รายชื่อสมาชิกปัจจุบันของ Rajya Sabha

Rajya Sabha หรือสภา แห่งรัฐเป็นสภาสูงของรัฐสภาอินเดีย จำกัดสมาชิกไว้ที่ 250 คน และปัจจุบัน Rajya Sabha มีสมาชิก 245 คน สมาชิก 233 คนได้รับเลือกจาก สมาชิก Vidhan Sabhaและ 12 คนได้รับการเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีสำหรับผลงานด้านศิลปะ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ และบริการสังคม สมาชิกมีวาระหกปีซ้อนกัน โดยหนึ่งในสามของสมาชิกออกจากตำแหน่งทุกๆ สองปี

รัฐอานธรประเทศ

คีย์:   วายเอสอาร์ซีพี  (9)   บีเจพี  (1)   ทีดีพี  (1)

# ชื่อ[1] งานสังสรรค์ เปิดเทอม[2] สิ้นสุดภาคเรียน[2]
1 ว. วิชัยศัย เรดดี้ YSRCP 22-มิ.ย.-2565 21-มิ.ย.-2561
2 ร.ต.อ.กฤษณะ YSRCP 22-มิ.ย.-2565 21-มิ.ย.-2561
3 ส.นิรันดร์ จันทร์เรดดี้ YSRCP 22-มิ.ย.-2565 21-มิ.ย.-2561
4 บีดา มัสธาน เรา YSRCP 22-มิ.ย.-2565 21-มิ.ย.-2561
5 อัลลา อโยธยา รามี เรดดี้ YSRCP 22-มิ.ย.-2563 21-มิ.ย.-2569
6 โมปิเดวี เวนคะตารามานะ YSRCP 22-มิ.ย.-2563 21-มิ.ย.-2569
7 ปิลลี สุภัสชา จันทราโบส YSRCP 22-มิ.ย.-2563 21-มิ.ย.-2569
8 ปริมาล นาถวานี YSRCP 22-มิ.ย.-2563 21-มิ.ย.-2569
9 Vemireddy Prabhakar เรดดี้ YSRCP 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
10 ม.จ.ราเมศวร์ บีเจพี 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
11 Kanakamedala Ravindra Kumar ทีดีพี 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567

อรุณาจัลประเทศ

คีย์:   บีเจพี  (1)

# ชื่อ[1] งานสังสรรค์ เปิดเทอม[2] สิ้นสุดภาคเรียน[2]
1 นาบัม เรเบีย บีเจพี 24-มิ.ย.-2563 23-มิ.ย.-2569

อัสสัม

คีย์:   บีเจพี  (4)   ยูพีแอล  (1)   เอจีพี  (1)   การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  (1)

# ชื่อ[1] งานสังสรรค์ เปิดเทอม[2] สิ้นสุดภาคเรียน[2]
1 ปาบิตรา มาร์เกอริตา บีเจพี 03-เม.ย.-2565 02-เม.ย.-2561
2 ซาร์บันันดา โซโนวาล 01-ต.ค.-2564 09-เม.ย.-2569
3 ภุพเนศวร กะลิตา 10-เม.ย.-2563 09-เม.ย.-2569
4 กมัคยา ปราสาททาสา 15-มิ.ย.-2562 14-มิ.ย.-2568
5 รุ้งวรา นาซารี่ ยูพีแอล 03-เม.ย.-2565 02-เม.ย.-2561
6 Birendra Prasad Baishya ศอ.บต 15-มิ.ย.-2562 14-มิ.ย.-2568
7 อาจารย์กุมารภูยัน ประชุมผู้ถือหุ้น 10-เม.ย.-2563 09-เม.ย.-2569

มคธ

คีย์:   อาร์เจดี  (6)   เจดี(ยู)  (5)   บีเจพี  (4)   INC  (1)

# ชื่อ[1] งานสังสรรค์ เปิดเทอม[2] สิ้นสุดภาคเรียน[2]
1 มิสา ภารตี อาร์.เจ.ดี 08-ก.ค.-2565 07-กรกฎาคม-2561
2 ไฟยาซ อาหมัด 08-ก.ค.-2565 07-กรกฎาคม-2561
3 เปรม จันทรคุปต์ 10-เม.ย.-2563 09-เม.ย.-2569
4 อมาเรนทรา ธารี ซิงห์ 10-เม.ย.-2563 09-เม.ย.-2569
5 มาโนชจ๋า 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
6 อาหมัด อัชฟาเก คาริม 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
7 คิรุมะห์โต เจดี(U) 08-ก.ค.-2565 07-กรกฎาคม-2561
8 หริวันช์ นารายัน ซิงห์ 10-เม.ย.-2563 09-เม.ย.-2569
9 ราม นาถฐากูร 10-เม.ย.-2563 09-เม.ย.-2569
10 บาชิสธา นาเรน ซิงห์ 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
11 อนิล เฮกเด 30-พ.ค.-2565 02-เม.ย.-2567
12 สติช จันทรา ดูบีย์ บีเจพี 08-ก.ค.-2565 07-กรกฎาคม-2561
13 ชัมบู ชารัน พาเทล 08-ก.ค.-2565 07-กรกฎาคม-2561
14 วิเวกฐากูร 10-เม.ย.-2563 09-เม.ย.-2569
15 ซูชิล กุมาร โมดี 07-ธ.ค.-2563 02-เม.ย.-2567
16 อคิเลศ ปราสาด ซิงห์ อิงค์ 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567

