หัวหน้ากองกำลังป้องกัน (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา
หัวหน้ากองกำลังป้องกัน
ตัวเชื่อมระบบ
ธงเสนาธิการทหารบก.svg
ธงเสนาธิการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563
กระทรวงกลาโหม
สมาชิกของRTARF HQ
รายงานให้รมว.กลาโหม
ที่นั่งหลักสี่ , กรุงเทพมหานคร
ผู้เสนอชื่อรมว.กลาโหม
นัดหมายพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย
รูปแบบ13 พฤศจิกายน 2483
ผู้ถือคนแรกจอมพลพิบูลสงคราม
เว็บไซต์เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หัวหน้ากองกำลังป้องกันประเทศซึ่งเดิมเรียกว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุด ( ไทย : การยิงปืนใหญ่ ) เป็นผู้บัญชาการภาคสนามโดยรวมของกองทัพไทย เขายังรับผิดชอบการจัดการกองบัญชาการกองทัพไทย (ย่อมาจาก RTARF HQ) เพื่อไม่ให้สับสนกับพิธีการของหัวหน้ากองทัพไทยที่เป็นประมุขแห่ง รัฐธรรมนูญ และ พระมหากษัตริย์ ของ ประเทศไทย

ก่อนปี พ.ศ. 2503 โพสต์นี้เป็นการสร้างเฉพาะกิจโดยจอมพล . พิบูลสงครามระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง อย่างไรก็ตาม ภายใต้การนำของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ตำแหน่งดังกล่าวกลายเป็นตำแหน่งถาวร และในช่วงอายุยังน้อยยังถูกรวมเข้ากับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอีกด้วย ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ชื่อภาษาอังกฤษของตำแหน่งได้เปลี่ยนจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นหัวหน้ากองกำลังป้องกันโดยมีการปรับโครงสร้างกองบัญชาการทหารสูงสุดเป็นกองบัญชาการกองทัพไทย (แม้ว่าคำภาษาไทยจะยังเหมือนเดิม)

การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งนี้และผู้บัญชาการทหารสูงสุดสาขาการบริการแต่ละนายนายพลซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันประเทศภายหลังวันที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างสามสาขาทหาร . ถึงกระนั้น เขาก็ยังสั่งการกำลังทหารที่เล็กกว่ากองทัพบก กองทัพเรือหรือกองทัพอากาศ ดังนั้น ตำแหน่งนี้จึงมักสงวนไว้สำหรับนายพลอาวุโสของกองทัพบกที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพบกและจะเกษียณอายุในปีเดียวกันกับตำแหน่งหลัง เป็นธรรมเนียมที่จะแต่งตั้ง ผบ.ทบ. ให้ดำรงตำแหน่งระดับสี่ดาวในทั้งสามสาขาในกองทัพเพื่อตรวจสอบสาขาอื่น ๆ ของกองทัพ

ผู้บังคับบัญชาคนปัจจุบันคือ พล .อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563

รายชื่อหัวหน้า

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (พ.ศ. 2484-2551)

