การจัดการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา
แผนผังองค์กรสำหรับหน่วยยามฝั่งของสหรัฐอเมริกาแสดงลำดับชั้นของบทบาทการจัดการในองค์กรนั้น

การจัดการ (หรือการจัดการ ) คือการบริหารงานขององค์กรไม่ว่าจะเป็นธุรกิจองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหรือหน่วยงานของรัฐ เป็นศาสตร์และศิลป์ในการจัดการทรัพยากรของธุรกิจ

การจัดการรวมถึงกิจกรรมในการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรและการประสานงานความพยายามของพนักงาน (หรือของอาสาสมัคร) ในการบรรลุวัตถุประสงค์โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เช่นการเงินธรรมชาติเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ "ดำเนินธุรกิจ" [1]และ "เปลี่ยนธุรกิจ" เป็น 2 แนวคิดที่ใช้ในการบริหารเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างการส่งมอบสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่องและการปรับตัวของสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป - ดูแนวโน้ม. คำว่า "การจัดการ" อาจหมายถึงบุคคลที่จัดการองค์กรผู้จัดการ

บางคนเรียนการจัดการที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการ ได้แก่ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ (B.Com.), ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (BBA.), บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA.), ปริญญาโทสาขาการจัดการ (MSM หรือ MIM) และสำหรับภาครัฐปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ (MPA) บุคคลที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการหรือผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยด้านการจัดการ หรืออาจารย์สามารถสำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการ (DM) ดุษฎีบัณฑิตบริหารธุรกิจ (DBA) หรือปริญญาเอก ในการบริหารธุรกิจหรือการจัดการ ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา มีการเคลื่อนไหวเพื่อการจัดการ ตามหลักฐาน [2]

องค์กรขนาดใหญ่มักมีระดับผู้จัดการ สามระดับ [3] ใน โครงสร้างพีระมิด:

 • ผู้จัดการอาวุโสเช่น สมาชิกของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) หรือประธานขององค์กรจะกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรและตัดสินใจว่าองค์กรโดยรวมจะดำเนินการอย่างไร โดยทั่วไปแล้ว ผู้จัดการอาวุโสคือมืออาชีพระดับผู้บริหาร ซึ่งจะให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารระดับกลาง และรายงานโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อพวกเขา
 • ผู้จัดการระดับกลางเช่น ผู้จัดการสาขา ผู้จัดการระดับภูมิภาค ผู้จัดการแผนก และผู้จัดการส่วน ซึ่งให้ทิศทางแก่ผู้จัดการแถวหน้า พวกเขาสื่อสารเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารระดับสูงให้กับผู้จัดการระดับแนวหน้า
 • ผู้จัดการสายงานเช่นผู้บังคับบัญชา และหัวหน้า ทีมในแนวหน้าดูแลงานของพนักงานประจำ (หรืออาสาสมัครในองค์กรอาสาสมัครบางแห่ง) และกำหนดทิศทางในการทำงาน ผู้จัดการสายงานมักจะทำหน้าที่จัดการแบบเดิมๆ พวกเขามักจะถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของกำลังคนและไม่ใช่ส่วนที่เหมาะสมในการบริหารองค์กร

ในองค์กรขนาดเล็ก ผู้จัดการอาจมีขอบเขตที่กว้างกว่ามาก และอาจดำเนินการหลายบทบาทหรือแม้แต่บทบาททั้งหมดที่สังเกตได้ทั่วไปในองค์กรขนาดใหญ่

นักสังคมศาสตร์ศึกษาการจัดการเป็นวินัยทางวิชาการการสำรวจพื้นที่ต่างๆ เช่นการจัดระเบียบทางสังคมการปรับตัวของ องค์กร และความเป็นผู้นำใน องค์กร [4]

นิรุกติศาสตร์

กริยาภาษาอังกฤษ "manage" มีรากฐานมาจาก กริยา ภาษาฝรั่งเศส 'mesnager' ในศตวรรษที่สิบห้า ซึ่งมักเรียกกันใน ภาษาสำหรับ ขี่ม้า "เพื่อถือบังเหียนของม้า" [5]คำว่าmaneggiareในภาษาอิตาลี (เพื่อจัดการ โดยเฉพาะเครื่องมือหรือม้า) ก็เป็นไปได้เช่นกัน ในภาษาสเปนmanejarยังหมายถึงการปกครองม้า [6]คำสามคำนี้มาจาก คำ ภาษาละติน สอง คำคือmanus (มือ) และagere (การกระทำ)

คำภาษาฝรั่งเศสสำหรับการดูแลทำความสะอาด , ménagerieมาจาก คำว่า ménager ("เพื่อให้บ้าน" เปรียบเทียบménageสำหรับ "ครัวเรือน") ยังหมายความรวมถึงการดูแลสัตว์เลี้ยงด้วย Ménagerieเป็นคำแปลภาษาฝรั่งเศสของ หนังสือ Oeconomicusที่มีชื่อเสียง ของ Xenophon [7] ( ภาษากรีก : Οἰκονομικός ) ในเรื่องครัวเรือนและการเลี้ยงสัตว์ คำภาษาฝรั่งเศสmesnagement (หรือménagement ) มีอิทธิพลต่อการพัฒนาความหมายของการ จัดการคำภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 17 และ 18 [8]

คำจำกัดความ

มุมมองเกี่ยวกับคำจำกัดความและขอบเขตของการจัดการรวมถึง:

 • Henri Fayol (1841–1925) กล่าวว่า "การจัดการคือการพยากรณ์และการวางแผน การจัดระเบียบ การสั่งการ การประสานงานและการควบคุม" [9]
 • Fredmund Malik (1944–) นิยามการจัดการว่าเป็น "การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรให้เป็นยูทิลิตี้" [10]
 • รวมการจัดการ[ โดยใคร? ]เป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิต – ควบคู่ไปกับเครื่องจักร วัสดุ และเงิน
 • Ghislain Deslandesนิยามการจัดการว่าเป็น "พลังที่อ่อนแอ ภายใต้แรงกดดันในการบรรลุผล และมีพลังสามประการของข้อจำกัด การเลียนแบบ และจินตนาการ ปฏิบัติการในระดับอัตนัย ระหว่างบุคคล สถาบัน และสิ่งแวดล้อม" (11)
 • Peter Drucker (1909–2005) มองเห็นงานพื้นฐานของการจัดการเป็นสองเท่า: การตลาดและนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมยังเชื่อมโยงกับการตลาดด้วย (นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เป็นปัญหาการตลาดเชิงกลยุทธ์ส่วนกลาง) [ ต้องการการอ้างอิง ] Drucker ระบุการตลาดว่าเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จของธุรกิจ แต่โดยทั่วไปแล้วการจัดการและการตลาดจะเข้าใจ[ โดยใคร? ]เป็นสองสาขาที่แตกต่างกันของความรู้การบริหารธุรกิจ

ขอบเขตทางทฤษฎี

การจัดการเกี่ยวข้องกับการระบุภารกิจวัตถุประสงค์ ขั้นตอน กฎเกณฑ์ และการจัดการ[12]ของทุนมนุษย์ขององค์กรเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร [13]นักวิชาการได้มุ่งเน้นไปที่การจัดการของแต่ละบุคคล[14]องค์กร[15]และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร นี่แสดงถึงการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อมขององค์กร (ตรงข้ามกับกลไกทางกายภาพหรือทางกล) หมายถึงแรงจูงใจ ของมนุษย์ และบ่งบอกถึงความก้าวหน้าที่ประสบความสำเร็จหรือผลลัพธ์ของระบบ [ ต้องการการอ้างอิง ]ด้วยเหตุนี้ การจัดการจึงไม่ใช่การบิดเบือนกลไก (เครื่องจักรหรือโปรแกรมอัตโนมัติ) ไม่ใช่การต้อนสัตว์ และสามารถเกิดขึ้นได้ตามกฎหมายหรือในองค์กรหรือสภาพแวดล้อมที่ผิดกฎหมาย จากมุมมองของปัจเจกบุคคล การจัดการไม่จำเป็นต้องถูกมองจากมุมมองขององค์กรเพียงฝ่ายเดียว เพราะการจัดการเป็นหน้าที่[ เชิงปริมาณ ] ที่จำเป็น ในการปรับปรุงชีวิตและความสัมพันธ์ของคนๆ หนึ่ง [ ต้องการการอ้างอิง ] การจัดการจึงเป็นไปทุก ที่ [ ต้องการการอ้างอิง ]และมีการใช้งานที่หลากหลายขึ้น [ ต้องการคำชี้แจง ]การสื่อสารและความพยายามในเชิงบวกเป็นสองประเด็นหลักของการสื่อสารผ่านองค์กรหรือผ่านการแสวงหาอย่างอิสระ [ อ้างอิงจำเป็น ]แผนงานการวัดผลเครื่องมือทางจิตวิทยาที่สร้างแรงบันดาลใจ เป้าหมาย และมาตรการทางเศรษฐกิจ (กำไร ฯลฯ) อาจเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับการจัดการหรือไม่ก็ได้ ในตอนแรก ฝ่ายหนึ่งมองว่าการจัดการตามหน้าที่ เช่น การวัดปริมาณ การปรับแผนและการบรรลุเป้าหมาย[ ต้องการการอ้างอิง ]แต่สิ่งนี้ใช้ได้แม้ในสถานการณ์ที่การวางแผนไม่เกิดขึ้น จากมุมมองนี้Henri Fayol (1841–1925) [16] [ หน้าที่จำเป็น ]ถือว่าการจัดการประกอบด้วยห้าหน้าที่ :

 1. การวางแผน (พยากรณ์)
 2. การจัด
 3. ผู้บังคับบัญชา
 4. ประสานงาน
 5. การควบคุม

ในอีกแง่หนึ่งMary Parker Follett (1868–1933) ถูกกล่าวหาว่าให้นิยามการจัดการว่าเป็น "ศิลปะในการทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จด้วยคน" [17]เธออธิบายว่าการจัดการเป็นปรัชญา [18] [ ต้องการใบเสนอราคาเพื่อยืนยัน ]

นักวิจารณ์[ ซึ่ง? ]อย่างไรก็ตาม พบว่าคำจำกัดความนี้มีประโยชน์แต่แคบเกินไป วลี "การจัดการคือสิ่งที่ผู้จัดการทำ" เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง[19]บ่งบอกถึงความยากลำบากในการกำหนดการจัดการโดยไม่หมุนเวียนลักษณะของคำจำกัดความที่เปลี่ยนแปลงไป[ ต้องการการอ้างอิง ]และการเชื่อมโยงของแนวปฏิบัติในการจัดการกับการดำรงอยู่ของกลุ่มผู้บริหารหรือของชั้นเรียน .