ฉัตติสครห์

คีย์:   INC  (4)   บีเจพี  (1)

# ชื่อ[1] งานสังสรรค์ เปิดเทอม[2] สิ้นสุดภาคเรียน[2]
1 ราจีฟ ชุกลา อิงค์ 30-มิ.ย.-2565 29-มิ.ย.-2561
2 รัญจวน รัญจวน 30-มิ.ย.-2565 29-มิ.ย.-2561
3 ภูโลเทวีเนตร 10-เม.ย.-2563 09-เม.ย.-2569
4 เคทีเอส ทุลซี 10-เม.ย.-2563 09-เม.ย.-2569
5 สาโรช ปานดี บีเจพี 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567

กัว

คีย์:   บีเจพี  (1)

# ชื่อ[1] งานสังสรรค์ เปิดเทอม[2] สิ้นสุดภาคเรียน[2]
1 สะดานันท์ ทานาวาเด บีเจพี 29-ก.ค.-2566 28-ก.ค.-2562

รัฐคุชราต

คีย์:   บีเจพี  (8)   INC  (3)

# ชื่อ[1] งานสังสรรค์ เปิดเทอม[2] สิ้นสุดภาคเรียน[2]
1 ส. ไจศังกร บีเจพี 18-ส.ค.-2566 19-ส.ค.-2562
2 เคสริเดฟซินห์ ซาล่า 18-ส.ค.-2566 19-ส.ค.-2562
3 บาบูไบ เดไซ 18-ส.ค.-2566 19-ส.ค.-2562
4 รามิลาเบนบารา 22-มิ.ย.-2563 21-มิ.ย.-2569
5 นาร์ฮารี อามิน 22-มิ.ย.-2563 21-มิ.ย.-2569
6 รำไพ โมคริยา 23-ก.พ.-2564 21-มิ.ย.-2560
7 ปารโชตตัมรูปาละ 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
8 Mansukh L. Mandaviya 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
9 Shaktisinh Gohil อิงค์ 22-มิ.ย.-2563 21-มิ.ย.-2569
10 อามี ยาจนิค 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
11 เนรัญภัยราธวา 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567

หรยาณา

คีย์:   บีเจพี  (3)   INC  (1)   อิสระ  (1)

# ชื่อ[1] งานสังสรรค์ เปิดเทอม[2] สิ้นสุดภาคเรียน[2]
1 กฤษณะ ลัลพนวาร บีเจพี 02-ส.ค.-2565 01-ส.ค.-2561
2 ราม จันเดอร์ จังกรา บีเจพี 10-เม.ย.-2563 09-เม.ย.-2569
3 ดีเวนเดอร์ พอล วอตส์ บีเจพี 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
4 ดีเพนเดอร์ ซิงห์ ฮูดา อิงค์ 10-เม.ย.-2563 09-เม.ย.-2569
5 การ์ติเกยะ ชาร์มา ดัชนี 02-ส.ค.-2565 01-ส.ค.-2561

หิมาจัลประเทศ

คีย์:   บีเจพี  (3)

# ชื่อ[1] งานสังสรรค์ เปิดเทอม[2] สิ้นสุดภาคเรียน[2]
1 ซิกันเดอร์ มาร์ บีเจพี 03-เม.ย.-2565 02-เม.ย.-2561
2 อินทุโกสวามี บีเจพี 10-เม.ย.-2563 09-เม.ย.-2569
3 จากัต ประกาชนัดดา บีเจพี 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567

ฌาร์ขัณฑ์

คีย์:   บีเจพี  (3)   เจเอ็มเอ็ม  (2)   INC  (1)

# ชื่อ[1] งานสังสรรค์ เปิดเทอม[2] สิ้นสุดภาคเรียน[2]
1 อาทิตยา สาหู บีเจพี 08-ก.ค.-2565 07-ก.ค.-2561
2 ทีพัค ปรากาช บีเจพี 22-มิ.ย.-2563 21-มิ.ย.-2569
3 ซามีร์ โอรอน บีเจพี 04-พฤษภาคม-2561 03-พ.ค.-2567
4 มาฮัวมาจิ เจ.เอ็ม.เอ็ม 08-ก.ค.-2565 07-ก.ค.-2561
5 ชิบุโซเรน เจ.เอ็ม.เอ็ม 22-มิ.ย.-2563 21-มิ.ย.-2569
6 ธิราช ประสงค์ สห อิงค์ 04-พฤษภาคม-2561 03-พ.ค.-2567

กรรณาฏัก

คีย์:   บีเจพี  (6)   INC  (5)   เจดี(S)  (1)

# ชื่อ[1] งานสังสรรค์ เปิดเทอม[2] สิ้นสุดภาคเรียน[2]
1 นิรมล ศรีธารามัน บีเจพี 01-ก.ค.-2565 30-มิ.ย.-2561
2 แจ็กเกช บีเจพี 01-ก.ค.-2565 30-มิ.ย.-2561
3 เลฮาร์ ซิงห์ สิโรยา บีเจพี 01-ก.ค.-2565 30-มิ.ย.-2561
4 เอรันนา คาดาดี บีเจพี 26-มิ.ย.-2563 25-มิ.ย.-2569
5 พ. นารายัน บีเจพี 24-พ.ย.-2563 25-มิ.ย.-2569
6 ราชีพ จันทรเสกขร บีเจพี 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
7 ไจรัมย์ ราเมศ อิงค์ 01-ก.ค.-2565 30-มิ.ย.-2561
8 มัลลิกา ชุนคาร อิงค์ 26-มิ.ย.-2563 25-มิ.ย.-2569
9 ล. หนุมานไทอาห์ อิงค์ 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
10 GC จันทรเสกขร อิงค์ 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
11 ไซอิด นาเซียร์ ฮุสเซน อิงค์ 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
12 HD เดฟ กาวด้า เจดี(เอส) 26-มิ.ย.-2563 25-มิ.ย.-2569

เกรละ

คีย์:

  ดัชนีราคาผู้บริโภค(M)  (4)   ดัชนีราคาผู้บริโภค  (2)   INC  (1)   ไอยูเอ็มแอล  (1)   เคซี(รอบ)  (1)

# ชื่อ[1] งานสังสรรค์ เปิดเทอม[2] สิ้นสุดภาคเรียน[2]
1 เอเอ ราฮิม คาน ดัชนีราคาผู้บริโภค(เมตร) 03-เม.ย.-2565 03-เม.ย.-2561
2 ว. สิวะดาสัน ดัชนีราคาผู้บริโภค(เมตร) 24-เม.ย.-2564 23-เม.ย.-2560
3 จอห์น บริตตัส ดัชนีราคาผู้บริโภค(เมตร) 24-เม.ย.-2564 23-เม.ย.-2560
4 อีลามารามการีม ดัชนีราคาผู้บริโภค(เมตร) 02-ก.ค.-2561 01-ก.ค.-2567
5 ป. สันโธสกุมาร ดัชนีราคาผู้บริโภค 03-เม.ย.-2565 03-เม.ย.-2561
6 บินอย วิสวาม ดัชนีราคาผู้บริโภค 02-ก.ค.-2561 01-ก.ค.-2567
7 เจบี มาเธอร์ อิงค์ 03-เม.ย.-2565 03-เม.ย.-2561
8 พี.วี. อับดุล วาฮับ ไอยูเอ็มแอล 24-เม.ย.-2564 23-เม.ย.-2560
9 โฆเซ่ เค มานี่ เคซี(รอบ) 01-ธ.ค.-2564 01-ก.ค.-2567

รัฐมัธยประเทศ

คีย์:   บีเจพี  (8)   INC  (3)

# ชื่อ[1] งานสังสรรค์ เปิดเทอม[2] สิ้นสุดภาคเรียน[2]
1 สุมิตรา วัลมิกิ บีเจพี 30-มิ.ย.-2565 29-มิ.ย.-2561
2 กวิตา ปฎิทาร บีเจพี 30-มิ.ย.-2565 29-มิ.ย.-2561
3 จอย ธีรดิตถ์ สคินเดีย บีเจพี 22-มิ.ย.-2563 21-มิ.ย.-2569
4 สุเมเรียน ซิงห์ โซลันกิ บีเจพี 22-มิ.ย.-2563 21-มิ.ย.-2569
5 พระธรรมาจารย์ บีเจพี 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
6 ไกรลาศ สนธิ บีเจพี 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
7 อาจารย์ประทับ สิงห์ บีเจพี 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
8 แอล. มูรูกัน บีเจพี 27-ก.ย.-2564 02-เม.ย.-2567
9 วิเวกตันคา อิงค์ 30-มิ.ย.-2565 29-มิ.ย.-2561
10 ดิกวิจายา ซิงห์ อิงค์ 22-มิ.ย.-2563 21-มิ.ย.-2569
11 ราชมณี พาเทล อิงค์ 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567