เลขที่ ภาพเหมือน ผู้บัญชาการสูงสุด เข้ารับตำแหน่ง ออฟฟิศซ้าย เวลาอยู่ในสำนักงาน สาขากลาโหม
คำสั่งชั่วคราวระหว่างสงครามฝรั่งเศส-ไทย
1
ปล. พิบูลสงคราม
พิบูลสงคราม ป.ปพล.ต.ป.
ป. พิบูลสงคราม
(พ.ศ. 2440-2507)
13 พฤศจิกายน 248330 เมษายน 2484168 วัน กองทัพบก
คำสั่งชั่วคราวระหว่างสงครามแปซิฟิก
(1)
ปล. พิบูลสงคราม
พิบูลสงคราม ป.ปจอมพล
ป. พิบูลสงคราม
(พ.ศ. 2440-2507)
12 พฤศจิกายน 248424 พฤศจิกายน 24862 ปี 12 วัน กองทัพบก
คำสั่งถาวร
2
สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ธนะรัชต์ สฤษดิ์จอมพล
สฤษดิ์ ธนะรัช
(2451-2506)
27 กันยายน 25008 ธันวาคม 2506 †6 ปี 72 วัน กองทัพบก
3
ถนอม กิตติขจร
กิตติขจร ถนอมจอมพล
ถนอม กิตติขจร
(2454-2547)
11 ธันวาคม 250630 กันยายน 25169 ปี 293 วัน กองทัพบก
4
ดาวี จุลละเสพยา
จุฬาสะพยา, ดาวีพลอากาศเอก
ดวี จุลละเสพยา
(พ.ศ. 2457-2539)
1 ตุลาคม 251630 กันยายน 2517364 วัน กองทัพอากาศไทย
5
คริส ศิวรา
ศิวรา, คริสพลเอก
กฤษ ศิวรา
(ค.ศ. 1914–1976)
1 ตุลาคม 251730 กันยายน 2518364 วัน กองทัพบก
6
สังกัจ ฉลอริว
ชลอริว สังคทฺพลเรือเอก
สังกาด ชโลริว
(2458-2523)
1 ตุลาคม 251830 กันยายน 2519365 วัน กองทัพเรือไทย
7
กมล เดชาตุงคา
เดชาตุงคา, กมลพลอากาศเอก
กมล ทชาตุงคา
1 ตุลาคม 251930 กันยายน 2520364 วัน กองทัพอากาศไทย
8
เกรียงศักดิ์ จามนันท์
จามนันท์ เกรียงศักดิ์พลเอก
เกรียงศักดิ์ จามนันท์
(พ.ศ. 2460-2546)
1 ตุลาคม 252030 กันยายน 2521364 วัน กองทัพบก
9
เสริม ณ นคร
ณ นคร, เสริมพลเอก
เสริม ณ นคร
1 ตุลาคม 252230 กันยายน 25241 ปี 364 วัน กองทัพบก
10
สายหยุด เกิดผล
เกิดผล, สายหยุดพลเอก
สายหยุด เกิดผล
1 ตุลาคม 252430 กันยายน 25261 ปี 364 วัน กองทัพบก
11
อาทิตย์ กำลังเอก
กำลังเอก, อาทิตย์พลเอก
อาทิตย์ กำลังเอก
(พ.ศ. 2468-2558)
1 ตุลาคม 252631 สิงหาคม 25292 ปี 334 วัน กองทัพบก
12
สุภา คชเสนีย์
คชาเสนี สุภาณพลเรือเอก
สุภา คชเสนีย์
1 กันยายน 252930 กันยายน 25301 ปี 29 วัน กองทัพเรือไทย
13
ชวลิต ยงใจยุทธ
ยงใจยุทธ ชวลิตพล
เอกชวลิต ยงใจยุทธ
(เกิด พ.ศ. 2475)
1 ตุลาคม 253031 มีนาคม 19902 ปี 181 วัน กองทัพบก
14
สุนทร คงสมพงษ์
คงสมพงษ์, สุนทรพลเอก
สุนทร คงสมพงษ์
(พ.ศ. 2474-2542)
1 เมษายน 199030 กันยายน 19911 ปี 182 วัน กองทัพบก
15
สุจินดา คราประยูร
กระประยูร, สุจินดาพล
เอก สุจินดา คราประยูร
(เกิด พ.ศ. 2476)
1 ตุลาคม 19914 เมษายน 1992186 วัน กองทัพบก
16
เกษตรโรจนะนิล
โรจนะนิล เกษตรพลอากาศเอก
เกษตร โรจนนิล
(เกิด พ.ศ. 2476)
6 เมษายน 199231 กรกฎาคม 1992116 วัน กองทัพอากาศไทย
17
วรนาถ อภิชารี
อภิชารี วรนาถพลอากาศเอก
วรนาถ อภิชารี
1 สิงหาคม 199230 กันยายน 19942 ปี 60 วัน กองทัพอากาศไทย
18
วัฒนชัย วุฒิศิริ
วุฒิศิริ วัฒนชัยพลเอก
วัฒนชัย วุฒิศิริ
1 ตุลาคม 253730 กันยายน 1995364 วัน กองทัพบก
19
วิโรจน์ แสงสนิท
แสงสนิท วิโรจน์พลเอก
วิโรจน์ แสงสนิท
1 ตุลาคม 253830 กันยายน 2539365 วัน กองทัพบก
20
มงคล อัมพรพิสิฐ [th]
อัมพรพิสิษฐ์ มงคลพลเอก
มงคล อัมพรพิสิฐ [ th ]
1 ตุลาคม 253930 กันยายน 25433 ปี 365 วัน กองทัพบก
21
สมเภา ชูศรี [th]
ชูศรี, สมเภาพลเอก
สมเภา ชูศรี [ th ]
1 ตุลาคม 254330 กันยายน 2544364 วัน กองทัพบก
22
ณรงค์ ยุทธวงศ์ [th]
ยุทธวงศ์ ณรงค์พลเรือเอก
ณรงค์ ยุทธวงศ์ [ th ]
1 ตุลาคม 254430 กันยายน 2545364 วัน กองทัพเรือไทย
23
สุรยุทธ์ จุลานนท์
จุลานนท์, สุรยุทธ์พล
เอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
(เกิด พ.ศ. 2486)
1 ตุลาคม 254530 กันยายน 2546364 วัน กองทัพบก
24
สมบัติ อัตตานันท์ [th]
อัตตานันท์ สมทัตพลเอก
สมบัติ อัตตานันท์ [ th ]
1 ตุลาคม 254630 กันยายน 2547365 วัน กองทัพบก
25
ชัยสิทธิ์ ชินวัตร
ชินวัตร ไชยสิทธิ์พล
เอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร
(เกิด พ.ศ. 2488)
1 ตุลาคม 254730 กันยายน 2548364 วัน กองทัพบก
26
เรืองโรจน์ มหาสารนนท์
มหาสรานนท์ เรืองโรจน์พลเอก
เรืองโรจน์ มหาสารนนท์
(เกิด พ.ศ. 2489)
1 ตุลาคม 254830 กันยายน 2549364 วัน กองทัพบก
27
บุญสร้าง นิ่มประดิษฐ์ [th]
นิ่มประดิษฐ์ บุญสร้างพล
เอก บุญสร้าง นิ่มประดิษฐ์[  ที่]
(เกิด พ.ศ. 2491)
1 ตุลาคม 254930 กันยายน 25511 ปี 365 วัน กองทัพบก

