กบฏ Maccabean

From Wikipedia, the free encyclopedia
กบฏ Maccabean
Maccabean revolt.jpg
เยรูซาเล็มและยูเดียระหว่างการจลาจล
วันที่167–141 ก่อนคริสตศักราช
ที่ตั้ง
จูเดียส่วนหนึ่งของCoele-SyriaในSeleucid Empire
ผลลัพธ์

การก่อจลาจลสำเร็จ

คู่อริ
แมคคาบี อาณาจักรซีลูซิด
ผู้บัญชาการและผู้นำ
Mattathias
Judas Maccabeus  (KIA)
Jonathan Apphus  Eleazar Avaran (KIA) Simon Thassi John Gaddi (KIA)ดำเนินการ
 

 
Antiochus IV Epiphanes
Antiochus V Eupator
Demetrius I Soter
Lysias
Gorgias
Nicanor  (KIA)
Bacchides
หน่วยที่เกี่ยวข้อง
กบฏยูเดีย กองทัพซีลูซิด

The Maccabean Revolt ( ฮีบรู : מרד החשמונאים ) เป็นกบฏของชาวยิวที่นำโดยMaccabeesเพื่อต่อต้านจักรวรรดิ Seleucidและต่อต้านอิทธิพลของขนมผสมน้ำยาที่มีต่อชีวิตชาวยิว ช่วงหลักของการก่อจลาจลกินเวลาตั้งแต่ 167–160 ก่อนคริสตศักราชและจบลงด้วย Seleucids ในการควบคุมของJudeaแต่ความขัดแย้งระหว่าง Maccabees, Hellenized Jewish และ Seleucids ดำเนินต่อไปจนถึง 134 ก่อนคริสตศักราช โดยที่ Maccabees ได้รับเอกราชในที่สุด

Seleucid King Antiochus IV Epiphanesเปิดตัวการรณรงค์ครั้งใหญ่เพื่อปราบปรามศาสนายิวในปี 168 ก่อนคริสตศักราช เหตุผลที่เขาทำเช่นนั้นไม่ชัดเจนนัก แต่ดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับการที่กษัตริย์เข้าใจผิดว่าความขัดแย้งภายในระหว่างฐานะปุโรหิตชาวยิวเป็นการกบฏเต็มรูปแบบ การปฏิบัติของชาวยิวถูกห้ามเยรูซาเล็มอยู่ภายใต้การควบคุมของ Seleucid โดยตรง และวิหารแห่งที่สองในกรุงเยรูซาเล็มได้กลายเป็นที่ตั้งของลัทธินอกรีต-ยิว การปราบปรามนี้ก่อให้เกิดการจลาจลที่อันทิโอคุสที่ 4 หวาดกลัว โดยมีกลุ่มนักสู้ชาวยิวที่นำโดยยูดาส แมคคาเบอุส(ยูดาห์ แมคคาบี) และครอบครัวก่อกบฏในปี 167 ก่อนคริสตศักราชและแสวงหาเอกราช กบฏโดยรวมจะเป็นที่รู้จักใน ชื่อ Maccabees และการกระทำของพวกเขาจะถูกบันทึกไว้ในหนังสือ1 Maccabeesและ2 Maccabees ในภายหลัง

การก่อจลาจลเริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวแบบกองโจรในชนบทของจูเดีย บุกโจมตีเมืองต่างๆ และข่มขวัญเจ้าหน้าที่ชาวกรีกที่อยู่ห่างไกลจากการควบคุมของ Seleucid โดยตรง แต่ในที่สุดก็พัฒนากองทัพที่เหมาะสมที่สามารถโจมตีเมือง Seleucid ที่มีป้อมปราการได้ ในปี 164 ก่อนคริสตศักราช Maccabees ยึดกรุงเยรูซาเล็มได้ซึ่งเป็นชัยชนะที่สำคัญในช่วงต้น การทำความสะอาดพระวิหารและการอุทิศแท่นบูชาซ้ำในวันที่ 25 Kislev เป็นที่มาของเทศกาลHanukkah ในที่สุดพวกซีลิวซิดก็ยอมอ่อนข้อและยกเลิกการห้ามศาสนายูดาย แต่พวกมักคาบีที่หัวรุนแรงกว่าซึ่งไม่พอใจแค่สร้างแนวปฏิบัติของชาวยิวขึ้นใหม่ภายใต้การปกครองของซีลูซิด ยังคงต่อสู้ต่อไป ผลักดันให้กลุ่มซีลูซิดแตกแยกโดยตรงมากขึ้น Judas Maccabeus เสียชีวิตในปี 160 ก่อนคริสตศักราชที่Battle of ElasaกับนายพลชาวกรีกBacchidesและ Seleucids ได้สร้างการควบคุมโดยตรงอีกครั้ง แต่กลุ่ม Maccabees ที่เหลืออยู่ภายใต้Jonathan Apphus พี่ชายของ Judas ยังคงต่อต้านจากชนบท ในที่สุด การแตกแยกภายในระหว่าง Seleucids และปัญหาที่อื่นในอาณาจักรของพวกเขาจะทำให้ Maccabees มีโอกาสเป็นอิสระอย่างเหมาะสม ในปี 141 ก่อนคริสตศักราชSimon Thassiประสบความสำเร็จในการขับไล่ชาวกรีกออกจากป้อมปราการในกรุงเยรูซาเล็ม การเป็นพันธมิตรกับสาธารณรัฐโรมันช่วยรับประกันความเป็นอิสระของพวกเขา ไซมอนจะก่อตั้งอาณาจักรฮัสโมเนียนที่ เป็นอิสระต่อไป

การก่อจลาจลมีผลกระทบอย่างมากต่อลัทธิชาตินิยมของชาวยิว โดยเป็นตัวอย่างของการรณรงค์ที่ประสบความสำเร็จในการสร้างเอกราชทางการเมืองและต่อต้านการปราบปรามชาวยิวของรัฐบาล

ความเป็นมา

งานคริสต์ศตวรรษที่ 14 วาดภาพอันติโอคุสที่ 4 อธิษฐานต่อรูปเคารพมีเขาที่พระวิหาร หนังสือดาเนียลบรรยายถึง " ความน่าสะอิดสะเอียนของความรกร้างว่างเปล่า " ที่ได้รับมอบอำนาจเหนือพระวิหาร เช่นเดียวกับการหยุดถวายเครื่องบูชาประจำวันและการถวายเครื่องบูชา

เริ่มตั้งแต่ปี 338 ก่อนคริสตศักราชอเล็กซานเดอร์มหาราชเริ่มรุกรานจักรวรรดิเปอร์เซีย ในปี 333–332 ก่อนคริสตศักราช กองกำลังมาซิโดเนียของอเล็กซานเดอร์ได้พิชิตเลแวนต์และปาเลสไตน์ ในเวลานั้น แคว้นยูเดียเป็นที่อยู่ของชาวยิวจำนวนมากที่กลับมาจากการถูกเนรเทศในบาบิโลนเพราะชาวเปอร์เซีย ที่การแบ่งอาณาจักรของอเล็กซานเดอร์ในปี 323 ก่อนคริสตศักราชหลังจากการสิ้นพระชนม์ของอเล็กซานเดอร์ ดินแดนนี้ถูกมอบให้กับอียิปต์ปโตเลมี อีกรัฐที่สืบต่อจากกรีกคือSeleucid Empireจะยึดครองแคว้นยูเดียจากอียิปต์ระหว่างการรบหลายครั้งตั้งแต่ 235–198 ปีก่อนคริสตศักราช ระหว่างการปกครองของปโตเลมีและเซลิวซิด ชาวยิวจำนวนมากเรียนภาษากรีกโคอีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวยิวชนชั้นสูงและชนกลุ่มน้อยชาวยิวในเมืองที่ห่างไกลจากเยรูซาเล็มและอีกมากมายที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายการค้าของกรีก [1] ความคิดทางปรัชญากรีกแพร่กระจายไปทั่วปาเลสไตน์เช่นกัน คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลภาษากรีกฉบับเซปตัวจินต์ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่สามก่อนคริสตศักราชเช่นกัน ชาวยิวหลายคนใช้ชื่อคู่ที่มีทั้งชื่อกรีกและชื่อฮีบรู เช่น เจสันและโยชูวา [2] ถึงกระนั้น ชาวยิวจำนวนมากยังคงพูดภาษาอราเมอิกซึ่งเป็นภาษาที่สืบเชื้อสายมาจากภาษาพูดระหว่างการเนรเทศชาวบาบิโลน [3]

โดยทั่วไป นโยบายการปกครองของกรีกในช่วงเวลานี้คือปล่อยให้ชาวยิวจัดการเรื่องของตนเองและไม่แทรกแซงเรื่องศาสนาอย่างเปิดเผย นักประพันธ์ชาวกรีกในศตวรรษที่สามก่อนคริสตศักราชซึ่งเขียนเกี่ยวกับศาสนายูดายส่วนใหญ่เขียนในเชิงบวก [4] [5] การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมได้เกิดขึ้น แต่โดยมากได้รับแรงผลักดันจากชาวยิวเองที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดจากต่างประเทศ ผู้ปกครองชาวกรีกไม่ได้ดำเนินโครงการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบังคับกรีก Antiochus IV Epiphanesขึ้นสู่บัลลังก์ของ Seleucids ในปี 175 ก่อนคริสตศักราชและไม่ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ทำเพียงเล็กน้อยในการทำให้ภูมิภาคเป็นปรปักษ์กันในตอนแรก และชาวยิวก็พอใจภายใต้การปกครองของเขาเป็นส่วนใหญ่ องค์ประกอบหนึ่งที่จะมีความโดดเด่นในภายหลังคือ Antiochus IV เข้ามาแทนที่มหาปุโรหิตOnias IIIกับJason น้องชายของเขา หลังจากที่ Jason เสนอเงินก้อนโตให้กับ Antiochus เจ สัน ยังแสวงหาและได้รับอนุญาตให้ทำให้เยรูซาเล็มเป็น โปลี ปกครองตนเองแม้ว่าเจสันจะสามารถควบคุมรายชื่อพลเมืองของผู้ที่สามารถลงคะแนนเสียงและดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่ก่อให้เกิดการร้องเรียนใด ๆ ในทันทีจากพลเมืองส่วนใหญ่ในเยรูซาเล็ม และสันนิษฐานว่าเขายังคงรักษากฎหมายและหลักคำสอนพื้นฐานของชาวยิว [6] [7] สามปีต่อมา ผู้มาใหม่ชื่อMenelausเสนอสินบนที่ใหญ่กว่าแก่แอนติโอคุสที่ 4 เพื่อดำรงตำแหน่งมหาปุโรหิต เจสัน ไม่พอใจ หันไปหาแอนติโอคุสที่ 4; นอกจากนี้ยังมีข่าวลือแพร่สะพัดว่า Menelaus ได้ขายวัตถุโบราณในวิหารทองคำเพื่อช่วยจ่ายสินบน ซึ่งนำไปสู่ความทุกข์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่สภาเมืองที่ Jason ได้จัดตั้งขึ้น ความขัดแย้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการเมืองมากกว่าเรื่องวัฒนธรรม ณ จุดนี้ ทุกฝ่ายต่าง "ตกนรกทั้งเป็น" เนื้อหาเกี่ยวกับกฎของ Seleucid และส่วนใหญ่แตกแยกจากข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตและการเหยียดหยามของ Menelaus [1] [3]

ในปี 170–168 ก่อนคริสตศักราชสงครามซีเรียครั้งที่หกระหว่างชาวซีลูซิดและชาวอียิปต์ปโตเลมีเกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่ไม่ชัดเจน อันทิโอคุสที่ 4 นำกองทัพเข้าโจมตีอียิปต์ ระหว่างทางกลับผ่านกรุงเยรูซาเล็มหลังจากการรณรงค์ที่ประสบความสำเร็จ มหาปุโรหิตเมเนลอส์ถูกกล่าวหาว่าเชิญอันทิโอคุสเข้าไปในวิหารที่สอง [หมายเหตุ 1] ความตึงเครียดกับราชวงศ์ Ptolemaic ยังคงดำเนินต่อไป และ Antiochus ก็ออกรณรงค์อีกครั้งในปี 168 ก่อนคริสตศักราช [9] เจสันได้ยินข่าวลือว่าแอนติโอคุสเสียชีวิตแล้ว และพยายามก่อการรัฐประหารต่อเมเนลอสในกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อได้ยินเรื่องนี้ แอนติโอคุสซึ่งยังไม่ตาย เห็นได้ชัดว่าตีความการประจัญบานของฝ่ายนี้ว่าเป็นการก่อจลาจลต่ออำนาจส่วนตัวของเขา และส่งกองทัพไปบดขยี้ผู้วางแผนของเจสัน จาก 168–167 ก่อนคริสตศักราช ความขัดแย้งลุกลามจนควบคุมไม่ได้ และนโยบายของรัฐบาลเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง คนหลายพันคนในเยรูซาเล็มถูกฆ่าตายและอีกหลายพันคนตกเป็นทาส เมืองถูกโจมตีสองครั้ง ผู้ว่าการกรีกคนใหม่ถูกส่งไป รัฐบาลยึดที่ดินและทรัพย์สินจากผู้สนับสนุนของเจสัน และพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มถูกสร้างให้เป็นที่ตั้งของ กลุ่มศาสนากรีก-ยิวที่ประสาน กันก่อมลพิษในสายตาของชาวยิวผู้เคร่งศาสนา [10] ป้อมปราการใหม่ที่ทหารรักษาการณ์โดยชาวกรีกและชาวยิวที่สนับสนุน Seleucid, theAcraถูกสร้างขึ้นในกรุงเยรูซาเล็ม อันทิโอคุสที่ 4 ออกกฤษฎีกาปราบปรามศาสนายิวอย่างเป็นทางการ อาสาสมัครต้องกินหมูและละเมิดกฎหมายอาหารของชาวยิวทำงานในวันสะบาโตของชาวยิว เลิกให้ ลูกชาย เข้าสุหนัตและอื่นๆ [หมายเหตุ 2]นโยบายความอดทนต่อการนมัสการของชาวยิวสิ้นสุดลงแล้ว [1] [11]