รัฐมหาราษฏระ

คีย์:   บีเจพี  (8)   คสช.  (3)   เอสเอส(UBT)  (3)   INC  (3)   RPI(A)  (1)   คสช.  (อพ) (1)

# ชื่อ[1] งานสังสรรค์ เปิดเทอม[2] สิ้นสุดภาคเรียน[2]
1 ปิยุช โกยาล บีเจพี 05-ก.ค.-2565 04-ก.ค.-2561
2 อนิล สุขเดเวรา บอนเด 05-ก.ค.-2565 04-ก.ค.-2561
3 ธนัญชัย มหาดิก 05-ก.ค.-2565 04-ก.ค.-2561
4 อุดายันราเจ โภสาลี 03-เม.ย.-2563 02-เม.ย.-2569
5 ภควัต กะราด 03-เม.ย.-2563 02-เม.ย.-2569
6 ประกาศ ชวาเดการ์ 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
7 นารายัน เรน 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
8 ว. มูราลีธารัน 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
9 ชารัด พาวาร์ ป.ป.ช 03-เม.ย.-2563 02-เม.ย.-2569
10 ฟูเซีย ข่าน 03-เม.ย.-2563 02-เม.ย.-2569
11 วันทนา ชวัน 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
12 ซันเจย์ โรต์ เอสเอส (UBT) 05-ก.ค.-2565 04-ก.ค.-2561
13 ปริยังกา จาตุรเวดี 03-เม.ย.-2563 02-เม.ย.-2569
14 อนิล เดไซ 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
15 อิมราน ปัตตาปการี อิงค์ 05-ก.ค.-2565 04-ก.ค.-2561
16 ราชนี พาติล 27-ก.ย.-2564 02-เม.ย.-2569
17 กุมารเกตุกร 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
18 รามดาส อรรถวาเล RPI(เอ) 03-เม.ย.-2563 02-เม.ย.-2569
19 พราฟูล พาเทล คสช.(เอพี) 05-ก.ค.-2565 04-ก.ค.-2561

มณีปุระ

คีย์:   บีเจพี  (1)

# ชื่อ[1] งานสังสรรค์ เปิดเทอม[2] สิ้นสุดภาคเรียน[2]
1 ไลเชมบา ซานาจาโอบา บีเจพี 22-มิ.ย.-2563 21-มิ.ย.-2569

รัฐเมฆาลัย

คีย์:   สพป.  (1)

# ชื่อ[1] งานสังสรรค์ เปิดเทอม[2] สิ้นสุดภาคเรียน[2]
1 วันเวรอย คารลักขิ สพป 22-มิ.ย.-2563 21-มิ.ย.-2569

มิโซรัม

คีย์:   เอ็มเอ็นเอฟ  (1)

# ชื่อ[1] งานสังสรรค์ เปิดเทอม[2] สิ้นสุดภาคเรียน[2]
1 K. Vanlalvena มฟล 19-ก.ค.-2563 18-ก.ค.-2569

นากาแลนด์

คีย์:   บีเจพี  (1)

# ชื่อ[1] งานสังสรรค์ เปิดเทอม[2] สิ้นสุดภาคเรียน[2]
1 ส.พังนอนบุก บีเจพี 03-เม.ย.-2565 02-เม.ย.-2561

โอริสสา

คีย์:   บีเจดี  (9)   บีเจพี  (1)

# ชื่อ[1] งานสังสรรค์ เปิดเทอม[2] สิ้นสุดภาคเรียน[2]
1 ศสมิทธิ์ภัทรา บีเจดี 02-ก.ค.-2565 01-ก.ค.-2561
2 มนัส รัญจวนมังการะ บีเจดี 02-ก.ค.-2565 01-ก.ค.-2561
3 สุลาตาดีโอ บีเจดี 02-ก.ค.-2565 01-ก.ค.-2561
4 มามะ มะทันตะ บีเจดี 03-เม.ย.-2563 02-เม.ย.-2569
5 สุเจตน์ กุมาร บีเจดี 03-เม.ย.-2563 02-เม.ย.-2569
6 มุนนาคาน บีเจดี 03-เม.ย.-2563 02-เม.ย.-2569
7 นิรันจัน บิชิ บีเจดี 17-มิ.ย.-2565 02-เม.ย.-2569
8 อมร ปัตนัย บีเจดี 29-มิ.ย.-2562 03-เม.ย.-2567
9 พระชันตะนันทา บีเจดี 04-เม.ย.-2561 03-เม.ย.-2567
10 อาชวินี ไวษณเนา บีเจพี 29-มิ.ย.-2562 03-เม.ย.-2567

