ลิกฺคุเตยสิโช

From Wikipedia, the free encyclopedia
ลิกฺคุเตยสิโช
ลิกคุเตยสิโช.jpg
ผู้เขียนMenachem Mendel Schneerson
ภาษาภาษาฮิบรู, ภาษายิดดิช
สำนักพิมพ์VAAD L`HAFOTZAS SICHOS
ประเภทสื่อหนังสือ
ไอเอสบีเอ็น0826657184
อคส233054018

Likkutei Sichosแปลตามตัวอักษรว่า "Collected Talks" (ฮีบรู : ליקוטי שיחות ) มีทั้งขอบเขตและแกนหลักของคำสอนของ Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneersonและเป็นข้อความต้นฉบับที่เชื่อถือได้มากที่สุดสำหรับวิธี (มักเป็นนวนิยาย) ของ Schneerson ในการอธิบายศาสนายูดายและโลกที่เขียนใหญ่

Likkutei Sichosครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ รวมถึงแนวคิดในปรัชญาและเทววิทยาของชาวยิว บทวิจารณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิลและทัลมุดเกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิล อรรถาธิบายเกี่ยวกับศาสนาและแนวทางปฏิบัติ และมุมมองเกี่ยวกับเหตุการณ์ในโลก [1]บทความถอดความจากคำปราศรัยสาธารณะที่มอบให้โดยรับบี ชเนอสัน และรวบรวมเป็นเล่มมากกว่าสามโหล - ในไม่ช้าจะพิมพ์ชุดที่สมบูรณ์กว่าหนึ่งร้อยเล่ม โดยจัดเรียงตามหมวดโตราห์รายสัปดาห์และโอกาสพิเศษในภาษายิวและฮาซิดิก ปฏิทิน. [2]

พาหนะหลักของ Rabbi Schneerson ในการถ่ายทอดคำสอนของเขาคือfarbrengensที่จัดขึ้นในวันถือบวชเทศกาลและโอกาสพิเศษใน ปฏิทิน Chabad Lubavitchซึ่งเขาจะพูดเป็นเวลาหลายชั่วโมง

จากคำปราศรัยหลายพันเรื่องที่ Schneerson นำเสนอ คำ ปราศรัยที่เป็นพื้นฐานที่สุดสำหรับข้อความและข้อความของ weltanschauung ได้รวบรวมไว้ใน Likkutei Sichot ซึ่งแต่เดิมปรากฏในจุลสารรายสัปดาห์ เขาได้ตรวจทานและแก้ไขข้อความถอดความเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะเผยแพร่ ทำให้ลิกคุตเตยสิโชตเป็นสื่อที่เชื่อถือได้ในการเผยแพร่คำสอนของเขา

ปริมาณของ Likkutei Sichos จัดพิมพ์โดย Lubavitch Publication House Kehot Publication Society Sichos ที่แก้ไขแล้วเป็นตัวแทนของคำสอนที่สำคัญของ Schneerson และเสียงทางจิตวิญญาณที่ไม่เหมือนใครสำหรับคนรุ่นนั้น โดยผลงานสำคัญอื่นๆ ได้แก่Maamarim (วาทกรรม Hasidic ที่ลึกลับและลึกลับ) การพูดคุยที่ไม่ได้ตัดต่อ การติดต่อส่วนตัว ฯลฯ ลักษณะของความเป็นผู้นำและความคิดของเขาถือเป็นจุดสูงสุด การเติมเต็มประวัติศาสตร์ Hasidic เป็นตัวแทนของการวัดที่สมบูรณ์แบบที่สุดของอุดมคติของ Hasidic เพื่อเผยแพร่ "บ่อเกิด" ของChassidusในรูปแบบที่กว้างที่สุดและเข้าถึงได้มากที่สุด และรวมเข้ากับมิติอื่น ๆ ของศาสนายูดาย หลายแง่มุมของ Likutei Sichos นำเสนอรูปแบบความคิดของ Rebbe ที่เข้าถึงได้มากที่สุดและการประยุกต์ใช้จริง