นิสัยทางความคิดอย่างหนึ่งที่ถือว่าการจัดการเทียบเท่ากับ " การบริหารธุรกิจ " ดังนั้นจึงไม่รวมถึงการจัดการในสถานที่นอกการค้าเช่น ในองค์กรการกุศลและในภาครัฐ ในวงกว้างกว่านี้ ทุกองค์กรต้อง "จัดการ" งาน บุคลากร กระบวนการ เทคโนโลยี ฯลฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด [ ต้องการการอ้างอิง ]อย่างไรก็ตาม หลายคนอ้างถึงหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่สอนการจัดการว่า " โรงเรียนธุรกิจ " สถาบันดังกล่าวบางแห่ง (เช่นHarvard Business School ) ใช้ชื่อนั้น ในขณะที่สถาบันอื่นๆ (เช่นYale School of Management ) ใช้คำว่า "การจัดการ" ที่กว้างกว่า

ผู้พูดภาษาอังกฤษอาจใช้คำว่า "การจัดการ" หรือ "การจัดการ" เป็นคำรวมที่อธิบายผู้จัดการขององค์กรเช่นบริษัท [20] ในอดีต การใช้คำนี้มักจะตรงกันข้ามกับคำว่า"แรงงาน"ซึ่งหมายถึงผู้ที่ได้รับการจัดการ (21)

แต่ในยุคปัจจุบัน[ เมื่อไหร่? ]แนวคิดของการจัดการถูกระบุ[ โดยใคร? ]ในบริเวณกว้าง[ อะไร ? ]และพรมแดนถูกผลักดัน[ โดยใคร? ]ให้กว้างขึ้น [ ต้องการการอ้างอิง ]นอกเหนือจากองค์กรที่ทำกำไรแล้ว แม้แต่องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ก็ ใช้แนวคิดการจัดการ แนวคิดและการใช้งานไม่ถูกจำกัด[ โดยใคร? ] . การจัดการโดยรวมเป็นกระบวนการของการวางแผน การจัด การกำกับ การเป็นผู้นำและการควบคุม [22]

ระดับ

องค์กรส่วนใหญ่มีระดับการจัดการสามระดับ: ผู้จัดการระดับแรก ระดับกลาง และระดับบนสุด ผู้จัดการบรรทัดแรกคือระดับต่ำสุดของการจัดการและจัดการงานของบุคคลที่ไม่ใช่ผู้บริหารซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตหรือการสร้างผลิตภัณฑ์ขององค์กร ผู้จัดการบรรทัดแรกมักเรียกว่าผู้บังคับบัญชา แต่อาจเรียกว่าผู้จัดการสายงาน ผู้จัดการสำนักงาน หรือแม้แต่หัวหน้าคนงาน ผู้จัดการระดับกลางประกอบด้วยการจัดการทุกระดับระหว่างระดับบรรทัดแรกและระดับบนสุดขององค์กร ผู้จัดการเหล่านี้จัดการงานของผู้จัดการสายงานและอาจมีตำแหน่ง เช่น หัวหน้าแผนก หัวหน้าโครงการ ผู้จัดการโรงงาน หรือผู้จัดการแผนก ผู้จัดการระดับสูงมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจทั่วทั้งองค์กร และกำหนดแผนและเป้าหมายที่ส่งผลต่อทั้งองค์กร

ผู้จัดการเหล่านี้จัดอยู่ในลำดับชั้นของอำนาจหน้าที่ และปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ในหลายองค์กร จำนวนผู้จัดการในทุกระดับจะคล้ายกับปิรามิด แต่ละระดับมีการอธิบายไว้ด้านล่างในข้อกำหนดของความรับผิดชอบที่แตกต่างกันและตำแหน่งงานที่น่าจะเป็นไปได้ [23]

ผู้บริหาร ระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูงหรือระดับสูงเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ (รวมถึง กรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารและกรรมการอิสระ)ประธาน รองประธานซีอีโอและสมาชิกคนอื่นๆ ของผู้บริหารระดับ C องค์กรต่างๆ มีสมาชิกหลายคนในชุด C ซึ่งอาจรวมถึงChief Financial Officer , Chief Technology Officerและอื่นๆ พวกเขามีหน้าที่ควบคุมและดูแลการดำเนินงานของทั้งองค์กร พวกเขาตั้ง " เสียงที่ด้านบน " และพัฒนาแผนกลยุทธ์, นโยบายของบริษัท และการตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางโดยรวมขององค์กร นอกจากนี้ ผู้จัดการระดับบนสุดมีบทบาทสำคัญในการระดมทรัพยากรภายนอก ผู้จัดการอาวุโสมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานสาธารณะที่ดูแลบริษัทและองค์กรที่คล้ายคลึงกัน สมาชิกผู้บริหารระดับสูงบางคนอาจทำหน้าที่เป็นบุคคลสาธารณะขององค์กร และพวกเขาอาจกล่าวสุนทรพจน์เพื่อแนะนำกลยุทธ์ใหม่หรือปรากฏในการตลาด

คณะกรรมการมักจะประกอบด้วยผู้ที่ไม่ใช่ผู้บริหารซึ่งเป็นหนี้ความไว้วางใจต่อผู้ถือหุ้น และไม่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในกิจกรรมประจำวันขององค์กร แม้ว่าจะแตกต่างกันไปตามประเภท (เช่น ภาครัฐและเอกชน) , ขนาดและวัฒนธรรมองค์กร. กรรมการเหล่านี้มีความรับผิดตามหลักวิชาสำหรับการละเมิดหน้าที่และโดยทั่วไปแล้วเป็นผู้ประกันตนภายใต้ การประกันภัยความรับผิด ของกรรมการและเจ้าหน้าที่ กรรมการที่ ติดอันดับ Fortune 500คาดว่าจะใช้เวลา 4.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในหน้าที่คณะกรรมการ และค่าตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 212,512 ดอลลาร์ในปี 2553 คณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร ตัดสินใจครั้งสำคัญ เช่น การเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่[24]และว่าจ้าง ประเมิน และไล่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการระดับ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO) โดยทั่วไปแล้ว CEO จะจ้างตำแหน่งอื่น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการว่าจ้างตำแหน่งอื่นๆ เช่นChief Financial Officer (CFO) เพิ่มขึ้น [25]ในปี 2556 การสำรวจซีอีโอและกรรมการบริษัทภาครัฐและเอกชนมากกว่า 160 คน พบว่าจุดอ่อนอันดับต้น ๆ ของซีอีโอคือ " ทักษะการ ให้คำปรึกษา " และ "การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ" และ 10% ของบริษัทไม่เคยประเมินซีอีโอ [26]คณะกรรมการอาจมีพนักงานบางคน (เช่นผู้ตรวจสอบภายใน ) รายงานต่อพวกเขาหรือจ้างผู้รับเหมาอิสระโดยตรง ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการ (ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ ) มักจะเลือก ผู้ตรวจ สอบ บัญชี

ทักษะที่เป็นประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูงจะแตกต่างกันไปตามประเภทขององค์กร แต่โดยทั่วไปจะรวมถึง[27]ความเข้าใจอย่างกว้างๆ เกี่ยวกับการแข่งขัน เศรษฐกิจโลก และการเมือง นอกจากนี้ CEO ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการและกำหนด (ภายในกรอบของคณะกรรมการ) นโยบายในวงกว้างขององค์กร ฝ่ายบริหารจัดการรายละเอียดประจำวันให้สำเร็จ ได้แก่ คำแนะนำในการจัดทำงบประมาณแผนก ขั้นตอน ตารางเวลา การแต่งตั้งผู้บริหารระดับกลาง เช่น ผู้จัดการแผนก การประสานงานของหน่วยงาน สื่อมวลชนและสัมพันธ์ภาครัฐ และการสื่อสารของ ผู้ถือหุ้น

ผู้บริหารระดับกลาง

ประกอบด้วยผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการสาขา และผู้จัดการแผนก พวกเขามีความรับผิดชอบต่อผู้บริหารระดับสูงสำหรับหน้าที่ของแผนกของตน พวกเขาอุทิศเวลาให้กับหน้าที่ขององค์กรและทิศทางมากขึ้น บทบาทของพวกเขาสามารถเน้นเป็นการดำเนินการตามแผนองค์กรตามนโยบายของบริษัทและวัตถุประสงค์ของผู้บริหารระดับสูง พวกเขากำหนดและอภิปรายข้อมูลและนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงถึงผู้บริหารระดับล่าง และที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาสร้างแรงบันดาลใจและให้คำแนะนำแก่ผู้จัดการระดับล่าง ไปสู่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

ผู้บริหารระดับกลางคือการจัดการระดับกลางขององค์กรที่จัดประเภทไว้ โดยรองจากผู้บริหารระดับสูงแต่อยู่เหนือระดับที่ลึกที่สุดของสมาชิกในการปฏิบัติงาน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการอาจมีความคิดที่ดีจากผู้บริหารระดับกลางหรืออาจจัดอยู่ในประเภทการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร ซึ่งต้องรับผิดตามนโยบายขององค์กรเฉพาะ ประสิทธิภาพของระดับกลางมีความสำคัญในทุกองค์กร เนื่องจากเป็นสะพานเชื่อมช่องว่างระหว่างพนักงานระดับบนสุดและระดับล่างสุด

หน้าที่ของพวกเขารวมถึง:

 • ออกแบบและใช้งานระบบงานและระบบสารสนเทศแบบกลุ่มและระหว่างกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำหนดและตรวจสอบตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพระดับกลุ่ม
 • วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาภายในและระหว่างกลุ่มงาน
 • ออกแบบและใช้ระบบการให้รางวัลที่สนับสนุนพฤติกรรมการทำงานร่วมกัน พวกเขายังตัดสินใจและแบ่งปันความคิดกับผู้จัดการระดับสูง