การกบฏ

Mattathias จุดประกายการจลาจล (167 ก่อนคริสตศักราช)

Mattathias สังหารชาวยิวนอกรีต วาดโดยPhilippe De Loutherbourg

สำหรับแอนติโอคุสการพิชิตเมืองอย่างไม่คาดคิด ( เยรูซาเล็ม ) การปล้นสะดมและการสังหารหมู่นั้นไม่เพียงพอ แนวโน้มทางจิตของเขาทวีความรุนแรงขึ้นด้วยความไม่พอใจในสิ่งที่การปิดล้อมทำให้เขาต้องสูญเสีย และเขาพยายามบังคับให้ชาวยิวละเมิดหลักปฏิบัติดั้งเดิมของพวกเขาโดยปล่อยให้ลูกชายวัยทารกของพวกเขาไม่ได้เข้าสุหนัตและหมูบูชายัญบนแท่นบูชา คำสั่งเหล่านี้ถูกเพิกเฉยในระดับสากล

ผลที่ตามมาของแอนติโอคุสที่ 4 ออกกฤษฎีกาห้ามการปฏิบัติทางศาสนาของชาวยิว การรณรงค์ยึดที่ดินควบคู่ไปกับการสร้างศาลเจ้าและแท่นบูชาเกิดขึ้นในชนบทของจูเดีย [13] นักบวชชาวยิวในชนบทจากโมเดอินMattathias (ฮีบรู: Matityahu) จาก ตระกูล Hasmonean ได้ จุดประกายการต่อต้านจักรวรรดิ Seleucid โดยปฏิเสธที่จะบูชาเทพเจ้ากรีกที่แท่นบูชาใหม่ของ Modein Mattathias ฆ่าชาวยิวคนหนึ่งซึ่งก้าวไปข้างหน้าเพื่อแทนที่ Mattathias ในการบูชายัญรูปเคารพเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ชาวกรีกที่ถูกส่งไปบังคับการบูชายัญ จากนั้นเขาก็ทำลายแท่นบูชา [14] หลังจากนั้น เขาและลูกชายทั้งห้าหนีไปที่ภูเขาใกล้ๆ ซึ่งอยู่ติดกับโมเดอิน [15]

การรบแบบกองโจร (167–164 ก่อนคริสตศักราช)

หลังจากการเสียชีวิตของ Mattathias ประมาณหนึ่งปีต่อมาในปี 166 ก่อนคริสตศักราชJudas Maccabeusลูกชายของเขา (ฮีบรู: Judah Maccabee) ได้นำกลุ่มผู้คัดค้านชาวยิวที่ในที่สุดก็จะดูดซับกลุ่มอื่น ๆ ที่ต่อต้านการปกครองของ Seleucid และเติบโตเป็นกองทัพ แม้ว่าในตอนแรกจะไม่สามารถโจมตีพลังของ Seleucid ได้โดยตรง แต่กองกำลังของ Judas สามารถปล้นสะดมชนบทและโจมตีชาวยิวที่นับถือศาสนาคริสต์ซึ่งมีจำนวนมาก Maccabees ทำลายแท่นบูชาของชาวกรีกในหมู่บ้าน บังคับให้เด็กชายเข้าสุหนัต เผาหมู่บ้าน และขับไล่ชาวยิวที่นับถือศาสนาคริสต์ออกจากดินแดนของพวกเขา [16] [14] ชื่อเล่นของยูดาส "แมคคาบี" ปัจจุบันใช้เพื่ออธิบายถึงกลุ่มชาวยิวโดยรวม มาจากคำภาษาฮีบรูที่แปลว่า "ค้อน"; คำว่า "Maccabee" หรือ "Maccabeus" ยังใช้เพื่อเป็นเกียรติแก่ Judas ' พี่น้องก็เช่นกัน [17]

การรณรงค์ของยูดาสในชนบทกลายเป็นการก่อจลาจลอย่างเต็มรูปแบบ กองกำลัง Maccabean ใช้กลยุทธ์การรบแบบกองโจรโดยเน้นที่ความเร็วและความคล่องตัว แม้จะได้รับการฝึกฝนน้อยกว่าและมีอุปกรณ์ไม่พร้อมสำหรับการต่อสู้ในสนาม แต่ Maccabees สามารถควบคุมการต่อสู้ที่พวกเขาทำและล่าถอยเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเมื่อถูกคุกคาม พวกเขาเอาชนะกองกำลัง Seleucid รองสองกองกำลังที่Battle of the Ascent of Lebonahในปี 167 ก่อนคริสตศักราช และBattle of Beth Horonในปี 166 ก่อนคริสตศักราช ในช่วงปลายฤดูร้อนในปี 165 ก่อนคริสตศักราช อันติโอคุสที่ 4 ได้ออกเดินทางไปบาบิโลนทางซีกตะวันออกของอาณาจักรของเขา และทิ้งให้ลีเซียสเป็นผู้สำเร็จราชการแทนซีกตะวันตก หลังจากนั้นไม่นาน Maccabees ได้รับชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ในสมรภูมิเอมมาอูส. ทั้งสองฝ่ายพยายามเจรจาประนีประนอม แต่ล้มเหลว กองทัพ Seleucid ขนาดใหญ่ถูกส่งไปปราบกบฏ หลังจากยุทธการที่เบธซูร์ในปี 164 ก่อนคริสตศักราชและข่าวการเสียชีวิตของแอนติโอคุสที่ 4 ในเปอร์เซีย กองทหารเซลูซิดก็กลับไปยังซีเรีย [18] Maccabees เข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มด้วยชัยชนะ พวกเขาทำความสะอาดวิหารแห่งที่สอง ตามพิธีกรรม สถาปนา การบูชาแบบดั้งเดิมของชาวยิวขึ้นใหม่ที่นั่น 25 คิสเลฟซึ่งเป็นวันที่ชำระล้างในปฏิทินฮีบรู ต่อมากลายเป็นวันที่เทศกาลฮานุคคาห์เริ่มต้นขึ้น ผู้สำเร็จราชการ Lysias ซึ่งหมกมุ่นอยู่กับกิจการภายในของ Seleucid ตกลงที่จะประนีประนอมทางการเมืองซึ่งเพิกถอนคำสั่งห้ามปฏิบัติของชาวยิวของ Antiochus IV นี่เป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาด: ชาวยิวเฮลเลไนซ์จำนวนมากสนับสนุนการก่อจลาจลอย่างระมัดระวังเนื่องจากการปราบปรามศาสนาของพวกเขา [19] เมื่อยกเลิกคำสั่งห้าม เป้าหมายทางศาสนาของพวกเขาก็สำเร็จ และชาวยิวที่นับถือศาสนาคริสต์สามารถเป็นผู้ภักดีต่อ Seleucid ได้ง่ายขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม Maccabees ไม่ได้ถือว่าเป้าหมายของพวกเขาเสร็จสมบูรณ์และยังคงรณรงค์เพื่อแยกตัวออกจากอิทธิพลของกรีกและเป็นอิสระทางการเมืองอย่างเต็มที่ ฝ่ายกบฏสูญเสียการสนับสนุนจากฝ่ายกลางเป็นผล [19] [20]

การต่อสู้อย่างต่อเนื่อง (163–160 ก่อนคริสตศักราช)

เมื่อกลุ่มกบฏอยู่ในการควบคุมส่วนใหญ่ของกรุงเยรูซาเล็มและบริเวณโดยรอบ การก่อจลาจลระยะที่สองจึงเริ่มขึ้น การก่อจลาจลมีทรัพยากรเพิ่มเติม แต่ก็มีความรับผิดชอบเพิ่มเติมด้วย แทนที่จะสามารถล่าถอยไปที่ภูเขาได้ ตอนนี้ฝ่ายกบฏมีดินแดนที่ต้องปกป้อง การละทิ้งเมืองจะปล่อยให้ผู้ภักดีของพวกเขาเปิดรับการตอบโต้หากกองกำลังที่สนับสนุน Seleucid ได้รับอนุญาตให้เข้าควบคุมอีกครั้ง ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการชนะการรบแบบเปิด ด้วยทหารราบหนักที่ได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติม การต่อสู้ทางแพ่งโดยใช้ความรุนแรงระดับต่ำ การตอบโต้ และการฆาตกรรมเกิดขึ้นในชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลซึ่งชาวยิวเป็นชนกลุ่มน้อย [21] ยูดาสเริ่มการเดินทางไปยังภูมิภาคเหล่านี้ซึ่งอยู่นอกจูเดียเพื่อต่อสู้กับชาวอิดูเมีย อัมโมน และกาลิลีที่ไม่ใช่ชาวยิว เขาคัดเลือกชาวยิวที่เคร่งศาสนาและส่งพวกเขาไปยังแคว้นยูเดียเพื่อรวบรวมพันธมิตรของเขาในที่ที่พวกเขาจะได้รับความคุ้มครอง แม้ว่าผู้ลี้ภัยที่หลั่งไหลเข้ามานี้จะสร้างปัญหาการขาดแคลนอาหารในดินแดนที่ Maccabees ยึดครองในไม่ช้า [22]

ในปี 162 ก่อนคริสตศักราช ยูดาสเริ่มการปิดล้อมป้อมปราการ Acra ที่มีป้อมปราการในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลานาน ซึ่งยังคงควบคุมโดยชาวยิวผู้ภักดีต่อ Seleucid และทหารรักษาการณ์ชาวกรีก ผู้สำเร็จราชการ Lysias จัดการกับคู่แข่งใน Antioch แล้วกลับไปที่ Judea พร้อมกองทัพเพื่อช่วยเหลือกองกำลัง Seleucid พวก Seleucids เข้าปิดล้อม Beth-Zur และยึดไว้โดยไม่มีการสู้รบ เนื่องจากเป็น ปี ที่รกร้างและเสบียงอาหารก็ขาดแคลน พวกเขาต่อสู้กับกองกำลังของยูดาสในการต่อสู้แบบเปิดที่Battle of Beth Zechariah ถัดไปโดย Seleucids เอาชนะ Maccabees Eleazar Avaranน้องชายของ Judas เสียชีวิตในสนามรบหลังจากโจมตีช้างศึกอย่างกล้าหาญและถูกบดขยี้ [23] กองทัพของลีเซียสปิดล้อมกรุงเยรูซาเล็ม ด้วยเสบียงอาหารขาดแคลนทั้งสองฝ่ายและรายงานของคู่แข่งทางการเมืองที่กลับมาจากจังหวัดทางตะวันออกไปยังออค Lysias จึงตัดสินใจลงนามในข้อตกลงกับกลุ่มกบฏและยืนยันการยกเลิกคำสั่งต่อต้านชาวยิว ฝ่ายกบฏกลับละทิ้งการปิดล้อม Seleucid Acra จากนั้นลีเซียสและกองทัพของเขาก็กลับไปยังเมืองอันทิโอก โดยที่จังหวัดสงบสุขอย่างเป็นทางการ แต่ทั้งชาวยิวที่นับถือศาสนาคริสต์และพวกมักคาบีก็ไม่ลดอาวุธลง [22]

เมื่อถึงจุดหนึ่งระหว่างคริสตศักราช 163–162 Lysias ได้สั่งให้ประหารชีวิตมหาปุโรหิต Menelaus ที่ถูกดูหมิ่นเพื่อเป็นการแสดงท่าทีของการคืนดีกับชาวยิวอีกครั้ง หลังจากนั้น ไม่ นานทั้งผู้สำเร็จราชการ Lysias และกษัตริย์ Antiochus V อายุ 11 ปีก็ถูกประหารชีวิตหลังจากแพ้การต่อสู้ต่อเนื่องกับDemetrius I Soterซึ่งกลายเป็นกษัตริย์ Seleucid องค์ใหม่ ในฤดูหนาวช่วงปลายปี 162 ก่อนคริสตศักราชถึงต้นคริสตศักราช 161 เดเมตริอุสที่ 1 ได้แต่งตั้งมหาปุโรหิตคนใหม่ อัลซิมุสมาแทนที่เมเนลอส และส่งกองทัพที่นำโดยนายพลแบคชีเดสไปประจำการที่อัลซิมุส ยูดาสไม่ได้ออกรบ บางทีอาจยังคงสร้างใหม่หลังจากพ่ายแพ้ที่เบธเศคาริยาห์ [25] Alcimus ได้รับการยอมรับเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มและได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นในการชุมนุมของชาวกรีกสายกลางไปยังฝ่ายที่สนับสนุน Seleucid มากกว่า Menelaus ถึงกระนั้น ความตึงเครียดที่รุนแรงระหว่าง Maccabees และชาวยิว Hellenized ยังคงดำเนินต่อไป [26] Bacchides กลับไปซีเรีย และนายพลคนใหม่Nicanorได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการทหารของแคว้นยูเดีย มีการสงบศึกระหว่าง Nicanor และ Maccabees ในช่วงสั้น ๆ แต่ไม่นานก็แตกหัก Nicanor ได้รับความเกลียดชังจาก Maccabees หลังจากมีรายงานว่าเขาดูหมิ่นศาสนาในวิหารและขู่ว่าจะเผามัน Nicanor นำกองกำลังของเขาเข้าสู่สนามรบ และต่อสู้กับ Maccabees ครั้งแรกที่ Caphar-salama และจากนั้นที่ Battle of Adasaในช่วงปลายฤดูหนาวปี 161 ก่อนคริสตศักราช Nicanor ถูกฆ่าตายในช่วงต้นของการต่อสู้ และกองทัพที่เหลือของเขาก็หนีไปหลังจากนั้น [28]