ปัญจาบ

คีย์:   อาเอพี  (7)

# ชื่อ[1] งานสังสรรค์ เปิดเทอม[2] สิ้นสุดภาคเรียน[2]
1 บัลบีร์ ซิงห์ ซีเชวาล อปท 05-ก.ค.-2565 04-ก.ค.-2561
2 วิกรมจิตต์ ซิงห์ ซาห์นีย์ 05-ก.ค.-2565 04-ก.ค.-2561
3 ซานเยฟ อโรรา 10-เม.ย.-2565 09-เม.ย.-2561
4 Raghav Chadha 10-เม.ย.-2565 09-เม.ย.-2561
5 นพ. แสนดี ปะทักษ์ 10-เม.ย.-2565 09-เม.ย.-2561
6 ฮาร์บาจาน ซิงห์ 10-เม.ย.-2565 09-เม.ย.-2561
7 อโศก มิททัล 10-เม.ย.-2565 09-เม.ย.-2561

ราชสถาน

คีย์:   INC  (6)   บีเจพี  (4)

# ชื่อ[1] งานสังสรรค์ เปิดเทอม[2] สิ้นสุดภาคเรียน[2]
1 รันดีป เซอร์เจวาลา อิงค์ 05-ก.ค.-2565 04-ก.ค.-2561
2 มูกุล วาสิก 05-ก.ค.-2565 04-ก.ค.-2561
3 ปราโมทย์ ทิวารี 05-ก.ค.-2565 04-ก.ค.-2561
4 เคซี เวนูโกปาล 22-มิ.ย.-2563 21-มิ.ย.-2569
5 นีราจ แดงงิ 22-มิ.ย.-2563 21-มิ.ย.-2569
6 ดร.มานโมฮัน ซิงห์ 19-ส.ค.-2562 03-เม.ย.-2567
7 Ghanshyam Tiwari บีเจพี 05-ก.ค.-2565 04-ก.ค.-2561
8 ราเชนทรา เกฮอลต์ 22-มิ.ย.-2563 21-มิ.ย.-2569
9 กิโรดีลาลมีนา 04-เม.ย.-2561 03-เม.ย.-2567
10 ภูเพนเดอร์ ยาดาฟ 04-เม.ย.-2561 03-เม.ย.-2567

สิกขิม

คีย์:   ไอ้เวร  (1)

# ชื่อ[1] งานสังสรรค์ เปิดเทอม[2] สิ้นสุดภาคเรียน[2]
1 ฮิเช่ ลาชุงปา ไอ้เวร 24-ก.พ.-2561 23-ก.พ.-2567

ทมิฬนาฑู

คีย์:   ดีเอ็มเค  (10)   เอไอเอดีเอ็มเค  (4)   INC  (1)   ทีเอ็มซี(รอบ)  (1)   เอ็มดีเอ็มเค  (1)   พีเอ็มเค  (1)

# ชื่อ[1] งานสังสรรค์ เปิดเทอม[2] สิ้นสุดภาคเรียน[2]
1 KRN ราเจชกุมาร ดีเอ็มเค 30-มิ.ย.-2565 29-มิ.ย.-2561
2 ส. กัลยาณสุนทร ดีเอ็มเค 30-มิ.ย.-2565 29-มิ.ย.-2561
3 ร.อ.กีรติฌาน ดีเอ็มเค 30-มิ.ย.-2565 29-มิ.ย.-2561
4 ติรุจิ ศิวะ ดีเอ็มเค 03-เม.ย.-2563 02-เม.ย.-2569
5 เอ็นอาร์ เอลังโก ดีเอ็มเค 03-เม.ย.-2563 02-เม.ย.-2569
6 อันธิยูร์ พี. เซลวาราจ ดีเอ็มเค 03-เม.ย.-2563 02-เม.ย.-2569
7 คานิโมชิ เอ็นวีเอ็น โซมู ดีเอ็มเค 27-ก.ย.-2564 02-เม.ย.-2569
8 เอ็มเอ็ม อับดุลลา ดีเอ็มเค 06-ก.ย.-2564 24-ก.ค.-2568
9 ม. ชานมูกัม ดีเอ็มเค 25-ก.ค.-2562 24-ก.ค.-2568
10 พี. วิลสัน ดีเอ็มเค 25-ก.ค.-2562 24-ก.ค.-2568
11 CV ชานมูกัม เอไอเอดีเอ็มเค 30-มิ.ย.-2565 29-มิ.ย.-2561
12 ร. ธรรมารมณ์ เอไอเอดีเอ็มเค 30-มิ.ย.-2565 29-มิ.ย.-2561
13 ม. ธรรมบิดร เอไอเอดีเอ็มเค 03-เม.ย.-2563 02-เม.ย.-2569
14 N. Chandrasegharan เอไอเอดีเอ็มเค 25-ก.ค.-2562 24-ก.ค.-2568
15 ป. ชิดพราม อิงค์ 30-มิ.ย.-2565 29-มิ.ย.-2561
16 จี.เค.วสันต์ ทีเอ็มซี(รอบ) 03-เม.ย.-2563 02-เม.ย.-2569
17 ไวโกะ เอ็มดีเอ็มเค 25-ก.ค.-2562 24-ก.ค.-2568
18 อันบูมานี รามาดอส พี.เอ็ม.เค 25-ก.ค.-2562 24-ก.ค.-2568