การจัดการสาย

ผู้จัดการสายงานรวมถึงหัวหน้างาน, หัวหน้าส่วน หัวหน้างาน และหัวหน้าทีม พวกเขามุ่งเน้นไปที่การควบคุมและกำกับดูแลพนักงานประจำ พวกเขามักจะรับผิดชอบในการมอบหมายงานของพนักงาน แนะนำและดูแลพนักงานในกิจกรรมประจำวัน รับรองคุณภาพและปริมาณของการผลิตและ/หรือบริการ ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่พนักงานเกี่ยวกับงานของพวกเขา และส่งต่อข้อกังวลของพนักงานที่พวกเขา ไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับผู้จัดการระดับกลางหรือผู้ดูแลระบบอื่นได้ ผู้จัดการระดับแรกหรือ "แนวหน้า" ยังทำหน้าที่เป็นแบบอย่างให้กับพนักงานของตน ในงานบางประเภท ผู้จัดการส่วนหน้าอาจทำงานบางอย่างเดียวกันกับที่พนักงานทำ อย่างน้อยก็ในบางครั้ง ตัวอย่างเช่น ในร้านอาหารบางแห่ง ผู้จัดการแถวหน้าจะให้บริการลูกค้าในช่วงเวลาที่ยุ่งมากของวันด้วย โดยทั่วไปแล้ว

ผู้จัดการส่วนหน้ามักจะจัดเตรียม:

 • การฝึกอบรมพนักงานใหม่
 • การกำกับดูแลขั้นพื้นฐาน
 • แรงจูงใจ
 • ข้อเสนอแนะและคำแนะนำด้านประสิทธิภาพ

ผู้จัดการระดับแนวหน้าบางคนอาจจัดให้มีการวางแผนอาชีพสำหรับพนักงานที่มีเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งในองค์กร

การอบรม

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วโลกเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรด้านการจัดการ โดยทั่วไปภายในวิทยาลัยธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ หรือคณะการจัดการ แต่ยังอยู่ในแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ในยุค 2010 มีการเพิ่มขึ้นของการศึกษาการจัดการออนไลน์และการฝึกอบรมในรูปแบบของเทคโนโลยีการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ (หรือที่เรียกว่าอีเลิร์นนิง) การศึกษาออนไลน์ได้เพิ่มการเข้าถึงการฝึกอบรมด้านการจัดการให้กับผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ใกล้วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่ไม่มีเงินสามารถเดินทางไปยังเมืองที่มีการฝึกอบรมดังกล่าวได้

ความต้องการ

ในขณะที่บางอาชีพต้องการวุฒิการศึกษาเพื่อที่จะทำงานในวิชาชีพนั้น (เช่น นิติศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจำเป็นต้องมีวุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์แพทยศาสตร์และปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ตามลำดับ ) ตำแหน่งการจัดการและการบริหารไม่จำเป็นต้องมี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ผู้บริหารระดับสูงที่มีชื่อเสียงบางคนในสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่ได้รับปริญญา ได้แก่Steve Jobs , Bill GatesและMark Zuckerberg อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการและผู้บริหารจำนวนมากได้ผ่านการฝึกอบรมด้านธุรกิจหรือการจัดการบางประเภท เช่นปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์หรือปริญญาโทบริหารธุรกิจระดับ. องค์กรสำคัญบางแห่ง รวมทั้งบริษัท องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และรัฐบาล กำหนดให้ผู้สมัครในตำแหน่งผู้บริหารหรือผู้บริหารต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขั้นต่ำ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหรือการจัดการ หรือในกรณีของงานธุรกิจ ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์หรือ องศาที่คล้ายกัน

ป.ตรี

ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรธุรกิจทั่วไป ได้แก่ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (BBA) และปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ (B.Com.) โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยโปรแกรมสี่ปีที่ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพรวมของบทบาทของผู้จัดการในการวางแผนและการกำกับดูแลภายในองค์กร หัวข้อหลักสูตรรวมถึงการบัญชี การจัดการการเงิน สถิติ การตลาด กลยุทธ์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีอื่นๆ อีกหลายหลักสูตรที่รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ เช่นศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือการจัดการ และปริญญาตรีสาขารัฐประศาสนศาสตร์ (BPA) ซึ่งเป็นปริญญาที่ออกแบบมาสำหรับบุคคลที่ต้องการทำงานเป็นข้าราชการในราชการ . วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลายแห่งเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรและอนุปริญญาด้านการบริหารธุรกิจหรือการจัดการ ซึ่งโดยทั่วไปต้องใช้เวลาศึกษาเต็มเวลาหนึ่งถึงสองปี

โปรดทราบว่าในการจัดการด้านเทคโนโลยี มักต้องการวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา STEM

บัณฑิต

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่งสู่อาชีพในฐานะผู้จัดการหรือผู้บริหารอาจเลือกเชี่ยวชาญในสาขาย่อยที่สำคัญของการจัดการหรือบริหารธุรกิจ เช่นการประกอบการทรัพยากรบุคคลธุรกิจระหว่างประเทศพฤติกรรมองค์กรทฤษฎีองค์กรการ จัดการ เชิงกลยุทธ์ [ 28] การ บัญชีการเงินองค์กรความบันเทิง การจัดการระดับโลก การจัดการด้านสุขภาพ การจัดการการลงทุนความยั่งยืนและ อสังหาริมทรัพย์

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) เป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับความนิยมสูงสุดในระดับปริญญาโท และสามารถหาได้จากมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา หลักสูตร MBA ให้การศึกษาเพิ่มเติมในด้านการจัดการและการเป็นผู้นำสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทด้านธุรกิจและการจัดการอื่น ๆ ได้แก่ปริญญาโทสาขาการจัดการ (MM) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ในการบริหารธุรกิจหรือการจัดการ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนักศึกษาที่ตั้งใจจะเป็นนักวิจัยหรืออาจารย์

นอกจากนี้ยังมีปริญญาโทเฉพาะทางในการบริหารสำหรับบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อประกอบอาชีพนอกธุรกิจ เช่นปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ (MPA) (เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ในมหาวิทยาลัยบางแห่ง) สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเป็นผู้จัดการ หรือผู้บริหารงานบริการสาธารณะ และ บริหารศาสตรมหาบัณฑิตสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเป็นผู้จัดการหรือผู้บริหารด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาล

ปริญญาเอกด้านการจัดการเป็นปริญญา ปลายทางที่ก้าวหน้าที่สุดในด้านธุรกิจและการจัดการ บุคคลส่วนใหญ่ที่ได้รับปริญญาเอกด้านการจัดการเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการวิจัย การวิเคราะห์ทางสถิติ และการเขียนรายงานทางวิชาการที่พวกเขาต้องการเพื่อแสวงหาอาชีพในฐานะนักวิจัย ที่ปรึกษาอาวุโส และ/หรืออาจารย์ในการบริหารธุรกิจหรือการจัดการ ปริญญาเอกด้านการจัดการมีสามประเภทหลัก: ดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการ (DM), ดุษฎีบัณฑิตบริหารธุรกิจ (DBA) และดุษฎีบัณฑิตสาขาปรัชญา ( Ph.D.หรือ DPhil) ในการบริหารธุรกิจหรือการจัดการ ในปี 2010 ปริญญาเอกด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมากมาย

แนวปฏิบัติที่ดี

ในขณะที่แนวโน้มการจัดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว แต่แนวโน้มการจัดการในระยะยาวถูกกำหนดโดยตลาดที่มีความหลากหลายและอุตสาหกรรมการบริการที่เพิ่มขึ้น ขณะนี้ผู้จัดการกำลังได้รับการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคที่มากขึ้นสำหรับชนกลุ่มน้อยและสตรีในที่ทำงาน โดยนำเสนอความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นในเวลาทำงาน การฝึกอบรมที่ดีขึ้น และตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่เป็นนวัตกรรม (และมักจะเฉพาะอุตสาหกรรม) ผู้จัดการที่กำหนดไว้สำหรับภาคบริการกำลังได้รับการฝึกอบรมให้ใช้เทคนิคการวัดผลที่ไม่เหมือนใคร การสนับสนุนพนักงานที่ดีขึ้น และรูปแบบความเป็นผู้นำที่มีเสน่ห์ดึงดูดยิ่งขึ้น [29]ฝ่ายทรัพยากรบุคคลพบว่าตนเองทำงานร่วมกับผู้บริหารมากขึ้นในความสามารถในการฝึกอบรมเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลการจัดการเกี่ยวกับความสำเร็จ (หรือความล้มเหลว) ของการดำเนินการด้านการจัดการกับพนักงาน [30]

การจัดการตามหลักฐาน

การจัดการตามหลักฐานเป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อใช้หลักฐานที่เป็นปัจจุบันและดีที่สุดในการจัดการและการตัดสินใจ มันเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวที่ใหญ่ขึ้นไปสู่ การปฏิบัติ ตามหลักฐาน การจัดการตามหลักฐานประกอบการตัดสินใจด้านการจัดการและแนวปฏิบัติขององค์กรที่ได้รับแจ้งจากหลักฐานที่ดีที่สุดที่มีอยู่ [31]เช่นเดียวกับการปฏิบัติตามหลักฐานอื่น ๆ สิ่งนี้อยู่บนพื้นฐานของหลักการสามประการของ: 1) ตีพิมพ์หลักฐานการวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบโดยเพื่อน (บ่อยครั้งในวารสารการจัดการหรือสังคมศาสตร์) ที่พิสูจน์ว่าการปฏิบัติด้านการจัดการเฉพาะนั้นได้ผลหรือไม่และเพราะเหตุใด 2) การใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์จากการปฏิบัติการจัดการตามบริบท เพื่อทำความเข้าใจองค์กรและพลวัตระหว่างบุคคลในสถานการณ์ และกำหนดความเสี่ยงและประโยชน์ของการดำเนินการที่มีอยู่ และ 3) ความชอบและคุณค่าของผู้ได้รับผลกระทบ [32] [33]

