหมายของลอร์ดฮาร์ดวิคในปี ค.ศ. 1753 กฎหมายนี้กำหนดข้อกำหนดบางประการสำหรับการแต่งงาน รวมทั้งการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่พยานสังเกต [357]

การแต่งงานในปี 1960 ในอิตาลี ภาพถ่ายโดยเปาโล มอนติ

ในฐานะส่วนหนึ่งของการต่อต้านการปฏิรูปในปี ค.ศ. 1563 สภาเมืองเทรนต์ ได้ออกกฤษฎีกา ว่าการ แต่งงาน ของชาวโรมันคาธอลิกจะได้รับการยอมรับก็ต่อเมื่อพิธีแต่งงานนั้นทำพิธีโดยนักบวชพร้อมพยานสองคน สภายังอนุญาตคำสอนที่ออกในปี ค.ศ. 1566 ซึ่งกำหนดการแต่งงานว่าเป็น [229]

ใน ช่วง ต้นสมัยใหม่จอห์น คาลวินและ เพื่อนร่วมงานฝ่าย โปรเตสแตนต์ ของเขา ได้ปฏิรูปการแต่งงานของคริสเตียนโดยออกกฎหมายการแต่งงานแห่งเจนีวา ซึ่งกำหนดให้ "ข้อกำหนดสองประการของการลงทะเบียนของรัฐและการอุทิศตัวของคริสตจักรเพื่อประกอบเป็นการแต่งงาน" [229]เพื่อการยอมรับ

ในอังกฤษและเวลส์ กฎหมายการแต่งงาน ของลอร์ดฮาร์ดวิคค.ศ. 1753กำหนดให้มีพิธีแต่งงานอย่างเป็นทางการ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการตัดธรรมเนียมการ แต่งงานแบบฟ ลีท การแต่งงานที่ไม่ปกติหรือการแต่งงานแบบลับๆ [358]สิ่งเหล่านี้เป็นการแต่งงานแบบลับๆ หรือผิดปกติที่เรือนจำฟลีต และที่อื่นอีกหลายร้อยแห่ง ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1690 จนถึงพระราชบัญญัติการแต่งงานในปี ค.ศ. 1753 มีการแต่งงานอย่างลับๆ ถึง 300,000 ครั้งในเรือนจำฟลีตเพียงแห่งเดียว [359]พระราชบัญญัติกำหนดให้พิธีแต่งงานต้องดำเนินพิธีโดยนักบวชชาวอังกฤษในโบสถ์แองกลิคันโดยมีพยานสองคนและการลงทะเบียน พระราชบัญญัตินี้ใช้ไม่ได้กับการแต่งงานของชาวยิวหรือการแต่งงานของชาวเควกเกอร์ ซึ่งการแต่งงานของพวกเขายังคงถูกควบคุมโดยประเพณีของพวกเขาเอง

คู่บ่าวสาวหลังพิธีทางแพ่งในหอคอยของศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์มในปี 2559

ในอังกฤษและเวลส์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1837 การแต่งงานของพลเมืองได้รับการยอมรับว่าเป็นทางเลือกทางกฎหมายแทนการแต่งงานในโบสถ์ภายใต้ พระราชบัญญัติการแต่งงาน ค.ศ. 1836 ในเยอรมนี การแต่งงานทางแพ่งได้รับการยอมรับในปี พ.ศ. 2418 กฎหมายนี้อนุญาตให้มีการประกาศการแต่งงานต่อหน้าเสมียนอย่างเป็นทางการของฝ่ายบริหารพลเรือน เมื่อคู่สมรสทั้งสองฝ่ายยืนยันความประสงค์ที่จะแต่งงาน จึงจะถือเป็นการแต่งงานที่ถูกต้องและมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย และอนุญาตให้มีทางเลือกอื่นได้ พิธีแต่งงานแบบส่วนตัว

