เมเจอร์วินาที

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา
ขั้นตอน: วินาทีที่สำคัญ (โทนเสียงหลัก) เล่น . 
เมเจอร์วินาที
ผกผันผู้เยาว์ที่เจ็ด
ชื่อ
ชื่ออื่นทั้งโทน ทั้งสเต็ป
ตัวย่อM2
ขนาด
ครึ่งเสียง2
คลาสช่วงเวลา2
แค่เว้นช่วง9:8 [1]หรือ 10:9 [1]
เซ็นต์
อารมณ์ที่เท่าเทียมกัน200 [1]
แค่น้ำเสียง204 [1]หรือ 182 [1]
เสียงเล็กน้อย (10:9) เล่น 

ในทฤษฎีดนตรีตะวันตกวินาที หลัก (บางครั้งเรียกว่าทั้งโทนหรือทั้งขั้นตอน ) คือวินาทีที่ประกอบด้วยสองเซมิโทน ( Play ) วินาทีคือช่วงดนตรี ที่ ครอบคลุมตำแหน่งพนักงานสองตำแหน่งที่ อยู่ติดกัน (ดูหมายเลขช่วงเวลาสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม) ตัวอย่างเช่น ช่วงเวลาจาก C ถึง D เป็นวินาทีที่สำคัญ เนื่องจากโน้ต D จะอยู่เหนือ C สองเซมิโทน และโน้ตทั้งสองจะถูกบันทึกในตำแหน่งพนักงานที่อยู่ติดกัน ลดลง , เล็กน้อยและ วินาทีเสริมจะถูกระบุในตำแหน่งพนักงานที่อยู่ติดกันเช่นกัน แต่ประกอบด้วยจำนวนเซมิโทนที่แตกต่างกัน (ศูนย์ หนึ่ง และสาม)

ระยะห่างจากยาชูกำลัง (ประเด็นสำคัญ) ในทิศทางขึ้นสู่วินาที ที่สาม ไปที่หก และถึงระดับเจ็ด (ของมาตราส่วนหลักเรียกว่า วิชาเอก[2]

วินาทีที่สำคัญคือช่วงเวลาที่เกิดขึ้นระหว่างระดับที่หนึ่งและที่สองของมาตราส่วนหลักยาชูกำลังและระดับซูเปอร์ โท นิก บนคีย์บอร์ดดนตรีวินาทีที่สำคัญคือช่วงเวลาระหว่างสองปุ่มโดยคั่นด้วยปุ่มเดียว โดยนับปุ่มสีขาวและสีดำเหมือนกัน สำหรับสายกีตาร์ จะเป็นช่วงคั่นด้วยสองเฟรต ใน moveable-do solfègeเป็นช่วงเวลาระหว่างdoและre ถือว่าเป็นขั้นตอนไพเราะ เมื่อเทียบกับช่วงที่ใหญ่กว่าที่เรียกว่าข้าม

ช่วงเวลาประกอบด้วยสองเสียงครึ่งเสียง เช่น วินาทีหลักและช่วงที่สามที่ลดลงเรียกอีกอย่างว่าโทน , โทนทั้งหมดหรือขั้นทั้งหมด [3] [4] [5] [6] [7] [8] ในน้ำเสียงเพียงอย่างเดียววินาทีหลักสามารถเกิดขึ้นได้อย่างน้อยสองอัตราส่วนความถี่ ที่แตกต่างกัน : [9] 9:8 (ประมาณ 203.9 เซ็นต์) และ 10:9 ( ประมาณ 182.4 เซ็นต์) โทน ที่ใหญ่ที่สุด (9:8) เรียกว่าโทนหลักหรือ โทนที่ใหญ่กว่า โทนที่เล็กที่สุด (10:9) เรียกว่าโทนรองหรือ โทนที่น้อยกว่า ขนาดแตกต่างกันด้วยเครื่องหมายจุลภาค syntonic เพียงตัวเดียว(81:80 หรือประมาณ 21.5 เซ็นต์) อารมณ์ที่เท่าเทียมกันบางอย่าง เช่น15-ETและ22-ETยังแยกความแตกต่างระหว่างโทนเสียงที่มากกว่าและน้อยกว่า