เสนาธิการทหารบก (พ.ศ.2551–ปัจจุบัน)

เลขที่ ภาพเหมือน หัวหน้ากองกำลังป้องกัน เข้ารับตำแหน่ง ออฟฟิศซ้าย เวลาอยู่ในสำนักงาน สาขากลาโหม
28
ทรงกิตติ จักกะบาตระ
จักพรรดิ, ทรงกิตติพลเอก
ทรงกิตติ จักกะบาตระ
(เกิด พ.ศ. 2493)
1 ตุลาคม 255130 กันยายน 25542 ปี 364 วัน กองทัพบก
29
ธนศักดิ์ ปฏิมาประกร
ปฏิมาประกร ธนศักดิ์พลเอก
ธนศักดิ์ ปฏิมาประกร
(เกิด พ.ศ. 2496)
1 ตุลาคม 255430 กันยายน 25572 ปี 364 วัน กองทัพบก
30
วรพงษ์ สังเณร [th]
สังเคะเนตรา, วรพงษ์พลเอก
วรพงษ์ สังเณร [ th ]
(เกิด พ.ศ. 2498)
1 ตุลาคม 255730 กันยายน 2558364 วัน กองทัพบก
31
สมหมาย กะทิรา [th]
กะทิรา สมหมายพลเอก
สมหมาย เกาทิรา [ th ]
(เกิด พ.ศ. 2499)
1 ตุลาคม 255830 กันยายน 2559365 วัน กองทัพบก
32
สุรพงษ์ สุวรรณอาจ [th]
สุวรรณอรรถ สุรพงษ์พลเอก
สุรพงษ์ สุวรรณอาจ [ th ]
(เกิด พ.ศ. 2499)
1 ตุลาคม 255930 กันยายน 2017365 วัน กองทัพบก
33
ธัญชัยยันต์ ศรีสุวรรณ
Srisuwan, Thanchaiyanพลเอก
ธัญชัยยันต์ ศรีสุวรรณ
(เกิด พ.ศ. 2501)
1 ตุลาคม 201730 กันยายน 2018364 วัน กองทัพบก
34
พรพิพัฒน์ เบญญศรี
Benyasri, Pornpipatพลเอก
พรพิพัฒน์ เบญญศรี
(เกิด พ.ศ. 2503)
1 ตุลาคม 201830 กันยายน 20201 ปี 365 วัน กองทัพบก
35
เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
Chalermpol Srisawatพลเอก
เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
(เกิด พ.ศ. 2506)
1 ตุลาคม 2563หน้าที่2 ปี 21 วัน กองทัพบก

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง