รายชื่อหัวหน้าผู้พิพากษาอินเดียคนปัจจุบัน

นี่คือรายชื่อหัวหน้าผู้พิพากษา คนปัจจุบัน ของศาลฎีกาและศาลสูงของอินเดียซึ่งเป็นศาลที่สูงที่สุดในทุกรัฐของสาธารณรัฐอินเดียปัจจุบันมีศาลสูง 25 ศาลในประเทศ โดย 7 ศาลในนั้นมีหลายเขตอำนาจศาล

ศาลสูง

ศาล อำนาจศาล หัวหน้าผู้พิพากษา วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น CJI วันที่เกษียณอายุ ได้รับการแต่งตั้งโดย อ้างอิง
ศาลฎีกาแห่งอินเดีย
( รายการ )
อินเดีย ธนัญชยา เยศวันต์ จันทรชุด 9 พฤศจิกายน 2565
(1 ปี 159 วัน)
10 พฤศจิกายน 2567
(−208 วัน)
ดรูปาดี มูร์มู [1]

ศาลสูง

ศาล อำนาจศาล หัวหน้าผู้พิพากษา วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น CJ/ACJ วันที่เกษียณอายุ ได้รับการแต่งตั้งโดย อ้างอิง[2]
ศาลสูงอัลลาฮาบาด อุตตรประเทศ อรุณ พันสาลี 5 กุมภาพันธ์ 2567
(71 วัน)
14 ตุลาคม 2572
(−5 ปี 181 วัน)
ดรูปาดี มูร์มู [3]
ศาลสูงรัฐอานธรประเทศ รัฐอานธรประเทศ ดีราช ซิงห์ ธากูร์ 28 กรกฎาคม 2566
(263 วัน)
24 เมษายน 2569
(−2 ปี 8 วัน)
ดรูปาดี มูร์มู [4]
ศาลสูงเมืองบอมเบย์
( รายการ )
กัวดาดรา และนครฮาเวลี และดามานและดีอูมหาราษฏระ เดเวนดรา กุมาร อุปธยายา 29 กรกฎาคม 2566
(262 วัน)
15 มิถุนายน 2570
(−3 ปี 60 วัน)
ดรูปาดี มูร์มู [5]
ศาลสูงกัลกัตตา หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์รัฐเบงกอลตะวันตก ทีเอส ศิวะญานาม 11 พฤษภาคม 2566
(341 วัน)
15 กันยายน 2568
(−1 ปี 152 วัน)
ดรูปาดี มูร์มู [6]
ศาลสูงฉัตติสครห์ รัฐฉัตตีสครห์ ราเมช สิงหา 29 มีนาคม 2566
(1 ปี 18 วัน)
4 กันยายน 2569
(−2 ปี 141 วัน)
ดรูปาดี มูร์มู [7]
ศาลสูงเดลี เดลี มานโมฮัน (รักษาการ) 9 พฤศจิกายน 2566
(159 วัน)
16 ธันวาคม 2567
(−244 วัน)
ดรูปาดี มูร์มู [8]
ศาลสูง Guwati อรุณาจัลประเทศ , อัสสัม , มิโซรัม , นากาแลนด์ วิชัย บิชนอย 5 กุมภาพันธ์ 2567
(71 วัน)
25 มีนาคม 2569
(−1 ปี 343 วัน)
ดรูปาดี มูร์มู
ศาลสูงคุชราต
( รายการ )
คุชราต สุนิตา อัครวาล 23 กรกฎาคม 2566
(268 วัน)
29 เมษายน 2571
(−4 ปี 13 วัน)
ดรูปาดี มูร์มู [9]
ศาลสูงหิมาจัลประเทศ
( รายการ )
หิมาจัลประเทศ น.ส.รามาจันทรา เรา 30 พฤษภาคม 2566
(322 วัน)
6 สิงหาคม 2571
(−4 ปี 112 วัน)
ดรูปาดี มูร์มู [10]
ชัมมูและแคชเมียร์ และศาลสูงลาดัคห์ ชัมมูและแคชเมียร์ลาดักห์ เอ็น. โคทิสวาร์ ซิงห์ 15 กุมภาพันธ์ 2566