ประวัติ

บางคนมองว่าการจัดการเป็นแนวความคิดแบบสมัยใหม่ตอนปลาย (ในแง่ของความทันสมัย ตอนปลาย ) [34]ในเงื่อนไขเหล่านั้น มันไม่สามารถมีประวัติศาสตร์ก่อนสมัยใหม่ได้ - มีเพียงลางสังหรณ์ (เช่นสจ๊วต ) อย่างไรก็ตาม คนอื่นๆ ค้นพบความคิดที่คล้ายการจัดการในหมู่ พ่อค้า สุเมเรียน โบราณ และผู้สร้างปิรามิดแห่งอียิปต์โบราณ เจ้าของทาสตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาประสบปัญหาในการหาประโยชน์/จูงใจพนักงานที่พึ่งพาอาศัยกัน แต่บางครั้งก็ไม่กระตือรือร้นหรือดื้อรั้น แต่วิสาหกิจ ก่อนยุคอุตสาหกรรมจำนวนมาก ที่ มีขนาดเล็ก ไม่รู้สึกถูกบังคับให้ต้องเผชิญปัญหาการจัดการอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตามนวัตกรรมต่างๆ เช่น การแพร่กระจายของตัวเลขอารบิก(ศตวรรษที่ 5 ถึง 15) และการจัดระบบบัญชีสองรายการ (1494) ได้จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับการประเมินการจัดการ การวางแผนและการควบคุม

 • องค์กรจะมีเสถียรภาพมากขึ้นหากสมาชิกมีสิทธิ์แสดงความแตกต่างและแก้ไขข้อขัดแย้งภายในองค์กร
 • ในขณะที่คนๆ หนึ่งสามารถเริ่มก่อตั้งองค์กรได้ "องค์กรจะคงอยู่ต่อไปเมื่อถูกทิ้งไว้ให้อยู่ในความดูแลของหลายๆ คนและเมื่อหลายคนปรารถนาที่จะรักษาไว้"
 • ผู้จัดการที่อ่อนแอสามารถติดตามผู้จัดการที่เข้มแข็ง แต่ไม่ใช่ผู้จัดการที่อ่อนแออีกคน และรักษาอำนาจไว้
 • ผู้จัดการที่ต้องการเปลี่ยนองค์กรที่จัดตั้งขึ้น "ควรรักษาเงาของประเพณีโบราณไว้อย่างน้อย"

ด้วยสถานที่ทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18 และ 19 ทฤษฎีและการปฏิบัติ ทางการทหารมีส่วนสนับสนุนแนวทางในการจัดการโรงงาน ที่เพิ่งได้รับความนิยม ใหม่ [35]

เนื่องจากขนาดของการดำเนินการเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่และการขาดการเก็บบันทึกและการบันทึกแบบใช้เครื่องจักรก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม จึงสมเหตุสมผลสำหรับเจ้าขององค์กรส่วนใหญ่ในสมัยนั้นที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการด้วยตนเอง แต่ด้วยขนาดและความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นขององค์กร ความแตกต่างระหว่างเจ้าของ (บุคคล ราชวงศ์อุตสาหกรรม หรือกลุ่มผู้ถือหุ้น ) และผู้จัดการประจำวัน (ผู้เชี่ยวชาญอิสระในการวางแผนและควบคุม) จึงค่อยๆ กลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้น

การเขียนตอนต้น

สาขาการจัดการมีต้นกำเนิดในจีนโบราณ[36]รวมถึงอาจเป็น รัฐ ราชการ ที่รวมศูนย์อย่างสูงเป็นแห่งแรก และตัวอย่างแรกสุด (ในศตวรรษที่สองก่อนคริสต์ศักราช) ของการบริหารโดยอาศัยคุณงามความดีผ่านการทดสอบ [37]นักทฤษฎีบางคนได้อ้างถึงตำราทหารโบราณว่าเป็นบทเรียนสำหรับผู้จัดการพลเรือน ตัวอย่างเช่น นายพลชาวจีนซุนวูในงานศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์ศักราชThe Art of Warแนะนำให้[ ต้องการการอ้างอิง ] (เมื่อมีการใช้ถ้อยคำใหม่ในภาษาสมัยใหม่) ให้ตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของทั้งองค์กรของผู้จัดการและของศัตรู[38] [ ต้องการใบเสนอราคาเพื่อตรวจสอบ ]งานเขียนของ Shen Buhaiนักกฎหมายชาวจีน ผู้มีอิทธิพล อาจได้รับการพิจารณา [ โดยใคร? ]เพื่อรวบรวมตัวอย่างก่อนสมัยใหม่ที่หายากของทฤษฎีนามธรรมของการบริหาร [39] [40]ปราชญ์ชาวอเมริกัน Herrlee G. Creelและนักวิชาการอื่น ๆ พบว่าอิทธิพลของการบริหารของจีนในยุโรปในศตวรรษที่ 12 [41] [42] [43] [44] โธมัส เทย์เลอร์ เมโดวส์ กงสุลอังกฤษในกวางโจวโต้เถียงใน Desultory Notes on the Government and People of China(1847) ว่า "ระยะเวลาอันยาวนานของจักรวรรดิจีนเป็นเพียงเพราะรัฐบาลที่ดีซึ่งประกอบด้วยความก้าวหน้าของผู้ที่มีพรสวรรค์และความดีเท่านั้น" และอังกฤษต้องปฏิรูประบบราชการด้วยการทำให้สถาบันมีคุณธรรม [45] โดยได้รับอิทธิพลจากการ สอบราชสำนักจีนโบราณ รายงาน ของNorthcote–Trevelyan ปี 1854 ได้แนะนำว่าการรับสมัครควรอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมที่พิจารณาจากการสอบแข่งขัน ผู้สมัครควรมีการศึกษาทั่วไปที่เข้มแข็งเพื่อให้สามารถย้ายระหว่างแผนกได้ และควรได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ผ่านความสำเร็จมากกว่า "ความชอบ อุปถัมภ์ หรือการซื้อ" [46] [45]สิ่งนี้นำไปสู่การดำเนินการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะข้าราชการพลเรือนที่เป็นระบบและมีคุณธรรม [47]เช่นเดียวกับอังกฤษ การพัฒนาระบบราชการของฝรั่งเศสได้รับอิทธิพลจากระบบจีน วอลแตร์อ้างว่าชาวจีนมี "ศาสตร์แห่งคุณธรรมที่สมบูรณ์แบบ" และฟรองซัวส์ เควสเนย์สนับสนุนระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่จำลองแบบมาจากจีน [48] ​​การสอบรับราชการของฝรั่งเศสที่นำมาใช้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ก็มีพื้นฐานมาจากการศึกษาวัฒนธรรมทั่วไปเช่นกัน คุณลักษณะเหล่านี้เปรียบได้กับรุ่นจีนก่อนหน้านี้ [49]

อารยธรรมโบราณและยุคกลางหลายแห่งได้ผลิตหนังสือ " กระจกเงาสำหรับเจ้าชาย " ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำแก่พระมหากษัตริย์องค์ใหม่เกี่ยวกับวิธีการปกครอง เพลโตบรรยายถึงความเชี่ยวชาญพิเศษด้านงานใน 350 ปีก่อนคริสตกาล และอัลฟา ราบี ระบุคุณลักษณะความเป็นผู้นำหลายประการในปี ค.ศ. 900 [50] ตัวอย่างอื่น ๆ ได้แก่ อัฏฐา ชาสตรา ของอินเดียโดยชานาคยา (เขียนประมาณ 300 ปีก่อนคริสตกาล) และเจ้าชายโดยนักเขียนชาวอิตาลี Niccolò Machiavelli (ค.ศ. 1515) [51]

The Wealth of Nationsเขียนขึ้นในปี พ.ศ. 2319 โดยAdam Smithนักปรัชญาด้านศีลธรรมชาวสก็อต กล่าวถึงการจัดองค์กรที่มีประสิทธิภาพของงานผ่านการแบ่งงาน [51] สมิธอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการสามารถเพิ่มผลผลิตในการผลิตหมุดได้อย่างไร ในขณะที่บุคคลทั่วไปสามารถผลิตได้ 200 พินต่อวัน Smith ได้วิเคราะห์ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และด้วยผู้เชี่ยวชาญ 10 คน ทำให้สามารถผลิตได้ 48,000 พินต่อวัน [51] [ ต้องการใบเสนอราคาเพื่อยืนยัน ]

ศตวรรษที่ 19

นักเศรษฐศาสตร์คลาสสิก เช่นAdam Smith (1723–1790) และJohn Stuart Mill (1806–1873) ได้ให้พื้นฐานทางทฤษฎีในการจัดสรรทรัพยากรการผลิต (เศรษฐศาสตร์)และประเด็นด้านราคา ในเวลาเดียวกัน นักประดิษฐ์เช่นEli Whitney (1765–1825), James Watt (1736–1819) และMatthew Boulton (1728–1809) ได้พัฒนาองค์ประกอบของการผลิตทางเทคนิค เช่นมาตรฐาน , ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ , การบัญชีต้นทุน , การแลกเปลี่ยนกันได้ ของชิ้นส่วน และการวางแผนการทำงาน. หลายแง่มุมของการจัดการเหล่านี้มีอยู่ในภาคก่อนปี 1861 ที่ใช้ทาสของเศรษฐกิจสหรัฐฯ สิ่งแวดล้อมนั้นเห็นคน 4 ล้านคน ตามที่ประเพณีร่วมสมัยมี "จัดการ" ในการผลิตกึ่งมวลที่ สร้างผลกำไร [52] ก่อนที่แรงงานทาส ที่ใช้ค่าจ้างจะ บดบังความเป็นทาสของทรัพย์สิน

ผู้จัดการที่ได้รับเงินเดือนในฐานะกลุ่มที่สามารถระบุตัวตนได้เริ่มมีความโดดเด่นในปลายศตวรรษที่ 19 [53]เมื่อบรรษัทขนาดใหญ่เริ่มบดบังธุรกิจครอบครัวขนาดเล็ก ความต้องการตำแหน่งการบริหารงานบุคคลจึงมีความจำเป็นมากขึ้น [54]ธุรกิจเติบโตขึ้นเป็นองค์กรขนาดใหญ่ และความต้องการเสมียน คนทำบัญชี เลขานุการ และผู้จัดการเพิ่มขึ้น ความต้องการผู้จัดการที่ผ่านการฝึกอบรมทำให้ผู้บริหารวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยพิจารณาและดำเนินการตามแผนเพื่อสร้างโรงเรียนธุรกิจแห่งแรกในวิทยาเขตของตน