ยูดาสกำลังเจรจากับสาธารณรัฐโรมันและได้ข้อตกลงที่คลุมเครือในการสนับสนุนที่เป็นไปได้ แม้ว่าสิ่งนี้จะทำให้จักรวรรดิ Seleucid ระมัดระวังในระยะยาว แต่ก็ไม่น่ากังวลเป็นพิเศษในระยะสั้น เนื่องจากชาวโรมันไม่น่าจะเข้ามาแทรกแซงหากความไม่สงบของจูเดียอาจถูกบดขยี้อย่างเด็ดขาด [29]

ยุทธการเอลาซา (160 ปีก่อนคริสตศักราช)

ในปี 160 ก่อน คริสตศักราช Seleucid King Demetrius I ออกรณรงค์ทางตะวันออกเพื่อต่อสู้กับTimarchus ที่กบฏ เขาปล่อยให้นายพลแบ็คคิดส์ปกครองส่วนตะวันตกของจักรวรรดิ แบค คิเดสนำกองทัพทหารราบ 20,000 นายและทหารม้า 2,000 นายเข้าสู่จูเดียในการเดินทางครั้งที่สองโดยตั้งใจที่จะยึดครองจังหวัดที่เหลืออีกครั้งก่อนที่มันจะคุ้นเคยกับการปกครองตนเองมากเกินไป ขนาดของกองทัพกบฏที่เผชิญหน้ากับพวกเขาเป็นที่แน่นอน 1 Maccabeesอ้างอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้ว่ากองทัพของ Judas ที่ Elasa มีจำนวนน้อย โดยมีทหารเพียง 3,000 นายเท่านั้นที่จะสู้รบได้ 800–1,000 นาย นักประวัติศาสตร์สงสัยว่าจำนวนที่แท้จริงนั้นมากกว่านั้นและอาจมีทหารมากถึง 22,000 นาย และผู้เขียนก็มองข้ามความแข็งแกร่งของพวกเขาเพื่อพยายามอธิบายความพ่ายแพ้ [30]

กองทัพ Seleucid เดินทัพผ่านแคว้นยูเดียหลังจากการสังหารหมู่ในแคว้นกาลิลี. กลยุทธ์นี้จะบังคับให้ยูดาสตอบโต้ในการต่อสู้แบบเปิด เกรงว่าชื่อเสียงของเขาจะเสียหายจากการไม่ดำเนินการใดๆ และฝ่ายของอัลซิมัสก็แข็งแกร่งขึ้นโดยอ้างว่าเขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการปกป้องผู้คนจากการสังหารในอนาคต แบคคิเดสรุกคืบเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม ขณะที่ยูดาสตั้งค่ายบนพื้นที่ขรุขระที่เอลาซาเพื่อสกัดกั้นกองทัพเซลูซิด ยูดาสเลือกที่จะโจมตีทางด้านขวาของกองทัพ Seleucid โดยหวังว่าจะฆ่าผู้บัญชาการ คล้ายกับชัยชนะเหนือ Nicanor ที่ Adasa ทหารม้าชั้นยอดทางขวาล่าถอย และฝ่ายกบฏไล่ตาม นี่อาจเป็นกลวิธีจากแบคคิเดส อย่างไรก็ตาม เพื่อแสร้งทำเป็นอ่อนแอและดึงพวกแมคคาบีเข้ามาอยู่ในที่ที่พวกเขาสามารถถูกล้อมและพ่ายแพ้ได้ การล่าถอยของพวกเขาเองถูกตัดขาด ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม Seleucids ฟื้นรูปแบบของพวกเขาและดักกองทัพกบฏด้วยปีกซ้ายของพวกเขาเอง ในที่สุดยูดาสก็ถูกฆ่าตายและพวกยิวที่เหลือก็หนีไป[29]

Seleucids ได้ยืนยันอำนาจของพวกเขาในกรุงเยรูซาเล็ม แบคไคด์ตั้งป้อมป้องกันเมืองต่างๆ ทั่วแผ่นดิน ตั้งพันธมิตรชาวยิวที่เป็นมิตรกับชาวกรีกให้อยู่ในบังคับบัญชาในกรุงเยรูซาเล็ม และทำให้แน่ใจว่าเด็กๆ ของครอบครัวชั้นนำถูกจับเป็นตัวประกันเพื่อรับประกันพฤติกรรมที่ดี Jonathan Apphusน้องชายของ Judas (ฮีบรู: Yonatan) กลายเป็นผู้นำคนใหม่ของ Maccabees โศกนาฏกรรมครั้งใหม่เกิดขึ้นกับครอบครัว Hasmonean เมื่อJohn Gaddi น้องชายของ Jonathan ถูก จับกุมและสังหารขณะปฏิบัติภารกิจในNabatea โจนาธานต่อสู้กับแบคคิเดสและกองทหารของเขาอยู่ช่วงหนึ่ง แต่ในที่สุดทั้งสองก็ทำสัญญาหยุดยิง จากนั้นแบคคิเดสก็กลับไปซีเรียในปี 160 ก่อนคริสตศักราช [31]

การปกครองตนเอง (160–138 ก่อนคริสตศักราช)

ดินแดนภายใต้การควบคุมของซีโมน

ในขณะที่ Maccabees สูญเสียการควบคุมเมือง แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะสร้างรัฐบาลคู่แข่งในชนบทตั้งแต่ 160–153 ปีก่อนคริสตศักราช Maccabees หลีกเลี่ยงความขัดแย้งโดยตรงกับ Seleucids แต่การต่อสู้ทางแพ่งของชาวยิวภายในยังคงดำเนินต่อไป: พวกกบฏก่อกวน เนรเทศ และสังหารชาวยิวที่ถูกมองว่าต่อต้านกรีกไม่เพียงพอ (32) ตาม 1 Maccabees "ดังนั้นดาบจึงหยุดจากอิสราเอล โจนาธานตั้งรกรากในมิคมาชและเริ่มพิพากษาผู้คน และเขาได้ทำลายผู้ไม่มีพระเจ้าออกจากอิสราเอล" [33] Maccabees ได้รับโอกาสในขณะที่ Seleucids บุกเข้าประจัญบานในสงครามกลางเมืองหลายชุดสงครามราชวงศ์ Seleucid. คู่แข่งของ Seleucid ที่อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์ต้องการกองกำลังทั้งหมดของพวกเขาที่อื่น และยังต้องการปฏิเสธพันธมิตรที่เป็นไปได้กับผู้อ้างสิทธิ์รายอื่นด้วย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ Maccabees มีอำนาจ ในปี 153–152 ก่อนคริสตศักราช มีการทำข้อตกลงระหว่างโจนาธานและเดเมตริอุสที่ 1 กษัตริย์เดเมตริอุสกำลังปัดป้องการท้าทายจากอเล็กซานเดอร์ บาลาสและตกลงที่จะถอนกองกำลัง Seleucid ออกจากเมืองที่มีป้อมปราการและกองทหารรักษาการณ์ในยูเดีย ยกเว้นเบธ-ซูร์และเยรูซาเล็ม [32] ตัวประกันได้รับการปล่อยตัวเช่นกัน การควบคุมของ Seleucid เหนือ Judea อ่อนแอลงและอ่อนแอลงอีก โจนาธานหักหลังเดเมตริอุสที่ 1 ทันทีหลังจากที่อเล็กซานเดอร์ บาลาสเสนอข้อตกลงที่ดีกว่า โจนาธานได้รับตำแหน่งทั้งมหาปุโรหิตและนักวางกลยุทธ์โดยอเล็กซานเดอร์ยอมรับว่าฝ่าย Maccabee เป็นพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับผู้นำ Seleucid มากกว่าฝ่าย Hellenist [27] กองกำลังของโจนาธานต่อสู้กับเดเมตริอุสที่ 1 ซึ่งจะเสียชีวิตในสนามรบในปี 150 ก่อนคริสตศักราช [32]

ตั้งแต่ 152–141 ปีก่อนคริสต ศักราชกลุ่มกบฏบรรลุสถานะของการปกครองตนเองอย่างไม่เป็นทางการซึ่งคล้ายกับอำนาจสูงสุด [34] ดินแดนนี้เป็น ส่วน หนึ่งของอาณาจักร Seleucid ทางนิตินัย แต่สงครามกลางเมืองที่ดำเนินต่อไปทำให้ Maccabees มีอำนาจปกครองตนเอง โจนาธานได้รับอำนาจอย่างเป็นทางการในการสร้างและบำรุงรักษากองทัพเพื่อแลกกับความช่วยเหลือของเขา ในช่วงเวลานี้ กองทัพที่ถูกต้องตามกฎหมายของโจนาธานได้ต่อสู้ในสงครามกลางเมืองและการต่อสู้ตามแนวชายแดนเพื่อรักษาความโปรดปรานของผู้นำซีลูซิดที่เป็นพันธมิตร [35] Seleucids ส่งกองทัพกลับเข้ามาใน Judea ในช่วงเวลานี้ แต่ Jonathan หลบเลี่ยงและปฏิเสธการสู้รบจนกระทั่งในที่สุดพวกเขาก็กลับมาที่ใจกลาง Seleucid [36] ในปี 143 ก่อนคริสตศักราช ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์Diodotus Tryphonซึ่งอาจกระตือรือร้นที่จะยืนยันการควบคุมจังหวัดที่สงบสุขอีกครั้ง เชิญโจนาธานเข้าร่วมการประชุม การประชุมเป็นกับดัก โจนาธานถูกจับและประหารชีวิต แม้ว่าไซมอน น้องชายของโจนาธานจะเรียกค่าไถ่และส่งตัวประกันก็ตาม การทรยศนี้นำไปสู่การเป็นพันธมิตรระหว่างผู้นำคนใหม่ของ Maccabees, Simon Thassi (ฮีบรู: Simeon) และDemetrius II Nicatorคู่แข่งของ Diodotus Tryphon และผู้อ้างสิทธิ์ในบัลลังก์ Seleucid Demetrius II ยกเว้น Judea จากการชำระภาษีในปี 142 ก่อนคริสตศักราชโดยยอมรับความเป็นอิสระเป็นหลัก [34] การตั้งถิ่นฐานของ Seleucid และกองทหารรักษาการณ์ในเยรูซาเล็ม ที่ Acra ในที่สุด ก็อยู่ภายใต้การควบคุมของ Simon อย่างสันติ เช่นเดียวกับกองทหาร Seleucid ที่เหลืออยู่ที่ Beth-Zur ซีโมนได้รับแต่งตั้งเป็นมหาปุโรหิตในราวปี 141 ก่อนคริสตศักราช แต่เขาทำเช่นนั้นโดยได้รับเสียงโห่ร้องจากชาวยิวมากกว่าการแต่งตั้งโดยกษัตริย์ Seleucid [37] [34] ทั้งโจนาธานและตอนนี้ไซมอนยังคงติดต่อทางการทูตกับสาธารณรัฐโรมัน การยอมรับอย่างเป็นทางการจากโรมเกิดขึ้นในปี 139 ก่อนคริสตศักราช เนื่องจากชาวโรมันกระตือรือร้นที่จะทำให้รัฐกรีกอ่อนแอลงและแตกแยก พันธมิตรฮัสโมเนียน-โรมันใหม่นี้ยังพูดได้หนักแน่นกว่าข้อตกลงที่คลุมเครือของ Judas Maccabeus เมื่อ 22-23 ปีก่อนหน้านี้อีกด้วย ความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้ปกครอง Seleucid ที่เป็นคู่แข่งกันทำให้การตอบสนองของรัฐบาลต่อความเป็นอิสระอย่างเป็นทางการของรัฐใหม่ทำได้ยาก ใหม่ Seleucid KingAntiochus VII Sidetesปฏิเสธข้อเสนอความช่วยเหลือจากกองทหารของ Simon ในขณะที่ไล่ตาม Diodotus Tryphon ศัตรูร่วมกันของพวกเขา และเรียกร้องทั้งส่วยและให้ Simon ยอมยกการควบคุมเมืองชายแดนJoppaและGazara Antiochus VII ส่งกองทัพไปยัง Judea ในช่วงระหว่าง 139 ถึง 138 ก่อนคริสตศักราชภายใต้คำสั่งของนายพลชื่อ Cendebeus แต่ถูกขับไล่ [35]