(1 ปี 61 วัน)
28 กุมภาพันธ์ 2568
(−318 วัน)
ดรูปาดี มูร์มู [11]
ศาลสูงจาร์ก รัฐฌาร์ขัณฑ์ ศรี จันทรเชขาร์ (รักษาการ) 29 ธันวาคม 2566
(109 วัน)
24 พฤษภาคม 2570
(−3 ปี 38 วัน)
ดรูปาดี มูร์มู [12]
ศาลสูงกรณาฏกะ กรณาฏกะ นิไล วิพินจันดรา อันจาเรีย 25 กุมภาพันธ์ 2567
(51 วัน)
22 มีนาคม 2570
(−2 ปี 340 วัน)
ดรูปาดี มูร์มู [13]
ศาลสูงเกรละ เกรละ , ลักษทวีป อาชิช จิเทนดรา เดไซ 22 กรกฎาคม 2566
(269 ​​วัน)
4 กรกฎาคม 2567
(−79 วัน)
ดรูปาดี มูร์มู [14]
ศาลสูงของรัฐมัธยประเทศ มัธยประเทศ รวี มาลิมัท 14 ตุลาคม 2564
(2 ปี 185 วัน)
24 พฤษภาคม 2567
(−38 วัน)
รามนาถโกวินท์ [15]
ศาลสูงมาดราส ปุดูเชอร์รี , ทมิฬนาฑู ซานเจย์ วี. กังกาปูร์วาลา 28 พฤษภาคม 2566
(324 วัน)
23 พฤษภาคม 2567
(−37 วัน)
ดรูปาดี มูร์มู [16]
ศาลสูงมณีปุระ มณีปุระ สิทธัตถ์ มริดุล 20 ตุลาคม 2566
(179 วัน)
21 พฤศจิกายน 2567
(−219 วัน)
ดรูปาดี มูร์มู [17]
ศาลสูงเมฆาลัย เมฆาลัย ส. ไวทยานาธาน 11 กุมภาพันธ์ 2567
(65 วัน)
16 สิงหาคม 2567
(−122 วัน)
ดรูปาดี มูร์มู [18]
ศาลสูงโอริสสา โอริสสา จักราธารี ชารัน ซิงห์ 7 กุมภาพันธ์ 2567
(69 วัน)
19 มกราคม 2568
(−278 วัน)
ดรูปาดี มูร์มู [19]
ศาลสูงปัฏนา
( รายการ )
มคธ เค. วิโนด จันดราน 29 มีนาคม 2566
(1 ปี 18 วัน)
24 เมษายน 2568
(−1 ปี 8 วัน)
ดรูปาดี มูร์มู [20]
ศาลสูงปัญจาบและหรยาณา จันดิการ์ , หรยาณา , ปัญจาบ กูร์มีต ซิงห์ สันธวาเลีย
(รักษาการ)
4 กุมภาพันธ์ 2567
(72 วัน)
31 ตุลาคม 2570
(−3 ปี 198 วัน)
ดรูปาดี มูร์มู [21]
ศาลสูงของรัฐราชสถาน
( รายการ )
รัฐราชสถาน มนินทรา โมฮัน ศรีวัสตาวา 6 กุมภาพันธ์ 2567
(70 วัน)
5 มีนาคม 2569
(−1 ปี 323 วัน)
ดรูปาดี มูร์มู [22]
ศาลสูงสิกขิม สิกขิม พิศวนาถ โสแมดเดอร์ 12 ตุลาคม 2564
(2 ปี 187 วัน)
14 ธันวาคม 2568
(−1 ปี 242 วัน)
รามนาถโกวินท์ [23]
ศาลสูงพรรคเตลัง พรรคเตลัง อาลก อาราเด 23 กรกฎาคม 2566
(268 วัน)
12 เมษายน 2569
(−1 ปี 361 วัน)
ดรูปาดี มูร์มู [24]
ศาลสูงตริปุระ ตริปุระ อาปาเรช กุมาร์ ซิงห์ 17 เมษายน 2566
(365 วัน)
6 กรกฎาคม 2570
(−3 ปี 81 วัน)
ดรูปาดี มูร์มู [25]
ศาลสูงอุตตราขั ณ ฑ์
( รายการ )
อุตตราขั ณ ฑ์ ริตู บาห์รี
4 กุมภาพันธ์ 2567
(72 วัน)
10 ตุลาคม 2567
(−177 วัน)
ดรูปาดี มูร์มู [26]