พรรคเตลังกา

คีย์:   บีอาร์เอส  (7)

# ชื่อ[1] งานสังสรรค์ เปิดเทอม[2] สิ้นสุดภาคเรียน[2]
1 ข. พาร์ธาสราธี เรดดี้ บีอาร์เอส 22-มิ.ย.-2565 21-มิ.ย.-2561
2 ดี. ดาโมดาร์ เรา 22-มิ.ย.-2565 21-มิ.ย.-2561
3 K.เกศวรา เรา 10-เม.ย.-2563 09-เม.ย.-2569
4 เคอาร์ ซูเรช เรดดี้ 10-เม.ย.-2563 09-เม.ย.-2569
5 บี. ลิงไกอาห์ ยาดาฟ 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
6 Joginapally Santosh Kumar 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
7 วทิรา ชูระวิจันทรา 30-พ.ค.-2565 02-เม.ย.-2567

ตริปุระ

คีย์:   บีเจพี  (1)

# ชื่อ[1] งานสังสรรค์ เปิดเทอม[2] สิ้นสุดภาคเรียน[2]
1 Biplab Kumar Deb บีเจพี 22-ก.ย.-2565 02-เม.ย.-2561

อุตตรประเทศ

คีย์:   บีเจพี  (24)   เอสพี  (3)   อาร์แอลดี  (1)   บีเอสพี  (1)   อินดีม  (1)   ว่าง  (1)

# ชื่อ[1] งานสังสรรค์ เปิดเทอม[2] สิ้นสุดภาคเรียน[2]
1 ลักษมีกันต์ บาจไพ บีเจพี 05-ก.ค.-2565 04-ก.ค.-2561
2 ราธา โมฮัน ดาส อากาวาล 05-ก.ค.-2565 04-ก.ค.-2561
3 สุเรนทรา ซิงห์ปติ 05-ก.ค.-2565 04-ก.ค.-2561
4 สังคีตา ยะดาฟ 05-ก.ค.-2565 04-ก.ค.-2561
5 ดาร์ชานา ซิงห์ 05-ก.ค.-2565 04-ก.ค.-2561
6 บาบูราม นิชาด 05-ก.ค.-2565 04-ก.ค.-2561
7 K. ลักษมณ์ 05-ก.ค.-2565 04-ก.ค.-2561
8 มิทเลช กุมาร 05-ก.ค.-2565 04-ก.ค.-2561
9 ฮาร์ดีป ซิงห์ ปูรี 26-พ.ย.-2563 25-พ.ย.-2569
10 อรุณสิงห์ 26-พ.ย.-2563 25-พ.ย.-2569
11 บีแอล เวอร์มา 26-พ.ย.-2563 25-พ.ย.-2569
12 บริจ ลัล 26-พ.ย.-2563 25-พ.ย.-2569
13 นีราจ เชคคาร์ 26-พ.ย.-2563 25-พ.ย.-2569
14 ซีมา ทวิเวดี 26-พ.ย.-2563 25-พ.ย.-2569
15 กีตา ศากยะ 26-พ.ย.-2563 25-พ.ย.-2569
16 วิชัยปาล ซิงห์ โทมาร์ 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
17 อโศก บาจไพ 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
18 อนิล เจน 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
19 ฮาร์นาถ ซิงห์ ยาดาฟ 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
20 Sakal Deep Rajbhar 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
21 กันตา คาร์ดัม 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
22 จีวีแอล นาราซิมฮา เรา 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
23 อนิล อัครวาล 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
24 สุธานชู ตรีเวดี 09-ต.ค.-2562 02-เม.ย.-2567
25 จาเว็ด อาลี ข่าน สพร 05-ก.ค.-2565 04-ก.ค.-2561
26 ราม โกปาล ยาดาฟ 26-พ.ย.-2563 25-พ.ย.-2569
27 ญา พัชรจันทร์ 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
28 กาปิล ซีบาล เป็นอิสระ 05-ก.ค.-2565 04-ก.ค.-2561
29 ไชยันต์ ชอมดารี อาร์แอลดี 05-ก.ค.-2565 04-ก.ค.-2561
30 รามจิ โกตัม ก.บ.ศ 26-พ.ย.-2563 25-พ.ย.-2569
31 ว่าง ตั้งแต่ 26 มิถุนายน 2566
หลังการเสียชีวิตของ Hardwar Dubey
25-พ.ย.-2569