ศตวรรษที่ 20

ในช่วงเปลี่ยนผ่านของศตวรรษที่ 20 ความต้องการผู้จัดการที่มีทักษะและผ่านการฝึกอบรมเริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้น ความต้องการเกิดขึ้นเนื่องจากฝ่ายบุคคลเริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในปี ค.ศ. 1915 มีบริษัทผลิตน้อยกว่าหนึ่งในยี่สิบแห่งที่มีแผนกบุคลากรเฉพาะทาง พอถึงปี 1929 จำนวนนั้นก็เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่าหนึ่งในสาม [55]การจัดการศึกษาแบบเป็นทางการกลายเป็นมาตรฐานในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย [56]วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์จากความต้องการของบรรษัทโดยการจัดตั้งคณะวิชาธุรกิจและแผนกการจัดตำแหน่งองค์กร [57]การเปลี่ยนแปลงไปสู่การศึกษาทางธุรกิจอย่างเป็นทางการนี้เป็นการสร้างองค์กรชั้นนำในสหรัฐอเมริกา

ประมาณปี 1900 ผู้จัดการคนหนึ่งพบว่าผู้จัดการพยายามวางทฤษฎีของตนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างถี่ถ้วน (ดูทางวิทยาศาสตร์สำหรับข้อจำกัดที่รับรู้ของความเชื่อนี้) ตัวอย่าง ได้แก่Science of Management ของ Henry R. Towneในปี 1890, The Principles of Scientific Management ของ Frederick Winslow Taylor (1911), Psychology of Management (1914), [58 ] Frank and Lillian Gilbreth 's Applied การศึกษาการเคลื่อนไหว (1917) และ แผนภูมิของ Henry L. Gantt (1910) J. Duncan เขียนการจัดการวิทยาลัย ครั้งแรก หนังสือเรียนในปี พ.ศ. 2454 ในปี พ.ศ. 2455 โยอิ จิ อุเอโนะได้แนะนำTaylorismให้กับประเทศญี่ปุ่นและกลายเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการ คนแรก ของ " รูปแบบการจัดการของญี่ปุ่น " อิชิโร อูเอโนะ ลูกชายของเขาเป็นผู้บุกเบิกการประกันคุณภาพ ของ ญี่ปุ่น

ทฤษฎีการจัดการที่ครอบคลุมครั้งแรกเกิดขึ้นราวๆ ปี 1920 [ ต้องการ การอ้างอิง ] Harvard Business Schoolเสนอหลักสูตรปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (MBA) เป็นครั้งแรกในปี 1921 ผู้คนอย่างHenri Fayol (1841–1925) และAlexander Church (1866–1936) อธิบายไว้ ฝ่ายบริหารสาขาต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างกัน ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ผู้คนอย่าง Ordway Tead (1891–1973), Walter Scott (1869–1955) และ J. Mooney นำหลักจิตวิทยา มาประยุกต์ใช้กับ การจัดการ นักเขียนคนอื่นๆ เช่นElton Mayo (1880–1949), Mary Parker Follett (1868–1933)เชสเตอร์ บาร์นา ร์ด (2429-2504) แม็กซ์ เวเบอร์ (2407-2463) ผู้เห็นสิ่งที่เขาเรียกว่า "ผู้บริหาร" ในฐานะข้าราชการ[59] เรนซิส ลิเคิร์ต (พ.ศ. 2446-2524) และคริส อาร์ไจริส (เกิด พ.ศ. 2466) ได้เข้าใกล้ปรากฏการณ์ของ การจัดการจากมุมมอง ทางสังคมวิทยา

ทศวรรษที่ 1930 และ 1940 เห็นการพัฒนาของแนวโน้มการทำทหารในการบริหารในส่วนของยูเรเซีย – ทั้งNKVD (ในสหภาพโซเวียต) และSS (ในGreater Germanic Reich ) ตัวอย่างเช่นค่ายแรงงาน ที่มีการจัดการ ในฐานะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานทาส ดูแลโดยเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบ [60] [61] นิสัยทางทหารยังคงมีอยู่ในวงการจัดการบางวง [62]

Peter Drucker (1909–2005) เขียนหนังสือเล่มแรกสุดเกี่ยวกับการจัดการประยุกต์: Concept of the Corporation (ตีพิมพ์ในปี 1946) เป็นผลมาจากAlfred Sloan (ประธานของGeneral Motorsจนถึงปี 1956) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับองค์กร Drucker ยังคงเขียนหนังสือ 39 เล่ม หลายเล่มอยู่ในแนวเดียวกัน

H. Dodge, Ronald Fisher (1890–1962) และ Thornton C. Fry นำเทคนิคทางสถิติมาใช้ในการศึกษาการจัดการ ในช่วงทศวรรษที่ 1940 Patrick Blackettทำงานในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ของการวิจัยปฏิบัติการโดยเริ่มแรกสำหรับการปฏิบัติการทางทหาร การวิจัยด้านปฏิบัติการ บางครั้งเรียกว่า " วิทยาการจัดการ " (แต่แตกต่างจากการจัดการทางวิทยาศาสตร์ ของเทย์เลอร์ ) พยายามใช้ แนวทาง ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาการตัดสินใจ และสามารถประยุกต์ใช้กับปัญหาด้านการจัดการที่หลากหลายได้โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านโลจิสติกส์และการดำเนินงาน

พัฒนาการของศตวรรษที่ 20 ในภายหลังบางส่วน ได้แก่ทฤษฎีข้อจำกัด (เปิดตัวในปี 1984) การจัดการตามวัตถุประสงค์ (จัดระบบในปี 1954) วิศวกรรมศาสตร์ใหม่ (ต้นทศวรรษ 1990) Six Sigma (1986) การจัดการด้วยการเดินไปรอบๆ (ทศวรรษ 1970) โมเดลระบบที่ ทำงานได้ (1972) และทฤษฎีต่างๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่คล่องตัว (ที่เรียกกันว่าตั้งแต่ปี 2001) ตลอดจนทฤษฎีการจัดการกลุ่ม เช่นCog's Ladder (1972) และแนวคิดเรื่อง"ความเจริญรุ่งเรืองบน โกลาหล" [63] (1987)

เนื่องจากการยอมรับโดยทั่วไปของผู้จัดการในฐานะชนชั้นที่เข้มแข็งขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 20 และทำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านศิลปะ/วิทยาศาสตร์ของการจัดการได้รับรู้ถึงศักดิ์ศรีจำนวนหนึ่ง จึงเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้ระบบแนวคิดการจัดการที่แพร่หลายเพื่อขายของที่ตนขาย ในบริบทนี้แฟชั่นการจัดการ จำนวนมาก อาจเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาป๊อปมากกว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ของการจัดการ

การจัดการธุรกิจ[ เมื่อ? ]รวมถึงสาขาต่อไปนี้: [ ต้องการการอ้างอิง ]

 1. การจัดการทางการเงิน
 2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 3. การจัดการไซเบอร์เนติกส์
 4. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (รับผิดชอบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ )
 5. การจัดการการตลาด
 6. การจัดการการดำเนินงานและ การ จัดการการผลิต
 7. การจัดการเชิงกลยุทธ์

ศตวรรษที่ 21

ในศตวรรษที่ 21 ผู้สังเกตการณ์พบว่ายากขึ้นเรื่อยๆ ที่จะแบ่งการจัดการออกเป็นหมวดหมู่การทำงานในลักษณะนี้ กระบวนการมากขึ้นเรื่อย ๆ เกี่ยวข้องกับหลายประเภท คนเรามักจะคิดในแง่ของกระบวนการ งาน และวัตถุต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การจัดการ [ ต้องการการอ้างอิง ]

สาขาวิชาทฤษฎีการจัดการยังมีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรไม่แสวงหากำไรและรัฐบาล เช่นการบริหารรัฐกิจการจัดการสาธารณะและการจัดการด้านการศึกษา นอกจากนี้ โปรแกรมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับ องค์กร ภาคประชาสังคมยังได้ก่อให้เกิดโปรแกรมในการจัดการไม่แสวงหากำไรและการประกอบการทางสังคม

โปรดทราบว่าข้อสมมติหลายอย่างที่ผู้บริหารสร้างขึ้นมาอยู่ภายใต้การโจมตีจากมุมมองด้านจริยธรรมทางธุรกิจการศึกษาการจัดการที่สำคัญและการ เคลื่อนไหวต่อต้านองค์กร

ผลที่ตามมาประการหนึ่งประชาธิปไตยในที่ทำงาน (บางครั้งเรียกว่าการจัดการตนเองของคนงาน ) ได้กลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปและได้รับการสนับสนุนมากขึ้น ในบางสถานที่กระจายหน้าที่การจัดการทั้งหมดให้กับคนงาน ซึ่งแต่ละคนรับหน้าที่ส่วนหนึ่งของงาน อย่างไรก็ตาม โมเดลเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนปัญหาทางการเมืองในปัจจุบัน และอาจเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติมากกว่า ลำดับชั้น ของคำสั่ง ผู้บริหารทุกคนยึดถือหลักการประชาธิปไตยในระดับหนึ่ง—ในระยะยาว คนงานส่วนใหญ่ต้องสนับสนุนการจัดการ มิฉะนั้น พวกเขาจะออกไปหางานทำอย่างอื่นหรือหยุดงานประท้วง แม้จะเคลื่อนไปสู่ประชาธิปไตย ในที่ทำงาน โครงสร้างองค์กรสั่งการและควบคุมยังคงเป็นเรื่องธรรมดาตามพฤตินัยโครงสร้างองค์กร อันที่จริง ลักษณะการสั่งการและการควบคุมที่ฝังแน่นนั้นปรากฏชัดในลักษณะที่เมื่อไม่นานนี้[ เมื่อใด? ]มีการเลิกจ้างพนักงานโดยมีตำแหน่งผู้บริหารที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่าพนักงานในระดับล่างมาก [ ต้องการอ้างอิง ]ในบางกรณี ผู้บริหารได้ให้รางวัลตัวเองด้วยโบนัสหลังจากเลิกจ้างคนงานระดับล่าง [64]

ตามคำกล่าวของManfred FR Kets de Vries ผู้นำและนักวิชาการ ทีมผู้บริหารอาวุโสร่วมสมัยเกือบจะมีปัญหาทางบุคลิกภาพ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได้ [65]