ผู้นำของฮัสโมเนียนไม่ได้เรียกตนเองว่า "กษัตริย์" ในทันทีหรือสถาปนาระบอบกษัตริย์ ไซมอนเรียกตนเองเพียงว่า " nasi " (ในภาษาฮีบรู "เจ้าชาย" หรือ "ประธานาธิบดี") และ " ethnarch " (ในภาษากรีก Koine หมายถึง "ผู้ปกครอง") [38] [39] [40]

ควันหลง

แผนที่ภูมิประเทศของปาเลสไตน์ในช่วงเริ่มต้นของราชวงศ์ฮัสโมเนียน
แผนที่ภูมิประเทศของปาเลสไตน์ในช่วงเริ่มต้นของราชวงศ์ฮัสโมเนียน

ในปี 135 ก่อนค ริสตศักราช ซีโมนและลูกชายสองคน (มัททาเธียสและยูดาส) ถูกสังหารโดยลูกเขยของเขาทอเลมี บุตรอาบูบัสในงานเลี้ยงที่เมืองเยรีโค ลูกชายทั้งห้าคนของมัทธีอัสจากไปแล้วพร้อมกับซีโมนที่เสียชีวิตไปพร้อมกับพี่น้องของเขา ทิ้งความเป็นผู้นำไว้ให้คนรุ่นต่อไป จอห์น ไฮร์คานัสบุตรคนที่สามของซีโมนได้เป็นมหาปุโรหิตแห่งอิสราเอล [41] กษัตริย์แอนติโอคุสที่ 7 จะบุกและปิดล้อมกรุงเยรูซาเล็มเป็นการส่วนตัวในปี 134 ก่อนคริสตศักราช แต่หลังจากไฮร์คานัสจ่ายค่าไถ่และยกเมืองยัฟปาและกาซาราให้ เซลูซิดจากไปอย่างสงบ ความขัดแย้งยุติลงและ Hyrcanus และ Antiochus VII เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ Antiochus โดยบริจาคเครื่องบูชาที่วิหารด้วยความเคารพ สำหรับการบรรเทาโทษและการบริจาค Antiochus VII ถูกเรียกว่า "Eusebes" ("Pious") โดยประชาชนที่กตัญญู [42] เมื่ออำนาจปกครองได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่ในช่วงสั้น ๆ แคว้นยูเดียได้ส่งกองกำลังไปช่วยเหลือแอนติโอคุสที่ 7 ในการรณรงค์ของเขาในเปอร์เซีย หลังจากการเสียชีวิตของ Antiochus VII ในปี 129 ก่อนคริสตศักราช Hasmoneans ก็ยุติการให้ความช่วยเหลือหรือส่งบรรณาการแก่เศษซากของอาณาจักร Seleucid ที่เสื่อมถอย [43] จอห์น ไฮร์คานัสและลูก ๆ ของเขาจะรวมศูนย์อำนาจมากกว่าที่ไซมอนเคยทำ Aristobulus ลูกชายของ Hyrcanus ที่ฉันเรียกตัวเองว่า " บาซิลัส " (กษัตริย์) ละทิ้งข้ออ้างที่ว่ามหาปุโรหิตจัดการเรื่องการเมืองเป็นเพียงการจัดการชั่วคราว [44] [45] Hasmoneans เนรเทศผู้นำในสภาหรือgerusiaที่พวกเขารู้สึกว่าอาจคุกคามอำนาจของพวกเขา [46] สภาผู้เฒ่าซึ่งบางคนเห็นว่าเป็นปูชนียบุคคลของสภาซันเฮด ริน เลิก ตรวจสอบ สถาบันพระมหากษัตริย์โดยอิสระแล้ว [39] [47] [48] [49] หลังจากความสำเร็จของ Maccabean Revolt ผู้นำของราชวงศ์ Hasmonean ยังคงพิชิตพื้นที่โดยรอบของแคว้นยูเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้การนำของAlexander Jannaeus จักรวรรดิ Seleucid เต็มไปด้วยความไม่สงบภายในเกินกว่าจะหยุดสิ่งนี้ได้ และอียิปต์ Ptolemaic ก็รักษาความสัมพันธ์ฉันมิตรไว้เป็นส่วนใหญ่ [50] ราชสำนักฮัสโมเนียนที่กรุงเยรูซาเล็มจะไม่แตกแยกจากวัฒนธรรมและภาษากรีกอย่างชัดเจน และดำเนินต่อไปด้วยการผสมผสานระหว่างประเพณีของชาวยิวและของกรีก [51] [52]พวกเขายังคงเป็นที่รู้จักในชื่อภาษากรีก จะใช้ทั้งภาษาฮิบรูและภาษากรีกในการสร้างเหรียญ และจ้างทหารรับจ้างชาวกรีก แต่ยังฟื้นฟูศาสนายูดายให้เป็นตำแหน่งสูงสุดในแคว้นยูเดียและส่งเสริมความรู้สึกชาตินิยมของชาวยิวใหม่ว่า ได้เกิดขึ้นระหว่างการจลาจล [4]

ราชวงศ์จะคงอยู่จนถึง 37 ปีก่อนคริสตศักราช เมื่อเฮโรดมหาราชใช้การสนับสนุนอย่างหนักหน่วงของโรมัน เอาชนะผู้ปกครองฮัสโมเนียนคนสุดท้ายเพื่อขึ้นเป็นกษัตริย์ ที่เป็นลูกค้าของ โรมัน

กลยุทธ์และเทคโนโลยี

Eleazar Avaranถูกช้างศึกเหยียบย่ำ (ภาพประกอบโดยGustave Doréในปี 1866)

ทั้งสองฝ่ายได้รับอิทธิพลจากองค์ประกอบและยุทธวิธีของกองทัพขนมผสมน้ำยา การวางกำลังรบแบบเฮลเลนิสติกขั้นพื้นฐานประกอบด้วยทหารราบหนักที่อยู่ตรงกลาง ทหารม้าติดตั้งที่สีข้าง และพลรบเคลื่อนที่ในแนวหน้า อาวุธของทหารราบที่ใช้กันมากที่สุดคือsarissa ซึ่ง เป็นหอกของชาวมาซิโดเนีย Sarissa เป็นอาวุธที่ทรงพลัง มันถูกถือด้วยสองมือและเอื้อมมือได้กว้าง (ประมาณ 6.3 เมตร) ทำให้ยากที่ฝ่ายตรงข้ามจะเข้าใกล้กลุ่ม ทหาร ราบที่ถือสาริสซ่าได้อย่างปลอดภัย ทหารม้าขนมผสมน้ำยายังใช้หอกแม้ว่าจะสั้นกว่าเล็กน้อย [53] Seleucids ยังสามารถเข้าถึงช้างศึก ที่ได้รับการฝึกฝนนำเข้าจากอินเดียซึ่งสวมเกราะตามธรรมชาติในหนังหนาและอาจทำให้ทหารและม้าของฝ่ายตรงข้ามหวาดกลัวได้ [54] น้อยครั้งนัก พวกเขายังใช้ประโยชน์จากรถรบที่มีเคียว [54]

ในแง่ของขนาดกองทัพPolybius นักประวัติศาสตร์ที่นับถือ รายงานว่าในปี 165 ก่อนคริสตศักราช ขบวนพาเหรดทางทหารใกล้กับเมือง Seleucid อันติโอเกียซึ่งจัดขึ้นโดย Antiochus IV ประกอบด้วยทหารราบ 41,000 นายและทหารม้า 4,500 นาย ทหารเหล่านี้กำลังเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ในการเดินทางไปทางตะวันออก ไม่ใช่ในแคว้นยูเดีย แต่ให้ประมาณขนาดคร่าวๆ ของกองกำลัง Seleucid ในส่วนตะวันตกของอาณาจักรของพวกเขาที่สามารถส่งไปได้ทุกที่ที่ผู้ปกครองต้องการ ไม่รวมในพื้นที่ผู้ช่วยและทหารรักษาการณ์ แอนติโอคุสที่ 4 ดูเหมือนว่าจะขยายขนาดกองทัพของเขาโดยการจ้างทหาร รับจ้างเพิ่มเติม โดยต้องเสียเงินเข้าคลัง Seleucid [55] กองกำลังส่วนใหญ่ในขบวนพาเหรดนั้นจะนำไปใช้ในเรื่องที่สำคัญต่อผู้นำของ Seleucid มากกว่าการปราบปรามการกบฏของชาวยิว และด้วยเหตุนี้จึงมีเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เข้าร่วมในการต่อสู้ของกบฏ พวกเขาอาจได้รับการเสริมด้วยกองทหารรักษาการณ์และกองทหารพันธมิตร Seleucid ในท้องถิ่น [56]

Maccabees เริ่มต้นจากการเป็นกองกำลังกองโจรที่มีแนวโน้มว่าจะใช้อาวุธแบบดั้งเดิมที่มีประสิทธิภาพในการรบหน่วยขนาดเล็กในภูมิประเทศที่เป็นภูเขา: พลธนูสลิงเกอร์และทหารราบเบาติดอาวุธด้วยดาบและโล่ นักเขียนรุ่นหลังจะพรรณนา Maccabees อย่างโรแมนติกในฐานะคนธรรมดาที่ต่อสู้อย่างไม่ปกติแต่ในที่สุด Maccabees ก็ฝึกกองทัพยืนหยัดคล้ายกับ Seleucids พร้อมด้วยกองทหารราบหนักสไตล์กรีก ทหารม้าติดม้า และอาวุธปิดล้อม [19] [57] อย่างไรก็ตาม ในขณะที่การผลิต Sarissa ส่วนใหญ่เป็นไม้น่าจะง่ายสำหรับพวกกบฏ แต่เกราะของพวกมันกลับมีคุณภาพต่ำกว่า พวกเขาน่าจะใช้ชุดเกราะหนัง ธรรมดาๆเนื่องจากความขาดแคลนของโลหะและช่างฝีมือที่สามารถสร้างชุดเกราะโลหะแบบกรีกได้ [58] สันนิษฐานว่าชาวยิวพลัดถิ่นในประเทศที่เป็นศัตรูกับ Seleucids เช่น Ptolemaic Egypt และPergamonอาจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครโดยนำความสามารถในท้องถิ่นของตนเองไปให้กองทัพกบฏ [58]

กองกำลังกบฏเติบโตขึ้นตามกาลเวลา มีทหาร 6,000 นายในกองทัพของยูดาสในช่วงใกล้เริ่มการจลาจล 10,000 นายที่สมรภูมิเบธซูร์ และอาจมากถึง 22,000 นายเมื่อพ่ายแพ้ที่เอลาซา [30] ในการรบหลายครั้ง ฝ่ายกบฏอาจมีจำนวนที่เหนือกว่าเพื่อชดเชยการขาดแคลนในการฝึกและอุปกรณ์ [59] [หมายเหตุ 3] หลังจากที่โจนาธานได้รับอนุมัติให้เป็นมหาปุโรหิตและผู้ว่าการโดยผู้ปกครอง Seleucid พวก Hasmoneans ก็สามารถเข้าถึงการรับสมัครได้ง่ายขึ้น มีรายงานว่ามีทหาร 20,000 นายที่ขับไล่ Cendebeus ในปี 139 ก่อนคริสตศักราช [61]

การสู้รบในการก่อจลาจลส่วนใหญ่เกิดขึ้นในภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาและภูเขา ซึ่งทำให้การสู้รบซับซ้อนขึ้น [62] พรรค Seleucid ที่ได้รับการฝึกฝนสำหรับการสู้รบบนภูเขาจะต่อสู้กันในระยะห่างที่ค่อนข้างไกลจากกันเมื่อ เทียบ กับแนวราบที่อัดแน่น และใช้หอกสไตล์โรมัน ที่สั้นกว่าเล็กน้อยแต่คล่องแคล่วกว่า [63]

งานเขียน

ประวัติศาสตร์ดั้งเดิม

งานเขียนร่วมสมัยที่มีรายละเอียดมากที่สุดที่หลงเหลืออยู่คือ หนังสือ deuterocanonicalของFirst MaccabeesและSecond Maccabeesเช่นเดียวกับJosephus 's The Jewish War และ Book XII และ XIII of Jewish Antiquities [64] ผู้เขียนไม่ใช่ฝ่ายที่ไม่สนใจ ผู้เขียนหนังสือของ Maccabees เป็นที่ชื่นชอบของ Maccabees โดยแสดงภาพความขัดแย้งว่าเป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าลงโทษและยกระดับความสูงของ Judas และพี่น้องของเขาให้อยู่ในระดับที่กล้าหาญ [19] เมื่อเปรียบเทียบกัน โจเซฟุสไม่ต้องการทำให้ผู้อ่านชาวกรีกนอกศาสนาขุ่นเคืองเกี่ยวกับงานของเขา และรู้สึกไม่มั่นใจในพวกมักคาบี [65] [66]