อุตตราขั ณ ฑ์

คีย์:   บีเจพี  (3)

# ชื่อ[1] งานสังสรรค์ เปิดเทอม[2] สิ้นสุดภาคเรียน[2]
1 กัลปนาไซนี บีเจพี 05-ก.ค.-2565 04-ก.ค.-2561
2 นเรศ บานศล บีเจพี 26-พ.ย.-2563 25-พ.ย.-2569
3 อนิลบาลูนี บีเจพี 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567

เบงกอลตะวันตก

คีย์:   ทีเอ็มซี  (13)   บีเจพี  (1)   INC  (1)   ดัชนีราคาผู้บริโภค(M)  (1)

# ชื่อ[1] งานสังสรรค์ เปิดเทอม[2] สิ้นสุดภาคเรียน[2]
1 ดีเร็ก โอไบรอัน ที.เอ็ม.ซี 19-ส.ค.-2566 18-ส.ค.-2562
2 ซูคันดู เชคาร์ รอย ที.เอ็ม.ซี 19-ส.ค.-2566 18-ส.ค.-2562
3 โดลา เซน ที.เอ็ม.ซี 19-ส.ค.-2566 18-ส.ค.-2562
4 สมิรุลอิสลาม ที.เอ็ม.ซี 19-ส.ค.-2566 18-ส.ค.-2562
5 ประกาส ชิค บารัค ที.เอ็ม.ซี 19-ส.ค.-2566 18-ส.ค.-2562
6 ซูบราต้า บัคชิ ที.เอ็ม.ซี 03-เม.ย.-2563 02-เม.ย.-2569
7 เมาซัม นูร์ ที.เอ็ม.ซี 03-เม.ย.-2563 02-เม.ย.-2569
8 เยาวฮาร์ เซอร์คาร์ ที.เอ็ม.ซี 03-ส.ค.-2564 02-เม.ย.-2569
9 สะเก็ดโกเขลา ที.เอ็ม.ซี 30-ก.ค.-2566 02-เม.ย.-2569
10 อาบีร์ บิสวาส ที.เอ็ม.ซี 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
11 สุภาษิส จักรบุตรี ที.เอ็ม.ซี 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
12 นาดิมุล เฮก ที.เอ็ม.ซี 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
13 สันติ นุเสน ที.เอ็ม.ซี 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
14 อนันตมหาราช บีเจพี 19-ส.ค.-2566 18-ส.ค.-2562
15 อภิสิทธิ์ ซิงห์วี อิงค์ 03-เม.ย.-2561 02-เม.ย.-2567
16 Bikash Ranjan Bhattacharya ดัชนีราคาผู้บริโภค(เมตร) 03-เม.ย.-2563 02-เม.ย.-2569

ชัมมูและแคชเมียร์

  ว่าง (4)

# ชื่อ[1] งานสังสรรค์ เปิดเทอม[2] สิ้นสุดภาคเรียน[2]
1 จะแจ้งภายหลัง 2023 2029
2 จะแจ้งภายหลัง 2023 2029
3 จะแจ้งภายหลัง 2023 2029
4 จะแจ้งภายหลัง 2023 2029

เอ็นซีทีแห่งเดลี

คีย์:   อาเอพี  (3)

# ชื่อ[1] งานสังสรรค์ เปิดเทอม[2] สิ้นสุดภาคเรียน[2]
1 ซันเจย์ ซิงห์ อปท 28-ม.ค.-2561 27-ม.ค.-2567
2 นเรนทร์ ดาสคุปต์ อปท 28-ม.ค.-2561 27-ม.ค.-2567
3 สุชิล กุมาร คุปตะ อปท 28-ม.ค.-2561 27-ม.ค.-2567

ปูดูเชอร์รี

คีย์:   บีเจพี  (1)

# ชื่อ[1] งานสังสรรค์ เปิดเทอม[2] สิ้นสุดภาคเรียน[2]
1 S เซลวากานาพาที บีเจพี 07-ต.ค.-2564 06-ต.ค.-2560

ได้รับการเสนอชื่อ

คีย์:   บีเจพี  (5)   นอม  (5)