ใน กฎหมายทั่วไปของอังกฤษร่วมสมัยการแต่งงานเป็นสัญญาโดยสมัครใจของชายและหญิง ซึ่งโดยข้อตกลงแล้ว พวกเขาเลือกที่จะเป็นสามีภรรยากัน [360] Edvard Westermarck เสนอว่า "สถาบันการแต่งงานอาจพัฒนามาจากนิสัยดั้งเดิม" [361]

นับตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 20 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สำคัญในประเทศตะวันตกได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ของการแต่งงาน โดยอายุของการแต่งงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น คนแต่งงานน้อยลง และมีคู่รักจำนวนมากขึ้นที่เลือกที่จะอยู่กิน ด้วยกัน แทนที่จะแต่งงาน ตัวอย่างเช่น จำนวนการแต่งงานในยุโรปลดลง 30% จากปี พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2548 [362]ในปี พ.ศ. 2543 ช่วงอายุเฉลี่ยของการแต่งงานคือ 25–44 ปีสำหรับผู้ชาย และ 22–39 ปีสำหรับผู้หญิง

จีน

ต้นกำเนิดในตำนานของการแต่งงานของจีนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับNüwaและFu Xiผู้คิดค้นขั้นตอนการแต่งงานที่เหมาะสมหลังจากแต่งงานแล้ว ในสังคมจีนโบราณ คนที่นามสกุลเดียวกันควรปรึกษากับสายเลือดก่อนแต่งงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยทั่วไปแล้วการแต่งงานกับญาติทางมารดาไม่ได้คิดว่าเป็นการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้อง ครอบครัวบางครั้งแต่งงานกันจากรุ่นสู่รุ่น เมื่อเวลาผ่านไป คนจีนมีความคล่องตัวทางภูมิศาสตร์มากขึ้น บุคคลยังคงเป็นสมาชิกของครอบครัวทางสายเลือด เมื่อคู่สามีภรรยาเสียชีวิต สามีและภรรยาถูกฝังแยกจากกันในสุสานของเผ่านั้นๆ ในการแต่งงานของมารดา ผู้ชายจะกลายเป็นลูกเขยที่อาศัยอยู่ในบ้านของภรรยา

กฎหมายการแต่งงานฉบับใหม่ในปี 1950 ได้เปลี่ยนแปลงประเพณีการแต่งงานของจีนอย่างสิ้นเชิง บังคับใช้การมีคู่สมรส คนเดียว ความเท่าเทียมกันของชายและหญิง และการเลือกในการแต่งงาน การแต่งงานแบบคลุมถุงชนเป็นรูปแบบการแต่งงานที่พบได้บ่อยที่สุดในประเทศจีนจนถึงตอนนั้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 การแต่งงานหรือการหย่าร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของทั้งคู่กลายเป็นเรื่องถูกกฎหมาย [363] [ ต้องการคำชี้แจง ]แม้ว่าคนที่เป็นโรคติดเชื้อ เช่น โรคเอดส์ อาจแต่งงานได้ในตอนนี้ แต่การแต่งงานยังคงผิดกฎหมายสำหรับคนป่วยทางจิต [364]

ดูสิ่งนี้ด้วย

หมายเหตุ

 1. การแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันดำเนินการอย่างถูกกฎหมายและเป็นที่ยอมรับในรัฐอากวัสกาเลียนเตสบาฮากาลิฟอร์เนีย บาฮากาลิฟอร์เนียซูร์กัมเปเชเชียปัสชิวาวาโกอาวีลาโคลีมาอีดัลโกฮาลิสโกมิอากังมอเรโลสนายาริตนวยโวเลออนโออาซากา ป วลากินตานาโรซันลุยส์โปโตซีและเม็กซิโกซิตี้รวมทั้งในเขตเทศบาลบางแห่งในเกร์เรโร , เกเรตาโรและซากาเตกัการแต่งงานที่เข้าสู่เขตอำนาจศาลเหล่านี้ได้รับการยอมรับโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายทั่วประเทศเม็กซิโก ในรัฐอื่นๆ การแต่งงานเพศเดียวกันสามารถทำได้โดยคำสั่งศาล ( amparo )
 2. การแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันได้รับการดำเนินการและเป็นที่ยอมรับตามกฎหมายในประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งรวมถึงโบแนร์ ซินต์เอิสทาซีอุส และซาบา การแต่งงานที่เข้าสู่ที่นั่นได้รับการยอมรับเพียงเล็กน้อยในอารูบา คูราเซา และซินต์มาร์เติ
 3. ^ การสมรสระหว่างเพศเดียวกันมีการดำเนินการและเป็นที่ยอมรับตามกฎหมายในนิวซีแลนด์แต่ไม่ใช่ในโตเกเลาหมู่เกาะคุกหรือนีอูเอซึ่งรวมกันเป็นแห่งนิวซีแลนด์
 4. ^ ยกเว้นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษในแองกวิลลาหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน หมู่เกาะเคย์แมนมอนต์เซอร์รัตและส์และหมู่เกาะเคคอส
 5. การแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันมีการดำเนินการและเป็นที่ยอมรับโดยกฎหมายในทั้ง 50 รัฐและดิสตริกต์ออฟโคลัมเบียดินแดนทั้งหมดยกเว้นอเมริกันซามัวและในชนเผ่า
 6. ↑ คำตัดสินของ IACHR ออกเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยคอสตาริกายอมรับผลในการพิจารณาคดีระดับชาติโดยศาลฎีกาแห่งคอสตาริกาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561เอกวาดอร์กลายเป็นประเทศแรกที่ใช้คำตัดสินระหว่างประเทศตามคำตัดสินระดับชาติ โดยศาลรัฐธรรมนูญแห่งเอกวาดอร์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2019
  ประเทศอื่นๆ ที่ลงนามในอนุสัญญาอเมริกันว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและยอมรับเขตอำนาจศาลที่มีผลผูกพัน และยังไม่มีการแต่งงานเพศเดียวกันในระดับประเทศได้แก่บาร์เบโดสโบลิเวียชิลี ,สาธารณรัฐโดมินิกัน ,เอลซัลวาดอร์กัวเตมาลาเฮติฮอนดูรัสเม็กซิโกนิการากัวปานามาปารากวัยเปรูและซูรินาเม _ _ _
  โดมินิกา เกร เนดาและจาเมกาซึ่งเป็นผู้ลงนามในอนุสัญญานี้ด้วย ไม่เห็นด้วยต่อเขตอำนาจศาลของศาล