ลักษณะงาน

ในองค์กรที่ทำกำไร หน้าที่หลักของฝ่ายบริหารคือความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม โดยทั่วไปแล้วจะเกี่ยวข้องกับการทำกำไร (สำหรับผู้ถือหุ้น) การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าในราคาที่สมเหตุสมผล (สำหรับลูกค้า) และการจัดหาโอกาสการจ้างงานที่ยอดเยี่ยมให้กับพนักงาน ในกรณีของการจัดการที่ไม่แสวงหากำไร หน้าที่หลักอย่างหนึ่งคือการรักษาศรัทธาของผู้บริจาค ในรูปแบบการจัดการและการกำกับดูแลส่วนใหญ่ ผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเสียงให้คณะกรรมการบริษัทจากนั้นคณะกรรมการจึงว่าจ้างผู้บริหารระดับสูง บางองค์กรได้ทดลองใช้วิธีอื่นๆ (เช่น รูปแบบการลงคะแนนพนักงาน) ในการเลือกหรือตรวจสอบผู้จัดการ แต่วิธีนี้พบไม่บ่อยนัก

หัวข้อ

พื้นฐาน

จากข้อมูลของFayolฝ่ายบริหารดำเนินการผ่านหน้าที่พื้นฐาน 5 ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดระเบียบ การประสานงาน การบังคับบัญชา และการควบคุม

 • การวางแผน : ตัดสินใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตและจัดทำแผนปฏิบัติการ (ตัดสินใจล่วงหน้า)
 • การ จัดระเบียบ (หรือการจัดพนักงาน): ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้ทรัพยากรมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์ [66]
 • ผู้บังคับบัญชา (หรือผู้บังคับบัญชา): กำหนดสิ่งที่ต้องทำในสถานการณ์และชักชวนให้คนทำ
 • การ ประสานงาน : การสร้างโครงสร้างที่สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
 • การควบคุม : ตรวจสอบความคืบหน้าเทียบกับแผน

บทบาทพื้นฐาน

 • Interpersonal : บทบาทที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานและปฏิสัมพันธ์กับพนักงาน

หุ่นเชิดผู้นำ

 • เชิงข้อมูล : บทบาทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ การแบ่งปัน และการวิเคราะห์ข้อมูล

ศูนย์ประสาทวิทยาการแพร่กระจาย

 • การ ตัดสินใจ : บทบาทที่ต้องมีการตัดสินใจ

ผู้ประกอบการ ผู้เจรจา ผู้จัดสรร ผู้ดำเนินการก่อกวน

ความสามารถ

ทักษะการจัดการรวมถึง:

 • การเมือง: ใช้เพื่อสร้างฐานอำนาจและสร้างความสัมพันธ์
 • แนวความคิด: ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ซับซ้อน
 • ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล : ใช้ในการสื่อสารจูงใจให้คำปรึกษา และผู้แทน
 • การวินิจฉัย: ความสามารถในการแสดงภาพการตอบสนองที่เหมาะสมต่อสถานการณ์
 • ความเป็นผู้นำ : ความสามารถในการสื่อสารวิสัยทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนยอมรับวิสัยทัศน์นั้น [67]
 • ด้านเทคนิค: ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • พฤติกรรม: การรับรู้ต่อผู้อื่น การแก้ไขข้อขัดแย้ง การบริหารเวลา การพัฒนาตนเอง การจัดการความเครียดและความยืดหยุ่น ความอดทน การสื่อสารที่ชัดเจน [68]

การดำเนินนโยบายและกลยุทธ์

 • นโยบายและกลยุทธ์ทั้งหมดจะต้องหารือกับผู้บริหารและพนักงานทุกคน
 • ผู้จัดการต้องเข้าใจว่าพวกเขาสามารถนำนโยบายและกลยุทธ์ไปใช้ที่ไหนและอย่างไร
 • ต้องมีการวางแผนปฏิบัติการสำหรับแต่ละแผนก
 • ต้องทบทวนนโยบายและกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ
 • ต้องจัดทำแผนฉุกเฉินในกรณีที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
 • ผู้จัดการระดับบนสุดควรทำการประเมินความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ
 • ธุรกิจต้องการจิตวิญญาณของทีมและสภาพแวดล้อมที่ดี
 • ภารกิจ วัตถุประสงค์ จุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละแผนกจะต้องได้รับการวิเคราะห์เพื่อกำหนดบทบาทของพวกเขาในการบรรลุภารกิจของธุรกิจ
 • วิธีการพยากรณ์ช่วยพัฒนาภาพสภาพแวดล้อมในอนาคตของธุรกิจที่เชื่อถือได้
 • ต้องสร้างหน่วยการวางแผนเพื่อให้แน่ใจว่าแผนทั้งหมดมีความสอดคล้องและนโยบายและกลยุทธ์มุ่งเป้าไปที่การบรรลุภารกิจและวัตถุประสงค์เดียวกัน

นโยบายและกลยุทธ์ในกระบวนการวางแผน

 • พวกเขาให้แนวคิดที่ดีแก่ผู้จัดการระดับกลางและระดับล่างเกี่ยวกับแผนในอนาคตสำหรับแต่ละแผนกในองค์กร
 • กรอบงานถูกสร้างขึ้นโดยมีแผนและการตัดสินใจ
 • ผู้บริหารระดับกลางและระดับล่างอาจเพิ่มแผนของตนเองในกลยุทธ์ของธุรกิจ