หนังสือของ 1 Maccabees ถือว่ามีความน่าเชื่อถือเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากดูเหมือนจะเขียนโดยผู้เห็นเหตุการณ์ในช่วงต้นรัชสมัยของ Hasmoneans ซึ่งมีแนวโน้มมากที่สุดในช่วงรัชสมัยของ John Hyrcanus การพรรณนาถึงการต่อสู้มีรายละเอียดและดูแม่นยำ แม้ว่าจะแสดงภาพทหาร Seleucid จำนวนมากอย่างไม่น่าเชื่อ เพื่อเน้นย้ำถึงความช่วยเหลือของพระเจ้าและพรสวรรค์ของยูดาส [59] [67] หนังสือเล่มนี้ยังทำหน้าที่เป็นโฆษณาชวนเชื่อของราชวงศ์ฮัสโมเนียนในบทบรรณาธิการเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ [68] [69] [70] กฎใหม่ของชาวฮัสโมเนียนไม่ได้ปราศจากศัตรูภายใน ตำแหน่งมหาปุโรหิตถูกครอบครองมาหลายชั่วอายุคนโดยผู้สืบเชื้อสายมาจากศาโดก มหาปุโรหิต Hasmoneans ในขณะที่สายนักบวช ( Kohens) ถูกมองว่าเป็นผู้แย่งชิง ไม่ได้สืบเชื้อสายมาจากซาโดก และเดิมทีเข้ารับตำแหน่งโดยผ่านข้อตกลงกับกษัตริย์เซลูซิดเท่านั้น หนังสือเล่มนี้เน้นว่าการกระทำของ Hasmoneans สอดคล้องกับวีรบุรุษในพระคัมภีร์เก่า พวกเขาเป็นผู้ปกครองที่พระเจ้าทรงเลือกสรรและชอบธรรมคนใหม่ ตัวอย่างเช่น มันยกเลิกความพ่ายแพ้ที่ได้รับจากผู้บัญชาการคนอื่น ๆ ที่ชื่อโจเซฟและอาซาริยาห์เพราะ "พวกเขาไม่ฟังยูดาสและพี่น้องของเขา แต่พวกเขาไม่ได้อยู่ในครอบครัวของคนเหล่านั้นที่ได้รับการปลดปล่อยให้อิสราเอล" [71] [68]

2 Maccabees เป็นความย่อของชาวยิวอียิปต์ที่ไม่รู้จักเกี่ยวกับงานห้าเล่มที่หายไปโดยนักเขียนชื่อ Jason of Cyrene เป็นงานแยกต่างหากจาก 1 Maccabees และไม่ใช่ความต่อเนื่องของมัน 2 Maccabees มีจุดสนใจทางศาสนาโดยตรงมากกว่า Maccabees 1 แห่งโดยให้เครดิตพระเจ้าและการแทรกแซงจากสวรรค์สำหรับเหตุการณ์ที่เด่นชัดกว่า Maccabees 1 แห่ง นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นไปที่ยูดาสเป็นการส่วนตัวมากกว่า Hasmoneans อื่น ๆ มีการเน้นเป็นพิเศษที่วิหารที่สอง: การโต้เถียงเรื่องตำแหน่งของมหาปุโรหิต มลพิษโดยเมเนลอส์ในการผสมผสานระหว่างกรีก-ยิว การชำระล้างในที่สุด และการคุกคามโดย Nicanor ที่วิหาร [72] 2 Maccabees ยังแสดงถึงความพยายามที่จะนำสาเหตุของ Maccabees นอก Judea เนื่องจากกระตุ้นให้ชาวยิวในอียิปต์และชาวยิวพลัดถิ่นอื่น ๆ เฉลิมฉลองการชำระล้างวิหาร (Hanukkah) และนับถือ Judas Maccabeus [72] [66] โดยทั่วไป Maccabees 2 ตัวแสดงถึงโอกาสของสันติภาพและความร่วมมือในเชิงบวกมากกว่า Maccabees 1 ตัว ใน 1 Maccabees วิธีเดียวสำหรับชาวยิวที่จะทำข้อตกลงอย่างมีเกียรติกับ Seleucids ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเอาชนะพวกเขาทางทหารและบรรลุความเป็นอิสระในการทำงาน ใน 2 Maccabees มีไว้สำหรับผู้ชมที่เป็นชาวยิวในอียิปต์ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของกรีก การอยู่ร่วมกันอย่างสันติเป็นไปได้ แต่ความเข้าใจผิดหรือผู้ก่อกวนทำให้ชาวยิวต้องดำเนินการป้องกัน [73] [74]

โจเซฟุสเขียนมากว่าสองศตวรรษหลังจากการก่อจลาจล แต่มิตรภาพของเขากับ จักรพรรดิโรมัน แห่งราชวงศ์ฟลาเวียนทำให้เขาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่นักวิชาการคนอื่นๆ นึกไม่ถึง Josephus ดูเหมือนจะใช้ 1 Maccabees เป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลหลักสำหรับประวัติศาสตร์ของเขา แต่เสริมด้วยความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ของ Seleucid Empire จากประวัติศาสตร์กรีกรวมถึงแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่รู้จัก ดูเหมือนว่าโจเซฟุสจะคุ้นเคยกับงานของนักประวัติศาสตร์โพลีเบียสและสตราโบเช่นเดียวกับงานส่วนใหญ่ที่สูญหายไปของ นิโคเลา ส์แห่งดามัสกัส [75] [42] [76]

แดเนียล

ดูเหมือนว่า หนังสือของดาเนียลจะถูกเขียนขึ้นในช่วงแรกของการก่อจลาจลประมาณ 165 ปีก่อนคริสตศักราช และในที่สุดจะรวมอยู่ในฮีบรูไบเบิลและพันธสัญญาเดิมของคริสเตียน [หมายเหตุ 4] แม้ว่าฉากของหนังสือเล่มนี้จะอยู่ที่กรุงบาบิโลนเมื่อ 400 ปีก่อน หนังสือเล่มนี้เป็นวรรณกรรมที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ในแคว้นยูเดียระหว่างการจลาจล ( Sitz im Leben ); ผู้เขียนเลือกที่จะย้ายสถานที่ด้วยเหตุผลลึกลับหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการเซ็นเซอร์ มันกระตุ้นให้ผู้อ่านยังคงแน่วแน่เมื่อเผชิญกับการประหัตประหาร ตัวอย่างเช่น กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนสั่งให้ข้าราชบริพารของพระองค์เสวยอาหารอันอุดมของกษัตริย์ ผู้เผยพระวจนะดาเนียลและสหายของเขาก็รักษาโคเชอร์และรับประทานอาหารที่เป็นผักและน้ำ แต่ก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงกว่าข้าราชบริพารของกษัตริย์ทุกคน [78] ข้อความนั้นชัดเจน: ท้าทายคำสั่งของ Antiochus และรักษากฎการควบคุมอาหารของชาวยิว ดาเนียลทำนายว่ากษัตริย์จะเสียสติ ฉายาของแอนติโอคุส "เอพิฟาเนส" ("ผู้ถูกเลือกจากพระเจ้า") ถูกศัตรูเย้ยหยันว่า "เอพิมาเนส" ("คนบ้า") และเป็นที่ทราบกันดีว่าเขามีนิสัยแปลกๆ เมื่อดาเนียลและชาวยิวถูกคุกคามด้วยความตาย พวกเขาเผชิญกับมันอย่างสงบและได้รับความรอดในที่สุด ข้อความที่เกี่ยวข้องท่ามกลางการต่อต้านของชาวยิวต่ออันทิโอคุสที่ 4 [79] [80]

บทสุดท้ายของหนังสือดาเนียลมี ภาพ นิมิตเกี่ยวกับอนาคต แรงจูงใจประการหนึ่งสำหรับผู้เขียนคือการมอบหัวใจให้กับชาวยิวที่เคร่งศาสนาว่าชัยชนะของพวกเขาได้รับการทำนายล่วงหน้าโดยคำพยากรณ์เมื่อ 400 ปีก่อน [81] นิมิตสุดท้ายของดาเนียลกล่าวถึงแอนทิโอคุส เอพิฟาเนสว่าเป็น "กษัตริย์ทิศเหนือ" และอธิบายถึงการกระทำก่อนหน้านี้ของเขา เช่น การถูกชาวโรมันขับไล่และขายหน้าในการรณรงค์ครั้งที่สองในอียิปต์ แต่ยังรวมถึงว่ากษัตริย์แห่งทิศเหนือจะ " พบกับจุดจบของเขา" [79] นอกจากนี้ ทุกคนที่เสียชีวิตภายใต้กษัตริย์แห่งทิศเหนือจะฟื้นขึ้นมา โดยผู้ที่ทนทุกข์ทรมานจะได้รับรางวัล ในขณะที่ผู้ที่ประสบความสำเร็จจะต้องอับอายและดูถูกเหยียดหยาม [1] รายการสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่นำมาจากดาเนียลเป็นภาพของกษัตริย์แห่งทิศเหนือที่ทำลายพระวิหารด้วยความรกร้างอันน่าสะอิดสะเอียนและหยุดยั้งการเสียสละประจำวันที่พระวิหาร สิ่งเหล่านี้เห็นด้วยกับภาพที่ 1 และ 2 Maccabees ของการเปลี่ยนแปลงที่วิหารที่สอง [79] [82]

ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ผลงานอื่นๆ ดูเหมือนจะได้รับอิทธิพลจาก Maccabean Revolt เป็นอย่างน้อย ได้แก่Book of Judith , Testament of Mosesและบางส่วนของBook of Enoch The Book of Judith เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่บรรยายถึงการต่อต้านของชาวยิวต่อภัยคุกคามทางทหารที่ครอบงำ แม้ว่าความคล้ายคลึงกันจะไม่ชัดเจนเท่าดาเนียล แต่ภาพการกดขี่บางส่วนดูเหมือนจะได้รับอิทธิพลจากการกดขี่ข่มเหงของแอนติโอคุส เช่น นายพลโฮโลเฟอร์เนสทำลายศาลเจ้า โค่นสวนศักดิ์สิทธิ์ และพยายามทำลายการนมัสการทั้งหมดที่ไม่ใช่ของกษัตริย์ จูดิธ นางเอกของเรื่องก็มีชื่อผู้หญิงว่า "จูดาส" ด้วย [83] พันธสัญญาของโมเสส คล้ายกับหนังสือของดาเนียล เป็นพยานถึงทัศนคติของชาวยิวที่นำไปสู่การก่อจลาจล: บรรยายถึงการประหัตประหาร ประณามผู้นำและนักบวชที่ไร้ศีลธรรมว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด ยกย่องคุณงามความดีของการพลีชีพ และทำนายการลงโทษของพระเจ้าต่อผู้กดขี่ โดยปกติถือว่าพันธสัญญาเขียนขึ้นในคริสตศักราชศตวรรษแรก แต่อย่างน้อยก็เป็นไปได้ว่าเขียนเร็วกว่านี้มากในยุค Maccabean หรือ Hasmonean แล้วต่อท้ายด้วยการปรับปรุง CE ในศตวรรษแรก แม้ว่าจะเขียนขึ้นทั้งหมดในศตวรรษที่ 1 แต่ก็ยังคงได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ในรัชสมัยของพระเจ้าแอนติโอคุสที่ 4 [84] [85] บทแรกของหนังสือเอโนคเขียนขึ้นประมาณ 300–200 ปีก่อนคริสตศักราช แต่ส่วนใหม่ถูกต่อท้ายในช่วงเวลาที่อ้างถึงอำนาจของเอโนคปู่ทวดของโนอาห์ ส่วนหนึ่งคือ "คติของสัปดาห์" ถูกตั้งสมมติฐานว่าเขียนขึ้นประมาณ 167 ก่อนคริสตศักราช หลังจากการประหัตประหารของแอนติโอคุสเริ่มขึ้น [86] เช่นเดียวกับดาเนียล หลังจากคติประจำสัปดาห์เล่าประวัติศาสตร์โลกจนถึงจุดที่มีการประหัตประหาร มันทำนายว่าในที่สุดคนชอบธรรมจะได้รับชัยชนะและกระตุ้นให้เกิดการต่อต้าน [87] อีกส่วนหนึ่งของเอนอ็อค "หนังสือแห่งความฝัน" น่าจะเขียนขึ้นหลังจากที่การก่อจลาจลประสบความสำเร็จอย่างน้อยบางส่วน มันแสดงให้เห็นเหตุการณ์ของการก่อจลาจลในรูปแบบของนิมิตฝันเชิงทำนาย [88]

งานที่มีความไม่แน่นอนมากกว่าที่ยังคงได้รับความสนใจอยู่มากคือ คัมภีร์ Qumran Habakkuk ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของDead Sea Scrolls ชุมชน ศาสนา Qumranไม่ได้มีข้อตกลงที่ดีกับสถาบันทางศาสนาของ Hasmonean ในกรุงเยรูซาเล็ม และเชื่อว่าได้รับการสนับสนุนสายการสืบสันตติวงศ์ของ Zadokite ไปสู่ฐานะปุโรหิตระดับสูง บทวิจารณ์ ( เพเชอร์ ) อธิบายถึงสถานการณ์ที่ " ครูผู้ชอบธรรม " ถูกขับออกจากตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรมและถูกเนรเทศโดย " นักบวชผู้ชั่วร้าย "" และ "Man of the Lie" (อาจเป็นบุคคลเดียวกัน) บุคคลหลายคนได้รับการเสนอว่าเป็นตัวตนของผู้ที่อยู่เบื้องหลังตำแหน่งเหล่านี้ ทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่า Righteous Teacher คือใครก็ตามที่ดำรงตำแหน่ง High Priest หลังจากการตายของ Alcimus ในปี 159 ก่อนคริสตศักราช บางทีอาจเป็น Zadokite ถ้าบุคคลนี้มีอยู่จริงพวกเขาก็สูญเสียตำแหน่งไปหลังจาก Jonathan Apphus ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทัพ Maccabee ของเขาและพันธมิตรใหม่ของเขากับ Alexander Balas ผู้อ้างสิทธิ์ในราชวงศ์ Seleucid เข้ารับตำแหน่งมหาปุโรหิตในปี 152 ก่อนคริสตศักราช ดังนั้น คนชั่วร้าย นักบวชจะเป็นโจนาธานและชุมชน Qumran ในยุคนั้นจะประกอบด้วยการต่อต้านทางศาสนาต่อการยึดครองของ Hasmonean: Essenes คนแรก. ไม่ทราบวันที่ของงาน และนักวิชาการคนอื่นๆ ได้เสนอชื่อผู้สมัครที่แตกต่างกันว่าเป็นตัวตนที่เป็นไปได้ของนักบวชผู้ชั่วร้าย ดังนั้นการระบุตัวตนของโจนาธานจึงเป็นเพียงความเป็นไปได้ แต่ก็น่าสนใจและมีเหตุผล [89] [90]