ดูสิ่งนี้ด้วย

อ้างอิง

 1. "ผู้พิพากษา ดี จันดราชุด สาบานตนรับตำแหน่งหัวหน้าผู้พิพากษาคนที่ 50 ของอินเดีย" ชาวฮินดู . ปตท. 9 พฤศจิกายน2565 ISSN  0971-751X สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2565 .
 2. "รายชื่อหัวหน้าผู้พิพากษาศาลสูง | กระทรวงกฎหมายและความยุติธรรม". doj.gov.in ​สืบค้นเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 .
 3. "หัวหน้าผู้พิพากษาและผู้พิพากษาศาลสูงที่อัลลาฮาบาด และผู้พิพากษาที่ลัคเนา". www.allahabadhighcourt.in . สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2018 .
 4. "หัวหน้าผู้พิพากษาศาลสูงรัฐอานธรประเทศ". ศาลสูงรัฐอานธรประเทศ. สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2019 .
 5. "ผู้พิพากษาผู้ทรงเกียรติ". ศาลสูงแห่งเมืองบอมเบย์. สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2019 .
 6. รอย, สันกัลปา. "ศาลสูงกัลกัตตา - ผู้พิพากษา" calcuttahighcourt.gov.in ​สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2018 .
 7. "ศาลสูงฉัตตีสครห์ - ผู้พิพากษานั่ง". highcourt.cg.gov.in ​สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2018 .
 8. "ซีเจและผู้พิพากษานั่ง". delhihighcourt.nic.in . สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2018 .
 9. "ศาลสูงแห่งรัฐคุชราต". คุชราตไฮคอร์ต. nic.in สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2018 .
 10. "หัวหน้าผู้พิพากษาศาลสูงหิมาจัลประเทศ". ศาลสูงหิมาจัลประเทศ . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2019 . สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2019 .
 11. "ศาลสูงจัมมูและแคชเมียร์". www.jkhighcourt.nic.in . สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2018 .
 12. "ตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงของรัฐฌาร์ขัณฑ์ | ศาลสูงของรัฐฌาร์ขัณฑ์ ประเทศอินเดีย". jharkhandhighcourt.nic.in ​สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2018 .
 13. "เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของศาลสูงแห่งกรณาฏกะ". karnatakajudiciary.kar.nic.in . สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2018 .
 14. "ปัจจุบันผู้พิพากษาศาลสูง". highcourtofkerala.nic.in . สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2018 .
 15. "หัวหน้าผู้พิพากษาศาลสูงของรัฐมัธยประเทศ". ศาลสูงมาธยา. สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2019 .
 16. "ศาลสูงมัทราส - ประวัติของหัวหน้าผู้พิพากษา". www.hcmadras.tn.nic.in . สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2018 .
 17. "ยินดีต้อนรับสู่ศาลสูงแห่งมณีปุระ อิมฟาล - กฎของศาล". hcmimphal.nic.in . สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2018 .
 18. "หัวหน้าผู้พิพากษาศาลสูงเมฆาลัย". ศาลสูงเมฆาลัย. สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2019 .
 19. "ศาลสูงโอริสสา, คัตแทค". www.orissahighcourt.nic.in . สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2018 .
 20. คูมาร์, อามิท. "ศาลยุติธรรมจังหวัดปัตตานี" patnahighcourt.gov.in . สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2018 .
 21. "หัวหน้าผู้พิพากษาและผู้พิพากษาศาลสูงแห่งปัญจาบและหรยาณา". www.highcourtchd.gov.in . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 19 สิงหาคม 2019 . สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2018 .
 22. "ศาลสูงราชสถาน". 164.100.222.238 . เซเลสต์ ออนไลน์ โซลูชั่นส์ Pvt. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2018 . สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2018 .
 23. "ประวัติผู้พิพากษา | ศาลสูงสิกขิม". highcourtofsikkim.nic.in . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2019 . สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2018 .
 24. "ประวัติผู้พิพากษาอันทรงเกียรติ". hc.tap.nic.in ​เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 7 กรกฎาคม 2018 . สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2018 .
 25. "ประวัติผู้พิพากษาอันทรงเกียรติ". hc.tap.nic.in ​เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 7 กรกฎาคม 2018 . สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2018 .
 26. "ท่านหัวหน้าผู้พิพากษา: ท่านหัวหน้าผู้พิพากษา". highcourtofuttarakhand.gov.in ​สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2018 .
แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_current_Indian_chief_justices&oldid=1219294776"