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. ^ แคทรีน ดิลล์. (๒๐๒๑, ๑๒ มกราคม). เจ้านายคนต่อไปของคุณ: ความสามัคคีมากขึ้น มีอำนาจน้อยลง วอลล์สตรีทเจอร์นัล . [1]
 2. ^ "การจัดการตามหลักฐานคืออะไร – ศูนย์การจัดการตามหลักฐาน" สืบค้นเมื่อ2022-03-03
 3. ดูบริน, แอนดรูว์ เจ. (2009). สาระสำคัญของการจัดการ (ฉบับที่ 8) Mason, OH: ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ของทอมสัน ISBN 978-0-324-35389-1. OCLC  227205643 .
 4. ^ Waring, SP, 2016. Taylorism เปลี่ยนแปลง: ทฤษฎีการจัดการทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ 1945 หนังสือข่าวของ UNC
 5. มินซ์เบิร์ก, เฮนรี,. (impr. 2014, ตำรวจ. 2014). ผู้จัดการ l'essentiel: ce que font vraiment les managers ... et ce qu'ils pourraient faire mieux ปารีส: วูเบิร์ต. ISBN 978-2-311-40094-6. {{cite book}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date=( ช่วย )
 6. เรอัล อะคาเดเมีย เอสปาโญลา, ดิกซิโอนาริโอ เด ลา เลงกัว เอสปันโญลา. "manejar | Diccionario de la lengua española" (ภาษาสเปน)
 7. ^ ซีโนโฟน (1734). "Oikonomikos Oder Xenophon vom Haus-Wesen, aus der Griechischen- in die Teutsche Sprache übersetzet von Barthold Henrich Brockes, dem jüngern. Mit einer Vorrede ST Herrn Jo. Alb. Fabricii ... Nebst den wenigen Stüchenecken, ตายแล้ว ซิเซโรนิส นอค อูบริก" .
 8. ^ "Home : Oxford English Dictionary" .
 9. ^ เอสเอส กุลชาน. หลักการจัดการและแนวทางปฏิบัติโดย Lallan Prasad และ SS Gulshan หนังสือ Excel อินเดีย หน้า 6–. ISBN 978-93-5062-099-1.
 10. แอน วิโอลา อุลวิน
 11. ^ Deslandes G., (2014), “Management in Xenophon's Philosophy : a Retrospective Analysis”, 38th Annual Research Conference, Philosophy of Management, 2014, 14-16 กรกฎาคม, ชิคาโก
 12. ↑ Prabbal Frank พยายามสร้างความแตกต่างที่ละเอียดอ่อนระหว่างการจัดการและการยักย้ายถ่ายเท: Frank, Prabbal (2007) การจัดการผู้คน: แนวทางเชิงบวก (2 ฉบับ) นิวเดลี: สำนักพิมพ์สเตอร์ลิง Pvt. จำกัด (เผยแพร่ 2552). หน้า 3–7. ISBN 978-81-207-4352-6. สืบค้นเมื่อ2015-09-05 . มีความแตกต่างระหว่างการจัดการและการยักย้ายถ่ายเท ความแตกต่างนั้นบาง [...] หากการจัดการคือการจัดการ การยักย้ายคือการจัดการที่มีทักษะ กล่าวโดยย่อ การยักย้ายถ่ายเทคือการจัดการที่มีทักษะ [... ] การจัดการอยู่ในสาระสำคัญการจัดการที่ยกระดับ [... ] มันเป็นสิ่งมีชีวิตในขณะที่การจัดการเป็นแนวคิดที่ตายแล้ว ต้องใช้วิธีการเชิงรุกมากกว่าวิธีการเชิงรับ [... ] คนไม่สามารถจัดการได้
 13. ^ พาวเวลล์, โธมัส ซี. (2001). "ความได้เปรียบในการแข่งขัน: การพิจารณาเชิงตรรกะและปรัชญา" . วารสารการจัดการเชิงกลยุทธ์ . 22 (9): 875–888. ดอย : 10.1002/smj.173 . ISSN 1097-0266 . 
 14. ^ แลงเฟรด, คลอส (2000). "ความขัดแย้งของการจัดการตนเอง: เอกราชของบุคคลและกลุ่มในกลุ่มงาน". วารสารพฤติกรรมองค์กร . 21 (5): 563–585. ดอย : 10.1002/1099-1379(200008)21:5<563::AID-JOB31>3.0.CO;2-H .
 15. ^ วูด โรเบิร์ต; บันดูรา อัลเบิร์ต (1989). "ทฤษฎีองค์ความรู้ทางสังคมของการจัดการองค์กร". สถาบันการจัดการทบทวน 14 (3): 361–384. ดอย : 10.2307/258173 . ISSN 0363-7425 . จ สท. 258173 .  
 16. ↑ การบริหาร industrielle et générale – prévoyance organization – commandment, การประสานงาน – contrôle , Paris : Dunod, 1966
 17. โจนส์, นอร์แมน แอล. (2013-10-02). "บทที่สอง: กวีนิพนธ์และการเมือง: วัฒนธรรมการบริหารของอังกฤษในศตวรรษที่สิบหก" . ในคอฟแมน ปีเตอร์ ไอเวอร์ (บรรณาธิการ) ภาวะผู้นำและวัฒนธรรมเอลิซาเบธ . เจปสันศึกษาความเป็นผู้นำ Palgrave Macmillan (เผยแพร่ 2013) หน้า 18. ISBN  978-1-137-34029-0. สืบค้นเมื่อ2015-08-29 . แมรี่ พาร์คเกอร์ ฟอลเล็ตต์ 'ศาสดาแห่งการจัดการ' ที่ขึ้นชื่อว่าการบริหารงานว่าเป็น 'ศิลปะในการทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จด้วยคน' [... ] ไม่ว่าเธอจะพูดหรือไม่ก็ตาม Follett อธิบายคุณลักษณะของการจัดการแบบไดนามิกว่าเป็นการทำงานร่วมกันมากกว่าการบีบบังคับ
 18. ธุรกิจอาชีวศึกษา: การฝึกอบรม การพัฒนา และการสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนโดย Richard Barrett – Business & Economics – 2003. p. 51.
 19. ^ เปรียบเทียบ:โฮล์มส์, ลีโอนาร์ด (2012-11-28). การครอบงำของการจัดการ: การวิจารณ์แบบมีส่วนร่วม . เสียงในการจัดการการพัฒนา Ashgate Publishing, Ltd. (เผยแพร่เมื่อ พ.ศ. 2555) หน้า 20. ISBN 978-1-4094-8866-8. สืบค้นเมื่อ2015-08-29 . Lupton's (1983: 17) แนวคิดที่ว่าการจัดการคือ 'สิ่งที่ผู้จัดการทำในช่วงเวลาทำงาน' หากถูกต้อง สามารถใช้ได้เฉพาะกับแนวความคิดเชิงพรรณนาของการจัดการ โดยที่ 'การจัดการ' มีความหมายเหมือนกันกับ 'การจัดการ' และที่ 'การจัดการ' อ้างอิง กับกิจกรรมหรือชุดกิจกรรมที่ดำเนินการโดยผู้จัดการ
 20. ฮาร์เปอร์, ดักลาส. "การจัดการ" . พจนานุกรมนิรุกติศาสตร์ออนไลน์ สืบค้นเมื่อ2015-08-29 . - "ความหมาย 'คณะปกครอง' (แต่เดิมของโรงละคร) มาจากปี 1739"
 21. ดูตัวอย่าง Melling, Joseph; แมคคินเลย์, อลัน, สหพันธ์. (1996). การจัดการ แรงงาน และการเมืองอุตสาหกรรมในยุโรปสมัยใหม่: การแสวงหาการเติบโตของผลิตภาพในช่วงศตวรรษที่ 20 เอ็ดเวิร์ด เอลการ์. ISBN 978-1-85898-016-4. สืบค้นเมื่อ2015-08-29 .
 22. ^ เปรียบเทียบ: Vasconcelos e Sá, Jorge (2012) ไม่มีความเป็นผู้นำ: มีเพียงการจัดการที่มีประสิทธิภาพ: บทเรียนจาก Lee's Perfect Battle, Xenophon's Cyrus the Great และการปฏิบัติของผู้จัดการที่ดีที่สุดในโลก ปอร์โต: บทบรรณาธิการ Vida Economica. หน้า 19. ISBN 9789727886012. สืบค้นเมื่อ2020-01-22 . [... ] การถามสิ่งที่เป็นผู้นำเกี่ยวกับ [... ] เป็นคำถามเท็จ คำถามที่ถูกต้องคือการจัดการที่มีประสิทธิภาพคืออะไร?
 23. ^ "ระดับและประเภทการจัดการ | การจัดการที่ไร้ขอบเขต" . หลักสูตร . lumenlearning.com สืบค้นเมื่อ2021-07-05 .
 24. ^ คณะกรรมการบริหาร: หน้าที่ & ความรับผิด ที่ เก็บถาวร 2014-03-24 ที่Wayback Machine บัณฑิตวิทยาลัยธุรกิจสแตนฟอร์ด
 25. ^ DeMars L. (2006). Heavy Vetting: ขณะนี้คณะกรรมการต้องการพูดคุยกับซีเอฟโอที่อยากเป็น - และในทางกลับกัน นิตยสารซีเอฟโอ .
 26. ^ แบบสำรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO ปี 2013 บัณฑิตวิทยาลัยธุรกิจสแตนฟอร์ด
 27. ^ Kleiman, Lawrence S. "Management and Executive Development"Reference for Business:Encyclopedia of Business(2010): np 25 Mar 2011. [2] .
 28. ^ "การนำเสนอตำแหน่ง AOM" .
 29. ^ "สี่วิธีในการเป็นเจ้านายที่ดีกว่า" . www.randstadusa.com . แร นด์สตัดสหรัฐอเมริกา สืบค้นเมื่อ18 มกราคม 2558 .
 30. ^ "บทบาทของ HR ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน" (PDF ) หน่วยข่าวกรองเศรษฐศาสตร์ . หน่วยข่าวกรองเศรษฐศาสตร์. สืบค้นเมื่อ18 มกราคม 2558 .
 31. Pfeffer J , Sutton RI (มีนาคม 2549). ข้อเท็จจริงที่ยาก ความจริงกึ่งอันตราย และเรื่องไร้สาระทั้งหมด: การหากำไรจากการจัดการตามหลักฐาน (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก) บอสตัน แมสซาชูเซตส์: Harvard Business Review Press. ISBN 978-1-59139-862-2.
 32. ^ ฤดูใบไม้ผลิ B (กรกฎาคม 2550) "การปฏิบัติตามหลักฐานในจิตวิทยาคลินิก: มันคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร สิ่งที่คุณต้องรู้" วารสารจิตวิทยาคลินิก . 63 (7): 611–31. CiteSeerX 10.1.1.456.9970 . ดอย : 10.1002/jclp.20373 . PMID 17551934 .  
 33. ^ Lilienfeld SO, Ritschel LA, Lynn SJ, Cautin RL, Latzman RD (พฤศจิกายน 2013) "เหตุใดนักจิตวิทยาคลินิกหลายคนจึงดื้อต่อการปฏิบัติตามหลักฐาน: สาเหตุที่แท้จริงและการเยียวยาที่สร้างสรรค์" ทบทวนจิตวิทยาคลินิก 33 (7): 883–900. ดอย : 10.1016/j.cpr.2012.09.08 . PMID 23647856 . 
 34. Waring, SP, 2016, Taylorism transformed: ทฤษฎีการจัดการทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ พ.ศ. 2488 หนังสือข่าวของ UNC
 35. กิดเดนส์, แอนโธนี (1981). บทวิจารณ์ร่วมสมัยของวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์ . ทฤษฎีสังคมและการเมืองจาก Poliity Press ฉบับที่ 1. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย หน้า 125. ISBN  978-0-220-04490-6. ดึงข้อมูลเมื่อ2013-12-29 . ในค่ายทหารและในการประสานงานจำนวนมากของผู้ชายในสนามรบ (ตัวอย่างโดยนวัตกรรมทางทหารของ Prince Maurice of Orange และ Nassau ในศตวรรษที่สิบหก) จะพบต้นแบบของกองทหารของโรงงาน - ทั้งคู่ มาร์กซ์และเวเบอร์ตั้งข้อสังเกต
 36. ↑ Ewan Ferlie , Laurence E. Lynn, Christopher Pollitt (2005) The Oxford Handbook of Public Management , p.30.
 37. Kazin, Edwards และ Rothman (2010), 142.หนึ่งในตัวอย่างที่เก่าแก่ที่สุดของระบบราชการที่มีคุณธรรมเป็นฐาน' ในระบบราชการของจักรวรรดิจีน
  • ตัน, ชุง; เกิ่ง, หยินเจิ้ง (2005). อินเดียและจีน: ปฏิสัมพันธ์และความสั่นสะเทือน ของอารยธรรม 20 ศตวรรษ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมิชิแกน. หน้า 128. จีนไม่เพียงแต่ผลิต "ระบบราชการ" แห่งแรกของโลก แต่ยังสร้าง "ระบบราชการ" แห่งแรกของโลกด้วย