การวิเคราะห์ภายหลังและประวัติศาสตร์

ในหนังสือเล่มที่หนึ่งและสองของ Maccabees อธิบายว่าการจลาจลของ Maccabean เป็นการตอบสนองร่วมกันต่อการกดขี่ทางวัฒนธรรมและการต่อต้านของชาติต่ออำนาจต่างชาติ หนังสือเหล่านี้เขียนขึ้นหลังจากการจลาจลเสร็จสิ้น กระตุ้นให้เกิดความสามัคคีในหมู่ชาวยิว พวกเขาอธิบายถึงกลุ่ม Hellenizing เพียงเล็กน้อยนอกเหนือจากการเรียกพวกเขาว่าไร้กฎหมายและเสื่อมเสีย และมองข้ามความเกี่ยวข้องและอำนาจของพวกเขาในความขัดแย้ง [69] [91] ในขณะที่นักวิชาการหลายคนยังคงยอมรับกรอบพื้นฐานนี้ว่าชาวกรีกอ่อนแอและพึ่งพาความช่วยเหลือจาก Seleucid เพื่อมีอิทธิพล แต่มุมมองนี้ก็ถูกท้าทาย ในมุมมองของนักปรับปรุงใหม่ วีรบุรุษและผู้ร้ายเป็นทั้งชาวยิว: ชาวยิวส่วนใหญ่ระมัดระวังสนับสนุนเมเนลอส มหาปุโรหิตแห่งกรีก คำสั่งของ Antiochus IV เกิดขึ้นเนื่องจากแรงกดดันจากชาวยิวขนมผสมน้ำยา และการจลาจลเป็นที่เข้าใจกันดีที่สุดว่าเป็นสงครามกลางเมืองระหว่างชาวยิวอนุรักษนิยมในชนบทกับชาวยิวเฮลเลไนซ์ในเมือง โดยมีการแทรกแซงของ Seleucid เป็นครั้งคราวเท่านั้น [92] [93] [94] โดยทั่วไปแล้ว Elias Bickermanได้รับการยกย่องว่าทำให้มุมมองทางเลือกนี้เป็นที่นิยมในปี 1937 และนักประวัติศาสตร์คนอื่นๆ เช่นMartin Hengelได้โต้เถียงกันต่อไป [95] [82] ตัวอย่างเช่น บัญชีของโจเซฟุสกล่าวโทษเมเนลอสโดยตรงที่โน้มน้าวให้แอนติโอคุสที่ 4 ออกคำสั่งต่อต้านชาวยิวของเขา [20] [96] Alcimus แทนที่ Menelaus ในฐานะมหาปุโรหิต ถูกตำหนิว่ายุยงให้เกิดการสังหารหมู่ชาวยิวที่เคร่งศาสนาใน 1 Maccabees แทนที่จะเป็น Seleucids โดยตรง พวก Maccabees เองก็ต่อสู้และเนรเทศชาวกรีกเช่นกัน ชัดเจนที่สุดในการขับไล่ครั้งสุดท้ายจากอักกรา แต่ในชนบทก่อนหน้านี้ก็ต่อสู้กับกลุ่มTobiadของชาวยิวที่เป็นมิตรกับชาวกรีก [16]

โดยทั่วไป ความเห็นทางวิชาการคือนักประวัติศาสตร์ขนมผสมน้ำยามีอคติ แต่ความลำเอียงไม่ได้ส่งผลให้เกิดการบิดเบือนหรือสร้างข้อเท็จจริงมากเกินไป และส่วนใหญ่เป็นแหล่งที่เชื่อถือได้เมื่ออคติถูกลบออก [97] มีนักวิชาการผู้ปรับปรุงใหม่ซึ่งมีแนวโน้มที่จะลดความน่าเชื่อถือของประวัติศาสตร์หลักอย่างจริงจังมากขึ้น อย่างไรก็ตาม [98] Daniel R. Schwartzโต้แย้งว่าการโจมตีกรุงเยรูซาเล็มครั้งแรกของ Antiochus IV ตั้งแต่ 168–167 ก่อนคริสตศักราชไม่ได้เกิดจากความอาฆาตพยาบาทอย่างที่ 1 Maccabees พรรณนา หรือความเข้าใจผิดตามที่ 2 Maccabees พรรณนา (และนักวิชาการส่วนใหญ่ยอมรับ) แต่เป็นการปราบปราม การก่อจลาจลที่แท้จริงซึ่งสมาชิกสูญหายไปในประวัติศาสตร์เนื่องจากชาวฮัสโมเนียนต้องการแสดงตนว่าสามารถนำชัยชนะมาได้ [8] Sylvie Honigmanให้เหตุผลว่าการพรรณนาถึงการกดขี่ทางศาสนาของ Seleucid นั้นทำให้เข้าใจผิดและน่าจะเป็นเรื่องเท็จ เธอมองว่าการสูญเสียสิทธิพลเมืองของชาวยิวในปี 168 ก่อนคริสตศักราชเป็นการลงโทษทางปกครองหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบในท้องถิ่นเกี่ยวกับภาษีที่เพิ่มขึ้น ว่าการต่อสู้เป็นเศรษฐกิจโดยพื้นฐาน และตีความเพียงว่าเป็นแรงผลักดันทางศาสนาในการหวนกลับ [82] เธอยังให้เหตุผลว่าการเอียงทางศีลธรรมของแหล่งที่มาหมายความว่าการพรรณนาถึงการกระทำที่ไม่สุภาพโดยชาวกรีกไม่สามารถเชื่อถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ ตัวอย่างเช่น การอ้างว่าเมเนลอส์ขโมยภาชนะในพระวิหารเพื่อจ่ายเป็นสินบนแก่แอนติโอคุสนั้นมุ่งเป้าไปที่การลดทอนคุณค่าทางศีลธรรมของทั้งสองอย่างเท่านั้น [99] จอห์น หม่าให้เหตุผลว่าพระวิหารได้รับการบูรณะในปี 164 ก่อนคริสตศักราชตามคำร้องของ Menelaus ถึง Antiochus ไม่ใช่ Maccabees ที่ปลดปล่อยและอุทิศใหม่ [73] มุมมองเหล่านี้ดึงดูดการสนับสนุนบางส่วน แต่ไม่ได้กลายเป็นฉันทามติใหม่ ผู้ปกป้องสมัยใหม่ที่อ่านแหล่งข้อมูลได้ตรงกว่าอ้างว่าหลักฐานของการกบฏที่ได้รับความนิยมซึ่งไม่ได้บันทึกไว้นั้นมีอยู่น้อยมากจนไม่มีเลย การสันนิษฐานว่าแอนติโอคุสที่ 4 จะไม่เริ่มการประหัตประหารทางชาติพันธุ์ด้วยเหตุผลที่ไร้เหตุผลถือเป็นการแสดงจุดยืนเชิงประวัติศาสตร์ในการวิจารณ์นี้ เนื่องจากผู้นำหลายคนทั้งสมัยโบราณและสมัยใหม่ได้รับแรงจูงใจอย่างชัดเจนจากความกังวลทางศาสนา [82] [100]

นักวิชาการและนักโบราณคดีรุ่นหลังๆ ได้พบและเก็บรักษาโบราณวัตถุต่างๆ ในยุคนั้นไว้ แล้วนำมาวิเคราะห์ ซึ่งได้แจ้งให้นักประวัติศาสตร์ทราบถึงความเป็นไปได้ขององค์ประกอบต่างๆ ในหนังสือ [65] สำหรับตัวอย่างล่าสุดstele (the " Helidorus stele ") ถูกค้นพบและถอดรหัสในปี 2550 ซึ่งมีอายุตั้งแต่ประมาณ 178 ปีก่อนคริสตศักราช และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแต่งตั้งและนโยบายของรัฐบาล Seleucid ในยุคก่อนการจลาจลทันที [101] [102] การขุดค้น Givati ​​Parking Lotในกรุงเยรูซาเล็มระหว่างปี 2550-2558 พบหลักฐานที่เป็นไปได้ของAcra; มันอาจแก้ไขความขัดแย้งที่ดูเหมือนระหว่างเรื่องราวของโจเซฟุสเกี่ยวกับชะตากรรมของอักกรา (เขาอ้างว่ามันถูกทุบทิ้ง) และบัญชีของ 1 แมคคาบีส์ (มันถูกยึดครองเท่านั้น) เพื่อสนับสนุนเวอร์ชัน 1 แมคคาบี [103] [104]

มรดก

เทศกาลHanukkah ของชาวยิว เฉลิมฉลองการอุทิศซ้ำของวิหารหลังจากชัยชนะของ Judas Maccabeus เหนือ Seleucids [105]ตามประเพณีของพวกแรบบิน Maccabees ที่ได้รับชัยชนะสามารถหาเหยือกน้ำมันขนาดเล็กที่ยังคงบริสุทธิ์และปราศจากการปนเปื้อนได้โดยอาศัยตราประทับ และแม้ว่าจะมีน้ำมันเพียงพอเพียงเพื่อหล่อเลี้ยง Menorah เป็นเวลาหนึ่งวัน แปดวันซึ่งเวลานั้นได้จัดหาน้ำมันเพิ่มเติม ในช่วงยุคของอาณาจักรฮัสโมเนียน Hanukkah ได้รับการสังเกตอย่างเด่นชัด มันทำหน้าที่เป็น " วันประกาศอิสรภาพ ของฮัสโมเนียน " เพื่อรำลึกถึงความสำเร็จของการก่อจลาจลและความชอบธรรมของผู้ปกครองฮัสโมเนียน [106] ชาวยิวพลัดถิ่นเฉลิมฉลองเช่นกัน ส่งเสริมความรู้สึกถึงอัตลักษณ์ร่วมของชาวยิว เป็นวันปลดปล่อยชาวยิวทุกคน ไม่ใช่แค่ชาวยิวในแคว้นยูเดียเท่านั้น [หมายเหตุ 5] [108] ด้วยเหตุนี้ Hanukkah จึงอยู่ได้นานกว่ากฎของ Hasmonean แม้ว่าความสำคัญจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ฮานุคคาจะมีชื่อเสียงใหม่ในศตวรรษที่ 20 และจุดประกายความสนใจอีกครั้งเกี่ยวกับต้นกำเนิดของมันในตระกูลมักคาบี [109]

ชัยชนะของชาวยิวในสมรภูมิ Adasaนำไปสู่เทศกาลประจำปีเช่นกัน แม้ว่าจะเป็นงานที่โดดเด่นและเป็นที่จดจำน้อยกว่า Hanukkah ความพ่ายแพ้ของแม่ทัพ Seleucid Nicanor มีการเฉลิมฉลองในวันที่13 Adarเป็นYom Nicanor [110] [111]

ช่วงเวลาที่กระทบกระเทือนจิตใจช่วยกำหนดประเภทของการเปิดเผยและการเปิดเผยของชาวยิวที่มีความคิดริเริ่ม การ พรรณนาถึงทรราชผู้ชั่วร้ายอย่างแอนติโอคุสที่ 4 ที่โจมตีเมืองศักดิ์สิทธิ์ของเยรูซาเล็มในหนังสือของดาเนียลกลายเป็นเรื่องธรรมดาในช่วงต่อมาที่โรมันปกครองแคว้นยูเดีย [113]

การกดขี่ข่มเหงชาวยิวภายใต้แอนติโอคุส และการตอบสนองของพวกมักคาบี จะมีอิทธิพลและสร้างกระแสความคิดใหม่ๆ ในกรอบความคิดของชาวยิวเกี่ยวกับรางวัลและการลงโทษอันศักดิ์สิทธิ์ ในงานเขียนของชาวยิวในยุคก่อนๆ การอุทิศตนต่อพระเจ้าและการยึดมั่นในกฎหมายนำไปสู่รางวัลและการลงโทษในชีวิต ผู้สังเกตจะประสบความสำเร็จ และการไม่เชื่อฟังจะส่งผลให้เกิดหายนะ การประหัตประหารของ Antiochus IV ขัดแย้งโดยตรงกับคำสอนนี้: เป็นครั้งแรกที่ชาวยิวต้องทนทุกข์เพราะพวกเขาปฏิเสธที่จะละเมิดกฎหมายของชาวยิว ดังนั้นชาวยิวที่เคร่งศาสนาและช่างสังเกตมากที่สุดคือคนที่ต้องทนทุกข์มากที่สุด สิ่งนี้ส่งผลให้มีวรรณกรรมที่แนะนำว่าผู้ที่ทนทุกข์ทรมานในชีวิตทางโลกจะได้รับรางวัลในภายหลัง เช่น หนังสือดาเนียลบรรยายถึงการฟื้นคืนชีพของคนตายในอนาคต หรือหนังสือ Maccabees 2 เล่มที่บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับมรณสักขีของหญิงและลูกชายเจ็ดคนของเธอภายใต้แอนทิโอคุส แต่ผู้ที่จะได้รับบำเหน็จหลังจากการตายของพวกเขา [114] [115] [116]