# ชื่อ[3] สนาม ปาร์ตี้[3] เปิดเทอม[2] สิ้นสุดภาคเรียน[2]
1 กูลัม อาลี คาตานา งานสังคมสงเคราะห์ บีเจพี 14-ก.ย.-2565 13-ก.ย.-2561
2 โซนัล มันซิงห์ ศิลปะ บีเจพี 14-ก.ค.-2561 13-ก.ค.-2567
3 ราเกซ ซินฮา วรรณกรรม บีเจพี 14-ก.ค.-2561 13-ก.ค.-2567
4 ราม ชากาล งานสังคมสงเคราะห์ บีเจพี 14-ก.ค.-2561 13-ก.ค.-2567
5 มาเฮช เจทมาลานี กฎ บีเจพี 02-มิ.ย.-2564 13-ก.ค.-2567
6 อิไลยาราจา ศิลปะ นอม 07-ก.ค.-2565 06-ก.ค.-2561
7 ว. วิชาเยนทร์ปราสาท ศิลปะ นอม 07-ก.ค.-2565 06-ก.ค.-2561
8 พี.ที.อุชา กีฬา นอม 07-ก.ค.-2565 06-ก.ค.-2561
9 วีเรนดรา เฮกเกด งานสังคมสงเคราะห์ นอม 07-ก.ค.-2565 06-ก.ค.-2561
10 รัญจวนโกกอย กฎ นอม 17-มี.ค.-2563 16-มี.ค.-2569
11 ว่าง
12

การเป็นสมาชิกตามพรรค

สมาชิกของ Rajya Sabha ตามพรรคการเมือง (ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2023 ):

พันธมิตร งานสังสรรค์ ส.ส อาร์เอส ลีดเดอร์
ที่นั่ง พันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติ
: 111
บีเจพี 93 ปิยุช โกยาล
เอไอเอดีเอ็มเค 4 ม.ธรรมบิดร
พรรคคองเกรสแห่งชาติ (อจิต ปาวาร์) 1 พราฟูล พาเทล
ศอ.บต 1 บีพี Baishya
มฟล 1 K. Vanlalvena
สพป 1 ว. คาร์ลูคี
พี.เอ็ม.เค 1 ก. รามาดา
RPI(เอ) 1 รามดาส อรรถวาเล
ทีเอ็มซี(รอบ) 1 จี.เค.วสันต์
ยูพีแอล 1 รุ้งวรา นาซารี่
ดัชนี 1 การ์ติเกยะ ชาร์มา
นอม 5 ไม่มี
ที่นั่ง พันธมิตรเพื่อการพัฒนาแห่งชาติอินเดีย
: 98
อิงค์ 31 เอ็ม คาร์เก
ที.เอ็ม.ซี 13 ดีเร็ก โอไบรอัน
อปท 10 ซันเจย์ ซิงห์
ดีเอ็มเค 10 ติรุจิ ศิวะ
อาร์.เจ.ดี 6 พีซีคุปต์
เจดี(U) 5 ราม นาถฐากูร
ดัชนีราคาผู้บริโภค(เมตร) 5 อีลามารามการีม
สพร 3 ราม โกปาล ยาดาฟ
ป.ป.ช 3 ชารัด พาวาร์
เอสเอส (UBT) 3 ซันเจย์ โรต์
ดัชนีราคาผู้บริโภค 2 บินอย วิสวาม
เจ.เอ็ม.เอ็ม 2 ชิบุโซเรน
ไอยูเอ็มแอล 1 พี.วี. อับดุล วาฮับ
เอ็มดีเอ็มเค 1 ไวโกะ
เคซี(รอบ) 1 โฆเซ่ เค. มณี
อาร์แอลดี 1 ไชยันต์ ชอมดารี
ประชุมผู้ถือหุ้น 1 อาจารย์กุมารภูยัน
ดัชนี 1 กาปิล ซีบาล
ที่นั่ง ไม่จัด
ตำแหน่ง: 29
บีเจดี 9 ศสมิทธิ์ภัทรา
YSRCP 9 ว.วิชัยสัย เรดดี้
บีอาร์เอส 7 พ.เกศวรา
ก.บ.ศ 1 รามจิ โกตัม
เจดี(เอส) 1 HD เดฟ กาวด้า
ไอ้เวร 1 ฮิเช่ ลาชุงปา
ทีดีพี 1 K.ราวินทรา
ว่าง 7
  • ชัมมูและแคชเมียร์ (4)
  • ได้รับการเสนอชื่อ (2)
  • อุตตรประเทศ (1)
ทั้งหมด 245

ดูสิ่งนี้ด้วย

อ้างอิง

  1. อรรถ abcdefghijklmnopqrstu vwxyz aa ab ac ad ae "รายการของรัฐ" rajyasabha.nic.in .
  2. ↑ abcdefghijklmnopqrstu vwxyz aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl "รายชื่อสมาชิกนั่งของ Rajya Sabha ( ระยะฉลาด)". rajyasabha.nic.in .
  3. ^ ab "รายชื่อสมาชิกที่ได้รับการเสนอชื่อ". rajyasabha.nic.in .

ลิงก์ภายนอก

  • ราชยสภา
  • ราชยาสภาเลขาธิการ