อ้างอิง

 1. ฮาวิแลนด์, วิลเลียม เอ.; พรินส์, ฮาราลด์ เอล; แมคไบรด์, บันนี่; วอลรัธ, ดาน่า (2554). มานุษยวิทยาวัฒนธรรม: ความท้าทายของมนุษย์ (ฉบับที่ 13) การเรียนรู้ Cengage ไอเอสบีเอ็น 978-0-495-81178-7."คำนิยามของการแต่งงานแบบ nonethnocentric คือการอยู่ร่วมกันตามทำนองคลองธรรมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่าที่กำหนดสิทธิและหน้าที่บางอย่างระหว่างผู้คน ระหว่างพวกเขากับลูก ๆ ของพวกเขา และระหว่างพวกเขากับเขยของพวกเขา"
 2. ^ รายงานประเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 2551ฉบับที่ 1 หน้า 1353 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ
 3. อรรถ บาเทน, ยอร์ก; de Pleijt, อเล็กซานดรา เอ็ม. (2018). "พลังสาวสร้างซูเปอร์สตาร์ในการพัฒนาระยะยาว: สตรีอิสระและการสร้างทุนมนุษย์ในยุโรปสมัยใหม่ตอนต้น" เอกสาร การทำงาน CEPR 13348 .
 4. ^ Oxford English Dictionary ฉบับที่ 11, "การแต่งงาน"
 5. ^ "พจนานุกรมนิรุกติศาสตร์ออนไลน์" . Etyonline.com.
 6. อรรถเป็น เบลล์ Duran (1997) "นิยามการแต่งงานและความถูกต้องตามกฎหมาย" (PDF) . มานุษยวิทยาปัจจุบัน . 38 (2): 237–54. ดอย : 10.1086/204606 . จ สท. 2744491 . S2CID 144637145 _ เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 24 พฤษภาคม2017 สืบค้นเมื่อ6 เมษายน 2556 .   
 7. เกิร์สมันน์, อีวาน. การแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันและรัฐธรรมนูญ , p. 22 (สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์, 2547).
 8. เวสเทอร์มาร์ก, เอ็ดเวิร์ด (1 เมษายน พ.ศ. 2546). ประวัติศาสตร์การแต่งงานของมนุษย์ 2465 . สำนักพิมพ์เคสซิงเกอร์. หน้า 71. ไอเอสบีเอ็น 978-0-7661-4618-1.
 9. เวสเทอร์มาร์ก, เอ็ดเวิร์ด (พ.ศ. 2479). อนาคตของการแต่งงานในอารยธรรมตะวันตก . หนังสือสำหรับสำนักพิมพ์ห้องสมุด. หน้า 3. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8369-5304-6.
 10. ^ หมายเหตุและ คำถามเกี่ยวกับมานุษยวิทยา สถาบันมานุษยวิทยา พ.ศ. 2494. น. 110.
 11. กอฟ อี. แคธลีน (1959). "นายาร์และนิยามของการแต่งงาน". สถาบันมานุษยวิทยาแห่งบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ . 89 (1): 23–34. ดอย : 10.2307/2844434 . จ สท. 2844434 . การแต่งงานระหว่างหญิงกับหญิง Nuer ทำเพื่อรักษาทรัพย์สินภายในครอบครัวที่ไม่มีบุตร มันไม่ใช่รูปแบบของการเป็นเลสเบี้ยน
 12. กอฟ, แคธลีน (1968). "นายาร์และนิยามของการแต่งงาน". ใน Paul Bohannan & John Middleton (ed.) การแต่งงาน ครอบครัว และที่อยู่ อาศัย นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ. หน้า 68.
 13. กรอง, เอ๊ดมันด์ (ธันวาคม 2498). "การมีภรรยาหลายคน มรดก และความหมายของการแต่งงาน". ผู้ชาย . 55 (12): 183. ดอย : 10.2307/2795331 . จ สท. 2795331 . 
 14. ^ ลุงถัง (2557). "การแต่งงานของ Inanna และ Dumuzi" . สารานุกรมประวัติศาสตร์โลก . สารานุกรมประวัติศาสตร์โลก.