เนื้อหา

หนังสือ Likkutei Sichos บางเล่มอุทิศให้กับการอธิบายปรัชญา Hasidic อันลี้ลับ เนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวอธิบายส่วนของโตราห์ ประจำสัปดาห์ เทศกาลของชาวยิวหรือแนวคิดอื่น ๆ ที่ดึงมาจากทุกแง่มุมของความคิดดั้งเดิมของชาวยิว การพูดคุยอื่น ๆ อุทิศให้กับการอธิบายมิติที่ "เปิดเผย" ของศาสนายูดาย เช่น อรรถกถาเรื่องทัลมุดิก ในหมวดหมู่นี้คือ " Rashi Sichos" ที่โด่งดังและสุนทรพจน์ของ Hadranimที่ได้รับเมื่อจบวงจรการเรียนรู้

"ราชสีห์"

ในปี พ.ศ. 2507 Lubavitcher Rebbe ได้เริ่มบรรยายสาธารณะประมาณ 800 ครั้งในช่วงเวลากว่า 25 ปีในหัวข้อคำอธิบายของ Rashi ต่อโทราห์ รับบี ราชีชาวฝรั่งเศสในยุคกลาง เป็นหนึ่งในนักวิจารณ์ ชาวยิวแบบดั้งเดิมที่สำคัญที่สุดในหนังสือของ Tanakh และหนังสือทัลมุด หลายเล่ม คำอธิบายของเขาเกี่ยวกับหนังสือ 5 เล่มของโตราห์อธิบายความหมายง่ายๆ ( p'shat ) โดยมีความหมายเพิ่มเติมจาก วิธี Midrashicซึ่งในตอนแรกดูเหมือนจะใช้เมื่อความหมายง่ายๆยังคงทิ้งคำถามไว้

ลักษณะสำคัญของคำอธิบายของ Rashi เกี่ยวกับโตราห์ได้รวบรวมข้อคิดเห็นย่อยมากมายในอดีตจากผู้นำ Rabbisซึ่งอธิบายว่าทำไม Rashi จึงพูดในสิ่งที่เขาทำ อาจกล่าวได้ว่า Rashi Sichos ของ Lubavitcher Rebbe อาจเป็นตัวแทนของผลงานที่สร้างสรรค์ที่สุดของเขาต่อความคิดของชาวยิวเป็นการส่วนตัว จากความเชี่ยวชาญที่สมบูรณ์และการสอนเชิงนวัตกรรมในทุกด้านของศาสนายูดาย ใน Rashi Sichos นั้น Schneerson นำเสนอแนวทางใหม่ที่อ้างอิงข้อคิดเห็นย่อยก่อนหน้านี้ทั้งหมดจากผู้มีอำนาจก่อนหน้านี้ จากนั้นอธิบายต่อว่าทำไมแต่ละข้อจึงขาดคำอธิบาย บ่อยครั้งที่คำอธิบายก่อนหน้านี้อาศัยความคิดจากธาตุลมุด เขาอธิบายคำอธิบายง่ายๆ ที่หลอกลวงเกี่ยวกับ Rashi ซึ่งเขามักจะสรุปด้วยการสรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับจิตวิญญาณ ความคล้ายคลึงที่ลึกลับ และผลในทางปฏิบัติ

ในการพูดคุยแต่ละครั้ง Rebbe จะเสนอการตีความใหม่ของความคิดเห็นของ Rashi ตามหลักการที่ Rashi ปฏิบัติตามอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเขียนคำอธิบายทั้งหมดของเขา การบรรยายแต่ละครั้งของ Rebbe สร้างขึ้นจากบทก่อนหน้า ค่อยๆ รวบรวมภาพคำบรรยายของ Rashi เป็นระบบอรรถกถาของโตราห์ที่มีระเบียบและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

หลายคนที่เข้าร่วมการบรรยายเหล่านี้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในอายุหกสิบปลายและอายุเจ็ดสิบต้นๆ จำได้ว่า “คำพูดของราชี” เป็นไฮไลท์ของการชุมนุมช่วงบ่ายวันสะบาโตทั้งหมดอย่างไร

ในขณะที่คำปราศรัยทั้งหมดได้รับการเผยแพร่ทันทีในรูปแบบการถอดเสียง (เกือบจะเป็นคำต่อคำ) หลายร้อยบทได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดโดย Rebbe ผู้ซึ่งวิเคราะห์ข้อโต้แย้งใหม่ตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการที่เข้มงวด และสร้างคำปราศรัยขึ้นใหม่เป็นเอกสารทางวิชาการซึ่งได้รับการสนับสนุน โดยเชิงอรรถมากมาย ตามคำให้การของผู้ช่วยส่วนตัวคนหนึ่งของเขา Rebbe มักจะอุทิศเวลาให้กับงานนี้มากถึง 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