ในฐานะที่เป็นชัยชนะของ "คนส่วนน้อยมากกว่าคนหมู่มาก" การก่อจลาจลจึงเป็น แรงบันดาลใจให้กับขบวนการต่อต้านชาวยิวในอนาคต เช่น กลุ่มZealots การก่อจลาจลในยุคต่อมาที่โด่งดังที่สุดคือสงครามยิว-โรมันครั้งแรก ใน ปีส.ศ. 66–73 (เรียกอีกอย่างว่า [113] [118] หลังจากความล้มเหลวของการก่อจลาจลเหล่านี้ การตีความการจลาจลใน Maccabean ของชาวยิวกลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณมากขึ้น แต่มุ่งเน้นไปที่เรื่องราวของ Hanukkah และปาฏิหาริย์ของพระเจ้าเกี่ยวกับน้ำมันแทนที่จะเป็นแผนปฏิบัติสำหรับการปกครองแบบยิวที่เป็นอิสระซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองกำลังติดอาวุธ Maccabees ก็พูดคุยกันน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป ไม่ค่อยปรากฏในมิชนาห์งานเขียนของTannaimหลังจากความพ่ายแพ้ของชาวยิวเหล่านี้ [119] [120] [121] Rabbinical ไม่พอใจกับการปกครองในภายหลังของ Hasmoneans หลังจากการจลาจลก็มีส่วนทำให้เกิดสิ่งนี้เช่นกัน แม้ว่าเรื่องราวจะถูกตั้งขึ้นอย่างชัดเจนในช่วง Maccabean การอ้างอิงถึง Judas ตามชื่อก็ถูกลบออกอย่างชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงการบูชาวีรบุรุษของแนว Hasmonean [122] หนังสือของ Maccabeesถูกมองข้ามและถูกผลักไสในประเพณีของชาวยิวและไม่รวมอยู่ในTanakh ของชาวยิว (ฮีบรูไบเบิล); มันจะเป็นคริสเตียนที่จะผลิตงานศิลปะและวรรณกรรมมากขึ้นโดยอ้างอิง Maccabees ในช่วงยุคกลางเนื่องจากหนังสือของ Maccabees รวมอยู่ในคาทอลิกและออร์โธดอกซ์ศีลในพระคัมภีร์ . [109] คริสเตียนยุคกลางระหว่างยุคการอแล็งเฌียงถือว่าพวกมักคาบีเป็นตัวอย่างของความกล้าหาญและความเป็นอัศวินยุคแรกๆ และพวกมักคาบีก็ถูกเรียกในยุคกลางต่อมาว่าเป็นนักรบศักดิ์สิทธิ์เพื่อเอาอย่างในช่วงสงครามครูเสด [123] [124] ในศตวรรษที่ 14 Judas Maccabeus ถูกรวมอยู่ในNine Worthiesซึ่งเป็นแบบอย่างของอัศวิน ในยุคกลาง สำหรับอัศวินเพื่อเป็นต้นแบบในการปฏิบัติตน

การมองข้าม Maccabees ของชาวยิวจะถูกท้าทายในอีกหลายศตวรรษต่อมาในศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 เนื่องจากนักเขียนและศิลปินชาวยิวถือ Maccabees เป็นตัวอย่างของความเป็นอิสระและชัยชนะ [125] ผู้เสนอลัทธิชาตินิยมยิวในยุคนั้นมองว่าเหตุการณ์ในอดีต เช่น Maccabees เป็นคำแนะนำที่มีความหวังถึงสิ่งที่เป็นไปได้ โดยมีอิทธิพลต่อขบวนการไซออนิสต์ ที่เพิ่งตั้งไข่ องค์กรไซออนิสต์ของอังกฤษที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2439 มีชื่อว่าOrder of Ancient Maccabeansและองค์กรกีฬาของชาวยิวMaccabi World Unionตั้งชื่อตามพวกเขา [126] [หมายเหตุ 6] การจลาจลมีอยู่ในบทละครของนักเขียนบทละครAharon Ashman  [ เขา ], Ya'akov Cahan , และMoshe Shamir . องค์กรต่างๆ ในรัฐสมัยใหม่ของอิสราเอลตั้งชื่อตนเองตาม Maccabees และ Hasmoneans หรือให้เกียรติพวกเขา

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 1. ^ วันที่ของการปล้นคลังเป็นที่โต้แย้ง 1 Maccabees แนะนำว่าคลังพระวิหารถูกปล้นในปี 169 ก่อนคริสตศักราชหลังจากการเดินทางครั้งแรกไปยังอียิปต์ 2 Maccabees แนะนำว่าคลังถูกปล้นในปี 168 ก่อนคริสตศักราชหลังจากการเดินทางครั้งที่สองไปยังอียิปต์ อาจเป็นไปได้ว่าหนังสือของดาเนียล (ดาเนียล 11:28–11:30 ) แนะนำว่าแอนติโอคุสที่ 4 บุกเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มสองครั้งหลังจากการเดินทางแต่ละครั้ง โจเซฟุสกล่าวว่าแอนติโอคุสที่ 4 มาเยือนเยรูซาเล็มสองครั้ง และปล้นเมืองครั้งแรก ปล้นพระวิหารเป็นครั้งที่สอง [8]
 2. 1 Maccabeesและ 2 Maccabeesต่างก็เป็นแหล่งที่มาที่เอียงข้างกับ Seleucids อย่างมากและสนับสนุน Maccabees ดังนั้นนักประวัติศาสตร์เช่น Lester L. Grabพึงระวังว่าความชั่วร้ายที่อธิบายไว้ในนั้นควรได้รับการพิจารณาด้วยความสงสัย อย่างไรก็ตาม เป็นที่ชัดเจนเพียงพอว่าการกระทำใดก็ตามที่ Seleucids ทำนั้นเพียงพอแล้วที่จะทำให้ประชาชนโกรธ แม้ว่าพวกเขาจะพูดเกินจริงในภายหลังก็ตาม [1]
 3. นักประวัติศาสตร์ Bezalel Bar-Kochvaเสนอทรรศนะว่ากองทัพ Seleucid เป็นกองกำลังขนาดเล็กแต่ยอดเยี่ยมที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยชาวกรีกที่มีขวัญกำลังใจสูงซึ่งอุทิศตนเพื่อรักษาอาณาจักร "ของพวกเขา" ดังนั้นงานเขียนของเขาที่ว่ากลุ่มกบฏน่าจะมีจำนวนมากกว่า Seleucids แม้จะมีหนังสือของ Maccabees อ้างเป็นอย่างอื่น ที่กล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่ยุติ นักวิชาการคนอื่น ๆ เช่น Israel Shatzman ยังคงมีมุมมองแบบเก่าที่ว่า Seleucids ใช้กองกำลังที่ใหญ่กว่าแต่มีระเบียบวินัยน้อยกว่ากับทหารที่ไม่ใช่ชาวกรีกจำนวนมากที่มีขวัญกำลังใจต่ำ ต่อสู้เพื่อเงินเท่านั้นและไม่สนใจสาเหตุของ Seleucid [60]
 4. ลักษณะของบทที่ 1–6 ของดาเนียลมีข้อโต้แย้ง; นักวิชาการบางคนเชื่อว่าบทเหล่านี้มีอยู่ก่อนการจลาจลและได้รับการแก้ไขเล็กน้อยมากที่สุด ในขณะที่คนอื่น ๆ แนะนำว่าการพึ่งพาตำนานที่มีอยู่ก่อนของดาเนียลนั้นเล็กน้อย [77]
 5. ระดับที่ชาวยิวพลัดถิ่นเฉลิมฉลองวันฮานุคคาในช่วงหลายศตวรรษหลังการจลาจล แต่ก่อนยุคกลางนั้นยังไม่ชัดเจนและเป็นที่ถกเถียงกัน แหล่งข่าวชาวยิวที่ค่อนข้างร่วมสมัยที่ยังหลงเหลืออยู่ซึ่งกล่าวถึง Hanukkah นอกแคว้นยูเดียคือ Josephus ซึ่งมีความสัมพันธ์ห่างไกลกับสายตระกูล Hasmonean และเติบโตในกรุงเยรูซาเล็ม มีแนวโน้มที่จะแสดงความสำคัญของเรื่องนี้มากกว่า [107]
 6. สหภาพมัคคาบีโลกจัดการแข่งขัน Maccabiah Gamesซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2475 ผู้แสดงความคิดเห็นได้กล่าวถึงการตั้งชื่อการแข่งขันกีฬาในรูปแบบโอลิมปิกซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากกรีกโบราณตามชื่อกลุ่มที่ต่อสู้กับอิทธิพลของกรีกอย่างชัดเจน [39]