ช่วงวินาทีที่สำคัญถูกมองว่าเป็น ช่วงจังหวะที่ ไม่สอดคล้องกัน มากที่สุด ของมาตราส่วนได อาโท นิก แม้ว่าดนตรีสมัยศตวรรษที่ 20 ส่วนใหญ่จะ มองว่าการบรรจบกันเป็นเสียงประสาน [ อ้างอิงจำเป็น ]มันเป็นเรื่องธรรมดาในหลาย ๆ ระบบดนตรี รวมทั้งดนตรีอาหรับ เพลงตุรกีและดนตรีของบอลข่านและอื่น ๆ มันเกิดขึ้นในเครื่องชั่ง ทั้ง สองแบบ ไดอะโท นิก และ เพนทาโทนิก

ฟังวินาทีสำคัญในอารมณ์ที่เท่าเทียม กันในที่นี้C กลางตามด้วย D ซึ่งเป็นโทนเสียงที่คมชัดกว่า C 200เซ็นต์จากนั้นจึงใช้โทนเสียงทั้งสองรวมกัน

โทนเสียงหลักและรอง

ที่มาของวินาทีและวินาทีขนาดใหญ่และขนาดเล็กในอนุกรมฮาร์มอนิก [10]
เสียงน้อยกว่าใน D. Play 

ในระบบการปรับจูนโดยใช้โทนเสียงเพียงอย่างเดียว เช่นการปรับค่า 5 ระดับซึ่งวินาทีสำคัญเกิดขึ้นในสองขนาดที่ต่างกัน ความกว้างของค่าเหล่านี้เรียกว่าโทนเสียงหลักหรือ โทนที่ มากขึ้นและโทนที่แคบกว่าจะเป็นโทนรองหรือโทนที่น้อยกว่า ความแตกต่างของขนาดระหว่างโทนเสียงหลักกับเสียงรองจะเท่ากับเครื่องหมายจุลภาค แบบซินโท นิก (ประมาณ 21.51 เซ็นต์)

โทนเสียงหลักคือช่วง 9:8 [11] การเล่นและเป็นการประมาณค่าดังกล่าวในระบบการจูนอื่นๆ ในขณะที่โทนรองคืออัตราส่วน 10:9 [11 ] playโทนเสียงหลักอาจได้มาจากอนุกรมฮาร์มอนิกเป็นช่วงระหว่างฮาร์มอนิกที่แปดและเก้า โทนเสียงรองอาจได้มาจากอนุกรมฮาร์มอนิกเป็นช่วงระหว่างฮาร์มอนิกที่เก้าและสิบ เสียงรอง 10:9 เกิดขึ้นในระดับ C หลักระหว่าง D & E และ G & A และเป็น "ความไม่ลงรอยกันที่คมชัดกว่า" กว่า 9:8 [12] [13]   โทนเสียงหลัก 9:8 เกิดขึ้นในมาตราส่วน C ที่สำคัญระหว่าง C & D, F & G และ A & B [12]ช่วง 9:8 นี้ถูกตั้งชื่อว่าepogdoon (หมายถึง 'หนึ่งในแปดเพิ่มเติม') โดย Pythagoreans

โปรดสังเกตว่าในระบบการปรับจูนเหล่านี้ โทนเสียงทั้งหมดประเภทที่สาม กว้างกว่าโทนหลักมีอยู่ ช่วงเวลาของสองเซมิโทนซึ่งมีอัตราส่วน 256:225 นี้เรียกง่ายๆ ว่าช่วงที่สามที่ลดลง (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ Five-limit tuning#Size of intervals )