สไตล์

อาจกล่าวได้ว่าในทุนการศึกษาหลายมิติทั้งหมดของ Schneerson เขารวบรวมสาระสำคัญที่เรียบง่ายของเวทย์มนต์ Hasidic และรวมเข้ากับแง่มุมที่เปิดเผยของศาสนายูดาย โดยพยายามนำความคิดมาสู่สิ่งที่จับต้องได้มากที่สุด และเหนือกว่าผลลัพธ์ในทางปฏิบัติทั้งหมด ("The สิ่งสำคัญคือการกระทำ") สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความหมายที่สำคัญของ Hasidism ซึ่งเปิดเผยความหมายทางจิตวิญญาณภายในของคับบาลาห์และพยายามนำแก่นแท้แห่งสวรรค์นี้ลงไปสู่ระดับต่ำสุด การพูดคุยแสดงถึงสิ่งนี้ ซึ่งตรงกันข้ามกับ Maamarim (วาทกรรมของ Hasidic) ซึ่งเป็นยานพาหนะแบบดั้งเดิมในอดีตสำหรับเวทย์มนต์ Hasidic ใน Sichos (การพูดคุย) ที่ไม่เป็นทางการ Rebbe มักจะหลีกเลี่ยงคำศัพท์ Kabbalistic ที่ลึกซึ้ง การพูดคุยนำความคิดของ Hasidic มาเป็นภาษาในชีวิตประจำวัน สิ่งนี้แสดงถึงขั้นตอนสูงสุดในการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ของความคิด Hasidic

สิ่งพิมพ์

Likkutei Sichosจัดพิมพ์โดยVaad Lhafotzas Sichosผ่านสำนักพิมพ์หลักเบ็ด งานนี้จัดขึ้นตามการอ่านโตราห์ประจำสัปดาห์ ( Parshah ) และปฏิทินของชาวยิว [2]

Likkutei Sichosเป็นกวีนิพนธ์ของการพูดคุยสาธารณะของ Rabbi Schneerson; สุนทรพจน์ถอดความโดยนักเรียบเรียงเสียงประสาน ( meinichim ) ก่อนเผยแพร่ ผู้เรียบเรียงเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็น "choizrim" ในกรณีที่ไม่สามารถบันทึกคำพูดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ จากนั้นสำเนาของ redactors จะถูกส่งไปยัง Rabbi Schneerson เพื่อแก้ไขก่อนที่จะเผยแพร่

บางครั้ง Farbrengens ก็ถูกจัดส่งในวันธรรมดาเพื่อฉลองโอกาสต่างๆ เช่น เทศกาล Chasidic ในตอนแรกมีให้บริการโดยตรงทั่วโลกผ่านการเชื่อมโยงทางโทรศัพท์ และในปีต่อมา ออกอากาศทั่วอเมริกาผ่านช่องรายการสดทางโทรทัศน์ จากนั้นพวกเขาก็เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นเดียวกับการเจรจาที่ Shabbos หลังจากได้รับการแก้ไขโดย Schneerson ด้วยตนเอง พวกเขาได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือเล่มเล็กทั่วโลก ต่อมาได้รวบรวมเป็นเล่ม มีชุดละ 39 เล่ม ฉบับ 1-9 เป็นภาษายิดดิช ; ฉบับ 10-14, ในภาษาฮีบรู ; ฉบับ 15-29 เป็นภาษายิดดิช และฉบับที่ 30-39 ในภาษาฮีบรู

โดยเฉพาะอย่างยิ่งReb Yoel Kahnเป็นคนสำคัญสำหรับการเตรียม Likkutei Sichos เก้าเล่มแรก

การพูดคุยอื่นๆ ได้รับการปล่อยตัวเป็นการพูดคุยที่ไม่ได้ตัดต่อ และรวมอยู่ในซีรีส์Toras Menachem - Hisva'aduyos ( Lahak Hanochos, 1982 และต่อๆ ไป)และซีรีส์Sichos Kodesh (สำนักพิมพ์ต่างๆ)

ฉบับภาษาอังกฤษ

Likkutei Sichosได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 ผลงานชิ้นนี้ได้รับข้อมูลจากกองบรรณาธิการจาก Rabbi Menachem Mendel งานที่แปลในปัจจุบันจัดพิมพ์โดยสำนัก พิมพ์ Sichos ในภาษาอังกฤษและแปลโดยEliyahu Touger [1] [3]