 15. อรรถเป็น กู๊ดดี้ แจ็ค (2519) การผลิตและการสืบพันธุ์: การศึกษาเปรียบเทียบโดเมนภายในประเทศ . เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 7.
 16. โรส์, ฟรานส์ แอล. (1992). "ขนาดของสังคม การมีคู่ครองคนเดียว และความเชื่อในเทพเจ้าสูงส่งที่ค้ำจุนศีลธรรมของมนุษย์". Tijdschrift สำหรับSociale Wetenschappen 37 (1): 53–58.
 17. ^ "ประชากรของการแต่งงานใหม่" . โครงการแนวโน้ม ทางสังคมและประชากรของ Pew Research Center 14 พฤศจิกายน 2557 . สืบค้นเมื่อ28 มิถุนายน 2564 .
 18. ฟ็อกซ์, โรบิน (1997). การสืบพันธุ์และการสืบทอด: การศึกษาทางมานุษยวิทยา กฎหมาย และสังคม นิวบรันสวิก นิวเจอร์ซีย์: Transaction Publishers หน้า 34.
 19. ซิมป์สัน, บ็อบ (1998). การเปลี่ยนครอบครัว: แนวทางชาติพันธุ์วรรณนาต่อการหย่าร้างและการแยกทางกัน อ็อกซ์ฟอร์ด: ภูเขาน้ำแข็ง
 20. ↑ a b Zeitzen , มิเรียม คอคเตเวดการ์ด (2008). การมีภรรยาหลายคน: การวิเคราะห์ ข้ามวัฒนธรรม ภูเขาน้ำแข็ง หน้า 3. ไอเอสบีเอ็น 978-1-84520-220-0.
 21. ↑ Dupanloup I, Pereira L, Bertorelle G, Calafell F, Prata MJ, Amorim A, Barbujani G (2003) "การเปลี่ยนแปลงล่าสุดจากการมีภรรยาหลายคนไปสู่การมีคู่สมรสคนเดียวในมนุษย์ได้รับการเสนอแนะโดยการวิเคราะห์ความหลากหลายของโครโมโซม Y ทั่วโลก" เจ โมล อีโว57 (1): 85–97. Bibcode : 2003JMolE..57...85D . CiteSeerX 10.1.1.454.1662 . ดอย : 10.1007/s00239-003-2458-x . PMID 12962309 . S2CID 2673314 .   
 22. ^ เอ็มเบอร์, แครอล อาร์. (2554). "สิ่งที่เรารู้และสิ่งที่เราไม่รู้เกี่ยวกับความผันแปรในองค์กรทางสังคม: แนวทางของ Melvin Ember ในการศึกษาเครือญาติ" การวิจัยข้ามวัฒนธรรม . 45 (1): 27–30. ดอย : 10.1177/1069397110383947 . S2CID 143952998 _ 
 23. Ethnographic Atlas Codebook เก็บถาวรเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ที่ Wayback Machine ที่ได้มาจาก Ethnographic Atlasของ George P. Murdockบันทึกองค์ประกอบการสมรสของ 1231 สังคมตั้งแต่ปี 1960 ถึง 1980
 24. ↑ a b Zeitzen , มิเรียม คอคเตเวดการ์ด (2008). การมีภรรยาหลายคน: การวิเคราะห์ ข้ามวัฒนธรรม อ็อกซ์ฟอร์ด: ภูเขาน้ำแข็ง หน้า 5 . ไอเอสบีเอ็น 978-1-84788-617-0.
 25. ฟ็อกซ์, โรบิน (1997). การสืบพันธุ์และการสืบทอด: การศึกษาทางมานุษยวิทยา กฎหมาย และสังคม นิวบรันสวิก นิวเจอร์ซีย์: Transaction Publishers หน้า 48.
 26. ↑ Zeitzen , Miriam Koktvedgaard (2551). การมีภรรยาหลายคน: การวิเคราะห์ ข้ามวัฒนธรรม อ็อกซ์ฟอร์ด: ภูเขาน้ำแข็ง หน้า  125 –27.
 27. ↑ a b Zeitzen , มิเรียม คอคเตเวดการ์ด (2008). การมีภรรยาหลายคน: การวิเคราะห์ ข้ามวัฒนธรรม อ็อกซ์ฟอร์ด: ภูเขาน้ำแข็ง หน้า 9 .
 28. ฟ็อกซ์, โรบิน (1997). การสืบพันธุ์และการสืบทอด: การศึกษาทางมานุษยวิทยา กฎหมาย และสังคม นิวบรันสวิก นิวเจอร์ซีย์: Transaction Publishers หน้า 21.
 29. ↑ Zeitzen , Miriam Koktvedgaard (2551). การมีภรรยาหลายคน: การวิเคราะห์ ข้ามวัฒนธรรม อ็อกซ์ฟอร์ด: ภูเขาน้ำแข็ง หน้า  17 , 89–107.
 30. อรรถ สตาร์คเวเธอร์, แคทเธอรีน; ฮาเมส, เรย์มอนด์ (มิถุนายน 2555). "การสำรวจการมีภรรยาหลายคนที่ไม่ใช่แบบคลาสสิก" . ธรรมชาติของมนุษย์ . 23 (2): 149–72. ดอย : 10.1007/s12110-012-9144-x . PMID 22688804 . S2CID 2008559 . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 23 กันยายน 2560  
 31. อรรถ สตาร์คเวเธอร์, แคทเธอรีน; ฮาเมส, เรย์มอนด์ (มิถุนายน 2555). "การสำรวจการมีภรรยาหลายคนที่ไม่ใช่แบบคลาสสิก" . ธรรมชาติของมนุษย์ . 23 (2): 149–72. ดอย : 10.1007/s12110-012-9144-x . PMID 22688804 . S2CID 2008559 .  
 32. ^ เลอวีน, แนนซี่ (1998). พลวัตของการมีสามีหลายคน: เครือญาติ ความเป็นครอบครัว และจำนวนประชากรบนพรมแดนทิเบต ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก.
 33. เมอร์ด็อค, 1949, p. 24. "การแต่งงานแบบกลุ่มหรือสหภาพการสมรสที่โอบกอดผู้ชายหลายคนและผู้หญิงหลายคนพร้อมกัน"
 34. ^ "การแต่งงานหมู่" . สารานุกรมบริแทนนิกา .
 35. ^ การแต่งงานของเด็ก เก็บถาวร 7 กันยายน 2018 ที่ Wayback Machine UNICEF (2011)
 36. ^ "คำถาม & คำตอบ: การแต่งงานในเด็กและการละเมิดสิทธิของเด็กผู้หญิง – ฮิวแมนไร ท์วอ ท ช์" 14 มิถุนายน 2556 . สืบค้นเมื่อ7 ตุลาคม 2557 .
 37. โรเบิร์ตสัน, สตีเฟน. “กฎหมายอายุความยินยอม” . เด็กและเยาวชนในประวัติศาสตร์ . เก็บ จาก ต้นฉบับเมื่อ 19 ตุลาคม 2558 สืบค้นเมื่อ28 สิงหาคม 2562 .
 38. ^ "การทำความเข้าใจกฎเกณฑ์ของรัฐเกี่ยวกับอายุการแต่งงานขั้นต่ำและกฎหมายข้อยกเว้น" (PDF ) ศูนย์ ยุติธรรมTahirih เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม2016 สืบค้นเมื่อ27 พฤษภาคม 2560 .
 39. อรรถa bc d อี "ฉันมีสิทธิ์ที่จะ " . บีบีซี เวิลด์เซอร์วิส สืบค้นเมื่อ7 ตุลาคม 2557 .
 40. อรรถa "การแต่งงานของเด็ก: 39,000 ทุกวัน" . WHO. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 14 มีนาคม 2556 สืบค้นเมื่อ7 ตุลาคม 2557 .
 41. ^ Bullough, Vern L. "อายุความยินยอม" . สารานุกรม . เกล กรุ๊ป. สืบค้นเมื่อ18 ตุลาคม 2558 .
 42. อรรถเป็น แฮร์มันน์ ไฮน์ริช พลอสส์, แม็กซ์ บาร์เทลส์, พอล บาร์เทลส์ (พ.ศ. 2478) ผู้หญิง: บทสรุปทางนรีเวชวิทยาและมานุษยวิทยาทางประวัติศาสตร์ . ลอนดอน: William Heinemann (Medical Books) Ltd. p. 129. ไอเอสบีเอ็น 978-1-4831-9419-6.{{cite book}}: CS1 maint: uses authors parameter (link)
 43. ^ A Note on Child Marriage เก็บถาวร 19 สิงหาคม 2018 ที่ Wayback Machine UNICEF (กรกฎาคม 2012), p. 3
 44. Matilda Coxe Stevenson, The Zuni Indians: their Mythology, Esoteric Fraternities, and Ceremonies, (BiblioBazaar, 2010) p. 37 ข้อความอ้างอิง: "คนฉลาดที่สุดในปวย อุปนิสัยที่แข็งแกร่งทำให้คำพูดของเขาเป็นกฎหมายในหมู่ทั้งชายและหญิงที่เขาคบหา แม้ว่าความโกรธของเขาจะน่ากลัวทั้งผู้ชายและผู้หญิง แต่เขาก็เป็นที่รักของเด็ก ๆ ทุกคนซึ่งเขา เคยใจดี"