การเปรียบเทียบ เป็นเซ็นต์ ของช่วงหรือใกล้วินาทีสำคัญ

อารมณ์ที่เท่าเทียมกันบางอย่างยังสร้างวินาทีที่สำคัญของสองขนาดที่แตกต่างกันซึ่งเรียกว่า โทนเสียงที่ มากขึ้นและน้อยกว่า (หรือ โทนสี หลักและรอง ) ตัวอย่างเช่น สิ่งนี้เป็นจริงสำหรับ15 -ET , 22-ET , 34-ET , 41-ET , 53-ETและ72-ET ในทางกลับ กัน อารมณ์ ที่เท่ากันสิบสองโทนการปรับ Pythagoreanและอารมณ์ แบบมีนัย (รวมถึง19-ETและ31-ET ) วินาทีที่สำคัญทั้งหมดมีขนาดเท่ากัน ดังนั้นจึงไม่มีความแตกต่างระหว่างโทนเสียงที่มากกว่าและน้อยกว่า

ในระบบใด ๆ ที่มีเพียงหนึ่งขนาดของวินาทีหลัก คำที่มากกว่าและน้อยกว่า (หรือ เสียง ที่สำคัญและรอง ) มักไม่ค่อยถูกใช้โดยมีความหมายต่างกัน กล่าวคือ ใช้เพื่อระบุโทนเสียงทั้งหมดที่แตกต่างกันสองประเภท โดยทั่วไปเรียกว่าเมเจอร์วินาที (M2) อย่างเหมาะสมและเหมาะสมกว่า และส่วน ที่สามลดลง (d3) ในทำนองเดียวกัน เซมิ โทนหลักและ เซมิโทน รองมักจะเรียกกันอย่างเหมาะสมและเหมาะสมกว่าเป็นวินาทีย่อย (m2) และส่วนควบที่เสริม (A1) หรือ กึ่งเสียง ไดอะโท นิก และโครมา ติก

ซึ่งแตกต่างจากการใช้คำศัพท์ majorและminorเกือบทั้งหมดช่วงเวลาเหล่านี้ครอบคลุมจำนวนเซมิโทนเท่ากัน พวกเขาทั้งสองครอบคลุม 2 เซมิโทน ในขณะที่ตัวอย่างเช่นสามหลัก (4 ครึ่งเสียง) และรองที่สาม (3 ครึ่งเสียง) ต่างกันโดยหนึ่งเสียง ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความกำกวม ขอแนะนำให้เรียกพวกมันว่า โทนที่ มากกว่าและ โทน ที่น้อยกว่า (ดูdiesis ที่มากขึ้นและน้อยกว่า )

สองโทนเสียงหลักเท่ากับได โทน

อีพอกดูน

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างepogdoon , diatessaron , diapenteและdiapason
การแปล
รายละเอียดโรงเรียนราฟาเอลแห่งเอเธนส์แสดงพีธากอรัสพร้อมแผนภาพอีพอกดูน

ในทฤษฎีดนตรีของพีทาโกรัสepogdoon ( กรีกโบราณ : ἐπόγδοον ) เป็นช่วงที่มีอัตราส่วน 9 ถึง 8 คำนี้ประกอบด้วยคำนำหน้าepi - หมายถึง "บน" และogdoonหมายถึง "หนึ่งในแปด"; ดังนั้นมันจึงหมายถึง "หนึ่งในแปดนอกจากนี้" ตัวอย่างเช่น จำนวนธรรมชาติคือ 8 และ 9 ในความสัมพันธ์นี้ ( 8+(×8)=9 ).

ตามคำบอกของPlutarchชาวพีทาโกรัสเกลียดเลข 17 เพราะมันแยก 16 ออกจาก Epogdoon 18 [14]

"[ Epogdoos ] คืออัตราส่วน 9:8 ที่สอดคล้องกับโทนเสียง [ hêmiolios ] คืออัตราส่วน 3:2 ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีที่ห้า และ [ epitritos ] คืออัตราส่วน 4:3 ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีที่สี่ มัน เป็นเรื่องปกติที่จะแปลepogdoosเป็น 'tone' [เมเจอร์วินาที]" [15]

อ่านเพิ่มเติม

 • บาร์เกอร์, แอนดรูว์ (2007). ศาสตร์แห่งฮาร์โมนิกในกรีกคลาสสิก . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. ไอ 9780521879514 .
 • พลูทาร์ค (2005). โมราเลีย . แปลโดย Frank Cole Babbitt สำนักพิมพ์เคสซิงเกอร์ ไอ9781417905003 . 