การรวบรวมคำปราศรัยเป็นภาษาอังกฤษเล่มเดียวเขียนโดยแรบไบ ดร. โจนาธาน แซกส์อดีตหัวหน้าแรบไบแห่งอังกฤษ หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าTorah Studies [4]

การแปลภาษาอังกฤษของ "Rashi Sichos" ที่เลือกได้รับการตีพิมพ์โดย Kehot Publication Society ซึ่งมีชื่อว่า "Studies In Rashi" ณ ตอนนี้ ออกมาแล้ว 3 เล่ม [5]

อ่านเพิ่มเติม

  • ในภาษาอังกฤษ Likkutei Sichos สี่เล่มแรกได้รับการแปลและจัดพิมพ์โดย Kehot แม้ว่าปัจจุบันดูเหมือนว่าจะไม่มีการพิมพ์แล้วก็ตาม มีหนังสือภาษาอังกฤษหลายเล่มที่จำหน่ายผ่าน Kehot ซึ่งสรุปแนวคิดหลักและการสนทนาจาก Likkutei Sichos แต่บ่อยครั้งที่คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของหัวข้อความคิดต่างๆ มากมายลดน้อยลงไปด้วย ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าการรวบรวมเหล่านี้สามารถเข้าถึงและนำไปใช้ได้ สำหรับการรวบรวมทางเลือกจาก Sichos โปรดดูส่วนภาษาอังกฤษของ Kehot Publication Society ออนไลน์ภายใต้หัวข้อ Rebbes: The Lubavitcher Rebbe (rebbe ที่เจ็ด) ผลงานบางชิ้นในรายการนี้มาจาก Likutei Sichos
  • สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบเชิงวิชาการเกี่ยวกับธรรมชาติของสุนทรพจน์ของ Schneerson วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกโดย Jason Aronson (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสำนักพิมพ์ Rowman & Littlefield) ในชื่อ "The Educational Teachings of Rabbi Menachem M. Schneerson" โดย Aryeh โซโลมอน (และหลุยส์ เดวิด โซโลมอน)
  • Sichosแตกต่างจากรูปแบบลึกลับที่ลึกซึ้งกว่าของMaamarim (วาทกรรมของ Chassidic) ที่ใช้คำศัพท์ Kabbalistic มากกว่า ตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงได้เผยแพร่โดย Kehot Publication Society ในชื่อ " Basi LeGani : Chassidic Discourses" (แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย Eliyahu Touger) ประกอบด้วยวาทกรรมสุดท้ายของ Lubavitcher Rebbe คนที่หกจากปี 1950 และวาทกรรมแรกของ Rebbe คนที่ 7 จากปี 1951 ซึ่งเขารับตำแหน่งผู้นำ ทั้งสองเริ่มต้นด้วยคำพูดจากเพลงใน พระคัมภีร์ไบเบิล " Basi legani.." ("ฉัน [มี] เข้ามาในสวนของฉัน..") วาทกรรมสุดท้ายของ Rebbe คนที่หกถูกมองว่าเป็นผู้สืบทอดของเขาเพื่อกล่าวถึงข้อความของเขาสำหรับรุ่นต่อ ๆ ไป วาทกรรมแรกของ Rebbe คนที่เจ็ดกล่าวถึงโดยตรง ความหมายทางจิตวิญญาณและงานในยุคของเรา

อ้างอิง

  1. อรรถเป็น ข ลิ คุตเตย ซิโชส . Chabad.org เข้าถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2014
  2. อรรถเป็น ลิกคุ เตยสิโฆส ตั้ง - 39 เล่ม Kehot Publication Society . เข้าถึงวันที่ 30 เมษายน 2014
  3. ^ ในภาษาอังกฤษ: Likutei หรือ Likutei Sichos? . ChabadInfo.com _ เข้าถึงวันที่ 30 เมษายน 2014
  4. ^ แซ็คส์, โจโนธาน. โตราห์ศึกษา . Chabad.org เข้าถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2014
  5. ^ "การศึกษาใน Rashi - Bereishit-store.kehotonline.com" . store.kehotonline.com . สืบค้นเมื่อ15 สิงหาคม 2561 .

ลิงค์ภายนอก