อ้างอิง

 1. อรรถเป็น บี ซี ดี อี Grabbe 2010, p. 10–16
 2. ^ ร็อด 2516 หน้า 64
 3. อรรถ เอ บีโค เฮ น 1988, p. 46–53
 4. อรรถเป็น Regev 2013, พี. 17–25
 5. บาร์-คอชวา, เบซาเลล (2010). ภาพลักษณ์ของชาวยิวในวรรณคดีกรีก: ยุคขนมผสมน้ำยา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย หน้า 4. ไอเอสบีเอ็น 9780520290846.
 6. a b Hengel 1973, น. 277
 7. ^ เชอริโคเวอร์ 1959, p. 170–190
 8. อรรถเป็น ชวาร์ตษ์, แดเนียล อาร์. (2544). "อันติโอคุสที่ 4 เอพิฟาเนสในกรุงเยรูซาเล็ม" มุมมองทางประวัติศาสตร์: จาก Hasmoneans ถึง Bar Kokhba ใน Light of the Dead Sea Scrolls ไลเดน เนเธอร์แลนด์: Brill. หน้า 45–57. ไอเอสบีเอ็น 90-04-12007-6.
 9. เกรนเจอร์ 2012, น. 25–29
 10. ^ คันเบ็ด 2516 น. 280–281; 286–297.
 11. ^ โคเฮน 1988, p. 37–39
 12. โจเซฟัส, ฟลาวิอุส (2017) [c. 75]. สงครามยิว แปลโดยแฮมมอนด์,มาร์ติน อ็อกซ์ฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. หน้า 7. ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-964602-9.
 13. Honigman 2014, น. 388–389. อย่างไรก็ตาม Honigman มองข้ามคำกล่าวอ้างของการประหัตประหารทางศาสนาที่เกิดขึ้นจริงอย่างมาก
 14. อรรถ เอบี เกรน เจอร์ 2012, p. 32–36
 15. บาร์-คอชวา 1989, น. 194-198.
 16. อรรถเป็น Honigman 2014, p. 282–284
 17. เกรนเจอร์ 2012, น. 17
 18. บาร์-คอชวา 1989, น. 276-282.
 19. อรรถa b c d Grabbe 2010, p. 67–68
 20. อรรถ เอบี ซี Mendels 1997 , p. 119–129
 21. เรเกฟ 2013, น. 273–274
 22. อรรถเป็น บาร์-คอชวา 2532, พี. 342–346
 23. อรรถเป็น บาร์-คอชวา 2532, พี. 335–339
 24. ^ Mendels 1997 หน้า 129
 25. บาร์-คอชวา 1989, น. 348-350
 26. สโคลนิค 2004, p. 12–36
 27. อรรถเป็น เชอริโคเวอร์ 2502, พี. 230–233
 28. บาร์-คอชวา 1989, น. 359-361
 29. อรรถ เป็นบี บาร์ -คอชวา 2532 พี. 376–402
 30. อรรถเป็น บาร์-คอชวา 2532, พี. 47–62
 31. ชูเรอร์ 1896, p. 235-238
 32. อรรถเอ บี ซี ชู เรอร์ 1896, p. 239–242
 33. ^ 1 แมคคาบีส์ 9:73
 34. อรรถเป็น c Tcherikover 1959, p. 236–240
 35. อรรถเป็น Mendels 1997, p. 174–179
 36. ชูเรอร์ 1896, p. 251
 37. Honigman 2014, น. 163
 38. ชูเรอร์ 1896, p. 265
 39. อรรถเป็น สไปโร เคน (2544) "หลักสูตรประวัติศาสตร์ผิดพลาด #29: การจลาจลของ Maccabees" . ไอช์ฮาโตราห์ สืบค้นเมื่อ 8ตุลาคม,
 40. เรเกฟ 2013, น. 115–117. Regev แปล "Nasi" เป็น "กษัตริย์" และให้เครดิต Simon ที่มีความยับยั้งชั่งใจน้อยกว่าผู้เขียนคนอื่น ๆ แม้ว่าเขาจะยอมรับเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
 41. ชูเรอร์ 1896, p. 271-273
 42. อรรถเป็น ราชัค, เทสซา (1980). "การแทรกแซงของโรมันในการปิดล้อมกรุงเยรูซาเล็ม" บทสนทนาของชาวยิวกับกรีซและโรม สำนักพิมพ์วิชาการที่ยอดเยี่ยม หน้า 81–98. ดอย : 10.1163/9789047400196_010 . ไอเอสบีเอ็น 978-90-47-40019-6. (ราจาคตั้งสมมติฐานว่าโรมันเข้ามาแทรกแซงเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงในใจของแอนทิโอคุสที่ 7)
 43. ^ เมนเดล 1997, p. 180–181
 44. เรเกฟ 2013, น. 165–172
 45. ^ Mendels 1997 หน้า 62
 46. ^ "GERUSIA - JewishEncyclopedia.com" . www.jewishencyclopedia.com _
 47. ^ "รัฐบาล - สารานุกรมยิว.com" . jewishencyclopedia.com _
 48. ^ โคเฮน 1988, p. 123–125
 49. ^ แมนเทล, ฮิวโก้ (1961). การศึกษาประวัติศาสตร์สภาซันเฮดริน ซีรี่ส์เซมิติกของฮาร์วาร์ด เคมบริดจ์ แมสซาชูเซตส์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด หน้า 49–50, 62–63. ทลค. 61-7391 .  โปรดทราบว่า Mantel เองไม่เชื่อในความเชื่อมโยงที่อ้างสิทธิ์ระหว่างGerusia และ Sanhedrin และระบุว่าSalomo SachsและElias Bickerman
 50. ^ เชอริโคเวอร์ 1959, p. 246–255
 51. ^ เฮงเกิล, มาร์ติน (1980) [1976]. ชาวยิว กรีก และอนารยชน: แง่มุมของการทำให้เป็นกรีกของศาสนายูดายในยุคก่อนคริสต์ศักราช แปลโดยโบว์เดน, จอห์ป้อมกด. หน้า 114–117. ไอเอสบีเอ็น 0-8006-0647-7.
 52. ชวาร์ตษ์, เซธ (2544). จักรวรรดินิยมและสังคมยิว 200 ก่อนคริสตศักราชถึง 640ส.ศ. พรินซ์ตันและออกซ์ฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน หน้า 33–36. ไอเอสบีเอ็น 0-691-08850-0.
 53. บาร์-คอชวา 1989, น. 8-14
 54. อรรถเป็น บาร์-คอชวา 2532, พี. 16–19
 55. บาร์-คอชวา 1989, น. 30-36
 56. บาร์-คอชวา 1989, น. 40-43
 57. บาร์-คอชวา 1989, น. 68-75
 58. อรรถเป็น บาร์-คอชวา 2532, พี. 85–89. โปรดทราบว่านักประวัติศาสตร์Israel Shatzmanสงสัยโดยตรงกับคำแนะนำของ Bar-Kochva ที่ให้การฝึกอบรมชาวยิวพลัดถิ่นแก่ Maccabees โดยสงสัยว่าชาวยิวที่ได้รับการฝึกฝนเป็นทหารรับจ้างในต่างประเทศมีแนวโน้มที่จะช่วยเหลือ Seleucids แทน (Shatzman 1991, p. 19)
 59. อรรถเป็น บาร์-คอชวา 2532, พี. 63–67
 60. ^ Mendels 1997 หน้า 167.
 61. ^ Shatzman 1991 หน้า 29–31
 62. ^ Shatzman 1991 หน้า 12, 310
 63. บาร์-คอชวา 1989, น. 116-127
 64. บิกเคอร์แมน 1937, p. 9
 65. อรรถเป็น Regev 2013, พี. 25–30
 66. อรรถเป็น บิกเคอร์แมน 2480, พี. 22–23
 67. ^ Shatzman 1991 หน้า 26
 68. อรรถเป็น แฮร์ริงตัน 2531, พี. 57–59
 69. อรรถเป็น บิคเคอร์แมน 1937, p.17–21
 70. Honigman 2014, น. 6–7
 71. ^ 1 แมคคาบีส์ 5:60–5:62
 72. อรรถเป็น แฮร์ริงตัน 2531, พี. 36–56
 73. อรรถab โด แรน, โรเบิร์ต (2559). "การต่อต้านและการจลาจล กรณีของ Maccabees". ในคอลลินส์, จอห์น เจ. ; แมนนิ่ง, เจ.จี. (บรรณาธิการ). การจลาจลและการต่อต้านในโลกคลาสสิกโบราณและตะวันออกใกล้: ในเบ้าหลอมของจักรวรรดิ สดใส หน้า 175–178, 186–187. ไอเอสบีเอ็น 978-90-04-33017-7.
 74. ชวาร์ตษ์ 2551, น. 48–50
 75. ^ แฮร์ริงตัน 2531 หน้า 109
 76. บาร์-คอชวา 1989, น. 191
 77. แกร็บเบ 2020, น. 88–91
 78. พอร์เทียร์-ยัง 2011, p. 211–212
 79. อรรถเอ บี ซี แฮ ร์ริงตัน 2531 หน้า 17–35
 80. พอร์เทียร์-ยัง 2011, p. 258–262
 81. พอร์เทียร์-ยัง 2011, p. 41
 82. อรรถa b c d คอลลินส์ จอห์น เจ. (2016). "วิหารหรือภาษี: อะไรจุดประกายการจลาจลของชาวมาคาบี" ในแมนนิ่ง เจ.จี. (เอ็ด) การจลาจลและการต่อต้านในโลกคลาสสิกโบราณและตะวันออกใกล้: ในเบ้าหลอมของจักรวรรดิ สดใส หน้า 189–201 ดอย : 10.1163/9789004330184_013 . ไอเอสบีเอ็น 978-90-04-33017-7.
 83. ^ แฮร์ริงตัน 2531 หน้า 114–119
 84. ^ แฮร์ริงตัน 2531 หน้า 110–114
 85. พอร์เทียร์-ยัง 2011, p. 391
 86. พอร์เทียร์-ยัง 2011, p. 317–319
 87. พอร์เทียร์-ยัง 2011, p. 314–345
 88. พอร์เทียร์-ยัง 2011, p. 346–352. Portier-Young แนะนำ 165–160 ก่อนคริสตศักราชสำหรับการคาดเดาที่เจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับวันที่ประพันธ์ Book of Dreams ในหน้า 388 แต่เรื่องนี้มีข้อโต้แย้ง
 89. เอสเชล ฮานัน (กุมภาพันธ์ 2551). Dead Sea Scrolls และรัฐ Hasmonean Grand Rapids, Michigan: บริษัทสำนักพิมพ์ William B. Eerdsmans หน้า 27–61. ไอเอสบีเอ็น 9780802862853. ได้รับแต่งตั้งเป็นมหาปุโรหิตในปี 152 ก่อนคริสตศักราช เขา [โจนาธาน] น่าจะเป็นบุคคลที่ผู้เขียนคัมภีร์คุมรานกำหนดให้เป็น 'นักบวชผู้ชั่วร้าย'
 90. ^ แฮร์ริงตัน 2531 หน้า 119–123
 91. บาร์-คอชวา 1989, น. 302
 92. ^ ร็อด 2516 หน้า 290
 93. ชูลต์ซ, โจเซฟ พี. (1981). ยูดายและความเชื่อของคนต่างชาติ: การศึกษาเปรียบเทียบในศาสนา . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย Fairleigh Dickinson หน้า 155. ไอเอสบีเอ็น 0-8386-1707-7.
 94. Honigman 2014, น. 383–385
 95. สโคลนิค 2004, p. 2
 96. โจเซฟุส, ฟลาวิอุส (ค.ศ. 1943) [c. 93]. "เล่มที่สิบสอง 12.383-385" . โบราณวัตถุของชาวยิว แปลโดยมาร์คัส, ราล์เคมบริดจ์ แมสซาชูเซตส์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด หน้า 199–201. ไอเอสบีเอ็น 0-674-99577-5. เพราะ Lysias ได้แนะนำให้กษัตริย์สังหาร Menelaus หากเขาต้องการให้ชาวยิวอยู่อย่างสงบและไม่ให้เกิดปัญหาใด ๆ เขากล่าวว่าชายผู้นี้เป็นผู้ก่อความเสียหายโดยการเกลี้ยกล่อมให้บิดาของกษัตริย์บังคับให้ชาวยิวละทิ้งศาสนาของบิดา
 97. ^ Mendels 1997 หน้า 4
 98. ^ Linda Zollschan, "Review of Sylvie Honigman, 'Tales of High Priests and Taxes'", ใน Bryn Mawr Classical Review , 2015.08.07
 99. หงิมาน 2557, น. 3–4; 20–21; 91–93; 227
 100. เมนเดลส์, โดรอน (2021). "1 แมคคาบี". ใน Oegema, Gerbern S. (ed.) คู่มือ Oxford ของApocrypha สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หน้า 150–168. ดอย : 10.1093/oxfordhb/9780190689643.013.9 . ไอเอสบีเอ็น 9780190689667. Mendels ยังอ้างถึง: Bar-Kochva, Bezalel (2016) "การข่มเหงทางศาสนาของ Antiochus Epiphanes ในฐานะความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์" ทาร์บิซ (ในภาษาฮีบรู) 84 (3): 295–344.
 101. ^ Barkat, Amiram (8 พฤษภาคม 2550) "จารึกกรีกโบราณ ย้อนหลังไปถึง 178 ปีก่อนคริสตศักราช จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์อิสราเอล" . ฮาเร็ตซ์ สืบค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2565 .
 102. พอร์เทียร์-ยัง 2011, p. 80–82
 103. ลอว์เลอร์, แอนดรูว์ (22 เมษายน 2559). "เยรูซาเล็มขุดค้นพบป้อมปราการกรีกโบราณ" . เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก. สืบค้นเมื่อ 26 ตุลาคม 2021 .
 104. มัคคา บีตอนกลาง: โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และกำเนิดอาณาจักรฮัสโมเนียน สมาคมวรรณกรรมพระคัมภีร์ 2021. ไอเอสบีเอ็น 978-0884145042.
 105. ^ ชาวนา 2499 หน้า 132–145
 106. เรเกฟ 2013, น. 50–57
 107. ชวาร์ตษ์ 2551, น. 37, 87
 108. เรเกฟ 2013, น. 278–279
 109. อรรถเป็น แฮร์ริงตัน 2531, พี. 131
 110. บาร์-คอชวา 1989, น. 372
 111. ^ ชาวนา 2499 หน้า 145–155
 112. พอร์เทียร์-ยัง 2011, xxi–xxiii; 3–5
 113. a b Hengel 1973, น. 306
 114. ^ โคเฮน 1988, p. 105–108
 115. ^ Grabbe 2010 หน้า 94
 116. เออร์แมน, บาร์ต (2020). สวรรค์และนรก: ประวัติศาสตร์ของชีวิตหลังความตาย . ไซมอน & ชูสเตอร์. หน้า 142–146; 151–158. ไอเอสบีเอ็น 9781501136757.
 117. ^ ชาวนา 2499 หน้า 175–179; 203
 118. ^ Mendels 1997 หน้า 371–376
 119. ^ Stemberger, กุนเทอร์ (1992). "มัคคาบีในประเพณีแรบบินิก". พระคัมภีร์และม้วนกระดาษ: ศึกษาเพื่อ เป็นเกียรติแก่ AS van der Woude เนื่องในวโรกาสวันเกิดปีที่ 65 ของเขา อีเจ บริลล์. หน้า 192–203.
 120. บิกเคอร์แมน 1937, p. 100
 121. ^ ชาวนา 2499 หน้า 126–128
 122. นอม, เวเรด (2018). ภาพที่เปลี่ยนไปของ Hasmoneans: ตำนานวิหารแห่งที่สองและการต้อนรับของพวกเขาในวรรณกรรมของ Josephus และ Rabbinic แปลโดย ออร์ดัน, เดน่า. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หน้า 219–221. ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-881138-1.
 123. ซินญอรี, กาเบรียลา (2555). ตายเพื่อศรัทธา ฆ่าเพื่อศรัทธา: นักรบศรัทธาในพันธสัญญาเดิม (1 และ 2 Maccabees) ในมุมมองทางประวัติศาสตร์ สดใส หน้า 12–20. ไอเอสบีเอ็น 978-90-04-21104-9.
 124. ดันบาบิน, ฌอง (1985). "พวกแมคคาบีเป็นแบบอย่างในศตวรรษที่สิบและสิบเอ็ด" การศึกษาประวัติศาสตร์คริสตจักร: Subsidia 4 : 31–41. ดอย : 10.1017/S0143045900003549 .
 125. อาร์คุช, อัลลัน (4 ธันวาคม 2018). "ในความทรงจำของยูดาห์ แมคคาบี" . การทบทวนหนังสือของชาวยิว นิวยอร์ก. สืบค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2021 .
 126. สโกลนิก, เฟรด , เอ็ด (2550). สหภาพแมคคาบีโลก ภาคีแมคคาเบียโบราณ สารานุกรมยูไดกา . ฉบับ 13 (พิมพ์ครั้งที่สอง). Macmillan Reference USA.

บรรณานุกรม

ลิงค์ภายนอก