  • คอนเนอร์, เมลวิน (2003). ไม่มั่นคง: มานุษยวิทยาของชาวยิว . เข็มทิศไวกิ้ง. หน้า 217 . ISBN 9780670032440. จีนเป็นคุณธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
  • ทักเกอร์, แมรี่ เอเวลิน (2009). "สัมผัสความลึกของสรรพสิ่ง: ปลูกฝังธรรมชาติในเอเชียตะวันออก". นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม: มุมมองจากมนุษยศาสตร์ : 51. สถาบันเหล่านี้สร้างคุณธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก สำหรับเจ้าหน้าที่ของสถาบันเหล่านี้ ซึ่งการแต่งตั้งของรัฐบาลมีพื้นฐานมาจากการสอบรับราชการที่ยึดเอาคุณค่าของลัทธิขงจื๊อ
 38. โกเมซ-เมเจีย, หลุยส์ อาร์.; เดวิด บี. บัลกิน; โรเบิร์ต แอล. คาร์ดี้ (2008) การจัดการ: ผู้คน ประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 3 นิวยอร์ก: McGraw-Hill . หน้า 19. ISBN 978-0-07-302743-2.
 39. Creel, 1974 pp. 4-5 Shen Pu-hai: A Chinese Political Philosopher of the Fourth Century BC
 40. ^ Creel ลัทธิเต๋าคืออะไร 94
  • Creel, 1974 p.4, 119 Shen Pu-hai: นักปรัชญาการเมืองชาวจีนแห่งศตวรรษที่สี่ก่อนคริสต์ศักราช
  • ครีล 1964: 155–6
  • Herrlee G. Creel, 1974 หน้า 119 เซินผู่ไห่: นักปรัชญาฆราวาส วารสารปรัชญาจีน เล่ม 1
  • Paul R. Goldin, p.16 ความเข้าใจผิดที่คงอยู่เกี่ยวกับลัทธิกฎหมายจีน https://www.academia.edu/24999390/Persistent_Misconceptions_about_Chinese_Legalism_
 41. ^ Ewan Ferlie, Laurence E. Lynn, Christopher Pollitt 2005 p.30, The Oxford Handbook of Public Management
 42. ↑ Herrlee G. Creel, 1974 p.119. เซินผู่ไห่ ปราชญ์ฆราวาสวารสารปรัชญาจีนเล่ม 1
 43. Creel, "The Origins of Statecraft in China, I", The Western Chou Empire , Chicago, หน้า 9–27
 44. ↑ Otto B. Van der Sprenkel "Max Weber on China", History and Theory 3 (1964), 357.
 45. ↑ a b Bodde , แดร์ก. "จีน: คู่มือการสอน" . มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย.
 46. ^ ข้อความแบบเต็มของ Northcote-Trevelyan Report Archived 22 ธันวาคม 2014 ที่ Wayback Machine
 47. ↑ วอล์คเกอร์, เดวิด (2003-07-09) . "เกมยุติธรรม" . เดอะการ์เดียน . ลอนดอน สหราชอาณาจักร. สืบค้นเมื่อ2003-07-09 .
 48. มาร์ค ดับเบิลยู. ฮัดเดิลสตัน; วิลเลียม ดับเบิลยู. บอยเยอร์ (1996). ข้าราชการระดับ สูงในสหรัฐอเมริกา: Quest for Reform มหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์ก พ. หน้า 15. ISBN 0822974738.
 49. ^ รุ่ง, มาร์กาเร็ต ซี. (2002). ข้าราชการของรัฐ: การจัดการความหลากหลายและประชาธิปไตยในกำลังคนของรัฐบาล กลางค.ศ. 1933-1953 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยจอร์เจีย. หน้า 8, 200–201. ISBN 0820323624.
 50. ^ Griffin, Ricky W. CUSTOM Management: Principles and Practices, International Edition, 11th Edition. Cengage Learning UK, 08/2014
 51. อรรถa b c Gomez-Mejia, Luis R.; เดวิด บี. บัลกิน; โรเบิร์ต แอล. คาร์ดี้ (2008) การจัดการ: ผู้คน ประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) นิวยอร์ก: McGraw-Hill . หน้า 20. ISBN 978-0-07-302743-2.
 52. ^ โรเซนธาล เคทลิน (2018) การบัญชีเพื่อการเป็นทาส: ปริญญาโทและการจัดการ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด. ISBN  9780674988576. สืบค้นเมื่อ3 ตุลาคม 2020 .
 53. ^ Khurana, Rakesh (2010) [2007]. จากจุดมุ่งหมายที่สูงขึ้นไปสู่มือที่ได้รับการว่าจ้าง: การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของโรงเรียนธุรกิจอเมริกันและคำมั่นสัญญาด้านการจัดการที่ยังไม่บรรลุผลในฐานะวิชาชีพ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน. หน้า 3. ISBN  978-1-4008-3086-2. ดึงข้อมูลเมื่อ2013-08-24 . เมื่อผู้จัดการที่ได้รับเงินเดือนปรากฏตัวครั้งแรกในบรรษัทขนาดใหญ่ในช่วงปลายศตวรรษที่สิบเก้า ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าพวกเขาเป็นใคร ทำอะไร หรือทำไมพวกเขาจึงควรได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่บริหารบริษัท
 54. ↑ Groeger , Cristina V. (กุมภาพันธ์ 2018). "A "Good Mixer": ตำแหน่งมหาวิทยาลัยในองค์กรอเมริกา พ.ศ. 2433-2483" . ประวัติการศึกษารายไตรมาส . 58 (1): 33–64. ดอย : 10.1017/heq.2017.48 . ISSN 0018-2680 . S2CID 149037078 .  
 55. จาโคบี, เอสเอ็ม (1985). "ระบบราชการจ้าง: ผู้จัดการ สหภาพแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงของงานในอุตสาหกรรมอเมริกัน พ.ศ. 2443-2488" สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย .
 56. คริกแชงค์, แอล (1987). "การทดลองที่ละเอียดอ่อน: โรงเรียนธุรกิจฮาร์วาร์ด พ.ศ. 2451-2488" สำนักพิมพ์โรงเรียนธุรกิจฮาร์วาร์
 57. ↑ Groeger , Cristina V. (กุมภาพันธ์ 2018). "A "Good Mixer": ตำแหน่งมหาวิทยาลัยในองค์กรอเมริกา พ.ศ. 2433-2483" . ประวัติการศึกษารายไตรมาส . 58 (1): 33–64. ดอย : 10.1017/heq.2017.48 . ISSN 0018-2680 . S2CID 149037078 .  
 58. กิลเบรธ, ลิเลียน โมลเลอร์. จิตวิทยาการจัดการ: หน้าที่ของจิตใจในการกำหนด การสอน และการติดตั้งวิธีการของขยะน้อยที่สุด – ผ่านเอกสารทางอินเทอร์เน็ต
 59. ^ เลกจ์ เดวิด; สแตนตัน, พอลลีน; สมิท, แอนน์ (ตุลาคม 2548). “การจัดการการเรียนรู้ (และการจัดการการเรียนรู้ของคุณเอง)” . ใน Harris, Mary G. (ed.) การจัดการบริการด้านสุขภาพ: แนวคิดและการปฏิบัติ Marrickville, NSW: Elsevier Australia (เผยแพร่ในปี 2549) หน้า 13. ISBN  978-0-7295-3759-9. สืบค้นเมื่อ2014-07-11 . ผู้จัดการในฐานะข้าราชการเป็นผู้พิทักษ์บทบาท กฎเกณฑ์ และความสัมพันธ์ รูปแบบการจัดการของเขาหรือเธอต้องอาศัยการทำงานตามหนังสือเป็นอย่างมาก ตามธรรมเนียมของ Weberian ผู้จัดการจำเป็นต้องประสานงานบทบาทต่างๆ ที่เอื้อต่อกระบวนการผลิตและเพื่อไกล่เกลี่ยการสื่อสารจากสำนักงานใหญ่ไปยังหน้าร้านและด้านหลัง รูปแบบการจัดการนี้ถือว่าโลกทัศน์ซึ่งบทบาทราชการถูกมองว่าแยกออกจากโครงสร้างอื่น ๆ ของตนเอง (รวมถึงภาระหน้าที่ในการเป็นพลเมือง) อย่างน้อยก็ในช่วงระยะเวลาหากวันทำงาน
 60. ^ เปรียบเทียบ: Ivanova, Galina Mikhailovna (17 กรกฎาคม 2015) ราลี, โดนัลด์ เจ. (บรรณาธิการ). สังคมนิยมค่ายแรงงาน: ป่าเถื่อนในระบบเผด็จการโซเวียต . แปลโดย Flath, Carol A. (พิมพ์ซ้ำ ed.) เลดจ์ (เผยแพร่ 2015). ISBN 9781317466635. สืบค้นเมื่อ8 มีนาคม 2021 . การหยุดชะงักของการพัฒนากองกำลังการผลิตของ Gulag จะมีผลกระทบระยะยาวต่อเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต และความสัมพันธ์ด้านการผลิตระดับปรมาจารย์และทาสของค่ายต่างๆ ได้ทำลายพื้นที่ส่วนใหญ่ของสังคมโซเวียต ผู้คนหลายแสนคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่การเมือง และอื่นๆ ใน ระบบ Gulagถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งที่จะดำเนินชีวิตด้วยการแสวงหาประโยชน์จากเพื่อนพลเมืองของตนทุกวัน [...] [... ] นอกจากนี้ ภูมิภาคทางใต้ของเศรษฐกิจค่ายได้บ่มเพาะผู้จัดการและผู้เอารัดเอาเปรียบโซเวียตที่หลากหลาย ซึ่งเห็นคุณค่าและหล่อเลี้ยงทุกอย่างยกเว้นมนุษย์ ผู้จัดการประเภทนี้จะต้องไปมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของพรรคและรัฐบาล
 61. ^ Kadar, Laszlo (กุมภาพันธ์ 2012). ช่างเป็นเด็กที่โชคดี ฮูสตัน, เท็กซัส: การจัดพิมพ์หนังสือเชิงกลยุทธ์ (เผยแพร่ 2012) หน้า 23. ISBN  9781612045825. สืบค้นเมื่อ8 มีนาคม 2021 . 'การจัดการ' ของค่าย [Mauthausen] ไม่สนใจเงื่อนไขของ 'สิ่งอำนวยความสะดวก' SS เยอรมัน (Schutzstaffel) เป็นผู้บริหาร
 62. ^ ตัวอย่างเช่น: Hsing, You-tien (1993). เครือข่ายข้ามชาติของธุรกิจขนาดเล็กของไต้หวันและรัฐบาลท้องถิ่นของจีน: รูปแบบใหม่ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ฉบับที่ 2. เบิร์กลีย์: มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย หน้า 361 . สืบค้นเมื่อ8 มีนาคม 2021 . ผู้จัดการชาวไต้หวันเกือบทั้งหมดที่ฉันสัมภาษณ์เน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการแบบทหาร การรับราชการทหารสองปีในไต้หวันได้เตรียมผู้จัดการชายชาวไต้หวันเหล่านี้ด้วยเทคนิคการฝึกอบรมแบบทหารเป็นอย่างดี
 63. ^ ปีเตอร์ส โธมัส เจ. (1987) เฟื่องฟูบน Chaos: คู่มือสำหรับการปฏิวัติการจัดการ ห้องสมุดยืนต้น. ฉบับที่ 7184. คนอฟ ISBN  9780394560618. สืบค้นเมื่อ7 กันยายน 2020 .
 64. ^ Craig, S. (2009, 29 มกราคม). กรณีโบนัส Merrill กว้างขึ้นเมื่อข้อตกลงดิ้นรน วอลล์สตรีทเจอร์นัล . [3]
 65. Manfred FR Kets de Vries: "The Dark Side of Leadership" – Business Strategy Review 14(3), Autumn p. 26 (2003).
 66. ฌอง-หลุยส์ โปเซล (2015). อองรี ฟาโย ลผู้จัดการ เลดจ์ หน้า 55–. ISBN 978-1-317-31939-9.
 67. ^ "บทบาทการจัดการ | หลักการจัดการ" . หลักสูตร . lumenlearning.com สืบค้นเมื่อ2021-04-22 .
 68. ^ "ทักษะด้านพฤติกรรม 7 อันดับแรกในการพัฒนาภายในพนักงานของคุณ" . ProSky - เรียนรู้ทักษะ ทำโครงงาน จ้างโดยบริษัทที่น่า ทึ่ง สืบค้นเมื่อ2021-04-22 .

ลิงค์ภายนอก