 45. เอสกริดจ์, วิลเลียม เอ็น. (1993). "ประวัติศาสตร์การแต่งงานของเพศเดียวกัน" . ทบทวน กฎหมายเวอร์จิเนีย 79 (7): 1453–58. ดอย : 10.2307/1073379 . จ สท. 1073379 . 
 46. อัลเดอร์สัน, เควิน; ลาฮีย์, แคธลีน เอ. (2547). การแต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน: ส่วนบุคคลและการเมือง กดนอนไม่หลับ หน้า 16. ไอเอสบีเอ็น 978-1-894663-63-2.
 47. ↑ ubi scelus est id, quod non proficit scire, ubi venus mutatur in alteram formam, ubi amor quaeritur nec videtur, iubemus insurgere leges, armari iura gladio ultore, ut exquisitis poenis subdantur infames, qui sunt vel qui futuri sunt rei. Ancientrome.ru "เมื่อพบอาชญากรรมนั้น ซึ่งไม่สมควรแม้แต่จะทราบ เราออกคำสั่งให้ออกกฎหมายพร้อมอาวุธพร้อมดาบล้างแค้น ซึ่งชายผู้น่าอับอายที่มีความผิด หรือในอนาคตจะต้องรับโทษหนักที่สุด " แปลโดย Lord William Blackstone , Commentaries on the Laws of England Oxford: Clarendon Press, 1769, Vol. IV, หน้า 215–16.
 48. ^ Kuefler, แมธิว (2550). "การปฏิวัติการแต่งงานในสมัยโบราณตอนปลาย: ประมวลกฎหมาย Theodosian และกฎหมายการแต่งงานของโรมันในภายหลัง" วารสารประวัติครอบครัว . 32 (4): 343–70. ดอย : 10.1177/0363199007304424 . S2CID 143807895 _ 
 49. ฮินช์, เบรต (1990). ความหลงใหลในแขนเสื้อ: ประเพณีชายรักร่วมเพศในประเทศจีน Reed Business Information, Inc. ไอเอสบีเอ็น  978-0-520-07869-7.
 50. ^ "การแต่งงานของเกย์ในมงแตญ" . bway.net . 5 ธันวาคม 2541. เก็บ ถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 5 ธันวาคม 2541 สืบค้นเมื่อ5 ธันวาคม 2560 .{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)
 51. อิลค์คาราคัน, ปีนาร์ (2551). การแยกโครงสร้างเรื่องเพศในตะวันออกกลาง: ความท้าทายและวาทกรรม Ashgate Publishing, Ltd. หน้า 36. ไอเอสบีเอ็น 978-0-7546-7235-7.
 52. ^ อินฮอร์น, มาร์เซีย (2549). "การทำเด็กมุสลิม: การบริจาคเด็กหลอดแก้วและกาเมตในนิกายสุหนี่กับอิสลามนิกายชีอะฮ์" . วัฒนธรรม การแพทย์ และจิตเวช . 30 (4): 427–50. ดอย : 10.1007/s11013-006-9027-x . PMC 1705533 . PMID 17051430 .  
 53. ^ พระราชบัญญัติการประเมินภาษีเงินได้ พ.ศ. 2540 – มาตรา 995.1(1) : ""คู่สมรส" ของบุคคลรวมถึง: (ก) บุคคลอื่น (ไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศ) ซึ่งบุคคลนั้นมีความสัมพันธ์ที่จดทะเบียนภายใต้ a * กฎหมายของรัฐหรือ * กฎหมายอาณาเขตที่กำหนดไว้สำหรับวัตถุประสงค์ของมาตรา 22B ของพระราชบัญญัติการตีความกฎหมายปี 1901 ว่าเป็นความสัมพันธ์ประเภทหนึ่งที่กำหนดไว้สำหรับวัตถุประสงค์ของมาตรานั้น และ (b) บุคคลอื่นที่แม้ว่าจะไม่ได้สมรสกับบุคคลนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อาศัยอยู่กับแต่ละคนบนพื้นฐานครอบครัวที่แท้จริงในความสัมพันธ์แบบค