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. อรรถa b c d e Duffin, Ross W. (2008) อารมณ์ที่เท่าเทียมกันได้ทำลายความสามัคคี : (และทำไมคุณควรใส่ใจ) (ตีพิมพ์ครั้งแรกเป็นหนังสือปกอ่อนของ Norton. ed.) นิวยอร์ก: WW นอร์ตัน. หน้า 163. ISBN 978-0-393-33420-3. สืบค้นเมื่อ28 มิถุนายน 2560 .
 2. เบนวาร์ด, บรูซ & เซเกอร์, มาริลิน (2003). ดนตรี: ในทฤษฎีและการปฏิบัติ, Vol. ผม , หน้า 52. ฉบับที่เจ็ด. ไอ978-0-07-294262-0 . 
 3. ^ "ขั้นตอนทั้งหมด – คำจำกัดความและอื่น ๆ จากพจนานุกรม Merriam-Webster ฟรี " Merriam-webster.com . สืบค้นเมื่อ2015-02-25 .
 4. ^ "พจนานุกรมอ็อกซ์ฟอร์ด – พจนานุกรม อรรถาภิธาน และไวยากรณ์" . Askoxford.com 2015-02-11 . สืบค้นเมื่อ2015-02-25 .
 5. ^ "ทั้งขั้นตอน | กำหนดทั้งขั้นตอนที่ Dictionary.com" . Dictionary.reference.com . สืบค้นเมื่อ2015-02-25 .
 6. ^ "Whole tone | Define Whole tone ที่ Dictionary.com" . Dictionary.reference.com . สืบค้นเมื่อ2015-02-25 .
 7. ^ มิลเลอร์, ไมเคิล (2005). The Complete Idiot's Guide to Music Theory – ไมเคิล มิลเลอร์ – Googleหนังสือ ISBN 9781592574377. สืบค้นเมื่อ2015-02-25 .
 8. พิลโฮเฟอร์ ไมเคิล; เดย์, ฮอลลี่ (2011-02-25). ทฤษฎีดนตรีสำหรับหุ่น - Michael Pilhofer, Holly Day - Googleหนังสือ ISBN 9781118054444. สืบค้นเมื่อ2015-02-25 .
 9. เลตา อี. มิลเลอร์, เฟรดริก ลีเบอร์แมน (2006). ลู แฮร์ริสัน , p.72. ไอเอสบีเอ็น0-252-03120-2 . 
 10. เลตา อี. มิลเลอร์, เอ็ด. (1988). Lou Harrison: เพลงคีย์บอร์ดและแชมเบอร์ที่เลือกไว้ , 2480-2537, p.xliii ไอ978-0-89579-414-7 _ 
 11. อรรถa b ราชสมาคม (บริเตนใหญ่) (1880, แปลงเป็นดิจิทัล 26 ก.พ. 2551) การดำเนินการของราชสมาคมแห่งลอนดอน เล่มที่ 30หน้า 531 มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด.
 12. ^ a b Paul, Oscar (1885) [ หน้าที่จำเป็น ]
 13. ^ พอล ออสการ์ (2010-05-25) "คู่มือความสามัคคีสำหรับใช้ในโรงเรียนดนตรีและเซมินารีและเพื่อตนเอง ... – Oscar Paul – Google Books " สืบค้นเมื่อ2015-02-25 .[ ต้องการหน้า ]
 14. ^ "ดาวหาง • ไอซิสและโอซิริส (ตอนที่ 3 จาก 5)" . เพเนโลปี้. uchicago.edu สืบค้นเมื่อ2015-02-25 .
 15. ^ "Proclus : คำอธิบายเกี่ยวกับ Timaeus ของ Plato " ฟิลเปเปอร์ ส. org สืบค้นเมื่อ25 กุมภาพันธ์ 2558 .